ΘΕΜΑ : «Υποβιβασµός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων». Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ : «Υποβιβασµός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων». Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι : Μαρούσι, Αρ. πρωτ. βαθµός Προτ. /Δ Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι Ιστοσελίδα: Πληροφορίες:Ε.Μπόµπολα Τηλέφωνο: Φαξ: & ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : «Υποβιβασµός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων». Εχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις : α) Του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τΑ / ) «Δοµή και Λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» β)του άρθρου 11 παρ. 2 και 5 του Ν.1966/1991 (ΦΕΚ 147 τ.α / ) «Μεταγραφές φοιτητών ΑΕΙ, σπουδαστών ΤΕΙ και άλλες διατάξεις» γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα ( κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, Α 98 ). δ) του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» 2.Την αριθµ. 1120/Η (ΦΕΚ 1/τ.Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων «Καθορισµός αρµοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου». 3.Τις γνωµοδοτήσεις των Δηµοτικών Συµβουλίων και τις προτάσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε Α) Υποβιβάζουµε από το σχολικό έτος τις παρακάτω σχολικές µονάδες πρωτοβάθµια εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως: - 1 -

2 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟ ΣΕ 1. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 4/Θ Δ.Σ. Ν. ΑΒΟΡΑΝΗΣ 3/Θ Δ.Σ. Ν. ΑΒΟΡΑΝΗΣ 2. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 5/Θ Δ.Σ. Κ. ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ 4/Θ Δ.Σ. Κ. ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ 3. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΜΥΤΙΚΑ 5/Θ Δ.Σ. ΜΥΤΙΚΑ & & & & & & & & & & & & ΔΡΑΜΑΣ 10/Θ 10ο Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ 9/Θ10ο Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 10/Θ Δ.Σ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 9/Θ Δ.Σ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΒΩΛΑΚΑ 4/Θ Δ.Σ. ΒΩΛΑΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 7/Θ Δ.Σ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΕΒΡΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΠΕΠΛΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΠΕΠΛΟΥ ΕΒΡΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΘΟΥΡΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΘΟΥΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΔΟΞΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΔΟΞΑΣ ΕΒΡΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΔΑΔΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΔΑΔΙΑΣ ΕΒΡΟΥ 12/Θ Δ.Σ. ΤΥΧΕΡΟΥ 10/Θ Δ.Σ. ΤΥΧΕΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 9/Θ 1ο Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ 8/Θ 1ο Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ - 2 -

3 & & & & ΞΑΝΘΗΣ 7/Θ 11ο Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ 6/Θ11ο Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 4/Θ Δ.Σ. ΑΒΑΤΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΑΒΑΤΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 3/Θ Δ.Σ. ΔΕΚΑΡΧΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΔΕΚΑΡΧΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΕΞΟΧΗΣ 4/Θ Δ.Σ. ΕΞΟΧΗΣ 20. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ 21. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΣ 12/Θ 3ο Δ.Σ ΧΙΟΥ 10/Θ 3ο Δ. Σ. ΧΙΟΥ 22. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΣ 8/Θ 9ο Δ.Σ. ΧΙΟΥ 7/Θ 9ο Δ.Σ. ΧΙΟΥ 23. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ 5/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ 24. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ 12/Θ 5ο Δ.Σ. ΧΙΟΥ 8/Θ 5ο Δ. Σ. ΧΙΟΥ 25. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 7/Θ 1ο Δ.Σ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 6/Θ 1ο Δ.Σ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 26. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 7/Θ 2ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 6/Θ 2ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 27. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 7/Θ 4ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 6/Θ 4ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 28. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΒΑΤΟΥΣΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΒΑΤΟΥΣΑΣ 29. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΒΡΙΣΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΒΡΙΣΑΣ 30. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ 4/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ 31. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 32. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΝΕΩΝ ΚΥΔΩΝΙΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΝΕΩΝ ΚΥΔΩΝΙΩΝ 33. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 34. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ 35. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΦΙΛΙΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΦΙΛΙΑΣ 36. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΑΦΑΛΩΝΑ 1/Θ Δ.Σ. ΑΦΑΛΩΝΑ 37. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΠΗΓΗΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΗΓΗΣ - 3 -

4 38. 2ο 12/Θ ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 2ο 10/Θ ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ο 12/Θ ΔΣ 53ο 10/Θ ΔΣ ο 10/Θ ΔΣ 36ο 6/Θ ΔΣ ο 10/Θ ΔΣ 51ο 6/Θ ΔΣ 42. 5ο 8/Θ ΔΣ 5ο 6/Θ ΔΣ 43. 9ο 7/Θ ΔΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 9ο 6/Θ ΔΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ /Θ ΔΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 6/Θ ΔΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 45. ΔΥΤΙΚΗΣ 7/Θ Δ.Σ. ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ 6/Θ Δ.Σ. ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ 46. ΔΥΤΙΚΗΣ 11/Θ Δ.Σ. ΣΟΧΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΣΟΧΟΥ 47. ΔΥΤΙΚΗΣ 8/Θ Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ 48. ΔΥΤΙΚΗΣ 10/Θ 2o Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 6/Θ 2o Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 49. ΚΙΛΚΙΣ 6/Θ Δ.Σ. ΔΡΟΣΑΤΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΡΑΧΩΝΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΡΑΧΩΝΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 10/Θ Δ.Σ. ΣΥΚΙΑΣ 7/Θ Δ.Σ. ΣΥΚΙΑΣ - 4 -

5 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 5/Θ Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΤΗ 4/Θ Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΤΗ ΗΜΑΘΙΑΣ 2/Θ ΔΣ ΔΑΣΚΙΟΥ 1/Θ ΔΣ ΔΑΣΚΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 8/Θ 6ο ΔΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 7/Θ 6ο ΔΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 8/Θ 10ο ΔΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 7/Θ 10ο ΔΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 6/Θ ΔΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ- ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ 5/Θ ΔΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ- ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 6/Θ ΔΣ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ 5/Θ ΔΣ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ 59. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 6/Θ 2ο Δ.Σ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΑΡΤΑΣ 5/Θ 2ο Δ.Σ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΑΡΤΑΣ 60. ΗΠΕΙΡΟΥ 61. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΔΟΜΠΟΛΕΙΟ 3/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΔΟΜΠΟΛΕΙΟ 2/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 62. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 63. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 5/Θ Δ.Σ. ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 64. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 12/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 8/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ /Θ 11o ΑΘΗΝΩΝ 10/Θ, 11ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ /Θ 31ο ΑΘΗΝΩΝ 8/Θ 31ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 67. 9/Θ 57ο ΑΘΗΝΩΝ 8/Θ 57ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 68. 9/Θ61ο ΑΘΗΝΩΝ 8/Θ 61ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ /Θ 52ο ΑΘΗΝΩΝ 9/Θ 52ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ /Θ 73ο ΑΘΗΝΩΝ 8/Θ 73ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 71. 9/Θ 77ο ΑΘΗΝΩΝ 7/Θ 77ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 72. 8/Θ 146ο ΑΘΗΝΩΝ 6/Θ 146ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ /Θ 117ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 8/Θ 117ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ /Θ 41ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 9/Θ 41ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ /Θ 42ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 9/Θ 42ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ /Θ 12ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 8/Θ 12ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 77. 9/Θ 27ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 8/Θ 27ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ /Θ 30ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 8/Θ 30ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ /Θ 6ο Δ.Σ ΤΑΥΡΟΥ 6/Θ 6ο Δ.Σ. ΤΑΥΡΟΥ /Θ 7ο Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 9/Θ 7ο Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 81. 9/Θ 8ο Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 8/Θ 8ο Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ /Θ 15ο Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 8/Θ15ο Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ /Θ 1ο Δ.Σ. ΥΜΗΤΤΟΥ 9/Θ 1ο Δ.Σ. ΥΜΗΤΤΟΥ - 5 -

6 84. 11/Θ 2ο Δ.Σ. ΥΜΗΤΟΥ 8/Θ 2ο Δ.Σ. ΥΜΗΤΤΟΥ /Θ 3ο Δ.Σ. ΥΜΗΤΤΟΥ 6/Θ 3ο Δ.Σ. ΥΜΗΤΤΟΥ /Θ 1ο Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ 8/Θ 1ο Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ /Θ 2ο Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ 8/Θ 2ο Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ /Θ 3ο Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ 8/Θ 3ο Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ /Θ 9ο Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ 10/Θ 9ο Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ /Θ 13ο Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ 8/Θ 13ο Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ 91. Β ΑΘΗΝΑΣ 8/Θ 1ο ΚΗΦΙΣΙΑΣ 6/Θ 1ο Δ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 92. Β ΑΘΗΝΑΣ 5 ο 7/Θ Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 5 ο 6/Θ Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 93. Β ΑΘΗΝΑΣ 10/Θ 3ο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 9/Θ 3ο Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 94. Β ΑΘΗΝΑΣ 10/Θ 1ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8/Θ 1ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 95. Γ ΑΘΗΝΑΣ 11/Θ 11ο Δ. Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ 8/Θ 11ο Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ 96. Γ ΑΘΗΝΑΣ 6 ο 12/Θ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 6 ο 9/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 97. Γ ΑΘΗΝΑΣ 12/Θ 4ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ 9/Θ 4ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ 98. Γ ΑΘΗΝΑΣ 12/Θ 10ο Δ.Σ.ΙΛΙΟΥ 10/Θ 10ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ 99. Γ ΑΘΗΝΑΣ 12/Θ 7ο Δ.Σ. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 9/Θ 7ο Δ.Σ. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 100. Γ ΑΘΗΝΑΣ 9/Θ 5o Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6/Θ 5ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 101. Γ ΑΘΗΝΑΣ 7/Θ 7o Δ. Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6/Θ 7ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 102. Γ ΑΘΗΝΑΣ 12/Θ 13o Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9/Θ 13ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 103. Γ ΑΘΗΝΑΣ 12/Θ 14o Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8/Θ 14ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 104. Γ ΑΘΗΝΑΣ 7/Θ 19o Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6/Θ 19ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 105. Γ ΑΘΗΝΑΣ 12/Θ 26o Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8/Θ 26ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 106. Γ ΑΘΗΝΑΣ 12/Θ 27o Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10/Θ 27ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 107. Γ ΑΘΗΝΑΣ 8/Θ 28o Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6/Θ 28ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 108. Γ ΑΘΗΝΑΣ 11/Θ 29o Δ.Σ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8/Θ 29ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 109. Γ ΑΘΗΝΑΣ 11/Θ 33ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9/Θ 33ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 110. Γ ΑΘΗΝΑΣ 7/Θ 36ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6/Θ 36ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 111. Γ ΑΘΗΝΑΣ 7/Θ 47ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6/Θ 47ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 112. Γ ΑΘΗΝΑΣ 7/Θ 49ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6/Θ 49ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 113. Δ ΑΘΗΝΑΣ 11/Θ 11o Δ.Σ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10/Θ 11ο Δ.Σ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - 6 -

7 114. Δ ΑΘΗΝΑΣ 10/Θ 2Ο Δ.Σ. Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 8/Θ 2ο Δ.Σ. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 115. Δ ΑΘΗΝΑΣ 12/Θ 13Ο Δ.Σ. Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 8/Θ 13ο Δ.Σ. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 116. ΠΕΙΡΑΙΑ 10/Θ 38ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 6/Θ 38ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 117. ΛΑΡΙΣΑΣ 37o 7/Θ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 37o 6/Θ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 118. ΛΑΡΙΣΑΣ 1o 8/Θ Δ.Σ. ΚΡΑΝΕΑΣ 1o 6/Θ Δ.Σ. ΚΡΑΝΕΑΣ 119. ΛΑΡΙΣΑΣ 1o 8/Θ Δ.Σ. ΛΙΒΑΔΙΟΥ 1o 6/Θ Δ.Σ. ΛΙΒΑΔΙΟΥ 120. ΛΑΡΙΣΑΣ 5/Θ Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 121. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ 122. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ 123. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 5/Θ Δ.Σ. ΠΤΕΛΕΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΠΤΕΛΕΟΥ 124. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2o 4/Θ Δ.Σ. ΖΑΓΟΡΑΣ- ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ 2o 3/Θ Δ.Σ. ΖΑΓΟΡΑΣ- ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ 125. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 9o 8/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 9o 7/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 126. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ 127. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 16o 8/Θ Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ 16o 6/Θ Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ 128. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 17o 8/Θ Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ 17o 7/Θ Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ 129. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4o 7/Θ Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4o 6/Θ Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 130. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ 131. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙΑΣ 132. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΔΙΑΒΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΔΙΑΒΑΣ 133. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ - 7 -

8 134. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΟΞΥΝΕΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΟΞΥΝΕΙΑΣ 135. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΓΟΡΓΟΓΥΡΙΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΓΟΡΓΟΓΥΡΙΟΥ 136. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΠΙΑΛΕΙΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΠΙΑΛΕΙΑΣ 137. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΠΡΙΝΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΠΡΙΝΟΥ 138. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΓΕΝΕΣΙ 2/Θ Δ.Σ. ΓΕΝΕΣΙ 139. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9/Θ Δ.Σ. ΠΥΛΗΣ 7/Θ Δ.Σ. ΠΥΛΗΣ 140. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΙΙΚΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΙΙΚΩΝ 141. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 142. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΓΛΙΝΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΓΛΙΝΟΥ 143. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11o 8/Θ Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11o 6/Θ Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 144. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ ΛΕΡΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ ΛΕΡΟΥ 145. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ 146. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 147. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΔΙΜΥΛΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 2/Θ ΔΙΜΥΛΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 148. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ ΡΟΔΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ ΡΟΔΟΥ 149. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 150. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΜΑΛΩΝΑΣ ΡΟΔΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΜΑΛΩΝΑΣ ΡΟΔΟΥ - 8 -

9 151. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΣΑΛΑΚΟΥ ΡΟΔΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΣΑΛΑΚΟΥ ΡΟΔΟΥ 152. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΨΙΝΘΟΥ ΡΟΔΟΥ 4/Θ Δ.Σ ΨΙΝΘΟΥ ΡΟΔΟΥ 153. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 5/Θ Δ.Σ. ΒΙΒΛΟΥ ΝΑΞΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΒΙΒΛΟΥ ΝΑΞΟΥ 154. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ ΝΑΞΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ ΝΑΞΟΥ 155. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΩΝΟΥ ΝΑΞΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΩΝΟΥ ΝΑΞΟΥ 156. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ 157. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 158. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΕΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΕΑΣ 159. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 12/Θ 2 ο Δ.Σ. ΤΗΝΟΥ 6/Θ 2 ο Δ.Σ. ΤΗΝΟΥ 160. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΚΙΜΩΛΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΚΙΜΩΛΟΥ 161. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 4/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ 162. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 163. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΕΡΑΤΥΡΑΣ 5/Θ Δ.Σ. ΕΡΑΤΥΡΑΣ 164. ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2/Θ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ 1/Θ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ 165. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4ο 12/Θ Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4ο 10/Θ Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 166. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1ο 12/Θ Δ.Σ. ΜΑΝΙΑΚΩΝ 1ο 10/Θ Δ.Σ. ΜΑΝΙΑΚΩΝ 167. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4/Θ Δ.Σ. Ν. ΟΙΚΙΣΜΟΥ 2/Θ Δ.Σ. Ν. ΟΙΚΙΣΜΟΥ 168. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ - 9 -

10 169. ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ 170. ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ 171. ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΖΗΡΟΥ 1/Θ Δ. Σ. ΖΗΡΟΥ 172. ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3/Θ Δ.Σ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΩΝ 173. ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3/Θ Δ.Σ ΜΕΛΑΜΠΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΜΕΛΑΜΠΩΝ 174. ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 4/Θ ΔΣ ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ 3/Θ Δ Σ ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ 175. ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 4/Θ Δ Σ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ 3/Θ Δ Σ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ 176. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3/Θ Δ.Σ ΑΣΚΡΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΣΚΡΗΣ 177. ΕΥΒΟΙΑΣ 12/Θ 1 Ο Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 11/Θ 1 Ο Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 178. ΕΥΒΟΙΑΣ 10/Θ 14 Ο Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 9/Θ 14 Ο Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 179. ΕΥΒΟΙΑΣ 9/Θ 20 Ο Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 8/Θ 20 Ο Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 180. ΕΥΒΟΙΑΣ 10/Θ 10 Ο Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 9/Θ 10 Ο Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 181. ΕΥΒΟΙΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΑΝΩ ΣΤΕΝΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΝΩ ΣΤΕΝΗΣ 182. ΕΥΒΟΙΑΣ 5/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 4/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 183. ΕΥΒΟΙΑΣ 9/Θ Δ.Σ.ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ 8/Θ Δ.Σ.ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ 184. ΕΥΒΟΙΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΒΙΤΑΛΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΒΙΤΑΛΩΝ 185. ΕΥΒΟΙΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΖΑΡΑΚΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΖΑΡΑΚΩΝ 186. ΕΥΒΟΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ 187. ΕΥΒΟΙΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΣΤΥΡΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΣΤΥΡΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΕΚΚΑΡΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΕΚΚΑΡΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 6/Θ 24 Ο Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ 5/Θ 24 Ο Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ 190. ΙΟΝΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 8/Θ 1 Ο Δ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 7/Θ 1 Ο Δ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 191. ΙΟΝΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΛΑΚΩΝΩΝ 5/Θ Δ.Σ. ΛΑΚΩΝΩΝ 192. ΙΟΝΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ 193. ΙΟΝΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΧΙΟΝΑΤΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΧΙΟΝΑΤΩΝ

11 194. ΙΟΝΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΣΥΒΡΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΣΥΒΡΟΥ 195. ΙΟΝΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ 196. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ 197. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΟΣΜΑ 1/Θ Δ.Σ. ΚΟΣΜΑ 198. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5ο 8/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 5ο 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 199. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΣΟΛΟΜΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΣΟΛΟΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ & & Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟ 2/Θ Ν/Γ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΣΕ 1/Θ Ν/Γ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΞΑΝΘΗΣ 2/Θ Ν/Γ ΠΑΧΝΗΣ 1/Θ Ν/Γ ΠΑΧΝΗΣ 3. ΔΥΤΙΚΗΣ 2/Θ Ν/Γ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1/Θ Ν/Γ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4. ΗΠΕΙΡΟΥ 2/Θ 24ο Ν/Γ 1/Θ 24ο Ν/Γ 5. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2/Θ 1o Ν/Γ ΦΡΑΓΚΟΥ 1/Θ 1o Ν/Γ ΦΡΑΓΚΟΥ 6. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2/Θ Ν/Γ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 1/Θ Ν/Γ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 7. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 8. ΛΑΡΙΣΑΣ 9. ΛΑΡΙΣΑΣ 2/Θ Ν/Γ ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ 2/Θ Ν/Γ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ 2/Θ Ν/Γ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 1/Θ Ν/Γ ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ 1/Θ Ν/Γ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ 1/Θ Ν/Γ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 10. ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2/Θ Ν/Γ ΣΙΤΑΡΙΑΣ 1/Θ Ν/Γ ΣΙΤΑΡΙΑΣ

12 11. ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2/Θ Ν/Γ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ 1/Θ Ν/Γ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ Β) Συγχωνεύουµε από το σχολικό έτος τις παρακάτω σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως: ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΔΡΥΜΩΝΑ 12/Θ Δ.Σ. ΘΕΡΜΟΥ 12/Θ Δ.Σ. ΘΕΡΜΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2ο 1/Θ Δ.Σ. ΜΥΡΤΙΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ 5/Θ Δ.Σ. ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 7/Θ Δ.Σ. ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ 7/Θ Δ.Σ. ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΑΤΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΓΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΓΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΜΑΧΑΙΡΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ 2/Θ Δ.Σ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 9/Θ 27ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 9/Θ 12ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 12/Θ 12ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΑΝΩ ΑΛΙΣΣΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΑΝΩ ΑΛΙΣΣΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΚΡΙΝΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΕΤΤΑ 6/Θ Δ.Σ. ΡΙΟΛΟΥ 4/ΘΔ.Σ. ΡΙΟΛΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΦΩΣΤΑΙΝΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΣΙΚΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΣΙΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 8/Θ 31ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 8/Θ 26ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 12/Θ 26ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 6/Θ 66 Ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 9/Θ 58ο Δ.Σ.ΠΑΤΡΩΝ 6/Θ 56ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 12/Θ 56ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ

13 ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΒΑΛΜΑΝΤΟΥΡΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ 1/Θ 70ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 2/Θ 69ο Δ.Σ.ΠΑΤΡΩΝ 6/Θ 39ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 6/Θ 28ο Δ.Σ.ΠΑΤΡΩΝ 9/Θ 13ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 37 ο 6/Θ Δ.Σ ΠΑΤΡΩΝ 6 ο 10/Θ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 38 ο 6/Θ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 19 ο 10/Θ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΜΗΤΟΠΟΛΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΧΑΙΚΑΛΙΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΝΙΦΟΡΕΙΚΩΝ 12/Θ 2ο Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΓΟΜΟΣΤΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΕΙΚΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ 7/Θ 39ο Δ.Σ.ΠΑΤΡΩΝ 12/Θ 13ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 6 ο 12/Θ Δ.Σ.ΠΑΤΡΩΝ 19 ο 12/Θ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ 12/Θ 2ο Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΕΙΚΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΒΑΛΤΑΣ- ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΕΤΣΑΚΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΛΕΙΒΑΡΤΖΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΨΩΦΙΔΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΠΕΤΣΑΚΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΨΩΦΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 6/Θ Δ.Σ.. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΔΑΦΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΔΑΦΝΙΩΤΙΣΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΕΡΑΜΙΔΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΧΑΒΑΡΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΔΑΦΝΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΜΠΟΡΣΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΣΤΡΟΥΣΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΧΑΒΑΡΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΜΠΟΡΣΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 12/Θ Δ.Σ. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ 12/Θ Δ.Σ. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΑΡΕΤΗΣ 3/Θ Δ.Σ. ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ

14 ΗΛΕΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΛΟΥΤΟΧΩΡΙΟΥ 9/Θ Δ.Σ. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 10/Θ Δ.Σ. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΛΑΝΤΖΟΪΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΥΦΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΛΙΝΔΙΑ 4/Θ Δ.Σ. ΓΟΥΜΕΡΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΓΟΥΜΕΡΟΥ & ΔΡΑΜΑΣ 6/Θ 2ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΝΕΡΟΦΡΑΧΤΗ 10/Θ 2ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΩΝΑ & ΔΡΑΜΑΣ 6/Θ 1ο Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 7/Θ 1ο Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ & ΔΡΑΜΑΣ 12/Θ 4ο Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ 12/Θ 4ο Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ & ΔΡΑΜΑΣ 6/Θ 16ο Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 7/Θ 16ο Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ & ΔΡΑΜΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ 7/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ & ΔΡΑΜΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ - ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ - ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

15 & ΔΡΑΜΑΣ 6/Θ 1ο Δ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 6/Θ 1ο Δ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 3/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ & ΔΡΑΜΑΣ 12/Θ 1 ο Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ - ΦΤΕΛΙΑΣ 12/Θ 1 ο Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ 6/Θ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ & ΕΒΡΟΥ 6/Θ 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 12/Θ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 6/Θ 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ & ΕΒΡΟΥ 10/Θ 1ο Δ.Σ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 10/Θ 1ο Δ.Σ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΥΠΡΙΝΟΥ & ΕΒΡΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΚΟΜΑΡΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΦΥΛΑΚΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΥΠΡΙΝΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΧΑΝΔΡΑ & ΕΒΡΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΑΒΥΛΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΣΤΕΡΝΑΣ & ΕΒΡΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΔΙΚΑΙΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΤΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΔΙΚΑΙΩΝ & ΕΒΡΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΛΑΒΑΡΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΑΜΟΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΛΑΒΑΡΩΝ & ΚΑΒΑΛΑΣ 6/Θ 1 Ο Δ.Σ. ΚΡΗΝΙΔΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΛΥΔΙΑΣ 6/Θ 1 Ο Δ.Σ. ΚΡΗΝΙΔΩΝ

16 & ΚΑΒΑΛΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΦΙΛΙΠΠΩΝ 3/Θ ΔΙΕΔΡΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΥΣΤΥΛΟΥ ΔΑΤΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΦΙΛΙΠΠΩΝ & ΚΑΒΑΛΑΣ 10/Θ Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ 10/Θ Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ & ΚΑΒΑΛΑΣ 6/Θ 7ο Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ 6/Θ 1ο Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ 6/Θ 7ο Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ & ΚΑΒΑΛΑΣ 6/Θ 4ο Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 6/Θ 4ο Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 3/Θ Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΞΕΡΙΑ & ΚΑΒΑΛΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΑΒΔΗΡΩΝ & ΞΑΝΘΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΥΣ 2/Θ Δ.Σ. ΜΑΝΔΡΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΑΒΔΗΡΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ & ΞΑΝΘΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΓΕΝΙΣΕΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΒΑΦΕΙΚΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΓΕΝΙΣΕΑΣ & ΞΑΝΘΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ & ΞΑΝΘΗΣ 3/Θ Δ.Σ. ΚΟΥΤΣΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΠΗΓΑΔΙΩΝ & ΞΑΝΘΗΣ 6/Θ 13 ο Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ 12/Θ 13ο Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ

17 6/Θ 19ο Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ & ΡΟΔΟΠΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΣΩΣΤΗ 1/Θ Δ.Σ. ΑΣΩΜΑΤΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΣΩΣΤΗ & ΡΟΔΟΠΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΑΙΓΕΙΡΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΠΑΡΑΔΗΜΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΑΙΓΕΙΡΟΥ & ΡΟΔΟΠΗΣ 3/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ 1/Θ Δ.Σ. ΣΑΛΠΗΣ 3/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ & ΡΟΔΟΠΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 6/Θ 1ο ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 6/Θ 2ο ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ 8/Θ Δ.Σ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΠΕΤΡΑΣ 12/Θ 2ο Δ.Σ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ 12/Θ 5ο Δ.Σ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΣΤΕΙΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΔΙΣΤΟΜΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 12/Θ 2ο Δ.Σ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ 12/Θ 5ο Δ.Σ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΔΙΣΤΟΜΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΛΕΙΔΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΘΩΜΑ 6/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΘΩΜΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΑΤΤΑΛΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 6/Θ Δ.Σ.. ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΑΧΛΑΔΙΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 6/Θ 3ο Δ.Σ. ΨΑΧΝΩΝ 6/Θ 3ο Δ.Σ. ΨΑΧΝΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ.ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ 12/Θ 2ο Δ.Σ. ΨΑΧΝΩΝ 12/Θ 2ο Δ.Σ. ΨΑΧΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΠΟΥΡΝΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΠΙΣΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΠΙΣΣΩΝΑ 2/Θ Δ.Σ. ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑΣ 6/Θ 1ο Δ.Σ. ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ 12/Θ 1ο Δ.Σ. ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ

18 6/Θ 2ο Δ.Σ. ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΕΝΟΡΙΑΣ 6/Θ 2ο Δ.Σ. ΚΥΜΗΣ 1/Θ Δ.Σ. ΜΗΛΕΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗ 1/Θ Δ.Σ.ΒΟΥΤΑ 6/Θ 2ο Δ.Σ. ΚΥΜΗΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 12/Θ 2ο Δ.Σ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΑΜΑΡΙΩΝ 2/Θ Δ.Σ.ΚΑΛΥΒΙΩΝ 12/Θ 1ο Δ.Σ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ 3/Θ 17o Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 5/Θ 23ο Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΗΛΙΩΝ 12/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ 12/Θ 2ο Δ.Σ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ 12/Θ 1ο Δ.Σ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ 6/Θ 23ο Δ.Σ. XΑΛΚΙΔΑΣ 12/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΑΓΡΙΟΒΟΤΑΝΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΓΟΥΒΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΓΟΥΒΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΔΡΥΜΩΝΑ 6/Θ Δ.Σ. ΡΟΒΙΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΡΟΒΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΗΡΙΝΘΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΗΡΙΝΘΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΜΟΥΡΤΙΑ 8/Θ Δ.Σ. ΛΙΜΝΗΣ 8/Θ Δ.Σ. ΛΙΜΝΗΣ 1/Θ Δ.Σ. ΤΟΠΟΛΙΑΝΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΒΑΛΑΩΡΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΒΑΛΑΩΡΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. Ν. ΑΡΓΥΡΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ 1/Θ Δ.Σ.ΚΕΔΡΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 6/Θ 8ο Δ. Σ. ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 6/Θ 18ο Δ. Σ. ΛΑΜΙΑΣ 12/Θ 8ο Δ. Σ. ΛΑΜΙΑΣ 1/Θ Δ. Σ. ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 6/Θ 1ο Δ. Σ. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 6/Θ 1ο Δ. Σ. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1/Θ Δ. Σ. ΛΥΓΑΡΙΑΣ 6/Θ 19ο Δ. Σ. ΛΑΜΙΑΣ 1/Θ Δ. Σ. ΜΥΛΩΝ 1/Θ Δ. Σ. ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΥ 6/Θ Δ. Σ. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 1/Θ Δ. Σ. ΤΣΟΥΚΑΣ 1/Θ Δ. Σ. ΑΡΧΑΝΙΟΥ 12/Θ Δ. Σ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 6/Θ 19ο Δ. Σ. ΛΑΜΙΑΣ 6/Θ Δ. Σ. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 12/Θ Δ. Σ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

19 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 1/Θ Δ. Σ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ 5/Θ Δ. Σ. ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ 2ο 6/Θ Δ.Σ.ΙΤΕΑΣ 1ο 6/Θ Δ.Σ.ΙΤΕΑΣ 6/Θ Δ. Σ. ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ 12/Θ Δ.Σ.ΙΤΕΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ.ΕΥΠΑΛΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ.ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΛΙΛΑΙΑΣ 5/Θ Δ.Σ.ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 6/Θ Δ.Σ.ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 1/Θ Δ.Σ.ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΓ.ΕΥΘΥΜΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ 4ο 6/Θ Δ.Σ.ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ 8/Θ Δ.Σ.ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4ο 6/Θ Δ.Σ.ΑΜΦΙΣΣΑΣ 8/Θ Δ.Σ.ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΔΙΚΙΟΥ 6/Θ 1ο Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 1ο 6/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΜΟΝΟΚΑΜΠΙΟΥ 6/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2ο Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 2ο 6/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 1/Θ Δ.Σ ΣΤΕΛΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΕΥΔΗΛΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΕΥΔΗΛΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΒΡΑΚΑΔΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΧΡΙΣΤΟΥ ΡΑΧΩΝ 1ο 6/Θ Δ.Σ. ΡΑΧΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ 2ο 3/Θ Δ.Σ. ΡΑΧΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΣ 1/Θ Δ.Σ. ΒΑΒΙΛΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 8/Θ 14ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 8/Θ 6ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 6ο 12/Θ Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

20 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 8/Θ 12ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 8/Θ 3ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 3ο 12/Θ Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΜΕΣΑΓΡΟΥ 8/Θ Δ.Σ. ΠΑΠΑΔΟΥ 8/Θ Δ.Σ. ΠΑΠΑΔΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΛΙΣΒΟΡΙΟΥ 11/Θ Δ.Σ. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 12/Θ Δ.Σ. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΠΕΛΟΠΗΣ 5/Θ Δ.Σ. ΚΑΠΗΣ- ΚΛΕΙΟΥΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΠΗΣ- ΚΛΕΙΟΥΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 1/Θ ΔΣ ΠΛΑΤΕΟΣ 8/Θ 1 Ο ΔΣ ΜΥΡΙΝΑΣ 8/Θ 1 Ο ΔΣ ΜΥΡΙΝΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 3/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΝΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1/Θ Δ.Σ. ΔΟΥΜΠΙΩΝ- ΣΑΝΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΜΑΡΑΘΟΥΣΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4/Θ Δ.Σ. ΓΟΜΑΤΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. 1ο ΙΕΡΙΣΣΟΥ 6/Θ Δ.Σ. 1ο ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ 8/Θ 2ο Δ.Σ. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ.2 ο 8/Θ Δ.Σ. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 91ο 6/Θ Δ.Σ. 16ο 6/Θ Δ.Σ. 16ο 12/Θ Δ.Σ. 6/Θ 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΤΔΕ 3/Θ 3 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΤΔΕ 1o 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΤΔΕ 6/Θ 1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΤΔΕ 2/Θ Δ.Σ. ΛΑΚΚΙΑΣ 2o 6/Θ Δ.Σ. Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 2o 6/Θ Δ.Σ. Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ

21 107ο 6/Θ Δ.Σ. 14ο 6/Θ Δ.Σ. 107ο 12/Θ Δ.Σ. 82ο 6/Θ Δ.Σ. 17ο 6/Θ Δ.Σ. 17ο 12/Θ Δ.Σ. 46ο 12/Θ Δ.Σ. 45ο 6/Θ Δ.Σ. 45ο 12/Θ Δ.Σ. 50ο 6/Θ Δ.Σ. 49ο 6/Θ Δ.Σ. 50ο 12/Θ Δ.Σ. 90ο 6/Θ Δ.Σ. 6ο 8/Θ Δ.Σ. 90ο 12/Θ Δ.Σ. 57ο 12/Θ Δ.Σ. 55ο 6/Θ Δ.Σ. 55ο 12/Θ Δ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ 6/Θ 9o Δ Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 10/Θ 7o Δ Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 7o 12/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4 ο 6/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 10 Ο 12/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 10 Ο 6/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 6/Θ 9o Δ Σ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ- ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ 4o 12/Θ Δ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ- ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 6/Θ 4o Δ Σ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ- ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ 2/Θ Δ Σ ΕΛΕΟΥΣΑΣ 12/Θ Δ Σ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 12/Θ Δ.Σ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 6/Θ Δ Σ ΜΕΣΑΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

22 5/Θ Δ Σ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 2/Θ Δ Σ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 10/Θ Δ Σ ΚΟΛΧΙΚΟΥ 12/Θ Δ.Σ. ΚΟΛΧΙΚΟΥ 2/Θ Δ Σ ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 2/Θ Δ Σ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΠΡΟΦΗΤΗ - ΕΓΝΑΤΙΑΣ 4/Θ Δ Σ ΠΡΟΦΗΤΗ - ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 2/Θ Δ Σ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΑΣ - ΚΑΛΑΜΩΤΟΥ 6/Θ Δ Σ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ 2/Θ Δ Σ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ 7/Θ Δ Σ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 7/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 2/Θ Δ Σ ΜΟΔΙΟΥ 8/Θ Δ Σ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ 8/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ 1/Θ Δ Σ ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ Σ ΞΥΛΟΠΟΛΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΞΥΛΟΠΟΛΗ 6/Θ 6o Δ Σ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ 1o 12/Θ Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 6/Θ 1o Δ Σ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 6/Θ 9o Δ Σ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ 5o 12/Θ Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 6/Θ 5o Δ Σ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 6/Θ 11o Δ Σ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ 4o 12/Θ Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 6/Θ 4o Δ Σ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

23 6/Θ 15o Δ Σ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ 13o 12/Θ Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 6/Θ 13o Δ Σ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 6/Θ 12o Δ Σ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 16o 12/Θ Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 8/Θ 16o Δ Σ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΜΑΡΙΝΑΣ- ΠΟΛΛΩΝ ΝΕΡΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΜΑΡΙΝΑΣ- ΠΟΛΛΩΝ ΝΕΡΩΝ- ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΣΦΗΚΙΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ- ΣΦΗΚΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 6/Θ 2ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ 7/Θ 1ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ 10/Θ 1ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΑΝΘΟΦΥΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 4/Θ Δ.Σ. Π.ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ 4/Θ Δ.Σ. Π. ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 2/Θ Δ.Σ. ΣΤΑΘΗ 1ο 9/Θ Δ.Σ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 1ο 9/Θ Δ.Σ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΓΡΙΒΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 2ο 7/Θ Δ.Σ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 2ο 7/Θ Δ.Σ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΒΑΘΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 3/Θ Δ.Σ. ΤΕΡΠΥΛΛΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ.ΜΑΝΡΩΝ ΚΙΛΚΙΣ 6/Θ Δ.Σ. ΓΑΛΛΙΚΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΓΑΛΛΙΚΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 5/Θ Δ.Σ. ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 1/Θ Δ.Σ. ΛΑΟΔΙΚΗΝΟΥ 6/Θ Δ.Σ.. ΚΑΜΠΑΝΗ

24 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΜΠΑΝΗ 2/Θ Δ.Σ. ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 2ο 8/Θ Δ.Σ.ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 2ο 8/Θ Δ.Σ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΣΩΤΗΡΑ 2/Θ Δ.Σ. ΣΩΤΗΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΛΕΥΡΩΜΑΤΟΣ 5/Θ Δ.Σ. ΠΕΤΡΑΙΑΣ 5/Θ Δ.Σ. ΠΕΤΡΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΛΙΠΑΡΟΥ 7/Θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 7/Θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ ΠΕΛΛΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ 6ο 12/Θ Δ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ 12/Θ 6ο Δ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ 12/Θ 13ο Δ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 12/Θ 13ο Δ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΧΡΑΝΗΣ 2/Θ Δ.Σ. Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ 6/Θ Δ.Σ. Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ 2/Θ Δ.Σ ΕΛΑΦΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΤΟΞΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΕΞΟΧΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ - ΕΞΟΧΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΛΩΝΙΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΚΙΤΡΟΥΣ 6/Θ Δ.Σ.ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΓΑΝΟΧΩΡΑΣ 6/Θ Δ.Σ.ΓΑΝΟΧΩΡΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΣΕΒΑΣΤΗΣ 12/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΙΝΟΥ 12/Θ Δ.Σ.ΚΟΡΙΝΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ 6/Θ Δ.Σ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΜΕΘΩΝΗΣ 6/Θ Δ.Σ. 3ο ΑΙΓΙΝΙΟΥ 6/Θ 3ο Δ.Σ. ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 6/Θ 22ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ 12/Θ 2ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΠΕΠΟΝΙΑΣ 10/Θ Δ.Σ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 2ο 12/Θ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ 12/Θ Δ.Σ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΣ

25 2/Θ Δ.Σ. ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΠΡΟΒΑΤΑ 6/Θ Δ.Σ. ΠΡΟΒΑΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΑΝΘΗΣ 7/Θ 2ο Δ.Σ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ 7/Θ 2ο Δ.Σ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΝΙΚΟΚΛΕΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΒΕΡΓΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΙΒΗΡΩΝ 7/Θ Δ.Σ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ 12/Θ Δ.Σ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΧΟΡΤΕΡΟ 6/Θ 3ο Δ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 6/Θ 3ο Δ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΚΑΜΑΡΩΤΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΚΑΠΝΟΦΥΤΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΛΙΒΑΔΙΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΕΡΚΙΝΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ 4/Θ Δ.Σ. Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ 6/Θ Δ.Σ. Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΠΡΩΤΗΣ - ΚΡΗΝΙΔΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΡΗΝΙΔΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΡΗΝΙΔΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΜΟΝΟΒΡΥΣΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 6/Θ Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΓΕΦΥΡΟΥΔΙΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΒΑΛΤΕΡΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΒΑΛΤΕΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΤΥΡΟΛΟΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ

26 ΣΕΡΡΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΡΗΣ 5/Θ Δ.Σ. ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΛΙΘΟΤΟΠΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΚΟΙΜΗΣΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΙΜΗΣΗΣ 1/θ Δ Σ ΑΓΙΟΠΗΓΗΣ 2/θ Δ Σ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2/θ Δ Σ ΡΟΥΣΣΟΥ 5o 12/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 16o 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 5o 10/θ Δ Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 17o 5/θ Δ Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9o 12/θ Δ Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9o 12/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1/θ Δ Σ ΡΑΧΟΥΛΑΣ 5/Θ Δ Σ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 6/Θ Δ.Σ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ 2/Θ Δ Σ ΠΑΛΗΟΥΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1/Θ Δ Σ ΔΑΦΝΟΣΠΗΛΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ ΚΑΛΙΦΩΝΙΟΥ 2/Θ Δ Σ ΖΑΪΜΙΟΥ 5/Θ Δ Σ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 2/Θ Δ Σ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1/Θ Δ Σ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ 2/Θ Δ Σ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ 5/Θ Δ Σ ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4/Θ Δ Σ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 4/Θ Δ Σ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ- ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ- ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1/Θ Δ Σ ΛΟΥΤΡΟΥ 4/Θ Δ.Σ ΚΕΔΡΟΥ 4/Θ Δ Σ ΚΕΔΡΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2/Θ Δ Σ ΦΡΑΓΚΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 6/Θ Δ Σ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2/θ Δ Σ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 2/θ Δ Σ ΞΥΝΟΝΕΡΙ- ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

27 4/θ Δ Σ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 15o 6/θ Δ Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2o 12/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2o 8/θ Δ Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3/θ Δ Σ ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΝΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 4/θ Δ Σ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4/Θ Δ Σ ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 6/Θ Δ Σ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1/Θ Δ Σ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 4/Θ Δ.Σ ΒΛΟΧΟΥ 4/Θ Δ Σ ΒΛΟΧΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4/Θ Δ Σ ΜΥΡΙΝΗΣ 5/Θ Δ.Σ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 4/Θ Δ Σ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΚΟΣΚΙΝΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΟΣΚΙΝΑ 1/Θ Δ.Σ. ΨΑΘΟΧΩΡΑΣ 2/Θ Δ Σ ΓΟΡΓΟΒΙΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2/Θ Δ Σ ΜΑΡΚΟ 3o 7/Θ Δ.Σ. ΠΑΛΑΜΑ 3o 7/Θ Δ Σ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2/Θ Δ Σ ΠΕΔΙΝΟΥ 7/Θ Δ.Σ. ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ 7/Θ Δ Σ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1/Θ Δ Σ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ 6/Θ Δ Σ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1/Θ Δ Σ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ

28 1/Θ Δ Σ ΚΑΤΑΦΥΛΛΙ 1/Θ Δ Σ ΑΡΓΥΡΙΟΥ 1/Θ Δ Σ ΓΕΛΑΝΘΗΣ 1/Θ Δ Σ ΠΥΡΓΟΣ ΙΘΩΜΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1/Θ Δ Σ ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ 2/Θ Δ Σ ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ 5/Θ Δ Σ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 20o 4/Θ Δ Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 6o 12/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 6o 10/Θ Δ Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3/Θ Δ Σ ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 21o 6/Θ Δ Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 7ο 12/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 7o 8/Θ Δ Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2/Θ Δ Σ ΓΕΦΥΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1/Θ Δ Σ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ 1ο 6/Θ Δ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ 1o 6/Θ Δ Σ ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1/Θ Δ Σ ΠΥΡΓΟΣ ΚΙΕΡΙΟΥ 5/Θ ΔΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 5/Θ ΔΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 2/Θ Δ Σ ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3o 6/Θ Δ Σ ΣΟΦΑΔΩΝ 2ο 12/Θ Δ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ 2o 6/Θ Δ Σ ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1/Θ Δ Σ ΛΕΥΚΗΣ 4/Θ Δ.Σ. ΦΥΛΛΟΥ 4/Θ Δ Σ ΦΥΛΛΟΥ 2/Θ Δ Σ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3/Θ Δ Σ ΦΙΛΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΑΝΑΒΡΑΣ 4/Θ Δ Σ ΑΝΑΒΡΑΣ

29 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2/Θ Δ Σ ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΚΥΨΕΛΗΣ 4/Θ Δ Σ ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2/Θ Δ Σ ΑΧΛΑΔΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 5/Θ Δ Σ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 1/Θ Δ Σ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2/Θ Δ Σ ΠΤΕΛΟΠΟΥΛΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 4/Θ Δ Σ ΣΤΑΥΡΟΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΖΩΡΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΓΙΑΝΝΩΤΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΜΗΛΕΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΛΥΚΟΥΔΙΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 2/θ Δ Σ ΚΑΛΥΒΙΑ 2/θ Δ Σ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 1/θ Δ Σ ΠΥΘΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2/θ Δ Σ ΔΟΛΙΧΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 4/θ Δ Σ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΙΑ 2/Θ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ 1ο 6/Θ Δ.Σ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2/Θ Δ.Σ ΔΡΥΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 1/Θ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 1ο 8/Θ Δ.Σ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 4/Θ Δ.Σ ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 1/θ Δ Σ ΠΟΤΑΜΙΑ ΑΓΙΑΣ 2o 9/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ 9/θ 2o Δ Σ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 2 ο 6/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 2 ο 5/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ

30 ΛΑΡΙΣΑΣ 1/θ Δ Σ ΚΑΤΩ ΑΜΥΓΔΑΛΗ 5/Θ Δ.Σ. ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΑΓΙΑΣ 4/θ Δ Σ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΙΑΣ 1/θ Δ Σ ΑΧΙΛΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 1/θ Δ Σ ΝΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΑΡΜΕΝΙΟΥ 6/θ Δ Σ ΑΡΜΕΝΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 1/θ Δ Σ ΑΓΝΑΝΤΕΡΗ 2/Θ Δ.Σ. ΜΕΓΑΛΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 2/θ Δ Σ ΜΕΓΑΛΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 35o 8/θ Δ Σ ΛΑΡΙΣΑ 1o 12/Θ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 1o 10/θ Δ Σ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 1/θ Δ Σ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 7/Θ Δ.Σ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 6/θ Δ Σ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 3/θ Δ Σ ΝΕΕΣ ΚΑΡΥΕΣ 6/Θ Δ.Σ. ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 4/θ Δ Σ ΖΑΠΠΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1/θ Δ Σ ΔΑΣΟΛΟΦΟΣ 6/Θ Δ.Σ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ 6/θ Δ Σ ΒΑΜΒΑΚΟΥ 1/θ Δ Σ ΑΣΠΡΟΓΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 1/θ Δ Σ ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ 2/Θ Δ.Σ. ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ 2/θ Δ Σ ΕΡΕΤΡΕΙΑ 3/θ Δ Σ ΚΡΗΝΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2/θ Δ Σ ΥΠΕΡΕΙΑ 6/Θ Δ.Σ. ΕΥΥΔΡΙΟΥ ΛΟΦΟΥ 6/θ Δ Σ ΕΥΥΔΡΙΟΥ ΛΟΦΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 2/θ Δ Σ ΒΡΥΣΙΑ 2o 9/Θ Δ.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ 9/θ 2o Δ Σ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 2/θ Δ Σ ΝΑΡΘΑΚΙ 1o 12/Θ Δ.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ

31 5ο 6/θ Δ Σ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 1o 6/θ Δ Σ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 28o 8/θ Δ Σ ΛΑΡΙΣΑ 2o 12/Θ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 2o 10/θ Δ Σ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 4o 6/θ Δ Σ ΤΥΡΝΑΒΟΣ 4o 12/Θ Δ.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΣ 6o 6/θ Δ Σ ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1/θ Δ Σ ΚΟΥΛΟΥΡΙ 31o 6/Θ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 31o 6/θ Δ Σ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 1o 6/θ Δ Σ ΦΑΛΑΝΗ 1o 12/Θ Δ.Σ. ΦΑΛΑΝΗΣ 2o 6/θ Δ Σ ΦΑΛΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 1o 6/θ Δ Σ ΤΥΡΝΑΒΟΣ 1o 12/Θ Δ.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ 7o 6/θ Δ Σ ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4o 2/θ Δ Σ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ 1o 6/Θ Δ.Σ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ- ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ 1o 6/θ Δ Σ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ- ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3o 1/θΔ Σ ΑΓΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ 2o 6/Θ Δ.Σ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 2o 6/θ Δ Σ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 6o 1/θ Δ Σ ΦΕΡΩΝ- ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ 4o 2/Θ Δ.Σ. ΦΕΡΩΝ- ΑΕΡΙΝΟΥ 4o 2/θ Δ Σ ΦΕΡΩΝ- ΑΕΡΙΝΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4o 2/θ Δ Σ ΚΑΡΛΑΣ- ΚΕΡΑΣΙΑΣ 3o 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΛΑΣ- ΚΑΝΑΛΙΩΝ 3o 6/θ Δ Σ ΚΑΡΛΑΣ- ΚΑΝΑΛΙΩΝ

32 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1/Θ Δ Σ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ 1ο 6/Θ Δ.Σ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 1o 6/θ Δ Σ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2/Θ Δ Σ ΚΡΟΚΙΟΥ 2ο 6/Θ Δ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ 2o 6/θ Δ Σ ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 12o 1/θ Δ Σ Ν.ΙΩΝΙΑΣ- ΓΛΑΦΥΡΩΝ 1ο 12/Θ Δ.Σ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ 1o 12/θ Δ Σ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2/Θ Δ Σ ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ 1ο 7/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 6/Θ 1o 6/θ Δ Σ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 5o 1/θ Δ Σ ΦΕΡΩΝ- ΧΛΟΗΣ 2o 6/Θ Δ.Σ. ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 2o 6/Θ Δ Σ ΦΕΡΩΝ- ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 19o 2/θ Δ Σ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 17ο 8/Θ Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 17o 8/θ Δ Σ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2/Θ Δ Σ ΦΩΤΑΔΑ- ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΒΑΛΤΙΝΟΥ 4/Θ Δ Σ ΒΑΛΤΙΝΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/Θ Δ Σ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΑ 4/Θ Δ.Σ. ΜΕΓΑΡΧΗΣ 4/Θ Δ Σ ΜΕΓΑΡΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2/Θ Δ Σ ΔΡΟΣΕΡΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΠΗΓΗΣ 2/Θ Δ Σ ΜΟΥΡΙΑΣ 6/Θ Δ Σ ΠΗΓΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4/Θ Δ Σ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 6/Θ Δ.Σ. ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ 4/Θ Δ Σ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ

33 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3/Θ Δ Σ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΦΗΚΗΣ 6/Θ Δ Σ ΦΗΚΗΣ 2/Θ Δ Σ ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/θ Δ Σ ΝΟΜΗ 6/Θ Δ.Σ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 1/Θ Δ Σ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ 6/Θ Δ Σ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/Θ Δ Σ ΠΗΝΕΙΑΔΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΖΑΡΚΟΥ 6/Θ Δ Σ ΖΑΡΚΟΥ 2/Θ Δ Σ ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3/Θ Δ Σ ΚΛΟΚΟΤΟΥ 1o 6/Θ Δ.Σ. ΟΙΧΑΛΙΑΣ 3/Θ Δ Σ ΚΡΗΝΗΣ 1o 6/θ Δ Σ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3/Θ Δ Σ ΚΡΗΝΙΤΣΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ 6/Θ Δ Σ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ 4/Θ Δ Σ ΣΑΡΑΚΙΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/Θ Δ Σ ΑΥΡΑΣ 2ο 12/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 12/Θ 2o 12/θ Δ Σ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 1/Θ Δ Σ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2/Θ Δ Σ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 6/Θ Δ Σ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/Θ 14o 1/θ Δ Σ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 14ο 6/Θ Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 15o 6/θ Δ Σ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

34 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3/Θ Δ Σ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ Σ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2/Θ Δ Σ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΜΕΓ.ΚΑΛΥΒΙΑ 6/Θ Δ Σ ΜΕΓ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/Θ Δ Σ ΛΟΓΓΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ 4/Θ Δ Σ ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/Θ Δ Σ ΒΥΤΟΥΜΑ 4ο 8/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 4o 8/θ Δ Σ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/Θ Δ Σ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ 2ο 6/Θ Δ.Σ.ΦΑΡΚΑΔΩΝΑΣ 2o 6/θ Δ Σ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2/Θ Δ Σ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ 1ο 6/Θ Δ.Σ. ΦΑΡΚΑΔΩΝΑΣ 6/Θ 1o Δ Σ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3/Θ 3ο Δ.Σ. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΜΕΛΙΚΙΩΝ ΚΑΒΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1ο 6/Θ Δ.Σ. ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΜΕΛΙΚΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6/Θ 1ο Δ.Σ. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2/Θ 5ο Δ.Σ. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΒΙΤΑΛΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6/Θ 2ο Δ.Σ. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 6/Θ 2ο Δ.Σ. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 9/Θ 3ο Δ.Σ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 12/Θ 2ο Δ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 12/Θ 8ο Δ.Σ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6/Θ 15ο Δ.Σ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 12/Θ Δ.Σ. ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 12/Θ Δ.Σ. ΜΑΝΤΟΥΚΙΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΥΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 4/Θ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 5ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 2ο 7/θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 2ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ

35 7ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 1ο 8/θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 1ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 19ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 18ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 18ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 80ο 6/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 10ο 8/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 10ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 84ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 71ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 71ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 116ο 6/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 14ο 10/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 14ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 118ο 8/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 4ο 8/θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 4ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 122ο 6/θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 45ο 6/θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 45ο 8/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 124ο 6/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 115ο 8/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 115ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 125ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 104ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 104ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 136ο 10/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 66ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 66ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 140ο 6/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 24ο 6/θ Δ.Σ. Αθηνών 24ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 147ο 6/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 96ο 6/θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 96ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 148ο7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 113ο 8/θ Δ.Σ. Αθηνών 113ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 155ο 6/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 17ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 17ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 159ο 6/θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 50ο 6/θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 50ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 160ο 6/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 51ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 51ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 163ο 6/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 144ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 144ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 164ο 6/θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 20ο 7/θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 20ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 9ο 6/θ Δ.Σ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 8ο 6/θ Δ.Σ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 8ο 12/Θ Δ.Σ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 6ο 6/θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 1ο 6/θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 1ο 12/Θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 8ο 8/θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2ο 8/θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2ο 12/Θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 14o 6/θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 12ο 6/θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 12ο 12/Θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 15ο 8/θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 7ο 8/θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 7ο 12/Θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 17ο 6/θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 16ο 12/Θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

36 16ο 6/θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 11ο 6/θ ΔΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 6ο 6/θΔΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 6ο 12/Θ Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 14ο 6/θ ΔΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2ο 8/θ ΔΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2ο 12/Θ Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 16ο 6/θ ΔΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 12ο 9/θ ΔΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 12ο 12/Θ Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 17ο 6/θ ΔΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 5ο 6/θ ΔΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 5ο 12/Θ Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 14ο 6/θ ΔΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1o 10/θ ΔΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1o 12/Θ Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 16ο 9/θ ΔΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 3ο 10/θ ΔΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 3ο 12/Θ Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 18ο6/θ ΔΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2o 11/θ ΔΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2o 12/Θ Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 22ο 6/θ ΔΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 13ο 10/θ ΔΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 13ο 12/Θ Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 12ο 8/θ ΔΣ ΒΥΡΩΝΑ 4ο 9/θ ΔΣ ΒΥΡΩΝΑ 4ο 12/Θ Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ 5ο 8/θ ΔΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 4ο 9/θ ΔΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 4ο 12/Θ Δ.Σ. ΥΜΗΤΤΟΥ Β ΑΘΗΝΑΣ 2ο ΔΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 1ο ΔΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 1ο 12/Θ Δ.Σ. ΨΥΧΙΚΟΥ Β ΑΘΗΝΑΣ 8ο 8/θ ΔΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 4ο 10/θ ΔΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 4ο 12/Θ Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Β ΑΘΗΝΑΣ 15ο 6/θ ΔΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 3ο 9/θ ΔΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 3ο 12/Θ Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Β ΑΘΗΝΑΣ 17ο 6/θ ΔΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 9ο 8/θ ΔΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 9ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Β ΑΘΗΝΑΣ 5ο 6/θ ΔΣ Πεύκης 1ο 6/θ ΔΣ Πεύκης 1ο 12/Θ Δ.Σ. ΠΕΥΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ 12ο 6/θ ΔΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 2ο 12/θ ΔΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 2ο 12/Θ Δ.Σ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ Β ΑΘΗΝΑΣ 13ο 6/θ ΔΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 6ο 10/θ ΔΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 6ο 12/Θ Δ.Σ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ Β ΑΘΗΝΑΣ 20ο 6/θ ΔΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 7ο 10/θ ΔΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 7ο 12/Θ Δ.Σ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ 15ο 10/θ ΔΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 7ο 12/θ ΔΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 7ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ Γ ΑΘΗΝΑΣ 23ο 6/θ ΔΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3o 6/θ ΔΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3o 10/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ ΑΘΗΝΑΣ 46ο 6/θ ΔΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 18o 8/θ ΔΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 18ο 12/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ ΑΘΗΝΑΣ 48ο 6/θ ΔΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 16o 6/θ ΔΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 16o 12/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ ΑΘΗΝΑΣ 9ο 6/θ ΔΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 3ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

37 3ο 7/θ ΔΣ ΒΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Δ ΑΘΗΝΑΣ 22ο7/θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 5ο 7/θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 5ο 12/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ 8o 6/θ Δ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 5o 8/θ Δ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 5o 12/Θ Δ.Σ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ 9o 7/θ Δ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 6o 8/θ Δ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 6o 12/Θ Δ.Σ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ 10o 10/θ Δ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 1o 9/θ Δ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 1o 12/Θ Δ.Σ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ 11o 8/θ Δ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 2o 8/θ Δ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 2o 12/Θ Δ.Σ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ 14o 7/θ Δ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 12o 6/θ Δ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 12o 12/Θ Δ.Σ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ 15o 6/θ Δ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 7o 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 7o 12/Θ Δ.Σ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ 16ο 6/θ Δ.Σ.ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8ο 12/θ Δ. Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8ο 12/Θ Δ. Σ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ ΑΘΗΝΑΣ 9ο 7/θ ΔΗΜ.ΣΧ. Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 1ο 8/θ ΔΗΜ.ΣΧ. Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 1ο 12/Θ Δ.Σ. Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 4ο 7/θ ΔΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 2ο 7/θ ΔΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 1/θ ΔΣ ΜΗΛΕΣΙΟΥ 4/θ ΔΣ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ 2ο 12/Θ Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 6 ο 6/Θ ΔΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 8 ο 6/Θ ΔΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4 ο 6/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 2 ο 6/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 16 ο 6/Θ ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 15 ο 6/Θ ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 24 ο 10/Θ ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 22 ο 10/Θ ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 6ο 12/Θ Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2ο 12/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 15ο 12/Θ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 22ο 12/Θ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ

38 ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 31 ο 10/Θ ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 9 ο 6/Θ ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 42 ο 8/Θ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 2ο 8/Θ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 48 ο 7/Θ ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 32ο 7/Θ ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 52 ο 6/Θ ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 6 ο 7/Θ ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 58 ο 8/Θ ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 26 Ο 10/Θ ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 28 ο 6/Θ Δ.ΣΧ. ΝΙΚΑΙΑΣ 17 ο 9/Θ Δ.ΣΧ. ΝΙΚΑΙΑΣ 2 ο 7/Θ Δ.ΣΧ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1 ο 8/Θ Δ.ΣΧ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 16 ο 8/Θ Δ.ΣΧ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 6 ο 6/Θ Δ.ΣΧ ΚΕΡΑΤΣΤΝΙΟΥ 17 ο 6/Θ Δ.ΣΧ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 8 ο 6/Θ Δ.ΣΧ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 19 ο 6/Θ Δ.ΣΧ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 14 ο 7/Θ Δ.ΣΧ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 7 ο 6/Θ Δ.ΣΧ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 1 ο 10/Θ Δ.ΣΧ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 9ο 12/Θ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 2o 12/Θ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 32ο 12/Θ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 6ο 12/Θ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 26ο 12/Θ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 17ο 12/Θ Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ 1ο 12/Θ Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 6ο 12/Θ Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 8ο 12/Θ Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 14ο 12/Θ Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1ο 12/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 19ο 6/θ Δ. Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 3 ο 6/θ Δ. Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 3ο 12/Θ Δ. Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 22 ο 6/θ Δ. Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 11ο 6/θ Δ. Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 11ο 12/Θ Δ. Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2/θ Δ. Σ. ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2/Θ Δ.Σ.ΔΗΜΗΤΡΑΣ 1/Θ Δ. Σ. ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΡΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΡΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΑΜΥΓΔΑΛΙΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΙΒΩΤΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΤΑΞΙΑΡΧΗ 4/Θ Δ.Σ. ΚΙΒΩΤΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΚΝΙΔΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΙΤΕΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

39 1/Θ Δ.Σ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΑΝΘΡΑΚΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΦΕΛΛΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΦΕΛΛΙΟΥ 1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΚΩΜΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ 1/Θ Δ.Σ. ΜΟΛΟΧΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 12/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 12/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 3ο 6/Θ Δ.Σ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 3ο 6/Θ Δ.Σ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 3ο 3/Θ Δ.Σ. ΣΕΡΒΙΩΝ 4ο 6/Θ Δ.Σ. ΣΕΡΒΙΩΝ 4ο 6/Θ Δ.Σ. ΡΒΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΕΛΑΤΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ 15ο 10/Θ Δ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 5ο 10/Θ Δ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ 5 Ο 12/Θ Δ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΣΚΟΠΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΑΧΛΑΔΑΣ 8/Θ Δ.Σ. ΜΕΛΙΤΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΛΟΦΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΒΕΥΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΣΙΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ 5ο 6/θ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΠΕΔΙΝΟ 1/Θ Δ.Σ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΑΕΤΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΠΕΤΡΩΝ 2ο 6/θ Δ.Σ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 8/Θ Δ.Σ. ΜΕΛΙΤΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΒΕΥΗΣ 6/Θ 5ο ΦΛΩΡΙΝΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΑΕΤΟΥ 6/Θ 2ο Δ.Σ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

40 ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΠΕΛΑΡΓΟΥ 7/Θ Δ.Σ.ΦΙΛΩΤΑ 7/Θ Δ.Σ. ΦΙΛΩΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 6/Θ 8ο Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 6/Θ 1ο Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1 ο 8/Θ Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ 1/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 4/Θ Δ.Σ. ΟΙΝΟΗΣ 4/Θ Δ.Σ. ΟΙΝΟΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ 12/Θ Δ.Σ. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 12/Θ Δ.Σ. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ 6/Θ 2ο Δ.Σ. ΜΑΝΙΑΚΩΝ 6/Θ 2ο Δ.Σ. ΜΑΝΙΑΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ - ΤΣΑΚΩΝΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΗΣΣΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΗΣΣΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΓΕΡΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΡΑΝΟΧΩΡΙΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΣΥΚΙΩΝ ΑΡΤΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ ΑΡΤΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΕΛΑΤΟΥ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΡΤΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΔΙΚΟΡΑΧΗΣ- ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

41 1/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΔΙΚΟΡΑΧΗΣ- ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΛΙΜΙΝΗΣ ΑΡΤΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΡΤΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΑΡΤΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΜΠΗΣ ΑΡΤΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΜΠΗΣ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΣΕΛΛΑΔΩΝ ΑΡΤΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΑΡΤΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1/Θ Δ.Σ. Κ. ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ 1/Θ Δ.Σ. Ν. ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ 2/Θ Δ.Σ. Ν. ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΛΟΓΓΑΔΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ 5/Θ Δ.Σ. ΛΟΓΓΑΔΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ 1ο 3/Θ Δ.Σ. ΜΑΡΜΑΡΩΝ 1ο 3/Θ Δ.Σ. ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 2ο 2/Θ Δ.Σ. ΜΑΡΜΑΡΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΜΠΑΦΡΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΜΠΑΦΡΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 9/Θ 14ο Δ.Σ. 8ο 12/Θ Δ.Σ

42 8/Θ 8ο Δ.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ 17ο 6/Θ Δ.Σ. 7ο 12/Θ Δ.Σ. 7ο 12/Θ Δ.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΔΟΛΙΑΝΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΚΡΥΑΣ 8/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 7/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 12/Θ 2ο Δ.Σ. 12/Θ 1ο Δ.Σ. 12/Θ 1ο Δ.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ 6/Θ 23ο Δ.Σ. 12/Θ 11ο Δ.Σ. 12/Θ 11ο Δ.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ 6/Θ 15ο Δ.Σ. 12/Θ 5ο Δ.Σ. 12/Θ 5ο Δ.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ 6/Θ 22ο Δ.Σ. 3 ο 12/θ Δ.Σ. 12/Θ 3ο Δ.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ 2/Θ 2ο Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ 3/Θ 1ο Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ 2/Θ 1ο Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΓΟΡΙΤΣΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΒΗΣΣΑΝΗΣ 3/Θ Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΑΝΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ 2/Θ Δ.Σ ΛΑΨΙΣΤΑΣ

43 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΕΡΑΣΩΝΑ 3/Θ Δ.Σ. ΚΕΡΑΣΩΝΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1ο 7/Θ Δ.Σ.. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3ο Δ.Σ. Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 3ο 12/Θ Δ.Σ. Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΠΥΡΓΟΥΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3/Θ Δ.Σ.ΑΓ. ΜΥΡΩΝΑ 3/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΜΥΡΩΝΑ 2/Θ Δ.Σ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΟΥ 8/Θ Δ.Σ.ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 6/Θ Δ.Σ. ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ 7/Θ Δ.Σ. ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 4/Θ Δ.Σ. ΒΩΡΩΝ 5/Θ Δ.Σ.. ΒΩΡΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΑΤΣΙΠΑΔΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΑΠΟΪΝΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. Α. ΑΚΡΙΩΝ 12/Θ Δ.Σ. ΑΣΗΜΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 9/Θ Δ.Σ. ΑΣΗΜΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΔΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΠΡΕΒΕΛΙΑΝΩΝ 6/Θ Δ.Σ. Μ. ΒΡΥΣΗΣ 6/Θ Δ.Σ. Μ. ΒΡΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ ΆΝΩ ΜΟΥΛΙΩΝ 12/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 12/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΛΑΡΑΝΙΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 4/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 1/Θ Δ.Σ. ΠΛΩΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΥΖΟΥ 7/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΔΕΚΑ 6/Θ Δ.Σ.ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΧΟΥΣΤΟΥΛΙΑΝΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 2/Θ Δ.Σ.ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΓΩΝΙΩΝ ΠΕΔΙΑΔΟΣ 7/Θ Δ.Σ. ΜΟΧΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΜΟΧΟΥ

44 1/Θ Δ.Σ. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΥΛΗΣ 12/Θ 2ο Δ.Σ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 2ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 11/Θ Δ.Σ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ 12/Θ Δ.Σ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2/Θ Δ.Σ ΝΙΘΑΥΡΗΣ 5/Θ Δ.Σ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ 4/Θ Δ.Σ. ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ 1/Θ Δ.Σ Κ. ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 7/Θ 2ο Δ.Σ ΠΛΑΚΙΑ 1ο 12/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΚΙΑ 9/Θ 1ο Δ.Σ ΠΛΑΚΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1/Θ Δ.Σ ΚΑΛΟΝΥΧΤΙ 4/Θ Δ.Σ ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΓΩΝΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ ΓΩΝΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ ΔΑΜΟΒΟΛΟΥ 6/Θ 2ο Δ.Σ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 1/Θ Δ.Σ ΛΙΜΝΩΝ 1ο 6/Θ Δ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1/Θ Δ.Σ ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ 4/Θ Δ.Σ ΣΦΑΚΑΣ 2ο 6/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 1ο 6/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4/Θ Δ.Σ.. ΣΦΑΚΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΣΤΥΛΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΚΑΜΙΣΙΑΝΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ 6/Θ Δ.Σ. ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 4ο 8/Θ Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ 3ο 12/Θ Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ 3ο 8/Θ Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 1/Θ Δ. Σ. ΣΕΜΠΡΩΝΑ 6/Θ Δ. Σ. ΣΚΙΝΕ- ΦΟΥΡΝΕ 6/Θ Δ.Σ. ΣΚΙΝΕ- ΦΟΥΡΝΕ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 1/Θ Δ. Σ. ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ 6/Θ Δ. Σ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 1/Θ Δ. Σ. ΚΑΛΗΔΟΝΙΑΣ 12/Θ Δ.Σ. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ 12/Θ Δ. Σ. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 1/Θ Δ. Σ. ΚΑΛΑΘΕΝΩΝ 7/Θ Δ.Σ. 2ο ΚΙΣΑΜΟΥ 7/Θ Δ. Σ. 2ο ΚΙΣΑΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2/θ Δ.Σ. ΛΕΥΚΑΚΙΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ 6/θ Δ.Σ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3/Θ Δ.Σ.ΑΣΙΝΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΤΟΛΟΥ

45 6/Θ Δ.Σ. ΤΟΛΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΡΟΕΙΝΟΥ 4/Θ Δ.Σ ΑΓΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΤΡΑΧΕΙΑΣ 12/Θ Δ.Σ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 12/Θ Δ.Σ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΣΤΑΘΕΙΚΩΝ 12/Θ Δ.Σ. 6ο ΑΡΓΟΥΣ 12/Θ 6ο Δ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ 2/Θ Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΗΡΑΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ 6/Θ Δ.Σ ΙΝΑΧΟΥ 4/Θ Δ.Σ ΙΝΑΧΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΦΟΥΡΝΩΝ 6/Θ Δ.Σ. 2ο ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 6/Θ 2o Δ.Σ. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΚΑΙΤΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΑΠΑΡΗ 12/Θ 5ο Δ.Σ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 12/Θ 5ο Δ.Σ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΩΡΓΗΤΙΚΩΝ 6/Θ 6ο Δ.Σ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 6/Θ Δ.Σ. 6ο ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΔΑΡΑ 6/Θ Δ.Σ. ΛΕΒΙΔΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΒΟΥΡΒΟΥΡΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 8/Θ 2ο Δ.Σ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 8/Θ 2ο Δ.Σ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΔΙΚΟΝΕΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΤΡΟΠΑΙΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΔΑΦΝΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΗΓΑΔΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΠΕΛΕΤΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΠΕΛΕΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΠΟΥΛΙΘΡΩΝ 12/Θ Δ.Σ. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 12/Θ Δ.Σ. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 6/Θ 9o ΔΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 6/Θ 6ο ΔΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2/θ ΔΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 7/Θ ΔΣ ΣΟΦΙΚΟΥ 2/Θ ΔΣ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ 9/Θ ΔΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ 2/Θ ΔΣ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ 4/Θ ΔΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ 1/Θ ΔΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 8/Θ 2ο ΔΣ ΝΕΜΕΑΣ 12/Θ 6ο Δ.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 8/Θ Δ.Σ. ΣΟΦΙΚΟΥ 12/Θ Δ.Σ. ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΒΟΧΑΙΚΟΥ 12/Θ 2ο Δ.Σ. ΝΕΜΕΑΣ 4/Θ ΔΣ ΜΟΥΛΚΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ ΜΟΥΛΚΙΟΥ - 3/Θ ΔΣ ΑΡΧ ΣΙΚΥΩΝΑΣ ΑΡΧ.ΣΙΚΥΩΝΑΣ

46 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1/Θ ΔΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ 1/Θ ΔΣ ΜΑΝΝΑΣ 3/Θ ΔΣ ΡΟΖΕΝΩΝ 5/Θ ΔΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΜΑΝΝΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΑ 6/Θ Δ.Σ. ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ- ΣΚΟΥΡΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ- ΣΚΟΥΡΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΥΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΥΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΓΕΡΑΚΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΓΕΡΑΚΙΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΕΛΟΥΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΜΥΡΤΙΑΣ 8/Θ Δ.Σ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ 12/Θ Δ.Σ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ 2/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΒΕΛΛΙΩΝ 12/Θ Δ.Σ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 8/Θ Δ.Σ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΣΥΚΕΑΣ- ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΣΥΚΕΑΣ- ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΙΩΝ 12/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 12/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 17ο 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 12 ο 9/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 12ο 12/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3ο 6/Θ Δ.Σ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2ο 6/Θ Δ.Σ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 2ο 12/Θ Δ.Σ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 4ο 6/Θ Δ.Σ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ 2ο 7/Θ Δ.Σ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ 12/Θ 1ο Δ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 2ο 12/Θ Δ.Σ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ 1ο 12/Θ Δ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΣΤ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ 1ο 12/Θ Δ.Σ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 12/Θ 1ο Δ.Σ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΨΑΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΔΩΡΙΟΥ

Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟ ΣΕ 1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟ ΣΕ 1 ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟ ΣΕ 1 ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων».

ΘΕΜΑ : «Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 9:00 44 2 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 11:00 42 3 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 12:00 50 4 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. &.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι : Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ 1/10/2013 09:00 37 2 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/10/2013 09:00 46 3 109ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ" Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 09:00 39 4 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 23/4/2015 10:00 44 2 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 20/5/2015 9:00 27 3 112ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 21/5/2015 10:00 29 4 105ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)»

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Δ ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΘΕΜΑ : «Συγχώνευση ηµοτικών Σχολείων».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΘΕΜΑ : «Συγχώνευση ηµοτικών Σχολείων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. &.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι : Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 68ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 20/4/2015 10:00 50 2 68ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 20/4/2015 11:00 50 3 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 19/5/2015 16:00 45 4 8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/6/2015 10:00 50

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 49536 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:24314 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 13o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/4/2013 9:00 38 2 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 23/4/2013 10:00 38 3 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 23/4/2013 11:00 28 4 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 30858 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ0.0 ΔΕ0.0 ΔΕ0.04 ΔΕ0.05 ΔΕ0.08 ΔΕ0.0 ΔΕ0. ΔΕ0. ΔΕ0.3 ΔΕ0.4 ΔΕ0.5 ΔΕ0.6 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών ΑΔΑ: 45ΨΗΝ-ΘΞΓ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:51139 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς»

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. αποφασίζουµε

ΑΠΟΦΑΣΗ. αποφασίζουµε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. Ερµού 15 105 63 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Κ.Κώτσης Τηλέφωνο : 210 3238380

Διαβάστε περισσότερα

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις»

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» Αριθμ. Δ6Α/1004645/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ 22 Β/10-1-2013) : Τροποποίηση των υπ' αριθμ. Δ6Α1144678ΕΞ2012/19-10-2012 (Β' 2828) και Δ6Α1000737ΕΞ2013/3-1-2013 αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύουν. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΔΕ ΔΔΕ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΔΕ ΔΔΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΥΚΕΙΩΝ και ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ που έχουν καταχωρίσει Πρόγραμμα Εξετάσεων Α Τάξης Λυκείου (και Β Τάξης Εσπερινού ΓΕΛ) μέχρι 23 /5/ 2014 και ώρα 16.00 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΔΕ ΔΔΕ ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα)

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 345 σε ογκώδη/βαριά προϊόντα Νομός-Πόλη Κόστος Νομός Αιτωλοακαρνανίας Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 30200 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 30300 ΣΤΕΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΙΕΚ ΣΕΚ ΣΔΕ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΙΕΚ ΣΕΚ ΣΔΕ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ Α Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΒΙΟΥ Β ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΔΒΜ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ B Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΔΒΜ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Δ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310 1 Να διατηρηθεί µέχρι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ.

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Αττικής Α Αθήνας ΚΕΣΥΠ Αμπελοκήπων Π. Κυριακού 10, Ισόγειο 46ου ΓΕ.Λ. Αθήνας, 115 21, Αμπελόκηποι 2106469537 http://kesyp-ampel.att.sch.gr e-mail: mail@kesyp-ampel.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Αθήνα 9 Μαΐου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 20424 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Σε τι μπορεί να βοηθήσει η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Σε τι μπορεί να βοηθήσει η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Τι είναι η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Αναρωτήθηκες ποτέ αν έχει ενδιαφέρον να ασχοληθείς επαγγελματικά με τις τέχνες; Αν θα ήθελες να γίνεις έμπορος ή δικηγόρος; Αν είσαι αρκετά υπομονετικός να δουλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 21082805-802-829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 28910 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΑΝΑ ΝΟΜΟ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΑΝΑ ΝΟΜΟ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΝΟΜΟΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Αθήνα 18/06/2015 Περιοχή Ομάδα Ειδικότητας Σύνολο Α Αθήνας (Δ.Ε.) (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ 101,4 (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 78,48 (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 58,89 (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 113,23 (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/48/13861 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα ΣΚΕΔ ανά περιφέρεια και διεύθυνση εκπαίδευσης 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας

Όλα τα ΣΚΕΔ ανά περιφέρεια και διεύθυνση εκπαίδευσης 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας Όλα τα ΣΚΕΔ ανά περιφέρεια και διεύθυνση εκπαίδευσης 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας 1. 52 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2. 1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3. 3 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 34705 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Εκλ.Περιφέρεια ΕΒΡΟΥ ( 83 τµηµ. ) ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ( 32 τµηµ. ) 1 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 4 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 12 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 14 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΟΞ7Μ-ΗΒ5 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ

ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΟΞ7Μ-ΗΒ5 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ Αθήνα 16.5.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Υποψηφίων Αριθμ ός Αιθ. Γραπτ ών Δοκ. Επίπεδο

Αριθμός Υποψηφίων Αριθμ ός Αιθ. Γραπτ ών Δοκ. Επίπεδο Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που δήλωσαν στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Αθήνα Αγγλικά Α 4 1 Αγγλικά Β 52 3 Αγγλικά Γ1 6 1 Γαλλικά Α 4 1 Γαλλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Το δίκτυο της ΕΡΤ Α.Ε. (1)

Το δίκτυο της ΕΡΤ Α.Ε. (1) Το δίκτυο της ΕΡΤΑ Α.Ε. Το δίκτυο της ΕΡΤ Α.Ε. (1) Η ΕΡΤ Α.Ε. είναι πάροχος ραδιοφωνίας πανελλαδικής κάλυψης Τα κέντρα εκπομπής καιοισυχνότητες λειτουργίας της ΕΡΤ καθορίζονται από την ελληνική νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/9/ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ.

Αθήνα, 29/9/ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 9/9/ 04 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 8440 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Τα Δ. Δ του Δήμου Σερρών είναι :

Τα Δ. Δ του Δήμου Σερρών είναι : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:«ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΜΗΝΙΑΙΑΣ - -

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ****************************** Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης ΑΔΑ: ΒΕΑ1Ν-ΡΤ7 Με e-mail, fax και ταχ/κώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙ Ο ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ- ΦΟΡΕΑΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΠΑ Π.&Α.ΚΥΡΙ ΑΚΟΥ ΓΟΝΚ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟ Ι ΠΑ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜ ΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑ ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙ ΚΗ-ΦΟΡΕΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑ Α ΤΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικρατικός Δήμος ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 2 47.022 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Καλλικρατικός Δήμος ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 2 47.022 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Περιφέρεια Νομαρχία Καλλικρατικός Δήμος Συνενούμενοι ΟΤΑ Προϋπολογισμός ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟ 2 58.000 ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3 67.378 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Δελτίο Τύπου Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Ολοκληρώθηκε η Β φάση

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr. Εκπαίδευσης της χώρας Πληροφορίες : Θ. Βάλβη Ε. Τζιβολιά Σ.

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr. Εκπαίδευσης της χώρας Πληροφορίες : Θ. Βάλβη Ε. Τζιβολιά Σ. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΜΑΡΟΥΣΙ, 11-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 69 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθ. 0 Τροποποίηση της υπ αριθμ./0 Ανακοίνωσης του Υπουργού Διοικητικς Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικς Διακυβέρνησης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2 Ετικέτες γραμμής Πλήθος από idikotita ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 15-10-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12131

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 15-10-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12131 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 5-0-204 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 23 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2Ω9-8Μ4 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕ03 ΠΕ02 ΠΕ04.01 ΠΕ04.02 ΠΕ06

ΑΔΑ: ΒΕ2Ω9-8Μ4 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕ03 ΠΕ02 ΠΕ04.01 ΠΕ04.02 ΠΕ06 1 ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 63ο Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 5 12 0 2 1 0 2 ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ Γ/ΣΙΟ Ν. ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 6 4 4 2 1 1 3 ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 5ο Γ/ΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 31 32 26 8 3 8 4 ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 1ο Γ/ΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ 11 16 9 4 1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ

IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 35 & ΕΡΕΧΘ ΑΘΗΝΑ 13561 2102691699 2102691732 2102691950 mail@iek-ag-anarg.att.sch.gr, grammateia@i

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΜΕ Τμήμα Εντύπων & Επαγγελματικών Οργανώσεων Αθήνα, 6.6.2006 Α.Π.:14446 ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα