Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Ω Ν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Ω Ν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Ω Ν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΑ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ-ΕΙ ΙΚΕΥΣΕΙΣ) ΝΟΜΙΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Νοµικής (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Θράκης) Πολιτικής Επιστήµης (Πανεπιστήµιο Κρήτης) Πολιτικών Επιστηµών (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας (Πάντειο) Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης (Πανεπιστήµιο Αθηνών) ηµόσιας ιοίκησης (Πάντειο) Α. ηµόσια Οικονοµική (Κ) Β. ηµόσιοι Θεσµοί (Κ) ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) Επικοινωνίας και ΜΜΕ (Πανεπιστήµιο Αθηνών) Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού (Πάντειο) ηµοσιογραφίας και ΜΜΕ (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) Α. ηµοσιογραφίας (Ε) Β. Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (Ε) Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Πάντειο) Οικονοµικών Επιστηµών (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Μακεδονίας, Κρήτης, Ιωαννίνων, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου) Οικονοµικών Επιστηµών (Πανεπιστήµιο Πατρών) Α. Αγροτικής Οικονοµίας (Κ) Β. Περιφερειακής Ανάπτυξης (Κ) Οικονοµικής Επιστήµης (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστήµιο Πειραιώς) Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Μακεδονίας) ιοίκησης Επιχειρήσεων (Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Πατρών) ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών (Πανεπιστήµιο Μακεδονίας) Α. ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών (Κ) Β. Πολιτικών Σπουδών και ιπλωµατίας (Κ) 1

2 Πολιτικών Θεσµών και ιεθνών Σχέσεων (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ιοικητικής (Πανεπιστήµιο Πειραιώς) Λογιστικής, Χρηµατοοικονοµικής και Ποσοτικής Ανάλυσης (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) Βιοµηχανικής ιοίκησης και Τεχνολογίας (Πανεπιστήµιο Πειραιώς) Ναυτιλιακών Σπουδών (Πανεπιστήµιο Πειραιώς) Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) Στατιστικής (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης (Πανεπιστήµιο Πειραιώς) Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήµης(Πανεπιστήµιο Αιγαίου) Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής (Πανεπιστήµιο Μακεδονίας) Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Πάντειο) Οργάνωσης και ιαχείρισης Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων) ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης (Πανεπιστήµιο Θράκης) Κοινωνιολογίας (Πανεπιστήµιο Κρήτης, Αιγαίου, Πάντειο) Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Πάντειο) Α. Κοινωνικής Πολιτικής Β. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) Κοινωνικής ιοίκησης (Πανεπιστήµιο Θράκης) Α. Κοινωνικής ιοίκησης και Πολιτικής (Κ) Β. Κοινωνικής Εργασίας (Κ) ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών (Ε.Α.Π.) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πολιτικών Μηχανικών (Ε.Μ.Π., Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πατρών, Θράκης, Θεσσαλίας) Μηχανολόγων Μηχανικών (Ε.Μ.Π., Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Κρήτης) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ε.Μ.Π., Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ (Πανεπιστήµιο Θράκης) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πανεπιστήµιο Πατρών) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (Πανεπιστήµιο Πατρών) Α. Μηχανολόγου Μηχανικού Β. Αεροναυπηγού Μηχανικού Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ε.Μ.Π., Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πατρών, Θράκης, Θεσσαλίας) Χηµικών Μηχανικών (Ε.Μ.Π., Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πατρών) Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών (Ε.Μ.Π., Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών (Ε.Μ.Π.) 2

3 Α. Μηχανικών Μεταλλείων ή Μεταλλειολόγου (Ε) Β. Μεταλλουργού Μηχανικού (Ε) Μηχανικών Οικονοµίας και ιοίκησης (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Ε.Μ.Π.) Ηλεκτρονικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πολυτεχνείο Κρήτης) Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης (Πολυτεχνείο Κρήτης, Πανεπιστήµιο Θράκης) Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Πολυτεχνείο Κρήτης) Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (Πανεπιστήµιο Πατρών) Μηχανικών Περιβάλλοντος (Πανεπιστήµιο Θράκης, Πολυτεχνείο Κρήτης) Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειολόγων (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πληροφορικής (Ε.Α.Π.) Πληροφορικής (Προγραµµατισµός και Ανάλυση συστηµάτων) (Πανεπιστήµιο Πειραιώς) Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Εφαρµοσµένης Πληροφορικής (Πανεπιστήµιο Μακεδονίας) Επιστήµης των Υπολογιστών Πληροφορικής Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων (Πανεπιστήµιο Πειραιώς) ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Γεωπονίας (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) Πτυχίο Γεωπόνου µε κατευθύνσεις: Α. Ζωικής παραγωγής Β. Αγροτικής οικονοµίας Γ. Εγγείων βελτιώσεων, εδαφολογίας και γεωργικής µηχανικής. Επιστήµης τεχνολογίας τροφίµων Ε. Φυτικής παραγωγής 3

4 Τµήµα Φυτικής Παραγωγής (Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) Πτυχίο Γεωπόνου µε ειδικότητες: Α. Γεωργία και βελτίωση των φυτών Β. ενδροκοµία και αµπελουργία Γ. Κηπευτικές καλλιέργειες. Ανθοκοµίας και αρχιτεκτονικής τοπίου Ε. Φυτοπροστασία και περιβάλλον Τµήµα Ζωικής Παραγωγής (Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) Πτυχίο Γεωπόνου µε ειδικότητες: Α. Στα µηρυκαστικά Β. Στην πτηνοτροφία Γ. Στην χοιροτροφία, κονικλοτροφία και τα γουνοφόρα ζώα. Στις υδατοκαλλιέργειες Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) Πτυχίο Γεωπόνου µε ειδικότητες: Α. Στη βιοτεχνολογία παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού Β. Στη βιοτεχνολογία εδάφους Γ. Στην ενζυµική τεχνολογία Τµήµα Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης (Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) Πτυχίο Γεωπόνου µε ειδικότητες: Α. Στη γεωργική οικονοµία Β. Στη αγροτική ανάπτυξη Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων (Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) Πτυχίο Γεωπόνου µε ειδικότητες: Α. Στις γεωργικές βιοµηχανίες Β. Στη γαλακτοκοµία Γ. Στην οινολογία Τµήµα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) Πτυχίο Γεωπόνου µε ειδικότητες: Α. Στη γεωργική υδραυλική Β. Στην εδαφολογία Γ. Στη γεωργική µηχανολογία 4

5 . Στις γεωργικές κατασκευές Τµήµα Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) Κτηνιατρικής (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) ασολογίας και ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Πανεπιστήµιο Θράκης) ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) Αγροτικής Ανάπτυξης (Πανεπιστήµιο Θράκης) ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Φυσικής (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων, Κρήτης) Χηµείας (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων, Κρήτης) Μαθηµατικών (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων, Κρήτης, Αιγαίου) Βιολογίας (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Κρήτης) Γεωλογίας (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών) Πληροφορικής (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης, Ε.Α.Π.) Επιστήµης των Υλικών (Πανεπιστήµιο Πατρών) Επιστήµης των Υπολογιστών (Πανεπιστήµιο Κρήτης) Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών (Πανεπιστήµιο Κρήτης) Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών (Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ιωαννίνων) Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) Μαθηµατικών και Πληροφορικής (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) Α. Μαθηµατικών (Κ) Β. Πληροφορικής (Κ) Φυσικές Επιστήµες (Ε.Α.Π.) Μαθηµατικού Εφαρµογών και Φυσικού Εφαρµογών (Ε.Μ.Π.) Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) Ενεργειακής και Βιοµηχανικής Τεχνολογίας (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) 5

6 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Πανεπιστήµιο Αθηνών) Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήµης (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Μηχανικών ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων) Α. Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος Β. ιαχείριση Χρήσεων Γης Μηχανικών Περιβάλλοντος (Πανεπιστήµιο Θράκης, Κρήτης) Περιβάλλοντος (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) Γεωγραφίας (Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Χαροκόπειο) Επιστήµης της Θάλασσας (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) Φυσικής Χηµείας Βιολογίας Γεωλογίας Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών (Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων) ασολογίας και ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Πανεπιστήµιο Θράκης) ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ιατρικής (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων, Θράκης, Κρήτης, Θεσσαλίας) Οδοντιατρικής (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Κρήτης, Θεσσαλίας) Φαρµακευτικής (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών) Νοσηλευτικής (Πανεπιστήµιο Αθηνών) Νοσηλευτικής και ειδικοτήτων υγείας (Πανεπιστήµιο Κρήτης) Κτηνιατρικής (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας) Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Πανεπιστήµιο Θράκης) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ/ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ/ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ/ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης) Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης) Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Πανεπιστήµιο Αθηνών) Α. Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Ε) 6

7 Β. Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Ε) Φιλολογίας (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Θράκης) Α. Κλασικής Φιλολογίας (Ε) Β. Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας (Ε) Γ. Γλωσσολογίας (Ε) Φιλολογίας (Πανεπιστήµιο Πατρών) Α. Κλασσικών Σπουδών Β. Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Γ. Γλωσσολογίας Φιλολογίας (Πανεπιστήµιο Κρήτης, Πατρών, Πελοποννήσου) Ελληνικής Φιλολογίας (Πανεπιστήµιο Θράκης) Α. Κλασικής Φιλολογίας (Ε) Β. Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας (Ε) Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων) Α. Ιστορίας (Ε) Β. Αρχαιολογίας (Ε) Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Πανεπιστήµιο Κρήτης) Ιστορίας και Εθνολογίας (Πανεπιστήµιο Θράκης) Α. Ιστορίας (Ε) Β. Εθνολογίας (Ε) Ιστορίας Αρχαιολογίας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) Α. Ιστορίας (Κ) Β. Αρχαιολογίας (Κ) Γ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Κ) Ιστορίας, Αρχαιολογίας και ιαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) Ιστορίας (Ιόνιο Πανεπιστήµιο) Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης (Πανεπιστήµιο Αθηνών) Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ιωαννίνων) Α. Φιλοσοφίας (Ε) Β. Παιδαγωγικής (Ε) Γ. Ψυχολογίας (Ε) Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) Α. Φιλοσοφικής (Ε) Β. Παιδαγωγικής (Ε) Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Πανεπιστήµιο Κρήτης) Φιλοσοφίας (Πανεπιστήµιο Πατρών) Θεολογίας (παν Αθηνών, Θεσσαλονίκης) Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας (παν Θεσσαλονίκης) Κοινωνικής Θεολογίας (Πανεπιστήµιο Αθηνών) Παιδαγωγικό ηµοτικής Εκπαίδευσης (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων, Θράκης, Κρήτης, Αιγαίου, Θεσσαλίας) 7

8 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων, Κρήτης, Αιγαίου) Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πανεπιστήµιο Αθηνών) Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Θεσσαλονίκης) Επιστηµών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Πανεπιστήµιο Θράκης) Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης (Πανεπιστήµιο Κρήτης, Θεσσαλίας) Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Πανεπιστήµιο Μακεδονίας) Α. Συνεχούς Εκπαίδευσης (Κ) Β. Εκπαίδευσης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες (Κ) Γ. Εφαρµοσµένων Σύγχρονων Γλωσσών (Κ) Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) Επιστηµών Εκπαίδευσης και Αγωγής (Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο) Ειδικής Αγωγής (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) Α. Ειδικής Αγωγής Νηπιαγωγού (Κ) Β. Ειδικής Αγωγής ασκάλου (Κ) για: ι. τυφλά ή αµβλύωπα παιδιά ιι. κωφά ή βαρύκοα παιδιά ιιι. σωµατικώς ανάπηρα παιδιά ιν. νοητικώς καθυστερηµένα παιδιά ν. αυτιστικά παιδιά νι.παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) (Πανεπιστήµιο Αθηνών) Α. Εξελικτική ή Σχολική Ψυχολογία Β. Κοινωνική Ψυχολογία ή Οργανωτική Ψυχολογία Γ. Ψυχολογία Προσωπικότητας ή Κλινική Ψυχολογία Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Παντείου, Κρήτης) Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και ιερµηνείας (Ιόνιο Πανεπιστήµιο) Α. Μετάφρασης (Ε) Β. ιερµηνείας (Ε) Γ. Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισµού και της διδακτικής της ως ξένης Αρχειονοµίας και Βιβλιοθηκονοµίας (Ιόνιο Πανεπιστήµιο) Μεσογειακών Σπουδών (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) Α. Αρχαιολογίας Αρχαιοµετρίας Β. Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου Γ. ιεθνών Σχέσεων και Οργανισµών Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Πανεπιστήµιο Μακεδονίας) Α. Βαλκανικών Σπουδών (Κ) Β. Σλαβικών Σπουδών (Κ) Γ. Ανατολικών Σπουδών (Κ) Βαλκανικών και Ανατολικών Σπουδών (Πάντειο) Βαλκανικών Σπουδών (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισµού Παραευξείνιων Χωρών (Πανεπιστήµιο Θράκης) 8

9 Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισµό (Ε.Α.Π.) Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισµό (Ε.Α.Π.) Σπουδές Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισµού (Ε.Α.Π.) ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Εικαστικών Τεχνών (Αν. Σχολή Καλών Τεχνών) Α. Ζωγραφικής (Κ) Β. Γλυπτικής (Κ) Γ. Χαρακτικής (Κ) Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) Α. Ζωγραφικής (Κ) Β. Γλυπτικής (Κ) Γ. Εφαρµοσµένων Τεχνών (Κ) α. Ζωγραφικής (Ε) β. Γλυπτικής (Ε) γ. Κεραµικής (Ε) δ. Γραφικών Τεχνών (Ε) ε. Υφαντικής (Ε) στ. Γυαλιού(Ε) ζ. Ψηφιδωτού(Ε) η. Μελέτης και Σχεδίασης Επίπλου (Ε) θ. Μορφολογίας Αντικειµένων Βιοµηχανικής Βιοτεχνικής Παραγωγής (Ε) ι. Σκηνογραφίας (Ε) ια. Συντήρησης Έργων (Ε) ιβ. Κινουµένου Σχεδίου (Ε) ιγ. Φωτογραφίας Βίντεο (Ε) ιδ. Εικονογράφησης Εντύπου (Ε) Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) Θεάτρου (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) Θεατρικών Σπουδών (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πάτρας, Πελοποννήσου) Μουσικών Σπουδών (ΠανεπιστήµιοΘεσσαλονίκης) Α. Μουσικολογία (Ε) Β. Μουσικοπαιδαγωγικής (Ε) Γ. Σύνθεσης Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης (Πανεπιστήµιο Μακεδονίας) Α. Ευρωπαϊκής (κλασικής) Μουσικής Β. Βυζαντινής Μουσικής Γ. Ελληνικής Παραδοσιακής (δηµοτικής) Μουσικής Μουσικών Σπουδών (Πανεπιστήµιο Αθηνών) Μουσικών Σπουδών (Ιόνιο Πανεπιστήµιο) 9

10 Α. Μουσικής Σύνθεσης (Κ) Β. Μουσικής Εκτέλεσης (Κ) Γ. Μουσικής Επιστήµης (Κ) Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης (Α.Σ.Κ.Τ.) Επιστήµης της Τέχνης (Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων) ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας : (Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο) α. Παιδαγωγικής Οικιακής Οικονοµίας (Κ) β. Ανθρωποοικολογίας (Κ) Επιστήµης ιατροφής ιαιτολογίας : (Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο) ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού: (Πανεπιστήµια : Αθηνών, Θεσσαλονίκης Παράρτηµα Σερρών Θράκης, Θεσσαλίας) Οργάνωσης και ιαχείρισης Αθλητισµού (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) Άθλησης και Ποιότητας Ζωής (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ (Τ.Ε.Ι.) ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1. Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης 2. ιοίκησης Επιχειρήσεων 3. ιοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας 4. Εµπορίας και ιαφήµισης 5. Τουριστικών Επιχειρήσεων 6. Λογιστικής 7. Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων & Εκµεταλλεύσεων 8. ιεθνούς Εµπορίου 9. Τηλεπληροφορικής & ιοίκησης 10. ιοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης 11. Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού & Πληροφοριακών Συστηµάτων 12. Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής 13. Χρηµατοοικονοµικής και Ασφαλιστικής 10

11 14. Εφαρµογών Ξένων Γλωσσών στη ιοίκηση & στην Οικονοµία 15. Εφαρµογών Πληροφορικής στη ιοίκηση & στην Οικονοµία 16. ιαχείρισης Πληροφοριών 17. ιοίκησης & ιαχείρισης Έργων 18. Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών 19. ηµοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας 20. Πληροφορικής και Μ.Μ.Ε. ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. Αισθητικής και Κοσµετολογίας 2. Βρεφονηπιοκοµίας 3. ηµόσιας Υγιεινής 4. Επισκεπτών & Επισκεπτριών Υγείας 5. Εργοθεραπείας 6. Ιατρικών Εργαστηρίων 7. Κοινωνικής Εργασίας 8. Μαιευτικής 9. Νοσηλευτικής 10. Οδοντικής Τεχνολογίας 11. Οπτικής 12. Ραδιολογίας & Ακτινολογίας 13. Φυσιοθεραπείας 14. Λογοθεραπείας ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1. Ηλεκτρονικής 2. Ναυπηγικής 3. Πληροφορικής 4. Πολιτικών Έργων Υποδοµής 5. Τοπογραφίας 6. Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων 7. Πολιτικών οµικών Έργων 8. Μηχανολογίας 9. Ηλεκτρολογίας 10. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων 11. Κλωστοϋφαντουργίας 12. Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 11

12 13. Οχηµάτων 14. Αυτοµατισµού 15. Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος (πρώην Ορυχείων) 16. Ενεργειακής Τεχνολογίας 17. Βιοµηχανικού Σχεδιασµού 18. Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 19. Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων 20. Βιοµηχανικής Πληροφορικής 21. Πληροφορικής & Επικοινωνιών 22. Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων 23. Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης 24. Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας 25. Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών 26. Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου 27. Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1. ιοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων 2. Γεωργικών Μηχανών & Αρδεύσεων 3. Ζωικής Παραγωγής 4. Φυτικής Παραγωγής 5. Ανθοκοµίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου 6. ασοπονίας 7. Ιχθυοκοµίας Αλιείας 8. Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκοµίας 9. Εµπορίας& Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων 10. Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων 11. Βιολογικής Γεωργίας 12. Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών 13. Αρχιτεκτονικής Τοπίου 14. Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΙΑΤΡΟΦΗΣ 1. Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών 2. Τεχνολογίας Τροφίµων 3. ιατροφής & ιαιτολογίας 4. Τυποποίησης και ιακινήσεως Προϊόντων 12

13 ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων 2. Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής 3. Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γραφιστικής 2. ιακοσµητικής 3. Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών 4. Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης 5. Φωτογραφίας 6. Σχεδιασµού & Παραγωγής Ενδυµάτων ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ 1. Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας 2. Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας 3. Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής 4. Εκπαιδευτικών Πολιτικών Έργων Υποδοµής 5. Εκπαιδευτικών Πολιτικών οµικών Έργων 13

14 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 1oς ΚΥΚΛΟΣ 2ος ΚΥΚΛΟΣ - Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου - Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων - Θερµικών και Υδραυλικών Εγκ/σεων - Ψυκτικών Εγκ/σεων και Κλιµατισµού - Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών - Αµαξωµάτων - Μηχανών & Συστηµάτων Αυτοκινήτου - Εργαλειοµηχανών CNC - Συντηρητών Κεντρικής Θέρµανσης - Ψυκτικών Εγκ/σεων και Κλιµατισµού - Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 1ος ΚΥΚΛΟΣ 2ος ΚΥΚΛΟΣ - Ηλεκτρονικός Συσκευών & Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων - Ηλεκτρονικός Οπτικοακουστικών Συστηµάτων - Ηλεκτρονικός Υπολογιστικών Συστηµάτων & ικτύων ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 1ος ΚΥΚΛΟΣ 2ος ΚΥΚΛΟΣ - Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων - Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου - Εγκαταστάσεων Κτιρίων & Βιοµηχανικών Χώρων - Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων & Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου 1ος ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2ος ΚΥΚΛΟΣ - Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων µε Χρήση Η/Υ - Κτιριακών Έργων - Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων µε Χρήση Η/Υ - Κτιριακών Έργων 14

15 ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1ος ΚΥΚΛΟΣ 2ος ΚΥΚΛΟΣ - Σχεδιασµού Εσωτερικών Χώρων - Γραφικών Τεχνών - Συντήρησης Έργων Τέχνης Αποκατάστασης - Επιπλοποιίας - Κεραµικής - Πηλοπλαστικής - Ψηφιδογραφίας Υαλογραφίας - Αργυροχρυσοχοϊας - Ωρολογοποιίας - Σχεδιασµού Εσωτερικών Χώρων - Γραφικών Τεχνών - Συντήρησης Έργων Τέχνης Αποκατάστασης - Επιπλοποιίας - Κεραµικής Πηλοπλαστικής - Ψηφιδογραφίας Υαλογραφίας - Αργυροχρυσοχοϊας - Ωρολογοποιίας ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΝ ΥΣΗΣ 1ος ΚΥΚΛΟΣ 2ος ΚΥΚΛΟΣ - Υφάσµατος & Ένδυσης - Υφάσµατος & Ένδυσης ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1ος ΚΥΚΛΟΣ 2ος ΚΥΚΛΟΣ - Επιχειρηµατικής Γεωργίας - Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων Αρχιτεκτονικής Τοπίου - Τεχνολογίας Τροφίµων & Εµπορίας (Marketing) Γεωργικών Προϊόντων - Περιβάλλοντος και Αγροτουρισµού - Φυτικής Παραγωγής Κηποτεχνίας - Τεχνολογίας και ΕλέγχουΤροφίµων - Επιχειρήσεων Αγροτουρισµού και Αγροβιοτεχνίας ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1ος ΚΥΚΛΟΣ 2ος ΚΥΚΛΟΣ - Υπαλλήλων Οικονοµικών Υπηρεσιών - Υπαλλήλων ιοίκησης - Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων - Υπαλλήλων Οικονοµικών Υπηρεσιών - Υπαλλήλων ιοίκησης - Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 15

16 ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1ος ΚΥΚΛΟΣ 2ος ΚΥΚΛΟΣ - Βοηθών Νοσηλευτών - Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων - Βοηθών Οδοντοτεχνιτών - Βοηθών Φυσικοθεραπευτών - ιατροφής & ιαιτολογίας - Κοινωνικών Φροντιστών - Βοηθών Ιατρικών Βιολογικών - Ακτινολογικών Εργαστηρίων και Φαρµακείων - Βοηθών Νοσηλευτών - Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων - Βοηθών Οδοντοτεχνιτών - Βοηθών Φυσικοθεραπευτών - ιατροφής & ιαιτολογίας - Κοινωνικών Φροντιστών - Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων - Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων - Βοηθών Φαρµακείων - Πλοιάρχων Εµπορικού Ναυτικού - Μηχανικών Εµπορικού Ναυτικού ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΝ Η/Υ 1ος ΚΥΚΛΟΣ 2ος ΚΥΚΛΟΣ - Υποστήριξη Συστηµάτων Υπολογιστών - Υποστήριξη Συστηµάτων - Εφαρµογών και ικτύων Υπολογιστών ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1ος ΚΥΚΛΟΣ 20ς ΚΥΚΛΟΣ - Χηµικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών - Χηµικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών 16

17 ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 1ος ΚΥΚΛΟΣ 2ος ΚΥΚΛΟΣ - Κοµµωτικής Τέχνης - Αισθητικής Τέχνης - Κοµµωτικής Τέχνης - Αισθητικής Τέχνης ΕΝΙΑΙΑ ΠΟΛΥΚΛΑ ΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΚΛΑ ΟΙ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ) ΚΛΑ ΟΣ : ιοικητικών Υπηρεσιών Γραµµατέων ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ : Στελεχών ιοίκησης ΚΛΑ ΟΣ : Βιβλιοθηκονοµίας ΚΛΑ ΟΣ : Πληροφορικής ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ : Προγραµµατιστών Β /θµιας Εκπαίδευσης ΚΛΑ ΟΣ : Ιατρικών Εργαστηρίων ΚΛΑ ΟΣ : Κοινωνικής Πρόνοιας ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ : Επιµελητών Πρόνοιας ΚΛΑ ΟΣ : Οικονοµίας ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ : Στελεχών Οικονοµιών Υπηρεσιών ΚΛΑ ΟΣ : Εφαρµοσµένων Τεχνών ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ : Γραφιστών ΚΛΑ ΟΣ : οµικών Έργων ΚΛΑ ΟΣ : Μηχανολογίας ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ : Μηχανικών Αυτοκινήτων ΚΛΑ ΟΣ : Ηλεκτρολογίας ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ : Ηλεκτρολόγων Γενικών Εφαρµογών ΚΛΑ ΟΣ : Ηλεκτρονικής ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ : Τεχνικών Ηλεκτρονικών Εφαρµογών ΚΛΑ ΟΣ : Χηµείας ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ : Τεχνικών Μεταλλικών Επιφανειών 17

18 ΚΛΑ ΟΣ : Γεωπονίας ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ : Τεχνικών Ανθοκοµίας & Κηποτεχνίας ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ : Τεχνικών ενδροκοµίας & Κηπευτικής ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ : Τεχνικών Αγροτικών Συνεταιρισµών & Εκµεταλλεύσεων ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Θερµικών και Ψυκτικών Εγκαταστάσεων Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων και Βιοµηχανικής Παραγωγής Μηχανολογικού Σχεδίου Οργάνων Ακριβείας ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Αυτοµατισµού Τεχνικών Η/Υ ΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων Κτιριακών Έργων Σχεδιάσεως έργων πολιτικών µηχανικών και αρχιτεκτόνων ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Χηµικών Εργαστηρίων Χηµικών Βιοµηχανιών Μεταλλείων Κλωστικής Υφαντικής Βαφικής Πλεκτικής ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 18

19 ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ψηφιδογραφίας & Υαλογραφίας Γραφικών Τεχνών ιακοσµητών Εσωτερικών Χώρων Συντηρητών Έργων Τέχνης & Αρχαιολογικών Ευρηµάτων Εκτυπώσεων Μουσικής Ελεύθερου Σχεδίου & Ζωγραφικής Επιπλοποιίας ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Υπαλλήλων Λογιστηρίου Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Υπαλλήλων ιοίκησης Εµπορικών Επιχειρήσεων ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ανθοκοµίας & Κηποτεχνίας Γεωργικών Μηχανηµάτων Φυτικής Παραγωγής Ζωικής Παραγωγής Αγροτικών Συνεταιρισµών & Εκµεταλλεύσεων Υδατοκαλλιεργειών Γεωργικών Βιοµηχανιών ασικής Παραγωγής ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βοηθών Βρεφοκόµων Οδοντοτεχνικής Νοσηλευτικής Χειριστών Ιατρικών Συσκευών Βοηθών Ιατρικών Συσκευών Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Βοηθών Αναισθησιολογίας 19

20 Βοηθών Φυσικοθεραπείας Βοηθών Φαρµακείων ιαιτητικής Ιατρικών Επισκεπτών ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Πλοιάρχων Εµπορικού Ναυτικού Μηχανικών Εµπορικού ναυτικού * Περιλαµβάνονται και τα ηµόσια Λύκεια Εµπορικού Ναυτικού του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ * ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ Μηχανών Εσωτερικής Καύσης Εργαλειοµηχανών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων Υδραυλικών και Θερµικών Εγκαταστάσεων Μηχανών Αυτοκινήτου Αµαξωµάτων Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών Εφαρµοστηρίου Μεταλλουργίας ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Αυτοµατισµού Ηλεκτρονικών Αυτοκινήτων ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργασιών Οπλισµένου και Άοπλου Σκυροδέµατος Ξυλουργικών Εργασιών Οικοδοµών Τοιχοποιών και Επιχρισµάτων Επικαλύψεων και Μαρµάρινων εργασιών Ελαιοχρωµατιστών 20

21 Ανθοκηπουρικής Αγροτικών Μηχανηµάτων Τυροκοµίας Ζωοτεχνικής ενδροκοµίας Επεξεργασίας κρέατος Θερµοκηπίων Αµπελουργίας και Οινοτεχνίας Μελισσοκοµίας Αγροτικής Οικοτεχνίας ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΩΝ Κοπτικής - Ραπτικής Ετοίµων Ενδυµάτων Κοπτικής Ραπτικής Γυναικείας Αµφίεσης Κοπτικής Ραπτικής Υποκαµίσου Οικοκυρικών Γουνοποιίας ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Εµποροϋπαλλήλων Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ Υπαλλήλων Φαρµακείων Βιβλιοθηκάριων και Υπαλλήλων Βιβλιοπωλείων ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ & ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ Αργυροχρυσοχοίας Ωρολογοποιίας Κοµµώσεων και Βαφής Μαλλιών Μεταλλείων ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΒΟΗΘΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ Βοηθού Κλώστου Βοηθού Υφαντού Βοηθού Πλέκτου Βοηθού Βαφέως Επεξεργασίας Προϊόντων έρµατος 21

22 Κεραµικής Αγγειοπλαστικής Αθυρµάτων ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΩΝ * Επίσης Περιλαµβάνονται : 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Τ.Ε.Σ.) ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Τυροκοµίας - Γαλακτοκοµίας Γεωργικών Μηχανηµάτων Ανθοκοµίας Κηποτεχνίας Ζωοτεχνίας Τεχνιτών Θερµοκηπίων Μελισσοκοµίας Τεχνιτών Αµπελουργίας Οινοτεχνίας Τεχνιτών Ζωοτροφών Τεχνιτών Παραγωγής Προϊόντων Ο.Π.Α.Π. Τεχνιτών Μεταποίησης Τυποποίησης Τοπικών Προϊόντων Ξυλογλυπτικής Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας Τεχνιτών Στελεχών Ήπιων Μορφών Αγροτουρισµού 2. ΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Νοσηλευτών Νοσηλευτριών 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Τ.Ε.Σ.) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Ξενοδοχειακής Εστιατοριακής Τεχνικής Μαγειρικής Τέχνης Ζαχαροπλαστικής Τέχνης ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Ο.Α.Ε.. Αγγειοπλαστικής Κεραµικής Αργυροχρυσοχόου Ηλεκτροτεχνίτη Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων Κοµµωτικής Κοπτικής Ραπτικής Ετοίµων Ενδυµάτων Μηχανοτεχνίτη 22

23 Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων Τεχνίτη ΜΕΚ (Μηχανών Εσωτερικής Καύσης) Ξυλουργού Επιπλοποιού Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών Τεχνίτη Αµαξωµάτων Τεχνίτη Γραφικών Τεχνών Κατευθύνσεις : α. Φωτολιθογραφίας β. Εκτυπώσεων Τεχνίτη Ναυπηγικής Βιοµηχανίας Ψυκτικού Ωρολογοποιού Υδραυλικού Θερµοϋδραυλικού Τεχνίτη Ηλεκτρονικών Συσκευών Καλλιτεχνικής Επεξεργασίας Μαρµάρων Τεχνίτης Κατασκευής Εργαλείων και Καλουπιών Τεχνίτη Γουνοποιίας Σχεδιαστή Ηλεκτρολογικού Ηλεκτρονικού & Μηχανολογικού Σχεδιασµού Μηχανικού Κατασκευής Εργαλειοσυστηµάτων Τεχνίτη Ηλεκτρονικών Αυτοµατισµών Σχεδιαστής Επίπλων Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής Αλεύρου ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ. ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΙΚΤΥΩΝ Ειδικός Εφαρµογών Πληροφορικής Ειδικός Εφαρµογών Πληροφορικής µε Πολυµέσα (Multimedia) Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής µε Πολυµέσα (Multimedia) Τεχνικός ιαχείρισης Συστηµάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet Internet Τεχνικός ικτύων Τεχνικός ικτύων Υπολογιστών Τεχνικός Εφαρµογών Ιατρικής Πληροφορικής Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής Τεχνικός Βιοµηχανικού Λογισµικού Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής, ικτύων και Αυτοµατισµού Γραφείων Τεχνικός Η/Υ, Επικοινωνιών και ικτύων Τεχνικός Συστηµάτων Υπολογιστών Τεχνικός Τεχνολογίας Internet Τεχνικός Τηλεπληροφορικής ΤΟΜΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραµµατέας ιεύθυνσης Γραµµατέας Νοµικών Επαγγελµάτων 23

24 Τειρεσίας: Άτοµα µε Προβλήµατα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών Τεχνικός ιανοµής Τεχνικός Εξυπηρέτησης Πελατών Ειδικός Ασφαλιστικών Εργασιών ιοικητικό και Οικονοµικό Στέλεχος Επιχειρήσεων Ειδικός Εµπορίας, ιαφήµισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing) Ειδικός Εµπορικών Επιχειρήσεων Ειδικός Κοστολόγησης στη Βιοµηχανία Βιοτεχνία Στέλεχος Κοστολόγησης στη Βιοµηχανία Βιοτεχνία Ειδικός Μηχανογραφηµένου Λογιστηρίου Ειδικός Πωλήσεων Ειδικός Τραπεζικών Εργασιών Στέλεχος Τραπεζικών Εργασιών Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου Ειδικός Χρηµατιστηριακών Εργασιών Στέλεχος Χρηµατιστηριακών Εργασιών Στατιστικής Έρευνας Αγοράς και ηµοσκοπήσεων Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) Κτηµατοµεσίτης ιαχειριστής Ακίνητης Περιουσίας Υπεύθυνος Προµηθειών και ιαχείρισης Αποθήκης ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών Επιµελητής Πτήσεων Οδηγός Ταξί Τεχνικός Μεταφοράς Εµπορευµάτων Αεροµεταφορών Υπάλληλος Αεροδροµίου Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας Ειδικός Ξενοδοχειακής Ψυχαγωγίας Υπεύθυνος Υποδοχής και Φιλοξενίας Βοηθός Αρτοποιού Ζαχαροπλάστη Βοηθός Εστιατορικής Τέχνης Βοηθός Ζαχαροπλαστικής Τέχνης Βοηθός Μαγειρικής Τέχνης Τεχνικός Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης Υπάλληλος Μπάρ Υπεύθυνος Μονάδας Συστηµατοποιηµένου Επισιτισµού (Catering) Ειδικός Αεροπορικών Εταιρειών Ειδικός ιαχείρισης Τουριστικών Εκδηλώσεων Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης Ειδικός Τουριστικού Πρακτορείου 24

25 Επιµελητής Ξεναγός Εθνικών ρυµών και Χώρων Αναψυχής Στέλεχος Τουρισµού Υπαίθριων ραστηριοτήτων Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Βοηθός Γεωργοκτηνοτροφικών Εκµεταλλεύσεων ιαχειριστής Γεωργοκτηνοτροφικών Εκµεταλλεύσεων Ειδικός ασικής Προστασίας Τεχνικός Αµπελουργίας Οινοτεχνίας Τεχνικός Ανθοκοµίας Τεχνικός Αρδεύσεων Τεχνικός Βιολογικής Οικολογικής Γεωργίας Τεχνικός ενδροκοµίας και Μεταποίησης Επεξεργασίας Προϊόντων Ελιάς - Φιστικιάς Τεχνικός Θερµοκηπίων Τεχνικός Συντήρησης και Επισκευής Γεωργικών Μηχανηµάτων Τεχνικός Πτηνοτροφίας Τεχνικός Αναπαραγωγής Αγροτικών Ζώων ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Βοηθός Επεξεργασίας Κρέατος και Πουλερικών Τεχνικός Ποτοποιίας Αποσταγµατοποιίας Τεχνικός Επεξεργασίας Γάλακτος ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Τεχνικός Η/Υ και Ηλεκτρονικών Μηχανών Γραφείου Τεχνικός Ηλεκτρονικός Βιοµηχανικών Εφαρµογών Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών Τεχνικός Οργάνων Μετρήσεων Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστικών ιατάξεων Τεχνικός Συναρµολόγησης Ηλεκτρονικών Μικροσυσκευών Τεχνικός Συστηµάτων Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Πληροφορίας Τεχνικός Αερίων Καυσίµων Τεχνίτης Εγκαταστάσεων Θέρµανσης Τεχνίτης Εγκαταστάσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισµού και Κλιµατισµού Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Κλιµατισµού Τεχνικός Εργαλειοµηχανών Αριθµητικού Ελέγχου CNC Τεχνικός Μηχανηµάτων έργων Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχηµάτων Τεχνικός Φανοποιίας και Βαφής Αυτοκινήτων Οχηµάτων Τεχνικός Μηχανοτρονικής 25

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΥΠΕΠΘ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΕΚ ΟΜΑΔΑ ΙΕΚ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΚ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΥΠΕΠΘ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΕΚ ΟΜΑΔΑ ΙΕΚ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Α.Ε.Ι 1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Θεολογική Σχολή Θεολογίας Κοινωνικής Θεολογίας Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Νοµικής Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης Φιλοσοφική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010 ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 12/09/10 ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010 Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να κάνετε τη σωστή επιλογή 16 01 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ 0101 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης 2010 της ΠΕΕΠ Αττικής

Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης 2010 της ΠΕΕΠ Αττικής Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης 2010 της ΠΕΕΠ Αττικής Οι διευθύνσεις των ΙΕΚ Εξέτασης είναι: ΙΕΚ Νέας Ιωνίας: εµιρδεσίου 126 Νέα Ιωνία (απέναντι από την είσοδο του άλσους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ. ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες ανά Σχολή περιόδου 2000-2004

Επιτυχόντες ανά Σχολή περιόδου 2000-2004 Επιτυχόντες ανά Σχολή περιόδου 2000-2004 ΣΧΟΛΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 12 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 9 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 3 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 1 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2012-2013 Γενική σειρά

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2012-2013 Γενική σειρά Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2012-2013 Γενική σειρά ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 320 175 83% 5 ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 80 50 60% 1 ΑΕΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 320 175 83% 5 ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 80 50 60% 1 ΑΕΑ http://sep4u.gr Εισακτέοι και 701 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 180 80 125% 4 ΤΕΙ 105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 210 100 110% 1 773 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 380 190

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ. http://sep4u.gr.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ. http://sep4u.gr. 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 15 20% ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 15 18% 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2016 -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2016 -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2016 -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Στοιχεία Μηχανών ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Στοιχεία Σχεδιασµού Κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2015. Πανεπιστήμιο Τμήμα ΕΠ. ΠΕΔΙΟ ΜΕΤ % ΜΕΤ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2015. Πανεπιστήμιο Τμήμα ΕΠ. ΠΕΔΙΟ ΜΕΤ % ΜΕΤ % 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 90-10 -11% 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 100-5 -5% 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ Ηµ/νία: 12/07/2007 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΑΕΙ) Σελίδα 1 από 10 ΣΥΝΟΛΟ 32781 21088 6191 3651 1187 479 1400 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ 4616 3504 410 300 91 42

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2012-2013 Γενική σειρά

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2012-2013 Γενική σειρά Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2012-2013 Γενική σειρά ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ,

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ, Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 59423 31713 35570 21028 23853 10685 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 15874 9137 10368 6326 5506 2811 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 3025 2124

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Ειδικές κατηγορίες

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Ειδικές κατηγορίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες ανά Σχολή περιόδου 2005-2009

Επιτυχόντες ανά Σχολή περιόδου 2005-2009 Επιτυχόντες ανά Σχολή περιόδου 2005-2009 ΣΧΟΛΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 7 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 25 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ 3 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

sed11fp4f : 04/01/2011 1 16 : 09:13:56 ) user ,

sed11fp4f : 04/01/2011 1 16 : 09:13:56 ) user  , sed11fp4f Ηµ/νία: 04/01/2011 Σελίδα 1 από 16 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ, ΣΥΝΟΛΟ Ευρωπαϊκή Ένωση Βαλκάνια Λοιπή Ευρώπη Αφρική Αµερική Ασία Ωκεανία ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Ω Ν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Ω Ν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Ω Ν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΑ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ-ΕΙ ΙΚΕΥΣΕΙΣ) ΝΟΜΙΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ,

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ, Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ------------------------------------------ ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- --------

Διαβάστε περισσότερα

sed11fp4f : 20/01/2010 1 16 : 09:54:02 ) user ,

sed11fp4f : 20/01/2010 1 16 : 09:54:02 ) user  , sed11fp4f Ηµ/νία: 20/01/2010 Σελίδα 1 από 16 ---------------- ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ, ΣΥΝΟΛΟ Ευρωπαϊκή Ένωση Βαλκάνια Λοιπή Ευρώπη Αφρική Αµερική Ασία Ωκεανία ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015. Πλήθος Υποψηφίων Σχολή / Τμήμα

ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015. Πλήθος Υποψηφίων Σχολή / Τμήμα ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 05 ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 7 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 59 97 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 33 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 1 από 10 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 275 300 295 285 270 270 220 250 300 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 205 225 220 215

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 1 από 12 1 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 300 295 285 270 270 220 250 300 300 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 225 220 215 215 250 250 270 270 300 3 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 420 410 390 370 370 370 350 350 330 4 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 340

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΕΚ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΕΚ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΕΚ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Β. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με πρώτη επιλογή ανά Σχολή / Τμήμα.

ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με πρώτη επιλογή ανά Σχολή / Τμήμα. ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με ανά. 1 617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 159 2 297 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 133 3 295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 119 4 403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β ΚΥΚΛΟΥ, ΤΕΛ ΚΑΙ ΕΠΛ ΣΤΟ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ»

Θέμα: «ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β ΚΥΚΛΟΥ, ΤΕΛ ΚΑΙ ΕΠΛ ΣΤΟ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τμήμα Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 105 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 125

Διαβάστε περισσότερα

Φ ύ λ ο κ α ι ο μ ά δ ε ς η λ ι κ ι ώ ν Κάτω των 30 ετών 30-44 45-64 65 και άνω Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις

Φ ύ λ ο κ α ι ο μ ά δ ε ς η λ ι κ ι ώ ν Κάτω των 30 ετών 30-44 45-64 65 και άνω Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Πίνακας 7. Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών κατά σχολή και τμήμα, φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές. Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001 Σχολή και τμήμα Αμφοτέρων των

Διαβάστε περισσότερα

Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Δέδε ΤΗΛ. 2102709149 ΑΘΗΝΑ, 24-09-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΥΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ(MASTER) Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ Σ Θ Σ Θ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΥΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ(MASTER) Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ Σ Θ Σ Θ Ηµ/νία: 15/12/2005 sed12bstudme Ώρα: 09:55:30 Σελίδα 1 από 6 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 30246 13991 16364 8682 13882 5309 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 1366 615 833 441 533 174 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1366 615

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα η Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών έχει πέντε τομείς. Ο Τομέας Πληροφορικής έχει τρεις ειδικότητες 1. Τεχνικός Εφαρμογών

Ειδικότερα η Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών έχει πέντε τομείς. Ο Τομέας Πληροφορικής έχει τρεις ειδικότητες 1. Τεχνικός Εφαρμογών Ειδικότερα η Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών έχει πέντε τομείς. Ο Τομέας Πληροφορικής έχει τρεις ειδικότητες 1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 2. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ 3. Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10,338 10,651-313 -2.9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8,708 8,136

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90%

Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90% ΚΩΔ. Σχολή Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90% ΙΔΡΥ ΜΑ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕΙ 20182 18187 17916 17232 17268 17526 18203 18926 19519 20147 20406 19927 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 1o επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικών-Νομικών και Κοινωνικών επιστημών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α

ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α 1. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ και ΤΟΜΕΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σχολές ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ( Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651-313 -2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154 42 0,6%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014 & 2013 ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651 313 2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 768 28 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Βαθμός Προτερ. Φ.253.1/46539/Β6 Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής 2. Τεχνικός Η/Υ και ικτύων Η/Υ 3. Τεχνικός Εφαρµογών Λογισµικού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής 2. Τεχνικός Η/Υ και ικτύων Η/Υ 3. Τεχνικός Εφαρµογών Λογισµικού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (05-06) ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΑΝΑ- ΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ Β & Γ ΤΑΞΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνολογικών Εφαρµογών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής. Τεχνικός Η/Υ και ικτύων Η/Υ 3. Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗ (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής 2. Τεχνικός Η/Υ και ικτύων Η/Υ 3. Τεχνικός Εφαρµογών Λογισµικού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής 2. Τεχνικός Η/Υ και ικτύων Η/Υ 3. Τεχνικός Εφαρµογών Λογισµικού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (05-06) ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ Α ΤΑΞΗ ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΑΝΑ- ΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ Β & Γ ΤΑΞΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνολογικών Εφαρµογών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής. Τεχνικός Η/Υ και ικτύων Η/Υ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 Εξετάσεις κατόχων πτυχίου Β κύκλου ΤΕΕ και εξετάσεις τελειοφοίτων (Α ομάδας) ΕΠΑΛ Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154 42 0,6%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.aoth.edu.gr ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

www.aoth.edu.gr ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 413 417 420 414 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΌ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Εισαγωγής στα ΑΕΙ Ενιαίων Λυκείων 2000 2010

Βάσεις Εισαγωγής στα ΑΕΙ Ενιαίων Λυκείων 2000 2010 Πεδίο Όνομα Σχολής / Τμήματος ΠΟΛΗ Ε.Μ. 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα 2E 20406 20147 19519 18926 18203 17526 17268 17232 17916 18187 20182

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 72 6 209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ), ΕΜΠ 66

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 72 6 209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ), ΕΜΠ 66 1 617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 127 2 297 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΠΘ 122 3 295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ), ΕΚΠΑ 94 4 119 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΠΘ 86 5 337 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ),

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΕ - 09 Οικονομολόγων: Πτυχιούχοι των εξής Σχολών / Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμων αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής:

1 ΠΕ - 09 Οικονομολόγων: Πτυχιούχοι των εξής Σχολών / Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμων αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής: 1 Πίνακας Εισακτέων στο ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ανά Ειδικότητα και Πόλη για το 2010-11 Με πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες και βάση σε οποιοδήποτε διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 10/02/2005 sed10bstdtei Ώρα: 10:25:16 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Τ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ ΚΑΤΑ Σελίδα 1 από 7 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 136020 69278 16515 8123 20314 9749 18202 9230 18707 9289 16631

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 24/03/2005 sed10bstdtei Ώρα: 11:43:34 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Τ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ ΚΑΤΑ Σελίδα 1 από 7 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 139506 70114 16457 8384 20440 10044 17841 8871 18798 8976 17296

Διαβάστε περισσότερα

sed11sp4f : 10/11/2011 1 8 : 14:17:32 user ,

sed11sp4f : 10/11/2011 1 8 : 14:17:32 user  , ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ sed11sp4f Ηµ/νία: 10/11/2011 Σελίδα 1 από 8 ------------------------------------------ -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- -------

Διαβάστε περισσότερα

253 0 30 0 196 0 27 0 0 0 0 0 20206 11388 8788 3716 10929 7293 489 379 314 127 3 0 18998 11325 7925 3688 10629 7267 444 370 314 127 3 0 T.E.I.

253 0 30 0 196 0 27 0 0 0 0 0 20206 11388 8788 3716 10929 7293 489 379 314 127 3 0 18998 11325 7925 3688 10629 7267 444 370 314 127 3 0 T.E.I. sed10pin8 Ηµ/νία: 02/02/2011 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σελίδα 1 από 7 ------------------------------------------------------------- ------------ ---------- ------------

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Kωδ. ΕΠ. Βάση Βάση Θέσεις Θέσεις

ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Kωδ. ΕΠ. Βάση Βάση Θέσεις Θέσεις ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Kωδ. ΕΠ. Βάση Βάση Θέσεις Θέσεις Τμ. ΠΕΔΙΟ ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 2015 2014 2015 2014 129 I Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσ/νίκη 20206

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. 5955 Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E mail: press@minedu.gov.gr Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ)

ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ) 1 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ 160 160 150 140 135 160 160 120 85 2 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 180 180 170 160 150 150 150 120 85 3 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 100 100 100 100 95 95 90 90 85 ΑΘΗΝΑΣ 4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κάτοχοι πτυχίου Α κύκλου Τ.Ε.Ε. Εγγράφονται σε : Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου Γ ΕΠΑ.Λ. Μηχανικών & Ηλεκτρολογικών. Κατασκευών.

Κάτοχοι πτυχίου Α κύκλου Τ.Ε.Ε. Εγγράφονται σε : Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου Γ ΕΠΑ.Λ. Μηχανικών & Ηλεκτρολογικών. Κατασκευών. Η αντιστοιχία των ειδικοτήτων για τις εγγραφές στα ΕΠΑ.Λ., των κατόχων πτυχίου Α κύκλου ΤΕΕ, των κατόχων πτυχίου Α κύκλου ΤΕΕ των λοιπών υπουργείων, των κατόχων πτυχίου ΤΕΛ και Β κύκλου ΤΕΕ με αυτές των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ - - ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ- - 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ - - ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ- - 2014 & 2013 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10,338 10,651-313 - 2.9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8,708 8,136 572 7.0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με πρώτη επιλογή ανά Σχολή / Τμήμα.

ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με πρώτη επιλογή ανά Σχολή / Τμήμα. ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με ανά. 67 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 27 2 297 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΠΘ 22 3 295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ), ΕΚΠΑ 94 4 9 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΠΘ 86

Διαβάστε περισσότερα

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3A1\sed11_pin3_xd.txt 28/11/2005, 9:49:18πµ

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3A1\sed11_pin3_xd.txt 28/11/2005, 9:49:18πµ Ηµ/νία: 28/11/2005 Σελίδα 1 από 21 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΥΝΟΛΟ Αραβικές Χώρες Απω Ανατολή Λοιπή Ασία Λοιπή Αφρική Νοτιαφρικανική ΗΠΑ-Καναδάς ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ Ενωση ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 37910 17745 23 5 4 3 816 338

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15 ΒΑΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15 (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ 0,00 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651-313 -2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κατ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΔΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

T.E.I. 11434 4407 2242 638 426 67 515 111 499 133 802 327 44 34 37 34 7 0 9148 3735 1316 318 7673 3322 159 95

T.E.I. 11434 4407 2242 638 426 67 515 111 499 133 802 327 44 34 37 34 7 0 9148 3735 1316 318 7673 3322 159 95 sed10pin21 Ηµ/νία: 21/06/2005 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ -ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σελίδα 1 από 10 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 12009 4569 2442 685 546 96 524 112 527 138 845 339 71 49 61 49 10 0 9496

Διαβάστε περισσότερα

sed11sp3f : 10/11/2011 1 14 : 13:07:32 user ,

sed11sp3f : 10/11/2011 1 14 : 13:07:32 user  , ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ sed11sp3f Ηµ/νία: 10/11/2011 Σελίδα 1 από 14 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ, ΣΥΝΟΛΟ Ευρωπαϊκή Ένωση Βαλκάνια Λοιπή Ευρώπη Αφρική Αµερική Ασία ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- Ταχ. /νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.ypepth.gr email: press@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 20.229 19.709 520 2,6% 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015 Αφορά τις αιτήσεις που έγιναν μέσω της Υπηρεσίας Εξετάσεων του ΥΠΠ για την κατηγορία ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. Κωδικός Τμήματος MH ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝ. ΣΠ. 66 56 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 55 36 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛ. ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 59 43

Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝ. ΣΠ. 66 56 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 55 36 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛ. ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 59 43 sed10pinisc2 Ηµ/νία: 14/07/2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ISCED 2 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ -ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σελίδα 1 από 7 ΣΥΝΟΛΟ 17681 10553 14 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

File: D:\ISTOSELIDA\se11tei_02\sed11_pin7si.txt 5/10/2004, 1:05:22µµ

File: D:\ISTOSELIDA\se11tei_02\sed11_pin7si.txt 5/10/2004, 1:05:22µµ Ηµ/νία: 05/10/2004 Σελίδα 1 από 7 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1566 659 1228 511 213 92 62 19 6 2 6 2 8 2 7 3 5 2 6 4 8 6 17 16 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1489 650 1171 507 207 90 58 17 5 2 2 1 4 2 6 3 5 2 6 4 8 6 17 16

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ sed11fp21 Ηµ/νία: 11/10/2004 Σελίδα 1 από 21 Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ Αραβικές Χώρες Απω Ανατολή Λοιπή Ασία Λοιπή Αφρική Νοτιαφρικανική ΗΠΑ-Καναδάς Ενωση ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 42543 25744 36 11 5 5 2016 1327

Διαβάστε περισσότερα

sed11sp4f : 01/09/2004 1 12 : 08:46:47 user

sed11sp4f : 01/09/2004 1 12 : 08:46:47 user ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ sed11sp4f Ηµ/νία: 01/09/2004 Σελίδα 1 από 12 ---------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΥΝΟΛΟ Αραβικές Χώρες Λοιπή Ασία

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝ. ΣΠ. 70 58 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 92 64 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛ. ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 88 80 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 76 60

Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝ. ΣΠ. 70 58 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 92 64 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛ. ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 88 80 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 76 60 sed10pinisc2 Ηµ/νία: 17/06/2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ISCED 2 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ -ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σελίδα 1 από 7 ΣΥΝΟΛΟ 15270 8913 14 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1 ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 01-06- 2011 Αριθ. Πρωτ. 62346/Γ2 Βαθμός Προτερ. ΕΞ.. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Γενική Επιμέλεια: Καραγιάννης Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 250 ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ ΕΥΡΟΣ: R=60 (+/-

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)

Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) Ι.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣ Δ/νση : Γαλανέϊκα - Τ.Κ. 35100 Τηλ : 22310 29558, fax: 22310 33657 http://iek-lamias.fth.sch.gr Ηλ. Ταχ: ieklamias@sch.gr Λαμία 2 Μαΐου 2014 Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων. Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων. Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Αριθμός εισακτέων Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 260 17 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΙΑ 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr 176 Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) 14952 13774 14600 12095-826 1679

http://sep4u.gr 176 Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) 14952 13774 14600 12095-826 1679 ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΓΕΝ ΚΟΙΝ ΤΡΙΤ ΠΟΛ ΚΟΙΝ/3Τ ΚΟΙΝ/ΠΟΛ 127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας 20229 19827 19937 19190-110 637 129 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 21054 20782 20615 20083 167 699

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΦΕΤΟΣ

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΦΕΤΟΣ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΦΕΤΟΣ Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ανακοινώνεται η απόφαση της Υπουργού για τις αντιστοιχίες µεταξύ τµηµάτων ΤΕΙ. Η αντιστοιχία των τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Α

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Α Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Α Α) ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οι υποψήφιοι των ημερησίων ΕΠΑ.Λ της ομάδας Α που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, στις Ανώτερες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Α Λ Υ Κ Ε Ι Α Ν Ο Μ Ο Υ Φ Θ Ι Ω Τ Ι Α Σ ( 2 0 1 5-2 0 1 6 )

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Α Λ Υ Κ Ε Ι Α Ν Ο Μ Ο Υ Φ Θ Ι Ω Τ Ι Α Σ ( 2 0 1 5-2 0 1 6 ) Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Α Λ Υ Κ Ε Ι Α Ν Ο Μ Ο Υ Φ Θ Ι Ω Τ Ι Α Σ ( 0 5-0 6 ) Α ΤΑΞΗ ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΑ- ΝΑΤΟΛΙ- ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ (ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ Β ΤΑΞΗ) ο ο 3 ο ΕΣΠΕΡΙ ΝΟ ΑΤΑΛΑ- ΝΤΗΣ ΜΑΚΡΑ- ΚΩΜΗΣ Τεχνολο γικών γών

Διαβάστε περισσότερα