ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII)"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII)

2 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 ο 3 ΕΙΣΦΟΡΕΣ... 3 Άρθρο 2 ο 4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ... 4 Άρθρο 3 ο 4 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ... 4 Άρθρο 4 ο 4 ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ... 4 Άρθρο 5 ο 5 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ... 5 Άρθρο 6 ο 7 ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ... 7 Άρθρο 7 ο 7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ... 7 Άρθρο 8 ο 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ... 8 Άρθρο 9 8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ... 8 Άρθρο 10 ο 9 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ... 9 Άρθρο 11 ο 9 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI 13 2

3 Άρθρο 1 ο ΕΙΣΦΟΡΕΣ Οι εισφορές προβλέπονται στο άρθρο 8 του Καταστατικού του Ταμείου. Οι εισφορές των έμμισθων ασφαλισμένων καταβάλλονται από τον εργοδότη. Οι εισφορές των μη έμμισθων ασφαλισμένων καταβάλλονται από τους ασφαλισμένους. Οι εισφορές για την προαιρετική ασφάλιση καταβάλλονται από τους ασφαλισμένους. Η εισφορά αναγνώρισης γάμου καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε σε 50 δόσεις από τον μη έμμισθο ασφαλισμένο. Η εισφορά αναγνώρισης γάμου καταβάλλεται από τον εργοδότη στην περίπτωση του έμμισθού ασφαλισμένου. Ο εργοδότης παρακρατεί την εισφορά μετά την τέλεση του γάμου. Ωστόσο, αν δεν παρακρατηθεί μετά την τέλεση του γάμου, μπορεί να παρακρατηθεί και αποδοθεί στο Ταμείο οποτεδήποτε πριν από τη συνταξιοδότηση. Η εισφορά αντιστοιχεί στις αποδοχές του χρόνου πληρωμής της εισφοράς με τον περιορισμό του ισχύοντος εκάστοτε ορίου της παρ. Α1 του άρθρου 9 του καταστατικού. Η παράλειψη καταβολής της εισφοράς γάμου έχει ως αποτέλεσμα να μην μεταβιβάζεται στους έμμεσα ασφαλισμένους η σύνταξη μέχρις ότου εξοφληθεί η εισφορά. 3 Οι εκπρόθεσμα καταβαλλόμενες εισφορές επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας από τότε που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες και απαιτητές μέχρι την εξόφλησή τους.

4 Άρθρο 2 ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Οι εταιρείες και τα πρακτορεία συνδέονται στην διαδικτυακή πλατφόρμα του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ και αποστέλλουν σε μηνιαία βάση ηλεκτρονικά αρχεία εισφορών. Η διαδικτυακή πλατφόρμα πραγματοποιεί ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο στα δεδομένα, καθώς και στην καταβαλλόμενη εισφορά. Εάν στο ηλεκτρονικό αρχείο παρατηρηθούν προβλήματα ενημερώνεται αυτόματα ο χρήστης για τα λάθη του αρχείου. Εάν περάσει από τους ελέγχους εκδίδεται αυτόματα Ταυτότητα Πληρωμής που μπορεί να πληρωθεί στο σύνολο των τραπεζών στην Ελλάδα. Καθημερινά λαμβάνουμε αρχείο από το Διατραπεζικό Σύστημα ΔΙΑΣ με τις πληρωμές των εισφορών. Το εσωτερικό πληροφοριακό μας σύστημα δέχεται το ηλεκτρονικό αρχείο του ΔΙΑΣ και πραγματοποιεί τις επιμέρους πληρωμές. Σε περίπτωση λάθους καταβολής το Ταμείο αποστέλλει αρχείο λαθών στην ΔΙΑΣ και επιμερίζει τις προβληματικές εγγραφές στις επιμέρους τράπεζες. Η διαδικασία καταβολής εισφορών για τους μη έμμισθους πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση με πληρωμή της εισφοράς τους σε όλα τα Υποκαταστήματα της Εθνικής Τράπεζας με κωδικό πληρωμής. Η διαδικασία σύντομα θα λειτουργήσει μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ. Παρακολούθηση Μη Φόρτωσης Ηλεκτρονικών Αρχείων: Σε μηνιαία περίοδο παρακολουθούνται οι εταιρείες και τα πρακτορεία που δεν έχουν φορτώσει ηλεκτρονικά αρχεία και αποστέλλεται αυτόματα για υπενθύμιση. 4 Άρθρο 3 ο ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ Οι εταιρείες και τα πρακτορεία ελέγχονται σε μηνιαία βάση μέσω εκτύπωσης Χρονολογικής Ανάλυσης Ανοικτών Υπολοίπων και παρακολουθούνται τα απλήρωτα χρεωστικά υπόλοιπα με ανάλυση καθυστέρησης 30, 60, 90 και πέραν ημερών. Ανάλογα με το συνολικό χρεωστικό υπόλοιπο καθώς και τις ημέρες καθυστέρησης οι υπηρεσίες του Ταμείου επικοινωνούν είτε μέσω ή τηλεφώνου πριν από τη βεβαίωση του υπολοίπου και την πληρωμή του. Άρθρο 4 ο ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ Το Ταμείο υπολογίζει και βεβαιώνει τόκους υπερημερίας για κάθε ημέρα καθυστέρησης πληρωμής των εισφορών (βλ. άρθρο 10 παρ. 7 του καταστατικού). Ο υπολογισμός πραγματοποιείται με τις ημέρες καθυστέρησης και το ισχύον επιτόκιο υπερημερίας.

5 Οφειλές από εισφορές που αφορούν στο χρονικό διάστημα πριν από την ίδρυση και λειτουργία του Ταμείου ( ) επιβαρύνονται μέχρι την με τα προβλεπόμενα από την ασφαλιστική νομοθεσία για τον Τομέα ΤΕΑΑΠΑΕ του ΝΠΔΔ ΤΕΑΙΤ πρόστιμα και προσαυξήσεις και από με επιτόκιο υπερημερίας. Άρθρο 5 ο ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Κατά το άρθρο 12 παρ. 6 του Καταστατικού του Ταμείου, τίτλος για τη βεβαίωση και είσπραξη των απαιτήσεων από εισφορές αποτελεί η απόφαση του ΔΣ του Ταμείου, η οποία καθορίζει επακριβώς το εισπρακτέο ποσό από καθυστερούμενες εισφορές, πρόσθετα τέλη κ.λπ. ως και τη χρονική περίοδο στην οποία αναφέρονται βάσει πράξεων των αρμοδίων οργάνων του Ταμείου ή καταστάσεων των οφειλετών. Για τον καταλογισμό των εισφορών και προσαυξήσεων τόκων υπερημερίας δεν απαιτείται καταρχήν προηγούμενη κλήση σε ακρόαση, διότι αυτές καθορίζονται κατά δεσμία αρμοδιότητα και δεν εξαρτώνται από την υποκειμενική συμπεριφορά των εργοδοτών. Κατ εξαίρεση απαιτείται προηγούμενη κλήση σε ακρόαση όταν τα όργανα του Ταμείου έχουν διακριτική ευχέρεια και το ποσό της οφειλής προκύπτει μετά την εξέταση της συμπεριφοράς του υπόχρεου. 5 Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου πριν από τη βεβαίωση της οφειλής, κατά την κρίση τους, μπορεί να καλούν με επιστολή, φαξ ή ηλεκτρονικά τον υπόχρεο πληρωμής των εισφορών να προσέλθει στο Ταμείο, να ενημερωθεί για την οφειλή και τις δυνατότητες ρύθμισης αυτής και να την εξοφλήσει ή ρυθμίσει και σε κάθε περίπτωση να εκθέσει τις απόψεις του σχετικά με την οφειλή. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι περιέχει υπόδειγμα τέτοιας έγγραφης πρόσκλησης. Για βεβαιώσεις που αφορούν σε εισφορές πριν από την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου ως ΝΠΙΔ ( ) αναφέρονται στην απόφαση του ΔΣ και οι διατάξεις του καταστατικού του ΤΕΑΑΠΑΕ (τότε Τομέα του ΤΕΑΙΤ) που στηρίζουν την έκδοση της απόφασης καταλογισμού. Συγκεκριμένα, αναφέρονται οι διατάξεις που αφορούν στον καθορισμό και το ύψος της εισφοράς (έμμισθου και μη έμμισθου αντίστοιχα), του προστίμου και εν γένει προσαυξήσεως καθώς και στην αρμοδιότητα του ΔΣ του ΤΕΑΙΤ να τις καθορίζει. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ περιέχει υποδείγματα για τις βεβαιώσεις αυτών των οφειλόμενων εισφορών.

6 Η αναγραφή των ονομάτων των ασφαλισμένων εμμίσθων δεν είναι απαραίτητη, διότι δεν περιέχει σχετική διάταξη η νομοθεσία για το ΤΕΑΑΠΑΕ και σε κάθε περίπτωση η βεβαίωση γίνεται με βάση τις μισθοδοτικές καταστάσεις που οι ίδιοι οι εργοδότες προσκομίζουν στο Ταμείο. Τόσο οι εισφορές όσο και οι τυχόν προσαυξήσεις (όπως τόκοι υπερημερίας, πρόστιμα κ.λπ.) αναγράφονται σε «Αναλυτική Κατάσταση Οφειλόμενων Εισφορών και Προσαυξήσεων» κατά μήνα και η κατάσταση αυτή επισυνάπτεται στην απόφαση του ΔΣ με την οποία βεβαιώνονται οι εισφορές. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ περιέχει υπόδειγμα αναλυτικής κατάστασης οφειλόμενων εισφορών και προσαυξήσεων. Για τα ποσά που βεβαιώνει το ΔΣ και τα οποία αφορούν σε οφειλόμενες εισφορές πριν από την στην απόφασή του ΔΣ επιπλέον αναγράφονται τα στοιχεία που στην παρ. 1 του παρόντος αναλυτικά αναφέρονται ενώ στην αναλυτική κατάσταση οφειλόμενων εισφορών γίνεται διακριτά ο υπολογισμός των εισφορών και των προσαυξήσεων για το πριν την έναρξη λειτουργίας του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ( ) διάστημα και των εισφορών και τόκων υπερημερίας για το μετά την διάστημα καθώς και συνολικός υπολογισμός του οφειλόμενου ποσού. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV περιέχει υποδείγματα για τις βεβαιώσεις οφειλόμενων εισφορών 6 Στην απόφαση του ΔΣ αναγράφεται ότι οι εργοδότες, οι ασφαλισμένοι και όποιος έχει έννομο συμφέρον έχει δικαίωμα να ασκήσει αίτηση αναθεώρησης (ενδικοφανής προσφυγή) κατά της απόφασης βεβαίωσης των εισφορών ενώπιον του ΔΣ εντός προθεσμίας 60 ημερών από την επομένη της επίδοσης της απόφασης προς αυτόν ή από τη γνώση της απόφασης. Η απόφαση του ΔΣ κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή στον ασφαλισμένο, τον εργοδότη ή όποιον έχει υποχρέωση πληρωμής των εισφορών. Οι ασφαλισμένοι, οι εργοδότες και όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να στραφεί κατά των αποφάσεων που απορρίπτουν την ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων εντός 60 ημερών από την επομένη της επίδοσης ή της γνώσης αυτής, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Ωστόσο κατά το άρθρο 69 του ΚΔΔ η προθεσμία άσκησης της προσφυγής και η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης.

7 Η ταμειακή βεβαίωση και η αναγκαστική εκτέλεση εις βάρος του οφειλέτη ξεκινούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ενδικοφανούς προσφυγής ή την άπρακτη πάροδο της σχετικής προθεσμίας διότι η διοικητική πράξη βεβαίωσης των εισφορών τότε οριστικοποιείται. Άρθρο 6 ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Το ΔΣ του Ταμείου κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου δύναται να διακανονίζει τα οφειλόμενα προς το Ταμείο έσοδα. Ενδεικτικά, δύναται να δέχεται την καταβολή των οφειλόμενων εισφορών σε δόσεις, τη μείωση ή την ολική ή μερική απαλλαγή από τις προσαυξήσεις τόκους υπερημερίας κ.λπ. Το ΔΣ κατά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων σταθμίζει τα συμφέροντα του Ταμείου σε σχέση με τις οικονομικές δυνατότητες του αιτούντος, τους λόγους ανωτέρας βίας που τυχόν εμπόδισαν την εμπρόθεσμη καταβολή των εισφορών (π.χ. λόγους υγείας), την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος (π.χ. πολύτεκνος, ανάπηρος κ.λπ.), το ύψος του οφειλόμενου ποσού και τις τυχόν εγγυήσεις που παρέχονται για την πληρωμή του, τη συμπεριφορά του οφειλέτη και ειδικότερα συνεκτιμάται το αν ενήργησε με καλή πίστη ή όχι, η συμπεριφορά των υπηρεσιών του Ταμείου (π.χ. εσφαλμένη έγγραφη ενημέρωση) κ.λπ. 7 Το ΔΣ δύναται να ακολουθεί τις εκάστοτε ισχύουσες ρυθμίσεις για τους δημόσιους οργανισμούς επικουρικής ασφάλισης ή να προβαίνει σε άλλη κατά την κρίση του ρύθμιση που εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα του Ταμείου. Το Ταμείο εκδίδει βεβαιώσεις περί μη οφειλής (ασφαλιστική ενημερότητα) κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου εφόσον δεν υφίσταται οφειλή ή η τυχόν υφιστάμενη έχει ρυθμισθεί και τηρείται η ρύθμιση. Για τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής ενημερότητας εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης. Άρθρο 7 ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Οι ασφαλισμένοι οφείλουν να παρακολουθούν τακτικά και να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Ταμείου και τις υπηρεσίες του για την ασφαλιστική τους κατάσταση και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Επειδή έχουν κωδικό πρόσβασης στο μητρώο τους και βλέπουν τις εισφορές που έχουν καταβληθεί, οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα το Ταμείο για κάθε παράλειψη (π.χ. του εργοδότη) ή σφάλμα (π.χ. του Ταμείου), ώστε άμεσα το Ταμείο να προβεί στις οφειλόμενες ενέργειες για την αποκατάσταση της νομιμότητας και τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ταμείου και του ασφαλισμένου.

8 Οι εργοδότες οφείλουν να κοινοποιούν αμέσως, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, στο Ταμείο την εκ μέρους τους απασχόληση προσώπου που ασφαλίζεται υποχρεωτικά το Ταμείο και κάθε μεταβολή της εργασιακής του σχέσης που επηρεάζει την ασφάλιση του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του. Προς τον σκοπό αυτό οφείλουν να παρακολουθούν τακτικά και να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Ταμείου και τις υπηρεσίες του για την ασφαλιστική κατάσταση των εργαζομένων τους που ασφαλίζονται στο Ταμείο και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ιδίων και των εργαζομένων τους. Οφείλουν δε να ενημερώνουν άμεσα το Ταμείο για την ύπαρξη τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων, ώστε το Ταμείο να προβεί άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση της νομιμότητας. Άρθρο 8 ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Η παραγραφή των απαιτήσεων του Ταμείου είναι 20ετής (απαιτήσεις από οφειλόμενες εισφορές, πρόστιμα, προσαυξήσεις, απαιτήσεις από χρηματικές αξιώσεις από σύμβαση κ.λπ) σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα. Απαιτήσεις του Ταμείου με βάση τις διατάξεις περί αδικοπραξιών υπόκεινται σε 5ετή παραγραφή (απαιτήσεις κατά μελών ΔΣ ή υπαλλήλων κ.λπ.) Η παραγραφή των απαιτήσεων του Ταμείου αναστέλλεται για τους προβλεπόμενους στον Αστικό Κώδικα λόγους. 8 Κατά το διάστημα της ρύθμισης οφειλών σε δόσεις αναστέλλεται η παραγραφή των απαιτήσεων του Ταμείου. Άρθρο 9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ To Ταμείο διενεργεί ελέγχους και ιδίως στην έδρα των εργοδοτών και στους χώρους εργασίας των έμμισθων και μη έμμισθων ασφαλισμένων, προκειμένου να διαπιστώνει την τήρηση των υποχρεώσεών τους έναντι του Ταμείου. Οι έλεγχοι στην έδρα των εργοδοτών και στους χώρους εργασίας των έμμισθων και μη έμμισθων ασφαλισμένων πραγματοποιούνται από υπαλλήλους του Ταμείου κατόπιν εντολής του ΔΣ. Στην έννοια του υπαλλήλου περιλαμβάνονται και οι ορκωτοί ελεγκτές του Ταμείου που ενεργούν με ειδική εντολή του ΔΣ του Ταμείου. Ο έλεγχος γίνεται με κάθε πρόσφορο στοιχείο που επιτρέπει την εξακρίβωση της τήρησης των υποχρεώσεων των εργοδοτών και ασφαλισμένων στο Ταμείο. Ενδεικτικά, γίνεται διασταύρωση με τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις και τα μητρώα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλων οργανισμών κύριας και επικουρικής ασφάλισης, με τα στοιχεία των συστημάτων ΕΡΓΑΝΗ, ΑΤΛΑΣ, ΗΛΙΟΣ, με την ΗΔΙΚΑ ΑΕ

9 κ.λπ., με τα στοιχεία των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (εκκαθαριστικά, δηλώσεις κ.λπ.), τα μητρώα παραγωγής ανά κλάδο ασφάλισης, τα στοιχεία ισολογισμού, τις μισθολογικές καταστάσεις κ.λπ. Ο έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών (ISRS) 4400 που ισχύει σε Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση, όπως ακολουθείται από την Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC), σε συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας των Επαγγελματιών Λογιστών και μέχρι το βαθμό που αυτός έχει υιοθετηθεί από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Επιπροσθέτως, ο έλεγχος λαμβάνει υπ όψιν του, το άρθρο 8 του Καταστατικού του Ταμείου (ΦΕΚ Β ). Και ειδικότερα : διενεργείται συμφωνία για κάθε μήνα των μητρώων παραγωγής κατά κλάδο, με τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής. Γίνεται επαλήθευση των εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στους λογαριασμούς εσόδων της γενικής λογιστικής των ασφαλιστικών εταιρειών, με τα αντίστοιχα που δηλώνονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε3) και στην Κατάσταση, κατά κλάδο ασφάλισης ασφαλίστρων, που υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή. Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος της ορθότητας των μηνιαίων καταστάσεων, που αποστέλλονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες στο ταμείο και των δηλωθέντων εισφορών. Άρθρο 10 ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ 9 Όλα τα δικαιολογητικά και έντυπα που αναφέρονται στα Παραρτήματα του Κανονισμού Είσπραξης Εσόδων τροποποιούνται με απόφαση του ΔΣ που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ταμείου. Άρθρο 11 ο ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Εκκρεμείς αιτήσεις κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής τους. Μπορεί όμως με αίτηση του ενδιαφερομένου να εφαρμοσθεί ο παρών Κανονισμός Είσπραξης Εσόδων.

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αριθ. Πρωτ.: 0000 Αθήνα Προς: την Εταιρεία Κυρία Θέμα: Οφειλές από εισφορές εργαζομένων και εργοδότου Σας γνωρίζουμε ότι μετά τον έλεγχο των εργατικών και εργοδοτικών εισφορών, με βάση τις μισθοδοτικές καταστάσεις του προσωπικού που απασχολήσατε τις οποίες έχετε υποβάλει στο Ταμείο μας και μετά τη διασταύρωση με τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) που έχετε υποβάλει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθώς και των πληρωμών σας στο Ταμείο, οι οφειλές σας για το χρονικό διάστημα από. έως και ανέρχονται στο ποσό των. το οποίο αναλύεται ως κατωτέρω: Εργοδοτικές εισφορές χρον. περ..... Εργατικές εισφορές χρον. περ... Πρόσθετα τέλη έως Σύνολο. Συνημμένα σας στέλνουμε αναλυτική κατάσταση που εμφανίζει τις οφειλόμενες εισφορές και τις πληρωμές που έχετε πραγματοποιήσει, από τον.. μέχρι και τον και από την οποία προκύπτει η ως άνω οφειλή σας. Στο συνολικό οφειλόμενο ποσό των ευρώ.. θα πρέπει να αθροιστούν τα νόμιμα πρόστιμα λόγω της καθυστέρησης πληρωμής των ως άνω εισφορών, έως 28/2/2013 (χρονολογία κατά την οποία το Ταμείο μετετράπη σε ΤΕΑ), και οι τόκοι υπερημερίας, από 1/3/2013 μέχρι την εξόφληση της οφειλής. Παρακαλούμε, όπως προσέλθετε στο Ταμείο την για να εκθέσετε τις απόψεις σας ή / και να προβείτε σε ρύθμιση ή εξόφληση της οφειλής. Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες σχετικά με την υπόθεσή σας είναι ο κ. Ν. Καρόζης στο τηλέφωνο εσωτερικό 11. Μετά την πάροδο ενός μήνα από την αποστολή της παρούσας θα είμαστε στη δυσάρεστη θέση να βεβαιώσουμε την οφειλή σας και να προχωρήσουμε στις νόμιμες ενέργειες σε βάρος σας. Ο Διευθυντής

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Από τη συνεδρίαση του Διοικ. Συμβουλίου του αριθμ... ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για βεβαίωση οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές και πρόσθετα τέλη-τόκοι υπερημερίας συνολικού ποσού.. της επιχείρησης «..». Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 4, 9 και 11 του Καταστατικού του ΤΕΑΑΠΑΕ (ΥΑ 20107/2101/1947 (ΦΕΚ Β 80/1947), όπως ίσχυε μέχρι την και στα άρθρα 1 παρ. 3, 8 έως και 12 της Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Φ.51020/4883/105 (ΦΕΚ τ. Β 411/2013). 2. Την από.. εισήγηση του Διευθυντή του Ταμείου, σύμφωνα με την οποία από τον έλεγχο των δικαιωμάτων (εργατικών-εργοδοτικών εισφορών) που διενήργησε η υπηρεσία εσόδων του Ταμείου για την επιχείρηση με την επωνυμία «.», ΑΦΜ., Δ.Ο.Υ.., που εδρεύει στην. και στην οδό.. αριθ.., Τ.Κ... με βάση τις μισθοδοτικές καταστάσεις για το προσωπικό που απασχόλησε κατά την περίοδο., τις οποίες υπέβαλε στο Ταμείο, κατόπιν διασταύρωσης με τις ΑΠΔ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και λαμβανομένων υπόψη των ποσών που κατέβαλε στο Ταμείο, προέκυψε η κατωτέρω αναφερόμενη οφειλή της. Ειδικότερα, η οφειλή της ως άνω εταιρείας, όπως αναλύεται στο από υπηρεσιακό σημείωμα της Υπηρεσίας Εσόδων του Ταμείου έχει διαμορφωθεί σε ποσό ευρώ.. και αφορά το χρονικό διάστημα από έως και.. το οποίο παρακάτω αναλύεται: 11 Εργοδοτικές εισφορές χρον. περ..... Εργατικές εισφορές χρον. περ... Πρόσθετα τέλη έως... Σύνολο Το Ταμείο με την από.. συστημένη επιστολή του προς την ως άνω εταιρεία την κάλεσε να προσέλθει εντός προθεσμίας 10 ημερών να εκθέσει τις απόψεις της ή / και να εξοφλήσει ή ρυθμίσει την οφειλή της, αλλά δεν προσήλθε εντός της ταχθείσας προθεσμίας. Με αυτά τα δεδομένα ο Δ/ντης του Ταμείου εισηγείται την έκδοση απόφασης-βεβαίωση της οφειλής εις βάρος της επιχείρησης «..» ποσού ΕΥΡΩ. και την άσκηση κάθε νόμιμου μέτρου προ είσπραξης των απαιτήσεων του Ταμείου. Το Δ.Σ.

12 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 1. Βεβαιώνει την οφειλή της επιχείρησης.» εκ ποσού. (ολογράφως) που αναλύεται ως κατωτέρω: Εργοδοτικές εισφορές χρον. περ..... Εργατικές εισφορές χρον. περ... Πρόσθετα τέλη έως... Σύνολο 2. Εντέλλεται η Υπηρεσία όπως λάβει κάθε νόμιμο μέτρο για την είσπραξη της ανωτέρω οφειλής σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου και εξουσιοδοτείται η νομικός σύμβουλος να ασκήσει αγωγή, μήνυση και κάθε άλλο προβλεπόμενο ένδικο βοήθημα για την είσπραξη της ως άνω οφειλής. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θεωρήθηκε για την ακρίβεια Αθήνα,../../.. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 12 Κατά της απόφασης αυτής έχετε το δικαίωμα άσκησης αίτησης επανεξέτασης, ενώπιον του Δ.Σ. του Ταμείου, εντός διαστήματος 60 ημερών από την κοινοποίησή της (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. Ι της ΥΑ Φ.51020/4883/105 (ΦΕΚ τ. Β 411/2013). Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα το παρόν στην εταιρεία. με την επωνυμία «..» που εδρεύει στην Αθήνα,, οδός.., αρ., Τ.Κ. και εκπροσωπείται νόμιμα, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Δ/ντης του Ταμείου Αθήνα,.. /.. /.

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI Α.Μ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.. ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤΟΚ ΧΡΕΩΣΕΙΣ 28/2/ /05/13 0,085 12/11/13 0,08 Πρόστιμα Ημ. Καθυστέρησης Είδος Έτος Περίοδος Οφειλόμενε Τ Ο Κ Ο Ι Υ Π Ε Ρ Η Μ Ε Ρ Ι Α Σ Οφειλής Πληρωμής εως ς Εισφορές 28/2/ /06/1 4 0, /09/1 4 0, /12/1 4 0,07 3 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ & ΤΟΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΜ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Εργοδοτικές Εισφορές περιόδου απο 00/00/0000 έως 00/00/ Εργάτικες Εισφορές περιόδου από 00/00/0000 έως 00/00/ Πρόσθετα Τέλη έως 28/2/2013 (ΝΠΔΔ) - Τόκοι Υπερημερίας περιόδου από 1/3/2013 έως 00/00/ ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΩΣ../../. -

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1ο 4 ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 4 Άρθρο 2 Ο 4 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 4 Άρθρο 3 ο 5 ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 1 / 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 1 / 2014 ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 26-05-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΚΛΑΔΟΣ ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 1 / 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 1 / 2014 ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 26-05-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΚΛΑΔΟΣ ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση :

Διαβάστε περισσότερα

κοινωνικής ασφάλισης και λοιπές διατάξεις:

κοινωνικής ασφάλισης και λοιπές διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ :ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Ε.Α.Ο. αρ.101 ν.4172/2013 και απόφαση λειτουργίας

Κ.Ε.Α.Ο. αρ.101 ν.4172/2013 και απόφαση λειτουργίας από Ηρώ Μήτρου Ξεκινούν άμεσα οι διαδικασίες για την είσπραξη όσων οφείλονται από εργοδότες (στην περίπτωση του ΙΚΑ) και από ασφαλισμένους (στην περίπτωση του ΟΑΕΕ) στα ασφαλιστικά ταμεία. Το Κέντρο Είσπραξης

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.

Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ν. 4174/13 (ΦΕΚ 170 Α/26-7-2013) : Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 6 / 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 6 / 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 28-08-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΚΛΑΔΟΣ ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ: Ήδη, τα συμβαλλόμενα μέρη προσέρχονται στην υπογραφή της παρούσας συμβάσεως, με την οποία συνομολογούν τα εξής :

Μεταξύ: Ήδη, τα συμβαλλόμενα μέρη προσέρχονται στην υπογραφή της παρούσας συμβάσεως, με την οποία συνομολογούν τα εξής : ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/3/2013 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 6 / 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 6 / 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 28-08-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΚΛΑΔΟΣ ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά.

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά. Αρ. Πρωτ. 83065/06-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ4691Ω2-ΙΗΨ. Ηµερ. 17-3-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 22659

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ4691Ω2-ΙΗΨ. Ηµερ. 17-3-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 22659 Ηµερ. 17-3-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 22659 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 25/6/2013 ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΚΟΙΝ: ΗΔΙΚΑ ΑΕ Ε. ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 25/6/2013 ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΚΟΙΝ: ΗΔΙΚΑ ΑΕ Ε. ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 25/6/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΡ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/42/1026950 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3 / 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 06-04-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΚΛΑΔΟΣ ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Σεπτέμβριος 2013 Στις 26.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4174/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 170/2013) με τον οποίο θεσπίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 Τ.Κ. 101

Διαβάστε περισσότερα

για το Έργο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

για το Έργο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 16/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002737237 2015-04-28

15PROC002737237 2015-04-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΧΑΪΔΑΡΙ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Νόµος 4174/2013 (Άρθρα 1 έως 67) Φ.Ε.Κ. 170/Α /26.7.2013 [Κωδικοποίηση µέχρι και το Ν. 4281/2014] Επιµέλεια: Ευθύµιος Χρ. Αναγνώστου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948853 2015-07-31

15PROC002948853 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Ν.Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών 70013 Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες : κ. Β. Χαρκουτσάκη Τηλέφωνο : +30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Νόµος 4174/2013 (Άρθρα 1 έως 67) Φ.Ε.Κ.170/Α /26.7.2013 [Κωδικοποίηση µέχρι και το Ν. 4183/2013] Επιµέλεια: Ευθύµιος Χρ. Αναγνώστου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ.

Διαβάστε περισσότερα

538.740,00 Χαμηλότερη τιμή ΑΠΟΦΑΣΗ

538.740,00 Χαμηλότερη τιμή ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Μαρούσι, 24-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8777 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 411 22 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.51020/4883/105 Ε γκριση Καταστατικού Ταμείου Επαγγελματικής Ασφά λισης Επικούρησης

Διαβάστε περισσότερα

10/09/2015. Αρ. Πρωτ. 51614

10/09/2015. Αρ. Πρωτ. 51614 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 306 Πληροφορίες: Τάτσιλη Αθ. Τηλέφωνο: 2551064296 Fax: 2551064125 10/09/2015 Αρ. Πρωτ. 51614 Δ Ι Α Κ Ή Ρ Υ Ξ Η Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚ ΥΚΛΙΟ Σ 14 Αρ. Πρωτ. Γ36/02/70

ΕΓΚ ΥΚΛΙΟ Σ 14 Αρ. Πρωτ. Γ36/02/70 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟ ΙΝ Ο Π Ο ΙΗ ΣΗ Α Ν Α Ρ ΤΗ ΤΕ Α ΣΤΟ Δ ΙΑ Δ ΙΚ ΤΥΟ ΑΔΑ : Ω Θ Κ04691Ω Γ-8Ξ2 Αθήνα, 26/3/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΤΟΥ ΤΕΑΥΦΕ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΤΟΥ ΤΕΑΥΦΕ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΤΟΥ ΤΕΑΥΦΕ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΕΛΙΔΑ 66 ΑΠΌ 68 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΕΑΥΦΕ...10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 23-3-2011 Αρ. Πρωτ. : K1-802 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ A Tαχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. Οικονομάκη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα