ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ"

Transcript

1 Αναλυτικά περιεχόμενα Πρόλογος στην ελληνική έκδοση Οι συγγραφείς Από τον πρόλογο στη 10η αμερικανική έκδοση ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΚΗ ΠΟΚΛΟΤΗΤΑ ΚΑ ΜΚΡΟΒΑΚΗ ΟΚΟΛΟΓΑ ΚΕΦΑΛΑΟ 17 ΜΕΤΑΒΟΛΚΗ ΠΟΚΛΟΤΗΤΑ 631 Ο ΦΩΤΟΤΡΟΦΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ Φωτοσύνθεση Ο ρόλος της χλωροφύλλης και της βακτηριοχλωροφύλλης στη φωτοσύνθεση Καροτενοειδή και φυκοχολεΐνες Μη οξυγονοπαραγωγική φωτοσύνθεση Οξυγονοπαραγωγική φωτοσύνθεση Αυτοτροφική καθήλωση CO 2 : Ο κύκλος του Calvin Αυτοτροφική καθήλωση CO 2 : Αντίστροφος κύκλος του κιτρικού οξέος και κύκλος του υδροξυπροπιονικού 650 ΧΗΜΕΟΛΘΟΤΡΟΦΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΞΕΔΩΣΗ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΔΟΤΩΝ Ανόργανοι ηλεκτρονιοδότες και ενεργειακά ισοζύγια Οξείδωση του υδρογόνου Οξείδωση αναγωγικών ενώσεων του θείου Οξείδωση του σιδήρου Νιτροποίηση και anammox 659 Ο ΑΝΑΕΡΟΒΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ Αναερόβια αναπνοή Αναγωγή νιτρικών και η διαδικασία της απονίτρωσης Αναγωγή θειικών Ακετογένεση Μεθανιογένεση Τρισθενής σίδηρος, μαγγάνιο, χλωρικό και οργανικοί ηλεκτρονιοδέκτες Ζυμώσεις: Ενεργειακή και οξειδοαναγωγική ισορροπία Ποικιλότητα των ζυμώσεων Συντροφία 683 ΟΞΕΔΩΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑ O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ O 2 ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΒΟΛΣΜΟ ΟΡΓΑΝΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ Το μοριακό οξυγόνο (Ο 2 ) ως αντιδραστήριο σε βιοχημικές διεργασίες 685 xi xiv xv Οξείδωση υδρογονανθράκων Μεθανιοτροφία και μεθυλοτροφία Χρήση εξοζών, πεντοζών και πολυσακχαριτών Μεταβολισμός οργανικών οξέων Τα λιπίδια ως θρεπτικές ουσίες των μικροβίων 693 ΑΖΩΤΟΔΕΣΜΕΥΣΗ Η αζωτάση και η διαδικασία της αζωτοδέσμευσης Γενετική και ρύθμιση της δέσμευσης Ν ΚΕΦΑΛΑΟ 18 ΜΕΘΟ Ο ΜΚΡΟΒΑΚΗΣ ΟΚΟΛΟΓΑΣ 705 ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΚΡΟΒΑΚΩΝ ΚΟΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΚΑΛΛΕΡΓΕΑ Εμπλουτισμός και απομόνωση Απομόνωση σε αμιγή καλλιέργεια 710 ΜΟΡΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΚΡΟΒΑΚΩΝ ΚΟΝΟΤΗΤΩΝ Μετρήσεις βιωσιμότητας και ποσοτικοποίηση με τεχνικές χρώσης Γενετικές μέθοδοι χρώσης PCR: Συσχετισμός συγκεκριμένων γονιδίων με συγκεκριμένους οργανισμούς 718 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΚΡΟΒΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ Ραδιοϊσότοπα και μικροηλεκτρόδια Ευσταθή ισότοπα 722 ΚΕΦΑΛΑΟ 19 ΜΚΡΟΒΑΚΑ ΕΝ ΑΤΗΜΑΤΑ, ΚΥΚΛΟ ΘΡΕΠΤΚΩΝ ΟΥΣΩΝ, ΑΛΛΗΛΕΠ ΡΑΣΕΣ ΜΕ ΦΥΤΑ ΚΑ ΖΩΑ 727 ΜΚΡΟΒΑΚΑ ΟΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Πληθυσμοί, συντεχνίες και βιοκοινότητες Περιβάλλοντα και μικροπεριβάλλοντα Ανάπτυξη μικροβίων σε επιφάνειες και βιοφίλμ 732 ΜΚΡΟΒΑΚΑ ΕΝΔΑΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑ ΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Χερσαία περιβάλλοντα Περιβάλλοντα του γλυκού νερού 738 ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΚΡΟΒΟΛΟΓΑ Θαλάσσια ενδιαιτήματα και μικροβιακή κατανομή 740 vi

2 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ vii 19.7 Μικροβιολογία της βαθιάς θάλασσας Υδροθερμικές πηγές 745 Ο ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Ο κύκλος του άνθρακα Συντροφία και μεθανιογένεση Ο κύκλος του άνθρακα στα μηρυκαστικά 757 Ο ΚΥΚΛΟ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΚΩΝ ΘΡΕΠΤΚΩΝ ΟΥΣΩΝ Ο κύκλος του αζώτου Ο κύκλος του θείου Ο κύκλος του σιδήρου 765 ΜΚΡΟΒΑΚΗ ΒΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μικροβιακή απόπλυση μεταλλευμάτων Μετασχηματισμοί του υδραργύρου και άλλων βαρέων μετάλλων Βιοαποικοδόμηση του πετρελαίου Βιοαποικοδόμηση ξενοβιοτικών ενώσεων 776 ΑΛΛΗΛΕΠΔΡΑΣΕΣ ΜΚΡΟΒΩΝ ΚΑ ΦΥΤΩΝ Το φυτικό περιβάλλον Λειχήνες και μυκόρριζα Agrobacterium και καρκίνος των φυτών Βακτήρια των ριζικών φυματίων και συμβίωση με τα ψυχανθή 787 ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΑ, ΠΑΘΟΓΟΝΚΟΤΗΤΑ ΚΑ ΞΕΝΣΤΚΗ ΑΠΟΚΡΣΗ ΚΕΦΑΛΑΟ 20 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΜΚΡΟΒΑΚΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ 799 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΜΚΡΟΒΩΝ ΜΕ ΦΥΣΚΑ ΜΕΣΑ Αποστείρωση με θέρμανση Αποστείρωση με ακτινοβολία Αποστείρωση με διήθηση 807 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΜΚΡΟΒΩΝ ΜΕ ΧΗΜΚΑ ΜΕΣΑ Έλεγχος της μικροβιακής αύξησης με χημικά μέσα Αντισηπτικά, απολυμαντικά και αποστειρωτικά 811 ΑΝΤΜΚΡΟΒΑΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ N O Συνθετικά αντιμικροβιακά φάρμακα Φυσικά αντιμικροβιακά φάρμακα: Αντιβιοτικά Αντιβιοτικά της β-λακτάμης: Πενικιλλίνες και κεφαλοσπορίνες Αντιβιοτικά από προκαρυώτες 820 ΕΛΕΓΧΟΣ ΩΝ ΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΕΥΚΑΡΥΩΤΩΝ Αντιιικά φάρμακα Αντιμυκητικά φάρμακα 824 ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΑΝΤΜΚΡΟΒΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑ ΔΗΜΟΥΡΓΑ ΝΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αντοχή στα αντιμικροβιακά φάρμακα Η έρευνα για νέα αντιμικροβιακά φάρμακα 830 ΚΕΦΑΛΑΟ 21 ΑΛΛΗΛΕΠ ΡΑΣΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΜΚΡΟΒΩΝ 835 ΕΥΕΡΓΕΤΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΔΡΑΣΕΣ ΜΚΡΟΒΩΝ ΚΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Σύνοψη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ μικροβίων και ανθρώπου Φυσιολογική χλωρίδα του δέρματος Φυσιολογική χλωρίδα της στοματικής κοιλότητας Φυσιολογική χλωρίδα του γαστρεντερικού σωλήνα Φυσιολογική χλωρίδα άλλων περιοχών του σώματος 845 ΕΠΒΛΑΒΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΔΡΑΣΕΣ ΜΚΡΟΒΩΝ ΚΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Είσοδος των παθογόνων στον ξενιστή Αποικισμός και αύξηση Μολυσματικότητα 850 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑ ΤΟΞΝΕΣ Παράγοντες μολυσματικότητας Εξωτοξίνες Εντεροτοξίνες Ενδοτοξίνες 859 ΓΕΝΚΟ ΜΗΧΑΝΣΜΟ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΞΕΝΣΤΗ Μη ειδική εγγενής αντίσταση στις μολύνσεις Φλεγμονή και πυρετός 864 ΚΕΦΑΛΑΟ 22 ΒΑΣΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΑΣ 867 ΕΠΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΑΠΟΚΡΣΗΣ Κύτταρα και όργανα του ανοσοποιητικού συστήματος Μη ειδική ανοσία Ειδική ανοσοαπόκριση 875

3 viii ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΓΟΝΑ, ΚΥΤΤΑΡΑ Τ ΚΑ ΚΥΤΤΑΡΚΗ ΑΝΟΣΑ Ανοσογόνα και αντιγόνα Παρουσίαση του αντιγόνου στα λεμφοκύτταρα Τ Κυτταροτοξικά κύτταρα Τ και φυσικά κύτταρα-δολοφόνοι Βοηθητικά κύτταρα Τ: Ενεργοποιώντας την ανοσοαπόκριση 883 ΑΝΤΣΩΜΑΤΑ ΚΑ ΑΝΟΣΑ Αντισώματα (ανοσοσφαιρίνες) Λεμφοκύτταρα Β και παραγωγή αντισωμάτων Συμπλήρωμα, αντισώματα και καταστροφή παθογόνων 890 ΧΡΗΣΜΟΠΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΟΣΟΑΠΟΚΡΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΟΣΩΝ Ανοσοποίηση για την πρόληψη ασθενειών Νέες στρατηγικές ανοσοποίησης 895 ΝΟΣΟ ΠΟΥ ΟΦΕΛΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΟΑΠΟΚΡΣΗ Αλλεργία, υπερευαισθησία και αυτοανοσία Υπεραντιγόνα 899 ΚΕΦΑΛΑΟ 23 ΜΟΡΑΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΑ 903 Η ΥΠΕΡΟΚΟΓΕΝΕΑ ΓΟΝΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΟΣΟΣΦΑΡΝΩΝ Υποδοχείς κυτταρικής επιφανείας και ανοσία 904 ΤΟ ΜΕΖΟΝ ΣΥΜΠΛΟΚΟ ΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ (MHC) Δομή των πρωτεϊνών MHC Γονίδια MHC και πολυμορφισμός 907 ΑΝΤΣΩΜΑΤΑ Πρωτεΐνες αντισωμάτων και δέσμευση αντιγόνων Γονίδια αντισωμάτων και ποικιλότητα 909 ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Τ Πρωτεΐνες TCR και δέσμευση αντιγόνου Γονίδια TCR και ποικιλότητα 913 ΜΟΡΑΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΑΝΟΣΑΣ Επιλογή κλώνου και ανοχή Δεύτερα μηνύματα Κυτοκίνες και χημειοκίνες 918 ΚΕΦΑΛΑΟ 24 ΚΛΝΚΗ ΜΚΡΟΒΟΛΟΓΑ ΚΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΑ 923 ΚΛΝΚΕΣ ΔΑΓΝΩΣΤΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟ ΒΑΣΣΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΚΡΟΟΡΓΑΝΣΜΩΝ Απομόνωση παθογόνων μικροοργανισμών από κλινικά δείγματα Μέθοδοι ταυτοποίησης βασισμένες στην καλλιέργεια μικροοργανισμών Έλεγχος καλλιεργειών για ευαισθησία σε αντιμικροβιακά φάρμακα Ασφάλεια στο κλινικό εργαστήριο 936 ΑΝΟΣΟΛΟΓΑ ΚΑ ΚΛΝΚΕΣ ΔΑΓΝΩΣΤΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟ Ανοσοδοκιμασίες για λοιμώδη νοσήματα Πολυκλωνικά και μονοκλωνικά αντισώματα Αντιδράσεις αντιγόνου-αντισώματος in vitro: Ορολογία Συγκόλληση Ανοσοηλεκτρονιακή μικροσκοπία Φθορίζοντα αντισώματα Ενζυμική ανοσοπροσροφητική ανάλυση και ραδιοανοσοπροσδιορισμός Διαδικασίες ανοσοστυπωμάτων 957 ΜΟΡΑΚΕΣ ΚΑ ΟΠΤΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟ ΣΤΗΝ ΚΛΝΚΗ ΔΑΓΝΩΣΤΚΗ Μέθοδοι μοριακής βιολογίας Διαγνωστική ιολογία 965 ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΚΡΟΒΑΚΕΣ ΝΟΣΟ ΚΕΦΑΛΑΟ 25 ΕΠ ΗΜΟΛΟΓΑ 969 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΔΗΜΟΛΟΓΑΣ Η επιστήμη της επιδημιολογίας Το λεξιλόγιο της επιδημιολογίας Δεξαμενές ασθενειών και επιδημίες Μετάδοση λοιμωδών νόσων Η κοινότητα των ξενιστών 979 Η ΕΠΔΗΜΟΛΟΓΑ ΣΗΜΕΡΑ Η επιδημία του ΑDS Νοσοκομειακές λοιμώξεις 984 ΕΠΔΗΜΟΛΟΓΑ ΚΑ ΔΗΜΟΣΑ ΥΓΕΑ Μέτρα δημόσιας υγείας για τον έλεγχο των ασθενειών Ζητήματα παγκόσμιας υγείας Αναδυόμενα και επανεμφανιζόμενα λοιμώδη νοσήματα Βιολογικός πόλεμος και βιολογικά όπλα 996

4 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ix ΚΕΦΑΛΑΟ 26 ΜΚΡΟΒΑΚΕΣ ΝΟΣΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑ ΟΝΤΑ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟ 1001 ΑΕΡΟΓΕΝΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΣΘΕΝΕΩΝ Αερογενή παθογόνα Ασθένειες που οφείλονται σε στρεπτοκόκκους Corynebacterium και διφθερίτιδα Bordetella και κοκκύτης Mycobacterium και φυματίωση Neisseria meningitidis, μηνιγγίτιδα και μηνιγγοκοκκαιμία οί και λοιμώξεις του αναπνευστικού Κρυολογήματα και γρίππη 1017 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΣΘΕΝΕΩΝ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΦΗ Staphylococcus Helicobacter pylori και γαστρικά έλκη οί της ηπατίτιδας 1024 ΣΕΞΟΥΑΛΚΩΣ ΜΕΤΑΔΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Γονόρροια και σύφιλη Χλαμύδια, έρπης και λοίμωξη από τριχομονάδες Σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας: ADS και H 1034 ΚΕΦΑΛΑΟ 27 ΜΚΡΟΒΑΚΕΣ ΝΟΣΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑ ΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΖΩΑ, ΤΑ ΑΡΘΡΟΠΟ Α ΚΑ ΤΟ Ε ΑΦΟΣ 1045 ΑΣΘΕΝΕΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΔΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΖΩΑ Λύσσα Πνευμονικό σύνδρομο προκαλούμενο από τον ιό Hanta (HPS) 1048 ΑΣΘΕΝΕΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΔΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ Ρικετσιώσεις Νόσος του Lyme Ελονοσία Πανώλη 1060 ΑΣΘΕΝΕΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΔΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Παθογόνοι μύκητες Τέτανος 1065 ΚΕΦΑΛΑΟ 28 ΚΑΤΕΡΓΑΣΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΚΑΘΑΡΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑ Υ ΑΤΟΓΕΝΕΣ ΜΚΡΟΒΑΚΕΣ ΝΟΣΟ 1069 ΜΚΡΟΒΟΛΟΓΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑ ΚΑΘΑΡΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ Δημόσια υγεία και ποιότητα νερού Επεξεργασία υγρών αποβλήτων και λυμάτων Καθαρισμός πόσιμου νερού 1077 ΥΔΑΤΟΓΕΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΕΣ ΜΚΡΟΒΑΚΗΣ ΑΤΟΛΟΓΑΣ Πηγές υδατογενών λοιμώξεων Χολέρα Λαμβλίαση (γιαρδίαση) και κρυπτοσποριδίαση Νόσος των λεγεωναρίων Τυφοειδής πυρετός και άλλες υδατογενείς ασθένειες 1084 ΚΕΦΑΛΑΟ 29 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΦΜΩΝ ΚΑ ΤΡΟΦΟΓΕΝΕΣ ΜΚΡΟΒΑ- ΚΕΣ ΝΟΣΟ 1087 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΦΜΩΝ ΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΚΡΟΒΩΝ Ανάπτυξη μικροβίων και αλλοίωση τροφίμων Συντήρηση τροφίμων 1090 ΤΡΟΦΟΓΕΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΕΣ Τροφογενείς ασθένειες και μικροβιακή δειγματοληψία Τροφικές δηλητηριάσεις από σταφυλοκόκκους Τροφικές δηλητηριάσεις από Clostridium Σαλμονέλλωση Παθογόνα στελέχη της Escherichia coli Καμπυλοβακτήρια Λιστερίαση Άλλες τροφογενείς λοιμώδεις ασθένειες 1102 ΕΝΟΤΗΤΑ Ο ΜΚΡΟΟΡΓΑΝΣΜΟ ΩΣ ΒΟΜΗΧΑΝΚΑ ΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΚΑ ΕΡΓΑΛΕΑ ΚΕΦΑΛΑΟ 30 ΒΟΜΗΧΑΝΚΗ ΜΚΡΟΒΟΛΟΓΑ/ΒΟΚΑΤΑΛΥΣΗ 1105 ΜΚΡΟΟΡΓΑΝΣΜΟ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΟΜΗΧΑΝΚΟΥ ΕΝΔΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Βιομηχανικοί μικροοργανισμοί και προϊόντα Αύξηση και παραγωγή προϊόντων στη βιοκατάλυση 1108

5 x ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ 30.3 Χαρακτηριστικά των ζυμώσεων μαζικής κλίμακας Μεγέθυνση της κλίμακας μιας ζύμωσης 1112 ΣΗΜΑΝΤΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΒΟΜΗΧΑΝΚΗΣ ΜΚΡΟΒΟΛΟΓΑΣ Αντιβιοτικά: Απομόνωση και χαρακτηρισμός Βιομηχανική παραγωγή πενικιλλίνης και τετρακυκλίνης Βιταμίνες και αμινοξέα Μικροβιακή βιομετατροπή Ένζυμα Όξος (ξίδι) Κιτρικό οξύ και άλλες οργανικές ενώσεις Ο ζυμομύκητας ως παράγοντας ζύμωσης και ως διατροφικό συμπλήρωμα Αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά Τα μανιτάρια ως πηγή διατροφής 1134 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Ενεργειακοί υπολογισμοί στη βιοενεργητική των μικροβίων Π-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Εγχειρίδιο Συστηματικής Βακτηριολογίας του Bergey, 2η έκδοση Π-7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Σημειώσεις του Επιστημονικού Επιμελητή (Σ.τ.Ε.Ε.) Π-16 Γλωσσάριο Γ-1 Αγγλοελληνικό γλωσσάριο Γ-27 Ευρετήριο Ε-1 ΚΕΦΑΛΑΟ 31 ΓΕΝΕΤΚΗ ΜΗΧΑΝΚΗ ΚΑ ΒΟΤΕΧΝΟΛΟΓΑ 1137 Ο ΤΕΧΝΚΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΚΗΣ ΜΗΧΑΝΚΗΣ Ανασκόπηση των βασικών αρχών της γενετικής μηχανικής Ξενιστές φορέων κλωνοποίησης Εύρεση του σωστού κλώνου Εξειδικευμένοι φορείς Έκφραση γονιδίων θηλαστικών σε βακτήρια 1148 ΠΡΑΚΤΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΚΗΣ ΜΗΧΑΝΚΗΣ Παραγωγή προϊόντων θηλαστικών και εμβολίων από γενετικά τροποποιημένους μικροοργανισμούς Γενετική μηχανική στις φυτικές καλλιέργειες Γενετική μηχανική στη γενετική των ζώων και του ανθρώπου 1162

Γλωσσάριο. το Clostridium botulinum. Γ-1

Γλωσσάριο. το Clostridium botulinum. Γ-1 Γλωσσάριο Συμπεριλαμβάνονται μόνον οι κυριότεροι όροι και οι σημαντικότερες έννοιες. Αν δεν βρίσκετε κάποιον όρο, συμβουλευθείτε το ευρετήριο. αγγελιοφόρο RNA (mrna) [messenger RNA (mrna)] Μόριο RΝΑ που

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ BRCK ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΜΟΣ ΙΙ Michael T. Madigan John M. Martinko Jack Parker Southern Illinois University Carbondale Απόδοση στα ελληνικά: Βασιλική Βακάκη Θόδωρος Κοκκορόγιαννης Στάθης Φριλίγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ Γενικά Το επίπεδο των διπλωματούχων είναι μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Οι απολυτήριοι τίτλοι εισαγωγής είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τους μαθητές στην ΆΜΕΣΗ κατανόηση των απαιτήσεων των πανελληνίων εξετάσεων δίνοντας τους τα θέματα των 15 χρόνων των κανονικών εξετάσεων του Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ) 2003-2013 2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ) 2003-2013 2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 1 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ) 2003-2013 ΘΕΜΑ 1ο 2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές διεργασίες. Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια

Τεχνικές διεργασίες. Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια Τεχνικές διεργασίες Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια ΓΕΩΡΓΙΑ Γενετική βελτίωση ποικιλιών φυτών για αντοχή στις ασθένειες, ξηρασία, αφιλόξενα εδάφη Μαζική παραγωγή κλώνων Ανάπτυξη βιο-εντομοκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

280 Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Ιωαννίνων

280 Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Ιωαννίνων 280 Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Ιωαννίνων Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών διευρύνει το φάσμα των πτυχιούχων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε ένα πεδίο που από την εξέλιξη της κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΟΣΙΑΛΟΣ (ΔΙΑΛΕΞΗ 2)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΟΣΙΑΛΟΣ (ΔΙΑΛΕΞΗ 2) Εκτίμηση μικροβιολογικών κινδύνων-καθορισμός καθορισμός μικροβιολογικών κριτηρίων Ανάγκη καθορισμού μικροβιολογικών κριτηρίων Προκειμένου να εκτιμηθεί η καταλληλότητα ή επικινδυνότητα των τροφίμων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. 1 η θεματική ενότητα: Εισαγωγή στους μικροοργανισμούς και στη μικροβιολογία

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. 1 η θεματική ενότητα: Εισαγωγή στους μικροοργανισμούς και στη μικροβιολογία ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΣ: Ρ. ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1 η θεματική ενότητα: Εισαγωγή στους μικροοργανισμούς και στη μικροβιολογία Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

293 Φαρμακευτικής Πάτρας

293 Φαρμακευτικής Πάτρας 293 Φαρμακευτικής Πάτρας Το Τμήμα Φαρμακευτικής ιδρύθηκε το 1977 και λειτούργησε αρχικά ως Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής. Από το 1983 αποτελεί Τμήμα της Σχολής Επιστημών Υγείας μαζί με Τμήμα Ιατρικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Σε έναν κόσμο όπου ο καθένας, για να κάνει τις επιλογές του, είναι απαραίτητο να καταφεύγει καθημερινά σε επιστημονικές πληροφορίες, η αναγκαιότητα παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τους μαθητές στην ΆΜΕΣΗ κατανόηση των απαιτήσεων των πανελληνίων εξετάσεων δίνοντας τους τα θέματα των 14 χρόνων των κανονικών εξετάσεων του Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ"

Διαβάστε περισσότερα

Οι μικροοργανισμοί αποτελούν σε κάθε περίπτωση αναπόσπαστο τμήμα

Οι μικροοργανισμοί αποτελούν σε κάθε περίπτωση αναπόσπαστο τμήμα Οι μικροοργανισμοί αποτελούν σε κάθε περίπτωση αναπόσπαστο τμήμα της ανθρώπινης εμπειρίας. Είμαστε διαρκώς εκτεθειμένοι σε μικροοργανισμούς, πολλοί από τους οποίους εγκαθίστανται μόνιμα στο εσωτερικό ή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 2000-2013

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 2000-2013 1 ΘΕΜΑ 1ο ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 2000-2013 2000 Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι ιοί είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ Μάθηµα ιδάσκουσα Κωδικός Γενική και Ανόργανη Χηµεία Ε. Μάνεση - Ζούπα ΦΠ-111 οµή του ατόµου. Υποατοµικά σωµατίδια, Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία- Ατοµικά φάσµατα. υαδική φύση του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ BROCK ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΜΟΣ Ι Michael T. Madigan John M. Martinko Jack Parker Southern Illinois University Carbondale Απόδοση στα ελληνικά: Δημήτρης Γεωργακόπουλος Γιώργος Διαλλινάς Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Proedriko diatagma peri iatrikon eidikotiton426587601355404600.doc

Proedriko diatagma peri iatrikon eidikotiton426587601355404600.doc 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29.11.2002 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Απόφ. 12 της 176ης Ολομ./28.11.02 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: Περί Ιατρικών Ειδικοτήτων (Σε αντικατάσταση του Π.Δ. 415/29-12-1994:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Copyright 2011: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Βασ. Σοφίας 77, 115 21 Αθήνα Τηλ. 210 7213225, Fax: 210 7246180 e-mail: siorasgs@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ακινητοποίηση. Ακινητοποιημένο ονομάζουμε ένα βιομόριο του οποίου η ελεύθερη κίνηση στον χώρο είτε έχει αποτραπεί εντελώς είτε έχει περιοριστεί

Ακινητοποίηση. Ακινητοποιημένο ονομάζουμε ένα βιομόριο του οποίου η ελεύθερη κίνηση στον χώρο είτε έχει αποτραπεί εντελώς είτε έχει περιοριστεί Ακινητοποίηση Ακινητοποιημένο ονομάζουμε ένα βιομόριο του οποίου η ελεύθερη κίνηση στον χώρο είτε έχει αποτραπεί εντελώς είτε έχει περιοριστεί Τι μπορεί να ακινητοποιηθεί; Ελεύθερα απομονωμένα ένζυμα,

Διαβάστε περισσότερα

Οέλεγχος των μικροοργανισμών είναι ένας από τους μείζονες στόχους της

Οέλεγχος των μικροοργανισμών είναι ένας από τους μείζονες στόχους της Οέλεγχος των μικροοργανισμών είναι ένας από τους μείζονες στόχους της πειραματικής και κλινικής μικροβιολογίας, αλλά και μια καθημερινή μάχη στο σπίτι, στα νοσοκομεία, στα εστιατόρια και όπου αλλού απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιολογικών Επιστημών

Τμήμα Βιολογικών Επιστημών Τμήμα Βιολογικών Επιστημών ΠPOEΔPOΣ Σπύρος Σφενδουράκης ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Λεόντιος Γ. Κωστρίκης KAΘHΓHTΕΣ Κωνσταντίνος Δέλτας Ανδρέας Ι. Κωνσταντίνου Λεόντιος Γ. Κωστρίκης ANAΠΛHPΩTEΣ KAΘHΓHTEΣ Νιόβη Σανταμά

Διαβάστε περισσότερα

719 Διατροφής και Διαιτολογίας ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

719 Διατροφής και Διαιτολογίας ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 719 Διατροφής και Διαιτολογίας ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης είναι το μοναδικό τμήμα Διατροφής στην Τριτοβάθμια Τεχνολογική Εκπαίδευση. Ιδρύθηκε με το Π.Δ. 561 (ΦΕΚ 199/27-11-85

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ 3 η ΕΚ ΟΣΗ 1 Λέξεις κλειδιά Αντιβιοτικά-Χηµικές ουσίες µε αντιµικροβιακή δράση που παράγονται από βακτήρια, µύκητες και φυτά. Τα αντιβιοτικά δρουν αναστέλλοντας ή παρεµποδίζοντας κάποια ειδική βιοχηµική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Βλ3Γ(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ A Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 7

Διαβάστε περισσότερα

π ø POE PO π ƒ ƒ KA H HT ANA HPøTE KA H HTE E IKOYPOI KA H HTE EKTOP Ανδρέας Κωνσταντίνου Νιόβη Σανταμά

π ø POE PO π ƒ ƒ KA H HT ANA HPøTE KA H HTE E IKOYPOI KA H HTE EKTOP Ανδρέας Κωνσταντίνου Νιόβη Σανταμά µèôïôáèîòó appleèûùëìòó POE PO Ανδρέας Κωνσταντίνου π ƒ ƒ Νιόβη Σανταμά KA H HT Κωνσταντίνος Δέλτας Ανδρέας Κωνσταντίνου Λεόντιος Γ. Κωστρίκης ANA HPøTE KA H HTE Νιόβη Σανταμά Σπύρος Σφενδουράκης E IKOYPOI

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή Κλάδος της Αισθητικής Απόφοιτοι Α.Τ.Ε.Ι Πρόγραμμα Σπουδών Επαγγελματικά Δικαιώματα Αισθητικών Αποφοίτων ΑΤΕΙ Δικαιολογητικά έκδοσης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Αισθητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα