Η Γεωργία στην Ψηφιακή Εποχή. Ιωάννης Χαντζάρας Προιστάμενος της Μονάδας Δ, Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΠΑΑ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Γεωργία στην Ψηφιακή Εποχή. Ιωάννης Χαντζάρας Προιστάμενος της Μονάδας Δ, Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΠΑΑ)"

Transcript

1 ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Η Γεωργία στην Ψηφιακή Εποχή Ιωάννης Χαντζάρας Προιστάμενος της Μονάδας Δ, Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΠΑΑ)

2 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας Στρατηγικοί Στόχοι: Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα. Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων. Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας. Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης LEADER.

3 Ψηφιακή Τεχνολογία Αγροτικός Τομέας Η ψηφιακή τεχνολογία, που αποτελεί δομικό συστατικό των στρατηγικών στόχων του ΠΑΑ, μέσω βελτιωμένων διαδικασιών στην πρόσβαση και ανταλλαγή γνώσεων και με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας στα πεδία πληροφοριών και επικοινωνιών διαχειρίζεται αποτελεσματικά την πρωτογενή παραγωγή, απαντώντας σε κρίσιμα ερωτήματα όπως μείωση του κόστους, αύξηση της παραγωγικότητας, παραμετροποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, ασφάλεια και πιστοποιημένη ποιότητα του τελικού προιόντος.

4 Ψηφιακές Υπηρεσίες στον Αγροτικό Τομέα Χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων Περιβαλλοντική παρακολούθηση με καινοτόμες και πιστοποιημένες μεθόδους Ανάπτυξη προτύπων βελτιστοποίησης παραγωγικών διαδικασιών που σχετίζονται με την αξιοποίηση των φυσικών πόρων και την επιχειρηματικότητα Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών διαχείρισης φυσικών πόρων και έγκαιρης προειδοποίησης φυσικών κινδύνων Ανάγκη για έναν φορέα αξιοποίησης και λειτουργίας ψηφιακών εφαρμογών στην παραγωγική διαδικασια

5 Ψηφιακές Εφαρμογές Χαρακτηριστική Εφαρμογή: Εφαρμογή Γεωργίας Μειωμένων Εισροών

6 Εφαρμογή Γεωργίας Μειωμένων Εισροών Καταγραφή Δεδομένων Ανάλυση Δεδομένων & Μοντελοποίηση Εφαρμογής Χωρικά Διαφοροποιημένη Εφαρμογή

7 Προϋποθέσεις Επιτυχίας Ανάπτυξη δικτύων-ομίλων συνεργασίας (clusters). Πρότυπα δημιουργίας συστάδων (clusters) επιχειρήσεων για την προώθηση της γεωργίας μειωμένων εισροών ανά καλλιέργεια ώστε να επιτυγχάνεται η συνεργασία μεταξύ τους αλλά και με τις αρμόδιες τοπικές και εθνικές υπηρεσίες, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας αλλά και την άμεση εξωστρέφεια προς τις εθνικές και διεθνείς αγορές. Απαιτήσεις πιστοποίησης της διαδικασίας.ιίας H πιστοποίηση του τρόπου παραγωγής και η απόδοση «ταυτότητας» στα προϊόντα αυξάνουν την ανταγωνιστικότητά τους, διευρύνουν τις ευκαιρίες για την εξεύρεση διεθνών αγορών και διασφαλίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό το εισόδημα των παραγωγών (Πιστοποιημένο Πρωτόκολλο Γεωργίας Μειωμένων Εισροών)

8 Οφέλη και Προοπτικές των Ψηφιακών εφαρμογών Η ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και εμπορευματικής αξίας μέσω της παραγωγής προϊόντων πιστοποιημένης οδού παραγωγής. Η ορθολογική διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων στο πλαίσιο εφαρμογής των αρχών της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και των στρατηγικών της Ε.Ε. για τη αειφορία και το περιβάλλον. Προστασία φυσικού περιβάλλοντος. Μείωση των υπολειμμάτων και κατά συνέπεια διαφύλαξη της ανθρώπινης υγείας

9 Για την επιτυχή υλοποίηση των ψηφιακών εφαρμογών στον Αγροτικό Τομέα, τα παρακάτω κρίνονται αναγκαία η επιχειρησιακή μεταφορά τεχνογνωσίας από του χώρους παραγωγής της (έρευνα) στο χώρο υλοποίησης της (ομάδες παραγωγών) η διευκόλυνση των διαδικασιών διαβούλευσης μεταξύ του προγραμματισμού και υλοποίησης αγροτικών δράσεων και ομάδων παραγωγών για τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος ο εκσυγχρονισμός του γεωργικού τομέα μέσω της αξιοποίησης και της αξιόπιστης λειτουργίας των καινοτόμων σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων η εναρμόνιση διεθνών προτύπων (πρωτόκολλο γεωργίας μειωμένων εισροών) σε εθνικό επίπεδο και η εφαρμογή τους