Η Χημεία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση την τελευταία εικοσιπενταετία. Διαπιστώσεις και προτάσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Χημεία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση την τελευταία εικοσιπενταετία. Διαπιστώσεις και προτάσεις"

Transcript

1 18-19:Layout 1 29/07/ :21 ΠΜ Page 241 Η Χημεία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση την τελευταία εικοσιπενταετία. Διαπιστώσεις και προτάσεις Κωνσταντίνος Καφετζόπουλος, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γεώργιος Δούκας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Βικτωρία Σακκιάδη, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Περίληψη Οι εξελίξεις στο μάθημα της Χημείας την τελευταία εικοσιπενταετία καταγράφονται ιδιαίτερα έντονες. Δημιουργήθηκε μεγάλος όγκος σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού και βελτιώθηκε η μεθοδολογία διδασκαλίας. Θεσμοθετήθηκε η δημιουργία των σχολικών εργαστηρίων και των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών και ενισχύθηκε ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου. Ωστόσο, διαπιστώνονται υλικοτεχνικές ελλείψεις και διοικητικές δυσχέρειες. Τα σχολικά βιβλία Χημείας κρίνο - νται κατάλληλα, αν και καταγράφεται αδυναμία ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης. Απαιτείται περαιτέρω βελτίωση της μεθοδολογίας διδασκαλίας και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Εκφράζεται έντονα η απαίτηση για επιμόρφωση, ενδοσχολική επιμόρφωση, αξιολόγηση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ενίσχυση του ρόλου του Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών. Λέξεις κλειδιά: Χημεία, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, εκπαιδευτικό υλικό, σχολικά βιβλία, μεθοδολογία διδασκαλίας, Σχολικοί Σύμβουλοι, σχολικά εργαστήρια, νέες τεχνολογίες, επιμόρφωση, αξιολόγηση Ο κ. Κωνσταντίνος Καφετζόπουλος είναι δρ Χημικός, Πάρεδρος ε.θ. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ο κ. Γεώργιος Δούκας είναι Χημικός, Εκπαιδευτικός αποσπασμένος στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Η κ. Βικτωρία Σακκιάδη είναι Χημικός, Εκπαιδευτικός αποσπασμένη στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 241

2 18-19:Layout 1 29/07/ :21 ΠΜ Page 242 Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων 1. Εξελίξεις στο μάθημα της Χημείας Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 διατυπώνονται έντονοι προβληματισμοί για την πορεία της Παιδείας και της Χημικής Εκπαίδευσης 1. Σύντομα οι διεργασίες αυτές, με την υποστήριξη του ΥΠΕΠΘ, απέδωσαν τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για το νεοσύστατο Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο. Οι συγγραφικές ομάδες είχαν προταθεί από την Ένωση Ελλήνων Χημικών σε συνεργασία με το ΥΠΕΠΘ 2. Μετά τη συγγραφή των βιβλίων Χημείας Α και Β τάξης, ακολουθούν τα βιβλία για τον κλάδο Χημείας της Γ τάξης του Ε.Π.Λ. Οι αναζητήσεις για το μέλλον της Χημείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ακολουθούν ιδιαίτερα έντονες (Δημοτάκης, 1991), με επίκεντρο την ανάγκη εκσυγχρονισμού των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών, του εκπαιδευτικού υλικού και της μεθοδολογίας διδασκαλίας. Οι παρατηρήσεις σχετικά με την ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου της χημείας, της αναγκαιότητας προσεγμένων, σύγχρονων και εφαρμόσιμων στην ελληνική πραγματικότητα αναλυτικών προγραμμάτων και βιβλίων, σε συνδυασμό με τα άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια, με την υποστήριξη καλά μορφωμένων δασκάλων, τέθηκαν ως άμεσες επιδιώξεις για τη βελτίωση της ποιότητας της χημικής εκπαίδευσης (Παπαγεωργίου, 1991). Πολύ έντονη είναι η εκδοτική δραστηριότητα με έρευνες και ειδικά θέματα Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών (Τσαπαρλής, 1999). Η ελληνική βιβλιογραφία προσέγγισε με ευαισθησία τις διαδικασίες και το περιεχόμενο των σύγχρονων Αναλυτικών Προγραμμάτων (Βρεττός, 1997), τη διδασκαλία και τη διαδικασία της μάθησης (Φλουρής, 1995). Διεθνώς, διατυπώνονται απόψεις για περισσότερο θεωρητική προσέγγιση της Χημείας ή για περισσότερη σύνδεση με την κοινωνία (Campell et al., 1994). Οι διεθνείς προβληματισμοί της δεκαετίας του 1990 (Jenkins, 2000) για τη μετάβαση από τα Αναλυτικά Προγράμματα περιεχομένων στα Αναλυτικά προγράμματα στόχων και τη σύνδεση των Φυσικών Επιστημών με την τεχνολογία και την καθημερινή ζωή (Carin, 1997) σύντομα καταγράφονται και στη χώρα μας (Καφετζόπουλος κ.ά., 2003). Ακολουθεί η ρι- 1. ΣΤ Πανελλήνιο συνέδριο Χημείας «Παιδεία και Χημική Εκπαίδευση», Ένωση Ελλήνων Χημικών Σύνδεσμος Χημικών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, Ενδεικτικά αναφέρουμε: 1. Χημεία Α Τάξης Ε.Π.Λ., Μ. Μαυρόπουλος, Ε. Καπετάνου-Ζαμπετάκη, Τ. Γανωτόπουλος, Ν. Προβής. ΟΕΔΒ, Χημεία Β Τάξης Ε.Π.Λ., Δ. Γάκης, Α. Κάλλης, Κ. Καφετζόπουλος, Σ. Κονιδάρης, Δ. Κούρτης. ΟΕΔΒ, Εργαστήριο Χημείας Β Τάξης Ε.Π.Λ., Α. Μπομπέτσης, Π. Καλλίτσης. ΟΕΔΒ,

3 18-19:Layout 1 29/07/ :21 ΠΜ Page 243 Η Χημεία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση την τελευταία εικοσιπενταετία. Διαπιστώσεις και προτάσεις ζική αναμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών σύμφωνα με τις σχετικές πρωτοπόρες Υπουργικές αποφάσεις για το Γυμνάσιο 3 και αργότερα για το Λύκειο 4. Μέχρι εκείνη την εποχή, η διαδικασία δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού για το Γυμνάσιο και το Λύκειο, ακολουθούσε την πορεία καταγραφής πίνακα περιεχομένων και προσαρμογή ενός Πανεπιστημιακού εγχειριδίου στα σχολικά δεδομένα ή στην καλύτερη περίπτωση στη μετάφραση ενός ξενόγλωσσου βιβλίου. Το 1995, από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο συστάθηκε ομάδα εργασίας για τη μελέτη και εκπόνηση Αναλυτικού Προγράμματος Χημείας Γυμνασίου, με σκοπό τη μελλοντική συγγραφή των βιβλίων και την παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού στήριξης. Στην ομάδα εργασίας συμμετείχε ο Υπεύθυνος του μαθήματος από μέρους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπρόσωπος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών και ως πρόεδρος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 5. Το Αναλυτικό αυτό Πρόγραμμα ήταν πρόγραμμα στόχων και προέβλεπε τη δημιουργία πλήρους εκπαιδευτικού διδακτικού υλικού για την υποστήριξη του μαθήματος της Χημείας. Η υλοποίηση της συνολικής προσπάθειας απέφερε τη δημιουργία διδακτικών πακέτων 6 που περιελάμβαναν: Βιβλίο για τον μαθητή Εργαστηριακό Οδηγό για τον μαθητή Τετράδιο για τον μαθητή Βιβλίο για τον καθηγητή Εποπτικό υλικό (σλάιντς, διαφάνειες οβερχέντ, βιντεοταινίες). Μετά την έκδοση από τον ΟΕΔΒ του παραπάνω εκπαιδευτικού υλικού ακολούθησε η δημιουργία Εκπαιδευτικού Λογισμικού για το Γυμνάσιο 7. Με ανάλογες προσπάθειες και ακολουθώντας τις αντίστοιχες αρχές και πρακτικές, δημιουργήθηκε την περίοδο νέο εκπαιδευτικό υλικό και για το Λύκειο, με επί πλέον χαρακτηριστικό την έκδοση από τον ΟΕΔΒ σειρών μεταβα- 3. Προεδρικό Διάταγμα 368/ΦΕΚ 238 τ. Α ΦΕΚ 343 τ. Β Με την Υπουργική Απόφαση Γ2/990/ ορίσθηκε η ομάδα εργασίας: Γ. Παρισάκης, Πρόεδρος, Χ. Ραγιαδάκος, Σ. Μητσιάδης, Γ. Δούκας, Α. Μπομπέτσης, Κ. Παρισσοπούλου, Ν. Προβής, μέλη. 6. Χημεία Γυμνασίου, Έκδοση Α. ΟΕΔΒ, 1997, Α. Γεωργιάδου, Κ. Καφετζόπουλος, Ν. Προβής, Δ. Χηνιάδης και Ν. Σπυρέλλης. 7. Εκπαιδευτικό Λογισμικό Πολυμέσων για τη Διδασκαλία Χημείας Γυμνασίου: «ΧηΠοΛο», Α ΕΠΕ- ΑΕΚ- Ενέργεια 1.1β- Έργο Σειρήνες, , (Επιστημ. Υπεύθυνος Ν. Σπυρέλλης). 243

4 18-19:Layout 1 29/07/ :21 ΠΜ Page 244 Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων τικών 8 και πολλαπλών βιβλίων διδασκαλίας 9. Από τον τεράστιο όγκο του συνολικού έργου φαίνεται ότι το ΥΠΕΠΘ, το Π.Ι. και ο ΟΕΔΒ έφεραν εις πέρας επιτυ- 8. Πακέτα μεταβατικών βιβλίων Λυκείου (Έκδοση ΟΕΔΒ): 1. Χημεία Α Ενιαίου Λυκείου: Α. Μαυρόπουλος, Ε. Καπετάνου. 2. Χημεία Γενικής Παιδείας Β Ενιαίου Λυκείου: Ε. Καπετάνου, Α. Μαυρόπουλος. 3. Χημεία Β Ενιαίου Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης: Α. Γιαννακουδάκης, Μ. Μαυρόπουλος, Φ. Πομώνης. 4. Χημεία Β Ενιαίου Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης: Α. Γιαννακουδάκης, Μ. Μαυρόπουλος, Φ. Πομώνης. 5. Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου: Α. Κολοκούρης, Θ. Μαυρομούστακος, Κ. Παπακωνσταντίνου, Π. Σινιγάλιας, Κ. Λάππας. 6. Χημεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου: Α. Κολοκούρης, Θ. Μαυρομούστακος, Κ. Παπακωνσταντίνου, Π. Σινιγάλιας, Κ. Λάππας. 9. Πακέτα πολλαπλών βιβλίων Λυκείου (Έκδοση ΟΕΔΒ ): Διδακτικά πακέτα Χημείας Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου: 1. Εκδοτικού οίκου Πατάκη: Ι. Κεφαλλωνίτης, Γ. Μανουσάκης Β. Χρηστίδης. 2. Ομάδα Σ. Λιοδάκη: Σ. Λιοδάκης, Δ. Γάκης, Δ. Θεοδωρόπουλος, Π. Θεοδωρόπουλος, Α. Κάλλης. 3. Εκδοτικού οίκου Ζήτη: Κ. Τσίπης, Α. Βάρβογλης, Α. Γιούρη-Τσοχατζή, Δ. Δερπάνης, Π. Παλαμιτζόγλου, Γ. Παπαγεωργίου. Διδακτικά πακέτα Χημείας Γενικής Παιδείας Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου: 1. Εκδοτικού οίκου Πατάκη: Ι. Κεφαλλωνίτης, Γ. Μανουσάκης, Β. Χρηστίδη. 2. Ομάδα Σ. Λιοδάκη: Σ. Λιοδάκης, Δ. Γάκης, Δ. Θεοδωρόπουλος, Π. Θεοδωρόπουλος, Α. Κάλλης. 3. Εκδοτικού οίκου Ζήτη: Κ. Τσίπης, Α. Βάρβογλης, Α. Γιούρη-Τσοχατζή, Δ. Δερπάνη, Π. Παλαμιτζόγλου, Γ. Παπαγεωργίου. Διδακτικά πακέτα Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου: 1. Εκδοτικού οίκου Πατάκη:Ι. Κεφαλλωνίτης, Γ. Μανουσάκης, Β. Χρηστίδης, Δ. Χηνιάδης. 2. Ομάδα Σ. Λιοδάκη: Σ. Λιοδάκης, Δ. Γάκης, Δ. Θεοδωρόπουλος, Π. Θεοδωρόπουλος, Α. Κάλλη. 3. Εκδοτικού οίκου Ζήτη: Κ. Τσίπης, Α. Βάρβογλης, Α. Γιούρη-Τσοχατζή, Δ. Δερπάνη, Π. Παλαμιτζόγλου, Γ. Παπαγεωργίου. Διδακτικά πακέτα Χημείας Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου: 1. Εκδοτικού οίκου Πατάκη: Ι. Κεφαλλωνίτης, Γ. Μανουσάκης, Β. Χρηστίδης, Δ. Χηνιάδης. 2. Ομάδα Σ. Λιοδάκη: Σ. Λιοδάκης, Δ. Γάκης, Δ. Θεοδωρόπουλος, Π. Θεοδωρόπουλος, Α. Κάλλης. 3. Εκδοτικού οίκου Ζήτη: Κ. Τσίπης, Α. Βάρβογλης, Α. Γιούρη-Τσοχατζή, Δ. Δερπάνη, Π. Παλαμιτζόγλου, Γ. Παπαγεωργίου. Διδακτικά πακέτα Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου: 1. Εκδοτικού οίκου Πατάκη: Ι. Κεφαλλωνίτης, Γ. Μανουσάκης, Β. Χρηστίδης, Δ. Χηνιάδης. 2. Ομάδα Σ. Λιοδάκη: Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκης, Δ. Θεοδωρόπουλος, Π. Θεοδωρόπουλος, Α. Κάλλης. 3. Εκδοτικού οίκου Ζήτη: Κ. Τσίπης, Α. Βάρβογλης, Α. Γιούρη-Τσοχατζή, Δ. Δερπάνη, Π. Παλαμιτζόγλου, Γ. Παπαγεωργίου. Διδακτικά πακέτα Χημείας Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου: 1. Εκδοτικού οίκου Πατάκη: Ι. Κεφαλλωνίτης, Γ. Μανουσάκης, Β. Χρηστίδης, Δ. Χηνιάδης. 2. Ομάδα Σ. Λιοδάκη: Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκης, Δ. Θεοδωρόπουλος, Π. Θεοδωρόπουλος, Α. Κάλλης. 3. Εκδοτικού οίκου Ζήτη: Κ. Τσίπης, Α. Βάρβογλης, Α. Γιούρη-Τσοχατζή, Δ. Δερπάνη, Π. Παλαμιτζόγλου, Γ. Παπαγεωργίου. 244

5 18-19:Layout 1 29/07/ :21 ΠΜ Page 245 Η Χημεία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση την τελευταία εικοσιπενταετία. Διαπιστώσεις και προτάσεις χώς ένα πολύ μεγάλο έργο συντονισμού συγγραφικών ομάδων, κριτών και άλλων παραγόντων. Το 2003, από τα πακέτα αυτά, επελέγη ένα για τη διδασκαλία της Χημείας στο Λύκειο το οποίο διδάσκεται μέχρι σήμερα 10. Παράλληλα με τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού ολοκληρώθηκε ένα μεγάλο έργο κατασκευής και εξοπλισμού 2400 εργαστηρίων φυσικών επιστημών, πληροφορικής και τεχνολογίας για το Ενιαίο Λύκειο. Η επόμενη σημαντική εξέλιξη συντελέσθηκε με τη σύνταξη του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και τη δημιουργία νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ) για όλα τα μαθήματα Δημοτικού και Γυμνασίου 11. Με βάση το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ, πραγματοποιήθηκε μετά από διαγωνισμό, η συγγραφή νέων βιβλίων Χημείας Γυμνασίου 12 και δημιουργήθηκε το αντίστοιχο εκπαιδευτικό λογισμικό για τη Β και Γ Γυμνασίου 13 τα οποία εισήχθησαν στο εκπαιδευτικό σύστημα από το σχολικό έτος Ειδικά για τη Χημεία, η χρονιά αυτή, όπως και η επόμενη, έχουν ιδιαίτερα κομβικό χαρακτήρα, διότι συμπυκνώνουν τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στη μεθοδολογία διδασκαλίας και το περιεχόμενο του μαθήματος της Χημείας, κατά τις οποίες ενεπλάκησαν μάχιμοι εκπαιδευτικοί, σχολικοί σύμβουλοι, στελέχη της αγοράς εργασίας και πανεπιστημιακοί 14. Μετά τα παραπάνω, τίθεται το ερώτημα: Πού οδήγησαν αυτές οι εξελίξεις και ποιες προτάσεις μπορούν να διατυπωθούν για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του σχολείου, για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού, της μεθοδολογίας διδασκαλίας και του ρόλου των εκπαιδευτικών; Οι απαντήσεις προκύπτουν, μεταξύ άλλων, και από τις ετήσιες εκθέσεις που κατέθεσαν στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο οι Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ04 (ειδικότητες Φυσικοί, Χημικοί, Φυσιογνώστες, Βιολόγοι, Γεωλόγοι) και αφορούν στα σχολικά έτη και Έγινε αποδελτίωση συνολικά 48 εκθέσεων οι οποίες αφορούν ένα σύνολο 1984 σχολικών μονάδων και 5850 εκπαιδευτικών ΠΕ04. Πρέ- 10. Χημεία Α, Β,Γ Ενιαίου Λυκείου, Ομάδα Σ. Λιοδάκη: Σ. Λιοδάκης, Δ. Γάκης, Δ. Θεοδωρόπουλος, Π. Θεοδωρόπουλος, Α. Κάλλης. 11. ΦΕΚ 303/ και ΦΕΚ 304/ Τα βιβλία αυτά είναι: 1. Χημεία Β Γυμνασίου, Σ. Αβραμιώτης Β. Αγγελόπουλος, Γ. Καπελώνης, Π. Σινιγάλιας, Δ. Σπαντίδης, Α. Τρικαλλίτη, Γ. Φίλος. 2. Χημεία Γ Γυμνασίου, Π. Θεοδωρόπουλος, Π. Παπαθεοφάνους, Τ. Σιδέρη. 13. Ο θαυμαστός κόσμος της Χημείας για το Γυμνάσιο, Ομάδα Δημιουργίας: Μ. Σιγάλας, Β. Αγγελόπουλος, Α. Γιαννακουδάκης, Α. Τζαμτζής, Χ. Τζουγκράκη, ΟΕΔΒ Κ. Καφετζόπουλος, Ανοίγοντας νέους δρόμους στη Χημεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τιμητικός τόμος στη μνήμη του καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Νικόλαου Σπυρέλλη, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Αθήνα,

6 18-19:Layout 1 29/07/ :21 ΠΜ Page 246 Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων πει να τονισθεί ότι η καταγραφή ενδιαφέρει όχι μόνο τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ04, αλλά και την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα και τους ασχολούμενους με την παιδεία γενικότερα. Περιέχονται αναφορές για τη συνολική κατάσταση του εκπαιδευτικού συστήματος, την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, τα Αναλυτικά και Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών, το εκπαιδευτικό υλικό, την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών, την εργαστηριακή διδασκαλία, τα καινοτόμα προγράμματα, τη συμβουλευτική και την αξιολόγηση, τα διοικητικά και νομοθετικά θέματα, τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) και διατυπώνονται προβλήματα και προτείνονται λύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Να σημειωθεί, τέλος, ότι η παρουσίαση που ακολουθεί των απόψεων και θέσεων που περιέχονται στις εκθέσεις των Σχολικών Συμβούλων δεν σημαίνει κατ' ανάγκη και αποδοχή τους από τη συντακτική ομάδα της παρούσας εργασίας. 2. Διαπιστώσεις και Προτάσεις για τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ), τη διδακτέα ύλη, το εκπαιδευτικό υλικό και τη μεθοδολογία διδασκαλίας Γενικά, ο σχεδιασμός των νέων ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ για το Γυμνάσιο είναι ρεαλιστικός, αν και ορισμένοι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να διδάξουν σύμφωνα με τη φιλοσοφία τους και διδάσκουν εκτός ΑΠΣ. Η πυκνότητα της διδακτέας ύλης στο Γυμνάσιο είναι μεγάλη, με αποτέλεσμα να μην ολοκληρώνεται και να μην επιτρέπει με άνεση την καλλιέργεια της κριτικής και δημιουργικής σκέψης. Προτείνεται η δίωρη διδασκαλία της Χημείας στο Γυμνάσιο. Στα νέα ΑΠΣ Χημείας εισάγεται η γραφή των ιοντικών αντιδράσεων με ιοντικές εξισώσεις, πολλοί όμως καθηγητές εξακολουθούν να τις γράφουν με μοριακές εξισώσεις. Στο Λύκειο, η ύλη ολοκληρώνεται «υποχρεωτικά» σε όσα μαθήματα εξετάζονται πανελλαδικά. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να κάνουν στην αρχή του σχολικού έτους συγκεκριμένους χρονικούς προγραμματισμούς για κάθε μάθημα, με βάση τις οδηγίες του Π.Ι. και του ΥΠΕΠΘ και η επίδραση από το «Κρυφό Αναλυτικό Πρόγραμμα» να μειώνεται κατά το δυνατόν. Ορισμένοι εκπαιδευτικοί στο Γυμνάσιο, διδάσκουν ύλη του Λυκείου, με το πρόσχημα ότι με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται οι μαθητές, όταν φοιτήσουν στο Λύκειο. Διδάσκουν στοιχεία ονοματολογίας τα οποία δεν προβλέπονται από τα ΑΠΣ, αλλά ορισμένοι εκπαιδευτικοί τα κρίνουν ως απαραίτητα. Τα Προγράμματα Σπουδών πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το ανομοιογενές μαθητικό δυναμικό και τους αλλοδαπούς μαθητές. Έχει παρατηρηθεί ότι τα ΑΠΣ και τα σχολικά εγχειρίδια δεν επιδεικνύουν ιδιαίτερη ευαισθησία για τα ΑΜΕΑ εκτός από την κυκλοφορία νέων εκπαιδευτικών λογισμικών για ΑΜΕΑ. Θα μπορούσαν να εισαχθούν ειδικές μέθοδοι διδασκαλίας και ειδικότερα για τους δυσλεξικούς 246

7 18-19:Layout 1 29/07/ :21 ΠΜ Page 247 Η Χημεία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση την τελευταία εικοσιπενταετία. Διαπιστώσεις και προτάσεις μαθητές. Οι διδάσκοντες στο ΕΠΑ.Λ. εκτιμούν ότι πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή στο ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών, ώστε να ανταποκρίνεται στις δεξιότητες και δυνατότητες των μαθητών και να υπάρχει συγκεκριμένη σύνδεση με την «αγορά εργασίας». Γενικά τα σχολικά βιβλία ανταποκρίνονται αρκετά στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των μαθητών, στη μετατροπή της επιστημονικής γνώσης σε σχολική (αναπλαισίωση γνώσης), στο γλωσσικό επίπεδο των μαθητών, στη σύνδεση της γνώσης με την καθημερινή ζωή, στην ποιότητα της επιστημονικής γνώσης και στον εργαστηριακό χαρακτήρα των φυσικών επιστημών. Καταγράφηκε ως άποψη ότι τα σχολικά βιβλία δεν ανταποκρίνονται πολύ στις κλίσεις και στα ταλέντα των μαθητών, στις μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών και στη σύνδεση της γνώσης με την τοπική κοινωνία και την αγορά εργασίας. Τα σχολικά βιβλία πρέπει να εφαρμόζονται κατ αρχήν πιλοτικά σε λίγα σχολεία, μετά να αναπροσαρμόζονται με βάση τις παρατηρήσεις και ακολούθως να γενικεύεται η εφαρμογή τους. Η πλειοψηφία των Γυμνασίων δεν διαθέτουν ούτε εξοπλισμό ούτε χώρο στέγασης του εργαστηρίου φυσικών επιστημών. Η εισαγωγή υποχρεωτικών εργαστηριακών ασκήσεων συνεισέφερε κάπως στην αύξηση της χρήσης Η/Υ για εικονικά πειράματα και προβολές. Στόχος είναι οι καθηγητές του κλάδου να κάνουν συχνότερη χρήση του εργαστηρίου φυσικών επιστημών στο σχολείο, εκτελώντας τουλάχιστον τις ασκήσεις που προτείνει το ΥΠΕΠΘ. Το εργαστήριο Φυσικών Επιστημών σε όσα σχολεία υπάρχει λειτουργεί ικανοποιητικά. Ο αριθμός των εργαστηρίων σε λειτουργία είναι αυξανόμενος. Υπήρξαν προβλήματα με την ανάθεση μαθημάτων της ειδικότητας ΠΕ04 σε άλλη ειδικότητα. Σε πολλά Γυμνάσια το μάθημα της Γεωγραφίας και της Βιολογίας διδάχθηκε από καθηγητές άλλης ειδικότητας. Η μεθοδολογία διδασκαλίας που εφαρμόζεται από τους εκπαιδευτικούς είναι κυρίως η δασκαλοκεντρική μετωπική διδασκαλία και ο διάλογος. Σε πολύ μικρό βαθμό εφαρμόζεται η ομαδοσυνεργατική μορφή διδασκαλίας, η εξατομικευμένη διδασκαλία, τα σχέδια εργασίας (projects), ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και οι εργαστηριακές ασκήσεις. Μερικοί λόγοι για τους οποίους διεξάγεται δασκαλοκεντρική μετωπική διδασκαλία στα σχολεία είναι: 1. Η έλλειψη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 2. Η ανυπαρξία χώρου και εξοπλισμού σε πολλές σχολικές μονάδες. Στα Γυμνάσια σε αντίθεση με τα Λύκεια, δεν υπάρχει επαρκής αριθμός εργαστηρίων φυσικών επιστημών. 247

8 18-19:Layout 1 29/07/ :21 ΠΜ Page 248 Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων 3. Οι ενεργητικές μορφές διδασκαλίας απαιτούν χρόνο, που δεν είναι διαθέσιμος λόγω μεγάλης και δύσκολης ύλης και της ανεπαρκούς εμπειρίας των μαθητών. Η δασκαλοκεντρική μετωπική διδασκαλία προτιμάται και διότι οι εκπαιδευτικοί «αισθάνονται» άνετα με αυτή και διότι απαιτεί τον λιγότερο χρόνο. 4. Η δυσκολία πρόσβασης εκπαιδευτικών άλλων κλάδων, πλην του κλάδου της πληροφορικής, στην αίθουσα των Η/Υ. Κρίνεται σκόπιμο να γίνεται ανάθεση ομαδικών εργασιών που να σχετίζονται με σύγχρονα κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα ή με προβλήματα της τοπικής κοινωνίας. Οι εργασίες αυτές να πραγματοποιούνται με βιβλιογραφική μελέτη, με επισκέψεις σε συγκεκριμένους χώρους, με συζητήσεις και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για τη συλλογή πληροφοριών. Πρέπει, επίσης, να πραγματοποιούνται σχολικές δραστηριότητες μαθητών σε πανεπιστήμια, σε επαγγελματικούς χώρους, σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε προγράμματα για προτάσεις επίλυσης τοπικών προβλημάτων. Οι ομαδικές εργασίες καλλιεργούν στους μαθητές την ικανότητα συνεργασίας, την εμπειρία στη χρήση ποικίλων πηγών και εργαλείων πληροφόρησης και την ικανότητα επιλογών σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. Οι σχολικές τάξεις είναι πολλές φορές ανομοιογενείς και εκτός από τη δασκαλοκεντρική μετωπική διδασκαλία προτείνεται να πραγματοποιείται και διδασκαλία σε ομάδες, με τρόπο ώστε να επιτευχθεί ο συμμετοχικο-συνεργατικός χαρακτήρας της μάθησης και να αναδειχθούν τα ταλέντα και οι ικανότητες όλων των μαθητών. Τα εποπτικά μέσα είναι σημαντικά για τη διδασκαλία. Η χρήση όμως εποπτικών μέσων διδασκαλίας και μάθησης πρέπει να γίνεται με σχεδιασμό και προετοιμασία, γιατί στην αντίθετη περίπτωση τα θετικά αποτελέσματα που προκύπτουν είναι ελάχιστα. Οι βιβλιοθήκες χρησιμοποιούνται ελάχιστα για τα μαθήματα ΠΕ04 και κυρίως από μαθητές Γυμνασίου. Μπορεί να προωθηθεί η χρήση τους με την ανάθεση διαθεματικών εργασιών. Πρέπει, επίσης, να γίνει μεγαλύτερη αξιοποίηση των σχολικών χώρων. Είναι απαραίτητος ο χαρακτηρισμός των μαθημάτων των φυσικών επιστημών ως εργαστηριακών και η θεσμοθέτηση εργαστηριακής/κών ώρας/ρών στις οποίες θα αντιστοιχεί ένας εκπαιδευτικός ανά μαθητές, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα παιδαγωγικά ορθής εκτελέσεως εργαστηριακών ασκήσεων και σε ασφαλείς συνθήκες. Εξίσου αναγκαίο είναι να καθοριστούν σαφώς με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας τα κριτήρια και η διαδικασία χαρακτηρισμού ενός χώρου ως «Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών». Πρέπει ακόμα να ανατεθούν στους Σχολικούς Συμβούλους η εποπτεία, η συγκέντρωση και η αποστολή στις αρμόδιες 248

9 18-19:Layout 1 29/07/ :21 ΠΜ Page 249 Η Χημεία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση την τελευταία εικοσιπενταετία. Διαπιστώσεις και προτάσεις υπηρεσίες στοιχείων για την πραγματοποίηση των εργαστηριακών ασκήσεων. Η διδασκαλία των φυσικών επιστημών πρέπει να έχει σαφή εργαστηριακό προσανατολισμό. Καθίσταται απαραίτητος ο χαρακτηρισμός των μαθημάτων των φυσικών επιστημών ως εργαστηριακών. Μόνον έτσι θα εξασφαλιστεί η δυνατότητα εκτελέσεως εργαστηριακών ασκήσεων σε ασφαλείς συνθήκες. Αντίδραση παρατηρήθηκε από συναδέλφους Ενιαίων Λυκείων στο να πραγματοποιήσουν εργαστηριακές ασκήσεις οι μαθητές, με το δικαιολογητικό ότι προηγείται η ολοκλήρωση της ύλης των αντιστοίχων μαθημάτων και η επίλυση όσο το δυνατόν περισσοτέρων ασκήσεων και προβλημάτων. Δεν έχει γίνει αντιληπτό ότι η διεξαγωγή εργαστηριακής άσκησης βοηθά στην εμπέδωση της αντίστοιχης ενότητας της θεωρίας. Οι καθηγητές ΠΕ04 Γυμνασίων, Λυκείων και ΤΕΕ βοηθήθηκαν από την ύπαρξη του ΥΣΕΦΕ (Υπεύθυνος Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών) στα σχολεία τους και αυτό συνετέλεσε πολύ στην κατακόρυφη αύξηση του ποσοστού πραγματοποίησης πειραμάτων στα σχολεία. Η ύπαρξη Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ) λειτουργεί γενικά θετικά για τη λειτουργία των εργαστηρίων φυσικών επιστημών. Υπάρχει μία κινητοποίηση και ως προς την οργάνωση των εργαστηρίων και ως προς την προσπάθεια εκτέλεσης των εργαστηριακών ασκήσεων. Το ίδιο θετικά λειτουργεί και η διάθεση τριών ωρών από το πρόγραμμα του ΥΣΕΦΕ για τη λειτουργία του εργαστηρίου. Να σημειωθεί ότι η εργασία την οποία οφείλει να διεκπεραιώσει ο ΥΣΕΦΕ είναι τόση ώστε απαιτούνται περισσότερες από τις τρεις ώρες που του διατίθενται από το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα. Παρατηρήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις δυσκολία συνεργασίας ΥΣΕΦΕ και υπολοίπων συναδέλφων του κλάδου ΠΕ04 είτε με τη μορφή της απροθυμίας του ΥΣΕΦΕ να βοηθήσει τους συναδέλφους είτε με τη μορφή της απαίτησης των συναδέλφων από τον ΥΣΕΦΕ να οργανώσει πλήρως την εργαστηριακή άσκηση «αντί αυτών». Θα πρέπει, επομένως, ο ορισμός του ΥΣΕΦΕ να γίνει με πολλή προσοχή και όχι τυπικά, όπως στην περίπτωση που ορίζεται ο αρχαιότερος για να έχει ελαφρύτερο πρόγραμμα. Το θέμα της έγκυρης και αξιόπιστης αξιολόγησης του μαθητή εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα για τους ίδιους πάντοτε λόγους: Υπάρχει μεγάλη δυσκολία στη διατύπωση των προφορικών ερωτήσεων και των γραπτών θεμάτων στις εξετάσεις, ιδίως στο Γυμνάσιο. Τα θέματα είναι εν πολλοίς ασαφή ή γενικά του τύπου «τι γνωρίζετε;». Παρατηρείται αδυναμία στο να επικεντρωθεί η αξιολόγηση στην ουσία της ύλης. Συχνά ζητούνται λεπτομέρειες και αγνοούνται τα κύρια σημεία τα οποία ανταποκρίνονται στους διδακτικούς στόχους της ενότητας. Πολλές φορές αυτά που ζητούνται στην αξιολόγηση δεν ανταποκρίνονται σε όσα ο διδάσκων ανέλυσε και εξήγησε στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης ύλης. Στο Λύκειο παρατηρούνται υπερ- 249

10 18-19:Layout 1 29/07/ :21 ΠΜ Page 250 Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων βολές όσον αφορά στη δυσκολία των θεμάτων. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου μπορεί να αναφέρεται κυρίως στον εκπαιδευτικό αλλά αναπόφευκτα εμπλέκεται και η αξιολόγηση του μαθητή. Σύμφωνα με τις εκθέσεις των Σχολικών Συμβούλων, διαπιστώνεται ενδιαφέρον από τους εκπαιδευτικούς για την έγκυρη και αξιόπιστη αξιολόγηση των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί δεν λαμβάνουν όμως πολύ υπόψη τους τις αρχές αξιολόγησης, όπως προβλέπονται στα ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ και δεν εφαρμόζουν εναλλακτικές τεχνικές αξιολόγησης, όπως είναι ο φάκελος εργασιών, οι συνθετικές εργασίες, οι δημιουργικές εργασίες και η αυτοαξιολόγηση του μαθητή. Πρέπει, επίσης, να πραγματοποιηθεί επιμόρφωση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και να γίνεται έλεγχος των αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης με κατάλληλο τεστ. Να δοθούν κίνητρα στους εκπαιδευτικούς για να επιμορφώνονται. Αρκετές φορές, λόγω των μεγάλων αποκλίσεων στο γνωστικό επίπεδο των μαθητών της ίδιας τάξης και της παθητικότητας και αδιαφορίας κάποιων μαθητών, καθίσταται δύσκολο να διαπιστωθεί, μέσω της αξιολόγησης, ο βαθμός επίτευξης των διδακτικών στόχων στα μαθήματα των φυσικών επιστημών, ιδιαίτερα στη Χημεία Γυμνασίου που είναι μονόωρο μάθημα. 3. Διαπιστώσεις και προτάσεις που αφορούν σε διοικητικά θέματα Γενικότερα, διαπιστώνεται ότι πρέπει: - Να γίνεται έγκαιρη η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στις θέσεις τους (1 η Σεπτεμβρίου). Συχνά καθηγητές ΠΕ04 διδάσκουν μαθήματα εκτός της ειδικότητάς τους (συνήθως γίνεται επίκληση λόγων λειτουργικότητας) με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κάποιες τριβές μεταξύ των εκπαιδευτικών ή και να μειώνεται η ποιότητα του μαθήματος και το γνωστικό κύρος του εκπαιδευτικού. Γενικά το ζήτημα των ειδικοτήτων παραμένει ανοικτό για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών (ΠΕ04), ίσως θα έπρεπε να λυθεί πριν από την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στο Σχολείο, π.χ. κατά τη διάρκεια των βασικών σπουδών των μελλοντικών εκπαιδευτικών (επιλογή μιας 2 ης ειδικότητας για ενδεχόμενη 2 η ανάθεση). - Να αποφεύγονται οι χαμένες ώρες και να προωθηθεί δέσμευση των μαθητικών κοινοτήτων για την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου. - Να αναπληρώνονται οι διδακτικές ώρες που χάνονται από έκτακτα συμβάντα όπως καιρικά φαινόμενα ή «εθιμοτυπικές καταλήψεις». 250

11 18-19:Layout 1 29/07/ :21 ΠΜ Page 251 Η Χημεία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση την τελευταία εικοσιπενταετία. Διαπιστώσεις και προτάσεις - Να μειωθεί ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα. - Να αλλάξει το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. - Να προβλέπεται εναλλακτική αξιολόγηση και ουσιαστική ενισχυτική διδασκαλία με αξιόλογα οικονομικά κίνητρα για τους διδάσκοντες. - Όλα τα μαθήματα να διδάσκονται δύο τουλάχιστον ώρες την εβδομάδα. - Να υπάρχει ποσόστωση των καινοτόμων προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, ώστε τα σχολεία να αναλαμβάνουν και προγράμματα αγωγής, σταδιοδρομίας, ισότητας κ.ά. Να καθιερωθεί ποσόστωση στον μέγιστο αριθμό προγραμμάτων ανά σχολείο και κίνητρα για την ανάληψη προγραμμάτων από όλα τα σχολεία. - Να καθιερωθούν ώρες εργαστηριακών ασκήσεων στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα. - Να γίνεται απόσπαση μερική ή ολική, από την αρχή της σχολικής χρονιάς, στα ΕΚΦΕ καθηγητών, έτσι ώστε να υπάρχει σε κάθε ΕΚΦΕ φυσικός, χημικός και βιολόγος. - Να αυξηθεί η διάρκεια της διδακτικής ώρας. - Να γίνει αναμόρφωση της διδακτικής διαδικασίας, ώστε να ενσωματωθούν οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας. - Οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ να επισκέπτονται επιλεγμένους χώρους εργασίας. - Να γίνει συστηματική επιμόρφωση των Διευθυντών σε θέματα διαχείρισης σχολικής μονάδας, και σε θέματα ψυχολογίας των μαθητών. - Να καθιερωθεί ο θεσμός του Σχολικού Ψυχολόγου και να υπάρχει τουλάχιστον ένας Σχολικός Ψυχολόγος για όμορα σχολεία. - Να καθιερωθεί ο θεσμός της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, γιατί τα οφέλη μελλοντικά θα σχετίζονται με τη βελτίωση του έργου της μονάδας αυτής. - Να δημιουργηθεί τάξη για κάθε μάθημα, γιατί αυτό θα διευκόλυνε τους εκπαιδευτικούς στην καλύτερη οργάνωση των μαθημάτων τους. Οι τάξεις αυτές απαραίτητο είναι να διαθέτουν από έναν, τουλάχιστον, φορητό υπολογιστή και άλλα εποπτικά μέσα διδασκαλίας. Να πραγματοποιηθεί άνοιγμα των σχολικών μονάδων στην κοινωνία μέσα από εκδηλώσεις που θα διοργανώνουν οι σχολικές μονάδες σε θέματα πολιτιστικού ενδιαφέροντος ή κοινωνικού περιεχομένου. Να δημιουργηθεί ιστοσελίδα από κάθε Σχολείο. 251

12 18-19:Layout 1 29/07/ :21 ΠΜ Page 252 Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων - Να γίνεται έγκαιρα η κάλυψη των κενών θέσεων εκπαιδευτικών. - Να συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί στη μερική διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών. - Να πραγματοποιούνται σχολικές δραστηριότητες και να γίνεται ανάθεση εργασιών που απαιτούν συνεργασία με Δήμους, Κοινότητες και άλλους κοινωνικούς φορείς. 4. Συμπεράσματα Από τις εξελίξεις της τελευταίας εικοσιπενταετίας και τις καταγραμμένες απόψεις για τα σχολικά έτη και που περιλήφθηκαν στην παρούσα εργασία, εξάγονται συμπεράσματα για τη διδασκαλία της Χημείας, τα οποία μπορούμε να συνοψίσουμε όπως παρακάτω: Για τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ), τον ετήσιο προγραμματισμό της ύλης και το Εκπαιδευτικό υλικό Οι εκπαιδευτικοί στο Γυμνάσιο αντιμετώπισαν, γενικά, θετικά το νέο ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ. Διαπίστωσαν ότι τα νέα διδακτικά εγχειρίδια (βιβλίο μαθητή, βιβλίο καθηγητή, τετράδιο εργασιών, εργαστηριακός οδηγός) ήταν καλύτερα από τα προηγούμενα. Έκριναν ότι γίνεται σε αυτά σημαντική προσπάθεια να συνδεθεί το περιεχόμενο της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών με την καθημερινότητα και οι μικρές πειραματικές δραστηριότητες κρατούσαν το ενδιαφέρον των μαθητών. Επίσης, αντιμετώπισαν θετικά την εφαρμογή της διαθεματικότητας, αλλά όπως επεσήμαναν, στο τέλος της χρονιάς, ο απαιτούμενος χρόνος δεν ήταν αρκετός για να ολοκληρώσουν οι εκπαιδευτικοί την ύλη, να εντάξουν τις εργαστηριακές δραστηριότητες στο μάθημα, να υλοποιήσουν τις διαθεματικές εργασίες και πολύ περισσότερο να εργαστούν με κάποιο λογισμικό στην τάξη. Παρατηρούνται αποκλίσεις μεταξύ της διδαχθείσας ύλης και της προβλεπόμενης από τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών διδακτέας ύλης. Τα ΑΠΣ προβλέπουν, σε γενικές γραμμές, διδακτέα ύλη μεγαλύτερη από αυτή που αντικειμενικά είναι σε θέση οι καθηγητές να διδάξουν με τρόπο δημιουργικό, κριτικό και παιδαγωγικά επαρκή. Πρέπει να γίνει προσπάθεια, ώστε να εναρμονίζεται ο διαθέσιμος χρόνος διδασκαλίας με το περιεχόμενο των ΑΠΣ. Αυτό δεν σημαίνει κατ ανάγκη μείωση της ύλης αλλά πρέπει να υπάρχει καλός χρονικός συντονισμός ύλης ανάμεσα στα διάφορα μαθήματα. Πρέπει να πραγματοποιηθεί επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για να μπορούν να κάνουν τέτοιο προγραμματισμό ύλης, ώστε να δίνουν στους μαθητές όλες τις προαπαιτούμενες γνώσεις για τις επόμενες τάξεις και να μην επιμένουν σε ορισμένα σημεία της ύλης, δημιουργώντας έτσι καθυστερήσεις 252

13 18-19:Layout 1 29/07/ :21 ΠΜ Page 253 Η Χημεία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση την τελευταία εικοσιπενταετία. Διαπιστώσεις και προτάσεις που οδηγούν στη μη ολοκλήρωση σημαντικών θεμάτων αυτής. Τα Προγράμματα Σπουδών πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το ανομοιογενές μαθητικό δυναμικό, με αλλοδαπούς μαθητές, ΑΜΕΑ κ.τ.λ. Γενικά, τα σχολικά βιβλία ανταποκρίνονται αρκετά στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των μαθητών, στη μετατροπή της επιστημονικής γνώσης σε σχολική (αναπλαισίωση γνώσης), στο γλωσσικό επίπεδο των μαθητών, στη σύνδεση της γνώσης με την καθημερινή ζωή, στην ποιότητα της επιστημονικής γνώσης και στον εργαστηριακό χαρακτήρα των φυσικών επιστημών. Για τη μεθοδολογία διδασκαλίας Πρέπει να βελτιωθεί η μεθοδολογία διδασκαλίας, ώστε να εφαρμόζονται οι ενεργητικές μέθοδοι διδασκαλίας και να μην αρκούνται οι καθηγητές στη δασκαλοκεντρική μετωπική διδασκαλία, με την πρόφαση ότι δεν έχουν χρόνο. Είναι βέβαια καταγραμμένο ότι στο Λύκειο οι ενεργητικές μορφές διδασκαλίας απαιτούν χρόνο, που δεν είναι διαθέσιμος λόγω της μεγάλης και δύσκολης ύλης και της ανεπαρκούς προαπαιτούμενης γνώσης των μαθητών. Πρέπει να γίνονται περιοδικά επαναλαμβανόμενα σεμινάρια στους εκπαιδευτικούς πάνω στις σύγχρονες μορφές διδασκαλίας. Τα εργαστήρια πληροφορικής επιβάλλεται να αξιοποιηθούν και να γίνεται ευχερέστερη η πρόσβαση στον υπάρχοντα τεχνολογικό και εργαστηριακό εξοπλισμό των σχολείων. Συχνά είναι απαραίτητη η βελτίωση της μεθοδολογίας διδασκαλίας προς πλέον εξατομικευμένες διαδικασίες, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες των μαθητών. Κατά τη διεξαγωγή από τους μαθητές των εργαστηριακών ασκήσεων προτείνεται η παρουσία δύο εκπαιδευτικών, όπως γίνεται στην τεχνική εκπαίδευση ή ο χωρισμός των τμημάτων σε δύο, όταν αυτά έχουν περισσότερους από δώδεκα μαθητές. Για τους εκπαιδευτικούς Διατυπώνεται έντονα η άποψη για την αναγκαιότητα επιμόρφωσης και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων καθώς και για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης με κατάλληλο τεστ. Κατά την άποψή μας, είναι εμφανής η έλλειψη ενός «μεσαίου» στελέχους επιμόρφωσης-συντονισμού των εκπαιδευτικών όχι μόνο σε θέματα εργαστηριακών ασκήσεων αλλά ικανού να επιλύει και τρέχοντα προβλήματα διδασκαλίας των εκπαιδευτικών της ίδιας σχολικής μονάδας και να τους συνδέει με τους Σχολικούς Συμβούλους. Ως τέτοιος μπορεί να είναι ο Υπεύθυνος Σχολικού Εργαστηρίου Φυ- 253

14 18-19:Layout 1 29/07/ :21 ΠΜ Page 254 Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων σικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ) με αρμοδιότητες τον συντονισμό της ύλης, την επίλυση καθημερινών προβλημάτων της τάξης και τη σύνδεση με τον Σχολικό Σύμβουλο και τον Υπεύθυνο ΕΚΦΕ. Θα μπορούσαν να οριστούν ημέρες συντονισμού του έργου των εκπαιδευτικών στην αρχή της χρονιάς και απολογισμού στο τέλος. Πρέπει να θεσμοθετηθεί η συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου σε παιδαγωγικά, γνωστικά και διοικητικά ζητήματα, στο πλαίσιο θεσμοθετημένης ενδοσχολικής επιμόρφωσης. Η σχολική μονάδα πρέπει να λειτουργεί ως «κύτταρο» της επιμόρφωσης. Βιβλιογραφία Βρεττός, Ι., & Καψάλης, Α. ( ). Αναλυτικό Πρόγραμμα, σχεδιασμός αξιολόγηση-αναμόρφωση. Αθήνα: Eλληνικά Γράμματα. Campell, Β. et. al. (1994). Science: The Salter s Approach. A Case Study of the Process of Large Scale Curriculum Development. Science Education, 78 (5), Carin, A. (1997). Teaching Modern Science. Intergrating Science and Art. Merrill, Ohio, 257. Δημοτάκης, Π. (1991). Η Χημεία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Χημικά Χρονικά, 53 (4), 99. Jenkins, E. W. (2000). The impact of the national curriculum on secondary school teaching in England and Wales. International Journal of Science Education, 22 (3), Καφετζόπουλος, Κ., Βρεττός Ι., Σπυρέλλης, Ν., & Καραλιώτα-Λυμπεροπούλου, Α. (2003). Σύγχρονες Αναζητήσεις της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών: Η περίπτωση της Χημείας. Νέα Παιδεία, 105, Παπαγεωργίου, Α. (1991). Επιδιώξεις του μαθήματος της χημείας στο σχολείο και επιτυχία τους. Παρατηρήσεις σχετικά με την ποιότητα εκπαίδευσης. Χημικά Χρονικά, 53 (4), Τσαπαρλής, Γ. (1999). Θέματα Διδακτικής Φυσικής και Χημείας στη Μέση Εκπαίδευση. Αθήνα: Γρηγόρη. Φλουρής, Γ. (1995). Η αρχιτεκτονική της διδασκαλίας και η διαδικασία της μάθησης. Αθήνα: Γρηγόρη. 254

1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος απόσπασης (μερική /ώρες την εβδομάδα, εξ ολοκλήρου) ekfe-androu@dide.kyk.sch.

1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος απόσπασης (μερική /ώρες την εβδομάδα, εξ ολοκλήρου) ekfe-androu@dide.kyk.sch. ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΑΝΔΡΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΠΙΑΓΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ05 ΓΕΩΛΟΓΟΣ (αποσπασμένος στο ΕΚΦΕ 2 ημέρες την εβδομάδα) Επικαιροποιημένα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΠΕ04 (ΦΥΣΙΚΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΠΕ04 (ΦΥΣΙΚΟΣ) ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΠΕ04 (ΦΥΣΙΚΟΣ) 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΜΗΛΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΖΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΗΜΙΚΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΜΗΛΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΖΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΖΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΗΜΙΚΟΣ Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος απόσπασης (μερική

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων:

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων: Τρεις κατευθύνσεις προσανατολισμού : Ανθρωπιστικές Θετικές Οικονομίας και Πληροφορικής καθώς και πέντε επιστημονικά πεδία, περιλαμβάνει το νέο σύστημα των Πανελλήνιων εξετάσεων, όπως ανακοίνωσε το υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015

Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015 Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015 1 ) Διαδικασία Ετήσιου Προγραμματισμού 1.1 Χρονικό διάστημα υλοποίησης : Από - Έως (2 ημερομηνίες της μορφής (ηη/μμ/εεεε) χωρισμένες με (-) πχ: 01/09/2013-10/06/2014)

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 7 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. γενικής ηαιεείας. Β'τόξης ενιαίου (ΙυΗείου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΟΣ ΑΙΔΑΚΤΙΚΟΝ BIBA1QN ΑΘΗΝΑ

ΙΝΣΤΙΤΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. γενικής ηαιεείας. Β'τόξης ενιαίου (ΙυΗείου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΟΣ ΑΙΔΑΚΤΙΚΟΝ BIBA1QN ΑΘΗΝΑ ΓΕΙΟΕ ΑΙ ΚΑ ΙΝΣΤΙΤΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ γενικής ηαιεείας Β'τόξης ενιαίου (ΙυΗείου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΟΣ ΑΙΔΑΚΤΙΚΟΝ BIBA1QN ΑΘΗΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γενικής Παιδείας Β' ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: imerisia.gr. Όπως αναφέρει το υπουργείο, οι αλλαγές γίνονται γιατί:

Πηγή: imerisia.gr. Όπως αναφέρει το υπουργείο, οι αλλαγές γίνονται γιατί: Πηγή: imerisia.gr Το νέο εξεταστικό σύστημα για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, σύστημα που θα ισχύσει το σχολικό έτος 2015-2016. Όπως αναφέρει το υπουργείο,

Διαβάστε περισσότερα

1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος απόσπασης (μερική /ώρες την εβδομάδα, εξ ολοκλήρου)

1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος απόσπασης (μερική /ώρες την εβδομάδα, εξ ολοκλήρου) ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : ΚΟΖΑΝΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ-ΧΗΜΙΚΟΣ (ανάληψη καθηκόντων 25-1-212, μέχρι τότε δεν υπήρχε υπεύθυνος στο ΕΚΦΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) Curriculum Γεωλογίας - Γεωγραφίας Κική Μακρή, Γεωλόγος M.Sc Υπ. Διδάκτορας Διδασκαλίας της Γεωλογίας kmakri@geo.auth.gr Η δομή του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Η

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΑΛΙΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Χριστόφορος Στογιάννος (ΠΕ04-01 Φυσικός)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΑΛΙΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Χριστόφορος Στογιάννος (ΠΕ04-01 Φυσικός) ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΑΛΙΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Χριστόφορος Στογιάννος (ΠΕ04-01 Φυσικός) 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 2499 Β / 19-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι

2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Αναλυτικά Προγράμματα ή Προγράμματα Σπουδών ¾ Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Τι είναι σχέδιο μαθήματος, Τι περιλαμβάνει ένα σχέδιο μαθήματος ¾ Μορφές σχεδίων μαθήματος ¾ Διδακτικές τεχνικές,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΠΕΡ/KH Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση: Λουκή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ. Διευκρινίσεις για τα Μαθήματα Πληροφορικής του Γυμνασίου και του Ενιαίου Λυκείου. Έγγραφο Γ2/4243/22-9-1999

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ. Διευκρινίσεις για τα Μαθήματα Πληροφορικής του Γυμνασίου και του Ενιαίου Λυκείου. Έγγραφο Γ2/4243/22-9-1999 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Διευκρινίσεις για τα Μαθήματα Πληροφορικής του Γυμνασίου και του Ενιαίου Λυκείου Έγγραφο Γ2/4243/22-9-1999 Με αφορμή ερωτήματα που απευθύνθηκαν στην Υπηρεσία μας, αλλά και την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 1. Σύντομη ενημέρωση (βασική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Σεπτέμβριος 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ρόδου ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) :Νικόλαος Πασσάλης Χημικός-MSc

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ρόδου ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) :Νικόλαος Πασσάλης Χημικός-MSc ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ρόδου ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) :Νικόλαος Πασσάλης Χημικός-MSc Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος απόσπασης

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε Ειδικοί σκοποί ΑΠΣ Κατανόηση: φυσικού κόσμου νόμων που τον διέπουν φυσικών φαινομένων διαδικασιών που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 677 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT Πέτρος Κούμουλος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Διδασκαλία τη Χημείας Με Νέες Τεχνολογίες Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση Γεώργιος Ξεντές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ορφανουδάκης Θεοφάνης Επίκουρος Καθηγητής Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ψηφιακών Συστημάτων Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τσαμαδού 13-15, 262 22 ΠΑΤΡΑ URL: http://dsmc2.eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ «Η επέκταση των συνόρων του Ελληνικού κράτους την περίοδο 1912-1923» ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ι ΑΧΘΕΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. Συνοδευτικό Θέματος 2: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασικές θέσεις για αναλυτικά προγράμματα και σχολικά βιβλία με βάση τα πορίσματα και

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 55 ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΜΑΚ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕΜΒΡ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒΡ ΜΑΡΤ ΑΠΡ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ: Βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

1 ος Άξονας: Σύνδεση με ΑΕΙ και ΠΙ

1 ος Άξονας: Σύνδεση με ΑΕΙ και ΠΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Βασικοί άξονες) Κατά την άποψή μας, η αναβάθμιση του ρόλου της Δημόσιου Σχολείου προϋποθέτει την ύπαρξη ειδικών Πειραματικών Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ. Α' τάξης Γενικού Λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ. Α' τάξης Γενικού Λυκείου ΑΛΓΕΒΡΑ Α' τάξης Γενικού Λυκείου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ανδρεαδάκης Στυλιανός Κατσαργύρης Βασίλειος Παπασταυρίδης Σταύρος Πολύζος Γεώργιος Σβέρκος Ανδρέας ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ανδρεαδάκης Στυλιανός Κατσαργύρης Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία & εργασία των μαθητών στο σπίτι

Προετοιμασία & εργασία των μαθητών στο σπίτι Προετοιμασία & εργασία των μαθητών στο σπίτι Στέλιος Κ. Κρασσάς Σχολικός Σύμβουλος 32 ης Π. Δημ. Εκπ. Αττικής 1 Στο σημερινό σχολείο γίνεται όλη η δουλειά στην τάξη; δεν υπάρχει εργασία για το σπίτι; πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Αθήνα, 1/9/2013 Πληροφορίες : Δ.Σ. Διεύθυνση : Ξενοφώντος 15Α T.K. : 105 57 Αθήνα Τηλέφωνο/Φάξ : 210.3229120 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : pess@pess.gr Δικτυακός τόπος : http://www.pess.gr Π Ε. Τ Π Ε Λ Ο Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Τεχνολογία Γ! τάξης γυμνασίου Οργάνωση και προγραμματισμός μεθόδου «ΕΡΕΥΝΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Προβληματισμοί στο ξεκίνημα της χρονιάς. Η υποδομή του σχολείου μου πως μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Γιώργος Χαλκιόπουλος - Βιολόγος

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Γιώργος Χαλκιόπουλος - Βιολόγος ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Γιώργος Χαλκιόπουλος - Βιολόγος 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑTΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.. ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη :151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ. Δημόσια Διαβούλευση

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ. Δημόσια Διαβούλευση ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ Δημόσια Διαβούλευση ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή Η εισαγωγή υπολογιστών στην εκπαίδευση μόνο καλό μπορεί να φέρει: Στην απλούστερη περίπτωση να σταματήσουν να τυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads Το Υπουργείο Το Eκπαιδευτικό Σύστημα Πρόσβαση στη Γνώση Θρησκεύματα Μηχανή Αvαζήτησης Επικοινωνία Συχνές Ερωτήσεις Χάρτης Ιστοσελίδας Προκηρύξεις/ Νέα Διαγωνισμοί Συνέδρια/ Ημερίδες Εποπτευόμενοι Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ : Παπακαλοδούκας Μιχάλης, ΠΕ04(01) Φυσικός

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ : Παπακαλοδούκας Μιχάλης, ΠΕ04(01) Φυσικός ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 : Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Παπακαλοδούκας Μιχάλης, ΠΕ04(01) Φυσικός 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος απόσπασης (μερική /ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Εξορθολογισμός στα θετικά μαθήματα:

Εξορθολογισμός στα θετικά μαθήματα: Εξορθολογισμός στα θετικά μαθήματα: Λιγότερη ύλη, περισσότερη γνώση. ΣΥΝΟΨΗ Πολλά μαθήματα, και ιδιαίτερα τα θετικά, τα οποία από πολλούς μαθητές θεωρούνται και ιδιαιτέρως δύσκολα, είναι υπερφορτωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο μετά την τροπολογία της 29/11/2014 Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Νέο Λύκειο μετά την τροπολογία της 29/11/2014 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Νέο Λύκειο μετά την τροπολογία της 29/11/2014 Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 Ελληνική Γλώσσα 2 Μαθηματικά 3 Φυσικές Επιστήμες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Δρ Κορρές Κωνσταντίνος Θεωρίες μάθησης Ευνοϊκές συνθήκες για τη μάθηση Μέθοδοι διδασκαλίας Διδακτικές προσεγγίσεις (Ι) Συμπεριφορικές Θεωρίες μάθησης Για τους εκπροσώπους της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 30 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Αγγελική Δημητρακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ Αναγνώριση Ανάγκης Αναγνώριση ανάγκης για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα μιας αρχικής αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

2.Παρατηρήσεις προτάσεις που προκύπτουν από την επεξεργασία των εκθέσεων Εργαστηριακών Δραστηριοτήτων των ΥΣΕΦΕ στα σχολεία αρμοδιότητάς σας.

2.Παρατηρήσεις προτάσεις που προκύπτουν από την επεξεργασία των εκθέσεων Εργαστηριακών Δραστηριοτήτων των ΥΣΕΦΕ στα σχολεία αρμοδιότητάς σας. ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΝΑΞΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα- ειδικότητα) : ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ 04.01 Επιµορφωτής Β επιπέδου ιαδραστικών συστηµάτων 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ AΡΙΣΣΤΤΟΤΤΕΕΛΕΕΙ ΙΟ ΠΑΝΕΕΠΙ ΙΣΣΤΤΗΜΙ ΙΟ ΘΕΕΣΣΣΣΑΛΟΝΙ ΙΚΗΣΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Διευθυντής Εργαστηρίου : Καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σπύρος Φερεντίνος Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Β Αθήνας

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σπύρος Φερεντίνος Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Β Αθήνας ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σπύρος Φερεντίνος Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Β Αθήνας ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012. Απολογιστική Έκθεση

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012. Απολογιστική Έκθεση ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012 Απολογιστική Έκθεση Α. Γενικά στοιχεία Στο πλαίσιο της Πράξης «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Δραστηριοτήτων Ε.Κ.Φ.Ε. 2013-14 ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Κ.Φ.Ε. ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

Έκθεση Δραστηριοτήτων Ε.Κ.Φ.Ε. 2013-14 ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Κ.Φ.Ε. ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Ε.Κ.Φ.Ε.: Ομόνοιας (Δ.Δ.Ε Α' ) ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Κ.Φ.Ε. ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ε.Κ.Φ.Ε. (όνομα ειδικότητα): Θωμάς Κρεμιώτης Φυσικός ΕΙΔΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (με θητεία/απόσπαση): Θητεία 1. Επικαιροποιημένα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία επιλογής Β τάξης Γενικού Λυκείου

Βιολογία επιλογής Β τάξης Γενικού Λυκείου Βιολογία επιλογής Β τάξης Γενικού Λυκείου Με βάση το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης, της Β τάξης του Γενικού Λυκείου, από την διδακτέα ύλη, όπως αυτή παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα