ΘΕΜΑ : «Υποβιβασµός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων». Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ : «Υποβιβασµός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων». Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι : Μαρούσι, Αρ. πρωτ. βαθµός Προτ. /Δ Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι Ιστοσελίδα: Πληροφορίες:Ε.Μπόµπολα Τηλέφωνο: Φαξ: & ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : «Υποβιβασµός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων». Εχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις : α) Του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τΑ / ) «Δοµή και Λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» β)του άρθρου 11 παρ. 2 και 5 του Ν.1966/1991 (ΦΕΚ 147 τ.α / ) «Μεταγραφές φοιτητών ΑΕΙ, σπουδαστών ΤΕΙ και άλλες διατάξεις» γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα ( κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, Α 98 ). δ) του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» 2.Την αριθµ. 1120/Η (ΦΕΚ 1/τ.Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων «Καθορισµός αρµοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου». 3.Τις γνωµοδοτήσεις των Δηµοτικών Συµβουλίων και τις προτάσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε Α) Υποβιβάζουµε από το σχολικό έτος τις παρακάτω σχολικές µονάδες πρωτοβάθµια εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως: - 1 -

2 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟ ΣΕ 1. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 4/Θ Δ.Σ. Ν. ΑΒΟΡΑΝΗΣ 3/Θ Δ.Σ. Ν. ΑΒΟΡΑΝΗΣ 2. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 5/Θ Δ.Σ. Κ. ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ 4/Θ Δ.Σ. Κ. ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ 3. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΜΥΤΙΚΑ 5/Θ Δ.Σ. ΜΥΤΙΚΑ & & & & & & & & & & & & ΔΡΑΜΑΣ 10/Θ 10ο Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ 9/Θ10ο Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 10/Θ Δ.Σ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 9/Θ Δ.Σ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΒΩΛΑΚΑ 4/Θ Δ.Σ. ΒΩΛΑΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 7/Θ Δ.Σ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΕΒΡΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΠΕΠΛΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΠΕΠΛΟΥ ΕΒΡΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΘΟΥΡΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΘΟΥΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΔΟΞΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΔΟΞΑΣ ΕΒΡΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΔΑΔΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΔΑΔΙΑΣ ΕΒΡΟΥ 12/Θ Δ.Σ. ΤΥΧΕΡΟΥ 10/Θ Δ.Σ. ΤΥΧΕΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 9/Θ 1ο Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ 8/Θ 1ο Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ - 2 -

3 & & & & ΞΑΝΘΗΣ 7/Θ 11ο Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ 6/Θ11ο Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 4/Θ Δ.Σ. ΑΒΑΤΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΑΒΑΤΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 3/Θ Δ.Σ. ΔΕΚΑΡΧΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΔΕΚΑΡΧΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΕΞΟΧΗΣ 4/Θ Δ.Σ. ΕΞΟΧΗΣ 20. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ 21. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΣ 12/Θ 3ο Δ.Σ ΧΙΟΥ 10/Θ 3ο Δ. Σ. ΧΙΟΥ 22. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΣ 8/Θ 9ο Δ.Σ. ΧΙΟΥ 7/Θ 9ο Δ.Σ. ΧΙΟΥ 23. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ 5/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ 24. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ 12/Θ 5ο Δ.Σ. ΧΙΟΥ 8/Θ 5ο Δ. Σ. ΧΙΟΥ 25. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 7/Θ 1ο Δ.Σ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 6/Θ 1ο Δ.Σ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 26. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 7/Θ 2ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 6/Θ 2ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 27. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 7/Θ 4ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 6/Θ 4ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 28. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΒΑΤΟΥΣΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΒΑΤΟΥΣΑΣ 29. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΒΡΙΣΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΒΡΙΣΑΣ 30. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ 4/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ 31. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 32. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΝΕΩΝ ΚΥΔΩΝΙΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΝΕΩΝ ΚΥΔΩΝΙΩΝ 33. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 34. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ 35. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΦΙΛΙΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΦΙΛΙΑΣ 36. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΑΦΑΛΩΝΑ 1/Θ Δ.Σ. ΑΦΑΛΩΝΑ 37. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΠΗΓΗΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΗΓΗΣ - 3 -

4 38. 2ο 12/Θ ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 2ο 10/Θ ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ο 12/Θ ΔΣ 53ο 10/Θ ΔΣ ο 10/Θ ΔΣ 36ο 6/Θ ΔΣ ο 10/Θ ΔΣ 51ο 6/Θ ΔΣ 42. 5ο 8/Θ ΔΣ 5ο 6/Θ ΔΣ 43. 9ο 7/Θ ΔΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 9ο 6/Θ ΔΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ /Θ ΔΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 6/Θ ΔΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 45. ΔΥΤΙΚΗΣ 7/Θ Δ.Σ. ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ 6/Θ Δ.Σ. ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ 46. ΔΥΤΙΚΗΣ 11/Θ Δ.Σ. ΣΟΧΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΣΟΧΟΥ 47. ΔΥΤΙΚΗΣ 8/Θ Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ 48. ΔΥΤΙΚΗΣ 10/Θ 2o Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 6/Θ 2o Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 49. ΚΙΛΚΙΣ 6/Θ Δ.Σ. ΔΡΟΣΑΤΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΡΑΧΩΝΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΡΑΧΩΝΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 10/Θ Δ.Σ. ΣΥΚΙΑΣ 7/Θ Δ.Σ. ΣΥΚΙΑΣ - 4 -

5 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 5/Θ Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΤΗ 4/Θ Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΤΗ ΗΜΑΘΙΑΣ 2/Θ ΔΣ ΔΑΣΚΙΟΥ 1/Θ ΔΣ ΔΑΣΚΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 8/Θ 6ο ΔΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 7/Θ 6ο ΔΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 8/Θ 10ο ΔΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 7/Θ 10ο ΔΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 6/Θ ΔΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ- ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ 5/Θ ΔΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ- ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 6/Θ ΔΣ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ 5/Θ ΔΣ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ 59. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 6/Θ 2ο Δ.Σ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΑΡΤΑΣ 5/Θ 2ο Δ.Σ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΑΡΤΑΣ 60. ΗΠΕΙΡΟΥ 61. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΔΟΜΠΟΛΕΙΟ 3/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΔΟΜΠΟΛΕΙΟ 2/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 62. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 63. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 5/Θ Δ.Σ. ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 64. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 12/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 8/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ /Θ 11o ΑΘΗΝΩΝ 10/Θ, 11ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ /Θ 31ο ΑΘΗΝΩΝ 8/Θ 31ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 67. 9/Θ 57ο ΑΘΗΝΩΝ 8/Θ 57ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 68. 9/Θ61ο ΑΘΗΝΩΝ 8/Θ 61ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ /Θ 52ο ΑΘΗΝΩΝ 9/Θ 52ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ /Θ 73ο ΑΘΗΝΩΝ 8/Θ 73ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 71. 9/Θ 77ο ΑΘΗΝΩΝ 7/Θ 77ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 72. 8/Θ 146ο ΑΘΗΝΩΝ 6/Θ 146ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ /Θ 117ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 8/Θ 117ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ /Θ 41ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 9/Θ 41ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ /Θ 42ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 9/Θ 42ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ /Θ 12ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 8/Θ 12ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 77. 9/Θ 27ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 8/Θ 27ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ /Θ 30ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 8/Θ 30ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ /Θ 6ο Δ.Σ ΤΑΥΡΟΥ 6/Θ 6ο Δ.Σ. ΤΑΥΡΟΥ /Θ 7ο Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 9/Θ 7ο Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 81. 9/Θ 8ο Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 8/Θ 8ο Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ /Θ 15ο Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 8/Θ15ο Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ /Θ 1ο Δ.Σ. ΥΜΗΤΤΟΥ 9/Θ 1ο Δ.Σ. ΥΜΗΤΤΟΥ - 5 -

6 84. 11/Θ 2ο Δ.Σ. ΥΜΗΤΟΥ 8/Θ 2ο Δ.Σ. ΥΜΗΤΤΟΥ /Θ 3ο Δ.Σ. ΥΜΗΤΤΟΥ 6/Θ 3ο Δ.Σ. ΥΜΗΤΤΟΥ /Θ 1ο Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ 8/Θ 1ο Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ /Θ 2ο Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ 8/Θ 2ο Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ /Θ 3ο Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ 8/Θ 3ο Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ /Θ 9ο Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ 10/Θ 9ο Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ /Θ 13ο Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ 8/Θ 13ο Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ 91. Β ΑΘΗΝΑΣ 8/Θ 1ο ΚΗΦΙΣΙΑΣ 6/Θ 1ο Δ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 92. Β ΑΘΗΝΑΣ 5 ο 7/Θ Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 5 ο 6/Θ Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 93. Β ΑΘΗΝΑΣ 10/Θ 3ο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 9/Θ 3ο Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 94. Β ΑΘΗΝΑΣ 10/Θ 1ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8/Θ 1ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 95. Γ ΑΘΗΝΑΣ 11/Θ 11ο Δ. Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ 8/Θ 11ο Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ 96. Γ ΑΘΗΝΑΣ 6 ο 12/Θ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 6 ο 9/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 97. Γ ΑΘΗΝΑΣ 12/Θ 4ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ 9/Θ 4ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ 98. Γ ΑΘΗΝΑΣ 12/Θ 10ο Δ.Σ.ΙΛΙΟΥ 10/Θ 10ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ 99. Γ ΑΘΗΝΑΣ 12/Θ 7ο Δ.Σ. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 9/Θ 7ο Δ.Σ. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 100. Γ ΑΘΗΝΑΣ 9/Θ 5o Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6/Θ 5ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 101. Γ ΑΘΗΝΑΣ 7/Θ 7o Δ. Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6/Θ 7ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 102. Γ ΑΘΗΝΑΣ 12/Θ 13o Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9/Θ 13ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 103. Γ ΑΘΗΝΑΣ 12/Θ 14o Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8/Θ 14ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 104. Γ ΑΘΗΝΑΣ 7/Θ 19o Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6/Θ 19ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 105. Γ ΑΘΗΝΑΣ 12/Θ 26o Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8/Θ 26ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 106. Γ ΑΘΗΝΑΣ 12/Θ 27o Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10/Θ 27ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 107. Γ ΑΘΗΝΑΣ 8/Θ 28o Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6/Θ 28ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 108. Γ ΑΘΗΝΑΣ 11/Θ 29o Δ.Σ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8/Θ 29ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 109. Γ ΑΘΗΝΑΣ 11/Θ 33ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9/Θ 33ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 110. Γ ΑΘΗΝΑΣ 7/Θ 36ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6/Θ 36ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 111. Γ ΑΘΗΝΑΣ 7/Θ 47ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6/Θ 47ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 112. Γ ΑΘΗΝΑΣ 7/Θ 49ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6/Θ 49ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 113. Δ ΑΘΗΝΑΣ 11/Θ 11o Δ.Σ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10/Θ 11ο Δ.Σ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - 6 -

7 114. Δ ΑΘΗΝΑΣ 10/Θ 2Ο Δ.Σ. Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 8/Θ 2ο Δ.Σ. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 115. Δ ΑΘΗΝΑΣ 12/Θ 13Ο Δ.Σ. Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 8/Θ 13ο Δ.Σ. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 116. ΠΕΙΡΑΙΑ 10/Θ 38ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 6/Θ 38ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 117. ΛΑΡΙΣΑΣ 37o 7/Θ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 37o 6/Θ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 118. ΛΑΡΙΣΑΣ 1o 8/Θ Δ.Σ. ΚΡΑΝΕΑΣ 1o 6/Θ Δ.Σ. ΚΡΑΝΕΑΣ 119. ΛΑΡΙΣΑΣ 1o 8/Θ Δ.Σ. ΛΙΒΑΔΙΟΥ 1o 6/Θ Δ.Σ. ΛΙΒΑΔΙΟΥ 120. ΛΑΡΙΣΑΣ 5/Θ Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 121. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ 122. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ 123. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 5/Θ Δ.Σ. ΠΤΕΛΕΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΠΤΕΛΕΟΥ 124. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2o 4/Θ Δ.Σ. ΖΑΓΟΡΑΣ- ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ 2o 3/Θ Δ.Σ. ΖΑΓΟΡΑΣ- ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ 125. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 9o 8/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 9o 7/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 126. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ 127. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 16o 8/Θ Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ 16o 6/Θ Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ 128. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 17o 8/Θ Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ 17o 7/Θ Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ 129. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4o 7/Θ Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4o 6/Θ Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 130. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ 131. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙΑΣ 132. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΔΙΑΒΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΔΙΑΒΑΣ 133. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ - 7 -

8 134. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΟΞΥΝΕΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΟΞΥΝΕΙΑΣ 135. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΓΟΡΓΟΓΥΡΙΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΓΟΡΓΟΓΥΡΙΟΥ 136. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΠΙΑΛΕΙΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΠΙΑΛΕΙΑΣ 137. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΠΡΙΝΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΠΡΙΝΟΥ 138. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΓΕΝΕΣΙ 2/Θ Δ.Σ. ΓΕΝΕΣΙ 139. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9/Θ Δ.Σ. ΠΥΛΗΣ 7/Θ Δ.Σ. ΠΥΛΗΣ 140. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΙΙΚΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΙΙΚΩΝ 141. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 142. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΓΛΙΝΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΓΛΙΝΟΥ 143. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11o 8/Θ Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11o 6/Θ Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 144. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ ΛΕΡΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ ΛΕΡΟΥ 145. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ 146. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 147. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΔΙΜΥΛΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 2/Θ ΔΙΜΥΛΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 148. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ ΡΟΔΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ ΡΟΔΟΥ 149. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 150. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΜΑΛΩΝΑΣ ΡΟΔΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΜΑΛΩΝΑΣ ΡΟΔΟΥ - 8 -

9 151. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΣΑΛΑΚΟΥ ΡΟΔΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΣΑΛΑΚΟΥ ΡΟΔΟΥ 152. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΨΙΝΘΟΥ ΡΟΔΟΥ 4/Θ Δ.Σ ΨΙΝΘΟΥ ΡΟΔΟΥ 153. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 5/Θ Δ.Σ. ΒΙΒΛΟΥ ΝΑΞΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΒΙΒΛΟΥ ΝΑΞΟΥ 154. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ ΝΑΞΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ ΝΑΞΟΥ 155. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΩΝΟΥ ΝΑΞΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΩΝΟΥ ΝΑΞΟΥ 156. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ 157. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 158. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΕΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΕΑΣ 159. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 12/Θ 2 ο Δ.Σ. ΤΗΝΟΥ 6/Θ 2 ο Δ.Σ. ΤΗΝΟΥ 160. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΚΙΜΩΛΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΚΙΜΩΛΟΥ 161. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 4/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ 162. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 163. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΕΡΑΤΥΡΑΣ 5/Θ Δ.Σ. ΕΡΑΤΥΡΑΣ 164. ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2/Θ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ 1/Θ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ 165. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4ο 12/Θ Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4ο 10/Θ Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 166. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1ο 12/Θ Δ.Σ. ΜΑΝΙΑΚΩΝ 1ο 10/Θ Δ.Σ. ΜΑΝΙΑΚΩΝ 167. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4/Θ Δ.Σ. Ν. ΟΙΚΙΣΜΟΥ 2/Θ Δ.Σ. Ν. ΟΙΚΙΣΜΟΥ 168. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ - 9 -

10 169. ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ 170. ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ 171. ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΖΗΡΟΥ 1/Θ Δ. Σ. ΖΗΡΟΥ 172. ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3/Θ Δ.Σ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΩΝ 173. ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3/Θ Δ.Σ ΜΕΛΑΜΠΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΜΕΛΑΜΠΩΝ 174. ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 4/Θ ΔΣ ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ 3/Θ Δ Σ ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ 175. ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 4/Θ Δ Σ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ 3/Θ Δ Σ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ 176. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3/Θ Δ.Σ ΑΣΚΡΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΣΚΡΗΣ 177. ΕΥΒΟΙΑΣ 12/Θ 1 Ο Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 11/Θ 1 Ο Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 178. ΕΥΒΟΙΑΣ 10/Θ 14 Ο Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 9/Θ 14 Ο Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 179. ΕΥΒΟΙΑΣ 9/Θ 20 Ο Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 8/Θ 20 Ο Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 180. ΕΥΒΟΙΑΣ 10/Θ 10 Ο Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 9/Θ 10 Ο Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 181. ΕΥΒΟΙΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΑΝΩ ΣΤΕΝΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΝΩ ΣΤΕΝΗΣ 182. ΕΥΒΟΙΑΣ 5/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 4/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 183. ΕΥΒΟΙΑΣ 9/Θ Δ.Σ.ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ 8/Θ Δ.Σ.ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ 184. ΕΥΒΟΙΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΒΙΤΑΛΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΒΙΤΑΛΩΝ 185. ΕΥΒΟΙΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΖΑΡΑΚΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΖΑΡΑΚΩΝ 186. ΕΥΒΟΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ 187. ΕΥΒΟΙΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΣΤΥΡΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΣΤΥΡΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΕΚΚΑΡΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΕΚΚΑΡΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 6/Θ 24 Ο Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ 5/Θ 24 Ο Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ 190. ΙΟΝΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 8/Θ 1 Ο Δ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 7/Θ 1 Ο Δ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 191. ΙΟΝΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΛΑΚΩΝΩΝ 5/Θ Δ.Σ. ΛΑΚΩΝΩΝ 192. ΙΟΝΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ 193. ΙΟΝΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΧΙΟΝΑΤΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΧΙΟΝΑΤΩΝ

11 194. ΙΟΝΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΣΥΒΡΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΣΥΒΡΟΥ 195. ΙΟΝΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ 196. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ 197. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΟΣΜΑ 1/Θ Δ.Σ. ΚΟΣΜΑ 198. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5ο 8/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 5ο 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 199. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΣΟΛΟΜΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΣΟΛΟΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ & & Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟ 2/Θ Ν/Γ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΣΕ 1/Θ Ν/Γ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΞΑΝΘΗΣ 2/Θ Ν/Γ ΠΑΧΝΗΣ 1/Θ Ν/Γ ΠΑΧΝΗΣ 3. ΔΥΤΙΚΗΣ 2/Θ Ν/Γ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1/Θ Ν/Γ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4. ΗΠΕΙΡΟΥ 2/Θ 24ο Ν/Γ 1/Θ 24ο Ν/Γ 5. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2/Θ 1o Ν/Γ ΦΡΑΓΚΟΥ 1/Θ 1o Ν/Γ ΦΡΑΓΚΟΥ 6. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2/Θ Ν/Γ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 1/Θ Ν/Γ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 7. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 8. ΛΑΡΙΣΑΣ 9. ΛΑΡΙΣΑΣ 2/Θ Ν/Γ ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ 2/Θ Ν/Γ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ 2/Θ Ν/Γ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 1/Θ Ν/Γ ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ 1/Θ Ν/Γ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ 1/Θ Ν/Γ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 10. ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2/Θ Ν/Γ ΣΙΤΑΡΙΑΣ 1/Θ Ν/Γ ΣΙΤΑΡΙΑΣ

12 11. ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2/Θ Ν/Γ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ 1/Θ Ν/Γ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ Β) Συγχωνεύουµε από το σχολικό έτος τις παρακάτω σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως: ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΔΡΥΜΩΝΑ 12/Θ Δ.Σ. ΘΕΡΜΟΥ 12/Θ Δ.Σ. ΘΕΡΜΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2ο 1/Θ Δ.Σ. ΜΥΡΤΙΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ 5/Θ Δ.Σ. ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 7/Θ Δ.Σ. ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ 7/Θ Δ.Σ. ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΑΤΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΓΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΓΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΜΑΧΑΙΡΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ 2/Θ Δ.Σ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 9/Θ 27ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 9/Θ 12ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 12/Θ 12ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΑΝΩ ΑΛΙΣΣΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΑΝΩ ΑΛΙΣΣΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΚΡΙΝΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΕΤΤΑ 6/Θ Δ.Σ. ΡΙΟΛΟΥ 4/ΘΔ.Σ. ΡΙΟΛΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΦΩΣΤΑΙΝΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΣΙΚΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΣΙΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 8/Θ 31ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 8/Θ 26ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 12/Θ 26ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 6/Θ 66 Ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 9/Θ 58ο Δ.Σ.ΠΑΤΡΩΝ 6/Θ 56ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 12/Θ 56ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ

13 ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΒΑΛΜΑΝΤΟΥΡΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ 1/Θ 70ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 2/Θ 69ο Δ.Σ.ΠΑΤΡΩΝ 6/Θ 39ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 6/Θ 28ο Δ.Σ.ΠΑΤΡΩΝ 9/Θ 13ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 37 ο 6/Θ Δ.Σ ΠΑΤΡΩΝ 6 ο 10/Θ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 38 ο 6/Θ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 19 ο 10/Θ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΜΗΤΟΠΟΛΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΧΑΙΚΑΛΙΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΝΙΦΟΡΕΙΚΩΝ 12/Θ 2ο Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΓΟΜΟΣΤΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΕΙΚΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ 7/Θ 39ο Δ.Σ.ΠΑΤΡΩΝ 12/Θ 13ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 6 ο 12/Θ Δ.Σ.ΠΑΤΡΩΝ 19 ο 12/Θ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ 12/Θ 2ο Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΕΙΚΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΒΑΛΤΑΣ- ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΕΤΣΑΚΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΛΕΙΒΑΡΤΖΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΨΩΦΙΔΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΠΕΤΣΑΚΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΨΩΦΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 6/Θ Δ.Σ.. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΔΑΦΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΔΑΦΝΙΩΤΙΣΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΕΡΑΜΙΔΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΧΑΒΑΡΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΔΑΦΝΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΜΠΟΡΣΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΣΤΡΟΥΣΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΧΑΒΑΡΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΜΠΟΡΣΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 12/Θ Δ.Σ. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ 12/Θ Δ.Σ. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΑΡΕΤΗΣ 3/Θ Δ.Σ. ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ

14 ΗΛΕΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΛΟΥΤΟΧΩΡΙΟΥ 9/Θ Δ.Σ. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 10/Θ Δ.Σ. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΛΑΝΤΖΟΪΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΥΦΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΛΙΝΔΙΑ 4/Θ Δ.Σ. ΓΟΥΜΕΡΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΓΟΥΜΕΡΟΥ & ΔΡΑΜΑΣ 6/Θ 2ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΝΕΡΟΦΡΑΧΤΗ 10/Θ 2ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΩΝΑ & ΔΡΑΜΑΣ 6/Θ 1ο Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 7/Θ 1ο Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ & ΔΡΑΜΑΣ 12/Θ 4ο Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ 12/Θ 4ο Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ & ΔΡΑΜΑΣ 6/Θ 16ο Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 7/Θ 16ο Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ & ΔΡΑΜΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ 7/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ & ΔΡΑΜΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ - ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ - ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

15 & ΔΡΑΜΑΣ 6/Θ 1ο Δ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 6/Θ 1ο Δ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 3/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ & ΔΡΑΜΑΣ 12/Θ 1 ο Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ - ΦΤΕΛΙΑΣ 12/Θ 1 ο Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ 6/Θ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ & ΕΒΡΟΥ 6/Θ 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 12/Θ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 6/Θ 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ & ΕΒΡΟΥ 10/Θ 1ο Δ.Σ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 10/Θ 1ο Δ.Σ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΥΠΡΙΝΟΥ & ΕΒΡΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΚΟΜΑΡΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΦΥΛΑΚΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΥΠΡΙΝΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΧΑΝΔΡΑ & ΕΒΡΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΑΒΥΛΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΣΤΕΡΝΑΣ & ΕΒΡΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΔΙΚΑΙΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΤΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΔΙΚΑΙΩΝ & ΕΒΡΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΛΑΒΑΡΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΑΜΟΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΛΑΒΑΡΩΝ & ΚΑΒΑΛΑΣ 6/Θ 1 Ο Δ.Σ. ΚΡΗΝΙΔΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΛΥΔΙΑΣ 6/Θ 1 Ο Δ.Σ. ΚΡΗΝΙΔΩΝ

16 & ΚΑΒΑΛΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΦΙΛΙΠΠΩΝ 3/Θ ΔΙΕΔΡΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΥΣΤΥΛΟΥ ΔΑΤΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΦΙΛΙΠΠΩΝ & ΚΑΒΑΛΑΣ 10/Θ Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ 10/Θ Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ & ΚΑΒΑΛΑΣ 6/Θ 7ο Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ 6/Θ 1ο Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ 6/Θ 7ο Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ & ΚΑΒΑΛΑΣ 6/Θ 4ο Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 6/Θ 4ο Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 3/Θ Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΞΕΡΙΑ & ΚΑΒΑΛΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΑΒΔΗΡΩΝ & ΞΑΝΘΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΥΣ 2/Θ Δ.Σ. ΜΑΝΔΡΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΑΒΔΗΡΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ & ΞΑΝΘΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΓΕΝΙΣΕΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΒΑΦΕΙΚΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΓΕΝΙΣΕΑΣ & ΞΑΝΘΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ & ΞΑΝΘΗΣ 3/Θ Δ.Σ. ΚΟΥΤΣΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΠΗΓΑΔΙΩΝ & ΞΑΝΘΗΣ 6/Θ 13 ο Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ 12/Θ 13ο Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ

17 6/Θ 19ο Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ & ΡΟΔΟΠΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΣΩΣΤΗ 1/Θ Δ.Σ. ΑΣΩΜΑΤΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΣΩΣΤΗ & ΡΟΔΟΠΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΑΙΓΕΙΡΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΠΑΡΑΔΗΜΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΑΙΓΕΙΡΟΥ & ΡΟΔΟΠΗΣ 3/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ 1/Θ Δ.Σ. ΣΑΛΠΗΣ 3/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ & ΡΟΔΟΠΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 6/Θ 1ο ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 6/Θ 2ο ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ 8/Θ Δ.Σ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΠΕΤΡΑΣ 12/Θ 2ο Δ.Σ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ 12/Θ 5ο Δ.Σ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΣΤΕΙΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΔΙΣΤΟΜΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 12/Θ 2ο Δ.Σ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ 12/Θ 5ο Δ.Σ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΔΙΣΤΟΜΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΛΕΙΔΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΘΩΜΑ 6/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΘΩΜΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΑΤΤΑΛΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 6/Θ Δ.Σ.. ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΑΧΛΑΔΙΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 6/Θ 3ο Δ.Σ. ΨΑΧΝΩΝ 6/Θ 3ο Δ.Σ. ΨΑΧΝΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ.ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ 12/Θ 2ο Δ.Σ. ΨΑΧΝΩΝ 12/Θ 2ο Δ.Σ. ΨΑΧΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΠΟΥΡΝΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΠΙΣΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΠΙΣΣΩΝΑ 2/Θ Δ.Σ. ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑΣ 6/Θ 1ο Δ.Σ. ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ 12/Θ 1ο Δ.Σ. ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ

18 6/Θ 2ο Δ.Σ. ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΕΝΟΡΙΑΣ 6/Θ 2ο Δ.Σ. ΚΥΜΗΣ 1/Θ Δ.Σ. ΜΗΛΕΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗ 1/Θ Δ.Σ.ΒΟΥΤΑ 6/Θ 2ο Δ.Σ. ΚΥΜΗΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 12/Θ 2ο Δ.Σ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΑΜΑΡΙΩΝ 2/Θ Δ.Σ.ΚΑΛΥΒΙΩΝ 12/Θ 1ο Δ.Σ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ 3/Θ 17o Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 5/Θ 23ο Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΗΛΙΩΝ 12/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ 12/Θ 2ο Δ.Σ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ 12/Θ 1ο Δ.Σ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ 6/Θ 23ο Δ.Σ. XΑΛΚΙΔΑΣ 12/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΑΓΡΙΟΒΟΤΑΝΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΓΟΥΒΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΓΟΥΒΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΔΡΥΜΩΝΑ 6/Θ Δ.Σ. ΡΟΒΙΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΡΟΒΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΗΡΙΝΘΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΗΡΙΝΘΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΜΟΥΡΤΙΑ 8/Θ Δ.Σ. ΛΙΜΝΗΣ 8/Θ Δ.Σ. ΛΙΜΝΗΣ 1/Θ Δ.Σ. ΤΟΠΟΛΙΑΝΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΒΑΛΑΩΡΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΒΑΛΑΩΡΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. Ν. ΑΡΓΥΡΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ 1/Θ Δ.Σ.ΚΕΔΡΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 6/Θ 8ο Δ. Σ. ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 6/Θ 18ο Δ. Σ. ΛΑΜΙΑΣ 12/Θ 8ο Δ. Σ. ΛΑΜΙΑΣ 1/Θ Δ. Σ. ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 6/Θ 1ο Δ. Σ. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 6/Θ 1ο Δ. Σ. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1/Θ Δ. Σ. ΛΥΓΑΡΙΑΣ 6/Θ 19ο Δ. Σ. ΛΑΜΙΑΣ 1/Θ Δ. Σ. ΜΥΛΩΝ 1/Θ Δ. Σ. ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΥ 6/Θ Δ. Σ. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 1/Θ Δ. Σ. ΤΣΟΥΚΑΣ 1/Θ Δ. Σ. ΑΡΧΑΝΙΟΥ 12/Θ Δ. Σ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 6/Θ 19ο Δ. Σ. ΛΑΜΙΑΣ 6/Θ Δ. Σ. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 12/Θ Δ. Σ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

19 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 1/Θ Δ. Σ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ 5/Θ Δ. Σ. ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ 2ο 6/Θ Δ.Σ.ΙΤΕΑΣ 1ο 6/Θ Δ.Σ.ΙΤΕΑΣ 6/Θ Δ. Σ. ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ 12/Θ Δ.Σ.ΙΤΕΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ.ΕΥΠΑΛΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ.ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΛΙΛΑΙΑΣ 5/Θ Δ.Σ.ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 6/Θ Δ.Σ.ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 1/Θ Δ.Σ.ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΓ.ΕΥΘΥΜΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ 4ο 6/Θ Δ.Σ.ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ 8/Θ Δ.Σ.ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4ο 6/Θ Δ.Σ.ΑΜΦΙΣΣΑΣ 8/Θ Δ.Σ.ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΔΙΚΙΟΥ 6/Θ 1ο Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 1ο 6/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΜΟΝΟΚΑΜΠΙΟΥ 6/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2ο Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 2ο 6/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 1/Θ Δ.Σ ΣΤΕΛΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΕΥΔΗΛΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΕΥΔΗΛΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΒΡΑΚΑΔΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΧΡΙΣΤΟΥ ΡΑΧΩΝ 1ο 6/Θ Δ.Σ. ΡΑΧΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ 2ο 3/Θ Δ.Σ. ΡΑΧΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΣ 1/Θ Δ.Σ. ΒΑΒΙΛΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 8/Θ 14ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 8/Θ 6ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 6ο 12/Θ Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

20 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 8/Θ 12ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 8/Θ 3ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 3ο 12/Θ Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΜΕΣΑΓΡΟΥ 8/Θ Δ.Σ. ΠΑΠΑΔΟΥ 8/Θ Δ.Σ. ΠΑΠΑΔΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΛΙΣΒΟΡΙΟΥ 11/Θ Δ.Σ. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 12/Θ Δ.Σ. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΠΕΛΟΠΗΣ 5/Θ Δ.Σ. ΚΑΠΗΣ- ΚΛΕΙΟΥΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΠΗΣ- ΚΛΕΙΟΥΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 1/Θ ΔΣ ΠΛΑΤΕΟΣ 8/Θ 1 Ο ΔΣ ΜΥΡΙΝΑΣ 8/Θ 1 Ο ΔΣ ΜΥΡΙΝΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 3/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΝΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1/Θ Δ.Σ. ΔΟΥΜΠΙΩΝ- ΣΑΝΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΜΑΡΑΘΟΥΣΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4/Θ Δ.Σ. ΓΟΜΑΤΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. 1ο ΙΕΡΙΣΣΟΥ 6/Θ Δ.Σ. 1ο ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ 8/Θ 2ο Δ.Σ. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ.2 ο 8/Θ Δ.Σ. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 91ο 6/Θ Δ.Σ. 16ο 6/Θ Δ.Σ. 16ο 12/Θ Δ.Σ. 6/Θ 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΤΔΕ 3/Θ 3 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΤΔΕ 1o 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΤΔΕ 6/Θ 1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΤΔΕ 2/Θ Δ.Σ. ΛΑΚΚΙΑΣ 2o 6/Θ Δ.Σ. Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 2o 6/Θ Δ.Σ. Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ

21 107ο 6/Θ Δ.Σ. 14ο 6/Θ Δ.Σ. 107ο 12/Θ Δ.Σ. 82ο 6/Θ Δ.Σ. 17ο 6/Θ Δ.Σ. 17ο 12/Θ Δ.Σ. 46ο 12/Θ Δ.Σ. 45ο 6/Θ Δ.Σ. 45ο 12/Θ Δ.Σ. 50ο 6/Θ Δ.Σ. 49ο 6/Θ Δ.Σ. 50ο 12/Θ Δ.Σ. 90ο 6/Θ Δ.Σ. 6ο 8/Θ Δ.Σ. 90ο 12/Θ Δ.Σ. 57ο 12/Θ Δ.Σ. 55ο 6/Θ Δ.Σ. 55ο 12/Θ Δ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ 6/Θ 9o Δ Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 10/Θ 7o Δ Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 7o 12/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4 ο 6/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 10 Ο 12/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 10 Ο 6/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 6/Θ 9o Δ Σ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ- ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ 4o 12/Θ Δ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ- ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 6/Θ 4o Δ Σ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ- ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ 2/Θ Δ Σ ΕΛΕΟΥΣΑΣ 12/Θ Δ Σ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 12/Θ Δ.Σ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 6/Θ Δ Σ ΜΕΣΑΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

22 5/Θ Δ Σ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 2/Θ Δ Σ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 10/Θ Δ Σ ΚΟΛΧΙΚΟΥ 12/Θ Δ.Σ. ΚΟΛΧΙΚΟΥ 2/Θ Δ Σ ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 2/Θ Δ Σ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΠΡΟΦΗΤΗ - ΕΓΝΑΤΙΑΣ 4/Θ Δ Σ ΠΡΟΦΗΤΗ - ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 2/Θ Δ Σ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΑΣ - ΚΑΛΑΜΩΤΟΥ 6/Θ Δ Σ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ 2/Θ Δ Σ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ 7/Θ Δ Σ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 7/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 2/Θ Δ Σ ΜΟΔΙΟΥ 8/Θ Δ Σ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ 8/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ 1/Θ Δ Σ ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ Σ ΞΥΛΟΠΟΛΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΞΥΛΟΠΟΛΗ 6/Θ 6o Δ Σ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ 1o 12/Θ Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 6/Θ 1o Δ Σ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 6/Θ 9o Δ Σ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ 5o 12/Θ Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 6/Θ 5o Δ Σ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 6/Θ 11o Δ Σ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ 4o 12/Θ Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 6/Θ 4o Δ Σ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

23 6/Θ 15o Δ Σ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ 13o 12/Θ Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 6/Θ 13o Δ Σ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 6/Θ 12o Δ Σ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 16o 12/Θ Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 8/Θ 16o Δ Σ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΜΑΡΙΝΑΣ- ΠΟΛΛΩΝ ΝΕΡΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΜΑΡΙΝΑΣ- ΠΟΛΛΩΝ ΝΕΡΩΝ- ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΣΦΗΚΙΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ- ΣΦΗΚΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 6/Θ 2ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ 7/Θ 1ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ 10/Θ 1ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΑΝΘΟΦΥΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 4/Θ Δ.Σ. Π.ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ 4/Θ Δ.Σ. Π. ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 2/Θ Δ.Σ. ΣΤΑΘΗ 1ο 9/Θ Δ.Σ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 1ο 9/Θ Δ.Σ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΓΡΙΒΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 2ο 7/Θ Δ.Σ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 2ο 7/Θ Δ.Σ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΒΑΘΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 3/Θ Δ.Σ. ΤΕΡΠΥΛΛΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ.ΜΑΝΡΩΝ ΚΙΛΚΙΣ 6/Θ Δ.Σ. ΓΑΛΛΙΚΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΓΑΛΛΙΚΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 5/Θ Δ.Σ. ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 1/Θ Δ.Σ. ΛΑΟΔΙΚΗΝΟΥ 6/Θ Δ.Σ.. ΚΑΜΠΑΝΗ

24 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΜΠΑΝΗ 2/Θ Δ.Σ. ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 2ο 8/Θ Δ.Σ.ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 2ο 8/Θ Δ.Σ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΣΩΤΗΡΑ 2/Θ Δ.Σ. ΣΩΤΗΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΛΕΥΡΩΜΑΤΟΣ 5/Θ Δ.Σ. ΠΕΤΡΑΙΑΣ 5/Θ Δ.Σ. ΠΕΤΡΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΛΙΠΑΡΟΥ 7/Θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 7/Θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ ΠΕΛΛΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ 6ο 12/Θ Δ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ 12/Θ 6ο Δ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ 12/Θ 13ο Δ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 12/Θ 13ο Δ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΧΡΑΝΗΣ 2/Θ Δ.Σ. Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ 6/Θ Δ.Σ. Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ 2/Θ Δ.Σ ΕΛΑΦΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΤΟΞΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΕΞΟΧΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ - ΕΞΟΧΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΛΩΝΙΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΚΙΤΡΟΥΣ 6/Θ Δ.Σ.ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΓΑΝΟΧΩΡΑΣ 6/Θ Δ.Σ.ΓΑΝΟΧΩΡΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΣΕΒΑΣΤΗΣ 12/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΙΝΟΥ 12/Θ Δ.Σ.ΚΟΡΙΝΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ 6/Θ Δ.Σ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΜΕΘΩΝΗΣ 6/Θ Δ.Σ. 3ο ΑΙΓΙΝΙΟΥ 6/Θ 3ο Δ.Σ. ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 6/Θ 22ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ 12/Θ 2ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΠΕΠΟΝΙΑΣ 10/Θ Δ.Σ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 2ο 12/Θ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ 12/Θ Δ.Σ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΣ

25 2/Θ Δ.Σ. ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΠΡΟΒΑΤΑ 6/Θ Δ.Σ. ΠΡΟΒΑΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΑΝΘΗΣ 7/Θ 2ο Δ.Σ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ 7/Θ 2ο Δ.Σ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΝΙΚΟΚΛΕΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΒΕΡΓΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΙΒΗΡΩΝ 7/Θ Δ.Σ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ 12/Θ Δ.Σ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΧΟΡΤΕΡΟ 6/Θ 3ο Δ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 6/Θ 3ο Δ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΚΑΜΑΡΩΤΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΚΑΠΝΟΦΥΤΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΛΙΒΑΔΙΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΕΡΚΙΝΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ 4/Θ Δ.Σ. Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ 6/Θ Δ.Σ. Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΠΡΩΤΗΣ - ΚΡΗΝΙΔΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΡΗΝΙΔΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΡΗΝΙΔΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΜΟΝΟΒΡΥΣΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 6/Θ Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΓΕΦΥΡΟΥΔΙΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΒΑΛΤΕΡΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΒΑΛΤΕΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΤΥΡΟΛΟΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ

26 ΣΕΡΡΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΡΗΣ 5/Θ Δ.Σ. ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΛΙΘΟΤΟΠΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΚΟΙΜΗΣΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΙΜΗΣΗΣ 1/θ Δ Σ ΑΓΙΟΠΗΓΗΣ 2/θ Δ Σ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2/θ Δ Σ ΡΟΥΣΣΟΥ 5o 12/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 16o 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 5o 10/θ Δ Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 17o 5/θ Δ Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9o 12/θ Δ Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9o 12/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1/θ Δ Σ ΡΑΧΟΥΛΑΣ 5/Θ Δ Σ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 6/Θ Δ.Σ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ 2/Θ Δ Σ ΠΑΛΗΟΥΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1/Θ Δ Σ ΔΑΦΝΟΣΠΗΛΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ ΚΑΛΙΦΩΝΙΟΥ 2/Θ Δ Σ ΖΑΪΜΙΟΥ 5/Θ Δ Σ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 2/Θ Δ Σ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1/Θ Δ Σ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ 2/Θ Δ Σ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ 5/Θ Δ Σ ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4/Θ Δ Σ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 4/Θ Δ Σ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ- ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ- ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1/Θ Δ Σ ΛΟΥΤΡΟΥ 4/Θ Δ.Σ ΚΕΔΡΟΥ 4/Θ Δ Σ ΚΕΔΡΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2/Θ Δ Σ ΦΡΑΓΚΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 6/Θ Δ Σ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2/θ Δ Σ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 2/θ Δ Σ ΞΥΝΟΝΕΡΙ- ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

27 4/θ Δ Σ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 15o 6/θ Δ Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2o 12/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2o 8/θ Δ Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3/θ Δ Σ ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΝΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 4/θ Δ Σ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4/Θ Δ Σ ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 6/Θ Δ Σ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1/Θ Δ Σ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 4/Θ Δ.Σ ΒΛΟΧΟΥ 4/Θ Δ Σ ΒΛΟΧΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4/Θ Δ Σ ΜΥΡΙΝΗΣ 5/Θ Δ.Σ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 4/Θ Δ Σ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΚΟΣΚΙΝΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΟΣΚΙΝΑ 1/Θ Δ.Σ. ΨΑΘΟΧΩΡΑΣ 2/Θ Δ Σ ΓΟΡΓΟΒΙΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2/Θ Δ Σ ΜΑΡΚΟ 3o 7/Θ Δ.Σ. ΠΑΛΑΜΑ 3o 7/Θ Δ Σ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2/Θ Δ Σ ΠΕΔΙΝΟΥ 7/Θ Δ.Σ. ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ 7/Θ Δ Σ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1/Θ Δ Σ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ 6/Θ Δ Σ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1/Θ Δ Σ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ

28 1/Θ Δ Σ ΚΑΤΑΦΥΛΛΙ 1/Θ Δ Σ ΑΡΓΥΡΙΟΥ 1/Θ Δ Σ ΓΕΛΑΝΘΗΣ 1/Θ Δ Σ ΠΥΡΓΟΣ ΙΘΩΜΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1/Θ Δ Σ ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ 2/Θ Δ Σ ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ 5/Θ Δ Σ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 20o 4/Θ Δ Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 6o 12/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 6o 10/Θ Δ Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3/Θ Δ Σ ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 21o 6/Θ Δ Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 7ο 12/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 7o 8/Θ Δ Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2/Θ Δ Σ ΓΕΦΥΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1/Θ Δ Σ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ 1ο 6/Θ Δ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ 1o 6/Θ Δ Σ ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1/Θ Δ Σ ΠΥΡΓΟΣ ΚΙΕΡΙΟΥ 5/Θ ΔΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 5/Θ ΔΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 2/Θ Δ Σ ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3o 6/Θ Δ Σ ΣΟΦΑΔΩΝ 2ο 12/Θ Δ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ 2o 6/Θ Δ Σ ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1/Θ Δ Σ ΛΕΥΚΗΣ 4/Θ Δ.Σ. ΦΥΛΛΟΥ 4/Θ Δ Σ ΦΥΛΛΟΥ 2/Θ Δ Σ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3/Θ Δ Σ ΦΙΛΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΑΝΑΒΡΑΣ 4/Θ Δ Σ ΑΝΑΒΡΑΣ

29 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2/Θ Δ Σ ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΚΥΨΕΛΗΣ 4/Θ Δ Σ ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2/Θ Δ Σ ΑΧΛΑΔΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 5/Θ Δ Σ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 1/Θ Δ Σ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2/Θ Δ Σ ΠΤΕΛΟΠΟΥΛΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 4/Θ Δ Σ ΣΤΑΥΡΟΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΖΩΡΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΓΙΑΝΝΩΤΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΜΗΛΕΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΛΥΚΟΥΔΙΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 2/θ Δ Σ ΚΑΛΥΒΙΑ 2/θ Δ Σ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 1/θ Δ Σ ΠΥΘΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2/θ Δ Σ ΔΟΛΙΧΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 4/θ Δ Σ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΙΑ 2/Θ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ 1ο 6/Θ Δ.Σ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2/Θ Δ.Σ ΔΡΥΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 1/Θ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 1ο 8/Θ Δ.Σ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 4/Θ Δ.Σ ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 1/θ Δ Σ ΠΟΤΑΜΙΑ ΑΓΙΑΣ 2o 9/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ 9/θ 2o Δ Σ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 2 ο 6/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 2 ο 5/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ

30 ΛΑΡΙΣΑΣ 1/θ Δ Σ ΚΑΤΩ ΑΜΥΓΔΑΛΗ 5/Θ Δ.Σ. ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΑΓΙΑΣ 4/θ Δ Σ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΙΑΣ 1/θ Δ Σ ΑΧΙΛΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 1/θ Δ Σ ΝΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΑΡΜΕΝΙΟΥ 6/θ Δ Σ ΑΡΜΕΝΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 1/θ Δ Σ ΑΓΝΑΝΤΕΡΗ 2/Θ Δ.Σ. ΜΕΓΑΛΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 2/θ Δ Σ ΜΕΓΑΛΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 35o 8/θ Δ Σ ΛΑΡΙΣΑ 1o 12/Θ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 1o 10/θ Δ Σ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 1/θ Δ Σ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 7/Θ Δ.Σ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 6/θ Δ Σ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 3/θ Δ Σ ΝΕΕΣ ΚΑΡΥΕΣ 6/Θ Δ.Σ. ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 4/θ Δ Σ ΖΑΠΠΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1/θ Δ Σ ΔΑΣΟΛΟΦΟΣ 6/Θ Δ.Σ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ 6/θ Δ Σ ΒΑΜΒΑΚΟΥ 1/θ Δ Σ ΑΣΠΡΟΓΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 1/θ Δ Σ ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ 2/Θ Δ.Σ. ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ 2/θ Δ Σ ΕΡΕΤΡΕΙΑ 3/θ Δ Σ ΚΡΗΝΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2/θ Δ Σ ΥΠΕΡΕΙΑ 6/Θ Δ.Σ. ΕΥΥΔΡΙΟΥ ΛΟΦΟΥ 6/θ Δ Σ ΕΥΥΔΡΙΟΥ ΛΟΦΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 2/θ Δ Σ ΒΡΥΣΙΑ 2o 9/Θ Δ.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ 9/θ 2o Δ Σ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 2/θ Δ Σ ΝΑΡΘΑΚΙ 1o 12/Θ Δ.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ

31 5ο 6/θ Δ Σ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 1o 6/θ Δ Σ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 28o 8/θ Δ Σ ΛΑΡΙΣΑ 2o 12/Θ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 2o 10/θ Δ Σ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 4o 6/θ Δ Σ ΤΥΡΝΑΒΟΣ 4o 12/Θ Δ.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΣ 6o 6/θ Δ Σ ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1/θ Δ Σ ΚΟΥΛΟΥΡΙ 31o 6/Θ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 31o 6/θ Δ Σ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 1o 6/θ Δ Σ ΦΑΛΑΝΗ 1o 12/Θ Δ.Σ. ΦΑΛΑΝΗΣ 2o 6/θ Δ Σ ΦΑΛΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 1o 6/θ Δ Σ ΤΥΡΝΑΒΟΣ 1o 12/Θ Δ.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ 7o 6/θ Δ Σ ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4o 2/θ Δ Σ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ 1o 6/Θ Δ.Σ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ- ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ 1o 6/θ Δ Σ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ- ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3o 1/θΔ Σ ΑΓΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ 2o 6/Θ Δ.Σ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 2o 6/θ Δ Σ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 6o 1/θ Δ Σ ΦΕΡΩΝ- ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ 4o 2/Θ Δ.Σ. ΦΕΡΩΝ- ΑΕΡΙΝΟΥ 4o 2/θ Δ Σ ΦΕΡΩΝ- ΑΕΡΙΝΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4o 2/θ Δ Σ ΚΑΡΛΑΣ- ΚΕΡΑΣΙΑΣ 3o 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΛΑΣ- ΚΑΝΑΛΙΩΝ 3o 6/θ Δ Σ ΚΑΡΛΑΣ- ΚΑΝΑΛΙΩΝ

32 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1/Θ Δ Σ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ 1ο 6/Θ Δ.Σ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 1o 6/θ Δ Σ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2/Θ Δ Σ ΚΡΟΚΙΟΥ 2ο 6/Θ Δ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ 2o 6/θ Δ Σ ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 12o 1/θ Δ Σ Ν.ΙΩΝΙΑΣ- ΓΛΑΦΥΡΩΝ 1ο 12/Θ Δ.Σ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ 1o 12/θ Δ Σ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2/Θ Δ Σ ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ 1ο 7/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 6/Θ 1o 6/θ Δ Σ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 5o 1/θ Δ Σ ΦΕΡΩΝ- ΧΛΟΗΣ 2o 6/Θ Δ.Σ. ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 2o 6/Θ Δ Σ ΦΕΡΩΝ- ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 19o 2/θ Δ Σ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 17ο 8/Θ Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 17o 8/θ Δ Σ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2/Θ Δ Σ ΦΩΤΑΔΑ- ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΒΑΛΤΙΝΟΥ 4/Θ Δ Σ ΒΑΛΤΙΝΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/Θ Δ Σ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΑ 4/Θ Δ.Σ. ΜΕΓΑΡΧΗΣ 4/Θ Δ Σ ΜΕΓΑΡΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2/Θ Δ Σ ΔΡΟΣΕΡΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΠΗΓΗΣ 2/Θ Δ Σ ΜΟΥΡΙΑΣ 6/Θ Δ Σ ΠΗΓΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4/Θ Δ Σ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 6/Θ Δ.Σ. ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ 4/Θ Δ Σ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ

33 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3/Θ Δ Σ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΦΗΚΗΣ 6/Θ Δ Σ ΦΗΚΗΣ 2/Θ Δ Σ ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/θ Δ Σ ΝΟΜΗ 6/Θ Δ.Σ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 1/Θ Δ Σ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ 6/Θ Δ Σ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/Θ Δ Σ ΠΗΝΕΙΑΔΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΖΑΡΚΟΥ 6/Θ Δ Σ ΖΑΡΚΟΥ 2/Θ Δ Σ ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3/Θ Δ Σ ΚΛΟΚΟΤΟΥ 1o 6/Θ Δ.Σ. ΟΙΧΑΛΙΑΣ 3/Θ Δ Σ ΚΡΗΝΗΣ 1o 6/θ Δ Σ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3/Θ Δ Σ ΚΡΗΝΙΤΣΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ 6/Θ Δ Σ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ 4/Θ Δ Σ ΣΑΡΑΚΙΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/Θ Δ Σ ΑΥΡΑΣ 2ο 12/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 12/Θ 2o 12/θ Δ Σ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 1/Θ Δ Σ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2/Θ Δ Σ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 6/Θ Δ Σ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/Θ 14o 1/θ Δ Σ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 14ο 6/Θ Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 15o 6/θ Δ Σ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

34 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3/Θ Δ Σ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ Σ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2/Θ Δ Σ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΜΕΓ.ΚΑΛΥΒΙΑ 6/Θ Δ Σ ΜΕΓ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/Θ Δ Σ ΛΟΓΓΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ 4/Θ Δ Σ ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/Θ Δ Σ ΒΥΤΟΥΜΑ 4ο 8/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 4o 8/θ Δ Σ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/Θ Δ Σ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ 2ο 6/Θ Δ.Σ.ΦΑΡΚΑΔΩΝΑΣ 2o 6/θ Δ Σ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2/Θ Δ Σ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ 1ο 6/Θ Δ.Σ. ΦΑΡΚΑΔΩΝΑΣ 6/Θ 1o Δ Σ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3/Θ 3ο Δ.Σ. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΜΕΛΙΚΙΩΝ ΚΑΒΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1ο 6/Θ Δ.Σ. ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΜΕΛΙΚΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6/Θ 1ο Δ.Σ. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2/Θ 5ο Δ.Σ. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΒΙΤΑΛΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6/Θ 2ο Δ.Σ. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 6/Θ 2ο Δ.Σ. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 9/Θ 3ο Δ.Σ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 12/Θ 2ο Δ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 12/Θ 8ο Δ.Σ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6/Θ 15ο Δ.Σ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 12/Θ Δ.Σ. ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 12/Θ Δ.Σ. ΜΑΝΤΟΥΚΙΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΥΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 4/Θ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 5ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 2ο 7/θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 2ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ

35 7ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 1ο 8/θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 1ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 19ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 18ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 18ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 80ο 6/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 10ο 8/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 10ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 84ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 71ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 71ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 116ο 6/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 14ο 10/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 14ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 118ο 8/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 4ο 8/θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 4ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 122ο 6/θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 45ο 6/θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 45ο 8/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 124ο 6/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 115ο 8/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 115ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 125ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 104ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 104ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 136ο 10/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 66ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 66ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 140ο 6/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 24ο 6/θ Δ.Σ. Αθηνών 24ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 147ο 6/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 96ο 6/θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 96ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 148ο7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 113ο 8/θ Δ.Σ. Αθηνών 113ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 155ο 6/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 17ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 17ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 159ο 6/θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 50ο 6/θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 50ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 160ο 6/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 51ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 51ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 163ο 6/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 144ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 144ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 164ο 6/θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 20ο 7/θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 20ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 9ο 6/θ Δ.Σ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 8ο 6/θ Δ.Σ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 8ο 12/Θ Δ.Σ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 6ο 6/θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 1ο 6/θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 1ο 12/Θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 8ο 8/θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2ο 8/θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2ο 12/Θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 14o 6/θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 12ο 6/θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 12ο 12/Θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 15ο 8/θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 7ο 8/θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 7ο 12/Θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 17ο 6/θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 16ο 12/Θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

36 16ο 6/θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 11ο 6/θ ΔΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 6ο 6/θΔΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 6ο 12/Θ Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 14ο 6/θ ΔΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2ο 8/θ ΔΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2ο 12/Θ Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 16ο 6/θ ΔΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 12ο 9/θ ΔΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 12ο 12/Θ Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 17ο 6/θ ΔΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 5ο 6/θ ΔΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 5ο 12/Θ Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 14ο 6/θ ΔΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1o 10/θ ΔΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1o 12/Θ Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 16ο 9/θ ΔΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 3ο 10/θ ΔΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 3ο 12/Θ Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 18ο6/θ ΔΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2o 11/θ ΔΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2o 12/Θ Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 22ο 6/θ ΔΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 13ο 10/θ ΔΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 13ο 12/Θ Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 12ο 8/θ ΔΣ ΒΥΡΩΝΑ 4ο 9/θ ΔΣ ΒΥΡΩΝΑ 4ο 12/Θ Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ 5ο 8/θ ΔΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 4ο 9/θ ΔΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 4ο 12/Θ Δ.Σ. ΥΜΗΤΤΟΥ Β ΑΘΗΝΑΣ 2ο ΔΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 1ο ΔΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 1ο 12/Θ Δ.Σ. ΨΥΧΙΚΟΥ Β ΑΘΗΝΑΣ 8ο 8/θ ΔΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 4ο 10/θ ΔΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 4ο 12/Θ Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Β ΑΘΗΝΑΣ 15ο 6/θ ΔΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 3ο 9/θ ΔΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 3ο 12/Θ Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Β ΑΘΗΝΑΣ 17ο 6/θ ΔΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 9ο 8/θ ΔΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 9ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Β ΑΘΗΝΑΣ 5ο 6/θ ΔΣ Πεύκης 1ο 6/θ ΔΣ Πεύκης 1ο 12/Θ Δ.Σ. ΠΕΥΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ 12ο 6/θ ΔΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 2ο 12/θ ΔΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 2ο 12/Θ Δ.Σ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ Β ΑΘΗΝΑΣ 13ο 6/θ ΔΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 6ο 10/θ ΔΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 6ο 12/Θ Δ.Σ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ Β ΑΘΗΝΑΣ 20ο 6/θ ΔΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 7ο 10/θ ΔΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 7ο 12/Θ Δ.Σ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ 15ο 10/θ ΔΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 7ο 12/θ ΔΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 7ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ Γ ΑΘΗΝΑΣ 23ο 6/θ ΔΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3o 6/θ ΔΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3o 10/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ ΑΘΗΝΑΣ 46ο 6/θ ΔΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 18o 8/θ ΔΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 18ο 12/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ ΑΘΗΝΑΣ 48ο 6/θ ΔΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 16o 6/θ ΔΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 16o 12/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ ΑΘΗΝΑΣ 9ο 6/θ ΔΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 3ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

37 3ο 7/θ ΔΣ ΒΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Δ ΑΘΗΝΑΣ 22ο7/θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 5ο 7/θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 5ο 12/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ 8o 6/θ Δ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 5o 8/θ Δ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 5o 12/Θ Δ.Σ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ 9o 7/θ Δ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 6o 8/θ Δ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 6o 12/Θ Δ.Σ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ 10o 10/θ Δ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 1o 9/θ Δ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 1o 12/Θ Δ.Σ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ 11o 8/θ Δ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 2o 8/θ Δ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 2o 12/Θ Δ.Σ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ 14o 7/θ Δ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 12o 6/θ Δ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 12o 12/Θ Δ.Σ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ 15o 6/θ Δ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 7o 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 7o 12/Θ Δ.Σ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ 16ο 6/θ Δ.Σ.ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8ο 12/θ Δ. Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8ο 12/Θ Δ. Σ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ ΑΘΗΝΑΣ 9ο 7/θ ΔΗΜ.ΣΧ. Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 1ο 8/θ ΔΗΜ.ΣΧ. Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 1ο 12/Θ Δ.Σ. Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 4ο 7/θ ΔΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 2ο 7/θ ΔΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 1/θ ΔΣ ΜΗΛΕΣΙΟΥ 4/θ ΔΣ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ 2ο 12/Θ Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 6 ο 6/Θ ΔΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 8 ο 6/Θ ΔΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4 ο 6/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 2 ο 6/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 16 ο 6/Θ ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 15 ο 6/Θ ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 24 ο 10/Θ ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 22 ο 10/Θ ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 6ο 12/Θ Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2ο 12/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 15ο 12/Θ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 22ο 12/Θ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ

38 ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 31 ο 10/Θ ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 9 ο 6/Θ ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 42 ο 8/Θ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 2ο 8/Θ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 48 ο 7/Θ ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 32ο 7/Θ ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 52 ο 6/Θ ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 6 ο 7/Θ ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 58 ο 8/Θ ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 26 Ο 10/Θ ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 28 ο 6/Θ Δ.ΣΧ. ΝΙΚΑΙΑΣ 17 ο 9/Θ Δ.ΣΧ. ΝΙΚΑΙΑΣ 2 ο 7/Θ Δ.ΣΧ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1 ο 8/Θ Δ.ΣΧ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 16 ο 8/Θ Δ.ΣΧ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 6 ο 6/Θ Δ.ΣΧ ΚΕΡΑΤΣΤΝΙΟΥ 17 ο 6/Θ Δ.ΣΧ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 8 ο 6/Θ Δ.ΣΧ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 19 ο 6/Θ Δ.ΣΧ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 14 ο 7/Θ Δ.ΣΧ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 7 ο 6/Θ Δ.ΣΧ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 1 ο 10/Θ Δ.ΣΧ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 9ο 12/Θ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 2o 12/Θ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 32ο 12/Θ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 6ο 12/Θ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 26ο 12/Θ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 17ο 12/Θ Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ 1ο 12/Θ Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 6ο 12/Θ Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 8ο 12/Θ Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 14ο 12/Θ Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1ο 12/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 19ο 6/θ Δ. Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 3 ο 6/θ Δ. Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 3ο 12/Θ Δ. Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 22 ο 6/θ Δ. Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 11ο 6/θ Δ. Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 11ο 12/Θ Δ. Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2/θ Δ. Σ. ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2/Θ Δ.Σ.ΔΗΜΗΤΡΑΣ 1/Θ Δ. Σ. ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΡΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΡΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΑΜΥΓΔΑΛΙΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΙΒΩΤΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΤΑΞΙΑΡΧΗ 4/Θ Δ.Σ. ΚΙΒΩΤΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΚΝΙΔΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΙΤΕΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

39 1/Θ Δ.Σ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΑΝΘΡΑΚΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΦΕΛΛΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΦΕΛΛΙΟΥ 1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΚΩΜΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ 1/Θ Δ.Σ. ΜΟΛΟΧΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 12/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 12/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 3ο 6/Θ Δ.Σ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 3ο 6/Θ Δ.Σ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 3ο 3/Θ Δ.Σ. ΣΕΡΒΙΩΝ 4ο 6/Θ Δ.Σ. ΣΕΡΒΙΩΝ 4ο 6/Θ Δ.Σ. ΡΒΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΕΛΑΤΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ 15ο 10/Θ Δ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 5ο 10/Θ Δ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ 5 Ο 12/Θ Δ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΣΚΟΠΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΑΧΛΑΔΑΣ 8/Θ Δ.Σ. ΜΕΛΙΤΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΛΟΦΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΒΕΥΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΣΙΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ 5ο 6/θ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΠΕΔΙΝΟ 1/Θ Δ.Σ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΑΕΤΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΠΕΤΡΩΝ 2ο 6/θ Δ.Σ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 8/Θ Δ.Σ. ΜΕΛΙΤΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΒΕΥΗΣ 6/Θ 5ο ΦΛΩΡΙΝΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΑΕΤΟΥ 6/Θ 2ο Δ.Σ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

40 ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΠΕΛΑΡΓΟΥ 7/Θ Δ.Σ.ΦΙΛΩΤΑ 7/Θ Δ.Σ. ΦΙΛΩΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 6/Θ 8ο Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 6/Θ 1ο Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1 ο 8/Θ Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ 1/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 4/Θ Δ.Σ. ΟΙΝΟΗΣ 4/Θ Δ.Σ. ΟΙΝΟΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ 12/Θ Δ.Σ. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 12/Θ Δ.Σ. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ 6/Θ 2ο Δ.Σ. ΜΑΝΙΑΚΩΝ 6/Θ 2ο Δ.Σ. ΜΑΝΙΑΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ - ΤΣΑΚΩΝΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΗΣΣΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΗΣΣΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΓΕΡΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΡΑΝΟΧΩΡΙΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΣΥΚΙΩΝ ΑΡΤΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ ΑΡΤΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΕΛΑΤΟΥ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΡΤΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΔΙΚΟΡΑΧΗΣ- ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

41 1/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΔΙΚΟΡΑΧΗΣ- ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΛΙΜΙΝΗΣ ΑΡΤΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΡΤΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΑΡΤΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΜΠΗΣ ΑΡΤΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΜΠΗΣ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΣΕΛΛΑΔΩΝ ΑΡΤΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΑΡΤΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1/Θ Δ.Σ. Κ. ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ 1/Θ Δ.Σ. Ν. ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ 2/Θ Δ.Σ. Ν. ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΛΟΓΓΑΔΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ 5/Θ Δ.Σ. ΛΟΓΓΑΔΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ 1ο 3/Θ Δ.Σ. ΜΑΡΜΑΡΩΝ 1ο 3/Θ Δ.Σ. ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 2ο 2/Θ Δ.Σ. ΜΑΡΜΑΡΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΜΠΑΦΡΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΜΠΑΦΡΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 9/Θ 14ο Δ.Σ. 8ο 12/Θ Δ.Σ

42 8/Θ 8ο Δ.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ 17ο 6/Θ Δ.Σ. 7ο 12/Θ Δ.Σ. 7ο 12/Θ Δ.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΔΟΛΙΑΝΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΚΡΥΑΣ 8/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 7/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 12/Θ 2ο Δ.Σ. 12/Θ 1ο Δ.Σ. 12/Θ 1ο Δ.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ 6/Θ 23ο Δ.Σ. 12/Θ 11ο Δ.Σ. 12/Θ 11ο Δ.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ 6/Θ 15ο Δ.Σ. 12/Θ 5ο Δ.Σ. 12/Θ 5ο Δ.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ 6/Θ 22ο Δ.Σ. 3 ο 12/θ Δ.Σ. 12/Θ 3ο Δ.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ 2/Θ 2ο Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ 3/Θ 1ο Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ 2/Θ 1ο Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΓΟΡΙΤΣΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΒΗΣΣΑΝΗΣ 3/Θ Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΑΝΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ 2/Θ Δ.Σ ΛΑΨΙΣΤΑΣ

43 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΕΡΑΣΩΝΑ 3/Θ Δ.Σ. ΚΕΡΑΣΩΝΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1ο 7/Θ Δ.Σ.. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3ο Δ.Σ. Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 3ο 12/Θ Δ.Σ. Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΠΥΡΓΟΥΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3/Θ Δ.Σ.ΑΓ. ΜΥΡΩΝΑ 3/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΜΥΡΩΝΑ 2/Θ Δ.Σ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΟΥ 8/Θ Δ.Σ.ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 6/Θ Δ.Σ. ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ 7/Θ Δ.Σ. ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 4/Θ Δ.Σ. ΒΩΡΩΝ 5/Θ Δ.Σ.. ΒΩΡΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΑΤΣΙΠΑΔΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΑΠΟΪΝΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. Α. ΑΚΡΙΩΝ 12/Θ Δ.Σ. ΑΣΗΜΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 9/Θ Δ.Σ. ΑΣΗΜΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΔΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΠΡΕΒΕΛΙΑΝΩΝ 6/Θ Δ.Σ. Μ. ΒΡΥΣΗΣ 6/Θ Δ.Σ. Μ. ΒΡΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ ΆΝΩ ΜΟΥΛΙΩΝ 12/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 12/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΛΑΡΑΝΙΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 4/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 1/Θ Δ.Σ. ΠΛΩΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΥΖΟΥ 7/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΔΕΚΑ 6/Θ Δ.Σ.ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΧΟΥΣΤΟΥΛΙΑΝΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 2/Θ Δ.Σ.ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΓΩΝΙΩΝ ΠΕΔΙΑΔΟΣ 7/Θ Δ.Σ. ΜΟΧΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΜΟΧΟΥ

44 1/Θ Δ.Σ. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΥΛΗΣ 12/Θ 2ο Δ.Σ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 2ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 11/Θ Δ.Σ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ 12/Θ Δ.Σ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2/Θ Δ.Σ ΝΙΘΑΥΡΗΣ 5/Θ Δ.Σ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ 4/Θ Δ.Σ. ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ 1/Θ Δ.Σ Κ. ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 7/Θ 2ο Δ.Σ ΠΛΑΚΙΑ 1ο 12/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΚΙΑ 9/Θ 1ο Δ.Σ ΠΛΑΚΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1/Θ Δ.Σ ΚΑΛΟΝΥΧΤΙ 4/Θ Δ.Σ ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΓΩΝΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ ΓΩΝΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ ΔΑΜΟΒΟΛΟΥ 6/Θ 2ο Δ.Σ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 1/Θ Δ.Σ ΛΙΜΝΩΝ 1ο 6/Θ Δ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1/Θ Δ.Σ ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ 4/Θ Δ.Σ ΣΦΑΚΑΣ 2ο 6/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 1ο 6/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4/Θ Δ.Σ.. ΣΦΑΚΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΣΤΥΛΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΚΑΜΙΣΙΑΝΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ 6/Θ Δ.Σ. ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 4ο 8/Θ Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ 3ο 12/Θ Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ 3ο 8/Θ Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 1/Θ Δ. Σ. ΣΕΜΠΡΩΝΑ 6/Θ Δ. Σ. ΣΚΙΝΕ- ΦΟΥΡΝΕ 6/Θ Δ.Σ. ΣΚΙΝΕ- ΦΟΥΡΝΕ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 1/Θ Δ. Σ. ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ 6/Θ Δ. Σ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 1/Θ Δ. Σ. ΚΑΛΗΔΟΝΙΑΣ 12/Θ Δ.Σ. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ 12/Θ Δ. Σ. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 1/Θ Δ. Σ. ΚΑΛΑΘΕΝΩΝ 7/Θ Δ.Σ. 2ο ΚΙΣΑΜΟΥ 7/Θ Δ. Σ. 2ο ΚΙΣΑΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2/θ Δ.Σ. ΛΕΥΚΑΚΙΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ 6/θ Δ.Σ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3/Θ Δ.Σ.ΑΣΙΝΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΤΟΛΟΥ

45 6/Θ Δ.Σ. ΤΟΛΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΡΟΕΙΝΟΥ 4/Θ Δ.Σ ΑΓΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΤΡΑΧΕΙΑΣ 12/Θ Δ.Σ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 12/Θ Δ.Σ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΣΤΑΘΕΙΚΩΝ 12/Θ Δ.Σ. 6ο ΑΡΓΟΥΣ 12/Θ 6ο Δ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ 2/Θ Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΗΡΑΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ 6/Θ Δ.Σ ΙΝΑΧΟΥ 4/Θ Δ.Σ ΙΝΑΧΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΦΟΥΡΝΩΝ 6/Θ Δ.Σ. 2ο ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 6/Θ 2o Δ.Σ. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΚΑΙΤΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΑΠΑΡΗ 12/Θ 5ο Δ.Σ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 12/Θ 5ο Δ.Σ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΩΡΓΗΤΙΚΩΝ 6/Θ 6ο Δ.Σ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 6/Θ Δ.Σ. 6ο ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΔΑΡΑ 6/Θ Δ.Σ. ΛΕΒΙΔΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΒΟΥΡΒΟΥΡΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 8/Θ 2ο Δ.Σ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 8/Θ 2ο Δ.Σ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΔΙΚΟΝΕΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΤΡΟΠΑΙΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΔΑΦΝΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΗΓΑΔΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΠΕΛΕΤΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΠΕΛΕΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΠΟΥΛΙΘΡΩΝ 12/Θ Δ.Σ. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 12/Θ Δ.Σ. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 6/Θ 9o ΔΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 6/Θ 6ο ΔΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2/θ ΔΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 7/Θ ΔΣ ΣΟΦΙΚΟΥ 2/Θ ΔΣ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ 9/Θ ΔΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ 2/Θ ΔΣ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ 4/Θ ΔΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ 1/Θ ΔΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 8/Θ 2ο ΔΣ ΝΕΜΕΑΣ 12/Θ 6ο Δ.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 8/Θ Δ.Σ. ΣΟΦΙΚΟΥ 12/Θ Δ.Σ. ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΒΟΧΑΙΚΟΥ 12/Θ 2ο Δ.Σ. ΝΕΜΕΑΣ 4/Θ ΔΣ ΜΟΥΛΚΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ ΜΟΥΛΚΙΟΥ - 3/Θ ΔΣ ΑΡΧ ΣΙΚΥΩΝΑΣ ΑΡΧ.ΣΙΚΥΩΝΑΣ

46 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1/Θ ΔΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ 1/Θ ΔΣ ΜΑΝΝΑΣ 3/Θ ΔΣ ΡΟΖΕΝΩΝ 5/Θ ΔΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΜΑΝΝΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΑ 6/Θ Δ.Σ. ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ- ΣΚΟΥΡΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ- ΣΚΟΥΡΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΥΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΥΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΓΕΡΑΚΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΓΕΡΑΚΙΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΕΛΟΥΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΜΥΡΤΙΑΣ 8/Θ Δ.Σ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ 12/Θ Δ.Σ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ 2/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΒΕΛΛΙΩΝ 12/Θ Δ.Σ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 8/Θ Δ.Σ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΣΥΚΕΑΣ- ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΣΥΚΕΑΣ- ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΙΩΝ 12/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 12/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 17ο 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 12 ο 9/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 12ο 12/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3ο 6/Θ Δ.Σ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2ο 6/Θ Δ.Σ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 2ο 12/Θ Δ.Σ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 4ο 6/Θ Δ.Σ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ 2ο 7/Θ Δ.Σ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ 12/Θ 1ο Δ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 2ο 12/Θ Δ.Σ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ 1ο 12/Θ Δ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΣΤ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ 1ο 12/Θ Δ.Σ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 12/Θ 1ο Δ.Σ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΨΑΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΔΩΡΙΟΥ

Υποβιβασµοί Σχολείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας ΗΜΟΤΙΚΑ 5/Θ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ. 9o 8/Θ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 3/Θ.Σ.

Υποβιβασµοί Σχολείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας ΗΜΟΤΙΚΑ 5/Θ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ. 9o 8/Θ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 3/Θ.Σ. Υποβιβασµοί Σχολείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΑ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΠΟ ΣΕ 1. 37o 7/Θ.Σ. 37o 6/Θ.Σ. 2. 1o 8/Θ.Σ. ΚΡΑΝΕΑΣ 1o 6/Θ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 11/1/2015 9:00 25 2 106o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/1/2015 9:00 28 3 106o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/1/2015 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 60ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2014 9:00 35 2 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2014 10:00 22 3 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2014 11:00 18 4 5 ΛΕΟΝΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟ ΣΕ 1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 09:00 49 2 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ" Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 10:00 26 3 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ" Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 11:00 27 4 52o ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟ ΣΕ 1 ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/1/2013 09:00 30 2 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/1/2013 10:00 31 3 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 11/1/2013 09:00 38 4 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟ ΣΕ 1 ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 10:00 50 2 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/11/2013 09:00 50 3 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013 09:00 50 4 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Προτερ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός επισκεπτών μαθητών 1 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/ :00 45

Αριθμός επισκεπτών μαθητών 1 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/ :00 45 1 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/2016 13:00 45 2 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 7/10/2016 9:00 30 3 129ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 10:00 23 4 162ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ 2/4/2013 9:00 35 2 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ 2/4/2013 12:00 35 3 ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ/ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΜΕΝΟΠΑΙΔΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ 9/4/2013 10:00 40 4 3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 9:00 44 2 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 11:00 42 3 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 12:00 50 4 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων».

ΘΕΜΑ : «Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Συγχωνεύσεις

http://www.gdimitrakopoulos.gr Συγχωνεύσεις Συγχωνεύσεις Β) Συγχωνεύουμε από το σχολικό έτος 2011-2012 τις παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμια εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως: ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή Πόλη Σχολείο Σύνολο Αγόρια Κορίτσια

Περιοχή Πόλη Σχολείο Σύνολο Αγόρια Κορίτσια Περιοχή Πόλη Σχολείο Σύνολο Αγόρια Κορίτσια Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 121o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 188,00 95,00 93,00 Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 107o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 262,00 132,00 130,00 Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ 1/10/2013 09:00 37 2 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/10/2013 09:00 46 3 109ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ" Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 09:00 39 4 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. &.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι : Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Προτερ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Προτερ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Βαθμός Προτερ. ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προσθήκη κενής Οργανικής θέσης στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθμίδας Αιγάλεω Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Μαρούσι 8/3/2012 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΥΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22623 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 54 20 Ιουνίου 203 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8405 /Δ4 Σχολικές μονάδες και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες θα μεταφερθούν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 16:00 50 2 15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 17:00 50 3 57ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 17/1/2017 10:00 50 4 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/1/2017 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΥΠ. Αριθμ.Πρωτ.: 44262 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

http://didefth.gr 1 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι:

http://didefth.gr 1 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 2o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2012 11:00 24 2 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/1/2012 12:00 21 3 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 20/1/2012 09:00 50 4 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

ΘΕΜΑ: Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΕΚΠ/ ΣΗΣ Δ/ ΝΣΗ ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Σ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2 ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2 ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ Σ ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 1/4/2014 12:00 30 2 57ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/4/2014 09:00 27 3 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 28/4/2014 09:00 34 4 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/5/2014 09:00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Καταργήσεις ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

http://www.gdimitrakopoulos.gr Καταργήσεις ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Καταργήσεις Γ) Καταργούμε από το σχολικό έτος 2011-2012 τις παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως: ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των (εν λειτουργία ) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 120 ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΕΓΚΥΡΑ Δεν

Διαβάστε περισσότερα

33 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 33o ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 562 257 27 0 230 117 113 ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΕΓΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

33 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 33o ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 562 257 27 0 230 117 113 ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΕΓΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ: 283 από 283 Εκλογικά Τμήματα (100%) 60,92% 39,08% Α/Α 1 ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΒΛΑΣΙ 1o ΒΛΑΣΙ 343 127 11 2 114 79 35 2 ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 9:00 50 2 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 11:00 50 3 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 12:00 50 4 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:21528 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 8446 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Φ.Κουτσιανάς Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου Εφοριακών των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)». ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου Εφοριακών των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)». ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β4ΣΟΗ-Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 23/4/2015 10:00 44 2 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 20/5/2015 9:00 27 3 112ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 21/5/2015 10:00 29 4 105ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 68ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 20/4/2015 10:00 50 2 68ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 20/4/2015 11:00 50 3 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 19/5/2015 16:00 45 4 8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/6/2015 10:00 50

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 2014-15

Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 2014-15 α/α Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 0- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νομός Δήμος Φορέας Θέσεις Π.Φ.Α. Ι.Δ.Ο.Χ. Αιγαίου Λέσβου Λέσβου Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Δήμου Λέσβου Αιγαίου Δωδεκανήσου Λέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)»

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Δ ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 65ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 12/1/2016 19:00 50 2 10ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 19/1/2016 11:00 15 3 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 25/1/2016 10:00 30 4 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 25/1/2016 11:00

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους ενεργούς Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς της κάθε σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστικά Κέντρα β φάσης Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2014 10 Μαΐου 2014, 10:00-11:30 (χρόνος προσέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη)

Εξεταστικά Κέντρα β φάσης Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2014 10 Μαΐου 2014, 10:00-11:30 (χρόνος προσέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη) ΠΟΛΗ / ΠΕΡΙΟΧΗ Εξεταστικά Κέντρα β φάσης Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2014 10 Μαΐου 2014, 10:00-11:30 (χρόνος προσέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη) Εξεταστικό Κέντρο Διευθύνσεις Εκπαίδευσης site / στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 21ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/1/2014 9:00 50 2 21ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/1/2014 10:00 50 3 21ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/1/2014 11:00 49 4 2o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 62ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 15/10/2015 09:00 42 2 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ 23/10/2015 09:00 49 3 162ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 4/11/2015 09:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΘΕΜΑ : «Συγχώνευση ηµοτικών Σχολείων».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΘΕΜΑ : «Συγχώνευση ηµοτικών Σχολείων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. &.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι : Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 2/4/2014 09:00 37 2 45ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/5/2014 09:00 30 3 130ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/5/2014 10:00 38 4 34o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:42019 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 27/1/2015 10:00 50 2 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 27/1/2015 11:00 50 3 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 12/2/2015 9:00 50 4 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 12/2/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31317 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ A/A ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ 1 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 149179 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Δεκεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 50170 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ Πρωτ: 30260 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ ΤαχΔ/νση: Σταδίου 27 ΤαχΚωδ: 101 83- ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ0.0 ΔΕ0.0 ΔΕ0.04 ΔΕ0.05 ΔΕ0.08 ΔΕ0.0 ΔΕ0. ΔΕ0. ΔΕ0.3 ΔΕ0.4 ΔΕ0.5 ΔΕ0.6 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 49536 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:24314 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 16636 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ»

Θέμα : «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ---- Λάρισα : 6-9- Αρ.Πρωτ.: 686 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση: Μανδηλαρά 3 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ.: 10184 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου 200 204. Ο εκλογέας όταν προσέλθει στο εκλογικό του τµήµα ψηφίζει πρώτα για τις περιφερειακές εκλογές

Διαβάστε περισσότερα