Δ/νση Οικονομικού. Τμήμα Προμηθειών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ/νση Οικονομικού. Τμήμα Προμηθειών"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΏΝ Πληροφορίες ΜΟΣΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους341 00, Χαλκίδα Τηλ: FAX : Προς : Χαλκίδα : / / 2013 Αριθμ. Πρωτ. Προς : Δ/νση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Δ/νση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών ΘΕΜΑ : Υποβολή μελέτης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: (ΜΕ ΦΠΑ 23%) Σας υποβάλουμε συνημμένα, μελέτη, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό, με Κ.Α πίστωσης : ,00 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Τεχνική Περιγραφή Προμετρηση Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τεχνικές Προδιαγραφές Τιμολόγιο Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Διακήρυξη Διαγωνισμού Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΧΑΛΚΙΔΑ / / 2013 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ Κλαγκος Φίλιππος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5/Β

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΏΝ Πληροφορίες ΜΟΣΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους 34100, Χαλκίδα Τηλ: FAX : ΜΕΛΕΤΗ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,0 ( με ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια υλικών για την συντήρηση των Παραλιακών εγκαταστάσεων του Δήμου ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Πρόκειται να συντηρηθούν τα ντουζ του Δήμου μας, τα παγκάκια των παραλιακών εγκαταστάσεων,να συντηρηθούν οι ομπρέλες και να αντικατασταθούν οι κατεστραμμένες να βαφούν και να συντηρηθούν οι καμπίνες (αποδυτήρια).τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πληρούν τα πρότυπα του Ελληνικού οργανισμού τυποποίησης(ελοτ) ΕΝ ή ισοδύναμα αυτών, σύμφωνα με τις αποφάσεις του υπουργείου Εσωτερικών. Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα θα φέρουν τη σήμανση CE. Επίσης, θα πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν πιστοποιημένη παραγωγική διαδικασία κατά ISO από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Όλα τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν περάσει από εργαστηριακούς ελέγχους, δοκιμές, μετρήσεις, προκειμένου να πιστοποιείται η ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω Τα όμοια υλικά θα προέρχονται από τον ίδιο παραγωγό και προμηθευτή χάριν της ομοιομορφίας και ομοιογένειας της κατασκευής. Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα και σημασμένα με ετικέτες όπου θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους, ο κατασκευαστής τους, ο χρόνος παραγωγής τους, ο χρόνος ζωής τους και όσα τα σχετικά πρότυπα και η νομοθεσία καθορίζουν, δόκιμα, σύγχρονα, καινούργια, άριστης ποιότητας και θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές αυτές, στα εγκεκριμένα πρότυπα, στα εγκεκριμένα δείγματα και θα συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα εμπορίας και διακίνησης προϊόντων από τα οποία θα προκύπτει το είδος και η ποιότητά τους. Τυχόν απόκλιση κάποιου προσφερόμενου προϊόντος από τις προδιαγραφές, συνεπάγεται απόρριψη της προμήθειας, οι τεχνικές προδιαγραφές της οποίας παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον πίνακα που ακολουθεί Χαλκίδα, 4/ 4 /2013 Ο Συνταξας O Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τ.Ε.Ν.Ε ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ Μόσχου Διονύσης Εργοδηγος Δομ.Εργ. ΔΕ5/Β ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Γ Κλαγκος Φίλιππος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5/Β

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ. ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΏΝ Πληροφορίες ΜΟΣΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους Τηλ: FAX : , Χαλκίδα ΜΕΛΕΤΗ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,0 ( με ΦΠΑ 23%) ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Α/Α ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μ.Μ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1 Πολτός ασβέστη σε σάκους τεμ 20 2 Τσιμέντο κοινό με την αξία 25kg τεμ 50 3 χαρτοσάκων 50kg 50 4 Άμμος κονιαμάτων σε σάκο τεμ Άμμος κονιαμάτων m3 5 6 Άμμος θαλάσσης σακ 30 ΦΥΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΔΗ ΥΛΙΚΑ 7 Σύντριμμα (γαρμπίλι) χύμα m διαστ. 0,4 έως 1cm σε σάκο τεμ 50 9 Πλάκες τσιμέντου πάχους 5 λευκές m cm τετραγωνικές, πλευράς έγχρωμες 5 11 άνω των 30 cm, Α' βοτσαλωτές 5 κατηγορίας 12 με ψηφίδα 5 13 Πρόχυτα πεζοδρομίων m 5 14 κράσπεδα από κήπου σκυρόδεμα 5 15 Σχιστόπλακες τύπου Καρύστου m Κυβόλιθοι τεχνητοί m2 5 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 17 Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/ C20/25 5,61 19 Γαρμπιλομπετο m3 5,06 ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

4 20 Τσιμεντοκονία έτοιμη σε σκόνη kg 5 21 Ελαιόχρωμα έτοιμο (ρεπουλινη) Lit Αστάρι πλαστικού νερου Lit 2 23 Αστάρι μεταλλου Lit Ασταρι μεταλου γαλβανιζε Lit Τσιμεντόχρωμα ακρυλικής βάσης Lit Ρεπουλινη μαρτελε (σφυρηλατο) Lit Πλαστικο Ακρυλικο Χρωμα Έγχρωμο Lit Λευκό Ψυχρό γαλβάνισμα Lit 5 30 Ψυχρο γαλβανισμα σπρευ τεμ 5 31 Σμυριδόπανο τεμ Σμυριδόπανο m Γυαλόχαρτο τεμ Γυαλόχαρτο m Γυαλόχαρτο τροχού τεμ Νέφτι Lit Διαλυτικό Lit Ασετόν Lit `Διαλυτικο Γενικης Lit `Διαλυτικο ws Lit Σιδηροστοκος kg 5 42 Συντηρητηκο Ξυλου Lit Βερνικι ξυλου Lit Βερνικόχρωμα από συνθετικές ρητίνες (Ντούκο) kg Ρολλά ριπολίνης μοχέρ 5εκ τεμ εκ Ρολλά ρεπουλίνης 5εκ τεμ 10 σφουγγάρι 48 Πινέλλα 1in τεμ ,5 in in ,5in in ,5 in 2 54 Σκαφάκια τεμ 5 55 Μονωτικές ταινίες τεμ 5 56 Χαρτοταινίες τεμ Ταινίες συμανσης τεμ Σπάτουλες τεμ 5 59 Στοκαδόροι τεμ 5 60 Συρματόβουρτσες τεμ 3 61 Bούρτσες τεμ 2 62 Κόφτες τεμ 0

5 63 Ξυράφια τεμ 2 64 Αφρός πολυουρεθάνης τεμ 5 65 Φύσιγγες σιλικόνης τεμ Εποξειδική ρητίνη kg 5 ΣΙΔΗΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΑ 67 Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας S220 kg Κατηγοριας st III Δομικά πλέγματα Σίδηρος σε λάμες και τετράγωνα αδιαμόρφωτα kg Μορφοσίδηρος όλων των απλών διατομών ύψους ή kg 100 πλευράς κάτω των 8 cm(γωνιες-ταυ) 72 Λαμαρίνα μαύρη, πάχους έως 2 mm kg Λαμαρίνα μαύρη, πάχους άνω των 2 mm kg Λαμαρίνα μαύρη, πάχους άνω των 2 mm kg 20 μπακλαβωτή 75 Λαμαρίνα γαλβανισμένη επίπεδη kg Λαμαρίνα γαλβανισμένη αυλακωτή kg Λαμαρίνα γαλβανισμένη μπακλαβωτή kg Σιδηροσωλήνας διαμέτρου ½ ins, m 60 γαλβανισμένος μετά ραφής, πάχους 3,25 mm 79 ISO MEDIUM βαρύς διαμέτρου ¾ ins, (πράσινη ετικέττα): πάχους 3,25 mm διαμέτρου 1 ins, 150 πάχους 3,25 mm 81 διαμέτρου 1 & ¼ ins, 120 πάχους 3,25 mm 82 διαμέτρου 1 & ½ ins, 100 πάχους 3,25 mm 83 διαμέτρου 2 ins, 260 πάχους 3,25 mm 84 διαμέτρου 2 & ½ ins, 150 πάχους 3,25 mm 85 διαμέτρου 3 ins, 70 πάχους 3,25 mm 86 διαμέτρου 4 ins, 24 πάχους 3,25 mm 87 Κοιλοδοκοί όλων των διατομών γαλβανιζε kg Εξαρτηματα γαλβανιζε (μουφες γωνιες καμυλες) τεμ Εσχάρες, σιδηρές γαλβανιζε κλπ. Τεμάχια ειδικα kg 50 ΨΑΘΕΣ - ΚΑΛΑΜΩΤΕΣ - ΟΜΠΡΕΛΕΣ 90 Ομπρελα από πλεκτο καλαμι φ( μ) τεμ Καλυμα ομπρελας (καπελο) φ ( μ) τεμ Σκελετος ομπρελας γαλβανιζε φ( ) τεμ Συρμα Γαλβανιζε(1,5-4,0μμ) kg 70

6 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 94 Ήλοι κοινοί (βελόνες) kg Βίδες εξάγωνες γαλβανιζέ Μ6 Χ (κουτι )M6-M Μ8 // 97 Μ10 // 98 Μ12 // 99 Μ14 // 100 Μ16 // 101 Μ20 // 102 Ροδέλλες Μ6 // γαλβανιζέ+παξιμαδι (κουτι Μ8 // )M6-M Μ10 // 105 Μ12 // 106 Μ14 // 107 Μ16 // 108 Μ20 // 109 Στριφώνια γαλβανιζέ(κουτι Μ6 Χ τεμ)m6-m Μ8 // 111 Μ10 // 112 Μ12 // 113 Μ14 // 114 Μ16 // 115 Μ20 // 116 Καρόβιδες γαλβανιζέ (κουτι Μ6 Χ τεμ)m6-m Μ8 // Μ10 // 119 Μ12 // 120 Μ14 // 121 Μ16 // 122 Μ20 // 123 UPAT πλαστικά (κουτι 100 Μ6 // τεμ)m6-m20 Μ8 // Μ10 // Μ12 // Μ14 // Ατσαλοκαρφα Νοβοπανόβιδες Λαμαρινόβιδες Τρυπανόβιδες Βίδες μπετού 10

7 133 UPAT μεταλλικά Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Ηλεκτρόδια 2,5mm Κουτ ,5mm ί 4 kg Δίσκοι κοπής σιδήρου Φ115 τεμ Φ Φ Φ Δίσκοι λειάνσεως σιδήρου Φ115 τεμ Φ Δίσκοι κοπής μαρμάρου Φ230 τεμ Δίσκοι λειάνσεως μαρμάρου (γυαλόχαρτα τεμ 10 διαρκείας) 150 Δίσκοι λειάνσεως ξύλου (γυαλόχαρτα διαρκείας) τεμ Δίσκοι λειάνσεως χράτς τεμ Τρυπάνια Σιδήρου 1-5 mm τεμ mm mm Τρυπάνια μπετού 1-5 mm τεμ mm mm 158 Τρυπάνια SDS 6-10 mm τεμ mm mm Ναυτικά κλειδιά γαλβανιζέ 6 mm mm Αλυσίδα γαλβανιζέ Kg Σφυκτιρες γαλβανιζε Μ10 τεμ Μύτες κατσαβιδιού τεμ Σπρέϋ γράσου τεμ Κόλλα ξύλου Kg Κόλλα ξύλου πολυουρεθάνης Kg Γράσο Kg Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας τεμ 5 ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 171 Τεφλον ταινια τεμ Τεφλον υγρο τεμ 3

8 173 Φυαλες προπανιου τεμ Αλοιφη χαλκου τεμ Κολυση χαλκου τεμ Πλαστικη σωληνα φ15-φ Εξαρτηματα πλαστικου σωληνα φ15-φ28 (μουφεςγωνιες -καμπυλες-ρακορ-βανες-διακοπτες) τεμ Χαλκοσωληνα φ15-φ28 m Εξαρτηματα χαλκοσωληνα φ15-φ28 (μουφες-γωνιες τεμ 5 -καμπυλες-ρακορ-βανες-διακοπτες) ΞΥΛΕΙΑ 180 Ξυλεία εγχώρια ελάτης(μαδεριαελατακια-ταβλες) m Σουηδίας Α' 2,5 182 IROKO 0,5 183 Μπετοφόρμ τεμ 3 Χαλκίδα, 4 /4 /2013 Ο Συνταξας O Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τ.Ε.Ν.Ε ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ Μόσχου Διονύσης Εργοδηγος Δομ.Εργ. ΔΕ5/Β ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Γ Κλαγκος Φίλιππος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5/Β

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ. ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΏΝ Πληροφορίες ΜΟΣΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους, Τηλ: FAX : , Χαλκίδα ΡΠΡΡΠ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΤΗ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,0 (με ΦΠΑ 23%) Α/Α ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1 Πολτός ασβέστη σε σάκους τεμ 2, ,00 2 Τσιμέντο κοινό με την αξία 25kg τεμ 5, ,00 3 χαρτοσάκων 50kg 9, ,00 4 Άμμος κονιαμάτων σε σάκο τεμ 2, ,00 5 Άμμος κονιαμάτων m3 14, ,50 6 Άμμος θαλάσσης σακ 3, ,00 ΦΥΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΔΗ ΥΛΙΚΑ 7 Σύντριμμα (γαρμπίλι) χύμα m3 12, ,80 8 διαστ. 0,4 έως 1cm σε σάκο τεμ 3, ,00 9 Πλάκες τσιμέντου πάχους 5 λευκές m2 10, ,00 10 cm τετραγωνικές, πλευράς έγχρωμες 12, ,00 11 άνω των 30 cm, Α' βοτσαλωτές 12, ,00 κατηγορίας 12 με ψηφίδα 12, ,00 13 Πρόχυτα πεζοδρομίων m 7, ,00 14 κράσπεδα από κήπου σκυρόδεμα 8, ,00 15 Σχιστόπλακες τύπου Καρύστου m2 16, ,00 16 Κυβόλιθοι τεχνητοί m2 16, ,00 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 17 Σκυροδεμα κατηγοριας C16/20 72, ,90 18 C20/25 75,00 5,61 420,90 19 Γαρμπιλομπετο m3 74,00 5,06 375,00 ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

10 20 Τσιμεντοκονία έτοιμη σε σκόνη kg 4, ,50 21 Ελαιόχρωμα έτοιμο (ρεπουλινη) Lit 7, ,00 22 Αστάρι πλαστικού νερου Lit 3,00 2 6,00 23 Αστάρι μεταλλου Lit 5, ,00 24 Ασταρι μεταλου γαλβανιζε Lit 6, ,00 25 Τσιμεντόχρωμα ακρυλικής βάσης Lit 6, ,00 26 Ρεπουλινη μαρτελε (σφυρηλατο) Lit 10, ,00 27 Πλαστικο Ακρυλικο Χρωμα Έγχρωμο Lit 6, ,00 28 Λευκό 5, ,00 29 Ψυχρό γαλβάνισμα Lit 8, ,50 30 Ψυχρο γαλβανισμα σπρευ τεμ 15, ,50 31 Σμυριδόπανο τεμ 3, ,00 32 Σμυριδόπανο m 6, ,00 33 Γυαλόχαρτο τεμ 0, ,00 34 Γυαλόχαρτο m 2, ,00 35 Γυαλόχαρτο τροχού τεμ 5, ,00 36 Νέφτι Lit 6, ,00 37 Διαλυτικό Lit 3, ,00 38 Ασετόν Lit 4, ,00 39 `Διαλυτικο Γενικης Lit 3, ,00 40 `Διαλυτικο ws Lit 3, ,00 41 Σιδηροστοκος kg 10, ,00 42 Συντηρητηκο Ξυλου Lit 7, ,00 43 Βερνικι ξυλου Lit 8, ,00 44 Βερνικόχρωμα από συνθετικές ρητίνες (Ντούκο) kg 12, ,50 45 Ρολλά ριπολίνης μοχέρ 5εκ τεμ 6, , εκ 7, ,00 47 Ρολλά ρεπουλίνης 5εκ τεμ 6, ,00 σφουγγάρι 48 Πινέλλα 1in τεμ 3, , ,5 in 4, , in 6, , ,5in 7, , in 7, , ,5 in 7, ,80 54 Σκαφάκια τεμ 5, ,00 55 Μονωτικές ταινίες τεμ 2, ,00 56 Χαρτοταινίες τεμ 2, ,00 57 Ταινίες συμανσης τεμ 5, ,00 58 Σπάτουλες τεμ 3, ,00 59 Στοκαδόροι τεμ 6, ,00 60 Συρματόβουρτσες τεμ 7, ,63 61 Bούρτσες τεμ 10, ,20 62 Κόφτες τεμ 16,30

11 63 Ξυράφια τεμ 10, ,20 64 Αφρός πολυουρεθάνης τεμ 12, ,00 65 Φύσιγγες σιλικόνης τεμ 10, ,00 66 Εποξειδική ρητίνη kg 25, ,00 ΣΙΔΗΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΑ 67 Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας S220 kg 0, ,00 68 Κατηγοριας st III 0, ,00 69 Δομικά πλέγματα 0, ,00 70 Σίδηρος σε λάμες και τετράγωνα αδιαμόρφωτα kg 2, ,00 71 Μορφοσίδηρος όλων των απλών διατομών ύψους ή kg 2, ,00 πλευράς κάτω των 8 cm(γωνιες-ταυ) 72 Λαμαρίνα μαύρη, πάχους έως 2 mm kg 2, ,00 73 Λαμαρίνα μαύρη, πάχους άνω των 2 mm kg 1, ,00 74 Λαμαρίνα μαύρη, πάχους άνω των 2 mm kg 2, ,00 μπακλαβωτή 75 Λαμαρίνα γαλβανισμένη επίπεδη kg 2, ,00 76 Λαμαρίνα γαλβανισμένη αυλακωτή kg 2, ,00 77 Λαμαρίνα γαλβανισμένη μπακλαβωτή kg 2, ,00 78 Σιδηροσωλήνας διαμέτρου ½ ins, m 2, ,00 γαλβανισμένος μετά ραφής, πάχους 3,25 mm 79 ISO MEDIUM βαρύς διαμέτρου ¾ ins, (πράσινη ετικέττα): πάχους 3,25 mm 2, ,00 80 διαμέτρου 1 ins, 3, ,00 πάχους 3,25 mm 81 διαμέτρου 1 & ¼ ins, 4, ,00 πάχους 3,25 mm 82 διαμέτρου 1 & ½ ins, 5, ,00 πάχους 3,25 mm 83 διαμέτρου 2 ins, 6, ,00 πάχους 3,25 mm 84 διαμέτρου 2 & ½ ins, 8, ,00 πάχους 3,25 mm 85 διαμέτρου 3 ins, 11, ,00 πάχους 3,25 mm 86 διαμέτρου 4 ins, 16, ,00 πάχους 3,25 mm 87 Κοιλοδοκοί όλων των διατομών γαλβανιζε kg 2, ,00 88 Εξαρτηματα γαλβανιζε (μουφες γωνιες καμυλες) τεμ 4, ,00 89 Εσχάρες, σιδηρές γαλβανιζε κλπ. Τεμάχια ειδικα kg 15, ,00 ΨΑΘΕΣ - ΚΑΛΑΜΩΤΕΣ - ΟΜΠΡΕΛΕΣ 90 Ομπρελα από πλεκτο καλαμι φ( μ) τεμ 90, ,00 91 Καλυμα ομπρελας (καπελο) φ ( μ) τεμ 50, ,00 92 Σκελετος ομπρελας γαλβανιζε φ( ) τεμ 50, ,00 93 Συρμα Γαλβανιζε(1,5-4,0μμ) kg 3, ,00

12 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 94 Ήλοι κοινοί (βελόνες) kg 2, ,00 95 Βίδες εξάγωνες γαλβανιζέ Μ6 Χ , ,00 (κουτι )M6-M Μ8 // 97 Μ10 // 98 Μ12 // 99 Μ14 // 100 Μ16 // 101 Μ20 // 102 Ροδέλλες Μ6 // 10, , γαλβανιζέ+παξιμαδι (κουτι Μ8 // )M6-M Μ10 // 105 Μ12 // 106 Μ14 // 107 Μ16 // 108 Μ20 // 109 Στριφώνια γαλβανιζέ(κουτι Μ6 Χ , , τεμ)m6-m Μ8 // 111 Μ10 // 112 Μ12 // 113 Μ14 // 114 Μ16 // 115 Μ20 // 116 Καρόβιδες γαλβανιζέ (κουτι Μ6 Χ , , τεμ)m6-m Μ8 // 118 Μ10 // 119 Μ12 // 120 Μ14 // 121 Μ16 // 122 Μ20 // 123 UPAT πλαστικά (κουτι 100 Μ6 // 6, , τεμ)m6-m20 Μ8 // 8, , Μ10 // 10, , Μ12 // 12, , Μ14 // 14, , Ατσαλοκαρφα 4, , Νοβοπανόβιδες 8, , Λαμαρινόβιδες 10, , Τρυπανόβιδες 14, , Βίδες μπετού 20, ,00

13 133 UPAT μεταλλικά Μ6 25, , Μ8 25, , Μ10 30, , Μ12 35, , Μ14 40, , Μ16 45, , Μ20 50, , Ηλεκτρόδια 2,5mm Κουτ 15, , ,5mm ί 4 kg 25, , Δίσκοι κοπής σιδήρου Φ115 τεμ 6, , Φ125 6, , Φ180 7, , Φ 230 8, , Δίσκοι λειάνσεως σιδήρου Φ115 τεμ 5, , Φ125 6, , Δίσκοι κοπής μαρμάρου Φ230 τεμ 10, , Δίσκοι λειάνσεως μαρμάρου (γυαλόχαρτα τεμ 5, ,00 διαρκείας) 150 Δίσκοι λειάνσεως ξύλου (γυαλόχαρτα διαρκείας) τεμ 5, , Δίσκοι λειάνσεως χράτς τεμ 5, , Τρυπάνια Σιδήρου 1-5 mm τεμ 5, , mm 10, , mm 15, , Τρυπάνια μπετού 1-5 mm τεμ mm mm 225, Τρυπάνια SDS 6-10 mm τεμ 10, , mm 15, , mm 20, , Ναυτικά κλειδιά γαλβανιζέ 6 mm 30, , mm 40, , Αλυσίδα γαλβανιζέ Kg 3, , Σφυκτιρες γαλβανιζε Μ10 τεμ 5, , Μύτες κατσαβιδιού τεμ 3, , Σπρέϋ γράσου τεμ 5, , Κόλλα ξύλου Kg 12, , Κόλλα ξύλου πολυουρεθάνης Kg 15, , Γράσο Kg 18, , Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας τεμ 10, ,00 ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 171 Τεφλον ταινια τεμ 5, , Τεφλον υγρο τεμ 10, ,00

14 173 Φυαλες προπανιου τεμ 10, , Αλοιφη χαλκου τεμ 3, , Κολυση χαλκου τεμ 15, , Πλαστικη σωληνα φ15-φ28 6, , Εξαρτηματα πλαστικου σωληνα φ15-φ28 (μουφεςγωνιες -καμπυλες-ρακορ-βανες-διακοπτες) τεμ 40, , Χαλκοσωληνα φ15-φ28 m 8, , Εξαρτηματα χαλκοσωληνα φ15-φ28 (μουφες-γωνιες τεμ 45, ,00 -καμπυλες-ρακορ-βανες-διακοπτες) ΞΥΛΕΙΑ 180 Ξυλεία εγχώρια ελάτης(μαδεριαελατακια-ταβλες) m3 295, , Σουηδίας Α' 480,00 2,5 1200, IROKO 1500,0 0,5 750, Μπετοφόρμ τεμ 85, ,00 ΣΥΝΟΛΟ: ,33 ΦΠΑ 23% 7.479,67 ΓΕΝΙΚΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ: Χαλκίδα, 4 /4/2013 Ο Συνταξας O Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τ.Ε.Ν.Ε ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ Μόσχου Διονύσης Εργοδηγος Δομ.Εργ. ΔΕ5/Β ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Γ Κλαγκος Φίλιππος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5/Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ. ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

15 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΏΝ Πληροφορίες ΜΟΣΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους Τηλ: FAX : , Χαλκίδα ΜΕΛΕΤΗ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,0 ( με ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΘΡΟ.1 Πολτός ασβέστη σε σάκους.20 κg ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ σακ. ( 1 ) ΤΙΜΗ: ΔΥΟ, ΕΞΗΝΤΑ 2.60 ΑΡΘΡΟ.2 Τσιμέντο κοινό με την αξία χαρτοσάκων 25.kg ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ σακ. ( 1 ) ΤΙΜΗ: ΠΕΝΤΕ, ΕΙΚΟΣΙ 5.20 ΑΡΘΡΟ.3 Τσιμέντο κοινό με την αξία χαρτοσάκων 50.kg ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ σακ. ( 1 ) ΤΙΜΗ: ΕΝΕΑ,ΠΕΝΗΝΤΑ 9,50 ΑΡΘΡΟ.4 Άμμος κονιαμάτων σε σάκο 25.kg ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ σακ. ( 1 ) ΤΙΜΗ: Δυο, πέντε.. 2,50 ΑΡΘΡΟ.5 Άμμος κονιαμάτων ΑΡΘΡΟ.6 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ m3. ( 1.m3 ) ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ, ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ.. 14,70.

16 Άμμος θαλασσης ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ σακ. ( 1.σακ ) ΤΙΜΗ: ΤΡΙΑ,ΟΓΔΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΔΗ ΥΛΙΚΑ ΑΡΘΡΟ.7 Σύντριμμα (γαρμπίλι) διαστ. 0,4 έως 1cm χύμα ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ m3. ( 1. m3 ) ΤΙΜΗ: ΔΩΔΕΚΑ, ΕΙΚΟΣΙ ΟΧΤΩ.. 12,28. ΑΡΘΡΟ.8 Σύντριμμα (γαρμπίλι) διαστ. 0,4 έως 1cm σε σάκi ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ σάκi. ( 1. ) ΤΙΜΗ: ΤΡΙΑ.. 3,00. ΑΡΘΡΟ.9 Πλάκες τσιμέντου πάχους 5 cm τετραγωνικές, πλευράς άνω των 30 cm, Α' κατηγορίας λευκές ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. m2. ( 1. m2. ) ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ ΑΡΘΡΟ.10 Πλάκες τσιμέντου πάχους 5 cm τετραγωνικές, πλευράς άνω των 30 cm, Α' κατηγορίας έγχρωμες ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. m2. ( 1. m2. ) ΤΙΜΗ: ΔΩΔΕΚΑ.. 12,00. ΑΡΘΡΟ.11 Πλάκες τσιμέντου πάχους 5 cm τετραγωνικές, πλευράς άνω των 30 cm, Α' κατηγορίας βοτσαλωτές ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. m2. ( 1. m2. ) ΤΙΜΗ: ΔΩΔΕΚΑ.. 12,00. ΑΡΘΡΟ.12 Πλάκες τσιμέντου πάχους 5 cm τετραγωνικές, πλευράς άνω των 30 cm, Α' κατηγορίας με ψηφίδα ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. m2. ( 1. m2. ) ΤΙΜΗ: ΔΩΔΕΚΑ.. 12,00. ΑΡΘΡΟ.13 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα πεζοδρομίων

17 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. m. ( 1. m. ) ΤΙΜΗ: ΕΠΤΑ.. 7,00. ΑΡΘΡΟ.14 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα κήπου ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. m. ( 1. m. ) ΤΙΜΗ: ΟΚΤΩ.. 8,00. ΑΡΘΡΟ.15 Σχιστόπλακες τύπου Καρύστου ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. m2. ( 1. m2. ) ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ ΕΞΗ.. 16,00. ΑΡΘΡΟ.16 Κυβόλιθοι τεχνητοί ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. m2. ( 1. m2. ) ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ ΕΞΗ.. 16,00. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ.17 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. m3. ( 1. m3. ) ΤΙΜΗ: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ.. 72,000. ΑΡΘΡΟ.18 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. m3. ( 1. m3. ) ΤΙΜΗ: ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ.. 75,00 ΑΡΘΡΟ.19 ΓΑΡΜΠΙΛΟΜΠΕΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. m3. ( 1. m3. )

18 ΤΙΜΗ: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ.. 74,00. ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΘΡΟ.20 Τσιμεντοκονία έτοιμη σε χαρτοσακο 25κg ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. σακ. ( 1. σακ. ) ΤΙΜΗ: ΤΕΣΕΡΑ,ΔΕΚΑ.. 4,10. ΑΡΘΡΟ.21 Ελαιόχρωμα έτοιμο (ρεπουλινη) ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. lit. ( 1. lit. ) ΤΙΜΗ: ΕΠΤΑ, ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ.. 7,35. ΑΡΘΡΟ.22 Αστάρι πλαστικού νερου ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. lit. ( 1. lit. ) ΤΙΜΗ: ΤΡΙΑ.. 3,00. ΑΡΘΡΟ.23 Αστάρι μετάλλου ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. lit. ( 1. lit. ) ΤΙΜΗ: ΠΕΝΤΕ, ΔΕΚΑ.. 5,10. ΑΡΘΡΟ.24 Αστάρι μετάλλου γαλβανιζε ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. lit. ( 1. lit. ) ΤΙΜΗ: ΕΞΗ.. 6,00. ΑΡΘΡΟ.25 Τσιμεντόχρωμα ακρυλικής βάσης ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. lit. ( 1. lit. ) ΤΙΜΗ: ΕΞΗ.. 6,00. ΑΡΘΡΟ.26 Ρεπουλινη μαρτελε (σφυρηλατο)

19 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. lit. ( 1. lit. ) ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ.. 10,00. ΑΡΘΡΟ.27 Πλαστικό Ακρυλικό Χρώμα Έγχρωμο ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. lit. ( 1. lit. ) ΤΙΜΗ: ΕΞΗ,ΠΕΝΗΝΤΑ.. 6,50 ΑΡΘΡΟ.28 Πλαστικό Ακρυλικό Χρώμα Λευκό ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. lit. ( 1. lit. ) ΤΙΜΗ: ΠΕΝΤΕ.. 5,00 ΑΡΘΡΟ.29 Ψυχρό γαλβάνισμα ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. lit. ( 1. lit. ) ΤΙΜΗ: ΟΚΤΩ ΠΕΝΗΝΤΑ.. 8,50 ΑΡΘΡΟ.30 Ψυχρό γαλβανισμα σπρέι ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. ΤΕΜ. ( 1.ΤΕΜ. ) ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ.. 15,00 ΑΡΘΡΟ.31 Σμυριδόπανο ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. ΤΕΜ. ( 1.ΤΕΜ. ) ΤΙΜΗ: ΤΡΙΑ.. 3,00 ΑΡΘΡΟ.32 Σμυριδόπανο ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. m. ( 1. m. ) ΤΙΜΗ: ΕΞΗ, ΔΕΚΑ.. 6,10 ΑΡΘΡΟ.33 Γυαλόχαρτο ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. ΤΕΜ. ( 1. ΤΕΜ. ) ΤΙΜΗ: ΜΗΔΕΝ, ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ.. 0,25

20 ΑΡΘΡΟ.34 Γυαλόχαρτο ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. m. ( 1. m. ) ΤΙΜΗ: ΔΥΟ, ΠΕΝΗΝΤΑ.. 2,50 ΑΡΘΡΟ.35 Γυαλόχαρτο τροχού ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. ΤΕΜ. ( 1. ΤΕΜ. ) ΤΙΜΗ: ΠΕΝΤΕ.. 5,00 ΑΡΘΡΟ.36 Νέφτι ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. LIT. ( 1. LIT. ) ΤΙΜΗ: ΕΞΗ, ΔΕΚΑ.. 6,10 ΑΡΘΡΟ.37 Διαλυτικό ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. LIT. ( 1. LIT. ) ΤΙΜΗ: ΤΡΙΑ, ΠΕΝΗΝΤΑ.. 3,50 ΑΡΘΡΟ.38 Ασετον ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. LIT. ( 1. LIT. ) ΤΙΜΗ: ΤΕΣΕΡΑ, ΠΕΝΗΝΤΑ. 4,50 ΑΡΘΡΟ.39 Διαλυτικό Γενικής χρήσης ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. LIT. ( 1. LIT. ) ΤΙΜΗ: ΤΡΙΑ, ΠΕΝΗΝΤΑ.. 3,50 ΑΡΘΡΟ.40 Διαλυτικό ws ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. LIT. ( 1. LIT. ) ΤΙΜΗ: ΤΡΙΑ, ΠΕΝΗΝΤΑ.. 3,50 ΑΡΘΡΟ.41 Σιδηροστοκος

21 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. kg. ( 1. kg. ) ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ.. 10,00 ΑΡΘΡΟ.42 Συντηρητικό Ξύλου ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. Lit. ( 1. Lit. ) ΤΙΜΗ: ΕΠΤΑ, ΠΕΝΗΝΤΑ.. 7,50 ΑΡΘΡΟ.43 Βερνίκι ξύλινων επιφανειών ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. Lit. ( 1. Lit. ) ΤΙΜΗ: ΟΚΤΩ, ΠΕΝΗΝΤΑ.. 8,50 ΑΡΘΡΟ.44 Βερνικόχρωμα από συνθετικές ρητίνες (Ντούκο) ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. kg. ( 1. kg. ) ΤΙΜΗ: ΔΩΔΕΚΑ, ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ.. 12,15 ΑΡΘΡΟ.45 Ρολλά ριπολίνης μοχέρ 5εκ ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. ) ΤΙΜΗ: ΕΞΙ. 6,00 ΑΡΘΡΟ.46 Ρολλά ριπολίνης μοχέρ 10εκ ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. ) ΤΙΜΗ: ΕΠΤΑ.. 7,00 ΑΡΘΡΟ.47 Ρολά ριπολίνης σφουγγάρι 5εκ ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. ) ΤΙΜΗ: ΕΞΗ.. 6,00 ΑΡΘΡΟ.48 Πινέλα 1in ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. ) ΤΙΜΗ: ΤΡΙΑ, ΠΕΝΗΝΤΑ.. 3,50

22 ΑΡΘΡΟ.49 Πινέλα 1,5 in ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. ) ΤΙΜΗ: ΤΕΣΣΕΡΑ, ΟΓΔΟΝΤΑ.. 4,80 ΑΡΘΡΟ.50 Πινέλα 2 in ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. ) ΤΙΜΗ: ΕΞΗ,ΠΕΝΗΝΤΑ.. 6,50 ΑΡΘΡΟ.51 Πινέλα 2,5in ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. ) ΤΙΜΗ: ΕΠΤΑ.. 7,00 ΑΡΘΡΟ.52 Πινέλα 3 in ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. ) ΤΙΜΗ: ΕΠΤΑ,ΠΕΝΗΝΤΑ.. 7,50 ΑΡΘΡΟ.53 Πινέλα 3,5 in ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. ) ΤΙΜΗ: ΕΠΤΑ,ΕΝΕΝΗΝΤΑ.. 7,90 ΑΡΘΡΟ.54 Σκαφακια ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. ) ΤΙΜΗ: ΠΕΝΤΕ.. 5,00 ΑΡΘΡΟ.55 Μονωτικές ταινίες ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. )

23 ΤΙΜΗ: ΔΥΟ, ΟΓΔΟΝΤΑ.. 2,80 ΑΡΘΡΟ.56 Χαρτοταινίες ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. ) ΤΙΜΗ: ΔΥΟ, ΠΕΝΗΝΤΑ.. 2,50 ΑΡΘΡΟ.57 Ταινίες συμανσης ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. ) ΤΙΜΗ: ΠΕΝΤΕ.. 5,00 ΑΡΘΡΟ.58 Σπάτουλες ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. ) ΤΙΜΗ: ΔΥΟ, ΠΕΝΗΝΤΑ.. 3,00 ΑΡΘΡΟ.59 Στοκαδόροι ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. ) ΤΙΜΗ: ΕΞΗ.. 6,00 ΑΡΘΡΟ.60 Συρματόβουρτσες ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. ) ΤΙΜΗ: ΕΠΤΑ,ΤΡΙΑΝΤΑ.. 7,30 ΑΡΘΡΟ.61 Bούρτσες ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. ) ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ,ΔΕΚΑ.. 10,10

24 ΑΡΘΡΟ.62 Κόφτες ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ ΕΞΙ, ΤΡΙΑΝΤΑ. 16,30 ΑΡΘΡΟ.63 Ξυράφια ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. ) ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ, ΔΕΚΑ.. 10,10 ΑΡΘΡΟ.64 Αφρός πολυουρεθάνης ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. ) ΤΙΜΗ: ΔΩΔΕΚΑ ΕΙΚΟΣΙ.. 12,20 ΑΡΘΡΟ.65 Φύσιγγες σιλικόνης ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. ) ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ, ΠΕΝΗΝΤΑ.. 10,50 ΑΡΘΡΟ.66 Εποξειδική ρητίνη ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. kg. ( 1. kg. ) ΤΙΜΗ: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ.. 25,00 ΣΙΔΗΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΡΘΡΟ.67 Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας S220 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. kg. ( 1. kg. ) ΤΙΜΗ: ΜΗΔΕΝ, ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ.. 0,95 ΑΡΘΡΟ.68 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας St III ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. kg. ( 1. kg. ) ΤΙΜΗ: ΜΗΔΕΝ, ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ.. 0,85

25 ΑΡΘΡΟ.69 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας Δομικά πλέγματα S500s ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. kg. ( 1. kg. ) ΤΙΜΗ: ΜΗΔΕΝ, ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ.. 0,98 ΑΡΘΡΟ.70 Σίδηρος σε λάμες και τετράγωνα αδιαμόρφωτα ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. kg. ( 1. kg. ) ΤΙΜΗ: ΔΥΟ.. 2,00 ΑΡΘΡΟ.71 Μορφοσίδηρος όλων των απλών διατομών ύψους ή πλευράς κάτω των 8 cm(γωνιες-ταυ) ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. kg. ( 1. kg. ) ΤΙΜΗ: ΔΥΟ, ΠΕΝΗΝΤΑ.. 2,50 ΑΡΘΡΟ.72 Λαμαρίνα μαύρη, πάχους έως 2 mm ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. kg. ( 1. kg. ) ΤΙΜΗ: ΔΥΟ, ΠΕΝΗΝΤΑ.. 2,50 ΑΡΘΡΟ.73 Λαμαρίνα μαύρη, πάχους άνω των 2 mm ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. kg. ( 1. kg. ) ΤΙΜΗ: ΕΝΑ,ΠΕΝΗΝΤΑ.. 1,50 ΑΡΘΡΟ.74 Λαμαρίνα μαύρη, πάχους άνω των 2 mm μπακλαβωτή ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. kg. ( 1. kg. ) ΤΙΜΗ: ΔΥΟ, ΕΝΕΝΗΝΤΑ.. 2,90 ΑΡΘΡΟ.75

26 Λαμαρίνα γαλβανισμένη επίπεδη ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. kg. ( 1. kg. ) ΤΙΜΗ: ΔΥΟ.. 2,00 ΑΡΘΡΟ.76 Λαμαρίνα γαλβανισμένη αυλακωτή ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. kg. ( 1. kg. ) ΤΙΜΗ: ΔΥΟ.. 2,ΟΟ ΑΡΘΡΟ.77 Λαμαρίνα γαλβανισμένη μπακλαβωτή ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. kg. ( 1. kg. ) ΤΙΜΗ: ΔΥΟ,ΕΝΕΝΗΝΤΑ.. 2,90 ΑΡΘΡΟ.78 Σιδηροσωλήνας μαύρος μετά ραφής, ISO MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα): διαμέτρου ½ ins, πάχους 3,25 mm ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. m. ( 1. m. ) ΤΙΜΗ: ΔΥΟ, ΠΕΝΗΝΤΑ.. 2,50 ΑΡΘΡΟ.79 Σιδηροσωλήνας μαύρος μετά ραφής, ISO MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα): διαμέτρου ¾ ins, πάχους 3,25 mm ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. m. ( 1. m. ) ΤΙΜΗ: ΔΥΟ, ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ.. 2,70 ΑΡΘΡΟ.80 Σιδηροσωλήνας μαύρος μετά ραφής, ISO MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα): διαμέτρου 1 ins, πάχους 3,25 mm ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. m. ( 1. m. ) ΤΙΜΗ: ΤΡΙΑ, ΠΕΝΗΝΤΑ.. 3,50 ΑΡΘΡΟ.81

27 Σιδηροσωλήνας μαύρος μετά ραφής, ISO MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα): διαμέτρου 1 & ¼ ins, πάχους 3,25 mm ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. m. ( 1. m. ) ΤΙΜΗ: ΤΕΣΣΕΡΑ, ΠΕΝΗΝΤΑ.. 4,50 ΑΡΘΡΟ.82 Σιδηροσωλήνας μαύρος μετά ραφής, ISO MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα): διαμέτρου 1 & ½ ins, πάχους 3,25 mm, ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. m. ( 1. m. ) ΤΙΜΗ: ΠΕΝΤΕ.. 5,00 ΑΡΘΡΟ.83 Σιδηροσωλήνας μαύρος μετά ραφής, ISO MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα): διαμέτρου 2 ins, πάχους 3,25 mm, ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. m. ( 1. m. ) ΤΙΜΗ: ΕΞΗ, ΠΕΝΗΝΤΑ.. 6,50 ΑΡΘΡΟ.84 Σιδηροσωλήνας μαύρος μετά ραφής, ISO MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα): διαμέτρου 2 & ½ ins, πάχους 3,25 mm, ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. m. ( 1. m. ) ΤΙΜΗ: ΟΚΤΩ.. 8,00 ΑΡΘΡΟ.85 Σιδηροσωλήνας μαύρος μετά ραφής, ISO MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα): διαμέτρου 3 ins, πάχους 3,25 mm ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. m. ( 1. m. ) ΤΙΜΗ: ΕΝΔΕΚΑ,ΠΕΝΗΝΤΑ.. 11,50 ΑΡΘΡΟ.86 Σιδηροσωλήνας μαύρος μετά ραφής, ISO MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα): διαμέτρου 4 ins, πάχους 3,25 mm ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. m. ( 1. m. ) ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ ΕΞΗ.. 16,00 ΑΡΘΡΟ.87 Κοιλοδοκοί όλων των διατομών γαλβανιζε ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. kg. ( 1. kg. )

28 ΤΙΜΗ: ΔΥΟ, ΟΓΔΟΝΤΑ.. 2,80 ΑΡΘΡΟ.88 Εξαρτηματα γαλβανιζε (μουφες γωνιες καμυλες) ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. ) ΤΙΜΗ: ΤΕΣΣΕΡΑ, ΕΙΚΟΣΙ.. 4,20 ΑΡΘΡΟ.89 Εσχάρες, σιδηρές γαλβανιζε κλπ. Τεμάχια ειδικα ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. kg ( 1. kg. ) ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ.. 15,00 ΨΑΘΕΣ ΚΑΛΑΜΩΤΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΑΡΘΡΟ.90 Ομπρέλα από πλεκτό καλάμι φ( μ) ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. ) ΤΙΜΗ: ΕΝΕΝΗΝΤΑ.. 90,00 ΑΡΘΡΟ.91 Κάλυμμα ομπρέλας φ( μ) ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. ) ΤΙΜΗ: ΠΕΝΗΝΤΑ.. 50,00 ΑΡΘΡΟ.92 Σκελετός ομπρέλας φ( μ) ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ. ) ΤΙΜΗ: ΠΕΝΗΝΤΑ.. 50,00 ΑΡΘΡΟ.93 Σύρμα Γαλβανιζε (1,5-4,0mm) ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. kg ( 1. kg. ) ΤΙΜΗ: ΤΡΙΑ.. 3,00 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΡΘΡΟ.94 Ήλοι κοινοί (βελόνες) ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. Kg ( 1. Kg. )

29 ΤΙΜΗ: ΔΥΟ, ΕΞΗΝΤΑ.. 2,60 ΑΡΘΡΟ Βίδες εξάγωνες γαλβανιζε κουτί 100 τεμ Μ Χ ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΚΑΤΟ(ΚΟΥΤΙ).(100/ΚΟΥΤΙ) ΤΙΜΗ: ΕΙΚΟΣΙ.. 20,00 ΑΡΘΡΟ Ροδέλλες γαλβανιζέ+ παξιμαδι Μ Χ ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΚΑΤΟ(ΚΟΥΤΙ).(100/ΚΟΥΤΙ) ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ.. 10,00 ΑΡΘΡΟ Στριφώνια γαλβανιζέ Μ Χ ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΚΑΤΟ(ΚΟΥΤΙ).(100/ΚΟΥΤΙ) ΤΙΜΗ: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ.. 25,00 ΑΡΘΡΟ Καρόβιδες γαλβανιζέ Μ Χ ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΚΑΤΟ(ΚΟΥΤΙ).(100/ΚΟΥΤΙ) ΤΙΜΗ: ΣΑΡΑΝΤΑ.. 40,00 ΑΡΘΡΟ.123 UPAT πλαστικά Μ6 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΚΑΤΟ(ΚΟΥΤΙ).(100/ΚΟΥΤΙ) ΤΙΜΗ: ΕΞΗ.. 6,00 ΑΡΘΡΟ.124 UPAT πλαστικά Μ8 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΚΑΤΟ(ΚΟΥΤΙ).(100/ΚΟΥΤΙ) ΤΙΜΗ: ΟΚΤΩ.. 8,00 ΑΡΘΡΟ.125 UPAT πλαστικά Μ10 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΚΑΤΟ(ΚΟΥΤΙ).(100/ΚΟΥΤΙ) ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ.. 10,00

30 ΑΡΘΡΟ.126 UPAT πλαστικά Μ12 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΚΑΤΟ(ΚΟΥΤΙ).(100/ΚΟΥΤΙ) ΤΙΜΗ: ΔΩΔΕΚΑ.. 12,00 ΑΡΘΡΟ.127 UPAT πλαστικά Μ14 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΚΑΤΟ(ΚΟΥΤΙ).(100/ΚΟΥΤΙ) ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ.. 14,00 ΑΡΘΡΟ.128 Ατσαλοκαρφα ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΚΑΤΟ(ΚΟΥΤΙ).(100/ΚΟΥΤΙ) ΤΙΜΗ: ΤΕΣΣΕΡΑ.. 4,00 ΑΡΘΡΟ.129 Νοβοπανόβιδες ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΚΑΤΟ(ΚΟΥΤΙ).(100/ΚΟΥΤΙ) ΤΙΜΗ: ΟΚΤΩ.. 8,00 ΑΡΘΡΟ.130 Λαμαρινόβιδες ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΚΑΤΟ(ΚΟΥΤΙ).(100/ΚΟΥΤΙ) ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ.. 10,00 ΑΡΘΡΟ.131 Τρυπανόβιδες ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΚΑΤΟ(ΚΟΥΤΙ).(100/ΚΟΥΤΙ) ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ.. 14,00 ΑΡΘΡΟ.132 Βίδες μπετού ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΚΑΤΟ(ΚΟΥΤΙ).(100/ΚΟΥΤΙ) ΤΙΜΗ: ΕΙΚΟΣΙ.. 20,00 ΑΡΘΡΟ.133

31 UPAT μεταλλικά Μ6 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΚΑΤΟ(ΚΟΥΤΙ).(100/ΚΟΥΤΙ) ΤΙΜΗ: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ.. 25,00 ΑΡΘΡΟ.134 UPAT μεταλλικά Μ8 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΚΑΤΟ(ΚΟΥΤΙ).(100/ΚΟΥΤΙ) ΤΙΜΗ: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ.. 25,00 ΑΡΘΡΟ.135 UPAT μεταλλικά Μ10 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΚΑΤΟ(ΚΟΥΤΙ).(100/ΚΟΥΤΙ) ΤΙΜΗ: ΤΡΙΑΝΤΑ.. 30,00 ΑΡΘΡΟ.136 UPAT μεταλλικά Μ12 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΚΑΤΟ(ΚΟΥΤΙ).(100/ΚΟΥΤΙ) ΤΙΜΗ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ.. 35,00 ΑΡΘΡΟ.137 UPAT μεταλλικά Μ14 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΚΑΤΟ(ΚΟΥΤΙ).(100/ΚΟΥΤΙ) ΤΙΜΗ: ΣΑΡΑΝΤΑ.. 40,00 ΑΡΘΡΟ.138 UPAT μεταλλικά Μ16 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΚΑΤΟ(ΚΟΥΤΙ).(100/ΚΟΥΤΙ) ΤΙΜΗ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ.. 45,00 ΑΡΘΡΟ.139 UPAT μεταλλικά Μ20 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΚΑΤΟ(ΚΟΥΤΙ).(100/ΚΟΥΤΙ) ΤΙΜΗ: ΠΕΝΗΝΤΑ.. 50,00 ΑΡΘΡΟ.140

32 Ηλεκτρόδια 2,5mm ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ.(ΚΟΥΤΙ/4Kg).(1. ΚΟΥΤΙ/4Kg) ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ.. 15,00 ΑΡΘΡΟ.141 Ηλεκτρόδια 3,5mm ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ.(ΚΟΥΤΙ/4Kg ). ( 1. ΚΟΥΤΙ/4Kg ) ΤΙΜΗ: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ.. 25,00 ΑΡΘΡΟ.142 Δίσκοι κοπής σιδήρου Φ115 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. (1τεμ). ΤΙΜΗ: ΕΞΗ.. 6,00 ΑΡΘΡΟ.143 Δίσκοι κοπής σιδήρου Φ125 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. (1τεμ). ΤΙΜΗ: ΕΞΗ, ΠΕΝΗΝΤΑ.. 6,50 ΑΡΘΡΟ.144 Δίσκοι κοπής σιδήρου Φ180 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. (1τεμ). ΤΙΜΗ: ΕΠΤΑ, ΠΕΝΗΝΤΑ.. 7,50 ΑΡΘΡΟ.145 Δίσκοι κοπής σιδήρου Φ 230 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. (1τεμ). ΤΙΜΗ: ΟΚΤΩ, ΠΕΝΗΝΤΑ.. 8,50 ΑΡΘΡΟ.146 Δίσκοι λειάνσεως σιδήρου Φ115 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. (1τεμ). ΤΙΜΗ: ΠΕΝΤΕ, ΠΕΝΗΝΤΑ.. 5,50 ΑΡΘΡΟ.147 Δίσκοι λειάνσεως σιδήρου Φ125

33 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. (1τεμ). ΤΙΜΗ: ΕΞΗ, ΠΕΝΗΝΤΑ.. 6,50 ΑΡΘΡΟ.148 Δίσκοι κοπής μαρμάρου Φ230 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. (1τεμ). ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ.. 10,00 ΑΡΘΡΟ.149 Δίσκοι λειάνσεως μαρμάρου (γυαλόχαρτα διαρκείας) ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. (1τεμ). ΤΙΜΗ: ΠΕΝΤΕ.. 5,00 ΑΡΘΡΟ.150 Δίσκοι λειάνσεως ξύλου (γυαλόχαρτα διαρκείας) ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. (1τεμ). ΤΙΜΗ: ΠΕΝΤΕ.. 5,00 ΑΡΘΡΟ.151 Δίσκοι λειάνσεως χράτς ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. (1τεμ). ΤΙΜΗ: ΠΕΝΤΕ.. 5,00 ΑΡΘΡΟ.152 Τρυπάνια Σιδήρου ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 1-5 mm ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. (1τεμ). ΤΙΜΗ: ΠΕΝΤΕ.. 5,00 ΑΡΘΡΟ.153 Τρυπάνια Σιδήρου ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 6-10 mm ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. (1τεμ). ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ.. 10,00 ΑΡΘΡΟ.154 Τρυπάνια Σιδήρου ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ mm

34 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. (1τεμ). ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ.. 15,00 ΑΡΘΡΟ.155 Τρυπάνια μπετού 1-5 mm ΤΙΜΗ: ΠΕΝΗΝΤΑ. 50,00 ΡΘΡΟ.156 Τρυπάνια μπετού 6-10 mm ΤΙΜΗ: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ. 75,00 ΑΡΘΡΟ.157 Τρυπάνια μπετού mm ΤΙΜΗ: ΕΚΑΤΟ. 100,00 ΑΡΘΡΟ.158 Τρυπάνια SDS 6-10 mm ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. (1τεμ). ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ.. 10,00 ΑΡΘΡΟ.159 Τρυπάνια SDS mm ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. (1τεμ). ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ.. 15,00 ΑΡΘΡΟ.160 Τρυπάνια SDS mm ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. (1τεμ). ΤΙΜΗ: ΕΙΚΟΣΙ.. 20,00 ΑΡΘΡΟ.161 Ναυτικά κλειδιά γαλβανιζέ 6 mm ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. (1τεμ). ΤΙΜΗ: ΤΡΙΑΝΤΑ

35 ΑΡΘΡΟ.162 Ναυτικά κλειδιά γαλβανιζέ 8 mm ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. (Κουτι100 τεμ.). ( 1.Κουτι100 τεμ). ΤΙΜΗ: ΣΑΡΑΝΤΑ.. 40,00 ΑΡΘΡΟ.163 Αλυσίδα γαλβανιζέ ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. Kg. ( 1. Kg.). ΤΙΜΗ: ΤΡΙΑ, ΠΕΝΗΝΤΑ.. 3,50 ΑΡΘΡΟ.164 Σφυκτιρες γαλβανιζε Μ10 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ.). ΤΙΜΗ: ΠΕΝΤΕ.. 5,00 ΑΡΘΡΟ.165 Μύτες κατσαβιδιού ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ.). ΤΙΜΗ: ΤΡΙΑ.. 3,00 ΑΡΘΡΟ.166 Σπρέϋ γράσου ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ. τεμ. ( 1. τεμ.). ΤΙΜΗ: ΠΕΝΤΕ,ΠΕΝΤΕ.. 5,05 ΑΡΘΡΟ.167 Κόλλα ξύλου ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ Kg. ( 1. Kg.). ΤΙΜΗ: ΔΩΔΕΚΑ.. 12,00 ΑΡΘΡΟ.168 Κόλλα ξύλου πολυουρεθάνης ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ Kg. ( 1. Kg.). ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ.. 15,00

36 ΑΡΘΡΟ.169 Γράσο ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ Kg. ( 1. Kg.). ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ.. 18,00 ΑΡΘΡΟ.170 Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ τεμ. ( 1. τεμ.). ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ.. 10,00 ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ.171 Τεφλον ταινία ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ τεμ. ( 1. τεμ.). ΤΙΜΗ: ΠΕΝΤΕ, ΔΕΚΑ.. 5,10 ΑΡΘΡΟ.172 Τεφλον υγρό ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ τεμ. ( 1. τεμ.). ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ.. 10,00 ΑΡΘΡΟ.173 Φιάλες προπανιου ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ τεμ. ( 1. τεμ.). ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ.. 10,00 ΑΡΘΡΟ.174 Αλοιφή χαλκού ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ τεμ. ( 1. τεμ.). ΤΙΜΗ: ΤΡΙΑ.. 3,00 ΑΡΘΡΟ.175 Κόλληση χαλκού ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ τεμ. ( 1. τεμ.). ΤΙΜΗ: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ.. 15,00 ΑΡΘΡΟ.176 Πλαστική σωλήνα φ15-φ28

37 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ m. ( 1. m.). ΤΙΜΗ: ΕΞΗ.. 6,00 ΑΡΘΡΟ.177 Εξαρτήματα πλαστικού σωλήνα φ15-φ28 (μουφες-γωνίες -καμπύλες-ρακόρ-βάνες-διάκοπτες) ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ τεμ. ( 1. τεμ.). ΤΙΜΗ: ΣΑΡΑΝΤΑ.. 40,00 ΑΡΘΡΟ.178 Χαλκοσωληνα φ15-φ28 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ τεμ. ( 1. τεμ.). ΤΙΜΗ: ΟΚΤΩ.. 8,00 ΑΡΘΡΟ.179 Εξαρτήματα Χαλκοσωληνα σωλήνα φ15-φ28 (μουφες-γωνίες -καμπύλες-ρακόρ-βάνες-διάκοπτες) ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ τεμ. ( 1. τεμ.). ΤΙΜΗ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ.. 45,00 ΞΥΛΕΙΑ ΑΡΘΡΟ.180 Εγχώριας ελάτης(μαδέρια ελατακια ταυλες) ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ m3. ( 1. K m3.). ΤΙΜΗ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ. 295,00 ΑΡΘΡΟ.181 Σουηδίας Α' ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ m3. ( 1. m3.). ΤΙΜΗ: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ 480,00 ΑΡΘΡΟ.182 IROKO ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ m3. ( 1. m3.). ΤΙΜΗ: ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ.1.500,00 ΑΡΘΡΟ.183 Μπετοφόρμ

38 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ Φύλλο 1,25Χ2,50. ( 1. Φύλλο 1,25Χ2,50.). ΤΙΜΗ: ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ. (85,00) Χαλκίδα, 4/ 4 /2013 Ο Συνταξας O Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τ.Ε.Ν.Ε ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ Μόσχου Διονύσης Εργοδηγος Δομ.Εργ. ΔΕ5/Β ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Γ Κλαγκος Φίλιππος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5/Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΏΝ Πληροφορίες ΜΟΣΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

39 Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους , Χαλκίδα Τηλ: FAX : ΜΕΛΕΤΗ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,0 (με ΦΠΑ 23%) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο Αντικείμενο της Προμήθειας Η συγγραφή αυτή αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» που θα καλύψει τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων. Άρθρο 2ο Διατάξεις που ισχύουν. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) Της ΥΑ 11389/93 Περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ. β) Τον νόμο 2286/95 Περί προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων ( ΦΕΚ 19Α) γ) Το Π.Δ. 60 ( ΦΕΚ Α /64/ ) Προσαρμογή Ελληνικής Νομοθεσίας << Περί Κρατικών Προμηθειών>>, προς το Κοινοτικό Δίκαιο (Ε.Ε) δ) Το Ν.3463/2006 ( ΦΕΚ Α 114/2006) με τίτλο << Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων>>. ε) Το Ν. 3852/ ΦΕΚ 87 Α / << Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης>> στ) Το Ν. 3861/ΦΕΚ112 Α / <<Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο << Πρόγραμμα διαύγεια >> και άλλες διατάξεις. Άρθρο 3ο Συμβατικά τεύχη o o o o Τεχνική Περιγραφή Προμετρηση Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τεχνικές Προδιαγραφές Τιμολόγιο

40 o o o o Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΓΣΥ) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) Διακήρυξη Διαγωνισμού Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Άρθρο 4ο Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 της ΥΑ 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ) Άρθρο 5ο Σύμβαση Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά τον νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για να υπογράψει τη σύμβαση και να καταθέσει την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. Άρθρο 6ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αρ. 26 ΕΚΠΟΤΑ ΥΑ απόφ /93 καθορίζεται επί του προϋπολογισμού της προμήθειας. Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη Διακήρυξη ή την πρόσκληση. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την παραλαβή από αρμόδια επιτροπή. Άρθρο 7ο Χρόνος εγγύησης Ο χρόνος εγγύησης αρ. 26 ΕΚΠΟΤΑ ΥΑ 11389/93 θα καθοριστεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων και ο οποίος δεν δύναται να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους. Άρθρο 8ο Έκπτωση αναδόχου Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ). Άρθρο 9ο Πλημμελής λειτουργία Εάν η λειτουργία των υλικών δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 10ο Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις

41 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α βαρύνει τον Δήμο. Άρθρο 11ο Προσωρινή οριστική παραλαβή υλικών Η προσωρινή και οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 28 & 29 ΕΚΠΟΤΑ ΥΑ απόφ /93 όπως αυτά ισχύουν σήμερα. από την οικεία επιτροπή παραλαβής παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανόμενου είδους ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή των λειτουργικών ανωμαλιών αυτού. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στη τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Χαλκίδα, 4 / 4 /2013 Ο Συνταξας O Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τ.Ε.Ν.Ε ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ Μόσχου Διονύσης Εργοδηγος Δομ.Εργ. ΔΕ5/Β ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Γ Κλαγκος Φίλιππος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5/Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΏΝ Πληροφορίες ΜΟΣΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους , Χαλκίδα

42 Τηλ: FAX : ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,0. (ME ΦΠΑ 23%) ΕΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο Αντικείμενο της Προμήθειας Η συγγραφή αυτή αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου. Άρθρο 2ο Ισχύουσες Διατάξεις Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) Της Υ.Α /93 Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ) β) Τον νόμο 2286/95 Περί προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων ( ΦΕΚ 19Α) γ) Το Π.Δ. 60 ( ΦΕΚ Α /64/ ) Προσαρμογή Ελληνικής Νομοθεσίας << Περί Κρατικών Προμηθειών>>, προς το Κοινοτικό Δίκαιο (Ε.Ε) δ) Το Ν.3463/2006 ( ΦΕΚ Α 114/2006) με τίτλο << Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων>>. ε) Το Ν. 3852/ ΦΕΚ 87 Α / << Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης>> στ) Το Ν. 3861/ΦΕΚ112 Α / <<Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο << Πρόγραμμα διαύγεια >> και άλλες διατάξεις. Άρθρο 3ο Ειδικοί Όροι Για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων θα πρέπει να ισχύουν: Τα προς προμήθεια υλικά πρέπει να είναι καλής ποιότητας και απόλυτα κατάλληλα για την αντίστοιχη χρήση. Γενικά για όλες τις ομάδες υλικών ισχύουν τα εξής: Αν κατά την παραλαβή ή και την χρήση κάποιου υλικού ή εργαλείου διαπιστωθεί ότι αυτό είναι ακατάλληλο κατά την κρίση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής, θα αντικαθίσταται υποχρεωτικά από τον προμηθευτή με αντίστοιχο, κατάλληλο και αποδεκτό από την Υπηρεσία, χωρίς απαίτηση του προμηθευτή και ιδιαίτερη πληρωμή πέραν της σύμβασης.

43 Στις τιμές περιλαμβάνεται η δαπάνη μεταφοράς στον τόπο του έργου ή στο εργοτάξιο του Δήμου. Αν ο προμηθευτής παραλείπει την υποχρέωσή του για αντικατάσταση ελαττωματικών ή κακής ποιότητας υλικών ή εργαλείων, ο Δήμος μπορεί να κρατήσει μέρος ή το σύνολο του ποσού της εγγυητικής επιστολής καλής εκτελέσεως. Χαλκίδα, 4 / 4 /2013 Ο Συνταξας O Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τ.Ε.Ν.Ε ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ Μόσχου Διονύσης Εργοδηγος Δομ.Εργ. ΔΕ5/Β ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Γ Κλαγκος Φίλιππος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5/Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ. ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΏΝ Πληροφορίες ΜΟΣΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους,

44 341 00, Χαλκίδα Τηλ: FAX : ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,0 ( με ΦΠΑ 23%) Α/Α ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1 Πολτός ασβέστη σε σάκους τεμ 20 2 Τσιμέντο κοινό με την αξία 25kg τεμ 50 3 χαρτοσάκων 50kg 50 4 Άμμος κονιαμάτων σε σάκο τεμ Άμμος κονιαμάτων m3 5 6 Άμμος θαλάσσης σακ 30 ΦΥΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΔΗ ΥΛΙΚΑ 7 Σύντριμμα (γαρμπίλι) χύμα m διαστ. 0,4 έως 1cm σε σάκο τεμ 50 9 Πλάκες τσιμέντου πάχους 5 λευκές m cm τετραγωνικές, πλευράς έγχρωμες 5 11 άνω των 30 cm, Α' βοτσαλωτές 5 κατηγορίας 12 με ψηφίδα 5 13 Πρόχυτα πεζοδρομίων m 5 14 κράσπεδα από κήπου σκυρόδεμα 5 15 Σχιστόπλακες τύπου Καρύστου m Κυβόλιθοι τεχνητοί m2 5 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 17 Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/ C20/25 5,61 19 Γαρμπιλομπετο m3 5,06 ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 20 Τσιμεντοκονία έτοιμη σε σκόνη kg 5 21 Ελαιόχρωμα έτοιμο (ρεπουλινη) Lit Αστάρι πλαστικού νερου Lit 2 23 Αστάρι μεταλλου Lit 50

45 24 Ασταρι μεταλου γαλβανιζε Lit Τσιμεντόχρωμα ακρυλικής βάσης Lit Ρεπουλινη μαρτελε (σφυρηλατο) Lit Πλαστικο Ακρυλικο Χρωμα Έγχρωμο Lit Λευκό Ψυχρό γαλβάνισμα Lit 5 30 Ψυχρο γαλβανισμα σπρευ τεμ 5 31 Σμυριδόπανο τεμ Σμυριδόπανο m Γυαλόχαρτο τεμ Γυαλόχαρτο m Γυαλόχαρτο τροχού τεμ Νέφτι Lit Διαλυτικό Lit Ασετόν Lit `Διαλυτικο Γενικης Lit `Διαλυτικο ws Lit Σιδηροστοκος kg 5 42 Συντηρητηκο Ξυλου Lit Βερνικι ξυλου Lit Βερνικόχρωμα από συνθετικές ρητίνες (Ντούκο) kg Ρολλά ριπολίνης μοχέρ 5εκ τεμ εκ Ρολλά ρεπουλίνης 5εκ τεμ 10 σφουγγάρι 48 Πινέλλα 1in τεμ ,5 in in ,5in in ,5 in 2 54 Σκαφάκια τεμ 5 55 Μονωτικές ταινίες τεμ 5 56 Χαρτοταινίες τεμ Ταινίες συμανσης τεμ Σπάτουλες τεμ 5 59 Στοκαδόροι τεμ 5 60 Συρματόβουρτσες τεμ 3 61 Bούρτσες τεμ 2 62 Κόφτες τεμ 0 63 Ξυράφια τεμ 2 64 Αφρός πολυουρεθάνης τεμ 5 65 Φύσιγγες σιλικόνης τεμ Εποξειδική ρητίνη kg 5

46 ΣΙΔΗΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΑ 67 Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας S220 kg Κατηγοριας st III Δομικά πλέγματα Σίδηρος σε λάμες και τετράγωνα αδιαμόρφωτα kg Μορφοσίδηρος όλων των απλών διατομών ύψους ή kg 100 πλευράς κάτω των 8 cm(γωνιες-ταυ) 72 Λαμαρίνα μαύρη, πάχους έως 2 mm kg Λαμαρίνα μαύρη, πάχους άνω των 2 mm kg Λαμαρίνα μαύρη, πάχους άνω των 2 mm kg 20 μπακλαβωτή 75 Λαμαρίνα γαλβανισμένη επίπεδη kg Λαμαρίνα γαλβανισμένη αυλακωτή kg Λαμαρίνα γαλβανισμένη μπακλαβωτή kg Σιδηροσωλήνας διαμέτρου ½ ins, m 60 γαλβανισμένος μετά ραφής, πάχους 3,25 mm 79 ISO MEDIUM βαρύς διαμέτρου ¾ ins, (πράσινη ετικέττα): πάχους 3,25 mm διαμέτρου 1 ins, 150 πάχους 3,25 mm 81 διαμέτρου 1 & ¼ ins, 120 πάχους 3,25 mm 82 διαμέτρου 1 & ½ ins, 100 πάχους 3,25 mm 83 διαμέτρου 2 ins, 260 πάχους 3,25 mm 84 διαμέτρου 2 & ½ ins, 150 πάχους 3,25 mm 85 διαμέτρου 3 ins, 70 πάχους 3,25 mm 86 διαμέτρου 4 ins, 24 πάχους 3,25 mm 87 Κοιλοδοκοί όλων των διατομών γαλβανιζε kg Εξαρτηματα γαλβανιζε (μουφες γωνιες καμυλες) τεμ Εσχάρες, σιδηρές γαλβανιζε κλπ. Τεμάχια ειδικα kg 50 ΨΑΘΕΣ - ΚΑΛΑΜΩΤΕΣ - ΟΜΠΡΕΛΕΣ 90 Ομπρελα από πλεκτο καλαμι φ( μ) τεμ Καλυμα ομπρελας (καπελο) φ ( μ) τεμ Σκελετος ομπρελας γαλβανιζε φ( ) τεμ Συρμα Γαλβανιζε(1,5-4,0μμ) kg 70 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 94 Ήλοι κοινοί (βελόνες) kg Βίδες εξάγωνες γαλβανιζέ Μ6 Χ (κουτι )M6-M20 140

47 96 Μ8 // 97 Μ10 // 98 Μ12 // 99 Μ14 // 100 Μ16 // 101 Μ20 // 102 Ροδέλλες Μ6 // γαλβανιζέ+παξιμαδι (κουτι Μ8 // )M6-M Μ10 // 105 Μ12 // 106 Μ14 // 107 Μ16 // 108 Μ20 // 109 Στριφώνια γαλβανιζέ(κουτι Μ6 Χ τεμ)m6-m Μ8 // 111 Μ10 // 112 Μ12 // 113 Μ14 // 114 Μ16 // 115 Μ20 // 116 Καρόβιδες γαλβανιζέ (κουτι Μ6 Χ τεμ)m6-m Μ8 // Μ10 // 119 Μ12 // 120 Μ14 // 121 Μ16 // 122 Μ20 // 123 UPAT πλαστικά (κουτι 100 Μ6 // τεμ)m6-m20 Μ8 // Μ10 // Μ12 // Μ14 // Ατσαλοκαρφα Νοβοπανόβιδες Λαμαρινόβιδες Τρυπανόβιδες Βίδες μπετού UPAT μεταλλικά Μ Μ Μ Μ12 5

48 137 Μ Μ Μ Ηλεκτρόδια 2,5mm Κουτ ,5mm ί 4 kg Δίσκοι κοπής σιδήρου Φ115 τεμ Φ Φ Φ Δίσκοι λειάνσεως σιδήρου Φ115 τεμ Φ Δίσκοι κοπής μαρμάρου Φ230 τεμ Δίσκοι λειάνσεως μαρμάρου (γυαλόχαρτα τεμ 10 διαρκείας) 150 Δίσκοι λειάνσεως ξύλου (γυαλόχαρτα διαρκείας) τεμ Δίσκοι λειάνσεως χράτς τεμ Τρυπάνια Σιδήρου 1-5 mm τεμ mm mm Τρυπάνια μπετού 1-5 mm τεμ mm mm 158 Τρυπάνια SDS 6-10 mm τεμ mm mm Ναυτικά κλειδιά γαλβανιζέ 6 mm mm Αλυσίδα γαλβανιζέ Kg Σφυκτιρες γαλβανιζε Μ10 τεμ Μύτες κατσαβιδιού τεμ Σπρέϋ γράσου τεμ Κόλλα ξύλου Kg Κόλλα ξύλου πολυουρεθάνης Kg Γράσο Kg Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας τεμ 5 ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 171 Τεφλον ταινια τεμ Τεφλον υγρο τεμ Φυαλες προπανιου τεμ Αλοιφη χαλκου τεμ Κολυση χαλκου τεμ Πλαστικη σωληνα φ15-φ28 60

49 177 Εξαρτηματα πλαστικου σωληνα φ15-φ28 (μουφεςγωνιες -καμπυλες-ρακορ-βανες-διακοπτες) τεμ Χαλκοσωληνα φ15-φ28 m Εξαρτηματα χαλκοσωληνα φ15-φ28 (μουφες-γωνιες τεμ 5 -καμπυλες-ρακορ-βανες-διακοπτες) ΞΥΛΕΙΑ 180 Ξυλεία εγχώρια ελάτης(μαδεριαελατακια-ταβλες) m Σουηδίας Α' 2,5 182 IROKO 0,5 183 Μπετοφόρμ τεμ 3 Χαλκίδα, 4 / 4 /2013 Ο Συνταξας O Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τ.Ε.Ν.Ε ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ Μόσχου Διονύσης Εργοδηγος Δομ.Εργ. ΔΕ5/Β ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Γ Κλαγκος Φίλιππος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5/Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : - -2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : - -2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : - -2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΏΝ Πληροφορίες ΜΟΣΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους 341

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΣ ΤΗΤΑΣ BIOMHXANIKA ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΛΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ### 65 KG 2,60 169,00 ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ.ΓΑΛΒ.Μ8 0 100 ΤΕΜ 3,80 0,00 ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ.ΓΑΛΒ.Μ6 Χ40-60- 80-10-120-140 ### 55 100 ΤΕΜ 20,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ ΣΑΚΟΣ 25KG 3 ΣΑΚ 6,35 19,05 ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ 0 KG 6,35 0,00 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΗ 3 KG 4,10 12,30 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΗ 5 KG 4,10 20,50 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΩΜΑΤΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΘΡΟΙΣΜ ΤΗΤ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 1 ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ ΣΑΚΟΣ 25KG 3 ΣΑΚ 6,35 19,05 2 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΗ 3 KG 4,10 12,30 3 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΗ 5 KG 4,10

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Μπαλαλαίων 22-341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. panagiota.tsamita@0932.syzefxis.gov.gr ΤΗΛ.: 2221025816 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π27/2011 ΠΡΟΫΠ. : 4.797,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ.Μ: Π 123/2014 ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002815750 2015-06-02

15PROC002815750 2015-06-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ -ΑΠΟΘΗΚΗΣ 15PROC002815750 2015-06-02 Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : /2012 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.866,00 Φ.Π.Α. 23% :6.409,18 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 34.275,18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αντικείμενο της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ.Ο.Π.Α.ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 460

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ.Ο.Π.Α.ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 460 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 460 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-36184 E-mail: savvaidismanolis@gmail.com Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Ελληνικό-Αργυρούπολη Απρίλιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23%

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 30.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 30.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 0.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mονάδα Ενδεικτική Τιμή Μερικό Α/Α Περιγραφή υλικού μέτρησης ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τσόκου Παναγιώτα Νικολαόυ Δημ. Κλάγκος Φιλ. ΤΟΠ.ΜΗΧ. ΠΟΛ.ΜΗΧ. ΤΕ ΜΗΧ.ΜΗΧ./Ββ

Τσόκου Παναγιώτα Νικολαόυ Δημ. Κλάγκος Φιλ. ΤΟΠ.ΜΗΧ. ΠΟΛ.ΜΗΧ. ΤΕ ΜΗΧ.ΜΗΧ./Ββ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προμήθεια υλικών για την ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ συντήρηση-συμπλήρωση Κ.Χ.» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Ε.Ε.Α. Κ.Α. 30-6662-06 Πληροφορίες: Π.Τσόκου Έτος 2013 Δ/ΝΣΗ: Μεγασθένους 34 & Ληλαντίων

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων Κ. Μ. : Π 59 /2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΚΛΠ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΚΛΠ ΠΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. 30.6662.0001 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17740 Αρ. Μελέτης: 07/2014 Δ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου.

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. Κ.Μ.: Π76/2011 ΠΡΟΥΠ.:15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΗΣ»

«ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΗΣ» Κ.Α. 30/6662-0003 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 60.000 ΧΡΗΣΗ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Μικροεργαλείων-Μικροϋλικών Συνεργείων 2012

Δ Ε Υ Α Ρ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Μικροεργαλείων-Μικροϋλικών Συνεργείων 2012 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ ΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 4. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΥ 54.497,03 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (67.031,35 ευρώ ΜΕ ΦΠΑ 23%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΥ 54.497,03 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (67.031,35 ευρώ ΜΕ ΦΠΑ 23%) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ 22/06/2012 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:431 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Σάκων αποκομιδής απορριμμάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Σάκων αποκομιδής απορριμμάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑ:, ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Σάκων αποκομιδής απορριμμάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη, αφορά στην προμήθεια ανθεκτικών πλαστικών σάκων αποκομιδής απορριμμάτων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Φαρμακίδου 5 34 00 Χαλκίδα Πληροφ.: Κοραής Ιωάννης ΤΗΛ.: 222079604 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ ΚΑ:30.735-4

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για την Τεχνική Υπηρεσία Κ.Μ: Π 76/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την κάλυψη των αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α.Μ. : Π42/2012 K.A. : 35/6264.0001 ΠΡΟYΠ: 7.000 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου K. Μ. : Π47/2012 ΠΡΟΫΠ.: 1.845,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛ. : 69 / 2014

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛ. : 69 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛ. : 69 / 2014 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ"

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ" ΑΠ17736 Αρ. Μελέτης: 05/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια παγκακιών κοινόχρηστων χώρων Κ.Μ. : Π23/2012 ΠΡΟΫΠ: 14.989 (με ΦΠΑ 23%) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακών ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ρυθμίσεων ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ K. Μ. : Π108/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 με Φ. Π. Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την διευκόλυνση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Ευδήμου Κραταιμένους Αρ. Πρωτ.: 11885/30-10-14 Ταχ. κωδ: 340 08 Πληροφ.: Ελ. Σαραντίδου Τηλ : 22293-50126 fax : 22293-50156 ΕΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τσόκου Παναγιώτα Νικολαόυ Δημ. Κλάγκος Φιλ. ΤΟΠ.ΜΗΧ. ΠΟΛ.ΜΗΧ. ΤΕ ΜΗΧ.ΜΗΧ./Ββ

Τσόκου Παναγιώτα Νικολαόυ Δημ. Κλάγκος Φιλ. ΤΟΠ.ΜΗΧ. ΠΟΛ.ΜΗΧ. ΤΕ ΜΗΧ.ΜΗΧ./Ββ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προμήθεια υλικών στοιχειώδους ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ συντήρησης-επισκευής αθλητικών Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ εγκαταστάσεων Τ.Ε.Ε.Α. Κ.Α. 30-6662-07 Πληροφορίες: Π.Τσόκου Έτος 2013 Δ/ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 37/2010 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΑ ( ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2015 & ΑΡ. ΜΕΛ. 43 /2014 ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ) A/A Ειδος Π

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων» Α.Μ. : Π 10/2014 ΠΡΟΫΠ: 36.215,50 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 2066.34.0001, 3566.34001, 456699 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων»

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Προϋπολογισμού δαπάνης 32.300,00 ΦΠΑ 23 % 7.429,00 ΣΥΝΟΛΟ 39.729,00 Αριθμός Μελέτης:20/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3) ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια παγκακιών κοινοχρήστων χώρων Κ.Μ. : Π83/2013 ΠΡΟΫΠ: 14772,30 (με ΦΠΑ 23%) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια παγκακιών

Διαβάστε περισσότερα

: 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 ΑΝΤΛΗΣΗ Μ3 20,00... ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α!

: 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 ΑΝΤΛΗΣΗ Μ3 20,00... ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α! Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΥ 54.274,05 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (66.757,08 ευρώ ΜΕ ΦΠΑ 23%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΥ 54.274,05 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (66.757,08 ευρώ ΜΕ ΦΠΑ 23%) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ 14/05/2015 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:376 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Μ: Π 130/2014. ΠΡΟΫΠ. : 7.223,79 με Φ. Π. Α. Κ.Α: 30.6654.0022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Κ.Μ: Π 130/2014. ΠΡΟΫΠ. : 7.223,79 με Φ. Π. Α. Κ.Α: 30.6654.0022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Κ.Μ: Π 130/2014. Κ.Α: 30.6654.0022 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την διευκόλυνση και την ασφάλεια τόσο των διερχομένων αυτοκινήτων όσο και των πεζών στο Δήμο μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 15 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2013 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ. Μ. : Π 154/2014 ΠΡΟΫΠ. : 36.900,00 με το Φ. Π. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 22/2015

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 22/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 22/2015 Υπηρεσία Τήρησης Πρακτικών των Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α (23%) : 12.970,35 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Κέντρο ΑμεΑ, Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο κ.α) ΠΡΟΫΠ. : 4.836,52 με το Φ. Π. Α.

Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Κέντρο ΑμεΑ, Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο κ.α) ΠΡΟΫΠ. : 4.836,52 με το Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Κέντρο ΑμεΑ, Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 48/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ. ΤΗΣ 17/07/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 44800000-8 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 48/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ. ΤΗΣ 17/07/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 44800000-8 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Ο ΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΒΡΥ ΔΗΜΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΥΠΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓ: "ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ " Αρ. Μελέτης: 50/2013 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΧΕΙΡΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ " ΓΕΝΙΚΙ ΡΙ Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11 Προµήθεια: «Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων» ΜΕΛΕΤΗ Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.956,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου 1631,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 44 /2015. Ειδος A/A

Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 44 /2015. Ειδος A/A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 44 /2015 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ( ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2015 & ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ) Π Ρ ΟΣ Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΚΑΖΟΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΕΥΣΗ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΛΠ.»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΚΑΖΟΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΕΥΣΗ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΛΠ.» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. Ταχ. Δ/νση: Παράδρομος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΚΑΖΟΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ"

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17741 Αρ. Μελέτης: 08/2014 Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: «Προµήθεια λιπασµάτων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: «Προµήθεια λιπασµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Προµήθεια λιπασµάτων» Α.Μ. : Π 108/2014 ΠΡΟΫΠ : 1.695,00 (µε το Φ.Π.Α.) Κ.Α. : 35.6693.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 969,00. πλέον ΦΠΑ(23%) ήτοι 1191,87. Αρ.πρωτ 74434.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 969,00. πλέον ΦΠΑ(23%) ήτοι 1191,87. Αρ.πρωτ 74434. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.πρωτ 74434. Ηµεροµ 10/06/2015.. Μ Ε Λ Ε Τ Η «Προµήθεια φιαλών υγραερίου, για τις ανάγκες των δέκα (10) Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.)

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ. Προϋπολογισµού: 5.633,40 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ. Προϋπολογισµού: 5.633,40 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 76/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 3/2015 Αρ. Πρ. : 15386/2015 ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ " Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΒΡΥ ΔΗΜΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΥΠΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓ: " ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΜΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ" Αριθμ. Πρωτ Αρ. Μελέτης: 62/2013 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΧΕΙΡΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευπάλιο 23 / 7 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 9971 ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΥΠΑΛΙΟ Τ.Κ. 33056 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΟΡΑΛΗΣ ΤΗΛ: 2634350012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28210 93300 www. chania.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» Κ.Μ. : Π 145 /2014 Κ. Α. : 30.6654.0004 ΠΡΟΫΠ : 3690,00 (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6. Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΤΗΛΗ C, D KAI G. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΣΕ ΆΛΛΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΤΗΛΗ C, D KAI G. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΣΕ ΆΛΛΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΤΗΛΗ C, D KAI G. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΣΕ ΆΛΛΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ 1 ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΒΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 100 2 ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 100% ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΙΤΡΑ 100

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 2/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Δ.Ε.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 117/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟ Α: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΕΡΓΟ Β: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τίτλος : Προμήθεια πινακίδων σήμανσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπ. : 44.925,75 euro (με Φ.Π.Α. 23 %) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002055606 2014-05-19

14REQ002055606 2014-05-19 Έργο: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 14REQ002055606 2014-05-19 Κωδ.Προϋπ/σµού: ΚΑ 10.7135.0006 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την Πυρανίχνευσης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου ηµοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος. Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών και λοιπών εκτυπωτικών μηχανημάτων του Δήμου CPV : 30200000-1

ΜΕΛΕΤΗ : ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος. Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών και λοιπών εκτυπωτικών μηχανημάτων του Δήμου CPV : 30200000-1 lll ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Μελέτης 62/2015 ΜΕΛΕΤΗ : Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών και λοιπών εκτυπωτικών μηχανημάτων του Δήμου ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Προϋπολογισμού Δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ.Μελέτης: 14 / 28-06-2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-03-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-03-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-03-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 164 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα Μελέτη αφορά την και θα καλύψει ανάγκες όλων των υπηρεσιών του ήµου. Η προµήθεια περιλαµβάνει άδειες χρήσης για την τελευταία έκδοση του πακέτου λογισµικού Word, PowerPoint,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Τίτλος : ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Τίτλος : ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Τίτλος : ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 40.000,00 euro (με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 1-10-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λένη Σοφία, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 39 /2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 49443. ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ξυλείας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 39 /2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 49443. ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ξυλείας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 39 /2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 49443 ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ξυλείας» Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προµήθεια ξυλείας» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ & ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ & ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Αρ. Μελέτης: 63 /2014 Έργο:«Προμήθεια λοιπών παιδικών χαρών και μπασκετών» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ & ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ. Προϋπολογισμού: 70.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ. Προϋπολογισμού: 70.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 72/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 16 /2015 Αρ. Πρωτ.: 34216/22-06-2015 ΕΡΓΟ: (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ANAKOΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.746.60 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΕΡΗΦ ΖΟΥΧΑΛ, ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003011460 2015-09-02

15REQ003011460 2015-09-02 5REQ0030460 205-09-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιές, 27/8/205 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 988 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα