ΘΕΜΑ : «Υποβιβασµός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων». Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ : «Υποβιβασµός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων». Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι : Μαρούσι, Αρ. πρωτ. βαθµός Προτ. /Δ Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι Ιστοσελίδα: Πληροφορίες:Ε.Μπόµπολα Τηλέφωνο: Φαξ: & ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : «Υποβιβασµός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων». Εχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις : α) Του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τΑ / ) «Δοµή και Λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» β)του άρθρου 11 παρ. 2 και 5 του Ν.1966/1991 (ΦΕΚ 147 τ.α / ) «Μεταγραφές φοιτητών ΑΕΙ, σπουδαστών ΤΕΙ και άλλες διατάξεις» γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα ( κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, Α 98 ). δ) του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» 2.Την αριθµ. 1120/Η (ΦΕΚ 1/τ.Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων «Καθορισµός αρµοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου». 3.Τις γνωµοδοτήσεις των Δηµοτικών Συµβουλίων και τις προτάσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε Α) Υποβιβάζουµε από το σχολικό έτος τις παρακάτω σχολικές µονάδες πρωτοβάθµια εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως: - 1 -

2 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟ ΣΕ 1. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 4/Θ Δ.Σ. Ν. ΑΒΟΡΑΝΗΣ 3/Θ Δ.Σ. Ν. ΑΒΟΡΑΝΗΣ 2. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 5/Θ Δ.Σ. Κ. ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ 4/Θ Δ.Σ. Κ. ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ 3. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΜΥΤΙΚΑ 5/Θ Δ.Σ. ΜΥΤΙΚΑ & & & & & & & & & & & & ΔΡΑΜΑΣ 10/Θ 10ο Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ 9/Θ10ο Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 10/Θ Δ.Σ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 9/Θ Δ.Σ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΒΩΛΑΚΑ 4/Θ Δ.Σ. ΒΩΛΑΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 7/Θ Δ.Σ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΕΒΡΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΠΕΠΛΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΠΕΠΛΟΥ ΕΒΡΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΘΟΥΡΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΘΟΥΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΔΟΞΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΔΟΞΑΣ ΕΒΡΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΔΑΔΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΔΑΔΙΑΣ ΕΒΡΟΥ 12/Θ Δ.Σ. ΤΥΧΕΡΟΥ 10/Θ Δ.Σ. ΤΥΧΕΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 9/Θ 1ο Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ 8/Θ 1ο Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ - 2 -

3 & & & & ΞΑΝΘΗΣ 7/Θ 11ο Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ 6/Θ11ο Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 4/Θ Δ.Σ. ΑΒΑΤΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΑΒΑΤΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 3/Θ Δ.Σ. ΔΕΚΑΡΧΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΔΕΚΑΡΧΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΕΞΟΧΗΣ 4/Θ Δ.Σ. ΕΞΟΧΗΣ 20. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ 21. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΣ 12/Θ 3ο Δ.Σ ΧΙΟΥ 10/Θ 3ο Δ. Σ. ΧΙΟΥ 22. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΣ 8/Θ 9ο Δ.Σ. ΧΙΟΥ 7/Θ 9ο Δ.Σ. ΧΙΟΥ 23. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ 5/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ 24. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ 12/Θ 5ο Δ.Σ. ΧΙΟΥ 8/Θ 5ο Δ. Σ. ΧΙΟΥ 25. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 7/Θ 1ο Δ.Σ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 6/Θ 1ο Δ.Σ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 26. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 7/Θ 2ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 6/Θ 2ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 27. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 7/Θ 4ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 6/Θ 4ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 28. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΒΑΤΟΥΣΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΒΑΤΟΥΣΑΣ 29. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΒΡΙΣΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΒΡΙΣΑΣ 30. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ 4/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ 31. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 32. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΝΕΩΝ ΚΥΔΩΝΙΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΝΕΩΝ ΚΥΔΩΝΙΩΝ 33. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 34. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ 35. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΦΙΛΙΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΦΙΛΙΑΣ 36. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΑΦΑΛΩΝΑ 1/Θ Δ.Σ. ΑΦΑΛΩΝΑ 37. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΠΗΓΗΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΗΓΗΣ - 3 -

4 38. 2ο 12/Θ ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 2ο 10/Θ ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ο 12/Θ ΔΣ 53ο 10/Θ ΔΣ ο 10/Θ ΔΣ 36ο 6/Θ ΔΣ ο 10/Θ ΔΣ 51ο 6/Θ ΔΣ 42. 5ο 8/Θ ΔΣ 5ο 6/Θ ΔΣ 43. 9ο 7/Θ ΔΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 9ο 6/Θ ΔΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ /Θ ΔΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 6/Θ ΔΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 45. ΔΥΤΙΚΗΣ 7/Θ Δ.Σ. ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ 6/Θ Δ.Σ. ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ 46. ΔΥΤΙΚΗΣ 11/Θ Δ.Σ. ΣΟΧΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΣΟΧΟΥ 47. ΔΥΤΙΚΗΣ 8/Θ Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ 48. ΔΥΤΙΚΗΣ 10/Θ 2o Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 6/Θ 2o Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 49. ΚΙΛΚΙΣ 6/Θ Δ.Σ. ΔΡΟΣΑΤΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΡΑΧΩΝΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΡΑΧΩΝΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 10/Θ Δ.Σ. ΣΥΚΙΑΣ 7/Θ Δ.Σ. ΣΥΚΙΑΣ - 4 -

5 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 5/Θ Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΤΗ 4/Θ Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΤΗ ΗΜΑΘΙΑΣ 2/Θ ΔΣ ΔΑΣΚΙΟΥ 1/Θ ΔΣ ΔΑΣΚΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 8/Θ 6ο ΔΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 7/Θ 6ο ΔΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 8/Θ 10ο ΔΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 7/Θ 10ο ΔΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 6/Θ ΔΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ- ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ 5/Θ ΔΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ- ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 6/Θ ΔΣ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ 5/Θ ΔΣ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ 59. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 6/Θ 2ο Δ.Σ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΑΡΤΑΣ 5/Θ 2ο Δ.Σ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΑΡΤΑΣ 60. ΗΠΕΙΡΟΥ 61. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΔΟΜΠΟΛΕΙΟ 3/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΔΟΜΠΟΛΕΙΟ 2/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 62. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 63. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 5/Θ Δ.Σ. ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 64. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 12/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 8/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ /Θ 11o ΑΘΗΝΩΝ 10/Θ, 11ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ /Θ 31ο ΑΘΗΝΩΝ 8/Θ 31ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 67. 9/Θ 57ο ΑΘΗΝΩΝ 8/Θ 57ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 68. 9/Θ61ο ΑΘΗΝΩΝ 8/Θ 61ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ /Θ 52ο ΑΘΗΝΩΝ 9/Θ 52ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ /Θ 73ο ΑΘΗΝΩΝ 8/Θ 73ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 71. 9/Θ 77ο ΑΘΗΝΩΝ 7/Θ 77ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 72. 8/Θ 146ο ΑΘΗΝΩΝ 6/Θ 146ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ /Θ 117ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 8/Θ 117ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ /Θ 41ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 9/Θ 41ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ /Θ 42ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 9/Θ 42ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ /Θ 12ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 8/Θ 12ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 77. 9/Θ 27ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 8/Θ 27ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ /Θ 30ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 8/Θ 30ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ /Θ 6ο Δ.Σ ΤΑΥΡΟΥ 6/Θ 6ο Δ.Σ. ΤΑΥΡΟΥ /Θ 7ο Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 9/Θ 7ο Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 81. 9/Θ 8ο Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 8/Θ 8ο Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ /Θ 15ο Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 8/Θ15ο Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ /Θ 1ο Δ.Σ. ΥΜΗΤΤΟΥ 9/Θ 1ο Δ.Σ. ΥΜΗΤΤΟΥ - 5 -

6 84. 11/Θ 2ο Δ.Σ. ΥΜΗΤΟΥ 8/Θ 2ο Δ.Σ. ΥΜΗΤΤΟΥ /Θ 3ο Δ.Σ. ΥΜΗΤΤΟΥ 6/Θ 3ο Δ.Σ. ΥΜΗΤΤΟΥ /Θ 1ο Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ 8/Θ 1ο Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ /Θ 2ο Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ 8/Θ 2ο Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ /Θ 3ο Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ 8/Θ 3ο Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ /Θ 9ο Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ 10/Θ 9ο Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ /Θ 13ο Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ 8/Θ 13ο Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ 91. Β ΑΘΗΝΑΣ 8/Θ 1ο ΚΗΦΙΣΙΑΣ 6/Θ 1ο Δ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 92. Β ΑΘΗΝΑΣ 5 ο 7/Θ Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 5 ο 6/Θ Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 93. Β ΑΘΗΝΑΣ 10/Θ 3ο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 9/Θ 3ο Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 94. Β ΑΘΗΝΑΣ 10/Θ 1ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8/Θ 1ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 95. Γ ΑΘΗΝΑΣ 11/Θ 11ο Δ. Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ 8/Θ 11ο Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ 96. Γ ΑΘΗΝΑΣ 6 ο 12/Θ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 6 ο 9/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 97. Γ ΑΘΗΝΑΣ 12/Θ 4ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ 9/Θ 4ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ 98. Γ ΑΘΗΝΑΣ 12/Θ 10ο Δ.Σ.ΙΛΙΟΥ 10/Θ 10ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ 99. Γ ΑΘΗΝΑΣ 12/Θ 7ο Δ.Σ. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 9/Θ 7ο Δ.Σ. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 100. Γ ΑΘΗΝΑΣ 9/Θ 5o Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6/Θ 5ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 101. Γ ΑΘΗΝΑΣ 7/Θ 7o Δ. Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6/Θ 7ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 102. Γ ΑΘΗΝΑΣ 12/Θ 13o Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9/Θ 13ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 103. Γ ΑΘΗΝΑΣ 12/Θ 14o Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8/Θ 14ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 104. Γ ΑΘΗΝΑΣ 7/Θ 19o Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6/Θ 19ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 105. Γ ΑΘΗΝΑΣ 12/Θ 26o Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8/Θ 26ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 106. Γ ΑΘΗΝΑΣ 12/Θ 27o Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10/Θ 27ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 107. Γ ΑΘΗΝΑΣ 8/Θ 28o Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6/Θ 28ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 108. Γ ΑΘΗΝΑΣ 11/Θ 29o Δ.Σ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8/Θ 29ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 109. Γ ΑΘΗΝΑΣ 11/Θ 33ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9/Θ 33ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 110. Γ ΑΘΗΝΑΣ 7/Θ 36ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6/Θ 36ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 111. Γ ΑΘΗΝΑΣ 7/Θ 47ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6/Θ 47ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 112. Γ ΑΘΗΝΑΣ 7/Θ 49ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6/Θ 49ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 113. Δ ΑΘΗΝΑΣ 11/Θ 11o Δ.Σ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10/Θ 11ο Δ.Σ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - 6 -

7 114. Δ ΑΘΗΝΑΣ 10/Θ 2Ο Δ.Σ. Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 8/Θ 2ο Δ.Σ. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 115. Δ ΑΘΗΝΑΣ 12/Θ 13Ο Δ.Σ. Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 8/Θ 13ο Δ.Σ. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 116. ΠΕΙΡΑΙΑ 10/Θ 38ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 6/Θ 38ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 117. ΛΑΡΙΣΑΣ 37o 7/Θ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 37o 6/Θ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 118. ΛΑΡΙΣΑΣ 1o 8/Θ Δ.Σ. ΚΡΑΝΕΑΣ 1o 6/Θ Δ.Σ. ΚΡΑΝΕΑΣ 119. ΛΑΡΙΣΑΣ 1o 8/Θ Δ.Σ. ΛΙΒΑΔΙΟΥ 1o 6/Θ Δ.Σ. ΛΙΒΑΔΙΟΥ 120. ΛΑΡΙΣΑΣ 5/Θ Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 121. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ 122. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ 123. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 5/Θ Δ.Σ. ΠΤΕΛΕΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΠΤΕΛΕΟΥ 124. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2o 4/Θ Δ.Σ. ΖΑΓΟΡΑΣ- ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ 2o 3/Θ Δ.Σ. ΖΑΓΟΡΑΣ- ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ 125. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 9o 8/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 9o 7/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 126. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ 127. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 16o 8/Θ Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ 16o 6/Θ Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ 128. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 17o 8/Θ Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ 17o 7/Θ Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ 129. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4o 7/Θ Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4o 6/Θ Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 130. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ 131. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙΑΣ 132. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΔΙΑΒΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΔΙΑΒΑΣ 133. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ - 7 -

8 134. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΟΞΥΝΕΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΟΞΥΝΕΙΑΣ 135. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΓΟΡΓΟΓΥΡΙΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΓΟΡΓΟΓΥΡΙΟΥ 136. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΠΙΑΛΕΙΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΠΙΑΛΕΙΑΣ 137. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΠΡΙΝΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΠΡΙΝΟΥ 138. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΓΕΝΕΣΙ 2/Θ Δ.Σ. ΓΕΝΕΣΙ 139. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9/Θ Δ.Σ. ΠΥΛΗΣ 7/Θ Δ.Σ. ΠΥΛΗΣ 140. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΙΙΚΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΙΙΚΩΝ 141. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 142. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΓΛΙΝΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΓΛΙΝΟΥ 143. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11o 8/Θ Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11o 6/Θ Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 144. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ ΛΕΡΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ ΛΕΡΟΥ 145. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ 146. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 147. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΔΙΜΥΛΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 2/Θ ΔΙΜΥΛΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 148. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ ΡΟΔΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ ΡΟΔΟΥ 149. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 150. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΜΑΛΩΝΑΣ ΡΟΔΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΜΑΛΩΝΑΣ ΡΟΔΟΥ - 8 -

9 151. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΣΑΛΑΚΟΥ ΡΟΔΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΣΑΛΑΚΟΥ ΡΟΔΟΥ 152. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΨΙΝΘΟΥ ΡΟΔΟΥ 4/Θ Δ.Σ ΨΙΝΘΟΥ ΡΟΔΟΥ 153. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 5/Θ Δ.Σ. ΒΙΒΛΟΥ ΝΑΞΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΒΙΒΛΟΥ ΝΑΞΟΥ 154. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ ΝΑΞΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ ΝΑΞΟΥ 155. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΩΝΟΥ ΝΑΞΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΩΝΟΥ ΝΑΞΟΥ 156. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ 157. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 158. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΕΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΕΑΣ 159. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 12/Θ 2 ο Δ.Σ. ΤΗΝΟΥ 6/Θ 2 ο Δ.Σ. ΤΗΝΟΥ 160. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΚΙΜΩΛΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΚΙΜΩΛΟΥ 161. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 4/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ 162. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 163. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΕΡΑΤΥΡΑΣ 5/Θ Δ.Σ. ΕΡΑΤΥΡΑΣ 164. ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2/Θ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ 1/Θ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ 165. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4ο 12/Θ Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4ο 10/Θ Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 166. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1ο 12/Θ Δ.Σ. ΜΑΝΙΑΚΩΝ 1ο 10/Θ Δ.Σ. ΜΑΝΙΑΚΩΝ 167. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4/Θ Δ.Σ. Ν. ΟΙΚΙΣΜΟΥ 2/Θ Δ.Σ. Ν. ΟΙΚΙΣΜΟΥ 168. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ - 9 -

10 169. ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ 170. ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ 171. ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΖΗΡΟΥ 1/Θ Δ. Σ. ΖΗΡΟΥ 172. ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3/Θ Δ.Σ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΩΝ 173. ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3/Θ Δ.Σ ΜΕΛΑΜΠΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΜΕΛΑΜΠΩΝ 174. ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 4/Θ ΔΣ ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ 3/Θ Δ Σ ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ 175. ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 4/Θ Δ Σ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ 3/Θ Δ Σ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ 176. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3/Θ Δ.Σ ΑΣΚΡΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΣΚΡΗΣ 177. ΕΥΒΟΙΑΣ 12/Θ 1 Ο Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 11/Θ 1 Ο Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 178. ΕΥΒΟΙΑΣ 10/Θ 14 Ο Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 9/Θ 14 Ο Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 179. ΕΥΒΟΙΑΣ 9/Θ 20 Ο Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 8/Θ 20 Ο Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 180. ΕΥΒΟΙΑΣ 10/Θ 10 Ο Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 9/Θ 10 Ο Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 181. ΕΥΒΟΙΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΑΝΩ ΣΤΕΝΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΝΩ ΣΤΕΝΗΣ 182. ΕΥΒΟΙΑΣ 5/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 4/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 183. ΕΥΒΟΙΑΣ 9/Θ Δ.Σ.ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ 8/Θ Δ.Σ.ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ 184. ΕΥΒΟΙΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΒΙΤΑΛΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΒΙΤΑΛΩΝ 185. ΕΥΒΟΙΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΖΑΡΑΚΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΖΑΡΑΚΩΝ 186. ΕΥΒΟΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ 187. ΕΥΒΟΙΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΣΤΥΡΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΣΤΥΡΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΕΚΚΑΡΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΕΚΚΑΡΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 6/Θ 24 Ο Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ 5/Θ 24 Ο Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ 190. ΙΟΝΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 8/Θ 1 Ο Δ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 7/Θ 1 Ο Δ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 191. ΙΟΝΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΛΑΚΩΝΩΝ 5/Θ Δ.Σ. ΛΑΚΩΝΩΝ 192. ΙΟΝΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ 193. ΙΟΝΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΧΙΟΝΑΤΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΧΙΟΝΑΤΩΝ

11 194. ΙΟΝΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΣΥΒΡΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΣΥΒΡΟΥ 195. ΙΟΝΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ 196. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ 197. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΟΣΜΑ 1/Θ Δ.Σ. ΚΟΣΜΑ 198. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5ο 8/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 5ο 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 199. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΣΟΛΟΜΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΣΟΛΟΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ & & Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟ 2/Θ Ν/Γ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΣΕ 1/Θ Ν/Γ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΞΑΝΘΗΣ 2/Θ Ν/Γ ΠΑΧΝΗΣ 1/Θ Ν/Γ ΠΑΧΝΗΣ 3. ΔΥΤΙΚΗΣ 2/Θ Ν/Γ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1/Θ Ν/Γ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4. ΗΠΕΙΡΟΥ 2/Θ 24ο Ν/Γ 1/Θ 24ο Ν/Γ 5. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2/Θ 1o Ν/Γ ΦΡΑΓΚΟΥ 1/Θ 1o Ν/Γ ΦΡΑΓΚΟΥ 6. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2/Θ Ν/Γ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 1/Θ Ν/Γ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 7. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 8. ΛΑΡΙΣΑΣ 9. ΛΑΡΙΣΑΣ 2/Θ Ν/Γ ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ 2/Θ Ν/Γ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ 2/Θ Ν/Γ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 1/Θ Ν/Γ ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ 1/Θ Ν/Γ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ 1/Θ Ν/Γ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 10. ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2/Θ Ν/Γ ΣΙΤΑΡΙΑΣ 1/Θ Ν/Γ ΣΙΤΑΡΙΑΣ

12 11. ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2/Θ Ν/Γ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ 1/Θ Ν/Γ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ Β) Συγχωνεύουµε από το σχολικό έτος τις παρακάτω σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως: ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΔΡΥΜΩΝΑ 12/Θ Δ.Σ. ΘΕΡΜΟΥ 12/Θ Δ.Σ. ΘΕΡΜΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2ο 1/Θ Δ.Σ. ΜΥΡΤΙΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ 5/Θ Δ.Σ. ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 7/Θ Δ.Σ. ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ 7/Θ Δ.Σ. ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΑΤΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΓΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΓΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΜΑΧΑΙΡΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ 2/Θ Δ.Σ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 9/Θ 27ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 9/Θ 12ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 12/Θ 12ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΑΝΩ ΑΛΙΣΣΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΑΝΩ ΑΛΙΣΣΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΚΡΙΝΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΕΤΤΑ 6/Θ Δ.Σ. ΡΙΟΛΟΥ 4/ΘΔ.Σ. ΡΙΟΛΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΦΩΣΤΑΙΝΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΣΙΚΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΣΙΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 8/Θ 31ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 8/Θ 26ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 12/Θ 26ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 6/Θ 66 Ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 9/Θ 58ο Δ.Σ.ΠΑΤΡΩΝ 6/Θ 56ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 12/Θ 56ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ

13 ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΒΑΛΜΑΝΤΟΥΡΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ 1/Θ 70ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 2/Θ 69ο Δ.Σ.ΠΑΤΡΩΝ 6/Θ 39ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 6/Θ 28ο Δ.Σ.ΠΑΤΡΩΝ 9/Θ 13ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 37 ο 6/Θ Δ.Σ ΠΑΤΡΩΝ 6 ο 10/Θ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 38 ο 6/Θ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 19 ο 10/Θ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΜΗΤΟΠΟΛΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΧΑΙΚΑΛΙΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΝΙΦΟΡΕΙΚΩΝ 12/Θ 2ο Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΓΟΜΟΣΤΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΕΙΚΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ 7/Θ 39ο Δ.Σ.ΠΑΤΡΩΝ 12/Θ 13ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 6 ο 12/Θ Δ.Σ.ΠΑΤΡΩΝ 19 ο 12/Θ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ 12/Θ 2ο Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΕΙΚΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΒΑΛΤΑΣ- ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΕΤΣΑΚΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΛΕΙΒΑΡΤΖΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΨΩΦΙΔΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΠΕΤΣΑΚΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΨΩΦΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 6/Θ Δ.Σ.. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΔΑΦΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΔΑΦΝΙΩΤΙΣΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΕΡΑΜΙΔΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΧΑΒΑΡΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΔΑΦΝΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΜΠΟΡΣΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΣΤΡΟΥΣΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΧΑΒΑΡΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΜΠΟΡΣΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 12/Θ Δ.Σ. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ 12/Θ Δ.Σ. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΑΡΕΤΗΣ 3/Θ Δ.Σ. ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ

14 ΗΛΕΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΛΟΥΤΟΧΩΡΙΟΥ 9/Θ Δ.Σ. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 10/Θ Δ.Σ. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΛΑΝΤΖΟΪΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΥΦΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΛΙΝΔΙΑ 4/Θ Δ.Σ. ΓΟΥΜΕΡΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΓΟΥΜΕΡΟΥ & ΔΡΑΜΑΣ 6/Θ 2ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΝΕΡΟΦΡΑΧΤΗ 10/Θ 2ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΩΝΑ & ΔΡΑΜΑΣ 6/Θ 1ο Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 7/Θ 1ο Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ & ΔΡΑΜΑΣ 12/Θ 4ο Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ 12/Θ 4ο Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ & ΔΡΑΜΑΣ 6/Θ 16ο Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 7/Θ 16ο Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ & ΔΡΑΜΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ 7/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ & ΔΡΑΜΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ - ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ - ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

15 & ΔΡΑΜΑΣ 6/Θ 1ο Δ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 6/Θ 1ο Δ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 3/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ & ΔΡΑΜΑΣ 12/Θ 1 ο Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ - ΦΤΕΛΙΑΣ 12/Θ 1 ο Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ 6/Θ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ & ΕΒΡΟΥ 6/Θ 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 12/Θ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 6/Θ 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ & ΕΒΡΟΥ 10/Θ 1ο Δ.Σ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 10/Θ 1ο Δ.Σ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΥΠΡΙΝΟΥ & ΕΒΡΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΚΟΜΑΡΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΦΥΛΑΚΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΥΠΡΙΝΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΧΑΝΔΡΑ & ΕΒΡΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΑΒΥΛΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΣΤΕΡΝΑΣ & ΕΒΡΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΔΙΚΑΙΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΤΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΔΙΚΑΙΩΝ & ΕΒΡΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΛΑΒΑΡΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΑΜΟΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΛΑΒΑΡΩΝ & ΚΑΒΑΛΑΣ 6/Θ 1 Ο Δ.Σ. ΚΡΗΝΙΔΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΛΥΔΙΑΣ 6/Θ 1 Ο Δ.Σ. ΚΡΗΝΙΔΩΝ

16 & ΚΑΒΑΛΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΦΙΛΙΠΠΩΝ 3/Θ ΔΙΕΔΡΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΥΣΤΥΛΟΥ ΔΑΤΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΦΙΛΙΠΠΩΝ & ΚΑΒΑΛΑΣ 10/Θ Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ 10/Θ Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ & ΚΑΒΑΛΑΣ 6/Θ 7ο Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ 6/Θ 1ο Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ 6/Θ 7ο Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ & ΚΑΒΑΛΑΣ 6/Θ 4ο Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 6/Θ 4ο Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 3/Θ Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΞΕΡΙΑ & ΚΑΒΑΛΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΑΒΔΗΡΩΝ & ΞΑΝΘΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΥΣ 2/Θ Δ.Σ. ΜΑΝΔΡΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΑΒΔΗΡΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ & ΞΑΝΘΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΓΕΝΙΣΕΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΒΑΦΕΙΚΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΓΕΝΙΣΕΑΣ & ΞΑΝΘΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ & ΞΑΝΘΗΣ 3/Θ Δ.Σ. ΚΟΥΤΣΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΠΗΓΑΔΙΩΝ & ΞΑΝΘΗΣ 6/Θ 13 ο Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ 12/Θ 13ο Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ

17 6/Θ 19ο Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ & ΡΟΔΟΠΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΣΩΣΤΗ 1/Θ Δ.Σ. ΑΣΩΜΑΤΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΣΩΣΤΗ & ΡΟΔΟΠΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΑΙΓΕΙΡΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΠΑΡΑΔΗΜΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΑΙΓΕΙΡΟΥ & ΡΟΔΟΠΗΣ 3/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ 1/Θ Δ.Σ. ΣΑΛΠΗΣ 3/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ & ΡΟΔΟΠΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 6/Θ 1ο ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 6/Θ 2ο ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ 8/Θ Δ.Σ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΠΕΤΡΑΣ 12/Θ 2ο Δ.Σ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ 12/Θ 5ο Δ.Σ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΣΤΕΙΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΔΙΣΤΟΜΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 12/Θ 2ο Δ.Σ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ 12/Θ 5ο Δ.Σ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΔΙΣΤΟΜΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΛΕΙΔΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΘΩΜΑ 6/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΘΩΜΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΑΤΤΑΛΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 6/Θ Δ.Σ.. ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΑΧΛΑΔΙΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 6/Θ 3ο Δ.Σ. ΨΑΧΝΩΝ 6/Θ 3ο Δ.Σ. ΨΑΧΝΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ.ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ 12/Θ 2ο Δ.Σ. ΨΑΧΝΩΝ 12/Θ 2ο Δ.Σ. ΨΑΧΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΠΟΥΡΝΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΠΙΣΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΠΙΣΣΩΝΑ 2/Θ Δ.Σ. ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑΣ 6/Θ 1ο Δ.Σ. ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ 12/Θ 1ο Δ.Σ. ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ

18 6/Θ 2ο Δ.Σ. ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΕΝΟΡΙΑΣ 6/Θ 2ο Δ.Σ. ΚΥΜΗΣ 1/Θ Δ.Σ. ΜΗΛΕΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗ 1/Θ Δ.Σ.ΒΟΥΤΑ 6/Θ 2ο Δ.Σ. ΚΥΜΗΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 12/Θ 2ο Δ.Σ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΑΜΑΡΙΩΝ 2/Θ Δ.Σ.ΚΑΛΥΒΙΩΝ 12/Θ 1ο Δ.Σ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ 3/Θ 17o Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 5/Θ 23ο Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΗΛΙΩΝ 12/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ 12/Θ 2ο Δ.Σ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ 12/Θ 1ο Δ.Σ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ 6/Θ 23ο Δ.Σ. XΑΛΚΙΔΑΣ 12/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΑΓΡΙΟΒΟΤΑΝΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΓΟΥΒΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΓΟΥΒΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΔΡΥΜΩΝΑ 6/Θ Δ.Σ. ΡΟΒΙΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΡΟΒΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΗΡΙΝΘΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΗΡΙΝΘΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΜΟΥΡΤΙΑ 8/Θ Δ.Σ. ΛΙΜΝΗΣ 8/Θ Δ.Σ. ΛΙΜΝΗΣ 1/Θ Δ.Σ. ΤΟΠΟΛΙΑΝΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΒΑΛΑΩΡΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΒΑΛΑΩΡΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. Ν. ΑΡΓΥΡΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ 1/Θ Δ.Σ.ΚΕΔΡΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 6/Θ 8ο Δ. Σ. ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 6/Θ 18ο Δ. Σ. ΛΑΜΙΑΣ 12/Θ 8ο Δ. Σ. ΛΑΜΙΑΣ 1/Θ Δ. Σ. ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 6/Θ 1ο Δ. Σ. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 6/Θ 1ο Δ. Σ. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1/Θ Δ. Σ. ΛΥΓΑΡΙΑΣ 6/Θ 19ο Δ. Σ. ΛΑΜΙΑΣ 1/Θ Δ. Σ. ΜΥΛΩΝ 1/Θ Δ. Σ. ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΥ 6/Θ Δ. Σ. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 1/Θ Δ. Σ. ΤΣΟΥΚΑΣ 1/Θ Δ. Σ. ΑΡΧΑΝΙΟΥ 12/Θ Δ. Σ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 6/Θ 19ο Δ. Σ. ΛΑΜΙΑΣ 6/Θ Δ. Σ. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 12/Θ Δ. Σ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

19 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 1/Θ Δ. Σ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ 5/Θ Δ. Σ. ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ 2ο 6/Θ Δ.Σ.ΙΤΕΑΣ 1ο 6/Θ Δ.Σ.ΙΤΕΑΣ 6/Θ Δ. Σ. ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ 12/Θ Δ.Σ.ΙΤΕΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ.ΕΥΠΑΛΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ.ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΛΙΛΑΙΑΣ 5/Θ Δ.Σ.ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 6/Θ Δ.Σ.ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 1/Θ Δ.Σ.ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΓ.ΕΥΘΥΜΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ 4ο 6/Θ Δ.Σ.ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ 8/Θ Δ.Σ.ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4ο 6/Θ Δ.Σ.ΑΜΦΙΣΣΑΣ 8/Θ Δ.Σ.ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΔΙΚΙΟΥ 6/Θ 1ο Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 1ο 6/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΜΟΝΟΚΑΜΠΙΟΥ 6/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2ο Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 2ο 6/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 1/Θ Δ.Σ ΣΤΕΛΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΕΥΔΗΛΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΕΥΔΗΛΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΒΡΑΚΑΔΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΧΡΙΣΤΟΥ ΡΑΧΩΝ 1ο 6/Θ Δ.Σ. ΡΑΧΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ 2ο 3/Θ Δ.Σ. ΡΑΧΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΣ 1/Θ Δ.Σ. ΒΑΒΙΛΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 8/Θ 14ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 8/Θ 6ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 6ο 12/Θ Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

20 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 8/Θ 12ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 8/Θ 3ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 3ο 12/Θ Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΜΕΣΑΓΡΟΥ 8/Θ Δ.Σ. ΠΑΠΑΔΟΥ 8/Θ Δ.Σ. ΠΑΠΑΔΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΛΙΣΒΟΡΙΟΥ 11/Θ Δ.Σ. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 12/Θ Δ.Σ. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΠΕΛΟΠΗΣ 5/Θ Δ.Σ. ΚΑΠΗΣ- ΚΛΕΙΟΥΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΠΗΣ- ΚΛΕΙΟΥΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 1/Θ ΔΣ ΠΛΑΤΕΟΣ 8/Θ 1 Ο ΔΣ ΜΥΡΙΝΑΣ 8/Θ 1 Ο ΔΣ ΜΥΡΙΝΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 3/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΝΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1/Θ Δ.Σ. ΔΟΥΜΠΙΩΝ- ΣΑΝΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΜΑΡΑΘΟΥΣΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4/Θ Δ.Σ. ΓΟΜΑΤΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. 1ο ΙΕΡΙΣΣΟΥ 6/Θ Δ.Σ. 1ο ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ 8/Θ 2ο Δ.Σ. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ.2 ο 8/Θ Δ.Σ. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 91ο 6/Θ Δ.Σ. 16ο 6/Θ Δ.Σ. 16ο 12/Θ Δ.Σ. 6/Θ 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΤΔΕ 3/Θ 3 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΤΔΕ 1o 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΤΔΕ 6/Θ 1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΤΔΕ 2/Θ Δ.Σ. ΛΑΚΚΙΑΣ 2o 6/Θ Δ.Σ. Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 2o 6/Θ Δ.Σ. Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ

21 107ο 6/Θ Δ.Σ. 14ο 6/Θ Δ.Σ. 107ο 12/Θ Δ.Σ. 82ο 6/Θ Δ.Σ. 17ο 6/Θ Δ.Σ. 17ο 12/Θ Δ.Σ. 46ο 12/Θ Δ.Σ. 45ο 6/Θ Δ.Σ. 45ο 12/Θ Δ.Σ. 50ο 6/Θ Δ.Σ. 49ο 6/Θ Δ.Σ. 50ο 12/Θ Δ.Σ. 90ο 6/Θ Δ.Σ. 6ο 8/Θ Δ.Σ. 90ο 12/Θ Δ.Σ. 57ο 12/Θ Δ.Σ. 55ο 6/Θ Δ.Σ. 55ο 12/Θ Δ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ 6/Θ 9o Δ Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 10/Θ 7o Δ Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 7o 12/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4 ο 6/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 10 Ο 12/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 10 Ο 6/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 6/Θ 9o Δ Σ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ- ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ 4o 12/Θ Δ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ- ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 6/Θ 4o Δ Σ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ- ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ 2/Θ Δ Σ ΕΛΕΟΥΣΑΣ 12/Θ Δ Σ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 12/Θ Δ.Σ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 6/Θ Δ Σ ΜΕΣΑΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

22 5/Θ Δ Σ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 2/Θ Δ Σ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 10/Θ Δ Σ ΚΟΛΧΙΚΟΥ 12/Θ Δ.Σ. ΚΟΛΧΙΚΟΥ 2/Θ Δ Σ ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 2/Θ Δ Σ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΠΡΟΦΗΤΗ - ΕΓΝΑΤΙΑΣ 4/Θ Δ Σ ΠΡΟΦΗΤΗ - ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 2/Θ Δ Σ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΑΣ - ΚΑΛΑΜΩΤΟΥ 6/Θ Δ Σ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ 2/Θ Δ Σ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ 7/Θ Δ Σ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 7/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 2/Θ Δ Σ ΜΟΔΙΟΥ 8/Θ Δ Σ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ 8/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ 1/Θ Δ Σ ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ Σ ΞΥΛΟΠΟΛΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΞΥΛΟΠΟΛΗ 6/Θ 6o Δ Σ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ 1o 12/Θ Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 6/Θ 1o Δ Σ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 6/Θ 9o Δ Σ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ 5o 12/Θ Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 6/Θ 5o Δ Σ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 6/Θ 11o Δ Σ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ 4o 12/Θ Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 6/Θ 4o Δ Σ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

23 6/Θ 15o Δ Σ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ 13o 12/Θ Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 6/Θ 13o Δ Σ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 6/Θ 12o Δ Σ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 16o 12/Θ Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 8/Θ 16o Δ Σ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΜΑΡΙΝΑΣ- ΠΟΛΛΩΝ ΝΕΡΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΜΑΡΙΝΑΣ- ΠΟΛΛΩΝ ΝΕΡΩΝ- ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΣΦΗΚΙΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ- ΣΦΗΚΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 6/Θ 2ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ 7/Θ 1ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ 10/Θ 1ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΑΝΘΟΦΥΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 4/Θ Δ.Σ. Π.ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ 4/Θ Δ.Σ. Π. ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 2/Θ Δ.Σ. ΣΤΑΘΗ 1ο 9/Θ Δ.Σ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 1ο 9/Θ Δ.Σ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΓΡΙΒΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 2ο 7/Θ Δ.Σ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 2ο 7/Θ Δ.Σ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΒΑΘΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 3/Θ Δ.Σ. ΤΕΡΠΥΛΛΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ.ΜΑΝΡΩΝ ΚΙΛΚΙΣ 6/Θ Δ.Σ. ΓΑΛΛΙΚΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΓΑΛΛΙΚΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 5/Θ Δ.Σ. ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 1/Θ Δ.Σ. ΛΑΟΔΙΚΗΝΟΥ 6/Θ Δ.Σ.. ΚΑΜΠΑΝΗ

24 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΜΠΑΝΗ 2/Θ Δ.Σ. ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 2ο 8/Θ Δ.Σ.ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 2ο 8/Θ Δ.Σ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΣΩΤΗΡΑ 2/Θ Δ.Σ. ΣΩΤΗΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΛΕΥΡΩΜΑΤΟΣ 5/Θ Δ.Σ. ΠΕΤΡΑΙΑΣ 5/Θ Δ.Σ. ΠΕΤΡΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΛΙΠΑΡΟΥ 7/Θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 7/Θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ ΠΕΛΛΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ 6ο 12/Θ Δ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ 12/Θ 6ο Δ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ 12/Θ 13ο Δ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 12/Θ 13ο Δ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΧΡΑΝΗΣ 2/Θ Δ.Σ. Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ 6/Θ Δ.Σ. Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ 2/Θ Δ.Σ ΕΛΑΦΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΤΟΞΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΕΞΟΧΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ - ΕΞΟΧΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΛΩΝΙΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΚΙΤΡΟΥΣ 6/Θ Δ.Σ.ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΓΑΝΟΧΩΡΑΣ 6/Θ Δ.Σ.ΓΑΝΟΧΩΡΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΣΕΒΑΣΤΗΣ 12/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΙΝΟΥ 12/Θ Δ.Σ.ΚΟΡΙΝΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ 6/Θ Δ.Σ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΜΕΘΩΝΗΣ 6/Θ Δ.Σ. 3ο ΑΙΓΙΝΙΟΥ 6/Θ 3ο Δ.Σ. ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 6/Θ 22ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ 12/Θ 2ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΠΕΠΟΝΙΑΣ 10/Θ Δ.Σ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 2ο 12/Θ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ 12/Θ Δ.Σ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΣ

25 2/Θ Δ.Σ. ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΠΡΟΒΑΤΑ 6/Θ Δ.Σ. ΠΡΟΒΑΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΑΝΘΗΣ 7/Θ 2ο Δ.Σ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ 7/Θ 2ο Δ.Σ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΝΙΚΟΚΛΕΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΒΕΡΓΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΙΒΗΡΩΝ 7/Θ Δ.Σ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ 12/Θ Δ.Σ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΧΟΡΤΕΡΟ 6/Θ 3ο Δ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 6/Θ 3ο Δ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΚΑΜΑΡΩΤΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΚΑΠΝΟΦΥΤΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΛΙΒΑΔΙΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΕΡΚΙΝΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ 4/Θ Δ.Σ. Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ 6/Θ Δ.Σ. Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΠΡΩΤΗΣ - ΚΡΗΝΙΔΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΡΗΝΙΔΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΡΗΝΙΔΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΜΟΝΟΒΡΥΣΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 6/Θ Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΓΕΦΥΡΟΥΔΙΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΒΑΛΤΕΡΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΒΑΛΤΕΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΤΥΡΟΛΟΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ

26 ΣΕΡΡΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΡΗΣ 5/Θ Δ.Σ. ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΛΙΘΟΤΟΠΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΚΟΙΜΗΣΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΙΜΗΣΗΣ 1/θ Δ Σ ΑΓΙΟΠΗΓΗΣ 2/θ Δ Σ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2/θ Δ Σ ΡΟΥΣΣΟΥ 5o 12/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 16o 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 5o 10/θ Δ Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 17o 5/θ Δ Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9o 12/θ Δ Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9o 12/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1/θ Δ Σ ΡΑΧΟΥΛΑΣ 5/Θ Δ Σ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 6/Θ Δ.Σ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ 2/Θ Δ Σ ΠΑΛΗΟΥΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1/Θ Δ Σ ΔΑΦΝΟΣΠΗΛΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ ΚΑΛΙΦΩΝΙΟΥ 2/Θ Δ Σ ΖΑΪΜΙΟΥ 5/Θ Δ Σ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 2/Θ Δ Σ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1/Θ Δ Σ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ 2/Θ Δ Σ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ 5/Θ Δ Σ ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4/Θ Δ Σ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 4/Θ Δ Σ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ- ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ- ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1/Θ Δ Σ ΛΟΥΤΡΟΥ 4/Θ Δ.Σ ΚΕΔΡΟΥ 4/Θ Δ Σ ΚΕΔΡΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2/Θ Δ Σ ΦΡΑΓΚΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 6/Θ Δ Σ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2/θ Δ Σ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 2/θ Δ Σ ΞΥΝΟΝΕΡΙ- ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

27 4/θ Δ Σ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 15o 6/θ Δ Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2o 12/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2o 8/θ Δ Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3/θ Δ Σ ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΝΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 4/θ Δ Σ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4/Θ Δ Σ ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 6/Θ Δ Σ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1/Θ Δ Σ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 4/Θ Δ.Σ ΒΛΟΧΟΥ 4/Θ Δ Σ ΒΛΟΧΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4/Θ Δ Σ ΜΥΡΙΝΗΣ 5/Θ Δ.Σ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 4/Θ Δ Σ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΚΟΣΚΙΝΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΟΣΚΙΝΑ 1/Θ Δ.Σ. ΨΑΘΟΧΩΡΑΣ 2/Θ Δ Σ ΓΟΡΓΟΒΙΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2/Θ Δ Σ ΜΑΡΚΟ 3o 7/Θ Δ.Σ. ΠΑΛΑΜΑ 3o 7/Θ Δ Σ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2/Θ Δ Σ ΠΕΔΙΝΟΥ 7/Θ Δ.Σ. ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ 7/Θ Δ Σ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1/Θ Δ Σ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ 6/Θ Δ Σ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1/Θ Δ Σ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ

28 1/Θ Δ Σ ΚΑΤΑΦΥΛΛΙ 1/Θ Δ Σ ΑΡΓΥΡΙΟΥ 1/Θ Δ Σ ΓΕΛΑΝΘΗΣ 1/Θ Δ Σ ΠΥΡΓΟΣ ΙΘΩΜΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1/Θ Δ Σ ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ 2/Θ Δ Σ ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ 5/Θ Δ Σ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 20o 4/Θ Δ Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 6o 12/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 6o 10/Θ Δ Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3/Θ Δ Σ ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 21o 6/Θ Δ Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 7ο 12/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 7o 8/Θ Δ Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2/Θ Δ Σ ΓΕΦΥΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1/Θ Δ Σ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ 1ο 6/Θ Δ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ 1o 6/Θ Δ Σ ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1/Θ Δ Σ ΠΥΡΓΟΣ ΚΙΕΡΙΟΥ 5/Θ ΔΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 5/Θ ΔΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 2/Θ Δ Σ ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3o 6/Θ Δ Σ ΣΟΦΑΔΩΝ 2ο 12/Θ Δ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ 2o 6/Θ Δ Σ ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1/Θ Δ Σ ΛΕΥΚΗΣ 4/Θ Δ.Σ. ΦΥΛΛΟΥ 4/Θ Δ Σ ΦΥΛΛΟΥ 2/Θ Δ Σ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3/Θ Δ Σ ΦΙΛΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΑΝΑΒΡΑΣ 4/Θ Δ Σ ΑΝΑΒΡΑΣ

29 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2/Θ Δ Σ ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΚΥΨΕΛΗΣ 4/Θ Δ Σ ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2/Θ Δ Σ ΑΧΛΑΔΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 5/Θ Δ Σ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 1/Θ Δ Σ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2/Θ Δ Σ ΠΤΕΛΟΠΟΥΛΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 4/Θ Δ Σ ΣΤΑΥΡΟΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΖΩΡΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΓΙΑΝΝΩΤΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΜΗΛΕΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΛΥΚΟΥΔΙΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 2/θ Δ Σ ΚΑΛΥΒΙΑ 2/θ Δ Σ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 1/θ Δ Σ ΠΥΘΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2/θ Δ Σ ΔΟΛΙΧΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 4/θ Δ Σ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΙΑ 2/Θ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ 1ο 6/Θ Δ.Σ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2/Θ Δ.Σ ΔΡΥΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 1/Θ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 1ο 8/Θ Δ.Σ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 4/Θ Δ.Σ ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 1/θ Δ Σ ΠΟΤΑΜΙΑ ΑΓΙΑΣ 2o 9/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ 9/θ 2o Δ Σ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 2 ο 6/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 2 ο 5/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ

30 ΛΑΡΙΣΑΣ 1/θ Δ Σ ΚΑΤΩ ΑΜΥΓΔΑΛΗ 5/Θ Δ.Σ. ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΑΓΙΑΣ 4/θ Δ Σ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΙΑΣ 1/θ Δ Σ ΑΧΙΛΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 1/θ Δ Σ ΝΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΑΡΜΕΝΙΟΥ 6/θ Δ Σ ΑΡΜΕΝΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 1/θ Δ Σ ΑΓΝΑΝΤΕΡΗ 2/Θ Δ.Σ. ΜΕΓΑΛΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 2/θ Δ Σ ΜΕΓΑΛΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 35o 8/θ Δ Σ ΛΑΡΙΣΑ 1o 12/Θ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 1o 10/θ Δ Σ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 1/θ Δ Σ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 7/Θ Δ.Σ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 6/θ Δ Σ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 3/θ Δ Σ ΝΕΕΣ ΚΑΡΥΕΣ 6/Θ Δ.Σ. ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 4/θ Δ Σ ΖΑΠΠΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1/θ Δ Σ ΔΑΣΟΛΟΦΟΣ 6/Θ Δ.Σ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ 6/θ Δ Σ ΒΑΜΒΑΚΟΥ 1/θ Δ Σ ΑΣΠΡΟΓΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 1/θ Δ Σ ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ 2/Θ Δ.Σ. ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ 2/θ Δ Σ ΕΡΕΤΡΕΙΑ 3/θ Δ Σ ΚΡΗΝΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2/θ Δ Σ ΥΠΕΡΕΙΑ 6/Θ Δ.Σ. ΕΥΥΔΡΙΟΥ ΛΟΦΟΥ 6/θ Δ Σ ΕΥΥΔΡΙΟΥ ΛΟΦΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 2/θ Δ Σ ΒΡΥΣΙΑ 2o 9/Θ Δ.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ 9/θ 2o Δ Σ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 2/θ Δ Σ ΝΑΡΘΑΚΙ 1o 12/Θ Δ.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ

31 5ο 6/θ Δ Σ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 1o 6/θ Δ Σ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 28o 8/θ Δ Σ ΛΑΡΙΣΑ 2o 12/Θ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 2o 10/θ Δ Σ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 4o 6/θ Δ Σ ΤΥΡΝΑΒΟΣ 4o 12/Θ Δ.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΣ 6o 6/θ Δ Σ ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1/θ Δ Σ ΚΟΥΛΟΥΡΙ 31o 6/Θ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 31o 6/θ Δ Σ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 1o 6/θ Δ Σ ΦΑΛΑΝΗ 1o 12/Θ Δ.Σ. ΦΑΛΑΝΗΣ 2o 6/θ Δ Σ ΦΑΛΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 1o 6/θ Δ Σ ΤΥΡΝΑΒΟΣ 1o 12/Θ Δ.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ 7o 6/θ Δ Σ ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4o 2/θ Δ Σ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ 1o 6/Θ Δ.Σ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ- ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ 1o 6/θ Δ Σ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ- ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3o 1/θΔ Σ ΑΓΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ 2o 6/Θ Δ.Σ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 2o 6/θ Δ Σ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 6o 1/θ Δ Σ ΦΕΡΩΝ- ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ 4o 2/Θ Δ.Σ. ΦΕΡΩΝ- ΑΕΡΙΝΟΥ 4o 2/θ Δ Σ ΦΕΡΩΝ- ΑΕΡΙΝΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4o 2/θ Δ Σ ΚΑΡΛΑΣ- ΚΕΡΑΣΙΑΣ 3o 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΛΑΣ- ΚΑΝΑΛΙΩΝ 3o 6/θ Δ Σ ΚΑΡΛΑΣ- ΚΑΝΑΛΙΩΝ

32 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1/Θ Δ Σ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ 1ο 6/Θ Δ.Σ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 1o 6/θ Δ Σ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2/Θ Δ Σ ΚΡΟΚΙΟΥ 2ο 6/Θ Δ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ 2o 6/θ Δ Σ ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 12o 1/θ Δ Σ Ν.ΙΩΝΙΑΣ- ΓΛΑΦΥΡΩΝ 1ο 12/Θ Δ.Σ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ 1o 12/θ Δ Σ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2/Θ Δ Σ ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ 1ο 7/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 6/Θ 1o 6/θ Δ Σ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 5o 1/θ Δ Σ ΦΕΡΩΝ- ΧΛΟΗΣ 2o 6/Θ Δ.Σ. ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 2o 6/Θ Δ Σ ΦΕΡΩΝ- ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 19o 2/θ Δ Σ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 17ο 8/Θ Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 17o 8/θ Δ Σ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2/Θ Δ Σ ΦΩΤΑΔΑ- ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΒΑΛΤΙΝΟΥ 4/Θ Δ Σ ΒΑΛΤΙΝΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/Θ Δ Σ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΑ 4/Θ Δ.Σ. ΜΕΓΑΡΧΗΣ 4/Θ Δ Σ ΜΕΓΑΡΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2/Θ Δ Σ ΔΡΟΣΕΡΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΠΗΓΗΣ 2/Θ Δ Σ ΜΟΥΡΙΑΣ 6/Θ Δ Σ ΠΗΓΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4/Θ Δ Σ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 6/Θ Δ.Σ. ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ 4/Θ Δ Σ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ

33 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3/Θ Δ Σ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΦΗΚΗΣ 6/Θ Δ Σ ΦΗΚΗΣ 2/Θ Δ Σ ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/θ Δ Σ ΝΟΜΗ 6/Θ Δ.Σ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 1/Θ Δ Σ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ 6/Θ Δ Σ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/Θ Δ Σ ΠΗΝΕΙΑΔΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΖΑΡΚΟΥ 6/Θ Δ Σ ΖΑΡΚΟΥ 2/Θ Δ Σ ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3/Θ Δ Σ ΚΛΟΚΟΤΟΥ 1o 6/Θ Δ.Σ. ΟΙΧΑΛΙΑΣ 3/Θ Δ Σ ΚΡΗΝΗΣ 1o 6/θ Δ Σ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3/Θ Δ Σ ΚΡΗΝΙΤΣΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ 6/Θ Δ Σ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ 4/Θ Δ Σ ΣΑΡΑΚΙΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/Θ Δ Σ ΑΥΡΑΣ 2ο 12/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 12/Θ 2o 12/θ Δ Σ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 1/Θ Δ Σ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2/Θ Δ Σ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 6/Θ Δ Σ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/Θ 14o 1/θ Δ Σ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 14ο 6/Θ Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 15o 6/θ Δ Σ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

34 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3/Θ Δ Σ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ Σ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2/Θ Δ Σ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΜΕΓ.ΚΑΛΥΒΙΑ 6/Θ Δ Σ ΜΕΓ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/Θ Δ Σ ΛΟΓΓΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ 4/Θ Δ Σ ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/Θ Δ Σ ΒΥΤΟΥΜΑ 4ο 8/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 4o 8/θ Δ Σ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/Θ Δ Σ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ 2ο 6/Θ Δ.Σ.ΦΑΡΚΑΔΩΝΑΣ 2o 6/θ Δ Σ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2/Θ Δ Σ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ 1ο 6/Θ Δ.Σ. ΦΑΡΚΑΔΩΝΑΣ 6/Θ 1o Δ Σ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3/Θ 3ο Δ.Σ. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΜΕΛΙΚΙΩΝ ΚΑΒΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1ο 6/Θ Δ.Σ. ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΜΕΛΙΚΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6/Θ 1ο Δ.Σ. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2/Θ 5ο Δ.Σ. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΒΙΤΑΛΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6/Θ 2ο Δ.Σ. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 6/Θ 2ο Δ.Σ. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 9/Θ 3ο Δ.Σ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 12/Θ 2ο Δ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 12/Θ 8ο Δ.Σ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6/Θ 15ο Δ.Σ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 12/Θ Δ.Σ. ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 12/Θ Δ.Σ. ΜΑΝΤΟΥΚΙΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΥΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 4/Θ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 5ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 2ο 7/θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 2ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ

35 7ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 1ο 8/θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 1ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 19ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 18ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 18ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 80ο 6/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 10ο 8/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 10ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 84ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 71ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 71ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 116ο 6/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 14ο 10/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 14ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 118ο 8/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 4ο 8/θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 4ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 122ο 6/θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 45ο 6/θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 45ο 8/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 124ο 6/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 115ο 8/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 115ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 125ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 104ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 104ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 136ο 10/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 66ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 66ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 140ο 6/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 24ο 6/θ Δ.Σ. Αθηνών 24ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 147ο 6/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 96ο 6/θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 96ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 148ο7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 113ο 8/θ Δ.Σ. Αθηνών 113ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 155ο 6/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 17ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 17ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 159ο 6/θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 50ο 6/θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 50ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 160ο 6/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 51ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 51ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 163ο 6/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 144ο 7/θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 144ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 164ο 6/θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 20ο 7/θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 20ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 9ο 6/θ Δ.Σ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 8ο 6/θ Δ.Σ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 8ο 12/Θ Δ.Σ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 6ο 6/θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 1ο 6/θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 1ο 12/Θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 8ο 8/θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2ο 8/θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2ο 12/Θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 14o 6/θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 12ο 6/θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 12ο 12/Θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 15ο 8/θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 7ο 8/θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 7ο 12/Θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 17ο 6/θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 16ο 12/Θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

36 16ο 6/θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 11ο 6/θ ΔΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 6ο 6/θΔΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 6ο 12/Θ Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 14ο 6/θ ΔΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2ο 8/θ ΔΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2ο 12/Θ Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 16ο 6/θ ΔΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 12ο 9/θ ΔΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 12ο 12/Θ Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 17ο 6/θ ΔΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 5ο 6/θ ΔΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 5ο 12/Θ Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 14ο 6/θ ΔΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1o 10/θ ΔΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1o 12/Θ Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 16ο 9/θ ΔΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 3ο 10/θ ΔΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 3ο 12/Θ Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 18ο6/θ ΔΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2o 11/θ ΔΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2o 12/Θ Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 22ο 6/θ ΔΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 13ο 10/θ ΔΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 13ο 12/Θ Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 12ο 8/θ ΔΣ ΒΥΡΩΝΑ 4ο 9/θ ΔΣ ΒΥΡΩΝΑ 4ο 12/Θ Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ 5ο 8/θ ΔΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 4ο 9/θ ΔΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 4ο 12/Θ Δ.Σ. ΥΜΗΤΤΟΥ Β ΑΘΗΝΑΣ 2ο ΔΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 1ο ΔΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 1ο 12/Θ Δ.Σ. ΨΥΧΙΚΟΥ Β ΑΘΗΝΑΣ 8ο 8/θ ΔΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 4ο 10/θ ΔΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 4ο 12/Θ Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Β ΑΘΗΝΑΣ 15ο 6/θ ΔΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 3ο 9/θ ΔΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 3ο 12/Θ Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Β ΑΘΗΝΑΣ 17ο 6/θ ΔΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 9ο 8/θ ΔΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 9ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Β ΑΘΗΝΑΣ 5ο 6/θ ΔΣ Πεύκης 1ο 6/θ ΔΣ Πεύκης 1ο 12/Θ Δ.Σ. ΠΕΥΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ 12ο 6/θ ΔΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 2ο 12/θ ΔΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 2ο 12/Θ Δ.Σ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ Β ΑΘΗΝΑΣ 13ο 6/θ ΔΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 6ο 10/θ ΔΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 6ο 12/Θ Δ.Σ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ Β ΑΘΗΝΑΣ 20ο 6/θ ΔΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 7ο 10/θ ΔΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 7ο 12/Θ Δ.Σ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ 15ο 10/θ ΔΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 7ο 12/θ ΔΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 7ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ Γ ΑΘΗΝΑΣ 23ο 6/θ ΔΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3o 6/θ ΔΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3o 10/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ ΑΘΗΝΑΣ 46ο 6/θ ΔΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 18o 8/θ ΔΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 18ο 12/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ ΑΘΗΝΑΣ 48ο 6/θ ΔΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 16o 6/θ ΔΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 16o 12/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ ΑΘΗΝΑΣ 9ο 6/θ ΔΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 3ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

37 3ο 7/θ ΔΣ ΒΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Δ ΑΘΗΝΑΣ 22ο7/θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 5ο 7/θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 5ο 12/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ 8o 6/θ Δ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 5o 8/θ Δ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 5o 12/Θ Δ.Σ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ 9o 7/θ Δ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 6o 8/θ Δ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 6o 12/Θ Δ.Σ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ 10o 10/θ Δ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 1o 9/θ Δ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 1o 12/Θ Δ.Σ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ 11o 8/θ Δ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 2o 8/θ Δ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 2o 12/Θ Δ.Σ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ 14o 7/θ Δ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 12o 6/θ Δ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 12o 12/Θ Δ.Σ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ 15o 6/θ Δ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 7o 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 7o 12/Θ Δ.Σ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ 16ο 6/θ Δ.Σ.ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8ο 12/θ Δ. Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8ο 12/Θ Δ. Σ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ ΑΘΗΝΑΣ 9ο 7/θ ΔΗΜ.ΣΧ. Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 1ο 8/θ ΔΗΜ.ΣΧ. Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 1ο 12/Θ Δ.Σ. Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 4ο 7/θ ΔΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 2ο 7/θ ΔΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 1/θ ΔΣ ΜΗΛΕΣΙΟΥ 4/θ ΔΣ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ 2ο 12/Θ Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 6 ο 6/Θ ΔΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 8 ο 6/Θ ΔΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4 ο 6/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 2 ο 6/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 16 ο 6/Θ ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 15 ο 6/Θ ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 24 ο 10/Θ ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 22 ο 10/Θ ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 6ο 12/Θ Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2ο 12/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 15ο 12/Θ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 22ο 12/Θ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ

38 ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 31 ο 10/Θ ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 9 ο 6/Θ ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 42 ο 8/Θ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 2ο 8/Θ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 48 ο 7/Θ ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 32ο 7/Θ ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 52 ο 6/Θ ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 6 ο 7/Θ ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 58 ο 8/Θ ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 26 Ο 10/Θ ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 28 ο 6/Θ Δ.ΣΧ. ΝΙΚΑΙΑΣ 17 ο 9/Θ Δ.ΣΧ. ΝΙΚΑΙΑΣ 2 ο 7/Θ Δ.ΣΧ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1 ο 8/Θ Δ.ΣΧ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 16 ο 8/Θ Δ.ΣΧ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 6 ο 6/Θ Δ.ΣΧ ΚΕΡΑΤΣΤΝΙΟΥ 17 ο 6/Θ Δ.ΣΧ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 8 ο 6/Θ Δ.ΣΧ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 19 ο 6/Θ Δ.ΣΧ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 14 ο 7/Θ Δ.ΣΧ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 7 ο 6/Θ Δ.ΣΧ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 1 ο 10/Θ Δ.ΣΧ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 9ο 12/Θ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 2o 12/Θ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 32ο 12/Θ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 6ο 12/Θ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 26ο 12/Θ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 17ο 12/Θ Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ 1ο 12/Θ Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 6ο 12/Θ Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 8ο 12/Θ Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 14ο 12/Θ Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1ο 12/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 19ο 6/θ Δ. Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 3 ο 6/θ Δ. Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 3ο 12/Θ Δ. Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 22 ο 6/θ Δ. Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 11ο 6/θ Δ. Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 11ο 12/Θ Δ. Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2/θ Δ. Σ. ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2/Θ Δ.Σ.ΔΗΜΗΤΡΑΣ 1/Θ Δ. Σ. ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΡΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΡΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΑΜΥΓΔΑΛΙΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΙΒΩΤΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΤΑΞΙΑΡΧΗ 4/Θ Δ.Σ. ΚΙΒΩΤΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΚΝΙΔΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΙΤΕΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

39 1/Θ Δ.Σ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΑΝΘΡΑΚΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΦΕΛΛΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΦΕΛΛΙΟΥ 1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΚΩΜΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ 1/Θ Δ.Σ. ΜΟΛΟΧΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 12/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 12/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 3ο 6/Θ Δ.Σ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 3ο 6/Θ Δ.Σ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 3ο 3/Θ Δ.Σ. ΣΕΡΒΙΩΝ 4ο 6/Θ Δ.Σ. ΣΕΡΒΙΩΝ 4ο 6/Θ Δ.Σ. ΡΒΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΕΛΑΤΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ 15ο 10/Θ Δ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 5ο 10/Θ Δ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ 5 Ο 12/Θ Δ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΣΚΟΠΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΑΧΛΑΔΑΣ 8/Θ Δ.Σ. ΜΕΛΙΤΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΛΟΦΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΒΕΥΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΣΙΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ 5ο 6/θ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΠΕΔΙΝΟ 1/Θ Δ.Σ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΑΕΤΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΠΕΤΡΩΝ 2ο 6/θ Δ.Σ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 8/Θ Δ.Σ. ΜΕΛΙΤΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΒΕΥΗΣ 6/Θ 5ο ΦΛΩΡΙΝΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΑΕΤΟΥ 6/Θ 2ο Δ.Σ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

40 ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΠΕΛΑΡΓΟΥ 7/Θ Δ.Σ.ΦΙΛΩΤΑ 7/Θ Δ.Σ. ΦΙΛΩΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 6/Θ 8ο Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 6/Θ 1ο Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1 ο 8/Θ Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ 1/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 4/Θ Δ.Σ. ΟΙΝΟΗΣ 4/Θ Δ.Σ. ΟΙΝΟΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ 12/Θ Δ.Σ. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 12/Θ Δ.Σ. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ 6/Θ 2ο Δ.Σ. ΜΑΝΙΑΚΩΝ 6/Θ 2ο Δ.Σ. ΜΑΝΙΑΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ - ΤΣΑΚΩΝΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΗΣΣΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΗΣΣΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΓΕΡΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΡΑΝΟΧΩΡΙΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΣΥΚΙΩΝ ΑΡΤΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ ΑΡΤΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΕΛΑΤΟΥ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΡΤΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΔΙΚΟΡΑΧΗΣ- ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

41 1/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΔΙΚΟΡΑΧΗΣ- ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΛΙΜΙΝΗΣ ΑΡΤΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΡΤΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΑΡΤΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΜΠΗΣ ΑΡΤΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΜΠΗΣ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΣΕΛΛΑΔΩΝ ΑΡΤΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΑΡΤΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1/Θ Δ.Σ. Κ. ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ 1/Θ Δ.Σ. Ν. ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ 2/Θ Δ.Σ. Ν. ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΛΟΓΓΑΔΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ 5/Θ Δ.Σ. ΛΟΓΓΑΔΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ 1ο 3/Θ Δ.Σ. ΜΑΡΜΑΡΩΝ 1ο 3/Θ Δ.Σ. ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 2ο 2/Θ Δ.Σ. ΜΑΡΜΑΡΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΜΠΑΦΡΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΜΠΑΦΡΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 9/Θ 14ο Δ.Σ. 8ο 12/Θ Δ.Σ

42 8/Θ 8ο Δ.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ 17ο 6/Θ Δ.Σ. 7ο 12/Θ Δ.Σ. 7ο 12/Θ Δ.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΔΟΛΙΑΝΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΚΡΥΑΣ 8/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 7/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 12/Θ 2ο Δ.Σ. 12/Θ 1ο Δ.Σ. 12/Θ 1ο Δ.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ 6/Θ 23ο Δ.Σ. 12/Θ 11ο Δ.Σ. 12/Θ 11ο Δ.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ 6/Θ 15ο Δ.Σ. 12/Θ 5ο Δ.Σ. 12/Θ 5ο Δ.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ 6/Θ 22ο Δ.Σ. 3 ο 12/θ Δ.Σ. 12/Θ 3ο Δ.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ 2/Θ 2ο Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ 3/Θ 1ο Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ 2/Θ 1ο Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΓΟΡΙΤΣΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΒΗΣΣΑΝΗΣ 3/Θ Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΑΝΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ 2/Θ Δ.Σ ΛΑΨΙΣΤΑΣ

43 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΕΡΑΣΩΝΑ 3/Θ Δ.Σ. ΚΕΡΑΣΩΝΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1ο 7/Θ Δ.Σ.. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3ο Δ.Σ. Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 3ο 12/Θ Δ.Σ. Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΠΥΡΓΟΥΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3/Θ Δ.Σ.ΑΓ. ΜΥΡΩΝΑ 3/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΜΥΡΩΝΑ 2/Θ Δ.Σ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΟΥ 8/Θ Δ.Σ.ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 6/Θ Δ.Σ. ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ 7/Θ Δ.Σ. ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 4/Θ Δ.Σ. ΒΩΡΩΝ 5/Θ Δ.Σ.. ΒΩΡΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΑΤΣΙΠΑΔΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΑΠΟΪΝΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. Α. ΑΚΡΙΩΝ 12/Θ Δ.Σ. ΑΣΗΜΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 9/Θ Δ.Σ. ΑΣΗΜΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΔΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΠΡΕΒΕΛΙΑΝΩΝ 6/Θ Δ.Σ. Μ. ΒΡΥΣΗΣ 6/Θ Δ.Σ. Μ. ΒΡΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ ΆΝΩ ΜΟΥΛΙΩΝ 12/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 12/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΛΑΡΑΝΙΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 4/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 1/Θ Δ.Σ. ΠΛΩΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΥΖΟΥ 7/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΔΕΚΑ 6/Θ Δ.Σ.ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΧΟΥΣΤΟΥΛΙΑΝΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 2/Θ Δ.Σ.ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΓΩΝΙΩΝ ΠΕΔΙΑΔΟΣ 7/Θ Δ.Σ. ΜΟΧΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΜΟΧΟΥ

44 1/Θ Δ.Σ. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΥΛΗΣ 12/Θ 2ο Δ.Σ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 2ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 11/Θ Δ.Σ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ 12/Θ Δ.Σ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2/Θ Δ.Σ ΝΙΘΑΥΡΗΣ 5/Θ Δ.Σ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ 4/Θ Δ.Σ. ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ 1/Θ Δ.Σ Κ. ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 7/Θ 2ο Δ.Σ ΠΛΑΚΙΑ 1ο 12/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΚΙΑ 9/Θ 1ο Δ.Σ ΠΛΑΚΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1/Θ Δ.Σ ΚΑΛΟΝΥΧΤΙ 4/Θ Δ.Σ ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΓΩΝΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ ΓΩΝΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ ΔΑΜΟΒΟΛΟΥ 6/Θ 2ο Δ.Σ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 1/Θ Δ.Σ ΛΙΜΝΩΝ 1ο 6/Θ Δ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1/Θ Δ.Σ ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ 4/Θ Δ.Σ ΣΦΑΚΑΣ 2ο 6/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 1ο 6/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4/Θ Δ.Σ.. ΣΦΑΚΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΣΤΥΛΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΚΑΜΙΣΙΑΝΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ 6/Θ Δ.Σ. ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 4ο 8/Θ Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ 3ο 12/Θ Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ 3ο 8/Θ Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 1/Θ Δ. Σ. ΣΕΜΠΡΩΝΑ 6/Θ Δ. Σ. ΣΚΙΝΕ- ΦΟΥΡΝΕ 6/Θ Δ.Σ. ΣΚΙΝΕ- ΦΟΥΡΝΕ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 1/Θ Δ. Σ. ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ 6/Θ Δ. Σ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 1/Θ Δ. Σ. ΚΑΛΗΔΟΝΙΑΣ 12/Θ Δ.Σ. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ 12/Θ Δ. Σ. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 1/Θ Δ. Σ. ΚΑΛΑΘΕΝΩΝ 7/Θ Δ.Σ. 2ο ΚΙΣΑΜΟΥ 7/Θ Δ. Σ. 2ο ΚΙΣΑΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2/θ Δ.Σ. ΛΕΥΚΑΚΙΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ 6/θ Δ.Σ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3/Θ Δ.Σ.ΑΣΙΝΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΤΟΛΟΥ

45 6/Θ Δ.Σ. ΤΟΛΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΡΟΕΙΝΟΥ 4/Θ Δ.Σ ΑΓΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΤΡΑΧΕΙΑΣ 12/Θ Δ.Σ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 12/Θ Δ.Σ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΣΤΑΘΕΙΚΩΝ 12/Θ Δ.Σ. 6ο ΑΡΓΟΥΣ 12/Θ 6ο Δ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ 2/Θ Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΗΡΑΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ 6/Θ Δ.Σ ΙΝΑΧΟΥ 4/Θ Δ.Σ ΙΝΑΧΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΦΟΥΡΝΩΝ 6/Θ Δ.Σ. 2ο ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 6/Θ 2o Δ.Σ. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΚΑΙΤΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΑΠΑΡΗ 12/Θ 5ο Δ.Σ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 12/Θ 5ο Δ.Σ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΩΡΓΗΤΙΚΩΝ 6/Θ 6ο Δ.Σ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 6/Θ Δ.Σ. 6ο ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΔΑΡΑ 6/Θ Δ.Σ. ΛΕΒΙΔΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΒΟΥΡΒΟΥΡΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 8/Θ 2ο Δ.Σ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 8/Θ 2ο Δ.Σ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΔΙΚΟΝΕΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΤΡΟΠΑΙΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΔΑΦΝΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΠΗΓΑΔΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΠΕΛΕΤΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΠΕΛΕΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΠΟΥΛΙΘΡΩΝ 12/Θ Δ.Σ. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 12/Θ Δ.Σ. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 6/Θ 9o ΔΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 6/Θ 6ο ΔΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2/θ ΔΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 7/Θ ΔΣ ΣΟΦΙΚΟΥ 2/Θ ΔΣ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ 9/Θ ΔΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ 2/Θ ΔΣ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ 4/Θ ΔΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ 1/Θ ΔΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 8/Θ 2ο ΔΣ ΝΕΜΕΑΣ 12/Θ 6ο Δ.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 8/Θ Δ.Σ. ΣΟΦΙΚΟΥ 12/Θ Δ.Σ. ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΒΟΧΑΙΚΟΥ 12/Θ 2ο Δ.Σ. ΝΕΜΕΑΣ 4/Θ ΔΣ ΜΟΥΛΚΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ ΜΟΥΛΚΙΟΥ - 3/Θ ΔΣ ΑΡΧ ΣΙΚΥΩΝΑΣ ΑΡΧ.ΣΙΚΥΩΝΑΣ

46 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1/Θ ΔΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ 1/Θ ΔΣ ΜΑΝΝΑΣ 3/Θ ΔΣ ΡΟΖΕΝΩΝ 5/Θ ΔΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΜΑΝΝΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΑ 6/Θ Δ.Σ. ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ- ΣΚΟΥΡΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ- ΣΚΟΥΡΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΥΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΥΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΓΕΡΑΚΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΓΕΡΑΚΙΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΕΛΟΥΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΜΥΡΤΙΑΣ 8/Θ Δ.Σ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ 12/Θ Δ.Σ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ 2/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΒΕΛΛΙΩΝ 12/Θ Δ.Σ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 8/Θ Δ.Σ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΣΥΚΕΑΣ- ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΣΥΚΕΑΣ- ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΙΩΝ 12/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 12/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 17ο 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 12 ο 9/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 12ο 12/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3ο 6/Θ Δ.Σ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2ο 6/Θ Δ.Σ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 2ο 12/Θ Δ.Σ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 4ο 6/Θ Δ.Σ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ 2ο 7/Θ Δ.Σ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ 12/Θ 1ο Δ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 2ο 12/Θ Δ.Σ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ 1ο 12/Θ Δ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΣΤ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ 1ο 12/Θ Δ.Σ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 12/Θ 1ο Δ.Σ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΨΑΡΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΔΩΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ : «Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων».

ΘΕΜΑ : «Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. &.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι : Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟ ΣΕ 1 ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ

ΤΙΜΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΙΜΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 41 α του ν.1249/1982 2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 41

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Νέος Κωδικός Κοινοτήτας Όνομα Κοινότητας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ01020100 ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ01010200 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Περιγραφή Νέος Κωδικός Κοινοτήτας Όνομα Κοινότητας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ01020100 ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ01010200 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Περιγραφή Νέος Κωδικός Κοινοτήτας Όνομα Κοινότητας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ01020100 ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ01010 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ01010300 ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ01110 ΑΓΡΑΜΠΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ... 5 -Ομάδα Τοπικής Δράσης: ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ... 5 -Ομάδα Τοπικής Δράσης: ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. Α.Α.Ε. ΟΤΑ... 5 2. ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ... 6 -Ομάδα Τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 283397/83 (ΦΕΚ 479 Β/22-8-1983) : Καθορισμός περιοχής δικαιοδοσίας Δασαρχείων, Δασονομείων και Δασοφυλακείων.

Αριθ. 283397/83 (ΦΕΚ 479 Β/22-8-1983) : Καθορισμός περιοχής δικαιοδοσίας Δασαρχείων, Δασονομείων και Δασοφυλακείων. ΑΡΙΘ.: 283397/83 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ Αρχή έκδοσης: ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΕΚ: 479Β Μέγεθος κειμένου: 2592,393 KB Αριθ. 283397/83 (ΦΕΚ 479 Β/22-8-1983) : Καθορισμός περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Πίνακες Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤ ΗΤΑ 1 ΔΡΑΜΑΣ Δ.Σ. ΠΟΤΑΜΩΝ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Πίνακες Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΡΑΜΑΣ Δ.Σ. ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1292 11 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 45892 Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπι κής Αυτοδιοίκησης της Χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1292 11 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 45892 Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπι κής Αυτοδιοίκησης της Χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων».

ΘΕΜΑ : «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 56 28ο ετος

Επίσημη Εφημερίδα L 56 28ο ετος ISSN 00- Επίσημη Εφημερίδα L ο ετος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία Περιεχόμενα I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση II Πράξεις για την ισχυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Απριλίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Απριλίου 2014 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 14587 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισµός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο δηµοτικό σύµβουλο και ανά συνδυασµό για τις δηµοτικές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισµός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο δηµοτικό σύµβουλο και ανά συνδυασµό για τις δηµοτικές εκλογές». Αποστολή µε: e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15338 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 7 Ιουνίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3852 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α' ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α' ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Τα Χρέη Ολων των Δήμων προς τις Τράπεζες και το ΤΠκΔ

Τα Χρέη Ολων των Δήμων προς τις Τράπεζες και το ΤΠκΔ Τα Χρέη Ολων των Δήμων προς τις Τράπεζες και το ΤΠκΔ Περιφέρεια Νομός Δήμος Πληθυσμός Χρέη Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Δράμας Δοξάτου 11.000 512.468 Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Δράμας Δράμας 55.632 0 Ανατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. "Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης" ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης" ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρθρο 1 Σύσταση των δήμων και των κοινοτήτων Οι πρωτοβάθμιοι οργανισμοί τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

2. Δήμος Παπάγου - Χολαργού με έδρα το Χολαργό αποτελούμενος από τους δήμους α. Χολαργού και β. Παπάγου, οι οποίοι καταργούνται.

2. Δήμος Παπάγου - Χολαργού με έδρα το Χολαργό αποτελούμενος από τους δήμους α. Χολαργού και β. Παπάγου, οι οποίοι καταργούνται. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 1. Δήμος Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος με έδρα τη Νέα Φιλαδέλφεια αποτελούμενος από τους δήμους α. Νέας Φιλαδελφείας και β. Νέας Χαλκηδόνος, οι οποίοι 2. Δήμος Παπάγου -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ 1. Δήμος Αγρινίου με έδρα το Αγρίνιο αποτελούμενος από τους δήμους α. Αγρινίου β. Παραβόλας γ. Παρακαμπυλίων δ. Στράτου ε. Νεάπολης στ. Αγγελοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Δημαρχείο Αγ.Παρασκευής, ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ. Μεσογείων 415-417 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΗΠΕΙΡΟΥ

Δημαρχείο Αγ.Παρασκευής, ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ. Μεσογείων 415-417 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ kapodistriakos_dimos διευθυνση ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Α ΚΑΠΗ Αγ.Βαρβάρας Δημαρχείο Αγ.Παρασκευής, ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Μεσογείων 415-417 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΛΕ.ΦΙ.Ν. ΚΟΣΜΟΥ ΧΕΛΝΤΡΑΙΧ 15 ΚΕΠ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 2 & ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΘΩΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΛΕ.ΦΙ.Ν. ΚΟΣΜΟΥ ΧΕΛΝΤΡΑΙΧ 15 ΚΕΠ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 2 & ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΘΩΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑΙΩΝ kapodistriakos_dimos ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ διευθυνση Α ΚΑΠΗ Αγ.Βαρβάρας Δημαρχείο Αγ.Παρασκευής, Μεσογείων 415-417

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2230 31 Ιουλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6519 Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού Κατοικι ών 2011 που αφορούν στο Νόμιμο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική Διαίρεση για συμπλήρωση της αίτησης προτίμησης (2014) Δημοτική Ενότητα Δήμου Εκλογικής περιφέρειας

Γεωγραφική Διαίρεση για συμπλήρωση της αίτησης προτίμησης (2014) Δημοτική Ενότητα Δήμου Εκλογικής περιφέρειας Γεωγραφική Διαίρεση για συμπλήρωση της αίτησης προτίμησης (2014) Δημοτική Ενότητα Δήμου Εκλογικής περιφέρειας ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας

Ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας Ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ 11.000 17 ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 6.481 10 ΣΥΝΟΛΟ 17.481 27

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1981L0645 EL 28.07.1994 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουλίου 1981 περί του κοινοτικού καταλόγου των µειονεκτικών

Διαβάστε περισσότερα