Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ."

Transcript

1 Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ. Σαµπάνης, ²Π. Σαµπάνης, ³Π. Σταµάτης, ³Μ. Κόνσολας ¹ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών-Α.Π.Θ. ² Κ.Φ.Α-Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας /θµιας Εκπ/σης Αργολίδας ³ Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστηµίου Αιγαίου Εισαγωγή Με απόφαση του Νοµάρχη κάθε περιοχής της χώρας ή του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας, που προβλέπεται από το άρθρο 5 του Νόµου 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α ), πραγµατοποιήθηκε η µεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στους ήµους και στις Κοινότητες. Μια σύγχρονη σχολική µονάδα θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις. Πιο συγκεκριµένα, πρέπει να βρίσκεται σε µεγάλη οικοπεδική έκταση και να διαθέτει στεγασµένους χώρους ανάλογους µε το πλήθος των µαθητών, των εκπαιδευτικών, του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού. Ο αύλειος χώρος αποτελεί αναγκαίο συµπλήρωµα του διδακτηρίου, διότι σε αυτόν λαβαίνουν χώρα αρκετές λειτουργίες του σχολείου. Σηµαντικότερες από αυτές είναι το διάλειµµα, το οποίο δεν είναι µόνο χρόνος ξεκούρασης και κινητικής εκτόνωσης, αλλά είναι και χρόνος ελεύθερης επικοινωνίας µεταξύ των µαθητών και συλλογικού παιχνιδιού. Στη χώρα µας τις περισσότερες φορές ο αύλειος χώρος είναι ο χώρος διδασκαλίας του µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής λόγω της έλλειψης στεγασµένων σχολικών γυµναστηρίων. Ο αύλειος ως φυσικός χώρος, προσφέρει το πλαίσιο ανάπτυξης πολλών δραστηριοτήτων οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευχάριστες για τους µαθητές αλλά και ιδιαίτερα παιδαγωγικές. Με την έννοια αυτή δίκαια χαρακτηρίζεται ο αύλειος χώρος, ως η µεγαλύτερη αίθουσα του σχολείου, αφού στεγάζει ιδιαίτερα σηµαντικές δραστηριότητες από πλευράς παιδαγωγικής (Ματσαγγούρας, 2003). Την αναγκαιότητα ύπαρξης του σχολικού αύλειου χώρου καθώς και το ελάχιστο εµβαδόν που πρέπει να αναλογεί σε κάθε µαθητή αναφέρονται στα νοµικά κείµενα του Υπουργείου Παιδείας σχετικά µε τις προδιαγραφές των εκπαιδευτικών µονάδων 1

2 (Καλαφάτης, 1988). Ο Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.) αναφέρεται αναλυτικά στις δραστηριότητες που παρατηρούνται στους αύλειους χώρους (συγκέντρωση, διάλειµµα, γυµναστική, παιχνίδια, αθλητικά παιχνίδια, στάθµευση αυτοκινήτων και ποδηλάτων), ορίζει τις προδιαγραφές λειτουργίας των χώρων (πράσινο, τεχνητός φωτισµός, φωτισµός ασφαλείας, δυνατότητα προσέγγισης ασθενοφόρου και πυροσβεστικού οχήµατος) και προτείνει τη χρήση υλικών των χώρων άθλησης και των χώρων διαλείµµατος. Σύµφωνα µε τον Ο.Σ.Κ. (1982), για να καλυφθούν οι παραπάνω λειτουργίες προτείνεται εµβαδόν 10 τετραγωνικά µέτρα αύλειου χώρου ανά µαθητή Νηπιαγωγείου και 5-7 τετραγωνικά µέτρα ανά µαθητή ηµοτικού, Γυµνασίου και Λυκείου. Στο τεύχος του Ο.Σ.Κ. ( ), οι µελετητές δύνανται να αντλήσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες καθώς και τις προδιαγραφές που απαιτούνται προκειµένου να προχωρήσουν στην εκπόνηση µελετών για τα σχολικά κτίρια µε υποδοµές και εγκαταστάσεις που να ανταποκρίνονται λειτουργικά και αισθητικά στις απαιτήσεις της εποχής µας. Συγκεκριµένα αναφέρεται ότι, κατά τον σχεδιασµό των αύλειων χώρων θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη το µέγεθος του οικοπέδου, οι υψοµετρικές διαφορές εφόσον υπάρχουν και η βαθµίδα της σχολικής εκπαίδευσης που πρόκειται να φιλοξενηθεί στην συγκεκριµένη σχολική εγκατάσταση. Εποµένως, πάρα πολύ σηµαντικό πρέπει να θεωρείται το περιβάλλον που είναι σωστά οργανωµένο και το οποίο πρώτον παρέχει ασφάλεια και δεύτερον καθιστά την εκπαιδευτική διαδικασία περισσότερο αποτελεσµατική και ευχάριστη. Σκοπός Ο σκοπός της εργασίας ήταν να εντοπιστούν οι ελλείψεις αλλά και οι κακοτεχνίες των αθλητικών και αύλειων χώρων των σχολείων και σε συνεργασία µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α και Β βαθµού (Νοµαρχίες, ήµοι, Κοινότητες) να γίνει προσπάθεια επιδιόρθωσής τους ώστε να ανταποκρίνονται στις λειτουργικές ανάγκες των διδασκόµενων και των διδασκόντων κυρίως όµως να παρέχουν ασφάλεια. ιαδικασία Έγινε συλλογή φωτογραφικού υλικού από αθλητικούς και αύλειους σχολικούς χώρους που χρησιµοποιούνται για τη διεξαγωγή του µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής από διάφορα σχολεία του Ν. Αργολίδας και του Ν. Σερρών. 2

3 Αποτελέσµατα Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι υπάρχουν υποδοµές και χώροι οι οποίοι είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και τους κανονισµούς του Ο.Σ.Κ., αλλά υπάρχουν και χώροι οι οποίοι είναι ακατάλληλοι έως και επικίνδυνοι για τους µαθητές. Το αποτέλεσµα είναι ότι, εκτός του κινδύνου κυρίως για τους εκπαιδευόµενους να υποβαθµίζεται το µάθηµα και οι στόχοι του να µην επιτυγχάνονται. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ 3

4 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ Ν. ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ 4

5 5

6 Συζήτηση Συµπεράσµατα Ο σχεδιασµός των εκπαιδευτικών µονάδων πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις τοπικές, κλιµατολογικές, πολιτισµικές και άλλες ιδιαιτερότητες και επίσης η κάθε εκπαιδευτική µονάδα δεν θα πρέπει να προορίζεται µόνο για «διδακτική» χρήση. Αντίθετα, ως πολυδύναµο κέντρο, µπορεί και πρέπει να έχει ευρύτερες και µακροχρόνιες κοινωνικές χρήσεις. Συνεπώς, οι σύγχρονες εκπαιδευτικές µονάδες πρέπει να είναι κατασκευαστικά άψογες και ευέλικτες, υπό την έννοια ότι πρέπει να διαθέτουν τη δυνατότητα να επιδέχονται προσθήκες που αναβαθµίζουν ποιοτικά τη λειτουργία και τον πολυδιάστατο ρόλο τους. Πρέπει το σύνολο των εγκαταστάσεων να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση για λόγους υγιεινής, ασφάλειας, αισθητικής και εύρυθµης λειτουργίας. Πρέπει να έχει άνετο αύλειο χώρο περιµετρικά του διδακτηρίου, ο οποίος να είναι κατάφυτος και να διαθέτει οργανωµένους στεγασµένους και υπαίθριους χώρους άθλησης και αναψυχής για τους µαθητές καθώς και χώρους για τους εκπαιδευτικούς, 6

7 τους γονείς και τους επισκέπτες. Επίσης να διαθέτει µεγάλες και κατάλληλα οργανωµένες αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια υλοποίησης ειδικών προγραµµάτων, βιβλιοθήκη µε αναγνωστήριο, χώρους πολιτιστικών εκδηλώσεων, αναµονής, ανάπαυσης των µαθητών και των εκπαιδευτικών, αίθουσες συνεδριάσεων, χώρους υγιεινής, κυλικεία, αποθηκευτικούς χώρους και οπωσδήποτε, ατοµικά γραφεία εκπαιδευτικών. Το πρόγραµµα διδασκαλίας δεν απαιτεί µόνο επαρκή εξοπλισµό αλλά και την αποθήκευσή του σε προκαθορισµένη θέση. Είναι δυσάρεστο για το διδάσκοντα να παρουσιάζεται στο χώρο διδασκαλίας και να µην βρίσκει το διδακτικό υλικό στο χώρο του. Ένα αρκετά σηµαντικό θέµα είναι και η φύλαξη του διδακτικού υλικού σε ασφαλή χώρο. Ειδικά η µη φύλαξη του αθλητικού υλικού είναι δυνατό να οδηγήσει µαθητές ή εξωσχολικούς σε τραυµατισµούς ή ακόµα και σε θανάτους. Συµπερασµατικά οι Τοπικές Αυτοδιοικήσεις Α βαθµού ( ήµοι-κοινότητες) συνήθως διαθέτουν οικοπεδικούς χώρους προκειµένου να κατασκευασθούν σχολικές µονάδες από τις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις Β βαθµού (Νοµαρχίες) ή από τον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων. Επιπλέον οι ήµοι εγκρίνουν και κατανέµουν κονδύλια για τα λειτουργικά έξοδα των σχολικών µονάδων. Οι ήµοι αλλά και οι Νοµαρχίες µε µελέτες που εκπονούνται από τις τεχνικές τους υπηρεσίες προχωρούν σε επισκευές και συντηρήσεις αλλά και σε συµπληρωµατικά έργα στις σχολικές µονάδες. Με το επιστηµονικό προσωπικό που διαθέτουν στις τεχνικές υπηρεσίες τους και σε συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς πρέπει να φροντίζουν πρωτίστως στην εξάλειψη της επικινδυνότητας στους αθλητικούς και στους αύλειους χώρους των σχολείων. Παράλληλα µε την αναβάθµιση των σχολείων µε τους απαραίτητους χώρους, θεωρείται βέβαιον ότι επιτυγχάνεται και η αναβάθµιση της διδακτικής διαδικασίας. 7

Κτιριολογικός σχεδιασμός εκπαιδευτικών μονάδων 1.

Κτιριολογικός σχεδιασμός εκπαιδευτικών μονάδων 1. Δημοσιεύθηκε στο Φ. Καλαβάσης και Α. Κοντάκος (επιμ.), Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 1, Αθήνα: Ατραπός, σ. 8499. ISBN 9789604590414. Κτιριολογικός σχεδιασμός εκπαιδευτικών μονάδων 1. Παναγιώτης I. Σταμάτης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Η σπουδαιότητα των Παραγόντων «Υλικοτεχνική Υποδομή» και «Πόροι» στις εκπαιδευτικές διεργασίες

Η σπουδαιότητα των Παραγόντων «Υλικοτεχνική Υποδομή» και «Πόροι» στις εκπαιδευτικές διεργασίες Η σπουδαιότητα των Παραγόντων «Υλικοτεχνική Υποδομή» και «Πόροι» στις εκπαιδευτικές διεργασίες Περίληψη Ευστάθιος Αθ. Ζωγόπουλος Δρ. Μηχανικός Ε.Μ.Π Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12.04 Στο παρόν άρθρο θα επιχειρήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 4 ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τη συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο Περιστερίου για ζητήματα παιδείας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τη συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο Περιστερίου για ζητήματα παιδείας. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» Ακαρνανίας 65 121 35 Τηλ.- Fax : 210 5724139 Web: http://www.syllogosellialexiou.gr E-mail: mail@syllogosellialexiou.gr ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007 Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ: ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ»

«ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ: ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ» Λ.Τ.ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:2012-2013 ΤΑΞΗ Α PROJECT Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ: ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ» ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ Λάζαρης Ελευθέριος Λάζαρης Χαράλαµπος Μπάλτσα Αγγελική Παπαδοπούλου Παρασκευή Παστέλης

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 96 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙ- ΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙ- Ο. ΜΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παπαδάκης Σπυρίδων Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Ρόδου

Πρότυπα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Ρόδου 2013 Πρότυπα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Ρόδου Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικές πληροφορίες για τα Πειραματικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα... 3 2. Εποπτεία Πειραματικών Σχολείων από το Π.Τ.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες Λειτουργία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών με δημοκρατικές και διαφανείς

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. οικ. 824. Θέμα: Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες

Αριθ. Πρωτ. οικ. 824. Θέμα: Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11-4-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Τμήμα: Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης Πληροφορίες: Δρ Κούρου Α. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

================================================= =================================================

================================================= ================================================= ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ================================================= ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ /ΝΤΩΝ Α ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ =================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ... 6 Η ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α... 8 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α... 13 1. Μονάδες εκπαίδευσης στην Ελλάδα... 14 2. Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιo Έκθεσης Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως 15 10185

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΙ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ (ΠΑΙ ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ

ΧΩΡΟΙ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ (ΠΑΙ ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΟΙ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ (ΠΑΙ ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας

Άρθρο 1 Οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας Απόφαση 129450 / 6 / 2008 «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κολλέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Π.Σ.Ι.3 ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 KA/AM/ Πρότυπα Ιουνίου 2009 / Ιούνιος 2009 / Πρότυπα ηµοτικού Ιουν 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Αντικείµενο Σκοπός 1.2 Εκπαιδευτικά δεδοµένα

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση για τα Σχολεία του Δήμου μας. 20 Μαρτίου 2013

Συνάντηση για τα Σχολεία του Δήμου μας. 20 Μαρτίου 2013 Συνάντηση για τα Σχολεία του Δήμου μας 20 Μαρτίου 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2012 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΔΟΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 5.ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 5.1. Η Φιλοσοφική Θεώρηση της Ποσοτικοποίησης Ο Kant 23 υποστηρίζει ότι κατά χώρο και χρόνο, σχέσεις των αντικειμένων της αισθητικής αντίληψης είναι απλώς παραστατικοί τρόποι που δεν ταυτίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Στα πλαίσια της ποιοτικής αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων, η Διεύθυνση Μελετών Συμβατικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 59/ /1989) Το παραπάνω µέσα σε εδάφιο προστίθεται µε την παράγραφο της υπ αριθµ. 49977/3068/27/30.6.1989 (Φ.Ε.Κ. 535/Β/1989) απόφασης.

(Φ.Ε.Κ. 59/ /1989) Το παραπάνω µέσα σε εδάφιο προστίθεται µε την παράγραφο της υπ αριθµ. 49977/3068/27/30.6.1989 (Φ.Ε.Κ. 535/Β/1989) απόφασης. ΑΠΟΦΑΣΗ 3046/304 ΤΗΣ 30.1/3.2.1989 Κτιριοδοµικός Κανονισµός (Φ.Ε.Κ. 59/ /1989) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1577/1985 "Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (ΦΕΚ 210/Α'/1985). 2. Την αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2005/06 European Commission 9. Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ. ΜΑΙΟΣ 2009 Θανάσης Κ. Παππάς αρχιτέκτων

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ. ΜΑΙΟΣ 2009 Θανάσης Κ. Παππάς αρχιτέκτων ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΙΟΣ 2009 Θανάσης Κ. Παππάς αρχιτέκτων ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μετά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε άτοµα µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε άτοµα µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε άτοµα µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Άρθρο 1 Έννοια και σκοπός 1. Η αναπηρία αποτελεί φυσικό µέρος της ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα