Βασικές Οικονοµικές Έννοιες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βασικές Οικονοµικές Έννοιες"

Transcript

1 ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βασικές Οικονοµικές Έννοιες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 1. Καταναλωτικά και καταναλωτά αγαθά είναι ταυτόσηµες έννοιες. Σ Λ 2. Το αυτοκίνητο µιας επιχείρησης είναι κεφαλαιουχικό αγαθό. Σ Λ 3. Η βενζίνη είναι διαρκές αγαθό. Σ Λ 4. Η έννοια της αγοράς περιλαµβάνει και τα µέσα µε τα οποία µπορεί να πραγµατοποιηθεί µια αγοραπωλησία. Σ Λ 5. Αν µια οικονοµία παράγει σε ένα σηµείο κάτω από την καµπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων, τότε ορισµένοι ή όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές της υποαπασχολούνται. Σ Λ 6. Ο συνδυασµός που αντιστοιχεί σε ένα σηµείο πάνω από την καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων είναι ανέφικτος. Σ Λ 7. Ο καταµερισµός των έργων δηµιουργεί µόνο προβλήµατα σε µια οικονοµία. Σ Λ 8. Οι ροές που εµφανίζονται στο οικονοµικό κύκλωµα έχουν πάντοτε το ίδιο µέγεθος. Σ Λ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 1. Κεφαλαιουχικά αγαθά είναι α) όλα τα διαρκή αγαθά. β) όλα τα καταναλωτά αγαθά. 9

2 γ) µόνο τα αγαθά που χρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία από την οποία παράγονται άλλα αγαθά δ) µόνο τα αγαθά που χρησιµοποιούνται για την άµεση ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώπου. 2. Ποιο από τα παρακάτω είναι καταναλωτό αγαθό; α) Το ηλεκτρικό ρεύµα β) Το βιβλίο γ) Το τραπέζι δ) Το αυτοκίνητο 3. Η καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων δείχνει α) τον κεφαλαιουχικό εξοπλισµό µιας οικονοµίας. β) την ποσότητα των παραγωγικών συντελεστών µιας οικονοµίας. γ) το βαθµό ανάπτυξης µιας οικονοµίας. δ) κανένα από τα παραπάνω. 4. Αν µια οικονοµία παράγει σε ένα σηµείο κάτω από την καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων, τότε συνεπάγεται α) ότι η οικονοµία παράγει περισσότερα καταναλωτικά παρά κεφαλαιουχικά αγαθά. β) ότι η οικονοµία δεν παράγει αρκετά κεφαλαιουχικά αγαθά. γ) ότι η οικονοµία απασχολεί πλήρως όλους τους παραγωγικούς της συντελεστές. δ) κανένα από τα παραπάνω. 5. Ένα από τα πλεονεκτήµατα του καταµερισµού των έργων είναι ότι α) τα νοικοκυριά παράγουν µόνα τους σχεδόν όλα τα αγαθά που καταναλώνουν. β) η εργασία κάθε ατόµου είναι ανεξάρτητη από την εργασία των άλλων µελών της κοινωνίας. γ) κάθε άτοµο κάνει ταυτόχρονα πολλές δουλειές και δεν πλήττει. δ) κάθε άτοµο µπορεί να απασχοληθεί εκεί που µπορεί να αποδώσει περισσότερο. 10

3 6. Το βασικό οικονοµικό πρόβληµα κάθε χώρας είναι α) η ανεπαρκής εκπαίδευση των εργαζοµένων. β) η κακή οργάνωση των επιχειρήσεων. γ) η σχετική έλλειψη των παραγωγικών συντελεστών. δ) η ελλιπής ενηµέρωση των επιχειρήσεων για τις ανάγκες των καταναλωτών. Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, τοποθετώντας όποιες λέξεις είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων. Να προσαρµόσετε τις λέξεις, αν χρειάζεται, στην κατάλληλη πτώση. 1. χρήµα, έδαφος, κεφάλαιο, προϊόν Ο συντελεστής περιλαµβάνει όλα τα που χρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή άλλων προϊόντων. 2. σύστηµα, άτοµο, αγαθό, πρόβληµα Το οικονοµικό κάθε κοινωνίας προέρχεται από τη διαφορά που υπάρχει µεταξύ του πλήθους των αναγκών που οι άνθρωποι επιδιώκουν να ικανοποιήσουν και του περιορισµένου όγκου των που υπάρχουν για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών. 3. κύκλωµα, είδος, σύνολο, πλεόνασµα Ο όρος οικονοµικό χαρακτηρίζει το των σχέσεων που δηµιουργούνται µεταξύ των βασικών µονάδων ενός οικονοµικού συστήµατος. 4. άτοµο, κύκλωµα, αποτέλεσµα, αγαθό Κάθε οικονοµικό είναι παραγωγικής διαδικασίας στην οποία χρησιµοποιούνται οι συντελεστές της παραγωγής. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 11

4 Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Ποια είναι τα τέσσερα ερωτήµατα που εκφράζουν τα γενικά προβλήµατα που µελετά η Πολιτική Οικονοµία; 2. Τι είναι οικονοµικά αγαθά και τι ελεύθερα αγαθά; 3. Σε ποιες κατηγορίες ταξινοµούνται τα οικονοµικά αγαθά; 4. Τι είναι αγορά; 5. Ποια είναι η βασική επιδίωξη του νοικοκυριού; 6. Ποιες είναι οι οικονοµικές αποφάσεις που παίρνει το νοικοκυριό σχετικά µε τη χρησιµοποίηση του εισοδήµατός του; Να αναφέρετε τέσσερις παράγοντες που επηρεάζουν αυτές τις αποφάσεις. 7. Ποιος είναι ο αντικειµενικός σκοπός της επιχείρησης; 8. Ποιος είναι ο αντικειµενικός σκοπός των εργατικών σωµατείων; 9. Ποια είναι η βασική επιδίωξη του κράτους; 10. Τι σηµαίνει παραγωγική διαδικασία; 11. Σε ποιες κατηγορίες ταξινοµούνται οι παραγωγικοί συντελεστές και τι περιλαµβάνει η κάθε κατηγορία; 12. Τι δείχνει η καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων; 13. Τι σηµαίνει ο όρος κόστος ευκαιρίας; 14. Τι είναι καταµερισµός των έργων ή της εργασίας; 15. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα του καταµερισµού των έργων; 16. Τι είναι χρήµα; 17. Ποιες ροές εµφανίζονται στο διάγραµµα του οικονοµικού κυκλώµατος; 18. Ποιο είναι το κύριο οικονοµικό πρόβληµα κάθε κοινωνίας; Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις 1. Σχεδιάστε την καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων µιας υποθετικής οικονοµίας και ερµηνεύστε το διάγραµµα. 2. Περιγράψτε τις ροές αγαθών, παραγωγικών συντελεστών και χρήµατος που εµφανίζονται στο διάγραµµα του οικονοµικού κυκλώµατος. 3. Εξηγήστε γιατί ο καταµερισµός των έργων οδηγεί στην αύξηση της παραγωγής. 4. Έστω ότι µια οικονοµία παράγει µόνο δύο αγαθά, Χ και Ψ, χρησιµοποιώντας όλους τους παραγωγικούς συντελεστές µε την υπάρχουσα τεχνολογία. Οι 12

5 µέγιστοι συνδυασµοί ποσοτήτων του Χ και Ψ που είναι δυνατόν να παραχθούν δίνονται στον παρακάτω πίνακα: Συνδυασµός Ποσότητα αγαθού Χ Ποσότητα αγαθού Ψ παραγωγής (τόνοι ανά έτος) (τόνοι ανά έτος) Α 0 40 Β Γ Ε α) Να κατασκευάσετε την καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων και να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του Χ σε όρους του Ψ και του Ψ σε όρους του Χ. Είναι οι συνδυασµοί Κ (Χ = 80, Ψ = 25) και Π (Χ = 150, Ψ = 25) εφικτοί και γιατί; β) Εάν η ποσότητα του Χ είναι 94, να υπολογίσετε µε τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας τη µέγιστη ποσότητα του Ψ. Είναι ο συνδυασµός Μ (Χ = 101, Ψ = 27) εφικτός και γιατί; γ) Υποθέστε ότι µια τεχνολογική ανακάλυψη κάνει εφικτή την αύξηση της παραγωγής του Ψ κατά 20%. Να κατασκευάσετε τη νέα καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων. 5. Στην παραπάνω άσκηση, υποθέστε ότι οι µέγιστοι συνδυασµοί ποσοτήτων του Χ και Ψ που είναι δυνατόν να παραχθούν, δίνονται από τη σχέση: Ψ = 100-2Χ. α) Να κατασκευάσετε την καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων και να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του Ψ σε όρους του Χ. Τι παρατηρείτε; β) Είναι οι συνδυασµοί Α (Χ = 25, Ψ = 55) και Β (Χ = 30, Ψ = 35) εφικτοί και γιατί; 13

6 ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ «ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣ» ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 1. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. Το ίδιο αγαθό ανάλογα µε τη χρήση του, µπορεί να είναι κεφαλαιουχικό ή καταναλωτικό αγαθό. Σ Λ Β. ικαιολογήστε την απάντησή σας. 2. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. Εάν µια οικονοµία παράγει σ ένα σηµείο κάτω από την καµπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων και θέλει να αυξήσει την παραγωγή του ενός αγαθού, τότε θα πρέπει οπωσδήποτε να µειώσει την παραγωγή του άλλου. Σ Λ Β. ικαιολογήστε την απάντησή σας. 3. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. Το κύριο οικονοµικό πρόβληµα κάθε κοινωνίας είναι η σχετική έλλειψη αγαθών. Β. ικαιολογήστε την απάντησή σας. Σ Λ 14

7 ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ζήτηση των αγαθών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 1. Κάθε φορά που µεταβάλλεται η τιµή ενός αγαθού, µεταβάλλεται και η ζήτησή του. Σ Λ 2. Όταν αυξάνεται η τιµή ενός αγαθού, η ζήτησή του µειώνεται. Σ Λ 3. Αν δυο αγαθά είναι υποκατάστατα και µειωθεί η τιµή του ενός, τότε θα αυξηθεί η ζήτηση του άλλου. Σ Λ 4. Αν δυο αγαθά είναι συµπληρωµατικά και αυξηθεί η ζήτηση του ενός, τότε θα µειωθεί η ζήτηση του άλλου. Σ Λ 5. Όταν Ε D < 1, η ζήτηση είναι ελαστική. Σ Λ 6. Αν η ζήτηση είναι ελαστική και µειωθεί η τιµή, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών θα αυξηθεί. Σ Λ 7. Αν η ζήτηση είναι ανελαστική και µειωθεί η τιµή, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών θα µειωθεί. Σ Λ 8. Η εισοδηµατική ελαστικότητα των κανονικών αγαθών είναι αρνητική. Σ Λ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 1. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης της ζήτησης που έχει τον τύπο: Q D = α + βρ α) είναι ευθεία γραµµή. β) είναι καµπύλη. γ) είναι ισοσκελής υπερβολή. δ) θα µπορούσε να είναι οτιδήποτε από τα παραπάνω. 2. Ποια από τα παρακάτω αγαθά είναι συµπληρωµατικά; 15

8 α) Το κρασί και η µπύρα β) Τα σπίρτα και ο αναπτήρας γ) Το βούτυρο και η µαργαρίνη δ) Η φωτογραφική µηχανή και το φιλµ 3. Αν τα αγαθά Χ και Ψ είναι υποκατάστατα, µια αύξηση της τιµής του Χ, θα επιφέρει α) µείωση στη ζήτηση του Χ. β) αύξηση στη ζήτηση του Ψ. γ) αύξηση στη ζητούµενη ποσότητα του Χ και µείωση στη ζητούµενη ποσότητα του Ψ. δ) κανένα από τα παραπάνω. 4. Τα αγαθά των οποίων η ζήτηση µειώνεται όταν αυξάνεται το εισόδηµα των καταναλωτών, ονοµάζονται α) κανονικά αγαθά. β) κατώτερα αγαθά. γ) συµπληρωµατικά αγαθά. δ) υποκατάστατα αγαθά. Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, τοποθετώντας όποιες λέξεις είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων. Να προσαρµόσετε τις λέξεις, αν χρειάζεται, στην κατάλληλη πτώση. 1. παραγωγή, αγορά, χρησιµότητα, συµπεριφορά Η επιδίωξη της µέγιστης αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό της του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών. 2. διάρκεια, ένταση, ικανοποίηση, παραγωγή Όσο αυξάνεται η ποσότητα ενός συγκεκριµένου αγαθού που χρησιµοποιείται για την ικανοποίηση µιας ανάγκης, τόσο η αυτής της ανάγκης µειώνεται, ώσπου επέρχεται πλήρης ή κορεσµός. 3. προσφορά, παραγωγή, ελαστικότητα, ποιότητα, τιµή, ζήτηση 16

9 Η ποσοστιαία µεταβολή της ζητούµενης ποσότητας ως προς την ποσοστιαία µεταβολή της τιµής ονοµάζεται ως προς την. 4. ποσότητα, ελαστικότητα, τιµή, προσφορά Όταν η καµπύλη ζήτησης είναι ισοσκελής υπερβολή, τότε σε όλο το µήκος της καµπύλης η της ζήτησης είναι σε απόλυτη ίση µε τη µονάδα. 5. πραγµατική, αρνητική, θετική, εισοδηµατική Η ελαστικότητα των κανονικών αγαθών είναι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Τι είναι οικονοµικές ανάγκες; 2. Ποιες είναι οι ιδιότητες των αναγκών; 3. Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που συντελούν στον πολλαπλασιασµό και στην εξέλιξη των αναγκών; 4. Τι σηµαίνει ορθολογικός καταναλωτής; 5. Πότε ο ορθολογικός καταναλωτής βρίσκεται σε ισορροπία; 6. Τι αναφέρει ο νόµος της ζήτησης; 7. Τι είναι η καµπύλη ζήτησης; 8. Σε τι διαφέρει η ατοµική από την αγοραία καµπύλη ζήτησης; 9. Ποιοι παράγοντες δεχόµαστε ότι παραµένουν σταθεροί όταν µελετάµε τις µεταβολές στις ζητούµενες ποσότητες ενός αγαθού καθώς µεταβάλλεται η τιµή του; 10. Ποιοι είναι οι βασικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης; 11. Τι είναι υποκατάστατα αγαθά; 12. Τι είναι συµπληρωµατικά αγαθά; 13. Τι είναι ελαστικότητα ζήτησης; 14. Πότε η ζήτηση χαρακτηρίζεται ελαστική και πότε ανελαστική; 15. Τι είναι εισοδηµατική ελαστικότητα; 16. Τι είναι κανονικό και τι κατώτερο αγαθό; 17

10 Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις 1. Περιγράψτε µε τη βοήθεια διαγράµµατος τη διαφορά µεταξύ της µεταβολής της ζητούµενης ποσότητας και της µεταβολής της ζήτησης. 2. είξτε διαγραµµατικά πώς η αύξηση της τιµής του µοσχαρίσιου κρέατος επηρεάζει τη ζήτηση του χοιρινού κρέατος. 3. Η ζήτηση ενός αγαθού Χ δίνεται από τη συνάρτηση: Q D = Ρ. α) Να παρασταθεί γραφικά η ζήτηση του Χ. β) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της ζήτησης στα σηµεία: Α (Ρ 1, Q 1 ), Β (Ρ 2, Q 2 ), Γ (Ρ 3, Q 3 ), όταν Ρ 1 = 150, Ρ 2 = 100 και Ρ 3 = 50. Τι παρατηρείτε; 4. Έστω ότι η τοξοειδής ελαστικότητα είναι Ε ΑΒ = - 1,75 και Α (Ρ Α = 20, Q Α = 15), Β (Ρ Β = 15, Q Β = ;). α) Να υπολογίσετε το Q Β. β) Να επαληθεύσετε µε τα παραπάνω δεδοµένα ότι Ε Α > Ε ΑΒ > Ε Β. 5. ίνεται ο παρακάτω πίνακας: Τιµή Ζητούµενη Ποσότητα Εισόδηµα Καταναλωτών Α Β Γ α) Να βρεθεί η εισοδηµατική ελαστικότητα E YA (από το Α στο Β). β) Να βρεθεί η ελαστικότητα ζήτησης Ε Β. 6. Αρχικά η ζητούµενη ποσότητα είναι 20 µονάδες. Αν µειωθεί η τιµή κατά 10% (E D = - 2) και µετά αυξηθεί το εισόδηµα (Ε Υ = 1) και η τελική ζητούµενη ποσότητα είναι 30 µονάδες, να βρεθεί η ποσοστιαία µεταβολή του εισοδήµατος. 18

11 7. Στην τιµή Ρ Α = 10 δρχ., η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Χ είναι δρχ. Αν µειωθεί η τιµή του Χ από Ρ Α = 10 δρχ. σε Ρ Β = 8 δρχ. (ceteris paribus) και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Χ αυξηθεί κατά 20%, να υπολογιστεί η ελαστικότητα της ζήτησης στο σηµείο Α (Ρ Α, Q Α ). ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 1. Α. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. Ποια από τα παρακάτω αγαθά είναι υποκατάστατα; α) Το ψυγείο και το ηλεκτρικό ρεύµα β) Η φούστα και η µπλούζα γ) Το µήλο και το πορτοκάλι δ) Όλα τα παραπάνω Β. ικαιολογήστε την απάντησή σας. 2. Α. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. Μια αύξηση της τιµής του καφέ, θα επιφέρει α) αύξηση στη ζητούµενη ποσότητα της ζάχαρης. β) µείωση στη ζήτηση της ζάχαρης. γ) µείωση στη ζήτηση του καφέ. δ) αύξηση στη ζητούµενη ποσότητα του καφέ. Β. ικαιολογήστε την απάντησή σας. 19

12 ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 1. Η οικονοµική επιστήµη διακρίνει δύο περιόδους παραγωγής, τη βραχυχρόνια και τη µακροχρόνια. Σ Λ 2. Στη µακροχρόνια περίοδο παραγωγής, όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές είναι σταθεροί. Σ Λ 3. Όταν το οριακό προϊόν γίνεται µηδέν, το συνολικό προϊόν αποκτά τη µέγιστη τιµή του. Σ Λ 4. Ο νόµος της φθίνουσας απόδοσης ισχύει µόνο στη µακροχρόνια περίοδο που η τεχνολογία µεταβάλλεται. Σ Λ 5. Οι δαπάνες που καταβάλλονται για τους µεταβλητούς συντελεστές αποτελούν το σταθερό κόστος της Σ Λ επιχείρησης. 6. Το οριακό κόστος δείχνει το ρυθµό µε τον οποίο µεταβάλλεται το συνολικό κόστος, όταν µεταβάλλεται η παραγωγή κατά µία µονάδα. Σ Λ 7. Η καµπύλη του οριακού κόστους ανερχόµενη συναντά τις καµπύλες του µέσου µεταβλητού και του µέσου συνολικού κόστους στα κατώτατα σηµεία τους. Σ Λ 8. Όταν το µέσο προϊόν λαµβάνει τη µεγαλύτερη τιµή του, το µέσο µεταβλητό κόστος λαµβάνει τη µικρότερη τιµή του. Σ Λ 9. Όταν αυξάνεται το οριακό προϊόν, αυξάνεται και το οριακό κόστος. Σ Λ 10. Η καµπύλη του οριακού κόστους βρίσκεται κάτω από την καµπύλη του µέσου µεταβλητού κόστους όσο το τελευταίο 20

13 µειώνεται. Σ Λ 11. Η καθοδική πορεία της καµπύλης του µέσου και οριακού κόστους στη µακροχρόνια περίοδο οφείλεται στις «αντιοικονοµίες κλίµακας». Σ Λ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 1. Το οριακό προϊόν της εργασίας είναι α) η µεταβολή που επέρχεται στο µέσο προϊόν εξαιτίας της παρουσίας του επιπλέον εργάτη. β) η µεταβολή που επέρχεται στο συνολικό προϊόν εξαιτίας της προσθήκης κάθε φορά στην παραγωγή του τελευταίου εργάτη. γ) το προϊόν που παράγει κάθε φορά ο συγκεκριµένος επιπλέον εργάτης. δ) όλα τα παραπάνω. 2. Όταν το συνολικό προϊόν λαµβάνει τη µέγιστη τιµή του, α) το οριακό προϊόν είναι επίσης στη µέγιστη τιµή του. β) το µέσο προϊόν είναι επίσης στη µέγιστη τιµή του. γ) το οριακό προϊόν είναι µηδέν. δ) το µέσο προϊόν είναι µηδέν. 3. Όταν το συνολικό προϊόν λαµβάνει τη µέγιστη τιµή του, α) το οριακό κόστος έχει την ελάχιστη τιµή του. β) το µέσο µεταβλητό κόστος έχει την ελάχιστη τιµή του. γ) η τιµή του οριακού κόστους είναι µικρότερη από την τιµή του µέσου µεταβλητού κόστους. δ) η τιµή του οριακού κόστους είναι µεγαλύτερη από την τιµή του µέσου µεταβλητού κόστους. 4. Όταν το οριακό προϊόν αρχίζει να µειώνεται, 21

14 α) το µέσο µεταβλητό κόστος αρχίζει να αυξάνεται. β) το οριακό κόστος συνεχίζει να µειώνεται. γ) η τιµή του οριακού κόστους είναι µεγαλύτερη από την τιµή του µέσου µεταβλητού κόστους. δ) η τιµή του οριακού κόστους είναι µικρότερη από την τιµή του µέσου µεταβλητού κόστους. 5. Η ανοδική πορεία της καµπύλης του µέσου και οριακού κόστους στη µακροχρόνια περίοδο, οφείλεται α) αποκλειστικά στο νόµο της φθίνουσας απόδοσης. β) αποκλειστικά στις οικονοµίες κλίµακας. γ) στο νόµο της φθίνουσας απόδοσης και στις οικονοµίες κλίµακας. δ) σε κανένα από τα παραπάνω. 22

15 Ερωτήσεις αντιστοίχισης Να συµπληρώσετε δίπλα από κάθε κενό της στήλης Α, τον αριθµό που αντιστοιχεί από τη στήλη Β. 1. Α Β 1. η µεταβολή που επέρχεται στο συνολικό προϊόν όταν µεταβάλλεται ο µεταβλητός συντελεστής κατά µία µονάδα 2. η µεταβολή που επέρχεται στο µέσο προϊόν όταν µεταβάλλεται ο µεταβλητός συντελεστής κατά µία µονάδα Μέσο προϊόν 3. ο λόγος του συνολικού προϊόντος προς τις µονάδες όλων των συντελεστών παραγωγής Οριακό προϊόν 4. ο λόγος του συνολικού προϊόντος προς τις µονάδες του µεταβλητού συντελεστή Μέσο κόστος 5. η µεταβολή που επέρχεται στο µέσο σταθερό κόστος όταν µεταβάλλεται η παραγωγή κατά µία Οριακό κόστος µονάδα 6. η µεταβολή που επέρχεται στο συνολικό κόστος όταν µεταβάλλεται η παραγωγή κατά µία µονάδα 7. ο λόγος του συνολικού κόστους προς την ποσότητα παραγωγής 8. ο λόγος του µεταβλητού κόστους προς την ποσότητα παραγωγής 23

16 2. Α Όταν το οριακό προϊόν είναι στη µέγιστη τιµή του Όταν το συνολικό προϊόν είναι στη µέγιστη τιµή του Όταν το µέσο προϊόν είναι στη µέγιστη τιµή του Β 1. το µέσο συνολικό κόστος είναι στην ελάχιστη τιµή του 2. η τιµή του οριακού προϊόντος είναι ίση µε την τιµή του µέσου προϊόντος 3. η τιµή του µέσου προϊόντος είναι µηδενική 4. το οριακό κόστος είναι στην ελάχιστη τιµή του 5. η τιµή του οριακού προϊόντος είναι µηδενική Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, τοποθετώντας όποιες λέξεις είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων. Να προσαρµόσετε τις λέξεις, αν χρειάζεται, στην κατάλληλη πτώση. 1. διαδικασία, σχέση, δυνατότητα, συνάρτηση Η παραγωγής εκφράζει τη που συνδέει τη µέγιστη ποσότητα προϊόντος, που µπορεί να παραχθεί σε ορισµένο χρόνο, µε συγκεκριµένες ποσότητες συντελεστών. 2. οριακό, µέσο, συνολικό, σταθερό Η καµπύλη του προϊόντος τέµνει πάντοτε την καµπύλη του προϊόντος από πάνω προς τα κάτω στη µέγιστη τιµή του. 3. απόδοση, πορεία, καµπύλη, διαπίστωση Ο νόµος της φθίνουσας είναι µια εµπειρική που ισχύει για κάθε παραγωγική διαδικασία. 24

17 4. βραχυχρόνιο, µεταβλητό, συνολικό, µακροχρόνιο, σταθερό, προσωρινό Όσο η παραγωγή αυξάνεται, η σηµασία του µέσου κόστους µειώνεται και το µέσο κόστος επηρεάζεται κυρίως από το µέσο κόστος και ακολουθεί την ίδια ανοδική πορεία µε αυτό. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Τι εννοούµε µε τον όρο παραγωγή; 2. Τι είναι βραχυχρόνια και τι µακροχρόνια περίοδος παραγωγής; 3. Τι εκφράζει η συνάρτηση παραγωγής; 4. Τι είναι συνολικό προϊόν; 5. Τι είναι µέσο και τι οριακό προϊόν; 6. Τι δηλώνει ο νόµος της φθίνουσας απόδοσης; 7. Τι είναι µέσο σταθερό, µέσο µεταβλητό και µέσο συνολικό κόστος; 8. Τι είναι οριακό κόστος; 9. Πού οφείλεται η πορεία της καµπύλης του µέσου και του οριακού κόστους στη µακροχρόνια περίοδο; 10. Σε ποιους παράγοντες οφείλονται οι οικονοµίες κλίµακας; 11. Από ποιους παράγοντες προέρχονται οι αντιοικονοµίες κλίµακας; Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις 1. Σχολιάστε την πρόταση: «Η πορεία της καµπύλης τόσο του µέσου όσο και του οριακού κόστους στη µακροχρόνια περίοδο φαίνεται να µοιάζει µε τη συµπεριφορά των αντίστοιχων µεγεθών κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο, όµως η αιτία της πορείας τους είναι διαφορετική». 2. Σχεδιάστε τις αντιπροσωπευτικές καµπύλες του µέσου και οριακού προϊόντος και τις αντίστοιχες του µέσου µεταβλητού και οριακού κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής. Χρησιµοποιήστε δύο διαγράµµατα, το ένα κάτω από το άλλο. Στη συνέχεια, περιγράψτε τη σχέση µεταξύ του οριακού και µέσου προϊόντος και τη σχέση µεταξύ του οριακού και µέσου µεταβλητού κόστους. 25

18 3. Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η βραχυχρόνια συνάρτηση παραγωγής µιας επιχείρησης (ο µοναδικός µεταβλητός συντελεστής είναι η εργασία). Αριθµός εργατών (L) Συνολικό προϊόν (Q) α) Να παρασταθεί γραφικά το συνολικό προϊόν. β) Να εξηγήσετε γιατί η πορεία της καµπύλης του συνολικού προϊόντος που σχεδιάσατε οφείλεται στο νόµο της φθίνουσας απόδοσης. γ) Να σηµειώσετε µε το γράµµα Φ το σηµείο της καµπύλης του συνολικού προϊόντος στο οποίο εµφανίζεται ο νόµος της φθίνουσας απόδοσης. 4. Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας: Αριθµός εργατών (L) Συνολικό προϊόν (Q) Οριακό προϊόν (ΜΡ) Μέσο προϊόν (ΑΡ) Τα δεδοµένα του παρακάτω πίνακα αφορούν µια επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο. Αριθµός εργατών (L) Συνολικό προϊόν (Q) Οριακό προϊόν (ΜΡ) Μέσο προϊόν (ΑΡ) Οριακό κόστος (ΜC) Μέσο µεταβλητό κόστος (AVC)

19 Να συµπληρωθεί ο παραπάνω πίνακας αν είναι γνωστό ότι ο µοναδικός µεταβλητός συντελεστής είναι η εργασία. 6. ίνεται ο παρακάτω πίνακας: Συνολικό προϊόν (Q) Οριακό κόστος (ΜC) Μεταβλητό κόστος (VC) Σταθερό κόστος (FC) α) Να συµπληρωθεί ο πίνακας. Συνολικό κόστος (TC) β) Να βρεθεί το µέσο συνολικό κόστος της 10ης µονάδας παραγωγής. γ) Να βρεθεί πόσο µεταβάλλεται το συνολικό κόστος όταν η παραγωγή µεταβάλλεται από 18 σε 28 µονάδες. 7. Όταν η επιχείρηση απασχολεί 5, 6 και 7 εργάτες, οι µονάδες του συνολικού προϊόντος είναι 80, 96 και 105 αντίστοιχα. Αν το σταθερό κόστος είναι δρχ. και οι µόνοι µεταβλητοί συντελεστές είναι η εργασία και οι πρώτες ύλες, µε εργατικό µισθό δρχ. και κόστος πρώτων υλών 10 δρχ. ανά µονάδα προϊόντος, να υπολογίσετε πόσες µονάδες αυξάνεται η παραγωγή όταν το συνολικό κόστος αυξάνεται από δρχ. σε δρχ. 8. Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα, χρησιµοποιώντας τις σχέσεις µεταξύ των µεγεθών του κόστους παραγωγής. Συνολικό προϊόν (Q) Οριακό κόστος (ΜC) Μεταβλητό κόστος (VC) Σταθερό κόστος (FC) Συνολικό κόστος (ΤC) Μέσο µεταβλητό κόστος (AVC) Μέσο σταθερό κόστος (ΑFC) Μέσο συνολικό κόστος (ATC) ,

20 ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ «ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣ» ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 1. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. Ο νόµος της φθίνουσας απόδοσης εµφανίζεται όταν το συνολικό προϊόν αρχίζει να µειώνεται. Β. ικαιολογήστε την απάντησή σας. Σ Λ 2. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. Όσο η παραγωγή αυξάνεται, το µέσο συνολικό κόστος επηρεάζεται κυρίως από το µέσο σταθερό κόστος. Β. ικαιολογήστε την απάντησή σας. Σ Λ 3. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. Οι µεταβολές του οριακού κόστους είναι µικρότερες από αυτές του µέσου κόστους. Β. ικαιολογήστε την απάντησή σας. Σ Λ 28

21 ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η προσφορά των αγαθών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 1. Η καµπύλη προσφοράς δείχνει τη σχέση µεταξύ της προσφερόµενης ποσότητας και του κόστους παραγωγής. Σ Λ 2. Η αγοραία καµπύλη προσφοράς ενός προϊόντος είναι το άθροισµα των καµπυλών προσφοράς των επιχειρήσεων που προσφέρουν το προϊόν. Σ Λ 3. Αν η τιµή ενός αγαθού αυξηθεί (ceteris paribus), θα αυξηθεί και η προσφορά του. Σ Λ 4. Όταν µεταβάλλεται η προσφορά ενός αγαθού, η καµπύλη προσφοράς του µετατοπίζεται. Σ Λ 5. Ο αριθµός των καταναλωτών είναι προσδιοριστικός παράγοντας της προσφοράς. Σ Λ 6. Αν Ε s < 1, τότε η προσφορά είναι ελαστική. Σ Λ 7. Η ελαστικότητα της προσφοράς είναι µεγαλύτερη στη µακροχρόνια απ ότι στη βραχυχρόνια περίοδο. Σ Λ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 1. Σύµφωνα µε το νόµο της προσφοράς, η αύξηση της τιµής επιφέρει α) αύξηση στην προσφερόµενη ποσότητα. β) µείωση στην προσφερόµενη ποσότητα. γ) αύξηση στην προσφορά. δ) µείωση στην προσφορά. 29

22 2. Ο νόµος της προσφοράς υποδηλώνει ότι η ελαστικότητα της προσφοράς είναι πάντοτε α) ελαστική. β) ανελαστική. γ) θετική. δ) αρνητική. 3. Εάν η τιµή ενός αγαθού αυξηθεί από 5 δρχ. σε 6 δρχ., και η προσφερόµενη ποσότητά του αυξηθεί από 10 µονάδες σε 15 µονάδες, τότε η ελαστικότητα της προσφοράς είναι α) 2,5. β) 0,1. γ) 10. δ) 0,4. 4. Ποιο από τα παρακάτω θα µπορούσε να επιφέρει αύξηση στην προσφορά ενός αγαθού; α) Η αύξηση της τιµής του αγαθού β) Η µείωση της τιµής του αγαθού γ) Η αύξηση των τιµών των παραγωγικών συντελεστών που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή του αγαθού δ) Η µείωση των τιµών των παραγωγικών συντελεστών που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή του αγαθού Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, τοποθετώντας όποιες λέξεις είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων. Να προσαρµόσετε τις λέξεις, αν χρειάζεται, στην κατάλληλη πτώση. 1. οριακό, µεταβλητό, συνολικό, σταθερό Το ανερχόµενο τµήµα της καµπύλης του κόστους που βρίσκεται πάνω από την καµπύλη του µέσου κόστους αποτελεί τη βραχυχρόνια καµπύλη προσφοράς της επιχείρησης. 2. τιµή, ζήτηση, κατανάλωση, προσφορά 30

23 Στην ελαστική η ποσοστιαία µεταβολή της προσφερόµενης ποσότητας είναι µεγαλύτερη από την ποσοστιαία µεταβολή της. 3. προσφορά, παραγωγή, ελαστικότητα, επιχείρηση Ο σπουδαιότερος παράγοντας που προσδιορίζει το µέγεθος της της είναι ο χρόνος. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Τι δείχνει η καµπύλη προσφοράς µιας επιχείρησης; 2. Τι είναι ο νόµος της προσφοράς; 3. Τι είναι αγοραία καµπύλη προσφοράς; 4. Ποιοι είναι οι βασικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς; 5. Τι είναι ελαστικότητα της προσφοράς; 6. Πότε η προσφορά είναι ελαστική; 7. Πότε η προσφορά είναι ανελαστική; 8. Τι τιµή παίρνει η ελαστικότητα της προσφοράς όταν η καµπύλη προσφοράς είναι ευθεία κάθετη προς τον άξονα των ποσοτήτων; Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις 1. Περιγράψετε µε τη βοήθεια διαγράµµατος τη διαφορά µεταξύ της µεταβολής της προσφερόµενης ποσότητας και της µεταβολής της προσφοράς. 2. Εξηγήστε γιατί οι τιµές των παραγωγικών συντελεστών και η τεχνολογία της παραγωγής είναι προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς. 3. Σχολιάστε την πρόταση: «Ο σπουδαιότερος όµως παράγοντας που προσδιορίζει το µέγεθος της ελαστικότητας της προσφοράς είναι ο χρόνος». 4. ίνεται ο παρακάτω πίνακας µιας επιχείρησης που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο: Συνολικό προϊόν (Q) Συνολικό κόστος (TC) α) Να κατασκευασθεί ο πίνακας προσφοράς της επιχείρησης. 31

24 β) Να παρασταθεί γραφικά η καµπύλη προσφοράς της επιχείρησης και να υπολογιστεί η ελαστικότητα της προσφοράς όταν η τιµή του προϊόντος αυξάνεται από 14 δρχ. σε 20 δρχ. 5. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα δεδοµένα µιας επιχείρησης που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο. Οι µεταβλητοί συντελεστές είναι η εργασία και οι πρώτες ύλες, µε εργατικό µισθό δρχ. και κόστος πρώτων υλών 20 δρχ. ανά µονάδα προϊόντος. Αριθµός εργατών (L) Οριακό προϊόν (ΜΡ) α) Να παρασταθεί γραφικά η καµπύλη προσφοράς της επιχείρησης. β) Να υπολογιστεί η ελαστικότητα της προσφοράς όταν η τιµή µεταβάλλεται από 920 δρχ. σε 620 δρχ. ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 1. Α. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. Ποιο από τα παρακάτω θα µπορούσε να αυξήσει την προσφορά του χοιρινού κρέατος; α) Η αύξηση της τιµής του χοιρινού κρέατος β) Η µείωση της τιµής του χοιρινού κρέατος γ) Η µείωση της τιµής του βοδινού κρέατος δ) Κανένα από τα παραπάνω Β. ικαιολογήστε την απάντησή σας. 2. Α. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. Όταν οι παραγωγοί πρέπει οπωσδήποτε να πουλήσουν µια δεδοµένη ποσότητα προϊόντος και ότι εισπράξουν, τότε η ελαστικότητα της προσφοράς είναι α) ελαστική. β) τελείως ελαστική. γ) τελείως ανελαστική. δ) κανένα από τα παραπάνω. Β. ικαιολογήστε την απάντησή σας. 32

25 ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο προσδιορισµός των τιµών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 1. Όταν η ζητούµενη ποσότητα είναι µεγαλύτερη από την προσφερόµενη, παρουσιάζεται πλεόνασµα. Σ Λ 2. Όταν υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση, η τιµή µειώνεται. Σ Λ 3. Εάν αυξηθεί η ζήτηση, µε σταθερή την προσφορά, η τιµή ισορροπίας θα αυξηθεί. Σ Λ 4. Εάν αυξηθεί η προσφορά, µε σταθερή τη ζήτηση, η ποσότητα ισορροπίας θα µειωθεί. Σ Λ 5. Όταν η ζήτηση και η προσφορά µεταβάλλονται ταυτόχρονα, η τιµή ισορροπίας µεταβάλλεται πάντοτε. Σ Λ 6. Το κράτος παρεµβαίνει αρκετές φορές στην αγορά και επιβάλλει κατώτατες τιµές σε αγαθά, για να προστατέψει τους καταναλωτές από την υπερβολική άνοδο των τιµών. Σ Λ 7. Οι τιµές ασφαλείας των γεωργικών προϊόντων, είναι µια κατηγορία κατώτατων τιµών. Σ Λ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. Απαντήστε στις ερωτήσεις 1-5, µε βάση το παρακάτω σχήµα. P S Ε D 0 Q 33

26 1. Εάν αυξηθεί η ζήτηση, µε σταθερή την προσφορά, α) η τιµή ισορροπίας θα µειωθεί. β) η ποσότητα ισορροπίας θα µειωθεί. γ) θα αυξηθεί η τιµή ισορροπίας και θα µειωθεί η ποσότητα ισορροπίας. δ) θα αυξηθεί και η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας. 2. Εάν αυξηθεί η προσφορά, µε σταθερή τη ζήτηση, α) θα µειωθεί και η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας. β) θα αυξηθεί και η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας. γ) θα µειωθεί η τιµή ισορροπίας και θα αυξηθεί η ποσότητα ισορροπίας. δ) θα αυξηθεί η τιµή ισορροπίας και θα µειωθεί η ποσότητα ισορροπίας. 3. Εάν µειωθεί η ζήτηση, µε σταθερή την προσφορά, α) θα αυξηθεί και η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας. β) θα µειωθεί η τιµή ισορροπίας και θα αυξηθεί η ποσότητα ισορροπίας. γ) θα αυξηθεί η τιµή ισορροπίας και θα µειωθεί η ποσότητα ισορροπίας. δ) θα µειωθεί και η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας. 4. Εάν µειωθεί η προσφορά, µε σταθερή τη ζήτηση, α) θα αυξηθεί και η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας. β) θα αυξηθεί η τιµή ισορροπίας και θα µειωθεί η ποσότητα ισορροπίας. γ) θα µειωθεί η τιµή ισορροπίας και θα αυξηθεί η ποσότητα ισορροπίας. δ) θα µειωθεί και η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας. 5. Εάν αυξηθεί ταυτόχρονα η ζήτηση και η προσφορά, α) η ποσότητα ισορροπίας µπορεί να µειωθεί. β) η ποσότητα ισορροπίας µπορεί να παραµείνει αµετάβλητη. γ) η τιµή ισορροπίας µπορεί να παραµείνει αµετάβλητη. δ) µπορεί να συµβεί οτιδήποτε από τα παραπάνω. 6. Ποιο από τα παρακάτω αντιστοιχεί στις τιµές παρέµβασης ή ασφάλειας των γεωργικών προϊόντων; α) ηµιουργούν συνήθως «µαύρη αγορά» β) Έχουν σαν στόχο την προστασία του καταναλωτή από υπερβολική άνοδο των τιµών 34

27 γ) ηµιουργούν έλλειµµα δ) Κανένα από τα παραπάνω Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, τοποθετώντας όποιες λέξεις είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων. Να προσαρµόσετε τις λέξεις, αν χρειάζεται, στην κατάλληλη πτώση. 1. ζήτηση, αγορά, προσφορά, αγοραπωλησία Η µε την ευρεία έννοια περιλαµβάνει όλα εκείνα τα µέσα µε τα οποία µπορεί να πραγµατοποιηθεί µια και όλους τους σχετικούς χώρους. 2. ασφάλεια, τιµή, διατίµηση, ισορροπία Η.. προσδιορίζεται στην αγορά από τις δυνάµεις της προσφοράς και της ζήτησης. 3. κέρδος, έλλειµµα, κόστος, πλεόνασµα Πάνω από το σηµείο ισορροπίας παρουσιάζεται και κάτω από αυτό παρουσιάζεται. 4. ανώτατη, µακροχρόνια, κατώτατη, βραχυχρόνια Η επιβολή τιµής πρέπει να είναι, για να αποφεύγεται η «µαύρη αγορά». ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Τι είναι αγορά; 2. Τι είναι τιµή ισορροπίας; 3. Τι είναι ποσότητα ισορροπίας; 4. Πότε παρουσιάζεται έλλειµµα; 5. Πότε παρουσιάζεται πλεόνασµα; 6. Τι σκοπό έχει το κράτος όταν επιβάλλει ανώτατες τιµές; 7. Τι είναι «µαύρη αγορά»; 35

28 8. Τι σκοπό έχει το κράτος όταν επιβάλλει κατώτατες τιµές; 9. Πότε οι αγρότες αναγκάζονται να καταστρέψουν ένα µέρος της παραγωγής τους; Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις 1. Περιγράψτε µε τη βοήθεια διαγράµµατος πώς επιτυγχάνεται ισορροπία στην αγορά ενός αγαθού. 2. είξτε διαγραµµατικά µια περίπτωση ταυτόχρονης µετατόπισης της καµπύλης ζήτησης και της καµπύλης προσφοράς, µε αµετάβλητη την τιµή ισορροπίας. 3. Περιγράψτε συνοπτικά τις συνέπειες της κρατικής παρέµβασης στην αγορά µε την επιβολή ανώτατων και κατώτατων τιµών. 4. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι γραµµικές και στο σηµείο ισορροπίας (Ρ Ε = 10 δρχ., Q E = 30 µον.), η ελαστικότητα της ζήτησης και της προσφοράς είναι Ε D = - 2 και Ε S = 0,5 αντίστοιχα. Να βρεθεί σε ποια τιµή θα έχουµε πλεόνασµα 30 µονάδες. Αν επιβληθεί από το κράτος ανώτατη τιµή Ρ Α = 6 δρχ., ποιο θα είναι το πιθανό «καπέλο» στην τιµή του αγαθού; 5. Αν η εξίσωση ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι Q D = 1000 και P Q S = Ρ αντίστοιχα, να βρεθούν τα έσοδα των παραγωγών στο σηµείο ισορροπίας. Πώς είναι δυνατόν να αυξηθούν τα έσοδα των παραγωγών; 6. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι Q D = Ρ και Q S = Σε ποια ποσότητα παραγωγής θα είναι η πρόσοδος των παραγωγών δρχ.; Συµφέρει τους παραγωγούς να αυξηθεί η παραγωγή τους περισσότερο απ αυτή την ποσότητα και γιατί; 7. Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι Q D = 40-2Ρ και η συνάρτηση προσφοράς Q S = 8 + 2Ρ. Αν µειωθεί η ζήτηση κατά 50% και επιβληθεί από το κράτος κατώτατη τιµή Ρ Κ = 8 δρχ., να υπολογιστεί το πλεόνασµα. ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ «ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣ» ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 1. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 36

29 Όταν παρουσιάζεται έλλειµµα στην αγορά ενός αγαθού, µε κάθε µείωση της τιµής του αγαθού θα µειώνεται και το έλλειµµα. Β. ικαιολογήστε την απάντησή σας. Σ Λ 2. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. Όταν το κράτος επιβάλλει ανώτατη τιµή σε ένα αγαθό, τότε παρουσιάζεται πλεονάζουσα προσφορά στην αγορά του αγαθού. Β. ικαιολογήστε την απάντησή σας. Σ Λ 3. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. Η κρατική παρέµβαση στην αγορά µε την επιβολή κατώτατων τιµών, µπορεί να οδηγήσει στη δηµιουργία «µαύρων αγορών». Β. ικαιολογήστε την απάντησή σας. Σ Λ 37

30 ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μορφές Αγοράς ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 1. Η τιµή ενός προϊόντος σε µια τέλεια ανταγωνιστική αγορά, προσδιορίζεται από την επιχείρηση που το παράγει. Σ Λ 2. Το επιπλέον έσοδο από την πώληση µιας επιπλέον µονάδα προϊόντος, ονοµάζεται οριακή πρόσοδος. Σ Λ 3. Στον τέλειο ανταγωνισµό, η οριακή πρόσοδος και η µέση πρόσοδος είναι σταθερές και ίσες µε την τιµή του προϊόντος. Σ Λ 4. Όταν µια επιχείρηση βρίσκεται σε θέση ισορροπίας, τότε η οριακή πρόσοδος της επιχείρησης είναι µεγαλύτερη από το οριακό κόστος. Σ Λ 5. Μια επιχείρηση σε αγορά πλήρους ανταγωνισµού για να παράγει στη βραχυχρόνια περίοδο, θα πρέπει η τιµή του προϊόντος να είναι τουλάχιστον ίση µε το µέσο συνολικό κόστος της επιχείρησης. Σ Λ 6. Το ανερχόµενο τµήµα της βραχυχρόνιας καµπύλης του µέσου µεταβλητού κόστους µιας επιχείρησης σε αγορά πλήρους ανταγωνισµού, αποτελεί τη βραχυχρόνια καµπύλη προσφοράς της επιχείρησης. Σ Λ 7. Η συνθήκη ισορροπίας της µονοπωλιακής επιχείρησης είναι η ίδια, όπως και της επιχείρησης στον πλήρη ανταγωνισµό. Σ Λ 8. Οι επιχειρήσεις στο ολιγοπώλιο ανταγωνίζονται µεταξύ τους µόνο στην τιµή του προϊόντος. Σ Λ 38

31 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 1. Η τιµή ενός προϊόντος σε αγορά πλήρους ανταγωνισµού α) είναι πάντοτε η ίδια. β) είναι πάντοτε δεδοµένη για κάθε επιχείρηση. γ) καθορίζεται τις περισσότερες φορές από την επιχείρηση που το παράγει. δ) καθορίζεται τις περισσότερες φορές από τη µεγαλύτερη επιχείρηση. 2. Όταν µια επιχείρηση σε τέλεια ανταγωνιστική αγορά βρίσκεται σε βραχυχρόνια ισορροπία, τότε η τιµή του προϊόντος που παράγει η επιχείρηση ισούται πάντοτε µε α) το ελάχιστο µέσο συνολικό κόστος. β) το ελάχιστο µέσο µεταβλητό κόστος. γ) το ελάχιστο οριακό κόστος. δ) κανένα από τα παραπάνω. 3. Κάθε µονοπωλιακή επιχείρηση που βρίσκεται σε θέση ισορροπίας µπορεί να αυξήσει το κέρδος της α) επιβάλλοντας µεγαλύτερη τιµή στο προϊόν της. β) αυξάνοντας την παραγωγή της. γ) µειώνοντας την παραγωγή της. δ) µε καµία από τις παραπάνω ενέργειες. 4. Όταν σε µια αγορά υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις και κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να προσδιορίζει διαφορετική τιµή για το προϊόν της, που είναι σχετικά διαφοροποιηµένο από τα προϊόντα των άλλων επιχειρήσεων, τότε η αγορά είναι α) πλήρως ανταγωνιστική. β) ολιγοπωλιακή. γ) µονοπωλιακή. δ) κανένα από τα παραπάνω. 39

32 Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, τοποθετώντας όποιες λέξεις είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων. Να προσαρµόσετε τις λέξεις, αν χρειάζεται, στην κατάλληλη πτώση. 1. σταθερή, οριακή, µεταβλητή, µέση, συνολική, τακτική Στον τέλειο ανταγωνισµό η πρόσοδος και η πρόσοδος είναι και ίσες µε την τιµή. 2. πρόσοδος, ισορροπία, ύπαρξη, ισότητα Η συνθήκη της επιχείρησης προκύπτει από την οριακής προσόδου και οριακού κόστους, όταν το οριακό κόστος ανέρχεται. 3. πώληση, συµφωνία, τµηµατοποίηση, µονοπώληση Επειδή όµως οι µεταξύ των επιχειρήσεων του ολιγοπωλίου οδηγούν πολλές φορές σε ουσιαστική της αγοράς, το κράτος παρεµβαίνει νοµοθετικά για να προστατεύσει τους καταναλωτές. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Με τι σχετίζεται η συµπεριφορά κάθε επιχείρησης στην αγορά; 2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του τέλειου ανταγωνισµού; 3. Ποιες δυνάµεις προσδιορίζουν την τιµή του προϊόντος στην αγορά του πλήρους ανταγωνισµού; 4. Τι εννοούµε όταν λέµε ότι το προϊόν όλων των επιχειρήσεων στην αγορά του τέλειου ανταγωνισµού είναι οµοιογενές; 5. Τι είναι συνολική, µέση και οριακή πρόσοδος; 6. Ποιες δαπάνες συµπεριλαµβάνονται στο συνολικό κόστος µιας επιχείρησης; 7. Τι εννοούµε µε τον όρο οικονοµικό αποτέλεσµα της επιχείρησης; 8. Με τι ισούται το κέρδος της επιχείρησης; 9. Πότε η επιχείρηση βρίσκεται σε θέση ισορροπίας; 10. Ποια είναι η συνθήκη ισορροπίας για την επιχείρηση; 11. Πότε είναι προτιµότερο για την επιχείρηση να µην παράγει; 12. Γιατί η αγορά του πλήρους ανταγωνισµού θεωρείται η άριστη µορφή αγοράς; 40

33 13. Τι µπορεί να κάνει µια πλήρως ανταγωνιστική επιχείρηση για να αυξήσει το κέρδος της; 14. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του µονοπωλίου; 15. Ποιες είναι οι αιτίες δηµιουργίας µονοπωλίου; 16. Ποια είναι η συνθήκη ισορροπίας της µονοπωλιακής επιχείρησης; 17. Με ποιους τρόπους µπορεί η µονοπωλιακή επιχείρηση να αυξήσει το κέρδος της; 18. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ολιγοπωλίου; 19. Με ποιους τρόπους ανταγωνίζονται οι επιχειρήσεις στο ολιγοπώλιο; 20. Τι είναι η ηγετική επιχείρηση στο ολιγοπώλιο; 21. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του µονοπωλιακού ανταγωνισµού; Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις 1. Σχολιάστε την πρόταση: «Η επιχείρηση βρίσκει τη θέση ισορροπίας της, όταν φθάσει σ εκείνο το µέγεθος παραγωγής, όπου το οριακό κόστος ανερχόµενο ισούται µε την οριακή πρόσοδο». 2. Περιγράψτε τον ανταγωνισµό των επιχειρήσεων στην ολιγοπωλιακή αγορά. 3. Τα δεδοµένα του παρακάτω πίνακα αφορούν µια επιχείρηση που λειτουργεί σε πλήρως ανταγωνιστική αγορά. Η αγοραία συνάρτηση ζήτησης είναι Q D = 50 - P και η αγοραία συνάρτηση προσφοράς είναι Q S = 8 + 2Ρ. Προϊόν (Q) Συνολικό κόστος (TC) Να βρεθεί η θέση ισορροπίας της επιχείρησης και να υπολογιστεί το κέρδος ή η ζηµιά. Συµφέρει την επιχείρηση να παράγει και γιατί; 4. Στην παραπάνω άσκηση υποθέστε ότι ο αριθµός των επιχειρήσεων που παράγουν το προϊόν µειώθηκε και οι ποσότητες που προσφέρονται σε κάθε τιµή είναι κατά 50% µειωµένες. α) Να βρεθεί η νέα θέση ισορροπίας και να υπολογιστεί το κέρδος ή η ζηµιά της επιχείρησης. β) Να βρεθεί γραφικά το κέρδος ή η ζηµιά της επιχείρησης από το διάγραµµα µε τη συνολική πρόσοδο και το συνολικό κόστος. 41

34 γ) Να βρεθεί γραφικά το κέρδος ή η ζηµιά της επιχείρησης από το διάγραµµα µε το οριακό, µέσο µεταβλητό και µέσο συνολικό κόστος. ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 1. Α. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. Η καµπύλη ζήτησης για κάθε επιχείρηση σε µια πλήρως ανταγωνιστική αγορά είναι α) µια ευθεία παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων. β) µια ευθεία κάθετη προς τον άξονα των ποσοτήτων. γ) η αγοραία καµπύλη ζήτησης. δ) κανένα από τα παραπάνω. Β. ικαιολογήστε την απάντησή σας. 2. Α. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. Τα εστιατόρια είναι ένα παράδειγµα α) αγοράς πλήρους ανταγωνισµού. β) αγοράς µονοπωλιακού ανταγωνισµού. γ) ολιγοπωλιακής αγοράς. δ) µονοπωλιακής αγοράς. Β. ικαιολογήστε την απάντησή σας. 42

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (2009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (2009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Α.1. Σωστό. Α.. Λάθος. Ο πληθωρισμός πλήττει όλα τα άτομα που το χρηματικό τους εισόδημα είναι σταθερό ή αυξάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΟΜΑ Α Β

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΟΜΑ Α Β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Α.1: Σωστό, Α.: Λάθος, Α.: Σωστό, Α.: Λάθος, Α.5: Σωστό Α.6: β, Α.7: γ ΟΜΑ Α Β Υπάρχουν αγαθά στα οποία η τιµή του ενός αγαθού επηρεάζει τη ζήτηση ενός άλλου αγαθού. Τα αγαθά αυτά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α.1. α. Σωστό β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Λάθος Α.2. β Α.3. δ ΘΕΜΑ Β ΟΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες Επαναληπτική άσκηση στο Κεφάλαιο 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Η ελαστικότητα ζήτησης για το αγαθό "Κ" είναι ίση με 2. Αυτό σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και A5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 5 ο : Ο Προσδιορισμός των Τιμών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι: =20-2P και S =5+3P αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Αν η μεταβολή των προτιμήσεων δεν είναι ευνοϊκή για ένα προϊόν, τότε μειώνεται η ζήτησή του.

Αν η μεταβολή των προτιμήσεων δεν είναι ευνοϊκή για ένα προϊόν, τότε μειώνεται η ζήτησή του. ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α: Α1: α=σ β=λ γ=σ δ=λ ε=λ Α2: β Α3: δ Β1 Α. Οι προτιμήσεις των καταναλωτών. Οι προτιμήσεις των καταναλωτών μεταβάλλονται για διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, αλλάζουν τα έθιμα, οι καιρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.Ο.Θ. 2015

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.Ο.Θ. 2015 ΘΕΜΑ Α Α.1. α. Σωστό β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Λάθος Α.2. β Α.3. δ ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β α. Οι προτιμήσεις των καταναλωτών. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.Ο.Θ. 2015 Οι προτιμήσεις των καταναλωτών μεταβάλλονται για διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5., να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 ΚΟΣΤΗ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ.

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ P Α 24 80 Β 35 64 Γ 45 50 Δ 55 36 Ε 60 29 Ζ 70 14 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΘ (16/3/2014)-ΣΕΙΡΑ Α

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΘ (16/3/2014)-ΣΕΙΡΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΘ (16//201)-ΣΕΙΡΑ Α ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. α. Λάθος β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Σωστό Α2. (β) Α. (γ) ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β Β1.Η μεταβολή στην προσφερόμενη ποσότητα ενός αγαθού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ο : Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Παραγωγή: είναι η διαδικασία με την οποία οι διάφοροι παραγωγικοί συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Α.1. Να χαρακτηρίσετε ΣΩΣΤΗ ή ΛΑΘΟΣ καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις. Α.1.1. Η ουσία του οικονοµικού προβλήµατος των κοινωνιών οφείλεται στην έλλειψη χρηµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑ Α Α κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Α. 1. Να χαρακτηρίσετε Σωστή ή Λάθος καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις. α. Η αύξηση του εισοδήµατος των καταναλωτών θα αυξήσει και τη ζήτηση για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Άντε πάλι.. Για να δούμε πόσες φορές θα κάνουμε αυτή τη δουλειά Κεφάλαιο 2 Οικονομικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 1 Εισαγωγή? Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο

Διαβάστε περισσότερα

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της (1) Ελαστικότητα της Ζήτησης 1A. Ελαστικότητα της Ζήτησης ως προς την Τιμή - Γιαναμετρήσουμετηνευαισθησίατηςζητούμενηςποσότητας( ) στις μεταβολές της τιμής (), μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη: Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία :

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : Συνειδητή προσπάθεια για το

Διαβάστε περισσότερα

d) 20 a) 0,5 b) 2 c) 0,2 d) 30

d) 20 a) 0,5 b) 2 c) 0,2 d) 30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Να σηµειώσετε Σ αν είναι σωστό ή Λ αν είναι λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Το µαγνητόφωνο ενός παιδιού είναι καταναλωτό αγαθό. 2. Το οικόπεδο πάνω στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α 5 5 Β 8 2. β) Qd = Qd+15%Qd= 10-P +0,15*(10-P)=10-P+1,5-1,5P=11,5-1,15P

Α 5 5 Β 8 2. β) Qd = Qd+15%Qd= 10-P +0,15*(10-P)=10-P+1,5-1,5P=11,5-1,15P ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Να λυθούν οι παρακάτω ασκήσεις: 1. Αν η τιµή των Ιταλικών επίπλων µειωθεί τι θα συµβεί στη ζήτηση α) των Ιταλικών επίπλων και β) των Ελληνικών επίπλων. 2. Αν η τιµή του υγραερίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Στις προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.6, να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό την ένδειξη Σωστό, αν η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Όταν η Κ.Π.Δ. είναι γραμμική τότε το κόστος ευκαιρίας είναι πάντοτε σταθερό και ίσο με τη μονάδα.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Όταν η Κ.Π.Δ. είναι γραμμική τότε το κόστος ευκαιρίας είναι πάντοτε σταθερό και ίσο με τη μονάδα. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη: Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις :

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : Κεφάλαιο 1. ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Εισαγωγή Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : α) Υπάρχουν πολλές εταιρίες οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Τέλειος ανταγωνισµός. Ηεπιχείρησηστον τέλειο. ύο ακραίες περιπτώσεις. Οι συνθήκες µέγιστου κέρδους

Τέλειος ανταγωνισµός. Ηεπιχείρησηστον τέλειο. ύο ακραίες περιπτώσεις. Οι συνθήκες µέγιστου κέρδους Τέλειος ανταγωνισµός Τέλειος ανταγωνισµός Η συνάρτηση προσφοράς της Η συνάρτηση προσφοράς του κλάδου Βραχυχρόνια ισορροπία Μακροχρόνια ισορροπία Τούψος παραγωγής κάθε µεµονωµένης επηρεάζει ανεπαίσθητα

Διαβάστε περισσότερα

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Χειµώνας-Άνοιξη Μάθηµα: ηµόσια Οικονοµική ιδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Μετά και το 4 ο πακέτο, πρέπει να στείλετε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ Vol. 1 ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ 1 ΤΟΜΟΣ 1 ΜIΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1) Εάν ο οριακός λόγος υποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Κεφάλαιο 10. Το κόστος παραγωγής. ! Οι επιχειρήσεις επιθυµούν να παράγουν µεγαλύτερη ποσότητα, όσο υψηλότερη είναι η τιµή

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Κεφάλαιο 10. Το κόστος παραγωγής. ! Οι επιχειρήσεις επιθυµούν να παράγουν µεγαλύτερη ποσότητα, όσο υψηλότερη είναι η τιµή ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κεφάλαιο 10 Το παραγωγής! Ο Νόµος της προσφοράς:! Οι επιχειρήσεις επιθυµούν να παράγουν µεγαλύτερη ποσότητα, όσο υψηλότερη είναι η τιµή! Ως εκ τούτου, η καµπύλη προσφοράς έχει αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΣΤΙΚOΤΗΤΑ ΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡOΣΦ ΣΦOΡΑΣ. Ελαστικότητα... Κεφάλαιο 5

ΕΛΑΣΤΙΚOΤΗΤΑ ΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡOΣΦ ΣΦOΡΑΣ. Ελαστικότητα... Κεφάλαιο 5 ΕΛΑΣΤΙΚOΤΗΤΑ ΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡOΣΦ ΣΦOΡΑΣ Κεφάλαιο 5 Ελαστικότητα...... µετρά τον βαθµό αντίδρασης των καταναλωτών και των παραγωγών στις αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς...... µας επιτρέπει να αναλύουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Στις παρακάτω 10 ερωτήσεις, να γράψετε τον αριθμό της κάθε ερώτησης στην εργασία σας και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Η κάθε σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα 9 Ιουνίου 2008 7:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό σεμινάριο στην Οικονομική θεωρία

Εισαγωγικό σεμινάριο στην Οικονομική θεωρία Εισαγωγικό σεμινάριο στην Οικονομική θεωρία Σκοπός των Σημειώσεων για το Εισαγωγικό Σεμινάριο στην Οικονομική Θεωρία είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με οικονομικές έννοιες και θεωρίες. Επιπλέον,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 1 ΚΦΑΛΑΙΟ 6 ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ Οι καµπύλες ζήτησης και προσφοράς είναι αναγκαίες για να προσδιορίσουν την τιµή στην αγορά. Η εξοµοίωσή τους καθορίζει την τιµή και τη ποσότητα ισορροπίας,

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο Μικροοικονομία 1 ο εξάμηνο ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Συνολικό Κόστος (TC): Το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την απόκτηση όλων των εισροών. Συνολικό Σταθερό Κόστος (TFC ή πάγια έξοδα): Το χρηματικό ποσό που δαπανά

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονοµική Θεωρία

Μικροοικονοµική Θεωρία Μικροοικονοµική Θεωρία Ειδικά Θέµατα της Θεωρίας της Συµπεριφοράς του Καταναλωτή Το Συνολικό Αποτέλεσµα. Το Αποτέλεσµα Υποκατάστασης. Το Εισοδηµατικό Αποτέλεσµα. Κανονικά Αγαθά. Κατώτερα Αγαθά. Παράδοξο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ Κεφάλαιο 7 Οικονοµικά της ευηµερίας! Τα οικονοµικά της ευηµερίας εξετάζουν τους τρόπους µε τους οποίους η κατανοµή των πόρων επηρεάζει την ευηµερία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ Οι τιµές Στην οικονοµία οι τιµές παίζουν βασικό ρόλο. Κατανέµουν τους παραγωγικούς πόρους στις τοµείς όπου υπάρχει µεγαλύτερη ζήτηση µε το πιο αποτελεσµατικό τρόπο. Αυτό το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Κεφάλαιο 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Κεφάλαιο 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφάλαιο 19 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 19.1.1 Οικονοµικά αγαθά Οικονοµικά αγαθά είναι τα µέσα µε τα οποία ικανοποιούνται οι ανάγκες των ανθρώπων. Τα αγαθά µπορεί να είναι υλικά αντικείµενα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 4 (Δημόσια Οικονομική) Ακαδ. Έτος: 2006-7 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η σωστή και αποτελεσματική διδασκαλία είναι μια δύσκολη υπόθεση. Απαιτεί γνώση, φαντασία και προσεκτική προετοιμασία.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η σωστή και αποτελεσματική διδασκαλία είναι μια δύσκολη υπόθεση. Απαιτεί γνώση, φαντασία και προσεκτική προετοιμασία. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η σωστή και αποτελεσματική διδασκαλία είναι μια δύσκολη υπόθεση. Απαιτεί γνώση, φαντασία και προσεκτική προετοιμασία. Το Βιβλίο του καθηγητή έχει στόχο να βοηθήσει τον καθηγητή στην προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 2. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 3. Χρήμα, τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία (μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

θέση: 1. Να γνωρίζει τις λειτουργίες που αναδεικνύουν τα ασκήσεων, ερωτήσεων βασισμένες στο Keybook. πλεονεκτήματα του που περιέχει το

θέση: 1. Να γνωρίζει τις λειτουργίες που αναδεικνύουν τα ασκήσεων, ερωτήσεων βασισμένες στο Keybook. πλεονεκτήματα του που περιέχει το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΟΙΚΗΗ. ιδασκαλία Αρχών Οικονομικής Θεωρίας (Μικροοικονομία Μακροοικονομία) με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή υνολική ιάρκεια 48 ώρες ΚΩ ΙΚΟ 1 2 Εισαγωγή-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ http://www.economics.edu.gr 1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ( τρόποι επίλυσης παρατηρήσεις σχόλια ) ΑΣΚΗΣΗ 1 Έστω ο πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων µιας

Διαβάστε περισσότερα

2. Σε ένα κλάδο που υπάρχει μονοπώλιο, το βάρος από την επιβολή ενός φόρου μετακυλύεται ολόκληρο στους καταναλωτές.

2. Σε ένα κλάδο που υπάρχει μονοπώλιο, το βάρος από την επιβολή ενός φόρου μετακυλύεται ολόκληρο στους καταναλωτές. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξεταστική περίοδος Ιουλίου Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου Βασίλης Θ. Ράπανος Η εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

1. Με βάση τον κανόνα της ψηφοφορίας με απλή πλειοψηφία, η ποσότητα του δημόσιου αγαθού που θα παρασχεθεί είναι η κοινωνικά αποτελεσματική ποσότητα.

1. Με βάση τον κανόνα της ψηφοφορίας με απλή πλειοψηφία, η ποσότητα του δημόσιου αγαθού που θα παρασχεθεί είναι η κοινωνικά αποτελεσματική ποσότητα. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξεταστική περίοδος Ιουλίου Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου Η εξέταση αποτελείται από δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Κεφάλαιο 12 Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών! Μονοπώλιο είναι η κατάσταση στην οποία µια µόνο επιχείρηση εξυπηρετεί ολόκληρη την αγορά! Ο µονοπωλητής σε αντίθεση µε την ανταγωνιστική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1.2 Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων... 4 1.1.3 Κόστος ευκαιρίας... 4 1.1.4 Καμπύλη παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπωλιακός ανταγωνισμός. Copyright 2006 Thomson Learning

Μονοπωλιακός ανταγωνισμός. Copyright 2006 Thomson Learning Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Χαρακτηριστικά - πολλές επιχειρήσεις. - κανένα εμπόδιο εισόδου. - διαφοροποίηση προϊόντος Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Πολλοί πωλητές Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε φθηνότερη διαδροµή µε µη γραµµικό κόστος

Κίνηση σε φθηνότερη διαδροµή µε µη γραµµικό κόστος υποδο?ών?εταφράζεταισε?ίαγενικότερηεξοικονό?ησηπαραγωγικώνπόρωνγιατηκοινωνία. τεχνικέςυποδο?ές,όπωςείναιαυτοκινητόδρο?οι,γέφυρεςκ.λ.π.ηκατασκευήτέτοιων Μιααπ τιςβασικέςλειτουργίεςτουκράτουςείναιοεφοδιασ?όςτηςκοινωνίας?εβασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου Η εξέταση αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Συνολική Ζήτηση για εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ/GDP) απαρτίζεται από Y = C + I + G + NX απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά Επενδυτικές απάνες από τα νοικοκυριά

Διαβάστε περισσότερα

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S 3 Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής στην 5 η ενότητα: Αµοιβές των ΠΣ διανοµή εισοδήµατος βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη θεωρία κατανάλωσης και επένδυσης ισορροπία εισοδήµατος. Ο πραγµατικός µισθός των εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Θ Η Ν Α

ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Θ Η Ν Α ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Θ Η Ν Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΥΚΕΙΟΥ Γ' ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. Απαντήσεις ερωτήσεων Και Λύσεις ασκήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment

Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Προσδιορισμός Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment 1. Κεϋνσιανή θεωρία - Υπόδειγμα. Keynesian Model 1 Βασικές αρχές: Το μέγεθος του Εθνικού εισοδήματος (παραγόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός 1 ου πακέτου. Βαθμός 2 ου πακέτου

Βαθμός 1 ου πακέτου. Βαθμός 2 ου πακέτου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Χειμώνας-Άνοιξη Μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Βασίλης Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Μετά και το 4 ο πακέτο, πρέπει να στείλετε

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα -Σκοπός: Εξήγηση Διακυμάνσεων του Πραγματικού ΑΕΠ - Δυνητικό Προϊόν: Το προϊόν που θα μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Διάλεξη 12. Υπερβάλλον βάρος: Ορισμός. Ορισμός. Ορισμός. Ορισμός

Γενικά. Διάλεξη 12. Υπερβάλλον βάρος: Ορισμός. Ορισμός. Ορισμός. Ορισμός Γενικά Διάλεξη Φορολογία και αποτελεσματικότητα ν η φορολογία από μηδέν που είναι τώρα αυξηθεί στο 0% π.χ., αυτό πως επηρεάζει την ευημερία του καταναλωτή; Σίγουρα η κατανάλωση θα μεταβληθεί λόγω της αύξησης

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική - Μικροοικονομική

Μακροοικονομική - Μικροοικονομική Μακροοικονομική Μικροοικονομική Η Μακροοικονομική είναι ο κλάδος της Οικονομικής Επιστήμης που ασχολείται με τη μελέτη του οικονομικού συστήματος στο σύνολό του ή μεγάλων επιμέρους τομέων του Η Μικροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ. Το πλεόνασµα του καταναλωτή είναι ωφέλεια που προκύπτει από το γεγονός

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ. Το πλεόνασµα του καταναλωτή είναι ωφέλεια που προκύπτει από το γεγονός ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Β.1. Το Πλεόνασµα του Καταναλωτή Το πλεόνασµα του καταναλωτή είναι ωφέλεια που προκύπτει από το γεγονός ότι κάποιοι καταναλωτές πληρώνουν για ένα αγαθό λιγότερο από αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ο Μ Η Ρ Ο Σ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ο Μ Η Ρ Ο Σ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1α) Λάθος Α1β) Σωστό Α1γ) Σωστό Α1δ) Λάθος Α1ε)

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρία της Επιχείρησης

Η Θεωρία της Επιχείρησης 1 κεφάλαιο Η Θεωρία της Επιχείρησης Σκοπός Βασικός στόχος του Κεφαλαίου 1 είναι η εισαγωγή στα σημαντικότερα θέματα που αφορούν την πορεία και εξέλιξη της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

13 Το κόστος Παραγωγής Οι αγοραίες δυνάµεις της Προσφοράς και της Ζήτησης ΗΠροσφοράκαιηΖήτησηείναιοι οικονοµικοί όροι που χρησιµοποιούνται από τους οικονοµολόγους ευρέως. ΗΠροσφοράκαιηΖήτησηείναιοι κινητήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. β τόμος. αρχές. οικονομικής. θεωρίας Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. β τόμος. αρχές. οικονομικής. θεωρίας Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ β τόμος αρχές οικονομικής θεωρίας Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Κάθε αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Σειρά: Γενικό Λύκειο - Οικονομικές Επιστήμες Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Γ Λυκείου,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Νίκολσον (κεφ. 6,7,8,14 από Varian) Τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης

Κεφάλαιο 5 Νίκολσον (κεφ. 6,7,8,14 από Varian) Τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης Συναρτήσεις ζήτησης Κεφάλαιο 5 Νίκολσον (κεφ. 6784 από Varian) Τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης Τα άριστα επίπεδα των 2 n ως συναρτήσεις όλων των τιμών και του εισοδήματος n συναρτήσεις ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Κεφάλαιο 5. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Κεφάλαιο 5. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1 ΘΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κεφάλαιο 5. Σαρτζετάκης 1 Συνάρτηση παραγωγής Προσδιορίζει τις δυνατότητες παραγωγής ενός αγαθού ή υπηρεσίας (εκροής) ως συνάρτησης των παραγωγικών συντελεστών (εισροών) δεδομένης της τεχνολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ. Κεφάλαιο 8. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1

ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ. Κεφάλαιο 8. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1 ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ Κεφάλαιο 8 Ε. Σαρτζετάκης Διαφορισμός τιμών Τιμολόγησηότανηεπιχείρησηέχειισχυρήθέσηστηναγορά: διαφορισμός τιμών Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν σε κάποιο βαθμό δύναμη σε κάποια αγορά

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 3 (Μακροοικονομική) Ακαδ. Έτος: 2007-8 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1 Εισαγωγή. 2 Η οικονομία του Ροβινσώνα Κρούσου

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1 Εισαγωγή. 2 Η οικονομία του Ροβινσώνα Κρούσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ A ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Εισαγωγή Αντικείμενο της Πολιτικής Οικονομίας (ή της Οικονομικής Επιστήμης) είναι η μελέτη των οικονομικών προβλημάτων που δημιουργούνται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της

Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της προσφοράς προσδιορίζει την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Πάντειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Το Ρικαρδιανό υπόδειγμα με ένα συντελεστή (συνέχεια) 1. Ο μόνος σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, το κράτος είναι μια ισχυρότατη οντότητα που θέτει το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική Ευθύνη. Στέλιος Ραγκούσης Σπύρος Ράμφος. Συγγραφή

Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική Ευθύνη. Στέλιος Ραγκούσης Σπύρος Ράμφος. Συγγραφή Επιστημονική Ευθύνη Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Συγγραφή Στέλιος Ραγκούσης Σπύρος Ράμφος Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Y = C + I + G + ( X M) Y

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

1 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 ο Κ Ε Φ Α Α Ι Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ Α. ΕΡΩΤΗΕΙ ΚΕΙΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε (σωστό) ή µε (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Κάθε σύνολο ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

Διάκριση Τιμών 2 ου Βαθμού: Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Nonlinear Pricing) - Η διάκριση τιμών 3 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή

Διάκριση Τιμών 2 ου Βαθμού: Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Nonlinear Pricing) - Η διάκριση τιμών 3 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή Διάκριση Τιμών ου Βαθμού: Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Nonlinear Pricing) -H διάκριση τιμών 1 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή επιχείρηση γνωρίζει τις ατομικές συναρτήσεις ζήτησης όλων των καταναλωτών.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους; Μάθημα: Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι οργανωτικές του διαβάσματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ www.dap-papei.gr 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην οικονοµία των µεταφορών

Εισαγωγή στην οικονοµία των µεταφορών 1 Εισαγωγή στην οικονοµία των µεταφορών Βασικές συνιστώσες της οικονοµικής ανάλυσης στις µεταφορές Ζήτηση, Προσφορά και αλληλεπίδραση προσφοράς και ζήτησης Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις, κοινωνικό κόστος

Διαβάστε περισσότερα

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων &

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων & 5 η αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα: Η αποτελεί θεµελιώδες πρόβληµα σε κάθε σύγχρονη οικονοµία. Το πρόβληµα της αποδοτικής κατανοµής των πόρων µπορεί να εκφρασθεί µε 4 βασικά ερωτήµατα

Διαβάστε περισσότερα