Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020"

Transcript

1 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, Λάρισα Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου Ομάδα εργασίας: Πρωτογενής Αγροτική Παραγωγή

2 Συναντήσεις Εργασίες της ομάδας Πρωτογενής Αγροτική Παραγωγή 24 & 25 Απριλίου Συμμετοχή στη Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Θεσσαλίας για την προγραμματική περίοδο / Παρουσιάση του αγροδιατροφικού cluster Agro4Growth 19 Ιουνίου Ορισμός των ομάδων εργασίας 3 Ιουλίου η συνάντηση της ομάδας εργασίας Πρωτογενής Αγροτική Παραγωγή 15 Ιουλίου Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου, ενημέρωση για το RIS3 18 Ιουλίου η συνάντηση της ομάδας εργασίας Πρωτογενής Αγροτική Παραγωγή 31 Ιουλίου 2013 Αποστολή Ενημερωτικού σημειώματος της ομάδας εργασίας προς το ΠΣΚ-Θεσσαλίας 28 Αυγούστου 201/3. Συνάντηση συντονιστών ομάδων εργασίας. 3 η συνάντηση της ομάδας εργασίας Πρωτογενής Αγροτική Παραγωγή 14 Σεπτεμβρίου 2013 Αποστολή επιχειρησιακού σχεδίου για τη ομάδα εργασίας: Πρωτογενής Αγροτική Παραγωγή 26 Σεπτεμβρίου η συνάντηση ομάδας εργασίας Πρωτογενής Αγροτική Παραγωγή (συνέδριο ΕΓΜΕ 2013) 16 Οκτωβρίου Συμμετοχή της ομάδας εργασίας σε εκδήλωση της εθνικής πλατφόρμας αγροδιατροφής 2 Νοεμβρίου Συμμετοχή στην εκδήλωση διαβούλευσης με αντικείμενο: Διαμόρφωση της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ανάλυση της εξειδίκευσης στον αγροδιατροφικό τομέα, RIS3 12 Νοεμβρίου Συμμετοχή στην εκδήλωση διαβούλευσης των προτεραιοτήτων στον αγροδιατροφικό τομέα 21 Νοεμβρίου η συνάντηση της ομάδας / Συμμετοχή στην εκδήλωση διαβούλευσης των προτεραιοτήτων στον αγροδιατροφικό τομέα

3 Αποτίμηση υπάρχουσας κατάστασης διερεύνηση καινοτομίας σε επιχειρήσεις ανάγκες επιχειρήσεων

4 Αποτίμηση υπάρχουσας κατάστασης διερεύνηση καινοτομίας σε επιχειρήσεις ανάγκες επιχειρήσεων

5 Αγροτική Παραγωγή στην Περιφέρεια Θεσσαλίας Η καλλιεργήσιμη έκτασή της ανέρχεται σε στρ το 12,68% καλλιεργήσιμης έκτασης της χώρας Σε επίπεδο περιφερειών η Θεσσαλία είναι δεύτερη με ποσοστό 13% στη συμμετοχή του πρωτογενή τομέα στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της χώρας Στον πρωτογενή τομέα, στη φυτική παραγωγή η Περιφέρεια Θεσσαλίας παράγει το 14,2% της αγροτικής παραγωγής της χώρας (η 2η μεγαλύτερη συμμετοχή μετά την Κεντρική Μακεδονία) Στον τομέα της κτηνοτροφίας η αιγοπροβατοτροφία δημιουργεί το 58,6% της εθνικής ζωικής παραγωγής και το 18% του εγχώριου πρόβειου γάλακτος, η βοοτροφία δημιουργεί το 33% της ελληνικής παραγωγής βόειου κρέατος και το 15% του βόειου γάλακτος και η χοιροτροφία δημιουργεί το 24% της εθνικής παραγωγής χοιρινού κρέατος Ο αγροτικός τομέας είναι βασικός τροφοδότης σε μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών για τη βιομηχανία τροφίμων & ποτών Σημαντική είναι και η απασχόληση στον αγροτικό τομέα ποσοστό (24,3%)

6 Ο Εθνικός αγροδιατροφικός τομέας Η ελληνική αγροτική οικονομία απασχολεί ~ εργαζόμενους και παράγει 20 δις Α.Ε.Π. Ο αγροδιατροφικός τομέας αναδεικνύεται σε πρώτη προτεραιότητα στις περισσότερες ελληνικές περιφέρειες Σύμφωνα με τις μελέτες McKINSEY/ ΣΕΒ / ΙΟΒΕ Στα επόμενα 10 χρόνια: Σοβαρές δυνατότητες αύξησης Α.Ε.Π. κατά 55 δις : Από Τουρισμό + 20 δις Από Αγροτική Οικονομία + 13 δις Από Ενέργεια + 8 δις Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

7

8 Περιφερειακή εξειδίκευση Περιφερειακή Εξειδίκευση Θεσσαλίας ως προς την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία σε σχέση με την Ελλάδα κατά τα έτη 2008 και 2012 (δεδομένα ΕΛΣΤΑΤ). Περιφερειακή Εξειδίκευση Θεσσαλίας ως προς την Απασχόληση ανά κλάδο σε σχέση με την Ελλάδα κατά τα έτη 2008 και 2012 (δεδομένα ΕΛΣΤΑΤ

9 Τόνωση του αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας Αύξηση του ΑΕΠ Μείωση ανεργίας Τόνωση ανταγωνιστικότητας Περιβάλλονποιότητα ζωής..διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης

10 Καινοτόμος αγροτική επιχειρηματικότητα ΚΑΠ Οδηγίες πρότυπα Τιμές Global GAP Κλιματική αλλαγή Υδάτινοι πόροι Εχθροί & ασθένειες Αέρια θερμοκηπίου Νομοθεσία & Αγορά Περιβάλλον Επιλογές καταναλωτή Πόροι Ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα Παραδοσιακά Βιολειτουργικά Νερό, έδαφος, ενέργεια εργασία

11 Στρατηγικός Στόχος: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας γεωργικού τομέα Παραγωγή αγροτικών προϊόντων στα όποια η Θεσσαλία εμφανίζει συγκριτικό πλεονέκτημα Ποιοτικός έλεγχος κατά το στάδιο της παραγωγής των προϊόντων-- Ιχνηλασιμότητα Προώθηση των πωλήσεων - Σήμα πιστοποίησης (ThessAgro) - Προβολή και διαφήμιση των προϊόντων Εκσυγχρονισμός και προσαρμογή στις απαιτήσεις της αγοράς Διάθεση των αγροτικών προϊόντων στη διεθνή και στην εγχώρια αγορά

12 Στρατηγικές προτεραιότητες Αειφορικά συστήματα παραγωγής αγροτικών προϊόντων με ορθολογική χρήσηδιαχείριση φυσικών πόρων και ενέργειας Ενσωμάτωση στην παραγωγική διαδικασία καινοτόμων τεχνικών και τεχνολογιών για την παραγωγή προϊόντων ποιότητα Βελτίωση ποιότητας και διατήρηση της παραγωγικότ ητας των οπωροκηπευ τικών στην εποχή της κλιματικής αλλαγής Αύξηση της προστιθέμενη ς αξίας των αγροτικών προϊόντων σε όλη την αλυσίδα παραγωγή Αποτελεσματι κά συστήματα υπηρεσίας μεταφοράς τεχνογνωσίας

13 Προτεινόμενες ενέργειες Καλλιέργειες υπό κάλυψη (θερμοκήπια διχτυοκήπια). Βελτίωση κατασκευαστικών στοιχείων, εξοπλισμού υλικά κάλυψης υδροπονικά συστήματα Τεχνικές και τεχνολογίες για ολοκληρωμένη βιολογική παραγωγή οπωροκηπευτικών χαμηλού κόστους με εξαγωγικό προσανατολισμό Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος στον αγροδιατροφικό τομέα («πρασίνισμα» της παραγωγής) Ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνών στην πρωτογενή παραγωγή (γεωργία κτηνοτροφία ακριβείας) Μείωση εισροών (ενέργειας νερού χημικών) στις διαδικασίες παραγωγής αγροτικών προϊόντων

14 Ανάλυση κύκλου ζωής και προσδιορισμός και μείωση αποτυπώματος άνθρακα σε όλη την αλυσίδα του αγροδιατροφικού τομέα Προτεινόμενες ενέργειες Δημιουργία συστήματος κοινής χρήσης γεωργικού εξοπλισμού Βελτίωση ποιότητας και διατήρηση της παραγωγικότητας των οπωροκηπευτικών στην εποχή της κλιματικής αλλαγής Βελτίωση της παραγωγικότητας παραδοσιακών καλλιεργειών με εισαγωγή πρακτικών που ενισχύουν την αειφορική παραγωγή (εισαγωγή αμειψισπορών, προώθηση καλλιεργειών ψυχανθών, μειωμένη κατεργασία του εδάφους και ακαλλιέργεια, προστασία ιδιαίτερα των επικλινών εδαφών από διάβρωση) Εμπορία marketing προωθητικές ενέργειες - προϊόντων brand name

15 Συνεργασία με άλλες ομάδες εργασίας Πρωτογενής παραγωγή Τρόφιμα Ποτά Ενέργεια Περιβάλλον

16 Πρόγραμμα ΚΡΗΠΙΣ Αγροτική παραγωγή Στρατηγικό σχέδιο για την ευφυή εξειδίκευση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας Υγεία- Ποιότητα Ζωής Πληροφορική- Βιομηχανία

17 ΚΡΗΠΙΣ Ευφυής παραγωγή αγροτικών προϊόντων σε ελεγχόμενες συνθήκες (ΚΡΗΠΙΣ ΓΓΕΤ)