14PROC «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους »

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015»"

Transcript

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους » προϋπολογισμού ,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Τρίκαλα, 11 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 6040/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασιλείου Τσιτσάνη 31 Τ.Κ.: , ΤΡΙΚΑΛΑ Τηλ: Fax: Web: Πληροφ.: Δ. Κοντοβουνήσιος ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΦΟΡΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 017, με Κωδικό/MIS 013ΕΠ ( Συντήρηση Παρακολούθηση Σηράγγων Π.Ε. Τρικάλων ) ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΝΑΙ-ΟΧΙ) ΝΑΙ ΔΕΙΓΜΑ (ΝΑΙ-ΟΧΙ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ και ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή συνολικά σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου για την για τέσσερις (4) μήνες συντήρηση και λειτουργία των σηράγγων του οδικού δικτύου του Νομού Τρικάλων, προϋπολογισμού ,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τα παρακάτω: 1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» 2. Το Π.Δ. 129 (ΦΕΚ Α 222/ ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 3. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α 19/ ) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» 4. Το Π.Δ. 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 και του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64 / ), όπως ισχύει αναλογικά 5. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150 / ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» [1]

2 6. το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως εκάστοτε ισχύει 7. το Ν. 2503/97 «Περί διοίκησης, οργάνωσης και στελέχωσης της Περιφέρειας» 8. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α 247 / ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» 9. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α 141/ ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» αρ. 21 παρ. 2 «Άρθρο 21 Ανάληψη υποχρεώσεων» 10. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α 194/ ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/ ), με το οποίο έγινε προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύει 12. Το Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α 204/ ) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» 13. Την αριθμ /739 (ΦΕΚ Β 1291/ ) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 14. Την αριθμ. Π1/3305/2010 (ΦΕΚ Β 1789/ ) Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95» 15. Τις διατάξεις του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68 / ) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 16. Την υπ αριθμ / Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1515/B/ ) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» και την 1500/ Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Η.Δ. «Τροποποίηση της υπ αριθμ / Υπουργικής Απόφασης» (ΦΕΚ 1515/B/ ) 17. Τις διατάξεις του Ν.3801/ (ΦΕΚ A 163) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» Άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης» 18. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173) «Δικαστική προστασία κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων» 19. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 20. Τα άρθρα 1 και 3 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 21. Την ανάγκη διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση λειτουργία των σηράγγων του οδικού δικτύου του Ν. Τρικάλων. 22. Την αριθμ. 1199/2014/Πρακτικό 27ο / Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία εγκρίνεται το παρόν τεύχος και η διενέργεια Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού. Καταληκτική ημερομηνία, ώρα και τόπος κατάθεσης των προσφορών: Δευτέρα, 01 / 12 / 2014 και ώρα 11:45 πμ. στο Γραφείο 211 της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων - Πρωτόκολλο, Βασιλείου Τσιτσάνη 31-2 ος όροφος). Τεύχη του Διαγωνισμού, το σφραγισμένο από την Υπηρεσία έντυπο οικονομικής προσφοράς και τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Προκήρυξης παρέχονται από την ανωτέρω Υπηρεσία (Γραφείο 210 κ. Ραϊλης, τηλ ). Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Ημερομηνία, ώρα διεξαγωγής και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: Δευτέρα, 01 / 12 / 2014 και ώρα 12:00 μμ στο Γραφείο 227 της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Βασιλείου Τσιτσάνη 31-2 ος όροφος). [2]

3 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από Τριμελή Επιτροπή που αποτελείται από υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, όπως αντιστοίχως και η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων/Προσφυγών. ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΣ Ο Συμμετέχων στο Διαγωνισμό που κηρύσσεται Μειοδότης με την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και θα υπογράψει την απαιτούμενη σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας την συντήρηση και λειτουργία των σηράγγων του οδικού δικτύου όπως προβλέπεται από την παρούσα. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Αναθέτουσα Αρχή στο κείμενο της παρούσης και της σύμβασης είναι η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι η συντήρηση και λειτουργία των σηράγγων του οδικού δικτύου του Νομού Τρικάλων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα Α καθώς και στα Τεύχη Οδηγιών Συντήρησης σηράγγων, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. ΑΡΘΡΟ 2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α. Φυσικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β. Νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής. γ. Ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ή φυσικών και νομικών προσώπων, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής των Υπηρεσιών που προκηρύσσονται με την παρούσα. ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά: (1) Διαβιβαστικό Έγγραφο Υποβολής της προσφοράς στον διαγωνισμό, το οποίο κατατίθεται εκτός του κυρίως φακέλου προσφοράς, για την πρωτοκόλλησή του (όπως αναφέρεται στην 2 του Άρθρου 4). (2) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. 118/2007, ποσού ύψους 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Σε περίπτωση που η εγγύηση συμμετοχής δεν περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία, που αναγράφονται στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. 118/2007 και του άρθρου 6 της παρούσας, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. (3) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: α) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού όπου συμμετέχουν. [3]

4 β) να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής 1 της προσφοράς τους, Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα: - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αυτή τροποποιήθηκε. Δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Δεν τελούν σε πτώχευση και ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α 101) όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και ότι, επίσης, δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). γ) να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. (4) Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α 290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: Οι Έλληνες πολίτες: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για: - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 1 «Επί αποστολής της προσφοράς ταχυδρομικά, ως ημερομηνία υποβολής είναι αυτή της κατάθεσης στην ταχυδρομική υπηρεσία, οπότε την ημερομηνία αυτή πρέπει να φέρει και η σχετική υπεύθυνη δήλωση» (Διαρκής Κώδικας Προμηθειών και Μισθώσεων - Τόμος Γ - Μέρος Α. ΠΔ 118/2007. Καν. Προμηθειών Δημοσίου. Άρθρα Διαγωνισμοί - Ερμηνεία σελ ) [4]

5 - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. - Κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. (2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. (4) Πιστοποιητικό του οικείου για τον καθένα Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Οι αλλοδαποί: (1). Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται και στην περίπτωση που οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι Έλληνες πολίτες. (2). Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και σε άλλη περίπτωση ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. (3). Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: (1). Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι Έλληνες ή Αλλοδαποί αντίστοιχα. (2). Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α 101) όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες [5]

6 καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και ότι, επίσης, δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). (3). Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρα πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα, που αναφέρονται και στην περίπτωση που οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι Έλληνες πολίτες. (4). Επί ημεδαπών ανώνυμων εταιριών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης εκδίδονται, όσον αφορά την κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης -όπως αυτή έχει διαρθρωθεί μετά τη διοικητική μεταρρύθμιση «Καλλικράτης»-, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στον διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει και όσον αφορά την ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της Α.Ε. που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. Οι Συνεταιρισμοί: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. (2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. (3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του προμηθευτή προς υποβολή των δικαιολογητικών. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. - Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψήφιου αναδόχου από τον διαγωνισμό. - Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει τη συμπλήρωση δικαιολογητικών εκτός από τα αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. 118/2007 και οι προσφέροντες υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την Επιτροπή δε συμπληρωθούν από το συμμετέχοντα, η προσφορά θα απορρίπτεται. [6]

7 ΑΡΘΡΟ 4 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν από τους εκπροσώπους των διαγωνιζομένων επί αποδείξει, μέχρι την Δευτέρα, 01 / 12 / 2014 και ώρα 11:45 π.μ. στη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (ΓΡΑΦΕΙΟ 211) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΣΙΤΣΑΝΗ 31 Τ.Κ.: , ΤΡΙΚΑΛΑ υπό τη μορφή ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ή ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ. 2. Εκτός φακέλου οι προσφορές θα συνοδεύονται κατά την υποβολή τους και από έγγραφο υποβολής προσφοράς υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου, προκειμένου να αναγραφεί ο αριθμός εισερχομένου πρωτοκόλλου της κατάθεσης της προσφοράς. Επίσης, σε αυτό το έγγραφο πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της προσφοράς (τουλάχιστον 120 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού). 3. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της Προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει τις εξής ενδείξεις: 3.1 Τα στοιχεία του αποστολέα: ΠΛΉΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΊΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΉ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΤΚ, ΠΟΛΗ ΤΗΛΈΦΩΝΑ, FAX. 3.2 Τον Αποδέκτη: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΣΙΤΣΑΝΗ 31 Τ.Κ.: , ΤΡΙΚΑΛΑ 3.3 Την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ : «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους » 3.4 Την ένδειξη: ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Δευτέρα, 01 / 12 / Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση, ως συστημένη. Όσες προσφορές υποβληθούν έτσι, θα παραληφθούν μόνο αν πρωτοκολληθούν μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα στις 12:00 το μεσημέρι. Προσοχή - η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη. Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα παραλαμβάνονται ή εφόσον παραληφθούν, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα αποσφραγίζονται. [7]

8 ΔΟΜΗ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Μέσα στο κυρίως Φάκελο θα υπάρχουν έξι (6) σφραγισμένοι υποφάκελοι : 1.- Φάκελοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Πρωτότυπα και Αντίγραφα ( 2 φάκελοι ) 2.- Φάκελοι Οικονομικής Προσφοράς Πρωτότυπο και αντίγραφο ( 2 φάκελοι ) 3.- Φάκελοι Τεχνικής Προσφοράς Πρωτότυπα και αντίγραφα ( 2 φάκελοι ) 1.- Φάκελοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά: 1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. ( 1.200,00). Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. Α4.3 και τα ακόλουθα: Ι. Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τι αφορά. ΙΙ. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς). Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι: (1) την ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει το ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται, (2) τον αριθμό πρωτοκόλλου της διακήρυξης, (3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση, (4) την ημερομηνία έκδοσής της, (5) τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται. Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή από την Υπηρεσία. 2. Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με μορφή επιστολής προς τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Τρικάλων, όπου θα αναφέρονται τα βασικά στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, fax και e - mail ) του υποψήφιου Ανάδοχου ή στην περίπτωση ένωσης, των φορέων που απαρτίζουν τον υποψήφιο Ανάδοχο, την έκταση/ποσοστό και το είδος συμμετοχής τους στο έργο. Παράλληλα θα αναφέρεται ότι δίνεται η συγκατάθεση για τη διακίνηση όλων των εγγράφων ενημέρωσης από την Υπηρεσία μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ή των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε περίπτωση ένωσης εταιριών) ( e - mail ) που δηλώνεται στην αίτηση. Η αίτηση θα υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψήφιου Ανάδοχου ή σε περίπτωση σύμπραξης από τους νόμιμους εκπρόσωπους όλων των συμμετεχόντων στη σύμπραξη. 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Προκήρυξης (Γενικοί και Ειδικοί Όροι - Παραρτήματα), της οποίας ο υποψήφιος Ανάδοχος έλαβε γνώση, και ότι η υποβαλλόμενη προσφορά του καλύπτει το σύνολο της προκηρυσσόμενης προμήθειας και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή. [8]

9 4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία: 1) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού 2) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους : α) δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα ( i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, (ii) δωροδοκία, (iii) απάτη, και (iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη προκήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. β) δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. γ) είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. δ) είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ε) (Για Νομικά πρόσωπα ) δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 3) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που απαιτούνται και περιγράφονται στο άρθρο 6 παρ. 2 του ΠΔ 118/ Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος: (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα (β) δεν έχει αποκλεισθεί, από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ Εμπορίου) (για αλλοδαπούς από αντίστοιχη αρχή), και (γ) δεν απώλεσε το δικαίωμα να συμμετέχει σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ ή Α.Ε. του Δημοσίου Τομέα γιατ ί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 6. Παραστατικό εκπροσώπησης στην περίπτωση που οι προσφέροντες συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους. 2.- Φάκελοι Οικονομικής Προσφοράς (Πρωτότυπος και Αντίγραφο) Θα είναι σφραγισμένοι και θα αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος καθώς και ο τίτλος της Προμήθειας και ο φορέας που απευθύνεται ο Διαγωνιζόμενος. Μέσα στον κάθε φάκελο θα υπάρχει το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας (θα παραλαμβάνεται σφραγισμένο από την Υπηρεσία Β. Τσιτσάνη 31, Τρίκαλα, Γραφείο 210 κ. Ραϊλης, τηλ ) στο οποίο ο Διαγωνιζόμενος θα αναγράφει την προσφερόμενη τιμή μονάδος χωρίς Φ.Π.Α. ( /μήνα), το όλο τίμημα της παροχής υπηρεσιών (για 4 μήνες - χωρίς Φ.Π.Α.), τον Φ.Π.Α. και το σύνολο, ξεχωριστά. Η ισχύς της Οικονομικής Προσφοράς θα είναι για τουλάχιστον 120 ημέρες. [9]

10 3.- Φάκελοι Τεχνικής Προσφοράς ( Πρωτότυπο και Αντίγραφο ) Στο 14PROC φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα περιέχονται : Επίσημα πιστοποιητικά ταυτότητας των διαγωνιζομένων, ήτοι : I. Φυσικά πρόσωπα : Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο. II. Νομικά πρόσωπα : Αντίγραφο ισχύοντος καταστατικού και σχετικό έγγραφο εκπροσώπησης. III. Ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων : Συνδυασμός των προαναφερομένων εγγράφων με αντίστοιχο συμφωνητικό συνεργασίας. Υπεύθυνες δηλώσεις, ήτοι : I. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο διαγωνιζόμενος θα δηλώνει ότι εφόσον αναδειχθεί μειοδότης θα συμμορφωθεί πλήρως με τις οδηγίες συντήρησης, αποκατάστασης και φύλαξης ( τεχνικής αστυνόμευσης ) όπως αυτές περιέχονται στα τεύχη του έργου. II. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο διαγωνιζόμενος θα δηλώνει ότι εφόσον αναδειχθεί μειοδότης, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, επί ποινή αποκλεισμού, θα προσκομίσει στην Υπηρεσία : Άδειες άσκησης επαγγέλματος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) ή άλλον αρμόδιο φορέα και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής συνεργασίας ή αντίστοιχο συμφωνητικό, και Πιστοποιητικά εξειδίκευσης του προσωπικού ειδικών προσόντων, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής Εργασιών Προδιαγραφών (Άρθρο 1 παρ. 5 ). ΙΙΙ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο διαγωνιζόμενος θα δηλώνει ότι εφόσον αναδειχθεί μειοδότης θα διαθέσει επί ποινή αποκλεισμού - το απαραίτητο προσωπικό τυπικών προσόντων όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής Εργασιών Προδιαγραφών για την ασφαλή λειτουργία των σηράγγων. 4.- Κατακύρωση - Προσφερόμενη ποσότητα Ο Διαγωνισμός αφορά την για τέσσερις (4) μήνες συντήρηση λειτουργία των σηράγγων του οδικού δικτύου του Νομού Τρικάλων, συνολικού ποσού ,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με δυνατότητα αύξησης 30% ή μείωσης 50% της τελικής ποσότητας σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2007 ( Κ.Π.Δ.). Οι προσφορές θα πρέπει να είναι ευκρινείς και αναλυτικές. Κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του προμηθευτή αποτελεί η χαμηλότερη οικονομική προσφορά, εφόσον πληρούνται τα όσα αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος της παρούσας διακήρυξης. Η ανάδειξη του προμηθευτή θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού. Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού και μέσα σε 20 ημέρες από την πρόσκληση υποχρεούται ο αναδειχθείς ως προμηθευτής να προσέλθει στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Τρικάλων για την προσκόμιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης στον οποίο θα περιλαμβάνονται δύο (2) μικρότεροι υποφάκελοι όπου στον έναν εξωτερικά θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ», και μέσα θα υπάρχουν όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά κατακύρωσης, ενώ στον άλλο θα αναγράφεται η λέξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ», και θα περιλαμβάνονται τα αντίγραφα των δικαιολογητικών κατακύρωσης, όπως αυτά κατά σειρά αναφέρονται παρακάτω: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, (Αφορά Φυσικά Πρόσωπα) [10]

11 (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου ε 14PROC ξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (Αφορά Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα) (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. (Αφορά Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα,) (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. (Αφορά Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα,) (5) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει (για Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε από αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας τους και για Α.Ε. από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη ), ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α' 101), όπως εκάστοτε ισχύει (για Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε από αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας τους και για Ανώνυμες εταιρίες από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της), ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) (Αφορά Νομικά Πρόσωπα) (6) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και για τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση Συνεταιρισμού. (Αφορά Νομικά Πρόσωπα ) (7) Δικαιολογητικά σύστασης (Αφορά Νομικά Πρόσωπα )/Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. (Αφορά Συνεταιρισμούς ) Οι Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση. Οι αλλοδαποί και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα θα προσκομίσουν ισοδύναμα με τα ακόλουθα έγγραφα, αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους. Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω δικαιολογητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνετε ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. Tο αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από σχετική πρόσκληση. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα υποβάλει τα Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισμού, στην Οικονομική Επιτροπή που διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει για την κατακύρωση της προμήθειας. [11]

12 Μετά την Κατακύρωση αποστέλλεται στον ανάδοχο σχετική ανακοίνωση στην οποία επισυνάπτεται σχέδιο 14PROC Σύμβασης προμήθειας. Μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης προσκομίζοντας τη χρηματική Εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου. Στην περίπτωση που κάποιος ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και επιβάλλονται οι καθοριζόμενες από το νόμο κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.). Αναλυτικότερα: Α) Κοινά στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στις εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης α. Την ημερομηνία έκδοσης. β. Τον εκδότη. γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. δ. Τον αριθμό της εγγύησης. ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. στ.την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. ζ. Τους όρους ότι: Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως ΙΙ. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Πέραν των ανωτέρω που ισχύουν για όλες τις εγγυήσεις, κατά περίπτωση πρέπει: Β) Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης που αφορά η προσφορά, μη συμπ/νου του ΦΠΑ, ποσού 1.200,00 (χίλια διακόσια ΕΥΡΩ) (Ν.4281/ΦΕΚ Τεύχος Α / ). β. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των κοινών προϋποθέσεων της παρ. Α) του παρόντος Άρθρου και τα ακόλουθα: Ι. Την σχετική διακήρυξη ( τίτλος, αρ. πρωτοκόλλου), την ημερομηνία διαγωνισμού. ΙΙ. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς). γ. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι: (1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται (2) ο αριθμός της διακήρυξης (3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση (4) η ημερομηνία έκδοσής της (5) τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται. Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή από την Υπηρεσία. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό μπορούν να κάνουν χρήση του Υποδείγματος Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 4. [12]

13 Γ) Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ (Ν.4281/ΦΕΚ Τεύχος Α / ). β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα: (Ι) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά. (ΙΙ)Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αορίστου διαρκείας ή τουλάχιστον μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης πλέον δύο (2) μήνες. ΑΡΘΡΟ 6 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα, 1 / 12 / 2014 και ώρα 12:00 μ.μ. στο Γραφείο 227 της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Διοικητήριο - 2 ος όροφος). 2. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους μέχρι την Δευτέρα, 1 / 12 / 2014 και ώρα 11:45 π.μ. στο Γραφείο 211 της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων (Πρωτόκολλο - 2 ος όροφος), που θα αναγράφει όλα τα απαιτούμενα, από την παρούσα, στοιχεία, στη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΣΙΤΣΑΝΗ 31 2 Ος ΟΡΟΦΟΣ Τ.Κ.: , ΤΡΙΚΑΛΑ 3. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας και ώρας υποβολής (παρ. 2 παρόντος άρθρου) καμία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή, αλλά θα απορρίπτεται, χωρίς να αποσφραγισθεί, ως εκπρόθεσμη. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η παρούσα Απόφαση (πλήρες τεύχος Αναλυτικής Προκήρυξης ), το τεύχος οδηγιών συντήρησης σηράγγων Ν. Τρικάλων και το τεύχος προσωπικού συντήρησης και ασφαλούς λειτουργία σηράγγων), η περίληψη Διακήρυξης, καθώς και όλα τα Παραρτήματα (λοιπά τεύχη του διαγωνισμού), διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης, στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη διεύθυνση στο σύνδεσμο «Εφημερίδα της Υπηρεσίας/ Διακηρύξεις»), για την ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Προκήρυξης, μέχρι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την κατάθεση των προσφορών για τον διαγωνισμό, από την Αναθέτουσα Αρχή. Οποιαδήποτε διευκρίνιση κριθεί απαραίτητη, θα αναρτάται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της προκήρυξης και την οποία θα πρέπει να παρακολουθούν οι υποψήφιοι ώστε να καθίστανται εγκαίρως ενήμεροι. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ Ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 19 «Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών» του υπ αριθμ. 118/2007 Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία. [13]

14 Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση. 2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 3. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια (καθόσον πρόκειται για ανοικτό διαγωνισμό). 4. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται με απόδειξη σε υπάλληλο της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών κατά τα ανωτέρω. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. *Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραμένουν σε αυτό. Για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία: Θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της Προκήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τόσο τις τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης, όσο και εκείνες που κρίθηκαν αποδεκτές. Εφ' όσον, σ' αυτό το στάδιο της διαδικασίας, υπάρχουν τέτοιες απορριπτέες προσφορές, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα διαβιβάσει στη Οικονομική Επιτροπή τα πρακτικά της προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις. 5. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 6. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2 ΠΔ 118/2007 την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2, ΠΔ 118/2007 λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. Στη διακήρυξη ορίζεται περαιτέρω η διαδικασία και ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων στα δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ.2 ΠΔ 118/2007 μετά την υποβολή τους. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 15 «Διοικητικές προσφυγές» του υπ αριθμ. 118/2007 Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή [14]

15 λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 6, 8 και 8α του ΚΠΔ 118/ Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του φορέα, ως εξής: α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: (1) Στον ανοικτό διαγωνισμό, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. (2) Στον κλειστό διαγωνισμό, μόνο από εκείνους που επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία αποστολής σε αυτούς της διακήρυξης, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής, συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες αποστολής της διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Στον κλειστό διαγωνισμό δικαίωμα ένστασης στην περίπτωση αυτή έχουν μόνον όσοι επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού (ανοικτού ή κλειστού) έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Στον κλειστό διαγωνισμό, δικαίωμα ένστασης στην περίπτωση αυτή έχουν μόνον όσοι επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του ΚΠΔ 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. 3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους. 5. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του ΚΠΔ 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. [15]

16 Επί της προσφυγής, αποφασίζει ο αρμόδιος Υπουργός ή το αρμόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζονται το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους όρους της Προκήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2. Θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Προκήρυξης ή δεν πληρούν υποχρεωτικές απαιτήσεις. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, το οποίο και θα πρέπει να αναγράφεται στο διαβιβαστικό έγγραφο υποβολής του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση παράλειψης της ανωτέρω αναγραφής, θεωρείται πως ο υποψήφιος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανωτέρω χρονική ισχύ στην προσφορά του. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη (επιπλέον 120 ημέρες). Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. ΑΡΘΡΟ 8 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Μετά την κατακύρωση καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση, η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της κατακύρωσης. Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών, καταρτίζεται με βάση την κατακύρωση, την προσφορά και την Προκήρυξη. Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτομερειών της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή. [16]