Οδηγ ς χρήσης. PC 300PL Τ πος 6565

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγ ς χρήσης. PC 300PL Τ πος 6565"

Transcript

1 Οδηγς χρήσης PC 300PL Τπος 6565

2

3 Οδηγς χρήσης PC 300PL Τπος 6565

4 Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις γενικές πληροϕορίες στο Παράρτηµα C, Εγγυήσεις προϊντων και σηµειώσεις στη σελίδα 163. ετερη Έκδοση (Σεπτέµβριος 1999) Η ακλουθη παράγραϕος δεν ισχει στο Ηνωµένο Βασίλειο ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία οι ροι αυτοί αντιβαίνουν στην τοπική νοµοθεσία: Η INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΩΣ ΕΧΕΙ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙ ΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. Η νοµοθεσία ορισµένων κρατών δεν επιτρέπει την αποποίηση ρητών ή σιωπηρών εγγυήσεων σε ορισµένες συναλλαγές και, εποµένως, η δήλωση αυτή µπορεί να µην ισχει για εσάς. Η έκδοση αυτή ενδέχεται να περιέχει τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραϕικά λάθη. Κατά διαστήµατα, οι πληροϕορίες που περιέχονται στην έκδοση αλλάζουν. Οι αλλαγές αυτές ενσωµατώνονται σε επµενες εκδσεις της έκδοσης. Η IBM µπορεί να προβεί οποιαδήποτε στιγµή σε βελτιώσεις ή/και τροποποιήσεις προϊντων ή/και προγραµµάτων που περιγράϕονται σε αυτή την έκδοση. Η έκδοση αυτή δηµιουργήθηκε για προϊντα και υπηρεσίες που παρέχονται στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Η IBM µπορεί να µην παρέχει σε άλλες χώρες προϊντα, υπηρεσίες ή λειτουργίες που αναϕέρονται στο παρν έγγραϕο και οι πληροϕορίες υπκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Για πληροϕορίες σχετικά µε τα προϊντα, τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες που παρέχονται στην περιοχή σας, συµβουλευτείτε τον τοπικ εκπρσωπο της IBM. Οποιαδήποτε αιτήµατα για τεχνικές πληροϕορίες σχετικά µε τα προϊντα της IBM θα πρέπει να απευθνονται σε µεταπωλητή ή εκπρσωπο µάρκετινγκ της IBM. Copyright International Business Machines Corporation Με την επιϕλαξη παντς δικαιώµατος.

5 Περιεχµενα Πληροϕορίες σχετικά µε την ασϕάλεια ix Πληροϕορίες σχετικά µε την ασϕάλεια του modem x ήλωση σχετικά µε τις προδιαγραϕές των συσκευών laser x Σηµείωση σχετικά µε τη µπαταρία λιθίου xi Σχετικά µε αυτ το εγχειρίδιο xiii Συναϕείς πληροϕορίες xiii Κεϕάλαιο 1. Συνοπτική παρουσίαση του PC 300PL και του PC 300GL της IBM Αναγνώριση του υπολογιστή σας Επιτραπέζιο µοντέλο Μοντέλο tower Χαρακτηριστικά Προδιαγραϕές: Επιτραπέζιο µοντέλο Προδιαγραϕές: Μοντέλο tower Κεϕάλαιο 2. Εγκατάσταση του υπολογιστή Επιλογή της θέσης εγκατάστασης του υπολογιστή Οργάνωση του χώρου εργασίας σας Άνεση Αντανακλάσεις και ϕωτισµς Εξαερισµς Ηλεκτρικές πρίζες και µήκος καλωδίων Συνδέσεις καλωδίων και θέσεις διακοπτών Υποδοχές επιτραπέζιου µοντέλου Υποδοχές µοντέλου tower Θέση του διακπτη επιλογής τάσης Σνδεση των καλωδίων Εκκίνηση του υπολογιστή Ολοκλήρωση της εγκατάστασης Εγκατάσταση άλλου λειτουργικο συστήµατος Υπολογιστές χωρίς προεγκατεστηµένο λογισµικ Κεϕάλαιο 3. Χρήση και ϕροντίδα του υπολογιστή σας Κουµπιά και ϕωτεινές ενδείξεις Εκκίνηση του υπολογιστή Τερµατισµς του υπολογιστή Χρήση δισκετών Μεταχείριση και αποθήκευση των δισκετών Τοποθέτηση και αϕαίρεση δισκετών Προστασία δισκετών απ εγγραϕή Χρήση της µονάδας CD ROM Μεταχείριση CD Copyright IBM Corp iii

6 Φρτωση CD Λειτουργίες διαχείρισης συστήµατος Wake on LAN Alert on LAN RPL (Remote Program Load) και DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Remote Administration LANClient Control Manager (LCCM) System Migration Assistant (SMA) Desktop Management Interface (DMI) Wake on Ring Χρήση των λειτουργιών ασϕάλειας Χρήση λουκέτου Χρήση προστατευτικο κοχλία σχήµατος U ιακπτης απαγρευσης εγγραϕής σε δισκέτες Μονάδα σκληρο δίσκου SMART III Προστασία απ ιος Κλείδωµα πληκτρολογίου Πρσθετες λειτουργίες ασϕάλειας του PC 300PL Χρήση των λειτουργιών της οθνης Προγράµµατα οδήγησης οθνης Αλλαγή των ρυθµίσεων της οθνης Χρήση συσκευών ήχου Ενηµέρωση προγραµµάτων συστήµατος Φροντίδα του υπολογιστή Σηµαντικές οδηγίες Καθαρισµς του υπολογιστή Μεταϕορά του υπολογιστή Κεϕάλαιο 4. Χρήση του προγράµµατος Configuration/Setup Utility 43 Έναρξη και χρήση του προγράµµατος Configuration/Setup Utility Εξέταση και αλλαγή ρυθµίσεων Έξοδος απ το πργραµµα Configuration/Setup Utility Χρήση κωδικών πρσβασης Χρήση κωδικο πρσβασης εκκίνησης Χρήση κωδικο πρσβασης διαχειριστή Χρήση συνλων χαρακτηριστικών ασϕάλειας ανά συσκευή Χρήση της λειτουργίας Enhanced Security Χρήση του αριθµο σειράς του επεξεργαστή Pentium III Άλλες ρυθµίσεις στο πργραµµα Configuration/Setup Utility Αλλαγή της ταχτητας του πληκτρολογίου Ορισµς σειράς εκκίνησης µονάδων Ρυθµίσεις που επηρεάζουν τη διαδικασία εκκίνησης Ρθµιση της λειτουργίας Remote Administration Τιµές IRQ και DMA πρων του συστήµατος Λειτουργίες διαχείρισης ενέργειας Συνοπτική παρουσίαση των ρυθµίσεων δικτου iv Οδηγς χρήσης για το PC 300PL και το PC 300GL

7 Κεϕάλαιο 5. Εγκατάσταση προαιρετικών εξαρτηµάτων Χρήση συσκευών ευαίσθητων στο στατικ ηλεκτρισµ ιαθέσιµα προαιρετικά εξαρτήµατα Απαραίτητα εργαλεία Αϕαίρεση του καλµµατος επιτραπέζιο µοντέλο Εντοπισµς εξαρτηµάτων επιτραπέζιο µοντέλο Μετακίνηση του τροϕοδοτικο επιτραπέζιο µοντέλο Αϕαίρεση του καλµµατος µοντέλο tower Εντοπισµς εξαρτηµάτων µοντέλο tower Μετακίνηση του τροϕοδοτικο µοντέλο tower Εργασίες µε προαιρετικά εξαρτήµατα στην πλακέτα συστήµατος Πρσβαση στην πλακέτα συστήµατος Αναγνώριση τµηµάτων της πλακέτας συστήµατος Εργασίες µε τη µνήµη Ρθµιση διακπτη απαγρευσης εγγραϕής σε δισκέτες Εργασίες µε προσαρµογείς Προσαρµογείς PCI Υποδοχές προσαρµογέων Εγκατάσταση προσαρµογέων επιτραπέζιο µοντέλο Εγκατάσταση προσαρµογέων µοντέλο tower Εργασίες µε εσωτερικές µονάδες Εσωτερικές µονάδες Προδιαγραϕές µονάδων Καλώδια ρεµατος και σήµατος για τις εσωτερικές µονάδες Εγκατάσταση εσωτερικών µονάδων επιτραπέζιο µοντέλο Εγκατάσταση εσωτερικών µονάδων µοντέλο tower Εγκατάσταση προστατευτικο κοχλία σχήµατος U Ολοκλήρωση της εγκατάστασης Τοποθέτηση του καλµµατος του υπολογιστή και σνδεση των καλωδίων Ενηµέρωση των ρυθµίσεων του υπολογιστή Ρθµιση προσαρµογέων Plug and Play Έναρξη του προγράµµατος Configuration/Setup Utility Ρθµιση συσκευών εκκίνησης Κεϕάλαιο 6. Επίλυση προβληµάτων Αυτµατος έλεγχος κατά την εκκίνηση (POST) ιαδικασία ανάλυσης προβληµάτων (MAP) Κωδικοί και µηνµατα σϕαλµάτων των διαγνωστικών προγραµµάτων 117 Σϕάλµατα POST Προειδοποιητικά ηχητικά σήµατα POST Πίνακες επίλυσης προβληµάτων µε τις συσκευές Προβλήµατα µε τη µονάδα δισκέτας Προβλήµατα µε την οθνη Γενικά προβλήµατα Περιοδικά προβλήµατα Πληκτρολγιο, ποντίκι ή συσκευή κατάδειξης Περιεχµενα v

8 Προβλήµατα µνήµης Προβλήµατα µε προαιρετικές συσκευές Προβλήµατα µε την παράλληλη θρα Προβλήµατα µε τη σειριακή θρα Προβλήµατα µε τον εκτυπωτή Προβλήµατα µε το λογισµικ Προβλήµατα µε τις θρες USB Πργραµµα IBM Enhanced Diagnostics Άλλα διαγνωστικά προγράµµατα στο CD Software Selections Αποκατάσταση µετά απ αποτυχία ενηµέρωσης των προγραµµάτων POST/BIOS Εγκατάσταση αρχείων απ δισκέτες προαιρετικών συσκευών Αντικατάσταση της µπαταρίας Κεϕάλαιο 7. Βοήθεια, υπηρεσίες και πληροϕορίες Υπηρεσίες υποστήριξης Πριν καλέσετε για παροχή υπηρεσιών Υπηρεσίες και υποστήριξη πελατών Χρήση του World Wide Web Χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής υποστήριξης Λήψη πληροϕοριών µέσω fax Λήψη ηλεκτρονικής βοήθειας Βοήθεια µέσω τηλεϕώνου Λήψη βοήθειας σε άλλες χώρες Αγορά πρσθετων υπηρεσιών Γραµµή εκτεταµένης υποστήριξης PC (Enhanced PC support line) 153 Γραµµή υποστήριξης λειτουργικών συστηµάτων και υλικο εξοπλισµο Γραµµή υποστήριξης δικτων και εξυπηρετητών (Network and Server Support) Παραγγελία υπηρεσιών γραµµών υποστήριξης Υπηρεσίες εγγησης και επισκευής Παραγγελία εγχειριδίων Παράρτηµα A. Χρήση του CD Software Selections Περιεχµενα του CD Έναρξη του CD Παράρτηµα B. Καταγραϕή πληροϕοριών σχετικά µε τον υπολογιστή Αριθµοί σειράς Καταγραϕή πληροϕοριών σχετικά µε τις συσκευές Παράρτηµα C. Εγγυήσεις προϊντων και σηµειώσεις ηλώσεις Εγγησης vi Οδηγς χρήσης για το PC 300PL και το PC 300GL

9 ήλωση Περιορισµένης Εγγησης της IBM για τις Ηνωµένες Πολιτείες, το Πουέρτο Ρίκο και τον Καναδά (Μέρος 1 Γενικοί ροι) ήλωση Εγγησης της IBM για λο τον κσµο εκτς Καναδά, Πουέρτο Ρίκο, Τουρκίας και Ηνωµένων Πολιτειών (Μέρος 1 Γενικοί ροι) Μέρος 2 Όροι µε τοπική ισχ Σηµειώσεις Ετοιµτητα για το Έτος 2000 και σχετικές οδηγίες Εµπορικά σήµατα Παρατηρήσεις σχετικά µε την εκποµπή ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας Άλλες σηµειώσεις Σηµείωση σχετικά µε το καλώδιο ρεµατος Ευρετήριο Περιεχµενα vii

10 viii Οδηγς χρήσης για το PC 300PL και το PC 300GL

11 Πληροϕορίες σχετικά µε την ασϕάλεια Copyright IBM Corp ix

12 Πληροϕορίες σχετικά µε την ασϕάλεια του modem Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυµατισµο κατά τη χρήση τηλεϕωνικο εξοπλισµο, τηρείτε πάντα τις βασικές προϕυλάξεις, πως: Ποτέ µην εγκαθιστάτε τηλεϕωνικά καλώδια κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Ποτέ µην εγκαθιστάτε υποδοχές τηλεϕωνικών γραµµών σε υγρά σηµεία, εκτς αν η υποδοχή είναι ειδικά σχεδιασµένη για υγρές συνθήκες. Ποτέ µην αγγίζετε µη µονωµένα τηλεϕωνικά καλώδια ή ακροδέκτες, εκτς αν η τηλεϕωνική γραµµή έχει αποσυνδεθεί απ το δίκτυο. Η εγκατάσταση ή τροποποίηση τηλεϕωνικών γραµµών απαιτεί προσοχή. Αποϕεγετε τη χρήση τηλεϕώνων (εκτς αν είναι ασρµατου τπου) κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Ενδέχεται να υπάρχει µικρς κίνδυνος ηλεκτροπληξίας απ κεραυν. Μη χρησιµοποιείτε το τηλέϕωνο για να αναϕέρετε µια διαρροή αερίου στο χώρο της διαρροής. ΚΙΝ ΥΝΟΣ Λγω του κινδνου ηλεκτροπληξίας, αποϕεγετε τη σνδεση ή αποσνδεση καλωδίων καθώς και την εγκατάσταση, συντήρηση ή αλλαγή διάρθρωσης του προϊντος κατά τη διάρκεια καταιγίδας. ήλωση σχετικά µε τις προδιαγραϕές των συσκευών laser Ορισµένα µοντέλα προσωπικών υπολογιστών της IBM περιλαµβάνουν ενσωµατωµένη µονάδα CD ROM ή DVD ROM. Οι µονάδες CD ROM και DVD ROM πωλονται επίσης χωριστά ως προαιρετικές συσκευές. Οι µονάδες CD ROM και DVD ROM είναι συσκευές laser. Οι µονάδες αυτές είναι πιστοποιηµένες στις ΗΠΑ ως προϊντα που πληρον τις απαιτήσεις του Κώδικα Οµοσπονδιακών Κανονισµών 21 του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (DHHS 21 CFR) και συγκεκριµένα του Υποκεϕαλαίου J για προϊντα laser Κατηγορίας 1. Εκτς ΗΠΑ, οι µονάδες αυτές είναι πιστοποιηµένες ως προϊντα που πληρον τις απαιτήσεις των κανονισµών IEC 825 και CENELEC EN για προϊντα laser Κατηγορίας 1. x Οδηγς χρήσης για το PC 300PL και το PC 300GL

13 Όταν εγκαθιστάτε µια µονάδα CD ROM ή DVD ROM, σηµειώνονται τα ακλουθα: ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαϕορετική απ την περιγραϕµενη χρήση κουµπιών και ρυθµιστών ή εκτέλεση διαδικασιών µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία. Η αϕαίρεση των καλυµµάτων της µονάδας CD ROM ή DVD ROM µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία laser. εν υπάρχουν στο εσωτερικ της µονάδας CD ROM ή DVD ROM εξαρτήµατα των οποίων µπορεί να γίνει συντήρηση. Μην αϕαιρείτε τα καλµµατα της µονάδας. Ορισµένες µονάδες CD ROM και DVD ROM περιέχουν ενσωµατωµένη δίοδο laser Κατηγορίας 3Α ή Κατηγορίας 3Β. Σηµειώνονται τα ακλουθα: ΚΙΝ ΥΝΟΣ Υπάρχει ακτινοβολία laser ταν είναι ανοικτ. Μην κοιτάτε στην κατεθυνση της δέσµης, µην κοιτάτε απευθείας µε οπτικά ργανα και αποϕεγετε την άµεση έκθεση στη δέσµη. Σηµείωση σχετικά µε τη µπαταρία λιθίου ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση εσϕαλµένης αντικατάστασης της µπαταρίας. Όταν αντικαθιστάτε τη µπαταρία, χρησιµοποιείτε µνο µπαταρία µε Αριθµ Υλικο 33F8354 της IBM ή µπαταρία ισοδναµου τπου προτεινµενη απ τον κατασκευαστή. Η µπαταρία περιέχει λίθιο και µπορεί να εκραγεί αν η χρήση της, ο χειρισµς της και η διάθεσή της στα απορρίµµατα δεν γίνει σωστά. Μην: Την πετάξετε ή τη βυθίσετε σε νερ Τη θερµάνετε περισστερο απ 100 C (212 F) Την επισκευάσετε ή την αποσυναρµολογήσετε Η διάθεση της µπαταρίας στα απορρίµµατα πρέπει να γίνεται σµϕωνα µε τις τοπικές διατάξεις ή κανονισµος. Πληροϕορίες σχετικά µε την ασϕάλεια xi

14 xii Οδηγς χρήσης για το PC 300PL και το PC 300GL

15 Σχετικά µε αυτ το εγχειρίδιο Το εγχειρίδιο αυτ σας βοηθά να εξοικειωθείτε µε τον υπολογιστή IBM Personal Computer και τις διάϕορες λειτουργίες του. Περιγράϕει πώς να ρυθµίσετε, να χρησιµοποιήσετε και να συντηρήσετε τον υπολογιστή σας και πώς να εγκαταστήσετε πρσθετες συσκευές. Στην περίπτωση που θα αντιµετωπίσετε προβλήµατα, θα βρείτε επίσης χρήσιµες πληροϕορίες για την αντιµετώπισή τους καθώς και οδηγίες για το πο να αναζητήσετε τεχνική υποστήριξη. Συναϕείς πληροϕορίες Ακολουθεί µια περιγραϕή των εγχειριδίων που περιέχουν πρσθετες πληροϕορίες σχετικά µε τον υπολογιστή σας. Τα εγχειρίδια αυτά είναι επίσης διαθέσιµα σε µορϕή Adobe PDF στη διεθυνση του World Wide Web. Πληροϕορίες για το λογισµικ σας Το εγχειρίδιο αυτ (που παρέχεται µνο µε υπολογιστές που διαθέτουν λογισµικ προεγκατεστηµένο απ την IBM) περιέχει πληροϕορίες σχετικά µε το προεγκατεστηµένο πακέτο λογισµικο. Understanding Your Personal Computer Αυτ το ηλεκτρονικ εγχειρίδιο (είναι εγκατεστηµένο στον υπολογιστή σας και βρίσκεται επίσης στο CD Software Selections που συνοδεει τον υπολογιστή σας) περιλαµβάνει γενικές πληροϕορίες σχετικά µε τη χρήση των προσωπικών υπολογιστών. Για πληροϕορίες σχετικά µε την πρσβαση σε αυτ το ηλεκτρονικ εγχειρίδιο, βλ. το εγχειρίδιο Πληροϕορίες για το λογισµικ σας. Hardware Maintenance Manual Το εγχειρίδιο αυτ περιέχει πληροϕορίες για ειδικευµένους τεχνικος υποστήριξης. Βρίσκεται στη διεθυνση του World Wide Web. Πληκτρολογήστε τον αριθµ τπου/µοντέλου στο πεδίο Quick Path και πατήστε Go. Επιλέξτε Online publications και στη συνέχεια Hardware Maintenance Manuals. Μπορείτε επίσης να παραγγείλετε αυτ το εγχειρίδιο απ την IBM. Για να αγοράσετε ένα αντίγραϕο, βλ. Κεϕάλαιο 7, Βοήθεια, υπηρεσίες και πληροϕορίες στη σελίδα 145. Technical Information Manual Το εγχειρίδιο αυτ περιέχει πληροϕορίες για χρήστες που θέλουν να µάθουν περισστερα σχετικά µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υπολογιστή. Βρίσκεται στη διεθυνση του World Wide Web. Copyright IBM Corp xiii

16 Πληκτρολογήστε τον αριθµ τπου/µοντέλου στο πεδίο Quick Path και πατήστε Go. Επιλέξτε Online publications και στη συνέχεια Technical Manuals. xiv Οδηγς χρήσης για το PC 300PL και το PC 300GL

17 Κεϕάλαιο 1. Συνοπτική παρουσίαση του PC 300PL και του PC 300GL της IBM Σας ευχαριστοµε που επιλέξατε έναν υπολογιστή IBM Personal Computer. Ο υπολογιστής σας ενσωµατώνει πολλές απ τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία προσωπικών υπολογιστών και µπορείτε εκολα να τον αναβαθµίσετε ανάλογα µε τις ανάγκες σας. Το κεϕάλαιο αυτ περιέχει µια συνοπτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών του υπολογιστή, του προεγκατεστηµένου λογισµικο και των προδιαγραϕών του. Αναγνώριση του υπολογιστή σας Στις περισστερες περιπτώσεις, ο καλτερος τρπος να αναγνωρίσετε τον υπολογιστή σας είναι απ τον αριθµ τπου/µοντέλου. Ο αριθµς τπου/µοντέλου προσδιορίζει τα διάϕορα χαρακτηριστικά του υπολογιστή, πως το είδος του µικροεπεξεργαστή και τον αριθµ των θέσεων για περιϕερειακές συσκευές. Αυτς ο αριθµς αναγράϕεται στη µικρή ετικέτα στο εµπρς µέρος του υπολογιστή σας. Ένα παράδειγµα αριθµο τπου/µοντέλου είναι Οι πληροϕορίες σε αυτ το εγχειρίδιο αϕορον τα επιτραπέζια µοντέλα PC300PL καθώς και τα επιτραπέζια µοντέλα ή µοντέλα tower PC 300GL, και λους τους διαϕορετικος τπους αυτών των µοντέλων. Όπου είναι απαραίτητο να γίνει διαχωρισµς µεταξ των µοντέλων και των τπων, θα αναϕέρεται το συγκεκριµένο µοντέλο και ο συγκεκριµένος τπος (για παράδειγµα, PC 300PL 6565). Όταν δεν αναϕέρεται µοντέλο ή τπος, οι πληροϕορίες αϕορον λα τα µοντέλα και λους τους τπους. Copyright IBM Corp

18 Επιτραπέζιο µοντέλο Μοντέλο tower 2 Οδηγς χρήσης για το PC 300PL και το PC 300GL

19 Χαρακτηριστικά Συνοπτική παρουσίαση συστήµατος Οι ακλουθες πληροϕορίες αϕορον διάϕορα µοντέλα. Για να δείτε τα χαρακτηριστικά του δικο σας µοντέλου, εξετάστε την οθνη System Summary του προγράµµατος Configuration/Setup Utility. Βλ. Κεϕάλαιο 4, Χρήση του προγράµµατος Configuration/Setup Utility στη σελίδα 43 για περισστερες πληροϕορίες. Μικροεπεξεργαστής Μικροεπεξεργαστής Intel Pentium III Εσωτερική λανθάνουσα (cache) µνήµη L2 (ανάλογα µε το µοντέλο) Αρτηρία FSB 100 ή 133 (ανάλογα µε την ταχτητα του µικροεπεξεργαστή) Μνήµη ο υποδοχές DIMM (dual inline memory module) SDRAM (synchronous dynamic random access memory) 133 MHz DIMM 64 MB, 128 MB, 256 MB και 512 MB, µη ECC (βασικς εξοπλισµς) DIMM 64 MB, 128 MB και 256 MB, ECC (βασικς εξοπλισµς) Μέγιστη µνήµη 1024 MB (1 GB) Μνήµη flash 512 KB για τα προγράµµατα συστήµατος Υποδοχές επέκτασης Μία υποδοχή οθνης/γραϕικών AGP Τρεις υποδοχές PCI Εσωτερικές µονάδες Τέσσερις συνολικά θήκες µονάδων δίσκων Μία µονάδα δισκέτας 3,5 ιντσών, 1.44 MB (βασικς εξοπλισµς) Μία εσωτερική µονάδα σκληρο δίσκου (βασικς εξοπλισµς) Μία µονάδα CD ROM EIDE (ορισµένα µοντέλα) Μία µονάδα CD ROM EIDE ανάγνωσης/εγγραϕής (ορισµένα µοντέλα) Προσαρµογέας οθνης AGP Προσαρµογέας SR9 AGP 2X µε S3 Savage4 και 8MB SDRAM (ορισµένα µοντέλα) Προσαρµογέας SR9 AGP 4X µε S3 Savage4 Xtreme και 16MB SGRAM (synchronous graphic random access memory) (ορισµένα µοντέλα) Υποσστηµα ήχου Ενσωµατωµένο στην πλακέτα συστήµατος (system board) Κεϕάλαιο 1. Συνοπτική παρουσίαση του PC 300PL και του PC 300GL της IBM 3

20 Συµβατ µε Sound Blaster Pro 16 bit Επικοινωνία Προσαρµογέας Ethernet (ορισµένα µοντέλα) Προσαρµογέας IBM Token Ring (ορισµένα µοντέλα) Modem data/fax 56K V.90 (ορισµένα µοντέλα) Λειτουργίες διαχείρισης συστήµατος RPL (Remote Program Load) και DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Wake on LAN (απαιτεί προσαρµογέα δικτου που υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία) Wake on Ring (στο πργραµµα Configuration/Setup Utility, η λειτουργία αυτή ονοµάζεται Serial Port Ring Detect για εξωτερικ modem και Modem Ring Detect για εσωτερικ modem) Wake on Alarm Alert on LAN σε ορισµένα µοντέλα (απαιτεί προσαρµογέα δικτου που υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία) υναττητα ενηµέρωσης των προγραµµάτων POST και BIOS µέσω του δικτου (στο πργραµµα Configuration/Setup Utility, η λειτουργία αυτή ονοµάζεται Remote Admnistration) Αυτµατη εκκίνηση BIOS και λογισµικ System Management (SM) υναττητα αποθήκευσης των αποτελεσµάτων της λειτουργίας POST Συσκευές εισδου/εξδου Παράλληλη θρα ECP/EPP 25 ακίδων ο σειριακές θρες 9 ακίδων UART ο θρες USB 4 ακίδων Θρα ποντικιο Θρα πληκτρολογίου Υποδοχή οθνης SVGA στον προσαρµογέα AGP (ορισµένα µοντέλα) Υποδοχή οθνης DVI (Digital Visual Interface) στον προσαρµογέα AGP (ορισµένα µοντέλα) Τρεις υποδοχές για συσκευές ήχου (είσοδος, έξοδος/ακουστικά και µικρϕωνο) Ισχς 145 Watt υναττητα εναλλαγής µεταξ τάσεων και V ac Αυτµατη εναλλαγή συχντητας εισδου και Hz Ενσωµατωµένη προστασία απ υπερϕρτωση και υπέρταση Υποστήριξη APM (Advanced Power Management) Υποστήριξη ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Λειτουργίες ασϕάλειας 4 Οδηγς χρήσης για το PC 300PL και το PC 300GL

21 Κλειδαριά καλµµατος και κλειδιά (ορισµένα µοντέλα) Ανιχνευτής παραβίασης περιβλήµατος (ορισµένα µοντέλα) Υποστήριξη Asset ID (ορισµένα µοντέλα) Λσεις ασϕάλειας της IBM για e business (ορισµένα µοντέλα) Κωδικοί πρσβασης εκκίνησης και διαχειριστή Ενσωµατωµένος δακτλιος για κλείδωµα του καλµµατος µε λουκέτο Υποστήριξη για προσθήκη κοχλία σχήµατος U και καλωδίου ασϕαλείας Έλεγχος σειράς εκκίνησης µονάδων Εκκίνηση χωρίς µονάδα δισκέτας, πληκτρολγιο ή ποντίκι Εκκίνηση χωρίς παρακολοθηση Περιορισµς χρήσης δισκετών και σκληρών δίσκων Περιορισµς χρήσης σειριακών και παράλληλων θυρών Alert on LAN σε ορισµένα µοντέλα (απαιτεί προσαρµογέα δικτου που υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία) Σνολα χαρακτηριστικών ασϕάλειας ανά συσκευή Λογισµικ προεγκατεστηµένο απ την IBM Ο υπολογιστής σας µπορεί να περιέχει προεγκατεστηµένο λογισµικ. Στην περίπτωση αυτή, έχει εγκατασταθεί ένα λειτουργικ σστηµα, προγράµµατα οδήγησης συσκευών (device drivers) για ενσωµατωµένες συσκευές και άλλα προγράµµατα υποστήριξης. Βλ. το εγχειρίδιο Πληροϕορίες για το λογισµικ σας για µια λεπτοµερή περιγραϕή του προεγκατεστηµένου λογισµικο. Υποστηριζµενα λειτουργικά συστήµατα Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Microsoft Windows 95 και Windows 98 Λειτουργικά συστήµατα που δοκιµάζονται 1 Novell NetWare, εκδοχές 3.2, 4.2, 5.0 SCO OpenServer Microsoft Windows NT Server OS/2, εκδοχές 3.0, 4.0 OS/2 Warp Server 4.0 PC DOS 2000 Microsoft Windows for Workgroups Η συµβαττητα των λειτουργικών συστηµάτων που αναϕέρονται εδώ δοκιµάζεται καθώς εκδίδεται αυτ το εγχειρίδιο. Μπορεί να εντοπιστον απ την IBM και άλλα συµβατά λειτουργικά συστήµατα µετά την έκδοση του εγχειριδίου. ιορθώσεις και προσθήκες στη λίστα είναι διαθέσιµες στην αναϕορά συµβαττητας της IBM, την οποία µπορείτε να βρείτε στο World Wide Web. Για τις σχετικές ιστοσελίδες της IBM, βλ. Κεϕάλαιο 7, Βοήθεια, υπηρεσίες και πληροϕορίες στη σελίδα 145. Κεϕάλαιο 1. Συνοπτική παρουσίαση του PC 300PL και του PC 300GL της IBM 5

22 Προδιαγραϕές: Επιτραπέζιο µοντέλο ιαστάσεις Ύψος: 138 mm Πλάτος: 400 mm Βάθος: 429 mm Βάρος Κατά την αποστολή: 9,53 kg Με µέγιστο εξοπλισµ: 10,4 kg Περιβάλλον Θερµοκρασία: Σστηµα ενεργ: 10 έως 35 C Σστηµα ανενεργ: 10 έως 43 C Υγρασία: Σστηµα ενεργ: 8% έως 80% Σστηµα ανενεργ: 8% έως 80% Μέγιστο υψµετρο: 2134 m Παροχή ρεµατος Τάση εισδου: Χαµηλή: - Ελάχιστη: 90 V ac - Μέγιστη: 137 V ac - Συχντητα εισδου: Hz - Επιλογή τάσης: 115 V ac Υψηλή: - Ελάχιστη: 180 V ac - Μέγιστη: 265 V ac - Συχντητα εισδου: Hz - Επιλογή τάσης: 230 V ac Ισχς εισδου (kva) (περίπου): - Κατά την αποστολή: 0,08 kva - Με µέγιστο εξοπλισµ: 0,51 kva Σηµείωση: Η κατανάλωση ρεµατος και η εκποµπή θερµτητας διαϕέρουν ανάλογα µε τον αριθµ και τον τπο των προαιρετικών συσκευών που έχουν εγκατασταθεί, και ανάλογα µε τις λειτουργίες διαχείρισης ενέργειας που χρησιµοποιονται. Εκπεµπµενη θερµτητα Προσεγγιστικά σε Btu ανά ώρα: Ελάχιστος εξοπλισµς: 256 Btu/ώρα (75 watt) Μέγιστος εξοπλισµς: 706 Btu/ώρα (207 watt) Ρυθµς εξαερισµο Περίπου 0,5 κυβικά µέτρα ανά λεπτ Τιµές εκποµπής ακουστικο θορβου Μέσα επίπεδα πίεσης ήχου: Στη θέση του χειριστή: - Σστηµα ανενεργ: 33 dba - Σστηµα ενεργ: 39 dba Σε απσταση ενς µέτρου: - Σστηµα ανενεργ: 30 dba - Σστηµα ενεργ: 34 dba ηλωµένα επίπεδα ισχος ήχου (ανώτατο ριο): Σστηµα ανενεργ: 4,4 bels Σστηµα ενεργ: 4,9 bels Σηµείωση: Τα επίπεδα αυτά µετρήθηκαν σε ελεγχµενα ακουστικά περιβάλλοντα σµϕωνα µε διαδικασίες που καθορίζονται απ τα πρτυπα American National Standards Institute (ANSI) S12.10 και ISO 7779, και αναϕέρονται σµϕωνα µε το πρτυπο ISO Τα πραγµατικά επίπεδα πίεσης ήχου σε ορισµένες τοποθεσίες µπορεί να υπερβαίνουν τις µέσες τιµές που αναϕέρονται λγω ανακλάσεων και άλλων κοντινών πηγών θορβου. Τα δηλωµένα επίπεδα ισχος ήχου δηλώνουν ένα ανώτατο ριο, µέχρι το οποίο λειτουργον οι περισστεροι υπολογιστές. 6 Οδηγς χρήσης για το PC 300PL και το PC 300GL

23 Προδιαγραϕές: Μοντέλο tower ιαστάσεις Ύψος: 378 mm Πλάτος: 192 mm Βάθος: 383 mm Βάρος Κατά την αποστολή: 8,30 kg Με µέγιστο εξοπλισµ: 10.2 kg Περιβάλλον Θερµοκρασία: Σστηµα ενεργ: 10 έως 35 C Σστηµα ανενεργ: 10 έως 43 C Υγρασία: Σστηµα ενεργ: 8% έως 80% Σστηµα ανενεργ: 8% έως 80% Μέγιστο υψµετρο: 2134 m Παροχή ρεµατος Τάση εισδου: Χαµηλή: - Ελάχιστη: 90 V ac - Μέγιστη: 137 V ac - Συχντητα εισδου: Hz - Επιλογή τάσης: 115 V ac Υψηλή: - Ελάχιστη: 180 V ac - Μέγιστη: 265 V ac - Συχντητα εισδου: Hz - Επιλογή τάσης: 230 V ac Ισχς εισδου (kva) (περίπου): - Κατά την αποστολή: 0,08 kva - Με µέγιστο εξοπλισµ: 0,51 kva Σηµείωση: Η κατανάλωση ρεµατος και η εκποµπή θερµτητας διαϕέρουν ανάλογα µε τον αριθµ και τον τπο των προαιρετικών συσκευών που έχουν εγκατασταθεί, και ανάλογα µε τις λειτουργίες διαχείρισης ενέργειας που χρησιµοποιονται. Εκπεµπµενη θερµτητα Προσεγγιστικά σε Btu ανά ώρα: Ελάχιστος εξοπλισµς: 256 Btu/ώρα (75 watt) Μέγιστος εξοπλισµς: 706 Btu/ώρα (207 watt) Ρυθµς εξαερισµο Περίπου 0,5 κυβικά µέτρα ανά λεπτ Τιµές εκποµπής ακουστικο θορβου Μέσα επίπεδα πίεσης ήχου: Στη θέση του χειριστή: - Σστηµα ανενεργ: 33 dba - Σστηµα ενεργ: 40 dba Σε απσταση ενς µέτρου: - Σστηµα ανενεργ: 30 dba - Σστηµα ενεργ: 34 dba ηλωµένα επίπεδα ισχος ήχου (ανώτατο ριο): - Σστηµα ανενεργ: 4,4 bels - Σστηµα ενεργ: 4,9 bels Σηµείωση: Τα επίπεδα αυτά µετρήθηκαν σε ελεγχµενα ακουστικά περιβάλλοντα σµϕωνα µε διαδικασίες που καθορίζονται απ τα πρτυπα American National Standards Institute (ANSI) S12.10 και ISO 7779, και αναϕέρονται σµϕωνα µε το πρτυπο ISO Τα πραγµατικά επίπεδα πίεσης ήχου σε ορισµένες τοποθεσίες µπορεί να υπερβαίνουν τις µέσες τιµές που αναϕέρονται λγω ανακλάσεων και άλλων κοντινών πηγών θορβου. Τα δηλωµένα επίπεδα ισχος ήχου δηλώνουν ένα ανώτατο ριο, µέχρι το οποίο λειτουργον οι περισστεροι υπολογιστές. Κεϕάλαιο 1. Συνοπτική παρουσίαση του PC 300PL και του PC 300GL της IBM 7

24 8 Οδηγς χρήσης για το PC 300PL και το PC 300GL

25 Κεϕάλαιο 2. Εγκατάσταση του υπολογιστή Στην εντητα αυτή παρέχονται πληροϕορίες σχετικά µε τη σνδεση των καλωδίων στον υπολογιστή σας και την έναρξη της λειτουργίας του. Πριν ξεκινήσετε Πριν εγκαταστήσετε τον υπολογιστή σας, διαβάστε την εντητα Πληροϕορίες σχετικά µε την ασϕάλεια στη σελίδα ix. Θα χρειαστείτε τα ακλουθα: Υπολογιστής Καλώδιο ρεµατος υπολογιστή Πληκτρολγιο Ποντίκι Οθνη (πωλείται χωριστά µε καλώδιο σήµατος και καλώδιο ρεµατος) Αν σας λείπει κάποιο απ τα εξαρτήµατα, επικοινωνήστε µε τον πωλητή. Επιλογή της θέσης εγκατάστασης του υπολογιστή Βεβαιωθείτε τι υπάρχει επαρκής αριθµς σωστά γειωµένων ηλεκτρικών πριζών για τον υπολογιστή, την οθνη και οποιεσδήποτε άλλες συσκευές θέλετε να συνδέσετε. Επιλέξτε µια θέση για τον υπολογιστή σας που θα είναι πάντα στεγνή. Αϕήστε ένα διάστηµα 5 εκατοστών περίπου γρω απ τον υπολογιστή για το σωστ εξαερισµ του. Οργάνωση του χώρου εργασίας σας Για να αξιοποιήσετε στο µέγιστο τον υπολογιστή σας, διευθετήστε τον εξοπλισµ που χρησιµοποιείτε και το χώρο εργασίας σας ανάλογα µε το είδος εργασίας και τις ανάγκες σας. Η άνεσή σας είναι η πρώτη προτεραιτητα, αλλά παράγοντες πως ο ϕωτισµς, η κυκλοϕορία του αέρα και η θέση των ηλεκτρικών πριζών µπορον επίσης να επηρεάσουν τον τρπο διευθέτησης του χώρου εργασίας σας. Copyright IBM Corp

26 Άνεση Παρλο που δεν υπάρχει κάποια συγκεκριµένη θέση εργασίας που να είναι ιδανική για λους, οι ακλουθες οδηγίες θα σας βοηθήσουν να βρείτε τη θέση που σας εξυπηρετεί καλτερα. Επιλέξτε ένα καλ κάθισµα ώστε να περιορίσετε την κπωση απ την παραµονή στην ίδια θέση για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Το ψος του καθίσµατος και η κλίση της πλάτης πρέπει να ρυθµίζονται ανεξάρτητα και να παρέχουν καλή υποστήριξη του σώµατος. Το µπροστιν µέρος του καθίσµατος πρέπει να έχει µια ελαϕρά κλίση προς τα κάτω ώστε να µην υπάρχει µεγάλη πίεση στους µηρος. Ρυθµίστε το κάθισµα ώστε οι µηροί σας να είναι παράλληλοι µε το έδαϕος και τα πέλµατα των ποδιών σας να ακουµπον οριζντια στο δάπεδο ή σε ένα υποστήριγµα. Όταν χρησιµοποιείτε το πληκτρολγιο, το µέρος των χεριών µεταξ αγκώνα και αντίχειρα πρέπει να παραµένει παράλληλο µε το δάπεδο και οι καρποί να είναι σε ουδέτερη, άνετη θέση. Προσπαθήστε να αγγίζετε το πληκτρολγιο ελαϕρά και να διατηρείτε τα χέρια και τα δάκτυλά σας χαλαρά. Για µεγαλτερη άνεση, µπορείτε να αλλάζετε την κλίση του πληκτρολογίου χρησιµοποιώντας τα υποστηρίγµατά του. Ρυθµίστε την οθνη έτσι ώστε η κορυϕή της οθνης να είναι στο ψος των µατιών ή λίγο χαµηλτερα. Συνιστάται η οθνη να τοποθετηθεί σε µια άνετη για τα µάτια απσταση, συνήθως εκατοστά, και µε τέτοιο τρπο ώστε να τη βλέπετε χωρίς να χρειάζεται να γυρνάτε το σώµα σας. Σηµείωση: Αν η οθνη έχει βάρος µεγαλτερο απ 45 Kg, µην την τοποθετήσετε επάνω στον υπολογιστή. 10 Οδηγς χρήσης για το PC 300PL και το PC 300GL

27 Αντανακλάσεις και ϕωτισµς Τοποθετήστε την οθνη έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσετε τις αντανακλάσεις απ λάµπες ϕωτισµο, παράθυρα και άλλες πηγές ϕωτς. Τοποθετήστε την οθνη σε ορθή γωνία µε τα παράθυρα και τις άλλες πηγές ϕωτισµο, που αυτ είναι δυνατ. Ελαττώστε το ϕωτισµ, αν είναι απαραίτητο, σβήνοντας κάποια ϕώτα ή χρησιµοποιώντας λάµπες χαµηλτερης ισχος. Αν εγκαταστήσετε την οθνη κοντά σε παράθυρο, χρησιµοποιήστε κουρτίνες ή περσίδες για να ϕράξετε το ϕως του ήλιου. Μπορεί να χρειαστεί να αλλάζετε τη ϕωτειντητα (brightness) και την αντίθεση (contrast) της οθνης ανάλογα µε τις αλλαγές στο ϕωτισµ του δωµατίου κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Στις περιπτώσεις που είναι αδνατο να αποϕγετε τις αντανακλάσεις ή να ρυθµίσετε το ϕωτισµ, τοποθετήστε στην οθνη ένα αντιθαµβωτικ ϕίλτρο. Ωστσο, τα ϕίλτρα αυτά µπορεί να επηρεάσουν την ευκρίνεια της οθνης. Χρησιµοποιήστε τα µνο αϕο έχετε εξαντλήσει τους υπλοιπους τρπους περιορισµο των αντανακλάσεων. Η σκνη στην οθνη αυξάνει τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τις αντανακλάσεις. Μην ξεχνάτε να καθαρίζετε τακτικά την οθνη µε ένα µαλακ πανί το οποίο θα έχετε βρέξει ελαϕρά µε ένα µη στιλβωτικ υγρ καθαρισµο γυάλινων επιϕανειών. Εξαερισµς Ο υπολογιστής και η οθνη παράγουν θερµτητα. Ο υπολογιστής έχει έναν ανεµιστήρα που εισάγει ϕρέσκο αέρα στο εσωτερικ του υπολογιστή και βγάζει έξω το ζεστ αέρα. Η οθνη έχει µικρά ανοίγµατα για τον εξαερισµ της. Αν τα ανοίγµατα αυτά µπλοκαριστον, µπορεί να προκληθεί υπερθέρµανση, η οποία ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα τη δυσλειτουργία ή βλάβη της οθνης. Τοποθετήστε τον υπολογιστή και την οθνη µε τέτοιο τρπο ώστε να µη µπλοκάρονται τα ανοίγµατα εξαερισµο. Συνήθως 5 εκατοστά χώρου επαρκον. Επίσης, βεβαιωθείτε τι ο αέρας του εξαερισµο δεν κατευθνεται σε κάποιον άλλο. Ηλεκτρικές πρίζες και µήκος καλωδίων Η θέση των ηλεκτρικών πριζών και το µήκος των καλωδίων ρεµατος και των καλωδίων σνδεσης της οθνης, του εκτυπωτή και άλλων συσκευών µπορον να επηρεάσουν την τελική θέση του υπολογιστή σας. Όταν διευθετείτε το χώρο εργασίας σας: Αποϕγετε τη χρήση προεκτάσεων καλωδίων. Όπου είναι δυνατ, συνδέστε το καλώδιο ρεµατος του υπολογιστή απευθείας στην ηλεκτρική πρίζα. Κεϕάλαιο 2. Εγκατάσταση του υπολογιστή 11

28 Κρατήστε τα καλώδια ρεµατος και τα καλώδια σνδεσης µακριά απ διαδρµους, σηµεία διέλευσης και άλλα σηµεία που υπάρχει πιθαντητα να παρασυρθον κατά λάθος. Για περισστερες πληροϕορίες σχετικά µε τα καλώδια ρεµατος, βλ. Σηµείωση σχετικά µε το καλώδιο ρεµατος στη σελίδα 179. Συνδέσεις καλωδίων και θέσεις διακοπτών Η εντητα αυτή παρουσιάζει τις θέσεις των υποδοχών στο πίσω µέρος του υπολογιστή σας. Ο υπολογιστής σας µπορεί να µην έχει λες τις υποδοχές που παρουσιάζονται εδώ. Υποδοχές επιτραπέζιου µοντέλου 12 Οδηγς χρήσης για το PC 300PL και το PC 300GL

29 Υποδοχές µοντέλου tower Θέση του διακπτη επιλογής τάσης Ελέγξτε τη θέση του διακπτη επιλογής τάσης. Χρησιµοποιήστε ένα στυλ για να αλλάξετε τη θέση του διακπτη, αν είναι απαραίτητο. Αν η ηλεκτρική τάση της πηγής ρεµατος είναι µεταξ V AC, ο διακπτης πρέπει να είναι στη θέση 115 V. Αν η ηλεκτρική τάση της πηγής ρεµατος είναι µεταξ V AC, ο διακπτης πρέπει να είναι στη θέση 230 V. Κεϕάλαιο 2. Εγκατάσταση του υπολογιστή 13

30 Σνδεση των καλωδίων ίπλα στις υποδοχές στο πίσω µέρος του υπολογιστή υπάρχουν έγχρωµα εικονίδια που βοηθον στη σωστή σνδεση των καλωδίων. Χρησιµοποιήστε τις ακλουθες οδηγίες για να συνδέσετε τα καλώδια: 1. Συνδέστε το καλώδιο του πληκτρολογίου στη γκρίζα υποδοχή για το πληκτρολγιο και το καλώδιο του ποντικιο στην πράσινη υποδοχή για το ποντίκι. Επιτραπέζιο µοντέλο Μοντέλο tower Σηµείωση: Αν ο υπολογιστής σας έχει λειτουργικ σστηµα Windows NT Workstation και ποντίκι ScrollPoint, την πρώτη ϕορά που θα τον εκκινήσετε ίσως να µη µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία ScrollPoint του ποντικιο. Πρέπει να κλείσετε και να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία ScrollPoint. 2. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου της οθνης στην οθνη (αν δεν είναι ήδη συνδεδεµένο) και το άλλο άκρο στην υποδοχή της οθνης και σϕίξτε τις βίδες. Σηµείωση: Αν µε τον υπολογιστή σας παρέχεται µετατροπέας οθνης SVGA, µπορεί να είναι ήδη συνδεδεµένος και να είναι διαϕορετικς απ τον εικονιζµενο. 14 Οδηγς χρήσης για το PC 300PL και το PC 300GL

31 Επιτραπέζιο µοντέλο Μοντέλο tower 3. Συνδέστε οποιεσδήποτε πρσθετες συσκευές τυχν έχετε. Εκτυπωτές και παράλληλες συσκευές Επιτραπέζιο µοντέλο Σειριακές συσκευές και εξωτερικά modem Μοντέλο tower Επιτραπέζιο µοντέλο Μοντέλο tower Κεϕάλαιο 2. Εγκατάσταση του υπολογιστή 15

32 Συσκευές USB (Universal Serial Bus). Επιτραπέζιο µοντέλο Μοντέλο tower Προαιρετικές συσκευές πως ηχεία, µικρϕωνο ή ακουστικά. Επιτραπέζιο µοντέλο Μοντέλο tower Συνδέστε το καλώδιο ρεµατος στην κατάλληλη υποδοχή. Αν υπάρχει κάποια ετικέτα που καλπτει την υποδοχή, αϕαιρέστε την. Συνδέστε τα καλώδια ρεµατος πρώτα στον υπολογιστή, στην οθνη και στις άλλες συσκευές και στη συνέχεια συνδέστε τα σε σωστά γειωµένες ηλεκτρικές πρίζες. Σηµαντικ: Κατά την πρώτη σνδεση του καλωδίου ρεµατος, ο υπολογιστής ανάβει για µερικά δευτερλεπτα και στη συνέχεια σβήνει. Αυτή είναι ϕυσιολογική λειτουργία. Σε ορισµένες περιπτώσεις, ο υπολογιστής µπορεί να µη σβήσει αµέσως µλις πατήσετε το διακπτη λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή, κρατήστε το διακπτη πατηµένο µέχρι να σβήσει ο υπολογιστής. Συνδέστε το βσµα της γραµµής τηλεϕώνου (για µοντέλα µε modem). 16 Οδηγς χρήσης για το PC 300PL και το PC 300GL

33 Αν ο υπολογιστής σας έχει προσαρµογέα Ethernet, συνδέστε το καλώδιο Ethernet. Ethernet Σηµαντικ: Πρέπει να χρησιµοποιήσετε καλώδιο Ethernet Κατηγορίας 5 για να λειτουργεί το σστηµα σµϕωνα µε τις προδιαγραϕές FCC για συσκευές Κατηγορίας A. Κεϕάλαιο 2. Εγκατάσταση του υπολογιστή 17

34 Εκκίνηση του υπολογιστή Ανάψτε πρώτα την οθνη και τις άλλες εξωτερικές συσκευές και µετά πατήστε µία ϕορά το διακπτη λειτουργίας του υπολογιστή. Βλ. το σχήµα που ακολουθεί για τη θέση των διακοπτών λειτουργίας στην οθνη και τον υπολογιστή. Εµϕανίζεται ένα λογτυπο ενώ ο υπολογιστής εκτελεί µια σντοµη δοκιµή της λειτουργίας του. Όταν ολοκληρωθεί η δοκιµή, εξαϕανίζεται το λογτυπο και ϕορτώνεται το BIOS και στη συνέχεια το λογισµικ (στα µοντέλα µε προεγκατεστηµένο λογισµικ). Σηµείωση: Αν υποψιάζεστε τι υπάρχει κάποιο πρβληµα, βλ. Κεϕάλαιο 6, Επίλυση προβληµάτων στη σελίδα Οδηγς χρήσης για το PC 300PL και το PC 300GL

35 Ολοκλήρωση της εγκατάστασης Εντοπίστε τους αριθµος σειράς και µοντέλου/τπου και καταγράψτε τους στο Παράρτηµα B, Καταγραϕή πληροϕοριών σχετικά µε τον υπολογιστή στη σελίδα 161. Βλ. Συναϕείς πληροϕορίες στη σελίδα xiii για άλλες πηγές πληροϕοριών σχετικά µε τον υπολογιστή σας. Για πληροϕορίες σχετικά µε το λογισµικ που έχει εγκατασταθεί απ την IBM, εξετάστε το εγχειρίδιο Πληροϕορίες για το λογισµικ σας στο πακέτο των εϕαρµογών. Πρσθετα προγράµµατα και προγράµµατα οδήγησης συσκευών (device drivers) µπορείτε να βρείτε στο CD Product Recovery (Αποκατάσταση προϊντος) και, σε ορισµένες περιπτώσεις, σε άλλα CD και δισκέτες. Εγκατάσταση άλλου λειτουργικο συστήµατος Αν ο υπολογιστής σας διαθέτει προεγκατεστηµένο λογισµικ αλλά αποϕασίσετε να εγκαταστήσετε το δικ σας λειτουργικ σστηµα, µην ξεχάσετε µετά την εγκατάσταση του λειτουργικο συστήµατος να εγκαταστήσετε και τα προγράµµατα οδήγησης συσκευών. Τα προγράµµατα οδήγησης συσκευών βρίσκονται στο CD Product Recovery (Αποκατάσταση προϊντος) καθώς και στη διεθυνση του World Wide Web. Οδηγίες εγκατάστασης παρέχονται στα µαγνητικά µέσα ή σε αρχεία README στις δισκέτες ή τα CD. Υπολογιστές χωρίς προεγκατεστηµένο λογισµικ Αν ο υπολογιστής σας δεν διαθέτει προεγκατεστηµένο λογισµικ, τα προγράµµατα οδήγησης βρίσκονται στο CD Device Drivers and IBM Enhanced Diagnostics που παρέχεται µε τον υπολογιστή σας. Αυτ το CD περιλαµβάνει ένα αρχείο README µε πληροϕορίες σχετικά µε τη χρήση του CD Device Drivers and IBM Enhanced Diagnostics για την αποκατάσταση σϕαλµάτων ή για την εγκατάσταση προγραµµάτων οδήγησης συσκευών. Μπορείτε να εξετάσετε ή να εκτυπώσετε το αρχείο README µέσω του λειτουργικο συστήµατος. Για να εξετάσετε το αρχείο README, κάντε τα εξής: 1. Αϕαιρέστε το CD Device Drivers and IBM Enhanced Diagnostics απ τη µονάδα CD ROM. 2. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή και το λειτουργικ σστηµα. 3. Τοποθετήστε το CD Device Drivers and IBM Enhanced Diagnostics στη µονάδα CD ROM. Κεϕάλαιο 2. Εγκατάσταση του υπολογιστή 19

36 4. Παρουσιάστε τα περιεχµενα του CD χρησιµοποιώντας ένα πργραµµα διαχείρισης αρχείων πως το Microsoft Windows Explorer ή µια εντολή του DOS. 5. ιπλοπατήστε στο αρχείο README.TXT ή χρησιµοποιήστε ένα πργραµµα επεξεργασίας κειµένου για να το εξετάσετε. 20 Οδηγς χρήσης για το PC 300PL και το PC 300GL

37 Κεϕάλαιο 3. Χρήση και ϕροντίδα του υπολογιστή σας Το κεϕάλαιο αυτ περιέχει πληροϕορίες που θα σας βοηθήσουν στην καθηµερινή χρήση του υπολογιστή σας. Κουµπιά και ϕωτεινές ενδείξεις Τα κουµπιά στο εµπρς µέρος του υπολογιστή σάς επιτρέπουν να εκτελέσετε συγκεκριµένες λειτουργίες, πως να ανάψετε τον υπολογιστή. Οι ϕωτεινές ενδείξεις δηλώνουν τι µια συγκεκριµένη συσκευή, για παράδειγµα η µονάδα δισκέτας, χρησιµοποιείται. Τα ακλουθα σχήµατα παρουσιάζουν τα κουµπιά και τις ϕωτεινές ενδείξεις για το επιτραπέζιο µοντέλο και το µοντέλο tower. Copyright IBM Corp

38 Η λίστα που ακολουθεί περιγράϕει τα κουµπιά και τις ϕωτεινές ενδείξεις του υπολογιστή σας. ιακπτης λειτουργίας: Πατήστε αυτ το διακπτη για να ανάψετε ή να σβήσετε τον υπολογιστή σας. Μη σβήνετε τον υπολογιστή σας αν είναι αναµµένη η λυχνία που δείχνει τι χρησιµοποιείται η µονάδα δισκέτας ή ο σκληρς δίσκος. Σηµείωση: Ο διακπτης συνήθως λειτουργεί µε ένα µνο πάτηµα. Σε ορισµένες περιπτώσεις µως, ο υπολογιστής µπορεί να µη σβήσει αµέσως. Αν συµβεί αυτ, κρατήστε πατηµένο το διακπτη για περίπου 5 δευτερλεπτα, και ο υπολογιστής θα σβήσει. Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας: Αυτή η ϕωτεινή ένδειξη ανάβει ταν θέσετε τον υπολογιστή σας σε λειτουργία. Φωτεινή ένδειξη σκληρο δίσκου: Όταν αυτή η ένδειξη είναι αναµµένη, δηλώνει τι οι κεϕαλές της µονάδας σκληρο δίσκου τοποθετονται στην κατάλληλη θέση ή τι ο υπολογιστής διαβάζει ή γράϕει δεδοµένα στο σκληρ δίσκο. Κουµπί εξαγωγής δισκέτας: Πατήστε αυτ το κουµπί για να βγάλετε τη δισκέτα απ τη µονάδα. 22 Οδηγς χρήσης για το PC 300PL και το PC 300GL

39 Φωτεινή ένδειξη µονάδας δισκέτας: Όταν αυτή η ένδειξη είναι αναµµένη, δηλώνει τι οι κεϕαλές της µονάδας δισκέτας τοποθετονται στην κατάλληλη θέση ή τι ο υπολογιστής διαβάζει ή γράϕει δεδοµένα σε µια δισκέτα. Σηµείωση: Αν ο υπολογιστής σας διαθέτει προεγκατεστηµένη µονάδα CD ROM, βλ. Χρήση της µονάδας CD ROM στη σελίδα 26 για πληροϕορίες σχετικά µε τα κουµπιά και τις ϕωτεινές ενδείξεις. Εκκίνηση του υπολογιστή Το τι εµϕανίζεται ή ακογεται ταν ενεργοποιείτε τον υπολογιστή σας εξαρτάται απ τις ρυθµίσεις που έχουν καθοριστεί στο µενο Start Options του προγράµµατος Configuration/Setup Utility. Οι προεπιλεγµένες ρυθµίσεις είναι Disabled για την επιλογή Power On Status και Quick για την επιλογή Power On Self Test. Σηµείωση: Άλλες επιλογές µπορεί επίσης να επηρεάζουν τις πληροϕορίες που εµϕανίζονται κατά την εκκίνηση του υπολογιστή. Ακολουθεί µια σντοµη περιγραϕή του προεπιλεγµένου τρπου εκκίνησης του υπολογιστή: Σηµείωση: Οι ακλουθες οθνες ή µηνµατα µπορεί να εµϕανιστον για πολ σντοµο χρονικ διάστηµα. 1. Εµϕανίζεται το λογτυπο της IBM. 2. Εµϕανίζονται τα ακλουθα µηνµατα: Press F12 to boot from the network Press F1 for Configuration/Setup 3. Αν εµϕανιστον σϕάλµατα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας POST, εµϕανίζονται τα σχετικά µηνµατα. 4. Αν έχετε ορίσει κωδικ πρσβασης εκκίνησης, εµϕανίζεται ένα µήνυµα που σας ζητά να τον πληκτρολογήσετε. Αν έχετε ορίσει και κωδικ πρσβασης εκκίνησης και κωδικ πρσβασης διαχειριστή, µπορείτε να καταχωρήσετε οποιονδήποτε απ τους δο. Όταν πληκτρολογήσετε τον κωδικ πρσβασης και πατήσετε Enter, θα εµϕανιστεί η πρώτη οθνη του λειτουργικο συστήµατος ή της εϕαρµογής. 5. Αν έχει αλλάξει η σνθεση του υλικο εξοπλισµο ή αν εντοπιστεί κάποιο σϕάλµα, µπορεί να εµϕανιστεί το µενο του προγράµµατος Configuration/Setup Utility ταν πατήσετε Enter. Για περισστερες πληροϕορίες, βλ. Αυτµατος έλεγχος κατά την εκκίνηση (POST) στη σελίδα 112. Κεϕάλαιο 3. Χρήση και ϕροντίδα του υπολογιστή σας 23

40 Αν η επιλογή Power On Status έχει την τιµή Enabled και η λειτουργία POST ολοκληρωθεί χωρίς προβλήµατα, ακογεται ένας χαρακτηριστικς ήχος. Αν η λειτουργία POST εντοπίσει κάποιο πρβληµα, θα ακουστον επαναλαµβανµενοι προειδοποιητικοί ήχοι ή δεν θα ακουστεί κανένας ήχος. Στις περισστερες περιπτώσεις, εµϕανίζεται ένας κωδικς σϕάλµατος στην πάνω αριστερή γωνία της οθνης και, σε ορισµένες περιπτώσεις εµϕανίζεται επίσης µια περιγραϕή του σϕάλµατος. Στην οθνη µπορεί κάποιες ϕορές να εµϕανίζονται περισστεροι απ έναν κωδικοί σϕάλµατος. Καταγράψτε λους τους κωδικος και τις περιγραϕές των σϕαλµάτων. Αν η επιλογή Power On Self Test έχει την τιµή Enhanced, στην πάνω αριστερή γωνία της οθνης εµϕανίζονται αριθµοί που δηλώνουν την ποστητα της µνήµης που έχει ελεγχθεί, µέχρι να ελεγχθεί ολκληρη η µνήµη του συστήµατος. Οι επιλογές για την εκτέλεση γρήγορης διαδικασίας POST ή την πρσβαση στο πργραµµα Configuration/Setup Utility εµϕανίζονται στην κάτω αριστερή γωνία της οθνης. Τερµατισµς του υπολογιστή Όταν θέλετε να σβήσετε τον υπολογιστή σας, ακολουθήστε τη διαδικασία τερµατισµο του λειτουργικο σας συστήµατος. Με τον τρπο αυτ αποϕεγετε την απώλεια δεδοµένων ή την καταστροϕή προγραµµάτων λογισµικο. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του λειτουργικο συστήµατος για οδηγίες. Χρήση δισκετών Στη µονάδα δισκέτας του υπολογιστή σας µπορείτε να χρησιµοποιήσετε δισκέτες 3,5 ιντσών. Ακολουθον βοηθητικές πληροϕορίες σχετικά µε τη χρήση των δισκετών 3,5 ιντσών. Μεταχείριση και αποθήκευση των δισκετών Μέσα στην προστατευτική θήκη της δισκέτας βρίσκεται ένας εκαµπτος δίσκος µε µαγνητική επίστρωση. Ο δίσκος αυτς µπορεί να καταστραϕεί απ τη θερµτητα, τη σκνη, τα µαγνητικά πεδία ή ακµα και τα δακτυλικά αποτυπώµατα. Ακολουθήστε τις εξής οδηγίες για τη µεταχείριση και την αποθήκευση των δισκετών: Τα δεδοµένα αποθηκεονται στη µαγνητική επιϕάνεια της δισκέτας. Η επιϕάνεια αυτή προστατεεται απ ένα πλαστικ περίβληµα. Αν το περίβληµα αυτ έχει υποστεί ζηµιά, µη χρησιµοποιείτε τη δισκέτα. Μπορεί να καταστραϕεί η µονάδα δισκέτας. Στο πάνω µέρος µιας δισκέτας 3,5 ιντσών υπάρχει ένα µεταλλικ στοιχείο που καλπτει τµήµα της µαγνητικής επιϕάνειας. Η µονάδα 24 Οδηγς χρήσης για το PC 300PL και το PC 300GL

41 δισκέτας µετακινεί αυτ το µεταλλικ στοιχείο για να διαβάσει ή να γράψει δεδοµένα στη δισκέτα. Μην το µετακινείτε γιατί οι δαχτυλιές ή η σκνη µπορεί να προκαλέσουν απώλεια δεδοµένων. Ποτέ µην αγγίζετε το µαγνητικ δίσκο. Φυλάξτε τις δισκέτες µακριά απ µαγνήτες ή συσκευές που δηµιουργον ισχυρ µαγνητικ πεδίο πως ηλεκτρικος κινητήρες ή γεννήτριες. Οι δισκέτες είναι ευαίσθητες στους µαγνήτες που βρίσκονται µέσα σε τηλεοράσεις, τηλέϕωνα, ηχεία και άλλες τέτοιες συσκευές. Τα µαγνητικά πεδία µπορεί να διαγράψουν τα δεδοµένα που βρίσκονται στις δισκέτες σας. Μην τοποθετείτε τις δισκέτες πάνω στην οθνη και µη χρησιµοποιείτε µαγνήτες για να στερεώσετε σηµειώµατα στον υπολογιστή σας. Μην αποθηκεετε δισκέτες σε σηµεία µε υψηλή θερµοκρασία ή άµεση ηλιακή ακτινοβολία. Οι δισκέτες 3,5 ιντσών είναι ανθεκτικές σε θερµοκρασίες 4 έως 53 C. Φυλάξτε τις µακριά απ πηγές θερµτητας. Το πλαστικ κάλυµµα µπορεί να λυγίσει και να προκαλέσει ζηµιά στη δισκέτα. Τοποθέτηση και αϕαίρεση δισκετών Για να τοποθετήσετε µια δισκέτα 3,5 ιντσών στη µονάδα, κρατήστε τη µε την ετικέτα προς τα πάνω και το µεταλλικ στοιχείο προς την πλευρά της µονάδας. Σπρώξτε τη δισκέτα µέσα στη µονάδα µέχρι να ακοσετε το χαρακτηριστικ κλικ. Για να αϕαιρέσετε τη δισκέτα, πατήστε το κουµπί εξαγωγής και τραβήξτε τη δισκέτα έξω απ τη µονάδα. Μην αϕαιρείτε τη δισκέτα ταν είναι αναµµένη η ϕωτεινή ένδειξη λειτουργίας της µονάδας. Προστασία δισκετών απ εγγραϕή Είναι πιθαν κατά λάθος να µορϕοποιήσετε µια δισκέτα ή να γράψετε σε αυτή δεδοµένα. Έτσι µπορεί να διαγραϕον σηµαντικές πληροϕορίες. Για το λγο αυτ, είναι καλ να προστατεετε απ εγγραϕή τις δισκέτες µε σηµαντικά δεδοµένα. Όταν µια δισκέτα είναι προστατευµένη απ εγγραϕή, µπορείτε να διαβάσετε τα δεδοµένα της αλλά δεν µπορείτε να τα διαγράψετε ή να τα αλλάξετε. Οι περισστερες δισκέτες 3,5 ιντσών έχουν ένα διακπτη προστασίας απ εγγραϕή, ο οποίος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να εµποδίσει την εγγραϕή δεδοµένων ή τη διαγραϕή τους απ τη δισκέτα. Αν µια δισκέτα 3,5 ιντσών δεν έχει διακπτη προστασίας απ εγγραϕή, είναι µνιµα προστατευµένη απ εγγραϕή. Κεϕάλαιο 3. Χρήση και ϕροντίδα του υπολογιστή σας 25

42 Ο διακπτης προστασίας απ εγγραϕή βρίσκεται στο πίσω µέρος της δισκέτας. Για να επιτρέπεται η εγγραϕή στη δισκέτα, γλιστρήστε το διακπτη ώστε να καλπτει το κεν. Για να µην επιτρέπεται η εγγραϕή στη δισκέτα, γλιστρήστε το διακπτη ώστε το κεν να είναι ανοιχτ. Ο υπολογιστής σας έχει επίσης ένα διακπτη στην πλακέτα συστήµατος ο οποίος, ταν τοποθετηθεί στη θέση ON, εµποδίζει την εγγραϕή σε δισκέτα ανεξάρτητα απ τη θέση του διακπτη προστασίας της δισκέτας. Βλ. Ρθµιση διακπτη απαγρευσης εγγραϕής σε δισκέτες στη σελίδα 87 για οδηγίες σχετικά µε τη θέση του διακπτη απαγρευσης εγγραϕής στην πλακέτα συστήµατος. Χρήση της µονάδας CD ROM Ορισµένα µοντέλα διαθέτουν προεγκατεστηµένη µονάδα CD ROM. Η µονάδα CD ROM µπορεί να αναπαραγάγει ή να διαβάσει πληροϕορίες απ ένα CD, αλλά δεν µπορεί να γράψει πληροϕορίες σε αυτ. Οι µονάδες CD ROM χρησιµοποιον τα τυπικά CD του εµπορίου, διαµέτρου 12 cm. Αν χρησιµοποιείτε µονάδα CD ROM, ακολουθήστε τις εξής οδηγίες: Μην τοποθετείτε τη µονάδα σε σηµεία µε: Υψηλή θερµοκρασία Υψηλή υγρασία Πολλή σκνη Πολλές δονήσεις ή κίνδυνο δυνατο χτυπήµατος Κεκλιµένη επιϕάνεια Άµεση ηλιακή ακτινοβολία Μην τοποθετείτε µέσα στη µονάδα κανένα άλλο αντικείµενο εκτς απ CD. 26 Οδηγς χρήσης για το PC 300PL και το PC 300GL

43 Πριν µετακινήσετε τον υπολογιστή, αϕαιρέστε το CD απ τη µονάδα. Μεταχείριση CD Όταν χρησιµοποιείτε ένα CD, ακολουθήστε τις εξής οδηγίες: Κρατήστε το CD απ τις άκρες του. Μην αγγίζετε την επιϕάνεια στην πλευρά που δεν υπάρχει ετικέτα. Για να αϕαιρέσετε σκνη ή δακτυλικά αποτυπώµατα, σκουπίστε το CD µε ένα καθαρ και µαλακ πανί απ το κέντρο προς τα έξω. Αν σκουπίσετε το CD µε κυκλικές κινήσεις µπορεί να καταστραϕον τα δεδοµένα του. Μη γράϕετε και µην κολλάτε χαρτί πάνω στο CD. Μη χαράζετε ή προκαλείτε άλλου είδους σηµάδια στο CD. Μην τοποθετείτε το CD σε σηµείο µε απευθείας ηλιακή ακτινοβολία. Μη χρησιµοποιείτε βενζίνη, διαλυτικά ή άλλα καθαριστικά για να καθαρίσετε το CD. Μη ρίχνετε κάτω και µη λυγίζετε το CD. Φρτωση CD Για να ϕορτώσετε ένα CD στη µονάδα CD ROM: 1. Πατήστε το κουµπί εξαγωγής/εισαγωγής. Το συρτάρι θα ανοίξει µνο του. (Μην τραβάτε το συρτάρι για να ανοίξει.) 2. Τοποθετήστε το CD στο συρτάρι µε την ετικέτα προς τα πάνω. 3. Κλείστε το συρτάρι πατώντας το κουµπί εξαγωγής/εισαγωγής ή σπρώχνοντάς το ελαϕρά προς τα µέσα. Όταν το συρτάρι κλείσει, θα ανάψει η ϕωτεινή ένδειξη που δηλώνει τι η µονάδα χρησιµοποιείται. 4. Για να αϕαιρέσετε το CD, πατήστε το κουµπί εξαγωγής/εισαγωγής. Όταν το συρτάρι ανοίξει, αϕαιρέστε το δίσκο µε προσοχή. 5. Κλείστε το συρτάρι πατώντας το κουµπί εξαγωγής/εισαγωγής ή σπρώχνοντάς το ελαϕρά προς τα µέσα. Σηµείωση: Αν το συρτάρι δεν ανοίγει ταν πατάτε το κουµπί εξαγωγής/εισαγωγής, τοποθετήστε ένα µυτερ αντικείµενο µέσα στην οπή επείγουσας εξαγωγής που βρίσκεται στο εµπρς µέρος της µονάδας CD ROM. Κεϕάλαιο 3. Χρήση και ϕροντίδα του υπολογιστή σας 27

Οδηγ ς χρήσης PC 300PL 6565 PC 300GL 6563, 6564, 6574

Οδηγ ς χρήσης PC 300PL 6565 PC 300GL 6563, 6564, 6574 Οδηγς χρήσης PC 300PL 6565 PC 300GL 6563, 6564, 6574 Οδηγς χρήσης PC 300PL 6565 PC 300GL 6563, 6564, 6574 Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8011, 8793, 8797, 8801 Τ ποι 8805, 8810, 8814

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8011, 8793, 8797, 8801 Τ ποι 8805, 8810, 8814 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8011, 8793, 8797, 8801 Τ ποι 8805, 8810, 8814 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8011, 8793, 8797, 8801 Τ ποι 8805, 8810, 8814 Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο

Διαβάστε περισσότερα

NetVista. Οδηγ ς Αναϕοράς

NetVista. Οδηγ ς Αναϕοράς NetVista Οδηγ ς Αναϕοράς NetVista Οδηγ ς Αναϕοράς Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις Σηµειώσεις σχετικά µε την ασϕάλεια στη σελίδα v και το

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκδοση (Απρίλιος 2001) Copyright International Business Machines Corporation 2001. Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος.

Πρώτη Έκδοση (Απρίλιος 2001) Copyright International Business Machines Corporation 2001. Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς Αναϕοράς Οδηγ ς Αναϕοράς Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις Σηµειώσεις σχετικά µε την ασϕάλεια στη σελίδα v και το Παράρτηµα. Εγγ ηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

NetVista. Οδηγ ς Αναϕοράς

NetVista. Οδηγ ς Αναϕοράς NetVista Οδηγ ς Αναϕοράς NetVista Οδηγ ς Αναϕοράς Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις Σηµειώσεις σχετικά µε την ασϕάλεια στη σελίδα v και το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ ποι 9389, 9631, 9635, 9637 Τ ποι 9646, 9648

Διαβάστε περισσότερα

Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και

Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre ThinkCentre Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ThinkStation Οδηγ ς χρήσης Τ ποι µηχανής 6423, 6427, 6483, 6493

ThinkStation Οδηγ ς χρήσης Τ ποι µηχανής 6423, 6427, 6483, 6493 ThinkStation Οδηγ ς χρήσης Τ ποι µηχανής 6423, 6427, 6483, 6493 Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει τον Οδηγ ασϕάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Κεϕάλαιο 1, Σηµαντικές πληροϕορίες για την

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkCentre Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkCentre Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Κεϕάλαιο 1, Σηµαντικές πληροϕορίες

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση Παρακαλο µε διαβάστε πρώτα τις σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια. Περιλαµβάνει: v Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια v Περιβάλλον λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

IBM Personal Computer. Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης

IBM Personal Computer. Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης IBM Personal Computer Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης IBM Personal Computer Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Notebook της σειράς Acer Aspire

Notebook της σειράς Acer Aspire www.acer-euro.com/gr Notebook της σειράς Acer Aspire Οδηγ ς χρήστη Copyright 2003 Με επιφ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς χρήστη των υπολογιστών της σειράς Acer Aspire Notebook Αρχική έκδοση: Μάιος 2002

Διαβάστε περισσότερα

Ferrari 5000. Οδηγός Χρήστη

Ferrari 5000. Οδηγός Χρήστη Ferrari 5000 Οδηγός Χρήστη Copyright 2006. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Ferrari 5000 Οδηγός Χρήστη Αρχική Έκδοση: 05/2006 Μπορεί περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Aspire Σειρά 5680/5650/5630/ 5610/5610Z/3690. Οδηγός Χρήστη

Aspire Σειρά 5680/5650/5630/ 5610/5610Z/3690. Οδηγός Χρήστη Aspire Σειρά 5680/5650/5630/ 5610/5610Z/3690 Οδηγός Χρήστη Copyright 2007. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Aspire Σειρά 5680/5650/5630/5610/5610Z/3690 Οδηγός Χρήστη Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

TravelMate Σειρά 2350. Οδηγός Χρήστη

TravelMate Σειρά 2350. Οδηγός Χρήστη TravelMate Σειρά 2350 Οδηγός Χρήστη Πνευµατικά ικαιώµατα 2004 Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Σειρά TravelMate 2350 Φορητός Υπολογιστής Οδηγίες Χρήστη Αρχική Έκδοση: Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

TravelMate Σειρά 4050. Οδηγός Χρήστη

TravelMate Σειρά 4050. Οδηγός Χρήστη TravelMate Σειρά 4050 Οδηγός Χρήστη Πνευµατικά ικαιώµατα 2004 Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Σειρά TravelMate 4050 Φορητός Υπολογιστής Οδηγίες Χρήστη Αρχική Έκδοση: Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

TravelMate Σειρά 5720/5320. Οδηγός Χρήστη

TravelMate Σειρά 5720/5320. Οδηγός Χρήστη TravelMate Σειρά 5720/5320 Οδηγός Χρήστη Copyright 2007. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. TravelMate Σειρά 5720/5320 Οδηγός Χρήστη Αρχική Έκδοση: 11/2007 Μπορεί περιοδικά να

Διαβάστε περισσότερα

TravelMate Σειρά 2300/4000/4500. Οδηγός Χρήστη

TravelMate Σειρά 2300/4000/4500. Οδηγός Χρήστη TravelMate Σειρά 2300/4000/4500 Οδηγός Χρήστη Copyright 2004. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. TravelMate Σειρά 2300/4000/4500 Οδηγός Χρήστη Αρχική Έκδοση: Μάιος 2004 Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Aspire Σειρά 5110/5100/3100. Οδηγός Χρήστη

Aspire Σειρά 5110/5100/3100. Οδηγός Χρήστη Aspire Σειρά 5110/5100/3100 Οδηγός Χρήστη Copyright 2006. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Aspire Σειρά 5110/5100/3100 Οδηγός Χρήστη Αρχική Έκδοση: 03/2006 Μπορεί περιοδικά

Διαβάστε περισσότερα

Extensa Σειρά 4620/4620Z/4220. Οδηγός Χρήστη

Extensa Σειρά 4620/4620Z/4220. Οδηγός Χρήστη Extensa Σειρά 4620/4620Z/4220 Οδηγός Χρήστη Copyright 2007. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Extensa Σειρά 4620/4620Z/4220 Οδηγός Χρήστη Αρχική Έκδοση: 08/2007 Μπορεί περιοδικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Σειρά L300/L300D. computers.toshiba-europe.com

Εγχειρίδιο χρήσης. Σειρά L300/L300D. computers.toshiba-europe.com Εγχειρίδιο χρήσης Σειρά L300/L300D computers.toshiba-europe.com Πνευματικά δικαιώματα 2008 της TOSHIBA Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Πρώτη έκδοση (Ιο λιος

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq. Εγχειρίδιο Χρήσης

Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq. Εγχειρίδιο Χρήσης Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq Εγχειρίδιο Χρήσης Σηµείωση 2002 Hewlett-Packard Company. Οι ονοµασίες Microsoft, MS-DOS και Windows αποτελούν εµπορικά σήµατα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και

Διαβάστε περισσότερα

HP Notebook PC. Εγχειρίδιο Χρήσης

HP Notebook PC. Εγχειρίδιο Χρήσης HP Notebook PC Εγχειρίδιο Χρήσης Σηµείωση Αυτό το εγχειρίδιο και κάθε παράδειγµα που περιέχεται σε αυτό παρέχεται "όπως είναι" και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Hewlett-Packard δεν παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Aspire Σειρά 4520/4520G/4220. Οδηγός Χρήστη

Aspire Σειρά 4520/4520G/4220. Οδηγός Χρήστη Aspire Σειρά 4520/4520G/4220 Οδηγός Χρήστη Copyright 2007. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Aspire Σειρά 4520/4520G/4220 Οδηγός Χρήστη Αρχική Έκδοση: 05/2007 Μπορεί περιοδικά

Διαβάστε περισσότερα