NPinsuranceNPinsuranceNPinsurance NP insurance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NPinsuranceNPinsuranceNPinsurance NP insurance"

Transcript

1 NPinsuranceNPinsuranceNPinsurance NPinsuranceNPinsuranceNPinsurance NPinsuranceNPinsuranceNPinsurance NP insurance ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ NPinsuranceNPinsuranceNPinsurance ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 NPinsuranceNPinsuranceNPinsurance NPinsuranceNPinsuranceNPinsurance NPinsuranceNPinsuranceNPinsurance NPinsuranceNPinsuranceNPinsurance NPinsuranceNPinsuranceNPinsurance NPinsuranceNPinsuranceNPinsurance NPinsuranceNPinsuranceNPinsurance NPinsuranceNPinsuranceNPinsurance NPinsuranceNPinsuranceNPinsurance NPinsuranceNPinsuranceNPinsurance NPinsuranceNPinsuranceNPinsurance NPinsuranceNPinsuranceNPinsurance ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σελίδα 1 από 41

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. α. Τι σημαίνουν οι παρακάτω έ ννοιες; 3 β. Σεισμός 3 II. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 4 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 4 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 4 3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ, ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 5 4. ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ 5 5. ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 6 ΝΡ ΧΡΗΜΑΤ/ΜΕΝΟ / ΝΡ ΝΕΟ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ: SIMPLE, BASIC, PLUS 6 NP ΚΑΤΟΙΚΙΑ: SIMPLE, BASIC, PLUS, ΕΞΟΧΙΚΗ 8 III. ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΚΕΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 12 ΝΡ ΓΡΑΦΕΙΟ: BASIC, PLUS 12 ΝΡ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ 14 ΝΡ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 15 ΝΡ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ 17 ΝΡ ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ 19 ΝΡ ΤΡΙΑΙΝΑ: BASIC, PLUS 21 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1 22 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 2 26 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 3 27 ΜΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 29 NP HOTEL 32 IV. ΟΡΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 38 V. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΖΗΜΙΩΝ 39 ΔΗΛΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 40 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Σελίδα 2 από 41

3 I. α. Τι σημαίνουν οι παρακάτω Έννοιες; Ε μπ ορική Αξ ί α Είναι η τιμή πώλησης ενός ακινήτου στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η αξία του οικοπέδου, δηλαδή τα χιλιοστά γης που αντιστοιχούν στο ακίνητο. Η αξία αυτή του οικοπέδου ως γνωστόν δεν ασφαλίζεται. Π.χ. ακίνητο 100τ.μ Εμπορική αξία Αντ ι κ ειμενι κ ή Αξ ί α Είναι η τιμή η οποία προσδιορίζεται από την Εφορία. Κ ατασκ ευαστική Αξ ί α Είναι το κόστος κατασκευής του ακινήτου σήμερα. Για ένα συνηθισμένο διαμέρισμα το ελάχιστο κόστος που απαιτείται για την κατασκευή του είναι 800 το τετραγωνικό π.χ 100τ.μ * 800 = Ασφαλιστέ α Αξ ί α Είναι η αξία στην οποίαν θα πρέπει να ασφαλισθεί μια κατοικία έτσι ώστε σε περίπτωση ζημιάς να γίνει πλήρης αποκατάσταση των ζημιών. Η ασφαλιστέα αυτή αξία θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται ώστε να παρακολουθεί το Κόστος Κατασκευής. Παράδειγμα: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ Κ Ο ΣΤΟ Σ Κ ΑΤ ΑΣ Κ Ε ΥΗΣ ΣΕ ΑΞΙ Α ΑΝΤΙΚ ΑΤ ΑΣ Τ ΑΣ Η Σ Σας παραθέτουμε στον πιο κάτω πίνακα τις ελάχιστες αξίες ασφάλισης ανά τετραγωνικό μέτρο ( /m 2 ), ανάλογα με το είδος του κτιρίου (οικοδομής) και την ποιότητα κατασκευής. Οι αξίες αυτές είναι σε αξία αντικατάστασης : ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ) Πολυκατοικίες με αποκλειστική ή κύρια χρήση την κατοικία Μικρά κτίρια κατοικιών, με 1-3 κατοικίες ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΗΘΗΣ ΚΑΛΗ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ Κτίρια γραφείων και καταστημάτων Βιοτεχνικά ή βιομηχανικά κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα Βιοτεχνικά ή βιομηχανικά κτίρια από σιδηροκατασκευή β. Σεισμός Ο κίνδυνος σεισμού ασφαλίζεται για κτίρια κατασκευής μετά το 1961 υπό τις προϋποθέσεις: 1. Ύπαρξης νόμιμης άδειας ανέγερσης της οικοδομής, 2. Κατασκευής σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα αντισεισμικό κανονισμό, 3. Μη επιβάρυνσης από προηγούμενους σεισμούς. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Σελίδα 3 από 41

4 II. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 1. Γ Ε ΝΙ ΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 1.1. Ποιες κατοικίες ασφαλίζονται με τα πακέτα της Eταιρίας; Υπέργειες κύριες κατοικίες που έχουν : Σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν αρμέ) Τοίχους κτισμένους με τούβλα ή πέτρα Στέγη από μπετόν αρμέ (ταράτσα) ή κεραμοσκεπή Ποιες κατοικίες δεν ασφαλίζονται με τα πακέτα της Eταιρίας; Δεν καλύπτονται υπόγειες κατοικίες 1.3. Πως ασφαλίζονται οι Εξοχικές Δευτερεύουσες Κατοικίες; Οι εξοχικές και δευτερεύουσες κατοικίες μπορούν να ασφαλιστούν με τα πακέτα NP ΚΑΤΟΙΚΙΑ SIMPLE & ΝΡ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΞΟΧΙΚΗ, εφόσον δεν είναι ενυπόθηκες. Η κλοπή περιεχομένου στις εξοχικές και δευτερεύουσες κατοικίες παρέχεται με το πακέτο ΝΡ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΞΟΧΙΚΗ εφόσον ασφαλίζουμε και την οικοδομή της κύριας κατοικίας. 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ ΑΣ Φ ΑΛ Ι Ζ Ο ΜΕ Ν ΩΝ ΚΕΦΑΛ ΑΙ Ω Ν Ο ΙΚΟ ΔΟΜΗΣ & Π ΕΡΙΕΧΟΜΕ ΝΟ Υ ΑΝ Α m ² Σε ποια αξία ασφαλίζουμε; 2.1. Κτίριο (Οικοδομή) Τα κτίρια σε αξία αντικατάστασης, δηλαδή το ποσό που απαιτείται για την κατασκευή ενός καινούργιου χωρίς την αφαίρεση της μείωσης της κατασκευαστικής τους αξίας λόγω χρήσεως ή παλαιότητας. α.το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο του διαμερίσματος πολυκατοικίας ή της μονοκατοικίας, προσδιορίζεται από τα τετραγωνικά μέτρα και από το κόστος κατασκευής ανά m² με βάση τον πίνακα στο Ια. Στο κεφάλαιο της οικοδομής συμπεριλαμβάνονται τα θεμέλια, ο φέροντας οργανισμός της οικοδομής, οι τοίχοι που χωρίζουν τα διαμερίσματα μεταξύ τους και οι τοίχοι που χωρίζουν τα διαμερίσματα από τους χώρους κοινής πρόσβασης μόνο κατά το ήμισυ σε πάχος. Δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία του οικοπέδου της οικοδομής. β.σε κάθε ετήσια ανανέωση το ασφαλιζομένο κεφάλαιο θα αναπροσαρμόζεται κατά 4% Κτίριο (Οικοδομή) ΝΡ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ / ΝΕΟ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ: SIMPLE, BASIC, PLUS Επιπλέον των αναγραφόμενων στην παράγραφο 2.1, η οικοδομή ασφαλίζεται με βάση το κεφάλαιο που προτείνεται από την τράπεζα, η οποία χορηγεί το δάνειο. Σε περίπτωση ζημίας είτε ολικής είτε μερικής το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο καταβάλλεται α) εφόσον ο δανειολήπτης είναι εντάξει με τη δανειακή του σύμβαση το ποσό αποζημίωσης καταβάλλεται στον ασφαλιζόμενο. β) Εφόσον το δάνειό του είναι σε καθυστέρηση τότε καταβάλλεται στην ενυπόθηκο δανείστρια τράπεζα. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από αυτό που αντιστοιχεί στην αξία κατασκευής της χρηματοδοτούμενης οικοδομής, με βάση τον πίνακα στο Ια Περιεχόμενο Το περιεχόμενο σε αξία αντικατάστασης, δηλαδή το ποσό που απαιτείται για την αντικατάσταση κάθε αντικειμένου με καινούργιου, ίδιας χρήσης ή ίδιων ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Σελίδα 4 από 41

5 προδιαγραφών, χωρίς την αφαίρεση της μείωσης της αγοραστικής τους αξίας λόγω χρήσεως ή παλαιότητας, εκτός του ρουχισμού, που καλύπτεται σε τρέχουσα πραγματική αξία, δηλαδή το ποσό που απαιτείται για την αντικατάσταση κάθε αντικειμένου με καινούργιου, ίδιας χρήσης ή ίδιων προδιαγραφών, μετά την αφαίρεση της μείωσης της αγοραστικής τους αξίας λόγω χρήσεως ή παλαιότητας. Η ασφαλιζόμενη αξία του περιεχομένου είναι κατ ελάχιστο ίση με το γινόμενο που προκύπτει από τα m² του καλυπτομένου κτιρίου επί το ποσό των 250. Αν υπάρχουν ασφαλιζόμενα αντικείμενα αξίας άνω των 1.000, θα πρέπει να αναφέρονται μεμονωμένα, π.χ. ελάχιστο κεφάλαιο κάλυψης περιεχομένου μιας κατοικίας 100 m 2 σε αξία αντικατάστασης 100 x 250 = ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ ΑΣ Φ ΑΛ Ι Ζ Ο ΜΕ Ν ΩΝ ΚΕΦΑΛ ΑΙ Ω Ν Κ ΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ, Κ ΟΙΝΟ Κ ΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Β Ο ΗΘ Η ΤΙ ΚΩΝ ΧΩΡ Ω Ν ΑΝ Α m ² 3.1. Ασφάλιση κοινόχρηστων / κοινοκτήτων χώρων Η ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων αφορά Τους χώρους κοινής πρόσβασης (κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες, λεβητοστάσια, ακάλυπτοι χώροι, κοινόχρηστοι διάδρομοι κλπ.). Τους τοίχους που χωρίζουν τα διαμερίσματα μεταξύ τους και τους τοίχους που χωρίζουν τα διαμερίσματα από τους χώρους κοινής πρόσβασης μόνο κατά το ήμισυ σε πάχος Τις εγκαταστάσεις θέρμανσης, κεραιών τηλεόρασης και λοιπές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν το σύνολο των ενοίκων της οικοδομής. Η αξία των κοινοχρήστων και κοινοκτήτων χώρων και εγκαταστάσεων ενός κτιρίου αντιπροσωπεύει το 15% περίπου της συνολικής αξίας του κτιρίου του διαμερίσματος. Π.χ. Αξία διαμερίσματος Χ 15% = αξία κοινοχρήστων χώρων Υπεύθυνος για την ασφάλιση των κοινοχρήστων κοινόκτητων χώρων είναι ο διαχειριστής της οικοδομής Ασφάλιση βοηθητικών χώρων Για τους βοηθητικούς χώρους, το κόστος ανά m² θα υπολογίζεται, πολλαπλασιάζοντας το κόστος κατασκευής του ασφαλιζόμενου κτιρίου επί τον συντελεστή του παρακάτω πίνακα: ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Χώροι στάθμευσης σε πυλωτή 0,35 Χώροι στάθμευσης κλειστοί 0,45 Υπόγειες αποθήκες 0,45 Σοφίτες ως βοηθητικοί χώροι 0,60 Σοφίτες ως χώροι κύριας χρήσης 1,00 4. ΥΠ ΑΣ Φ ΑΛ Ι Σ Η ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση κατά την οποία η ασφαλιζόμενη αξία, είναι μικρότερη από τα ανωτέρω αναγραφόμενα θα ισχύει ο κανόνας της υπασφάλισης και τότε η αποζημίωση υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: Αποζημίωση = (Ύψος Ζημιάς Χ Ασφαλιζόμενη Αξία) / (Αξία Κατασκευής κατά την ολοκλήρωση). ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Σελίδα 5 από 41

6 5. Π ΑΚ Ε Τ Α Κ ΑΤ Ο Ι ΚΙ Ω Ν ΓΡ ΑΦΕ Ι Ω Ν Κ ΑΤ ΑΣ Τ Η Μ ΑΤ Ω Ν ΝΡ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ / ΝΡ ΝΕΟ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ SIMPLE BASIC PLUS ΚΑΛΥΨΕΙΣ Πυρκαγιά, Κεραυνός, Έκρηξη, Δάσος, Πτώση Αεροσκαφών Σεισμός και πυρκαγιά μετά από σεισμό Αξία αντικατάστασης για κτίριο Πρόσκρουση οχήματος Τρομοκρατικές Θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα Χιόνι Παγετός Χαλάζι Ζημιές από πυρόσβεση 1% του Ασφ. 1% του Ασφ. 1% του Ασφ. Έξοδα άντλησης υδάτων 1% του Ασφ. 1% του Ασφ. 1% του Ασφ. Δαπάνες ελαχιστοποίησης της ζημιάς 1% του Ασφ. 1% του Ασφ. 1% του Ασφ. Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων 5% του Ασφ. 5% του Ασφ. 5% του Ασφ. Αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών Καπνός 300 ανά μήνα 300 ανά μήνα Κάλυψη δόσης στεγαστικού δανείου από και μέχρι 6 και μέχρι 6 καλυπτόμενο κίνδυνο μήνες μήνες Πτώση δένδρων και στύλων ΔΕΗ/ΟΤΕ συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων Ζημιές στην οικοδομή κατά τη διάρκεια κλοπής ή διάρρηξης σε Α' κίνδυνο Διάρρηξη / διαρροή σωληνώσεων Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές Κακόβουλες ενέργειες Όρος Πρόνοιας μέχρι 5% Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων και μόνο για υλικές ζημιές 20% του Ασφ. 20% του Ασφ. 20% του Ασφ. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ Σεισμός 2% του Aσφ. 2% του Aσφ. 2% του Aσφ. Θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα 10% min 450 Χιόνι, παγετός, χαλάζι 10% min 450 Διάρρηξη / διαρροή σωληνώσεων 10% min 450 Κακόβουλες ενέργειες 10% min 450 ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Οικοδομής Περιεχομένου Κατοικίας/Γραφείου Σεισμού 1,20 1,45 1,97 Ελάχιστα Ετήσια Ασφάλιστρα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Σελίδα 6 από 41

7 Το πρόγραμμα ΝΡ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ: SIMPLE, BASIC, PLUS καλύπτει μόνο την ενυπόθηκη οικοδομή: ως κύρια ή εξοχική κατοικία, ως γραφείο, ως κατάστημα Η τράπεζα προκειμένου να δώσει δάνειο με προσημείωση του ακινήτου, για γραφεία και καταστήματα με δανειοδότηση, τότε ζητά να προσκομίσει ο δανειολήπτης ασφαλιστήριο συμβόλαιο με ελάχιστη ασφαλιζόμενη αξία το 150% του δανείου. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από αυτό που αντιστοιχεί στην αξία κατασκευής της χρηματοδοτούμενης οικοδομής, με βάση τον πίνακα στο Ια. Παράδειγμα: Δάνειο σε επιχείρηση ύψους ασφαλιζόμενο κεφάλαιιο οικοδομής τουλάχιστον Ο λόγος είναι γιατί σε περίπτωση μη εξυπηρέτησης του δανείου δηλ αν δεν πληρώνει το δάνειό του τότε αυτό προσαυξάνεται με διάφορα έξοδα πχ τόκους, δικαστικά έξοδα κ.λ.π. Το πρόγραμμα ΝΡ ΝΕΟ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ: SIMPLE, BASIC, PLUS καλύπτει την οικοδομή, χωρίς δάνειο, ηλικίας μέχρι 15 ετών (βάση της άδειας κατασκευής): ως κύρια ή εξοχική κατοικία, ως γραφείο. Η κάλυψη περιεχομένου Κατοικίας και Γραφείου παρέχεται μόνο σε συνδυασμό με την κάλυψη της οικοδομής. Η κάλυψη περιεχομένου Καταστήματος παρέχεται μόνο με τα προγράμματα ΝΡ ΤΡΙΑΙΝΑ Simple & Basic. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Σελίδα 7 από 41

8 NP ΚΑΤΟΙΚΙΑ SIMPLE BASIC PLUS ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Πυρκαγιά Κεραυνός Ευρεία έκρηξη και έκρηξη ηλιακού θερμοσίφωνα Δάσος Πτώση Αεροσκαφών Σεισμός και πυρκαγιά μετά από σεισμό Καπνός Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων Ζημιές από πυρόσβεση 1% του Ασφ. 1% του Ασφ. 1% του Ασφ. 1% του Ασφ. 1% του Ασφ. 1% του Ασφ. 1% του Ασφ. Έξοδα άντλησης υδάτων 1% του Ασφ. Ίδιες ζημιές λέβητα κεντρικής θέρμανσης έως 15 ετών σε Α κίνδυνο Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές Κακόβουλες ενέργειες 20% του 20% του 20% του 20% του Τρομοκρατικές σε Α κίνδυνο κεφαλαίου κεφαλαίου κεφαλαίου κεφαλαίου οικοδομής max οικοδομής max οικοδομής max οικοδομής με max Κλοπή μετά από διάρρηξη, αναρρίχηση, ληστεία Ζημιές στην οικοδομή από τον κλέφτη κατά την διάρκεια της κλοπής σε Α κίνδυνο max 5% του α.κ. max 5% του α.κ Διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων και / ή δεξαμενών ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού & αποχέτευσης (εφόσον η ηλικία του κτιρίου είναι <10 ετών) Πτώση δένδρων και στύλων ΔΕΗ/ΟΤΕ συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων Έξοδα μεταστέγασης Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων Αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών 5% max % max % max Βραχυκύκλωμα σε Α' κίνδυνο Πλημμύρα, Θύελλα, καταιγίδα Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός Θραύση κρυστάλλων, υαλοπινάκων, καθρεπτών σε Α κίνδυνο Απώλεια ενοικίων (για ιδιοκτήτες) Κάλυψη θυρίδας τραπέζης σε Α κίνδυνο Καθίζηση, κατολίσθηση, κατάρρευση Αυτόματη ανασύσταση ασφαλιζομένων κεφαλαίων κατόπιν υλικής ζημιάς με καταβολή ασφαλίστρων pro rata από την ημέρα ζημιάς με την τοποθέτηση 3% του α.κ. μέχρι 12 μήνες από πυρκαγιά, κλοπή και πλημμύρα συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου με την τοποθέτηση 3% του α.κ. μέχρι 12 μήνες από πυρκαγιά, κλοπή και πλημμύρα συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου Όρος 72 ωρών Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων και μόνο για υλικές ζημιές 20% MAX % MAX ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Σελίδα 8 από 41

9 NP ΚΑΤΟΙΚΙΑ SIMPLE BASIC PLUS ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Αλλοίωση τροφίμων εντός ψυγείου συνεπεία υλικής ζημιάς από ασφαλιζόμενους κινδύνους και max 400 max 400 διακοπή ρεύματος πέραν των 12 ωρών Κάλυψη παγίων εξόδων των λογαριασμών ΔΕΗ, Νερού και Τηλεφώνου συνεπεία καλυπτόμενου max 400 max 400 κινδύνου Αξία αντικατάστασης για κτίριο και περιεχόμενο πλην ρουχισμού Λίστα περιεχομένου για αντικείμενα άνω των ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ Σεισμός και πυρκαγιά μετά από σεισμό Κλοπή μετά από διάρρηξη ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ α) 2%, β) 3%, γ) 4% α) 2%, β) 3%, γ) 4% α) 2%, β) 3%, γ) 4% α) 2%, β) 3%, γ) 4% Σεισμός, % επί του Ασφαλιζόμενου Κεφαλαίου Θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα 10% min 400 Χιόνι, παγετός, χαλάζι 10% min 400 Διάρρηξη / διαρροή σωληνώσεων 10% min % min 500 Κλοπή 10% min % min Βραχυκύκλωμα, ζημιές κλέπτη στην οικοδομή 150 Θραύση κρυστάλλων, υαλοπινάκων, καθρεπτών 100 ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Οικοδομής Περιεχομένου Σεισμός Προϋπόθεση Σεισμού α)1,50, β)1,30, γ)1,10 0,85 1,00 0,85 1,70 2,00 1,15 (+1,50 Κλοπή) α)1,40, α)1,40, α)1,40, β)1,23, β)1,23, β)1,23, γ)1,00 γ)1,00 γ)1,00 κατοικίες που έχουν κτισθεί από το 2000 και μετά έκπτωση 10%, από το 1985 έως και το 1999 χωρίς έκπτωση, από το 1961 έως και το 1984 έχουν επιβάρυνση 5%, από το 1961 και πριν έχουν επιβάρυνση 15% Ελάχιστα Ετήσια Ασφάλιστρα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Σελίδα 9 από 41

10 III. ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 1. Γ Ε ΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 1.1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΑ Οι οικοδομές πρέπει να διαθέτουν σκελετούς από μπετόν αρμέ, τοίχους λιθοτουβλόκτιστους και στέγη από μπετόν αρμέ (ταράτσα) ή κεραμοσκεπή. Οι προς ασφάλιση επιχειρήσεις δεν στεγάζονται σε υπόγειους ή ημιυπόγειους χώρους (εκτός εμπορικών κέντρων). Τα εμπορεύματα των επιχειρήσεων πρέπει να τοποθετούνται σε ράφια ή παλέτες με ελάχιστο ύψος 12cm. Τo συνολικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο οικοδομής και περιεχομένου δεν υπερβαίνει τα ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Oι εξωτερικές πόρτες θα πρέπει να είναι ασφαλείας. Η κάλυψη της κλοπής παρέχεται με την προϋπόθεση ύπαρξης συστήματος συναγερμού, που θα περιλαμβάνει εξωτερική σειρήνα, πίνακα ελέγχου, πληκτρολόγιο, ανιχνευτή κίνησης και μαγνητική παγίδα συνδεδεμένο με εταιρία security, το οποίο θα καλύπτει όλους τους χώρους και θα πρέπει να είναι σε πλήρη χρήση και λειτουργία κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες της επιχείρησης, με 24ωρο έλεγχο δοκιμαστικής λειτουργίας (test). Κατά περίπτωση σε ορισμένους κινδύνους μπορεί να απαιτηθεί επιπλέον, ο συναγερμός να έχει σύνδεση GSM και σε περίπτωση κοπής των καλωδιακών γραμμών θα πρέπει να υπάρχει σιωπηλή ζώνη ενεργοποίησης στο κέντρο λήψης σημάτων και στο GSM. Όταν δεν υπάρχει συναγερμός τότε: Α) θα εφαρμόζεται απαλλαγή 15% της ζημιάς με ελάχιστο ανά ζημιογόνο γεγονός. Β) εφόσον υπάρχουν σημαντικά μέτρα προστασίας χωρίς συναγερμό, τότε θα εφαρμόζεται απαλλαγή 15% της ζημιάς με ελάχιστο 800 ανά ζημιογόνο γεγονός Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζεται επασφάλιστρο 10% επί του συνόλου των μικτών ασφαλίστρων στο κεφάλαιο του περιεχομένου. Η κάλυψη των πολιτικών κινδύνων δεν δίδεται σε επιχειρήσεις που στεγάζονται σε ισόγεια κτίρια της περιοχής των Αθηνών και συγκεκριμένα εντός του τετραγώνου που περικλείεται από τις οδούς Αλεξάνδρας Πατησίων - Πλ. Ομονοίας Σταδίου - Πλ. Συντάγματος και Βας. Σοφίας συμπεριλαμβανομένων και των εσωτερικών τμημάτων των οδών που αναγράφονται ανωτέρω. Η κάλυψη της ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ παρέχεται μόνο εφόσον ο ασφαλιζόμενος καλύπτει την οικοδομή ή τις βελτιώσεις της οικοδομής και όχι στην κάλυψη μόνο του περιεχομένου ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Για την τροποποίηση των ασφαλιζομένων κεφαλαίων των παρεχομένων καλύψεων, που αναφέρονται στα παραπάνω προγράμματα ή για διαφορετικές καλύψεις. Για την αποδοχή κινδύνων που αφορούν σε χρήσεις επιχειρήσεων που δεν αναφέρονται στον πίνακα κατηγοριών επικινδυνότητας. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Σελίδα 10 από 41

11 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ ΑΣ Φ ΑΛ Ι Ζ Ο ΜΕ Ν ΩΝ ΚΕΦΑΛ ΑΙ Ω Ν Ο ΙΚΟ ΔΟΜ ΗΣ & Π ΕΡΙΕΧΟΜΕ ΝΟ Υ ΑΝ Α m ² Σε ποια αξία ασφαλίζουμε; 2.1. Κτίριο (Οικοδομή) Τα κτίρια ηλικίας μέχρι 25 ετών σε αξία αντικατάστασης, δηλαδή το ποσό που απαιτείται για την κατασκευή ενός καινούργιου χωρίς την αφαίρεση της μείωσης της κατασκευαστικής τους αξίας λόγω χρήσεως ή παλαιότητας. Τα κτίρια ηλικίας άνω των 25 ετών σε τρέχουσα πραγματική αξία, δηλαδή το ποσό που απαιτείται για την κατασκευή ενός καινούργιου μετά την αφαίρεση της μείωσης της κατασκευαστικής τους αξίας λόγω χρήσεως ή παλαιότητας Περιεχόμενο Τον πάγιο κινητό εξοπλισμό (εργαλεία, οικοσκευή, μηχανήματα) σε τρέχουσα πραγματική αξία, δηλαδή το ποσό που απαιτείται για την αντικατάσταση κάθε αντικειμένου με καινούργιου, ίδιας χρήσης ή ίδιων προδιαγραφών, μετά την αφαίρεση της μείωσης της αγοραστικής τους αξίας λόγω χρήσεως ή παλαιότητας. Τα εμπορεύματα σε αξία κόστους. 3. ΥΠ ΑΣ Φ ΑΛ Ι Σ Η ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση κατά την οποία η ασφαλιζόμενη αξία, είναι μικρότερη από τα ανωτέρω αναγραφόμενα θα ισχύει ο κανόνας της υπασφάλισης και τότε η αποζημίωση υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: Αποζημίωση = (Ύψος Ζημιάς Χ Ασφαλιζόμενη Αξία) / (Αξία Κατασκευής κατά την ολοκλήρωση). ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Σελίδα 11 από 41

12 4. Π ΑΚ Ε Τ Α Ε Μ Π ΟΡΙΚΩΝ ΚΙ Ν Δ ΥΝ Ω Ν ΝΡ ΓΡΑΦΕΙΟ BASIC PLUS ΚΑΛΥΨΕΙΣ Πυρκαγιά, Κεραυνός Ευρεία έκρηξη Πτώση Αεροσκαφών Δάσος Καπνός Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων Ζημιές από πυρόσβεση 1% του Ασφ. 1% του Ασφ. Έξοδα άντλησης υδάτων 1% του Ασφ. 1% του Ασφ. Δαπάνες ελαχιστοποίησης της Ζημιάς 1% του Ασφ. 1% του Ασφ. Βραχυκύκλωμα σε Α' κίνδυνο Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές Κακόβουλες ενέργειες Κλοπή μετά από διάρρηξη, αναρρίχηση, ληστεία Ζημιές στην οικοδομή από τον κλέφτη κατά την διάρκεια της κλοπής Θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα Χιόνι Παγετός Χαλάζι Διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων και / ή δεξαμενών ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού & αποχέτευσης (εφόσον η ηλικία του κτιρίου είναι <10 ετών) Θραύση κρυστάλλων, υαλοπινάκων, καθρεπτών Καθίζηση, κατολίσθηση, κατάρρευση συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία πυρκαγιάς, έκρηξης και μόνο για υλικές ζημιές 5% του κεφαλαίου max % του κεφαλαίου max Τρομοκρατικές ενέργειες 20% max Πτώση δένδρων και στύλων ΔΕΗ/ΟΤΕ συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων Απώλεια ενοικίων για ιδιοκτήτες μετά από καλυπτόμενο κίνδυνο 300 μέχρι 6 μήνες Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων Αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών 5% του ασφ. κεφαλαίου max Έξοδα μεταστέγασης Όρος προστασίας λόγω μη ηθελημένης υπασφάλισης περί υλικών ζημιών μέχρι 5% 5% Αυτόματη ανασύσταση ασφαλιζομένων κεφαλαίων κατόπιν υλικής ζημιάς με καταβολή ασφαλίστρων pro rata από την ημέρα ζημιάς Όρος 72 ωρών ΚΠΚ Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού με μέγιστη ηλικία εξοπλισμού 5 έτη Αξία αντικατάστασης για κτίρια ηλικίας μέχρι 25 ετών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Σελίδα 12 από 41

13 ΝΡ ΓΡΑΦΕΙΟ BASIC PLUS ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ Σεισμός και πυρκαγιά μετά από σεισμό ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ Σεισμός A) 2% του Aσφ. Β) 3% του Aσφ. Γ) 4% του Ασφ. A) 2% του Aσφ. Β) 3% του Aσφ. Γ) 4% του Ασφ. Θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα 10% min 450 Χιόνι, παγετός, χαλάζι 10% min 450 Διάρρηξη / διαρροή σωληνώσεων 10% min 450 Κλοπή 10% min 300 Βραχυκύκλωμα 200 Θραύση κρυστάλλων, υαλοπινάκων, καθρεπτών 100 Γενική Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων 100 ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Οικοδομής 0,35 0,80 Περιεχομένου 0,80 2,00 Σεισμός Προϋπόθεση Σεισμού α)1,40, β)1,23, γ)1,00 α)1,40, β)1,23, γ)1,00 οικοδομές που έχουν κτισθεί από το 2000 και μετά έκπτωση 10%, από το 1985 εως και το 1999 χωρίς έκπτωση, από το 1961 εως και το 1984 έχουν επιβάρυνση 5%, από το 1961 και πριν έχουν επιβάρυνση 15% Ελάχιστα Ετήσια Ασφάλιστρα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Σελίδα 13 από 41

14 ΚΑΛΥΨΕΙΣ NP ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ Πυρκαγιά Κεραυνός Ευρεία έκρηξη Δάσος Καπνός Πτώση Αεροσκαφών Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων Βραχυκύκλωμα σε Α' κίνδυνο Θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα Χιόνι Παγετός Χαλάζι Διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων και / ή δεξαμενών ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού Εξοδα αποκομιδής συντριμμάτων Αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών 3% max Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές Κλοπή μετά από διάρρηξη Ζημιές στην οικοδομή από τον κλέφτη κατά την διάρκεια της κλοπής σε Α κίνδυνο Κακόβουλες ενέργειες Θραύση εξωτερικών κρυστάλλων / υαλοπινάκων σε Α κίνδυνο Φωτεινές επιγραφές σε Α κίνδυνο 500 Αυτόματη ανασύσταση ασφαλιζομένων κεφαλαίων κατόπιν υλικής ζημιάς με καταβολή ασφαλίστρων pro rata από την ημέρα ζημιάς Σεισμός και πυρκαγιά μετά από σεισμό Γενική Αστική Ευθύνη / Εργοδοτική / ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ Σεισμός 2% του Aσφ. Θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα, xιόνι, παγετός, χαλάζι 10% min Διάρρηξη / διαρροή σωληνώσεων 10% min Βραχυκύκλωμα 150 Κλοπή μετά από διάρρηξη 10% min Θραύση εξωτερικών κρυστάλλων / υαλοπινάκων 100 Γενική Αστική Ευθύνη / Εργοδοτική 150 ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Οικοδομής & Περιεχομένου 4,50 ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ 3,60 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΣΜΟ Ελάχιστα Ετήσια Ασφάλιστρα 80 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Σελίδα 14 από 41

15 ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΝΡ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Πυρκαγιά Κεραυνός Ευρεία έκρηξη Δάσος Καπνός Πτώση Αεροσκαφών Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων Βραχυκύκλωμα σε Α' κίνδυνο Θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός Διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων και / ή δεξαμενών ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού & αποχέτευσης (εφόσον η ηλικία του κτιρίου είναι <10 ετών) Ζημιές από πυρόσβεση 1% του Ασφ. Έξοδα άντλησης υδάτων 1% του Ασφ. Δαπάνες ελαχιστοποίησης της Ζημιάς 1% του Ασφ. Κλοπή μετά από διάρρηξη, αναρρίχηση Ζημιές στην οικοδομή από τον κλέφτη κατά την διάρκεια της κλοπής σε Α' κίνδυνο Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων Αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών 5% max Εξοδα μεταστέγασης Τρομοκρατικές ενέργειες Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές Κακόβουλες ενέργειες Ληστεία ταμείου (μετρητά, επιταγές, συνταγές) ανά γεγονός και ανώτατο Πτώση δένδρων και στήλων ΔΕΗ/ΟΤΕ συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων Θραύση κρυστάλλων, υαλοπινάκων, καθρεπτών σε Α' κίνδυνο Φωτεινές επιγραφές από καλυπτόμενο κίνδυνο Κατάρρευση συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου Αλλοίωση προϊόντων εντός ψυγείου, συνεπεία διακοπής ρεύματος άνω των 12 ωρών Όρος προστασίας λόγω μη ηθελημένης υπασφάλισης περί υλικών ζημιών μέχρι 5% Γενική Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων από την χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων, με επέκταση της ευθύνης απόπυρκαγιά και έκρηξη ανά γεγονός και ανώτατο Εργοδοτική Ευθύνη Επαγγελματική Ευθύνη Απώλεια συνταγών ή/και επιταγώνκατά την διάρκεια μεταφοράς τους, από το φαρμακείο προς τον φαρμακευτικό σύλλογο ή τα ταμεία και αντίστροφα, μετά από ληστεία Αυτόματη ανασύσταση ασφαλιζομένων κεφαλαίων κατόπιν υλικής ζημιάς με καταβολή ασφαλίστρων pro rata από την ημέρα ζημιάς Όρος 72 ωρών Αξία αντικατάστασης για κτίρια ηλικίας μέχρι 25 ετών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Σελίδα 15 από 41

16 ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ Σεισμός και πυρκαγιά μετά από σεισμό ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ Σεισμός Θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα, χιόνι, παγετός, χαλάζι ΝΡ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ α) 2% του Aσφ. β) 3% του Aσφ. γ) 4% του Ασφ. 10% min για υπόγεια, 10% min 750 για ισόγεια, 10% min 500 για ορόφους Διάρρηξη / διαρροή σωληνώσεων 10% min 750 για ισόγεια Κλοπή 10% min 450 Βραχυκύκλωμα 150 Θραύση κρυστάλλων, υαλοπινάκων, καθρεπτών 150 Ευθύνες 150 ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Οικοδομής 0,80 Περιεχομένου 2,80 Σεισμός α)1,40, β)1,23, γ)1,00 οικοδομές που έχουν κτισθεί από το 2000 και μετά έκπτωση 10%, από το 1985 έως και το 1999 χωρίς έκπτωση, από το 1961 έως και το 1984 έχουν επιβάρυνση 5%, από το 1961 και πριν έχουν επιβάρυνση 15% Ελάχιστα Ετήσια Ασφάλιστρα 80 Στην Ελληνική επικράτεια υπάρχουν περίπου φαρμακεία ως εξής: στην Αθήνα στην Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη Ελλάδα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Σελίδα 16 από 41

17 ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΝΡ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ Πυρκαγιά Κεραυνός Ευρεία έκρηξη Δάσος Καπνός Πτώση Αεροσκαφών Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων Βραχυκύκλωμα σε Α' κίνδυνο Θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός Διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων και / ή δεξαμενών ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού & αποχέτευσης (εφόσον η ηλικία του κτιρίου είναι <10 ετών) Ζημιές από πυρόσβεση 1% του Ασφ. Έξοδα άντλησης υδάτων 1% του Ασφ. Δαπάνες ελαχιστοποίησης της Ζημιάς 1% του Ασφ. Κλοπή μετά από διάρρηξη, αναρρίχηση Ζημιές στην οικοδομή από τον κλέφτη κατά την διάρκεια της κλοπής σε Α' κίνδυνο Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων Αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών 5% max Εξοδα μεταστέγασης Τρομοκρατικές ενέργειες Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές Κακόβουλες ενέργειες Πτώση δένδρων και στήλων ΔΕΗ/ΟΤΕ συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων Θραύση κρυστάλλων, υαλοπινάκων, καθρεπτών σε Α' κίνδυνο Φωτεινές επιγραφές σε Α' κίνδυνο Κατάρρευση συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου Αλλοίωση προϊόντων εντός ψυγείου, συνεπεία διακοπής ρεύματος άνω των 12 ωρών Όρος προστασίας λόγω μη ηθελημένης υπασφάλισης περί υλικών ζημιών μέχρι 5% Γενική Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων από την χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων, με επέκταση της ευθύνης απόπυρκαγιά και έκρηξη ανά γεγονός και Εργοδοτική Ευθύνη ανώτατο Ευθύνη από τροφική δηλητηρίαση. Οι παθόντες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία άτομα ανά γεγονός Αυτόματη ανασύσταση ασφαλιζομένων κεφαλαίων κατόπιν υλικής ζημιάς με καταβολή ασφαλίστρων pro rata από την ημέρα ζημιάς Όρος 72 ωρών Αξία αντικατάστασης για κτίρια ηλικίας μέχρι 25 ετών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Σελίδα 17 από 41

18 ΝΡ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ Σεισμός και πυρκαγιά μετά από σεισμό ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ Σεισμός Θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα, χιόνι, παγετός, χαλάζι α) 2% του Aσφ. β) 3% του Aσφ. γ) 4% του Ασφ. 10% min για υπόγεια, 10% min 750 για ισόγεια, 10% min 500 για ορόφους Διάρρηξη / διαρροή σωληνώσεων 10% min 750 για ισόγεια, Κλοπή 10% min 450 Βραχυκύκλωμα 150 Θραύση κρυστάλλων, υαλοπινάκων, καθρεπτών 150 Ευθύνες 150 ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Οικοδομής 0,80 Περιεχομένου 2,80 Σεισμός α)1,40, β)1,23, γ)1,00 οικοδομές που έχουν κτισθεί από το 2000 και μετά έκπτωση 10%, από το 1985 έως και το 1999 χωρίς έκπτωση, από το 1961 έως και το 1984 έχουν επιβάρυνση 5%, από το 1961 και πριν έχουν επιβάρυνση 15% Ελάχιστα Ετήσια Ασφάλιστρα 80 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Σελίδα 18 από 41

19 ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Πυρκαγιά Κεραυνός Ευρεία έκρηξη Δάσος Καπνός Πτώση Αεροσκαφών Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων Βραχυκύκλωμα σε Α' κίνδυνο Θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός Διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων και / ή δεξαμενών ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού & αποχέτευσης (εφόσον η ηλικία του κτιρίου είναι <10 ετών) Ζημιές από πυρόσβεση 1% του Ασφ. Έξοδα άντλησης υδάτων 1% του Ασφ. Δαπάνες ελαχιστοποίησης της Ζημιάς 1% του Ασφ. Κλοπή μετά από διάρρηξη, αναρρίχηση Ζημιές στην οικοδομή από τον κλέφτη κατά την διάρκεια της κλοπής σε Α' κίνδυνο Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων Αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών 5% max Εξοδα μεταστέγασης Τρομοκρατικές ενέργειες Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές Κακόβουλες ενέργειες Πτώση δένδρων και στήλων ΔΕΗ/ΟΤΕ συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων Θραύση κρυστάλλων, υαλοπινάκων, καθρεπτών σε Α' κίνδυνο Φωτεινές επιγραφές σε Α' κίνδυνο Κατάρρευση συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου Αλλοίωση προϊόντων εντός ψυγείου, συνεπεία διακοπής ρεύματος άνω των 12 ωρών Όρος προστασίας λόγω μη ηθελημένης υπασφάλισης περί υλικών ζημιών μέχρι 5% Γενική Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων από την χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων, με επέκταση της ευθύνης απόπυρκαγιά και έκρηξη ανά γεγονός και ανώτατο Εργοδοτική Ευθύνη Αυτόματη ανασύσταση ασφαλιζομένων κεφαλαίων κατόπιν υλικής ζημιάς με καταβολή ασφαλίστρων pro rata από την ημέρα ζημιάς Όρος 72 ωρών Αξία αντικατάστασης για κτίρια ηλικίας μέχρι 25 ετών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Σελίδα 19 από 41

20 ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ Σεισμός και πυρκαγιά μετά από σεισμό ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ Σεισμός Θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα, χιόνι, παγετός, χαλάζι α) 2% του Aσφ. β) 3% του Aσφ. γ) 4% του Ασφ. 10% min για υπόγεια, 10% min 750 για ισόγεια, 10% min 500 για ορόφους Διάρρηξη / διαρροή σωληνώσεων 10% min 750 για ισόγεια, Κλοπή 10% min 450 Βραχυκύκλωμα 150 Θραύση κρυστάλλων, υαλοπινάκων, καθρεπτών 150 Ευθύνες 150 ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Οικοδομής 0,80 Περιεχομένου 3,00 Σεισμός α)1,40, β)1,23, γ)1,00 οικοδομές που έχουν κτισθεί από το 2000 και μετά έκπτωση 10%, από το 1985 έως και το 1999 χωρίς έκπτωση, από το 1961 έως και το 1984 έχουν επιβάρυνση 5%, από το 1961 και πριν έχουν επιβάρυνση 15% Ελάχιστα Ετήσια Ασφάλιστρα 80 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Σελίδα 20 από 41

21 NP ΤΡΙΑΙΝΑ BASIC PLUS ΚΑΛΥΨΕΙΣ Πυρκαγιά Κεραυνός Ευρεία έκρηξη Δάσος Καπνός Πτώση Αεροσκαφών Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων Βραχυκύκλωμα σε Α' κίνδυνο Θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα Χιόνι Παγετός Χαλάζι Διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων και / ή δεξαμενών ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού & αποχέτευσης (εφόσον η ηλικία του κτιρίου είναι <10 ετών) Ζημιές από πυρόσβεση 1% του Ασφ. 1% του Ασφ. Έξοδα άντλησης υδάτων 1% του Ασφ. 1% του Ασφ. Δαπάνες ελαχιστοποίησης της Ζημιάς 1% του Ασφ. 1% του Ασφ. Ζημιές στην οικοδομή από τον κλέφτη κατά την διάρκεια της κλοπής Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων 5% max Αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών 3% max Ίδιες ζημιές λέβητα κεντρικής θέρμανσης ηλικίας μέχρι 15 ετών σε Α' κίνδυνο Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές Κακόβουλες ενέργειες Ληστεία ταμείου ανά γεγονός και ανώτατο Πτώση δένδρων και στύλων ΔΕΗ/ΟΤΕ συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων Θραύση κρυστάλλων, υαλοπινάκων, καθρεπτών σε Α' κίνδυνο Φωτεινές επιγραφές σε Α' κίνδυνο συνεπεία Κατάρρευση καλυπτομένου κινδύνου Απώλεια εισοδήματος συνεπεία πυρκαγιάς, κεραυνού 50 ανά ημέρα max 50 ημέρες Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία πυρκαγιάς, έκρηξης και μόνο για υλικές ζημιές Έξοδα μεταστέγασης Τρομοκρατικές ενέργειες Όρος προστασίας λόγω μη ηθελημένης υπασφάλισης περί υλικών ζημιών μέχρι Αυτόματη ανασύσταση ασφαλιζομένων κεφαλαίων κατόπιν υλικής ζημιάς με καταβολή ασφαλίστρων pro rata από την ημέρα ζημιάς Όρος 72 ωρών Πάγια έξοδα ή Απώλεια Ενοικίων συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων 10% του κεφαλαίου max % του κεφαλαίου max % του ασφ. κεφαλαίου max % 10% του ασφ. κεφαλαίου max. 12 μήνες Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Αξία αντικατάστασης για κτίρια ηλικίας μέχρι 25 ετών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Σελίδα 21 από 41

22 NP ΤΡΙΑΙΝΑ BASIC PLUS ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ Κλοπή μετά από διάρρηξη, αναρρίχηση, ληστεία Σεισμός και πυρκαγιά μετά από σεισμό ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ Σεισμός A) 2% του Aσφ., Β) 3% του Aσφ., Γ) 4% του Ασφ. Θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα Χιόνι, παγετός, χαλάζι Διάρρηξη / διαρροή σωληνώσεων 10% min για υπόγεια, 10% min 750 για ισόγεια, 10% min 500 για ορόφους 10% min για υπόγεια, 10% min 750 για ισόγεια, 10% min 500 για ορόφους 10% min για υπόγεια, 10% min 750 για ισόγεια, 10% min 500 για ορόφους A) 2% του Aσφ., Β) 3% του Aσφ., Γ) 4% του Ασφ. 10% min για υπόγεια, 10% min 750 για ισόγεια, 10% min 500 για ορόφους 10% min για υπόγεια, 10% min 750 για ισόγεια, 10% min 500 για ορόφους 10% min για υπόγεια, 10% min 750 για ισόγεια, 10% min 500 για ορόφους Κλοπή 10% min 600 Βραχυκύκλωμα Θραύση κρυστάλλων, υαλοπινάκων, καθρεπτών 100 ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Οικοδομής 0,60-0,80-1,10 0,80-1,10-1,40 Περιεχομένου ΧΩΡΙΣ ΚΛΟΠΗ 1,70-2,00-2,50 1,90-2,50-3,00 Σεισμός ΜΕ ΚΛΟΠΗ 2,60-3,50-4,30 α)1,40, β)1,23, γ)1,00 α)1,40, β)1,23, γ)1,00 οικοδομές που έχουν κτισθεί από το 2000 και μετά έκπτωση 10%, από το 1985 έως και το 1999 χωρίς έκπτωση, από το 1961 έως και το 1984 έχουν επιβάρυνση 5%, από το 1961 και πριν έχουν επιβάρυνση 15% Ελάχιστα Ετήσια Ασφάλιστρα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Σελίδα 22 από 41

23 VΙDΕΟ CLUΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΒΛ. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓ. ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΑ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΣΟΔΑ ΕΡΓ. ΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑΘΜΟΙ (Ρarking), ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΑ ΒΥΝΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΟΙΚΟΙ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ, ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΟΙΚΟΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΙΔΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΣ, ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΣΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, CD, ΚΑΣΣΕΤΩΝ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ (ΟΥΖΕΡΙ, ΜΠΥΡΑΡΙΕΣ) ΕΣΩΡΡΟΥΧΩΝ ΕΡΓ. ΖΑΧΑΡΕΩΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓ. ΖΥΘΟΠΟΙΙΕΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ, ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΩΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΘΕΑΤΡΑ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Σελίδα 23 από 41

24 ΚΑΛΤΣΟΠΟΙΙΕΣ ΚΑΡΑΜΕΛΛΟΠΟΙΙΕΣ ΚΑΡΠΟΙ ΞΗΡΟΙ ΚΑΙ ΝΩΠΟΙ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΦΕ ΦΡΥΞΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΚΑΦΕΝΕΙΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΕΙΑ ΚΗΔΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΕΣ ΚΟΥΡΕΙΑ (ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ) ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΕΝΑ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΑΝΑΒΙΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΣΑΖ (ΙΑΤΡΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ) ΜΗΧΑΝΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΞΥΛΙΝΩΝ) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΞΕΝΩΝΕΣ ΖΩΩΝ ΟΔΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΛΙΘΙΝΩΝ ΚΑΙ/Η ΕΚ ΜΠΕΤΟΝ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗ (ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ) ΠΟΤΟΠΟΙΕΙΕΣ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΡΑΠΤΩΝ ΥΛΙΚΑ ΡΑΦΕΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΕΙΕΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ, ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗ ΣΦΑΓΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΟ-ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΑΛΛΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΑ ΥΑΛΟΠΩΛΕΙΑ, ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΕΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΦΑΓΗΤΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Σελίδα 24 από 41

25 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤ.ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΑ (ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ, ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ Κ.ΛΠ.) ΧΗΜΕΙΑ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ ΧΥΜΩΝ ΕΡΓ. ΨΥΓΕΙΑ ΩΔΕΙΑ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΕΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Σελίδα 25 από 41

26 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΠΛΗΝ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3) ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΕΙΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΝ ΥΠΑΙΘΡΩ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΦΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑ Η ΑΝΕΥ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ/Η ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΕΥ ΒΑΦΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΡΓ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΡΓ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΕΡΓ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΠΟΙ ΞΗΡΟΙ ΚΑΙ ΝΩΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓ. ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ (ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ ΛΙΠΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΟΡΥΞΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΚΤΟΣ ΣΙΔΗΡ & ΑΛΟΥΜΙΝ ΜΕΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ (ΖΩΙΚΗΣ) ΜΕΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ (ΤΕΧΝΗΤΗΣ) ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΑ (ΚΑΒΕΣ) ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΓΛΕΥΚΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΠΛΟΠΩΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥΡΓΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ, ΣΙΔΗΡΩΤΗΡΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Σελίδα 26 από 41

27 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥΒΛΟΠΟΙΕΙΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΥΛΩΝ ΚΑΙ/Η ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΥΠΩΤΗΡΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΨΥΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Σελίδα 27 από 41

28 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΕΣ ΑΜΥΛΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΡΓ. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ (ΑΠΟΘΗΚΕΣ) ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΑ ΒΑΦΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓ. ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΑ ΑΝΕΥ ΜΥΛΟΥ,ΜΕΤΑ ΜΥΛΟΥ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΒΑΦΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΤΗΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΙΧΘΥΑΛΕΥΡΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΠΛΑΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΙΑ ΚΗΡΙΩΝ ΕΡΓ. ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΖΩΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΟΚΚΟΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΑΛΕΥΡΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΛΛΙΟΥ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΜΕΛΑΝΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΟΛΥΒΙΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΜΥΛΟΙ ΑΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ) ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΛΛΙΟΥ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΗΣ ΟΡΥΖΗΣ ΜΥΛΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΕΤΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΣΑΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΕΙΕΣ ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΦΑΝΕΛΛΟΠΟΙΕΙΕΣ ΦΕΛΛΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΦΛΟΚΑΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (ΕΛΑΙΟΒΑΦΩΝ,ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΧΡΩΜΑΤΩΝ) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓ. ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗ ΨΑΘΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΡΓ. ΨΙΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Σελίδα 28 από 41

29 ΜΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΙΘΕΡΟΣ, ΒΛ. ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΕΡΓ. ΑΛΑΤΟΣ ΟΡΥΧΕΙΑ ΑΛΑΤΟΣ ΟΡΥΧΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΑΤΟΥΧΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΑΛΑΤΟΣ ΟΡΥΧΕΙΑ (ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΣ) ΑΛΑΤΟΣ ΟΡΥΧΕΙΑ (ΕΞΑΓΩΓΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣ) ΑΛΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓ. ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΜΜΩΝΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΥΨΩΤΗΡΕΣ ΑΣΒΕΣΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΝ ΣΤΑΣΕΙ ΚΑΙ ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΝΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΚΑΡΑΖ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΦΩΝ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΒΟΤΑΝΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΑΙ ΡΙΖΩΝ ΕΓΚΑΤ. ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΕΩΣ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΕΡΓ. ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΑ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΣ) ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΣ) ΓΕΡΑΝΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ ΓΚΡΑΙΗΝΤΕΡΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΓΥΨΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΤΕΛΛΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΛΥΤΕΣ (ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ,ΠΡΟΠΑΝΟΛΗ,ΜΕΘΑΝΟΛΗ,ΑΚΕΤ ΟΝΗ) ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΑ- ΒΑR,DΙSΚΟ,ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ,ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΑ, ΚΛΠ. ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΕΛΑΙΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΕΙΟΥ ΕΡΓ. ΘΕΙΟΥ ΟΡΥΧΕΙΑ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΕΡΓ. ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΕΣ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΛΙΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΡΓ. ΚΑΛΛΙΟ ΧΛΩΡΙΚΟ ΕΡΓ. ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΠΝΩΝ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΡΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΘΕΡΙΝΕΣ ΚΗΡΟΖΙΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΙΜΩΛΙΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΛΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΛΙΓΝΙΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΣ) ΛΙΓΝΙΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗ (ΥΠΟΓΕΙΩΣ) ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΛΙΤΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΟΝΕΩΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΜΠΡΙΚΕΤΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΛΙΓΝΙΤΗ ΜΠΡΙΚΕΤΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΥΡΦΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Σελίδα 29 από 41

30 ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΛ. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΕΦΤΙ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΞΥΛΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΑ/ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΕΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΕΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΟΞΟΠΟΙΕΙΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΡΝΙΘΟΤΡΟΦΕΙΑ, ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΚΕΤΙΝΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΠΙΣΣΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (ΑΦΡΩΔΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ) ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΞΑΙΡΕΣΕΙ ΑΦΡΩΔΩΝ) ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ (ΑΦΡΩΔΗ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ (ΕΞΑΙΡΕΣΕΙ ΑΦΡΩΔΩΝ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΙΟΝΙΣΤΗΡΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΥΡΙΤΙΔΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΡΙΖΩΝ ΞΗΡΩΝ, ΒΛ. ΒΟΤΑΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗΣ ΣΑΚΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΕΙΕΣ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΓΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΥΨΙΚΑΜΙΝΟΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΧΥΤΗΡΙΑ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΑ ΣΜΑΛΤΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΣΠΑΓΓΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΣΠΙΡΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ) ΣΦΑΓΕΙΑ ΣΧΟΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΠΑΓΓΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΚ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ ΤΕΛΩΝΕΙΑ Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΤΕΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΤΥΡΦΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΤΥΡΦΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΟΣ ΕΡΓ. ΥΑΛΟΥΡΓΕΙΕΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΕΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ) ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΧΑΛΙΚΙΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Σελίδα 30 από 41

31 ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΕΙΑ ΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ ΕΡΓ. ΧΥΤΗΡΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Σελίδα 31 από 41

32 ΚΑΛΥΨΕΙΣ NP HOTEL Πυρκαγιά Κεραυνός Ευρεία έκρηξη Δάσος Καπνός Πτώση Αεροσκαφών Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων Βραχυκύκλωμα σε Α' κίνδυνο Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές Κακόβουλες ενέργειες Κλοπή μετά από διάρρηξη, αναρρίχηση, ληστεία Ζημιές στην οικοδομή από τον κλέφτη κατά την διάρκεια της κλοπής σε Α' κίνδυνο Θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα Χιόνι Παγετός Χαλάζι Διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων και / ή δεξαμενών ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού & αποχέτευσης (εφόσον η ηλικία του κτιρίου είναι <10 ετών) Ζημιές από πυρόσβεση 1% του Ασφ. Έξοδα άντλησης υδάτων 1% του Ασφ. Δαπάνες ελαχιστοποίησης της Ζημιάς 1% του Ασφ. Θραύση κρυστάλλων, υαλοπινάκων, καθρεπτών σε Α' κίνδυνο Απώλεια εισοδήματος συνεπεία πυρκαγιάς, κεραυνού 50 ανά ημέρα max 50 ημέρες Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία πυρκαγιάς, έκρηξης και μόνο για υλικές ζημιές 20% του κεφαλαίου max Εξοδα αποκομιδής συντριμμάτων Αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών 5% του κεφαλαίου Τρομοκρατικές ενέργειες σε Α' κίνδυνο 20% του ασφ. Κεφαλαίου Πτώση δένδρων και στήλων ΔΕΗ/ΟΤΕ συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων Φωτεινές επιγραφές σε Α' κίνδυνο Καθίζηση, κατολίσθηση, κατάρρευση συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου Εξοδα μεταστέγασης 5% του κεφαλαίου max Όρος προστασίας λόγω μη ηθελημένης υπασφάλισης περί υλικών ζημιών μέχρι Αυτόματη ανασύσταση ασφαλιζομένων κεφαλαίων κατόπιν υλικής ζημιάς με καταβολή ασφαλίστρων pro rata από την ημέρα ζημιάς Όρος 72 ωρών Αξία αντικατάστασης για κτίρια ηλικίας μέχρι 25 ετών 5% ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Σελίδα 32 από 41

33 ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ Σεισμός και πυρκαγιά μετά από σεισμό Γενική Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΒ ανά άτομο ΣΒ ομαδικό ΥΖ Ανώτατο α) 2% του Aσφ. Σεισμός β) 3% του Aσφ. γ) 4% του Ασφ. Θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα 10% min Χιόνι, παγετός, χαλάζι 10% min Διάρρηξη / διαρροή σωληνώσεων 10% min 500 Κλοπή 10% min 500 Βραχυκύκλωμα 200 Θραύση κρυστάλλων, υαλοπινάκων, καθρεπτών 150 Γενική Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων 100 ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Χωρίς Σεισμό Κατηγ. Κατασκευής 1: 0,75 Κατηγ. Κατασκευής 2: 1,00 α) 1,60 β) 1,35 γ) 1,15 Με Σεισμό οικοδομές που έχουν κτισθεί από το 2000 και μετά έκπτωση 10%, από το 1985 εως και το 1999 χωρίς έκπτωση, από το 1961 εως και το 1984 έχουν επιβάρυνση 5%, από το 1961 και πριν έχουν επιβάρυνση 15% Ελάχιστα Ετήσια Ασφάλιστρα 100 Γενική Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων 2,50 ανά κλίνη με min 100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Κατηγορία Κατασκευής 1 Κτίρια όπου ο φέρων οργανισμός είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα ή μεταλλικός ή λιθόκτιστος, οι τοιχοποιίες και οι επενδύσεις των οποίων είναι κατασκευασμένα από άκαυστα υλικά όπως τσιμέντο, τούβλα, πέτρα, σίδηρος κ.ο.κ. και η οροφή είναι ταράτσα ή κεραμοσκεπή. Κατηγορία Κατασκευής 2 Κτίρια όπου ο φέρων οργανισμός είναι κατασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα ή μεταλλικός ή λιθόκτιστος οι τοιχοποιίες και οι επενδύσεις των οποίων είναι κατασκευασμένα από άκαυστα υλικά, η στέγη κεραμοσκεπής επί ξυλοδοκών και τα μεσοπατώματα ξύλινα. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Σελίδα 33 από 41

34 IV. ΟΡΟΙ 1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1. ΦΩΤΙΑ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΔΑΣΟΣ -ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Καλύπτονται ζημιές στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα που προήλθαν άμεσα ή έμμεσα από φωτιά ή πτώση κεραυνού ή βραχυκύκλωμα ή πυρκαγιά από δάσος, θάμνους, αγρούς ή από εμπρησμό ή φωτιά προερχόμενη από γειτονικά ακίνητα και ζημιές κατά την κατάσβεση της φωτιάς. Δεν καλύπτεται η φωτιά από αυτανάφλεξη, εκτός αν ρητά αναφέρεται ως καλυπτόμενος κίνδυνος ΕΥΡΕΙΑ ΕΚΡΗΞΗ Καλύπτεται η ζημιά προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα από έκρηξη λέβητα κεντρικής θέρμανσης ή θερμοσίφωνα ή συσκευών ή φιαλών υγραερίου/φωταερίου, εγκατεστημένων εντός του περιγραφομένου κτιρίου, καθώς και από έκρηξη που προξενήθηκε από γειτονική ιδιοκτησία, εξαιρουμένης της έκρηξης μετά από τρομοκρατική ενέργεια. Δεν καλύπτεται η συσκευή / ή η εγκατάσταση, που προκάλεσε την έκρηξη ΙΔΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΛΕΒΗΤΑ Καλύπτονται οι ζημιές, που είναι δυνατόν να προκληθούν στον λέβητα της κεντρικής θέρμανσης από έκρηξη ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΥΔΑΤΟΣ Καλύπτονται οι απώλειες ή ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα άμεσα προερχόμενες από διάρρηξη ή Υπερχείλιση δεξαμενών ύδατος, σωληνώσεων και των εν γένει εγκαταστάσεων υδρεύσεως, αποχέτευσης, κεντρικής θερμάνσεως ή κλιματισμού. Εξαιρέσεις Απώλεια ή ζημιά σε ασφαλισμένο κτίριο ή σε κτίριο στο οποίο βρίσκονται τα ασφαλισμένα, το οποίο έχει παραμείνει κενό ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περίοδο μεγαλύτερη των 30 ημερών. Απώλεια ή ζημιά από ύδατα τα οποία διέρρευσαν ή εκτοξεύθηκαν από αυτόματη εγκατάσταση κατάσβεσης πυρκαγιάς (sprinkler system). Απώλεια ή ζημιά από εγκαταστάσεις αποχετεύσεως γενικά. Έμμεσες ζημιές ή απώλειες από οποιαδήποτε αιτία. Απώλεια ή ζημιά που είναι δυνατόν να προξενηθούν άμεσα ή έμμεσα από ένα ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους ή αιτίες: πόλεμο, εισβολή αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξίες ή επιχειρήσεις που προσομοιάζουν με πολεμικές (είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι), εμφύλιο πόλεμο, πολιτικές ταραχές, οχλαγωγίες ή απεργίες, ανταρσίες στρατιωτικής ή λαϊκής εξέγερσης, αντίστασης κατά της αρχής, κίνημα στρατιωτικής επανάστασης ή σφετεριστικής εξουσίας, στρατιωτικό νόμο ή κατάσταση πολιορκίας, τρομοκρατικές ενέργειες και κακόβουλη πράξη. Ζημιές στις ίδιες τις δεξαμενές, σωληνώσεις ή/και εγκαταστάσεις. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Σελίδα 34 από 41

35 Ζημιές που οφείλονται στην από τη χρήση φθορά ή κακή κατασκευή ή κακή συντήρηση των δεξαμενών, των σωληνώσεων και γενικά των εγκαταστάσεων υδρεύσεως, αποχέτευσης, κλιματισμού και/ή κεντρικής θερμάνσεως. Η κάλυψη παρέχεται με τις ακόλουθες Προϋποθέσεις: Ο ασφαλιζόμενος οφείλει να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα και απαραίτητα μέτρα και να ενδιαφερθεί να κρατήσει την ασφαλιζόμενη ιδιοκτησία του και το περιεχόμενό της, εάν ασφαλίζεται σε καλή κατάσταση. Εφ όσον το απαιτήσουν οι περιστάσεις, θα πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ζημιάς, εάν παρουσιασθεί στην ασφαλιζόμενη ιδιοκτησία οποιοδήποτε περαιτέρω ελάττωμα. Η συνολική ευθύνη της Εταιρίας με βάση την παρούσα κάλυψη δεν υπερβαίνει το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο του καλυπτόμενου κινδύνου. Σε περίπτωση επελεύσεως του κινδύνου σύμφωνα με τα παραπάνω, ο ασφαλιζόμενος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την Εταιρία εντός τριών (3) ημερών και να παράσχει όλα τα σχετικά με την επισυμβάσα ζημιά στοιχεία. Τα ασφαλιζόμενα εμπορεύματα, πρώτες ύλες κλπ. πρέπει να τοποθετούνται όχι χαμηλότερα από το ελάχιστο όριο των 12 εκατοστών από το έδαφος (εκτός αν η κάλυψη αφορά περιεχόμενο κατοικίας). Η τήρηση αυτής της υποχρεώσεως του ασφαλιζόμενου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κάλυψη του παραπάνω κινδύνου. Διευκρινίζεται ότι και για την παρούσα κάλυψη έχει εφαρμογή ο αναλογικός όρος του άρθρου 19 των Γενικών Όρων του ασφαλιστηρίου, σύμφωνα και προς το άρθρο 198 του Εμπορικού Νόμου. Η κάλυψη παρέχεται εφόσον η ηλικία των σωληνώσεων αποχέτευσης δεν ξεπερνά τα 10 έτη και για τις υπόλοιπες σωληνώσεις δεν ξεπερνά τα 20 έτη ΠΛΗΜΜΥΡΑ, ΘΥΕΛΛΑ, ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ, ΧΙΟΝΙ Καλύπτονται οι ζημιές στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα από νερό και λάσπη συνεπεία πλημμύρας, θύελλας, καταιγίδας ή χιονιού. Θύελλα νοείται όταν η ένταση των ανέμων είναι άνω των 8 μποφόρ. Εξαιρούνται της κάλυψης: ζημία από καθίζηση ή κατολίσθηση από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται. ζημιές σε μανδρότοιχους, περιφράξεις, αυλόθυρες και σε αντικείμενα εν υπαίθρω. ζημιές σε αντικείμενα πού έχουν τοποθετηθεί στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου, όπως πινακίδες, τέντες, κεραίες, ηλεκτρικές γραμμές, ορθοστάτες. ζημιές σε κτίρια υπό κατασκευή ή επισκευή ή ανακατασκευή, εκτός αν υπάρχουν τα εξωτερικά ανοίγματα και το κτίριο προστατεύεται. αντικείμενα εμπορεύματα ευρισκόμενα σε απόσταση μικρότερη από 12 εκατοστά από το δάπεδο (αφορά σε εμπορικούς κινδύνους). ζημία από παγετό. ζημία από νερά πού διείσδυσαν από ανοικτά παράθυρα ή πόρτες. ζημιά από παλιρροιακά κύματα είτε επακόλουθα σεισμού (tsunami) είτε όχι. ζημιά από υπερχείλιση δεξαμενών. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Σελίδα 35 από 41

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: Πυρκαγιά, κεραυνός, ευρεία έκρηξη Πυρκαγιά από δάσος Ζημιές από καπνό Πτώση αεροσκαφών Πρόσκρουση οχήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο:

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Πελάτης: Στοιχεία ασφαλισμένου αντικειμένου στα οποία βασίσθηκε η μελέτη Χρήση: Μέτρα προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης

Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: CITY WORLDWIDE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙ Κωδικός: 12066 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Πελάτης: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Στοιχεία ασφαλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP insurance ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP

Διαβάστε περισσότερα

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία.

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία. Λένορμαν 98 (2 ος όροφος) 10444 Αθήνα Τηλ.: 210 51 50 504-210 51 53 753 Fax: 210 51 39 626 e-mail: nicolako@otenet.gr info@prooptiki-insurance.gr website: www.prooptiki-insurance.gr Ασφάλιση Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αθήνας. Παρουσίαση Νέων Προϊόντων

Παρουσίαση Αθήνας. Παρουσίαση Νέων Προϊόντων Παρουσίαση Νέων Προϊόντων Προγράμματα ασφάλισης Κατοικίας Κατοικία Περιεχόμενα Γενικά χαρακτηριστικά Βασικές καλύψεις Προαιρετικές καλύψεις Τιμολόγιο Ανταγωνισμός Πλεονεκτήματα Νέο Πρόγραμμα Κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

I ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

I ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ Blue Hotel I Συνολικό Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο (Οικοδομή & Περιεχόμενο): μέχρι 600.000 Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα ανά 1.000 Οικοδομή 0,90 Περιεχόμενο με κλοπή: 1,50 Σεισμός: 0,90 Καθίζηση Κατολίσθηση: 0,10 Blue

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Cocoon Eco Cocoon Value Cocoon Plus

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Cocoon Eco Cocoon Value Cocoon Plus ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2012 Αριθμός:322 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Cocoon Eco Cocoon Value Cocoon Plus Σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Secure Home.

Secure Home. Ë Ì fi Â Ì Ù KÏ Â Í Ú! Ù Ï Ù Τα προγράμματα ασφάλισης προσφέρουν προστασία σε ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά σας στοιχεία, την κατοικία σας, συνδυάζοντας πρωτοποριακές καλύψεις, την αξιοπιστία των

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο κλάδου περιουσίας 2016 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Τιμολόγιο κλάδου περιουσίας 2016 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Ι. ATLA PLUS NEW ΙΙ. ATLA HOME GOLD ΙΙΙ. ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ * AΠΛΗ ΚΑΛΥΨΗ * ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΚΑΛΥΨΗ ATLA PLUS NEW ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 1. Πυρκαγιά-Πτώση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

2. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 2. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 2.1. ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2.1.1. EXPERT HOTEL ΚΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Πυρκαγιά Πυρκαγιά προερχόμενη από δάση, συστάδες δένδρων,

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Business Dynamic. Αποτελεσματική και ολοκληρωμένη κάλυψη. Προσωποποιημένη ασφάλιση. Πρωτοποριακές καλύψεις. Ευελιξία.

Νέο Business Dynamic. Αποτελεσματική και ολοκληρωμένη κάλυψη. Προσωποποιημένη ασφάλιση. Πρωτοποριακές καλύψεις. Ευελιξία. Νέο Business Dynamic Αποτελεσματική και ολοκληρωμένη κάλυψη. Προσωποποιημένη ασφάλιση. Πρωτοποριακές καλύψεις. Ευελιξία. Κάλυψη σε αξία αντικατάστασης με καινούργιο. Ανταγωνιστική τιμή. 2 Που απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness www.interamerican.gr Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness Εξασφαλίστε την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο Η επιχείρησή σας λειτουργεί, ό,τι και αν συμβεί Τα προγράμματα INTERAMERICAN Business

Διαβάστε περισσότερα

AIG Ασφάλεια Κατοικίας

AIG Ασφάλεια Κατοικίας AIG Ασφάλεια Κατοικίας Γιατί να ασφαλίσω την κατοικία μου στην AIG; Εμπιστευτείτε την ασφάλιση της κατοικίας σας στην AIG, μια εταιρία με ηγετική θέση στη διεθνή αγορά Γενικών Ασφαλίσεων, με περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη Περιεχόμενα 01 Τουριστικά Καταλύματα Hotel Plan 01.1 Hotel Plan Basic...07 01.2 Hotel Plan Basic Plus...08 01.3 Hotel

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Περιεχόμενα 01 Ασφάλιση Κατοικίας Ενυπόθηκων Κατοικιών 01.1 Flexa...05 01.2 Complet...06 Oikos 01.3 Oikos Basic...09

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΩΣ ΕΥΡΩ 2.500.000.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΩΣ ΕΥΡΩ 2.500.000. ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΩΣ ΕΥΡΩ 2.500.000. ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΥΡΕΙΑ ΕΚΡΗΞΗ - ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΠΝΟΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το cocoon plus αποζημιώνει σε αξία αντικατάστασης καινούργιου από κάθε τυχαίο ζημιογόνο γεγονός.

Το cocoon plus αποζημιώνει σε αξία αντικατάστασης καινούργιου από κάθε τυχαίο ζημιογόνο γεγονός. 2 Το πρόγραμμα cocoon plus (κατά παντός κινδύνου) δίνει τη δυνατότητα πλήρους κάλυψης των περιουσιακών στοιχείων του ασφαλισμένου από οποιοδήποτε κίνδυνο. Είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις αυξημένες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ Οι κίνδυνοι που απειλούν το σπίτι σας και µαζί την ηρεµία της καθηµερινής σας ζωής είναι πολλοί. Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων

ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων Προς Όλους τους Συνεργάτες μας Μάρτιος 2013 ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων Αγαπητοί Συνεργάτες, Στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειάς

Διαβάστε περισσότερα

Εξ-ασφαλίζουμε την Κατοικία σας

Εξ-ασφαλίζουμε την Κατοικία σας Έκδοση: Μάϊος 2015 Allianz Ελλάδος Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ' 104 42 Αθήνα Κέντρο Επικοινωνίας: 210 69 99 999 www.allianz.gr Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Εξ-ασφαλίζουμε την Κατοικία σας Απολαύστε τη

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων. Pharmakon / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων. Pharmakon / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων Pharmakon / Αστική Ευθύνη ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 2 3 01 Ασφάλιση Φαρμακείων Το πρόγραμμα Pharmakon είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης Φαρμακείων που καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 27/2/2015 Αριθμός:425 ΘΕΜΑ: 1.ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ EXPERT OFFICE 2.ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΞΕΝΩΝΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Νέα προϊόντα ασφάλισης κατοικιών και καταστημάτων Βελτιώσεις και τροποποιήσεις προϊόντων ασφάλισης αυτοκινήτων

Θέμα: Νέα προϊόντα ασφάλισης κατοικιών και καταστημάτων Βελτιώσεις και τροποποιήσεις προϊόντων ασφάλισης αυτοκινήτων Εγκύκλιος: 73 / 2015 Προς το παραγωγικό δυναμικό Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζημιών Βασ. Σοφίας 97 115 21 Αθήνα Τηλ. +30 210 3705300 Fax +30 210 3705550 Α.Φ.Μ. 094256484 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών www.ergohellas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια 2. Βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα 3. Εμπορία πετρελαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)»

«Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)» «Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)» Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Εμπορικών Καταστημάτων. Emporio / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Εμπορικών Καταστημάτων. Emporio / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Εμπορικών Καταστημάτων Emporio / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Περιεχόμενα 01 Προγράμματα Ασφάλισης Εμπορικών Καταστημάτων Emporio 01.1 Emporio Basic...04 01.2 Emporio Standard...05

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια Πρόγραμμα Ασφάλισης Οικιακών Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Η γραμμή προϊόντων ENERGY LINE Η ασφάλιση των οικιακών φ/β

Διαβάστε περισσότερα

Καλύπτονται οι ζημιές από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και καπνό, προερχόμενο από πυρκαγιά.

Καλύπτονται οι ζημιές από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και καπνό, προερχόμενο από πυρκαγιά. Hotel Insurance Ολοκληρωμένη κάλυψη για ξενοδοχειακές μονάδες Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία κάθε ξενοδοχειακής μονάδας κάτω από οποιεσδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΣΤΕΓΗΣ - ΜΠΕΤΟΝ ΑΡΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΞΥΛΙΝΟΣ ΑΛΛΟ

Σελ. 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΣΤΕΓΗΣ - ΜΠΕΤΟΝ ΑΡΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΞΥΛΙΝΟΣ ΑΛΛΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΩΝ E.H.E

ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΩΝ E.H.E ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΩΝ E.H.E Παρασκευή, 16 Δεκέμβριος 2011 15:08 ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ Ε.Η.Ε Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε 1 χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Kατοικίας INTERAMERICAN HOME

Ασφάλεια Kατοικίας INTERAMERICAN HOME www.interamerican.gr Ασφάλεια Kατοικίας INTERAMERICAN HOME Εξασφαλίστε το σπίτι σας και την ποιότητα της ζωής σας Τα στοιχεία της πραγματικότητας Αναμφισβήτητα, οι κίνδυνοι που απειλούν το σπίτι σας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!!

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Business Value. Για την επιχείρησή σας, ασφαλώς! Ασφάλιση στα μέτρα σας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή

Business Value. Για την επιχείρησή σας, ασφαλώς! Ασφάλιση στα μέτρα σας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Business Value Για την επιχείρησή σας, ασφαλώς! Η σημερινή γενιά, θέτει και πετυχαίνει συνεχώς υψηλότερους στόχους, λειτουργώντας με πλάνο και σχέδιο για να διασφαλίσει τα

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια I N T E R A M E R I C A N Μ Ε Λ Ο Σ Τ Ο Υ Ο Μ Ι Λ Ο Υ E U R E K O ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια Πρόγραμμα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Μονάδων σε αγροτεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1

ΕΚΔΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ 2. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΟ 3. ALL ABOUT HOME 4. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 5. ΓΡΑΦΕΙΟ Ι ΙΙ - ΙΙΙ 6. ΙΑΤΡΕΙΟ 7. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 8. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΒΑΣΙΚΟ 9.

Διαβάστε περισσότερα

Νέα προγράμματα Aσφάλισης Eπιχειρήσεων. INTERAMERICAN Business. Εξασφαλίζουν την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο!

Νέα προγράμματα Aσφάλισης Eπιχειρήσεων. INTERAMERICAN Business. Εξασφαλίζουν την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο! Νέα προγράμματα Aσφάλισης Eπιχειρήσεων INTERAMERICAN Business Εξασφαλίζουν την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο! INTERAMERICAN Business Διασφαλίστε τα επαγγελματικά σας συμφέροντα από 4* το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ. Παλαιολόγου 14 Ν. Σμύρνη 171 21 Τηλ. 210 9320900 Fax 210 9353565 e-mail:info@okto.gr web-site: www.okto.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕRGO Kατοικία. Sources: Axco, Corporate Internet sites

ΕRGO Kατοικία. Sources: Axco, Corporate Internet sites ΕRGO Kατοικία Sources: Axco, Corporate Internet sites 1 Ο προσωπικός σας χώρος προσωπική μας φροντίδα. Προϋποθέσεις, Προγράμματα, Καλύψεις-Ορια-Απαλλαγές, Συνεργαζόμενες εταιρίες, Εκπτώσεις, Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 01 Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 3 Δασοπονία και εκμετάλλευση δασών 31 Δασοπονία 32 Εκμετάλλευση δασών 4 Θήρα 41 Θήρα 5 Αλιεία 51 Αλιεία 16 Αλυκές 160 Αλυκές 20

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή καλύψεων για επιχειρήσεις

Περιγραφή καλύψεων για επιχειρήσεις Περιγραφή καλύψεων για επιχειρήσεις Πυρκαγιά Καλύπτονται οι ζημιές από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και καπνό, προερχόμενο από πυρκαγιά, συμπεριλαμβανομένων ζημιών σε τέντες, φωτεινές επιγραφές και πινακίδες

Διαβάστε περισσότερα

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC PREMIUM DYNAMIC EXECUTIVE Ολοκληρωμένη προστασία Autonet

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ασφαλιστικό πρόγραμμα πυρός και λοιπών καλύψεων κτιρίων κατοικιών «INTERAMERICAN Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.»

Α. Ασφαλιστικό πρόγραμμα πυρός και λοιπών καλύψεων κτιρίων κατοικιών «INTERAMERICAN Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.» Α. Ασφαλιστικό πρόγραμμα πυρός και λοιπών καλύψεων κτιρίων κατοικιών «INTERAMERICAN Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.» Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι Στο πρόγραμμα ασφάλισης κατοικιών προβλέπεται η κάλυψη των εξής ζημιών των ασφαλιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ASSURELLAS Μεσίτες Ασφαλειών Τηλ.: 2314 31 33 94 Φαξ: 2314 31 33 95 Email: info@assurellas.gr ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η πρόταση Ασφάλισης που έχετε, θα αποτελέσει αναπόσπαστο µέρος του Συµβολαίου σας.

Διαβάστε περισσότερα

με συνολικά ασφαλιζόμενα κεφάλαια μέχρι και με κατασκευή των κτιρίων που στεγάζονται ρητά ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ή ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ.

με συνολικά ασφαλιζόμενα κεφάλαια μέχρι και με κατασκευή των κτιρίων που στεγάζονται ρητά ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ή ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ. Οδηγός Ασφάλισης Secure Fit & Beauty Αντικείμενα Ασφάλισης Αισθητικής Ινστιτούτα Γυμναστήρια Καταστήματα πώλησης Επαγγελματικών Ειδών Κομμωτηρίου & Καλλυντικών Κέντρα αρωματοθεραπείας, βοτανοθεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Home Comfort. Για αποτελεσματική προστασία της περιουσίας σας.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Home Comfort. Για αποτελεσματική προστασία της περιουσίας σας. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Home Comfort Για αποτελεσματική προστασία της περιουσίας σας. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Home Comfort Ασφάλεια και σιγουριά για το δικό σας χώρο! Οι έννοιες σπίτι και

Διαβάστε περισσότερα

Altius Κατοικία. Απόλυτη ασφάλεια για το σπίτι σας.

Altius Κατοικία. Απόλυτη ασφάλεια για το σπίτι σας. Altius Κατοικία Απόλυτη ασφάλεια για το σπίτι σας. Περιεκτική Κάλυψη για την Κατοικία σας Aισθάνεστε απόλυτα ήσυχοι και σίγουροι για την ασφάλεια του σπιτιού σας, τόσον όταν λείπετε αλλά και όσον βρίσκεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Προς τον/την κ. του ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ FAX e mail ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ..ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Επώνυµο ή Επωνυµία Εταιρίας.. Όνοµα... Πατρώνυµο. Επάγγελµα.... ιεύθυνση Αλληλογραφίας... Πόλη Τ.Κ.. Α.Φ.Μ...Ο.Υ. Τηλ.. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 44 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ.: 2410532447

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 44 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ.: 2410532447 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 44 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ.: 2410532447 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Διαγωνισμού για την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Tο Επιμελητηρίου Λάρισας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο: Άνδρας Γυναίκα Αριθμός: Ημ. γέννησης: Όνομα πατέρα: Νομός: Τ.Κ.:

Φύλο: Άνδρας Γυναίκα Αριθμός: Ημ. γέννησης: Όνομα πατέρα: Νομός: Τ.Κ.: ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Το παρόν αποτελεί αίτηση ασφάλισης, η οποία στηρίζεται στα κατά δήλωσή σας στοιχεία. Η ισχύς της ασφάλισης ξεκινάει με την έκδοση του ασφαλιστηρίου και την καταβολή της πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

---------------- ------------------------------ -----------------------

---------------- ------------------------------ ----------------------- ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Hotel Insurance INTERAMERICAN

Hotel Insurance INTERAMERICAN www.interamerican.gr Με τη συνεργασία της ΠΟΞ Hotel Insurance INTERAMERICAN Ολοκληρωμένη κάλυψη για την ξενοδοχειακή μονάδα σας Υπαρκτοί κίνδυνοι, αναγκαία η προστασία! Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1. Στοιχεία Ασφαλιζομένου Ονοματεπώνυμο Παρακαλούμε να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις της πρότασης Α.Φ.Μ. Διεύθυνση Αλληλογραφίας Ασφαλιζόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΦΙΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Α) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΦΙΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Α) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Τα ασφαλιστικά γραφεία FC BROKERS σε συνεργασία με αξιόπιστες Ελληνικές και Ξένες Ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν προγράμματα ασφάλισης για τα μέλη του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Εξασφαλίζουν το σπίτι σας και όλα όσα σημαίνει για εσάς!

Εξασφαλίζουν το σπίτι σας και όλα όσα σημαίνει για εσάς! Νέα προγράμματα Ασφάλισης Κατοικίας INTERAMERICAN HOME Εξασφαλίζουν το σπίτι σας και όλα όσα σημαίνει για εσάς! Όταν κοιτάμε την πραγματικότητα κατάματα, λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και προετοιμαζόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Tel: 2310 552166 - Fax: 2310 552068 - email:info@4-e.gr

Tel: 2310 552166 - Fax: 2310 552068 - email:info@4-e.gr ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΗΤΑ ΕΜΠΡΙΥ ι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων παρουσιάζονται παρακάτω. ΕΠΙΛΕΞΙΜΙ ΚΩΔΙΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΤΗΤΑΣ (νέοι Κωδικοί ΚΑΔ του 2008), είναι οι παρακάτω 4ψήφιοι κωδικοί με την

Διαβάστε περισσότερα

άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. εκτός άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού εκτός καταστημάτων,

άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. εκτός άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού εκτός καταστημάτων, 188 αβγών πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.19 αβγών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.19 αγαθών μη εξειδικευμένων εκτός αγορών, άλλο 47.99.99 αγαθών μη εξειδικευμένων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

Διαβάστε περισσότερα

Page 3 of 5 VIDEO DVD

Page 3 of 5 VIDEO DVD ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Συνεργάτης Κωδικός Συνεργάτη Ασφαλιζόµενος Πατρώνυµο Ηµεροµηνία Γέννησης Επάγγελµα Α.Φ.Μ. ΟΥ Τηλέφωνο Οικίας Εργασίας Κινητό Φαξ ιεύθυνση Αλληλογραφίας : Οδός Αριθµός Τ.Κ. Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ασφάλισης Κατοικίας

Εγχειρίδιο Ασφάλισης Κατοικίας ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Εγχειρίδιο Ασφάλισης Κατοικίας Περιεχόμενα 1. Η ασφάλιση κατοικίας 2 1.1. Γιατί είναι σημαντική 2 1.2. Στοιχεία και αριθμοί 2 1.3. Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ΑΧΑ 3 1.4. Σε ποιους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ PLUS ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ PLUS ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ PLUS ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Έκδοση 09/2010 Νο 8/9.6 ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΛΕΞΕΙΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» ΟΠΟΥ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ, ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Επιχειρήσεων

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Επιχειρήσεων EFG Eurolife Α.Ε.Γ.Α. Λεωφόροs Συγγρού 209-211, 171 21 Νέα Σµύρνη Τnλ. 210 9303690, Fax 210 9303689 26 ης Οκτωβρίου 90, Porto Center, 546 28, Θεσσαλονίκη Tnλ. 2310 506340, Fax 2310 506220 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "MAXI HOME"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MAXI HOME ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "MAXI HOME" Τηρουμένων των γενικών και ειδικών όρων του παρόντος Ασφαλιστηρίου, η παρούσα ασφάλιση επεκτείνεται και περιλαμβάνει επιπρόσθετα τις πιο κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Μεταβολή Μεταβολή Μερίδιο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 04/12 11/12 2012 Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Altius Γραφείων και Καταστημάτων. ΕΣΕΙΣ τη δουλειά σας - ΕΜΕΙΣ την ασφάλεια σας

Altius Γραφείων και Καταστημάτων. ΕΣΕΙΣ τη δουλειά σας - ΕΜΕΙΣ την ασφάλεια σας Altius Γραφείων και Καταστημάτων ΕΣΕΙΣ τη δουλειά σας - ΕΜΕΙΣ την ασφάλεια σας Έχουμε δημιουργήσει ένα πλήρες σχέδιο καλύψεων για την προστασία της επιχείρησης σας, από απροσδόκητα γεγονότα, δίνοντας σας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα Πρόγραµµα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Εισαγωγή. 1 Κατηγορίες Μονάδων 1 ιαχείριση προγράµµατος. 2 Πρόγραµµα 1 Κλάδου Τεχνικών Ασφαλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εταιρίας Ιανουάριος 2013

Παρουσίαση Εταιρίας Ιανουάριος 2013 Παρουσίαση Εταιρίας Ιανουάριος 2013 14 ο χλμ Θεσσαλονίκης Πολυγύρου 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 466666 Fax: 2310 466549 www.interbrokers.gr Η Εταιρία Η INTERBROKERS Α.Ε. ιδρύθηκε το 1999 με αρχικό

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων. Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων. Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη 2 Περιεχόμενα 01 Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων 01.1 Basic Simple...04 01.2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόμενα Σελίδα Πρόγραμμα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Εισαγωγή. 2 Κατηγορίες Μονάδων 2 Διαχείριση προγράμματος. 3 Πρόγραμμα 1 Κλάδος Τεχνικών Ασφαλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Γραφείων & Ιατρείων. Office / Electro Safe / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Γραφείων & Ιατρείων. Office / Electro Safe / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Γραφείων & Ιατρείων Office / Electro Safe / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Περιεχόμενα 01 Ασφάλιση Γραφείων & Ιατρείων Office...04 Electro Safe...06 Κάλυψη Σεισμού για Γραφεία &

Διαβάστε περισσότερα

Εργοστάσιο χρωμάτων. Εργοστάσιο ειδών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από πλαστική ύλη, βακελίτη και συναφών υλι

Εργοστάσιο χρωμάτων. Εργοστάσιο ειδών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από πλαστική ύλη, βακελίτη και συναφών υλι 4001 Εργοστάσιο χρωμάτων 10 4002 Εργοστάσιο χημικών προϊόντων, ρητινέλαιου, αμμωνίας, οξέων, χημικών λιπασμάτων, αντισηπτικ 4003 Εργοστάσιο ειδών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από πλαστική ύλη, βακελίτη

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης

Προγράμματα Ασφάλισης 2 Προγράμματα Ασφάλισης ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΩΝ Καλύπτεται η ευθύνη του ασφαλιζόμενου έναντι τρίτων από τη χρήση και λειτουργία γραφείων, super market, εμπορικών καταστημάτων, επαγγελματικών χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Γενικών Ασφαλίσεων

Εγχειρίδιο Γενικών Ασφαλίσεων Εγχειρίδιο Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα Ενότητα 1: Home Comfort Ασφάλιση Κατοικίας Πρόγραμμα 1 Πλήρες Πακέτο Καλύψεων Γενικά Στοιχεία. 1 Όροι και Προϋποθέσεις Ανάληψης Διαχείριση. 2 Προνομιακές Παροχές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την «Ασφάλιση Υποδομών και Εξοπλισμού ΚτΠ Α.Ε.»

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την «Ασφάλιση Υποδομών και Εξοπλισμού ΚτΠ Α.Ε.» Μοσχάτο 28-07-2014 Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την «Ασφάλιση Υποδομών και Εξοπλισμού ΚτΠ Α.Ε.» ΣΧΕΤΙΚA: Άρθρο 38 παράγραφος 2 της 14053/ΕΥΣ1749/27-3-2008 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ασφάλιση α) αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών από 31/3/2017 μέχρι 31/3/2018 και β)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ/2015 Υπουργείο Εμπορίου, Ενέργειας, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ασφάλισης ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Πρόταση Ασφάλισης ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Πρόταση Ασφάλισης ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Μόνιµη Εξοχική Κωδικός ιαµεσολαβούντα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Επίθετο : Όνοµα : Πατρώνυµο : FAX : Α.Φ.Μ. :.Ο.Υ. : Επάγγελµα : Ηµ/νία γέννησης : ηλώστε Αριθµό ικαιούχων της

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 αγροτικά Ι.Χ.

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 αγροτικά Ι.Χ. Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ. (αγροτικά αυτοκίνητα) ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 44 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ.: 2410532447 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αποφασίζει

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 44 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ.: 2410532447 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αποφασίζει ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 44 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ.: 2410532447 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ιαγωνισµού για την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Tο Επιµελητηρίου Λάρισας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Sweet Home EFG Eurolife Α.Ε.Γ.Α. Οδηγός Ασφάλισης Σεπτέµβριος 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πλεονεκτήµατα και Συνοπτική Περιγραφή...3 Τι είναι το Sweet Home...4 Γιατί το Sweet Home είναι

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει auto 1 1plus 2 3 4 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε.

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει auto 1 1plus 2 3 4 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ.Ε. (Αυτοκίνητα) Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές σε οχήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 16/1/2015 ΠΟΛ. 1019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 16/1/2015 ΠΟΛ. 1019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ O.ΣΥ. Α.Ε. (ΠΡΩΗΝ Η.Λ.Π.Α.Π.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο - 07 / 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ O.ΣΥ. Α.Ε. (ΠΡΩΗΝ Η.Λ.Π.Α.Π.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο - 07 / 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Η ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ O.ΣΥ. Α.Ε. (ΠΡΩΗΝ Η.Λ.Π.Α.Π.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο - 07 / 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Αναμόρφωση πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο ν. 3325/2005 Αθήνα 30 Απριλίου 2010 ΥΠΟΙΚ Δ.ΜΗΤ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Αστικής Ευθύνης

Προγράμματα Αστικής Ευθύνης Προγράμματα Αστικής Ευθύνης PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α. Καρύστου 5, 11523 Αθήνα Τηλ. 210 69 96 690 Fax: 210 69 96 682 E-mail: property@personal-insurance.gr Site: www.personal-insurance.gr ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Καταστημάτων & Επιχειρήσεων Τιμολόγιο από 15.11.2013

Ασφάλιση Καταστημάτων & Επιχειρήσεων Τιμολόγιο από 15.11.2013 Ασφάλιση Καταστημάτων & Επιχειρήσεων Τιμολόγιο από 15.11.2013 Secure business ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παράλληλα µε το πρόγραµµα κατοικίας, δηµιουργήσαµε και τα προγράµµατα SecureBUSINESS (Aπλό - Πλήρες) και επιπρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σ ΚΑ ΑΑ Λ ΑΤΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΙΧΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Α1 Τοίχοι πλήρωσης εξωτερικοί χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Μ Μ Μ Ν Α1.1 Θέσεις ρωγµών χαµηλή Μ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ CROMAR Secure Business ΠΛΗΡΕΣ

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ CROMAR Secure Business ΠΛΗΡΕΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ CROMAR Secure Business ΠΛΗΡΕΣ ηλώνεται και συµφωνείται ότι η κάλυψη που παρέχεται µε το ασφαλιστήριο συµβόλαιο Πυρός και σχετίζεται µε την ασφαλισµένη

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000)

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) 13 Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων 14 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες Από την 158.6 Παραγωγή υποκατάστατων καφέ. Παραγωγή συμπυκνωμάτων και 17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚ ΟΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚ ΟΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΓΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚ ΟΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Η παρούσα Πρόταση θα αποτελέσει αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ NEA ΚΑΤΟΙΚΙΑ PLUS / NEA ΚΑΤΟΙΚΙΑ PLUS ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ NEA ΚΑΤΟΙΚΙΑ PLUS / NEA ΚΑΤΟΙΚΙΑ PLUS ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ NEA ΚΑΤΟΙΚΙΑ PLUS / NEA ΚΑΤΟΙΚΙΑ PLUS ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η: ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΡΗΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Γενικά 1.1. Τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυθαίρετα. Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται όλα τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ (Regulation (EC) Νο 1893/2006) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF ID1:2010) ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/06/15-09-2010 1/7 ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα