Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης"

Transcript

1 Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου, Αν. Μέλος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Προτάσεις για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες 1 Εισαγωγή Για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα υψηλού επιπέδου που εκτός από την μετάδοση της γνώσης να δημιουργεί πολιτισμό και συγχρόνως να λειτουργεί ως αναπτυξιακός και πολιτισμικός μοχλός της κοινωνίας μας απαιτούνται ριζικές αλλαγές και δημιουργία βασικών υποδομών. Το ζήτημα των Βιβλιοθηκών στα σχολεία μας είναι πολυδιάστατο, καθώς συνδέεται με τη γενικότερη παιδεία μας, την αγάπη και συνήθεια της ανάγνωσης στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον των παιδιών, και, βέβαια, είναι άρρηκτα συνυφασμένο με τις εφαρμοζόμενες εκπαιδευτικές και μαθησιακές πρακτικές στα σχολεία μας. Η μεταρρύθμιση στον τομέα των Σχολικών Βιβλιοθηκών άρχισε το 1999, όταν υιοθετήθηκε η αρχή «Κάθε σχολείο και Βιβλιοθήκη» και το 2000, δημιουργήθηκαν οι πρώτες 499 Σχολικές Βιβλιοθήκες. Η εφαρμογή ήταν πιλοτική με προοπτική να γενικευτεί σε όλα τα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας και, εν συνεχεία, της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στόχος που δεν πραγματοποιήθηκε. Για να επιτύχουμε τον στόχο αυτό χρειαζόμαστε ένα σοβαρό, πολυδιάστατο δημόσιο διάλογο. Με την πρόταση που καταθέτουμε αποσκοπούμε να καλέσουμε σε διάλογο τους αρμόδιους φορείς για τα θέματα που αφορούν τις Σχολικές Βιβλιοθήκες και τους εκπαιδευτικούς και να θέσουμε ερωτήματα και προβληματισμούς που θα οδηγήσουν στη 1.

2 συνδιαμόρφωση θέσεων για το ρόλο της Σχολικής Βιβλιοθήκης στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής και μαθησιακής διαδικασίας του σχολείου, καθώς και για τη φύση και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας της. Η ΣΒ στο Νέο Σχολείο Το Υπουργείο Παιδείας, Δια-Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προωθεί την ανασυγκρότηση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τη δημιουργία του Νέου Σχολείου που θα έχει ως επίκεντρο τον Μαθητή. Το Νέο Σχολείο θα αναπροσαρμόσει τη λειτουργία του στα νέα εκπαιδευτικά, παιδαγωγικά, κοινωνικά και τεχνολογικά δεδομένα θα υιοθετήσει νέες προσεγγίσεις της μάθησης και της παιδαγωγικής θα προσφέρει πολυθεματική, ερευνητική/βιωματική προσέγγιση στη γνώση θα αλληλοεπιδρά με την κοινωνία, θα ενθαρρύνει και θα ενισχύει τη δια-βίου μάθηση. Για να γίνει πραγματικότητα το Νέο Σχολείο και να εκπληρώσει τους στόχους του είναι απαραίτητη η διαμόρφωση νέου Προγράμματος Σπουδών, που θα υιοθετεί νέες αρχές οργάνωσης και εφαρμογής, με κύριο συστατικό την ελευθερία και την ευελιξία του εκπαιδευτικού να παρεμβαίνει και να αυτενεργεί στο περιεχόμενο και τη μέθοδο της διδασκαλίας του. Βασικές διδακτικές προσεγγίσεις, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση και σε συνδυασμό μεταξύ τους θα είναι: Η διαθεματική προσέγγιση -ώστε η γνώση να αλληλοτροφοδοτείται. Τα σχέδια εργασίας μετάβαση από το «αποστηθίζω» στο «ερευνώ» Η διδασκαλία σε ομάδες με στόχο το συλλογικό πνεύμα Η «διαφοροποιημένη» παιδαγωγική που αφορά τις ανάγκες του κάθε μαθητή και όχι γενικά της τάξης. Με αυτές τις διδακτικές προσεγγίσεις οι μαθητές θα αποκτούν ποιότητα και ταχύτητα στην ανάλυση και στη σκέψη, επάρκεια στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και κριτική ικανότητα ώστε να μπορούν να επιλέγουν μέσα από την πληθώρα πληροφοριών και γνώσεων που θα έχουν στην διάθεση τους να κατακτούν το «μαθαίνω πώς να μαθαίνω», με τις νέες διδακτικές μεθόδους, το εκπαιδευτικό υλικό και τα ψηφιακά εργαλεία που θα έχουν στη διάθεσή τους. Για την επίτευξη των στόχων αυτών θα αναπτυχθούν ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, με τη μορφή μιας ενιαίας ψηφιακής εκπαιδευτικής Βιβλιοθήκης, ώστε με σχετικές ψηφιακές εφαρμογές να ανασυγκροτούν το όλο σύστημα πρόσβασης του μαθητή στη γνώση.

3 Για τη στήριξη των Νέων Σχολείων θεωρείται απαραίτητη η ύπαρξη σε κάθε Σχολείο, μιας «Σχολικής Βιβλιοθήκης» ή «Μονάδας Στήριξης της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας του Σχολείου» που θα αποτελέσει την βασική πληροφορική υποδομή υποστήριξης της εκπαιδευτικής και μαθησιακής διαδικασίας του Σχολείου. Η ΣΒ στην νέα εκπαιδευτική πρακτική Η ΣΒ θα λειτουργεί ως προέκταση της σχολικής αίθουσας, άρρηκτα συνδεδεμένη με τον υπόλοιπο σχολικό οργανισμό, με αποστολή την: α) εξυπηρέτηση των μαθησιακών αναγκών των νεαρών της χρηστών, του αναλυτικού προγράμματος και των αναγκών του νέου ψηφιακού σχολείου (πρότυπα μαθητικά επεισόδια μέσα στη σχολική βιβλιοθήκη με χρήση της συλλογής της & των ΤΠΕ από τον υπεύθυνο και τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς), την παραγωγή ειδικού εκπαιδευτικού υλικού και σχεδίων μαθημάτων το οποίο ψηφιοποιημένο θα διατίθεται στο διαδίκτυο. β) υλοποίηση προγράμματος φιλαναγνωσίας με ανάπτυξη του εθισμού και της ευαισθητοποίησης των μαθητών στην αναγκαιότητα της ανάγνωσης και αναζήτησης σε πολλαπλές πηγές. γ) υλοποίηση προγράμματος πληροφοριακής παιδείας με την εκπαίδευση των μαθητών στην αναζήτηση, αξιολόγηση, χρήση της πληροφορίας και την ανάπτυξη πρακτικών δια βίου μάθησης κ.α. Η Σχολική Βιβλιοθήκη θα είναι βασικός συντελεστής εκπαίδευσης, καθώς θα συμβάλλει αποφασιστικά στην απόκτηση ικανότητας κρίσης, που, με τη σειρά της, θα οδηγεί στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων και υπεύθυνων πολιτών. Η εισαγωγή νέων μορφών διδασκαλίας και προσέγγισης της γνώσης, που θα αποτρέπει τα παιδιά από τη στείρα αποστήθιση και αναπαραγωγή της μαθητικής ύλης και θα αναπτύσσει την κριτική τους ικανότητα, συναρτώνται άμεσα με την ύπαρξη και λειτουργία της Σχολικής Βιβλιοθήκης. Επομένως, η αποτελεσματικότητα, η απόδοση και η επιβίωση της Σχολικής Βιβλιοθήκης εξαρτώνται από το εκπαιδευτικό πλαίσιο που αυτή καλείται να υπηρετήσει αλλά και η επιτυχία του Νέου Σχολείου συναρτάται άμεσα με την ανάπτυξη και λειτουργία κατάλληλων Σχολικών Βιβλιοθηκών Ο Χαρακτήρας και Ρόλος της ΣΒ

4 Η πληροφοριακή επανάσταση προκαλεί εύλογα ερωτήματα για το μέλλον και τη φύση της Βιβλιοθήκης στο Σχολείο τόσο ως χώρος όσο και ως λειτουργία. Η Σχολική Βιβλιοθήκη εξελίσσεται πλέον σε Πληροφοριακή Μονάδα ή Κέντρο Στήριξης της Εκπαιδευτικής και Μαθησιακής Λειτουργίας του Σχολείου ή Τεχνολογικό Κέντρο του Σχολείου. (Η ονομασία αποτελεί αντικείμενο της παρούσας Διαβούλυσης). Οι Σχολικές Βιβλιοθήκες ως χώροι θα συνεχίσουν να είναι απαραίτητες και σημαντικές, αλλά θα επεκτείνουν τη δράση τους πέρα από τους τέσσερις τοίχους και θα δημιουργούν «ιδεατές» Βιβλιοθήκες, ικανές να προσεγγίζουν και να υπηρετούν τους μαθητές όπου και αν βρίσκονται: εντός ή εκτός του σχολείου. Κύρια αποστολή της Σχολικής Βιβλιοθήκης θα είναι, με ελκυστικούς τρόπους και μεθόδους, να διδάσκει και να εκπαιδεύει τους μαθητές στην ανεύρεση και, εν συνεχεία, την αποτελεσματική χρήση της πληροφορίας (δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων από την ανεύρεση στην αξιολόγηση της πληροφορίας), ώστε όχι μόνο να ωφελούνται και να ικανοποιούν τις ανάγκες τους ως μαθητές, αλλά και να γνωρίζουν, πως θα εξυπηρετούνται από την πληροφοριακή προσφορά των Βιβλιοθηκών, γενικότερα, ως μελλοντικοί πολίτες, στην καθημερινότητά τους. Η Σχολική Βιβλιοθήκη θα υποστηρίζει πληροφοριακά και τεχνολογικά τις εκπαιδευτικές και μαθησιακές ανάγκες του σχολείου και θα λειτουργεί ως το τεχνολογικό κέντρο του. Κύριας σημασίας ρόλος της Σχολικής Βιβλιοθήκης θα είναι αυτός της προαγωγής της αγάπης για την ανάγνωση. Στο νέο αυτό περιβάλλον οι κυρίαρχες αξίες της ανάγνωσης και της χρήσης του υλικού της Βιβλιοθήκης θα συνδυάζονται με την εκπαίδευση και ενημέρωση των μαθητών για π.χ. σεβασμό της πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών κ.α. Οι Συλλογές της ΣΒ Οι βιβλιακές συλλογές θα είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες του Ωρολόγιου Προγράμματος, ώστε με βάση και αφετηρία αυτό οι μαθητές να εξοικειώνονται στη σημασία της χρήσης των Βιβλίων μαζί με τη χρήση της online Πληροφορίας.

5 Οι συλλογές της Σχολικής Βιβλιοθήκης θα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα πολυθεματικό έντυπο και μη έντυπο υλικό. Οι έντυπες συλλογές είναι σημαντικές για την ΣΒ. Ανάλογη Σπουδαιότητα όμως θα αποκτούν και οι Ψηφιακές Συλλογές. Η έμφαση πρέπει θα να δοθεί στην ποιότητα της συλλογής και όχι στην ποσότητα. Η Κτιριακή υποδομή της ΣΒ Η εικόνα Βιβλιοθήκης, ως μέρος όπου οι μαθητές μελετούν ατομικά και ήσυχα καθισμένοι στα καθίσματά τους αλλάζει, καθώς η εξοικείωση με περιβάλλοντα πολυμέσων και εργασία σε ομάδες απαιτούν νέο τρόπο οργάνωσης του χώρου, με ανάγκη για ήσυχες γωνιές μάθησης, χώρο για ομαδική εργασία, χώρο για μάθημα χρήσης των πηγών, χώρους όπου οι μαθητές θα μπορούν ακόμη να ακούν μουσική κ.α. Ως εκ τούτου πρέπει να προσδιορίσουμε το μέγεθος του χώρου που χρειάζεται η ΣΒ, την προοπτική ενοποίησης της με το εργαστήριο Η/Υ και πρόσβασης στο Διαδίκτυο κ.α. Η Σχολική Βιβλιοθήκη πρέπει να αποτελεί έναν ζωντανό μαθησιακό και κατ ουδένα τρόπο αποθηκευτικό χώρο. Διαδικτυακή Βιβλιοθήκη Οι σχολικές βιβλιοθήκες έχουν ήδη γίνει υβριδικές με τη συνεχώς αυξανόμενη χρήση ψηφιοποιημένου υλικού. Για τις ανάγκες των σχολικών βιβλιοθηκών θα ήταν σκόπιμη η δημιουργία μίας Διαδικτυακής Βιβλιοθήκης η οποία σε πρώτη φάση θα περιέχει το ήδη υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό που έχει παραχθεί από εκπαιδευτικούς, αλλά σήμερα είναι διάσπαρτο στο διαδίκτυο και δύσκολα προσβάσιμο, και σε δεύτερη φάση με τον εμπλουτισμό της με ηλεκτρονικά βιβλία από το εμπόριο. Μέσω της Διαδικτυακής Βιβλιοθήκης οι σχολικές βιβλιοθήκες θα προωθούν λογισμικό ανοικτού κώδικα που διανέμεται δωρεάν και νομίμως, είναι ασφαλές και σταθερό, μπορεί να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες του χρήστη και είναι διαθέσιμο και σε μαθητές

6 που δεν έχουν την οικονομική άνεση να αγοράσουν το αντίστοιχο "εμπορικό" [proprietary]. Η ΣΒ θα αναπτύσσει συνεργασίες με άλλες κατηγορίες Βιβλιοθηκών (Δημόσιες, Δημοτικές, Ακαδημαϊκές κ.α.) για συντονισμένη υποστήριξη των μαθητών στις ανάγκες τους και συντονισμένη ανάπτυξη ων συλλογών τους. Το Προσωπικό της ΣΒ Το προσωπικό της ΣΒ θα καθοδηγεί τους μαθητές στον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τη χρήση των πληροφοριακών πηγών. Θα εντοπίζει, επιλέγει, εξασφαλίζει την πρόσβαση και θα αξιολογεί της πληροφορικές πηγές που έχει ανάγκη το Σχολείο. Θα παρακολουθεί την ηθική χρήση της πληροφορίας κάθε μορφής, θα καθορίζει τις πολιτικές της Βιβλιοθήκης και της Πληροφορικής υποδομής του Σχολείου. Θα οργανώνει βιβλιοθηκονομικά τις πληροφορικές πηγές της Βιβλιοθήκης και θα λειτουργεί τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης (δανεισμό, πληροφόρηση, καθοδήγηση, εκπαίδευση στη χρήση των πηγών κ.α. Ο υπεύθυνος της ΣΒ θα έχει το ρόλο του: α) Εκπαιδευτικού που θα οργανώνει υποδειγματικές διδασκαλίες συνεργαζόμενος με συναδέλφους του εκπαιδευτικούς, θα αξιολογεί, επιλέγει & παράγει εκπαιδευτικό υλικό εφαρμόζοντας, από άποψη διδακτικής μεθοδολογίας, την ερευνητική/βιωματική/συνεργατική προσέγγιση κ.α. β) Σχολικού Βιβλιοθηκονόμου που θα οργανώνει τις πηγές της Βιβλιοθήκης, καταλογογράφηση του υλικού, δανεισμούς, ανάπτυξη συλλογής, αξιολόγηση, στατιστικά κ.α. γ) Καλού γνώστη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθώς θα χρησιμοποιεί το πρόγραμμα αυτοματισμού βιβλιοθήκης, θα αξιολογεί, επιλέγει, παράγει εξατομικευμένο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, θα φροντίζει για τη ζωντανή παρουσία της βιβλιοθήκης στον κυβερνοχώρο κ.α. Ο υπεύθυνος της ΣΒ πρέπει να διαθέτει γνώσεις παιδαγωγικών, πληροφορικής και βιβλιοθηκονομίας. Ως εκ τούτου θα πρέπει να

7 απαντήσουμε στο ερώτημα κατά πόσον ο υπεύθυνος της ΣΒ θα είναι εκπαιδευτικός, Βιβλιοθηκονόμος ή Συνδυασμός των Δύο (Εκπαιδευτικός & Βιβλιοθηκονόμος). Διοικητική Υποστήριξη των ΣΒ Οι αρμοδιότητες για την συνολική επίβλεψη του συστήματος των Σχολικών Βιβλιοθηκών της χώρας θα ανατίθεται στο Συμβούλιο Σχολικών Βιβλιοθηκών του ΥΠΔΒΜΘ που θα συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό. Το Συμβούλιο των Σχολικών Βιβλιοθηκών θα εκπροσωπείται στο Εθνικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών που θα έχει την ευθύνη του συντονισμού και της εποπτείας του Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών της Χώρας. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα λειτουργεί γραφείο στήριξης των ΣΒ με την απασχόληση βιβλιοθηκονόμων, τεχνικών υπολογιστών, ή καθηγητών πληροφορικής σε συνεργασία με το τοπικό ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. για την τεχνική υποστήριξη των ΣΒ της Περιφέρειας. Ερωτήματα Η υποβολή προτάσεων και παρατηρήσεων αφορά όλα όσα συγκροτούν τη ΣΒ δηλαδή τη φύση και το μέγεθος των συλλογών της, την κτιριακή της υποδομή, την οργάνωση και τις προσφερόμενες υπηρεσίες και το προσωπικό που θα την λειτουργεί. Στοιχείο προς διερεύνηση αποτελεί επίσης η διοικητική διάρθρωση του όλου συστήματος των Σχολικών Βιβλιοθηκών, η διοικητική τους εποπτεία, ο τρόπος περιφερειακής οργάνωσης του συστήματος, η τεχνική και λειτουργική τους υποστήριξη κ.α. Συλλογές-Οργάνωση Λειτουργία Ως εκ τούτου πρέπει να απαντηθούν ερωτήματα όπως : 1. Ποια πρέπει να είναι η φύση των συλλογών της ΣΒ; (Έντυπες; Ηλεκτρονικές; Ελληνικό Ψηφιακό περιεχόμενο;) 2. Περιορισμένες έντυπες συλλογές;

8 3. Μεγαλύτερη εξάρτηση από ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης; 4. Επιλογή από ποιόν; 5. Με ποια κριτήρια; 6. Παραδοσιακή Λειτουργία; 7. Έμφαση στην πληροφόρηση; 8. Εκπαίδευση στην εύρεση και αξιολόγηση των πηγών; Χαρακτήρας της ΣΒ Η ΣΒ να αποτελεί ουσιαστική υποδομή για τη στήριξη της εκπαιδευτικής και μαθησιακής διαδικασίας του σχολείου. Η Σχολική Βιβλιοθήκη θα : 1. Υποστηρίζει πληροφοριακά και τεχνολογικά τις εκπαιδευτικές και μαθησιακές ανάγκες του σχολείου 2. Λειτουργεί ως το τεχνολογικό κέντρο του σχολείου. 3. Είναι μαθησιακός και όχι αποθηκευτικός χώρος. 4. Είναι το Κέντρο Μέσων Μάθησης ( School Media Center) του Σχολείου παρά Σχολική Βιβλιοθήκη. 5. Αναπτύσσει τις δεξιότητες των μαθητών στην ανεύρεση, αξιολόγηση και σύνθεση της πληροφορίας. 6. Προάγει την αγάπη για την ανάγνωση 7. Υποστηρίζει την Ερευνητική/Βιωματική Μάθηση. Προσωπικό (Εκπαιδευτικό και γνωστικό υπόβαθρο) Το προσωπικό της ΣΒ θα: 1. Συμβάλει στη διαμόρφωση του προγράμματος του Σχολείου και στην ανάθεση εργασιών στους μαθητές. 2. Καθοδηγεί τους μαθητές στον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τη χρήση των πληροφοριακών πηγών 3. Εντοπίζει, επιλέγει, εξασφαλίζει την πρόσβαση και αξιολογεί της πληροφορικές πηγές που έχει ανάγκη το Σχολείο. 4. Παρακολουθεί την ηθική χρήση της πληροφορίας κάθε μορφής. 5. Καθορίζει τις πολιτικές της Βιβλιοθήκης και της Πληροφορικής υποδομής του Σχολείου 6. Οργανώνει βιβλιοθηκονομικά τις πληροφορικές πηγές της Βιβλιοθήκης. 7. Λειτουργεί τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης ( δανεισμό, πληροφόρηση, καθοδήγηση, εκπαίδευση στη χρήση των πηγών κ.α.) Το προσωπικό της ΣΒ πρέπει να είναι:

9 1. Εκπαιδευτικός; 2. Βιβλιοθηκονόμος; 3. Συνδυασμός; (Εκπαιδευτικός & Βιβλιοθηκονόμος;) Χώρος Βιβλιοθήκης 1. Χαρακτηριστικά των χώρων της Σχολικής Βιβλιοθήκης 2. Πόσος χώρος χρειάζεται; 3. Ενοποίηση με το εργαστήριο Η/Υ και πρόσβασης στο Διαδίκτυο; 4. Κατανομή του χώρου για αναγνωστήριο, έντυπες συλλογές, ηλεκτρονική πληροφόρηση, αίθουσα Η/Υ, ομαδική εργασία κ.α.;

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε.

Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε. Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε. Καπογιαννόπουλος Γεώργιος 1, Καρλής Κωνσταντίνος 2, Σκίκος Νικόλαος 3 1 Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αττικής gkapog@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικές Βιβλιοθήκες Νόμοι Αποφάσεις - Διατάγματα

Σχολικές Βιβλιοθήκες Νόμοι Αποφάσεις - Διατάγματα Σχολικές Βιβλιοθήκες Νόμοι Αποφάσεις - Διατάγματα Περιεχόμενα Σχολικές Βιβλιοθήκες... 1 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ 167 τ. Α... 1 Ν. 2640/1998 ΦΕΚ 206 τ. Α... 3 Ν. 2986/2002 ΦΕΚ 24 τ. Α... 3 Ν. 3328/2005 ΦΕΚ 80 τ.

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αρχική Έκδοση Μάιος 2011

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αρχική Έκδοση Μάιος 2011 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταµείο ΕΣΠΑ 2007-13 \ Ε.Π. Ε& ΒΜ \ Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για ένταξη στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για ένταξη στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για ένταξη στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες Στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠΕΔΒΜ) Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠΕΔΒΜ) Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Παραδοτέο Δ: Έκθεση Αξιολόγησης Προγράμματος (Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης) Έρευνα Πεδίου 1: Μελέτη αξιολόγησης της μέχρι τώρα πορείας των πράξεων για το Νέο Σχολείο και εκτίμηση των επιπτώσεων τους, τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» «Συστήματα Υπολογιστών»

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» «Συστήματα Υπολογιστών» ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» «Συστήματα Υπολογιστών» ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ. Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Δ. ΤΣΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά εξάμηνα: εαρινό 2007/8 χειμερινό 2008/9 Βόλος Φεβρουάριος 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ 3 2. ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 7 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα & Προτάσεις

Συμπεράσματα & Προτάσεις ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΟΜΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Συμπεράσματα & Προτάσεις Β Παραδοτέο Περιεχόμενα Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. ΟΡΙΣΜΟΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ...4 1) ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση από απόσταση

Εκπαίδευση από απόσταση Εκπαίδευση από απόσταση ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Εκπαίδευση από απόσταση Πίνακας περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ, ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΆΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 25.5.2000 COM(2000) 318 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ elearning Να σκεφτούµε την εκπαίδευση του αύριο ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1. Ο ΕΠΕΙΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 135 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ Αλιφεροπούλου Μαρία Φιλόλογος, αποσπασμένη στο Τμήμα ΤΕΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου mkoun

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Καλογιαννάκης Βενέρη Ειρήνη(Α.Μ1835) Μιχάλης Τσατσάκη Ελένη (Α.Μ 1689) Συνεπόπτες: Κ. Βασιλάκης Κων/νος Κ. Μαλάμος Αθανάσιος

Κ. Καλογιαννάκης Βενέρη Ειρήνη(Α.Μ1835) Μιχάλης Τσατσάκη Ελένη (Α.Μ 1689) Συνεπόπτες: Κ. Βασιλάκης Κων/νος Κ. Μαλάμος Αθανάσιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη της σύγχρονης τηλεδιάσκεψης στο ΤΕΙ Κρήτης. Απόψεις στάσεις των σπουδαστών/

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα