Κτιριακές Υποδομές ΑΕ Έργα ΣΔΙΤ σχολικών μονάδων Μάϊος 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κτιριακές Υποδομές ΑΕ Έργα ΣΔΙΤ σχολικών μονάδων Μάϊος 2014"

Transcript

1 Κτιριακές Υποδομές ΑΕ Έργα ΣΔΙΤ σχολικών μονάδων Μάϊος 2014 Έργα ΣΔΙΤ σχολικών μονάδων Μάϊος

2 Περιεχόμενα 01. Έργα ΣΔΙΤ και νομοθετικό πλαίσιο Έργα ΣΔΙΤ της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ Θεσμικό πλαίσιο και αντικείμενο της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ Λειτουργία και οφέλη των έργων ΣΔΙΤ για τις σχολικές μονάδες Έργο ΣΔΙΤ 1Α Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση 14 5 σχολικών μονάδων στην Αττική Αναγκαιότητα έργου - Υφιστάμενη κατάσταση σχολικών μονάδων του έργου Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις των σχολείων Έργο ΣΔΙΤ 1Β Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση 10 8 σχολικών μονάδων στην Αττική Αναγκαιότητα έργου - Υφιστάμενη κατάσταση σχολικών μονάδων του έργου Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις των σχολείων 10 Έργα ΣΔΙΤ σχολικών μονάδων Μάϊος

3 01. Έργα ΣΔΙΤ και νομοθετικό πλαίσιο Στο πλαίσιο των γενικότερων δημοσιονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κύριο χαρακτηριστικό την πάγια πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μείωση των ελλειμμάτων, γίνεται δυσκολότερη και πολύπλοκη η αναπτυξιακή προσπάθεια. Ειδικότερα στη χώρα μας, η ανάγκη της δραστικής μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος, σε συνδυασμό με την αύξηση των ρυθμών ανάπτυξης, έθεσε μία σειρά από προβληματισμούς που εστιάζονται στη διατήρηση των καλών αποτελεσμάτων της ήπιας προσαρμογής στα ευρωπαϊκά δεδομένα, που ακολούθησε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Οι Συμπράξεις του Δημοσίου με τον Ιδιωτικό Τομέα αποτελούν μια από τις πιο σημαντικές πολιτικές που έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των παραπάνω στόχων. Μέσω των ΣΔΙΤ και των διατάξεων του νομοθετικού πλαισίου του Ν. 3389/2005, ο Δημόσιος Τομέας μπορεί να σχεδιάζει και να υλοποιεί έργα και υπηρεσίες αναπτυξιακού χαρακτήρα με χρηματοδότηση από τον Ιδιωτικό Τομέα, ο οποίος έχει επιπλέον τη δυνατότητα της πιο ευέλικτης και αποτελεσματικής διαχείρισής τους Έργα ΣΔΙΤ της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ Η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ είναι ένας από τους πρωτοπόρους οργανισμούς του Ελληνικού δημοσίου σε σχέση με τα έργα Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα, αφού υλοποιεί τα έργα της ΟΣΚ ΑΕ [Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων] και της πρώην ΚΕΔ [Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου]. Τον Απρίλιο και Μάϊο 2014 υπεγράφησαν οι συμβάσεις με τους ιδιωτικούς φορείς σύμπραξης για τα δύο έργα ΣΔΙΤ, που αφορούν στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση 14 και 10 σχολικών μονάδων αντίστοιχα στην Περιφέρεια Αττικής με ΣΔΙΤ. Τα έργα αυτά θα καλύψουν τις ανάγκες υλοποίησης νέων εκπαιδευτικών υποδομών, αλλά και την εξάλειψη της διπλοβάρδιας, της συστέγασης σχολικών μονάδων και της χρήσης μισθωμένων κτιρίων για σχολικές μονάδες στην περιφέρεια της Αττικής. Στα σχολεία αυτά πρόκειται να στεγασθούν μαθητές [3.590 και μαθητές αντίστοιχα]. Πρόκειται για τα πρώτα έργα ΣΔΙΤ στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία χρηματοδοτούνται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων [ΕΤΕπ] και το χρηματοδοτικό εργαλείο Jessica [Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas - Κοινή Ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές]. Η χρηματοδότηση των έργων καλύπτεται από ίδια και δανειακά κεφάλαια των αναδόχων, όπου οι τραπεζικοί χρηματοδότες είναι η ΕΤΕπ, η Εθνική Τράπεζα [ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης για το Jessica] και η Alpha Bank Θεσμικό πλαίσιο και αντικείμενο της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ Ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων [ΟΣΚ ΑΕ] και η Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσοκομείων [ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ] συγχωνεύθηκαν σε μια νέα ΔΕΚΟ με την επωνυμία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ, σε εφαρμογή του Ν. 4199/2013. Σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο, στις θα πραγματοποιηθεί η συγχώνευση της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ στη νέα εταιρεία. Με κοινή υπουργική απόφαση της ορίσθηκαν ο Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε». Η νέα ΔΕΚΟ αποτελεί καθολικό διάδοχο των εταιρειών ΟΣΚ ΑΕ και ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ και αντικείμενό της αποτελεί το σύνολο του αντικειμένου των δύο παραπάνω εταιρειών. Έργα ΣΔΙΤ σχολικών μονάδων Μάϊος

4 02. Λειτουργία και οφέλη των έργων ΣΔΙΤ για τις σχολικές μονάδες Οι συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) αποτελούν εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης για την κατασκευή σχολικών κτιρίων. Προβλέπουν τη μελέτη, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη συντήρηση και την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης της σχολικής υποδομής [ενεργειακή διαχείριση, καθαριότητα, φύλαξη, κ.ά.] για 27 χρόνια. Επίσης, προβλέπονται και επιπλέον επενδύσεις συντήρησης κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η κατασκευή του έργου υλοποιείται εντός 2 ετών από την υπογραφή της σύμβασης και χρηματοδοτείται με ίδια και δανειακά κεφάλαια του ιδιώτη αναδόχου και το δημόσιο δεν εκταμιεύει κεφάλαια κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της περιόδου κατασκευής αρχίζει το 25ετές διάστημα της λειτουργίας. Η αποπληρωμή του έργου γίνεται με μηνιαίες πληρωμές διαθεσιμότητας κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας του έργου, σύμφωνα με έναν αυστηρό και λεπτομερή μηχανισμό ελέγχου της ποιότητας και λειτουργίας των υποδομών και βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων απόδοσης. Ο ιδιώτης ανάδοχος θα ελέγχεται για την ποιότητα του έργου και την παροχή των υπηρεσιών συνεχώς επί 25 έτη, εξασφαλίζοντας ποιοτικές εκπαιδευτικές υποδομές προς τους πολίτες και το δημόσιο για όλη τη διάρκεια ζωής του έργου. Με αυτό τον τρόπο εισάγεται μια διαφορετική νοοτροπία σε σχέση με τα δημόσια έργα, με έμφαση στις προδιαγραφές αποτελέσματος. Οι προδιαγραφές αποτελέσματος της ΟΣΚ ΑΕ για τα σχολικά κτίρια αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης. Η εμπειρία από άλλες ευρωπαϊκές χώρες -όπου η κατασκευή δημόσιων σχολείων μέσω συμπράξεων Δημοσίου-Ιδιωτικού τομέα είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη- αποδεικνύει ότι σχολικές υποδομές που υλοποιούνται με συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού τομέα αποδίδουν πολλαπλά οφέλη στην τοπική εκπαιδευτική κοινότητα και εγγυώνται: την έγκαιρη παράδοση των έργων, την υψηλή ποιότητα κατασκευής και υπηρεσιών, την καλύτερη συντήρηση, τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς μαθητές και διδάσκοντες δεν απασχολούνται με καθημερινά ζητήματα, όπως η συντήρηση της σχολικής μονάδας, η καθαριότητα, η αποκατάσταση φθορών κ.ο.κ. Εκτός από την απρόσκοπτη υλοποίηση των εκπαιδευτικών υποδομών, διασφαλίζεται και η καλύτερη διαχείριση και συντήρησή τους, καθώς η τήρηση των αυστηρών προδιαγραφών λειτουργίας, συντήρησης και διαθεσιμότητας των κτιριακών υποδομών αποτελεί βασικό παράγοντα καθορισμού της αμοιβής του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης. Να σημειωθεί ότι υπάρχουν έρευνες που αποδεικνύουν και τη βελτίωση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος και της απόδοσης των μαθητών, όταν οι τελευταίοι φοιτούν σε σχολείο το οποίο έχει κατασκευαστεί και συντηρείται μέσω ΣΔΙΤ. Έργα ΣΔΙΤ σχολικών μονάδων Μάϊος

5 03. Έργο ΣΔΙΤ 1Α Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση 14 σχολικών μονάδων στην Αττική ΕΡΓΟ ΣΔΙΤ 1Α Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση 14 σχολικών μονάδων στην Αττική Βασικά στοιχεία Αναγκαιότητα έργου Σχολικές μονάδες 14 Σύνολο μαθητών Προϋπολογισμός [Καθαρά Παρούσα Αξία] 75,75 εκ. Ανακήρυξη προσωρινού Αναδόχου Υλοποίηση νέων εκπαιδευτικών υποδομών Εξάλειψη της διπλοβάρδιας και της συστέγασης σχολικών μονάδων Εξάλειψη της χρήσης μισθωμένων κτιρίων για σχολικές μονάδες Προσωρινός Ανάδοχος Ένωση εταιρειών ΑΤΕΣΕ ΑΕ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ Υπογραφή σύμβασης Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης [ΙΦΣ] ΑΤΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Χρηματοδότηση 58 εκ. Χρηματοδότες Ίδια κεφάλαια ΙΦΣ Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Εθνική Τράπεζα, ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης για το πρόγραμμα Jessica Alpha Bank Τα σχολεία που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω έργου θα στεγάσουν συνολικά μαθητές, και βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής και συγκεκριμένα στους Δήμους: Αθηναίων, Ιλίου, Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Κρωπίας, Παλλήνης (Γέρακα), Περιστερίου, Πεντέλης. ΕΡΓΟ ΣΔΙΤ 1Α Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση 14 σχολικών μονάδων στην Αττική Σχολικές μονάδες Δήμος Σχολική μονάδα 1. Αθήνα 31 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών [Θυμαράκια Κ. Πατήσια] 2. Αθήνα 9 ο Γυμνάσιο Αθηνών [Πλ. Κουμουνδούρου] 3. Ίλιον Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ιλίου 4. Κερατσίνι 1 ο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Λύκειο Κερατσινίου [Λουτρά Παλατζιάν] 5. Κερατσίνι Τ.Ε.Ε. Κερατσινίου 6. Κρωπία [Κίτσι] 3 ο Γυμνάσιο 2ο Λύκειο Κρωπίας [Κίτσι] 7. Κρωπία [Κίτσι] Δημοτικό Σχολείο Κρωπίας [Κίτσι] 8. Κρωπία [Κίτσι] Νηπιαγωγείο Κρωπίας [Κίτσι] 9. Γέρακας 6 ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα 10. Γέρακας 6 ο Νηπιαγωγείο Γέρακα 11. Περιστέρι ΤΕΕ Περιστερίου 12. Πεντέλη Δημοτικό Σχολείο Νηπιαγωγείο Γυμναστήριο Πεντέλης Έργα ΣΔΙΤ σχολικών μονάδων Μάϊος

6 03.01 Αναγκαιότητα έργου - Υφιστάμενη κατάσταση σχολικών μονάδων του έργου ΕΡΓΟ ΣΔΙΤ 1Α Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση 14 σχολικών μονάδων στην Αττική Υφιστάμενη κατάσταση σχολικών μονάδων Σχολική μονάδα Υφιστάμενη κατάσταση ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών [Θυμαράκια Κ. Πατήσια] 2. 9 ο Γυμνάσιο Αθηνών [Πλ. Κουμουνδούρου] 3. Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ιλίου 4. 1 ο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Λύκειο Κερατσινίου [Λουτρά Παλατζιάν] Συστεγάζεται με το 48 ο Γυμνάσιο Αθηνών σε διδακτήριο ανέγερσης του 1971, το οποίο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κακής κατάστασης. Για να καλυφθούν οι συνολικές ανάγκες κάποιες αίθουσες έχουν χωριστεί ώστε να προκύψουν επιπλέον μικρές, ενώ κάποιες άλλες έχουν διπλή χρήση. Συστεγάζεται με το 9 ο Λύκειο Αθηνών σε διδακτήριο ανέγερσης του 1975, το οποίο χαρακτηρίζεται μέτριας κατάστασης. Δεν διαθέτει τις προβλεπόμενες ειδικές αίθουσες διδασκαλίας και γίνεται διπλή χρήση κάποιων εξ αυτών. Συστεγάζεται σε διδακτήριο μέτριας κατάστασης, που αποτελείται πλήρως από αίθουσες βαριάς προκατασκευής, με αποτέλεσμα να μην πληρούνται οι απαιτήσεις ειδικής εκπαίδευσης. Στην Περιφέρεια Αττικής υπάρχει μόνο 1 Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Λύκειο [στο Δήμο Γέρακα] και κανένα Ειδικό για Εικαστικές Τέχνες. Συνεπώς ο δυτικός τομέας Αθηνών αλλά και το ευρύτερο κέντρο του λεκανοπεδίου δεν εξυπηρετείται από κάποιο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Λύκειο. 5. Τ.Ε.Ε. Κερατσινίου Τα 1 ο & 2 ο ΕΠΑΛ Κερατσινίου συστεγάζονται σε κτίριο ανέγερσης 1989, λειτουργούν με πάνω από 700 μαθητές σε 47 τμήματα, ενώ το κτίριο διαθέτει μόλις 22 κανονικές και 10 μικρές αίθουσες διδασκαλίας ο Γυμνάσιο 2ο Λύκειο Κρωπίας [Κίτσι] 7. Δημοτικό Σχολείο Κρωπίας [Κίτσι] 8. Νηπιαγωγείο Κρωπίας [Κίτσι] 9. 6 ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα ο Νηπιαγωγείο Γέρακα Οι 2 σχολικές μονάδες είναι ιδρυμένες από το 2006 αλλά δε λειτουργούν λόγω έλλειψης διδακτηρίου. Στο Δήμο Κρωπίας λειτουργούν 2 Γυμνάσια και 2 Λύκεια και υπάρχει διαρκώς αυξανόμενος μαθητικός πληθυσμός. Ο Δήμος Κρωπίας διαθέτει 4 Δημοτικά Σχολεία στον κεντρικό οικισμό και άλλα 2 στο Κίτσι και την Αγία Μαρίνα. Σχεδόν όλα χαρακτηρίζονται από μέτριες συνθήκες στέγασης, ελλείψεις αιθουσών και διπλές χρήσης αιθουσών. Αντίστοιχη με τα Δημοτικά είναι η εικόνα για τα Νηπιαγωγεία του Δήμου Κρωπίας, τα οποία έχουν μάλιστα περισσότερους μαθητές ανά αίθουσα από το επιτρεπόμενο. Η κτιριακή υποδομή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι προβληματική, καθώς 2 σχολεία συστεγάζονται σε κτίριο του 1952, το οποίο είχε κατασκευαστεί ως οικοτροφείο και όχι με σχολικές προδιαγραφές. Η συστέγαση των μονάδων είναι δυσλειτουργική με περιορισμένο αύλειο χώρο. Στεγάζεται από το 2000 σε αίθουσα βαριάς προκατασκευής στον αύλειο χώρο του 1ου Γυμνασίου, με υποτυπώδη διαχωρισμό μεταξύ των 2 σχολείων. Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί ως ολοήμερο, χωρίς όμως να διαθέτει διακριτούς χώρους για την ανάπαυση των παιδιών. 11. ΤΕΕ Περιστερίου Ο Δήμος Περιστερίου έχει υψηλότερες ανάγκες από το μέσο όρο της Αττικής σχετικά με τη βαθμίδα επαγγελματικής εκπαίδευσης, και διαθέτει 6 σχολικές μονάδες με μαθητές αντίστοιχα. Ωστόσο, τα σχολεία συστεγάζονται σε κτίρια προδιαγραφών Γυμνασίου ή Λυκείου, το οποίο σημαίνει μη κατάλληλη υποδομή, χωρίς ειδικές αίθουσες για εργαστήρια. 12. Δημοτικό Σχολείο Νηπιαγωγείο Γυμναστήριο Πεντέλης Το Δημοτικό Σχολείο στεγάζεται σε κτίριο ανέγερσης της δεκαετία του 60 και χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κακής κατάστασης. Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι ελλιπείς. Η αυλή του σχολείου είναι κοινή και για το ΚΑΠΗ της περιοχής. Το 2 ο Νηπιαγωγείο μέχρι πρότινος συστεγαζόταν με το Δημοτικό Σχολείο, με προφανή λειτουργικά προβλήματα, ενώ από το 2012 συστεγάζεται με το 1 ο Νηπιαγωγείο. Το κτίριο στο οποίο συστεγάζονται τα δύο Νηπιαγωγεία είναι της δεκαετίας του 70. Ο περιορισμένος χώρος δημιουργεί προβλήματα στη γενικότερη λειτουργία τους. Έργα ΣΔΙΤ σχολικών μονάδων Μάϊος

7 03.02 Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις των σχολείων Οι παρακάτω φωτορεαλιστικές απεικονίσεις υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, οι μελέτες για το 3 ο Γυμνάσιο - 2 ο Λύκειο Κρωπίας και το Δημοτικό Σχολείο Δήμου Κρωπίας υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο ΑΤΕΣΕ ΑΕ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ. 3 ο Γυμνάσιο και 2 ο Λύκειο Δήμου Κρωπίας ΑΤΕΣΕ ΑΕ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ Δημοτικό Σχολείο Δήμου Κρωπίας ΑΤΕΣΕ ΑΕ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ Έργα ΣΔΙΤ σχολικών μονάδων Μάϊος

8 04. Έργο ΣΔΙΤ 1 Β Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση 10 σχολικών μονάδων στην Αττική ΕΡΓΟ ΣΔΙΤ 1Β Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση 10 σχολικών μονάδων στην Αττική Βασικά στοιχεία Αναγκαιότητα έργου Σχολικές μονάδες 10 Σύνολο μαθητών Προϋπολογισμός [Καθαρά Παρούσα Αξία] 59,4 εκ. Ανακήρυξη προσωρινού Αναδόχου Προσωρινός Ανάδοχος J&P ΑΒΑΞ ΑΕ Υπογραφή σύμβασης Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης [ΙΦΣ] Χρηματοδότηση 52 εκ. Χρηματοδότες Υλοποίηση νέων εκπαιδευτικών υποδομών Εξάλειψη της διπλοβάρδιας και της συστέγασης σχολικών μονάδων Εξάλειψη της χρήσης μισθωμένων κτιρίων για σχολικές μονάδες JPA ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Ίδια κεφάλαια ΙΦΣ Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Εθνική Τράπεζα, ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης για το πρόγραμμα Jessica Alpha Bank Τα σχολεία που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω έργου θα στεγάσουν συνολικά μαθητές, και βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής και συγκεκριμένα στους Δήμους: Αθηναίων, Νέου Ηρακλείου, Μεγάρων και Ωρωπού. ΕΡΓΟ ΣΔΙΤ 1Β Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση 10 σχολικών μονάδων στην Αττική Σχολικές μονάδες Δήμος Σχολική μονάδα 1. Αθήνα 51 ο Γυμνάσιο Αθηνών [Ακαδημία Πλάτωνος] 2. Αθήνα Μουσικό Γυμνάσιο Αθηνών [Ακαδημία Πλάτωνος] 3. Αθήνα Μουσικό Λύκειο Αθηνών [Ακαδημία Πλάτωνος] 4. Αθήνα 50 ο Λύκειο Αθηνών [Σεπόλια] 5. Αθήνα 61 ο Νηπιαγωγείο Αθηνών [Σεπόλια] 6. Αθήνα 42 ο Λύκειο Αθηνών 7. Νέο Ηράκλειο Ειδικό Σχολείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Νέου Ηρακλείου 8. Μέγαρα ΤΕΕ ΣΕΚ Μεγάρων 9. Ωρωπός Δημοτικό Σχολείο Νηπιαγωγείο Ωρωπού 10. Ωρωπός Γυμνάσιο Ωρωπού Έργα ΣΔΙΤ σχολικών μονάδων Μάϊος

9 04.01 Αναγκαιότητα έργου - Υφιστάμενη κατάσταση σχολικών μονάδων του έργου ΕΡΓΟ ΣΔΙΤ 1Β Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση 10 σχολικών μονάδων στην Αττική Υφιστάμενη κατάσταση Σχολική μονάδα Υφιστάμενη κατάσταση ο Γυμνάσιο Αθηνών [Ακαδημία Πλάτωνος] 2. Μουσικό Γυμνάσιο Αθηνών [Ακαδημία Πλάτωνος] 3. Μουσικό Λύκειο Αθηνών [Ακαδημία Πλάτωνος] ο Λύκειο Αθηνών [Σεπόλια] ο Νηπιαγωγείο Αθηνών [Σεπόλια] Συστεγάζεται με το 27 ο Λύκειο Αθηνών σε διδακτήριο ανέγερσης του 1969, το οποίο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κακής κατάστασης. Για να καλυφθούν οι συνολικές ανάγκες σε αίθουσες έχει γίνει προσθήκη 19 προκατασκευασμένων αιθουσών στο σχολικό συγκρότημα. Ο Δήμος Αθηναίων δεν διαθέτει κανένα Μουσικό Σχολείο. Στην περιφέρεια Αττικής υπάρχουν 4 μουσικά γυμνάσια λύκεια, στους Δήμους Πειραιά, Άνω Λιοσίων, Παλλήνης και Αλίμου. Ο Δήμος Αθηναίων δεν διαθέτει κανένα Μουσικό Σχολείο. Στην περιφέρεια Αττικής υπάρχουν 4 μουσικά γυμνάσια λύκεια, στους Δήμους Πειραιά, Άνω Λιοσίων, Παλλήνης και Αλίμου. Συστεγάζεται με το 50 ο Γυμνάσιο Αθηνών σε διδακτήριο ανέγερσης του 1992 σε κακή κατάσταση, με ανεπαρκή αύλειο χώρο. Το σχολικό συγκρότημα εμφανίζει έλλειψη σε αίθουσες και έχουν μετατραπεί ειδικές αίθουσες σε διδασκαλίας, έχουν χωριστεί κανονικές αίθουσες σε μικρές και έχουν προστεθεί 3 προκατασκευασμένες για την αύξηση του συνολικού αριθμού τους. Το 61 ο Νηπιαγωγείο Αθηνών δεν διαθέτει δικό του κτίριο, στεγάζεται σε μια αίθουσα ισογείου του κτιρίου του 58 ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών (ανέγερσης 1955 & 1983), χρησιμοποιεί τις βοηθητικές και ειδικές αίθουσες του Δημοτικού και δεν διαθέτει ανεξάρτητο αύλειο χώρο ο Λύκειο Αθηνών Συστεγάζεται με το 54 ο & 55 ο Δημοτικό Σχολείο και 35 ο & 106 ο Νηπιαγωγείο Αθηνών σε κτίρια που περιλαμβάνουν πολλαπλές πτέρυγες, ανέγερσης από το 1931 έως το Η συστέγαση πολλών μονάδων σε έναν συγκριτικά μικρό χώρο έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη ειδικών αιθουσών και επαρκούς αύλειου χώρου για 613 μαθητές, ενώ για την κάλυψη των αναγκών σε αίθουσες διδασκαλίας έχουν χωριστεί στη μέση αρκετές από τις αρχικές-κανονικες αίθουσες. 7. Ειδικό Σχολείο Στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Νέου Ηρακλείου 8. ΤΕΕ ΣΕΚ Μεγάρων Το ΕΠΑΛ ΣΕΚ Μεγάρων & Νέας Περάμου στεγάζεται σε διδακτήριο του 1982 σε μέτρια κατάσταση. Το κτίριο δεν καλύπτει τις τρέχουσες ανάγκες ενός προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης, και έχει γίνει νεότερη προσθήκη προκατασκευασμένων αιθουσών. Ταυτόχρονα, η Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (τα εργαστήρια του ΕΠΑΛ) στεγάζεται σε μισθωμένο ακατάλληλο κτίριο. 9. Δημοτικό Σχολείο Νηπιαγωγείο Ωρωπού Το Νηπιαγωγείο Ωρωπού στεγάζεται σε 2 προκατασκευασμένες αίθουσες με προφανείς ελλείψεις, ενώ το Δημοτικό Σχολείο Ωρωπού για να λειτουργήσει ως 6/θεσιο κάνει χρήση της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων για διδασκαλία, αλλά και 3 αιθουσών προκατασκευής. 10. Γυμνάσιο Ωρωπού Η πρώην κοινότητα Ωρωπού δεν διαθέτει κανένα Γυμνάσιο, οπότε οι μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εξυπηρετούνται από το κοντινότερο Γυμνάσιο της Σκάλας Ωρωπού, που απέχει γύρω στα 4,5χμ οδικώς. Έργα ΣΔΙΤ σχολικών μονάδων Μάϊος

10 04.02 Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις των σχολείων Οι παρακάτω φωτορεαλιστικές απεικονίσεις υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, οι μελέτες για το Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο Αθηνών [Ακαδημίας Πλάτωνος] και το 50 ο Λύκειο και 61 ο Νηπιαγωγείο Αθηνών [Σεπόλια] υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο J&P ΑΒΑΞ ΑΕ. Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο Αθηνών [Ακαδημία Πλάτωνος] J&P ΑΒΑΞ ΑΕ 50 ο Λύκειο & 61 ο Νηπιαγωγείο Αθηνών [Σεπόλια] J&P ΑΒΑΞ ΑΕ Έργα ΣΔΙΤ σχολικών μονάδων Μάϊος

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Υπογραφή δύο έργων ΣΔΙΤ για σχολικές μονάδες από την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ Αθήνα, 12 Μαΐου 2014 Τον Απρίλιο και Μάϊο 2014 υπεγράφησαν οι συμβάσεις με

Διαβάστε περισσότερα

Η Νέα Εκπαιδευτική πολιτική και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Νέα Εκπαιδευτική πολιτική και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Νέα Εκπαιδευτική πολιτική και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Φεβρουάριος 2011 Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Φεβρουάριος 2011 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (23ΣΕ45372) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Σελίδα 1 από 20 From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Ο θεσμός των ΣΔΙΤ Η ανάπτυξη μιας χώρας και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της συνδέονται,

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ε. Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: CCI: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1)

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Έργο: «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική Μελέτη για την Αξιοποίηση του Κέντρου Αποθεραπείας Βούλας κατά την Δ Προγραμματική Περίοδο

Οικονομοτεχνική Μελέτη για την Αξιοποίηση του Κέντρου Αποθεραπείας Βούλας κατά την Δ Προγραμματική Περίοδο ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Οικονομοτεχνική Μελέτη για την Αξιοποίηση του Κέντρου Αποθεραπείας Βούλας κατά την Δ Προγραμματική Περίοδο ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ Για αυτά που γίνονται και για αυτά που μπορούν να γίνουν... ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ Φίλες και φίλοι, Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια βρέθηκε εν μέσω μιας μεγάλης κοινωνικής, οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο βασικός σκοπός του μέτρου είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η επέκταση των υποδομών όλων των βαθμίδων περίθαλψης και πρόνοιας.

Ο βασικός σκοπός του μέτρου είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η επέκταση των υποδομών όλων των βαθμίδων περίθαλψης και πρόνοιας. 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Υπάρχουσα κατάσταση Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί τον τόπο συγκέντρωσης του κύριου όγκου των υπηρεσιών υγείας πρόνοιας καθώς και του ιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Γιάννης Τόσκας Συγκοινωνιολόγος (ΜS-MUP) Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Ι. Πολιτικές αστικών μεταφορών στην Ευρώπη Tο βασικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 2η Έκθεση αποτελεσμάτων καταγραφής αναγκών προβλημάτων Σχολικών Μονάδων Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας.

ΘΕΜΑ: 2η Έκθεση αποτελεσμάτων καταγραφής αναγκών προβλημάτων Σχολικών Μονάδων Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Ελευσίνα, 31 Δεκ 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Αρ. πρωτ.: 30837 Ταχ.Δνση: Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος Τ.Κ-Πόλη: 19200 Ελευσίνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07 περιεχόμενα ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07 Διοικητικές παρεμβάσεις... 09 Α. Οργάνωση διοικητικών υποδομών - Εκσυγχρονισμός οργάνωσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ελισάβετ Πρέζα. Θεόδωρος Μεταξάς. Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ε mail: Metaxas@econ.uth.

Ελισάβετ Πρέζα. Θεόδωρος Μεταξάς. Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ε mail: Metaxas@econ.uth. ΟΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΩΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Ελισάβετ Πρέζα Περιφερειολόγος Οικονομολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Κοινή έκθεση Επιτροπής-ΕΤΕπ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 27-28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128 Ενότητα 1: «Στρατηγικόςς Σχεδιασμός» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014» ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ιούλιος 2012 Σελίδα 1 από 128 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για ένταξη στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για ένταξη στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για ένταξη στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Θετικών & Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μαθηματικών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ηράκλειο Δεκέμβριος 2009 2 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Δεκέμβριος 2009 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης,

Διαβάστε περισσότερα

www.pwc.com Χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020

www.pwc.com Χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 www.pwc.com Χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 Σεπτέμβριος 2014 1. Ο ρόλος των χρηματοδοτικών εργαλείων μέσα από την Πολιτική Συνοχής 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Καποδίστριας-Πρόγραμμα Καλλικράτης & Οικονομική Ανάλυση Δήμου Κασσάνδρας

Σχέδιο Καποδίστριας-Πρόγραμμα Καλλικράτης & Οικονομική Ανάλυση Δήμου Κασσάνδρας Σχέδιο Καποδίστριας-Πρόγραμμα Καλλικράτης & Οικονομική Ανάλυση Δήμου Κασσάνδρας Vs ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΩΓΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΖΙΑΡΗ ΑΝΝΑ Σχολή : Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα : Λογιστικής Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα