Α. Ασφαλιστικό πρόγραμμα πυρός και λοιπών καλύψεων κτιρίων κατοικιών «INTERAMERICAN Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Ασφαλιστικό πρόγραμμα πυρός και λοιπών καλύψεων κτιρίων κατοικιών «INTERAMERICAN Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.»"

Transcript

1 Α. Ασφαλιστικό πρόγραμμα πυρός και λοιπών καλύψεων κτιρίων κατοικιών «INTERAMERICAN Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.» Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι Στο πρόγραμμα ασφάλισης κατοικιών προβλέπεται η κάλυψη των εξής ζημιών των ασφαλιζόμενων κτιρίων ή κτισμάτων με χρήση κατοικίας (κύριας ή δευτερεύουσας), η οικοδομή των οποίων είναι κατασκευασμένη με νόμιμη άδεια μετά το 1960 και έχουν σκελετό από μπετόν αρμέ ή μεταλλικό ή ξύλινο, ενώ η επιφάνεια των κυρίων χώρων μεμονωμένων κατοικιών δεν υπερβαίνει τα 400 τ.μ. Τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια που παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα αφορούν αξία ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλιζόμενης επιφάνειας χώρων κύριας χρήσης: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1. Πυρκαγιά, πτώση κεραυνού, καπνός, πυρκαγιά από δάσος Πτώση αεροσκάφους ή αντικειμένων που θα πέσουν από αυτό, πρόσκρουση οχήματος Πτώση δένδρων, κλαδιών, στύλων συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων Ζημιές από έκρηξη Έκρηξη λέβητα, καυστήρα κεντρικής θέρμανσης και θερμοσίφωνα. Ζημιές σε συλλέκτες ηλιακής ενέργειας και ανεμογεννήτριες Απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες τρίτων και τρομοκρατικές ενέργειες Πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση και παγετός Διαρροή ή/και θραύση σωληνώσεων, δεξαμενών ύδρευσης, θέρμανσης, ψύξης και αποχέτευσης, εργασιών διερεύνησης της ζημιάς και αποκατάστασης Ασφάλιση χώρων στάθμευσης, αποθηκών και κοινόχρηστων χώρων % του Ασφ/νου 10. Θραύση εξωτερικών τζαμιών και σταθερά αναρτημένων καθρεπτών, έξοδα τοποθέτησης 37, Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου, βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών συσκευών Ζημιές ηλεκτρονικών υπολογιστών και σχετικού εξοπλισμού % του Έξοδα πυρόσβεσης και περιορισμού της ζημιάς, έξοδα καθαιρέσεων, Ασφ/νου κατεδαφίσεων και αποκομιδής ερειπίων μετά από ζημιά 14. Θάνατος από ατύχημα, Μόνιμη Ολική Ανικανότητα, Μόνιμη Μερική Ανικανότητα, δαπάνες αποκατάστασης υγείας % του Ασφ/νου Δαπάνες μεταστέγασης σε άλλο χώρο αν η κατοικία καταστεί μη κατοικήσιμη (έως 3.000) 5% του Ασφ/νου 5% του Ασφ/νου (έως 3.000) 16. Δαπάνες αποθήκευσης περιεχομένου σε άλλο χώρο αν η κατοικία καταστεί μη κατοικήσιμη Έως 6 μήνες Έως 6 μήνες 17. Έξοδα νομικής υποστήριξης Δαπάνες έκδοσης οικοδομικών αδειών 19. Αστική Ευθύνη από ζημιές Πυρός, Πλημμύρας, Καιρικών Φαινομένων και Διαρροής Σωληνώσεων Γενική Αστική Ευθύνη εκτός Πυρός, Πλημμύρας, Καιρικών Φαινομένων και Διαρροής Σωληνώσεων 187,50 75

2 21. Κλοπή με διάρρηξη ή ληστεία περιεχομένου, ζημιές στο περιεχόμενο ή/και στο κτίριο από την προσπάθεια κλοπής ή ληστείας Κλοπή αντικειμένων σε προσωρινή διαμονή μετά από ζημιά 10% του Ασφ/νου 10% του Ασφ/νου % του Ασφ/νου Δώρα Χριστουγέννων, Βάπτισης, Γάμου 24. Έξοδα οικογενειακού προϋπολογισμού σε περίπτωση φυσικής καταστροφής κατοικίας ή απώλεια εργασίας λόγω φυσικής καταστροφής επιχείρησης στην οποία εργάζεται κάποιο μέλος της οικογένειας. Καλύπτονται οι λογαριασμοί Δ.Ε.Η., σταθερής τηλεφωνίας και ύδρευσης Δόση στεγαστικών δανείων μέχρι 6 μήνες Έως Δόση πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων έως 6 μήνες σε περίπτωση ολικής καταστροφής της κατοικίας Απώλεια ενοικίου μέχρι 12 μήνες Κάλυψη εξόδων ψυχολόγου, παιδοψυχολόγου σε περίπτωση ολικής καταστροφής ή ληστείας Έως 500 Έως Αμοιβή κτηνιάτρου, δαπάνες νοσηλείας, έξοδα φιλοξενίας κατοικιδίου μετά από καλυπτόμενο ζημιογόνο γεγονός Ασφάλιση ζημιών κατά τη μετακόμιση 31. Ασφάλιση νέας κατοικίας 1 μήνα 1 μήνα 32. Κάλυψη εξόδων έκδοσης δανείων μέσω INTERAMERICAN FINANCE Διευκρινίσεις: -Όλες οι καλύψεις παρέχονται σε Α κίνδυνο, δηλαδή σε περίπτωση ζημιάς δεν υπολογίζεται τυχόν υπασφάλιση. -Η ασφάλιση είναι σε αξία αντικατάστασης (καινούργιου) ώστε να μην μειώνεται η αποζημίωση λόγω παλαιότητας. -Η κάλυψη της κλοπής δεν παρέχεται σε δευτερεύουσες (εξοχικές) κατοικίες -Δεν παρέχεται κάλυψη σε περιεχόμενο όταν ασφαλίζεται ιδιοκτήτης που δεν κατοικεί στο κτίριο. -Πέτρινες κατοικίες, πλινθόκτιστες και με φέρουσα τοιχοποιία, θα ασφαλίζονται κατόπιν συμφωνίας. -Διάρκεια ασφάλισης 12 μήνες και ετησίως ανανεούμενη. -Το παρόν ασφαλιστικό πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά και μόνο ενεργά μέλη της Ομοσπονδίας. Πυροπροστασία ακινήτων Σε κάθε οικοδομή θα πρέπει να υπάρχουν τα ενδεδειγμένα μέτρα πυροπροστασίας σύμφωνα με την τυχόν υπάρχουσα έκθεση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και εφ όσον υπάρχει τέτοιου είδους υποχρέωση από τον Νόμο κατά το χρόνο κατασκευής του κτιρίου. Απαλλαγές της ασφαλιστικής εταιρείας Για τις καλύψεις πλημμύρας, καταιγίδας, θύελλας, χιονόπτωσης, χαλαζόπτωσης, παγετού, διαρροής/θραύσης σωληνώσεων, κόστους διερευνητικών εργασιών και αντικατάστασης ζημιωθέντων τμημάτων σωληνώσεων η αποζημίωση θα μειώνεται κατά το 1% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με μέγιστο 500.-σε κάθε ζημιά

3 Ασφάλιστρα Το ετήσιο ολικό καταβλητέο ασφάλιστρο συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων κλπ. για όλες τις ανωτέρω καλύψεις πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων ορίζεται για το κτίριο σε 0,525 ανά τετραγωνικό μέτρο και για το περιεχόμενο σε 0,540 ανά τετραγωνικό μέτρο. Τα ελάχιστα εισπραττόμενα συνολικά ασφάλιστρα δεν μπορεί να είναι λιγότερα από το ποσό των 40,00.- Προαιρετική επέκταση κάλυψης σεισμού για την κατοικία Ασφαλιζόμενος κίνδυνος Κάθε ζημιά του ασφαλισμένου κτιρίου από σεισμό, κατολίσθηση, καθίζηση και «τσουνάμι» συνεπεία σεισμού, οπουδήποτε στη χώρα και ανεξάρτητα από σεισμική κατηγορία. Για τον κίνδυνο του σεισμού καλύπτονται αποκλειστικά και μόνο οικοδομές των οποίων η άδεια έχει εκδοθεί μετά το Οικοδομές πριν από το 1960 καλύπτονται μόνον αν προσκομισθεί βεβαίωση πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα για την επαρκή στατική αντοχή του κτιρίου. Τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια ανά τετραγωνικό μέτρο, ανέρχονται σε 750 για το κτίριο και σε 300 για το περιεχόμενο Απαλλαγές της ασφαλιστικής εταιρείας Για την κάλυψη σεισμού, κατολίσθησης, καθίζησης και τσουνάμι συνεπεία σεισμού η αποζημίωση θα μειώνεται κατά το 2% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου σε κάθε ζημιά ή εναλλακτικά Για την κάλυψη σεισμού, κατολίσθησης, καθίζησης και τσουνάμι συνεπεία σεισμού η αποζημίωση θα μειώνεται κατά το 4% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου σε κάθε ζημιά Ασφάλιστρα Το ετήσιο ολικό καταβλητέο ασφάλιστρο συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων κλπ. για την κάλυψη από κάθε ζημιά από σεισμό θα ανέρχεται για το κτίριο σε 1,06 ανά τετραγωνικό μέτρο και για το περιεχόμενο σε 0,54 ανά τετραγωνικό μέτρο για την απαλλαγή 2% ή εναλλακτικά για το κτίριο σε 0,74 ανά τετραγωνικό μέτρο και για το περιεχόμενο σε 0,38 ανά τετραγωνικό μέτρο με την επιλογή της απαλλαγής 4%

4 Β. Ασφαλιστικό πρόγραμμα επαγγελματικής στέγης «INTERAMERICAN Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.» Είδος Ασφαλιζομένου κινδύνου Στο τμήμα αυτό εντάσσονται επιχειρήσεις που ανήκουν σε μία από τις επαγγελματικές χρήσεις που κατηγοριοποιούνται στο σχετικό παράρτημα Α. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: 1. Πυρκαγιά 2. Πυρκαγιά από δάσος, χόρτα, θάμνους 3. Ζημιές από καπνό 4. Ζημιές από κεραυνό 5. Έκρηξη από οποιαδήποτε αιτία 6. Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών συσκευών και εγκαταστάσεων σε Α κίνδυνο μέχρι 2.200,00.- ετησίως 7. Πλημμύρα 8. Καταιγίδα 9. Θύελλα 10. Χιόνι 11. Χαλάζι 12. Παγετός 13. Διάρρηξη σωληνώσεων, sprinklers, υπερχείλιση δεξαμενής νερού και αποχετεύσεων 14. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές από πυρκαγιά, έκρηξη, πλημμύρα και θραύση σωληνώσεων μέχρι 50% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου 15. Ζημιές από πτώση δένδρων, στύλων συνεπεία θύελλας 16. Απεργίες. 17. Οχλαγωγίες 18. Στάσεις 19. Πολιτικές ταραχές 20. Τρομοκρατικές ενέργειες 21. Ζημιές κλέπτη στο κτίριο μέχρι 1.500, Πρόσκρουση οχήματος 23. Ζημιές από πτώση αεροσκάφους ή αντικειμένων που πέφτουν από αυτό 24. Έξοδα κατεδάφισης-εκκαθάρισης, αποκομιδής ερειπίων μέχρι 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου 25. Αμοιβές αρχιτεκτόνων-μηχανικών για μελέτες ανακατασκευής μέχρι 5% της ασφαλισμένης αξίας του κτιρίου 26. Θραύση υαλοπινάκων μέχρι 1.760, Έξοδα φύλαξης ασφαλισμένων περιουσιακών στοιχείων μετά από ζημιά μέχρι 500,00.- ανά γεγονός και 1.500,00.- για όλη τη διάρκεια ασφάλισης 28. Προστασία υπασφάλισης μέχρι 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου 29. Απώλεια ενοικίου συνεπεία καλυπτόμενου καταστροφικού κινδύνου μέχρι 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου και για περίοδο αποζημίωσης μέχρι 12 μήνες 30. Κάλυψη ζημιών σε αξία αντικατάστασης καινούργιου για το κτίριο - 4 -

5 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ: 1. Ζημιές από σεισμό, ή καθίζηση, κατολίσθηση συνεπεία σεισμού 2. Κλοπή κατόπιν διαρρήξεως ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: -Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν κτίρια κατασκευασμένα με σκελετό μπετόν αρμέ που η επιφάνεια τους δεν ξεπερνά τα τ/μ.- -Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα πριν την ανάληψη του κινδύνου να επιθεωρεί εφόσον το κρίνει σκόπιμο το προς ασφάλιση κτίριο διορίζοντας πραγματογνώμονες της επιλογής της. -Σε κάθε οικοδομή θα πρέπει να υπάρχουν τα ενδεδειγμένα μέτρα πυροπροστασίας σύμφωνα με την έκθεση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και εφόσον υπάρχει τέτοιου είδους υποχρέωση από το νόμο. -Η κάλυψη σεισμού παρέχεται αποκλειστικά και μόνο σε κατασκευές, η οικοδομική άδεια των οποίων έχει εκδοθεί μετά το Για οικοδομές κατασκευασμένες πριν από το 1960 θα πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση από Μηχανικό για την στατική επάρκεια του κτιρίου. -Για την κάλυψη της κλοπής κατόπιν διαρρήξεως θα πρέπει να υπάρχουν τα ακόλουθα μέτρα προστασίας του χώρου: α) κλειδαριές ασφαλείας και ρολά ασφαλείας και συναγερμός, ή β) κλειδαριές ασφαλείας και συναγερμός. Ειδικά για χρήσεις της 1 ης κατηγορίας αρκεί μόνο η ύπαρξη κλειδαριάς ασφαλείας. -Οι καλύψεις πολιτικών ταραχών, στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών, τρομοκρατικών ενεργειών δεν θα παρέχονται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται στις παρακάτω περιοχές: Εξάρχεια, Κολωνάκι, Σύνταγμα, των οδών Πατησίων (από Αλεξάνδρας μέχρι Σταδίου), Σταδίου, Φιλελλήνων, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, οι περιμετρικοί δρόμοι των Α.Ε.Ι.. εκτός και αν η εταιρία το αποδεχθεί με ειδική συμφωνία. -Το παρόν ασφαλιστικό πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά και μόνο ενεργά μέλη της Ομοσπονδίας. Διάρκεια Ασφάλισης 12 μήνες από την ημερομηνία εντολής ασφάλισης και ετησίως ανανεούμενη. Απαλλαγές -Για τις καλύψεις πλημμύρας, θύελλας, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετού : 10% επί του ποσού της ζημιάς, με ελάχιστο 500,00.- σε κάθε ζημιά -Για τις καλύψεις διάρρηξης σωληνώσεων, sprinklers, υπερχείλιση δεξαμενής νερού και αποχετεύσεων: 500,00.- σε κάθε ζημιά -Για την κάλυψη βραχυκυκλώματος : 100,00.- σε κάθε ζημιά -Για την κάλυψη σεισμού, καθίζησης, κατολίσθησης συνεπεία σεισμού : 2% επί του συνολικού ασφαλιζομένου κεφαλαίου -Για την κάλυψη κλοπής κατόπιν διαρρήξεως : 5% επί του ποσού της ζημιάς, με ελάχιστο 450,00.- σε κάθε ζημιά - 5 -

6 Ασφάλιστρα Τo ετήσιο ολικό ασφάλιστρο για όλες τις ανωτέρω καλύψεις πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων (εκτός του Σεισμού), συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων, ορίζονται σε: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 1 η Κατηγορία: Γραφεία, ιατρεία, και επιχειρήσεις σχετικές με την ιατρική και την αισθητική ( δεν περιλαμβάνονται καταστήματα πωλήσεων). 2 η Κατηγορία: Επιχειρήσεις ξενοδοχειακές και επιχειρήσεις προσομοιαζόμενες με ξενοδοχειακές μονάδες. 3 η Κατηγορία: Αίθουσες διαλέξεων, χορού άθλησης, σχολεία, φροντιστήρια. 0,60 2 0,60 2 0,60 2,2 4 η Κατηγορία: Εμπορικά καταστήματα τα οποία δεν έχουν οποιαδήποτε επεξεργασία και δεν πωλούν τρόφιμα ως πρώτη ύλη η έτοιμο προϊόν. 0,60 2,5 5 η Κατηγορία: Επιχειρήσεις πώλησης προϊόντων εστίασης και τροφίμων περιλαμβανομένων και των πολυκαταστημάτων με ιδιαίτερη έμφαση στα τρόφιμα. 6 η Κατηγορία: Επιχειρήσεις εστίασης με παρασκευή φαγητού σε οποιαδήποτε μορφή. 7 η Κατηγορία: Περιλαμβάνει όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου είδους (εκτός των ιατρικών και εστίασης) οι οποίες προβαίνουν σε οποιαδήποτε μορφής επεξεργασία η service. 0,60 2,7 0,60 3 0,60 3,5 Επιπλέον για τον κίνδυνο Σεισμού τα ετήσιο ολικό ασφάλιστρο ορίζεται σε 1,42%ο (ένα και σαράντα δύο τοις χιλίοις) επί του συνολικού ασφαλιστέου ποσού. Τα ελάχιστα εισπραττόμενα συνολικά ασφάλιστρα δεν μπορεί να είναι λιγότερα από το ποσό των 40,

7 Γ. Ασφαλιστικό πρόγραμμα κοινοχρήστων χώρων κτιρίων «INTERAMERICAN Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.» Στο τμήμα αυτό εντάσσονται οι κοινόχρηστοι χώροι κτιρίων κατοικιών ή επαγγελματικών χώρων. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: 1. Πυρκαγιά 2. Πυρκαγιά από δάσος, χόρτα, θάμνους 3. Ζημιές από καπνό 4. Ζημιές από κεραυνό 5. Έκρηξη από οποιαδήποτε αιτία 6. Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών συσκευών και εγκαταστάσεων σε Α κίνδυνο μέχρι 2.200,00.- για όλη τη διάρκεια ασφάλισης 7. Πλημμύρα 8. Καταιγίδα 9. Θύελλα 10. Χιόνι 11. Χαλάζι 12. Διάρρηξη σωληνώσεων, sprinklers, υπερχείλιση δεξαμενής νερού και αποχετεύσεων 13. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές από πυρκαγιά, έκρηξη, πλημμύρα και θραύση σωληνώσεων μέχρι 50% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου 14. Ζημιές από πτώση δένδρων συνεπεία θύελλας 15. Απεργίες 16. Οχλαγωγίες 17. Στάσεις 18. Πολιτικές ταραχές 19. Τρομοκρατικές ενέργειες 20. Ζημιές κλέπτη στο κτίριο μέχρι 1.500, Πρόσκρουση οχήματος 22. Ζημιές από πτώση αεροσκάφους ή αντικειμένων που πέφτουν από αυτό 23. Έξοδα κατεδάφισης-εκκαθάρισης, αποκομιδής ερειπίων μέχρι 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με μέγιστο τις 3.000, Αμοιβές αρχιτεκτόνων-μηχανικών για μελέτες ανακατασκευής μέχρι 5% της ασφαλισμένης αξίας του κτιρίου 25. Θραύση εξωτερικών υαλοπινάκων. 26. Κάλυψη ζημιών σε αξία αποκατάστασης για το κτίριο ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ: Ζημιές από σεισμό, ή καθίζηση, κατολίσθηση συνεπεία σεισμού - 7 -

8 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: -Σε κάθε οικοδομή θα πρέπει να υπάρχουν τα ενδεδειγμένα μέτρα πυροπροστασίας σύμφωνα με την έκθεση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και εφόσον υπάρχει τέτοιου είδους υποχρέωση από το νόμο. -Η κάλυψη σεισμού δίδεται αποκλειστικά και μόνο σε κατασκευές η οικοδομική άδεια των οποίων έχει εκδοθεί μετά το Για οικοδομές κατασκευασμένες πριν από το 1960 θα πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση από Μηχανικό για την στατική επάρκεια του κτιρίου. -Το παρόν ασφαλιστικό πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά και μόνο ενεργά μέλη της Ομοσπονδίας. Διάρκεια Ασφάλισης 12 μήνες από την ημερομηνία εντολής ασφάλισης και ετησίως ανανεούμενη. Απαλλαγές - Για τις καλύψεις πλημμύρας, θύελλας, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετού : 10% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο μέχρι 500,00 -Για τις καλύψεις διάρρηξης σωληνώσεων, sprinklers, υπερχείλιση δεξαμενής νερού και αποχετεύσεων: 500,00.- σε κάθε ζημιά -Για την κάλυψη βραχυκυκλώματος : 100,00.- σε κάθε ζημιά -Για την κάλυψη σεισμού, καθίζησης, κατολίσθησης συνεπεία σεισμού : 2% επί του συνολικού ασφαλιζομένου κεφαλαίου Ασφάλιστρα Τo ετήσιο ολικό ασφάλιστρο για όλες τις ανωτέρω καλύψεις πυρός και συμπληρωματικών εκτός του κινδύνου Σεισμού, συμπεριλαμαβανομένων όλων των επιβαρύνσεων, ορίζονται σε: 0,60%ο (μηδέν εξήντα τοις χιλίοις) επί του συνολικού ασφαλιστέου ποσού. Επιπλέον για τον κίνδυνο Σεισμού τα ετήσιο ολικό ασφάλιστρο ορίζεται σε 1,42%ο (ένα και σαράντα δύο τοις χιλίοις) επί του συνολικού ασφαλιστέου ποσού. Τα ελάχιστα εισπραττόμενα συνολικά ασφάλιστρα δεν μπορεί να είναι λιγότερα από το ποσό των 40,

9 Δ. Ασφάλιση αστικής ευθύνης διαχειριστή πολυκατοικίας «INTERAMERICAN Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.» Είδος Ασφαλιζομένου κινδύνου Καλύπτεται η συνιδιοκτησία της πολυκατοικίας (και ο εκάστοτε διαχειριστής) εφόσον κριθούν υπεύθυνοι για ατυχήματα που τυχόν θα προξενηθούν σε τρίτους ( επισκέπτες) για Σωματικές Βλάβες ή θάνατο και Υλικές Ζημίες από την λειτουργία των κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας. Τρίτοι θεωρούνται επίσης και ο διαχειριστής, οι διάφοροι συνιδιοκτήτες ή ένοικοι, τα μέλη των οικογενειών τους καθώς και τα πρόσωπα που βρίσκονται στην υπηρεσία τους κατά το χρόνο του ατυχήματος και οι θυρωροί. Διευκρινίζεται ότι δεν καλύπτονται ζημιές συνεπεία οποιουδήποτε είδους εργασιών που αφορούν επιδιόρθωση, κατασκευή, εγκατάσταση ή ανακαίνιση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων καθώς και ζημιές συνεπεία φυσιολογικής φθοράς ή κακοτεχνίας των εγκαταστάσεων. Ασφαλιζόμενα Όρια σε Σωματικές Βλάβες ή Θάνατος κατ άτομο Υλικές Ζημίες Ομαδικό Ατύχημα Ανώτατο Όριο Ευθύνης κατά τη διάρκεια Ασφάλισης Ασφάλιστρα Το ετήσιο ολικό ασφάλιστρο ανά διαμέρισμα ορίζεται σε 3. Το ελάχιστο εισπρακτέο ασφάλιστρο ορίζεται σε 60 για κτίρια δυναμικότητας έως και 6 διαμερίσματα / γραφεία και σε 90 για κτίρια μεγαλύτερης δυναμικότητας. Απαλλαγές Για κάθε υλική ζημιά 100. Προαιρετική επέκταση κάλυψης αστικής ευθύνης από ανελκυστήρες Η κάλυψη Αστικής Ευθύνης Διαχειριστή κατόπιν επιλογής του ασφαλιζομένου επεκτείνεται και καλύπτει την Αστική Ευθύνη του εκάστοτε διαχειριστή έναντι τρίτων (επισκεπτών) για ατυχήματα που τυχόν προξενηθούν σε αυτούς από τη λειτουργία και χρήση ανελκυστήρων στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας εντός των αυτών ανωτέρω ορίων ασφάλισης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τακτική συντήρηση και έλεγχος του ανελκυστήρα από νόμιμο συνεργείο τεχνικών συντήρησης ανελκυστήρων. Ασφάλιστρα Το ετήσιο ολικό ασφάλιστρο θα ανέλθει σε 5 ανά ανελκυστήρα. Η ασφάλιση κοινοχρήστων χώρων προϋποθέτει την ταυτόχρονη ασφάλιση και για την αστική ευθύνη διαχειριστή και ανελκυστήρων. Για την αστική ευθύνη διαχειριστή πολυκατοικίας και ανελκυστήρος θα εκδίδεται χωριστή απόδειξη από εκείνη του πυρασφαλιστηρίου, μολονότι θα συμπληρώνεται κοινή Αίτηση

10 Γενικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων «INTERAMERICAN Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.» 1. Διάρκεια όροι ατομικών συμβολαίων. Τα ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια με κάθε ιδιοκτήτη θα είναι ετήσιας διάρκειας, με έναρξη από την ημερομηνία εντολής ασφάλισης ή την τυχόν μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται ρητά σ αυτά, και με αυτόματη ετήσια ανανέωση κατά τη λήξη τους. 2. Αποζημίωση με αξία καινουργούς. Οι ασφαλιζόμενες οικοδομές θα πρέπει να ασφαλίζονται και να αποζημιώνονται σε αξία καινουργούς. Αξία καινουργούς σε περίπτωση ζημίας σημαίνει ότι η αποκατάσταση των ζημιών θα γίνεται χωρίς έκπτωση παλαιότητας δηλαδή θα αποζημιώνεται η συνηθισμένη πραγματική δαπάνη που απαιτείται για την ανοικοδόμηση ολόκληρης ή μέρους της ασφαλιζόμενης οικοδομής, ανάλογα με την έκταση της ζημίας, και χωρίς έκπτωση λόγω της παλαιότητας της οικοδομής. Όμως το ποσό της αποζημίωσης με αξία καινουργούς δεν θα μπορεί ποτέ να υπερβαίνει το ποσό των πραγματικά γενομένων δαπανών αποκατάστασης της επελθούσης ζημίας, ούτε την ασφαλισμένη ανά τ.μ. αξία. 3. Ελάχιστη ασφαλιστέα αξία. Προϋπόθεση της αποζημίωσης της οικοδομής σε αξία καινουργούς είναι η ασφαλιζόμενη αξία της οικοδομής να μην υπολείπεται τουλάχιστον της κατασκευαστικής αξίας ανά τ.μ. μιας απλής νέας οικοδομικής κατασκευής. Η αξία αυτή καθορίζεται για το πρώτο έτος λειτουργείας όλων των προγραμμάτων στο ποσό των επτακοσίων πενήντα ευρώ ( 750) ανά τ.μ. κατοικίας, επαγγελματικού χώρου, ή κοινοχρήστου χώρου κλπ. Ο ασφαλιζόμενος δικαιούται να ζητήσει να ασφαλιστεί για υψηλότερο ποσό ανά τ.μ. αν η κατασκευαστική αξία του ακινήτου του είναι υψηλότερη μόνο εφόσον αυτό χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση. 4. Ως ελάχιστο ποσό ασφαλίστρου καθορίζεται το ποσό των 40 ανά συμβόλαιο για όλα τα προγράμματα

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΖΩΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ Α ΥΛΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΠΗΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΟΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΡΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΕΩΝ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ -ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΥΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΥΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΡΕΠΕΡΙ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΛΙΝΙΚΗ ΩΔΕΙΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΟΥΑΣΑΝΤΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ - ΣΕΡΒΙΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΕΥ ΧΡΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΓΚΑΡΑΖ) ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ (ΟΧΙ ΚΑΝΤΙΝΑ) ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΦΙΣΣΩΝ Η & ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΥΖΕΡΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ ΡΑΦΕΙΟΥ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΣΙΟΝ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ & ΓΑΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΜΑΓΙΕ Η & ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΡΠΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜ Α ΤΑΒΕΡΝΑ ΑΝΕΥ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ & ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΒΙΝΤΕΟ - DVD ΚΛΑΜΠ ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΤΥΡΟΠΙΤΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ ΦΑΣΤ ΦΟΥΝΤ ΚΑΠΕΛΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΝ ΨΑΘΙΝΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΓΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΦΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΡΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΡΑΒΒΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ ΚΗΔΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΥ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΡΝΙΖΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΥΨΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΡΝΙΖΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΙΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΥΡΕΙΟ ΔΙΣΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, CD, DVD ΚΑΙ ΚΑΣΣΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑΦΗΣ ΔΩΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΛΑΝΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΑΠΗΤΩΝ & ΜΟΚΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΞΩΤΥΠΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΖΑΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΑΛΟΠΩΛΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΑΦΕΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΙΔΗΡΩΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΕΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΨΑΘΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΨΕΥΔΟΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΝΕΥ ΒΑΦΕΙΟΥ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΞΟΧΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΕΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΦΩΤΟΤΥΠΕΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΚ ΞΥΛΟΥ Η ΜΠΑΜΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕΤΑΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΥΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η & ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Page 1 of 2

12 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΦΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΕΥ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ, ΜΑΛΛΙΩΝ, ΝΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΜΒΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ & ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ Η & ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΕΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΟΣ & ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΣ(PET-SHOP) ΜΟΚΕΤΤΩΝ Η ΚΑΙ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΩΝ Η ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΕΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ & ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΛΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΛΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ & ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΡΟΠΟ ΚΑΙ ΛΑΧΕΙΩΝ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΑΠΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Page 2 of 2

Ασφάλεια Kατοικίας INTERAMERICAN HOME

Ασφάλεια Kατοικίας INTERAMERICAN HOME www.interamerican.gr Ασφάλεια Kατοικίας INTERAMERICAN HOME Εξασφαλίστε το σπίτι σας και την ποιότητα της ζωής σας Τα στοιχεία της πραγματικότητας Αναμφισβήτητα, οι κίνδυνοι που απειλούν το σπίτι σας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness www.interamerican.gr Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness Εξασφαλίστε την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο Η επιχείρησή σας λειτουργεί, ό,τι και αν συμβεί Τα προγράμματα INTERAMERICAN Business

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: Πυρκαγιά, κεραυνός, ευρεία έκρηξη Πυρκαγιά από δάσος Ζημιές από καπνό Πτώση αεροσκαφών Πρόσκρουση οχήματος

Διαβάστε περισσότερα

Νέα προγράμματα Aσφάλισης Eπιχειρήσεων. INTERAMERICAN Business. Εξασφαλίζουν την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο!

Νέα προγράμματα Aσφάλισης Eπιχειρήσεων. INTERAMERICAN Business. Εξασφαλίζουν την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο! Νέα προγράμματα Aσφάλισης Eπιχειρήσεων INTERAMERICAN Business Εξασφαλίζουν την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο! INTERAMERICAN Business Διασφαλίστε τα επαγγελματικά σας συμφέροντα από 4* το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΩΣ ΕΥΡΩ 2.500.000.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΩΣ ΕΥΡΩ 2.500.000. ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΩΣ ΕΥΡΩ 2.500.000. ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΥΡΕΙΑ ΕΚΡΗΞΗ - ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΠΝΟΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία.

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία. Λένορμαν 98 (2 ος όροφος) 10444 Αθήνα Τηλ.: 210 51 50 504-210 51 53 753 Fax: 210 51 39 626 e-mail: nicolako@otenet.gr info@prooptiki-insurance.gr website: www.prooptiki-insurance.gr Ασφάλιση Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ Οι κίνδυνοι που απειλούν το σπίτι σας και µαζί την ηρεµία της καθηµερινής σας ζωής είναι πολλοί. Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη Περιεχόμενα 01 Τουριστικά Καταλύματα Hotel Plan 01.1 Hotel Plan Basic...07 01.2 Hotel Plan Basic Plus...08 01.3 Hotel

Διαβάστε περισσότερα

Εξασφαλίζουν το σπίτι σας και όλα όσα σημαίνει για εσάς!

Εξασφαλίζουν το σπίτι σας και όλα όσα σημαίνει για εσάς! Νέα προγράμματα Ασφάλισης Κατοικίας INTERAMERICAN HOME Εξασφαλίζουν το σπίτι σας και όλα όσα σημαίνει για εσάς! Όταν κοιτάμε την πραγματικότητα κατάματα, λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και προετοιμαζόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Περιεχόμενα 01 Ασφάλιση Κατοικίας Ενυπόθηκων Κατοικιών 01.1 Flexa...05 01.2 Complet...06 Oikos 01.3 Oikos Basic...09

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων. Pharmakon / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων. Pharmakon / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων Pharmakon / Αστική Ευθύνη ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 2 3 01 Ασφάλιση Φαρμακείων Το πρόγραμμα Pharmakon είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης Φαρμακείων που καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!!

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξ-ασφαλίζουμε την Κατοικία σας

Εξ-ασφαλίζουμε την Κατοικία σας Έκδοση: Μάϊος 2015 Allianz Ελλάδος Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ' 104 42 Αθήνα Κέντρο Επικοινωνίας: 210 69 99 999 www.allianz.gr Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Εξ-ασφαλίζουμε την Κατοικία σας Απολαύστε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΦΙΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Α) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΦΙΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Α) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Τα ασφαλιστικά γραφεία FC BROKERS σε συνεργασία με αξιόπιστες Ελληνικές και Ξένες Ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν προγράμματα ασφάλισης για τα μέλη του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού.

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER IOYNIΟΣ 2013

NEWSLETTER IOYNIΟΣ 2013 HMEΡΟΛΟΓΙΟ Κ2 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΝΤΟ: Μελέτη για Ασφάλιση 01 02 03 k2 - Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. - INTERAMERICAN Κατοικίας ΜΗΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ & ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 04 Αldo & Brizio

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 44 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ.: 2410532447

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 44 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ.: 2410532447 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 44 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ.: 2410532447 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Διαγωνισμού για την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Tο Επιμελητηρίου Λάρισας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Εμπορικών Καταστημάτων. Emporio / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Εμπορικών Καταστημάτων. Emporio / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Εμπορικών Καταστημάτων Emporio / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Περιεχόμενα 01 Προγράμματα Ασφάλισης Εμπορικών Καταστημάτων Emporio 01.1 Emporio Basic...04 01.2 Emporio Standard...05

Διαβάστε περισσότερα

ΕRGO Kατοικία. Sources: Axco, Corporate Internet sites

ΕRGO Kατοικία. Sources: Axco, Corporate Internet sites ΕRGO Kατοικία Sources: Axco, Corporate Internet sites 1 Ο προσωπικός σας χώρος προσωπική μας φροντίδα. Προϋποθέσεις, Προγράμματα, Καλύψεις-Ορια-Απαλλαγές, Συνεργαζόμενες εταιρίες, Εκπτώσεις, Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Νέα προϊόντα ασφάλισης κατοικιών και καταστημάτων Βελτιώσεις και τροποποιήσεις προϊόντων ασφάλισης αυτοκινήτων

Θέμα: Νέα προϊόντα ασφάλισης κατοικιών και καταστημάτων Βελτιώσεις και τροποποιήσεις προϊόντων ασφάλισης αυτοκινήτων Εγκύκλιος: 73 / 2015 Προς το παραγωγικό δυναμικό Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζημιών Βασ. Σοφίας 97 115 21 Αθήνα Τηλ. +30 210 3705300 Fax +30 210 3705550 Α.Φ.Μ. 094256484 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών www.ergohellas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Business Value. Για την επιχείρησή σας, ασφαλώς! Ασφάλιση στα μέτρα σας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή

Business Value. Για την επιχείρησή σας, ασφαλώς! Ασφάλιση στα μέτρα σας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Business Value Για την επιχείρησή σας, ασφαλώς! Η σημερινή γενιά, θέτει και πετυχαίνει συνεχώς υψηλότερους στόχους, λειτουργώντας με πλάνο και σχέδιο για να διασφαλίσει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ. Παλαιολόγου 14 Ν. Σμύρνη 171 21 Τηλ. 210 9320900 Fax 210 9353565 e-mail:info@okto.gr web-site: www.okto.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1

ΕΚΔΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ 2. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΟ 3. ALL ABOUT HOME 4. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 5. ΓΡΑΦΕΙΟ Ι ΙΙ - ΙΙΙ 6. ΙΑΤΡΕΙΟ 7. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 8. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΒΑΣΙΚΟ 9.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων

ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων Προς Όλους τους Συνεργάτες μας Μάρτιος 2013 ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων Αγαπητοί Συνεργάτες, Στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειάς

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΣΤΕΓΗΣ - ΜΠΕΤΟΝ ΑΡΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΞΥΛΙΝΟΣ ΑΛΛΟ

Σελ. 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΣΤΕΓΗΣ - ΜΠΕΤΟΝ ΑΡΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΞΥΛΙΝΟΣ ΑΛΛΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια 2. Βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα 3. Εμπορία πετρελαίου,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εταιρίας Ιανουάριος 2013

Παρουσίαση Εταιρίας Ιανουάριος 2013 Παρουσίαση Εταιρίας Ιανουάριος 2013 14 ο χλμ Θεσσαλονίκης Πολυγύρου 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 466666 Fax: 2310 466549 www.interbrokers.gr Η Εταιρία Η INTERBROKERS Α.Ε. ιδρύθηκε το 1999 με αρχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΩΝ E.H.E

ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΩΝ E.H.E ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΩΝ E.H.E Παρασκευή, 16 Δεκέμβριος 2011 15:08 ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ Ε.Η.Ε Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε 1 χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή

Διαβάστε περισσότερα

«Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)»

«Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)» «Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)» Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Home Comfort. Για αποτελεσματική προστασία της περιουσίας σας.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Home Comfort. Για αποτελεσματική προστασία της περιουσίας σας. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Home Comfort Για αποτελεσματική προστασία της περιουσίας σας. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Home Comfort Ασφάλεια και σιγουριά για το δικό σας χώρο! Οι έννοιες σπίτι και

Διαβάστε περισσότερα

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC PREMIUM DYNAMIC EXECUTIVE Ολοκληρωμένη προστασία Autonet

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 αγροτικά Ι.Χ.

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 αγροτικά Ι.Χ. Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ. (αγροτικά αυτοκίνητα) ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "MAXI HOME"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MAXI HOME ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "MAXI HOME" Τηρουμένων των γενικών και ειδικών όρων του παρόντος Ασφαλιστηρίου, η παρούσα ασφάλιση επεκτείνεται και περιλαμβάνει επιπρόσθετα τις πιο κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 27/2/2015 Αριθμός:425 ΘΕΜΑ: 1.ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ EXPERT OFFICE 2.ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΞΕΝΩΝΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει auto 1 1plus 2 3 4 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε.

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει auto 1 1plus 2 3 4 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ.Ε. (Αυτοκίνητα) Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές σε οχήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την «Ασφάλιση Υποδομών και Εξοπλισμού ΚτΠ Α.Ε.»

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την «Ασφάλιση Υποδομών και Εξοπλισμού ΚτΠ Α.Ε.» Μοσχάτο 28-07-2014 Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την «Ασφάλιση Υποδομών και Εξοπλισμού ΚτΠ Α.Ε.» ΣΧΕΤΙΚA: Άρθρο 38 παράγραφος 2 της 14053/ΕΥΣ1749/27-3-2008 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ασφάλισης Κατοικίας

Εγχειρίδιο Ασφάλισης Κατοικίας ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Εγχειρίδιο Ασφάλισης Κατοικίας Περιεχόμενα 1. Η ασφάλιση κατοικίας 2 1.1. Γιατί είναι σημαντική 2 1.2. Στοιχεία και αριθμοί 2 1.3. Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ΑΧΑ 3 1.4. Σε ποιους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 01 Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Προς τον/την κ. του ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ FAX e mail ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Επιχειρήσεων

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Επιχειρήσεων EFG Eurolife Α.Ε.Γ.Α. Λεωφόροs Συγγρού 209-211, 171 21 Νέα Σµύρνη Τnλ. 210 9303690, Fax 210 9303689 26 ης Οκτωβρίου 90, Porto Center, 546 28, Θεσσαλονίκη Tnλ. 2310 506340, Fax 2310 506220 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ASSURELLAS Μεσίτες Ασφαλειών Τηλ.: 2314 31 33 94 Φαξ: 2314 31 33 95 Email: info@assurellas.gr ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η πρόταση Ασφάλισης που έχετε, θα αποτελέσει αναπόσπαστο µέρος του Συµβολαίου σας.

Διαβάστε περισσότερα

Page 3 of 5 VIDEO DVD

Page 3 of 5 VIDEO DVD ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Συνεργάτης Κωδικός Συνεργάτη Ασφαλιζόµενος Πατρώνυµο Ηµεροµηνία Γέννησης Επάγγελµα Α.Φ.Μ. ΟΥ Τηλέφωνο Οικίας Εργασίας Κινητό Φαξ ιεύθυνση Αλληλογραφίας : Οδός Αριθµός Τ.Κ. Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 44 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ.: 2410532447 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αποφασίζει

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 44 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ.: 2410532447 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αποφασίζει ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 44 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ.: 2410532447 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ιαγωνισµού για την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Tο Επιµελητηρίου Λάρισας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα Πρόγραµµα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Εισαγωγή. 1 Κατηγορίες Μονάδων 1 ιαχείριση προγράµµατος. 2 Πρόγραµµα 1 Κλάδου Τεχνικών Ασφαλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο: Άνδρας Γυναίκα Αριθμός: Ημ. γέννησης: Όνομα πατέρα: Νομός: Τ.Κ.:

Φύλο: Άνδρας Γυναίκα Αριθμός: Ημ. γέννησης: Όνομα πατέρα: Νομός: Τ.Κ.: ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Το παρόν αποτελεί αίτηση ασφάλισης, η οποία στηρίζεται στα κατά δήλωσή σας στοιχεία. Η ισχύς της ασφάλισης ξεκινάει με την έκδοση του ασφαλιστηρίου και την καταβολή της πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

---------------- ------------------------------ -----------------------

---------------- ------------------------------ ----------------------- ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Bargain Card η 1 η ΔΩΡΕΑΝ εκπτωτική κάρτα της πόλης. Κέρδος για Καταναλωτές και Επαγγελματίες

Bargain Card η 1 η ΔΩΡΕΑΝ εκπτωτική κάρτα της πόλης. Κέρδος για Καταναλωτές και Επαγγελματίες Bargain Card η 1 η ΔΩΡΕΑΝ εκπτωτική κάρτα της πόλης Κέρδος για Καταναλωτές και Επαγγελματίες Για τον Επαγγελματία Μεγαλώνει το πελατολόγιό του. Έχει πιθανούς πελάτες που θα δουν ΑΜΕΣΑ τις προσφορές του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Καταστημάτων & Επιχειρήσεων Τιμολόγιο από 15.11.2013

Ασφάλιση Καταστημάτων & Επιχειρήσεων Τιμολόγιο από 15.11.2013 Ασφάλιση Καταστημάτων & Επιχειρήσεων Τιμολόγιο από 15.11.2013 Secure business ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παράλληλα µε το πρόγραµµα κατοικίας, δηµιουργήσαµε και τα προγράµµατα SecureBUSINESS (Aπλό - Πλήρες) και επιπρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

3. Τις διατάξεις της περ. στ' του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α').

3. Τις διατάξεις της περ. στ' του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α'). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 14 Δεκεμβρίου 2004 Αρ.Πρωτ.: 1100938/845/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.1134 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ 1134 ΘΕΜΑ: Απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 3 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - Eurobasic

Διαβάστε περισσότερα

NPinsuranceNPinsuranceNPinsurance NP insurance

NPinsuranceNPinsuranceNPinsurance NP insurance NPinsuranceNPinsuranceNPinsurance NPinsuranceNPinsuranceNPinsurance NPinsuranceNPinsuranceNPinsurance NP insurance ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ NPinsuranceNPinsuranceNPinsurance ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 NPinsuranceNPinsuranceNPinsurance

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 3 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - Euroeconomy

Διαβάστε περισσότερα

άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. εκτός άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού εκτός καταστημάτων,

άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. εκτός άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού εκτός καταστημάτων, 188 αβγών πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.19 αβγών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.19 αγαθών μη εξειδικευμένων εκτός αγορών, άλλο 47.99.99 αγαθών μη εξειδικευμένων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP insurance ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP

Διαβάστε περισσότερα

Η 1η direct ασφάλιση ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 07/2013

Η 1η direct ασφάλιση ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 07/2013 Η 1η direct ασφάλιση ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 07/2013 INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Anytime για την ασφάλιση της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων. Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων. Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη 2 Περιεχόμενα 01 Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων 01.1 Basic Simple...04 01.2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόμενα Σελίδα Πρόγραμμα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Εισαγωγή. 2 Κατηγορίες Μονάδων 2 Διαχείριση προγράμματος. 3 Πρόγραμμα 1 Κλάδος Τεχνικών Ασφαλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ PLUS ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ PLUS ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ PLUS ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Έκδοση 09/2010 Νο 8/9.6 ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΛΕΞΕΙΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» ΟΠΟΥ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ, ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ INTERAMERICAN HOME

ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ INTERAMERICAN HOME ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ INTERAMERICAN HOME Έκδοση 08.2012 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ INTERAMERICAN HOME H ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 16/1/2015 ΠΟΛ. 1019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 16/1/2015 ΠΟΛ. 1019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Κύριας Κατοικίας ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Ασφάλιση Κύριας Κατοικίας ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Ασφάλιση Κύριας Κατοικίας ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ Η/ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Πυρκαγιά Κεραυνός Καπνός Έκρηξη (Συμπεριλαμβάνονται και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Αριθ... Προς τον/ την κ. του 1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ / ΤΚ ΠΟΛΗ FAX e-mail Αρ. Μητρώου ΤΗΛΕΦΩΝΑ KINHTO website Επιµελητήριο 2) ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Tel: 2310 552166 - Fax: 2310 552068 - email:info@4-e.gr

Tel: 2310 552166 - Fax: 2310 552068 - email:info@4-e.gr ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΗΤΑ ΕΜΠΡΙΥ ι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων παρουσιάζονται παρακάτω. ΕΠΙΛΕΞΙΜΙ ΚΩΔΙΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΤΗΤΑΣ (νέοι Κωδικοί ΚΑΔ του 2008), είναι οι παρακάτω 4ψήφιοι κωδικοί με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Τόπος Εγκατάστασης. Τυπολογία κτιρίων Ασφάλεια Εγκαταστάσεων Ασφάλιση Εγκαταστάσεων Κρατική Εποπτεία Κοστολόγηση Εγκαταστάσεων Το ζήτημα των μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

AIG Ασφάλεια Οχήματος

AIG Ασφάλεια Οχήματος AIG Ασφάλεια Οχήματος Γιατί να ασφαλίσω το αυτοκίνητό μου στην AIG; Εμπιστευτείτε την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας στην AIG, μια εταιρία με ηγετική θέση στη διεθνή αγορά Γενικών Ασφαλίσεων, με περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Γενικών Ασφαλίσεων

Εγχειρίδιο Γενικών Ασφαλίσεων Εγχειρίδιο Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα Ενότητα 1: Home Comfort Ασφάλιση Κατοικίας Πρόγραμμα 1 Πλήρες Πακέτο Καλύψεων Γενικά Στοιχεία. 1 Όροι και Προϋποθέσεις Ανάληψης Διαχείριση. 2 Προνομιακές Παροχές

Διαβάστε περισσότερα

INSURANCE BROKERS LTD.

INSURANCE BROKERS LTD. Προς τους Αξιότιμους συνεργάτες μας Μάιος 2011 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 17-015 ΘΕΜΑ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΝΥΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Παρόλο που όπως γνωρίζετε τα πακέτα των ενυποθήκων της Εταιρίας μας είναι από τα πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 2015 ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01/08/2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Υ Νομική Προστασία Οχήματος & Οδηγού. σελ. 3 Νομική Προστασία Σκαφών Αναψυχής... σελ. 4 Νομική Προστασία Οικογένειας....

Διαβάστε περισσότερα

A/A Είδος Καταστήματος Κατηγορία Διατάξεις 1. Ζαχαροπλαστείο 18 Ζαχαροπλαστείο χωρίς εργαστήριο Καταστήματα παρασκευής και διάθεσης γλυκισμάτων και

A/A Είδος Καταστήματος Κατηγορία Διατάξεις 1. Ζαχαροπλαστείο 18 Ζαχαροπλαστείο χωρίς εργαστήριο Καταστήματα παρασκευής και διάθεσης γλυκισμάτων και Θέμα : Πλήρες αρχείο με τη νομοθεσία ανά κατηγορία καταστήματος που απαιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας A/A Είδος Καταστήματος Κατηγορία Διατάξεις 1 Καφενεία 2 Καφετέρια 3 Καταστήματα προσφοράς ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚ ΟΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚ ΟΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΓΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚ ΟΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Η παρούσα Πρόταση θα αποτελέσει αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ασφάλισης ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Πρόταση Ασφάλισης ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Πρόταση Ασφάλισης ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Μόνιµη Εξοχική Κωδικός ιαµεσολαβούντα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Επίθετο : Όνοµα : Πατρώνυµο : FAX : Α.Φ.Μ. :.Ο.Υ. : Επάγγελµα : Ηµ/νία γέννησης : ηλώστε Αριθµό ικαιούχων της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η Ευρώπη Ασφαλιστική διαθέτει σύγχρονα πακέτα ασφάλισης αυτοκινήτων. Τα πακέτα ασφάλισης καλύπτουν όλες τις ανάγκες των πελατών, από την υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19-12-2014 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥH και ώρα 10.30 π.μ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19-12-2014 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥH και ώρα 10.30 π.μ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Πληροφορίες: Α. Μέξιας Ταχ. Δ/νση: Β. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Τηλ.-FAX: 213

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ NEA ΚΑΤΟΙΚΙΑ PLUS / NEA ΚΑΤΟΙΚΙΑ PLUS ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ NEA ΚΑΤΟΙΚΙΑ PLUS / NEA ΚΑΤΟΙΚΙΑ PLUS ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ NEA ΚΑΤΟΙΚΙΑ PLUS / NEA ΚΑΤΟΙΚΙΑ PLUS ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η: ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΡΗΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Επιχειρήσεων

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Επιχειρήσεων ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Επιχειρήσεων Η πρόταση ασφάλισης αποτελεί τη βάση της ασφάλισής σας και µας επιτρέπει να εκτιµήσουµε σωστά τον κίνδυνο που µας προτείνετε να ασφαλίσουµε. Παρακαλούµε απαντήσετε µε προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΟΥΜΕΡΑ 6 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Τ.κ. 50200 Ελλάδα Τηλ : 24630 27265 http://www.espt.gr Πτολεμαΐδα 7 Μαΐου 2009 ΠΡΟΣ: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ: Διοργάνωση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ασφάλισης Κατοικίας

Πρόταση Ασφάλισης Κατοικίας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Λεωφόρος Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, τηλ.: 210 8127 600, fax: 210 8027 189 Info.Gr@aig.com www.aig.com.gr Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης Μαρίνου Αντύπα 42, 570 01 Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Γενικά 1.1. Τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυθαίρετα. Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται όλα τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Αριθ... Προς τον/ την κ. ΦΙΡΜΑ ή ΛΟΓΟΤΥΠΟ ή σκαναρισµένη Ταυτότητα Επιµελητηρίου ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ FAX e-mail Αρ. Μητρώου του 1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ / ΤΚ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Διενέργεια ελέγχου στατικής επάρκειας ή δελτίο δομικής τρωτότητας σε χιλιάδες ιδιοκτήτες αυθαιρέτων επιβάλει η υπουργική απόφαση, που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ / ΤΗΝ Κ.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ / ΤΗΝ Κ. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ / ΤΗΝ Κ. Προς τον / την κ. Αθήνα, [ Ημερομηνία ] Αγαπητέ/ή κ., Κατόπιν της απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής της τράπεζας της Ελλάδος που τέθηκε σε ισχύ στις 30/9/2013, ενεργοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Τα είδη επιχείρησης που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία είναι:

Τα είδη επιχείρησης που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία είναι: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΥΙΒ/8577/83, την Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012, Υγειονομική Διάταξη, ΚΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ERGO ΟΙΚΙΑ IDEAL - (όρος 120) Κωδικός όρου: 17.120/8.6.2011

ERGO ΟΙΚΙΑ IDEAL - (όρος 120) Κωδικός όρου: 17.120/8.6.2011 ERGO ΟΙΚΙΑ IDEAL - (όρος 120) Κωδικός όρου: 17.120/8.6.2011 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ο ασφαλισμένος ή λήπτης της ασφάλισης καλύπτεται από τους κινδύνους που περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Προτείνεται όπως τα άρθρα 1,2 του καταστατικού αντικατασταθούν ως εξής: Σύσταση - επωνυμία διακριτικός τίτλος ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Άρθρο 1 Άρθρο 1 Επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ CROMAR Secure Business ΠΛΗΡΕΣ

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ CROMAR Secure Business ΠΛΗΡΕΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ CROMAR Secure Business ΠΛΗΡΕΣ ηλώνεται και συµφωνείται ότι η κάλυψη που παρέχεται µε το ασφαλιστήριο συµβόλαιο Πυρός και σχετίζεται µε την ασφαλισµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Epo xδιεθνησ. Σχεδιαγράμματα & Πίνακες Χρεώσεων. 2015 13-17 Μαϊου 2015 Χώρος Κρατικής Έκθεσης. εκθεση κυπρου CYPRUS. www.expocyprus.com.

Epo xδιεθνησ. Σχεδιαγράμματα & Πίνακες Χρεώσεων. 2015 13-17 Μαϊου 2015 Χώρος Κρατικής Έκθεσης. εκθεση κυπρου CYPRUS. www.expocyprus.com. Epo xδιεθνησ CYPRUS Σχεδιαγράμματα & Πίνακες Χρεώσεων εμπορικη εκθεση κυπρου 0 - Μαϊου 0 Χώρος Κρατικής Έκθεσης Περίπτερo EXPO HOME ANOIKTOI XΩΡΟΙ EXPO GARDEN EXPO AGRO ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ & EXPO MOTOR ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP insurance ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ (CAR) NEW PROJECT ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Ιανουάριος 09 Σελίδα 1 από 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ 3 ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 4 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 4 ΕΙΔΗ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Μέσα από πρωτοποριακά ασφαλιστικά προγράμματα μπορείτε να ασφαλίσετε ολόκληρο τον ηλεκτρονικό σας εξοπλισμό κατά παντός κινδύνου, καλύπτοντας τις ηλεκτρονικές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ & Ο ΗΓΟΙ Σελ. 2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Σελ. 3 SUPERPLAN Σελ. 4-5 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Σελ. 6 ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 1. Τι πρέπει να αναγράφεται σε ένα Πιστοποιητικό ασφάλισης Μηχανοκινήτων Οχηµάτων. Αναφέρετε ποιοι περιορισµοί δεν µπορούν να υπάρχουν σε ένα τέτοιο Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ...10 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ...15 Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ...21

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ...10 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ...15 Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ...21 Ε γ κ ύ κ λ ι ο ς 17 Απριλίου 2012 Θέµα: Νέο Τιµολόγιο και Πολιτική Ανάληψης Κλάδου Αυτοκινήτων Αγαπητοί Συνεργάτες, Σε συνέχεια της Εγκυκλίου µας της 5 ης Απριλίου 2012 µε θέµα τις τιµολογιακές & άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Ι. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Για την χρήση του Τιμολογίου Αυτοκινήτων, η χώρα χωρίζεται στις παρακάτω γεωγραφικές περιοχές: 1. ΑΤΤΙΚΗ & ΝΗΣΙΑ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 2. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα