Το κρασί otous οθωμανικοί^ xpóvous

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το κρασί otous οθωμανικοί^ xpóvous"

Transcript

1

2 Ευαγγελία Μπαλιά Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, EIE Το κρασί otous οθωμανικοί^ xpóvous Το κρασί orous οθωμανικού5 xpóvous αποτελεί ένα προκλητικό αντικείμενο έρευνα$ και OKpœs ενδιαφέρον, Ka0ci)s ελάχιστα έχει μελετηθεί, θα oas παρουσιάσω τον πολιτισμό του κρασιού στην οθωμανική αυτοκρατορία, την πρόσληψη του από δυο κόσμοι: τον κόσμο των κατακτητών, τον μουσουλμανικό, και τον κόσμο των κατακτημένων, από raus onoious θα μα$ απασχολήσει μόνον ο xpioiiavikós. Εκ προοιμίου υπογραμμίζω ότι δεν υπάρχει στο Κοράνι, óncos συνήθα«ακούμε να επαναλαμβάνεται, κάποια ρητή απαγόρευση του κρασιού. Υπάρχουν χωρία όπου ο npocpnms Μωάμεθ υπόσχεται orous niotous του μαζί με άλλε5 απολαύσει και ποταμού5 εκλεκτού κρασιού, σε άλλα εδάφια όμω5 raus προτρέπει να μην προσέρχονται στην προσευχή σε κατάσταση μέθηε- και αλλού πάλι οι πιστοί παρακινούνται να αποφεύγουν το κρασί cos έργο του Σατανά. Γενικά^ διίστανται οι γνώμε$ κατά πόσον το Κοράνι απαγορεύει ή όχι το κρασί και τα λοιπά οινοπνευματώδη ποτά. θεωρείται ότι η απαγόρευση uis oivonooias συνδέεται κατά κύριο λόγο με την κατοπινή ισλαμική θεολογική παράδοση και Tis διάφορε$ ιερατικέ^ σχολέ5 ερμηνεία5 του Κορανίου. Ta hadis (παραδόσε^ που σχετίζονται με λόγου$ του Προφήτη) υπαγόρευαν την αποχή από το κρασί, καθώ$ Hamr (=κρασί) είναι Haram (=απαγορευμένο). Αναφέρω ένα τέτοιο hadis óncos διαμορφώθηκε στα τουρκικά: "Sarhosluk veren her sey hamr ve sarhosluk veren her sey haram": To κρασί είναι από τα πράγματα που φέρνουν μέθη και καθετί που φέρει μέθη απαγορεύεται από τη θρησκεία. AuTés Tis υποδείξει ακολούθησε ο μουσουλμανικό5 κόσμο5 ms οθωμανική$ aurakparapias, όχι βέβαια όλθ5. Μόνο οι oouvfes, διότι σιίτε5, σουφί, αλεβίδε5 και noinés ισλαμικέ5 σέκτε$, από raus Κιζιλμπάσηδε5 ms Poóónns còs raus μπεκτασήδε$ FIS Ανατολία5 και raus εκλεπτυσμένου5 Πέρσε5 σουφί, όχι μόνο δεν απέκλεισαν ποτέ την οινοποσία αλλά ύμνησαν το κρασί στην ποίηση raus και το συμπεριέλαβαν στο τυπικό των ιεροτελεστιών raus. Οι oouvtes υπήκοοι uis οθωμανική5 aurakparapias, δηλαδή η πλειονόms, ήσαν αναγκασμένοι να ζήσουν σε έναν χώρο όπου υπήρχε η οικονομία και ο πολιτισμό5 του αμπε- 85

3 Ο Ι Ν Ο Σ : Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α λιού. Ζούσαν σε μια αυτοκρατορία που ξεκίνησε από την Ανατολή, τη γενέτειρα του αμπελιού, και εξαπλώθηκε npos ΔυσμάΞ, στον χώρο ms Μεσογείου όπου, από την αρχαιότητα, κυριαρχούσε το σχήμα σιτάρι, αμπέλι, ελιά. Καλλιεργούσαν λοιπόν κι αυτοί αναγκαστικά αμπέλια για να ζήσουν, κατανάλωναν σταφύλια, πεκμέζ (πρόκειται για βρασμένο μούστο, το γνωστό πετιμέζι) σταφίδε5, και ορισμένοι, και κρασί παρά τΐ5 npoorayés του Ισλάμ. Την οινοποσία μουσουλμάνων μαρτυρούν περιηγητέ5 αλλά και οθωμαvikés nnyés, óncos για παράδειγμα κώδικε$ καδήδων, όταν σ' auraustous τελευταίοι, κατέφευγαν οι μουσουλμάνε5 με το συχνότατο αίτημα διαζυγίου για την κατ' εξακολούθηση οινοποσία και μέθη του συζύγου TOUS. Ta καπηλειά πάντα μακριά από τα τζαμιά, και ποτέ, óncos είναι λογικό, στον χώρο των μουσουλμανικών συνοικιών, βρίσκονταν oris napucpés των πόλεων, κοντά σε χάνια και δρόμου5. Ο νόμο5 απαγόρευε τη λειτουργία TOUS μέσα στον τειχισμένο χώρο ms πόλη$, το κάστρο. TónosTOUSKupicos το λιμάνι, όταν υπήρχε, οι σκάλε5, αφού η ouvn0ns πελατεία των ταβερνών ήταν ναυτικοί, αχθοφόροι και άνθρωποι που μετείχαν στο εμπόριο, στη διακίνηση αγαθών. Ο Εβλιά Τσελεμπή περιγράφοντα5 τα καπηλειά ms Πρωτεύουσα5 ms αυτοκρατορία$ αναφέρει: "Αυτά τα κακόφημα μέρη, που τα κρατούσαν οι άπιστοι, ανέρχονταν σε και βρίσκονταν στα Σαμαθιά, στο Κούμ Καπί, Ούν Καπανί, Τζιμπαλί, στο Φανάρι oris όχθε$ του Κερατίου, στο Χάσκιοϊ και αλλού. Τέλθ5 όταν λέ5 Γαλατά5, είναι σαν να λε5 ταβέρνε5... us τα στενά ms Maupns Θάλασσα5, σε κάθε χωριό υπάρχει κι ένα καπηλειό". Μια έρευνα βασισμένη σε οθωμανικό αρχειακό υλικό έδειξε ότι και το 1829 λειτουργούσαν oris αναφερόμενε$ παραπάνω περιοχέ5 ms Πόλη5 πάνω από 500 ταβέρνε$ και ιδιοκιήτε5 TOUS ήσαν Ρωμιοί, Αρμένιοι, Εβραίοι. Βασικοί πελάτε5 των ταβερνείων των οθωμανικών πόλεων ήσαν και οι γενίτσαροι που περιφερόμενοι μεθυσμένοι στην πόλη, παρά την όποια επαγρύπνιση, πρωταγωνιστούσαν σε σκάνδαλα και βιαιότητεξ. Να είναι άραγε συμπτωματική η υπαγωγή του ταϊφέ των οινοποτων δερβίσηδων στα γενιτσαρικά τάγματα; Μεγάλο$ ο api9pós των εγγράφων που καταγράφουν xis διαμαρlupies κατοίκων αστικών κέντρων για τη βίαιη και πολλέ5 cpopés εγκληματική συμπεριφορά μεθυσμένων, óncos πολλά είναι και τα έγγραφα που μαρτυρούν Tis σκληρέ5, σκληρότατε5, noivés πουtousεπιβάλλονταν, όταν συλλαμβάνονταν. Τα καπηλειά θεωρήθηκαν κέντρα ακολασία5 αλλά και χώροι από όπου ξεκινούσαν οι μεγάλε$ nupkayiés που κατέστρεφαν Tis nórìeis, αφού το ποτό συνοδευόταν από ναργιλέδε5 και καπνό ninas. Με την αιτιολογία αυτή 86

4 Τ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Σ Τ Ο Υ Σ Ο Θ Ω Μ Α Ν Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ Σ 87

5 Ο Ι Ν Ο Σ : Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Φ^' * em$* 0gm^0k ΕορτασμόΒ νίκης στο στρατόπεδο του Τιμούρ. Ο ίδιοε κάθεται σε πρόχειρα φτιαγμένο θρόνο και παρίστανται ευγενε/s, σωματοφύβακεε, χορεύτριε5 και μουσικοί. Μικρογραφία από το χφ. Zafernâme του Serefeddin Ali Yezdî Siraz, Iran, Turk ve Islam Eserlerì Müzesi, Istanbul.

6 ΤΟ Κ Ρ Α Σ Ι Σ Τ Ο Υ Σ Ο Θ Ω Μ Α Ν Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ Σ κατά καιροί^ εκδόθηκαν φιρμάνια που απαγόρευαν τη λειτουργία raus. Ο Μουράτ ο Δ' έμεινε YVCOOTÓS στην ιστορία cos Γαζή (Eunaßns θα λέγαμε) επειδή απαγόρευσε, oris npdres δεκαετίε5 του 17ου αιώνα, την οινοποσία αλλά και τη χρήση καφέ, οπίου και καπνού. Ο Μπεκρή ayas είναι ο θρυλικόξ μέθυσο5 ms εποχή5 του Μουράτ του Δ' ( ) ο Μπεκρή Μουσταφά αγά, που το όνομα του έγινε στα τουρκικά, αλλά και στα ελληνικά, συνώνυμο των αντίστοιχων sarhos και μέθυσο5 μέχρι που και μερικά«τα αντικατέστησε. Υπάρχει μια ωραία παράδοση που τον συνδέει με τον σουλτάνο Μουράτ, η οποία αναφέρει ότι ο ΜπεκρήΞ συνελήφθη μεθυσμένο$ να φωνάζει ότι είναι ισχυρότεροβ του Μεγαλέξανδρου και πλουσιότερο5 κι αυτού του σουλτάνου. Όταν κλήθηκε να το αποδείξει ενώπιον του Μουράτ έβγαλε το γεμάτο παγούρι του λέγοντα5 ότι εκεί υπάρχει κάτι πιο πολύτιμο από όλου$ raus 0noaupous του κόσμου, ικανό να κάνει τον φτωχό ζάπλουτο και τον κακομοίρη ισχυρό σαν κατακτητή. Η παράδοση θέλει τον σουλτάνο να αρπάζει και να αδειάζει με μια ρουφηξιά το παγούρι και να κάνει τον Μουσταφά Μπεκρή σύμβουλο του. Και για να επιστρέψουμε στην πραγματικότητα (αλήθεια, ποια;) αναφέρω ότι orous ιεροδικαστικού5 κώδικε5 ms θεσσαλονίκη5 είναι καταγεγραμμένο το φιρμάνι με το οποίο ο Μουράτ διατάσσει την κατεδάφιση των ταβερνών ms πόλη$, κίνηση που δηλώνει ουσιαστικά την αντίδραση του Kparaus απέναντι στη λειτουργία ενό5 δημόσιου χώρου, όπω5 είναι auras των ταβερνών και των καφενείων, που δεν μπορούν να ελέγξουν. Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι "ποταπαγορεύσεκ" αυτού του τύπου έληγαν πάντα με την αγόρευση στον θρόνο του νέου σουλτάνου. Και οι λόγοι ήσαν Kupicos οικονομικοί και κοινωνικοί ónous θα διαπιστώσουμε στη συνέχεια, όταν θα αναφερθούμε στον ρόλο που διεδραμάτιζε το κρασί στην οικονομία ms εποχή5. Αξίζει όμα«να αναφερθεί και η περίπτωση ενό$ προγενέστερου σουλτάνου του Σελίμ ο Β', γιου του σουλτάνου Σουλεϋμάν του Μεγαλοπρεπή, που έμεινε στην ιστορία GÛS Mé0uoos (Zapxós), για την αγάπη του για το κρασί. Λέγεται μάλιστα ότι, akpißoas επειδή εκτιμούσε το καλό κρασί ms Κύπρου, επεδίωξε να την πάρει από raus Βενε- TOUs το Και στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι η εύνοια του npos τον πλούσιο Εβραίο έμπορο και τραπεζίτη Ιωσήφ Νάζη, τον κατοπινό δούκα ms Νάξου, συνδέεται με τα εκλεκτά κρασιά των αιγαιοπελαγίτικων νησιών που ο τελευταίθ5 του προμήθευε. 89

7 Ο Ι Ν Ο Ι : Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Ι Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α "Επίγεια και υπέρ κόσμια μέθη " από το Ντιβάν του ποιητή Χαφίζ. Στην κορυφή ms μικρογραφίαε γραμμένα τα ήόγια του ποιητή: "Ο άγγεήοβ του εήέουε ήαμβάνει την κούπα ms αποκάήυψηβ". Πάνω από τα μεγάήα πιθάρια του κρασιού, στο παράθυρο ο iôios ο Χαφίζ σε θρησκευτική έμπνευση. Περσικό χφ. περίπου 1527, φ. 135α, Fogg Museum of Art, Harvard University. 90

8 Σ Τ Ο Υ Σ Ω Μ Α Ν Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ Σ "Η γιορτή του Ιντ αρχίζει " από το Ντιβάν του ποιητή Χαφίζ. Στο δεξί pépos ms ενεπίγραφηβ zaivns που διατρέχει την κορυφή του κτιρίου είναι γραμμένοι οι στίχοι: "Ρόδα και φίήοι ανυπόμονα προσμένουν, γιατί είναι η ώρα του Ιντ. Οινοχόε! Κοίτα στου βασιήιά τη ήαμπερή την όψη του φεγγαριού την ήάμψη και φέρε το κρασί! ". Περσικό χφ. περίπου 1527, φ. 86α, Fogg Museum of An, Harvard University. 91

9 Ο Ι Ν Ο Σ : Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α \. / Ί-s : ;; Ι * f i l ' amê ft fr Ι 1 ÉÊ}AL \ \ΛΝ Jsic-. Si? '*.!?Ιί ** ρ* 92

10 ΤΟ Κ Ρ Α Σ Ι Σ Τ Ο Υ Σ Ο Θ Ω Μ Α Ν Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ Σ As μεταφερθούμε όμω$ και στον κόσμο ίων απίστων, ιων γκιαούρηδων, αυιών που συνέχισαν και otous οθωμανικού5 xpóvous tn βυζαντινή οινική παράδοση αυτού του χώρου, όπου μετά από αιώνε5, θα ιδρυθεί το ελληνικό Kparas. Στην έκταση που περιλαμβάνεται από τη Μακεδονία και τη Θράκη cbs τον Μοριά και την Κρήτη, τα νησιά και τα παράλια του Αιγαίου, παραγόταν εκλεκτό κρασί κατά γενική εκτίμηση και στα χρόνια ms raupkokparias. Η μαρτυρία προέρχεται από raus ξένου$ περιηγητέ5, γερού5 πότε$ και γνώcres των κρασιών, οι οποίοι σημειώνουν αν το κρασί που raus πρόσφεραν κάπου ήταν καλό ή όχι και καταχωρίζουν ανάμεσα eras εντυπώσει raus και τον θαυμασμό raus για Tis κατάφυτε5 με κλήματα πλαγιέ5 του τόπου που επισκέφθηκαν. Πρέπει όμω$ να σημειωθεί ότι οι περιηγητέ5 από τον φόβο ασθενειών απέφευγαν γενικοί το νερό και όταν το έπιναν, υποχρεωτικά έπρεπε να περιέχει κρασί. Παραλλήλου με την περιηγητική μαρτυρία οι προξενιά εκθέσει έδιναν στοιχεία για το εμπόριο του κρασιού ή ms oracpiôas ορισμένων περιοχών, onces η βορειοδυτική Πελοnóvvnoos, η Κρήτη, τα αιγαιοπελαγίτικα νησιά, τα Επτάνησα κ.λπ. Qs πριν δυο δεκαετίε$ αποκλειστώ nnyés πληροφοριών για την ιστορία του κρασιού ήταν οι ÔUXIKÉS. Για πρώτη φορά σε αμπελοοινικό συνέδριο, σε συνέδριο που οργάνωσε το Πολιτιστικό Ίδρυμα ms ΕΤΒΑ το 1993 στη Νάουσα, ο Βασίλη5 Δημητριάδα υποστήριξε την αξία των φορολογικών οθωμανικών κατάστιχων για την ιστορία ms αμπελοκαλλιέργεια$ στον μακεδόνικο χώρο. Είχε προηγηθεί στο μεταξύ η δημοσίευση σημαντικών συμβολών στον τομέα αυτόν από Έλληνε$ lorapikous. OVTGÛS χάρη στην εκμετάλλευση των οθωμανικών φορολογικών πηγών, που εν μέρει η έρευνα raus υποστηρίχθηκε ορισμένε$ epopés οικονομικά από φιλίστωρε5 οινοπαραγωγού5, σήμερα διαθέτουμε ένα σώμα πληροφοριών για την αμπελοκαλλιέργεια και την οινοπαραγωγή στην Εύβοια, τη Λοκρίδα και τα Μέγαρα του 15ου και 16ου αιώνα, στη Σαντορίνη και την Κρήτη στα τέλη του 17ου, στο Άγιον Opos τον 18ο αιώνα, στην Επανομή και την περιοχή ms Χαλκιδική5 στα τέλη του 19ου και TIS apxés του 20ού, κ.λπ. Τον Δεκέμβριο συμπληρώνεται με την έρευνα ms Μαντίνεια5 και του οροπεδίου ms Τριπολιτσά5, έρευνα που με τη βοήθεια συναδέλφων φιλοδοξεί να καλύψει την πρώτη τουρκοκρατία, το ιντερμέτζο ms βενετική$ Kupiapxias και τη δεύτερη τουρκοκρατία ebs Tis napaμονέ$ ms επανάσταση5. Τα αμπέλια oris φορολογικέ5 anoypacpés των πρώτων αιώνων ms οθωμανική5 Kupiapxias καταγράφονται με δυο Tpónous: GÛS εδαφική έκταση όταν πρόκειται για αμπέλια που ανήκουν σε μουσουλμάνοι και cos δεκάτη, όταν ανήκουν σε xpiotiavous. Στου5 επόμενου5 αιώνε5, από τα τέλη του 17ου αιώνα για τα νησιά και την Κρήτη, και από τον 18ο για τον Μοριά, καταγράφονται οι εκτάσεΐ5 των αμπελοφυτειών και ο cpópos γίνεται στρεμματι- KÓS. Μην φανταστείτε ότι σ' autés TIS nnyés ανιχνεύονται πληροφορίε5 για καλλιεργητικέ5 npaktikés ή ποι- 93

11 Ο Ι Ν Ο Σ : Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Kiffcs. Οι Γΐίγε5 μέχρι τώρα μελέτε5 που έγιναν και θα ευχόμουν να συνεχιστούν από νεότεροι ημών ιστοpikous, συγκλίνουν σε κάποια κοινά συμπεράσματα cos npos τη διάδοση ms αμπελοκαλλιέργεια5, Tis αποδόσε^, την ανυπαρξία εξειδίκευση5 κ.απ. As συγκρατήσουμε όμω5 τα δυο βασικά τα οποία κατέδειξε η μέχρι τώρα έρευνα: ότι το αμπέλι είχε μεγάλη γεωγραφική διάδοση στον ελλαδικό χώρο και αποτελούσε βασικό παράγοντα στο εισόδημα του καλλιεργητή. Σ'αυτό συνέτεινε το γεγονό5 ότι το κρασί αποτελούσε βασικό συμπλήρωμα διατροφή$ και ότι η εμπορευματοποίηση του, η πώληση του στην αγορά ms γειτονιά πόλη5 ή στον έμπορο που κατέφτανε στο λιμάνι για να φορτώσει, άφηνε στον παραγωγό το χρήμα που κάλυπτε Tis άλλε5 του υποχρεώσει. Πολύ επιγραμματικά θα αναφερθώ πρώτα στον διατροφικό ρόλο του κρασιού. Το κρασί που φυλασσόταν στο κατώγι κάθε αγροτικού σπιτιού δίπλα στα πιθάρια με το λάδι και TIS E(\\ÉS, αλλά και τα σεντούκια με τα γεννήματα συντρόφευε καθημερινά το αγροτικό και αστικό τραπέζι, καταξιωμένο από τη θρησκεία και τη λαϊκή ιατρική ms εποχή5. Δεύτερο βασικό προϊόν μετά το ψωμί, το κρασί αποτελούσε από άποψη ποσότητα5 το Θεμελιώδε5 στοιχείο ms καθημερινή5 ôiamas των αγροτικών πληθυσμών, óncus και των εργατών και των φτωχών τη5 πόλη$ και συμπλήρωνε σημαντικό μέρο$ του συνόλου των ημερησίων θερμίδων. Δεν έλειπε από τα μοναστηριακά Τυπικά και συνιστούσε μέρο5 του ημερομισθίου που δίνονταν oraus εργάτε$ yns και raus κτιστάδε5, óncjs δείχνουν ελληνικά κατάστιχα που κρατούσαν κοτζαμπάσηδε5 ms περιοχή$ Τριπολιτσά5 στα τέλη του 18ου και Tis apxés του 19ου αιώνα. Τα κατάστιχα του εύπορου εμπόρου Χριστόδουλου Ευθυμίου, ο οποίos έζησε στα μέσα του 19ου αιώνα στην Αθήνα, δείχνουν ότι η ημερήσια κατανάλωση ms οικογένειά5 του ήταν 2,5 οκάδε$ ψωμί, και λίγο παραπάνω από 1,5 οκά κρασί ενώ σε εξαιρετικά μικρότερε$ ποσότητε$ ακολουθούσε το Kpéas και το τυρί. Καθημερινά«εκάστην εσπέραν απολάμβανε και ο au0évms Σούraos "ολίγον οίνον μετά τυρού και άρτου", óncos σημειώνει στα απομνημονεύματα του, ενδεχομένου εκλεκτόν, μη παρεκλίνων κι auras από το διαιτητικό πρότυπο ms εποχή$. Κρασί έπιναν και οι γυναίκε$. Ορισμένε$ μάλιστα óncus οι Αρβανίτισσε5 ms ηπειρωiikns Ελλάδα$ και ms Πελοποννήσου έδιναν και στα παιδιά raus να πιουν από πολύ vcopis. H οινοποσία ελέγχεται ποικιλοτρόπου. Καταρχήν από τον πνευματικό που δεν επιτρέπει Τετάρτη και Παρασκευή το κρασί στο φαγητό. Από την άλλη συνταγολόγια ms εποχή5 καθορίζουν τη σχέση φαγητού και ποτού: "να ήναι το φαγί από το ποτόν διπλάσιον" και συμβουλεύουν raus "γέροντε$" να νερώνουν τα κρασιά που έχουν "αψάδα", δηλαδή τα κρασιά ms Kpnms, Κύπρου και Χίου. 94

12 Τ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Σ Τ Ο Υ Σ Ο Θ Ω Μ Α Ν Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ Σ "flrlouoios Knnpovóyos γβεντά σε καπηήειό ". Από το χφ. Hûbannânne του Fâzil bin Tahir Enderûnî ( ), Istanbul Universités/ Kütüphanesi, Istanbul. 95

13 Ο Ι Ν Ο Σ : Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Δεύτερον θα σχοήίάσω πολύ σύντομα και πάλι τον ρόλο του κρασιού στην οικονομία των αγροτικών νοικοκυριών, χριστιανικών και μουσουλμανικών, που αποτελούν και το μεγαλύτερο ποσοστό πληθυ σμού OTOUS xpóvous autous. 0 ρόλο$ του συνοψί ζεται νομίζω με τον καλύτερο τρόπο στη ρήση του κοινοτικού άρχοντα του 17ου αιώνα που διασώζει ο nanaouvaóivós στο Χρονικό των Σερρών: Το ένα στρέμμα να πουήπσεΐί τα σταφύήια δια τα δοσίματα σου- το άήήο δια το χάρτζιν και να εντύσε/s τα παι διά σου- το άήήο να κρατήσε/s δια το ασπίτι σου να πίνεΐξ εσύ και τα παιδιά σου. Το ένα τρίτο λοιπόν Tns κατ'εξοχήν εμπορευματοποιήσιμη$ aypotikns παραyoûyns, που είναι το κρασί, θα πάει στην αγορά, και το υπόλοιπο θα μοιραστεί ανάμεσα στη φορολογική υποχρέωση και στην αυτοκατανάλωση. Ήδη από τα μέσα του 15ου αιώνα η αμπελοκαλλιέργεια αποτε λεί μετά τα δημητριακά, τον σημαντικότερο τομέα Tns aypotikns οικονομίαξ, Η προτίμηση για την αμπελοκαλλιέργεια ήταν σε άμεση συνάρτηση με την εμπορευματοποίηση του κρασιού, η πώληση του οποίου εξασφάλιζε τα απαραίτητα έσοδα στον καλλιεργητή για να συμπληρώσει το εισόδημα του από την Kupicos καλλιέργεια, τα σιτηρά. Η τιμή του κρασιού ήταν εξαιρετικά υψηλή συγκρινόμενη με αυτή των δημητιακών. Οι διατιμήσει Tns ΑδριανούποληΞ του 1502 το δείχνουν καθαρά: 11 άσπρα τιμάται ένα κοιλό αλεύρι, δηλαδή οι 20 οκάδε$, ενώ 5,5 άσπρα κοστίζει η οκά το κρασί. Ένα άλλο παρά96

14 ΤΟ Κ Ρ Α Σ Ι Σ Τ Ο Υ Σ Ο Θ Ω Μ Α Ν Ι Κ Ο Υ! Χ Ρ Ο Ν Ο Υ Σ "Φίλοι τοϋ Βάκχου του θεού τον μαστραπαν γεματον Καθείς ας πιούμε από εν να βρή ή κορφή τον πάτον ". Επιγραφή σε τριφυήήόσχημο μαστραπά. Ιταίίία (Πέζαρο), óijjipos 18os αι. Μουσείο Μπενάκη. 97

15 Ο Ι Ν Ο Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α δείγμα, από την Κρήτη του 17ου αιώνα αυτήν τη φορά, δείχνει επίση5 πόσο σημαντικ05 ήταν ο pórìos Tns αμπελοκαλλιέργεια5 στην οικονομία Tns εποχή$. Μετρήσει OTOUS cpópous που επέβαλαν οι Οθωμα νοί στα σταροχώραφα και TOUS αμπεήώνε5 Tns ΑναTorìiKns KpnTns, pórlis έπεσε ο XÓVOOKOS TO 1669, έδειξαν ότι οι αμπεή'ώνε$, ενώ αντιστοιχούσαν στο 10% περίπου Tns επιφανεία5 των χωραφιών, έδιναν εισόδημα σχεδόν πενταπλάσιο Tns αξία5 των σιτη ρών. Τα δυο ενδεικτικά παραδείγματα που αναφέρ θηκαν αποδεικνύουν TOUS flóyous για TOUS onoious το αμπέπί αποτελούσε το απαραίτητο συμπλήρωμα στην οικονομία του αγροτικού νοικοκυριού autns Tns εποχή5, όπω5 εξάίίπόυ δηλώνεται και στο ποίη μα "Ο χωρικός και τα παιδιά του" του Ιωάννη Birlaρά ( ): 'Evas yépos xœpikos, μετρημένοβ, γνωστικόβ, ό,τι αρχίνησε να νιώσει nus το τέτίοξ του είχε σώσει, και ηοθώνταε μοναχή τα παιδιά του παντοχή στη δουλειά ms yns να έχουν και σ'εκείνη να προσέχουν, με φιλόστοργη βουλή μιαν αυγή τα προσκαλεί στου θανάτου του την κλίνητέτοια διάτα wus αφήνει Το αμπέλι είν'αρκετό, επειδή5 κι εμε/s μ'αυτό επορέψαμεν a;s τώρα. οι καλύτεροι στη χώρα. 93

16 ΤΟ Κ Ρ Α Σ Σ Τ Ο Υ Σ Ο Θ Ω Μ Α Ν Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ Σ Αντίστοιχο, του pórìou ms αμπελοκαλίίιέργεια5 στην οικονομία υπήρξε και το ενδιαφέρον του κυριάρχου για την επιβολή και είσπραξη του αναλογούντο5 φόρου από τα προϊόντα τη5 αμπελοκαλλιέργεια5, κρασί και σταφίδα. Η Υψηλή Πύλη επιβάλλει δεκάτη στην παραγωγή, φόρο για την οινοποίηση, φόρο για το κρασί που κανονικά θα πουλούσε npcbros ο τιμαpicbms, αν συγκέντρωνε σε φυσική αξία τον μούστο, (autós ήταν ο περίφημο5 cpópos μονοπωλίου), φόρο για τη σταφίδα, δασμό για το κρασί που εισάγεται npos πώληση στην πόλη, δασμό στον έμπορο που το εξάγει, φόρο στα καπηλειά, φόρο ακόμη και για τα άδεια βαρέλια που θα γεμίσουν κρασί, φόρο και για Tis κανάτε5 των κάπηλων που έπρεπε να έχουν σφραγιστεί από τον αγορανόμο για να μην κλέβουν τη πελατεία στο ζύγι κ.λπ. Πρέπει να σημειώσω ότι οι εξαγωγέ5 του κρασιού ποτέ δεν απαγορεύτηκαν σε αντίθεση με τα άλλα δύο βασικά είδη ôiatpocpns στάρι ή λάδι, που κατά τον νόμο εξάγονταν μόνο όταν είχαν καλυφθεί οι καταναλωτή ανάγκε5 των Οθωμανών υπηκόων. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποια προστατευτική πολιτική για το καταναλωτικό κοινό εν05 npoì'óvtos, το οποίο η θρησκεία του κυριάρχου καταδίκαζε. Εξάλλου autós είναι και ο λόγο$ που το κρασί σπανία^, (JUS ποτέ, δεν περιλαμβάνεται σε καταλό- Yous διατίμηση5 για τα βασικά είδη διατροφή5 TOUS onoious κάθε τόσο εκδίδει ο Kaôns με τη συνεργασία ms λόντζα$ ms πόλη5. Αντίθετα διαπιστώνει κανεί5 να υπάρχουν σε νομοθετικά κείμενα, που ρυθμίζουν φορολογικά θέματα, άρθρα όπου εμμέσου δηλώνεται η φροντίδα cbs και η ενθαρρυντική πολιτική του οθωμανικού Kparaus για τη διάδοση ms προσοδοφόρου αμπελοκαλλιέργεια5. Ένα τέτοιο άρθρο περιλαμβάνει η φορολογική νομοθεσία ms Onßas και ΛειβαδιάΞ στον 16ο αιώνα: "Αν Kanoios φυτέψει ένα αμπέλι, πληρώνει τον πρώτο χρόνο πέντε άσπρα στρεμματικό φόρο. Αργότερα, εφόσον το αμπέλι δεν δώσει καρπό, δεν πληρώνει τίποτε". Ιδιαίτερα αναλυτική είναι η νομοθεσία του σουλτάνου Αχμέτ του Γ' το 1715 για την αμπελοκαλλιέργεια του Μοριά, όταν κατακτάται για δεύτερη φορά από TOUS Οθωμανού5 σε ένα μακροσκελέ$ άρθρο δίνονται οι αντιστοιχίε5 των μέτρων επιφανεία5 που χρησιμοποιούνται ans διάφορε$ περιοχέ$ προκειμένου να υπάρχει μια κοινή φορολογική πολιτική. Enions, καταγράφονται πληροφορίε5 για τη φορολογία ms oracpiôas, ενό5 προϊό- VTOS που das τα τέλη του 19ου αιώνα θα κάνει το λιμάνι ms Πάτρα5 να σφύζει από δεκάδε$ ιστιοφόρα και ατμόπλοια, αγγλικά τα περισσότερα. Παραμένει desideratum η συστηματική συγκέντρωση πληροφοριών περί αμπελοκαλλιέργεια5 και oivikns παραγωγή5 oi\s ελλαδικέ5 περιοχέ5 κατά την οθωμανική περίοδο. Για παράδειγμα: Η αμπελοκαλλιέργεια στην Κρήτη θεωρείται ότι με την έλευση των Οθωμανών πέρασε σε ύφεση. Πρόξενοι και περιηγητέ5, ßaoiKes πηγέ5, μέχρι τώρα, για Tis εξαγωγέ5 στον πρώτο αιώ- 99

17 Ο Ι Ν Ο Σ : Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α να ms οθωμανική5 Kupiapxias στο νησί, ενώ συχνά αναφέρονται στην παραγωγή του λαδιού και του σαπουνιού, των σημαντικότερων προϊόντων ms Κρήms την εποχή αυτή, σπάνια κάνουν λόγο για τα κρητικά αμπελουργικά προϊόντα περιορίζονται να σημειώσουν Tis περιοχέ5 που ξεχώριζαν για το κρασί raus και óivovtas διάσπαρτε$ πληροφορίε5 για την ποσότητα παραγωγή5, Tis εξαγωγέ$ κρασιού και τον τρόπο καλλιεργεί των αμπελώνων. Έρευνα σε οθωμανι- Kés nnyés παρόμοια μ'αυτήν που έγινε για την περιφέρεια ms Ανατολική5 Kpnms θα έδινε μια ιδέα για τη διάδοση ms αμπελοκαλλιέργεια5 στο νησί Tis παραμονέ$ ms οθωμανική5 κατάληψη$. Κλείνω με μερικέξ διαπιστώσει για την έρευνα: Ελάχιστε5 είναι οι μελέτε$ στη διεθνή βιβλιογραφία για το κρασί στην οθωμανική αυτοκρατορία. Δεν αναφέρομαι o'autés που το εξετάζουν υπό τό πρίσμα ms ισλαμική5 θεολογία$ και φιλολογία5. Δεν υπήρξε ενδιαφέρον για τη μελέτη ms αμπελοκαλλιέργεια5 ούτε ms εμπορία5 των προϊόντων ms και φυσικά δεν έχει μελετηθεί η ιστορία των λοιπών οινοπνευματωδών ποτών, του μποζά, του ρακιού, αποκαλούμενου και αρσλάν σουτού (=γάλα λιονταριού) και όλων των αποσταγμάτων. Πολύ περισσότερο δεν μελετήθηκε η παρουσία, η δεξίωση του κρασιού από την κοινωνία ms εποχή$. Πολύ τελευταία παρουσιάστηκαν ορισμένε5 μελέτε$ cos npos αυτόν τον εξαιρετικά ενδιαφέροντα τομέα. Και δεν εννοώ βεβαία^ ορισμένε$ εκλαϊκευτικέ5 εκδόσεκ που επαναλαμβάνουν διηγήσε^ περιηγητών και avacpopés Οθωμανών χρονογράφων σχετικά με το κρασί. Αναμφίβολα η συμβολή των ελληνικών οθωμανικών σπουδών στην ιστορία ms αμπελοκαλλιέργεια5 στην ελληνική γη και του ρόλου ms στην οικονομία ms εποχή5 είναι καθοριστική. Είμαι ευγνώμων OTOUS ανθρώπου του κρασιού,otousέλληνε5 οινοπαρα- Ycoyous, διότι με την ενίσχυση ms έρευνα$ του κρασιού ουσιαστικά στήριξαν και στηρίζουν την έρευνα για την ιστορία ελληνικών περιοχών κατά m δεδομένη περίοδο, την περίοδο που αρεσκόμαστε να αποκαλούμε ακόμα "σκοτεινού5 xpóvous". 100

18 ΤΟ Κ Ρ Α Σ Ι Σ Τ Ο Υ Σ Ο θ υ Μ Α Ν Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ Σ Islamic Culture", International Journal of Middle East Studies 36 (2004), Για τη δεξίωση του κρασιού * Η ανακοίνωση δημοσιεύεται όπα«akpißos εκφωνήθηκε OTIS στην αυλή των οθωμανών σουλτάνων, βλ. Α. Navarian, Les 16 Μαΐου 2006 στον κύκλο των ειδικών μορφωτικών εκδηλώσε sultans poètes ( ), Paris, Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1936, όπου περιλαμβάνονται στίχοι για το κρασί ων "Olvos: Πολιτισμ05 και κοινωνία. Το χθέ$ και σήμερα" που διοργάνωσε το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (9 Μαΐου-31 Μαίου 2006). διαφόρων σουλτάνων, óncos του Μεχμέτ του Πορθητή, Σου Προσετέθησαν μόνο ορισμένε5 Βιβλιογραφία αναφορέβ καταλεϊμάν Μεγαλοπρεπή και λοιπών, αλλά και προστατευομέ νενημένεβ OTIS θεματικέβ που σχολιάστηκαν ή εθίγησαν στο κείμε νων TOUS ποιητών, οι οποίοι έγραψαν ποίηση για το κρασί. νο ms ομιλΐαΐ. Η παράθεση μια$ ενδεικτικήί Βιβλιογραφία$ σκοπό Δεν υπάρχει, όσο γνωρίζω, κάποια συλλογή οθωμανικήε έχει να καθοδηγήσει τον αναγνώστη που θέλει να ενημερωθεί noinons αφιερωμένα ειδικά στο κρασί, ωστόσο περιλαμβά περαιτέρω. νονται στίχοι σχετικοί περιλαμβάνονται σε πλείστα συλλογέ5, óncos για παράδειγμα του W. G. Andrews, Poetry's Voice, Society's Song. Ottoman Lyric Poetry, University of Το κρασί στο Ισήάμ και η δεξίωση του από την ισλα Washington Press, Seattle and London 1984 (ειδικότερα τα μική και χριστιανική οθωμανική κοινωνία κεφ. "The Voice of Emotion" και "Ecology of the Song"), Οι μελέτε5 για το κρασί στην ισλαμική παράδοση, σουνιτική όπου παρατίθενται συμποτικοί στίχοι των ποιητών Bakî, και σιιτική, είναι nofirlés. Γενικά στοιχεία περί του θέματο5 και Hayalî, Nabî ( ), Ubeydi, Nedim κ. ά. Βλ. επίσηε, μια βασική βιβλιογραφία παρατίθενται στο λήμμα ins ΕγκυW. G. Andrews και Μ. Kalpakli, The Age of the Beloveds: κλοπαίδεια5 του Ισλάμ, βλ. J. Sadan, "Khamr", Encyclo Love and the Beloved in the Early-Modern Ottoman and paedia of Islam, (δεύτερη έκδοση), vol. 4, 994. Enions του European Culture and Society, Chapel Hill, Duke University ιδίου, "Vin - Fait de civilisation", Studies in Memory of Press, Η επιρροή TOUS από την περσική ποίηση και Gaston Wiet, (ed). Myriam Rosen-Ayalon, Jerusalem 1977, ειδικά από "Τα Ρουμπαγιάτ" (= τετράστιχα) του Ομάρ Καγιάμ Βλ. επίση5 τη διδακτορική διατριβή ms Kathryn είναι npocpavns. Για "Τα Ρουμπαγιάτ" του Πέρση Ομάρ Kueny, The Phetoric of Sobriety: Wine in Early Islam, Albany: Καγιάμ (12os αι.), βλ. Α. Saeidi, T. Unwin, "Persian Wine State University of New York Press, 2001 και ποικίλα άρθρα Tradition and Symbolism: Evidence from the Medieval onœs των CI. Lo Jacono, "On the Prohibition of Fermented Poetry of Hafiz", Journal of Wine Research 1 5 / 2 (August Drinks in Islam", Studi Magrebini XXVI ( ), ), "Τα Ρουμπαγιάτ" μεταφράστηκαν και στα 146. To κρασί ωστόσο έχει υμνηθεί από TOUS Άραβε5, βλ. για ελληνικά από τον Παύλο Γνευτό (Αλεξάνδρεια, 1918) και παράδειγμα L' éloge du vin (al Khamriya). Poème mystique Κωνσταντίνο Κατσίμπαλη (Αθήνα, 1919). Ο τελευταίθ5 d'ibn al Fâridh, traduit de l'arabe avec l'introduction et σημειώνει στο επίμετρο που συνοδεύει τη μετάφραση του: notes d'emile Dermenghem, éditions Véga, 2002 και "Δεν πρέπει να μα5 ξαφνιάζει το σπουδαίο μέρο5 που παίζει Yaseen Noorami, "Heterotopia and the Wine Poem in Early ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 101

19 Ο Ι Ν Ο Σ : Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ Κ Α! Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α το κρασί στην περσική ποίηση. Ο oocpós ΓάλλοΞ ανατολιστήε Darmesteter, τα τραγούδια αυτά τα ονομάζει upvous στο κρασί, όχι ópcos και βακχικά, óntos Tns Eupconns- αυτά -λέγει- είναι τραγούδια μεθυστάδων, ενώ τα περσικά είναι μια διαμαρτυρία για το Κοράνι, για TOUS θρησκομανήδεε, για την πίεση που κάνει ο θρησκευτικόε vópos στη φύση και στη λογική. Ο av9pconos που πίνει είναι για τον ποιητή ο άνθρωnos ο χειραφετημένο5, ο ξεσκλαβωμένοε, και το κρασί σύμβολο Tns θεϊκήε μέθη5. Όσο όμω5 και νάναι θεϊκή, δεν εμποδίζει νάναι και πραγματική...". Πρέπει να σημειωθεί ότι ελάχιστο χώρο αφιερώνουν στο κρασί μελέτεε που εξετάζουν την καθημερινή ζωή OTOUS οθωμανικούε xpóvous, βλ. για παράδειγμα το βιβλίο Tns Suraiya Faroqui, Κουλτούρα και καθημερινή ζωή στην οθωμανική αυτοκρατορία. Από τον Μεσαίωνα us r/s apxés του 20ού αι., μτφ. Κατερίνα Παπακωνσταντίνου, Αθήνα, Εξάντα5 2000, , όπου το θέμα Tns oivonooias στριμώχνεται μαζί με την ιστορία του καφέ και του καπνού. Υπάρχουν ωστόσο ορισμένεε πολύ ενδιαφέρουσεε μελέτε5, ónoos του Μ. And, "Wine, Other Drinks and Drugs", Istanbul in the 16th Century: The City, the Palace and Daily Life, Istanbul 1994, , όπου συγκεντρώνονται οι πληροφορίεε για το κρασί στον 16ο αιώνα Tns Ayse Saraçgil, "Generi voluttuari e ragion di Stato: Politiche repressive del consumo di vino, caffé e tabacco nel!' Impero ottomano nei secc. XVI e XVII", Turcica 28 (1996), που αφορά oris απαγορεύσει που επιβλήθηκαν από το οθωμανικό Kpóras στην κατανάλωση κρασιού, καπνού, καφέ η μελέτη πρέπει να αναγνωστεί παραλλήήΐωε με την παλιότερη εργασία του Α. Matkovski, "Auftreten und Ausbreitung des Tabaks auf der Balkanhabinsel", Südost- Forshungen 28 (1969), François Georgeon βασίστηκε Kupioos στη μαρτυρία των D'Ohsson και Lady Mary Worthey Montague και σε δημοσιευμένεε πηγέε για την κατανάλωση του αλκοόλ στην Ισταμπούλ, βλ. Fr. Georgeon, "Ottoman and Drinkers: The Consumption Alcohol in Istanbul in the Nineteenth Century", Outside in. On the Margins of the Modern Middle East, (ed.) Eugene Rogan, I. B. Tauris Publishers, London - New York, 2002, Για Tis ταβέρνεε και τα καπηλειά ms Ισταμπούλ εξαιρετική παραμένει η μελέτη του Resad Ekrem Koçu, Eski Istanbul'da Meyhaneler ve Meyhane Koçekleri, [Οι παλιέε ταβέρνε$ Tns Ισταμπούλ και οι χορευτέε TOUS], Istanbul 1947 ( ). Βλ. επίσηε Ι. Ortayli, "Istanbul'un Meyhaneleri" [Οι ταβέρνε$ Tns Ισταμπούλ], Istanbul'dan Sayfalar, Istanbul 1987, Από Tis πολύ ενδιαφέρουσεε μελέτεε σημειώνω αυτήν του F. Yilmaz, "Bos Vaktiniz var mi? Veya 16. Yüzyilda Anadolu'da Sarap, Eglence ve Suç" [Εχετε ελεύθερο χρόνο; Η το κρασί, το γλέντι και η απαγόρευση στην Ανατολή τον 16ο αιώνα], Tarih ve ΤορΙυιη2Αλ (2005), Παραπάνω παρατέθησαν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι μέροε των μουσουλμάνων Οθωμανών ύμνησε το κρασί, ónoos ακριβών εξάλλου και έκανε και η ρωμέικη ορθόδοξη κοινότητα Tns αυτοκρατορίαε. Στοιχεία πολύτιμα για την ποίηση συτή crrous xpóvous που \ÌQS ενδιαφέρουν συγκέντρωσε η Αθηνά Γεωργαντά σε έναν τόμο ms ανθολογίαε "Ο oivos στην ποίηση" που εξέδωσε το 1995 το Ίδρυμα "Φανή Μπουτάρη". Η ίδια ασχολήθηκε και με τη συμποτική ποίηση πριν από την Επανάσταση του 1821, βλ. Αθηνά Γεωργαντά, "Βιβλιοθήκη ή βαρελοθήκη; Μείζων προεπανασταστικόε διάλογοε περί ποιήσεωε", Αμπεήοοινική ιστορία στο χώρο rns Μακεδονία5 και ms QpóKns, E' Τριήμερο EpYaoias, Νάουσα, Σεπτεμβρίου 1993, Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα 1998,

20 ΤΟ Κ Ρ Α Σ Ι Σ Τ Ο Υ Σ Ο Θ Ω Μ Α Ν Ι Κ Ο Υ! Χ Ρ Ο Ν Ο Υ Σ Η συμμετοχή του κρασιού στην οικονομία των οθωμανικών χρόνων Μέχρι πολύ πρόσφατα μελέτε5 για την αμπελοκαλλιέργεια και την κατανάλωση κρασιού στα χρόνια Tns τουρκοκρατίαξ κατέφευγαν στη μαρτυρία περιηγητικών κειμένων, καθώε αποτελούσαν εύκολε στην πρόσβαση TOUS nnyés. Μια πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη που βασίστηκε σε συστηματική έρευνα των περιηγητικών κειμένων για την περιοχή Tns Μεγαpiôas είναι Tns lórìns Βιγγοπούίίου, "Οδοιπορώντα5 στη Μεγαρίδα: Όψεΐ5 και απόψεκ των περιηγητών", Οίνονιστορώ II (2002), , πιν Από ÓUTIKÉS nnyés εξαιρετική πηγή πληροφοριών τουλάχιστον για TOUS τελευταίοι χρόvous ms οθωμανική5 autokparapias αποτελούν οι προξενι- Kés εκθέσει, οι οποίε5 παραμένουν σχεδόν ανεκμετάλλευτε5. Παραδειγματικά αναφέρω τη μελέτη του Α. Χοτζίδη, "Παραγωγή και εμπορία οίνου στη Μακεδονία Στοιχεία από οικονομία εκθέσει των προξένων Tns Αυστροουγγαpias", Τέχνη και τεχνική στα αμπέήια και rous οινεώνεε ms B. Enddôos, θ' Τριήμερο EpYaaias, Αδριανή Δράμα5, Ιουνίου 1999, Αθήνα, Πολιτιστικό Τεχνολογικό'Ιδρυμα ΕΤΒΑ, Σε προξενιά εκθέσει βασίστηκε η μελέτη του καθηγητή στην Ανωτάτη Εμπορική Σχολή Tns Βενετία5 Truffi Ferruccio, / vini della Grecia e della Turcia e quelli importanti in Italia per la dogana di Venezia, Βενετία 1902, η οποία δίνει πολύχιμεε πληροφορίε5 για ποικιλίεε κλημάτων και κρασιών σε Ελλάδα και οθωμανική αυτοκρατορία. Από TOUS πρώτοι που ασχολήθηκε με τη φορολογία του κρασιού στην οθωμανική αυτοκρατορία εντριφώνταξ σε nnyés που παρήγε το δημοσιονομικό και διοικητικό Tns σύστημα είναι ο J. Kabrda, "Contribution à l'étude de la rente féodale dans l'empire ottoman", Sbornik Praci Filosofiske Fakulty Brneské University 10 (Burno 1963), Ο Σπ. Aoôpaxas εξετάζοντα5 TOUS μηχανισμού5 λει- TOupYias Tns aypotikas οικονομία5 crraus πρώτοι αιώνε5 Tns οθωμανική5 Kupiapxias αφιέρωσε ένα κεφάλαιο στον ρόλο Tns παραπληρωματικότητα$ ms αμπελοκαλλιέργεια$ στο εισόδημα του καλλιεργητή, βλ. Σπ. Aoôpaxas, Μηχανισμοί ms αγροτική5 οικονομ/as στην τουρκοκρατία (ιε'-ιστ' aicòvas), θεμέλιο Εργασίε$ με αντικείμενο την ιστορία γνωστών οινοφόρων ελλαδικών περιοχών (πρβλ. Κρήτη, Εύβοια, Σαντορίνη κ.λπ.) αφιερώνουν σελίδε5 TOUS στην αμπελοκαλλιέργεια και οινοπαραγωγή των χρόνων αυτών. Ενδεικτικά: Γιολάντα Τριανταφυλλίδου-Baladié, Το εμπόριο και η οικονομία ms Kpmns (1669-1'795), Ηράκλειο, Βικελαία Βιβλιοθήκη, Βλ. επίση5 τη μελέτη του Μ. Πεπονάκη, "Η αμπελοκαλλιέργεια και η παραγωγή κρασιού, oracpióas και pakns στην Κρήτη (τέλη του 18ου - μέσα 19ου αι.)", Κρητοίΐογικά Γράμματα 13 (1997), Για την αμπελοκαλλιέργεια ms νεοκατακτημένη5 από TOUS Οθωμαvous Eußoias, βλ. Evangelia Balta, L'Eubée à la fin du XVe siècle. Economie et Population. Les registres de Tannée 1474, Athènes 1989, Για την αμπελοκαλλιέργεια ms Σαντορίνη5 ενδεικτικά σημειώνω Tis μελέτε$ του Α. Τσελίκα, "Το αμπέλι στα δικαιοπρακτικά έγγραφα Tns Σαντορίνη του 16ου και 17ου αιώνα", Ιστορία του εήήηνικού κρασιού, Β' Τριήμερο Εργασίαε, Σαντορίνη, 7-9 Σεπτεμβρίου 1990, Αθήνα, Πολιτιστικό Τεχνολογικό'Ιδρυμα ΕΤΒΑ, 1992, Τη συμμετοχή του αμπελιού στη σύνθεση των περιουσιών και 103

21 Ο Ι Ν Ο Σ : Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω τον pórìo στην προικοδότηση εξέτασε στη διδακτορική ms MouôouvÎToas OTOUS npcóipous οθωμανικοί^ xpóvous διατριβή η Μαρία Σηηλιωτοπούλου, Η Σαντορίνη στην (15os-16os αι.)", στον τόμο Λοκρίδα. Ιστορία Tlonniopós, τουρκοκρατία. Κοινωνικέε και oikovopikés πρακτικέε στο χχ.,"κτήμα Χατζημιχάλη", Tns lôias, "Ta υπόσκα πήαίσιο ms oikoyéveias, Ρέθυμνο Térios τα συνέδρια ψα λαξευτά πατητήρια Tns KannaöOKias", Οίνον ιστορώ IV του Πολιτιστικού Ιδρύματοε ms ETBA και ms εταφεία5 θήιπτήρια και πιεστήρια (2005), , πίν Βλ. ΟΙΝΟΝ ΙΣΤΟΡΩ συνέβαλαν στον τομέα αυτό με εργασίε5 επίση$ Αγγελική Γεωργίου, Ελένη Καραναστάση και Ευαγγε ToniKns κάθε φορά εμβέίίεια5' βή\ Β. Δημητριάδη5, "Η λία Μπαλτά, "Αμπελώνεε και κρασιά στην Επανομή. Η αμπελοκαλλιέργεια και η οινοποιία στη Μακεδονία", Αμπε- οθωμανική απογραφή του 1907", Οίνον ιστορώ III Τ αμπε- ήοοινική ιστορία στο χώρο ms Μακεδονία5 και ms Θράκη5, ήανθίσματα (2004), Σε οθωμανικέ$ φορολογία Ε'Τριήμερο Εργασία5, Νάουσα, Σεπτεμβρίου 1993, anoypacpés στηρίζεται και η εργασία Tns Filiz Yasar, Αθήνα, Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, 1998, 262- "Viticulture and Wine Production in Ottoman Monemvasia 27. Στη μαρτυρία των οθωμανικών φορολογικών καταστι- in the Sixteenth Century" (υπό έκδοση, στα Πρακτικά του χώσεων στηρίχτηκαν μελέτε$ ms Ευαγγελία5 Μπαλτά, "Η Συνεδρίου "Μονεμβάσιθ5 oivos" που διοργάνωσε το Ινστι μαρτυρία των οθωμανικών κατάστιχων για την αμπελοκαλ τούτο Βυζαντινών Ερευνών σε συνεργασία με την εταιρεία λιέργεια και την οινοπαραγωγή (15os-17os αι.)". Τέχνη και ΟΙΝΟΝ ΙΣΤΟΡΩ, Μαΐου 2006). Enions σε οθωμανικά τεχνική στα αμπέήια και wus οινεώνεβ ms Β. Erlnaôos, θ' κατάστιχα ms Kpipaias βασίζεται η σχετικά πρόσφατη μελέ Τριήμερο Epyaoias, Αδριανή Apapas, Ιουνίου 1999, τη του Ο. Halenko, "Wine Production, Marketing and Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα 2002, 187- Consumprion in the Ottoman Crimea, ", Journal 197 [αγγλική μετάφραση: "Evidence for Viticulture from of Economic and Social History of Orient 47/4 (2004), 507- the Ottoman Tax Registers: 15th to 17th Century", Turk 547. Μια άλλη έρευνα που βασίστηκε σε οθωμανικό αρχει Kültürü incelemeleri Dergisi 5 (Istanbul 2001), 1-12]. Tns ακό υλικό είναι του Α. Hezarfen, "Η 'te (1829) lôias, "H μαρτυρία των οθωμανικών καταστιχώσεων απα Basmuhasebeye Gedik Olarak Kayitli Istanbul Meyhaneleri" ραίτητη προϋπόθεση για τη μελέτη ms αμπελοκαλλιέργεια5 και οινοπαραγωγή5 στην Πελοπόννησο, 15os-180s αι.", Οίνον ιστορώ Ι Αμπεήοοινική ιστορία και αρχαιοήογία ws ΒΔ Πεήοποννήσου (2001), Tns lôias, "H Μεγαρίδα στα οθωμανικά αρχεία και η αμπελοοινική ms ιστορία", Οίνον ιστορώ II Μεγαρί5. Η αμπεήοοινική ιστορία (2002), , πιν Tns lofas, "H περιοχή Αταλάντη και 104 [Οι ταβέρνε5 ms Ισταμπούλ το 1829 βάσει του καταλόγου αδειών λειτουργία5]. Tariti ve Toplum 129 (1994), Κατέγραψε 554 ταβέρνε5 η πλειονότη$ των οποίων βρσκόταν στα χέρια Ρωμιών, Αρμενίων και Εβραίων και οι οποίε5 βρίσκονταν στον Γαλατά, το Πέραν, τα Ταταύλα, oris aktés του Βόσπορου, στα Σαμαθειά κ.λπ.

22 ΤΟ Κ Ρ Α Σ Ι Σ Τ Ο Υ Σ Ο θ υ Μ Α Ν Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ Σ Το κρασί οτη διατροφή και ήαϊκή ιατρική ms enoxns Τα Γεωπονικά του Αγάπιου Λάνδου (Βιβήίον καήούμενον Γεωπονικόν, sis το οποίον περιέχονται ερμηνεία^ θαυμασιώταταΐ5 nœs va κεντρώνωνται, και να φυτεύονται, τα δένδρη και έτερα όμοια και εξόχω5 nœs va κυβερνάται nas évas δια να φυήάγεται uyins. Έτι δε και ιατρικά διάφορα αληθέστατα συναγμένα από latpous σοφωτάτου5, ε/s πάσαν ασθένειαν- και μηνοήόγιον δι ónais ro/s εορταί5 του χρόνου, Βενετία 1643), το Πηδάήιοχοϋ Νικόδημου Αγιορείτη (Πηδάήιον ms vonms vnós, ms Mias, Ayias, KaQoßiKns, και AnocnoniKns των ορθοδόξων EKKnnoias, Λειψία 1800) και τα Τυπικά διαφόρων μονών αποτέλεσαν πηγή πληροφοριών για τη χρήση του κρασιού και τον ρόλο του στη διατροφή του παρελθόντος. Βλ. Άννα Ματθαίου, "Το κρασί ως βασικό είδος διατροφής στην Τουρκοκρατία", Ιστορία του εήήηνικου κρασιού, Β' Τριήμερο Εργασίας, Σαντορίνη, 7-9 Σεπτεμβρίου 1990, Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα 1992, Ένα κεφάλαιο επίσης της διδακτορικής της διατριβής αφιερώνεται και σε θέματα που αφορούν την κατανάλωση του κρασιού, βλ. Anna Matthaiou, Aspects de l'alimentation en Grèce sous la domination ottomane. Des règlements au discours normatif, Peterlang, Band 14, 1997, Με τη συγκέντρωση ποικίλων πληροφοριών που αναφέρονται σε αντιλήψεις διαιτητικής και θεραπευτικής ιατρικής αλλά και με τη μελέτη των κατευναστικών ιδιοτήτων φυτών που συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται στη λαϊκή ιαματική για την αντιμετώπιση της μέθης ασχολήθηκε η Ευαγγελία Βαρέλλα. Βλ. Ευαγγελία Βαρέλλα, "Η χρήση του οίνου στη μεταβυζαντινή θεραπευτική και διαιτητική επί τη βάσει αγιορείτικων χειρογράφων", Αμπεήοοινική ιστορία στο χώρο ms Μακεδονία5 και ms GpóKns, Ε'Τριήμερο Εργασίας, Νάουσα, Σεπτεμβρίου 1993, Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα 1998, Της ιδίας, "Η αντιμετώπιση της μέθης στον ελληνικό χώρο. Από τις ιπποκρατικές συγγραφές στα αθωνικά ιατροσόφια", Τέχνη και τεχνική στα αμηέήια και TOUS OIVSCÒVSS ms Β. Erinaôos, θ'τριήμερο Εργασίας, Αδριανή Δράμας, Ιουνίου 1999, Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα 2002, Η μελέτη ιατρικών εγχειριδίων του Διαφωτισμού που συνέγραψαν ή μετέφρασαν Έλληνες γιατροί ανέδειξαν την αξία της μαρτυρίας τους για τα ελληνικά κρασιά στην τελευταία περίοδο της τουρκοκρατίας και τις διαιτητικές αντιλήψεις της εποχής, βλ. Αθηνά Γεωργαντά, "Μελετώντας τα ιατρικά εγχειρίδια του νεοελληνικού Διαφωτισμού", Τέχνη και τεχνική στα αμπέήια και tous οινεώνε5 ms Β. Ennaôos, θ'τριήμερο Εργασίας, Αδριανή Δράμας, Ιουνίου 1999, Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα 2002,

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Τα αρχεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Τα αρχεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Τα αρχεία της 11 Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ΗΟθωμανική Αυτοκρατορία ήταν μια ισλαμική αυτοκρατορία των πρώιμων νεότερων και των νεότερων χρόνων (14ος-αρχές 20ού αιώνα),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 49. Θέμα: «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΕΡΝΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ» Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Διευθυντά,

Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 49. Θέμα: «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΕΡΝΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ» Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Διευθυντά, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 186/694 Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Αποθήκευση & Διάθεση Τσικουδιάς & Ρακόμελου

Παραγωγή Αποθήκευση & Διάθεση Τσικουδιάς & Ρακόμελου Ένωση Ελλήνων Χημικών Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης Παραγωγή Αποθήκευση & Διάθεση Τσικουδιάς & Ρακόμελου Ιωάννης Μ. Γαλανάκης Χημικός Μηχανικός Απόσταγμα Στεμφύλων Σταφυλιού Τσικουδιά Τσίπουρο Raki (Ρακί)

Διαβάστε περισσότερα

aγρoterra #14 Αγροτικές εξαγωγές Τα προϊόντα-πρωταγωνιστές τού αύριο Πλήρης οδηγός για την αλόη και η ελληνική εμπειρία 14/09/2013

aγρoterra #14 Αγροτικές εξαγωγές Τα προϊόντα-πρωταγωνιστές τού αύριο Πλήρης οδηγός για την αλόη και η ελληνική εμπειρία 14/09/2013 π ε ρ ι ο δ ι κ η ε κ δ ο σ η τ η ς ε φ η μ ε ρ ι δ α σ ε π ε ν δ υ τ η σ aγρoterra #14 14/09/2013 Μάρκετινγκ Εξάγεις; Χτίσε τον «μύθο» των προϊόντων σου Καλλιέργειες Λαχανικά: Μπορούμε να γίνουμε ο κήπος

Διαβάστε περισσότερα

Άμπελοι και oivos: Η έρευνα σιην Ελλάδα (1990-2006) Πεπραγμένα του ΟΙΝΟΝ ΙΣΤΟΡΩ

Άμπελοι και oivos: Η έρευνα σιην Ελλάδα (1990-2006) Πεπραγμένα του ΟΙΝΟΝ ΙΣΤΟΡΩ nówns A. nikourias Av. KaBnymns Apxaias EfìflnviKns lowpias, Πανεπιστήμιο Qsooafìias (IAKA) EKOÓWS περιοδικού ΗΟΡΟΣ Άμπελοι και oivos: Η έρευνα σιην Ελλάδα (1990-2006) Πεπραγμένα του ΟΙΝΟΝ ΙΣΤΟΡΩ Στο ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

Οινοποιία Δαρεμά Βιολογικοί αμπελώνες

Οινοποιία Δαρεμά Βιολογικοί αμπελώνες Οινοποιία Δαρεμά Βιολογικοί αμπελώνες Ιστορικό Η Οινοποιία Δαρεμά αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας οικογενειακής παράδοσης γενεών στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής που ξεκινά πριν από πολλές δεκαετίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ Βιολογική γεωργία είναι ένα σύστηµα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται σε φυσικές διεργασίες δηλαδή στη µη χρησιµοποίηση µη χηµικών µεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ) إسالم (αραβικά: Η αραβική λέξη «Ισλάμ» σημαίνει «υποταγή» και νοείται από τους μουσουλμάνους ως «υποταγή στον Θεό» εκείνοι που αποδέχονται την θρησκεία

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Φίλες και φίλοι, Συζητάμε σήμερα για την επιχειρηματικότητα σε μια χώρα και σε ένα περιβάλλον που ακόμη και τώρα παρά τα όσα έχουν συμβεί στην πράξη

Φίλες και φίλοι, Συζητάμε σήμερα για την επιχειρηματικότητα σε μια χώρα και σε ένα περιβάλλον που ακόμη και τώρα παρά τα όσα έχουν συμβεί στην πράξη Φίλες και φίλοι, Συζητάμε σήμερα για την επιχειρηματικότητα σε μια χώρα και σε ένα περιβάλλον που ακόμη και τώρα παρά τα όσα έχουν συμβεί στην πράξη την εχθρεύεται. Η γραφειοκρατία, η πολυνομία, η διαφθορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤΟ 4/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΙΑΣ

ΛΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤΟ 4/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΙΑΣ ΛΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤΟ 4/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΙΑΣ ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αποφασίζεται το θέμα σε συνεργασία με τους μαθητές. Ενημερώνεται ο διευθυντής του σχολείου, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΥΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (1957-1999)

Η ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΥΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (1957-1999) Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2004), σελ. 407-414 Η ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΥΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (1957-1999) Σωτηρόπουλος Ι.-Μυγδάκος Ε. Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων-Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 21.11.2005 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ενότητα 3: Ιστορική Ανασκόπηση των Ισλαμικών Αυτοκρατοριών Δημήτριος Σταματόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ: 71/276 Αθήνα, 8 Μαρτίου 2010 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΟΙΝΟΡΑΜΑ

Αριθμ. πρωτ: 71/276 Αθήνα, 8 Μαρτίου 2010 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΟΙΝΟΡΑΜΑ K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 71/276 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Αγροτική Επιχειρηματικότητα, «Αυτό το χωράφι είναι η Επιχείρησή σου» Ναύπλιο, 15-10-2013 Ραυτόπουλος Δημήτρης Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ Αλκοολούχα Ποτά (Οίνος, Ούζο, Τσίπουρο)

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ Αλκοολούχα Ποτά (Οίνος, Ούζο, Τσίπουρο) ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ Αλκοολούχα Ποτά (Οίνος, Ούζο, Τσίπουρο) Εισηγητής: Άγγελος Στ. ηµητριάδης ιευθύνων Σύµβουλος Ευάγγελος Τσάνταλης α.ε. ΟΙΝΟΣ ΚΡΑΣΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ Η καλλιέργεια της αµπέλου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Πρόγραμμα i-stamboul (http://i-stamboul.irht.cnrs.fr/) Διεθνής Διημερίδα Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 26 &

Διαβάστε περισσότερα

Τελειώσαμε με τις εισηγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα ακολουθεί το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής

Τελειώσαμε με τις εισηγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα ακολουθεί το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Τελειώσαμε με τις εισηγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα ακολουθεί το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου, τον κύριο Μπουτάρη. Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

S-63 1573: ΑΝΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΤΟ ΒΑΡΩΣΙ. ΠΩΣ ΗΤΑΝ Η ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΤΟ 1563

S-63 1573: ΑΝΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΤΟ ΒΑΡΩΣΙ. ΠΩΣ ΗΤΑΝ Η ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΤΟ 1563 S-63 1573: ΑΝΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΤΟ ΒΑΡΩΣΙ. ΠΩΣ ΗΤΑΝ Η ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΤΟ 1563 Αμμόχωστος 2011 Στα 1573, δυο χρόνια μετά την κατάληψη της Αμμοχώστου από τους Οθωμανούς, κτίστηκε το Βαρώσι. Η ανέγερση του Βαρωσιού είναι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, το κράτος είναι μια ισχυρότατη οντότητα που θέτει το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο κτήμα του Γεροβασιλείου

Επίσκεψη στο κτήμα του Γεροβασιλείου Επίσκεψη στο κτήμα του Γεροβασιλείου Στα πλαίσια του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού επισκεφτήκαμε την Δευτέρα, 11.01.2010 και Τρίτη, 12.01.2010 το κτήμα Γεροβασιλείου λίγο έξω από την Επανομή.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Σμυρνιούδης Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης

Ηλίας Σμυρνιούδης Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Ηλίας Σμυρνιούδης Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Η μαστίχα Χίου Η μαστίχα Χίου, αποτελεί 100% φυσικό προϊόν, προέρχεται από τον κορμό και τα κλαδιά του μαστιχόδεντρου (Pistacia Lentiscus var. Chia), Το

Διαβάστε περισσότερα

Ενα πλακόστρωτο μονοπάτι οδηγεί βόρεια από τη Μονή Γουβερνέτου μέσα στο φαράγγι Αυλάκι που κατηφορίζει μέχρι τη θάλασσα.

Ενα πλακόστρωτο μονοπάτι οδηγεί βόρεια από τη Μονή Γουβερνέτου μέσα στο φαράγγι Αυλάκι που κατηφορίζει μέχρι τη θάλασσα. Η Μονή Γουβερνέτου Η Μονή Γουβερνέτου μοιάζει σαν κάστρο, με πύργους που χρησίμευαν για την προστασία από επιδρομείς. Ειδικά η εξωτερική όψη του μοναστηριού φανερώνει τις έντονες ενετικές επιδράσεις: μοιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΣΠΟΡΟ, ΤΟ ΝΕΡΟ, ΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΣΠΟΡΑΣ (ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΥΣΤΙΚΑ) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΥΦΑΛΜΥΡΟ Η ΑΛΜΥΡΟ ΝΕΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης

Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης PROJECT Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης Μέλη: Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Δέσποινα Γρηγοριάδου, Μαρία Γούλα, Αθανάσιος Ουζούνης, Ευθύμης Καραβίτης, Δημήτρης Χατζηβλασίου Επιμελητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 Κυριακή 29 Μαΐου Εξόρμηση εθελοντικών καθαρισμών των ακτών της Σίφνου Τόπος Συγκέντρωσης: πλατεία Αρτεμώνα Ώρα: 11:00 Οργάνωση: ΔΗ.Κ.Ε.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Το αμπέλι. Τα παιδιά διάβασαν και έμαθαν το γνωστό ποίημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου «Τσιριτρό». Σε μια ρόγα από σταφύλι έπεσαν οχτώ σπουργίτες

Το αμπέλι. Τα παιδιά διάβασαν και έμαθαν το γνωστό ποίημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου «Τσιριτρό». Σε μια ρόγα από σταφύλι έπεσαν οχτώ σπουργίτες Το αμπέλι Μία πρότασή μου για σχέδιο δράσης σχετικά με το αμπέλι και τα προϊόντα αυτού έτσι όπως εφαρμόστηκε και υλοποιήθηκε από τα παιδιά της Β τάξης : Αλέξανδρο, Άρη, Δανάη, Ελίνα, Λυδία, Μάρκο, Ντάνη,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων 518297-LLP-2011-IT-ERASMUS-FEXI Εισαγωγή Ο σκοπός αυτού του οδηγού είναι να παρουσιάσει το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων των μεταφράσεων των οικονομικών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 30 Οκτωβρίου 2013 στις 10:00-17:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 30 Οκτωβρίου 2013 στις 10:00-17:00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 30 Οκτωβρίου 2013 στις 10:00-17:00 Έναρξη της έκθεσης ζωγραφικής που πλαισιώνει τις εκδηλώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

12-13-14 Μαρτίου 2010 Εκθεσιακό Κέντρο ΟΛΠ Πειραιάς

12-13-14 Μαρτίου 2010 Εκθεσιακό Κέντρο ΟΛΠ Πειραιάς Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς Συνέδριο Ελαιοκομίας Το μεγάλο ετήσιο ραντεβού της ελαιοκομίας 12-13-14 Μαρτίου 2010 Εκθεσιακό Κέντρο ΟΛΠ Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

H ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ H ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ «Τα πάντα ρει» Το νέο βρίσκεται σε πάλη με το παλιό (Ηράκλειτος) Η παράδοση ως ηθική κατηγορία, αντίθετη με την παράδοση ως συσσωρευμένη γνώση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΠΝ ΤΟΥ ΚΝΕ

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΠΝ ΤΟΥ ΚΝΕ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΠΝ ΤΟΥ ΚΝΕ Κατάλογος Έκθεσης: Πεντακόσια χρόνια έντυπης παράδοσης του Νέου Ελληνισμού (1499-1999) Επιμέλεια Κ.Σπ. Στάικος, Τ.Ε. Σκλαβενίτης Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 2000, 4ο, ιστ'+503

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ ππεερρι ιηηγγήήσσεει ιςς µµεε ττοονν οοί ίννοο οοδδηηγγόό Κα ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ : Καλησπέρα. Η Εθνική Διεπαγγελµατική Οργάνωση Αµπέλου και Οίνου µας συγκέντρωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΒΡΑΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΒΡΑΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΒΡΑΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΒΡΑΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ «ΓΚΑΤΕΝΙΟ» ΚΑΙ «ΤΑΛΜΟΥΝΤ ΤΟΡΑ ΧΑΓΚΑΔΟΛ» ΩΣ ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η αναβίωση του Μονεμβάσιου - Malvasia οίνου

Η αναβίωση του Μονεμβάσιου - Malvasia οίνου Η αναβίωση του Μονεμβάσιου - Malvasia οίνου Η Μονεμβασιά με την ενδοχώρα της δηλ. η περιοχή αναφοράς παραγωγής του Μονεμβασία -Malvasia απετέλεσε το γενέθλιο τόπο ενός μυθικού κρασιού! «Πέντε ολόκληρους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΗΝΥΜΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έχουμε την βαθύτατη χαρά να σας ενημερώσουμε ότι από 18 έως 21 Ιουνίου 2015 θα πραγματοποιηθεί στην Χάλκη Κωνσταντινούπολης, στην Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης, το Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Όροι και Ορισμοί Β. Σκοπός Σήματος Ποιότητας Κρητικής Κουζίνας της Περιφέρειας Κρήτης Γ. Προδιαγραφές Γ.1. Υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χειμωνιάτικο Ταξίδι Φισκάρδο, λάδι σε καμβά, 18x24cm Ώχρα, λάδι σε χαρτόνι, 22x26,5cm 20 Δεκεμβρίου 29 Ιανουαρίου 2014 Αμοργός, λάδι σε καμβά, 24x30cm Νυχτερινό, λάδι σε χαρτόνι,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τύνιδα 6, rue St. Fulgence, Notre Dame Tunis 1082 Tel. +216 71 288411-846632 Fax +216 71 789518

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποστολή προσχεδίων υπουργικών αποφάσεων σχετικών με όρους χρήσης Γεωγραφικών Ενδείξεων αλκοολούχων ποτών»

ΘΕΜΑ : «Αποστολή προσχεδίων υπουργικών αποφάσεων σχετικών με όρους χρήσης Γεωγραφικών Ενδείξεων αλκοολούχων ποτών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ & ΖΥΘΟΥ ΤΜΗΜΑ B Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΚΑΔΙΟ ΚΑΤΙΚΑΚΗ ΣΤΟΝ ΧΑΡΗ ΚΩΤΣΙΔΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΚΑΔΙΟ ΚΑΤΙΚΑΚΗ ΣΤΟΝ ΧΑΡΗ ΚΩΤΣΙΔΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΚΑΔΙΟ ΚΑΤΙΚΑΚΗ ΣΤΟΝ ΧΑΡΗ ΚΩΤΣΙΔΗ Η ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ που επηρέασε την καλλιτεχνική εξέλιξη στην περιοχή την προσδιορίσουμε από τον ερχομό των προσφύγων. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ.Παραδόσεις, έθιμα λαϊκή και θρησκευτική

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία σημαντικού εισοδήματος.

Δημιουργία σημαντικού εισοδήματος. ΤΑΛΑΝΤΟ: Αρχαίο νόμισμα Ικανότητες, Δυνατότητες, Χαρίσματα Αυξήστε τα Τάλαντά σας!!! Ασφαλίζοντας το αυτοκίνητό σας ή δίνοντας 15 ως έναντι ασφαλίστρων και συστήνοντας 2 τουλάχιστον άτομα έχετε ΔΩΡΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Β 2

Από τα παιδιά της Β 2 Από τα παιδιά της Β 2 Γιαλούσα Η Γιαλούσα βρίσκεται στην Καρπασία. Είναι κοντά στο Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Το χωριό οφείλει το όνομα του στη θέση του, που είναι δίπλα από τη θάλασσα. Οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

20 21 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

20 21 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 20 21 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Δικτύωση Eκδηλώσεις Έκθεση Γαστρονομία Νέες καλλιέργειες Επιστημονικές Ημερίδες Παρουσίαση τοπικής ταυτότητας ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2009 11:11 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2009 18:07

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2009 11:11 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2009 18:07 Τα χαρακτηριστικά από τα οποία διακρίνεται ένα κρασί εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Κατά κύριο λόγο όμως οφείλονται στην (ή στις) ποικιλία σταφυλιών από την οποία προέρχεται, στην περιοχή και τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποιητικοί κανόνες (Considerations before judgment)

Προειδοποιητικοί κανόνες (Considerations before judgment) Προειδοποιητικοί κανόνες (Considerations before judgment) της έσποινας Γιαννακοπούλου Ένα ευαίσθητο κεφάλαιο, που φαίνεται ότι δεν έχει κατανοηθεί πλήρως από τους ασκούντες την Ωριαία, είναι οι προειδοποιητικοί

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια συστατικά του ψωμιού είναι : αλεύρι, νερό, αλάτι, μαγιά ή προζύμι.

Τα κύρια συστατικά του ψωμιού είναι : αλεύρι, νερό, αλάτι, μαγιά ή προζύμι. Το ψωμί (άρτος) είναι βασικό είδος τροφίμου με ιδιαίτερη θρεπτική αξία. Ανήκει στην παραδοσιακή διατροφή, ιδιαίτερα αυτής των φτωχών. Το ψωμί είναι η βασική τροφή στην Ευρώπη, αλλά και στους πολιτισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Προϊόντων από το Χωράφι στο Ράφι Με στρατηγική «BACK TO THE FUTURE» Επιμελητήριο Κυκλάδων «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΓΗ ΑΝΑΓΚΗ Η ΕΥΚΑΙΡΑ!

Παραγωγή Προϊόντων από το Χωράφι στο Ράφι Με στρατηγική «BACK TO THE FUTURE» Επιμελητήριο Κυκλάδων «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΓΗ ΑΝΑΓΚΗ Η ΕΥΚΑΙΡΑ! Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Παραγωγή Προϊόντων από το Χωράφι στο Ράφι Με στρατηγική «BACK TO THE FUTURE» Επιμελητήριο Κυκλάδων «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΓΗ ΑΝΑΓΚΗ Η ΕΥΚΑΙΡΑ! 10 Μαρτίου 2013 Δημήτρης Σκάλκος

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η τελειότητα εκφράζεται µέσα στα «έργα»µας

Αυτή η τελειότητα εκφράζεται µέσα στα «έργα»µας Όταν ο σεβασµός στις παραδόσεις και η εµπειρία που δηµιουργείται από την πολύχρονη επιµονή ορισµένων ανθρώπων στο «έργο» τους συνδυάζεται µε τα υψηλότερα κριτήρια ποιότητας και υψηλής αισθητικής το αποτέλεσµαδενµπορεί

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυαστικά Πακέτα Ξενοδοχείου 2014

Συνδυαστικά Πακέτα Ξενοδοχείου 2014 Συνδυαστικά Πακέτα Ξενοδοχείου 2014 Standard Πακέτο Καθημερινή εκδρομή στις παραλίες του νησιού Μεσαίο Πακέτο Μεταφορά από το λιμάνι προς το ξενοδοχείο και αντιστρόφως παραδοσιακό καλωσόρισμα με τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΠΕΛΙ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΑΜΠΕΛΙ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΜΠΕΛΙ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙ Το αμπέλι ή κλήμα ανήκει στην οικογένεια των Αμπελοειδών με πολλές ποικιλίες που καλλιεργούνται στις εύκρατες περιοχές της γης Το αμπέλι και η οικογένειά του ήταν γνωστά από την παλαιολιθική

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα.

Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα. Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα. Εισηγήτριες: Κανελλοπούλου Μπότη Μαρία, Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια του Ιονίου Πανεπιστημίου Βουλιγέα Ελένη, Αρχαιολόγος της Η Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών

Διαβάστε περισσότερα

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ελένη Γαλιώτου Τμήμα Πληροφορικής, ρ ΤΕΙ Αθήνας 1-10-2010 1 Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σκιάθου Ψηφιοποίηση Το ερευνητικό έργο «ΠΟΛΥΤΙΜΟ» Πρόσβαση στο περιεχόμενο των ιστορικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Οι Έήήηνε5 κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821)

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Οι Έήήηνε5 κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821) Οι ΈΑήΙηνεδ κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821) ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Οι Έήήηνε5 κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821) 1. Ανπστοιχίστε τους όρους της στήλης Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

2. Σε ένα κλάδο που υπάρχει μονοπώλιο, το βάρος από την επιβολή ενός φόρου μετακυλύεται ολόκληρο στους καταναλωτές.

2. Σε ένα κλάδο που υπάρχει μονοπώλιο, το βάρος από την επιβολή ενός φόρου μετακυλύεται ολόκληρο στους καταναλωτές. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξεταστική περίοδος Ιουλίου Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου Βασίλης Θ. Ράπανος Η εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

Χάνι Αβέρωφ, Ξάνθη. Βοήθημα για τον εκπαιδευτικό. Νατάσα Μιχαηλίδου Αρχαιολόγος- Μουσειολόγος- Ξεναγός. Περιεχόμενα

Χάνι Αβέρωφ, Ξάνθη. Βοήθημα για τον εκπαιδευτικό. Νατάσα Μιχαηλίδου Αρχαιολόγος- Μουσειολόγος- Ξεναγός. Περιεχόμενα Χάνι Αβέρωφ, Ξάνθη Βοήθημα για τον εκπαιδευτικό Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Χάνια... 2 3. Τα Χάνια της Ξάνθης... 3 4. Το Χάνι Αβέρωφ... 3 5. Εικόνες... 4 6. Βιβλιογραφία... 6 Νατάσα Μιχαηλίδου Αρχαιολόγος-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ένα µοναδικό σταυροδρόµι πολιτισµών και ηπείρων. Βυζαντινά µνηµεία, παλάτια σουλτάνων, γραφικά παζάρια µε µεθυστικά αρώµατα Ανατολής, θαλασσινές µυρωδιές στις όχθες του Βόσπορου & της θάλασσας του Μαρµαρά.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ 4 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014-9 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ 4 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014-9 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ 4 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014-9 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014 Άφιξη των εταίρων κλιμακωτά στη διάρκεια της ημέρας. Παραλαβή και εγκατάσταση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΚΡΟΣ ΚΑΦΕΣ, ΓΛΥΚΟ ΤΟΥ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ

ΠΙΚΡΟΣ ΚΑΦΕΣ, ΓΛΥΚΟ ΤΟΥ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΠΙΚΡΟΣ ΚΑΦΕΣ, ΓΛΥΚΟ ΤΟΥ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΒΑ Λ ΛΟΝΤΙΚΟ και ΕΠΙΧ ΕΙΡΗΜ ΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑ Μ Μ Α ΤΟΥ 1 ΟΥ ΓΥ Μ ΝΑ ΣΙΟΥ Μ ΟΣΧ ΑΤΟΥ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ ΜΕΡΟΣ Α :ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1086 11 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση Τοπικού Οίνου Κοζάνης.... 1 Αναγνώριση Τοπικού Οίνου Καρδίτσας....

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Ο γάμος στην αρχαία Ελλάδα σε όλες τις πόλεις-κράτη κατοχυρωνόταν με νόμο, είχε δε πρωτεύοντα ρόλο την κοινωνία. Αν και δεν ήταν υποχρεωτικός, οι νέοι έπρεπε να παντρευτούν,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα»

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Α] Ασκήσεις κλειστού τύπου (Σωστό Λάθος) Για τον Πλάτωνα οι καθολικές έννοιες, τα «καθόλου», δεν είναι πράγματα ξεχωριστά

Διαβάστε περισσότερα

O Έλεγχος της αγοράς του Αμπελοοινικού Τομέα 12 Σεπτεμβρίου, Θεσ/νίκη. Κράτος-επιχειρήσεις-καταναλωτές και έλεγχοι. Δρ. Παναγιώτης Ταταρίδης Πρόεδρος

O Έλεγχος της αγοράς του Αμπελοοινικού Τομέα 12 Σεπτεμβρίου, Θεσ/νίκη. Κράτος-επιχειρήσεις-καταναλωτές και έλεγχοι. Δρ. Παναγιώτης Ταταρίδης Πρόεδρος 12 Σεπτεμβρίου, Θεσ/νίκη Κράτος-επιχειρήσεις-καταναλωτές και έλεγχοι Δρ. Παναγιώτης Ταταρίδης Πρόεδρος Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Οινολόγων (ΠΑΝ.Ε.Π.Ο) Κουμουνδούρου 37 Τ.Κ. 104 37, Αθήνα τηλ/fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονοµίας & Πολιτικής (ΙΝ.ΑΓΡ.Ο.Π.) Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονοµίας & Πολιτικής (ΙΝ.ΑΓΡ.Ο.Π.) Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονοµίας & Πολιτικής (ΙΝ.ΑΓΡ.Ο.Π.) Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΤΠΑ 2000-2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εθνικού Αρχείου, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Αστρολογικές συμβουλές για την ερμηνεία ενός ωριαίου χάρτη

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Αστρολογικές συμβουλές για την ερμηνεία ενός ωριαίου χάρτη ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Αστρολογικές συμβουλές για την ερμηνεία ενός ωριαίου χάρτη Κατά τη διάρκεια των αιώνων, πολλοί αξιόλογοι μελετητές της αστρολογίας παρατήρησαν ότι ορισμένα αποτελέσματα επαναλαμβάνονταν κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /8 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A0841 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Πλαγιές Αμπέλου (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη. κρίση: Η ανάπτυξη των κρητικών προϊόντων εν µέσω κρίσης

Κρήτη. κρίση: Η ανάπτυξη των κρητικών προϊόντων εν µέσω κρίσης Κρήτη κρίση: VS Η ανάπτυξη των κρητικών προϊόντων εν µέσω κρίσης Εικόνα της Κρήτης σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα O Χαμηλότερα υπότιτλος ποσοστά ανεργίας στο νησί με της 2,5 μονάδες σελίδας κάτω από τον

Διαβάστε περισσότερα

4os. σι λ α ν α γ ν ω Φ. ί α. «Μυστικοί πράκτορες, ενωθείτε!» ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ. Οκτώβριος 2014-Μάιος 2015. της Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού

4os. σι λ α ν α γ ν ω Φ. ί α. «Μυστικοί πράκτορες, ενωθείτε!» ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ. Οκτώβριος 2014-Μάιος 2015. της Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού 4os ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού Οκτώβριος 2014-Μάιος 2015 σι λ α ν α γ ν ω Φ ί α «Μυστικοί πράκτορες, ενωθείτε!» Οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα