Α. Ασφαλιστικό πρόγραμμα πυρός και λοιπών καλύψεων κτιρίων κατοικιών «INTERAMERICAN Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Ασφαλιστικό πρόγραμμα πυρός και λοιπών καλύψεων κτιρίων κατοικιών «INTERAMERICAN Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.»"

Transcript

1 Α. Ασφαλιστικό πρόγραμμα πυρός και λοιπών καλύψεων κτιρίων κατοικιών «INTERAMERICAN Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.» Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι Στο πρόγραμμα ασφάλισης κατοικιών προβλέπεται η κάλυψη των εξής ζημιών των ασφαλιζόμενων κτιρίων ή κτισμάτων με χρήση κατοικίας (κύριας ή δευτερεύουσας), η οικοδομή των οποίων είναι κατασκευασμένη με νόμιμη άδεια μετά το 1960 και έχουν σκελετό από μπετόν αρμέ ή μεταλλικό ή ξύλινο, ενώ η επιφάνεια των κυρίων χώρων μεμονωμένων κατοικιών δεν υπερβαίνει τα 400 τ.μ. Τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια που παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα αφορούν αξία ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλιζόμενης επιφάνειας χώρων κύριας χρήσης: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1. Πυρκαγιά, πτώση κεραυνού, καπνός, πυρκαγιά από δάσος Πτώση αεροσκάφους ή αντικειμένων που θα πέσουν από αυτό, πρόσκρουση οχήματος Πτώση δένδρων, κλαδιών, στύλων συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων Ζημιές από έκρηξη Έκρηξη λέβητα, καυστήρα κεντρικής θέρμανσης και θερμοσίφωνα. Ζημιές σε συλλέκτες ηλιακής ενέργειας και ανεμογεννήτριες Απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες τρίτων και τρομοκρατικές ενέργειες Πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση και παγετός Διαρροή ή/και θραύση σωληνώσεων, δεξαμενών ύδρευσης, θέρμανσης, ψύξης και αποχέτευσης, εργασιών διερεύνησης της ζημιάς και αποκατάστασης Ασφάλιση χώρων στάθμευσης, αποθηκών και κοινόχρηστων χώρων % του Ασφ/νου 10. Θραύση εξωτερικών τζαμιών και σταθερά αναρτημένων καθρεπτών, έξοδα τοποθέτησης 37, Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου, βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών συσκευών Ζημιές ηλεκτρονικών υπολογιστών και σχετικού εξοπλισμού % του Έξοδα πυρόσβεσης και περιορισμού της ζημιάς, έξοδα καθαιρέσεων, Ασφ/νου κατεδαφίσεων και αποκομιδής ερειπίων μετά από ζημιά 14. Θάνατος από ατύχημα, Μόνιμη Ολική Ανικανότητα, Μόνιμη Μερική Ανικανότητα, δαπάνες αποκατάστασης υγείας % του Ασφ/νου Δαπάνες μεταστέγασης σε άλλο χώρο αν η κατοικία καταστεί μη κατοικήσιμη (έως 3.000) 5% του Ασφ/νου 5% του Ασφ/νου (έως 3.000) 16. Δαπάνες αποθήκευσης περιεχομένου σε άλλο χώρο αν η κατοικία καταστεί μη κατοικήσιμη Έως 6 μήνες Έως 6 μήνες 17. Έξοδα νομικής υποστήριξης Δαπάνες έκδοσης οικοδομικών αδειών 19. Αστική Ευθύνη από ζημιές Πυρός, Πλημμύρας, Καιρικών Φαινομένων και Διαρροής Σωληνώσεων Γενική Αστική Ευθύνη εκτός Πυρός, Πλημμύρας, Καιρικών Φαινομένων και Διαρροής Σωληνώσεων 187,50 75

2 21. Κλοπή με διάρρηξη ή ληστεία περιεχομένου, ζημιές στο περιεχόμενο ή/και στο κτίριο από την προσπάθεια κλοπής ή ληστείας Κλοπή αντικειμένων σε προσωρινή διαμονή μετά από ζημιά 10% του Ασφ/νου 10% του Ασφ/νου % του Ασφ/νου Δώρα Χριστουγέννων, Βάπτισης, Γάμου 24. Έξοδα οικογενειακού προϋπολογισμού σε περίπτωση φυσικής καταστροφής κατοικίας ή απώλεια εργασίας λόγω φυσικής καταστροφής επιχείρησης στην οποία εργάζεται κάποιο μέλος της οικογένειας. Καλύπτονται οι λογαριασμοί Δ.Ε.Η., σταθερής τηλεφωνίας και ύδρευσης Δόση στεγαστικών δανείων μέχρι 6 μήνες Έως Δόση πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων έως 6 μήνες σε περίπτωση ολικής καταστροφής της κατοικίας Απώλεια ενοικίου μέχρι 12 μήνες Κάλυψη εξόδων ψυχολόγου, παιδοψυχολόγου σε περίπτωση ολικής καταστροφής ή ληστείας Έως 500 Έως Αμοιβή κτηνιάτρου, δαπάνες νοσηλείας, έξοδα φιλοξενίας κατοικιδίου μετά από καλυπτόμενο ζημιογόνο γεγονός Ασφάλιση ζημιών κατά τη μετακόμιση 31. Ασφάλιση νέας κατοικίας 1 μήνα 1 μήνα 32. Κάλυψη εξόδων έκδοσης δανείων μέσω INTERAMERICAN FINANCE Διευκρινίσεις: -Όλες οι καλύψεις παρέχονται σε Α κίνδυνο, δηλαδή σε περίπτωση ζημιάς δεν υπολογίζεται τυχόν υπασφάλιση. -Η ασφάλιση είναι σε αξία αντικατάστασης (καινούργιου) ώστε να μην μειώνεται η αποζημίωση λόγω παλαιότητας. -Η κάλυψη της κλοπής δεν παρέχεται σε δευτερεύουσες (εξοχικές) κατοικίες -Δεν παρέχεται κάλυψη σε περιεχόμενο όταν ασφαλίζεται ιδιοκτήτης που δεν κατοικεί στο κτίριο. -Πέτρινες κατοικίες, πλινθόκτιστες και με φέρουσα τοιχοποιία, θα ασφαλίζονται κατόπιν συμφωνίας. -Διάρκεια ασφάλισης 12 μήνες και ετησίως ανανεούμενη. -Το παρόν ασφαλιστικό πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά και μόνο ενεργά μέλη της Ομοσπονδίας. Πυροπροστασία ακινήτων Σε κάθε οικοδομή θα πρέπει να υπάρχουν τα ενδεδειγμένα μέτρα πυροπροστασίας σύμφωνα με την τυχόν υπάρχουσα έκθεση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και εφ όσον υπάρχει τέτοιου είδους υποχρέωση από τον Νόμο κατά το χρόνο κατασκευής του κτιρίου. Απαλλαγές της ασφαλιστικής εταιρείας Για τις καλύψεις πλημμύρας, καταιγίδας, θύελλας, χιονόπτωσης, χαλαζόπτωσης, παγετού, διαρροής/θραύσης σωληνώσεων, κόστους διερευνητικών εργασιών και αντικατάστασης ζημιωθέντων τμημάτων σωληνώσεων η αποζημίωση θα μειώνεται κατά το 1% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με μέγιστο 500.-σε κάθε ζημιά

3 Ασφάλιστρα Το ετήσιο ολικό καταβλητέο ασφάλιστρο συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων κλπ. για όλες τις ανωτέρω καλύψεις πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων ορίζεται για το κτίριο σε 0,525 ανά τετραγωνικό μέτρο και για το περιεχόμενο σε 0,540 ανά τετραγωνικό μέτρο. Τα ελάχιστα εισπραττόμενα συνολικά ασφάλιστρα δεν μπορεί να είναι λιγότερα από το ποσό των 40,00.- Προαιρετική επέκταση κάλυψης σεισμού για την κατοικία Ασφαλιζόμενος κίνδυνος Κάθε ζημιά του ασφαλισμένου κτιρίου από σεισμό, κατολίσθηση, καθίζηση και «τσουνάμι» συνεπεία σεισμού, οπουδήποτε στη χώρα και ανεξάρτητα από σεισμική κατηγορία. Για τον κίνδυνο του σεισμού καλύπτονται αποκλειστικά και μόνο οικοδομές των οποίων η άδεια έχει εκδοθεί μετά το Οικοδομές πριν από το 1960 καλύπτονται μόνον αν προσκομισθεί βεβαίωση πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα για την επαρκή στατική αντοχή του κτιρίου. Τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια ανά τετραγωνικό μέτρο, ανέρχονται σε 750 για το κτίριο και σε 300 για το περιεχόμενο Απαλλαγές της ασφαλιστικής εταιρείας Για την κάλυψη σεισμού, κατολίσθησης, καθίζησης και τσουνάμι συνεπεία σεισμού η αποζημίωση θα μειώνεται κατά το 2% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου σε κάθε ζημιά ή εναλλακτικά Για την κάλυψη σεισμού, κατολίσθησης, καθίζησης και τσουνάμι συνεπεία σεισμού η αποζημίωση θα μειώνεται κατά το 4% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου σε κάθε ζημιά Ασφάλιστρα Το ετήσιο ολικό καταβλητέο ασφάλιστρο συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων κλπ. για την κάλυψη από κάθε ζημιά από σεισμό θα ανέρχεται για το κτίριο σε 1,06 ανά τετραγωνικό μέτρο και για το περιεχόμενο σε 0,54 ανά τετραγωνικό μέτρο για την απαλλαγή 2% ή εναλλακτικά για το κτίριο σε 0,74 ανά τετραγωνικό μέτρο και για το περιεχόμενο σε 0,38 ανά τετραγωνικό μέτρο με την επιλογή της απαλλαγής 4%

4 Β. Ασφαλιστικό πρόγραμμα επαγγελματικής στέγης «INTERAMERICAN Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.» Είδος Ασφαλιζομένου κινδύνου Στο τμήμα αυτό εντάσσονται επιχειρήσεις που ανήκουν σε μία από τις επαγγελματικές χρήσεις που κατηγοριοποιούνται στο σχετικό παράρτημα Α. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: 1. Πυρκαγιά 2. Πυρκαγιά από δάσος, χόρτα, θάμνους 3. Ζημιές από καπνό 4. Ζημιές από κεραυνό 5. Έκρηξη από οποιαδήποτε αιτία 6. Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών συσκευών και εγκαταστάσεων σε Α κίνδυνο μέχρι 2.200,00.- ετησίως 7. Πλημμύρα 8. Καταιγίδα 9. Θύελλα 10. Χιόνι 11. Χαλάζι 12. Παγετός 13. Διάρρηξη σωληνώσεων, sprinklers, υπερχείλιση δεξαμενής νερού και αποχετεύσεων 14. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές από πυρκαγιά, έκρηξη, πλημμύρα και θραύση σωληνώσεων μέχρι 50% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου 15. Ζημιές από πτώση δένδρων, στύλων συνεπεία θύελλας 16. Απεργίες. 17. Οχλαγωγίες 18. Στάσεις 19. Πολιτικές ταραχές 20. Τρομοκρατικές ενέργειες 21. Ζημιές κλέπτη στο κτίριο μέχρι 1.500, Πρόσκρουση οχήματος 23. Ζημιές από πτώση αεροσκάφους ή αντικειμένων που πέφτουν από αυτό 24. Έξοδα κατεδάφισης-εκκαθάρισης, αποκομιδής ερειπίων μέχρι 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου 25. Αμοιβές αρχιτεκτόνων-μηχανικών για μελέτες ανακατασκευής μέχρι 5% της ασφαλισμένης αξίας του κτιρίου 26. Θραύση υαλοπινάκων μέχρι 1.760, Έξοδα φύλαξης ασφαλισμένων περιουσιακών στοιχείων μετά από ζημιά μέχρι 500,00.- ανά γεγονός και 1.500,00.- για όλη τη διάρκεια ασφάλισης 28. Προστασία υπασφάλισης μέχρι 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου 29. Απώλεια ενοικίου συνεπεία καλυπτόμενου καταστροφικού κινδύνου μέχρι 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου και για περίοδο αποζημίωσης μέχρι 12 μήνες 30. Κάλυψη ζημιών σε αξία αντικατάστασης καινούργιου για το κτίριο - 4 -

5 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ: 1. Ζημιές από σεισμό, ή καθίζηση, κατολίσθηση συνεπεία σεισμού 2. Κλοπή κατόπιν διαρρήξεως ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: -Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν κτίρια κατασκευασμένα με σκελετό μπετόν αρμέ που η επιφάνεια τους δεν ξεπερνά τα τ/μ.- -Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα πριν την ανάληψη του κινδύνου να επιθεωρεί εφόσον το κρίνει σκόπιμο το προς ασφάλιση κτίριο διορίζοντας πραγματογνώμονες της επιλογής της. -Σε κάθε οικοδομή θα πρέπει να υπάρχουν τα ενδεδειγμένα μέτρα πυροπροστασίας σύμφωνα με την έκθεση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και εφόσον υπάρχει τέτοιου είδους υποχρέωση από το νόμο. -Η κάλυψη σεισμού παρέχεται αποκλειστικά και μόνο σε κατασκευές, η οικοδομική άδεια των οποίων έχει εκδοθεί μετά το Για οικοδομές κατασκευασμένες πριν από το 1960 θα πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση από Μηχανικό για την στατική επάρκεια του κτιρίου. -Για την κάλυψη της κλοπής κατόπιν διαρρήξεως θα πρέπει να υπάρχουν τα ακόλουθα μέτρα προστασίας του χώρου: α) κλειδαριές ασφαλείας και ρολά ασφαλείας και συναγερμός, ή β) κλειδαριές ασφαλείας και συναγερμός. Ειδικά για χρήσεις της 1 ης κατηγορίας αρκεί μόνο η ύπαρξη κλειδαριάς ασφαλείας. -Οι καλύψεις πολιτικών ταραχών, στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών, τρομοκρατικών ενεργειών δεν θα παρέχονται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται στις παρακάτω περιοχές: Εξάρχεια, Κολωνάκι, Σύνταγμα, των οδών Πατησίων (από Αλεξάνδρας μέχρι Σταδίου), Σταδίου, Φιλελλήνων, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, οι περιμετρικοί δρόμοι των Α.Ε.Ι.. εκτός και αν η εταιρία το αποδεχθεί με ειδική συμφωνία. -Το παρόν ασφαλιστικό πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά και μόνο ενεργά μέλη της Ομοσπονδίας. Διάρκεια Ασφάλισης 12 μήνες από την ημερομηνία εντολής ασφάλισης και ετησίως ανανεούμενη. Απαλλαγές -Για τις καλύψεις πλημμύρας, θύελλας, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετού : 10% επί του ποσού της ζημιάς, με ελάχιστο 500,00.- σε κάθε ζημιά -Για τις καλύψεις διάρρηξης σωληνώσεων, sprinklers, υπερχείλιση δεξαμενής νερού και αποχετεύσεων: 500,00.- σε κάθε ζημιά -Για την κάλυψη βραχυκυκλώματος : 100,00.- σε κάθε ζημιά -Για την κάλυψη σεισμού, καθίζησης, κατολίσθησης συνεπεία σεισμού : 2% επί του συνολικού ασφαλιζομένου κεφαλαίου -Για την κάλυψη κλοπής κατόπιν διαρρήξεως : 5% επί του ποσού της ζημιάς, με ελάχιστο 450,00.- σε κάθε ζημιά - 5 -

6 Ασφάλιστρα Τo ετήσιο ολικό ασφάλιστρο για όλες τις ανωτέρω καλύψεις πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων (εκτός του Σεισμού), συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων, ορίζονται σε: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 1 η Κατηγορία: Γραφεία, ιατρεία, και επιχειρήσεις σχετικές με την ιατρική και την αισθητική ( δεν περιλαμβάνονται καταστήματα πωλήσεων). 2 η Κατηγορία: Επιχειρήσεις ξενοδοχειακές και επιχειρήσεις προσομοιαζόμενες με ξενοδοχειακές μονάδες. 3 η Κατηγορία: Αίθουσες διαλέξεων, χορού άθλησης, σχολεία, φροντιστήρια. 0,60 2 0,60 2 0,60 2,2 4 η Κατηγορία: Εμπορικά καταστήματα τα οποία δεν έχουν οποιαδήποτε επεξεργασία και δεν πωλούν τρόφιμα ως πρώτη ύλη η έτοιμο προϊόν. 0,60 2,5 5 η Κατηγορία: Επιχειρήσεις πώλησης προϊόντων εστίασης και τροφίμων περιλαμβανομένων και των πολυκαταστημάτων με ιδιαίτερη έμφαση στα τρόφιμα. 6 η Κατηγορία: Επιχειρήσεις εστίασης με παρασκευή φαγητού σε οποιαδήποτε μορφή. 7 η Κατηγορία: Περιλαμβάνει όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου είδους (εκτός των ιατρικών και εστίασης) οι οποίες προβαίνουν σε οποιαδήποτε μορφής επεξεργασία η service. 0,60 2,7 0,60 3 0,60 3,5 Επιπλέον για τον κίνδυνο Σεισμού τα ετήσιο ολικό ασφάλιστρο ορίζεται σε 1,42%ο (ένα και σαράντα δύο τοις χιλίοις) επί του συνολικού ασφαλιστέου ποσού. Τα ελάχιστα εισπραττόμενα συνολικά ασφάλιστρα δεν μπορεί να είναι λιγότερα από το ποσό των 40,

7 Γ. Ασφαλιστικό πρόγραμμα κοινοχρήστων χώρων κτιρίων «INTERAMERICAN Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.» Στο τμήμα αυτό εντάσσονται οι κοινόχρηστοι χώροι κτιρίων κατοικιών ή επαγγελματικών χώρων. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: 1. Πυρκαγιά 2. Πυρκαγιά από δάσος, χόρτα, θάμνους 3. Ζημιές από καπνό 4. Ζημιές από κεραυνό 5. Έκρηξη από οποιαδήποτε αιτία 6. Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών συσκευών και εγκαταστάσεων σε Α κίνδυνο μέχρι 2.200,00.- για όλη τη διάρκεια ασφάλισης 7. Πλημμύρα 8. Καταιγίδα 9. Θύελλα 10. Χιόνι 11. Χαλάζι 12. Διάρρηξη σωληνώσεων, sprinklers, υπερχείλιση δεξαμενής νερού και αποχετεύσεων 13. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές από πυρκαγιά, έκρηξη, πλημμύρα και θραύση σωληνώσεων μέχρι 50% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου 14. Ζημιές από πτώση δένδρων συνεπεία θύελλας 15. Απεργίες 16. Οχλαγωγίες 17. Στάσεις 18. Πολιτικές ταραχές 19. Τρομοκρατικές ενέργειες 20. Ζημιές κλέπτη στο κτίριο μέχρι 1.500, Πρόσκρουση οχήματος 22. Ζημιές από πτώση αεροσκάφους ή αντικειμένων που πέφτουν από αυτό 23. Έξοδα κατεδάφισης-εκκαθάρισης, αποκομιδής ερειπίων μέχρι 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με μέγιστο τις 3.000, Αμοιβές αρχιτεκτόνων-μηχανικών για μελέτες ανακατασκευής μέχρι 5% της ασφαλισμένης αξίας του κτιρίου 25. Θραύση εξωτερικών υαλοπινάκων. 26. Κάλυψη ζημιών σε αξία αποκατάστασης για το κτίριο ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ: Ζημιές από σεισμό, ή καθίζηση, κατολίσθηση συνεπεία σεισμού - 7 -

8 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: -Σε κάθε οικοδομή θα πρέπει να υπάρχουν τα ενδεδειγμένα μέτρα πυροπροστασίας σύμφωνα με την έκθεση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και εφόσον υπάρχει τέτοιου είδους υποχρέωση από το νόμο. -Η κάλυψη σεισμού δίδεται αποκλειστικά και μόνο σε κατασκευές η οικοδομική άδεια των οποίων έχει εκδοθεί μετά το Για οικοδομές κατασκευασμένες πριν από το 1960 θα πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση από Μηχανικό για την στατική επάρκεια του κτιρίου. -Το παρόν ασφαλιστικό πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά και μόνο ενεργά μέλη της Ομοσπονδίας. Διάρκεια Ασφάλισης 12 μήνες από την ημερομηνία εντολής ασφάλισης και ετησίως ανανεούμενη. Απαλλαγές - Για τις καλύψεις πλημμύρας, θύελλας, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετού : 10% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο μέχρι 500,00 -Για τις καλύψεις διάρρηξης σωληνώσεων, sprinklers, υπερχείλιση δεξαμενής νερού και αποχετεύσεων: 500,00.- σε κάθε ζημιά -Για την κάλυψη βραχυκυκλώματος : 100,00.- σε κάθε ζημιά -Για την κάλυψη σεισμού, καθίζησης, κατολίσθησης συνεπεία σεισμού : 2% επί του συνολικού ασφαλιζομένου κεφαλαίου Ασφάλιστρα Τo ετήσιο ολικό ασφάλιστρο για όλες τις ανωτέρω καλύψεις πυρός και συμπληρωματικών εκτός του κινδύνου Σεισμού, συμπεριλαμαβανομένων όλων των επιβαρύνσεων, ορίζονται σε: 0,60%ο (μηδέν εξήντα τοις χιλίοις) επί του συνολικού ασφαλιστέου ποσού. Επιπλέον για τον κίνδυνο Σεισμού τα ετήσιο ολικό ασφάλιστρο ορίζεται σε 1,42%ο (ένα και σαράντα δύο τοις χιλίοις) επί του συνολικού ασφαλιστέου ποσού. Τα ελάχιστα εισπραττόμενα συνολικά ασφάλιστρα δεν μπορεί να είναι λιγότερα από το ποσό των 40,

9 Δ. Ασφάλιση αστικής ευθύνης διαχειριστή πολυκατοικίας «INTERAMERICAN Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.» Είδος Ασφαλιζομένου κινδύνου Καλύπτεται η συνιδιοκτησία της πολυκατοικίας (και ο εκάστοτε διαχειριστής) εφόσον κριθούν υπεύθυνοι για ατυχήματα που τυχόν θα προξενηθούν σε τρίτους ( επισκέπτες) για Σωματικές Βλάβες ή θάνατο και Υλικές Ζημίες από την λειτουργία των κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας. Τρίτοι θεωρούνται επίσης και ο διαχειριστής, οι διάφοροι συνιδιοκτήτες ή ένοικοι, τα μέλη των οικογενειών τους καθώς και τα πρόσωπα που βρίσκονται στην υπηρεσία τους κατά το χρόνο του ατυχήματος και οι θυρωροί. Διευκρινίζεται ότι δεν καλύπτονται ζημιές συνεπεία οποιουδήποτε είδους εργασιών που αφορούν επιδιόρθωση, κατασκευή, εγκατάσταση ή ανακαίνιση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων καθώς και ζημιές συνεπεία φυσιολογικής φθοράς ή κακοτεχνίας των εγκαταστάσεων. Ασφαλιζόμενα Όρια σε Σωματικές Βλάβες ή Θάνατος κατ άτομο Υλικές Ζημίες Ομαδικό Ατύχημα Ανώτατο Όριο Ευθύνης κατά τη διάρκεια Ασφάλισης Ασφάλιστρα Το ετήσιο ολικό ασφάλιστρο ανά διαμέρισμα ορίζεται σε 3. Το ελάχιστο εισπρακτέο ασφάλιστρο ορίζεται σε 60 για κτίρια δυναμικότητας έως και 6 διαμερίσματα / γραφεία και σε 90 για κτίρια μεγαλύτερης δυναμικότητας. Απαλλαγές Για κάθε υλική ζημιά 100. Προαιρετική επέκταση κάλυψης αστικής ευθύνης από ανελκυστήρες Η κάλυψη Αστικής Ευθύνης Διαχειριστή κατόπιν επιλογής του ασφαλιζομένου επεκτείνεται και καλύπτει την Αστική Ευθύνη του εκάστοτε διαχειριστή έναντι τρίτων (επισκεπτών) για ατυχήματα που τυχόν προξενηθούν σε αυτούς από τη λειτουργία και χρήση ανελκυστήρων στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας εντός των αυτών ανωτέρω ορίων ασφάλισης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τακτική συντήρηση και έλεγχος του ανελκυστήρα από νόμιμο συνεργείο τεχνικών συντήρησης ανελκυστήρων. Ασφάλιστρα Το ετήσιο ολικό ασφάλιστρο θα ανέλθει σε 5 ανά ανελκυστήρα. Η ασφάλιση κοινοχρήστων χώρων προϋποθέτει την ταυτόχρονη ασφάλιση και για την αστική ευθύνη διαχειριστή και ανελκυστήρων. Για την αστική ευθύνη διαχειριστή πολυκατοικίας και ανελκυστήρος θα εκδίδεται χωριστή απόδειξη από εκείνη του πυρασφαλιστηρίου, μολονότι θα συμπληρώνεται κοινή Αίτηση

10 Γενικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων «INTERAMERICAN Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.» 1. Διάρκεια όροι ατομικών συμβολαίων. Τα ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια με κάθε ιδιοκτήτη θα είναι ετήσιας διάρκειας, με έναρξη από την ημερομηνία εντολής ασφάλισης ή την τυχόν μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται ρητά σ αυτά, και με αυτόματη ετήσια ανανέωση κατά τη λήξη τους. 2. Αποζημίωση με αξία καινουργούς. Οι ασφαλιζόμενες οικοδομές θα πρέπει να ασφαλίζονται και να αποζημιώνονται σε αξία καινουργούς. Αξία καινουργούς σε περίπτωση ζημίας σημαίνει ότι η αποκατάσταση των ζημιών θα γίνεται χωρίς έκπτωση παλαιότητας δηλαδή θα αποζημιώνεται η συνηθισμένη πραγματική δαπάνη που απαιτείται για την ανοικοδόμηση ολόκληρης ή μέρους της ασφαλιζόμενης οικοδομής, ανάλογα με την έκταση της ζημίας, και χωρίς έκπτωση λόγω της παλαιότητας της οικοδομής. Όμως το ποσό της αποζημίωσης με αξία καινουργούς δεν θα μπορεί ποτέ να υπερβαίνει το ποσό των πραγματικά γενομένων δαπανών αποκατάστασης της επελθούσης ζημίας, ούτε την ασφαλισμένη ανά τ.μ. αξία. 3. Ελάχιστη ασφαλιστέα αξία. Προϋπόθεση της αποζημίωσης της οικοδομής σε αξία καινουργούς είναι η ασφαλιζόμενη αξία της οικοδομής να μην υπολείπεται τουλάχιστον της κατασκευαστικής αξίας ανά τ.μ. μιας απλής νέας οικοδομικής κατασκευής. Η αξία αυτή καθορίζεται για το πρώτο έτος λειτουργείας όλων των προγραμμάτων στο ποσό των επτακοσίων πενήντα ευρώ ( 750) ανά τ.μ. κατοικίας, επαγγελματικού χώρου, ή κοινοχρήστου χώρου κλπ. Ο ασφαλιζόμενος δικαιούται να ζητήσει να ασφαλιστεί για υψηλότερο ποσό ανά τ.μ. αν η κατασκευαστική αξία του ακινήτου του είναι υψηλότερη μόνο εφόσον αυτό χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση. 4. Ως ελάχιστο ποσό ασφαλίστρου καθορίζεται το ποσό των 40 ανά συμβόλαιο για όλα τα προγράμματα

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΖΩΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ Α ΥΛΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΠΗΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΟΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΡΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΕΩΝ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ -ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΥΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΥΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΡΕΠΕΡΙ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΛΙΝΙΚΗ ΩΔΕΙΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΟΥΑΣΑΝΤΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ - ΣΕΡΒΙΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΕΥ ΧΡΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΓΚΑΡΑΖ) ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ (ΟΧΙ ΚΑΝΤΙΝΑ) ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΦΙΣΣΩΝ Η & ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΥΖΕΡΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ ΡΑΦΕΙΟΥ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΣΙΟΝ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ & ΓΑΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΜΑΓΙΕ Η & ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΡΠΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜ Α ΤΑΒΕΡΝΑ ΑΝΕΥ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ & ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΒΙΝΤΕΟ - DVD ΚΛΑΜΠ ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΤΥΡΟΠΙΤΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ ΦΑΣΤ ΦΟΥΝΤ ΚΑΠΕΛΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΝ ΨΑΘΙΝΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΓΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΦΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΡΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΡΑΒΒΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ ΚΗΔΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΥ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΡΝΙΖΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΥΨΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΡΝΙΖΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΙΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΥΡΕΙΟ ΔΙΣΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, CD, DVD ΚΑΙ ΚΑΣΣΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑΦΗΣ ΔΩΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΛΑΝΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΑΠΗΤΩΝ & ΜΟΚΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΞΩΤΥΠΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΖΑΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΑΛΟΠΩΛΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΑΦΕΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΙΔΗΡΩΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΕΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΨΑΘΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΨΕΥΔΟΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΝΕΥ ΒΑΦΕΙΟΥ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΞΟΧΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΕΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΦΩΤΟΤΥΠΕΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΚ ΞΥΛΟΥ Η ΜΠΑΜΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕΤΑΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΥΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η & ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Page 1 of 2

12 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΦΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΕΥ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ, ΜΑΛΛΙΩΝ, ΝΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΜΒΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ & ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ Η & ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΕΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΟΣ & ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΣ(PET-SHOP) ΜΟΚΕΤΤΩΝ Η ΚΑΙ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΩΝ Η ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΕΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ & ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΛΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΛΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ & ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΡΟΠΟ ΚΑΙ ΛΑΧΕΙΩΝ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΑΠΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Page 2 of 2

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP insurance ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness www.interamerican.gr Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness Εξασφαλίστε την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο Η επιχείρησή σας λειτουργεί, ό,τι και αν συμβεί Τα προγράμματα INTERAMERICAN Business

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Kατοικίας INTERAMERICAN HOME

Ασφάλεια Kατοικίας INTERAMERICAN HOME www.interamerican.gr Ασφάλεια Kατοικίας INTERAMERICAN HOME Εξασφαλίστε το σπίτι σας και την ποιότητα της ζωής σας Τα στοιχεία της πραγματικότητας Αναμφισβήτητα, οι κίνδυνοι που απειλούν το σπίτι σας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εξασφαλίζουν το σπίτι σας και όλα όσα σημαίνει για εσάς!

Εξασφαλίζουν το σπίτι σας και όλα όσα σημαίνει για εσάς! Νέα προγράμματα Ασφάλισης Κατοικίας INTERAMERICAN HOME Εξασφαλίζουν το σπίτι σας και όλα όσα σημαίνει για εσάς! Όταν κοιτάμε την πραγματικότητα κατάματα, λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και προετοιμαζόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Γενικών Ασφαλίσεων

Εγχειρίδιο Γενικών Ασφαλίσεων Εγχειρίδιο Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα Ενότητα 1: Home Comfort Ασφάλιση Κατοικίας Πρόγραμμα 1 Πλήρες Πακέτο Καλύψεων Γενικά Στοιχεία. 1 Όροι και Προϋποθέσεις Ανάληψης Διαχείριση. 2 Προνομιακές Παροχές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ INTERAMERICAN HOME

ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ INTERAMERICAN HOME ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ INTERAMERICAN HOME Έκδοση 08.2012 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ INTERAMERICAN HOME H ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Περιεχόμενα 01 Ασφάλιση Κατοικίας Ενυπόθηκων Κατοικιών 01.1 Flexa...05 01.2 Complet...06 Oikos 01.3 Oikos Basic...09

Διαβάστε περισσότερα

HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα

HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: Οι Γενικοí Όροι, οι Ειδικές Διατάξεις των καλύψεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ PLUS ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ PLUS ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ PLUS ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Έκδοση 09/2010 Νο 8/9.6 ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΛΕΞΕΙΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» ΟΠΟΥ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ, ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

Διαβάστε περισσότερα

HOME COMFORT - Πλήρες

HOME COMFORT - Πλήρες HOME COMFORT - Πλήρες ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του: Οι Γενικοí Όροι, οι Ειδικές ιατάξεις των καλύψεων, οι

Διαβάστε περισσότερα

ERGO ΟΙΚΙΑ IDEAL - (όρος 120) Κωδικός όρου: 17.120/8.6.2011

ERGO ΟΙΚΙΑ IDEAL - (όρος 120) Κωδικός όρου: 17.120/8.6.2011 ERGO ΟΙΚΙΑ IDEAL - (όρος 120) Κωδικός όρου: 17.120/8.6.2011 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ο ασφαλισμένος ή λήπτης της ασφάλισης καλύπτεται από τους κινδύνους που περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση: Οι ηλεκτρικές καλωδιώσεις που βρίσκονται µέσα στην τοιχοποιία του

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση: Οι ηλεκτρικές καλωδιώσεις που βρίσκονται µέσα στην τοιχοποιία του ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΗΘΕΙ ΚΤΟΙΚΙΩΝ & ΕΠΕΛΜΤΙΚΩΝ ΟΙΚΗΜΤΩΝ Ι. ΕΝΙΚ ΚΕΦΛΙΟ Ι ΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΡΤΗΜΤΟΣ Το παρόν συµβόλαιο καλύπτει τις υπηρεσίες επείγουσας Τεχνικής οήθειας για την ασφαλισµένη κατοικία ή επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόμενα Σελίδα Πρόγραμμα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Εισαγωγή. 2 Κατηγορίες Μονάδων 2 Διαχείριση προγράμματος. 3 Πρόγραμμα 1 Κλάδος Τεχνικών Ασφαλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ Οι κίνδυνοι που απειλούν το σπίτι σας και µαζί την ηρεµία της καθηµερινής σας ζωής είναι πολλοί. Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

NEEΣ EΠIBAPYNΣEIΣ ΣTA AKINHTA

NEEΣ EΠIBAPYNΣEIΣ ΣTA AKINHTA ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15 & ΑΙΟΛΟΥ, 105 51 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 32 13 211 Γραφείο Ενημερώσεως Μελών: Σοφοκλέους 15, 4ος όρ. κάθε ημέρα 10 π.μ. έως 2 μ.μ., Δευτέρα & Πέμπτη 6 μ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγια Ασφαλίστρων

Τιμολόγια Ασφαλίστρων Φεβρουάριος2013 Τιμολόγια Ασφαλίστρων Φεβρουάριος 2013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Έδρα Καλαμαριά Λαγκαδάς Θέρμη Έδρα: 14 ο χλμ. ε.ο. Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου, Θέρμη, Τ.Θ. 60218 Τ.Κ. 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 499 000

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 01.12.2011

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 01.12.2011 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 01.12.2011 Οι όροι του παρόντος Ασφαλιστηρίου περιλαμβάνουν ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ (Ορισμούς, Γενικές Εξαιρέσεις, Γενικές Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες) και ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 2015 ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01/08/2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Υ Νομική Προστασία Οχήματος & Οδηγού. σελ. 3 Νομική Προστασία Σκαφών Αναψυχής... σελ. 4 Νομική Προστασία Οικογένειας....

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Home Comfort. Για αποτελεσματική προστασία της περιουσίας σας.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Home Comfort. Για αποτελεσματική προστασία της περιουσίας σας. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Home Comfort Για αποτελεσματική προστασία της περιουσίας σας. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Home Comfort Ασφάλεια και σιγουριά για το δικό σας χώρο! Οι έννοιες σπίτι και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/02/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/02/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/02/20 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ., 8569 Ε..Τ.Α.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : Διαχ/σης κινητής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ

ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ EPIXEIRISI (40sel)_Layout 1 28/02/2014 1:23 μ.μ. Page 1 ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα Πρόγραµµα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Εισαγωγή. 1 Κατηγορίες Μονάδων 1 ιαχείριση προγράµµατος. 2 Πρόγραµµα 1 Κλάδου Τεχνικών Ασφαλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!!

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Επιχειρήσεων

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Επιχειρήσεων ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Επιχειρήσεων Η πρόταση ασφάλισης αποτελεί τη βάση της ασφάλισής σας και µας επιτρέπει να εκτιµήσουµε σωστά τον κίνδυνο που µας προτείνετε να ασφαλίσουµε. Παρακαλούµε απαντήσετε µε προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με την προϋπόθεση ότι ο συμβαλλόμενος (ο οποίος είναι και Ασφαλιζόμενος, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά) έχει καταβάλλει τα οφειλόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ STEGASTIKO (32sel)_Layout 1 28/02/2014 1:29 μ.μ. Page 1 ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει.

Διαβάστε περισσότερα

Bιβλιάριο Ασφάλειας Επιχειρήσεων

Bιβλιάριο Ασφάλειας Επιχειρήσεων Bιβλιάριο Ασφάλειας Επιχειρήσεων 1 ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλειά σας. Είμαστε αποφασισμένοι να σας παρέχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση ανά πάσα στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ανάληψης Κινδύνων κλάδου αυτοκινήτων

Πολιτική Ανάληψης Κινδύνων κλάδου αυτοκινήτων Ασφάλιση Αυτοκινήτων Πολιτική Ανάληψης Κινδύνων κλάδου αυτοκινήτων Ασφαλιστικής εταιρίας CHARTIS Έναρξη 01 05 2012 EXECUTIVE INSURANCE BROKERS 01/05/2012 Σελίδα 1 από 33 Γιατί να ασφαλίσω το αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ

O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ Ισχύουν από Δεκέμβριο 2014 ΜΕΡΟΣ Α ΤΜΗΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιάριο Ασφάλειας Οικίας

Βιβλιάριο Ασφάλειας Οικίας Βιβλιάριο Ασφάλειας Οικίας 1 ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλειά σας. Είμαστε αποφασισμένοι να σας παρέχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση ανά πάσα στιγμή και

Διαβάστε περισσότερα