Δ/νση Οικονομικού. Τμήμα Προμηθειών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ/νση Οικονομικού. Τμήμα Προμηθειών"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΏΝ Πληροφορίες ΜΟΣΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους341 00, Χαλκίδα Τηλ: FAX : Προς : Χαλκίδα : / / 2013 Αριθμ. Πρωτ. Προς : Δ/νση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Δ/νση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών ΘΕΜΑ : Υποβολή μελέτης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: (ΜΕ ΦΠΑ 23%) Σας υποβάλουμε συνημμένα, μελέτη, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό, με Κ.Α πίστωσης : ,00 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Τεχνική Περιγραφή Προμετρηση Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τεχνικές Προδιαγραφές Τιμολόγιο Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Διακήρυξη Διαγωνισμού Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΧΑΛΚΙΔΑ / / 2013 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ Κλαγκος Φίλιππος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5/Β

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΏΝ Πληροφορίες ΜΟΣΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους 34100, Χαλκίδα Τηλ: FAX : ΜΕΛΕΤΗ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,0 ( με ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια υλικών για την συντήρηση των Παραλιακών εγκαταστάσεων του Δήμου ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Πρόκειται να συντηρηθούν τα ντουζ του Δήμου μας, τα παγκάκια των παραλιακών εγκαταστάσεων,να συντηρηθούν οι ομπρέλες και να αντικατασταθούν οι κατεστραμμένες να βαφούν και να συντηρηθούν οι καμπίνες (αποδυτήρια).τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πληρούν τα πρότυπα του Ελληνικού οργανισμού τυποποίησης(ελοτ) ΕΝ ή ισοδύναμα αυτών, σύμφωνα με τις αποφάσεις του υπουργείου Εσωτερικών. Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα θα φέρουν τη σήμανση CE. Επίσης, θα πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν πιστοποιημένη παραγωγική διαδικασία κατά ISO από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Όλα τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν περάσει από εργαστηριακούς ελέγχους, δοκιμές, μετρήσεις, προκειμένου να πιστοποιείται η ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω Τα όμοια υλικά θα προέρχονται από τον ίδιο παραγωγό και προμηθευτή χάριν της ομοιομορφίας και ομοιογένειας της κατασκευής. Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα και σημασμένα με ετικέτες όπου θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους, ο κατασκευαστής τους, ο χρόνος παραγωγής τους, ο χρόνος ζωής τους και όσα τα σχετικά πρότυπα και η νομοθεσία καθορίζουν, δόκιμα, σύγχρονα, καινούργια, άριστης ποιότητας και θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές αυτές, στα εγκεκριμένα πρότυπα, στα εγκεκριμένα δείγματα και θα συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα εμπορίας και διακίνησης προϊόντων από τα οποία θα προκύπτει το είδος και η ποιότητά τους. Τυχόν απόκλιση κάποιου προσφερόμενου προϊόντος από τις προδιαγραφές, συνεπάγεται απόρριψη της προμήθειας, οι τεχνικές προδιαγραφές της οποίας παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον πίνακα που ακολουθεί Χαλκίδα, 4/ 4 /2013 Ο Συνταξας O Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τ.Ε.Ν.Ε ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ Μόσχου Διονύσης Εργοδηγος Δομ.Εργ. ΔΕ5/Β ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Γ Κλαγκος Φίλιππος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5/Β

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ. ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΏΝ Πληροφορίες ΜΟΣΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους Τηλ: FAX : , Χαλκίδα ΜΕΛΕΤΗ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,0 ( με ΦΠΑ 23%) ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Α/Α ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μ.Μ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1 Πολτός ασβέστη σε σάκους τεμ 20 2 Τσιμέντο κοινό με την αξία 25kg τεμ 50 3 χαρτοσάκων 50kg 50 4 Άμμος κονιαμάτων σε σάκο τεμ Άμμος κονιαμάτων m3 5 6 Άμμος θαλάσσης σακ 30 ΦΥΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΔΗ ΥΛΙΚΑ 7 Σύντριμμα (γαρμπίλι) χύμα m διαστ. 0,4 έως 1cm σε σάκο τεμ 50 9 Πλάκες τσιμέντου πάχους 5 λευκές m cm τετραγωνικές, πλευράς έγχρωμες 5 11 άνω των 30 cm, Α' βοτσαλωτές 5 κατηγορίας 12 με ψηφίδα 5 13 Πρόχυτα πεζοδρομίων m 5 14 κράσπεδα από κήπου σκυρόδεμα 5 15 Σχιστόπλακες τύπου Καρύστου m Κυβόλιθοι τεχνητοί m2 5 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 17 Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/ C20/25 5,61 19 Γαρμπιλομπετο m3 5,06 ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

4 20 Τσιμεντοκονία έτοιμη σε σκόνη kg 5 21 Ελαιόχρωμα έτοιμο (ρεπουλινη) Lit Αστάρι πλαστικού νερου Lit 2 23 Αστάρι μεταλλου Lit Ασταρι μεταλου γαλβανιζε Lit Τσιμεντόχρωμα ακρυλικής βάσης Lit Ρεπουλινη μαρτελε (σφυρηλατο) Lit Πλαστικο Ακρυλικο Χρωμα Έγχρωμο Lit Λευκό Ψυχρό γαλβάνισμα Lit 5 30 Ψυχρο γαλβανισμα σπρευ τεμ 5 31 Σμυριδόπανο τεμ Σμυριδόπανο m Γυαλόχαρτο τεμ Γυαλόχαρτο m Γυαλόχαρτο τροχού τεμ Νέφτι Lit Διαλυτικό Lit Ασετόν Lit `Διαλυτικο Γενικης Lit `Διαλυτικο ws Lit Σιδηροστοκος kg 5 42 Συντηρητηκο Ξυλου Lit Βερνικι ξυλου Lit Βερνικόχρωμα από συνθετικές ρητίνες (Ντούκο) kg Ρολλά ριπολίνης μοχέρ 5εκ τεμ εκ Ρολλά ρεπουλίνης 5εκ τεμ 10 σφουγγάρι 48 Πινέλλα 1in τεμ ,5 in in ,5in in ,5 in 2 54 Σκαφάκια τεμ 5 55 Μονωτικές ταινίες τεμ 5 56 Χαρτοταινίες τεμ Ταινίες συμανσης τεμ Σπάτουλες τεμ 5 59 Στοκαδόροι τεμ 5 60 Συρματόβουρτσες τεμ 3 61 Bούρτσες τεμ 2 62 Κόφτες τεμ 0

5 63 Ξυράφια τεμ 2 64 Αφρός πολυουρεθάνης τεμ 5 65 Φύσιγγες σιλικόνης τεμ Εποξειδική ρητίνη kg 5 ΣΙΔΗΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΑ 67 Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας S220 kg Κατηγοριας st III Δομικά πλέγματα Σίδηρος σε λάμες και τετράγωνα αδιαμόρφωτα kg Μορφοσίδηρος όλων των απλών διατομών ύψους ή kg 100 πλευράς κάτω των 8 cm(γωνιες-ταυ) 72 Λαμαρίνα μαύρη, πάχους έως 2 mm kg Λαμαρίνα μαύρη, πάχους άνω των 2 mm kg Λαμαρίνα μαύρη, πάχους άνω των 2 mm kg 20 μπακλαβωτή 75 Λαμαρίνα γαλβανισμένη επίπεδη kg Λαμαρίνα γαλβανισμένη αυλακωτή kg Λαμαρίνα γαλβανισμένη μπακλαβωτή kg Σιδηροσωλήνας διαμέτρου ½ ins, m 60 γαλβανισμένος μετά ραφής, πάχους 3,25 mm 79 ISO MEDIUM βαρύς διαμέτρου ¾ ins, (πράσινη ετικέττα): πάχους 3,25 mm διαμέτρου 1 ins, 150 πάχους 3,25 mm 81 διαμέτρου 1 & ¼ ins, 120 πάχους 3,25 mm 82 διαμέτρου 1 & ½ ins, 100 πάχους 3,25 mm 83 διαμέτρου 2 ins, 260 πάχους 3,25 mm 84 διαμέτρου 2 & ½ ins, 150 πάχους 3,25 mm 85 διαμέτρου 3 ins, 70 πάχους 3,25 mm 86 διαμέτρου 4 ins, 24 πάχους 3,25 mm 87 Κοιλοδοκοί όλων των διατομών γαλβανιζε kg Εξαρτηματα γαλβανιζε (μουφες γωνιες καμυλες) τεμ Εσχάρες, σιδηρές γαλβανιζε κλπ. Τεμάχια ειδικα kg 50 ΨΑΘΕΣ - ΚΑΛΑΜΩΤΕΣ - ΟΜΠΡΕΛΕΣ 90 Ομπρελα από πλεκτο καλαμι φ( μ) τεμ Καλυμα ομπρελας (καπελο) φ ( μ) τεμ Σκελετος ομπρελας γαλβανιζε φ( ) τεμ Συρμα Γαλβανιζε(1,5-4,0μμ) kg 70

6 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 94 Ήλοι κοινοί (βελόνες) kg Βίδες εξάγωνες γαλβανιζέ Μ6 Χ (κουτι )M6-M Μ8 // 97 Μ10 // 98 Μ12 // 99 Μ14 // 100 Μ16 // 101 Μ20 // 102 Ροδέλλες Μ6 // γαλβανιζέ+παξιμαδι (κουτι Μ8 // )M6-M Μ10 // 105 Μ12 // 106 Μ14 // 107 Μ16 // 108 Μ20 // 109 Στριφώνια γαλβανιζέ(κουτι Μ6 Χ τεμ)m6-m Μ8 // 111 Μ10 // 112 Μ12 // 113 Μ14 // 114 Μ16 // 115 Μ20 // 116 Καρόβιδες γαλβανιζέ (κουτι Μ6 Χ τεμ)m6-m Μ8 // Μ10 // 119 Μ12 // 120 Μ14 // 121 Μ16 // 122 Μ20 // 123 UPAT πλαστικά (κουτι 100 Μ6 // τεμ)m6-m20 Μ8 // Μ10 // Μ12 // Μ14 // Ατσαλοκαρφα Νοβοπανόβιδες Λαμαρινόβιδες Τρυπανόβιδες Βίδες μπετού 10

7 133 UPAT μεταλλικά Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Ηλεκτρόδια 2,5mm Κουτ ,5mm ί 4 kg Δίσκοι κοπής σιδήρου Φ115 τεμ Φ Φ Φ Δίσκοι λειάνσεως σιδήρου Φ115 τεμ Φ Δίσκοι κοπής μαρμάρου Φ230 τεμ Δίσκοι λειάνσεως μαρμάρου (γυαλόχαρτα τεμ 10 διαρκείας) 150 Δίσκοι λειάνσεως ξύλου (γυαλόχαρτα διαρκείας) τεμ Δίσκοι λειάνσεως χράτς τεμ Τρυπάνια Σιδήρου 1-5 mm τεμ mm mm Τρυπάνια μπετού 1-5 mm τεμ mm mm 158 Τρυπάνια SDS 6-10 mm τεμ mm mm Ναυτικά κλειδιά γαλβανιζέ 6 mm mm Αλυσίδα γαλβανιζέ Kg Σφυκτιρες γαλβανιζε Μ10 τεμ Μύτες κατσαβιδιού τεμ Σπρέϋ γράσου τεμ Κόλλα ξύλου Kg Κόλλα ξύλου πολυουρεθάνης Kg Γράσο Kg Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας τεμ 5 ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 171 Τεφλον ταινια τεμ Τεφλον υγρο τεμ 3

8 173 Φυαλες προπανιου τεμ Αλοιφη χαλκου τεμ Κολυση χαλκου τεμ Πλαστικη σωληνα φ15-φ Εξαρτηματα πλαστικου σωληνα φ15-φ28 (μουφεςγωνιες -καμπυλες-ρακορ-βανες-διακοπτες) τεμ Χαλκοσωληνα φ15-φ28 m Εξαρτηματα χαλκοσωληνα φ15-φ28 (μουφες-γωνιες τεμ 5 -καμπυλες-ρακορ-βανες-διακοπτες) ΞΥΛΕΙΑ 180 Ξυλεία εγχώρια ελάτης(μαδεριαελατακια-ταβλες) m Σουηδίας Α' 2,5 182 IROKO 0,5 183 Μπετοφόρμ τεμ 3 Χαλκίδα, 4 /4 /2013 Ο Συνταξας O Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τ.Ε.Ν.Ε ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ Μόσχου Διονύσης Εργοδηγος Δομ.Εργ. ΔΕ5/Β ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Γ Κλαγκος Φίλιππος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5/Β

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ. ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΏΝ Πληροφορίες ΜΟΣΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους, Τηλ: FAX : , Χαλκίδα ΡΠΡΡΠ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΤΗ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,0 (με ΦΠΑ 23%) Α/Α ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1 Πολτός ασβέστη σε σάκους τεμ 2, ,00 2 Τσιμέντο κοινό με την αξία 25kg τεμ 5, ,00 3 χαρτοσάκων 50kg 9, ,00 4 Άμμος κονιαμάτων σε σάκο τεμ 2, ,00 5 Άμμος κονιαμάτων m3 14, ,50 6 Άμμος θαλάσσης σακ 3, ,00 ΦΥΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΔΗ ΥΛΙΚΑ 7 Σύντριμμα (γαρμπίλι) χύμα m3 12, ,80 8 διαστ. 0,4 έως 1cm σε σάκο τεμ 3, ,00 9 Πλάκες τσιμέντου πάχους 5 λευκές m2 10, ,00 10 cm τετραγωνικές, πλευράς έγχρωμες 12, ,00 11 άνω των 30 cm, Α' βοτσαλωτές 12, ,00 κατηγορίας 12 με ψηφίδα 12, ,00 13 Πρόχυτα πεζοδρομίων m 7, ,00 14 κράσπεδα από κήπου σκυρόδεμα 8, ,00 15 Σχιστόπλακες τύπου Καρύστου m2 16, ,00 16 Κυβόλιθοι τεχνητοί m2 16, ,00 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 17 Σκυροδεμα κατηγοριας C16/20 72, ,90 18 C20/25 75,00 5,61 420,90 19 Γαρμπιλομπετο m3 74,00 5,06 375,00 ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

10 20 Τσιμεντοκονία έτοιμη σε σκόνη kg 4, ,50 21 Ελαιόχρωμα έτοιμο (ρεπουλινη) Lit 7, ,00 22 Αστάρι πλαστικού νερου Lit 3,00 2 6,00 23 Αστάρι μεταλλου Lit 5, ,00 24 Ασταρι μεταλου γαλβανιζε Lit 6, ,00 25 Τσιμεντόχρωμα ακρυλικής βάσης Lit 6, ,00 26 Ρεπουλινη μαρτελε (σφυρηλατο) Lit 10, ,00 27 Πλαστικο Ακρυλικο Χρωμα Έγχρωμο Lit 6, ,00 28 Λευκό 5, ,00 29 Ψυχρό γαλβάνισμα Lit 8, ,50 30 Ψυχρο γαλβανισμα σπρευ τεμ 15, ,50 31 Σμυριδόπανο τεμ 3, ,00 32 Σμυριδόπανο m 6, ,00 33 Γυαλόχαρτο τεμ 0, ,00 34 Γυαλόχαρτο m 2, ,00 35 Γυαλόχαρτο τροχού τεμ 5, ,00 36 Νέφτι Lit 6, ,00 37 Διαλυτικό Lit 3, ,00 38 Ασετόν Lit 4, ,00 39 `Διαλυτικο Γενικης Lit 3, ,00 40 `Διαλυτικο ws Lit 3, ,00 41 Σιδηροστοκος kg 10, ,00 42 Συντηρητηκο Ξυλου Lit 7, ,00 43 Βερνικι ξυλου Lit 8, ,00 44 Βερνικόχρωμα από συνθετικές ρητίνες (Ντούκο) kg 12, ,50 45 Ρολλά ριπολίνης μοχέρ 5εκ τεμ 6, , εκ 7, ,00 47 Ρολλά ρεπουλίνης 5εκ τεμ 6, ,00 σφουγγάρι 48 Πινέλλα 1in τεμ 3, , ,5 in 4, , in 6, , ,5in 7, , in 7, , ,5 in 7, ,80 54 Σκαφάκια τεμ 5, ,00 55 Μονωτικές ταινίες τεμ 2, ,00 56 Χαρτοταινίες τεμ 2, ,00 57 Ταινίες συμανσης τεμ 5, ,00 58 Σπάτουλες τεμ 3, ,00 59 Στοκαδόροι τεμ 6, ,00 60 Συρματόβουρτσες τεμ 7, ,63 61 Bούρτσες τεμ 10, ,20 62 Κόφτες τεμ 16,30

11 63 Ξυράφια τεμ 10, ,20 64 Αφρός πολυουρεθάνης τεμ 12, ,00 65 Φύσιγγες σιλικόνης τεμ 10, ,00 66 Εποξειδική ρητίνη kg 25, ,00 ΣΙΔΗΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΑ 67 Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας S220 kg 0, ,00 68 Κατηγοριας st III 0, ,00 69 Δομικά πλέγματα 0, ,00 70 Σίδηρος σε λάμες και τετράγωνα αδιαμόρφωτα kg 2, ,00 71 Μορφοσίδηρος όλων των απλών διατομών ύψους ή kg 2, ,00 πλευράς κάτω των 8 cm(γωνιες-ταυ) 72 Λαμαρίνα μαύρη, πάχους έως 2 mm kg 2, ,00 73 Λαμαρίνα μαύρη, πάχους άνω των 2 mm kg 1, ,00 74 Λαμαρίνα μαύρη, πάχους άνω των 2 mm kg 2, ,00 μπακλαβωτή 75 Λαμαρίνα γαλβανισμένη επίπεδη kg 2, ,00 76 Λαμαρίνα γαλβανισμένη αυλακωτή kg 2, ,00 77 Λαμαρίνα γαλβανισμένη μπακλαβωτή kg 2, ,00 78 Σιδηροσωλήνας διαμέτρου ½ ins, m 2, ,00 γαλβανισμένος μετά ραφής, πάχους 3,25 mm 79 ISO MEDIUM βαρύς διαμέτρου ¾ ins, (πράσινη ετικέττα): πάχους 3,25 mm 2, ,00 80 διαμέτρου 1 ins, 3, ,00 πάχους 3,25 mm 81 διαμέτρου 1 & ¼ ins, 4, ,00 πάχους 3,25 mm 82 διαμέτρου 1 & ½ ins, 5, ,00 πάχους 3,25 mm 83 διαμέτρου 2 ins, 6, ,00 πάχους 3,25 mm 84 διαμέτρου 2 & ½ ins, 8, ,00 πάχους 3,25 mm 85 διαμέτρου 3 ins, 11, ,00 πάχους 3,25 mm 86 διαμέτρου 4 ins, 16, ,00 πάχους 3,25 mm 87 Κοιλοδοκοί όλων των διατομών γαλβανιζε kg 2, ,00 88 Εξαρτηματα γαλβανιζε (μουφες γωνιες καμυλες) τεμ 4, ,00 89 Εσχάρες, σιδηρές γαλβανιζε κλπ. Τεμάχια ειδικα kg 15, ,00 ΨΑΘΕΣ - ΚΑΛΑΜΩΤΕΣ - ΟΜΠΡΕΛΕΣ 90 Ομπρελα από πλεκτο καλαμι φ( μ) τεμ 90, ,00 91 Καλυμα ομπρελας (καπελο) φ ( μ) τεμ 50, ,00 92 Σκελετος ομπρελας γαλβανιζε φ( ) τεμ 50, ,00 93 Συρμα Γαλβανιζε(1,5-4,0μμ) kg 3, ,00

12 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 94 Ήλοι κοινοί (βελόνες) kg 2, ,00 95 Βίδες εξάγωνες γαλβανιζέ Μ6 Χ , ,00 (κουτι )M6-M Μ8 // 97 Μ10 // 98 Μ12 // 99 Μ14 // 100 Μ16 // 101 Μ20 // 102 Ροδέλλες Μ6 // 10, , γαλβανιζέ+παξιμαδι (κουτι Μ8 // )M6-M Μ10 // 105 Μ12 // 106 Μ14 // 107 Μ16 // 108 Μ20 // 109 Στριφώνια γαλβανιζέ(κουτι Μ6 Χ , , τεμ)m6-m Μ8 // 111 Μ10 // 112 Μ12 // 113 Μ14 // 114 Μ16 // 115 Μ20 // 116 Καρόβιδες γαλβανιζέ (κουτι Μ6 Χ , , τεμ)m6-m Μ8 // 118 Μ10 // 119 Μ12 // 120 Μ14 // 121 Μ16 // 122 Μ20 // 123 UPAT πλαστικά (κουτι 100 Μ6 // 6, , τεμ)m6-m20 Μ8 // 8, , Μ10 // 10, , Μ12 // 12, , Μ14 // 14, , Ατσαλοκαρφα 4, , Νοβοπανόβιδες 8, , Λαμαρινόβιδες 10, , Τρυπανόβιδες 14, , Βίδες μπετού 20, ,00

13 133 UPAT μεταλλικά Μ6 25, , Μ8 25, , Μ10 30, , Μ12 35, , Μ14 40, , Μ16 45, , Μ20 50, , Ηλεκτρόδια 2,5mm Κουτ 15, , ,5mm ί 4 kg 25, , Δίσκοι κοπής σιδήρου Φ115 τεμ 6, , Φ125 6, , Φ180 7, , Φ 230 8, , Δίσκοι λειάνσεως σιδήρου Φ115 τεμ 5, , Φ125 6, , Δίσκοι κοπής μαρμάρου Φ230 τεμ 10, , Δίσκοι λειάνσεως μαρμάρου (γυαλόχαρτα τεμ 5, ,00 διαρκείας) 150 Δίσκοι λειάνσεως ξύλου (γυαλόχαρτα διαρκείας) τεμ 5, , Δίσκοι λειάνσεως χράτς τεμ 5, , Τρυπάνια Σιδήρου 1-5 mm τεμ 5, , mm 10, , mm 15, , Τρυπάνια μπετού 1-5 mm τεμ mm mm 225, Τρυπάνια SDS 6-10 mm τεμ 10, , mm 15, , mm 20, , Ναυτικά κλειδιά γαλβανιζέ 6 mm 30, , mm 40, , Αλυσίδα γαλβανιζέ Kg 3, , Σφυκτιρες γαλβανιζε Μ10 τεμ 5, , Μύτες κατσαβιδιού τεμ 3, , Σπρέϋ γράσου τεμ 5, , Κόλλα ξύλου Kg 12, , Κόλλα ξύλου πολυουρεθάνης Kg 15, , Γράσο Kg 18, , Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας τεμ 10, ,00 ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 171 Τεφλον ταινια τεμ 5, , Τεφλον υγρο τεμ 10, ,00

14 173 Φυαλες προπανιου τεμ 10, , Αλοιφη χαλκου τεμ 3, , Κολυση χαλκου τεμ 15, , Πλαστικη σωληνα φ15-φ28 6, , Εξαρτηματα πλαστικου σωληνα φ15-φ28 (μουφεςγωνιες -καμπυλες-ρακορ-βανες-διακοπτες) τεμ 40, , Χαλκοσωληνα φ15-φ28 m 8, , Εξαρτηματα χαλκοσωληνα φ15-φ28 (μουφες-γωνιες τεμ 45, ,00 -καμπυλες-ρακορ-βανες-διακοπτες) ΞΥΛΕΙΑ 180 Ξυλεία εγχώρια ελάτης(μαδεριαελατακια-ταβλες) m3 295, , Σουηδίας Α' 480,00 2,5 1200, IROKO 1500,0 0,5 750, Μπετοφόρμ τεμ 85, ,00 ΣΥΝΟΛΟ: ,33 ΦΠΑ 23% 7.479,67 ΓΕΝΙΚΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ: Χαλκίδα, 4 /4/2013 Ο Συνταξας O Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τ.Ε.Ν.Ε ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ Μόσχου Διονύσης Εργοδηγος Δομ.Εργ. ΔΕ5/Β ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Γ Κλαγκος Φίλιππος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5/Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ. ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

15 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΏΝ Πληροφορίες ΜΟΣΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους Τηλ: FAX : , Χαλκίδα ΜΕΛΕΤΗ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,0 ( με ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΘΡΟ.1 Πολτός ασβέστη σε σάκους.20 κg ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ σακ. ( 1 ) ΤΙΜΗ: ΔΥΟ, ΕΞΗΝΤΑ 2.60 ΑΡΘΡΟ.2 Τσιμέντο κοινό με την αξία χαρτοσάκων 25.kg ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ σακ. ( 1 ) ΤΙΜΗ: ΠΕΝΤΕ, ΕΙΚΟΣΙ 5.20 ΑΡΘΡΟ.3 Τσιμέντο κοινό με την αξία χαρτοσάκων 50.kg ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ σακ. ( 1 ) ΤΙΜΗ: ΕΝΕΑ,ΠΕΝΗΝΤΑ 9,50 ΑΡΘΡΟ.4 Άμμος κονιαμάτων σε σάκο 25.kg ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ σακ. ( 1 ) ΤΙΜΗ: Δυο, πέντε.. 2,50 ΑΡΘΡΟ.5 Άμμος κονιαμάτων ΑΡΘΡΟ.6 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ m3. ( 1.m3 ) ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ, ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ.. 14,70.

16 Άμμος θαλασσης ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ σακ. ( 1.σακ ) ΤΙΜΗ: ΤΡΙΑ,ΟΓΔΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΔΗ ΥΛΙΚΑ ΑΡΘΡΟ.7 Σύντριμμα (γαρμπίλι) διαστ. 0,4 έως 1cm χύμα ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ m3. ( 1. m3 ) ΤΙΜΗ: ΔΩΔΕΚΑ, ΕΙΚΟΣΙ ΟΧΤΩ.. 12,28. ΑΡΘΡΟ.8 Σύντριμμα (γαρμπίλι) διαστ. 0,4 έως 1cm σε σάκi ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ σάκi. ( 1. ) ΤΙΜΗ: ΤΡΙΑ.. 3,00. ΑΡΘΡΟ.9 Πλάκες τσιμέντου πάχους 5 cm τετραγωνικές, πλευράς άνω των 30 cm, Α' κατηγορίας λευκές ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. m2. ( 1. m2. ) ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ ΑΡΘΡΟ.10 Πλάκες τσιμέντου πάχους 5 cm τετραγωνικές, πλευράς άνω των 30 cm, Α' κατηγορίας έγχρωμες ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. m2. ( 1. m2. ) ΤΙΜΗ: ΔΩΔΕΚΑ.. 12,00. ΑΡΘΡΟ.11 Πλάκες τσιμέντου πάχους 5 cm τετραγωνικές, πλευράς άνω των 30 cm, Α' κατηγορίας βοτσαλωτές ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. m2. ( 1. m2. ) ΤΙΜΗ: ΔΩΔΕΚΑ.. 12,00. ΑΡΘΡΟ.12 Πλάκες τσιμέντου πάχους 5 cm τετραγωνικές, πλευράς άνω των 30 cm, Α' κατηγορίας με ψηφίδα ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. m2. ( 1. m2. ) ΤΙΜΗ: ΔΩΔΕΚΑ.. 12,00. ΑΡΘΡΟ.13 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα πεζοδρομίων

17 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. m. ( 1. m. ) ΤΙΜΗ: ΕΠΤΑ.. 7,00. ΑΡΘΡΟ.14 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα κήπου ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. m. ( 1. m. ) ΤΙΜΗ: ΟΚΤΩ.. 8,00. ΑΡΘΡΟ.15 Σχιστόπλακες τύπου Καρύστου ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. m2. ( 1. m2. ) ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ ΕΞΗ.. 16,00. ΑΡΘΡΟ.16 Κυβόλιθοι τεχνητοί ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. m2. ( 1. m2. ) ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ ΕΞΗ.. 16,00. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ.17 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. m3. ( 1. m3. ) ΤΙΜΗ: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ.. 72,000. ΑΡΘΡΟ.18 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. m3. ( 1. m3. ) ΤΙΜΗ: ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ.. 75,00 ΑΡΘΡΟ.19 ΓΑΡΜΠΙΛΟΜΠΕΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. m3. ( 1. m3. )

18 ΤΙΜΗ: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ.. 74,00. ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΘΡΟ.20 Τσιμεντοκονία έτοιμη σε χαρτοσακο 25κg ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. σακ. ( 1. σακ. ) ΤΙΜΗ: ΤΕΣΕΡΑ,ΔΕΚΑ.. 4,10. ΑΡΘΡΟ.21 Ελαιόχρωμα έτοιμο (ρεπουλινη) ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. lit. ( 1. lit. ) ΤΙΜΗ: ΕΠΤΑ, ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ.. 7,35. ΑΡΘΡΟ.22 Αστάρι πλαστικού νερου ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. lit. ( 1. lit. ) ΤΙΜΗ: ΤΡΙΑ.. 3,00. ΑΡΘΡΟ.23 Αστάρι μετάλλου ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. lit. ( 1. lit. ) ΤΙΜΗ: ΠΕΝΤΕ, ΔΕΚΑ.. 5,10. ΑΡΘΡΟ.24 Αστάρι μετάλλου γαλβανιζε ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. lit. ( 1. lit. ) ΤΙΜΗ: ΕΞΗ.. 6,00. ΑΡΘΡΟ.25 Τσιμεντόχρωμα ακρυλικής βάσης ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. lit. ( 1. lit. ) ΤΙΜΗ: ΕΞΗ.. 6,00. ΑΡΘΡΟ.26 Ρεπουλινη μαρτελε (σφυρηλατο)

19 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. lit. ( 1. lit. ) ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ.. 10,00. ΑΡΘΡΟ.27 Πλαστικό Ακρυλικό Χρώμα Έγχρωμο ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. lit. ( 1. lit. ) ΤΙΜΗ: ΕΞΗ,ΠΕΝΗΝΤΑ.. 6,50 ΑΡΘΡΟ.28 Πλαστικό Ακρυλικό Χρώμα Λευκό ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. lit. ( 1. lit. ) ΤΙΜΗ: ΠΕΝΤΕ.. 5,00 ΑΡΘΡΟ.29 Ψυχρό γαλβάνισμα ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. lit. ( 1. lit. ) ΤΙΜΗ: ΟΚΤΩ ΠΕΝΗΝΤΑ.. 8,50 ΑΡΘΡΟ.30 Ψυχρό γαλβανισμα σπρέι ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. ΤΕΜ. ( 1.ΤΕΜ. ) ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ.. 15,00 ΑΡΘΡΟ.31 Σμυριδόπανο ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. ΤΕΜ. ( 1.ΤΕΜ. ) ΤΙΜΗ: ΤΡΙΑ.. 3,00 ΑΡΘΡΟ.32 Σμυριδόπανο ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. m. ( 1. m. ) ΤΙΜΗ: ΕΞΗ, ΔΕΚΑ.. 6,10 ΑΡΘΡΟ.33 Γυαλόχαρτο ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. ΤΕΜ. ( 1. ΤΕΜ. ) ΤΙΜΗ: ΜΗΔΕΝ, ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ.. 0,25

20 ΑΡΘΡΟ.34 Γυαλόχαρτο ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. m. ( 1. m. ) ΤΙΜΗ: ΔΥΟ, ΠΕΝΗΝΤΑ.. 2,50 ΑΡΘΡΟ.35 Γυαλόχαρτο τροχού ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. ΤΕΜ. ( 1. ΤΕΜ. ) ΤΙΜΗ: ΠΕΝΤΕ.. 5,00 ΑΡΘΡΟ.36 Νέφτι ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. LIT. ( 1. LIT. ) ΤΙΜΗ: ΕΞΗ, ΔΕΚΑ.. 6,10 ΑΡΘΡΟ.37 Διαλυτικό ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. LIT. ( 1. LIT. ) ΤΙΜΗ: ΤΡΙΑ, ΠΕΝΗΝΤΑ.. 3,50 ΑΡΘΡΟ.38 Ασετον ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. LIT. ( 1. LIT. ) ΤΙΜΗ: ΤΕΣΕΡΑ, ΠΕΝΗΝΤΑ. 4,50 ΑΡΘΡΟ.39 Διαλυτικό Γενικής χρήσης ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. LIT. ( 1. LIT. ) ΤΙΜΗ: ΤΡΙΑ, ΠΕΝΗΝΤΑ.. 3,50 ΑΡΘΡΟ.40 Διαλυτικό ws ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. LIT. ( 1. LIT. ) ΤΙΜΗ: ΤΡΙΑ, ΠΕΝΗΝΤΑ.. 3,50 ΑΡΘΡΟ.41 Σιδηροστοκος

21 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. kg. ( 1. kg. ) ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ.. 10,00 ΑΡΘΡΟ.42 Συντηρητικό Ξύλου ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. Lit. ( 1. Lit. ) ΤΙΜΗ: ΕΠΤΑ, ΠΕΝΗΝΤΑ.. 7,50 ΑΡΘΡΟ.43 Βερνίκι ξύλινων επιφανειών ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. Lit. ( 1. Lit. ) ΤΙΜΗ: ΟΚΤΩ, ΠΕΝΗΝΤΑ.. 8,50 ΑΡΘΡΟ.44 Βερνικόχρωμα από συνθετικές ρητίνες (Ντούκο) ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. kg. ( 1. kg. ) ΤΙΜΗ: ΔΩΔΕΚΑ, ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ.. 12,15 ΑΡΘΡΟ.45 Ρολλά ριπολίνης μοχέρ 5εκ ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. ) ΤΙΜΗ: ΕΞΙ. 6,00 ΑΡΘΡΟ.46 Ρολλά ριπολίνης μοχέρ 10εκ ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. ) ΤΙΜΗ: ΕΠΤΑ.. 7,00 ΑΡΘΡΟ.47 Ρολά ριπολίνης σφουγγάρι 5εκ ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. ) ΤΙΜΗ: ΕΞΗ.. 6,00 ΑΡΘΡΟ.48 Πινέλα 1in ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. ) ΤΙΜΗ: ΤΡΙΑ, ΠΕΝΗΝΤΑ.. 3,50

22 ΑΡΘΡΟ.49 Πινέλα 1,5 in ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. ) ΤΙΜΗ: ΤΕΣΣΕΡΑ, ΟΓΔΟΝΤΑ.. 4,80 ΑΡΘΡΟ.50 Πινέλα 2 in ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. ) ΤΙΜΗ: ΕΞΗ,ΠΕΝΗΝΤΑ.. 6,50 ΑΡΘΡΟ.51 Πινέλα 2,5in ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. ) ΤΙΜΗ: ΕΠΤΑ.. 7,00 ΑΡΘΡΟ.52 Πινέλα 3 in ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. ) ΤΙΜΗ: ΕΠΤΑ,ΠΕΝΗΝΤΑ.. 7,50 ΑΡΘΡΟ.53 Πινέλα 3,5 in ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. ) ΤΙΜΗ: ΕΠΤΑ,ΕΝΕΝΗΝΤΑ.. 7,90 ΑΡΘΡΟ.54 Σκαφακια ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. ) ΤΙΜΗ: ΠΕΝΤΕ.. 5,00 ΑΡΘΡΟ.55 Μονωτικές ταινίες ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. )

23 ΤΙΜΗ: ΔΥΟ, ΟΓΔΟΝΤΑ.. 2,80 ΑΡΘΡΟ.56 Χαρτοταινίες ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. ) ΤΙΜΗ: ΔΥΟ, ΠΕΝΗΝΤΑ.. 2,50 ΑΡΘΡΟ.57 Ταινίες συμανσης ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. ) ΤΙΜΗ: ΠΕΝΤΕ.. 5,00 ΑΡΘΡΟ.58 Σπάτουλες ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. ) ΤΙΜΗ: ΔΥΟ, ΠΕΝΗΝΤΑ.. 3,00 ΑΡΘΡΟ.59 Στοκαδόροι ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. ) ΤΙΜΗ: ΕΞΗ.. 6,00 ΑΡΘΡΟ.60 Συρματόβουρτσες ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. ) ΤΙΜΗ: ΕΠΤΑ,ΤΡΙΑΝΤΑ.. 7,30 ΑΡΘΡΟ.61 Bούρτσες ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. ) ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ,ΔΕΚΑ.. 10,10

24 ΑΡΘΡΟ.62 Κόφτες ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ ΕΞΙ, ΤΡΙΑΝΤΑ. 16,30 ΑΡΘΡΟ.63 Ξυράφια ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. ) ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ, ΔΕΚΑ.. 10,10 ΑΡΘΡΟ.64 Αφρός πολυουρεθάνης ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. ) ΤΙΜΗ: ΔΩΔΕΚΑ ΕΙΚΟΣΙ.. 12,20 ΑΡΘΡΟ.65 Φύσιγγες σιλικόνης ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. ) ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ, ΠΕΝΗΝΤΑ.. 10,50 ΑΡΘΡΟ.66 Εποξειδική ρητίνη ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. kg. ( 1. kg. ) ΤΙΜΗ: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ.. 25,00 ΣΙΔΗΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΡΘΡΟ.67 Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας S220 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. kg. ( 1. kg. ) ΤΙΜΗ: ΜΗΔΕΝ, ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ.. 0,95 ΑΡΘΡΟ.68 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας St III ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. kg. ( 1. kg. ) ΤΙΜΗ: ΜΗΔΕΝ, ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ.. 0,85

25 ΑΡΘΡΟ.69 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας Δομικά πλέγματα S500s ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. kg. ( 1. kg. ) ΤΙΜΗ: ΜΗΔΕΝ, ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ.. 0,98 ΑΡΘΡΟ.70 Σίδηρος σε λάμες και τετράγωνα αδιαμόρφωτα ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. kg. ( 1. kg. ) ΤΙΜΗ: ΔΥΟ.. 2,00 ΑΡΘΡΟ.71 Μορφοσίδηρος όλων των απλών διατομών ύψους ή πλευράς κάτω των 8 cm(γωνιες-ταυ) ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. kg. ( 1. kg. ) ΤΙΜΗ: ΔΥΟ, ΠΕΝΗΝΤΑ.. 2,50 ΑΡΘΡΟ.72 Λαμαρίνα μαύρη, πάχους έως 2 mm ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. kg. ( 1. kg. ) ΤΙΜΗ: ΔΥΟ, ΠΕΝΗΝΤΑ.. 2,50 ΑΡΘΡΟ.73 Λαμαρίνα μαύρη, πάχους άνω των 2 mm ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. kg. ( 1. kg. ) ΤΙΜΗ: ΕΝΑ,ΠΕΝΗΝΤΑ.. 1,50 ΑΡΘΡΟ.74 Λαμαρίνα μαύρη, πάχους άνω των 2 mm μπακλαβωτή ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. kg. ( 1. kg. ) ΤΙΜΗ: ΔΥΟ, ΕΝΕΝΗΝΤΑ.. 2,90 ΑΡΘΡΟ.75

26 Λαμαρίνα γαλβανισμένη επίπεδη ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. kg. ( 1. kg. ) ΤΙΜΗ: ΔΥΟ.. 2,00 ΑΡΘΡΟ.76 Λαμαρίνα γαλβανισμένη αυλακωτή ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. kg. ( 1. kg. ) ΤΙΜΗ: ΔΥΟ.. 2,ΟΟ ΑΡΘΡΟ.77 Λαμαρίνα γαλβανισμένη μπακλαβωτή ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. kg. ( 1. kg. ) ΤΙΜΗ: ΔΥΟ,ΕΝΕΝΗΝΤΑ.. 2,90 ΑΡΘΡΟ.78 Σιδηροσωλήνας μαύρος μετά ραφής, ISO MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα): διαμέτρου ½ ins, πάχους 3,25 mm ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. m. ( 1. m. ) ΤΙΜΗ: ΔΥΟ, ΠΕΝΗΝΤΑ.. 2,50 ΑΡΘΡΟ.79 Σιδηροσωλήνας μαύρος μετά ραφής, ISO MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα): διαμέτρου ¾ ins, πάχους 3,25 mm ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. m. ( 1. m. ) ΤΙΜΗ: ΔΥΟ, ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ.. 2,70 ΑΡΘΡΟ.80 Σιδηροσωλήνας μαύρος μετά ραφής, ISO MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα): διαμέτρου 1 ins, πάχους 3,25 mm ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. m. ( 1. m. ) ΤΙΜΗ: ΤΡΙΑ, ΠΕΝΗΝΤΑ.. 3,50 ΑΡΘΡΟ.81

27 Σιδηροσωλήνας μαύρος μετά ραφής, ISO MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα): διαμέτρου 1 & ¼ ins, πάχους 3,25 mm ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. m. ( 1. m. ) ΤΙΜΗ: ΤΕΣΣΕΡΑ, ΠΕΝΗΝΤΑ.. 4,50 ΑΡΘΡΟ.82 Σιδηροσωλήνας μαύρος μετά ραφής, ISO MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα): διαμέτρου 1 & ½ ins, πάχους 3,25 mm, ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. m. ( 1. m. ) ΤΙΜΗ: ΠΕΝΤΕ.. 5,00 ΑΡΘΡΟ.83 Σιδηροσωλήνας μαύρος μετά ραφής, ISO MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα): διαμέτρου 2 ins, πάχους 3,25 mm, ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. m. ( 1. m. ) ΤΙΜΗ: ΕΞΗ, ΠΕΝΗΝΤΑ.. 6,50 ΑΡΘΡΟ.84 Σιδηροσωλήνας μαύρος μετά ραφής, ISO MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα): διαμέτρου 2 & ½ ins, πάχους 3,25 mm, ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. m. ( 1. m. ) ΤΙΜΗ: ΟΚΤΩ.. 8,00 ΑΡΘΡΟ.85 Σιδηροσωλήνας μαύρος μετά ραφής, ISO MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα): διαμέτρου 3 ins, πάχους 3,25 mm ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. m. ( 1. m. ) ΤΙΜΗ: ΕΝΔΕΚΑ,ΠΕΝΗΝΤΑ.. 11,50 ΑΡΘΡΟ.86 Σιδηροσωλήνας μαύρος μετά ραφής, ISO MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα): διαμέτρου 4 ins, πάχους 3,25 mm ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. m. ( 1. m. ) ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ ΕΞΗ.. 16,00 ΑΡΘΡΟ.87 Κοιλοδοκοί όλων των διατομών γαλβανιζε ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. kg. ( 1. kg. )

28 ΤΙΜΗ: ΔΥΟ, ΟΓΔΟΝΤΑ.. 2,80 ΑΡΘΡΟ.88 Εξαρτηματα γαλβανιζε (μουφες γωνιες καμυλες) ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. ) ΤΙΜΗ: ΤΕΣΣΕΡΑ, ΕΙΚΟΣΙ.. 4,20 ΑΡΘΡΟ.89 Εσχάρες, σιδηρές γαλβανιζε κλπ. Τεμάχια ειδικα ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. kg ( 1. kg. ) ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ.. 15,00 ΨΑΘΕΣ ΚΑΛΑΜΩΤΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΑΡΘΡΟ.90 Ομπρέλα από πλεκτό καλάμι φ( μ) ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. ) ΤΙΜΗ: ΕΝΕΝΗΝΤΑ.. 90,00 ΑΡΘΡΟ.91 Κάλυμμα ομπρέλας φ( μ) ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. ) ΤΙΜΗ: ΠΕΝΗΝΤΑ.. 50,00 ΑΡΘΡΟ.92 Σκελετός ομπρέλας φ( μ) ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. ) ΤΙΜΗ: ΠΕΝΗΝΤΑ.. 50,00 ΑΡΘΡΟ.93 Σύρμα Γαλβανιζε (1,5-4,0mm) ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. kg ( 1. kg. ) ΤΙΜΗ: ΤΡΙΑ.. 3,00 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΡΘΡΟ.94 Ήλοι κοινοί (βελόνες) ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. Kg ( 1. Kg. )

29 ΤΙΜΗ: ΔΥΟ, ΕΞΗΝΤΑ.. 2,60 ΑΡΘΡΟ Βίδες εξάγωνες γαλβανιζε κουτί 100 τεμ Μ Χ ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΚΑΤΟ(ΚΟΥΤΙ).(100/ΚΟΥΤΙ) ΤΙΜΗ: ΕΙΚΟΣΙ.. 20,00 ΑΡΘΡΟ Ροδέλλες γαλβανιζέ+ παξιμαδι Μ Χ ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΚΑΤΟ(ΚΟΥΤΙ).(100/ΚΟΥΤΙ) ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ.. 10,00 ΑΡΘΡΟ Στριφώνια γαλβανιζέ Μ Χ ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΚΑΤΟ(ΚΟΥΤΙ).(100/ΚΟΥΤΙ) ΤΙΜΗ: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ.. 25,00 ΑΡΘΡΟ Καρόβιδες γαλβανιζέ Μ Χ ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΚΑΤΟ(ΚΟΥΤΙ).(100/ΚΟΥΤΙ) ΤΙΜΗ: ΣΑΡΑΝΤΑ.. 40,00 ΑΡΘΡΟ.123 UPAT πλαστικά Μ6 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΚΑΤΟ(ΚΟΥΤΙ).(100/ΚΟΥΤΙ) ΤΙΜΗ: ΕΞΗ.. 6,00 ΑΡΘΡΟ.124 UPAT πλαστικά Μ8 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΚΑΤΟ(ΚΟΥΤΙ).(100/ΚΟΥΤΙ) ΤΙΜΗ: ΟΚΤΩ.. 8,00 ΑΡΘΡΟ.125 UPAT πλαστικά Μ10 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΚΑΤΟ(ΚΟΥΤΙ).(100/ΚΟΥΤΙ) ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ.. 10,00

30 ΑΡΘΡΟ.126 UPAT πλαστικά Μ12 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΚΑΤΟ(ΚΟΥΤΙ).(100/ΚΟΥΤΙ) ΤΙΜΗ: ΔΩΔΕΚΑ.. 12,00 ΑΡΘΡΟ.127 UPAT πλαστικά Μ14 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΚΑΤΟ(ΚΟΥΤΙ).(100/ΚΟΥΤΙ) ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ.. 14,00 ΑΡΘΡΟ.128 Ατσαλοκαρφα ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΚΑΤΟ(ΚΟΥΤΙ).(100/ΚΟΥΤΙ) ΤΙΜΗ: ΤΕΣΣΕΡΑ.. 4,00 ΑΡΘΡΟ.129 Νοβοπανόβιδες ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΚΑΤΟ(ΚΟΥΤΙ).(100/ΚΟΥΤΙ) ΤΙΜΗ: ΟΚΤΩ.. 8,00 ΑΡΘΡΟ.130 Λαμαρινόβιδες ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΚΑΤΟ(ΚΟΥΤΙ).(100/ΚΟΥΤΙ) ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ.. 10,00 ΑΡΘΡΟ.131 Τρυπανόβιδες ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΚΑΤΟ(ΚΟΥΤΙ).(100/ΚΟΥΤΙ) ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ.. 14,00 ΑΡΘΡΟ.132 Βίδες μπετού ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΚΑΤΟ(ΚΟΥΤΙ).(100/ΚΟΥΤΙ) ΤΙΜΗ: ΕΙΚΟΣΙ.. 20,00 ΑΡΘΡΟ.133

31 UPAT μεταλλικά Μ6 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΚΑΤΟ(ΚΟΥΤΙ).(100/ΚΟΥΤΙ) ΤΙΜΗ: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ.. 25,00 ΑΡΘΡΟ.134 UPAT μεταλλικά Μ8 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΚΑΤΟ(ΚΟΥΤΙ).(100/ΚΟΥΤΙ) ΤΙΜΗ: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ.. 25,00 ΑΡΘΡΟ.135 UPAT μεταλλικά Μ10 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΚΑΤΟ(ΚΟΥΤΙ).(100/ΚΟΥΤΙ) ΤΙΜΗ: ΤΡΙΑΝΤΑ.. 30,00 ΑΡΘΡΟ.136 UPAT μεταλλικά Μ12 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΚΑΤΟ(ΚΟΥΤΙ).(100/ΚΟΥΤΙ) ΤΙΜΗ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ.. 35,00 ΑΡΘΡΟ.137 UPAT μεταλλικά Μ14 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΚΑΤΟ(ΚΟΥΤΙ).(100/ΚΟΥΤΙ) ΤΙΜΗ: ΣΑΡΑΝΤΑ.. 40,00 ΑΡΘΡΟ.138 UPAT μεταλλικά Μ16 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΚΑΤΟ(ΚΟΥΤΙ).(100/ΚΟΥΤΙ) ΤΙΜΗ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ.. 45,00 ΑΡΘΡΟ.139 UPAT μεταλλικά Μ20 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΚΑΤΟ(ΚΟΥΤΙ).(100/ΚΟΥΤΙ) ΤΙΜΗ: ΠΕΝΗΝΤΑ.. 50,00 ΑΡΘΡΟ.140

32 Ηλεκτρόδια 2,5mm ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ.(ΚΟΥΤΙ/4Kg).(1. ΚΟΥΤΙ/4Kg) ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ.. 15,00 ΑΡΘΡΟ.141 Ηλεκτρόδια 3,5mm ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ.(ΚΟΥΤΙ/4Kg ). ( 1. ΚΟΥΤΙ/4Kg ) ΤΙΜΗ: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ.. 25,00 ΑΡΘΡΟ.142 Δίσκοι κοπής σιδήρου Φ115 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. (1τεμ). ΤΙΜΗ: ΕΞΗ.. 6,00 ΑΡΘΡΟ.143 Δίσκοι κοπής σιδήρου Φ125 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. (1τεμ). ΤΙΜΗ: ΕΞΗ, ΠΕΝΗΝΤΑ.. 6,50 ΑΡΘΡΟ.144 Δίσκοι κοπής σιδήρου Φ180 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. (1τεμ). ΤΙΜΗ: ΕΠΤΑ, ΠΕΝΗΝΤΑ.. 7,50 ΑΡΘΡΟ.145 Δίσκοι κοπής σιδήρου Φ 230 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. (1τεμ). ΤΙΜΗ: ΟΚΤΩ, ΠΕΝΗΝΤΑ.. 8,50 ΑΡΘΡΟ.146 Δίσκοι λειάνσεως σιδήρου Φ115 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. (1τεμ). ΤΙΜΗ: ΠΕΝΤΕ, ΠΕΝΗΝΤΑ.. 5,50 ΑΡΘΡΟ.147 Δίσκοι λειάνσεως σιδήρου Φ125

33 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. (1τεμ). ΤΙΜΗ: ΕΞΗ, ΠΕΝΗΝΤΑ.. 6,50 ΑΡΘΡΟ.148 Δίσκοι κοπής μαρμάρου Φ230 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. (1τεμ). ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ.. 10,00 ΑΡΘΡΟ.149 Δίσκοι λειάνσεως μαρμάρου (γυαλόχαρτα διαρκείας) ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. (1τεμ). ΤΙΜΗ: ΠΕΝΤΕ.. 5,00 ΑΡΘΡΟ.150 Δίσκοι λειάνσεως ξύλου (γυαλόχαρτα διαρκείας) ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. (1τεμ). ΤΙΜΗ: ΠΕΝΤΕ.. 5,00 ΑΡΘΡΟ.151 Δίσκοι λειάνσεως χράτς ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. (1τεμ). ΤΙΜΗ: ΠΕΝΤΕ.. 5,00 ΑΡΘΡΟ.152 Τρυπάνια Σιδήρου ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 1-5 mm ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. (1τεμ). ΤΙΜΗ: ΠΕΝΤΕ.. 5,00 ΑΡΘΡΟ.153 Τρυπάνια Σιδήρου ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 6-10 mm ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. (1τεμ). ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ.. 10,00 ΑΡΘΡΟ.154 Τρυπάνια Σιδήρου ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ mm

34 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. (1τεμ). ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ.. 15,00 ΑΡΘΡΟ.155 Τρυπάνια μπετού 1-5 mm ΤΙΜΗ: ΠΕΝΗΝΤΑ. 50,00 ΡΘΡΟ.156 Τρυπάνια μπετού 6-10 mm ΤΙΜΗ: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ. 75,00 ΑΡΘΡΟ.157 Τρυπάνια μπετού mm ΤΙΜΗ: ΕΚΑΤΟ. 100,00 ΑΡΘΡΟ.158 Τρυπάνια SDS 6-10 mm ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. (1τεμ). ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ.. 10,00 ΑΡΘΡΟ.159 Τρυπάνια SDS mm ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. (1τεμ). ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ.. 15,00 ΑΡΘΡΟ.160 Τρυπάνια SDS mm ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. (1τεμ). ΤΙΜΗ: ΕΙΚΟΣΙ.. 20,00 ΑΡΘΡΟ.161 Ναυτικά κλειδιά γαλβανιζέ 6 mm ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. (1τεμ). ΤΙΜΗ: ΤΡΙΑΝΤΑ

35 ΑΡΘΡΟ.162 Ναυτικά κλειδιά γαλβανιζέ 8 mm ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. (Κουτι100 τεμ.). ( 1.Κουτι100 τεμ). ΤΙΜΗ: ΣΑΡΑΝΤΑ.. 40,00 ΑΡΘΡΟ.163 Αλυσίδα γαλβανιζέ ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. Kg. ( 1. Kg.). ΤΙΜΗ: ΤΡΙΑ, ΠΕΝΗΝΤΑ.. 3,50 ΑΡΘΡΟ.164 Σφυκτιρες γαλβανιζε Μ10 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ.). ΤΙΜΗ: ΠΕΝΤΕ.. 5,00 ΑΡΘΡΟ.165 Μύτες κατσαβιδιού ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ.). ΤΙΜΗ: ΤΡΙΑ.. 3,00 ΑΡΘΡΟ.166 Σπρέϋ γράσου ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ.). ΤΙΜΗ: ΠΕΝΤΕ,ΠΕΝΤΕ.. 5,05 ΑΡΘΡΟ.167 Κόλλα ξύλου ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ Kg. ( 1. Kg.). ΤΙΜΗ: ΔΩΔΕΚΑ.. 12,00 ΑΡΘΡΟ.168 Κόλλα ξύλου πολυουρεθάνης ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ Kg. ( 1. Kg.). ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ.. 15,00

36 ΑΡΘΡΟ.169 Γράσο ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ Kg. ( 1. Kg.). ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ.. 18,00 ΑΡΘΡΟ.170 Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ τεμ. ( 1. τεμ.). ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ.. 10,00 ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ.171 Τεφλον ταινία ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ τεμ. ( 1. τεμ.). ΤΙΜΗ: ΠΕΝΤΕ, ΔΕΚΑ.. 5,10 ΑΡΘΡΟ.172 Τεφλον υγρό ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ τεμ. ( 1. τεμ.). ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ.. 10,00 ΑΡΘΡΟ.173 Φιάλες προπανιου ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ τεμ. ( 1. τεμ.). ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ.. 10,00 ΑΡΘΡΟ.174 Αλοιφή χαλκού ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ τεμ. ( 1. τεμ.). ΤΙΜΗ: ΤΡΙΑ.. 3,00 ΑΡΘΡΟ.175 Κόλληση χαλκού ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ τεμ. ( 1. τεμ.). ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ.. 15,00 ΑΡΘΡΟ.176 Πλαστική σωλήνα φ15-φ28

37 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ m. ( 1. m.). ΤΙΜΗ: ΕΞΗ.. 6,00 ΑΡΘΡΟ.177 Εξαρτήματα πλαστικού σωλήνα φ15-φ28 (μουφες-γωνίες -καμπύλες-ρακόρ-βάνες-διάκοπτες) ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ τεμ. ( 1. τεμ.). ΤΙΜΗ: ΣΑΡΑΝΤΑ.. 40,00 ΑΡΘΡΟ.178 Χαλκοσωληνα φ15-φ28 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ τεμ. ( 1. τεμ.). ΤΙΜΗ: ΟΚΤΩ.. 8,00 ΑΡΘΡΟ.179 Εξαρτήματα Χαλκοσωληνα σωλήνα φ15-φ28 (μουφες-γωνίες -καμπύλες-ρακόρ-βάνες-διάκοπτες) ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ τεμ. ( 1. τεμ.). ΤΙΜΗ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ.. 45,00 ΞΥΛΕΙΑ ΑΡΘΡΟ.180 Εγχώριας ελάτης(μαδέρια ελατακια ταυλες) ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ m3. ( 1. K m3.). ΤΙΜΗ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ. 295,00 ΑΡΘΡΟ.181 Σουηδίας Α' ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ m3. ( 1. m3.). ΤΙΜΗ: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ 480,00 ΑΡΘΡΟ.182 IROKO ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ m3. ( 1. m3.). ΤΙΜΗ: ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ.1.500,00 ΑΡΘΡΟ.183 Μπετοφόρμ

38 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ Φύλλο 1,25Χ2,50. ( 1. Φύλλο 1,25Χ2,50.). ΤΙΜΗ: ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ. (85,00) Χαλκίδα, 4/ 4 /2013 Ο Συνταξας O Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τ.Ε.Ν.Ε ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ Μόσχου Διονύσης Εργοδηγος Δομ.Εργ. ΔΕ5/Β ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Γ Κλαγκος Φίλιππος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5/Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΏΝ Πληροφορίες ΜΟΣΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

39 Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους , Χαλκίδα Τηλ: FAX : ΜΕΛΕΤΗ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,0 (με ΦΠΑ 23%) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο Αντικείμενο της Προμήθειας Η συγγραφή αυτή αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» που θα καλύψει τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων. Άρθρο 2ο Διατάξεις που ισχύουν. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) Της ΥΑ 11389/93 Περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ. β) Τον νόμο 2286/95 Περί προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων ( ΦΕΚ 19Α) γ) Το Π.Δ. 60 ( ΦΕΚ Α /64/ ) Προσαρμογή Ελληνικής Νομοθεσίας << Περί Κρατικών Προμηθειών>>, προς το Κοινοτικό Δίκαιο (Ε.Ε) δ) Το Ν.3463/2006 ( ΦΕΚ Α 114/2006) με τίτλο << Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων>>. ε) Το Ν. 3852/ ΦΕΚ 87 Α / << Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης>> στ) Το Ν. 3861/ΦΕΚ112 Α / <<Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο << Πρόγραμμα διαύγεια >> και άλλες διατάξεις. Άρθρο 3ο Συμβατικά τεύχη o o o o Τεχνική Περιγραφή Προμετρηση Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τεχνικές Προδιαγραφές Τιμολόγιο

40 o o o o Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΓΣΥ) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) Διακήρυξη Διαγωνισμού Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Άρθρο 4ο Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 της ΥΑ 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ) Άρθρο 5ο Σύμβαση Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά τον νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για να υπογράψει τη σύμβαση και να καταθέσει την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. Άρθρο 6ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αρ. 26 ΕΚΠΟΤΑ ΥΑ απόφ /93 καθορίζεται επί του προϋπολογισμού της προμήθειας. Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη Διακήρυξη ή την πρόσκληση. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την παραλαβή από αρμόδια επιτροπή. Άρθρο 7ο Χρόνος εγγύησης Ο χρόνος εγγύησης αρ. 26 ΕΚΠΟΤΑ ΥΑ 11389/93 θα καθοριστεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων και ο οποίος δεν δύναται να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους. Άρθρο 8ο Έκπτωση αναδόχου Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ). Άρθρο 9ο Πλημμελής λειτουργία Εάν η λειτουργία των υλικών δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 10ο Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις

41 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α βαρύνει τον Δήμο. Άρθρο 11ο Προσωρινή οριστική παραλαβή υλικών Η προσωρινή και οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 28 & 29 ΕΚΠΟΤΑ ΥΑ απόφ /93 όπως αυτά ισχύουν σήμερα. από την οικεία επιτροπή παραλαβής παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανόμενου είδους ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή των λειτουργικών ανωμαλιών αυτού. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στη τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Χαλκίδα, 4 / 4 /2013 Ο Συνταξας O Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τ.Ε.Ν.Ε ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ Μόσχου Διονύσης Εργοδηγος Δομ.Εργ. ΔΕ5/Β ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Γ Κλαγκος Φίλιππος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5/Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΏΝ Πληροφορίες ΜΟΣΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους , Χαλκίδα

42 Τηλ: FAX : ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,0. (ME ΦΠΑ 23%) ΕΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο Αντικείμενο της Προμήθειας Η συγγραφή αυτή αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου. Άρθρο 2ο Ισχύουσες Διατάξεις Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) Της Υ.Α /93 Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ) β) Τον νόμο 2286/95 Περί προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων ( ΦΕΚ 19Α) γ) Το Π.Δ. 60 ( ΦΕΚ Α /64/ ) Προσαρμογή Ελληνικής Νομοθεσίας << Περί Κρατικών Προμηθειών>>, προς το Κοινοτικό Δίκαιο (Ε.Ε) δ) Το Ν.3463/2006 ( ΦΕΚ Α 114/2006) με τίτλο << Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων>>. ε) Το Ν. 3852/ ΦΕΚ 87 Α / << Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης>> στ) Το Ν. 3861/ΦΕΚ112 Α / <<Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο << Πρόγραμμα διαύγεια >> και άλλες διατάξεις. Άρθρο 3ο Ειδικοί Όροι Για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων θα πρέπει να ισχύουν: Τα προς προμήθεια υλικά πρέπει να είναι καλής ποιότητας και απόλυτα κατάλληλα για την αντίστοιχη χρήση. Γενικά για όλες τις ομάδες υλικών ισχύουν τα εξής: Αν κατά την παραλαβή ή και την χρήση κάποιου υλικού ή εργαλείου διαπιστωθεί ότι αυτό είναι ακατάλληλο κατά την κρίση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής, θα αντικαθίσταται υποχρεωτικά από τον προμηθευτή με αντίστοιχο, κατάλληλο και αποδεκτό από την Υπηρεσία, χωρίς απαίτηση του προμηθευτή και ιδιαίτερη πληρωμή πέραν της σύμβασης.

43 Στις τιμές περιλαμβάνεται η δαπάνη μεταφοράς στον τόπο του έργου ή στο εργοτάξιο του Δήμου. Αν ο προμηθευτής παραλείπει την υποχρέωσή του για αντικατάσταση ελαττωματικών ή κακής ποιότητας υλικών ή εργαλείων, ο Δήμος μπορεί να κρατήσει μέρος ή το σύνολο του ποσού της εγγυητικής επιστολής καλής εκτελέσεως. Χαλκίδα, 4 / 4 /2013 Ο Συνταξας O Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τ.Ε.Ν.Ε ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ Μόσχου Διονύσης Εργοδηγος Δομ.Εργ. ΔΕ5/Β ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Γ Κλαγκος Φίλιππος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5/Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ. ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΏΝ Πληροφορίες ΜΟΣΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους,

44 341 00, Χαλκίδα Τηλ: FAX : ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,0 ( με ΦΠΑ 23%) Α/Α ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1 Πολτός ασβέστη σε σάκους τεμ 20 2 Τσιμέντο κοινό με την αξία 25kg τεμ 50 3 χαρτοσάκων 50kg 50 4 Άμμος κονιαμάτων σε σάκο τεμ Άμμος κονιαμάτων m3 5 6 Άμμος θαλάσσης σακ 30 ΦΥΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΔΗ ΥΛΙΚΑ 7 Σύντριμμα (γαρμπίλι) χύμα m διαστ. 0,4 έως 1cm σε σάκο τεμ 50 9 Πλάκες τσιμέντου πάχους 5 λευκές m cm τετραγωνικές, πλευράς έγχρωμες 5 11 άνω των 30 cm, Α' βοτσαλωτές 5 κατηγορίας 12 με ψηφίδα 5 13 Πρόχυτα πεζοδρομίων m 5 14 κράσπεδα από κήπου σκυρόδεμα 5 15 Σχιστόπλακες τύπου Καρύστου m Κυβόλιθοι τεχνητοί m2 5 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 17 Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/ C20/25 5,61 19 Γαρμπιλομπετο m3 5,06 ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 20 Τσιμεντοκονία έτοιμη σε σκόνη kg 5 21 Ελαιόχρωμα έτοιμο (ρεπουλινη) Lit Αστάρι πλαστικού νερου Lit 2 23 Αστάρι μεταλλου Lit 50

45 24 Ασταρι μεταλου γαλβανιζε Lit Τσιμεντόχρωμα ακρυλικής βάσης Lit Ρεπουλινη μαρτελε (σφυρηλατο) Lit Πλαστικο Ακρυλικο Χρωμα Έγχρωμο Lit Λευκό Ψυχρό γαλβάνισμα Lit 5 30 Ψυχρο γαλβανισμα σπρευ τεμ 5 31 Σμυριδόπανο τεμ Σμυριδόπανο m Γυαλόχαρτο τεμ Γυαλόχαρτο m Γυαλόχαρτο τροχού τεμ Νέφτι Lit Διαλυτικό Lit Ασετόν Lit `Διαλυτικο Γενικης Lit `Διαλυτικο ws Lit Σιδηροστοκος kg 5 42 Συντηρητηκο Ξυλου Lit Βερνικι ξυλου Lit Βερνικόχρωμα από συνθετικές ρητίνες (Ντούκο) kg Ρολλά ριπολίνης μοχέρ 5εκ τεμ εκ Ρολλά ρεπουλίνης 5εκ τεμ 10 σφουγγάρι 48 Πινέλλα 1in τεμ ,5 in in ,5in in ,5 in 2 54 Σκαφάκια τεμ 5 55 Μονωτικές ταινίες τεμ 5 56 Χαρτοταινίες τεμ Ταινίες συμανσης τεμ Σπάτουλες τεμ 5 59 Στοκαδόροι τεμ 5 60 Συρματόβουρτσες τεμ 3 61 Bούρτσες τεμ 2 62 Κόφτες τεμ 0 63 Ξυράφια τεμ 2 64 Αφρός πολυουρεθάνης τεμ 5 65 Φύσιγγες σιλικόνης τεμ Εποξειδική ρητίνη kg 5

46 ΣΙΔΗΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΑ 67 Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας S220 kg Κατηγοριας st III Δομικά πλέγματα Σίδηρος σε λάμες και τετράγωνα αδιαμόρφωτα kg Μορφοσίδηρος όλων των απλών διατομών ύψους ή kg 100 πλευράς κάτω των 8 cm(γωνιες-ταυ) 72 Λαμαρίνα μαύρη, πάχους έως 2 mm kg Λαμαρίνα μαύρη, πάχους άνω των 2 mm kg Λαμαρίνα μαύρη, πάχους άνω των 2 mm kg 20 μπακλαβωτή 75 Λαμαρίνα γαλβανισμένη επίπεδη kg Λαμαρίνα γαλβανισμένη αυλακωτή kg Λαμαρίνα γαλβανισμένη μπακλαβωτή kg Σιδηροσωλήνας διαμέτρου ½ ins, m 60 γαλβανισμένος μετά ραφής, πάχους 3,25 mm 79 ISO MEDIUM βαρύς διαμέτρου ¾ ins, (πράσινη ετικέττα): πάχους 3,25 mm διαμέτρου 1 ins, 150 πάχους 3,25 mm 81 διαμέτρου 1 & ¼ ins, 120 πάχους 3,25 mm 82 διαμέτρου 1 & ½ ins, 100 πάχους 3,25 mm 83 διαμέτρου 2 ins, 260 πάχους 3,25 mm 84 διαμέτρου 2 & ½ ins, 150 πάχους 3,25 mm 85 διαμέτρου 3 ins, 70 πάχους 3,25 mm 86 διαμέτρου 4 ins, 24 πάχους 3,25 mm 87 Κοιλοδοκοί όλων των διατομών γαλβανιζε kg Εξαρτηματα γαλβανιζε (μουφες γωνιες καμυλες) τεμ Εσχάρες, σιδηρές γαλβανιζε κλπ. Τεμάχια ειδικα kg 50 ΨΑΘΕΣ - ΚΑΛΑΜΩΤΕΣ - ΟΜΠΡΕΛΕΣ 90 Ομπρελα από πλεκτο καλαμι φ( μ) τεμ Καλυμα ομπρελας (καπελο) φ ( μ) τεμ Σκελετος ομπρελας γαλβανιζε φ( ) τεμ Συρμα Γαλβανιζε(1,5-4,0μμ) kg 70 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 94 Ήλοι κοινοί (βελόνες) kg Βίδες εξάγωνες γαλβανιζέ Μ6 Χ (κουτι )M6-M20 140

47 96 Μ8 // 97 Μ10 // 98 Μ12 // 99 Μ14 // 100 Μ16 // 101 Μ20 // 102 Ροδέλλες Μ6 // γαλβανιζέ+παξιμαδι (κουτι Μ8 // )M6-M Μ10 // 105 Μ12 // 106 Μ14 // 107 Μ16 // 108 Μ20 // 109 Στριφώνια γαλβανιζέ(κουτι Μ6 Χ τεμ)m6-m Μ8 // 111 Μ10 // 112 Μ12 // 113 Μ14 // 114 Μ16 // 115 Μ20 // 116 Καρόβιδες γαλβανιζέ (κουτι Μ6 Χ τεμ)m6-m Μ8 // Μ10 // 119 Μ12 // 120 Μ14 // 121 Μ16 // 122 Μ20 // 123 UPAT πλαστικά (κουτι 100 Μ6 // τεμ)m6-m20 Μ8 // Μ10 // Μ12 // Μ14 // Ατσαλοκαρφα Νοβοπανόβιδες Λαμαρινόβιδες Τρυπανόβιδες Βίδες μπετού UPAT μεταλλικά Μ Μ Μ Μ12 5

48 137 Μ Μ Μ Ηλεκτρόδια 2,5mm Κουτ ,5mm ί 4 kg Δίσκοι κοπής σιδήρου Φ115 τεμ Φ Φ Φ Δίσκοι λειάνσεως σιδήρου Φ115 τεμ Φ Δίσκοι κοπής μαρμάρου Φ230 τεμ Δίσκοι λειάνσεως μαρμάρου (γυαλόχαρτα τεμ 10 διαρκείας) 150 Δίσκοι λειάνσεως ξύλου (γυαλόχαρτα διαρκείας) τεμ Δίσκοι λειάνσεως χράτς τεμ Τρυπάνια Σιδήρου 1-5 mm τεμ mm mm Τρυπάνια μπετού 1-5 mm τεμ mm mm 158 Τρυπάνια SDS 6-10 mm τεμ mm mm Ναυτικά κλειδιά γαλβανιζέ 6 mm mm Αλυσίδα γαλβανιζέ Kg Σφυκτιρες γαλβανιζε Μ10 τεμ Μύτες κατσαβιδιού τεμ Σπρέϋ γράσου τεμ Κόλλα ξύλου Kg Κόλλα ξύλου πολυουρεθάνης Kg Γράσο Kg Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας τεμ 5 ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 171 Τεφλον ταινια τεμ Τεφλον υγρο τεμ Φυαλες προπανιου τεμ Αλοιφη χαλκου τεμ Κολυση χαλκου τεμ Πλαστικη σωληνα φ15-φ28 60

49 177 Εξαρτηματα πλαστικου σωληνα φ15-φ28 (μουφεςγωνιες -καμπυλες-ρακορ-βανες-διακοπτες) τεμ Χαλκοσωληνα φ15-φ28 m Εξαρτηματα χαλκοσωληνα φ15-φ28 (μουφες-γωνιες τεμ 5 -καμπυλες-ρακορ-βανες-διακοπτες) ΞΥΛΕΙΑ 180 Ξυλεία εγχώρια ελάτης(μαδεριαελατακια-ταβλες) m Σουηδίας Α' 2,5 182 IROKO 0,5 183 Μπετοφόρμ τεμ 3 Χαλκίδα, 4 / 4 /2013 Ο Συνταξας O Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τ.Ε.Ν.Ε ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ Μόσχου Διονύσης Εργοδηγος Δομ.Εργ. ΔΕ5/Β ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Γ Κλαγκος Φίλιππος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5/Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : - -2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : - -2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : - -2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΏΝ Πληροφορίες ΜΟΣΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους 341

Διαβάστε περισσότερα

Τσόκου Παναγιώτα Νικολαόυ Δημ. Κλάγκος Φιλ. ΤΟΠ.ΜΗΧ. ΠΟΛ.ΜΗΧ. ΤΕ ΜΗΧ.ΜΗΧ./Ββ

Τσόκου Παναγιώτα Νικολαόυ Δημ. Κλάγκος Φιλ. ΤΟΠ.ΜΗΧ. ΠΟΛ.ΜΗΧ. ΤΕ ΜΗΧ.ΜΗΧ./Ββ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προμήθεια υλικών για την ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ συντήρηση-συμπλήρωση Κ.Χ.» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Ε.Ε.Α. Κ.Α. 30-6662-06 Πληροφορίες: Π.Τσόκου Έτος 2013 Δ/ΝΣΗ: Μεγασθένους 34 & Ληλαντίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Φαρμακίδου 5 34 00 Χαλκίδα Πληροφ.: Κοραής Ιωάννης ΤΗΛ.: 222079604 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ ΚΑ:30.735-4

Διαβάστε περισσότερα

Τσόκου Παναγιώτα Νικολαόυ Δημ. Κλάγκος Φιλ. ΤΟΠ.ΜΗΧ. ΠΟΛ.ΜΗΧ. ΤΕ ΜΗΧ.ΜΗΧ./Ββ

Τσόκου Παναγιώτα Νικολαόυ Δημ. Κλάγκος Φιλ. ΤΟΠ.ΜΗΧ. ΠΟΛ.ΜΗΧ. ΤΕ ΜΗΧ.ΜΗΧ./Ββ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προμήθεια υλικών στοιχειώδους ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ συντήρησης-επισκευής αθλητικών Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ εγκαταστάσεων Τ.Ε.Ε.Α. Κ.Α. 30-6662-07 Πληροφορίες: Π.Τσόκου Έτος 2013 Δ/ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α. ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 20.7135.0002 ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Προϋπολογισμού: 73.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α. ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 20.7135.0002 ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Προϋπολογισμού: 73. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 3400 Χαλκίδα Πληροφορίες: Βράκας Αλέξανδρος Τηλ: 22206033 Τηλ. Fax: 222024444 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες: Χ. Αντωνόπουλος Τηλ: 2221023263

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας

ΕΡΓΟ : Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ : Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας Κ.Μ. : Π66/2015 ΠΡΟΫΠ : 14.993,76 με το Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας

ΕΡΓΟ : Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας Κ.Μ. :Π92/2011 ΠΡΟΫΠ :15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια χρωμάτων Κ.Μ: Π05 / 2014 ΠΡΟΫΠ: 29.999,95 με Φ. Π. Α.

Προμήθεια χρωμάτων Κ.Μ: Π05 / 2014 ΠΡΟΫΠ: 29.999,95 με Φ. Π. Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια χρωμάτων και υλικών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την συντήρηση των ημοτικών και Σχολικών κτιρίων του ήμου, σε Κ/Χ χώρους, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια παγκακιών κοινοχρήστων χώρων Κ.Μ. : Π83/2013 ΠΡΟΫΠ: 14772,30 (με ΦΠΑ 23%) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια παγκακιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Δ.Ε.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 116/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα, 02 Μαρτίου 202 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 3493 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Δ.Τσόχα & Π.Καβαλέρης Τηλ.: 22543-50026 Fax: 22540-20062 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Ευδήμου Κραταιμένους Αρ. Πρωτ.: 11885/30-10-14 Ταχ. κωδ: 340 08 Πληροφ.: Ελ. Σαραντίδου Τηλ : 22293-50126 fax : 22293-50156 ΕΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ.Μ: Π 123/2014 ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων υλικών του τμήματος διαχείρισης & συντήρησης οχημάτων.

Προμήθεια αναλώσιμων υλικών του τμήματος διαχείρισης & συντήρησης οχημάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια αναλώσιμων υλικών του τμήματος διαχείρισης & συντήρησης οχημάτων. Κ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :2/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : Βας.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων» Α.Μ. : Π 10/2014 ΠΡΟΫΠ: 36.215,50 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 2066.34.0001, 3566.34001, 456699 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» Κ.Μ. : Π 145 /2014 Κ. Α. : 30.6654.0004 ΠΡΟΫΠ : 3690,00 (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια εξοπλισμού δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ιλίου»

«Προμήθεια εξοπλισμού δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ιλίου» ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Κ.Μ.: Π26/2015 ΠΡΟΫΠ.: 8.703,50 με το Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4. Τιμολόγιο τιμές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακών ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ρυθμίσεων ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ K. Μ. : Π108/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 με Φ. Π. Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την διευκόλυνση και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΗΣ» Κ.Α. 30/6662-0003 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 190.000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. μελέτης: 28 /2013 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΡΟΥΣΙ: 5-12-2014 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 073939. Προϋπ.: 50.836,26 (με ΦΠΑ 23%) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΡΟΥΣΙ: 5-12-2014 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 073939. Προϋπ.: 50.836,26 (με ΦΠΑ 23%) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΡΟΥΣΙ: 5-12-2014 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 073939 «Προμήθεια οικοδομικών υλικών, ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 45.000,00 (Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου.

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. Κ.Μ.: Π76/2011 ΠΡΟΥΠ.:15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων Κ. Μ. : Π 59 /2011

Διαβάστε περισσότερα