ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΤΩΝ - ΛΟΥΤΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013 (απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων Λούτσας του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος της 14 ης συνεδρίασης της ) ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την προτεινόμενη από το ΥΠΕΚΑ, τμηματική οριοθέτηση, μη υφιστάμενου φυσικού ρέματος, περιοχής <έτος πλατύ χωράφι> εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος. Στα Σπάτα, σήμερα, την 20η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων Λούτσας του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος, συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων Λούτσας του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος, ύστερα από την από 44877/ πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων - Λούτσας κ. Γιαννάτου Σωτήριου του Αναστασίου, που επιδόθηκε στα μέλη, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε τηλεφωνικά.. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οχτώ (8 ) μέλη, ήτοι: Ο πρόεδρος του συμβουλίου κ. Γιαννάτος Σωτήριος του Αναστασίου και τα μέλη κκ: Γκίκα Ελένη του Αναστάσιου, Στάμου Βασίλειος του Πέτρου, Βούλγαρης Άγγελος του Ανδρέα,Λουκάς Αθανάσιος του Δημητρίου, Μαργέτης Βασίλειος του Χρίστου,Φράγκου Ελένη του Γεωργίου και Τούντα Μαρία του Σωτηρίου Απουσίαζαν αν και είχαν προσκληθεί νόμιμα τα μέλη κκ: Γκίκα Μαρία του Ανδρέα, Μάρκου Κωνσταντίνος του Θεοφάνη και Τσούρης Παντελής του Σωτηρίου. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Παπασίμο Κων/νο, υπάλληλο του Δήμου.

2 Στην ημερήσια διάταξη και με αριθμό 1 ο έκτακτο έγινε ομόφωνα δεκτό και το θέμα που αναφέρεται στην περίληψη της επικεφαλίδας και το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 1 ο. Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου αναφέρει, μεταξύ άλλων: Ως γνωστόν και επί του από εγγράφου του ΥΠΕΚΑ, με το οποίο έγγραφο διαβιβάστηκε στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος ο σχετικός φάκελος της μελέτης οριοθέτησης τμήματος του ρέματος Ραφήνας στην περιοχή της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ΕΕΛ Βορείων Μεσογείων του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος, είχε ληφθεί η υπ αριθ. 47/ απόφασή μας με την οποία, απόφαση, είχαμε απορρίψει την πρόταση αυτή του Υ.Π.Ε.Κ.Α για την τμηματική οριοθέτηση του ρέματος Ραφήνας του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος. Το ΣτΕ με την υπ αριθ. 206/2013 στην γνωμοδότησή του αναφερόμενο στην υπ αριθ. 47/2011 απόφασή μας, αναφέρει ότι η απόφασή μας ήταν αρνητική χωρίς όμως αιτιολογία.. Στο ΣτΕ έχει υποβληθεί πάλι το ίδιο σχέδιο Π/Δτος με πρόταση του ΥΠΕΚΑ σύμφωνα με το διάγραμμα ( αριθ. Σχεδίου ΟΡ-1.2 κλίμακα 1: 2000, Νοέμβριος ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ. ) για τμηματική οριοθέτηση υφισταμένου δήθεν φυσικού ρέματος στη θέση, <έτος πλατύ χωράφι> και μετονομαζόμενου από το ΥΠΕΚΑ σε ρέμα Ραφήνας,. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα το πλάτος της τμηματικής οριοθέτησης, στο ελάχιστο προβλέπεται 90 μέτρα και στο μέγιστο 318 μέτρα πλάτος. Κάτοικοι ιδιοκτήτες κλήρων της αγροτικής Νομοθεσίας Αγροκτήματος <ΒΟΥΡΒΑ> στην θέση <έτος πλατύ χωράφι>, υπέβαλλαν τις υπ αριθ. πρωτ: και 45513/ αιτήσεις προς το Τοπικό Συμβούλιο Δημοτικής Ενότητας Σπάτων προκειμένου να λάβει σχετική απόφαση. Είναι γνωστό σε όλους τους κατοίκους της περιοχής ότι ουδέποτε υπήρξε φυσικό ρέμα στη θέση <έτος πλατύ χωράφι> εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος. Το φυσικό ρέμα τελείωνε στην οδό Σπάτων Πικερμίου και από εκεί τα νερά διαχέονταν στα αμπέλια, πλημμυρίζοντας ενίοτε τις καλλιέργειες.

3 Ο όγκος των υδάτων αυξήθηκε από το έτος 2004 και εντεύθεν, εξαιτίας ανθρώπινης παρέμβασης και συγκεκριμένα από τα έργα της Αττικής Οδού και από τα έργα διευθέτησης υδάτων του Ποδονίφτη. Για το λόγο αυτό, την αύξηση των υδάτων δηλαδή, το έτος 2004 η Δημοτική Αρχή του πρώην Δήμου Σπάτων προέβη αυθαίρετα στην διάνοιξη καναλιού με σκαπτικό μηχάνημα, εντός των ιδιοκτησιών, από την Λ. Σπάτων Πικερμίου έως την περιοχή <έτος πλατύ χωράφι>. Τούτο, η αύξηση των υδάτων και των πλημμυρικών φαινομένων, σε περιοχή που προφανώς δεν υφίστατο ρέμα, είχε προβλεφθεί ήδη στην ΚΥΑ / περί: <<Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο <<Σήραγγα Εκτροπής Τμήματος Λεκάνης Απορροής Ποδονίφτη προς Ρέμα Παναγίτας>> όπου στο σημείο 5 α αναφέρει <να υλοποιηθούν άμεσα τα έργα στο ρέμα Ραφήνας που θα υποδεχθούν τα νερά του Ποδονίφτη για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή>> Στο από Ιανουάριος 2001 Διάγραμμα αποτύπωσης της ΕΥΔΑΠ (αριθμός σχεδίου ΑΝ2/Ρ6, κλίμακα 1:500, μελετητής: ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ <Ν. ΚΟΝΤΟΣ Α. ΚΟΥΡΕΤΑΣ- Α. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ >& ΒΑΞΕΒΑΝΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) η περιοχή αναφέρεται ορθά <πλατύ χωράφι> ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΠΑΤΩΝ, ενώ κατόπιν μετονομάζεται αυθαίρετα σε τμήμα Ρέματος Ραφήνας ( αριθ. σχεδίου ΟΡ-1.2 κλίμακα 1: 2000, Νοέμβριος ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ. ). Κατόπιν των ανωτέρω καλούμε το τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων Λούτσας για την λήψη σχετικής απόφασης.. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΑΤΩΝ ΛΟΥΤΣΑΣ αφού άκουσε τα ανωτέρω, τους παριστάμενους αιτούντες πολίτες στους οποίους δόθηκε ο λόγος,έλαβε υπόψή του : - την υπ αριθ. 47/2011 απόφασή του, - την υπ αριθ. 206/2013 γνωμοδότηση του ΣτΕ, - την υπ αριθ. Α/200/00/01/5776/ απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με την οποία ακυρώθηκαν τα νέα οδικά έργα και ως εκ τούτου παραμένει σε ισχύ η χάραξη του άξονα Σταυρού Ραφήνας που προβλέπεται στη ΖΟΕ Μεσογείων - ΦΕΚ 199Δ /2003- όπως και στο διάγραμμα του υπ αριθ, 1121/ Δ, φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. - το απόσπασμα πρακτικών της 11 ης συνεδρίασης της Ε.Ε (θέμα 2) του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας,(χωροθέτηση της ΕΛ Σταυρού Ραφήνας Ν.2833/2000- σε εξέλιξη

4 διαδικασία θεσμοθέτησης της μελέτης ΖΟΕ Μεσογείων παράλληλη εκπόνηση μελετών οδοποιίας του έργου. - την υπ αριθ / ΚΥΑ, ΠΕΧΩΔΕ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, η οποία επιβάλλει έργα διευθέτησης στον με προέγκριση χωροθετημένο άξονα της ροής των υδάτων (Περιφέρεια Αττικής ΠΕ.ΧΩ οικ.3069 Φ 5-4/ ) και του οποίου η ζώνη φαίνεται εν επαφή με τον συγκοινωνιακό άξονα Σταυρού Ραφήνας στο ΦΕΚ 1121 Δ / το υπ αριθ, 1121/ Δ φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (αναστολές οικοδομικών εργασιών και έκδοσης οικοδομικών αδειών στον συγκοινωνιακό άξονα Σταυρού Ραφήνας με Προαστιακό και ο οποίος έχει χωροθετηθεί με το Ν. 2833/2000 ΦΕΚ 150 Α- - το υπ αριθ, 199 Δ/ φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ΖΟΕ Μεσογείων, (πρόβλεψη άξονα ΕΛ Σταυρού Ραφήνας σήμανση επί χάρτη με ταυτόχρονη μη σήμανση ρέματος χάρτης 1: ) - τις μέχρι τώρα διαβουλεύσεις μεταξύ Δήμου Σπάτων, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΕΥΔΑΠ, μελετητών με τις οποίες είχαν γίνει δεκτές οι προτάσεις του Δήμου Σπάτων (ΖΟΕ Μεσογείων, Άξονας Σταυρού Ραφήνας,, Ζώνη διευθέτησης υδάτων εκτροπής Ποδονίφτη, χωροθετήσεις κλπ) - και μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Απορρίπτει την τμηματική οριοθέτηση του δήθεν υφιστάμενου φυσικού ρέματος στη θέση <έτος πλατύ χωράφι > (ρέματος Ραφήνας κατά την ΕΥΔΑΠ) εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος, όπως προτείνεται στην μελέτη με στοιχεία : αριθ. σχεδίου ΟΡ-1.2 κλίμακα 1: 2000, Νοέμβριος ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ. ), διότι: Α) έως το έτος 2004 δεν υφίστατο φυσικό ρέμα και το ρέμα δημιουργήθηκε από ανθρώπινη παρέμβαση εξαιτίας των έργων της Αττικής Οδού και της εκτροπής του Ποδονίφτη,( ΚΥΑ / ). Β) η οριοθέτηση γίνεται εντός ιδιοκτησιών, κλήρων αγροκτήματος <ΒΟΥΡΒΑ> που παραχωρήθηκαν στους κατοίκους από το Υπουργείο Γεωργίας βάσει των κυρωμένων

5 διαγραμμάτων διανομής ( ) και τους οποίους κλήρους περιλαμβάνει εξ ολοκλήρου η προτεινόμενη οριοθέτηση από το ΥΠΕΚΑ, θεωρώντας τους ως ρέμα. Γ) Η προτεινόμενη οριοθέτηση εφαρμόζεται πάνω σε δύο τμήματα της κύριας δημοτικής οδού που οδηγεί από την πόλη των Σπάτων στην περιοχή <έτος πλατύ χωράφι>,( την οποία οδό εκλαμβάνει ως ρέμα), όπως αυτή εμφαίνεται στο ΦΕΚ 62Δ/1997 καθώς και επί δύο τμημάτων του συγκοινωνιακού άξονα Ε.Α ΣΤΑΥΡΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ με ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ όπως εμφαίνεται αυτός στο ΦΕΚ 199Δ/2003 (χάρτης 1: ΖΟΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ αριθμός ), στο ΦΕΚ 1121/Δ/2002 και ο οποίος προηγούμενα έχει χωροθετηθεί με το Ν. 2833/2000 ΦΕΚ 150 Α και φαίνεται στο συνημμένο χάρτη. 2. Προτείνει την άμεση υλοποίηση των έργων για την συνολική διευθέτηση των υδάτων που προέκυψαν λόγω των έργων της Αττικής Οδού και κυρίως της εκτροπής του Ποδονίφτη, σύμφωνα με την υποχρέωση που προβλέπεται από τον Περιβαλλοντικό όρο 5 α της ΚΥΑ / για την εκτροπή των υδάτων του Ποδονίφτη και που εξαιτίας της μη υλοποίησης των έργων διευθέτησης των υδάτων είχαμε τις καταστροφικές πλημμύρες το έτος 2012 (καταστροφή γέφυρας επί της Λ. Σπάτων Πικερμίου και γέφυρας Αθηνών Σπάτων στο σημείο που διακόπηκαν τα έργα διευθέτησης που προβλέπονταν ως άνω και επί της οποίας πρόσφατα για λόγους ασφαλείας απαγορεύτηκε η κυκλοφορία ). Η απόφαση αυτή να υποβληθεί στο ΣτΕ. Προς το σκοπό αυτό συντάχθηκε η απόφαση αυτή από το πρακτικό και υπογράφεται Σπάτα 25 /11/2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Γιαννάτος Σωτήριος του Αναστασίου Γκίκα Ελένη του Αναστάσιου Στάμου Βασίλειος του Πέτρου Βούλγαρης Άγγελος του Ανδρέα Λουκάς Αθανάσιος του Δημητρίου Μαργέτης Βασίλειος του Χρίστου Τούντα Μαρία του Σωτηρίου. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

6

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 076/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Σπάτα, 13.10.2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ ΑΤ Ι Α Αριθ. πρωτ: 36032 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Γραφείο

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Σπάτα, 13.10.2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ ΑΤ Ι Α Αριθ. πρωτ: 36032 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Γραφείο ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Σπάτα, 13.10.2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ ΑΤ Ι Α Αριθ. πρωτ: 36032 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Γραφείο Δημάρχου Ταχ. Δ/νση : B.Παύλου & Δημάρχου Χρ. Μπέκα Σπάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Σπάτα, 03.02.2015

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Σπάτα, 03.02.2015 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ ΑΤ Ι Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Γραφείο Δημάρχου Ταχ. Δ/νση : B.Παύλου & Δημάρχου Χρ. Μπέκα Σπάτα Ταχ. Κώδικας: 190 04 Τηλέφωνο : 213-2007300 FAX : 210 6633311

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/26-07-2011 Αριθμός Απόφασης 46/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/26-07-2011 Αριθμός Απόφασης 46/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/26-07-2011 Αριθμός Απόφασης 46/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 26 Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα Ταχ. Κώδικας: 190 04, Σπάτα Πληροφορίες: Fax: 210 6633311

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 05-04-2012 Αριθμ. Πρωτ: 661 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012 ΘΕΜΑ 21 ο : «Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 3 ης / 24-3-2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 3 ης / 24-3-2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Απόφασης: 8/2015 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 3 ης / 24-3-2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 4-6-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 6 Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 15ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 15ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 15ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 στην Κέρκυρα. Αριθ. Απόφασης 149-15/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 146

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 146 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 15 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 11 ης Ιουνίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 154/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ 9 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ 9 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 9 Ο «Γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Τροποποίηση της Υ.Α. αριθ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 7

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 18 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 15 ης Ιουλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 194/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 23 ης /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη Μήλο σήμερα, 21/11/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 το Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΘΕΜΑ 22 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου δύο αστέρων (2*), με την ονομασία GOLDEN BEACH, φερόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 171. Έγκριση τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 171. Έγκριση τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 171 Έγκριση τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων. Πρακτικό της με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 291/2012 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Τα παρακάτω αποτυπώνονται στο Χάρτη Π.2: Χρήσεις γης και προστασία περιβάλλοντος). Π.2.1 ΓΕΝΙΚΑ Στο παρόν κεφάλαιο εξειδικεύονται οι προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 9/14-09-2011 Αριθμός Απόφασης 57/2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 9/14-09-2011 Αριθμός Απόφασης 57/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 9/14-09-2011 Αριθμός Απόφασης 57/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 14 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμόν 2/2014 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Στο Άστρος και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 21/2014

Αρ. Απόφασης: 21/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 10 ης 16/7/2014 Kατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 077/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. Έγκριση προτεινόμενων περιβαλλοντικών όρων του έργου «ξενοδοχειακή. 3. Έγκριση Προτεινόμενων Περιβαλλοντικών Όρων για την τροποποίηση της

2. Έγκριση προτεινόμενων περιβαλλοντικών όρων του έργου «ξενοδοχειακή. 3. Έγκριση Προτεινόμενων Περιβαλλοντικών Όρων για την τροποποίηση της ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο Σήμερα 24 Οκτωβρίου 2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 συνήλθε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων στην αίθουσα συνεδριάσεών του μετά την υπ αριθμό 553/20-10-2008 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα