ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/ ου MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2015 2 ου MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1356/ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.: , Φαξ: Πληροφορ.: ΕΙΡΗΝΗ ΤΑΓΙΑΔΟΥ Προς : ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΩΣΤΑΣ Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΕΒΕ & ΣΙΑ ΕΕ ΜΟΥΤΑΦΗΣ EE ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ BIOKON ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΕ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΕ HELLAS AE ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ CANA ΑΕ ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ VIOLAΚ AE DUCASCO ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΕΒΕ ΜΙLONAS HEALTH AE Ε&Ε IATΡΙΚΑ ΑΕ TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/ ου MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του Ν.4038/2012 άρθρο 9, παρ. 4 εδαφ. Β 3. Το ΠΔ 60/ To ΠΔ 118/ Τις διατάξεις του Ν.4281/ Το υπ αριθμ / έγγραφο της 1 ης Υ.ΠΕ «Η Συμφωνία Πλαίσιο στις Δημόσιες Συμβάσεις» 1

2 7. Το υπ αριθμ. 4802/ έγγραφο της ΕΠΥ με θέμα «Οδηγίες για την άμεση χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων από » 8. Η υπ αρίθμ. 5284/ εγκύκλιος της ΕΠΥ για την υλοποίηση των mini μειοδοτικών διαγωνισμών (calls offs) μετά την σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ 9. Την αριθ. 12 η /Δ/2012 Διακήρυξη για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, από το ΠΠΥΥ 2011, σύμφωνα με την οποία ορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού για την συμφωνία πλαίσιο και διάρκεια τα δύο (2) έτη. 10. Τις εκτελεστικές Συμβάσεις του 1 ου έτους της Συμφωνίας Πλαισίου, με ημερομηνία λήξης την Την αριθμ. 27η/Θ10ο/ Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του εν λόγω μειοδοτικού διαγωνισμού ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς Μειοδότριες Εταιρείες της αριθμ. 12/Δ/2012 Διακήρυξης Συμφωνίας Πλαισίου του ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, όπως υποβάλλουν, αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, νέα οικονομική προσφορά για τα είδη που συμμετέχουν στη Συμφωνία Πλαίσιο, το κόστος των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση την δαπάνη με την οποία ο προμηθευτής συμμετείχε στη συμφωνία πλαίσιο. Σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ, προκειμένου να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την οικονομική τους προσφορά. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Οι προσφορές θα υποβληθούν ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (CPV ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (ΚΑΕ) 1311 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑ ΓΛΩΣΣΑ Τριακόσιες εξήντα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ ( ,00 ) ΜΕ ΦΠΑ Για ένα (1) έτος ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2

3 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διαδικτυακή Πύλη (ΕΣΗΔΗΣ) ΗΜΕΡΑ:ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ: 10: ΗΜΕΡΑ:ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΑ: 16: ΗΜΕΡΑ: ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ: 11:00 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1oς ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΤΙΜΗ ΤΕΜ. 2oς ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΤΙΜΗ ΤΕΜ. 3oς ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΤΙΜΗ ΤΕΜ. SPRAY επικαλυψης τραυματων, ΚΩΔ σακουλες εμεσματων, 100 περιλαιμιο αφρολεξ, 100 στηριγματα ουροσυλλεκτων μεταλλικα, 1000 ΚΩΣΤΑΣ Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΕΒΕ 3,9 ΜΟΥΤΑΦΗΣ EE 0,4 ΜΟΥΤΑΦΗΣ EE 1,19 ΜΟΥΤΑΦΗΣ EE 0,91 1) ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ Η/Κ/Γ, α) PHILIPS PAGE WRITER TRIM 1-2 ΚΩΔ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ Η/Κ/Γ, β) SCHILER CARDIOVIT AT2 PLUS ΚΩΔ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ Η/Κ/Γ, γ) CARDIOFAX NIHON KODEN ECG ΚΩΔ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ Η/Κ/Γ, δ) AUTO CARDINER FCP2155 ΚΩΔ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ Η/Κ/Γ, ε) KENZ CARDIO 302 ΚΩΔ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ Η/Κ/Γ, ζ) PHILIPS HEARTSTART XL ΚΩΔ HELLAS AE 5,25 HELLAS AE 5,85 HELLAS AE 7 HELLAS AE 0,85 HELLAS AE 2,85 HELLAS AE 3,2 3

4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ Η/Κ/Γ, η) ZOLL PACEMAKER DEFIBR. ΚΩΔ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ Η/Κ/Γ, θ) PHILIPS ST R- VUEΚΩΔ ΖΩΝΗ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ, 100 HELLAS AE 3,2 HELLAS AE 3,75 & ΣΙΑ ΕΕ 7 ΣΤΥΛΕΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ, (ΚΩΔ.6075-Χ) 1000 ΒΙΟΚΟΝ 0,4 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ 6 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 12 ΣΕΤ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ BD VACUTAINER ECLIPSE NEEDLE α) G21 0,40e (COD ), β)g22 0,40e (COD ) BD VACUTAINER PUSH BUTTON BLOOD COLLECTION SET α)g21 1,67E (cod ) 1000 β)g23 1,75E (cod ) - γ)g25 1,75E(cod ) 1000 BD VACUTAINER HOLTER κωδ ) 2000 VACUTAINER LUER-LOK ACCESS DEVICE, (κωδ ) 2000 ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ 5000 & ΣΙΑ ΕΕ 3 & ΣΙΑ ΕΕ 1,29 ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΕ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΕ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΕ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΕ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΕ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΕ 0,4 1,67 1,75 0,03 0,89 & ΣΙΑ ΕΕ 0,01 4

5 ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟΙ ΚΛΕΙΣΤΟΙ Alterna Σάκος 1-τεμ. Κλειστός Διαφανής χιλ.κωδικός Συσκευασία 30 τεμ /κουτί. 200 ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟΙ ΚΛΕΙΣΤΟΙΑlterna Σάκος 1-τεμ. Κλειστός Διαφανής χιλ. κωδικός Συσκευασία 30 τεμ / κουτί. 300 ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΙ SenSura Μετεγχειρητικός σάκος 1-τεμ. Διαφανής με παράθυρο χιλ κωδικός Συσκευασία 6 τεμ / κουτί. 150 ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ Alterna Free Σάκος 2-τεμ. Κλειστός Αδιαφανής 60 χιλ. κωδικός Συσκευασία 30 τεμ /κουτί. 360 ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ (κωδ.1688 διαφανεις) Alterna Σάκος 2-τεμ. Κλειστός Διαφανής 60 χιλ.κωδικός Συσκευασία 30 τεμ/κουτί ,64 2,69 15,46 2,69 1,38 5

6 ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ (κωδ αδιαφανεις). SenSura Σάκος 2-τεμ. Κλειστός Αδιαφανής 70 χιλ. κωδικός Συσκευασία 30 τεμ / κουτί ,08 Σάκοι ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ SenSura Σάκος 1-τεμ. Ανοιχτός Διαφανής χιλ.κωδικός Συσκευασία 30τεμ /κουτί. 60 Σάκοι ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ Alterna Free Σάκος 1- τεμ. Ανοιχτός Αδιαφανής χιλ. κωδικός Συσκευασία 30 τεμ /κουτί. 60 Σάκοι ειλεοστομίας Alterna Free Σάκος 2- τεμ. Ανοιχτός Αδιαφανής 60 χιλ. κωδικός Συσκευασία 30 τεμ /κουτί. 120 Σάκοι ειλεοστομίας με σύστημα δυο τεμαχίωνalterna Free Σάκος 2-τεμ. Ανοιχτός Αδιαφανής 60 χιλ. κωδικός Συσκευασία 30 τεμ /κουτί ,58 5,48 3,6 3,6 Σάκοι ουρητηροστομίας αυτοκόλλητοι Alterna Multichamber Σάκος 1- τεμ. Ουρητηροστομίας χιλ. κωδικός Συσκευασία 20 τεμ/κουτί ,25 6

7 Σάκοι ουρητηροστομίας αυτοκόλλητοι Alterna Σάκος 1-τεμ. Ουρητηροστομίας Διαφανής χιλ. κωδικός Συσκευασία 20 τεμ/ κουτί. 500 Σάκοι ουρητηροστομίας Alterna Multichamber Σάκος 2- τεμ.ουρητηροστομίας Αδιαφανής 60 χιλ. κωδικός Συσκευασία 20 τεμ / κουτί. 120 Σάκοι ουρητηροστομίαςalterna Σάκος 2-τεμ. Ουρητηροστομίας Διαφανής 60 χιλ. κωδικός Συσκευασία 20 τεμ / κουτί. 120 Βάσεις για στομίες Alterna Free Βάση Επίπεδη 60/ χιλ. κωδικός Συσκευασία 5 τεμ / κουτί. 30 Βάσεις για στομίες Alterna Βάση Επίπεδη 60/ χιλ. κωδικός Συσκευασία 5 τεμ / κουτί. 30 Βάσεις για στομίεςsensura Xpro Βάση Επίπεδη Διαφανής 70/ χιλ. κωδικός Συσκευασία 5 τεμ / κουτί ,31 4,26 3,78 5,66 4,7 6,46 7

8 Υλικά περιποίησης κολοστομίας (υδροστατική πάστα)coloplast πάστα σε ατομικές συσκευασίες 10 τεμ. κωδικός Συσκευασία 1 τεμ / κουτί. 50 Υλικά περιποίησης κολοστομίας (υδροστατική πάστα)coloplast πάστα 60γρ. Κωδικός Συσκευασία 12 τεμ / κουτί. 50 ΖΩΝΕΣ ΒΑΣΗΣ ΣΑΚΟΥ Coloplast Ζώνη οστομίας κωδικός Συσκευασία 10 τεμ / κουτί. 100 ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΑ 50 ΒΡΑΧΙΟΛΙΑ Χ/Μ/Θ 4000 ΣΑΚΟΙ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, (PP300030), 200 ΣΑΚΟΙ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΙ 5000 ΡΙΝΙΚΟ ΤΑΜΠΟΝ 45 ΜΜ, 11002) 30 ΡΙΝΙΚΟ ΤΑΜΠΟΝ 80 ΜΜ L11010) 30 ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ SONY UPC21L 200 ΦΥΛΛΑ ΒΕΛΟΝΗ HUBER (FN10016) 5000 ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 2000 ΚΟΛΑΡΟ PHILADELFIA 15 12,3 9,68 7,31 ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ- ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ 73,5 AE 0,07 Ε&Ε IATΡΙΚΑ ΑΕ 3,85 ΜΟΥΤΑΦΗΣ EE 0,51 DUCASCO ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΕΒΕ 4,75 DUCASCO ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΕΒΕ 4,95 HELLAS AE 105 Ε&Ε IATΡΙΚΑ ΑΕ 0,49 & ΣΙΑ ΕΕ 0,15 ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ 9,45 8

9 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 500 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ MAGILL ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΗΣ (1659) 500 ΥΛΙΚΑ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ 1. Βελόνη ημιαυτόματη, με συσκευή βιοψίας trucut, με χειρολαβή δύο δακτύλων, μιας χρήσης, σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία, διαμέτρου 14G, μήκους 100mm BD1410 TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ ΑΕ 5,5 ΜΟΥΤΑΦΗΣ EE 0,12 TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ ΑΕ 2,5 ΜΙLONAS HEALTH AE 0,18 Ε&Ε IATΡΙΚΑ ΑΕ Ε&Ε IATΡΙΚΑ ΑΕ 2α. Βελόνη εντοπισμού βλαβών μαστού σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία με επανατοποθετούμενο άγκιστρο τύπου Homer, διαμέτρου 20G, μήκους 100mmIMX Ε&Ε IATΡΙΚΑ ΑΕ 15 2β. Βελόνη εντοπισμού βλαβών μαστού σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία μη επανατοποθετούμενη, διαμέτρου 20G, μήκους 70mmΙΜΧ Ε&Ε IATΡΙΚΑ ΑΕ γαλακτωμα χειρωνσωματος, 200 λεκανιδια νεφροειδη, ουροδοχεια χαρτινα, σκωραμιδες χαρτινες, 6000 ΚΩΣΤΑΣ Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΕΒΕ 6,05 ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ 0,0589 ΜΟΥΤΑΦΗΣ EE 0,334 ΜΟΥΤΑΦΗΣ EE 0,314 ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ 5,08 & ΣΙΑ ΕΕ 0,084 ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ 0,37 ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ 0,29 MEDICAL POINT ΜΟΥΤΑΦΗΣ EE 0,052 9

10 σακουλες κοπρανων, 100 ΜΟΥΤΑΦΗΣ EE 0,31 ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ 25 στηριγματα ουροσυλλεκτων πλαστικα 2000 ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ 0,1089 ΜΟΥΤΑΦΗΣ EE 0,117 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ CLIPS PADS ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ HOLTER PHILIPS 2000 GELL Η/Κ/Γ απινιδωτη, 200 AE 0,052 CANA ΑΕ 0,15 HELLAS AE 0,85 ΚΑΝΟΥΛΕΣ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, 3WAY STOPCOCK ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ 0,45 ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ, /KG 500 YΠΟΣΕΝTONA MX ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΧΜΗΡΩΝ 2,7LIT. 4000,ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΧΜΗΡΩΝ 5,4 LIT ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ 4,42 ΜΟΥΤΑΦΗΣ EE 0,187 ΜΟΥΤΑΦΗΣ EE 0,538 ΜΟΥΤΑΦΗΣ EE 0,68 AE 9,20/5L AE 0,159 AE 4,5 ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ 0,1609 THERMOGRAFI CA HELLAS AE 0,058 DUCASCO ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓ ΛΟΥ ΑΕΒΕ 0,194 & ΣΙΑ ΕΕ 0,8 CANA ΑΕ 5,8 & ΣΙΑ ΕΕ 0,9 CANA ΑΕ 4,98 ποτηρακια φαρμακων, & ΣΙΑ ΕΕ 0,02 ΜΟΥΤΑΦΗΣ EE 0,0096 ποτηρακια καλλιεργειων, & ΣΙΑ ΕΕ 0,09 ΜΟΥΤΑΦΗΣ EE 0,0834 ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ 4000 ΜΑΣΚΕΣ ΑΠΛΕΣ & ΣΙΑ ΕΕ 0,08 ΜΙLONAS HEALTH AE 0,036 ΜΟΥΤΑΦΗΣ EE 0,081 AE 0,0225 DUCASCO ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓ ΛΟΥ ΑΕΒΕ 0,028 ΜΑΣΚΕΣ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΕΣ 2000 Ε&Ε IATΡΙΚΑ ΑΕ 2,99 ΚΩΣΤΑΣ Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΕΒΕ 0,8 ΜΙLONAS HEALTH AE 2,277 ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΟ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟ 4000 & ΣΙΑ ΕΕ 1,12 ΜΟΥΤΑΦΗΣ EE 0,748 ΠΩΜΑΤΑ ΟΡΡΩΝ Ε&Ε IATΡΙΚΑ ΑΕ 0,35 ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ 1,21 ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1500 Ε&Ε IATΡΙΚΑ ΑΕ 7 ΜΙLONAS HEALTH AE 3,784 10

11 ΠΕΔΙΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1500 Ε&Ε IATΡΙΚΑ ΑΕ 26Χ42= 2,65 41Χ56= 3,75 ΜΙLONAS HEALTH AE 45Χ50= 0,524 ΜΑΝΙΚΙΑ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1500 Ε&Ε IATΡΙΚΑ ΑΕ 3,7 ΜΙLONAS HEALTH AE 0,843 ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ (ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ) 7900 ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ 0,0267 AE 0,0274 ΤΡΟΚΑΡ ΟΡΡΩΝ 1000 Ε&Ε IATΡΙΚΑ ΑΕ 0,75 ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ 3 ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ 0,24 ΓΥΑΛΙΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 100 Ε&Ε IATΡΙΚΑ ΑΕ 4,95 TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ ΑΕ 0,25 ΜΙLONAS HEALTH AE 2,89 ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ ΡΥΓΧΟΣ 600 Ε&Ε IATΡΙΚΑ ΑΕ 1,79 ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ 8,5 ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ 1230 ΠΟΔΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 2000 AE 0,23 & ΣΙΑ ΕΕ 0,08 & ΣΙΑ ΕΕ 0,35 AE 0,029 ΤΡΟΚΑΡ ΚΩΝΙΚΟ ΔΙΠΛΗΣ ΑΙΧΜΗΣ 4000 Ε&Ε IATΡΙΚΑ ΑΕ 1,03 ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ 3 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΕΝΤΟΝΙ 50Χ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΕΝΤΟΝΙ 60Χ ΚΟΛΑΡΟ ΑΠΛΟ 100 ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΓΟΝΑΤΟΣ 50 ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ MHΡΟΣ 50 ΜΟΥΤΑΦΗΣ EE 2,19 ΜΟΥΤΑΦΗΣ EE 2,59 ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ 1,39 DUCASCO ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΕΒΕ 3,19 DUCASCO ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΕΒΕ 5,25 ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ 1,76 ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ 2,11 AE 1,3 ΜΙLONAS HEALTH AE 3,099 ΜΙLONAS HEALTH AE 5,196 ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ 0,23 INTERNATION AL AE 1,85 INTERNATION AL AE 2,4 MEDICAL POINT ΜΟΥΤΑΦΗΣ EE 1,19 ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ 1000 & ΣΙΑ ΕΕ 0,35 ΕΞΑΣΚΗΤΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 500 CANA ΑΕ 5.98 ΜΟΥΤΑΦΗΣ EE 0,278 TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ ΑΕ 2,48 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. Ο 11

12 κατάλογος των Αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή και έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. pervisedlist.html Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του, ταυτοποιούμενοι ως εξής: Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. - είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 12

13 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών (Δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική Προσφορά-Οικονομική Προσφορά). Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους. Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. Επίσης κατά την κρίση της ζητά τα απαραίτητα δείγματα των προς προμήθεια αγαθών. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου.pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», Επικαιροποιημένα Δικαιολογητικά κατακύρωσης (ειδικότερα για όσα από αυτά έχει λήξει η ισχύς τους, κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής ειδοποίησης). Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Προσκομίζει Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (ποσοστό 5% της αμοιβής χωρίς ΦΠΑ) άρθρο 157 παρ. 1 οερ. Β του Ν.4281/14 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΗ Αν ο προμηθευτής δεν υποβάλει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο επαναδιαγωνισμός ματαιώνεται. Στις περιπτώσεις που ο συμμετέχων υποβάλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 ή στο άρθρο 8α του ιδίου Π.Δ, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Συμφωνίας πλαίσιο του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Συμφωνίας πλαίσιο του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07. 13

14 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά των προσφερόντων στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της συμφωνίας πλαίσιο, υποβάλλονται από αυτούς ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτούς, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τους ίδιους φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά, που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, συντάσσει και υπογράφει το σχετικό πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης και η αναθέτουσα αρχή εκδίδει σχετική απόφαση. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει ηλεκτρονικά ανακοίνωση της απόφασης αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, προς τους επιλεγέντες προμηθευτές. Μετά το σχετικό προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει ηλεκτρονικά ανακοίνωση, προς τους επιλεγέντες προμηθευτές, με την οποία τους καλεί σε καθορισμένη ημέρα και ώρα για να υπογράψουν την εκτελεστική της Συμφωνίας Πλαισίου Σύμβασης. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ Αιτήματα-ερωτήματα επί του διαγωνισμού υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής που παρέχεται από δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στην Διαδικτυακή πύλη του του ΕΣΗΔΗΣ. Τα εν λόγω αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή αυτούς που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τα αιτήματα/ερωτήματα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στη διακήρυξη και θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή και η ΥΠ/ΠΑ δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΟΥΛΙΑΣ 14

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002638963 2015-03-13

15PROC002638963 2015-03-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 12/3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΠΩΘΩΗΜ-ΨΔΠ ΑΔΑΜ: 15PROC003104823

ΑΔΑ: ΩΠΩΘΩΗΜ-ΨΔΠ ΑΔΑΜ: 15PROC003104823 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) Γούρνες 30-9-2015 Αριθμός πρωτ.20492 4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Φ/Λ/17/4272/17-04-2015 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ α/α Συστήματος :5577 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002792469 2015-05-21

15PROC002792469 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 29 Ταχ. Κώδικας: Τρίπολη 22100 Πληροφορίες: Κ. Πετρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέρκυρα, 01/04/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ. 31755/13339 Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ.63100 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313312229, Fax 2310830359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δ10/2014 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού»

Διακήρυξη Δ10/2014 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Σέρρες: 13 / 07 / 2015 4 Η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Α. Π.: 8162 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Δ10/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 3ο χιλ. Εθν.Οδού Σερρών-Δράμας,

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 15PROC002603797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2015-02-27 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002557962 2015-02-04

15PROC002557962 2015-02-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002983184 2015-08-21

15PROC002983184 2015-08-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15PROC002983184 2015-08-21 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Κ.Η.ΜΗ.ΔΗ.Σ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002839463 2015-06-11

15PROC002839463 2015-06-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.:34743/9-6-2015 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Προµήθεια ειδών καθαριότητας, και ευϖρεϖισµού για τις ανάγκες των υϖηρεσιών του ήµου Αγρινίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002874922 2015-06-26

15PROC002874922 2015-06-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Βόλος, 24-6-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αριθ. πρωτ. Διακήρυξης: 7819 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικά 125.000 (συμπεριλαμβανομένων των φόρων)

Συνολικά 125.000 (συμπεριλαμβανομένων των φόρων) 15PROC002572984 ΣΧΕΔΙΟ 2015-02-12 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση: Ιπποτών Π.πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 35/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 2504 Ημερομηνία: 24-02-2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 35/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 2504 Ημερομηνία: 24-02-2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 540.425,03 (μαζί με ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002737237 2015-04-28

15PROC002737237 2015-04-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΧΑΪΔΑΡΙ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002920373 2015-07-17

15PROC002920373 2015-07-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια ειδών διατροφής-τροφίμων Αριθμός Μελέτης: 144/2015 Αριθ.πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΔΑ: 60ΟΤΩΞ2-53Ρ 14PROC002389614 2014-11-09ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικού προϋπολογισμού: 80.312,68 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6% & 23%

Συνολικού προϋπολογισμού: 80.312,68 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6% & 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα : 13.08.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 58187 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Έργο : Προμήθεια «Παιδαγωγικού Βιβλίων,, Παιχνιδιών, Εκπαιδευτικού Υλικού,

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002996611 2015-08-27

15REQ002996611 2015-08-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 38098 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 500/2015 Από το Πρακτικό της 42ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002526099 2015-01-15

15PROC002526099 2015-01-15 15PROC002526099 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 00 Πληροφ. : Δώρα Παπαδοπούλου Τηλ. 23513/50506 Φαξ. 23513/50470

Διαβάστε περισσότερα