2.4 Ρύπανση του νερού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2.4 Ρύπανση του νερού"

Transcript

1 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις 2.4 Ρύπανση του νερού 4-1. Ποια ονομάζονται λύματα; Έτσι ονομάζονται τα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες, τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες και τους αγρούς Ποιοι ονομάζονται υδάτινοι αποδέκτες; Είναι τα ποτάμια, οι λίμνες και θάλασσες όπου εκβάλλουν τα λύματα Τι ονομάζεται ρύπανση των υδάτινων αποδεκτών; Είναι η προσθήκη στους υδάτινους αποδέκτες, χημικών ουσιών που μεταφέρονται σε αυτούς με τα λύματα Ποιοι ονομάζονται ρύποι; Γενικά ο όρος σημαίνει ακαθαρσία, βρομιά. Στην περίπτωση των ρύπων των υδάτινων πόρων εννοούμε τις χημικές ουσίες με τις οποίες ρυπαίνονται οι υδάτινοι πόροι όταν καταλήγουν σε αυτούς τα λύματα Τι είναι τα υδάτινα οικοσυστήματα; Οι υδάτινοι αποδέκτες που περιλαμβάνουν φυτά, ζώα, και μικροοργανισμούς. Τέτοια οικοσυστήματα διαθέτουν τρόπους αποκαθαρισμού τους, όπως μικροοργανισμούς που διασπούν τους περισσότερους ρύπους. Στην εποχή μας όμως τα λύματα είναι πολλά και οι μηχανισμοί αποκαθαρισμού μπορούν να αντιμετωπίσουν τα φαινόμενα της ρύπανσης των υδάτων Τι ονομάζεται μόλυνση του νερού; Η ανάπτυξη στο οικοσύστημα παθογόνων μικροοργανισμών. Η μόλυνση των υδάτων

2 2 εγκυμονεί τον κίνδυνο της εξάπλωσης ασθενειών Ποια η διαφορά της μόλυνσης του νερού από τη ρύπανση του νερού; Η μόλυνση του νερού γίνεται με την ανάπτυξη ή την προσθήκη σε αυτό παθογόνων οργανισμών που βλάπτουν την ανθρώπινη υγεία, καθώς και το υδάτινο οικοσύστημα. Η ρύπανση του νερού γίνεται με χημικές ουσίες που περιέχονται στα λύματα που καταλήγουν στους υδάτινους αποδέκτες και που προκαλούν βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό ή στο οικοσύστημα Ποιες είναι οι επιπτώσεις από τη ρύπανση του νερού; Η μείωση της διαύγειας του. Η μείωση του διαλυμένου οξυγόνου. Η μείωση της ποικιλότητας της χλωρίδας και της πανίδας. Εξαιτίας της ρύπανσης αρκετοί από τους οργανισμούς δεν μπορούν να ζήσουν σε συνθήκες ρύπανσης και εξαφανίζονται. Η αισθητική υποβάθμιση ή και πλήρη καταστροφή των υδάτινων τοπίων (ακτών, λιμνών, ποταμών, ρεμάτων) Ποιες είναι οι πηγές ρύπανσης του νερού; Η αστική χρήση του νερού (παράγονται ρύποι όπως περιττώματα, υγρά ξεβγάλματος, απορρυπαντικά). Τα δομικά έργα (παράγονται ρύποι όπως σκόνη, μπάζα). Οι μεταφορές (παράγονται ρύποι όπως πετρέλαιο, πίσσες, λάδια). Η βιομηχανία και τα μεταλλεία (παράγονται ρύποι όπως δηλητήρια, βαριά μέταλλα, σκόνη μεταλλείων). Η γεωργία και η κτηνοτροφία (παράγονται ρύποι όπως λιπάσματα, φυτοφάρμακα, περιττώματα) Ποια φροντίδα πρέπει να ληφθεί για την αποφυγή της ρύπανσης των

3 3 υδάτινων πόρων; Είναι ανάγκη να λαμβάνονται ορισμένα μέτρα, πριν τα λύματα καταλήξουν στον υδάτινο αποδέκτη, όπως: Ο περιορισμός των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που προκαλούν ρύπους. Να μη χρησιμοποιούμε περιττά λιπάσματα στις καλλιέργειες, να μην πετάμε τροφές στους υπονόμους, να επιβάλλεται στα πλοία να ξεπλένουν τις δεξαμενές τους σε ειδικούς σταθμούς κ.ά. Η επεξεργασία των λυμάτων πριν τα διοχετεύσουμε στο υδάτινο οικοσύστημα, δηλαδή ο βιολογικός καθαρισμός τους. Ο βιολογικός καθαρισμός είναι η κατεργασία των λυμάτων με αερισμό και προσθήκη μικροοργανισμών, για να επιταχύνεται η φυσική διαδικασία καθαρισμού. Ο βιολογικός καθαρισμός συνδυάζεται με ανακύκλωση του νερού και έτσι γίνεται ταυτόχρονα και εξοικονόμησή του Τι γνωρίζετε για τα στάδια του βιολογικού καθαρισμού των υδάτων; Ο βιολογικός καθαρισμός του νερού επιτυγχάνεται σε 3 στάδια: 1 ο στάδιο: Απομακρύνονται τα περιεχόμενα στερεά, τα λίπη και τα έλαια. 2 ο στάδιο: Γίνεται αερισμός και προσθήκη στο νερό μικροοργανισμών, για να επιταχύνεται η φυσική διαδικασία καθαρισμού. 3 ο στάδιο: Προσθήκη χημικών για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και διήθηση μέσω φίλτρων. η προσθήκη μικροοργανισμών, για να επιταχύνεται η φυσική διαδικασία καθαρισμού Τι είναι ο ευτροφισμός; Είναι το φαινόμενο της υπερβολικής αύξησης των φυτών που υπάρχουν στο νερό. Αυτό συμβαίνει γιατί τα αστικά λύματα και τα υπολείμματα λιπασμάτων (γεωργικά λύματα) που καταλήγουν σε έναν υδάτινο αποδέκτη λειτουργούν ως λίπασμα για τους υδρόβιους φυτικούς οργανισμούς. Για να ανοικοδομηθούν (σαπίσουν) τα φυτά αυτά,

4 4 καταναλώνουν το περισσότερο από το διαλυμένο στο νερό οξυγόνο. Έτσι πολλά από τα ψάρια του υδάτινου αποδέκτη πεθαίνουν από ασφυξία Τι είναι η βιοσυσσώρευση; Η εισαγωγή μέσω των ψαριών και των οστρακοειδών στην τροφική αλυσίδα βαριών μετάλλων, όπως ο μόλυβδος, ο υδράργυρος και το κάδμιο και άλλες τοξικές ουσίες. Αυτές καταλήγουν σε έναν υδάτινο αποδέκτη εξαιτίας της ρύπανσης. Ο τελικός καταναλωτής (που συχνά είναι ο άνθρωπος) προσλαμβάνει στους ιστούς του σώματος του τα μέταλλα αυτά, που του προκαλούν πολλές και σοβαρές βλάβες. Ερωτήσεις Κατανόησης: Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ). i. Τα νερά ρυπαίνονται από τα αστικά και βιομηχανικά απόβλητα. ii. Ρύποι ονομάζονται όλα τα απόβλητα από κατοικίες, βιομηχανίες και αγρούς. iii. Η ρύπανση του νερού προκαλεί αύξηση του διαλυμένου οξυγόνου. iv. Η ρύπανση του νερού συνεπάγεται ελάττωση της ποικιλότητας της πανίδας και της χλωρίδας. v. Η μόλυνση του νερού γίνεται με χημικές ουσίες που περιέχονται στα λύματα ανθρώπινο οργανισμό ή στο οικοσύστημα. vi. Ο βιολογικός καθαρισμός των λυμάτων είναι τρόπος αποφυγής της ρύπανσης των υδάτων. vii. Το φαινόμενο του ευτροφισμού οφείλεται στη ρύπανση του νερού από αστικά λύματα και υπολείμματα λιπασμάτων. viii. Η βιοσυσσώρευση είναι η συγκέντρωση ρύπων στους υδάτινους πόρους. ix. Τα νερά ρυπαίνονται όταν μένουν στάσιμα. x. Τα νερά ρυπαίνονται από τα αστικά και βιομηχανικά απόβλητα.

5 5 xi. Τα νερά ρυπαίνονται από τα χώματα που φτάνουν με τη βροχή. xii. Η μόλυνση του νερού γίνεται με την ανάπτυξη ή την προσθήκη σε αυτό παθογόνων οργανισμών που βλάπτουν την ανθρώπινη υγεία, καθώς και το υδάτινο οικοσύστημα Να συμπληρώσετε τα κενά: 1. Η... του νερού γίνεται με... ουσίες που περιέχονται στα λύματα ανθρώπινο οργανισμό ή στο υδάτινο ονομάζονται τα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες, τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες και τους αγρούς. 3. Το φαινόμενο της υπερβολικής αύξησης των φυτών που υπάρχουν στο νερό ονομάζεται Εξαιτίας της ρύπανσης υπάρχει μείωση της ποικιλότητας της... και της... στα οικοσυστήματα. 5. Ο... καθαρισμός είναι η κατεργασία των λυμάτων με αερισμό και προσθήκη μικροοργανισμών, για να επιταχύνεται η φυσική διαδικασία καθαρισμού. 6. Η... του νερού γίνεται με την ανάπτυξη ή την προσθήκη σε αυτό παθογόνων οργανισμών που βλάπτουν την ανθρώπινη υγεία, καθώς και το υδάτινο οικοσύστημα. 7. Η ρύπανση του νερού γίνεται με... ουσίες που περιέχονται στα λύματα ανθρώπινο οργανισμό ή στο οικοσύστημα αποδέκτες είναι τα ποτάμια, οι λίμνες και θάλασσες όπου εκβάλλουν τα λύματα των υδάτινων αποδεκτών είναι η προσθήκη στους υδάτινους αποδέκτες, χημικών ουσιών που μεταφέρονται σε αυτούς με τα λύματα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σ. Αβραμιώτης, Β. Αγγελόπουλος Γ. Καπελώνης, Π. Σινιγάλιας. Σπαντίδης, Α. Τρικαλίτη, Γ. Φίλος ΧΗΜΕΙΑ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Τόμος 2ος ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Θεωρία Χημείας Β Γυμνασίου

Συνοπτική Θεωρία Χημείας Β Γυμνασίου Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.gr Συνοπτική Θεωρία Χημείας Β Γυμνασίου Γενική Ενότητα 1 Περιβάλλον : Οτιδήποτε υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Έμμεση ρύπανση είναι η μορφή ρύπανσης, που δεν αντιλαμβανόμαστε

Έμμεση ρύπανση είναι η μορφή ρύπανσης, που δεν αντιλαμβανόμαστε 11 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Στόχοι φύλλο εκπαιδευτικών Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την έννοια της ρύπανσης του νερού και να κατανοήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Σοφοκλής Λογιάδης Τι ειναι ρυπανση του νερου -ορισμος Το νερό είναι η πηγή ζωής στον πλανήτη μας. Περίπου το 70% της επιφάνειας του σκεπάζεται με νερό. Από το συνολικό διαθέσιμο νερό

Διαβάστε περισσότερα

περαιτέρω χρήση, αφ ετέρου ρυπαντή των λιµνών, ποταµών, θαλασσών και υπογείων υδάτων στα οποία καταλήγει.

περαιτέρω χρήση, αφ ετέρου ρυπαντή των λιµνών, ποταµών, θαλασσών και υπογείων υδάτων στα οποία καταλήγει. ΡΥΠΑΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Η γη είναι ο µόνος από τους πλανήτες του Ηλιακού συστήµατος που εµφανίζει το φαινόµενο της ζωής. Το µοναδικό αυτό «προνόµιο» δηλαδή η ανάπτυξη και συντήρηση της ζωής στον πλανήτη µας οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.ΣΤΟΙΧΕΙΑΡΥΠΑΝΣΗΣ 2.1 ΠΑΘΟΦΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 2.1.1 ΒΑΚΤΗΡΙΑ 2.1.2 ΙΟΙ 2.1.3 ΠΡΩΤΟΖΩΑ 2.2 ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Περιγραφή και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Σητείας ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΠΑΖΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 39 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΟΡΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΟΡΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΟΡΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ A Αβιοτικοί παράγοντες: κάθε μη βιοτικό στοιχείο μιας περιοχής, π.χ. έδαφος, νερό, αέρας, ηλιακή ενέργεια. Αιγιαλός: η ζώνη ξηράς που περιβάλλει τη θάλασσα και βρέχεται από το μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ Αστικά λύµατα περιέχονται στους υπονόµους του αποχετευτικού συστήµατος που µεταφέρει τα ακάθαρτα νερά µιας ανθρώπινης κοινότητας. Τα αστικά λύµατα προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

5. Εφαρμογές των οξέων, βάσεων και αλάτων στην καθημερινή ζωή. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

5. Εφαρμογές των οξέων, βάσεων και αλάτων στην καθημερινή ζωή. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 5. Εφαρμογές των οξέων, βάσεων και αλάτων στην καθημερινή ζωή Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να αναφέρουμε οξέα και βάσεις που σχετίζονται με τη ζωή Nα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ Κ. ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑ Εξεταστική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Η πολυτιμότητα του νερού

Η πολυτιμότητα του νερού ΠόσιμοΝερό Πολυτιμότητα του πόσιμου νερού Σύσταση και κανονισμοί του πόσιμου νερού Επεξεργασία και Ταμιευτήρες νερού Διαχείριση και εξοικονόμηση πόσιμου νερού Ρύπανση του νερού Νερό και πολιτισμός Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΒΙΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΧΗΜΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΒΙΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΒΙΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Εισαγωγή Το περιβάλλον, και ειδικότερα το θαλάσσιο, έχει υποστεί την τελευταία εξηκονταετία

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο περιβάλλον

Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο περιβάλλον ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο περιβάλλον Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. Οι ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ατµοσφαιρικοί ρυπαντές προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΑΜΑΛΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΝΤΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ «ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

[Πληκτρολογήστε κείµενο] 3/5/2012 ΛΛΝΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ Ερ. Εργασίες β τετράμηνο φυσική- μαθηματικά- τεχνολογία 4.1 Εισαγωγή Η ρύπανση του νερού είναι ένα θέµα που τα τελευταία χρόνια έχει πάρει τεράστιες

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Ποιοτικών Xαρακτηριστικών Υπόγειου Nερού στην Παράκτια Περιοχή της Χαλέπας.

Αξιολόγηση των Ποιοτικών Xαρακτηριστικών Υπόγειου Nερού στην Παράκτια Περιοχή της Χαλέπας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Αξιολόγηση των Ποιοτικών Xαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ / ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (Υποστηρικτικό υλικό του δασκάλου για την Παρουσίαση µε PowerPoint)

ΡΥΠΑΝΣΗ / ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (Υποστηρικτικό υλικό του δασκάλου για την Παρουσίαση µε PowerPoint) ΡΥΠΑΝΣΗ / ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (Υποστηρικτικό υλικό του δασκάλου για την Παρουσίαση µε PowerPoint) Εικόνες 1,2 : Αφόρµηση εκ των αποτελεσµάτων της Ρύπανσης Eικ. 1: Σκουπίδια Σε µερικές παραλίες του νησιού

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αποβλήτων απορριμμάτων

Διαχείριση αποβλήτων απορριμμάτων Διαχείριση αποβλήτων απορριμμάτων Αέρια απόβλητα Επεξεργασία αέριων αποβλήτων Υγρά απόβλητα Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Επεξεργασία υγρών βιομηχανικών αποβλήτων Επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών

Διαβάστε περισσότερα

1.Tηλ.2310275925,6977258152. 1.2. οµή, φυσικές και χηµικές ιδιότητες του νερού

1.Tηλ.2310275925,6977258152. 1.2. οµή, φυσικές και χηµικές ιδιότητες του νερού Το νερό: ένα υπερπολύτιµο αγαθό που κινδυνεύει. Η Πράσινη Χηµεία στην προστασία του νερού. Λάγουρη Μαρίνα 1, Χατζάτογλου Αµαλία 1, Μαρούλης Απόστολος 2, Χατζηαντωνίου Κωνσταντίνα 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Αβιοτικό περιβάλλον: Το σύνολο των αβιοτικών παραγόντων του φυσικού περιβάλλοντος (έδαφος, νερό, ατμόσφαιρα). Οι βιότοποι.

Αβιοτικό περιβάλλον: Το σύνολο των αβιοτικών παραγόντων του φυσικού περιβάλλοντος (έδαφος, νερό, ατμόσφαιρα). Οι βιότοποι. 1 of 10 A Άβιος: Αυτός που δεν έχει ζωή. Αβιοτικό περιβάλλον: Το σύνολο των αβιοτικών παραγόντων του φυσικού περιβάλλοντος (έδαφος, νερό, ατμόσφαιρα). Οι βιότοποι. Αβιοτικό σύστημα: Το σύνολο των μη ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Λιμναία και Θαλάσσια

Υ ΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Λιμναία και Θαλάσσια Προγράμματα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» 1 Υ ΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Λιμναία και Θαλάσσια ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων που περιέχουν υδρογονάνθρακες με τη χρήση τροποποιημένων γεωργικών καταλοίπων

Συμβολή στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων που περιέχουν υδρογονάνθρακες με τη χρήση τροποποιημένων γεωργικών καταλοίπων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων» Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Τριανταφυλλιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773 Αθήνα Tel: 210 7723106 Fax: 210 7723285 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Οι µικροοργανισµοί της φύσης

Οι µικροοργανισµοί της φύσης Οι µικροοργανισµοί της φύσης στην υπηρεσία του ανθρώπου Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Τα προβλήµατα στα οποία δίνει αξιόπιστη λύση η Agrologistics είναι: υσοσµία: 1. από κάδους απορριµµάτων 2. από

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων

Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων Χατζούλης Γεώργιος Μελίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα