Τεχνικά θέματα εγκαταστάσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνικά θέματα εγκαταστάσεων"

Transcript

1 Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Χρήση ΘΗΣ για θέρμανση κολυμβητικών δεξαμενών Τεχνικά θέματα εγκαταστάσεων ΧΑΣΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ RENEWABLE ENERGY SYSTEMS TECHNOLOGY ENG. MSc ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ

2 Συστήματα με συλλέκτες χωρίς κάλυμμα - Το νερό της δεξαμενής κυκλοφορεί μέσα από τους συλλέκτες. - Η συνδεσμολογία των συλλεκτών γίνεται μετά το σύστημα φιλτραρίσματος και τη πλήρωση του νερού της πισίνας για την αποφυγή απωλειών. - Εάν χρειαστεί βοηθητική πηγή θέρμανσης, αυτή συνδέετε μέσω εναλλάκτη αμέσως μετά την έξοδο από τους ηλιακούς συλλέκτες. - Ο ελεγκτής του συστήματος μετράει τη θερμοκρασία του νερού της πισίνας. Αν χρειάζεται θέρμανση, μετράει τη θερμοκρασία του νερού στους συλλέκτες και αν είναι μεγαλύτερη κατά μια θερμοκρασία ΔT, στέλνει το νερό της κολ. δεξαμενής στους συλλέκτες μέσω της τριόδου βάνας.

3 Συστήματα με επίπεδους συλλέκτες - Καθώς το χλώριο φθείρει το χαλκό, το νερό της κολυμβητικής δεξαμενής δεν μπορεί να περάσει μέσα από τους συλλέκτες. - Η θέρμανση γίνεται μεσώ ενάλλακτη που συνδέετε αμέσως μετά το σύστημα χλωρίωσης και τη πλήρωση της πισίνας με φρέσκο νερό. - Ο ελεγκτής μετράει τη θερμοκρασία του νερού της κολυμβητικής δεξαμενής. Αν χρειάζεται θέρμανση και η θερμοκρασία του νερού στους συλλέκτες είναι μεγαλύτερη κατά ένα ΔΤ, δίνει εντολή στον κυκλοφορητή του συστήματος ηλιακών συλλεκτών και του συστήματος φιλτραρίσματος της κολυμβητικής ώστε να κυκλοφορήσει ζεστό νερό στον εναλλάκτη.

4 Συστήματα με επίπεδους συλλέκτες - Οι υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στους συλλέκτες μπορούν να λιώσουν τις ενώσεις των πλαστικών σωληνώσεων. - Τοποθετείται ένας διακόπτη ροής στο κύκλωμα της πισίνας ο οποίος διακόπτει τη τροφοδοσία ζεστού νερού από τους ηλιακούς συλλέκτες όταν δεν υπάρχει κυκλοφορία στο κύκλωμα φιλτραρίσματος του νερού.

5 Προστασία από παγετό Κατά τη χειμερινή περίοδο το νερό μπορεί να παγώσει λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και υπάρχει κίνδυνος σπασίματος των συλλεκτών ή των σωληνώσεων. Πρέπει να ληφθούν μέτρα για την προστασία του συστήματος από τον παγετό: Σε συστήματα με συλλέκτες χωρίς κάλυμμα θα πρέπει να αδειάζει το κύκλωμα από το νερό. - Οι σωληνώσεις από EPDM έχουν αντοχή σε παγετό αλλά είναι καλό να αδειάζει το κύκλωμα για την αποφυγή ανάπτυξης βακτηριδίων λόγω της στασιμότητας του νερού. Σε συστήματα με επίπεδους συλλέκτες θα πρέπει να γίνεται είτε άδειασμα του κυκλώματος από το νερό ή χρήση μείγματος γλυκόλης με νερό (περίπου 20% γλυκόλη).

6 Γενικές παρατηρήσεις - Για την προστασία τόσο των συλλεκτών (στη περίπτωση συλλέκτη χωρίς κάλυμμα ) όσο και του εναλλάκτη (στη περίπτωση επίπεδων συλλεκτών) θα πρέπει να γίνεται σωστή συντήρηση του συστήματος φιλτραρίσματος του νερού της κολυμβητικής δεξαμενής. -Θα πρέπει να γίνεται ετησίως έλεγχος του ηλιακού συστήματος: - Λειτουργία συστήματος ελέγχου (εκλεκτής, θερμοστοιχεία κ.λ.π). -Έλεγχος διαρροών. -Οπτικός έλεγχος συλλεκτών. -Έλεγχος λειτουργίας κυκλοφορητών ηλεκτροβανών. -Έλεγχος συστημάτων ασφαλείας (βαλβίδες ασφαλείας, αισθητήρια ροής κ.λ.π). -Έλεγχος ποσοστού και κατάστασης γλυκόλης.

7 Υπολογιστικό Εργαλείο Impact Advisor

8 Υπολογιστικό εργαλείο Impact Advisor Σκοπός του υπολογιστικού εργαλείου Impact Advisor είναι να βοηθήσει τον τελικό χρήστη στην απόφαση του για την εγκατάσταση ενός ΘΗΣ για τη θέρμανση εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών. Το υπολογιστικό εργαλείο είναι δομημένο σε MS Excel και δίνει τη δυνατότητα υπολογισμού το παρακάτω τεχνικών μεγεθών: Διαστασιολόγηση συστήματος Κόστος κατασκευής & λειτουργίας Οικονομικό όφελος Εξοικονόμηση ενέργειας Μείωση εκπομπών CO 2 με τη χρήση του θερμικού ηλιακού συστήματος Δυνατότητα επιλογής μεταξύ 10 χωρών Διαθέσιμο σε 8 γλώσσες

9 Παραδοχές προγραμματισμού Χρήση συλλεκτών χωρίς κάλυμμα ή επίπεδων συλλεκτών Επιλογή τοποθεσίας μέσω 10 προεπιλεγμένων πόλεων της Ελλάδας Θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής από τον Απρίλιο έως το Νοέμβριο Χρήση μέσων αποδόσεων συλλεκτών (μέσω T*Sol) Χρήση μέσων αποδόσεων καυστήρων Χρήση μέσων τιμών κόστους ηλιακών συλλεκτών

10 Παραδοχές προγραμματισμού Υπολογισμός ειδικής απαιτούμενης ενέργειας (kwh/m²) μέσω Τ*Sol Προεπιλογή μεγέθους κολυμβητικής δεξαμενής Σταθερός λόγος συλλεκτικής επιφανείας προς την επιφάνεια της κολυμβητικής δεξαμενής Χρήση καλύμματος κολυμβητικής δεξαμενής κατά τις νυχτερινές ώρες

11 Απαιτούμενα δεδομένα Χώρα και πόλη εγκατάστασης κολυμβητικής δεξαμενής Υφιστάμενηήνέα Διαστάσεις Συμβατικό σύστημα θέρμανσης Επιθυμητή θερμοκρασία νερού

12 Προαιρετικά στοιχεία : Στοιχεία ιδιοκτήτη Κόστος καυσίμου Κόστος ηλιακού συστήματος ( /m²) συλλέκτη

13 Αποτελέσματα εργαλείου Επιφάνεια συλλεκτικού πεδίου Εξοικονομούμενη ενέργεια Εξοικονομούμενο κόστος καυσίμου Κόστος επένδυσης Χρόνος απόσβεσης Εξοικονομούμενοι ρύποι

14 Υπολογιστικό εργαλείο Impact Advisor Συνοψίζοντας, το Impact Advisor είναι: Βασικό εργαλείο υπολογισμού ενός συστήματος θέρμανσης κολυμβητικής δεξαμενής Απλό στη χρήση Απευθύνετε σε τελικούς χρήστες Βασισμένο στο T*Sol Δεν αποτελεί και δεν αντικαθιστά πρόγραμμα προσομοίωσης Ένδειξη μεγέθους συλλεκτικού πεδίου Ένδειξη κόστους συστήματος και χρόνου απόσβεσης Ένδειξη εξοικονόμησης CO 2

15 Υπολογιστικό εργαλείο Impact Advisor Το Impact Advisor καθώς και οι αναλυτικές οδηγίες χρήσης διανέμονται δωρεάν και περιλαμβάνονται στο cd-rom που έχετε στα χέρια σας!!! Επίσης είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα:

16 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Έφη Κορμά t: , f: Το έργο SOLPOOL χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος Ευφυής Ενέργεια Ευρώπη. Τα περιεχόμενα της παρουσίασης αυτής είναι αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθούν απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χρήση Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων. Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ. Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα. Επίπεδοι Συλλέκτες

Χρήση Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων. Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ. Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα. Επίπεδοι Συλλέκτες Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Χρήση Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Πλεονεκτήματα Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ Επέκταση κολυμβητικής περιόδου από τον Απρίλιο μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

to edit Master title style

to edit Master title style ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Θέρμανση κολυμβητικών δεξαμενών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΗ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING BSc PHYSICS ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

IMPACT ADVISOR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

IMPACT ADVISOR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ IMPACT ADVISOR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Συντάκτες: Bernhard Weyres Borchert, DGS e.v. Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.v. Έφη Κορμά, ΚΑΠΕ Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

SOLPOOL. Χρήση Ηλιακής Ενέργειας σε Εξωτερικές Πισίνες

SOLPOOL. Χρήση Ηλιακής Ενέργειας σε Εξωτερικές Πισίνες SOLPOOL Χρήση Ηλιακής Ενέργειας σε Εξωτερικές Πισίνες Solar Energy Use in Outdoor Swimming Pools Φύλλο Τεχνοοικονομικών Πληροφοριών Συγγραφείς Δ. Χασάπης, ΚΑΠΕ Β. Δρόσου, ΚΑΠΕ 08 2007 Το έργο SOLPOOL χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Ηλιακής Ενέργειας για θέρμανση εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών SOLPOOL

Χρήση Ηλιακής Ενέργειας για θέρμανση εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών SOLPOOL Χρήση Ηλιακής Ενέργειας για θέρμανση εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών SOLPOOL Εθνική Έκθεση Ζήτηση και διαθέσιμο δυναμικό για θέρμανση εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ ΕΛΛΑΔΑ D05 National

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ανάγκες τουριστικού κλάδου σε ενέργεια Κατανάλωση Ενέργειας Το 75%

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΜΗΧ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΕ ΚΑΠΕ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΜΗΧ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΕ ΚΑΠΕ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΜΗΧ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΕ ΚΑΠΕ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Περιεχόμενα 1. Σχεδιασμός συστημάτων 2. Εγκατάσταση συστημάτων 3.

Διαβάστε περισσότερα

5. Κυκλώματα θέρμανσης Χώρου. Δημήτρης Χασάπης

5. Κυκλώματα θέρμανσης Χώρου. Δημήτρης Χασάπης 5. Κυκλώματα θέρμανσης Χώρου Δημήτρης Χασάπης Συστήματα «combi» Γενική περιγραφή Solar combisystems ή απλά combi : ηλιακά θερμικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για θέρμανση χώρου και νερού χρήσης. 10

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ «COMBI» ΓΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ: ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ «COMBI» ΓΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ: ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ «COMBI» ΓΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ: ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Αριστοτέλης Αηδόνης, Βασιλική ρόσου, Μιχάλης Καράγιωργας. Κέντρο Ανανεώσιµων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Project No. EIE/06/134/sI2.448721 Π 3.2 Εγχειρίδιο Ποιοτικής Εγκατάστασης Λεβήτων Καταληκτική Ημερομηνία: 31 η Μαρτίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση Νερού - Τεχνικό Εγχειρίδιο

Θέρμανση Νερού - Τεχνικό Εγχειρίδιο ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING Θέρμανση Νερού - Τεχνικό Εγχειρίδιο Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... Error! Bookmark not defined. 2. Σχέδιο Δράσης... 8 3. Έκθεση... 8 Παράρτημα:... 10 1 Συγγραφείς: Benke,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Θερμικών Ηλιακών στον Κτιριακό Τομέα

Εφαρμογές Θερμικών Ηλιακών στον Κτιριακό Τομέα Ημερίδα 12 Ιουνίου 2008 Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια Ενότητα ΙΙ Εφαρμογές Θερμικών Ηλιακών στον Κτιριακό Τομέα ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΗ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING BSc PHYSICS ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ΘΗΣ για θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής

Εφαρμογή ΘΗΣ για θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής Εφαρμογή ΘΗΣ για θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ 50m 3 ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η πλειονότητα των κολυμβητικών δεξαμενών στην Ελλάδα αποτελείται από εξωτερικές, μη

Διαβάστε περισσότερα

7. Διαστασιολόγηση συστημάτων ΘΗΣ. Δημήτρης Χασάπης Μηχ. Τεχνολογίας ΑΠΕ

7. Διαστασιολόγηση συστημάτων ΘΗΣ. Δημήτρης Χασάπης Μηχ. Τεχνολογίας ΑΠΕ 7. Διαστασιολόγηση συστημάτων ΘΗΣ Δημήτρης Χασάπης Μηχ. Τεχνολογίας ΑΠΕ Σχεδιασμός του συστήματος - βήματα 1. Τεχνική επίσκεψη και πρακτικές εκτιμήσεις μεγεθών 2. Εκτίμηση του φορτίου (κατανάλωσης ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Μπόιλερ Βεβιασμένης Κυκλοφορίας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Μπόιλερ Βεβιασμένης Κυκλοφορίας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Μπόιλερ Βεβιασμένης Κυκλοφορίας Εγκατάσταση, συντήρηση & οδηγίες χρήσης ΜΠΟΙΛΕΡ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ... 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια στην Ελλάδα - περιβαλλοντικές επιπτώσεις Στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Χριστοδουλάκη Ρόζα MSc Environmental design & engineering Φυσικός Παν. Αθηνών

Χριστοδουλάκη Ρόζα MSc Environmental design & engineering Φυσικός Παν. Αθηνών Θερµικά Ηλιακά Συστήµατα Ζεστού Νερού Χρήσης και Θέρµανσης Κολυµβητικών εξαµενών Χριστοδουλάκη Ρόζα MSc Environmental design & engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ Τµήµα Θερµικών Ηλιακών 1. Εισαγωγή 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα COVER Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Οκτώβριος 2010 Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Εφαρμογές στον οικιακό τομέα 1. Εισαγωγή Ο ήλιος αποτελεί ανεξάντλητη πηγή ενέργειας. Ιδιαίτερα για την Κύπρο, που διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ CARRIER. Αξιολογούμε για εσάς τις Σύγχρονες Εναλλακτικές Εφαρμογές Θέρμανσης

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ CARRIER. Αξιολογούμε για εσάς τις Σύγχρονες Εναλλακτικές Εφαρμογές Θέρμανσης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ CARRIER Αξιολογούμε για εσάς τις Σύγχρονες Εναλλακτικές Εφαρμογές Θέρμανσης H θέρμανση σ ένα κτίριο μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς εναλλακτικούς τρόπους. Όλες οι απαντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας ξύλου. Multiplex MCL /MCL-F ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0

Λέβητας ξύλου. Multiplex MCL /MCL-F ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 Λέβητας ξύλου Multiplex MCL /MCL-F ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 1 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 3 3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ 4 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια 2 Περιεχόμενα Ο Οδηγός 5 Ο οδηγός περιέχει 6 Τηλεφωνικό Κέντρο 8 Ιστοσελίδα ENFORCE 9 Δίκτυο Ενεργειακών Επιθεωρητών 11 Το Δίκτυο 11 Μέθοδος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

GREE, making BETTER air conditioners. αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2011-12

GREE, making BETTER air conditioners. αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2011-12 GREE, making BETTER air conditioners αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2011-12 GREE, making BETTER air conditioners ηλεκτρική ισχύς θερμοκρασία περιβάλλοντος διαθέσιμη ενέργεια Η GREE Electric Appliances

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΝΙΟ ΕΚΘΕΣΗ 5ΕΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΝΙΟ ΕΚΘΕΣΗ 5ΕΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΝΙΟ ΦΩΤΟΝΙΟ ΕΚΘΕΣΗ 5ΕΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ο ηλιακός σταθμός ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ονομαζόμενος ΦΩΤΟΝΙΟ παραδόθηκε, τον Αύγουστο του 1999. Ο στόχος του έργου ήταν να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας θεματικής ενότητας ΔΕ4:

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας. Γεωθερμία Ηλιοθερμία. Αντλίες θερμότητας. Κλιματισμός Θέρμανση

Εξοικονόμηση ενέργειας. Γεωθερμία Ηλιοθερμία. Αντλίες θερμότητας. Κλιματισμός Θέρμανση Εξοικονόμηση ενέργειας Γεωθερμία Ηλιοθερμία Αντλίες θερμότητας Κλιματισμός Θέρμανση Η εξοικονόμηση ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών δεν είναι πλέον απλά ένας εναλλακτικός τρόπος ζωής αλλά μια ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

GREE, making BETTER air conditioners. αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2011-12

GREE, making BETTER air conditioners. αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2011-12 GREE, making BETTER air conditioners αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2011-12 GREE, making BETTER air conditioners ηλεκτρική ισχύς θερμοκρασία περιβάλλοντος διαθέσιμη ενέργεια Η GREE Electric Appliances

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη

Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη για νεόδμητες Το Daikin Altherma προσφέρει δύο συστήματα χαμηλών θερμοκρασιών τα οποία παρέχουν και τα δύο θέρμανση και ψύξη και τα οποία περιλαμβάνουν σύστημα ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ Κατερίνη, Δεκέμβριος 2010 1 Προοίμιο Η εμπειρογνωμοσύνη Εξοικονόμησης Ενέργειας στις επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα