ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Ελληνικό-Αργυρούπολη Απρίλιος 2013

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα αφορά την προμήθεια ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ υλικών, ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ και ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Κατασκευής και Συντήρησης Έργων. Συνοπτικά, οι ανάγκες προμήθειας περιλαμβάνουν ενδεικτικά: - Σίδηρο στρατζαριστό, γαλβανιζέ, κοιλοδοκούς, λάμες, γωνιές, πλέγμα, μεντεσέδες - Κλειδαριές, μεντεσέδες, πόμολα, λουκέτα, χερούλια - Δίσκους κοπής, τρυπάνια, ηλεκτρόδια, ανταλλακτικά κοπής - Κατσαβίδια, μύτες, κλειδιά - Πρόκες και βίδες παντός είδους - Φτυάρια, στυλιάρια, σφυριά Η μελέτη χωρίζεται σε δύο ομάδες. Κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να συμμετέχει σε μία (1) ή και στις δύο (2) ομάδες, προσκομίζοντας την σχετική εγγυητική επιστολή. CPV: (α) «Σιδηρικά είδη» (β) «Υλικά σιδηρουργού» Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει: - τον Κ.Α του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 με τίτλο «Προμήθεια σιδηρουργικών υλικών» από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τον Κ.Α του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 με τίτλο «Προμήθεια σιδηρικών - μικροεργαλείων» από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τους αντίστοιχους κωδικούς του υπό κατάρτιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 από έως και τη λήξη της σύμβασης. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την προμήθεια των παραπάνω υλικών αναλύεται σε ομάδες ως εξής: Σύνολο προ ΦΠΑ ΦΠΑ 23% Σύνολο με ΦΠΑ ΟΜΑΔΑ Α , , ,67 ΟΜΑΔΑ Β 8.101, , ,72 Σύνολα: , , ,39 Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 και της Υ.Α /93 (ΕΚΠΟΤΑ). Αργυρούπολη, Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Γιάννης Σχαλέκης Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 2013 Σελ. 2 από 11

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 2013 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της προμήθειας αναλύεται στον ακόλουθο Πίνακα. ΟΜΑΔΑ Α': ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.1 Σίδηρος στρατζαριστός 30x30x1,5 m 220 2,20 484,00 Α.2 Σίδηρος στρατζαριστός 40x20x1,5 m 220 2,20 484,00 Α.3 Σίδηρος στρατζαριστός 40x30x1,5 m 160 2,50 400,00 Α.4 Σίδηρος στρατζαριστός 38x38x1,5 m 160 2,70 432,00 Α.5 Σίδηρος γαλβανιζέ 40x20x1,5 m 160 2,70 432,00 Α.6 Σίδηρος γαλβανιζέ 40x30x1,5 m 160 2,80 448,00 Α.7 Σίδηρος γαλβανιζέ 38x38x1,15 m 60 3,20 192,00 Α.8 Σίδηρος μασίφ 14x14 kgr 320 1,60 512,00 Α.9 Σίδηρος στρογγυλός Φ16 kgr 320 1,80 576,00 Α.10 Σίδηρος μασίφ Φ8 kgr 150 1,80 270,00 Α.11 Σίδηρος μασίφ Φ10 kgr 180 2,50 450,00 Α.12 Κοιλοδοκός 50x50x3 m 60 6,00 360,00 Α.13 Κοιλοδοκός 100x100x3 m 30 13,00 390,00 Α.14 Σωλήνας γαλβανιζέ Φ42x1,8 m 120 3,50 420,00 Α.15 Σωλήνας μαύρος Φ48x1,8 m 120 3,50 420,00 Α.16 Σωλήνας γαλβανιζέ Φ48x1,8 m 50 4,00 200,00 Α.17 Σωλήνας μαύρος Φ60x1,8 m 50 3,80 190,00 Α.18 Σωλήνας γαλβανιζέ Φ60x1,8 m 50 5,20 260,00 Α.19 Σωλήνας μαύρος Φ42x1,8 m 150 3,00 450,00 Α.20 Διάτρητο με τρύπα 16mm m 150 2,50 375,00 Α.21 Διάτρητο τετράγωνο 16x16 m 100 3,30 330,00 Α.22 Λαμαρίνα 100x200x12,5 τεμ 20 35,00 700,00 Α.23 Λαμαρίνα μπακλαβαδωτή 4mm kgr 300 1,80 540,00 Α.24 Πλέγμα γαλβανιζέ με βρόχο 5x10 χονδρό τεμ 20 38,00 760,00 Α.25 Λάμα 40x8 kgr 50 1,60 80,00 Α.26 Λάμα 30x8 kgr 100 1,60 160,00 Α.27 Λάμα 20x3 kgr 100 1,70 170,00 Α.28 Γωνιές 30x30x4 τεμ 15 16,00 240,00 Α.29 Γωνιές μαύρες Φ42x1,8 τεμ 30 2,50 75,00 Α.30 Γωνιές γαλβανιζέ Φ42x1,8 τεμ 30 2,80 84,00 Α.31 Γωνιές μαύρες Φ48x1,8 τεμ 30 2,70 81,00 Α.32 Γωνιές γαλβανιζέ Φ48x1,8 τεμ 30 3,20 96,00 Α.33 Γωνιές 40x40x4 τεμ 15 24,00 360,00 Α.34 Φλάτζες Φ150 kgr 40 2,60 104,00 Στριφώνια διαφόρων διαστάσεων τεμ 300 Α.35 γαλβανιζέ 0,80 240,00 Α.36 Μπόι κλειδαριάς 40x30 τεμ 20 12,00 240,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 2013 Σελ. 3 από 11

4 ΟΜΑΔΑ Α': ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.37 Κάσα Μπινί 30x30x1,5 m 20 2,70 54,00 Α.38 Πηχάκια τζαμιών m 100 0,70 70,00 Άθροισμα ,00 Φ.Π.Α 23% 2.789,67 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,67 Εγγυητική Συμμετοχής: 745,93 ΟΜΑΔΑ Β': ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ Β.1 Κλειδαριά σιδερένιας πόρτας ασφαλείας χωνευτή στενή τεμ 30 10,70 321,00 Β.2 Κλειδαριά ξύλινης πόρτας ασφαλείας χωνευτή (με μεγάλο κλειδί) τεμ 5 8,00 40,00 Β.3 Κλειδαριά ξύλινης πόρτας ασφαλείας χωνευτή τεμ 20 13,40 268,00 Β.4 Αφαλός κλειδαριάς ασφαλείας με μπίλιες τεμ 5 13,40 67,00 Β.5 Αφαλός κλειδαριάς ασφαλείας σιδερένιας ή ξύλινης πόρτας, κοντός τεμ 50 8,00 400,00 Β.6 Αφαλός κλειδαριάς ασφαλείας σιδερένιας ή ξύλινης πόρτας, μακρύς τεμ 15 8,90 133,50 Β.7 Μεντεσές ντουλαπιών μεταλλικός με γόνατο και πάτημα 8mm τεμ 100 0,80 80,00 Β.8 Μεντεσές ντουλαπιών μεταλλικός με γόνατο και πάτημα 16mm τεμ 150 0,80 120,00 Β.9 Μεντεσές μαύρος σιδερένιος Φ14 τεμ 50 1,10 55,00 Β.10 Μεντεσές μαύρος σιδερένιος Φ16 τεμ 50 1,20 60,00 Β.11 Πετούγες μεταλλικών θυρών τεμ 20 4,50 90,00 Β.12 Πετούγες ξύλινων θυρών ζεύγος 30 4,50 135,00 Β.13 Πόμολα πλαστικών θυρών τεμ 10 4,50 45,00 Β.14 Πόμολα ντουλαπιών απλά διάφορα τεμ 50 1,40 70,00 Β.15 Αδαμαντοτρύπανο για πνευματικό τρυπάνι Φ8''x210 τεμ 10 6,20 62,00 Β.16 Αδαμαντοτρύπανο για πνευματικό τρυπάνι Φ10''x210 τεμ 10 7,10 71,00 Β.17 Αδαμαντροτρύπανα Φ5 τεμ 10 1,10 11,00 Β.18 Αδαμαντροτρύπανα Φ6 τεμ 10 1,10 11,00 Β.19 Αδαμαντροτρύπανα Φ7 τεμ 10 1,10 11,00 Β.20 Αδαμαντροτρύπανα Φ8 τεμ 10 1,10 11,00 Β.21 Αδαμαντροτρύπανα Φ10 τεμ 10 3,60 36,00 Β.22 Τρυπάνια ασημένια διαφόρων διαστάσεων μέχρι Φ10 τεμ 30 3,10 93,00 Β.23 Τρυπάνια διαφόρων διαστάσεων (ενιαία τιμή) τεμ 20 1,20 24,00 Β.24 Τρυπάνια SDS 6'' τεμ 5 4,50 22,50 Β.25 Τρυπάνια SDS 8'' τεμ 6 4,90 29,40 Β.26 Τρυπάνια SDS 10'' τεμ 6 5,80 34,80 Β.27 Τρυπάνια SDS 12'' τεμ 6 6,70 40,20 Β.28 Τρυπάνια SDS 14'' τεμ 5 8,90 44,50 Β.29 Τρυπάνια σιδήρου μέχρι Φ8 τεμ 70 2,20 154,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 2013 Σελ. 4 από 11

5 ΟΜΑΔΑ Β': ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ Β.30 Τρυπάνια σιδήρου από Φ9 μέχρι Φ14 τεμ 20 2,70 54,00 Β.31 Στριφώνια γαλβανιζέ διαφόρων διαστάσεων τεμ 500 0,60 300,00 Β.32 Μύτες κατσαβιδιού διάφορες (ενιαία τιμή) τεμ 20 1,10 22,00 Β.33 Μύτες κατσαβιδιού μικρές τετράγωνες τεμ 10 0,90 9,00 Β.34 Μύτες κατσαβιδιού ίσιες μακριές τεμ 10 1,80 18,00 Β.35 Μεταλλικοί οδηγοί συρταριών διαφόρων ειδών ζεύγος 20 4,50 90,00 Β.36 Ηλεκτρόδιο 2,5'' σε κουτί των 4kgr κουτί 40 15,10 604,00 Β.37 Νοβοπανόβιδες διαφόρων διαστάσεων τεμ ,00 0,00 Β.38 Λαμαρινόβιδες διαφόρων διαστάσεων τεμ ,00 0,00 Β.39 Ατσαλόπροκες 3cm σε κουτί των 100 κουτί 5 1,40 7,00 Β.40 Ατσαλόπροκες 5cm σε κουτί των 100 κουτί 5 1,80 9,00 Β.41 Πρόκες διαφόρων διαστάσεων (ενιαία τιμή) σε κουτί των 5 kgr) κουτί 10 7,10 71,00 Β.42 Σύρμα μαύρο σε κουλούρα 2kgr κουλ. 5 5,30 26,50 Β.43 Σύρμα γαλβανιζέ κάθε διαμέτρου (ενιαία τιμή) σε κουλούρα των 2 kgr κουλ. 10 7,10 71,00 Β.44 Ούπατ πλαστικό κάθε διαμέτρου σε κουτί των 100 τεμ. κουτί 30 1,80 54,00 Β.45 Λάμες πριονιού σιδήρου τεμ 15 1,30 19,50 Β.46 Λάμες πριονιού μελαμίνης σε κουτί των 4 κουτί 3 13,40 40,20 Β.47 Συρματόβουρτσες τεμ 5 2,00 10,00 Β.48 Λουκέτα κλειδιού (40) τεμ 20 5,30 106,00 Β.49 Λουκέτα κλειδιού (50) τεμ 20 6,20 124,00 Β.50 Κλειδαριές συρταριού τεμ 25 5,80 145,00 Β.51 Αντισκωριακά σε δοχείο των 400ml δοχ 10 6,20 62,00 Β.52 Γωνιές στήριξης διαφόρων μεγεθών σε κουτί των 50 κουτί 10 13,40 134,00 Β.53 Γωνιές 5x5 σε κουτί των 100 κουτί 10 11,60 116,00 Β.54 Μολύβια μαραγκού σε κουτί των 12 κουτί 2 5,30 10,60 Β.55 Σύρτες 5cm τεμ 40 3,60 144,00 Β.56 Σύρτες 10cm τεμ 30 4,00 120,00 Β.57 Σύρτες 15cm τεμ 30 4,50 135,00 Β.58 Σύρτες 15cm αλουμινίου τεμ 10 5,30 53,00 Β.59 Σετ γυαλιά για μάσκες οξυγονοκόλλησης τεμ 7 3,60 25,20 Β.60 Δίσκοι κοπής σιδήρου μεγάλοι Φ230 (μεγάλοι) τεμ 60 2,80 168,00 Β.61 Δίσκοι κοπής σιδήρου μικροί Φ125 (συντάκια) τεμ 200 2,30 460,00 Β.62 Δίσκοι κοπής ΙΝΟΧ (συντάκια) Φ125 τεμ 160 1,80 288,00 Β.63 Δίσκοι μαρμάρου μεγάλοι Φ230 τεμ 60 3,10 186,00 Β.64 Συρματόσχοινο 3mm kgr 10 7,10 71,00 Β.65 Ποδαράκια πλαστικά 10cm τεμ 100 0,60 60,00 Β.66 Ροδέλλες kgr 3 4,50 13,50 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 2013 Σελ. 5 από 11

6 ΟΜΑΔΑ Β': ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ Β.67 Εντατήρες τεμ 20 1,40 28,00 Β.68 Φτυάρια τεμ 2 8,90 17,80 Β.69 Στυλιάρια τεμ 10 3,10 31,00 Β.70 Χειρολαβές διάφορες τεμ 20 3,60 72,00 Β.71 Μυστριά τεμ 10 4,50 45,00 Β.72 Γερμανικά κλειδιά τεμ 10 2,70 27,00 Β.73 Συλλογή με καρυδάκια τεμ 1 35,60 35,60 Β.74 Πιστόλι σιλικόνης τεμ 3 8,00 24,00 Β.75 Αλυσίδα αλυσοπρίονου τεμ 1 10,70 10,70 Β.76 Εργαλειοθήκες τεμ 3 13,40 40,20 Β.77 Γάντια εργασίας ζεύγος 20 4,00 80,00 Β.78 Πεντάμετρα μεταλλικά τεμ 5 6,20 31,00 Β.79 Μεντεσέδες μαύροι Φ18 (με αυτί) τεμ 400 1,20 480,00 Β.80 Γυαλιά προστασίας (σιδηρά) τεμ 3 5,30 15,90 Β.81 Ιμάντες δραπάνου τεμ 3 5,30 15,90 Β.82 Πριτσίνια 4x12 (κουτί των 1.000) κουτί 3 16,00 48,00 Β.83 Πολυουρεθάνες σε σπρέι τεμ 14 5,80 81,20 Β.84 Κατσαβίδια τεμ 10 5,30 53,00 Β.85 Σιλικόνες διαφανείς τεμ 25 3,60 90,00 Β.86 Σιλικόνες λευκές τεμ 10 4,00 40,00 Β.87 Ταινίες συσκευασίας πλαστικές τεμ 20 2,20 44,00 Β.88 Χαρτοταινίες 25m - 3cm τεμ 20 2,20 44,00 Β.89 Χρώμα σε σπρέι τεμ 5 4,50 22,50 Β.90 Σπρέι λιπαντικά τεμ 5 7,10 35,50 Β.91 Ξυράφι-Μαχαίρι μεγάλο τεμ 5 3,60 18,00 Β.92 Λάμες για ξυράφι σε κουτί των 10 κουτί 3 3,60 10,80 Β.93 Ταινίες πλαστικές για σήμανση σε οδούς τεμ 20 3,60 72,00 Β.94 Πριτσιναδόρος τεμ 1 8,90 8,90 Β.95 Σαπουνέλαιο lt 10 5,30 53,00 Β.96 Σφυρί 400gr τεμ 3 6,20 18,60 Β.97 Βαριοπούλα 1.000gr τεμ 2 10,70 21,40 Β.98 Χερούλια αλουμινίου τεμ 20 2,70 54,00 Β.99 Χερούλια για ανοιγόμενα παράθυρα τεμ 30 2,20 66,00 Άθροισμα 8.101,40 Φ.Π.Α 23% 1.863,32 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.964,72 Αργυρούπολη, Εγγυητική Συμμετοχής: 498,24 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο Τμηματάρχης ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Διευθυντής Γιάννης Σχαλέκης Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Φραγκίσκος Κοντορούσης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Δημήτρης Νάσιος Πολιτικός Μηχανικός ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 2013 Σελ. 6 από 11

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προς: ΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές μονάδος: ΟΜΑΔΑ Α': ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.1 Σίδηρος στρατζαριστός 30x30x1,5 m 220 Α.2 Σίδηρος στρατζαριστός 40x20x1,5 m 220 Α.3 Σίδηρος στρατζαριστός 40x30x1,5 m 160 Α.4 Σίδηρος στρατζαριστός 38x38x1,5 m 160 Α.5 Σίδηρος γαλβανιζέ 40x20x1,5 m 160 Α.6 Σίδηρος γαλβανιζέ 40x30x1,5 m 160 Α.7 Σίδηρος γαλβανιζέ 38x38x1,15 m 60 Α.8 Σίδηρος μασίφ 14x14 kgr 320 Α.9 Σίδηρος στρογγυλός Φ16 kgr 320 Α.10 Σίδηρος μασίφ Φ8 kgr 150 Α.11 Σίδηρος μασίφ Φ10 kgr 180 Α.12 Κοιλοδοκός 50x50x3 m 60 Α.13 Κοιλοδοκός 100x100x3 m 30 Α.14 Σωλήνας γαλβανιζέ Φ42x1,8 m 120 Α.15 Σωλήνας μαύρος Φ48x1,8 m 120 Α.16 Σωλήνας γαλβανιζέ Φ48x1,8 m 50 Α.17 Σωλήνας μαύρος Φ60x1,8 m 50 Α.18 Σωλήνας γαλβανιζέ Φ60x1,8 m 50 Α.19 Σωλήνας μαύρος Φ42x1,8 m 150 Α.20 Διάτρητο με τρύπα 16mm m 150 Α.21 Διάτρητο τετράγωνο 16x16 m 100 Α.22 Λαμαρίνα 100x200x12,5 τεμ 20 Α.23 Λαμαρίνα μπακλαβαδωτή 4mm kgr 300 Α.24 Πλέγμα γαλβανιζέ με βρόχο 5x10 χονδρό τεμ 20 Α.25 Λάμα 40x8 kgr 50 Α.26 Λάμα 30x8 kgr 100 Α.27 Λάμα 20x3 kgr 100 Α.28 Γωνιές 30x30x4 τεμ 15 Α.29 Γωνιές μαύρες Φ42x1,8 τεμ 30 Α.30 Γωνιές γαλβανιζέ Φ42x1,8 τεμ 30 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 2013 Σελ. 7 από 11

8 ΟΜΑΔΑ Α': ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.31 Γωνιές μαύρες Φ48x1,8 τεμ 30 Α.32 Γωνιές γαλβανιζέ Φ48x1,8 τεμ 30 Α.33 Γωνιές 40x40x4 τεμ 15 Α.34 Φλάτζες Φ150 kgr 40 Στριφώνια διαφόρων διαστάσεων Α.35 γαλβανιζέ τεμ 300 Α.36 Μπόι κλειδαριάς 40x30 τεμ 20 Α.37 Κάσα Μπινί 30x30x1,5 m 20 Α.38 Πηχάκια τζαμιών m 100 Άθροισμα Φ.Π.Α 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Σφραγίδα και υπογραφή) Αργυρούπολη / /2013 (Ημ/νία συμπλήρωσης) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 2013 Σελ. 8 από 11

9 ΟΜΑΔΑ Β': ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ Β.1 Κλειδαριά σιδερένιας πόρτας ασφαλείας χωνευτή στενή τεμ 30 Β.2 Κλειδαριά ξύλινης πόρτας ασφαλείας χωνευτή (με μεγάλο κλειδί) τεμ 5 Β.3 Κλειδαριά ξύλινης πόρτας ασφαλείας χωνευτή τεμ 20 Β.4 Αφαλός κλειδαριάς ασφαλείας με μπίλιες τεμ 5 Β.5 Αφαλός κλειδαριάς ασφαλείας σιδερένιας ή ξύλινης πόρτας, κοντός τεμ 50 Β.6 Αφαλός κλειδαριάς ασφαλείας σιδερένιας ή ξύλινης πόρτας, μακρύς τεμ 15 Β.7 Μεντεσές ντουλαπιών μεταλλικός με γόνατο και πάτημα 8mm τεμ 100 Β.8 Μεντεσές ντουλαπιών μεταλλικός με γόνατο και πάτημα 16mm τεμ 150 Β.9 Μεντεσές μαύρος σιδερένιος Φ14 τεμ 50 Β.10 Μεντεσές μαύρος σιδερένιος Φ16 τεμ 50 Β.11 Πετούγες μεταλλικών θυρών τεμ 20 Β.12 Πετούγες ξύλινων θυρών ζεύγος 30 Β.13 Πόμολα πλαστικών θυρών τεμ 10 Β.14 Πόμολα ντουλαπιών απλά διάφορα τεμ 50 Β.15 Αδαμαντοτρύπανο για πνευματικό τρυπάνι Φ8''x210 τεμ 10 Β.16 Αδαμαντοτρύπανο για πνευματικό τρυπάνι Φ10''x210 τεμ 10 Β.17 Αδαμαντροτρύπανα Φ5 τεμ 10 Β.18 Αδαμαντροτρύπανα Φ6 τεμ 10 Β.19 Αδαμαντροτρύπανα Φ7 τεμ 10 Β.20 Αδαμαντροτρύπανα Φ8 τεμ 10 Β.21 Αδαμαντροτρύπανα Φ10 τεμ 10 Β.22 Τρυπάνια ασημένια διαφόρων διαστάσεων μέχρι Φ10 τεμ 30 Β.23 Τρυπάνια διαφόρων διαστάσεων (ενιαία τιμή) τεμ 20 Β.24 Τρυπάνια SDS 6'' τεμ 5 Β.25 Τρυπάνια SDS 8'' τεμ 6 Β.26 Τρυπάνια SDS 10'' τεμ 6 Β.27 Τρυπάνια SDS 12'' τεμ 6 Β.28 Τρυπάνια SDS 14'' τεμ 5 Β.29 Τρυπάνια σιδήρου μέχρι Φ8 τεμ 70 Β.30 Τρυπάνια σιδήρου από Φ9 μέχρι Φ14 τεμ 20 Β.31 Στριφώνια γαλβανιζέ διαφόρων διαστάσεων τεμ 500 Β.32 Μύτες κατσαβιδιού διάφορες (ενιαία τιμή) τεμ 20 Β.33 Μύτες κατσαβιδιού μικρές τετράγωνες τεμ 10 Β.34 Μύτες κατσαβιδιού ίσιες μακριές τεμ 10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 2013 Σελ. 9 από 11

10 ΟΜΑΔΑ Β': ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ Β.35 Μεταλλικοί οδηγοί συρταριών διαφόρων ειδών ζεύγος 20 Β.36 Ηλεκτρόδιο 2,5'' σε κουτί των 4kgr κουτί 40 Β.37 Νοβοπανόβιδες διαφόρων διαστάσεων τεμ Β.38 Λαμαρινόβιδες διαφόρων διαστάσεων τεμ Β.39 Ατσαλόπροκες 3cm σε κουτί των 100 κουτί 5 Β.40 Ατσαλόπροκες 5cm σε κουτί των 100 κουτί 5 Β.41 Πρόκες διαφόρων διαστάσεων (ενιαία τιμή) σε κουτί των 5 kgr) κουτί 10 Β.42 Σύρμα μαύρο σε κουλούρα 2kgr κουλ. 5 Β.43 Σύρμα γαλβανιζέ κάθε διαμέτρου (ενιαία τιμή) σε κουλούρα των 2 kgr κουλ. 10 Β.44 Ούπατ πλαστικό κάθε διαμέτρου σε κουτί των 100 τεμ. κουτί 30 Β.45 Λάμες πριονιού σιδήρου τεμ 15 Β.46 Λάμες πριονιού μελαμίνης σε κουτί των 4 κουτί 3 Β.47 Συρματόβουρτσες τεμ 5 Β.48 Λουκέτα κλειδιού (40) τεμ 20 Β.49 Λουκέτα κλειδιού (50) τεμ 20 Β.50 Κλειδαριές συρταριού τεμ 25 Β.51 Αντισκωριακά σε δοχείο των 400ml δοχ 10 Β.52 Γωνιές στήριξης διαφόρων μεγεθών σε κουτί των 50 κουτί 10 Β.53 Γωνιές 5x5 σε κουτί των 100 κουτί 10 Β.54 Μολύβια μαραγκού σε κουτί των 12 κουτί 2 Β.55 Σύρτες 5cm τεμ 40 Β.56 Σύρτες 10cm τεμ 30 Β.57 Σύρτες 15cm τεμ 30 Β.58 Σύρτες 15cm αλουμινίου τεμ 10 Β.59 Σετ γυαλιά για μάσκες οξυγονοκόλλησης τεμ 7 Β.60 Δίσκοι κοπής σιδήρου μεγάλοι Φ230 (μεγάλοι) τεμ 60 Β.61 Δίσκοι κοπής σιδήρου μικροί Φ125 (συντάκια) τεμ 200 Β.62 Δίσκοι κοπής ΙΝΟΧ (συντάκια) Φ125 τεμ 160 Β.63 Δίσκοι μαρμάρου μεγάλοι Φ230 τεμ 60 Β.64 Συρματόσχοινο 3mm kgr 10 Β.65 Ποδαράκια πλαστικά 10cm τεμ 100 Β.66 Ροδέλλες kgr 3 Β.67 Εντατήρες τεμ 20 Β.68 Φτυάρια τεμ 2 Β.69 Στυλιάρια τεμ 10 Β.70 Χειρολαβές διάφορες τεμ 20 Β.71 Μυστριά τεμ 10 Β.72 Γερμανικά κλειδιά τεμ 10 Β.73 Συλλογή με καρυδάκια τεμ 1 Β.74 Πιστόλι σιλικόνης τεμ 3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 2013 Σελ. 10 από 11

11 ΟΜΑΔΑ Β': ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ Β.75 Αλυσίδα αλυσοπρίονου τεμ 1 Β.76 Εργαλειοθήκες τεμ 3 Β.77 Γάντια εργασίας ζεύγος 20 Β.78 Πεντάμετρα μεταλλικά τεμ 5 Β.79 Μεντεσέδες μαύροι Φ18 (με αυτί) τεμ 400 Β.80 Γυαλιά προστασίας (σιδηρά) τεμ 3 Β.81 Ιμάντες δραπάνου τεμ 3 Β.82 Πριτσίνια 4x12 (κουτί των 1.000) κουτί 3 Β.83 Πολυουρεθάνες σε σπρέι τεμ 14 Β.84 Κατσαβίδια τεμ 10 Β.85 Σιλικόνες διαφανείς τεμ 25 Β.86 Σιλικόνες λευκές τεμ 10 Β.87 Ταινίες συσκευασίας πλαστικές τεμ 20 Β.88 Χαρτοταινίες 25m - 3cm τεμ 20 Β.89 Χρώμα σε σπρέι τεμ 5 Β.90 Σπρέι λιπαντικά τεμ 5 Β.91 Ξυράφι-Μαχαίρι μεγάλο τεμ 5 Β.92 Λάμες για ξυράφι σε κουτί των 10 κουτί 3 Β.93 Ταινίες πλαστικές για σήμανση σε οδούς τεμ 20 Β.94 Πριτσιναδόρος τεμ 1 Β.95 Σαπουνέλαιο lt 10 Β.96 Σφυρί 400gr τεμ 3 Β.97 Βαριοπούλα 1.000gr τεμ 2 Β.98 Χερούλια αλουμινίου τεμ 20 Β.99 Χερούλια για ανοιγόμενα παράθυρα τεμ 30 Άθροισμα Φ.Π.Α 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Σφραγίδα και υπογραφή) Αργυρούπολη / /2013 (Ημ/νία συμπλήρωσης) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 2013 Σελ. 11 από 11

15PROC002815750 2015-06-02

15PROC002815750 2015-06-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ -ΑΠΟΘΗΚΗΣ 15PROC002815750 2015-06-02 Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Μικροεργαλείων-Μικροϋλικών Συνεργείων 2012

Δ Ε Υ Α Ρ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Μικροεργαλείων-Μικροϋλικών Συνεργείων 2012 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ ΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 193

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 193 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΩΚΩΛΞ-ΞΞ3 Λάρισα 05-04-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 193 ΘΕΜΑ: Κατακύρωση του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44510000-8: Εργαλεία

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44510000-8: Εργαλεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Διεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τμήμα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων Αρμόδιος :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικοί Προϋπολογισμοί: Οικοδομικά Υλικά Χρώματα και Είδη Χρωματισμού Υλικά Αποκατάστασης Πεζοδρομίων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Μάρτιος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Απρίλιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος 2014 Σελ. 2 από 7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά τη Συντήρηση και Επισκευή του Κλιματιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούνιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 439 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 22/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 439 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 22/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 439 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 22/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση Οικονομικού. Τμήμα Προμηθειών

Δ/νση Οικονομικού. Τμήμα Προμηθειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΏΝ Πληροφορίες ΜΟΣΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους341 00, Χαλκίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Μ. : Π 15/2015 Κ. Α. : 30.7131.0001, 35.7131.0002, 35.6699.0019. ΠΡΟΫΠ : 19.948,19 (με Φ.Π.Α.)

Κ.Μ. : Π 15/2015 Κ. Α. : 30.7131.0001, 35.7131.0002, 35.6699.0019. ΠΡΟΫΠ : 19.948,19 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων ειδών» Κ.Μ. : Π 15/2015 Κ. Α. : 30.7131.0001, 35.7131.0002, 35.6699.0019 ΠΡΟΫΠ : 19.948,19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ& ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ& ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ& ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια αναλώσιμων υλικών του γραφείου κίνησης. Κ.Μ.: Π93/2011 ΠΡΟΫΠ: 15.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΡΟΥΣΙ: 5-12-2014 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 073939. Προϋπ.: 50.836,26 (με ΦΠΑ 23%) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΡΟΥΣΙ: 5-12-2014 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 073939. Προϋπ.: 50.836,26 (με ΦΠΑ 23%) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΡΟΥΣΙ: 5-12-2014 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 073939 «Προμήθεια οικοδομικών υλικών, ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΑ ( ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2015 & ΑΡ. ΜΕΛ. 43 /2014 ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ) A/A Ειδος Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : - -2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : - -2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : - -2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΏΝ Πληροφορίες ΜΟΣΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους 341

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών εργαλείων και αναλωσίμων υλικών

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών εργαλείων και αναλωσίμων υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 62/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17740 Αρ. Μελέτης: 07/2014 Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας

ΕΡΓΟ : Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας Κ.Μ. :Π92/2011 ΠΡΟΫΠ :15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας

ΕΡΓΟ : Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ : Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας Κ.Μ. : Π66/2015 ΠΡΟΫΠ : 14.993,76 με το Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού για «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού για «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 26/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 23924 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 1734 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Δ.Ε.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 116/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΕΥΑ Ηρακλείου προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου για τον «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Δ. Ε. Υ. Α.

Η ΔΕΥΑ Ηρακλείου προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου για τον «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Δ. Ε. Υ. Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ αρ.πρωτ. 9112/5-11-13 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Δ. Ε. Υ. Α. Η» Η ΔΕΥΑ Ηρακλείου προκηρύσσει την

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707864 2015-04-15

15PROC002707864 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ: 15-04-2015 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26037/3890 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΩΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΡΑΚΗ 2007-2013 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002766138 2015-05-12

15PROC002766138 2015-05-12 15PROC002766138 2015-05-12 ΑΙΓΙΟ 12 Μαΐου 2015 Αρ. Πρωτ: 16103 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την προμήθεια εξοπλισμού για την ολοκλήρωση της μεταστέγασης του ΚΕΠ Αγίου Στεφάνου του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την προμήθεια εξοπλισμού για την ολοκλήρωση της μεταστέγασης του ΚΕΠ Αγίου Στεφάνου του Δήμου Διονύσου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 10/06/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Ο ΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.649,02

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.649,02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.649,02 Φ.Π.Α. 23%: 9.349,27 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: 49.998,29 ΙΟΝΥΣΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα