Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Ω Ν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Ω Ν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Ω Ν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΑ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ-ΕΙ ΙΚΕΥΣΕΙΣ) ΝΟΜΙΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Νοµικής (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Θράκης) Πολιτικής Επιστήµης (Πανεπιστήµιο Κρήτης) Πολιτικών Επιστηµών (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας (Πάντειο) Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης (Πανεπιστήµιο Αθηνών) ηµόσιας ιοίκησης (Πάντειο) Α. ηµόσια Οικονοµική (Κ) Β. ηµόσιοι Θεσµοί (Κ) ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) Επικοινωνίας και ΜΜΕ (Πανεπιστήµιο Αθηνών) Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού (Πάντειο) ηµοσιογραφίας και ΜΜΕ (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) Α. ηµοσιογραφίας (Ε) Β. Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (Ε) Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Πάντειο) Οικονοµικών Επιστηµών (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Μακεδονίας, Κρήτης, Ιωαννίνων, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου) Οικονοµικών Επιστηµών (Πανεπιστήµιο Πατρών) Α. Αγροτικής Οικονοµίας (Κ) Β. Περιφερειακής Ανάπτυξης (Κ) Οικονοµικής Επιστήµης (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστήµιο Πειραιώς) Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Μακεδονίας) ιοίκησης Επιχειρήσεων (Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Πατρών) ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών (Πανεπιστήµιο Μακεδονίας) Α. ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών (Κ) Β. Πολιτικών Σπουδών και ιπλωµατίας (Κ) 1

2 Πολιτικών Θεσµών και ιεθνών Σχέσεων (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ιοικητικής (Πανεπιστήµιο Πειραιώς) Λογιστικής, Χρηµατοοικονοµικής και Ποσοτικής Ανάλυσης (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) Βιοµηχανικής ιοίκησης και Τεχνολογίας (Πανεπιστήµιο Πειραιώς) Ναυτιλιακών Σπουδών (Πανεπιστήµιο Πειραιώς) Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) Στατιστικής (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης (Πανεπιστήµιο Πειραιώς) Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήµης(Πανεπιστήµιο Αιγαίου) Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής (Πανεπιστήµιο Μακεδονίας) Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Πάντειο) Οργάνωσης και ιαχείρισης Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων) ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης (Πανεπιστήµιο Θράκης) Κοινωνιολογίας (Πανεπιστήµιο Κρήτης, Αιγαίου, Πάντειο) Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Πάντειο) Α. Κοινωνικής Πολιτικής Β. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) Κοινωνικής ιοίκησης (Πανεπιστήµιο Θράκης) Α. Κοινωνικής ιοίκησης και Πολιτικής (Κ) Β. Κοινωνικής Εργασίας (Κ) ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών (Ε.Α.Π.) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πολιτικών Μηχανικών (Ε.Μ.Π., Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πατρών, Θράκης, Θεσσαλίας) Μηχανολόγων Μηχανικών (Ε.Μ.Π., Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Κρήτης) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ε.Μ.Π., Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ (Πανεπιστήµιο Θράκης) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πανεπιστήµιο Πατρών) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (Πανεπιστήµιο Πατρών) Α. Μηχανολόγου Μηχανικού Β. Αεροναυπηγού Μηχανικού Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ε.Μ.Π., Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πατρών, Θράκης, Θεσσαλίας) Χηµικών Μηχανικών (Ε.Μ.Π., Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πατρών) Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών (Ε.Μ.Π., Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών (Ε.Μ.Π.) 2

3 Α. Μηχανικών Μεταλλείων ή Μεταλλειολόγου (Ε) Β. Μεταλλουργού Μηχανικού (Ε) Μηχανικών Οικονοµίας και ιοίκησης (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Ε.Μ.Π.) Ηλεκτρονικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πολυτεχνείο Κρήτης) Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης (Πολυτεχνείο Κρήτης, Πανεπιστήµιο Θράκης) Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Πολυτεχνείο Κρήτης) Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (Πανεπιστήµιο Πατρών) Μηχανικών Περιβάλλοντος (Πανεπιστήµιο Θράκης, Πολυτεχνείο Κρήτης) Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειολόγων (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πληροφορικής (Ε.Α.Π.) Πληροφορικής (Προγραµµατισµός και Ανάλυση συστηµάτων) (Πανεπιστήµιο Πειραιώς) Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Εφαρµοσµένης Πληροφορικής (Πανεπιστήµιο Μακεδονίας) Επιστήµης των Υπολογιστών Πληροφορικής Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων (Πανεπιστήµιο Πειραιώς) ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Γεωπονίας (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) Πτυχίο Γεωπόνου µε κατευθύνσεις: Α. Ζωικής παραγωγής Β. Αγροτικής οικονοµίας Γ. Εγγείων βελτιώσεων, εδαφολογίας και γεωργικής µηχανικής. Επιστήµης τεχνολογίας τροφίµων Ε. Φυτικής παραγωγής 3

4 Τµήµα Φυτικής Παραγωγής (Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) Πτυχίο Γεωπόνου µε ειδικότητες: Α. Γεωργία και βελτίωση των φυτών Β. ενδροκοµία και αµπελουργία Γ. Κηπευτικές καλλιέργειες. Ανθοκοµίας και αρχιτεκτονικής τοπίου Ε. Φυτοπροστασία και περιβάλλον Τµήµα Ζωικής Παραγωγής (Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) Πτυχίο Γεωπόνου µε ειδικότητες: Α. Στα µηρυκαστικά Β. Στην πτηνοτροφία Γ. Στην χοιροτροφία, κονικλοτροφία και τα γουνοφόρα ζώα. Στις υδατοκαλλιέργειες Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) Πτυχίο Γεωπόνου µε ειδικότητες: Α. Στη βιοτεχνολογία παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού Β. Στη βιοτεχνολογία εδάφους Γ. Στην ενζυµική τεχνολογία Τµήµα Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης (Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) Πτυχίο Γεωπόνου µε ειδικότητες: Α. Στη γεωργική οικονοµία Β. Στη αγροτική ανάπτυξη Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων (Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) Πτυχίο Γεωπόνου µε ειδικότητες: Α. Στις γεωργικές βιοµηχανίες Β. Στη γαλακτοκοµία Γ. Στην οινολογία Τµήµα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) Πτυχίο Γεωπόνου µε ειδικότητες: Α. Στη γεωργική υδραυλική Β. Στην εδαφολογία Γ. Στη γεωργική µηχανολογία 4

5 . Στις γεωργικές κατασκευές Τµήµα Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) Κτηνιατρικής (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) ασολογίας και ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Πανεπιστήµιο Θράκης) ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) Αγροτικής Ανάπτυξης (Πανεπιστήµιο Θράκης) ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Φυσικής (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων, Κρήτης) Χηµείας (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων, Κρήτης) Μαθηµατικών (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων, Κρήτης, Αιγαίου) Βιολογίας (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Κρήτης) Γεωλογίας (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών) Πληροφορικής (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης, Ε.Α.Π.) Επιστήµης των Υλικών (Πανεπιστήµιο Πατρών) Επιστήµης των Υπολογιστών (Πανεπιστήµιο Κρήτης) Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών (Πανεπιστήµιο Κρήτης) Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών (Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ιωαννίνων) Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) Μαθηµατικών και Πληροφορικής (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) Α. Μαθηµατικών (Κ) Β. Πληροφορικής (Κ) Φυσικές Επιστήµες (Ε.Α.Π.) Μαθηµατικού Εφαρµογών και Φυσικού Εφαρµογών (Ε.Μ.Π.) Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) Ενεργειακής και Βιοµηχανικής Τεχνολογίας (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) 5

6 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Πανεπιστήµιο Αθηνών) Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήµης (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Μηχανικών ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων) Α. Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος Β. ιαχείριση Χρήσεων Γης Μηχανικών Περιβάλλοντος (Πανεπιστήµιο Θράκης, Κρήτης) Περιβάλλοντος (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) Γεωγραφίας (Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Χαροκόπειο) Επιστήµης της Θάλασσας (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) Φυσικής Χηµείας Βιολογίας Γεωλογίας Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών (Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων) ασολογίας και ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Πανεπιστήµιο Θράκης) ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ιατρικής (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων, Θράκης, Κρήτης, Θεσσαλίας) Οδοντιατρικής (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Κρήτης, Θεσσαλίας) Φαρµακευτικής (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών) Νοσηλευτικής (Πανεπιστήµιο Αθηνών) Νοσηλευτικής και ειδικοτήτων υγείας (Πανεπιστήµιο Κρήτης) Κτηνιατρικής (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας) Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Πανεπιστήµιο Θράκης) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ/ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ/ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ/ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης) Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης) Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Πανεπιστήµιο Αθηνών) Α. Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Ε) 6

7 Β. Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Ε) Φιλολογίας (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Θράκης) Α. Κλασικής Φιλολογίας (Ε) Β. Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας (Ε) Γ. Γλωσσολογίας (Ε) Φιλολογίας (Πανεπιστήµιο Πατρών) Α. Κλασσικών Σπουδών Β. Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Γ. Γλωσσολογίας Φιλολογίας (Πανεπιστήµιο Κρήτης, Πατρών, Πελοποννήσου) Ελληνικής Φιλολογίας (Πανεπιστήµιο Θράκης) Α. Κλασικής Φιλολογίας (Ε) Β. Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας (Ε) Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων) Α. Ιστορίας (Ε) Β. Αρχαιολογίας (Ε) Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Πανεπιστήµιο Κρήτης) Ιστορίας και Εθνολογίας (Πανεπιστήµιο Θράκης) Α. Ιστορίας (Ε) Β. Εθνολογίας (Ε) Ιστορίας Αρχαιολογίας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) Α. Ιστορίας (Κ) Β. Αρχαιολογίας (Κ) Γ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Κ) Ιστορίας, Αρχαιολογίας και ιαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) Ιστορίας (Ιόνιο Πανεπιστήµιο) Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης (Πανεπιστήµιο Αθηνών) Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ιωαννίνων) Α. Φιλοσοφίας (Ε) Β. Παιδαγωγικής (Ε) Γ. Ψυχολογίας (Ε) Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) Α. Φιλοσοφικής (Ε) Β. Παιδαγωγικής (Ε) Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Πανεπιστήµιο Κρήτης) Φιλοσοφίας (Πανεπιστήµιο Πατρών) Θεολογίας (παν Αθηνών, Θεσσαλονίκης) Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας (παν Θεσσαλονίκης) Κοινωνικής Θεολογίας (Πανεπιστήµιο Αθηνών) Παιδαγωγικό ηµοτικής Εκπαίδευσης (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων, Θράκης, Κρήτης, Αιγαίου, Θεσσαλίας) 7

8 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων, Κρήτης, Αιγαίου) Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πανεπιστήµιο Αθηνών) Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Θεσσαλονίκης) Επιστηµών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Πανεπιστήµιο Θράκης) Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης (Πανεπιστήµιο Κρήτης, Θεσσαλίας) Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Πανεπιστήµιο Μακεδονίας) Α. Συνεχούς Εκπαίδευσης (Κ) Β. Εκπαίδευσης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες (Κ) Γ. Εφαρµοσµένων Σύγχρονων Γλωσσών (Κ) Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) Επιστηµών Εκπαίδευσης και Αγωγής (Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο) Ειδικής Αγωγής (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) Α. Ειδικής Αγωγής Νηπιαγωγού (Κ) Β. Ειδικής Αγωγής ασκάλου (Κ) για: ι. τυφλά ή αµβλύωπα παιδιά ιι. κωφά ή βαρύκοα παιδιά ιιι. σωµατικώς ανάπηρα παιδιά ιν. νοητικώς καθυστερηµένα παιδιά ν. αυτιστικά παιδιά νι.παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) (Πανεπιστήµιο Αθηνών) Α. Εξελικτική ή Σχολική Ψυχολογία Β. Κοινωνική Ψυχολογία ή Οργανωτική Ψυχολογία Γ. Ψυχολογία Προσωπικότητας ή Κλινική Ψυχολογία Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Παντείου, Κρήτης) Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και ιερµηνείας (Ιόνιο Πανεπιστήµιο) Α. Μετάφρασης (Ε) Β. ιερµηνείας (Ε) Γ. Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισµού και της διδακτικής της ως ξένης Αρχειονοµίας και Βιβλιοθηκονοµίας (Ιόνιο Πανεπιστήµιο) Μεσογειακών Σπουδών (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) Α. Αρχαιολογίας Αρχαιοµετρίας Β. Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου Γ. ιεθνών Σχέσεων και Οργανισµών Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Πανεπιστήµιο Μακεδονίας) Α. Βαλκανικών Σπουδών (Κ) Β. Σλαβικών Σπουδών (Κ) Γ. Ανατολικών Σπουδών (Κ) Βαλκανικών και Ανατολικών Σπουδών (Πάντειο) Βαλκανικών Σπουδών (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισµού Παραευξείνιων Χωρών (Πανεπιστήµιο Θράκης) 8

9 Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισµό (Ε.Α.Π.) Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισµό (Ε.Α.Π.) Σπουδές Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισµού (Ε.Α.Π.) ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Εικαστικών Τεχνών (Αν. Σχολή Καλών Τεχνών) Α. Ζωγραφικής (Κ) Β. Γλυπτικής (Κ) Γ. Χαρακτικής (Κ) Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) Α. Ζωγραφικής (Κ) Β. Γλυπτικής (Κ) Γ. Εφαρµοσµένων Τεχνών (Κ) α. Ζωγραφικής (Ε) β. Γλυπτικής (Ε) γ. Κεραµικής (Ε) δ. Γραφικών Τεχνών (Ε) ε. Υφαντικής (Ε) στ. Γυαλιού(Ε) ζ. Ψηφιδωτού(Ε) η. Μελέτης και Σχεδίασης Επίπλου (Ε) θ. Μορφολογίας Αντικειµένων Βιοµηχανικής Βιοτεχνικής Παραγωγής (Ε) ι. Σκηνογραφίας (Ε) ια. Συντήρησης Έργων (Ε) ιβ. Κινουµένου Σχεδίου (Ε) ιγ. Φωτογραφίας Βίντεο (Ε) ιδ. Εικονογράφησης Εντύπου (Ε) Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) Θεάτρου (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) Θεατρικών Σπουδών (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πάτρας, Πελοποννήσου) Μουσικών Σπουδών (ΠανεπιστήµιοΘεσσαλονίκης) Α. Μουσικολογία (Ε) Β. Μουσικοπαιδαγωγικής (Ε) Γ. Σύνθεσης Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης (Πανεπιστήµιο Μακεδονίας) Α. Ευρωπαϊκής (κλασικής) Μουσικής Β. Βυζαντινής Μουσικής Γ. Ελληνικής Παραδοσιακής (δηµοτικής) Μουσικής Μουσικών Σπουδών (Πανεπιστήµιο Αθηνών) Μουσικών Σπουδών (Ιόνιο Πανεπιστήµιο) 9

10 Α. Μουσικής Σύνθεσης (Κ) Β. Μουσικής Εκτέλεσης (Κ) Γ. Μουσικής Επιστήµης (Κ) Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης (Α.Σ.Κ.Τ.) Επιστήµης της Τέχνης (Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων) ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας : (Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο) α. Παιδαγωγικής Οικιακής Οικονοµίας (Κ) β. Ανθρωποοικολογίας (Κ) Επιστήµης ιατροφής ιαιτολογίας : (Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο) ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού: (Πανεπιστήµια : Αθηνών, Θεσσαλονίκης Παράρτηµα Σερρών Θράκης, Θεσσαλίας) Οργάνωσης και ιαχείρισης Αθλητισµού (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) Άθλησης και Ποιότητας Ζωής (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ (Τ.Ε.Ι.) ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1. Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης 2. ιοίκησης Επιχειρήσεων 3. ιοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας 4. Εµπορίας και ιαφήµισης 5. Τουριστικών Επιχειρήσεων 6. Λογιστικής 7. Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων & Εκµεταλλεύσεων 8. ιεθνούς Εµπορίου 9. Τηλεπληροφορικής & ιοίκησης 10. ιοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης 11. Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού & Πληροφοριακών Συστηµάτων 12. Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής 13. Χρηµατοοικονοµικής και Ασφαλιστικής 10

11 14. Εφαρµογών Ξένων Γλωσσών στη ιοίκηση & στην Οικονοµία 15. Εφαρµογών Πληροφορικής στη ιοίκηση & στην Οικονοµία 16. ιαχείρισης Πληροφοριών 17. ιοίκησης & ιαχείρισης Έργων 18. Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών 19. ηµοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας 20. Πληροφορικής και Μ.Μ.Ε. ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. Αισθητικής και Κοσµετολογίας 2. Βρεφονηπιοκοµίας 3. ηµόσιας Υγιεινής 4. Επισκεπτών & Επισκεπτριών Υγείας 5. Εργοθεραπείας 6. Ιατρικών Εργαστηρίων 7. Κοινωνικής Εργασίας 8. Μαιευτικής 9. Νοσηλευτικής 10. Οδοντικής Τεχνολογίας 11. Οπτικής 12. Ραδιολογίας & Ακτινολογίας 13. Φυσιοθεραπείας 14. Λογοθεραπείας ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1. Ηλεκτρονικής 2. Ναυπηγικής 3. Πληροφορικής 4. Πολιτικών Έργων Υποδοµής 5. Τοπογραφίας 6. Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων 7. Πολιτικών οµικών Έργων 8. Μηχανολογίας 9. Ηλεκτρολογίας 10. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων 11. Κλωστοϋφαντουργίας 12. Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 11

12 13. Οχηµάτων 14. Αυτοµατισµού 15. Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος (πρώην Ορυχείων) 16. Ενεργειακής Τεχνολογίας 17. Βιοµηχανικού Σχεδιασµού 18. Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 19. Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων 20. Βιοµηχανικής Πληροφορικής 21. Πληροφορικής & Επικοινωνιών 22. Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων 23. Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης 24. Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας 25. Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών 26. Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου 27. Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1. ιοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων 2. Γεωργικών Μηχανών & Αρδεύσεων 3. Ζωικής Παραγωγής 4. Φυτικής Παραγωγής 5. Ανθοκοµίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου 6. ασοπονίας 7. Ιχθυοκοµίας Αλιείας 8. Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκοµίας 9. Εµπορίας& Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων 10. Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων 11. Βιολογικής Γεωργίας 12. Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών 13. Αρχιτεκτονικής Τοπίου 14. Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΙΑΤΡΟΦΗΣ 1. Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών 2. Τεχνολογίας Τροφίµων 3. ιατροφής & ιαιτολογίας 4. Τυποποίησης και ιακινήσεως Προϊόντων 12

13 ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων 2. Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής 3. Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γραφιστικής 2. ιακοσµητικής 3. Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών 4. Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης 5. Φωτογραφίας 6. Σχεδιασµού & Παραγωγής Ενδυµάτων ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ 1. Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας 2. Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας 3. Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής 4. Εκπαιδευτικών Πολιτικών Έργων Υποδοµής 5. Εκπαιδευτικών Πολιτικών οµικών Έργων 13

14 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 1oς ΚΥΚΛΟΣ 2ος ΚΥΚΛΟΣ - Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου - Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων - Θερµικών και Υδραυλικών Εγκ/σεων - Ψυκτικών Εγκ/σεων και Κλιµατισµού - Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών - Αµαξωµάτων - Μηχανών & Συστηµάτων Αυτοκινήτου - Εργαλειοµηχανών CNC - Συντηρητών Κεντρικής Θέρµανσης - Ψυκτικών Εγκ/σεων και Κλιµατισµού - Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 1ος ΚΥΚΛΟΣ 2ος ΚΥΚΛΟΣ - Ηλεκτρονικός Συσκευών & Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων - Ηλεκτρονικός Οπτικοακουστικών Συστηµάτων - Ηλεκτρονικός Υπολογιστικών Συστηµάτων & ικτύων ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 1ος ΚΥΚΛΟΣ 2ος ΚΥΚΛΟΣ - Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων - Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου - Εγκαταστάσεων Κτιρίων & Βιοµηχανικών Χώρων - Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων & Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου 1ος ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2ος ΚΥΚΛΟΣ - Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων µε Χρήση Η/Υ - Κτιριακών Έργων - Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων µε Χρήση Η/Υ - Κτιριακών Έργων 14

15 ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1ος ΚΥΚΛΟΣ 2ος ΚΥΚΛΟΣ - Σχεδιασµού Εσωτερικών Χώρων - Γραφικών Τεχνών - Συντήρησης Έργων Τέχνης Αποκατάστασης - Επιπλοποιίας - Κεραµικής - Πηλοπλαστικής - Ψηφιδογραφίας Υαλογραφίας - Αργυροχρυσοχοϊας - Ωρολογοποιίας - Σχεδιασµού Εσωτερικών Χώρων - Γραφικών Τεχνών - Συντήρησης Έργων Τέχνης Αποκατάστασης - Επιπλοποιίας - Κεραµικής Πηλοπλαστικής - Ψηφιδογραφίας Υαλογραφίας - Αργυροχρυσοχοϊας - Ωρολογοποιίας ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΝ ΥΣΗΣ 1ος ΚΥΚΛΟΣ 2ος ΚΥΚΛΟΣ - Υφάσµατος & Ένδυσης - Υφάσµατος & Ένδυσης ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1ος ΚΥΚΛΟΣ 2ος ΚΥΚΛΟΣ - Επιχειρηµατικής Γεωργίας - Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων Αρχιτεκτονικής Τοπίου - Τεχνολογίας Τροφίµων & Εµπορίας (Marketing) Γεωργικών Προϊόντων - Περιβάλλοντος και Αγροτουρισµού - Φυτικής Παραγωγής Κηποτεχνίας - Τεχνολογίας και ΕλέγχουΤροφίµων - Επιχειρήσεων Αγροτουρισµού και Αγροβιοτεχνίας ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1ος ΚΥΚΛΟΣ 2ος ΚΥΚΛΟΣ - Υπαλλήλων Οικονοµικών Υπηρεσιών - Υπαλλήλων ιοίκησης - Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων - Υπαλλήλων Οικονοµικών Υπηρεσιών - Υπαλλήλων ιοίκησης - Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 15

16 ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1ος ΚΥΚΛΟΣ 2ος ΚΥΚΛΟΣ - Βοηθών Νοσηλευτών - Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων - Βοηθών Οδοντοτεχνιτών - Βοηθών Φυσικοθεραπευτών - ιατροφής & ιαιτολογίας - Κοινωνικών Φροντιστών - Βοηθών Ιατρικών Βιολογικών - Ακτινολογικών Εργαστηρίων και Φαρµακείων - Βοηθών Νοσηλευτών - Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων - Βοηθών Οδοντοτεχνιτών - Βοηθών Φυσικοθεραπευτών - ιατροφής & ιαιτολογίας - Κοινωνικών Φροντιστών - Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων - Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων - Βοηθών Φαρµακείων - Πλοιάρχων Εµπορικού Ναυτικού - Μηχανικών Εµπορικού Ναυτικού ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΝ Η/Υ 1ος ΚΥΚΛΟΣ 2ος ΚΥΚΛΟΣ - Υποστήριξη Συστηµάτων Υπολογιστών - Υποστήριξη Συστηµάτων - Εφαρµογών και ικτύων Υπολογιστών ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1ος ΚΥΚΛΟΣ 20ς ΚΥΚΛΟΣ - Χηµικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών - Χηµικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών 16

17 ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 1ος ΚΥΚΛΟΣ 2ος ΚΥΚΛΟΣ - Κοµµωτικής Τέχνης - Αισθητικής Τέχνης - Κοµµωτικής Τέχνης - Αισθητικής Τέχνης ΕΝΙΑΙΑ ΠΟΛΥΚΛΑ ΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΚΛΑ ΟΙ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ) ΚΛΑ ΟΣ : ιοικητικών Υπηρεσιών Γραµµατέων ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ : Στελεχών ιοίκησης ΚΛΑ ΟΣ : Βιβλιοθηκονοµίας ΚΛΑ ΟΣ : Πληροφορικής ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ : Προγραµµατιστών Β /θµιας Εκπαίδευσης ΚΛΑ ΟΣ : Ιατρικών Εργαστηρίων ΚΛΑ ΟΣ : Κοινωνικής Πρόνοιας ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ : Επιµελητών Πρόνοιας ΚΛΑ ΟΣ : Οικονοµίας ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ : Στελεχών Οικονοµιών Υπηρεσιών ΚΛΑ ΟΣ : Εφαρµοσµένων Τεχνών ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ : Γραφιστών ΚΛΑ ΟΣ : οµικών Έργων ΚΛΑ ΟΣ : Μηχανολογίας ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ : Μηχανικών Αυτοκινήτων ΚΛΑ ΟΣ : Ηλεκτρολογίας ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ : Ηλεκτρολόγων Γενικών Εφαρµογών ΚΛΑ ΟΣ : Ηλεκτρονικής ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ : Τεχνικών Ηλεκτρονικών Εφαρµογών ΚΛΑ ΟΣ : Χηµείας ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ : Τεχνικών Μεταλλικών Επιφανειών 17

18 ΚΛΑ ΟΣ : Γεωπονίας ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ : Τεχνικών Ανθοκοµίας & Κηποτεχνίας ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ : Τεχνικών ενδροκοµίας & Κηπευτικής ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ : Τεχνικών Αγροτικών Συνεταιρισµών & Εκµεταλλεύσεων ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Θερµικών και Ψυκτικών Εγκαταστάσεων Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων και Βιοµηχανικής Παραγωγής Μηχανολογικού Σχεδίου Οργάνων Ακριβείας ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Αυτοµατισµού Τεχνικών Η/Υ ΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων Κτιριακών Έργων Σχεδιάσεως έργων πολιτικών µηχανικών και αρχιτεκτόνων ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Χηµικών Εργαστηρίων Χηµικών Βιοµηχανιών Μεταλλείων Κλωστικής Υφαντικής Βαφικής Πλεκτικής ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 18

19 ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ψηφιδογραφίας & Υαλογραφίας Γραφικών Τεχνών ιακοσµητών Εσωτερικών Χώρων Συντηρητών Έργων Τέχνης & Αρχαιολογικών Ευρηµάτων Εκτυπώσεων Μουσικής Ελεύθερου Σχεδίου & Ζωγραφικής Επιπλοποιίας ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Υπαλλήλων Λογιστηρίου Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Υπαλλήλων ιοίκησης Εµπορικών Επιχειρήσεων ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ανθοκοµίας & Κηποτεχνίας Γεωργικών Μηχανηµάτων Φυτικής Παραγωγής Ζωικής Παραγωγής Αγροτικών Συνεταιρισµών & Εκµεταλλεύσεων Υδατοκαλλιεργειών Γεωργικών Βιοµηχανιών ασικής Παραγωγής ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βοηθών Βρεφοκόµων Οδοντοτεχνικής Νοσηλευτικής Χειριστών Ιατρικών Συσκευών Βοηθών Ιατρικών Συσκευών Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Βοηθών Αναισθησιολογίας 19

20 Βοηθών Φυσικοθεραπείας Βοηθών Φαρµακείων ιαιτητικής Ιατρικών Επισκεπτών ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Πλοιάρχων Εµπορικού Ναυτικού Μηχανικών Εµπορικού ναυτικού * Περιλαµβάνονται και τα ηµόσια Λύκεια Εµπορικού Ναυτικού του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ * ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ Μηχανών Εσωτερικής Καύσης Εργαλειοµηχανών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων Υδραυλικών και Θερµικών Εγκαταστάσεων Μηχανών Αυτοκινήτου Αµαξωµάτων Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών Εφαρµοστηρίου Μεταλλουργίας ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Αυτοµατισµού Ηλεκτρονικών Αυτοκινήτων ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργασιών Οπλισµένου και Άοπλου Σκυροδέµατος Ξυλουργικών Εργασιών Οικοδοµών Τοιχοποιών και Επιχρισµάτων Επικαλύψεων και Μαρµάρινων εργασιών Ελαιοχρωµατιστών 20

21 Ανθοκηπουρικής Αγροτικών Μηχανηµάτων Τυροκοµίας Ζωοτεχνικής ενδροκοµίας Επεξεργασίας κρέατος Θερµοκηπίων Αµπελουργίας και Οινοτεχνίας Μελισσοκοµίας Αγροτικής Οικοτεχνίας ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΩΝ Κοπτικής - Ραπτικής Ετοίµων Ενδυµάτων Κοπτικής Ραπτικής Γυναικείας Αµφίεσης Κοπτικής Ραπτικής Υποκαµίσου Οικοκυρικών Γουνοποιίας ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Εµποροϋπαλλήλων Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ Υπαλλήλων Φαρµακείων Βιβλιοθηκάριων και Υπαλλήλων Βιβλιοπωλείων ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ & ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ Αργυροχρυσοχοίας Ωρολογοποιίας Κοµµώσεων και Βαφής Μαλλιών Μεταλλείων ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΒΟΗΘΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ Βοηθού Κλώστου Βοηθού Υφαντού Βοηθού Πλέκτου Βοηθού Βαφέως Επεξεργασίας Προϊόντων έρµατος 21

22 Κεραµικής Αγγειοπλαστικής Αθυρµάτων ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΩΝ * Επίσης Περιλαµβάνονται : 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Τ.Ε.Σ.) ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Τυροκοµίας - Γαλακτοκοµίας Γεωργικών Μηχανηµάτων Ανθοκοµίας Κηποτεχνίας Ζωοτεχνίας Τεχνιτών Θερµοκηπίων Μελισσοκοµίας Τεχνιτών Αµπελουργίας Οινοτεχνίας Τεχνιτών Ζωοτροφών Τεχνιτών Παραγωγής Προϊόντων Ο.Π.Α.Π. Τεχνιτών Μεταποίησης Τυποποίησης Τοπικών Προϊόντων Ξυλογλυπτικής Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας Τεχνιτών Στελεχών Ήπιων Μορφών Αγροτουρισµού 2. ΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Νοσηλευτών Νοσηλευτριών 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Τ.Ε.Σ.) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Ξενοδοχειακής Εστιατοριακής Τεχνικής Μαγειρικής Τέχνης Ζαχαροπλαστικής Τέχνης ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Ο.Α.Ε.. Αγγειοπλαστικής Κεραµικής Αργυροχρυσοχόου Ηλεκτροτεχνίτη Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων Κοµµωτικής Κοπτικής Ραπτικής Ετοίµων Ενδυµάτων Μηχανοτεχνίτη 22

23 Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων Τεχνίτη ΜΕΚ (Μηχανών Εσωτερικής Καύσης) Ξυλουργού Επιπλοποιού Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών Τεχνίτη Αµαξωµάτων Τεχνίτη Γραφικών Τεχνών Κατευθύνσεις : α. Φωτολιθογραφίας β. Εκτυπώσεων Τεχνίτη Ναυπηγικής Βιοµηχανίας Ψυκτικού Ωρολογοποιού Υδραυλικού Θερµοϋδραυλικού Τεχνίτη Ηλεκτρονικών Συσκευών Καλλιτεχνικής Επεξεργασίας Μαρµάρων Τεχνίτης Κατασκευής Εργαλείων και Καλουπιών Τεχνίτη Γουνοποιίας Σχεδιαστή Ηλεκτρολογικού Ηλεκτρονικού & Μηχανολογικού Σχεδιασµού Μηχανικού Κατασκευής Εργαλειοσυστηµάτων Τεχνίτη Ηλεκτρονικών Αυτοµατισµών Σχεδιαστής Επίπλων Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής Αλεύρου ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ. ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΙΚΤΥΩΝ Ειδικός Εφαρµογών Πληροφορικής Ειδικός Εφαρµογών Πληροφορικής µε Πολυµέσα (Multimedia) Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής µε Πολυµέσα (Multimedia) Τεχνικός ιαχείρισης Συστηµάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet Internet Τεχνικός ικτύων Τεχνικός ικτύων Υπολογιστών Τεχνικός Εφαρµογών Ιατρικής Πληροφορικής Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής Τεχνικός Βιοµηχανικού Λογισµικού Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής, ικτύων και Αυτοµατισµού Γραφείων Τεχνικός Η/Υ, Επικοινωνιών και ικτύων Τεχνικός Συστηµάτων Υπολογιστών Τεχνικός Τεχνολογίας Internet Τεχνικός Τηλεπληροφορικής ΤΟΜΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραµµατέας ιεύθυνσης Γραµµατέας Νοµικών Επαγγελµάτων 23

24 Τειρεσίας: Άτοµα µε Προβλήµατα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών Τεχνικός ιανοµής Τεχνικός Εξυπηρέτησης Πελατών Ειδικός Ασφαλιστικών Εργασιών ιοικητικό και Οικονοµικό Στέλεχος Επιχειρήσεων Ειδικός Εµπορίας, ιαφήµισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing) Ειδικός Εµπορικών Επιχειρήσεων Ειδικός Κοστολόγησης στη Βιοµηχανία Βιοτεχνία Στέλεχος Κοστολόγησης στη Βιοµηχανία Βιοτεχνία Ειδικός Μηχανογραφηµένου Λογιστηρίου Ειδικός Πωλήσεων Ειδικός Τραπεζικών Εργασιών Στέλεχος Τραπεζικών Εργασιών Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου Ειδικός Χρηµατιστηριακών Εργασιών Στέλεχος Χρηµατιστηριακών Εργασιών Στατιστικής Έρευνας Αγοράς και ηµοσκοπήσεων Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) Κτηµατοµεσίτης ιαχειριστής Ακίνητης Περιουσίας Υπεύθυνος Προµηθειών και ιαχείρισης Αποθήκης ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών Επιµελητής Πτήσεων Οδηγός Ταξί Τεχνικός Μεταφοράς Εµπορευµάτων Αεροµεταφορών Υπάλληλος Αεροδροµίου Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας Ειδικός Ξενοδοχειακής Ψυχαγωγίας Υπεύθυνος Υποδοχής και Φιλοξενίας Βοηθός Αρτοποιού Ζαχαροπλάστη Βοηθός Εστιατορικής Τέχνης Βοηθός Ζαχαροπλαστικής Τέχνης Βοηθός Μαγειρικής Τέχνης Τεχνικός Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης Υπάλληλος Μπάρ Υπεύθυνος Μονάδας Συστηµατοποιηµένου Επισιτισµού (Catering) Ειδικός Αεροπορικών Εταιρειών Ειδικός ιαχείρισης Τουριστικών Εκδηλώσεων Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης Ειδικός Τουριστικού Πρακτορείου 24

25 Επιµελητής Ξεναγός Εθνικών ρυµών και Χώρων Αναψυχής Στέλεχος Τουρισµού Υπαίθριων ραστηριοτήτων Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Βοηθός Γεωργοκτηνοτροφικών Εκµεταλλεύσεων ιαχειριστής Γεωργοκτηνοτροφικών Εκµεταλλεύσεων Ειδικός ασικής Προστασίας Τεχνικός Αµπελουργίας Οινοτεχνίας Τεχνικός Ανθοκοµίας Τεχνικός Αρδεύσεων Τεχνικός Βιολογικής Οικολογικής Γεωργίας Τεχνικός ενδροκοµίας και Μεταποίησης Επεξεργασίας Προϊόντων Ελιάς - Φιστικιάς Τεχνικός Θερµοκηπίων Τεχνικός Συντήρησης και Επισκευής Γεωργικών Μηχανηµάτων Τεχνικός Πτηνοτροφίας Τεχνικός Αναπαραγωγής Αγροτικών Ζώων ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Βοηθός Επεξεργασίας Κρέατος και Πουλερικών Τεχνικός Ποτοποιίας Αποσταγµατοποιίας Τεχνικός Επεξεργασίας Γάλακτος ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Τεχνικός Η/Υ και Ηλεκτρονικών Μηχανών Γραφείου Τεχνικός Ηλεκτρονικός Βιοµηχανικών Εφαρµογών Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών Τεχνικός Οργάνων Μετρήσεων Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστικών ιατάξεων Τεχνικός Συναρµολόγησης Ηλεκτρονικών Μικροσυσκευών Τεχνικός Συστηµάτων Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Πληροφορίας Τεχνικός Αερίων Καυσίµων Τεχνίτης Εγκαταστάσεων Θέρµανσης Τεχνίτης Εγκαταστάσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισµού και Κλιµατισµού Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Κλιµατισµού Τεχνικός Εργαλειοµηχανών Αριθµητικού Ελέγχου CNC Τεχνικός Μηχανηµάτων έργων Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχηµάτων Τεχνικός Φανοποιίας και Βαφής Αυτοκινήτων Οχηµάτων Τεχνικός Μηχανοτρονικής 25

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κατ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΔΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων. Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων. Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Αριθμός εισακτέων Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 260 17 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 320 175 83% 5 ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 80 50 60% 1 ΑΕΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 320 175 83% 5 ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 80 50 60% 1 ΑΕΑ http://sep4u.gr Εισακτέοι και 701 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 180 80 125% 4 ΤΕΙ 105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 210 100 110% 1 773 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 380 190

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι. Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α. Παραρτήματα Εγκυκλίου - 5 -

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι. Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α. Παραρτήματα Εγκυκλίου - 5 - Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι. Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α - - ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΝΑΙ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΝΑΙ ΠΕ01.00 ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΝΑΙ ΠΕ02.00 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΠΕ02

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ 90% 2012. Καλοδήμος Δημ. 1 http://sep4u.gr

ΒΑΣΕΙΣ 90% 2012. Καλοδήμος Δημ. 1 http://sep4u.gr ΚΩΔ ΣΧΟΛΗ ΓΕΝ ΚΟΙΝ %(ΓΣ) ΤΡΙ %(ΓΣ) ΠΟΛ %(ΓΣ) ΜΟΥΣ %(ΓΣ) ΔΙΑΦ ΚΚ ΠΟΛ 101 Θεολογίας Αθήνας 11535 10420 90% 11059 96% 9832 85% -639 1 1 102 Φιλοσοφίας Πάτρας 13387 13134 98% 13226 99% 11975 89% 3889 29% -92

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις 2014, 90% ΓΕΛ και Συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με το 2013

Βάσεις 2014, 90% ΓΕΛ και Συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με το 2013 ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 20.759 21.054-295 -1,4% 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 20.364 20.193 171 0,8% 127 233 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ, ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ) Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. και λοιπές διατάξεις

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ, ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ) Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. και λοιπές διατάξεις ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ, ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ) Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις Αποκωδικοποίηση βασικών διατάξεων του Νόμου 4186 (ΦΕΚ 193/17.09.2013) 1 Περιεχόμενα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχολές και Τμήματα Ελλάδας 2013

Σχολές και Τμήματα Ελλάδας 2013 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ep 1 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ), ΕΚΠΑ 127 1 2 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΠΘ 129 1 3 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Τεχνολογικές Επιστήµες 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ Ι ΡΥΜΑ ΜΟΡΙΑ 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 307 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσ/νίκη ΑΠΘ 14142 308 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡ ΚΩΔ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ Α ΣΧΟΛΗΣ (%) 182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 4.484 9.507-5.023-52,8%

ΔΙΑΦΟΡ ΚΩΔ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ Α ΣΧΟΛΗΣ (%) 182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 4.484 9.507-5.023-52,8% ΔΙΑΦΟΡ ΚΩΔ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ Α ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 4.484 9.507-5.023-52,8% 133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2012 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2012 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2012 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2004 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2004 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΟΛΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2004 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΡΙΑ 2003 ΜΟΡΙΑ 2004 ιαφορά 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ AEI ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ * 17232 17268 36 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τελ/1. http://sep4u.gr ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ 408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 22,738 5,272 17,466 23%

Τελ/1. http://sep4u.gr ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ 408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 22,738 5,272 17,466 23% ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Τελ/1 ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛ ΔΙΑΦ 408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 22,738 5,272 17,466 23% 133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 21,755 5,394 16,361 25% 406 ΜΟΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2003 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2003 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2003 ΜΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 1ο Επιστηµονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νοµικών & Κοινωνικών επιστηµών Α.Ε.Ι. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ * 17232 14,84 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 72 6 209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ), ΕΜΠ 66

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 72 6 209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ), ΕΜΠ 66 1 617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 127 2 297 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΠΘ 122 3 295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ), ΕΚΠΑ 94 4 119 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΠΘ 86 5 337 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ),

Διαβάστε περισσότερα

2014 10% αποφ 13 2014-2013 90% 2013 90% 2014 ΕΣΠ 2014 ΕΠΑΛ 2014 90% ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΔΙΟ

2014 10% αποφ 13 2014-2013 90% 2013 90% 2014 ΕΣΠ 2014 ΕΠΑΛ 2014 90% ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΔΙΟ ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΔΙΟ 2014 90% 2014-2013 90% 2013 90% 2014 10% αποφ 13 2014 10% αποφ 12 127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 19964-265 20229 20130 13705 9711 129 Αγγλικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

1o Πεδίο. Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 13350 13363

1o Πεδίο. Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 13350 13363 1o Πεδίο Τμήμα Ίδρυμα Πεδίο Εκτίμησ Βάση η 2014 2013 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 20250 20229 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 21000 21054 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Βάσεις 2014 (κατ.90%) 1ο Πεδίο-Μηχανογραφικό 2015

http://sep4u.gr Βάσεις 2014 (κατ.90%) 1ο Πεδίο-Μηχανογραφικό 2015 http://sep4u.gr Βάσεις 2014 (κατ.90%) 1ο Πεδίο-Μηχανογραφικό 2015 ΕΜ A/A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Τμήμα-Εισαγωγική Κατεύθυνση (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ προχωρημένου εξαμήνου) ΙΔΡΥΜΑ Κ.Α 2014 Ε.Π 3 1 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: 1. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Β & Γ ΤΑΞΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ.

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: 1. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Β & Γ ΤΑΞΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. Προς Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Δικαιολογητικών ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. Προς Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Δικαιολογητικών ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 0 Προς Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Δικαιολογητικών ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 1) Υποβάλλω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ...... ΕΤΟΣ 2009 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ...... ΕΤΟΣ 2010 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κάτοχοι πτυχίου Α κύκλου Τ.Ε.Ε. Εγγράφονται σε : Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου Γ ΕΠΑ.Λ. Μηχανικών & Ηλεκτρολογικών. Κατασκευών.

Κάτοχοι πτυχίου Α κύκλου Τ.Ε.Ε. Εγγράφονται σε : Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου Γ ΕΠΑ.Λ. Μηχανικών & Ηλεκτρολογικών. Κατασκευών. Η αντιστοιχία των ειδικοτήτων για τις εγγραφές στα ΕΠΑ.Λ., των κατόχων πτυχίου Α κύκλου ΤΕΕ, των κατόχων πτυχίου Α κύκλου ΤΕΕ των λοιπών υπουργείων, των κατόχων πτυχίου ΤΕΛ και Β κύκλου ΤΕΕ με αυτές των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Το Τµήµα αυτό έχει ως γνωστικό αντικείµενο την επιλογή, την ταξινόµηση, την οργάνωση και

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Το ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ορεστιάδα, 0--0 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ( 3) Αριθμ. Πρωτ.: 07 Ταχ.Δ/νση : Αγ. Θεοδώρων 89 Τ.Κ. : 6800 Ορεστιάδα Πληροφορίες : Πέτρος Χασανίδης Τηλέφωνο : 550 330 FAX : 550 65 Email : petrriss@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2013, 2014 & 2015 1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ειδική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ πρόνοια 2 AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20373 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1501 6 Ιουνίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.253.1/85022/Β6 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. πρωτ. Φ.253.1/46539/Β6/27

Διαβάστε περισσότερα