ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ"

Transcript

1 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηράκλειο, 7 / 2 / 203 «Προµήθεια υλικών» /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ για το έργο αυτεπιστασίας : ΤΜΗΜΑ : Συντήρησης σχολικών & δηµοτικών κτιρίων «Ανάπτυξη δοµών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07» ΥΠΟΕΡΓΟ : «Επισκευή των χώρων υποδοχής του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας» Κ.Α. : ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Το παρόν τεύχος αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προµήθεια υλικών για την εκτέλεση των απαιτούµενων εργασιών του Υποέργου µε τίτλο : «Επισκευή των χώρων υποδοχής του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών-θυµάτων βίας», στο πλαίσιο του έργου αυτεπιστασίας του ήµου Ηρακλείου µε τίτλο : «Ανάπτυξη δοµών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07». Τα προς προµήθεια είδη, κατατάσσονται σε οµάδες οµοειδών ειδών, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί : Α/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α. ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ Μονάδα Μέτρησης ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΟΜΑ Α : ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ Προµήθεια και τοποθέτηση τοιχοποιΐας διπλής όψεως, συνολικού πάχους 2,5 cm, αποτελούµενης από: διπλή πυράντοχη γυψοσανίδα (2+2) κλάσης πυραντίστασης 60, µεταλλικό σκελετό από χάλυβα πάχους 0,6 mm ανά 40 cm και πλάκες πετροβάµβακα (βάρους 50kgr/m3 και πάχους 50 mm) m2 35

2 ΟΜΑ Α 2 : ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΚΙΓΚΛΙ ΩΜΑΤΑ 2 3 Προµήθεια πλέγµατος γαλβανιζέ, από συνήθεις ευθύγραµµες ράβδους, πάχους 6 mm, διαστάσεων οπών 5Χ0 cm, χωρίς τον χρωµατισµό Προµήθεια στραντζαριστών γαλβανισµένων σιδηροσωλήνων, διατοµής Φ 60 mm και πάχους 2 mm, χωρίς τους χρωµατισµούς Προµήθεια στραντζαριστών γαλβανισµένων σιδηροσωλήνων, διατοµής Φ 26 mm και πάχους 2 mm, χωρίς τους χρωµατισµούς m2 50 m 48 m 42 4 Προµήθεια στραντζαριστών γαλβανιζέ 20Χ20Χ,5 m 80 5 Προµήθεια καµπύλων οξυγόνου γαλβανιζέ Φ60 τεµάχιο 0 6 Προµήθεια µικροϋλικών και εξαρτηµάτων για την κατασκευή και στερέωση των σιδηρών κιγκλιδωµάτων ΟΜΑ Α 3 : ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ κατ αποκοπή Προµήθεια µεταλλικών γαλβανισµένων κοιλοδοκών, διαστάσεων 80Χ80Χ2 mm, µήκους 6m για την στήριξη των πορτών ασφαλείας Προµήθεια και τοποθέτηση µεταλλικών πυράντοχων πορτών ασφαλείας, πλάτους,0-,20 m και ύψους 2,5 m, δείκτη πυραντίστασης έως 20 µε ηλεκτροστατική βαφή, ανεξαρτήτως χρώµατος ΟΜΑ Α 4 : ΨΕΥ ΟΡΟΦΕΣ Προµήθεια και τοποθέτηση ψευδοροφής διακοσµητικής, επισκέψιµης, φωτιστικής, αποτελούµενης από µεταλλικό σκελετό και πλάκες ορυκτών ινών πάχους 5 έως 20 mm, διαστάσεων 600 Χ 600 mm, πλήρως τοποθετηµένης ΟΜΑ Α 5 : ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Προµήθεια οικολογικού πλαστικού χρώµατος (λευκού), για τον χρωµατισµό εσωτερικών επιφανειών επιχρισµάτων, γυψοσανίδων, κ.λ.π. Προµήθεια πλαστικών ή ακρυλικών χρωµάτων (βασικές αποχρώσεις) για τον χρωµατισµό εσωτερικών - εξωτερικών επιφανειών επιχρισµάτων, γυψοσανίδων, κ.λ.π. Προµήθεια ακρυλικών χρωµάτων για τους χρωµατισµούς εξωτερικών επιφανειών επιχρισµάτων, οποιασδήποτε απόχρωσης του διατιθέµενου χρωµατολογίου Προµήθεια οικολογικής ριπολίνης νερού (λευκού χρώµατος) για την ανακαίνιση χρωµατισµών ξυλίνων επιφανειών τεµάχιο (6m) 3 τεµάχιο 2 m2 30 λίτρο 370 κουτί (75 ml) 250 λίτρο 70 λίτρο 5 2

3 5 6 7 Προµήθεια βερνικοχρωµάτων (ριπολίνων) νερού για τον χρωµατισµό ξυλίνων επιφανειών, οποιασδήποτε απόχρωσης του διατιθέµενου χρωµατολογίου, κατόπιν επιλογής της υπηρεσίας Προµήθεια βερνικιών νερού (ξυλοντεκόρ) για ξύλα σε φυσικές αποχρώσεις ξύλου, κατόπιν επιλογής της υπηρεσίας Προµήθεια βερνικοχρώµατος µε αστάρι (δύο σε ένα), για τον χρωµατισµό µεταλλικών επιφανειών γαλβανισµένων, ή µη, οποιασδήποτε απόχρωσης του διατιθέµενου χρωµατολογίου, κατόπιν επιλογής της υπηρεσίας λίτρο 25 λίτρο 00 κουτί (75 ml) 00 8 Προµήθεια αναλώσιµων υλικών, εργαλείων και µικροϋλικών για την κατάλληλη προετοιµασία και τους χρωµατισµούς των επιφανειών, σύµφωνα µε την παρακάτω ανάλυση : 8α Αστάρι ακρυλικό νερού µικρονιζέ λίτρο 40 8β Βελατούρα οικολογική νερού λίτρο 35 8γ Γυαλόχαρτα Νο 80 (σε φύλλα) φύλλο 50 8δ Κόλλα πλακιδίων (σακί των 25 κιλών) σακί 0 8ε Κονταράκια µικρά πτυσσόµενα (αλουµινίου) τεµ. 5 8στ Κονταράκια πτυσσόµενα µεγάλα (αλουµινίου) τεµ. 5 8ζ Kοντάρι µεγάλο (µήκους 5 µέτρων) τεµ. 2 8η Κονταροπίνελλα Νο 2,50 τεµ. 5 8θ Κονταροπίνελλα Νο 3 τεµ. 5 8ι Ξύστρα (για κοντάρια) τεµ. 5 8κ Παρεντίνα (σε σκόνη) των 25 kgr τεµ. 20 8λ Πατόχαρτο Νο 80 µέτρο 30 8µ Πινέλλα 2,5 (µαύρη τρίχα) τεµ. 5 8ν Ρολλά µικρά µοχέρ τεµ. 5 8ξ Ρολλά rollex µικρά (8 cm) τεµ. 5 8ο Ρολλά rollex µεγάλα (24 cm) τεµ. 5 8π Σπάτουλες µεγάλες (ζευγάρι των 2 τεµαχίων) ζεύγος 5 8ρ Σφουγγαράκια-γυαλόχαρτα (µεσαίο νούµερο) τεµ. 40 8σ Στόκος για γυψοσανίδα ενδεικτικού τύπου knauf (σακί των σακί 3 25 kgr) 8τ Στόκος ακρυλικός έγχρωµος, για ξύλινες επιφάνειες κουτί 20 (ξυλοντεκόρ) βάσεως νερού, σε συσκευασία των 200 gr ΟΜΑ Α 6 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Προµήθεια και τοποθέτηση κουζίνας, πλήρως εξοπλισµένης σύµφωνα µε την µελέτη της υπηρεσίας m 2 Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΟΜΑ Α 7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 20 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΚΙΤ Εγκατάστασης 20 κλιµατιστικών µονάδων τύπου SPLIT Btu/hr (υλικά & εργασία Τοποθέτησης ) ΤΕΜΑΧΙΟ 20 ΟΜΑ Α 8 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΥΠΟΥ NYY 3Χ6 JVV-U ΜΕΤΡΑ 00 2 ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΥΠΟΥ NYΜ 3Χ,5 ΗΟ5VV-U ΜΕΤΡΑ 200 3

4 3 ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ DUROFLEX ΜΠΛΕ Φ23 ΜΕΤΡΟ 50 4 ΟΥΠΑΤ 6 mm ΙΑΜΕΤΡΟ 30 mm ΜΗΚΟΣ TEMAXIO ΤΣΕΡΚΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ Νο 2 0 m TEMAXIO 3 6 ΚΑΡΦΙ 8 mm ΤΕΜΑΧΙΟ 00 7 ΣΤΕΓΑΝΗ ΜΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΟΝΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 8 ΚΑΛΩ ΙΟ 4 ΖΕΥΓΩΝ UTP CAT 5E 4P ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΞΩΤ 4Χ8 W ΚΑΜΠΥΛΩΤΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΧΩΝΕΥΤΟ 4Χ8 W ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟ ΛΑΜΠΕΣ TLD 8W SNOW WHITE ΤΥΠΟΥ PHILIPS CP2 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 TEMAXIO 20 2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 747 DL ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2X8W GS ΤΕΜΑΧΙΟ 20 3 ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΥΠΟΥ NYΜ 3Χ2,5 ΗΟ5VV-U ΜΕΤΡΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 3Σ 36, ΣΤ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΥΠΟΥ NYY 5Χ25 JVV-R ΜΕΤΡΑ 50 6 ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΥΠΟΥ NYY 5Χ6 JVV-U ΜΕΤΡΑ 30 7 ΚΑΝΑΛΙ ΛΕΥΚΟ ΑΠΛΟ 25Χ25 mm ΜΕΤΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3ΚΑ Χ20 MWN 20 TEMAXIO 5 9 ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 2 Χ 40 Α ΤΕΜΑΧΙΟ 4 20 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3ΚΛ Χ6 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ LED ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 0 22 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3ΚΑ Χ25 TEMAXIO 6 23 ΒΑΣΗ ΝΕΟΖΕΤ 3Χ63 ΤΥΠΟΥ VOHNER TEMAXIO 3 24 ΠΩΜΑ ΒΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ NEOZED 63A CODE 005 CE TEMAXIO 9 25 ΦΥΣΙΓΓΙΑ NEO-D 35A ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 9 26 ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΗΛΕΧ. ΑΝ 230V/0V TEMAXIO 3 27 ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΛΟ 30Χ60Χ2000 ΛΕΥΚΟ ΜΕΤΡΑ 0 28 ΦΩΤΙΣΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΠΛΙΚΑ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 25 W TEMAXIA 20 ΟΜΑ Α 9 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΣΤ.ΚΑΜΠΥΛΗ ΕΛΟΤ 90 ΜΟΙΡΕΣ Φ 63 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 2 ΠΛΑΣΤ.ΚΑΜΠΥΛΗ ΕΛΟΤ 45 ΜΟΙΡΕΣ Φ 63 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 3 ΠΛΑΣΤ ΣΩΛ PPELΙFE ΕΛΟΤ 686 Β Φ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 4 ΠΛΑΣΤ. ΣΥΣΤΟΛΗ Ν.Τ. 63/50 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 ΣΩΛΗΝΑΣ RECO-PEX Φ 8Χ2 ΜΑΥΡ ΜΕΤΡΑ 00 6 ΡΑΚΟΡ VΡΕ ΑΡΣ. 8Χ2Χ/2" ΤΕΜΑΧΙΟ 5 7 ΡΑΚΟΡ VΡΕ ΘΗΛ. 8χ2Χ/2" ΤΕΜΑΧΙΟ 0 8 ΟΡΕΙΧ. ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝ /4 Χ ΤΕΜΑΧΙΟ 0 9 ΟΡΕΙΧ.ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝ 3/4 Χ 3/4 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 0 HANFLEX ΙSOPΙPE TC 9 χ 22 ΜΕΤΡΑ 70 ΣΩΛΗΝΑΣ RECO-PEX Φ 22Χ3 ΜΑΥΡ ΜΕΤΡΑ 00 2 ΡΑΚΟΡ VΡΕ ΑΡΣ. 22χ3χ3/4" ΤΕΜΑΧΙΟ 5 3 ΡΑΚΟΡ VΡΕ ΘΗΛ. 22χ3χ3/4" ΤΕΜΑΧΙΟ 7 4 ΟΡΕIΧ.ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡ.3/4Χ/2 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 5 ΟΡΕIΧ.ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝ ΣΥΣΤΟΛ. 3/4 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 6 ΚΡΟΥΝΟΣ ΣΦΑIΡ. F. W ΗΑΝ 3/4" ΤΕΜΑΧΙΟ 5 7 ΚΡΟΥΝΟΣ ΣΦΑΡ.F.W ΗΑΝ /2" ΤΕΜΑΧΙΟ 5 4

5 8 ΟΡΕIΧ. ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚ. 3/4" ΤΕΜΑΧΙΟ 40 9 ΟΡΕΙΧ. ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝ. 3/4" ΤΕΜΑΧΙΟ 0 20 ΜΠΑΤΑΡIΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 2 ΣIΦΩΝIΑ ΝIΠΤ. ΑΠΛΑ ΠΟΤΗΡI ΧΡΩΜΕ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 22 ΚΡΟΥΝΟΣ ΓΩΝ.ΣΦΑIΡ.CIΜ /2"Χ/2" ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΠIΡAL.ΣΥΝ. IΝΟΧ AISI 30 cm ΤΕΜΑΧΙΟ 5 24 ΚΑΝΟΥΛΑ FI0RE ΠΕΡIΣΤΡ. ΤΟIΧΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 25 ΣIΦΩΝI ΛΕΥΚΟ II ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 26 ΠΛΑΣΤ.ΤΑΦ ΕΛΟΤ Φ 00 ΤΕΜΑΧΙΟ 27 ΠΛΑΣΤ. ΣΥΣΤΟΛΗ Π.Τ. ELOT 00/ 63 ΤΕΜΑΧΙΟ 28 ΣΩΛΗΝΑ PP-R FASER Φ 25Χ 3,5 ΜΕΤΡΑ ΤΑΦ PP-R WEFA 25χ20χ25 ΤΕΜΑΧΙΟ 8 30 ΣΥΣΤΟΛΗ PP-R WEFA 25χ2Ο ΤΕΜΑΧΙΟ 4 3 ΓΩΝΑ 900 PP-R WEFA Φ 25 ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΟΥΦΑ PP-R WEFA Φ 25 ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΗΡIΓΜΑ ΠΛΑΣΤ.ΣΩΛΗΝΑ ΚΟΥΒI Η ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΩΛΗΝΑ PP-R FASER Φ 20Χ 2.8 ΜΕΤΡΑ ΓΩΝIΑ 90 ΜΟΙΡΕΣ PP-R WEFA Φ 20 ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΟΥΦΑ PP-R WEFA Φ 20 ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΩΝΙΑ 90 ΜΟΙΡΕΣ PP-R WEFA ΠΑΣΟ ΘΗΛ.Φ ΤΕΜ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 38 ΜΑΣΤΟΣ PP-R WEFA ΠΑΣΟ ΑΡΣ.Φ 25 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 39 ΜΑΣΤΟΣ PP-R WEFA ΠΑΣΟ ΘΗΛ.Φ 25 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 40 ΤΑΦ PP-R WEFA Φ 25 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 4 ΣΩΛΗΝΑΣ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ PP-R WE ΤΕΜΑΧΙΟ 0 42 ΛΕΚΑΝΗ ΑΜΕΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 43 ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΑΜΕΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 44 ΒΑΛΒΙ Α ΥΠΕΡΧΕΙΛΗΣΗΣ ΝΙΠΤΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 45 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΑΜΕΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 46 ΛΑΒΗ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ 80 cm ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 47 ΣΚΑΜΠΩ ΛΟΥΤΡΟΥ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΑΜΕΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 48 ΛΑΒΗ ΤΥΠΟΥ L ΓΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ ΑΜΕΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΗΛΙΑΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 200 ΛΙΤΡΑ ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ Α 0 :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΟΡΟΦΟΥ 2 ΣΙ ΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΠΡΑΣΙΝΗ 2'' ΣΙ ΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΠΡΑΣΙΝΗ /2'' ΤΕΜΑΧΙΟ 2 ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕΤΡΟ 54 ΜΕΤΡΟ 54 3 ΣΠΡΙΝΓΛΕΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 0 4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΕΑ ΠΛΗΡΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 3 ΖΩΝΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2 V 7.2 Ah ΤΕΜΑΧΙΟ 7 ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 25 5

6 8 ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 9 ΚΟΙΝΗ ΒΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 27 0 ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΥΠΟΥ LiYCY ΙΑΤΟΜΗΣ 2X,5 mm2 ΣΩΛΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ CONDUR ΓΡΑΜΜΩΝ Φ6 mm ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ CONDUR ΙΑΚΛΑ ΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Φ 6 ΜΕΤΡΑ 250 ΜΕΤΡΑ 250 ΤΕΜΑΧΙΑ 35 5 ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ 6 CONDUR ΤΕΜΑΧΙΑ 30 6 ΚΟΛΛΑΡΑ CONDUR Φ 6 ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΟΥΦΕΣ CONDUR Φ 6 ΤΕΜΑΧΙΑ 00 8 ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΑ Τα παραπάνω υλικά θα χρησιµοποιηθούν για την επισκευή των χώρων υποδοχής του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών-θυµάτων βίας. Αναλυτικότερα θα πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές για τις παρακάτω οµάδες οµοειδών ειδών : Α. ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΟΜΑ Α : ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Περιγραφή Η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης των γυψοσανίδων, του µεταλλικού σκελετού και του πετροβάµβακα αναλύεται εκτενώς στο τεύχος της τεχνικής περιγραφής. Συνοπτικά : Τα διαχωριστικά θα κατασκευαστούν µε µεταλλικό σκελετό από στραντζαριστές χαλύβδινες διατοµές, πετροβάµβακα και αµφίπλευρη διπλή επένδυση µε πυράντοχες γυψοσανίδες (2+2), κλάσης πυραντίστασης 60, ενδεικτικού τύπου Knauf, συνολικού πάχους πάχους τοιχοποιΐας 2,50 cm. Ο µεταλλικός σκελετός θα είναι 50Χ75Χ0,60 mm και θα γίνει από στραντζαριστές χαλύβδινες διατοµές (στρωτήρες, ορθοστάτες, κ.λ.π.), στερεωµένες µε γαλβανισµένα εκτονούµενα ή χηµικά βύσµατα και γενικά µορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατοµές, βύσµατα ενδεικτικού τύπου «HILTI», σύνδεσµοι και µικροϋλικά. Ο πετροβάµβακας που θα τοποθετηθεί εσωτερικά των διαχωριστικών θα είναι πυκνότητας (ρ) 50 kgr/m3 και πάχους 50 mm, ενδεικτικού τύπου «GEOLAN B-050» της FIBRAN. ΟΜΑ Α 2 : ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΙΓΚΛΙ ΩΜΑΤΑ Περιγραφή Πλέγµα γαλβανιζέ, από συνήθεις ευθύγραµµες ράβδους, πάχους 6 mm, διαστάσεων οπών 5Χ0 cm, χωρίς τον χρωµατισµό. Σραντζαριστοί γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες, διατοµής Φ 60 mm και πάχους 2 mm, χωρίς τους χρωµατισµούς. Στραντζαριστοί γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες διατοµής Φ 26 mm και πάχους 2 mm, χωρίς τους χρωµατισµούς. 6

7 Στραντζαριστοί γαλβανιζέ 20Χ20Χ,5. Καµπύλες οξυγόνου γαλβανιζέ Φ60. Μικροϋλικά και εξαρτήµατα για την κατασκευή και στερέωση των σιδηρών κιγκλιδωµάτων. ΟΜΑ Α 3 : ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Περιγραφή Πόρτα πυρασφαλείας πυραντοχής 20 λεπτών της ώρας κατά EN 634-, τελευταία ευρωπαϊκή οδηγία περί πυραντοχής πορτών, πάχους φύλλου 5 ΜΜ. Το θυρόφυλλο θα είναι τύπου SANDWICH, µε εξωτερική επένδυση από ηλεκτρογαλβανισµένη λαµαρίνα και εσωτερική πλήρωση από άκαυστο θερµό-ηχοµονωτικό υλικό µε βάση ορυκτές ίνες, πυκνότητας 00 KG/M3. Στην πίσω πλευρά θα διαθέτει 2 πείρους ασφαλείας. Η κάσα θα είναι κατασκευασµένη από λαµαρίνα DKP, πάχους,5μμ µε τοποθετηµένους τους µεντεσέδες. Πρέπει να διαθέτει τρύπες φρεζάτες για την στήριξη και να είναι εφοδιασµένη µε θερµοδιογκούµενες ταινίες περιµετρικά. Το πλάτος της κάσας να είναι 96,5mm για την ισχυρή στήριξη της και το πάχος της 65 mm. Θα πρέπει να συνοδεύεται από ίδιο πανωκάσι και κατωκάσι, έτσι ώστε να γίνεται η ίδια η πόρτα δεξιά και αριστερή. Πρέπει να προβλέπονται δύο µεντεσέδες βαρέως τύπου µε ρουλεµάν. Στον έναν εκ των δύο θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ρύθµισής του, έτσι ώστε να λειτουργεί και ως µηχανισµός επαναφοράς. Η κλειδαριά πα πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου χαλύβδινη, µε χερούλια και επιστόµια πυράντοχα κατά DIN 8273 FS. Η κλειδαριά θα προστατεύεται εσωτερικά και εξωτερικά από γυψοσανίδα πάχους 0mm. Οι θύρες πυρασφαλείας θα πρέπει να είναι βαµµένες µε ηλεκτροστατική βαφή χρώµατος RAL σαγρέ, απόχρωσης επιλογής της υπηρεσίας κατόπιν συνεννόησης. Επίσης πρέπει να προβλέπεται µπάρα πανικού, η τοποθέτηση ηλεκτροµαγνητών (δαπέδου ή τοίχου) οι οποίοι ακινητοποιούν τα θυρόφυλλα σε ανοικτή θέση, καθώς και υδραυλικός µηχανισµός επαναφοράς του φύλλου σε περίπτωση συχνής χρήσης. Οι θύρες πυρασφαλείας πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ελέγχου (µετά από τεστ που πραγµατοποιήθηκαν σε δύο εργαστήρια της ευρωπαϊκής ένωσης, το LAPI της Ιταλίας, και το ΑPPLUS της Ισπανίας) καθώς και από βεβαίωση του ΕΛΟΤ ως προς την διαπίστευση των παραπάνω εργαστηρίων για εκτέλεση δοκιµών σε αντοχή στη φωτιά. ΟΜΑ Α 4 : ΨΕΥ ΟΡΟΦΕΣ Περιγραφή Η αναλυτική περιγραφή των υλικών και της εργασίας κατασκευής και τοποθέτησης αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του εγκεκριµένου τιµολογίου καθώς και στην τεχνική περιγραφή της µελέτης. ΟΜΑ Α 5 : ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Περιγραφή ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΛΕΥΚΟ) 7

8 Οικολογικό πιστοποιηµένο άοσµο πλαστικό χρώµα άριστης ποιότητας. Να πληροί τα κριτήρια της απόφασης 2002/739/ΕΚ για την απονοµή του οικολογικού σήµατος (ecolabel). Εφαρµόζεται σε εσωτερικές (και εξωτερικές) επιφάνειες από σοβά, µπετόν, σπατουλαρισµένες επιφάνειες, γυψοσανίδες, κ.λ.π. Να προστατεύει το χρήστη και το περιβάλλον κατά την εφαρµογή. Να µην περιέχει στη σύνθεσή του βαρέα µέταλλα, επικίνδυνες ουσίες, αµµωνία, φορµαλδεΰδη και αρωµατικούς υδρογονάνθρακες. Να χαρακτηρίζεται από µεγάλη ευκολία εφαρµογής, υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση, άριστες αντοχές στις διεργασίες καθαρισµού (πλύσιµο-καθάρισµα), αντοχή σε κλιµατολογικές καταπονήσεις και σχεδόν ανύπαρκτο πιτσίλισµα κατά την εφαρµογή. Να είναι κατάλληλο για βαφή παιδικών σταθµών και σχολείων. ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Να ανήκει στις κατηγορίες Α/α (χρώµατα µατ εσωτερικών τοίχων και οροφών). Οριακή Τιµή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης : 75 gr/lt (2007) και 30 gr/lt (200). Το έτοιµο προς χρήση προϊόν να περιέχει κατά µέγιστο 5 g/l ΠΟΕ. Αποχρώσεις - συσκευασία Να διατίθεται σε λευκό χρώµα και σε συσκευασίες (δοχεία) των 3 lt και 0 lt. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τύπος : Πλαστικό πιστοποιηµένο οικολογικό χρώµα εσωτερικής χρήσης Πυκνότητα (λευκού) :.40 ± 0.05 gr/ml Στερεά κ.β. (λευκό) : 62 ± 3 % Στερεά κ.ό.: 43 ± 3 % ph : ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Καλυπτικότητα για SR 20 m2/lt : CR 93.5 ± 0.5 % είκτης λευκότητας: 80 είκτης κιτρινίσµατος:.5 ιαπερατότητα υδρατµών (S D ): 0.20 ± 0.00 (κλάση ΙΙ) ιαπερατότητα CO 2 (S D ) : Να είναι κατάλληλο για την προστασία του τσιµέντου από την ενανθράκωση Αντοχή σε πλύσιµο-τρίψιµο: > κινήσεις (κλάση 2) Στιλπνότητα 85 : 5 ± 2 Ικανότητα επαναχρωµατισµού : Να µην παρατηρείται καµιά αλλοίωση της αρχικής στρώσης Επιταχυνόµενη γήρανση µε ακτινοβολία UV: 000 h: Να µην παρατηρείται αλλοίωση του φιλµ Απόδοση Πάχος ξηρού φιλµ ανά στρώση : 30 ± 3 µm. Προτεινόµενο συνολικό πάχος ξηρού φιλµ : 60 ± 6 µm. Απόδοση : 8-2 m²/lt για πλήρη κάλυψη (2 στρώσεις), ανάλογα µε την απορροφητικότητα και την προετοιµασία της επιφάνειας. ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες) Βασικά πλαστικά χρώµατα. Εφαρµόζονται σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες από σοβά, µπετόν, κ.λ.π. και χρησιµοποιούνται για τον χρωµατισµό των λευκών πλαστικών και ακρυλικών χρωµάτων και την δηµιουργία σύνθετων αποχρώσεων. Αποχρώσεις - συσκευασία Να διατίθενται στις εξής βασικές αποχρώσεις : κίτρινο, κόκκινο, µπλε, µαύρο, πράσινο. Να διατίθενται σε συσκευασίες (δοχεία) των 75 ml. ώχρα, κεραµιδί, καφέ, 8

9 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ρητίνη : ιασπορά µε βάση ακρυλικές ρητίνες Πυκνότητα :.39 ± 0.08 gr/ml, ανάλογα µε την απόχρωση Στερεά κ.β.: 65 ± 3 %, ανάλογα µε την απόχρωση Στερεά κ.ό.: 49 ± 6 %, ανάλογα µε την απόχρωση ph: 8,4 ± ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τα ειδικά πιγµέντα που χρησιµοποιούνται να προσδίδουν στην τελικές αποχρώσεις µεγάλες αντοχές στα αλκάλια, την ηλιακή ακτινοβολία και τον χρόνο. Να ενσωµατώνονται εύκολα σε όλα τα πλαστικά και ακρυλικά χρώµατα και να χαρακτηρίζονται από µεγάλη χρωστική δύναµη. Οι αποχρώσεις που προκύπτουν να έχουν µεγάλες αντοχές στην ηλιακή ακτινοβολία και τον χρόνο ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ (00%) ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Ακρυλικό χρώµα (00%) για εξωτερική χρήση. Εφαρµόζεται σε κάθε είδους νέα ή παλαιά επιφάνεια από σοβά, µπετόν, κ.λ.π. Πρέπει να προσφέρει προστασία και αντοχή στις δυσµενείς καιρικές συνθήκες (ήλιο, βροχή και ατµοσφαιρική ρύπανση) και µεγάλη διάρκεια ζωής. Να είναι πιστοποιηµένο ψυχρό χρώµα, να έχει υψηλή τιµή και υψηλό δείκτη ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία (SR) και (SRI) αντίστοιχα και υψηλό συντελεστή εκποµπής (ε), ώστε να συνεισφέρει στην εξοικονόµηση ενέργειας του κτιρίου όπου εφαρµόζεται. ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Nα ανήκει στην κατηγορία Α/γ (χρώµατα εξωτερικών τοίχων). Οριακή Τιµή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης : 75 gr/lt (2007) και 40 gr/lt (200). Το προϊόν να περιέχει κατά µέγιστο 8g/l ΠΟΕ. Αποχρώσεις - συσκευασία Να διατίθεται σε λευκό χρώµα σε συσκευασίες των 3,00 lt και 0,00 lt (σύµφωνα µε την επιλογή της υπηρεσίας). Να υπάρχει δυνατότητα ανάµιξης µε βασικά χρώµατα για την επίτευξη οποιασδήποτε επιθυµητής απόχρωσης. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τύπος : 00 % Ακρυλικό χρώµα Ρητίνη: Ακρυλική ιασπορά Πυκνότητα (λευκό ) :.46 ± 0.05 gr/ml, Στερεά κ.β. : 6 ± 2.50 % Στερεά κ.ό.: 43 ± 3 % Ph: 8.4 ± ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Καλυπτικότητα για SR 20 m2/lt: CR 90 ± % είκτης λευκότητας: 85 είκτης κιτρινίσµατος:.0 Αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες: Εξαιρετική, να µην παρατηρείται αλλοίωση του φιλµ Επιταχυνόµενη γήρανση µε ακτινοβολία UV: 2000 h: να µην παρατηρείται αλλοίωση του φιλµ ιαπερατότητα υδρατµών (S D ) : 0.90 ± m (κλάση ΙΙ) ιαπερατότητα CO 2 (S D ): Κατάλληλο για προστασία του τσιµέντου από την ενανθράκωση Συντελεστής ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία (SR) : 0,85 (λευκό) είκτης ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία (SRI) : 07 (Λευκό) Συντελεστής εκποµπής στην υπέρυθρη ακτινοβολία (ε) : 0,89 (Λευκό) Αντοχή σε πλύσιµο-τρίψιµο: > κινήσεις Ικανότητα επαναχρωµατισµού : Να µην παρατηρείται καµία αλλοίωση της αρχικής στρώσης Στιλπνότητα 85 : 5 ± 2 9

10 Αντοχή σε διαλύτες (υδατικό διάλυµα NaOH 5% κ.β.): Nα µην παρατηρείται αλλοίωση του φιλµ Απόδοση Πάχος ξηρού φιλµ ανά στρώση : 30 ± 3 µm. Προτεινόµενο συνολικό πάχος ξηρού φιλµ : 60 ± 6 µm. Απόδοση : 8-2 m²/lt για πλήρη κάλυψη (2 στρώσεις), ανάλογα µε την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την απόχρωση. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ (ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ) Οικολογικό βερνικόχρωµα (ριπολίνη) νερού αλκυδικών ρητινών. Εφαρµόζεται σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες ξύλου ή µετάλλου. Πρέπει να δουλεύεται εύκολα και να απλώνει οµοιόµορφα στην επιφάνεια, δίνοντας εξαιρετικό φινίρισµα. Να έχει µεγάλη καλυπτικότητα, ισχυρή πρόσφυση, να προσφέρει µία ελαστική αλλά ανθεκτική επιφάνεια και να είναι κατάλληλο για την επαναβαφή παλαιών βερνικοχρωµάτων διαλύτου (ριπολίνες ή λαδοµπογιές). Να στεγνώνει γρήγορα και να είναι πρακτικά άοσµο στην εφαρµογή. Να είναι πιστοποιηµένο µε το οικολογικό σήµα (ecolabel). Να προστατεύει το χρήστη και να µην ρυπαίνει το περιβάλλον. Να µην περιέχει επικίνδυνες ουσίες (όπως βαρέα µέταλλα, ελεύθερη φορµαλδεϋδη, αρωµατικούς υδρογονάνθρακες, κ.λ.π.) ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Να ανήκει στην κατηγορία Α/δ Υ (Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης για τελειώµατα και επενδύσεις από ξύλο και µέταλλο). Οριακή Τιµή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης : 50 g/l (2007) και 30 g/l (200)]. Το έτοιµο προς χρήση προϊόν και οι αποχρώσεις του να περιέχουν κατά µέγιστο 70 g/l ΠΟΕ. Απoχρώσεις - συσκευασία Να διατίθεται στο λευκό χρώµα και στις τρεις µορφές (στιλπνή, σατινέ και µατ). Να διατίθεται σε συσκευασίες δοχείων των : 0.75 lt, 2.5 Lt και 5 lt (ανάλογα µε την στιλπνότητα της επιφάνειας). ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τύπος : Βερνικόχρωµα νερού (τροποποιηµένες αλκυδικές ρητίνες) Πυκνότητα ( λευκό) :.26 ± 0.04 gr/ml Στερεά κ.β. (λευκό) : 49.5 ± 4.5 % (ανάλογα µε την παραλλαγή ως προς την στιλπνότητα) Στερεά κ.ό. (λευκό) : 38 ± 2 % ph : 7-9 Α Καλυπτικότητα για SR 20 m2/lt : CR 95 ± % είκτης λευκότητας: 70 είκτης κιτρινίσµατος: 5 Στιλπνότητα : Gloss 20% : 74 Satinet 60% : 45 ± 0 Μat 85 % : 20 Σκληρότητα (konig) : 32 ± 8 sec, µετά από 7 ηµέρες Αντοχή στο νερό : ΝΑΙ Επιταχυνόµενη γήρανση µε ακτινοβολία UV: 500 h: Να µην παρατηρείται αλλοίωση του φιλµ 3 µm. Προτεινόµενο συνολικό πάχος ξηρού φιλµ : 46 ± 6 µm. Απόδοση : 0 ± m²/lt για δύο (2) στρώσεις, ανάλογα µε την προετοιµασία της επιφάνειας. ΠΟΙΟ ΤΙΚΑ ΧΑΡΑ ΚΤΗΡ ΙΣΤΙΚ Απόδ οση Πάχο ς ξηρού φιλµ ανά στρώ ση : 23 ± ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ (ΡΙΠΟΛΙΝΕΣ) ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 0

11 Βερνικοχρώµατα (ριπολίνες) νερού αλκυδικών ρητινών. Εφαρµόζονται σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες ξύλου ή µετάλλου και χρησιµοποιούνται για την παραγωγή των επιθυµητών αποχρώσεων σε ανάµιξη µε την λευκή ριπολίνη νερού. Πρέπει να δουλεύονται εύκολα και να απλώνουν οµοιόµορφα στην επιφάνεια, δίνοντας εξαιρετικό φινίρισµα. Να έχουν µεγάλη καλυπτικότητα και να προσφέρουν µία ελαστική αλλά ανθεκτική επιφάνεια. Να στεγνώνουν γρήγορα και να είναι πρακτικά άοσµα κατά την εφαρµογή. Επίσης να µπορούν να εφαρµοστούν σε επιφάνειες ήδη βαµµένες µε βερνικόχρωµα διαλύτη. ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Να ανήκει στην κατηγορία Α/δ Υ (Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης για τελειώµατα και επενδύσεις από ξύλο και µέταλλο). Οριακή Τιµή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης : 50 g/l (2007) και 30 g/l (200)]. Οι έτοιµες προς χρήση τελικές αποχρώσεις να περιέχουν κατά µέγιστο 50 g/l ΠΟΕ. Απoχρώσεις - συσκευασία Να διατίθενται σε διάφορες αποχρώσεις (βασικές ή σύµφωνα µε το διατιθέµενο χρωµατολόγιο) σε µορφή στιλπνή, σατινέ και µατ. Να διατίθεται σε συσκευασίες δοχείων των 0.75 lt και 2.25 lt (ανάλογα µε την απόχρωση και την στιλπνότητα της επιφάνειας). ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Στιλπνότητα : Gloss 20% : 75 Satinet 60% : 45 ± 0 Μat 85 % : 20 Σκληρότητα (konig) : 28 ± 3 sec, µετά από 7 ηµέρες Αντοχή στο νερό : ΝΑΙ Επιταχυνόµενη γήρανση µε ακτινοβολία UV: 500 h: Να µην παρατηρείται αλλοίωση του φιλµ 23 ± 3 µm. Προτεινόµενο συνολικό πάχος ξηρού φιλµ : 46 ± 6 µm. Απόδοση : 9.5 ± 0.5 m²/lt για δύο (2) στρώσεις, ανάλογα µε την προετοιµασία της επιφάνειας. Απόδ οση Πάχο ς ξηρού φιλµ ανά στρώ ση : ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΜΕ ΑΣΤΑΡΙ Ειδικό βερνικόχρωµα, βάσεως ειδικά τροποποιηµένων αλκυδικών ρητινών, για τη βαφή και προ Τύπος : Βερνικόχρωµα νερού (τροποποιηµένες αλκυδικές ρητίνες) στα Πυκνότητα (λευκό) : Gloss Base A, B, C :.7 ± 0.05 gr/ml, ανάλογα µε τη βάση. σία Satinet Base A, B, C :.20 ± 0.06 gr/ml, ανάλογα µε τη βάση. µετα Mat Base A, B, C :.22 ± 0.08 gr/ml, ανάλογα µε τη βάση. λλικ Στερεά κ.β. (λευκό) : Gloss Base A, B, C : 48 ± 3 %, ανάλογα µε τη βάση. ών Satinet Base A, B, C : 5 ± 4 %, ανάλογα µε τη βάση. επιφ Mat Base A, B, C : 5.5 ± 3.5 %, ανάλογα µε τη βάση. ανει Στερεά κ.ό. (λευκό) : Gloss Base A, B, C : 38.5 ± 2.5 %, ανάλογα µε τη βάση. ών Satinet Base A, B, C : 4 ± 4%, ανάλογα µε τη βάση. εσω Mat Base A, B, C : 4 ± 2 %, ανάλογα µε τη βάση. τερικ ph : 7.6 ± 0.4 ής και εξωτερικής χρήσης. Εφαρµόζεται κατευθείαν σε σκουριασµένες µεταλλικές επιφάνειες, χωρίς

12 προεργασία (εφαρµογή αντισκωριακού ασταριού ή τρίψιµο). Πρέπει να έχει ισχυρή πρόσφυση, µεγάλη σκληρότητα και πολύ καλό άπλωµα. Να προσφέρει ισχυρή αντιδιαβρωτική προστασία των νέων ή παλιών µεταλλικών επιφανειών, να διατηρεί την στιλπνότητα και τις αποχρώσεις του αναλλοίωτες για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Να µην περιέχει µόλυβδο και χρωµικά. ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Να ανήκει στην κατηγορία στην κατηγορία Α/θ (ειδικά επιχρίσµατα ενός συστατικού µε αντιδιαβρωτικό φινίρισµα) : Οριακή Τιµή ΠΟΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 600 gr/lt (2007) και 500 gr/lt (200)]. Να περιέχει κατά µέγιστον 499 g/l ΠΟΕ. Αποχρώσεις Λευκό, µαύρο και στις βασικές αποχρώσεις. Όλες οι αποχρώσεις να διατίθενται σε συσκευασία δοχείων των 0.75 lt ενώ η λευκή, η µαύρη και η κυπαρισσί να διατίθενται και σε δοχεία των 2.5 lt. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τύπος : Βερνικόχρωµα ειδικά τροποποιηµένων αλκυδικών ρητινών Πυκνότητα (λευκό) :.3 ± 0.04 gr/ml Στερεά κ.β. (λευκό) : 63 ± 2 % Στερεά κ.ό. (λευκό) : 46.5 ± 2 % Σηµείο ανάφλεξης: 32 ± 3 C Στιλπνότητα 20 / 60 ο : > 75/ > 85 Σκληρότητα (König): Για πάχος ξηρού φιλµ 45 ± 5 µm : 75 ± 5 sec, µετά από 7 ηµέρες Για πάχος ξρού φιλµ 95 ± 5 µm : 23 ± 7 sec, µετά από 7 ηµέρες Πρόσφυση (Cross Cut σε µεταλλική επιφάνεια): Για πάχος ξηρού φιλµ 45 ± 5 µm : 3-4 Για πάχος ξηρού φιλµ 95 ± 5 µm : -2 Πρόσφυση (Cross Cut σε σκουριασµένη επιφάνεια ): Για πάχος ξηρού φιλµ 45 ± 5 µm : 3-4 Για πάχος ξηρού φιλµ 95 ± 5 µm : 2-3 Αντοχή σε αλατονέφωση (Σε καθαρή µεταλλική επιφάνεια): Για πάχος ξηρού φιλµ 95 ± 5 µm : Πολύ καλή προστασία για 300 ώρες Αντοχή σε αλατονέφωση (Σε σκουριασµένη µεταλλική επιφάνεια): Για πάχος ξηρού φιλµ 95 ± 5 µm : Πολύ καλή προστασία για 200 ώρες Αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες: Για πάχος ξηρού φιλµ : να µην παρουσιάζει blistering, rusting ή cracking ΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΙΣΤΙΚΑ Απόδοση Πάχος ξηρού φιλµ ανά στρώση : 45 ± 5 µm Προτεινόµεν ο συνολικό πάχος ξηρού φιλµ : 95 ± 5 µm. Απόδοση : 0 ±.5 m²/lt ανά στρώση. ΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΜΙΚΡΟΝΙΖΕ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Σιλικονούχο µικρονιζέ ακρυλικό αστάρι νερού. Εφαρµόζεται σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες που βάφονται µε σιλικονούχα, ελαστοµερή και ακρυλικά χρώµατα καθώς επίσης και µε στεγανωτικά, τσιµεντοχρώµατα και πλαστικά χρώµατα. Πρέπει να εξασφαλίζει την αδιαβροχοποίηση της επιφάνειας, έχοντας παράλληλα υψηλή διαπνοή. Να συµβάλλει στον περιορισµό της µετανάστευσης αλάτων από τον τοίχο στην επιφάνεια του τελικού χρώµατος και να περιορίζει το φαινόµενο της ανερχόµενης υγρασίας. Να έχει ισχυρή πρόσφυση και υψηλές αντοχές σε αλκαλικά υποστρώµατα. Να διακρίνεται για την διεισδυτική του ικανότητα και την εξαιρετική του συνδετικότητα, σταθεροποιώντας τις σαθρές, παλιές ή πορώδεις επιφάνειες όπως : σοβά, µπετόν, πέτρες, γυψοσανίδες, τούβλα, γύψο καθώς και τα κακής ποιότητας παλαιά χρώµατα. Να συνεισφέρει στις ιδιότητες των τελικών χρωµάτων (πλαστικά, ακρυλικά, τσιµεντοχρώµατα, κ.λ.π.), προσδίδοντάς 2

13 τους βελτιωµένη καλυπτικότητα, υψηλότερες αντοχές, καλύτερο δούλεµα και ισχυρότερη πρόσφυση. Να είναι άοσµο και φιλικό για τον χρήστη και το περιβάλλον. ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Nα ανήκει στην κατηγορία Α/η (Συνδετικά αστάρια). Οριακή Τιµή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης : 50 gr/lt (2007) και 30 gr/lt (200). Το προϊόν να περιέχει κατά µέγιστο 28g/l ΠΟΕ. Αποχρώσεις - συσκευασία Χρώµα διαφανές, λευκό ή υποκίτρινο, ώστε να φαίνονται οι επιφάνειες που έχουν ασταρωθεί. Να διατίθεται σε συσκευασίες (δοχεία) των lt, 5 lt και 0 lt. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τύπος : Έγχρωµο µικρονιζέ σιλικονούχο ακρυλικό αστάρι νερού ( µίγµα ακρυλικών ρητινών) Πυκνότητα:.02 ± 0.04 gr/ml, Στερεά κ.β. : 20 ± 2 % Στερεά κ.ό.: 9 ± 2 % Ph: ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αντοχή σε διαλύτες (υδατικό διάλυµα NaOH 5% κ.β. ) : Να µην παρατηρείται αλλοίωση του υµένα Αντοχή στα αλκάλια : Εξαιρετική Πρόσφυση ( pull off, σε τσιµεντόπλακα) : 2 N/mm2 Πρόσφυση ( pull off, σύστηµα πλαστικών χρωµάτων) : 2 N/mm2 Πρόσφυση ( pull off, σύστηµα ακρυλικών χρωµάτων) : 2 N/mm2 Πρόσφυση cross-cut, σε τσιµεντόπλακα : 2 N/mm2 Πρόσφυση cross-cut, σύστηµα πλαστικών χρωµάτων : 0- (Εξαιρετική) Πρόσφυση cross-cut, σύστηµα ακρυλικών χρωµάτων : 0- (Εξαιρετική) Απόδοση Περίπου 0-5 m2 ανά στρώση ανάλογα µε την απορροφητικότητα της επιφάνειας και το ποσοστό αραίωσης. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ Οικολογικό αστάρι βερνικοχρωµάτων νερού για ξύλινες επιφάνειες. Εφαρµόζεται σε ξύλινες επιφάνειες που χρησιµοποιείται ως υπόστρωµα για τις ριπολίνες νερού. Πρέπει να δουλεύεται άνετα και να τρίβεται εύκολα χωρίς να αφήνει σηµάδια ή να στοµώνει το γυαλόχαρτο, να γεµίζει καλά τους πόρους του ξύλου, να καλύπτει αποτελεσµατικά τα λάδια και τις τανίνες από τους ρόζους του ξύλου. Να έχει µεγάλη καλυπτικότητα, να εξασφαλίζει ισχυρή πρόσφυση για το τελικό χρώµα και να είναι πρακτικά άοσµη. Επίσης να µπορεί να εφαρµοστεί και σε επιφάνειες βαµµένες µε βερνικοχρώµατα διαλύτη. Πρέπει να είναι πιστοποιηµένο µε το οικολογικό σήµα (ecolabel). Να προστατεύει τον χρήστη και να µη ρυπαίνει το περιβάλλον. Να µην περιέχει επικίνδυνες ουσίες όπως : βαρέα µέταλλα, ελεύθερη φορµαλδεϋδη, αρωµατικούς υδρογονάνθρακες. ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Να ανήκει στις κατηγορίες Α/δ Υ (Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης για τελειώµατα και επενδύσεις από ξύλο). Οριακή Τιµή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης : 50 gr/lt (2007) και 30 gr/lt (200). Το έτοιµο προς χρήση προϊόν να περιέχει κατά µέγιστο 30g/l ΠΟΕ. Αποχρώσεις - συσκευασία Χρώµατος λευκού. Να διατίθεται σε συσκευασίες (δοχεία) των 0.75 lt και των 2.5 lt. 3

14 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τύπος : 00 % οικολογικό αστάρι βερνικοχρωµάτων νερού για ξύλινες επιφάνειες Πυκνότητα :.48 ± 0.04 gr/ml Στερεά κ.β. : 60 ± 3 % Στερεά κ.ό. : 45 ± 3 % ph : 8.9 ± 0.5 ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣ ΤΙΚΑ Καλυπτικότητα για SR 20 m2/lt : CR : 95 ± 0.5 % Στιλπνότητα 85 : 6 ± 2 Απόδοση Πάχος ξηρού φιλµ ανά στρώση : 35 ± 5 µm. Απόδοση :.5 ± m²/lt ανά στρώση, ανάλογα µε την απορροφητικότητα της επιφάνειας. ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΓΙΑ ΞΥΛΟ (ΞΥΛΟΝΤΕΚΟΡ) ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ Ειδικός ακρυλικός στόκος εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης. Εφαρµόζεται σε κάθε είδους ξύλινη επιφάνεια για την επιδιόρθωση των µικροατελειών του ξύλου (όπως : σκασίµατα, τρύπες, βαθουλώµατα). Πρέπει να δουλεύεται εύκολα και να στεγνώνει γρήγορα, χωρίς να σκάει. Να δηµιουργεί ανθεκτική επιφάνεια, να τρίβεται εύκολα µε γυαλόχαρτο, να τρυπιέται και να κόβεται εύκολα. Να µπορεί να βαφτεί µε βερνίκια ξυλοπροστασίας νερού ή διαλυτικού, βαφές ξύλου και βερνίκια επιπλοποιίας. Αποχρώσεις - συσκευασία Να διατίθεται σε φυσικές αποχρώσεις του ξύλου (κατόπιν επιλογής της υπηρεσίας και σε συνδυασµό µε την απόχρωση του ξύλου), σε συσκευασία (δοχείο) των 200 γρ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τύπος : Ακρυλικός στόκος ξύλου βάσεως νερού. Αραίωση : έτοιµος προς χρήση 3 m2, ανά κιλό στις κατάλληλα προετοιµασµένες επιφάνειες. Απόδοση : Περίπου 2- ΟΜΑ Α 6 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Περιγραφή Η αναλυτική περιγραφή των υλικών και της εργασίας κατασκευής και τοποθέτησης αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του εγκεκριµένου τιµολογίου καθώς και στην τεχνική περιγραφή της µελέτης. Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΟΜΑ Α 7 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 20 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Η αναλυτική περιγραφή των υλικών και των εργασιών τοποθέτησης που πρέπει να ισχύουν για τις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις, αναφέρονται στα σχετικά άρθρα του εγκεκριµένου τιµολογίου. Υλικά εγκατάστασης και λειτουργίας κλιµατιστικών µονάδων Btu τύπου SPLIT που περιλαµβάνει:. Σωλήνα χαλκού για ψυκτική εγκατάσταση /2 µήκους έως 5 µέτρα 4

15 2. Σωλήνα χαλκού για ψυκτική εγκατάσταση /4 µήκους έως 5 µέτρα 3. Μονωτικό Armaflex Φ 6 cm µήκους έως 5 µέτρα 4. Μονωτικό Armaflex Φ 8 cm µήκους έως 5 µέτρα 5. Πλαστικός Σωλήνας Αποχέτευσης Κλιµατισµού µήκους έως 5 µέτρα 6. Καλώδιο Εντολών Κλιµατισµού 5 Χ,5 µήκους έως 5 µέτρα 7. Κανάλι πλαστικό τύπου Βιοκάρ 50 Χ 60 εντοιχισµού σωληνώσεων µήκους έως 2 µέτρα 9. Καθαριστικά Καθαρισµού και απολύµανσης Φίλτρων 0. Υλικά στήριξης και προστασίας εσωτερικού και εξωτερικού µηχανήµατος κλιµατισµού συµπεριλαµβανοµένων των εργασιών µεταφοράς και τοποθέτησης και λειτουργίας ως περιγράφεται στο Τιµολόγιο του έργου ΟΜΑ Α 8 :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν αναφέρονται παρακάτω και θα πρέπει να έχουν σήµανση CE, και να παραδοθούν σε αποθήκη που θα υποδειχθεί.. ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΥΠΟΥ NYY 3Χ6 JVV-U 2. ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΥΠΟΥ NYΜ 3Χ,5 ΗΟ5VV-U 3. ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ DUROFLEX ΜΠΛΕ Φ23 4. ΟΥΠΑΤ 6 mm ΙΑΜΕΤΡΟ 30 mm ΜΗΚΟΣ 5. ΤΣΕΡΚΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ Νο 2 0 m 6. ΚΑΡΦΙ 8 mm 7. ΣΤΕΓΑΝΗ ΜΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΟΝΗ 8. ΚΑΛΩ ΙΟ 4 ΖΕΥΓΩΝ UTP CAT 5E 4P 9. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΞΩΤ 4Χ8 W ΚΑΜΠΥΛΩΤΕΣ ΓΩΝΙΕΣ 0. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΧΩΝΕΥΤΟ 4Χ8 W ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟ. ΛΑΜΠΕΣ TLD 8W SNOW WHITE ΤΥΠΟΥ PHILIPS C 2. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 747 DL ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2X8W GS 3. ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΥΠΟΥ NYΜ 3Χ2,5 ΗΟ5VV-U 4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 3Σ 36, ΣΤ 5. ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΥΠΟΥ NYY 5Χ25 JVV-R 6. ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΥΠΟΥ NYY 5Χ6 JVV-U 7. ΚΑΝΑΛΙ ΛΕΥΚΟ ΑΠΛΟ 25Χ25 mm 8. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3ΚΑ Χ20 MWN ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 2 Χ 40 Α 20. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3ΚΛ Χ6 5

16 2. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ LED ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ 22. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3ΚΑ Χ ΒΑΣΗ ΝΕΟΖΕΤ 3Χ63 ΤΥΠΟΥ VOHNER 24. ΠΩΜΑ ΒΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ NEOZED 63A CODE 005 CE 25. ΦΥΣΙΓΓΙΑ NEO-D 35A ΕΥΡΩΠΗΣ 26. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΗΛΕΧ. ΑΝ 230V/0V 27. ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΛΟ 30Χ60Χ2000 ΛΕΥΚΟ 28. ΦΩΤΙΣΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΠΛΙΚΑ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 25 W ΟΜΑ Α 9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Γενικά όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ ή ελλείψει αυτών τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα, τα δε πιστοποιητικά που θα τα συνοδεύουν θα πρέπει να κατατεθούν από τον προµηθευτή µαζί µε την προσφορά του. ΠΛΑΣΤ.ΚΑΜΠΥΛΗ ΕΛΟΤ 90 ΜΟΙΡΕΣ Φ 63 2 ΠΛΑΣΤ.ΚΑΜΠΥΛΗ ΕΛΟΤ 45 ΜΟΙΡΕΣ Φ 63 3 ΠΛΑΣΤ ΣΩΛ PPELΙFE ΕΛΟΤ 686 Β Φ 4 ΠΛΑΣΤ. ΣΥΣΤΟΛΗ Ν.Τ. 63/50 5 ΣΩΛΗΝΑΣ RECO-PEX Φ 8Χ2 ΜΑΥΡ 6 ΡΑΚΟΡ VΡΕ ΑΡΣ. 8Χ2Χ/2" 7 ΡΑΚΟΡ VΡΕ ΘΗΛ. 8χ2Χ/2" 8 ΟΡΕΙΧ. ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝ /4 Χ 9 ΟΡΕΙΧ.ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝ 3/4 Χ 3/4 0 HANFLEX ΙSOPΙPE TC 9 χ 22 ΣΩΛΗΝΑΣ RECO-PEX Φ 22Χ3 ΜΑΥΡ 2 ΡΑΚΟΡ VΡΕ ΑΡΣ. 22χ3χ3/4" 3 ΡΑΚΟΡ VΡΕ ΘΗΛ. 22χ3χ3/4" 4 ΟΡΕIΧ.ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡ.3/4Χ/2 5 ΟΡΕIΧ.ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝ ΣΥΣΤΟΛ. 3/4 6 ΚΡΟΥΝΟΣ ΣΦΑIΡ. F. W ΗΑΝ 3/4" 7 ΚΡΟΥΝΟΣ ΣΦΑΡ.F.W ΗΑΝ /2" 8 ΟΡΕIΧ. ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚ. 3/4" 9 ΟΡΕΙΧ. ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝ. 3/4" 20 ΜΠΑΤΑΡIΑ ΛΟΥΤΡΟΥ 2 ΣIΦΩΝIΑ ΝIΠΤ. ΑΠΛΑ ΠΟΤΗΡI ΧΡΩΜΕ 22 ΚΡΟΥΝΟΣ ΓΩΝ.ΣΦΑIΡ.CIΜ /2"Χ/2" 23 ΣΠIΡAL.ΣΥΝ. IΝΟΧ AISI 30 cm 6

17 24 ΚΑΝΟΥΛΑ FI0RE ΠΕΡIΣΤΡ. ΤΟIΧΟΥ 25 ΣIΦΩΝI ΛΕΥΚΟ II ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ 26 ΠΛΑΣΤ.ΤΑΦ ΕΛΟΤ Φ ΠΛΑΣΤ. ΣΥΣΤΟΛΗ Π.Τ. ELOT 00/ ΣΩΛΗΝΑ PP-R FASER Φ 25Χ 3,5 29 ΤΑΦ PP-R WEFA 25χ20χ25 30 ΣΥΣΤΟΛΗ PP-R WEFA 25χ2Ο 3 ΓΩΝΑ 900 PP-R WEFA Φ ΜΟΥΦΑ PP-R WEFA Φ ΣΤΗΡIΓΜΑ ΠΛΑΣΤ.ΣΩΛΗΝΑ ΚΟΥΒI Η 34 ΣΩΛΗΝΑ PP-R FASER Φ 20Χ ΓΩΝIΑ 90 ΜΟΙΡΕΣ PP-R WEFA Φ ΜΟΥΦΑ PP-R WEFA Φ ΓΩΝΙΑ 90 ΜΟΙΡΕΣ PP-R WEFA ΠΑΣΟ ΘΗΛ.Φ ΤΕΜ 38 ΜΑΣΤΟΣ PP-R WEFA ΠΑΣΟ ΑΡΣ.Φ ΜΑΣΤΟΣ PP-R WEFA ΠΑΣΟ ΘΗΛ.Φ ΤΑΦ PP-R WEFA Φ 25 4 ΣΩΛΗΝΑΣ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ PP-R WE 42 ΛΕΚΑΝΗ ΑΜΕΑ 43 ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΑΜΕΑ 44 ΒΑΛΒΙ Α ΥΠΕΡΧΕΙΛΗΣΗΣ ΝΙΠΤΗΡΑ 45 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΑΜΕΑ 46 ΛΑΒΗ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ 80 cm ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ 47 ΣΚΑΜΠΩ ΛΟΥΤΡΟΥ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΑΜΕΑ 48 ΛΑΒΗ ΤΥΠΟΥ L ΓΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ ΑΜΕΑ 49 ΗΛΙΑΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 200 ΛΙΤΡΑ 50 ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ Α 0 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΙ ΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΠΡΑΣΙΝΗ 2'' 2 ΣΙ ΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΠΡΑΣΙΝΗ /2'' 3 ΣΠΡΙΝΓΛΕΡ 4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΕΑ ΠΛΗΡΗΣ 7

18 5 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 3 ΖΩΝΩΝ 6 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2 V 7.2 Ah 7 ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ 8 ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ 9 ΚΟΙΝΗ ΒΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ 0 ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 2 ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΥΠΟΥ LiYCY ΙΑΤΟΜΗΣ 2X,5 mm2 3 ΣΩΛΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ CONDUR ΓΡΑΜΜΩΝ Φ6 mm 4 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ CONDUR ΙΑΚΛΑ ΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Φ 6 5 ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ 6 CONDUR 6 ΚΟΛΛΑΡΑ CONDUR Φ 6 7 ΜΟΥΦΕΣ CONDUR Φ 6 8 ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Για όσα είδη ή υλικά δεν αναφέρεται αναλυτική περιγραφή, ισχύει η γενική συνοπτική περιγραφή της µελέτης Γενικά όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ ή ελλείψει αυτών τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα, τα δε πιστοποιητικά που θα τα συνοδεύουν θα πρέπει να κατατεθούν από τον προµηθευτή µαζί µε την προσφορά του. Ηράκλειο, 7 / 2 / 203 Οι συντάκτες ΤΑΝΙΑ ΚΑΠΖΑΛΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η προϊσταµένη του τµήµατος ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Προϊστάµενος της /νσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας Λασηθιωτάκης Μιχάλης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 8

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ - ΣΙ ΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ. Ηράκλειο, 30 / 04 / 2015

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ - ΣΙ ΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ. Ηράκλειο, 30 / 04 / 2015 Ηράκλειο, 30 / 04 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια Χρωµάτων» ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για το έργο αυτεπιστασίας: /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ «Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Α/θµιας & B/θµιας εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρμόδιος υπάλληλος: ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 2/09/2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 2/09/2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 2/09/2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Προμήθεια Χρωμάτων ΤΜΗΜΑ: Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων Κ.Α. 30-7331.033 για το 2010 Αρμόδιος: Παπαδάκη-Μπιμπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προμήθεια Χρωμάτων» ΤΜΗΜΑ : Συντήρησης Σχολικών & Δημοτικών κτιρίων Κ.Α. 30-7331.049 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προμήθεια Χρωμάτων» ΤΜΗΜΑ : Συντήρησης Σχολικών & Δημοτικών κτιρίων Κ.Α. 30-7331.049 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηράκλειο, 05 / 10 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προμήθεια Χρωμάτων» ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για το έργο αυτεπιστασίας: Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ «Συντήρηση Σχολικών κτιρίων B/θμιας εκπαίδευσης» ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 51 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηράκλειο, 7 / 2 / 2013 «Προµήθεια υλικών» /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ για το έργο αυτεπιστασίας

Διαβάστε περισσότερα

: 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 ΑΝΤΛΗΣΗ Μ3 20,00... ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α!

: 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 ΑΝΤΛΗΣΗ Μ3 20,00... ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α! Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, στο πλαίσιο του έργου Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα Β ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 30.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 30.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 0.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mονάδα Ενδεικτική Τιμή Μερικό Α/Α Περιγραφή υλικού μέτρησης ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο Προμήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο Προμήθειας ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Μ. Πέικου Τηλέφωνο:2313318445 Fax: 2310.233532 E-mail: m.peikou@thessaloniki.gr ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια χρωμάτων Κ.Μ: Π05 / 2014 ΠΡΟΫΠ: 29.999,95 με Φ. Π. Α.

Προμήθεια χρωμάτων Κ.Μ: Π05 / 2014 ΠΡΟΫΠ: 29.999,95 με Φ. Π. Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια χρωμάτων και υλικών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την συντήρηση των ημοτικών και Σχολικών κτιρίων του ήμου, σε Κ/Χ χώρους, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΤΗΛΗ C, D KAI G. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΣΕ ΆΛΛΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΤΗΛΗ C, D KAI G. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΣΕ ΆΛΛΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΤΗΛΗ C, D KAI G. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΣΕ ΆΛΛΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ 1 ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΒΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 100 2 ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 100% ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΙΤΡΑ 100

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε KRAFTING. Hard Duko Μεγάλη αντοχή και υψηλή προστασία. Wood & Metal Η εύκολη λύση για ξύλο και μέταλλο. Metal 3in1 Απευθείας στη σκουριά

Κάντε KRAFTING. Hard Duko Μεγάλη αντοχή και υψηλή προστασία. Wood & Metal Η εύκολη λύση για ξύλο και μέταλλο. Metal 3in1 Απευθείας στη σκουριά Κάντε KRAFTING σε ξύλο και μέταλλο! χρωματολογιο Hard Duko Μεγάλη αντοχή και υψηλή προστασία Wood & Metal Η εύκολη λύση για ξύλο και μέταλλο Metal 3in1 Απευθείας στη σκουριά Wood Care Ολοκληρωμένη σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ Αρ. Μελέτης: ΑΚ 42/8-11-2013 Προϋπ: 85.349,33

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ Αρ. Μελέτης: ΑΚ 42/8-11-2013 Προϋπ: 85.349,33 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Μ. Πέικου Τηλέφωνο:2313318445 Fax: 2310.233532 E-mail: m.peikou@thessaloniki.gr ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Δ.Ε.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 117/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Εργο :ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ. Αριθµός Έργου : 2014 ΕΠ 51700025

Εργο :ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ. Αριθµός Έργου : 2014 ΕΠ 51700025 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒ. ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο :ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Αριθµός Έργου : 2014 ΕΠ 51700025

Διαβάστε περισσότερα

Epoxy Aqua Paint. Epoxy Aqua Primer. Ειδικά Χρώματα. Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών

Epoxy Aqua Paint. Epoxy Aqua Primer. Ειδικά Χρώματα. Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών Ειδικά Χρώματα Epoxy Aqua Paint Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών Εποξειδικό τελικό χρώμα νερού δύο συστατικών, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, κατάλληλο για την προστασία τσιμεντένιων, μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης

Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης 1. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Hidrozol & Hidrozol Elastik: Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης Αδιάβροχο Ελαστικό Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ"

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ" ΑΠ17736 Αρ. Μελέτης: 05/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ ΣΑΚΟΣ 25KG 3 ΣΑΚ 6,35 19,05 ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ 0 KG 6,35 0,00 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΗ 3 KG 4,10 12,30 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΗ 5 KG 4,10 20,50 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aqua-Siegel. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.046. Γυαλιστερό και Μεταξένιο- µατ. Ι. Προϊόν

Aqua-Siegel. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.046. Γυαλιστερό και Μεταξένιο- µατ. Ι. Προϊόν ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.046 Aqua-Siegel Γυαλιστερό και Μεταξένιο- µατ Ι. Προϊόν Τύπος: Το προϊόν einza Aqua-Siegel είναι υδατοδιαλυτο, καθαρό βερνίκι ενός συστατικού για εµποτισµό/βαφη ξύλων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2013 Κωδικός προϊόντος -Νο

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2013 Κωδικός προϊόντος -Νο Νέο 121 Φυσικά Χρώματα ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2013 Κωδικός 102 Λάδι επίπλων κήπου 1 (3 αποχρώσεις) 106 Λάδι περιποίησης και 83 m 2 στίλβωσης 107 Κερί περιποίησης και στίλβωσης 83 m 2 108 Ρητινέλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 20/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 20/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190 Fax. 2310 350023 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικοί Προϋπολογισμοί: Οικοδομικά Υλικά Χρώματα και Είδη Χρωματισμού Υλικά Αποκατάστασης Πεζοδρομίων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Μάρτιος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

150Λ ΗΜΙΔΙΠΛΟ ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΧΑ

150Λ ΗΜΙΔΙΠΛΟ ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΧΑ 150Λ ΗΜΙΔΙΠΛΟ ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΧΑ Πινέλα ημίδιπλα με πλαστική λαβή και μεταλλικό στροφείο Γνήσια λευκή τρίχα Κατάλληλο για όλα τα χρώματα 150Λ - 10 150Λ - 15 150Λ - 20 150Λ - 25 150Λ - 30 350Λ ΔΙΠΛΟ ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΧΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙ ΗΡΙΚΩΝ - Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙ ΗΡΙΚΩΝ -Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002055606 2014-05-19

14REQ002055606 2014-05-19 Έργο: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 14REQ002055606 2014-05-19 Κωδ.Προϋπ/σµού: ΚΑ 10.7135.0006 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την Πυρανίχνευσης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου ηµοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ESHADIEN ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (SBS 20 C) ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η µεµβράνη ESHADIEN είναι ελαστοµερής στεγανωτική µεµβράνη, η οποία παράγεται από ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασίες Συσκευασία των 5Kg Χαρτοκιβώτιο (4τεµ. x 5kg) 60 Σακιά των 25kg σε παλέτα SUPER ELASTIC 500 ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΗ Ρητινούχος αρµόστοκος, µε βάση το τσιµέντο, υψηλής ποιότητας, ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΩΜΑΤΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΘΡΟΙΣΜ ΤΗΤ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 1 ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ ΣΑΚΟΣ 25KG 3 ΣΑΚ 6,35 19,05 2 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΗ 3 KG 4,10 12,30 3 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΗ 5 KG 4,10

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και. κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09 06 2015

«Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και. κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09 06 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09

Διαβάστε περισσότερα

ιαλύεται στο νερό, δηµιουργεί λεπτό/φυσικό φιλµ, και έχει εφαρµογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ιαλύεται στο νερό, δηµιουργεί λεπτό/φυσικό φιλµ, και έχει εφαρµογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.161 Aqua-Holzlasur Ι. Το προϊόν Είναι διαλυτό στο νερό, είναι κατάλληλο για εµποτισµό ξύλων µε ανοικτούς πόρους, και έχει γενική εφαρµογή σε όλες τις ξύλινες κατασκευές (εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 48/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ. ΤΗΣ 17/07/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 44800000-8 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 48/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ. ΤΗΣ 17/07/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 44800000-8 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

WWW.CHALKO.GR ΥΛΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

WWW.CHALKO.GR ΥΛΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ WWW.CHALKO.GR ΥΛΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 225 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τ.Κ. : 54628 ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ ΨΥΓΕΙΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Εξωτ. Διάμ. Χ Κιλά / Κιβώτιο Μέτρα / Κουλούρα Πάχος (mm) 3/16 X 0,80 20 30 M 1/4

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή.

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. Page 1/5 Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι υλικό ενός συστατικού το οποίο πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και παράγει μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Υδατοδιαλυτο γυαλιστερό βερνικοχρωµα για εξωτερική και εσωτερική χρήση.

Υδατοδιαλυτο γυαλιστερό βερνικοχρωµα για εξωτερική και εσωτερική χρήση. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο. 038 Reinacryl Συνδυασµός χρωµάτων µε einza mix Τελειοποιηµένο προϊόν µε προσθήκη πολυουρεθανης Ανεξίτηλη επίστρωση Επίστρωση ανθεκτική στο γδάρσιµο Ι. Το προϊόν Το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή.

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. Page 1/5 Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι υλικό ενός συστατικού το οποίο πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και παράγει μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Date: 20/06/12 ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SAFEDOOR

Date: 20/06/12 ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SAFEDOOR Date: 20/06/12 ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SAFEDOOR Page 2 Για παραγγελίες καλέστε στο: Τηλ: 22990 47800 Fax: 22990 47688 Web: www.safedoor.gr - E-mai: info@safedoor.gr ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SAFEDOOR FB6 ή UL752-7&8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ. Α/Α Είδος Υλικού ΜΜ Ποσότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ. Α/Α Είδος Υλικού ΜΜ Ποσότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ Α/Α Είδος Υλικού ΜΜ Ποσότητα 1 ΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φ10 ΤΕΜ 4 mm ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 2 ΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φ11 ΤΕΜ 4 mm ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 3 ΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φ8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ.Ο.Π.Α.ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 460

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ.Ο.Π.Α.ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 460 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 460 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-36184 E-mail: savvaidismanolis@gmail.com Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 25-10-2012 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, ιπλ. Χηµικός Μηχ. Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-5294870 Fax: 210-5294880

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 44 /2015. Ειδος A/A

Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 44 /2015. Ειδος A/A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 44 /2015 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ( ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2015 & ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ) Π Ρ ΟΣ Φ

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1:

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" 1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενδεικτική Διάσταση : 1.60*80* 72 cm έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Ο ΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 11.000,00 (με Φ.Π.Α 23%) KA: 15.7135.10002 οικ.έτους 2013

ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 11.000,00 (με Φ.Π.Α 23%) KA: 15.7135.10002 οικ.έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προστασίας και Συντήρησης των Βαμμένων Profil Αλουμινίου

Οδηγίες Προστασίας και Συντήρησης των Βαμμένων Profil Αλουμινίου Οδηγίες Προστασίας και Συντήρησης των Βαμμένων Profil Αλουμινίου Εισαγωγή Τα αρχιτεκτονικά πολυεστερικά χρώματα πούδρας, όταν εφαρμόζονται σωστά σε μία καλά επεξεργασμένη επιφάνεια αλουμινίου, προσδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

Φέρνει χρώμα στη ζωή σας.

Φέρνει χρώμα στη ζωή σας. Το βάψιμο ανακαλύφθηκε ξανά. Φέρνει χρώμα στη ζωή σας. Είναι οι τοίχοι γκρι και εγκαταλελειμμένοι ή το ξύλο ξεθωριασμένο; Η Bosch με τα συστήματα βαψίματος για χρώματα τοίχου και ξύλου προσφέρει ακριβώς

Διαβάστε περισσότερα

Lawinit 2-K- Haftprimer

Lawinit 2-K- Haftprimer ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο. 233 Lawinit 2-K- Haftprimer Υδροδιαλυτό χαµηλη οσµη Ασφαλες. Ι. Το Προϊόν Το einza Lawinit 2-K-Haftprimer είναι υψηλής ποιότητας αντισκωριακο (2-συστατικών µε βάση εποξειδικη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton)

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΕΡΓΟ : " Ανακαίνιση WC στο κτίριο υπηρεσιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1.01 Γενικές εσκαφές γαιώδεις κ.μ 3,22 22 70.84 1.02 Γενικές εσκαφές ημιβραχώδεις κ.μ 3,22 0 0 1.03 Γενικές εσκαφές βραχώδεις κ.μ 11,74 0 0 1.04 Εσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΚΟΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΧΡΩΜΑ /TEM

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΚΟΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΧΡΩΜΑ /TEM NOMAD TERRA 6050 ΝD ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΚΟΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΧΡΩΜΑ /TEM Η σειρά Nomad Terra προσφέρει προϊόντα εξειδικευμένα στο να τρίβουν και να αφαιρούν τα χώματα σε εξωτερικούς και σε εσωτερικούς χώρους,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2009 Λ.Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 37,72100 ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ:2841023150 FAΧ:23161 E-MAIL:info@mechanicalsolutions.gr www.mechanicalsolutions.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009 ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ PEX-AL-PEX ΣΩΛΗΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «Γενικές Εργασίες αναδιαµόρφωσης χώρων ΠΑ.ΜΑΚ.» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Τακτ.Προϋπ. ΚΑ0863 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 61.800,00 ΕΥΡΩ /νση Τεχνικών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το υπόψη έργο αφορά: εργασίες αναδιαµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΗ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

1. ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΗ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΗ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : Οι όροι σπατουλαριστή πατητή τσιμεντοκονία είναι ταυτόσημοι και παραπέμπουν σε σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Δ.Ε.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 116/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την εγκατάσταση επιστημονικών

Έργο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την εγκατάσταση επιστημονικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Έργο: «Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ H 9 /2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ H 9 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4ηΥ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Διεύθυνση:Ιπποκράτους τέρμα. Τηλέφωνο :2521350228-240 Φαξ : 2521025997 E-mail :Grafeio.Promithion@dramahospital.gr Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο

KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο Χρώμα για εξωτερικές επιφάνειες με βάση τα πυριτικά άλατα : - φιλικό για το περιβάλλον - οικονομικό - - προστατευτικό - ανεξίτηλο Φιλικό για το περιβάλλον Το ΚΕΙΜ-Granital

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf»

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» «Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» 1 Πάκος Σπυρίδων ιπλ. ΠολιτικόςΜηχανικός Univ. Dortmund KnaufΓυψοποιίαΑ.Β.Ε.Ε. Ευριπίδου 10, Καλλιθέα Τηλ: +30 2109310567 Fax: +30 2109310568 Email: pakos.spyridon@knauf.gr

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑ: 20.6691.01.90 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 10.02.6691.01.71

/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑ: 20.6691.01.90 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 10.02.6691.01.71 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη: Προµήθεια ειδων διακόσµου και φωταγώγησης οδών /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑ: 20.6691.01.90 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 10.02.6691.01.71 10.02.6691.01.72 ιεύθυνση : Κλεάνθους 18 10.02.6691.01.73

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 83/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ CPV: 44800000-8 (Βαφές, βερνίκια και μαστίχες) Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 1-10-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λένη Σοφία, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Ελληνικό-Αργυρούπολη Απρίλιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 01-01-01 Εργασίες αποξήλωσης 1 2 3 4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 01-01-01 Εργασίες αποξήλωσης 1 2 3 4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 01-01-01 Εργασίες αποξήλωσης Ονομασία Μοναδ. μέτρησης Ποσότητα 1 2 3 4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΑ 1 Δάπεδα: Λινοτάπητες και καουτσούκ м2 605 2 Δάπεδα: Τσιμέντο м2 25 3 Δάπεδα: κεραμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 2016/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 2016/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού - ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-45 92 120, FAX: 210 45 92 597, Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών.

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Κτιριακών Έργων, Υπαίθριων Χώρων & Εξοικονόμησης Ενέργειας Έργο: «Συντήρηση των παιδικών Σταθμών για θέματα Πυροπροστασίας και λειτουργικών απαιτήσεων». Τεχνική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 28/07/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ.: Φ16/5/3062 & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΘ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟ Α: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΕΡΓΟ Β: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003011460 2015-09-02

15REQ003011460 2015-09-02 5REQ0030460 205-09-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιές, 27/8/205 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 988 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ. Η μοντέρνα πρόταση για κάθε ανάγκη τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων.

ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ. Η μοντέρνα πρόταση για κάθε ανάγκη τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων. Η μοντέρνα πρόταση για κάθε ανάγκη τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων. Nero ASTARTE NERO QUARTZ SUPER ACRYLIC ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΚΟΛΛΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Η ASTARTE Nero, είναι μια εύκαμπτη ισχυρή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟ Α: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΕΡΓΟ Β: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Baumit Baumacol. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων κόλλησης πλακιδίων

Baumit Baumacol. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων κόλλησης πλακιδίων Baumit Baumacol Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων κόλλησης πλακιδίων Για όλα τα είδη πλακιδίων και υποστρωμάτων Πλήρη σειρά προϊόντων Ποιότητα υψηλού επιπέδου Baumacol Κόλληση πλακιδίων Βλέποντας νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

Ταινίες Χαρτοταινίες

Ταινίες Χαρτοταινίες ality by Mentor MENTOR ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 5558 5559/1 5557 5559 5556 19 mm 25 mm 30 mm 38 mm 50 mm 96 τεμ. 72 τεμ. 60 τεμ. 48 τεμ. 36 τεμ. Υψηλής ποιότητας PROFESSIONAL Αφαιρείται εύκολα και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013-2014.

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νέα Μουδανιά 18/10/2013 Αρ.Πρωτ:34265 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. έκδοση 2.3

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. έκδοση 2.3 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ έκδοση 2.3 Τι είναι το συνθετικό; Το προφίλ των συνθετικών κουφωµάτων της Εταιρείας TECON παράγεται από πολυχλωριούχο βινύλιο (pvc), το οποίο αποτελεί το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Αναβάθµιση πολιτιστικού κέντρου Βοριτσίου Προϋπολογισµός: 92.800,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Ε.Π. Κρήτης και

Διαβάστε περισσότερα

LawiPur Versiegelung. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.145. Βερνίκι 2-συστατικών, υδατοδιαλυτο Νο. 77-002. Ι. Το Προϊόν

LawiPur Versiegelung. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.145. Βερνίκι 2-συστατικών, υδατοδιαλυτο Νο. 77-002. Ι. Το Προϊόν ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.145 LawiPur Versiegelung Βερνίκι 2-συστατικών, υδατοδιαλυτο Νο. 77-002 Ι. Το Προϊόν Το einza LawiPur Versiegelung είναι µια άχρωµη-άοσµηυδατοδιαλυτη επίστρωση 2-συστατικών

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TD 13 C Κονίαμα δομικής ενίσχυσης ιστορικής τοιχοποιίας Περιγραφή Το TD13C είναι ένα έτοιμο κονίαμα δομικής ενίσχυσης, βασισμένο σε φυσικό υδραυλικό ασβέστη και επιλεγμένα αδρανή. Είναι ιδανικό για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ ΤΗΤΗ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤΟ ΚΟ ΝΙΑ

ΠΑ ΤΗΤΗ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤΟ ΚΟ ΝΙΑ ΠΑ ΤΗΤΗ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤΟ ΚΟ ΝΙΑ 2 μοντέρνα επιλoγή με βάση την παράδοση Kατέχοντας την τεχνογνωσία αλλά και την εμπειρία, η ISOMAT εξελίσσει ένα κατασκευαστικό υλικό, απόλυτα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογικό υλικό Διακόπτες & πριζες πολυτελείας

Ηλεκτρολογικό υλικό Διακόπτες & πριζες πολυτελείας LARISSA DESPINA Διακόπτης απλός 500-12400 600-12400 700-12400 Διακόπτης διπλός 500-12402 600-12402 700-12402 Διακόπτης A/R 500-12401 600-12401 700-12401 Διακόπτης K/R - A/R 500-12403 600-12403 700-12403

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ1ΗΩΕ6-ΓΞΤ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 27 ης / 18 Νοεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΑ ( ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2015 & ΑΡ. ΜΕΛ. 43 /2014 ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ) A/A Ειδος Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠ. 6.299,83 ( με Φ.Π.Α.) ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ 52/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠ. 6.299,83 ( με Φ.Π.Α.) ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ 52/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠ. 6.299,83 ( με Φ.Π.Α.) ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ 52/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α Περιγραφή ΜΟΝΑΔΑ Ποσότητα ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τιμή Μονάδος

Διαβάστε περισσότερα