ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ IΔ - ΤΕΥ ΧΟΣ 159

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ IΔ - ΤΕΥ ΧΟΣ 159"

Transcript

1 ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ IΔ - ΤΕΥ ΧΟΣ 159 Μη νιαίο Πε ριο δι κό του Ι ε ρού Να ού Αγί ων Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού. Διεύ θυν ση: I. N. Αγ. Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού T.Θ / ΑΘΗ ΝΑ Τη λέ φω νο Ι ε ρού Να ού: Τη λέ φω νο & Φαξ: ai si net.gr TA ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΑ ΑΡ ΘΡΑ TOY ΤΕΥ ΧΟΥΣ: A/A ΤΙ ΤΛΟΣ ΘΕ ΜΑ ΤΟΣ... ΣΕ ΛΙ ΔΑ 1ο Η απαρχή της αγιότητας ο Η ακολουθία της αρτοκλασίας o Η πνευματική διαθήκη του Αγίου Λουκά Κριμαίας ο Η Αγία Χριστίνα ο Μοναχικοί ταξιδιώτες ο Περί υγείας και ευεξίας - Διατροφή και κατάθλιψη o Τα νέα από την ζωή του προσκυνήματός μας ο Πρόγραμμα ιερών ακολουθιών μηνός Ιουλίου ο Διηγήσεις από το γεροντικό...26 Ει κό να εξω φύλ λου: Ουράνιο φαινόμενο κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Πνεύματος στους Αγίους Ισιδώρους (1 Iουνίου 2015). Διευ θυ ντής Πε ριο δι κού: πα τήρ Δη μή τριος Λου πα σά κης. Επι μέ λεια Έκ δο σης & Αρ χι συ ντα ξία: πατήρ Χα ρά λα μπος Βαρ βα γιάν νης Αρ χι μαν δρί της Ιγνά τιος Χα τζη νι κο λά ου [Θε ο λό γος τέ ως Λυ κειάρ χης] Κων/νος Αρ. Δημητρακόπουλος: Δάσκαλος Ιωάννης Μάγκος [Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός] ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ Πατήρ Σωτήριος Αμησινόπουλος [Ιεροδιδάσκαλος] Μαρία Παπαχρίστου Παθολόγος - Ενταντικολόγος Νι κό λα ος Συλ λι γαρ δά κης [Ι α τρός Χει ρουρ γός Ω.P.Λ] Σο φία Αντω νιά δου [Κα θη γή τρια Φι λό λο γος] Ξαν θή Σπυ ροπού λου [Φι λό λο γος] Πό λυ Βαρ τζιώ τη - Γα λε νια νού [Διαι το λό γος] Φαίη Σμυρναίου Φοιτήτρια Πάντειου Παν/μίου Αρ χείο-φω το γρα φι κό υλι κό: Ι ε ρός Να ός - 3 -

2 Η ΑΠΑΡΧΉ ΤΗΣ ΑΓΙΌΤΗΤΑΣ Σ ε μία εποχή που ο Χριστιανισμός κατάντησε μία δύναμη εγκόσμια, και τίποτε περισσότερο, γίνεται μεγαλύτερη και επιτακτικότερη η ανάγκη για το βίωμα της αγιότητος από τους χριστιανούς. Δεν φθάνουν μόνο τα συσσίτια... Ξέρουμε πως η λέξη Άγιος σημαίνει στην Παλαιά Διαθήκη τον χωρισμένον από τον βέβηλον κόσμον. Τον καθαρό. Τον απαλλαγμένον από τις αμαρτίες. Μην ξεχνάμε επίσης ότι και στην αρχαία Ελλάδα αναφέρεται η λέξις άγιος παραγόμενη από το ρήμα άγομαι. Η λέξις Άγιος αναφέρεται πρώτα στον Θεό, τον κατεξοχήν Άγιον και Τρισάγιον, έπειτα στους αγγέλους, τους καθοσιωμένους στην υπηρεσία του Θεού ιερείς και προφήτες και γενικότερα, στους ευσεβείς. Να σημειωθεί δε ότι ολόκληρος ο περιούσιος λαός του Ισραήλ όφειλε να γίνει άγιος, γιατί Άγιος ήταν και ο Θεός του. Διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο (20,26): «Και έσεσθε μοι άγιοι, ότι εγώ άγιος ειμί Κύριος ο Θεός υμών». Από την Παλαιά Διαθήκη εισήχθη η χρήση του όρου «Άγιος» στην Καινή Διαθήκη, όπου Άγιος ονομάζεται ο Χριστός ως Θεός και το Πνεύμα του Θεού. Άγιοι ακόμη ονομάζονται στην Καινή Διαθήκη και όλοι οι χριστιανοί, γιατί προορισμός τους ήταν και είναι η ηθική τους τελείωσις και εξομοίωσίς τους προς τον Θεόν. Επομένως, έχουν κληθεί να γίνουν και αυτοί άγιοι. Άγιοι είναι εκείνοι που αφοσιώθηκαν ολοψύχως στον Θεόν, που υπέταξαν το θέλημα τους στο θέλημα του Θεού και απέκτησαν την ηθική τελειότητα. Αυτό πρέπει να είναι και το χρέος των χριστιανών κάθε εποχής. Και η εποχή μας έχει μεγάλη ανάγκη από χριστιανούς αγίους. Από αφιερωμένους είτε στο ράσο, είτε λαϊκούς, ολοκληρωτικά στον Θεόν. Από κήρυκες και εφαρμοστές του λόγου Του. Από προμάχους της χριστιανικής πίστεως και ακοίμητους φρουρούς και αντιστάσεις στον πόλεμο που καθημερινά εξαπολούν επώνυμοι και ανώνυμοι πολέμιοι του Χριστού και της Εκκλησίας Του. Επειδή οι χριστιανοί δεν πρέπει να ταυτίζονται με τις αμαρτίες και τις κακοπραγίες των ανθρώπων του σκότους και των διαπλοκών, γι αυτό και διώκονται από αυτούς, όπως το ίδιο έκαναν και στον Χριστόν. Άλλωστε, ο ίδιος είπε για αυτούς: «ει εμέ εδίωξαν υμάς διώξουσι»(ιωάνν.15,20)

3 Οι άγιοι, τόσο παλαιά όσο και σήμερα, εμφανίζονται ως έντονες αντιδράσεις εναντίον των υλοφρόνων, των μηδενιστών και των άθεων. Γι αυτό και η αγιότητα έγινε ακόμη πιο δύσκολη, αλλά και ακόμη πιο αναγκαία. Και όπως έχει λεχθεί και από άλλα χείλη: «Θα έλεγε κανείς πως στην εποχή μας ανθεί και θριαμβεύει μία απέραντη βιομηχανία πειρασμών». Μέσα σε αυτήν την παραγωγικότατη βιομηχανία. Σε αυτήν την ασταμάτητη βιομηχανία των μεθοδευμένων προκλήσεων, ο χριστιανός πραγματικά στροβιλίζεται. Μάχεται και αντιμάχεται. Κύματα απειλητικά ορθώνονται έτοιμα να τον καταποντίσουν. Εκείνη ακριβώς την ώρα έρχονται οι άγιοι, ως και αυτοί παθόντες και νικήσαντες, εν Χριστώ και δια Χριστού, και τους κρατά από το χέρι, όπως κάποτε ο Χριστός τον καταποντιζόμενον Πέτρον,(Ματ.14,30) και τους διασώζουν. Οι άνθρωποι με ηθικές αξίες και η εμφάνισις τους με την έντονη ηθική και πνευματική ακτινοβολία, αποτέλεσαν και κατά το παρελθόν, και αποτελούν και σήμερα το αποτελεσματικότερο μέσον προβολής του λυτρωτικού ιδεώδους το οποίον, όπως γνωρίζουμε δεν διδάσκεται τόσο με τα λόγια, όσο με το ζωντανό παράδειγμα. Σε μία λοιπόν τέτοια και τόσο φορτισμένη με παχυλό υλισμό και πλούσια αθεΐα εποχή, οι αληθινοί χριστιανοί, οι εν Χριστώ και δια Χριστού άγιοι, πρέπει να αφυπνιστούν. Να ενεργοποιήσουν τις δωρεές του θεού για την προστασία και την σωτηρία των συνανθρώπων τους. Ασφαλώς και λίγοι είναι αυτοί, γιατί οι περισσότεροι συσχηματίσθηκαν και συνεμάχησαν και συμπορεύονται με τους πολεμίους του Χριστού και της ανόθευτης Χριστιανικής πίστεως. Πρέπει να αυξηθεί ο στρατός του Χριστού. Οι αγωνιστές του Σταυρού. Να συνειδητοποιήσουμε ότι ώρα εσχάτη εστί. Επαπειλούμαστε πολλαχώς και πανταχόθεν. Δεν θέλουμε προδότες του Χριστού. Θέλουμε, και πολύ χρειαζόμαστε μάρτυρες και ομολογητές Του. Αληθινούς και μαχόμενους αγίους. Θέλουμε καθαρούς στην καρδιά, γεμάτους καλοσύνη, αυταπάρνηση και αγία ταπείνωση. Αγιότητα Καθαρότητα, γνησιότητα και εντιμότητα. Όχι φανφάρες απατηλές εκδηλώσεις και εμφανίσεις. Όχι εκμετάλλευση ιερών και οσίων. Υπεράσπιση ναι, εκμετάλλευση όχι. Θέλουμε αντίγραφα της τελειότητος του Θεού, σύμφωνα με την εντολή Του: «Γίνεσθε ουν υμείς τέλειοι, ώσπερ και ο πατήρ υμών ο εν τοις ουρανοίς τέλειος εστίν»(μταθ.5,48) Αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος Θ. Χατζηνικολάου Θεολόγος- τ. Λυκειάρχης - 5 -

4 Η ΑΚΟΛΟΥΘΊΑ ΤΗΣ ΑΡΤΟΚΛΑΣΊΑΣ Ακολουθία της Αρτοκλασίας ή της Η «ευλογήσεως των άρτων», σύμφωνα με το τυπικό της Εκκλησίας μας, είμαι μια μικρή ακολουθία, μέρος της Παννυχίδας - Α- γρυπνίας. Είναι πολύ αγαπητή στους φιλακόλουθους πιστούς και μία από τις παλαιότερες ακολουθίες. Δέχθηκε πολλές τροποποιήσεις στο πέρασμα του χρόνου. Στα παλαιά χρόνια αποτελούσε μέρος των Μεγάλων Εσπερινών των Αγρυπνιών των Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών, καθώς και εορτών Μεγάλων Αγίων που στο Μοναστηριακό τυπικό εορτάζονται με αγρυπνία. Καταγωγή της είναι οι Αγάπες των πρώτων χριστιανικών χρόνων. Η ονομασία της «αρτοκλασία» < κλάσις (τεμαχισμός) άρτου, σημαίνει τον ευλογημένο άρτο που τεμαχίζουμε και διανέμεται για ευλογία στους πιστούς. Η Αρτοκλασία δεν είναι Μυστήριο. Συμβολισμοί Άρτου Συμβολικά ο Χριστός έχει παραλληλίσει τον Άρτο με τον ίδιο Του τον εαυτό: «άρτος της ζωής», ο «άρτος ο ζων», «εγώ ειμί ο Άρτος ο ζων ο εκ του ουρανού καταβάς (Ιω. στ. 35,41,51). Ο Άρτος επίσης συμβολίζει την Εκκλησία, που τα μέλη της, οι πιστοί, ήταν πριν διασκορπισμένοι-όπως το σιτάρι στους αγρούς-και για τον Χριστό συγκεντρώθηκαν σε ένα σώμα. Πότε και γιατί τελείται Η Ακολουθία της Αρτοκλασίας τελείται στο τέλος του Μ. Εσπερινού, στο τέλος του όρθρου ή της Θ. Λειτουργίας ή και αυτοτελώς. Συνηθίζεται όταν εορτάζει ο άγιος του ναού, ο πολιούχος άγιος, όταν οι πιστοί εορτάζουν την ονομαστική τους εορτή, όταν θέλουν να ευχαριστήσουν τον Άγιο Θεό συνήθως με συνδυασμό μιας ευχαριστήριας Θείας Λειτουργίας ή όποτε προτείνει ο πνευματικός τους. 1 Πλούσιοι έγιναν φτωχοί και πεινασμένοι, αυτοί όμως που αναζητούν τον Κύριο και Θεό δεν θα τους λείψει κάποιο αγαθό

5 Σύμφωνα με τον Άγιο Συμεών της Θεσσαλονίκης η Αρτοκλασία είναι «άνωθεν παραδεδόμενη εκ του Σωτήρος αυτού» και καθιερώθηκε για να ενισχυθούν οι συμμετέχοντες στην ολονύκτια αγρυπνία, για να μπορέσουν να παραμείνουν νηστικοί (χωρίς τροφή και νερό) από εκείνη την ώρα μέχρι το τέλος της Θ. Λειτουργίας, ώστε να μεταλάβουν των Αχράντων Μυστηρίων. Από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους η Αρτοκλασία συσχετιζόταν με το θαύμα του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων στην έρημο. Με άρτους και δύο ψάρια, ως γνωστόν, χόρτασαν άνδρες χωρίς να υπολογίσουμε τα γυναικόπαιδα. (Ματθ. ιδ, 15 21). Έτσι συνηθίζεται ο αριθμός των προσφερόμενων άρτων να είναι πέντε. Μαζί με τους άρτους ευλογούνται επίσης μικρές ποσότητες οίνου και ελαίου σε δύο μικρές φιάλες (που συμβολίζουν την αρετή της ελεημοσύνης) και πέντε αγνά μελισσοκέρια. Σκοπός της Αρτοκλασίας σήμερα Στην ευχή της ευλογήσεως των πέντε άρτων υπό του ιερέως ακούμε: «και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον». Ευλογία στα σπιτικά μας, πολλαπλασιασμός υλικών και πνευματικών αγαθών των οικογενειών μας, των φίλων και συγγενών μας, ευχαριστία του Αγίου Θεού μας, αυτός είναι ο σκοπός της Αρτοκλασίας. Είναι μέσο μετάδοσης ευλογιών, χαρισμάτων και ιάσεων. Συνηθίζεται ο ένας (εκ των πέντε) ευλογημένος άρτος να δίδεται στην οικογένεια των προσφερόντων και οι υπόλοιποι τεμαχίζονται και μοιράζονται για ευλογία στους πιστούς, όπως στις παλαιές Αγάπες, τα κοινά γεύματα,πρώτων Χριστιανών... Τελετή Αρτοκλασίας Το τυπικό της ακολουθία της Αρτοκλασίας είναι σύντομο: Ψάλλεται Ύμνος «Θεοτόκε Παρθένε...» θυμιάζοντος του ιερέως, απαγγέλεται η ειδική ευχή της Αρτοκλασίας: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμω», ακούγεται δέηση και τα ονόματα των προσφερόντων τα υλικά για την αρτοκλασία. Συνήθως,όταν είναι πολλοί ιερείς και οι προσφέροντες την αρτοκλασία πιστοί, κατά την ώρα της επευλογήσεως των άρτων ακουμπά ο πρώτος με το χέρι τον ιερέα στον ώμο και αλυσίδα ο ένας πιστός τον άλλο. Έτσι γίνεται αφενός μεταβίβαση της Χάριτος και αφετέρου συμπροσφορά εξ όλων των πιστών. Και κλείνει η ακολουθία ψάλλοντας το αγαπημένο απόσπασμα από τον 330 ψαλμό: - 7 -

6 «Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν, οι δε εκζητούντες τον Κύριον ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού» (Ψαλμ.33,στιχ.11). Κάθε φορά που το ψάλλουμε ενθουσιασμένοι, κατανοούμε άραγε τι λέμε; Είμαστε οι «εκζητούντες τον Κύριο»; Μήπως είμαστε άπληστοι καταναλωτές υλικών αγαθών; Μήπως μεμψιμοιρούμε; Μήπως αναζητούμε μόνο τον Μαμμωνά; Τι εκζητούμε τον χρυσό, την ύλη, τα εφήμερα ή τον Χριστό; Είμαστε «πλούσιοι» «εν Κυρίω», πλούσιοι πνευματικά που εκζητούμε τον Κύριο; Τότε δεν θα μειωθούν τα αγαθά μας, γιατί δεν είναι υλικά, είναι πνευματικές οι αναζητήσεις μας. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα προνοούμε για τα απαραίτητα, «τον άρτον τον επιούσιον», τα αναγκαία υλικά για την επιβίωσή μας... Και αυτό θα γίνεται σύμμετρα, ως οι «εκζητούντες τον Κύριον»! Ως ζώντες μόνο για τον ουρανό και εν γη πολιτευόμενοι. Ως «πάροικοι και παρεπίδημοι», ως έχοντες ισχυρή την πεποίθηση ότι «οι εκζητούντες τον Κύριον ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού»!... Αμήν Ξανθή Σπυροπούλου Φιλόλογος-Συγγραφέας Η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ιούδα του Θαδδαίου στον Εσπερινό της εορτής Του - 8 -

7 ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΚΡΙΜΑΙΑΣ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΟΥ (Αποσπάσματα) Σ τα χρόνια της πλήρους ασυδοσίας των αντιθρησκευτικών διαδηλώσεων και καρνάβαλων, όπου χλεύαζαν τον Κύριο Ιησού Χριστό, η καρδιά μου φώναξε: «Δεν μπορώ να σιωπώ». Στην Τασκένδη γινόταν τότε κληρικολαϊκό συνέδριο. Ήμουν παρών και για κάποιο σημαντικό πρόβλημα είχα κάνει μια ενθουσιώδη ομιλία. Αυτή η ομιλία είχε κάνει μεγάλη εντύπωση στον Επίσκοπο Τασκένδης Ιννοκέντιο και στο τέλος του συνεδρίου μού είπε ξαφνικά. «Γιατρέ πρέπει να γίνετε ιερέας». Ήταν εντελώς απροσδόκητο για μένα, αλλά τα λόγια του Αρχιερέα τα εξέλαβα ως κλήση του Θεού διά των χειλέων του και χωρίς να ταλαντευτώ ούτε ένα λεπτό, απάντησα. «Εντάξει, Σεβασμιώτατε, αν είναι θέλημα Θεού, να γίνω ιερέας». Και την επόμενη Κυριακή, εγώ, ο καθηγητής της ιατρικής, με ξένοδανεικό ράσο παρουσιάστηκα στον Επίσκοπο που στεκόταν στον θρόνο και χειροτονήθηκα υποδιάκονος και κατά την διάρκεια της θ. Λειτουργίας διάκονος. Μετά από δύο εβδομάδες ήμουν ήδη ιερέας -εφημέριος στον καθεδρικό ναό. Ένα χρόνο και δυο μήνες πριν από αυτό το μεγάλο γεγονός στη ζωή μου, πέθανε η σύζυγος μου και μητέρα σας. Ο μικρότερος από σας, ο Βαλεντίνος, ήταν τότε έξι χρονών και ο μεγαλύτερος, ο Μιχαήλ, δεκατεσσάρων. Μετά από δύο χρόνια και τέσσερεις μήνες, ο Κύριος με αξίωσε του μεγάλου αξιώματος του επισκόπου. Η μεγάλη θεία πρόνοια για μένα και σας τα παιδιά μου φάνηκε στο ότι ο Κύριος κάλεσε στην αιωνία ζωή τη μητέρα σας, επιτρέποντας ν ασθενήσει από καλπάζουσα φυματίωση, κι έτσι μου άνοιξε το δρόμο για τον μοναχισμό και την αρχιερατική διακονία. Όλες τις φροντίδες για σας, τα παιδάκια μου, τις ανέθεσα στον Κύριο και βέβαια, δεν διαψεύστηκα, ελπίζοντας σ Αυτόν. Για την μέριμνα και ανατροφή σας μου έστειλε μια σχεδόν άγνωστη έως τότε γυναίκα, τη Σοφία Σεργκέεβνα Βελέτσκαγια, η οποία, στη διάρκεια των φυλακί

8 σεών μου και των τριών εξοριών, με μεγάλη αυταπάρνηση και αγάπη σήκωσε το βαρύ σταυρό των φροντίδων για σας στα χρόνια του λιμού, σας ανέθρεψε εξαιρετικά και σας έδωσε σχολική μόρφωση. Αργότερα όλοι σας, οι τρεις γιοί και η κόρη μου, με τις φροντίδες και την βοήθεια των αγγέλων προστατών σας, ολοκληρώσατε τις ανώτατες σπουδές σας. Ο Μιχαήλ εδώ και καιρό έχει γίνει καθηγητής, ενώ ο Αλιόσα και ο Βάλια είναι διδάκτορες των ιατρικών και βιολογικών επιστημών και σε λίγο θα γίνουν επίσης καθηγητές. Ο Κύριος δέχθηκε όλες τις θυσίες που του πρόσφερα, και όχι μόνο δέχθηκε, αλλά πολλά άλλαξε και διόρθωσε. Εγκατέλειψα τη χειρουργική, χάρη του κηρύγματος για τον Ιησού Χριστό. Δεν σκεφτόμουν καν τη δόξα του χειρουργού, που σίγουρα μου ανήκε. Ενώ στον Θεό η δόξα αυτή ήταν χρήσιμη, σε μεγάλο βαθμό αύξανε την δύναμη και τη σημασία του κηρύγματος μου. Το αναγνωρισμένο και φημισμένο βιβλίο μου «Δοκίμια για την χειρουργική των πυογόνων λοιμώξεων» το ολοκλήρωσα στην εξορία, όταν ήμουν πια αρχιεπίσκοπος. Για την αποφασιστικότητά μου να θυσιάσω τα πάντα προς δόξαν Του, ο Κύριος μού έδωσε ένα άλλο μεγάλο τάλαντο, του εκκλησιαστικού κηρύγματος, και οι εννιά τόμοι των κηρυγμάτων έχουν αναγνωριστεί από την πνευματική ακαδημία της Μόσχας ως «εξαιρετικό φαινόμενο στην σύγχρονη εκκλησιαστική ζωή και θεολογία» και «θησαυρός ερμηνείας της Αγίας Γραφής». Κι εγώ, ο αυτοδίδακτος στη θεολογία εξελέγην μέλος της πνευματικής Ακαδημίας της Μόσχας. Για την Εκκλησία, τα κηρύγματά μου θα έχουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία απ ό,τι τα «Δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμώξεων». Συνεχίζεται Επιμέλεια Μαρία Παπαχρήστου Στιγμιότυπο από την Θεία Λειτουργία της εορτής του Αγίου Πνεύματος

9 «Η ΑΓΊΑ ΜΕΓΑΛΟΜΆΡΤΥΣ ΧΡΙΣΤΊΝΑ» Η Αγία μεγαλομάρτυς Χριστίνα, έζησε περί το 200 μ.χ. καταγόταν δε από την Τύρο της Συρίας και ήταν κόρη του στρατηγού Ουρβανού.Ο πατέρας της, βλέποντας πόσα προσόντα και πόσο πανέμορφη ήταν η κόρη του, αποφάσισε να την κλείσει σ ένα πολύ μεγάλο, πολυτελέστατο πύργο, να της δώσει εκεί πολλούς υπηρέτες, να εγκαταστήσει μέσα στο σπίτι αγάλματα των θεών, και να την προτρέπει εκεί να τα προσκυνεί. Παρά ταύτα η Χριστίνα χωρίς να έχει καμία ιδέα περί Χριστιανισμού, βλέποντας κάθε μέρα τριγύρω την ομορφιά έξω της φύσεως, την ομορφιά του κόσμου και σκεπτόμενη ότι δεν είναι δυνατόν αυτός ο κόσμος μ αυτή την ωραιότητα, να έχει δημιουργηθεί μόνος του ή να τον έχουν δημιουργήσει αυτά τα είδωλα, μόνη της σκέφτηκε ότι υπάρχει Δημιουργός, υπάρχει Θεός. Ήταν δε τόσο καλή η πρόθεσή της ώστε έστειλε ο Θεός άγγελο κι αυτός της εδίδαξε όλα τα σχετικά με τη Χριστιανική Πίστη. Όταν κάποια μέρα ο πατέρας της μαζί με τη μητέρα της, ανέβηκαν στον πύργο να την δουν και να προσφέρουν θυσία στους θεούς, η Χριστίνα αρνήθηκε να προσκυνήσει με συνέπεια να προκαλέσει την οργή και τις απειλές του πατέρα της. Η μητέρα της την παρεκάλεσε να κάνει αυτό που θέλει ο πατέρας, διότι δε θα διστάσει ακόμη και να σε σκοτώσει. Τίποτα όμως δεν μπόρεσε να κάμψει την Αγία Χριστίνα και να προσκυνήσει τα είδωλα. Το βράδυ πριν αρχίσουν τα βασανιστήρια από τον ίδιο τον πατέρα της, ήρθε ένας άγγελος και την προειδοποίησε ότι, πρέπει να δείξεις θάρρος, διότι όχι μόνον ο πατέρας σου πρόκειται να σε βασανίσει αλλά και δύο άλλοι ηγεμόνες μετά από εκείνον θα σε υποβάλλουν σε φριχτά βασανιστήρια. Η Χριστίνα εζήτησε την ενίσχυση του Αγίου Θεού και έμεινε σταθερή στην Πίστη της. Την εβασάνισαν χωρίς οίκτο. Την έβαλε ο πατέρας της σε έναν φοβερό τροχό κάτω από τον οποίο καιγόταν πυρ. Εκείνη δεν έπαθε τίποτε και μάλιστα αυτά τα απέδιδε ο πατέρας της σε μαγείες! Την φυλάκισε κι έδωσε εντολή να μην της δώσουν καθόλου να φάει και να πεθάνει από την πείνα. Και δεν έφθαναν όλα αυτά, αλλά ένα βράδυ έδωσε εντολή ο πατέρας

10 της σε πέντε δούλους, οι οποίοι έδεσαν στο λαιμό της Χριστίνας μία μεγάλη πέτρα, έναν μεγάλο βράχο και την έριξαν μέσα στη θάλασσα για να πνιγεί από το βάρος του βράχου. Ο Θεός όμως έστειλε αγίους αγγέλους, έλυσαν το σχοινί της πέτρας και κράτησαν την Αγία Χριστίνα επάνω στη θάλασσα και όχι μόνον αυτό εξαιτίας αυτής της πίστεως και της επιμονής της αξιώθηκε η Αγία Χριστίνα εκείνο το βράδυ, εκεί μέσα στη θάλασσα να βαπτιστεί από τον ίδιο τον Κύριό μας. Την άλλη μέρα εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά στο σπίτι του πατέρα της, τελείως αβλαβής. Και πάλι ο πατέρας της τα απέδωσε όλα αυτά σε μαντείες και σε μαγείες, την ξαναφυλάκισε και την άλλη την ημέρα είχε κατά νου να την αποκεφαλίσει, δεν πρόλαβε όμως γιατί το βράδυ εκείνο απέθανε πολύ κακώς. Τη θέση του στο αξίωμα του στρατηγού πήρε κάποιος ονόματι Δίων. Αυτός οδήγησε την μάρτυρα στο δικαστήριο. Και εκεί η αγία ομολόγησε την πίστη της. Αμέσως οργίστηκε και διέταξε να αρχίσουν τα βασανιστήρια. Την υπέβαλε κι αυτός, σε μαστίγωμα, την έβαλε μέσα σε σιδηρά σκάφη, και έριξε καυτό λάδι. Αλλά και εκεί πάλι η Αγία Χριστίνα βγήκε αβλαβής. Διέταξε τότε να ξυρίσουν το κεφάλι της και να την περιφέρουν γυμνή μέσα στην πόλη και να την διαπομπεύσουν και έτσι. Την άλλη μέρα θεώρησε ο άρχων πως αν πήγαινε την Αγία στο ναό του Απόλλωνος, μήπως εκεί θα την έπειθε να προσκυνήσει το άγαλμα του Απόλλωνος. Εκεί προσευχήθηκε για να δείξει πόσο δυνατός είναι ο Θεός σε σχέση με τα αδύναμα είδωλα και το άγαλμα του Απόλλωνος έγειρε από τη θέση του και βγήκε έξω, σαράντα μέτρα περίπου. Και όχι μόνον αυτό, όταν το είδε αυτό ο άρχοντας φοβήθηκε, έπεσε κάτω στο πρόσωπο της γης και είπε, «πάλι μπόρεσαν οι μαγείες να μετατοπίσουν τον μέγα θεόν Απόλλωνα»; Τότε η Αγία Χριστίνα προσευχήθηκε και ξαφνικά το άγαλμα του Απόλλωνος έγινε συντρίμμια μπροστά στα πόδια όλων. Τότε, τρεις χιλιάδες ειδωλολάτρες επίστευσαν στο Χριστό. Παρ όλα αυτά ο άρχων δεν επίστευσε αλλά ένιωσε τόσο πολύ μεγάλη λύπη για τη συντριβή των θεών του ώστε το ίδιο βράδυ πέθανε κι αυτός. Και ήρθε ο τρίτος άρχων, όπως της είχε πει ο Άγγελος, ο Ιουλιανός, ο οποίος έκαψε τρεις μέρες ένα πολύ μεγάλο καμίνι και μέσα στο καμίνι αυτό της φωτιάς έκλεισε την Αγία Χριστίνα, υπολογίζοντας ότι θα τη βγάλουν από μέσα κατακαμμένη και νεκρή. Πέρασαν οι πέντε ημέρες και πήγαν ν ανοίξουν το καμίνι. Εν τω μεταξύ ορισμένοι από τους εργάτες εκεί και τους υπηρέτες άκουγαν μέσα από το καμίνι ψαλμωδίες. Η μάρτυς έψαλλε με τους Αγίους Αγγέλους μέσα, δοξάζουσα κι ευχα

11 ριστούσα τον Θεό. Κι όταν βγήκε δε έξω, έμοιαζε σαν να βγήκε από λουτρό, από δροσιά και όχι μέσα από καμίνι. Ο τυφλωμένος όμως τύραννος από την κακία του, επειδή νόμιζε πως όλα αυτά είναι μαγείες, προσέταξε και έκοψαν τώρα τους μαστούς της Α- γίας, από όπου χύθηκε γάλα αντί για αίμα και στη συνέχεια την έβαλαν πάλι στη φυλακή. Και εκεί πολλές γυναίκες που βλέπαν τα θαυμάσια αυτά, έγιναν και αυτές Χριστιανές. Εκεί λοιπόν μέσα στη φυλακή, έδωσε εντολή ο Ιουλιανός και απέκοψαν τη γλώσσα της Αγίας Χριστίνας και επειδή, βέβαια, και σ αυτό η Αγία Χριστίνα δεν υπέκυψε, με κοντάρια που την χτύπησαν παρέδωσε το πνεύμα, λαμβάνοντας τον στέφανο του μαρτυρίου. Η μνήμη της Μεγαλομάρτυρος τιμάται στις 24 Ιουλίου, κοντά σε άλλους αγαπημένους μεγαλομάρτυρες της πίστης μας, την Αγία Παρασκευή (26/7) και τον Άγιο Παντελεήμονα (27/7). Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος Δάσκαλος Οι αρτοκλασίες κατά την διάρκεια του Εσπερινού του Αγίου Ιούδα

12 ΜΟΝΑΧΙΚΟΊ ΤΑΞΙΔΙΏΤΕΣ Μ ία φράση που βγαίνει χωρίς πολύ σκέψη από όλους μας είναι ότι ο άνθρωπος γεννιέται και πεθαίνει μόνος. Είναι όμως έτσι στ αλήθεια; Είμαστε όλοι μοναχικοί ταξιδιώτες ή εν Χριστώ συνοδοιπόροι; Στην πραγματικότητα υ- πάρχει ένας αθέατος κόσμος γύρω μας που δεν μας αφήνει περιθώρια μοναξιάς. Ο Θεός είναι Πανταχού Παρόν. Ζούμε σε ένα κόσμο που Αυτός δημιούργησε και που είναι έντονη η παρουσία Του. Πολλές φορές ένα δυσάρεστο γεγονός ή μια δοκιμασία γίνεται αφορμή να σταματάμε μέσα μας, να αναζητούμε την ελπίδα και τη σωτηρία στο υπερβατικό, σε κάτι πέρα από τον υλικό κόσμο που είμαστε προσκολλημένοι. Καταφεύγουμε στο Θεό ή στους αγίους για βοήθεια και τότε μόνο μπορούμε να δούμε πιο καθαρά τα σημάδια που μας στέλνουν και που ίσως στην καθημερινότητά μας τα παραβλέπουμε Ικετεύουμε λοιπόν κάποιον άγιο που ίσως συχνά περάσαμε έξω από την εκκλησία που είναι αφιερωμένη στην Χάρη του, αλλά που ποτέ είχαμε χρόνο να σταθούμε για να του ανάψουμε ένα κεράκι Που πάντα αμελούσαμε να ξυπνήσουμε το πρωί για να πάμε στη λειτουργία Που δεν κάναμε ούτε τον σταυρό μας αλλά που στην δύσκολη στιγμή μηχανικά θυμηθήκαμε την ύπαρξή του αν και ήταν πάντα δίπλα μας ακόμα και όταν δεν δίναμε την πρέπουσα σημασία. Οι άγιοι, Ο Θεός, η Θεία Χάρις είναι διαθέσιμη, έτοιμη να μα πλαισιώσει αρκεί εμείς να γίνουμε δεκτικοί και να την αναζητήσουμε. Ο Άγιος Άγγελος μας στέκεται πάντα δίπλα μας. Ο Θεός λέει ζητήσετε και δοθήσεται Αυτό που αλλάζει λοιπόν είναι η δική μας στάση. Εμείς πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε πάντα κάτω από την πρόνοια του Θεού και να τον βάλουμε στις καρδιές μας. Υπάρχουν πνευματικοί άνθρωποι που έχουν διατηρήσει την άμεση επαφή με το Θεό γιατί είναι η Θεία Χάρις που ενεργεί σε αυτούς και μπορούν να την διοχετεύσουν και σε εμάς. Τέτοιους ανθρώπους αναζητάς στην ανάγκη και τότε βλέπεις να προσεύχονται για εσένα άνθρωποι που δεν τους ξέρεις Να σε κοιτάζουν στα μάτια και να διαβάζουν την ψυχή

13 σου Να δακρύζουν για το πόνο σου γιατί μάλλον τον αισθάνονται όσο και εσύ Να σε αγγίζουν, να σε αγκαλιάζουν σαν παιδί τους και να διώχνουν τους φόβους σου χαρίζοντας σου ελπίδα και αγάπη Και αυτή τους η αγάπη να ενεργοποιεί το είναι σου Τη δική σου αγάπη για τον κόσμο, για όλους, για το Θεό, για τη ζωή και την ευγνωμοσύνη Ευγνωμοσύνη στον ξένο που είναι όμως δίπλα σου και σε παρηγορεί και σε λυτρώνει και συνειδητοποιείς ξαφνικά ότι όλα αυτά που δεν τα διέκρινες μέχρι χθες Είναι πολλά αυτά που δεν βλέπουμε Όπως τα φωτοστέφανα των αγίων που ζουν ανάμεσά μας. Αγλαΐα Γεωργοπούλου Από την Θεία Λειτουργία της εορτής του Αγίου Ιούδα του Θαδδαίου

14 ΠΕΡΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ Η μέσω Διατροφής, αντιμετώπιση της Κατάθλιψης Σ την σημερινή Ελλάδα, η ανεργία, η μείωση των εισοδημάτων, η ανασφάλεια, κλπ επηρρεάζουν την πλειοψηφία των πολιτών, δημιουργώντας συνθήκες που αυξάνουν την κατάθλιψη σε ανθρώπους όλων των ηλικιών. Πώς αντιδράμε; 1) Με την καθημερινή σωματική και πνευματική άσκηση, & με την διατροφή μας. 2 ) Βοηθούν σ αυτό και άλλες ψυχολογικού περιεχομένου πρακτικές όπως: να μην κλείνεται στο σπίτι-και στον εαυτό του, να φοράει διαφορετικά ρούχα κάθε μέρα & να βγαίνει έξω για να συναναστρέφεται άλλους ανθρώπους, ξεπερνώντας έτσι την δυσθυμία που φέρνει η κατάθλιψη. Τελευταίο αλλά και σπουδαιότερο: η καθημερινή προσευχή μας, η αυτοσυγκέντρωση και η επαφή με τον κατάλληλο για εμάς πνευματικό. 3) Τα Συμπτώματα της Κατάθλιψης. (αίσθημα θλίψης, έλλειψη ενδιαφέροντος ή άντλησης ευχαρίστησης από δραστηριότητες που προηγουμένως ευχαριστούσαν, μείωση της όρεξης για φαγητό, αϋπνία, αίσθημα κόπωσης, ενοχές ή αίσθημα απαξίωσης εαυτού, έκπτωση στην προσοχή και την συγκέντρωση, αυτοκτονικός ιδεασμός ή επαναλαμβανόμενες σκέψεις θανάτου.(για τουλάχιστον 2 συνεχόμενες εβδομάδες,προκειμένου να είναι κατάθλιψη). 4) Ο ρόλος της διατροφής, είναι βασικός παράγων στην πρόληψη και θεραπεία της κατάθλιψης. Οι παρακάτω τροφές είναι κατάλληλες, για την πρόληψη & μείωση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης. Α) τροφές πλούσιες σε ω3 λιπαρά οξέα: i) λιπαρά ψάρια, (λαβράκι, σαρδέλα, σκουμπρί, γαύρος, αθερίνα, κολιός, πέστροφα, μαρίδα, σολωμός, καλαμάρια, γαρίδες, ξιφίας, παλαμίδα, κυπρίνος, χέλι), ii) σαλιγκάρια, καρύδια, το σογιέλαιο & το φυστικέλαιο/ (φυστικοβούτυρο ). Β) Βιταμίνες ( Β6 και Β12 ) i) Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη Β6, : συκώτι, τα αυγά, τα δημητριακά, τα όσπρια και ii) σε βιταμίνη Β12: το κρέας, τα πουλερικά και τα γαλακτοκομικά. Γ) Η βασική πηγή ενέργειας για τον εγκέφαλό μας είναι η γλυκόζη. Τα αποθέματα γλυκόζης στον οργανισμό μας εξαντλούνται γρήγορα. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν φάμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα εγκεφαλικά μας κύτταρα δεν θα έχουν την κατάλληλη πηγή ενέργειας. Πέρα από τους τρόπους άμυνας που διαθέτει ο κάθε άνθρωπος, συγκεκριμένες τροφές, όπως οι υδατάνθρακες, προάγουν τη σύνθε

15 ση σεροτονίνης, ορμόνης που συνδέεται με την καλή διάθεση. ( Σημ. Η δράση αρκετών αντικαταθλιπτικών φαρμάκων βασίζεται στην παραγωγή σεροτονίνης. ) Δ) Υδατάνθρακες Προτιμάμε τους σύνθετους υδατάνθρακες, όπως τα φρούτα και τα λαχανικά, τα δημητριακά ολικής άλεσης, και το μαύρο ψωμί, που απορροφώνται πιο αργά αλλά προσφέρουν ευεξία για μεγαλύτερο διάστημα αφού παραμένουν για περισσότερο χρόνο στην κυκλοφορία και είναι κατάλληλες πηγές ενέργειας για τον εγκέφαλό μας. Ε) Οι επεξεργασμένοι υδατάνθρακες, πχ. η ζάχαρη, προσφέρουν άμεση μεν, αλλά προσωρινή ανακούφιση, γιατί απορροφώνται γρήγορα από τον οργανισμό, αλλά με την έκκριση ινσουλίνης γρήγορα απομακρύνονται. Σαν εναλλακτική στα αναψυκτικά του εμπορίου (που συνήθως έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε ζάχαρη) προτιμάμε: ένα ποτήρι χυμό πορτοκάλι, ή πορτοκάλι με λεμόνι, ή grape fruit. ΣΤ) Τα φασόλια, οι φακές, τα ρεβίθια, οι ξηροί καρποί, οι σπόροι, τα φρούτα και τα λαχανικά, είναι πλούσια σε μία σειρά βιταμινών και ιχνοστοιχείων και αποτελούν καλή τροφή για τον εγκέφαλό μας. Έχουν χαμηλό γλυκαιμικό φορτίο, (το οποίο σημαίνει ότι απελευθερώνουν την ενέργεια αργά στο αίμα μας), με αποτέλεσμα να έχουμε σταθερή τροφοδότηση γλυκόζης στον εγκέφαλο. Επιπλέον, αυτές οι τροφές είναι πλούσιες σε φολικό οξύ και ψευδάργυρο, τα οποία παίζουν σημαντικό αντικαταθλιπτικό ρόλο. Ζ) Ένα από τα δομικά συστατικά των πρωτεϊνών, η τρυπτοφάνη, παίζει ένα σημαντικό αντικαταθλιπτικό ρόλο. Έρευνες έχουν δείξει ότι η προσθήκη καθαρής τρυπτοφάνης στη διατροφή ατόμων με κατάθλιψη μπορεί να βελτιώσει την διάθεσή τους. Το κρέας, το ψάρι, τα αβγά, το γάλα, το τυρί, οι ξηροί καρποί (με εξαίρεση τα φιστίκια), οι σπόροι, οι φακές και τα φασόλια είναι όλα καλές πηγές τρυπτοφάνης. Η) ΝΕΡΟ. Ακόμα και όταν είμαστε αφυδατωμένοι σε μικρό ποσοστό, η διάθεσή μας μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά, άρα πίνετε τόσα υγρά ώστε τα ούρα σας να έχουν ανοιχτό χρώμα. Δοκιμάστε πράσινο τσάι, και χυμούς, εκτός από νερό για να καλύψετε τις ανάγκες σας. Πόλυ Βαρτζιώτη - Γαλενιανού Διαιτολόγος Φερρών 22, Πλ.Βικτωρίας, Αθήνα , Μιχάλης Γ. Γαλενιανός Ασφάλεις Zωής, Υγείας, Σύνταξης, Αυτοκινήτων, Πυρός, Μεταφορών, A/K, κλπ Τηλ ,

16 ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ Με ιδιαίτερη λαμπρότητα αλλά και ιερή κατάνυξη εορτάσαμε την Δευτέρα 1η Ιουνίου την εορτή του Αγίου Πνεύματος. Η Θεία Λειτουργία επιτελέσθηκε υπαίθρια στο Ιερό Εικονοστάσιο που είναι αφιερωμένο στην ομώνυμη εορτή παρουσία μεγάλου πλήθους πιστών. Ο κόσμος άρχισε να συρρέει από την αρχή του όρθρου ώστε να παρακολουθήσει την ακολουθία ενώ στην αρχή της Θείας Λειτουργίας όλος ο εξωτερικός χώρος πάνω και κάτω από το ιερό εικονοστάσι είχε ασφυκτικά γεμίσει από τους προσκυνητές των Αγίων Ισιδώρων προκειμένου να απολαύσουν μία ουράνια Θεία Λειτουργία. Με συγκίνηση και δέος όλοι ήταν προσηλωμένοι στα Θεία Λόγια της Εκκλησία μας αφιερωμένα στην εορτή του Αγίου Πνεύματος, ενώ παράλληλα παρακολουθούσαν τον εφημέριο μας να προετοιμάζεται και να επιτελεί την Θεία Λειτουργία με ιδιαίτερη κατάνυξη. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και αφού οι περισσότεροι μετέλαβαν των αχράντων μυστηρίων, εψάλλει αρτοκλασία και μετά ο αγιασμός επί τη πρώτη του μηνός. Στο τέλος όλοι παρακολουθήσαμε ένα εξαίσιο και σπανιότατο ουράνιο φαινόμενο. Ακριβώς πάνω από τον ευρύτερο χώρο των Αγίων Ισιδώρων και του Λυκαβηττού είχε σχηματισθεί ένα τεράστιο στεφάνι από το ουράνιο τόξο, στη μέση του οποίου έλαμπε ο ήλιος. Αυτό διήρκησε αρκετή ώρα και όλοι έκπληκτοι έβγαζαν φωτογραφίες από αυτό το σπάνιο φαινόμενο ενώ όλοι το θεώρησαν ως εξαιρετική ευλογία και σημείο. Ευχόμαστε προς όλους τους προσκυνητές των Αγίων Ισιδώρων και των ακροατών του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού, το Άγιο Πνεύμα να μας αγιάζει, να μας ευλογεί να μας φωτίζει και να μας οδηγεί στην οδό της σωτηρίας. Το μεσημέρι της ιδίας ημέρας ετελέσθει το μυστήριο της βαπτίσεως όπου πνευματικά παιδία του Ιερού

17 μας Ναού ο Βασίλης Τσιτσιανόπουλος και η συζυγός του Μαρία βάπτισαν την κορούλα τους η οποία έλαβε το όνομα Δέσποινα. Ανάδοχοι ήταν οι δύο κόρες του εφημερίου μας π. Δημητρίου, η Αικατερίνα--Σταυρούλα και η Ειρήνη Νίκη. Ευχόμαστε στους γονείς της νεοφώτιστης Δέσποινας να τους ζήσει, να είναι πάντα ευλογημένη και στις νονές να είναι πάντα άξιες. Την Κυριακή 7 Ιουνίου μνήμη των Αγίων Πάντων επιτελέσθηκε Θεία Λειτουργία, στο τέλος της οποίας εψάλλει το ιερό μνημόσυνο του μακαριστού γέροντος Αντωνίου Ιερομονάχου. Ο πατήρ Αντώνιος Μορφέσης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ιθάκη ενώ υπηρέτησε στο Ελληνικό στρατό σε δύσκολα χρόνια ως ασυρματιστής μαζί με τον πατέρα Ιάκωβο Τσαλίκη. Μετά μετανάστευσε στην Αμερική, όπως και εκατομμύρια άλλοι Έλληνες σε όλο το κόσμο. Στην αρχή εργαζόταν σε διάφορες δουλειές, όμως τα καλέσματα του Κυρίου ήταν τόσα πολλά και δυνατά ώστε ήταν αδύνατο να τα αγνοήσει και αποδέχτηκε τη κλήση. Εκάρει μοναχός χειροτονήθηκε και κατόπιν υπηρέτησε σε πολλές ενορίες του ελληνισμού στην Αμερική ενώ επιτέλεσε τεράστιο πνευματικό και ιεραποστολικό έργο. Σε όποια εκκλησία διακονούσε συνέρρεε πλήθος λαού γιατί όλοι αναγνώριζαν στο πρόσωπο του πατρός Αντωνίου τον γνήσιο φίλο του Χριστού, τον καλό ποιμένα, τον ιατρό των ψύχων και των σωμάτων, τον διώκτη των ακαθάρτων πνευμάτων. Σε ηλικία 33 ετών ο Κύριος τον αξίωσε να λάβει ουράνια χαρίσματα και όπως ο ίδιος έλεγε ενώ το Άγιο Πνεύμα του έδωσε την Χάρη ώστε να επιτελούνται τα θαυμαστά που χαρακτήριζαν την υπόλοιπη ζωή του. Υπάρχουν αμέτρητοι άνθρωποι που μαρτυρούν για την ευεργεσίες και τις ιάσεις που έλαβαν από τον μακαριστό Αντώνιο και όλοι μιλούν για ένα φλογερό κήρυκα της πίστεως. Η χάρη του είχε λάβει από τον Θεό ήταν τόσο δυνατή ώστε με μία κίνηση των χεριών ή κάποια προσευχή επιτελούνται θαύματα και ιάσεις, ενώ πλήθος ασθενών είχαν ελευθερωθεί από τα δεσμά του διαβόλου. Σε όσους είχαν την ευλογία να τον γνωρίσουν και να μιλήσουν μαζί του, τα λόγια του ήταν βάλσαμο που άγγιζαν τα βάθη της ψυχής τους, ενώ έχοντας λάβει το διορατικό και προορατικό χάρισμα ομιλούσε με παρρησία, βοηθώντας και σώζοντας αμέτρητες ψυχές ανθρώπων. Αρκούσε ένα

18 άγγιγμα του γέροντα στο μέτωπο του ανθρώπου και η Χάρις του Αγίου Πνεύματος ενεργούσε δυνατά και άμεσα, διώχνοντας κάθε πρόβλημα πνευματικό ή σωματικό. Ευλογημένη η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής που είχε στα σπλάγχνα ένα τέτοιο χαρισματικό ιερέα, ο οποίος ακατάπαυστα εργαζόταν για τη σωτηρία του ποιμνίου του αλλά και για την διάδοση του λόγου του Θεού αφού πλήθους αλλοθρήσκων και αλλοφύλων είχαν ασπαστεί την ορθοδοξία και είχαν βαπτιστεί από τον πατέρα Αντώνιο. Πολλοί εξ αυτών ήταν ασθενείς, αφού ελάμβαναν την θεραπεία εξ ουρανού δια των χειρών του οσίου γέροντος, μετά αυτό τους οδηγούσε στην Ορθοδοξία. Σε αναγνώριση της προσφοράς και του έργου του, ο μακαριστός Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος του χάρισε τον Σταυρό του Οικουμενικού Θρόνου. Μετά την οσία του κοίμηση το κενό που άφησε είναι τεράστιο και δυσαναπλήρωτο, όμως ο γέροντας ποτέ δεν εγκατέλειψε το ποίμνιο του. Από τον ουρανό δέεται και πρεσβεύει για όλους όσους τον γνώρισαν και ευεργετήθηκαν αλλά και για αυτούς που δεν τον γνώρισαν στην επίγεια ζωή του, αλλά έμαθαν για αυτόν και επικαλούνται τις πρεσβείες του. Ας έχουμε την ευχή του. Την Πέμπτη 11 Ιουνίου τελέστηκε Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων Βαρνάβα και Βαρθολομαίου. Με την ευκαιρία αυτή, ευχόμαστε αδελφικά στον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη, πατέρα Βαρνάβα Θεοχάρη ιερατικό προϊστάμενο του Άγιου Ελευθέριου Γκύζη, χρόνια πολλά, ευλογημένα και ο Κύριος να του χαρίζει πλούσιες ευλογίες στο θεάρεστο έργο του. Την ίδια ημέρα τιμήσαμε και την μνήμη του Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Κριμαίας, του ιατρού και θαυματουργού, ενός σύγχρονου ομολογητού της πίστεως και ανάργυρου ιατρού ο οποίος υπέστη εξορίες, φυλακίσεις, διωγμούς ενώ εκοιμήθη το 1961 και κατετάγη ανάμεσα στους αγίους της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Όσοι πιστοί προσήλθαν στην Θεία Λειτουργία είχαν την ευλογία να προσκυνήσουν τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία επί την μνήμη των Οσίων Πατέρων Ονουφρίου και Πέτρου του εν Άθω. Με την ευκαιρία της εορτής του Οσίου Ιερωνύμου [Δευτέρα 15 Ιουνίου] ο εφημέ

19 ριος, το περιοδικό μας, οι συνεργάτες και όλο το προσωπικό του Ναού μας, απευθύνουμε τις πιο θερμές ευχές και την αγάπη μας στον Μακαριώτατο Πατέρα και Αρχιεπίσκοπό μας κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟ Β, και παρακαλούμε το Θεό να τον ευλογεί και να τον ενισχύει, ώστε να συνεχίσει να κρατά στα χέρια του το πηδάλιο του σκάφους της Εκκλησίας μας, για το καλό της ορθόδοξης χριστιανικής μας πατρίδος. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου πανηγυρίσαμε με ιδιαίτερη λαμπρότητα την ιερή μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδδαίου. Ο Απόστολος Ιούδας ήταν γιος του Ιωσήφ του Μνήστορος και αδελφός του Ιακώβου του Αδελφοθέου. Ανήκει στη χορεία των Δώδεκα Αποστόλων του Χριστού μας. Κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μεσοποταμία. Θεράπευσε τον άρχοντα της Εδέσσης τον Αύγαρο από την λέπρα που τον βασάνιζε, συνέχισε το κήρυγμά του στην πόλη Αραρά κι εκεί μαρτύρησε αφού οι άπιστοι τον κρέμασαν σε δέντρο και τον τόξευσαν μέχρι θανάτου. Η Ιερά Πανήγυρις του Αγίου έλαβε χώρα στο Ιερό Εικονοστάσι που είναι αφιερωμένο στην μνήμη του, στον προαύλιο χώρο των Αγίων Ισιδώρων. Την παραμονή της εορτής Πέμπτη 18 Ιουνίου έγινε η υποδοχή τεμαχίου Ιερού Λειψάνου του Αγίου και στην συνέχεια εψάλλει ο Πανηγυρικός Εσπερινός με την παρουσία πλήθους πιστών και στην συνεχεία ακολούθησε ιερά αγρυπνία την οποία τέλεσε π. Ηλίας Αντωνόπουλος. Το πρωί της κυριωνύμου ημέρα εψάλλει ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ενώ η κοσμοσυρροή ήταν μεγάλη. Ο εφημέριός μας σε όλες τις ακολουθίες της εορτής στους λόγους του μίλησε για τον βίο του Αγίου αλλά και για την αιτία που τοποθετήθηκε το εικοστάσι του Αγίου κατόπιν Θείας Οικονομίας. Κατά την διάρκεια της ημέρας δεν σταμάτησαν να έρχονται οι πιστοί ώστε να προσκυνήσουν την Εικόνα και το Ιερό Λείψανο του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδδαίου αλλά και την χάρη του Τιμίου Σταυρού που είχε τεθεί είς προσκύνηση και ευλογία. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας στις 7.30μ.μ εψάλλει ο μεθεόρτιος εσπερινός

20 και η παράκληση του Αγίου, ενώ μέχρι αργά το βράδυ συνεχιζόταν η συρροή του κόσμου για να προσκυνήσουν την Χάρη του Αγίου Αποστόλου και να ζητήσουν την μεσιτεία Του. Ας έχουμε όλοι τις πρεσβείες του προς τον Κύριό μας. Το Σάββατο 20 Ιουνίου το απόγευμα στις 6, σε εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού ATHENS 107,7 FM που παρουσιάζει η δημοσιογράφος Νατάσσα Κρητικού, προσκεκλημένοι ήταν ο εφημέριός μας π. Δημήτριος και μία ομάδα νέων του ναού μας για να μιλήσουν για το έργο που επιτελείται και τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στον Ιερό Ναό των Αγίων Ισιδώρων. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου εορτή του Γενεθλίου του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου ε- όρτασε το αριστερό κλίτος του εικονοστασίου της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού. Την Τρίτη 23 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα τελέσθηκε ο πανηγυρικός εσπερινός παρουσία πλήθους πιστών που προσήλθε για να προσκυνήσει την χάρη του Αγίου και μικρό τεμάχιο Ιερού του Λειψάνου. Το πρωί της εορτής εψάλη ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία την οποία παρακολούθησε πλήθος προσκυνητών. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας στις 7.30μ.μ εψάλη ο μεθεόρτιος εσπερινός και η παράκληση του Αγίου. Ας έχουμε όλοι τις πρεσβείες Του. Την Κυριακή 28 Ιουνίου μετά την Θεία Λειτουργία πραγματοποιήθηκε η 6η αιμοδοσία στο αρχονταρίκι του Ιερού μας Ναού αφού ο ναός διατηρεί τράπεζα αίματος στο Κρατικό Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» όπου υπεύθυνος της αιμοδοσίας είναι ο άοκνος εργάτης του ναού μας Λεωνίδας Παγιάτης διοικητικός προϊστάμενος του νοσοκομείου. Θερμά ευχαριστούμε τους αιμοδότες μας και τους ευχόμαστε ο Θεός να τους ευλογεί και οι Άγιοι Ισίδωροι να τους χαρίζουν πλούσια τα αγαθά τους

21 Την Δευτέρα 29 Ιουνίου τιμήσαμε τους Πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο στην Θεία Λειτουργία ενώ την Τρίτη 30 Ιουνίου εορτάσαμε την σύναξη των Αγίων 12 Αποστόλων. Ο Πέτρος μετά την Πεντηκοστή, κήρυξε στην Ιουδαία, την Αντιόχεια, τον Πόντο, τη Γαλατία, την Καππαδοκία, για να καταλήξει στη Ρώμη όπου είχε μαρτυρικό τέλος. Σταυρώθηκε με εντολή του Νέρωνα, με το κεφάλι προς τα κάτω. Ο Παύλος, ο «κλητός Απόστολος» έκανε αποστολικές περιοδείες στην Κύπρο, τη Μικρά Ασία, την Ελλάδα για να καταλήξει και αυτός στην Ρώμη όπου είχε μαρτυρικό τέλος δια αποκεφαλισμού. Επ ευκαιρία της εορτής στον λαμπαδάριο του ναού μας Απόστολο Παπαχρήστο, ευχόμαστε ο Κύριος να του χαρίζει υγεία και πρόοδο στη ζωή του. Επιμέλεια Νικόλαος Καββαθάς Η ανάγνωση της ευχής του Αγίου Ιούδα του Θαδδαίου

22 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ IOYΛΙΟΣ 2015 Τετάρτη 1 Ιουλίου Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού [7.30 π.μ.] Όρθρος & Θεία Λειτουργία-Αγιασμός Κυριακή 5 Ιουλίου Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Οσίου Αθανασίου εν Άθω [7.30 π.μ.] Όρθρος & Θεία Λειτουργία Τρίτη 7 Ιουλίου Αγίας μεγαλ. Κυριακής [7.30 π.μ.] Όρθρος & Θεία Λειτουργία Τετάρτη 8 Ιουλίου Αγίου μεγαλ. Προκοπίου [7.30 π.μ.] Όρθρος & Θεία Λειτουργία Κυριακή 12 Ιουλίου ΣΤ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Αγίας Βερονίκης [7.30 π.μ.] Όρθρος & Θεία Λειτουργία Παρασκευή 17 Ιουλίου Αγίας μεγαλ. Μαρίνης Σάββατο 18 Ιουλίου Αγίου Αιμιλιανού Κυριακή 19 Ιουλίου Ζ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Αγίων πατέρων Δ Οικ. Συνόδου [7.30 π.μ.] Όρθρος & Θεία Λειτουργία

23 Δευτέρα 20 Ιουλίου Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου Παρασκευή 24 Ιουλίου Αγίας μεγαλομάρτυρος Χριστίνας Σάββατο 25 Ιουλίου Κοίμησις Αγίας Άννης Κυριακή 26 Ιουλίου Η ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Αγίας Παρασκευής [7.30 π.μ.] Όρθρος & Θεία Λειτουργία Δευτέρα 27 Ιουλίου Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού Τρίτη 28 Ιουλίου Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΣΙΔΩΡΟΙ ΣΤΑ ΕΡΤΖΙΑΝΑ ΚΥΜΑΤΑ Κάθε Κυριακή και μεγάλες εορτές, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα μεταδίδονται ζωντανά από τον ραδιοφωνικό σταθμό Athens στα FM. Έτσι λοιπόν πέραν της αναμετάδοσης των ιερών ακολουθιών μέσω της ιστοσελίδας του ναού οι φίλοι μας μπορούν να μας ακούν και από τα ερτζιανά. Καλή ακρόαση. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ Για την ακρόαση του ραδιοφωνικού μας σταθμού απο συσκεύες Android και Iphone θα πρέπει να κάνετε τα εξής βήματα: 1) Από την συσκευή σας συνδεθείτε στο Play Store της Google ή στο App Store της Apple. 2) Κάντε αναζήτηση την εφαρμογή «Simple Radio by Streema» και τρέξτε την εγκατάσταση. 3) Ανοίξτε την εφαρμογή και στην επιλογή «Search» γράψτε «Agioi Isidoroi» 4) Η αναζήτηση θα βρει τον ραδιοφωνικό μας σταθμό και πατήστε ώστε να ξεκινήσει η μετάδοση. Καλή ακρόαση. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας Οι ιερές ακολουθίες μεταδίδονται ζωντανά από το διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του ναού. O Ι ε ρός Προ σκυ νη μα τι κός Να ός εί ναι ανοι κτός κά θε ημέ ρα. Κά θε Κυ ρια κή & με γά λες E ορ τές λει τουρ γεί έκ θε ση χρι στια νι κών βι βλί ων. Πα ρα δί δο νται δω ρε άν μα θή μα τα βυ ζα ντι νής μου σι κής & αγιο γρα φί ας. Κά θε Κυ ρια κή λει τουρ γεί Κα τη χη τι κό

24 ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΗΘΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟ Αυτό που μας κάνει άξιους να ονομαζώμεθα άνθρωποι, είναι να έχομε μαζί μας παρούσα την αληθινή λογική. Όταν μας λείπει το λογικό, τότε διαφέρομε από τα άλογα ζώα, μόνον ως προς την διάπλαση του σώματος και τη φωνή. Ας αναγνωρίσει λοιπόν ο μυαλωμένος άνθρωπος, ότι (εξ αιτίας του λογικού, του πνευματικού του μέρους) είναι αθάνατος και θα μισήσει (τότε) κάθε αισχρή επιθυμία, που γίνεται αιτία του (πνευματικού) θανάτου στους ανθρώπους. ΑΛΗΘΙΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Όπως κάθε τέχνη διαμορφώνει διακοσμητικά την ύλη που χρησιμοποιεί κι επιδεικνύει έτσι την αρετή της, όπως π.χ. αυτός που επεξεργάζεται το ξύλο ή ο άλλος το χαλκό και άλλος το χρυσό και τον άργυρο, έτσι κι εμείς, όταν ακούμε για την καλή ζωή και την ενάρετη και αρεστή στο Θεό συμπεριφορά, οφείλουμε να φανερώνουμε ότι είμαστε στ αλήθεια άνθρωποι, δηλαδή όντα λογικής ψυχής (στη διάθεση και στις αντιδράσεις μας) και όχι μονάχα ως προς τη διάπλαση του σώματος. Η αληθινά λογική και θεοφιλής ψυχή, γνωρίζει αμέσως ποια θέση να πάρει σ όλα τα ζητήματα της ζωής. Και παρακαλεί τρυφερά για επιείκεια το Θεό και Τον ευχαριστεί ειλικρινά γιατί όλη της η ορμή και η διάνοια είναι προς το Θεό. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ Όπως οι κυβερνήτες κατευθύνουν σκόπιμα το πλοίο ώστε να μη το προσαράξουν σε ύφαλο πέτρα ή σε κάποιον σκόπελο, έτσι και όσοι έχουν ζήλο για την ενάρετη ζωή, ας εξετάζουν με επιμέλεια ποια πρέπει να κάνουν και ποια ν αποφεύγουν. Και να θεωρούν ότι τους συμφέρουν οι αληθινοί και θείοι νόμοι, ώστε να κόψουν τις πονηρές ενθυμήσεις (λογισμούς) της ψυχής Επιμέλεια π. Χαράλαμπος Βαρβαγιάννης

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ο σύγχρονος ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: Ψωμιά, Δημητριακά, Ρύζι και Μακαρόνια (6 με 11 μερίδες): Οι υδατάνθρακες παίζουν βασικό ρόλο σε όλα τα διαιτολόγια.

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άγιο Βάπτισμα είναι το πρώτο Μυστήριο της Εκκλησίας, διά του οποίου ο άνθρωπος αναγεννάται στην αιώνια ζωή, γίνεται μέλος του σώματος του σταυρωμένου και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Πήρα ένα Α και το έκανα Αστέρι. Σαν τ αστέρι το λαμπρό εκείνο που οδήγησε τους Μάγους μια φορά στου Χριστού, στης Παναγιάς την Άγια Φάτνη και που σκόρπισε το φως και τη χαρά.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες

Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες ΜΉΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΏΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ, ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2011 Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες Ο Πατέρας μας στους Ουρανούς μας προσέταξε να είμαστε ευγνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που νοιάζεται για όλους Ο Αγιος Ιωάννης ο Ελεήμων Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην πόλη της Άμαθούντας*. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς χριστιανοί. Ο πατέρας του ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ OΜΩΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ; Οι άνθρωποι όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν ανάγκη από τροφή και νερό, για να μεγαλώσουν σωστά.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ OΜΩΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ; Οι άνθρωποι όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν ανάγκη από τροφή και νερό, για να μεγαλώσουν σωστά. ΔΙΑΤΡΟΦΗ Γ 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ OΜΩΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ; Οι άνθρωποι όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν ανάγκη από τροφή και νερό, για να μεγαλώσουν σωστά. λάδι Στη διατροφή εμπλέκονται οι γονείς, τα παιδιά, οι μάγειροι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Τι είναι άγχος: Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά το μυαλό και το σώμα σας σε κάθε νέα απειλητική ή συγκινησιακή ( συναρπαστική ) κατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

«Εγώ είμαι η Αγάπη και μέσα στην Αγάπη βρίσκεται η μητρότητα και η πατρότητα Μου»

«Εγώ είμαι η Αγάπη και μέσα στην Αγάπη βρίσκεται η μητρότητα και η πατρότητα Μου» Ο Θεός, η παγκόσμια Μάνα! (Θείο κήρυγμα στη γιορτή της μητέρας) Πρόλογος Οι άνθρωποι, αναγνωρίζοντας το μεγαλύτερο δώρο, που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, σήμερα επέλεξαν αυτήν την ημέρα, για να γιορτάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΕΦΗΒΕΙΑ- ΑΝΑΓΚΕΣ v Επιτάχυνση ρυθμού ανάπτυξης v Ωρίμανση και αύξηση ιστών v Αποκτά το 20% του ύψους και το 50% του βάρους του ενήλικα, ενώ οι μύες, ο όγκος του αίματος και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος www.panosplatritis.com Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή;

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ξεκίνησε μία μεγάλη έρευνα, γνωστή ως η μελέτη των 7 χωρών, όπου μελετήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες ανθρώπων από τις εξής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά.

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. illbehonest.com/greek Tim Conway Αδέλφια, λέει πιάστε δουλειά Αδέλφια, αυτό είναι που μας λέει εδώ. Κοίταξε το επόμενο πράγμα που είναι στο εδάφιο 28

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας

Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας Τα κενά μπορούν να είναι μια υπενθύμιση του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να βελτιωθούμε ή, αν τα αγνοήσουμε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

για τους µαθητές της 2ας ηµοτικού

για τους µαθητές της 2ας ηµοτικού για τους µαθητές της 2ας ηµοτικού ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2006 2 Αυτό το βιβλίο εργασίας ανήκει στ... µαθητ Αντώνης Καφάτος Καθηγητής Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Τµήµα Ιατρικής Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποιον θεωρείτε ιδανικότερο αριθμό γευμάτων στη διάρκεια της ημέρας; 3 (2 μεγάλα και 1 μικρό) 4 (2 μεγάλα και 2 μικρά) 5 (3 μεγάλα και 2 μικρά)

2. Ποιον θεωρείτε ιδανικότερο αριθμό γευμάτων στη διάρκεια της ημέρας; 3 (2 μεγάλα και 1 μικρό) 4 (2 μεγάλα και 2 μικρά) 5 (3 μεγάλα και 2 μικρά) 1. Ποιον θεωρείτε καλύτερο τρόπο, ώστε ένας αθλητής μειώσει το βάρος του; Να κάνει πιο έντονη προπόνηση Να κάνει περισσότερα μικρά γεύματα 2. Ποιον θεωρείτε ιδανικότερο αριθμό γευμάτων στη διάρκεια της

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.18) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει η Ράνια Σαμαρά, Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

Γράφει η Ράνια Σαμαρά, Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Γράφει η Ράνια Σαμαρά, Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Σε προηγούμενα άρθρα μιλήσαμε για τη σχέση σωστής διατροφής και αθλητισμού, διακρίναμε τη σημαντικότητα του ρόλου που διαδραματίζει και επικεντρωθήκαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ποια η χρησιμότητα των πρωτεϊνών;

Ποια η χρησιμότητα των πρωτεϊνών; ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Τι είναι οι πρωτεϊνες; Η ονομασία πρωτεϊνες προέρχεται από το ρήμα πρωτεύω και σημαίνει την εξαιρετική σημασία που έχουν οι πρωτεϊνες για την υγεία του ανθρώπινου σώματος. Από την εποχή των Ολυμπιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας,

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, ZORBA PHOTOS REMARKS Delivered in Greek by Emmanuel Velivasakis at the Conclusion of the Zorba the Greek Play. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, Λέγομαι Μανώλης Βεληβασάκης, και είμαι

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Στην Αγορά των αρχαίων Αθηναίων (με τον Κ. Βέτση), Γνώση, Αθήνα 19893, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 20064 (έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη) Αρχαιολογία Ένα ταξίδι στο παρελθόν, οδηγός για παιδιά, Κέδρος,

Διαβάστε περισσότερα

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει < Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Συγγραφή παραμυθιού: Εύα Στεφανάτου, εκπ/κός, υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Π.Ε. Ν. Ηρακλείου Επιμέλεια εικονογράφησης & ηλεκτρονική επεξεργασία: Εύα Στεφανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου,

Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Νεοκαισαρείας του θαυματουργού Μετά από την προσκυνηματική εκδρομή εκατόν είκοσι μελών των Ενοριών Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) Η Εκκλησία, στην οποία είναι ο χώρος που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, περιλαμβάνεται στη θεϊκή κυριαρχία πάνω στο χρόνο. Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3 mp3-1 mp3-2 mp3-3 mp3-4 mp3-5 mp3-6 mp3-7 mp3-8 mp3-9 mp3-10 mp3-11 mp3-12 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3 ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ (18 mp3) (ΠΟΙΚΙΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE 2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE FUNDRAISER FOR FR. KYRIAKOS AXARIDES FEBRUARY 8, 2009 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Κυριακη 1 Μαρτιου 2009 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ ευτερα 2 Μαρτιου 2009 ΚΑΘΕΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΑΡΧΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ.

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ένα πρωινό, ξύπνησε ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΩΣΤΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΩΣΤΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΩΣΤΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Τα παιδιά ρυθμίζουν τη λήψη τροφής έτσι ώστε να ταιριάζει με τις σωματικές ανάγκες σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

TAEKWONDO & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

TAEKWONDO & ΔΙΑΤΡΟΦΗ TAEKWONDO & ΔΙΑΤΡΟΦΗ Εργασία της Ειρήνης Καλλιντεράκη Μαθήτρια Τ.Α.Δ. - 2 ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης Αθλήτρια Α.Σ. ΑΙΑΝΤΑ Αγ. Δημητρίου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Το Taekwondo είναι μία

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Πως μπορώ να υποστηρίξω τον άνθρωπό μου. να αντιμετωπίσει το λέμφωμα;

Πως μπορώ να υποστηρίξω τον άνθρωπό μου. να αντιμετωπίσει το λέμφωμα; Πως μπορώ να υποστηρίξω τον άνθρωπό μου να αντιμετωπίσει το λέμφωμα; Το λέμφωμα είναι δυνητικά ιάσιμη νόσος Με την επιστημονική συνεργασία του Αιματολογικού Τμήματος, Γ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Ελισάβετ Κουκουμάκα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Φώτης 2. Μαμά 3. Δεσποινίς Σούλα 4. Οφθαλμίατρος 5. Μπαμπάς 6. Πετράκης 7. Παιδί της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

Ιδέες για ένα σωστό πρωινό

Ιδέες για ένα σωστό πρωινό Ιδέες για ένα σωστό πρωινό Υγιεινή Διατροφή Ισορροπία Ποικιλία Μέτρο Ομάδες τροφίμων Γάλα-γαλακτοκομικά προϊόντα (γιαούρτι) Φρούτα-απλοί υδατάνθρακες Λαχανικά (κυρίως πράσινα φυλλώδη) Ψωμί-αμυλώδη τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε.

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε. Μάχη Νικολάρα: Θα μιλήσουμε για τον τομέα της εκπαίδευσης από μια άλλη σκοπιά. Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας εχθές ανέτρεψαν κατά κάποιο τρόπο τον προγραμματισμό αυτής της εκπομπής, όμως όλα

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα