ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προμηθευτών για την προμήθεια «Εφαρμογής Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων» του Δήμου Πατρέων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προμηθευτών για την προμήθεια «Εφαρμογής Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων» του Δήμου Πατρέων"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Πάτρα 04/08/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. πρωτ. 845 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Πληροφορίες: Γεώργιος Κυριακόπουλος Τηλ: Fax: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προμηθευτών για την προμήθεια «Εφαρμογής Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων» του Δήμου Πατρέων Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Πατρέων ενδιαφέρεται για την «Προμήθεια Εφαρμογής Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων» του Δήμου Πατρέων, συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, όπως αναφέρονται στην υπ αριθμ. Πρωτ. 10/2015 Μελέτη (τεχνική περιγραφή, ενδεικτικός προϋπολογισμός, συγγραφή υποχρεώσεων) της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Πατρέων. Εφόσον το επιθυμείτε θα πρέπει να μας υποβάλλετε έως και την Πέμπτη 27/08/2015 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Μαιζώνος ος όροφος, αρμόδιος υπάλληλος Κυριακόπουλος Γεώργιος) κλειστό φάκελο προσφοράς στον οποίο θα αναγράφονται, η επωνυμία της επιχείρησης και η ένδειξη: «Προμήθεια Εφαρμογής Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων» του Δήμου Πατρέων. Μειοδότης ανακηρύσσεται ο προμηθευτής που θα υποβάλλει την χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει εντός 60 ημερών από την παραλαβή του. Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Προμήθεια Εφαρμογής Στόλου Οχημάτων Σελ. 1 από 12

2 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Aρ. Μελέτης : 10 /2015 Προμήθεια Εφαρμογής Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Προμήθεια Εφαρμογής Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων Προμήθεια Εφαρμογής Στόλου Οχημάτων Σελ. 2 από 12

3 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Προμήθεια Εφαρμογής Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Aρ. Μελέτης : 10 /2015 Τεχνική Περιγραφή Προμήθεια Εφαρμογής Στόλου Οχημάτων Σελ. 3 από 12

4 Τεχνική Περιγραφή Αντικείμενο και Στόχοι Γενικές Απαιτήσεις Αντικείμενο του παρόντος είναι ο καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια και εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Διαχειριστικού Υποσυστήματος Στόλου Οχημάτων. Το προσφερόμενο σύστημα, θα πρέπει να είναι ανεπτυγμένο και να λειτουργεί σε σύγχρονο γραφικό περιβάλλον (Microsoft Windows) και να χρησιμοποιεί Σχεσιακή Βάση Δεδομένων Microsoft SQL Server. Πρέπει να δέχεται χρήστες με διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης, από τους διαχειριστές έως αυτούς που μπορούν μόνο να βλέπουν πληροφορίες. Θα πρέπει να στηρίζεται σε έτοιμο παραμετροποιήσιμο πακέτο, σύγχρονης αρχιτεκτονικής και να ενσωματώνει τις νεότερες τεχνολογίες ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων. Θα πρέπει να μπορεί να συνδεθεί και να λειτουργήσει σε δίκτυο Ethernet. Θα πρέπει να παρέχει πλήρη εξασφάλιση της ασφάλειας, ακεραιότητας, διαθεσιμότητας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων που διαχειρίζεται. Επιπλέον, το λογισμικό θα πρέπει να συνεργάζεται με το ήδη εγκατεστημένο σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης, στο οποίο θα ενσωματωθεί το σύστημα διαχείρισης Στόλου Οχημάτων και το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του στόλου, των διαδρομών, των εργασιών και των προμηθειών καυσίμων των οχημάτων. Ειδικές Απαιτήσεις Στόχος της εφαρμογής είναι να διευκολύνει στην παρακολούθηση, μεταβολή και οργάνωση των διεργασιών που αφορούν τις ανάγκες του Δήμου για τη συντήρηση και διαχείριση του στόλου των οχημάτων. Βασικές λειτουργίες που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην εφαρμογή είναι η διαχείριση των οχημάτων, δελτίων κίνησης, εργασιών και καυσίμων με δυνατότητα χρήσης της αποθήκης του οικονομικού διαχειριστικού συστήματος, διαχείρισης των παραστατικών της δαπάνης, σύνδεσης με το μητρώο παγίων και έτσι η δυνατότητα να αποτελέσει κέντρο κόστους για την αναλυτική λογιστική. Επίσης προσφέρει την εξαγωγή και παρακολούθηση των προβλεπόμενων και απαραίτητων εντολών πορείας, επισκευής και προμήθειας καυσίμων των οχημάτων και μηνιαίων καταστάσεων με χιλιόμετρα και καταναλώσεις καυσίμων των οχημάτων, σύμφωνα με το προεπιλεγμένο πλαφόν. Εφαρμογή Οχημάτων Η εφαρμογή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης απεριόριστου πλήθος οχημάτων με πληροφορίες κατασκευής, απόκτησης και με επιλογές καθορισμού του είδους, κατηγορίας τους, χρέωσης τους σε συγκεκριμένη υπηρεσία, όπως και θα πρέπει να είναι δυνατή η χρονολογική καταγραφή της κατάστασης του οχήματος (κίνηση, ακινησία, παραχώρηση κ.α.) και ο κύριος οδηγός του. Ο υπολογισμός του ορίου των καυσίμων θα πρέπει να υπολογίζεται αυτόματα με βάση το θεσμικό πλαίσιο. Επιπρόσθετα θα πρέπει να είναι δυνατή η καταχώρηση των προτεινόμενων ανταλλακτικών του οχήματος όπως και των διαφόρων εγγράφων που το συνοδεύουν με τις αντίστοιχες ημερομηνίες λήξης τους (όπως Κάρτα Καυσαερίων, Ασφάλεια, Τέλη Κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, Πιστοποιήσεις, Σέρβις, Λάδια κ.α.). Από την καρτέλα του οχήματος θα πρέπει να είναι δυνατή η εξαγωγή αναφοράς με τα Δελτία Κίνησης (ΔΚ) και τις προμήθειες καυσίμων σε διάστημα που ορίζουμε. Εφαρμογή Δελτίων Κίνησης Η εφαρμογή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης απεριόριστου πλήθους δελτίων κίνησης με πληροφορίες για τον οδηγό, την ημερομηνία, τον σκοπό της Προμήθεια Εφαρμογής Στόλου Οχημάτων Σελ. 4 από 12

5 κίνησης και τους επιβαίνοντες, όπως και για την διαδρομή που ακολουθήθηκε, τα χιλιόμετρα που διανύθηκαν και την τυχόν προμήθεια καυσίμου, Επιπλέον απαιτούμενες λειτουργίες είναι η Αποθήκευση και Εισαγωγή Αγαπημένων Διαδρομών και ο Αυτόματος Υπολογισμός Δικαιούμενων / Υπέρβασης Καυσίμων καθώς και η έκδοση αναφορών εντολών κίνησης. Εφαρμογή Εργασιών Συντήρησης Η εφαρμογή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης απεριόριστου πλήθους δελτίων εργασιών συντήρησης με πληροφορίες για τον οδηγό, την ημερομηνία, τον λόγο της επισκευής και το συνεργείο, το οποίο θα πρέπει να συνδέεται με τους προμηθευτές του ήδη εγκατεστημένου συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης ώστε να αποφεύγονται λάθη και διπλοεγγραφές. Επιπλέον θα πρέπει να είναι δυνατή η διαχείριση των επιμέρους εργασιών και ο χωρισμός αυτών σε υπηρεσίες και αγαθά, τα οποία θα μπορούν να συνδεθούν με τα είδη της αποθήκης του οικονομικού διαχειριστικού συστήματος. Η προμήθεια των αγαθών/προϊόντων θα μπορεί να γίνεται ομαδοποιημένα ή μη και με 2 τρόπους: είτε με εξωτερική προμήθεια από το συνεργείο μέσω Δελτίου Εισαγωγής-Εξαγωγής, είτε από την αποθήκη του δήμου μέσω Δελτίου Ανάλωσης. Τέλος θα είναι δυνατός ο μετασχηματισμός του Δελτίου σε Παραστατικό. Οι εργασίες που αφορούν υπηρεσίες θα πρέπει να μπορούν να μετασχηματισθούν ομαδοποιημένες ή μη κατευθείαν σε παραστατικό. Εφαρμογή Προμήθειας Καυσίμων Η εφαρμογή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης απεριόριστου πλήθους εντολών προμήθειας καυσίμων με πληροφορίες για το δελτίο κίνησης με το οποίο συνδέεται, την ημερομηνία, τα λίτρα, το είδος καυσίμου και τον προμηθευτή. Η προμήθεια καυσίμου θα μπορεί να γίνεται με 2 τρόπους είτε με εξωτερική προμήθεια από πρατήριο μέσω Δελτίου Εισαγωγής-Εξαγωγής, είτε από την αποθήκη του δήμου μέσω Δελτίου Ανάλωσης. Τέλος θα είναι δυνατός ο μετασχηματισμός του Δελτίου σε Παραστατικό. Λίστες Υπενθυμίσεων Η εφαρμογή θα πρέπει να έχει την δυνατότητα προβολής των παρακάτω αυτόματων λιστών υπενθυμίσεων: Λίστα Υπενθυμίσεων Οχημάτων, για την προβολή των οχημάτων των οποίων ένα ή περισσότερα έγγραφα (όπως Κάρτα Καυσαερίων, Ασφάλεια, Τέλη Κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, Πιστοποιήσεις, Σέρβις, Λάδια κ.α.). λήγουν στις επόμενες 30 ημέρες ή έχουν ήδη λήξει Λίστα Δελτίων Κίνησης, για την προβολή Δελτίων Κίνησης με ελλιπή στοιχεία προς συμπλήρωση Λίστα Εργασιών, για την προβολή των Εργασιών με εκκρεμή απλήρωτα παραστατικά Περιγραφή Υλοποίησης Δημιουργία Αρχιτεκτονικής & Απεικόνιση Περιβάλλοντος Εφαρμογής το οποίο πρέπει να παραδοθεί εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Παραδοτέα Παραληφθέν ποσοτικά & ποιοτικά περιβάλλον εφαρμογής Εκπαίδευση (1) ομάδας υπαλλήλων επί 5 ώρες. Προμήθεια Εφαρμογής Στόλου Οχημάτων Σελ. 5 από 12

6 ...ΠΑΤΡΑ 18/ 6/2015 Θεωρήθηκε Συντάχθηκε... Προμήθεια Εφαρμογής Στόλου Οχημάτων Σελ. 6 από 12

7 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Προμήθεια Εφαρμογής Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Aρ. Μελέτης : 10 /2015 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Προμήθεια Εφαρμογής Στόλου Οχημάτων Σελ. 7 από 12

8 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Προμήθεια Εφαρμογής Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Aρ. Μελέτης : 10 /2015 Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Είδος Λογισμικό Προμήθεια Εφαρμογής Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Εγκατάσταση Λογισμικού Εκπαίδευση Τιμή 4.065,04 Σύνολο 4.065,04 ΦΠΑ 23% 934,96 Σύνολο με ΦΠΑ ΠΑΤΡΑ18/ 6 / 2015 Θεωρήθηκε Συντάχθηκε... Προμήθεια Εφαρμογής Στόλου Οχημάτων Σελ. 8 από 12

9 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Προμήθεια Εφαρμογής Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Aρ. Μελέτης : 10 /2015 Συγγραφή υποχρεώσεων Προμήθεια Εφαρμογής Στόλου Οχημάτων Σελ. 9 από 12

10 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Προμήθεια Εφαρμογής Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Aρ. Μελέτης : 10 /2015 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΑΡΘΡΟ 1 ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια Προμήθεια Εφαρμογής Καταγραφής και Παρακολούθησης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον ΚΑ (ανταποδοτικοί πόροι) Προμήθεια εφαρμογής Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων του προϋπολογισμού του 2015 ΑΡΘΡΟ 2 ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η παρούσα προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις: 1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4281/ Τις ισχύουσες διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ) 3. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/ Τις διατάξεις της υπ αριθ. υπ αριθ.π1/3305/2010 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 1789/ ), 5. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και ιδιαίτερα του άρθρου Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΑΡΘΡΟ3 ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. η υπ αριθ. 10/2015 μελέτη του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Δήμου Πατρέων και η συνημμένη σε αυτή Τεχνική Περιγραφή (καλούμενη εφεξής «Τεχνική Περιγραφή»), 2. ο ενδεικτικός προϋπολογισμός, 3. η συγγραφή υποχρεώσεων. ΑΡΘΡΟ 4 ο : ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο χρόνος εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας ορίζεται σε 30 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 5 ο : ΑΥΤΟΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ Προμήθεια Εφαρμογής Στόλου Οχημάτων Σελ. 10 από 12

11 Η Εταιρεία στο πλαίσιο του παρόντος συμβολαίου θεωρείται ότι έχει εξετάσει τους χώρους, εγκαταστάσεις, τις καθορισμένες απαιτήσεις και τους παρόντες όρους. Δεν θα επιτραπεί οποιαδήποτε αξίωση από την Εταιρεία για πρόσθετη πληρωμή ή χρονική παράταση που θα οφείλεται σε παρερμηνεία οποιουδήποτε θέματος αναφερόμενου στους χώρους, τις καθορισμένες απαιτήσεις ή τους όρους, θέμα για το οποίο θα μπορούσε η Εταιρεία να ενημερωθεί πραγματοποιώντας επίσκεψη στους χώρους, προσφεύγοντας στον Πελάτη ή χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο για την περίπτωση μέσο. ΑΡΘΡΟ 6 ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η Εταιρία υποχρεούται να προμηθεύσει και να εγκαταστήσει σε κεντρικό εξυπηρετητή (server) του Δήμου τη νέα εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχηματων σύμφωνα με τις οριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές. ΑΡΘΡΟ 7 ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Σε περίπτωση που η πληρωμή του προμηθευτή καθυστερήσει από το Δήμο εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, ο Δήμος καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον προμηθευτή. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. ΑΡΘΡΟ 8 ο : ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. ΑΡΘΡΟ 9 ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 36 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και αφού συνταχθούν και ελεγχθούν όλα τα νόμιμα και απαιτούμενα Προμήθεια Εφαρμογής Στόλου Οχημάτων Σελ. 11 από 12

12 δικαιολογητικά για την εξόφλησή του από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις καθώς και των εξόδων δημοσίευσης, πλην του Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 10 ο : ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες καθ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 11 ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Ο Δήμος μπορεί οποτεδήποτε μέσα στα όρια της σύμβασης να ζητήσει από την εταιρεία να αναθεωρήσει το χρονοδιάγραμμα ή να επιχειρήσει οποιαδήποτε τροποποίηση σε μέρος της προμήθειας, εφόσον έχουν εξασφαλισθεί οι απαιτούμενες σχετικές εγκρίσεις. ΑΡΘΡΟ 12 ο : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από το Δήμο για μη τήρηση των όρων, σύμφωνα με το άρθρο 35 της υπ αριθ /93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" απόφασης ΥΠ.ΕΣ (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). ΑΡΘΡΟ 13 ο : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης στην κατάθεση εγγύησης καλής εκτέλεσης της προμήθειας ύψους 5% επί του προϋπολογισμού. Μετά την παραλαβή της προμήθειας ο ανάδοχος υποχρεούται όπως αντικαταστήσει την ανωτέρω με εγγύηση καλής λειτουργίας ύψους 2% επι του προϋπολογισμού και διάρκειας ισχύος ενός έτους. ΑΡΘΡΟ 14 ο : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κάθε διαφορά που θα ανακύπτει από την εφαρμογή της σύμβασης, θα επιλύεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. ΠΑΤΡΑ. 18 / /2015. Θεωρήθηκε Συντάχθηκε... Προμήθεια Εφαρμογής Στόλου Οχημάτων Σελ. 12 από 12

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΚΛΠ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 19.720,00 ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΚΛΠ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 19.720,00 ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ν-Α ΛΕΣΒΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρηγόριος Κυριάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22510-55637 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη, 31-4-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθμ. πρωτ. 16226/1-04-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3361/2005) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Εργασίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τίτλος Εργασίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. μελέτης : 72/2014 Τίτλος Εργασίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία 15-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ.Πρωτ. 76000 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία 15-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ.Πρωτ. 76000 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία 15-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ.Πρωτ. 76000 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για τα αναφερόμενα στην 73/2014 μελέτη Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ορεστιάδα 10/03/2014 Αριθμ. Πρωτ. : 8792 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εργασία: «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εργασία: «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εργασία: «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΑΔΑ: Β4ΩΣΩ9Ω-31 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 20 Απριλίου 2012 Αρ. Πρωτ. 9619 Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εργασία: «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Υποστήριξης Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Συν. : α)η υπ αριθ. 3/2015 τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Συν. : α)η υπ αριθ. 3/2015 τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 08/04/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους προστασίας και του antivirus

Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους προστασίας και του antivirus ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΝΘΡ.ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ.Μελέτης: 1/2015 Ημερομηνία: 13/5/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Ν.3361/2005 ) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 75539 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 25-6-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 13105 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 25-6-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 13105 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 25-6-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 13105 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)»

υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)» Aριθμ. Μελέτης: 02/2013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Επιστημονική υποστήριξη για την» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Πρωτ.: 68770 /02-10 - 2012 ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ. 3546/22-01 2015 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 48 /2013 Αρ. Πρωτ.: 61561 ΕΡΓΟ: Συντήρηση επισκευή γεωτρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή φωτεινών σηµατοδοτών Αρ. Πρωτ.: 68772

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 12/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

20-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

20-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 20-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. ιευθυνση : Ύδρας 6 36100 Καρπενήσι Τηλέφωνο : 2237350030

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 33 /2012 ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & Πίνακα ανακοινώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή Τεχνικές προδιαγραφές 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. Το Π 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο Δήμος Γρεβενών προτίθεται να προχωρήσει στην ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες για τη φύλαξη της ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ. Το κτίριο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (Ε.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) Προϋπολογισµός: 40.650,41 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Χαλκίδα 20/02/2014 Αριθ. Πρωτ: 15029 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ Τ.Κ. 34 100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦ.: ΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002359692 2014-10-23

14REQ002359692 2014-10-23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρµανσης των κτιρίων ευθύνης του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 05 /06/2015

Πειραιάς, 05 /06/2015 Πειραιάς, 05 /06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη υπηρεσιών ταξιθεσίας και έκδοσης εισιτηρίων για τις ανάγκες των πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ.Μελέτης: 51/2015

Αριθµ.Μελέτης: 51/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή 19 Ιουνίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Πλ. Βιζυηνού 1 69100 Κοµοτηνή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.Μ.Π 151/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.Μ.Π 151/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.Μ.Π 151/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.440,00 Κ.Α. 00.6131.0028 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ.Ε. ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ.Ε. ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Μελέτης: 29/2015 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ.Ε. ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα