ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ"

Transcript

1 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Μαϊου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 Όπως πίνακας αποδεκτών Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Μ. Ρεκλείτη Τηλέφωνο : Φαξ: Αριθ. Εγκυκλίου: 25 ΘΕΜΑ: Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους Έλληνες εκλογείς που διαμένουν ή θα βρίσκονται στα λοιπά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαϊου (ν. 1427/1984). ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στην Ελλάδα οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διενεργούνται βάσει του ν. 4255/2014 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α 89) και των σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά ( π.δ. 26/2012 -Α 57). Το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο συμπληρώνεται με την Πράξη περί της εκλογής των μελών του Ε.Κ. του 1976 (Α 170), τον ν.3216/2003 (Α 312), τον ν.2196/1994(α 41), την Απόφαση 2013/312/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορά στην κοινοβουλευτική περίοδο και τον ν.4244/2014(α 60). Ωστόσο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1427/1984 (ΦΕΚ 40/τ. Α /9.4.84) παρέχεται η δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος, κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στους Έλληνες και στις Ελληνίδες που διαμένουν ή θα βρίσκονται την ημέρα των εκλογών σε ένα από τα λοιπά κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα εγκύκλιος περιγράφει συνοπτικά το περιεχόμενο του νόμου αυτού, τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας, ενώ δίνονται οδηγίες και πληροφορίες για την ενημέρωση τόσο των εκλογέων όσο και των υπηρεσιών και οργάνων που συμμετέχουν στην προετοιμασία, οργάνωση και διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24 ης Μαϊου 2014, με στόχο την άρτια προετοιμασία τους και την άψογη διεξαγωγή τους. 1

2 Το περιεχόμενο της εγκυκλίου αυτής χωρίζεται σε τρία μέρη: Στο πρώτο μέρος αναφέρονται συνοπτικά οι βασικές αρχές του ν. 1427/1984. Στο δεύτερο μέρος παρέχονται πληροφορίες για την ημέρα της ψηφοφορίας, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού καθώς και τις αρμοδιότητες και ενέργειες των συναρμόδιων κρατικών υπηρεσιών που έχουν την ευθύνη για την προετοιμασία και διενέργεια των εκλογών στο εξωτερικό. Το τρίτο μέρος αναφέρεται στα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά την ημέρα της ψηφοφορίας, στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν μετά το τέλος της ψηφοφορίας και στη μεταφορά και παράδοση του εκλογικού σάκου στο Εφετείο Αθηνών. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1427/1984 Οι βασικές αρχές του ν. 1427/1984 για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους Έλληνες του εξωτερικού στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι οι εξής: Δικαίωμα Ψήφου Δικαίωμα ψήφου για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις έδρες που αναλογούν κάθε φορά στην Ελλάδα και οι οποίες στις προσεχείς εκλογές είναι 21, έχουν οι Έλληνες πολίτες που διαμένουν και όσοι θα βρίσκονται, για οποιοδήποτε λόγο σε κάποιο από τα λοιπά κράτη-μέλη της Ε.Ε. κατά την ημέρα των εκλογών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος αποτελεί η υποβολή σχετικής δήλωσης τους στην οικεία προξενική αρχή προκειμένου να περιληφθούν σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. (άρθρα 1 και 2). Εκλογικά τμήματα Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί σε εκλογικά τμήματα που θα συσταθούν σε πόλεις της περιφέρειας κάθε ελληνικής προξενικής αρχής στα υπόλοιπα είκοσι επτά (27) κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 3). Εφορευτικές επιτροπές. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ενώπιον εφορευτικών επιτροπών που αποτελούνται από τον 2

3 αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής ως πρόεδρο και τρεις Έλληνες εκλογείς από αυτούς που έχουν περιληφθεί κατά τα ανωτέρω στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Ο διορισμός των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής γίνεται με δημόσια κλήρωση από το Α Τμήμα του Άρειου Πάγου, από τα πρόσωπα που προβλέπονται από την εκλογική νομοθεσία (άρθρο 68 π.δ. 26/2012, όπως ισχύει) και κατ' εξαίρεση από μόνιμους διπλωματικούς υπαλλήλους ή μονίμους υπαλλήλους πρεσβευτικών και προξενικών αρχών ή από άλλους μονίμους δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους που υπηρετούν σε άλλες ελληνικές υπηρεσίες στα κράτη μέλη της Ε.Ε. Ο διορισμός των εκλογέων μελών των εφορευτικών επιτροπών γίνεται από τον οικείο πρεσβευτή ή πρόξενο, ύστερα από δημόσια κλήρωση (άρθρο 4). Επόπτες εκλογών Σε κάθε ελληνική πρεσβευτική και προξενική αρχή στα κράτη μέλη της Ε.Ε, διορίζονται από τον Άρειο Πάγο επόπτες εκλογών οι οποίοι είναι Έλληνες ανώτεροι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί. (άρθρο 5,όπως ισχύει). Διεξαγωγή ψηφοφορίας. Ο τρόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας, είναι ανάλογος με εκείνον που ισχύει και εφαρμόζεται στο εσωτερικό της χώρας (άρθρα 6 μέχρι και 9). Αντιπρόσωποι κομμάτων Σε κάθε πρεσβεία και προξενείο και σε κάθε εκλογικό τμήμα του εξωτερικού κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, μπορούν να παρίστανται αντιπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων (άρθρο 10). Μεταφορά στοιχείων ψηφοφορίας στην Ελλάδα Από τις διατάξεις του άρθρου 11, προβλέπονται μέτρα για την ασφαλή διαφύλαξη των στοιχείων της ψηφοφορίας και για την ασφαλή και άμεση μεταφορά τους στην Ελλάδα. Διαλογή ψήφων Η αποσφράγιση των εκλογικών φακέλων και η διαλογή των ψήφων, γίνεται στο Εφετείο Αθηνών, από ειδικές εφορευτικές επιτροπές δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων και με παρουσία αντιπροσώπων των κομμάτων (άρθρο 12). ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΙΟΥ

4 Α. ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η ψηφοφορία των Ελλήνων εκλογέων στα υπόλοιπα είκοσι επτά (27) κράτη- μέλη της Ε.Ε. θα διεξαχθεί την 24η Μαϊου 2014, ημέρα Σάββατο και θα διαρκέσει, σε όλα τα κράτη, από 07.00' μέχρι 19.00' θερινή τοπική ώρα. Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Δικαίωμα να ψηφίσουν στις εκλογές αυτές έχουν οι Έλληνες πολίτες που διαμένουν σε κράτος μέλος της Ε.Ε. καθώς και όσοι θα βρίσκονται, για οποιοδήποτε λόγο, σε κάποιο από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. κατά την ημέρα των εκλογών. Προϋποθέσεις για να ψηφίσουν οι Έλληνες του εξωτερικού Για να ψηφίσουν οι Έλληνες του εξωτερικού πρέπει να έχουν τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) Να είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου του ελληνικού κράτους. β) Να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν. γ) Να μην έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν. δ) Να έχουν υποβάλει αίτηση - δήλωση ότι θέλουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο εξωτερικό (σε κάποιο από τα κράτη μέλη της Ε.Ε.) και να έχουν περιληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1427/1984, με βάση την παραπάνω δήλωση. Η αίτηση - δήλωση υποβάλλεται στην πρεσβεία ή το προξενείο, στην περιφέρεια δικαιοδοσίας των οποίων υπάγεται η πόλη που προτίθενται οι εκλογείς να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Η αίτηση - δήλωση υποβάλλεται από τους ίδιους τους εκλογείς προσωπικά ή από νόμιμο εκπρόσωπό τους, αφού πρώτα διαπιστωθεί μέσω διαδικτύου, ότι οι αιτούντες περιλαμβάνονται σε εκλογικό κατάλογο δήμου της χώρας. Για τις εκλογές του Μαϊου 2014 η προθεσμία υποβολής ορίστηκε αρχικά για τις 28 Μαρτίου 2014 και παρατάθηκε με την 12655/ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μέχρι 4 Απριλίου Με βάση τη δήλωσή τους αυτή, οι ανωτέρω εκλογείς περιλαμβάνονται, από το Υπουργείο Εσωτερικών, σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Σε περίπτωση που, κατά την υποβολή της αίτησης δήλωσης, διαπιστωθεί από τις οικείες προξενικές αρχές ότι, κάποιοι εκλογείς δεν βρίσκονται εγγεγραμμένοι σε κανένα εκλογικό κατάλογο της χώρας, παρά το γεγονός ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια ή μητρώα αρρένων δήμου, οι παραλειφθέντες αυτοί εκλογείς θα πρέπει να προμηθευτούν από τον οικείο δήμο, μέχρι και την ημέρα της ψηφοφορίας, πιστοποιητικό εγγραφής τους στα δημοτολόγια ή μητρώα αρρένων. Οι εκλογείς αυτοί θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε οποιοδήποτε εκλογικό 4

5 τμήμα της οικείας προξενικής αρχής, προσκομίζοντας στην εφορευτική επιτροπή το ανωτέρω πιστοποιητικό (άρθρο 8 παρ. 4-8 π.δ. 26/2012). Δικαιολογητικά εκλογέων προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα Για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος την ημέρα των εκλογών, οι εκλογείς οφείλουν να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή το ελληνικό διαβατήριό τους ή κάποια από τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του τρίτου μέρους της παρούσας δικαιολογητικά για την αναγνώρισή τους. Οι ναυτικοί μπορούν να ψηφίσουν έστω και αν δεν έχουν περιληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Υποχρεούνται όμως να έχουν μαζί τους, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών (ταυτότητα ή διαβατήριο κ.λπ.) και το ελληνικό ναυτικό τους φυλλάδιο (άρθρα 1, 2 και 9 του ν. 1427/1984). Γ. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Αρμοδιότητες - υποχρεώσεις υπηρεσιών και οργάνων Προθεσμίες κατά τις οποίες οφείλουν να γίνουν οι διάφορες ενέργειες 1. Κατάρτιση ειδικών εκλογικών καταλόγων. Η ψηφοφορία στο εξωτερικό θα διεξαχθεί με ειδικούς εκλογικούς καταλόγους που καταρτίζονται από τη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 1427/1984. Στη διαδικασία κατάρτισης των εκλογικών αυτών καταλόγων συμμετέχουν οι πρεσβευτικές και προξενικές αρχές, το Εφετείο Αθηνών και η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. του Υπουργείου Εσωτερικών. Ειδικότερα: Οι πρεσβευτικές και προξενικές αρχές έχουν την αρμοδιότητα να αποστείλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών (Διεύθυνση Εκλογών) τις συμπληρωμένες αιτήσεις - δηλώσεις των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού που θα έχουν υποβληθεί σ' αυτές μέχρι και την νεώτερη, μετά από την παράταση, ορισθείσα προθεσμία της 4 ης Απριλίου Ο τρόπος αποστολής των συμπληρωμένων δηλώσεων από τις προξενικές αρχές στο Υπουργείο Εσωτερικών καθορίστηκε με την 21/44696/ εγκύκλιο. Στη συνέχεια ελέγχεται από τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. η εγγραφή κάθε εκλογέα σε εκλογικό κατάλογο δήμου και καταρτίζονται κατά προξενείο και κατά πόλεις της περιφέρειας του προξενείου οι εκλογικοί κατάλογοι που θεωρούνται από το Διευθυντή Εκλογών. Οι κατ αυτών ενστάσεις εκδικάζονται από το Εφετείο Αθηνών. Οι λεπτομέρειες για τα στοιχεία που πρέπει να έχουν οι ειδικοί αυτοί εκλογικοί κατάλογοι, για τη δημοσίευσή τους και τις προθεσμίες υποβολής ενστάσεων καθορίστηκαν με την αρ. 5

6 10295/ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Ωστόσο αναφορικά με τους Έλληνες οι οποίοι, μετά τη λήξη της προθεσμίας της 4ης Απριλίου 2014, έχουν δηλώσει και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους κατοικίας τους, τη βούλησή τους να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα υπέρ των υποψηφίων ευρωβουλευτών αυτού του κράτους-μέλους, επισημαίνεται ότι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους που θα αποσταλούν από το ΥΠ.ΕΣ. στην οικεία προξενική αρχή, θα υπάρχει παραπλεύρως του ονόματός τους η ένδειξη «ΚΜ». Στην περίπτωση αυτή οι ανωτέρω εκλογείς εφόσον προσέλθουν σε εκλογικό τμήμα της οικείας προξενικής αρχής προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, θα υπογράφουν σχετική υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι δεν ψήφισαν και ούτε πρόκειται να ψηφίσουν ως πολίτες της ΕΕ υπέρ των υποψηφίων ευρωβουλευτών του κράτους μέλους κατοικίας τους. 2. Εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας Τα εκλογικά τμήματα, και τα καταστήματα ψηφοφορίας, καθώς και οι εκλογείς που θα ψηφίσουν σε κάθε εκλογικό τμήμα ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών το αργότερο 10 ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή μέχρι την 13 η Μαϊου Η απόφαση αυτή πρέπει να κοινοποιηθεί στις πρεσβείες και τα προξενεία το αργότερο επίσης μέχρι την 13 η Μαϊου Οι πρεσβευτικές και προξενικές αρχές πρέπει αμέσως, να την τοιχοκολλήσουν υποχρεωτικά σε εμφανή σημεία του καταστήματος της πρεσβείας ή του προξενείου και να την γνωστοποιήσουν με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο στους εκλογείς της περιφερείας τους, και να ενημερώσουν τα Υπουργεία Εσωτερικών και Εξωτερικών για την τοιχοκόλληση και ανακοίνωση. Ως καταστήματα ψηφοφορίας, στα οποία θα συσταθούν τα εκλογικά τμήματα, θα χρησιμοποιηθούν κτίρια των Ελληνικών πρεσβευτικών και προξενικών αρχών, κτίρια άλλων ελληνικών αρχών ή υπηρεσιών, ανεξάρτητα γραφεία ιερών ναών της ορθόδοξης ελληνικής εκκλησίας και κτίρια ή καταστήματα ελληνικών κοινοτήτων, συλλόγων ή άλλων ελληνικών οργανώσεων. Αν τα κτίρια αυτά δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες της ψηφοφορίας, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και κτίρια ή καταστήματα του οικείου κράτους- μέλους ύστερα από αίτηση του αρμόδιου πρεσβευτή ή προξένου. Για να εκδοθεί η ανωτέρω απόφαση θα πρέπει να σταλούν στο Υπουργείο Εσωτερικών, τα απαιτούμενα στοιχεία από κάθε πρεσβεία ή προξενείο. Για το λόγο αυτό οι πρεσβείες ή τα προξενεία πρέπει να αποστείλουν στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών καταστάσεις των κτιρίων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως εκλογικά τμήματα-καταστήματα ψηφοφορίας, με βάση τον αριθμό των εκλογέων που θα έχουν υποβάλει δήλωση συμμετοχής στις εκλογές και με το δεδομένο ότι σε κάθε εκλογικό τμήμα θα ψηφίσουν όχι περισσότεροι από οκτακόσιοι (800) εκλογείς, όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 6

7 1427/1984, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 παρ.1 του ν.1443/1984 (Φ.Ε.Κ. 73/ τ. Α'). Οι παραπάνω καταστάσεις πρέπει να περιέχουν για κάθε κτίριο τα εξής απαραίτητα στοιχεία: Την πόλη και την ακριβή διεύθυνση που βρίσκεται το κτίριο, την παρούσα του χρήση και τον αριθμό των εκλογικών τμημάτων που μπορεί να στεγάσει. 3. Εφορευτικές επιτροπές Η ψηφοφορία σε κάθε εκλογικό τμήμα θα γίνει ενώπιον εφορευτικής επιτροπής, που θα αποτελείται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής ο οποίος είναι πρόεδρος της επιτροπής, και από τρεις εκλογείς απ' αυτούς που θα έχουν συμπεριληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Οι προθεσμίες για το διορισμό των μελών των Εφορευτικών Επιτροπών καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετική με τη συγκρότηση και την ανάληψη των καθηκόντων τους, ορίστηκαν με την αρίθμ / Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Εσωτερικών (παρ. 10 άρθρου 4 του ν. 1427/1984). Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση και τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.1427/1984: Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διορίζονται από το Α' Τμήμα του Άρειου Πάγου δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας δηλαδή το αργότερο μέχρι την 13 η Μαϊου 2014 και ειδοποιούνται για το διορισμό τους από τον Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής οφείλουν να βρίσκονται στον τόπο του διορισμού τους την τρίτη ημέρα πριν από την ψηφοφορία, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 21 η Μαϊου 2014, ειδοποιώντας αμέσως για την άφιξή τους τον επόπτη εκλογών και την αρμόδια πρεσβευτική ή προξενική αρχή. Η κλήρωση των λοιπών τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών μελών των εφορευτικών επιτροπών, που αποτελούνται από εκλογείς του εξωτερικού, γίνεται στην πρεσβεία ή το προξενείο δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 13 η Μαΐου Η ημέρα και ώρα που θα γίνει η κλήρωση πρέπει να έχει γνωστοποιηθεί στους εκλογείς από τις πρεσβευτικές ή προξενικές αρχές δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 8 η Μαΐου Η σχετική ανακοίνωση πρέπει να τοιχοκολληθεί στα καταστήματα των αρχών αυτών. Ο διορισμός των ανωτέρω τακτικών και αναπληρωματικών μελών γίνεται από τον οικείο πρεσβευτή ή πρόξενο, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 15 η Μαΐου Οι εκλογείς μέλη των εφορευτικών επιτροπών, τακτικοί και αναπληρωματικοί, πρέπει να ειδοποιηθούν για το διορισμό τους από τις πρεσβευτικές και προξενικές αρχές τρεις (3) 7

8 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 20 α Μαϊου 2014 και πρέπει να βρίσκονται την ημέρα των εκλογών στο εκλογικό τμήμα που έχουν διοριστεί μία ώρα πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας. Ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής θα διοριστούν από την Ελλάδα πρόσωπα που προβλέπονται στην εκλογική νομοθεσία (άρθρο 68 του π.δ. 26/2012, όπως ισχύει). Κατ' εξαίρεση μπορούν να διοριστούν ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, πάλι από το Α' Τμήμα του Άρειου Πάγου, μόνιμοι πρεσβευτικοί και προξενικοί ακόλουθοι και γραμματείς, διοικητικοί υπάλληλοι πρεσβειών και προξενείων καθώς και μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι άλλων ελληνικών αρχών ή υπηρεσιών πτυχιούχοι Ανώτερων ή Ανώτατων Σχολών με βαθμό Α', που υπηρετούν στην περιφέρεια της πρεσβείας ή του προξενείου. Για το σκοπό αυτό οι πρεσβευτικές ή προξενικές αρχές θα πρέπει να αποστείλουν στον Άρειο Πάγο, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, κατάσταση όλων των υπαλλήλων που συγκεντρώνουν τις παραπάνω ιδιότητες και που υπηρετούν στην περιφέρεια της πρεσβείας ή του προξενείου. Η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει για κάθε υπάλληλο τα εξής στοιχεία: Επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, υπηρεσία που υπηρετεί, βαθμό, κλάδο και τίτλο σπουδών. Από τους υπαλλήλους των παραπάνω καταστάσεων, θα αντιμετωπιστούν τυχόν κενά που μπορεί να προκύψουν, σε περίπτωση που κάποιοι από τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που θα διοριστούν από το Α Τμήμα του Άρειου Πάγου, απουσιάσουν ή κωλύονται να αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Ο διορισμός των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής σ αυτές τις περιπτώσεις θα γίνεται από τους επόπτες εκλογών. Κάθε εφορευτική επιτροπή μπορεί να αναθέσει καθήκοντα γραμματέα της σε Έλληνα δημόσιο πολιτικό υπάλληλο ή εκλογέα ή και σε ένα από τα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τα εκτελέσει. 4. Επόπτες Εκλογών Για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή της ψηφοφορίας στο εξωτερικό, την ενίσχυση του έργου των Εφορευτικών Επιτροπών καθώς και για την επίλυση διαφόρων θεμάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την ψηφοφορία, προβλέπεται από το άρθρο 5 του ν. 1427/1984 όπως αυτό συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του ν. 1443/1984 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 17 παρ. 3 του ν. 3242/2004 και των άρθρων 17 και 18 παρ. 2 του ν.4255/2014, ο διορισμός σε κάθε ελληνική πρεσβεία και προξενείο κράτους μέλους της Ε.Ε. ενός ή και περισσοτέρων εποπτών εκλογών, ή κοινού επόπτη για περισσότερες από μία πρεσβευτικές ή προξενικές περιφέρειες. Πέρα από την γενική αυτή αρμοδιότητα οι επόπτες εκλογών έχουν και τις εξής δύο ειδικές 8

9 αρμοδιότητες: α) Να διορίζουν αναπληρωτές των αντιπροσώπων δικαστικής αρχής, σε περίπτωση που κάποιοι από τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που έχουν διοριστεί από το Α' Τμήμα του Άρειου Πάγου, απουσιάζουν ή κωλύονται να αναλάβουν τα καθήκοντά τους. β) Να μεταφέρουν οι ίδιοι, μετά το τέλος της ψηφοφορίας, τον εκλογικό σάκο με όλα τα στοιχεία της ψηφοφορίας στο εφετείο Αθηνών, σε περίπτωση που αντιπρόσωπος δικαστικής αρχής έχει διοριστεί πρόσωπο που προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο, της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1427/1984, δηλαδή Έλληνας κρατικός υπάλληλος που υπηρετεί σε ελληνική υπηρεσία στην περιφέρεια του προξενείου. Ως επόπτες εκλογών διορίζονται οι πάρεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι πάρεδροι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι εφέτες των πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων, οι αντεισαγγελείς εφετών και σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτών και πρόεδροι πρωτοδικών και εισαγγελείς πρωτοδικών. Ο διορισμός τους γίνεται με κλήρωση σε δημόσια συνεδρίαση, από το Α' Τμήμα του Άρειου Πάγου ύστερα από κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Εσωτερικών, με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των εποπτών κατά πρεσβευτική ή προξενική αρχή, οι προθεσμίες για το διορισμό και την άφιξη των εποπτών και των γραμματέων τους στην έδρα της οικείας αρχής κ.λ.π σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.4255/2014(α 89). Από το ίδιο τμήμα του Άρειου Πάγου διορίζεται και ένας γραμματέας για κάθε επόπτη εκλογών. Ως γραμματέας διορίζεται δικαστικός υπάλληλος οποιασδήποτε κατηγορίας δικαστηρίων και οποιουδήποτε βαθμού, από αυτούς που υπηρετούν στην περιφέρεια της πρώην Διοικήσεως Πρωτευούσης Ο διορισμός των εποπτών εκλογών και των γραμματέων τους γίνεται μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση του Π.Δ/τος, με το οποίο ορίζεται η ημέρα διεξαγωγής των εκλογών στο εξωτερικό. Οι επόπτες εκλογών και οι γραμματείς τους είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στην έδρα της πρεσβείας ή του προξενείου που διορίστηκαν επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για την ψηφοφορία ημέρα, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 16 η Μαϊου Για την άφιξη στην έδρα τους και την ανάληψη των καθηκόντων τους οι επόπτες εκλογών οφείλουν να ενημερώσουν, χωρίς καμία καθυστέρηση, με ή με FAX μέσω της οικείας πρεσβείας ή προξενείου, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και το Υπουργείο Εσωτερικών. Τέλος οι επόπτες εκλογών έχουν υποχρέωση να υποβάλουν στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στο Υπουργείο Εσωτερικών έκθεση αναφορικά με την ψηφοφορία που εμπίπτει στην περιφέρεια της αρμοδιότητάς τους. Οι πρεσβευτικές και προξενικές αρχές οφείλουν να παρέχουν στους επόπτες εκλογών κάθε δυνατή συνδρομή, για να διευκολυνθεί το έργο τους και να θέσουν στη διάθεσή τους 9

10 αυτοκίνητα για τις μετακινήσεις τους. Στην περίπτωση που οι επόπτες εκλογών θα έχουν την ευθύνη συγκέντρωσης και μεταφοράς στην Αθήνα των εκλογικών σάκων με τα στοιχεία της ψηφοφορίας ορισμένων εκλογικών τμημάτων, οι πρεσβευτικές και προξενικές αρχές πρέπει να τους συνδράμουν για την ασφαλή προσωρινή διαφύλαξη και μεταφορά των εκλογικών σάκων, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 παρ. 2 του ν. 1427/ Ψηφοδέλτια Τα ψηφοδέλτια που θα χρησιμοποιηθούν για την ψηφοφορία στο εξωτερικό θα είναι τα ίδια με εκείνα που θα χρησιμοποιηθούν για την ψηφοφορία στην Ελλάδα, δηλαδή λευκής απόχρωσης και διαστάσεων 14Χ 35 εκ. του μέτρου περίπου. Τα κόμματα που θα συμμετάσχουν στις εκλογές, πρέπει να στείλουν τα ψηφοδέλτιά τους στις προξενικές αρχές το αργότερο δέκα (10) μέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 13 η Μαϊου Αν δεν υπάρχουν έντυπα ψηφοδέλτια των κομμάτων, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μη έντυπα της ίδιας λευκής απόχρωσης ψηφοδέλτια. Τα λευκά ψηφοδέλτια θα κατασκευασθούν στην Ελλάδα και θα αποσταλούν στις προξενικές αρχές με φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα παραπάνω προβλέπονται το άρθρο 6 του ν. 1427/1984, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 4255/2014. Η απόχρωση του χαρτιού και οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων έχουν καθοριστεί με την αριθ. 3599/ Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ / όμοια. 5. Εκλογικοί φάκελοι Οι φάκελοι μέσα στους οποίους οι εκλογείς θα κλείσουν το ψηφοδέλτιο της προτίμησής τους θα είναι επίσης ίδιοι με αυτούς που θα χρησιμοποιηθούν για την ψηφοφορία στην Ελλάδα, δηλαδή απαλής κίτρινης (ivory) απόχρωσης και διαστάσεων 9,5 Χ 16 εκατ. του μέτρου περίπου. Οι φάκελοι αυτοί θα κατασκευαστούν στην Ελλάδα και θα αποσταλούν στις προξενικές αρχές με φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 7 του ν. 1427/1984, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4255/2014). Η απόχρωση του χαρτιού, οι διαστάσεις και τα λοιπά χαρακτηριστικά των εκλογικών φακέλων καθορίζονται με την ανωτέρω (παρ. 5) υπουργική απόφαση. 10

11 7. Εκλογικοί σάκοι. Οι εκλογικοί σάκοι μέσα στους οποίους θα τοποθετηθεί όλο το εκλογικό υλικό μετά το τέλος της ψηφοφορίας προκειμένου να μεταφερθεί στην Ελλάδα, θα αποσταλούν στις προξενικές αρχές με φροντίδα του ίδιου Υπουργείου. Οι σάκοι αυτοί θα έχουν τυπωμένη την εξής ένδειξη: ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KOINOBΟΥΛΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ή ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ......ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ... (Αριθμός) (Ονομασία) Το υλικό και ο τρόπος κατασκευής των σάκων, το χρώμα τους και οι διαστάσεις τους έχουν καθοριστεί με την αρ. 3600/ Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 8. Κάλπες Οι κάλπες που θα χρησιμοποιηθούν για την ψηφοφορία θα τις προμηθευτούν οι προξενικές αρχές. Ο τύπος των καλπών θα είναι όμοιος ή ανάλογος με τον χρησιμοποιούμενο στο κράτος - μέλος της Ε.Ε. που βρίσκεται κάθε προξενική ή πρεσβευτική αρχή ή και διαφορετικός, ο οποίος να εξασφαλίζει πάντοτε τη μυστικότητα της ψήφου και να ικανοποιεί τις λειτουργικές ανάγκες της ψηφοφορίας. Τα παραπάνω καθορίστηκαν με την αρ. 8425/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Εσωτερικών. 9. Ειδικά διαχωρίσματα ψηφοφορίας (παραβάν). Στην αίθουσα ψηφοφορίας κάθε εκλογικού τμήματος πρέπει να υπάρχει ειδικό διαχώρισμα (παραβάν), στο οποίο αποσύρονται οι εκλογείς, ώστε να μην τους βλέπουν, για να τοποθετήσουν στον εκλογικό φάκελο το ψηφοδέλτιο της προτίμησής τους. Τα ειδικά αυτά διαχωρίσματα θα τα προμηθευτούν οι προξενικές αρχές. Αναφορικά με τον τύπο αυτών των διαχωρισμάτων (παραβάν) ισχύουν τα ίδια που 11

12 καθορίστηκαν και για τις κάλπες με την παραπάνω (παρ. 8) αναφερόμενη Απόφαση. Κοινή Υπουργική 10. Σφραγίδες των Εφορευτικών Επιτροπών Οι σφραγίδες που θα χρησιμοποιήσουν οι εφορευτικές επιτροπές θα γίνουν με φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και θα αποσταλούν από αυτό στις προξενικές αρχές. Για τα εκλογικά τμήματα της περιφέρειας κάθε προξενείου θα γίνουν ίδιες σφραγίδες που θα έχουν περιμετρικά την ένδειξη «Εφορευτική Επιτροπή Eκλογικού Tμήματος» και στο κέντρο «ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ». Αν για οποιοδήποτε λόγο κάποια εφορευτική επιτροπή δεν εφοδιαστεί με την παραπάνω ειδική σφραγίδα, στην περίπτωση αυτή θα χρησιμοποιήσει τη σφραγίδα της οικείας πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής, ύστερα από απόφαση του προϊσταμένου της αρχής αυτής, όπως προβλέπεται στην παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 1427/ Προετοιμασία των εκλογικών τμημάτων από τις προξενικές αρχές και εφοδιασμός απ αυτές των εφορευτικών επιτροπών με την κάλπη, έπιπλα και σκεύη και το εκλογικό υλικό Οι προξενικές αρχές πρέπει να φροντίσουν να υπάρχουν σε κάθε εκλογικό τμήμα η κάλπη, το παραβάν, τα έπιπλα και σκεύη και τα λοιπά εκλογικά είδη γραφικής ύλης, που είναι απαραίτητα για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας και για τη διασφάλιση της μυστικότητας αυτής, καθώς επίσης και τα ψηφοδέλτια που θα στείλουν τα κόμματα που θα πάρουν μέρος στις εκλογές. Επίσης πρέπει να υπάρχουν τραπέζια και καρέκλες για την εφορευτική επιτροπή και τους αντιπροσώπους των κομμάτων και τραπέζι πάνω στο οποίο θα τοποθετηθεί η κάλπη. Ακόμη στον ξεχωριστό χώρο (παραβάν), όπου θα αποσύρονται οι εκλογείς για να κλείσουν στον εκλογικό φάκελο το ψηφοδέλτιο της προτίμησής τους, πρέπει να υπάρχει τραπέζι για χρήση από τους εκλογείς. Τα εκλογικά είδη, τα οποία θα σταλούν στα προξενεία από το Υπουργείο Εσωτερικών, για τον εφοδιασμό κάθε εφορευτικής επιτροπής, είναι τα εξής: - Οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι - Τα μη έντυπα (λευκά) ψηφοδέλτια - Οι εκλογικοί φάκελοι - Ο εκλογικός σάκος - Το βιβλίο πράξεων εφορευτικής επιτροπής - Το πρωτόκολλο ψηφοφορίας. 12

13 - Η σφραγίδα Τα έντυπα ψηφοδέλτια, όπως προαναφέρθηκε, πρέπει να αποσταλούν στις προξενικές αρχές από τα κόμματα. Οι αρχές αυτές πρέπει να φροντίσουν ώστε σε κάθε εκλογικό τμήμα να υπάρχουν ψηφοδέλτια όλων των κομμάτων και σε αριθμό τουλάχιστον 20% περισσότερο από τον αριθμό των εκλογέων που προβλέπεται να ψηφίσουν στο εκλογικό τμήμα. 12. Έκδοση και δημοσίευση προγράμματος εκλογής από τις προξενικές αρχές. Οι προξενικές αρχές πρέπει να εκδόσουν και να γνωστοποιήσουν πρόγραμμα εκλογής το αργότερο πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 18 η Μαϊου Το πρόγραμμα εκλογής πρέπει να γνωστοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο και να τοιχοκολληθεί σε εμφανή σημεία του καταστήματος της πρεσβείας ή του προξενείου και σε εμφανή σημεία όλων των καταστημάτων ψηφοφορίας. Το πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει: - Την ημέρα της ψηφοφορίας. - Τις ώρες έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας. - Τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας. - Τους συνδυασμούς των υποψηφίων που θα μετέχουν στις εκλογές, όπως αυτοί θα αναγράφονται στην απόφαση του Α' Τμήματος του Αρείου Πάγου, με την οποία θα έχουν ανακηρυχθεί. 13. Παράδοση του εκλογικού υλικού στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής από εκπροσώπους των προξενικών αρχών. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 παρ. 1 της εκλογικής νομοθεσίας (Π.Δ.26/2012), ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής οφείλει το αργότερο την προηγούμενη ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή την 23η Μαϊου 2014, να παραλάβει από εκπρόσωπο της προξενικής αρχής το εκλογικό υλικό και να ελέγξει την πληρότητά του. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Α. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ. 1. Παραλαβή από την Εφορευτική Επιτροπή του καταστήματος ψηφοφορίας, των 13

14 εκλογικών ειδών και διευθέτηση της αίθουσας ψηφοφορίας. Κατά την ημέρα της ψηφοφορίας και μία ώρα πριν από την έναρξή της, τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής υποχρεούνται να βρίσκονται στον τόπο της ψηφοφορίας, για να παραλάβουν από εκπρόσωπο της προξενικής αρχής το κατάστημα ψηφοφορίας, την κάλπη, τα έπιπλα και σκεύη και τα υπόλοιπα εκλογικά είδη (άρθρο 4 παρ. 8 ν. 1427/1984 και 78 παρ. 2 Π.Δ.26/2012). Στο σημείο αυτό επισημαίνεται η ανάγκη αλλά και η υποχρέωση των αναπληρωματικών μελών της επιτροπής να βρεθούν την ίδια ώρα στον τόπο της ψηφοφορίας, προκειμένου να καταστεί ευχερής και αμέσως δυνατή η αναπλήρωση τυχόν απόντων ή για οποιοδήποτε λόγο κωλυομένων τακτικών μελών αυτής και ακόμη για να υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης κάποιου από τα αναπληρωματικό μέλη ως γραμματέα της επιτροπής σε περίπτωση που δεν θα είναι δυνατή η χρησιμοποίηση ως γραμματέα άλλου προσώπου απ' αυτό που προβλέπει η παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 1427/1984. Μετά την παραλαβή της κάλπης, των επίπλων και σκευών και των υπολοίπων εκλογικών ειδών, η επιτροπή ορίζει τον γραμματέα για την σύνταξη των πρακτικών και προβαίνει, με την παρουσία και των αντιπροσώπων των συνδυασμών στη διευθέτηση της αίθουσας για την διενέργεια των εκλογών. Μεταξύ των άλλων φροντίζει να τακτοποιηθεί ο χώρος όπου θα καθήσουν τα μέλη της και οι αντιπρόσωποι των συνδυασμών, να τοποθετηθεί η κάλπη μπροστά στο τραπέζι της επιτροπής και σε ύψος τέτοιο ώστε το επίπεδο του καλύμματος της κάλπης να υπερέχει του επιπέδου του τραπεζιού, πάνω στο οποίο θα είναι τοποθετημένα κατά συνδυασμούς τα ψηφοδέλτια, να τοποθετηθεί το ειδικό διαχώρισμα ψηφοφορίας (παραβάν) μέσα στο οποίο επίσης πρέπει να υπάρχει τραπέζι για χρήση από τους εκλογείς. Μετά από τη διαδικασία αυτή ανοίγεται η κάλπη και εξετάζεται από την επιτροπή και τους παρευρισκομένους αντιπροσώπους των συνδυασμών και ύστερα κλείνεται από την επιτροπή. Για όλες τις παραπάνω ενέργειες συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από την εφορευτική επιτροπή και τους αντιπροσώπους των συνδυασμών και αμέσως μετά αρχίζει η προσέλευση των ψηφοφόρων (άρθρα 82 και 83 του Π.Δ. 26/2012). 2. Προσέλευση και αναγνώριση των ψηφοφόρων. Οι εκλογείς προσέρχονται στην αίθουσα ψηφοφορίας, παρουσιάζονται στην εφορευτική επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει την ταυτότητα και επαληθεύει την εγγραφή τους στον ειδικό εκλογικό κατάλογο. Οι εκλογείς αναγνωρίζονται από την εφορευτική επιτροπή του εκλογικού τμήματος με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό τους ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές. Σημειώνεται ότι, τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά. Η αναγνώριση των στρατιωτικών και όσων 14

15 υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας γίνεται από τις στρατιωτικές ή υπηρεσιακές τους ταυτότητες. Ειδικότερα για τα διαβατήρια, επισημαίνεται ότι, αρκεί και ελληνικό διαβατήριο που έχει λήξει η ισχύς του, ακόμη και αν αυτό έχει εκδοθεί από την οικεία νομαρχιακή αυτοδιοίκηση πριν από τη μεταβίβαση της σχετικής αρμοδιότητας στην Ελληνική Αστυνομία. Κατά την αναγνώριση των εκλογέων είναι ενδεχόμενο να υπάρξουν για ορισμένες γυναίκες εκλογείς ασυμφωνίες στα στοιχεία τους μεταξύ του εκλογικού καταλόγου και της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους και συγκεκριμένα: α) Έγγαμες γυναίκες εκλογείς να είναι γραμμένες στον εκλογικό κατάλογο με το πατρικό τους επώνυμο, ενώ στο δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή στο διαβατήριό τους να φέρονται με το επώνυμο του συζύγου και β) Γυναίκες εκλογείς που ήταν γραμμένες στον εκλογικό κατάλογο με το επώνυμο του συζύγου και αφού διαζεύχθηκαν, αντικατέστησαν το επώνυμο του συζύγου με το επώνυμο του γένους (πατρικό), χωρίς να έχει γίνει και στις δύο αυτές περιπτώσεις σχετική διόρθωση των στοιχείων τους στον εκλογικό κατάλογο. Στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητας των εκλογέων από την αντιπαραβολή των στοιχείων του εκλογικού καταλόγου με τα υπόλοιπα κατά περίπτωση στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα για να ψηφίσουν οι εκλογείς αυτοί. Κατ' ανάλογο τρόπο πρέπει να αντιμετωπισθεί και οποιαδήποτε τυχόν άλλη περίπτωση που η εγγραφή εκλογέα στον εκλογικό κατάλογο, λόγω λάθους ή άλλης αιτίας, δεν θα συμπίπτει απόλυτα με τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του εκλογέα αυτού. 3. Άσκηση εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς Μετά την αναγνώριση των εκλογέων ακολουθεί η διαδικασία της ψηφοφορίας με τον κάτωθι τρόπο: α) Παραλαβή ψηφοδελτίων και φακέλου από τους εκλογείς. Σε κάθε εκλογέα θα δοθεί ένας και μοναδικός εκλογικός φάκελος μονογραφημένος από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής και σφραγισμένος με την σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής και πλήρης σειρά εντύπων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών καθώς και λευκό (ψηφοδέλτιο). Ακολούθως ο εκλογέας αποσύρεται στο ειδικό διαχώρισμα ψηφοφορίας (παραβάν) όπου, χωρίς να είναι θεατός, θα τοποθετήσει στο φάκελο το ψηφοδέλτιο της επιλογής του. Στη συνέχεια ο εκλογέας, αφού κλείσει τον φάκελο, επανέρχεται και ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής και των λοιπών παρισταμένων, ρίχνει ο ίδιος τον φάκελο στην κάλπη. 15

16 Επισημαίνεται εδώ ότι, η εφορευτική επιτροπή πρέπει να ενημερώνει τους εκλογείς ότι μπορούν να εκφράσουν την προτίμησή τους υπέρ (4) τεσσάρων κατ ανώτατο όριο, υποψηφίων του συνδυασμού σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο δίπλα στο όνομα καθενός από αυτούς, σταυρό προτίμησης. Σημειωτέον ότι ψηφοδέλτιο συνδυασμού με περισσότερους από τέσσερις σταυρούς προτίμησης προσμετράται υπέρ του συνδυασμού ως έγκυρο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης. β) Πιστοποίηση άσκησης του εκλογικού δικαιώματος. Μετά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και εφόσον ζητηθεί από τον εκλογέα, ο Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής του χορηγεί έντυπη βεβαίωση. Έντυπες βεβαιώσεις θα βρίσκονται με το υπόλοιπο εκλογικό υλικό μέσα στους εκλογικούς σάκους με τους οποίους εφοδιάζονται όλα τα εκλογικά τμήματα (άρθρο 83 παρ. 6 του π.δ. 26/2012). 4. Ψηφοφορία των εποπτών εκλογών και των γραμματέων τους, των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, των άλλων μελών των εφορευτικών επιτροπών και των γραμματέων τους. Οι επόπτες εκλογών και οι γραμματείς τους, ψηφίζουν, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του ν.1427/1984, σ' ένα από τα εκλογικά τμήματα της περιφέρειας της πρεσβείας ή του προξενείου που έχουν διοριστεί και δεν απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Ωστόσο προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα θα πρέπει να έχουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ. 1 του ανωτέρω νόμου. Με τον ίδιο τρόπο και τις ίδιες παραπάνω προϋποθέσεις ψηφίζουν κι οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής στο εκλογικό τμήμα που ασκούν τα καθήκοντά τους. Για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος πρέπει να γίνει ειδική μνεία στο βιβλίο πρακτικών της εφορευτικής επιτροπής και να καταχωρηθούν ιδιαιτέρως τα στοιχεία τους στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας. Οι εκλογείς μέλη των εφορευτικών επιτροπών και οι γραμματείς των ίδιων επιτροπών ψηφίζουν στο εκλογικό τμήμα που θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 1427/ Παραλειφθέντες εκλογείς Όπως ήδη προαναφέρθηκε, οι εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια ή μητρώα αρρένων δήμου της χώρας και οι οποίοι χωρίς να έχουν αποστερηθεί το εκλογικό τους δικαίωμα, δεν περιλαμβάνονται για οποιαδήποτε άλλη αιτία στους εκλογικούς καταλόγους, έχουν 16

17 τη δυνατότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 26/2012 να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μέχρι και το τέλος της διεξαγωγής της ψηφοφορίας σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα της περιφέρειας της οικείας Προξενικής αρχής. Για το σκοπό αυτό προσκομίζουν στην εφορευτική επιτροπή - εκτός από τα ανωτέρω (παρ. 2) αναφερόμενα για την αναγνώρισή τους αποδεικτικά έγγραφα και πιστοποιητικό εγγραφής τους στα δημοτολόγια ή μητρώα αρρένων δήμου της χώρας όπου είναι εγγεγραμμένοι. Το πιστοποιητικό αυτό θα φέρει την ένδειξη «ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 24 ΗΣ ΜΑΙΟΥ 2014» σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην υπ. αρίθ. 20 (αριθ. πρωτ / ) εγκύκλιό μας (ΑΔΑ: ΒΙ07Ν-Π9Θ). Επισημαίνουμε ότι, οι ανωτέρω εκλογείς θα υπογράφουν και υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι δεν ψήφισαν ούτε προτίθενται να ψηφίσουν για τις εκλογές αυτές σε άλλο εκλογικό τμήμα και ότι δεν έχουν στερηθεί το εκλογικό τους δικαίωμα. Με έντυπες τέτοιες υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι εφοδιασμένα όλα τα εκλογικά τμήματα. Μετά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος τα στοιχεία τους θα προστίθενται στον εκλογικό κατάλογο και στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας του εκλογικού τμήματος που ψήφισαν και κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων οι εκλογείς αυτοί θα προσμετρώνται στους εγγεγραμμένους και στους ψηφίσαντες του ίδιου τμήματος, θα γίνεται δε και σχετική μνεία στο πρακτικό. Τα πιστοποιητικά βάσει των οποίων ψηφίζουν οι εκλογείς αυτοί θα τοποθετούνται στο τέλος της ψηφοφορίας, μαζί με το λοιπό εκλογικό υλικό, στον εκλογικό σάκο. 6. Ψηφοφορία ναυτικών Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν. 1427/1984, κάθε Έλληνας ναυτικός που θα βρεθεί την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή στις , σε κάποιο από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να ψηφίσει στο πλησιέστερο εκλογικό τμήμα της περιφέρειας της οικείας ελληνικής πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής, έστω και αν δεν έχει περιληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Η αναγνώριση των εκλογέων ναυτικών από την εφορευτική επιτροπή του εκλογικού τμήματος γίνεται με βάση κάποιο από τα αναφερόμενα στην παρ. 2 παραστατικά, καθώς και το ελληνικό ναυτικό τους φυλλάδιο. Για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος πρέπει να γίνει ειδική μνεία στο βιβλίο πρακτικών της εφορευτικής επιτροπής και να καταχωρηθούν ιδιαιτέρως τα στοιχεία τους στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας. 7. Διευκολύνσεις στους εκλογείς. 17

18 α) Εκλογείς οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε παρατεταμένη αναμονή, όπως π.χ. κυοφορούσες γυναίκες, υπερήλικες, ανάπηροι, ασθενείς κ.λ.π., ψηφίζουν με απόλυτη προτεραιότητα. β) Εκλογείς, οι οποίοι λόγω σωματικής αδυναμίας δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν αυτοδύναμα τις ενέργειες που προβλέπονται κατά την ψηφοφορία, δικαιούνται να ζητήσουν τη βοήθεια του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής ή άλλου μέλους της εφορευτικής επιτροπής, οι οποίοι υποχρεούνται να παράσχουν τη συνδρομή τους για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των εκλογέων αυτών. 8. Ενστάσεις κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας Κάθε εκλογέας ή αντιπρόσωπος των συνδυασμών δικαιούται να υποβάλει στην εφορευτική επιτροπή ενστάσεις αναφερόμενες σε τυχόν παραβάσεις του νόμου κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Οι ενστάσεις είναι έγγραφες και καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο βιβλίο πράξεων της εφορευτικής επιτροπής. Κατά τα λοιπά έχουν ανάλογη εφαρμογή οι σχετικές με το θέμα των ενστάσεων διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1-3 του Π.Δ. 26/ Τήρηση της τάξης κατά την ψηφοφορία Η φροντίδα για την τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας στον τόπο της ψηφοφορίας ανήκει στην εφορευτική επιτροπή. 10. Τήρηση πρακτικών (άρθρο 9 παρ. 7 του ν. 1427/1984) Η εφορευτική επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά τη διάρκεια και τη λήξη της ψηφοφορίας στο οποίο καταχωρεί κάθε θέμα σχετικό με τη διεξαγωγή τους. Επίσης τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας για την αναγραφή των εκλογέων που ψηφίζουν. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας τόσο το πρακτικό όσο και το πρωτόκολλο ψηφοφορίας κλείνονται και υπογράφονται από την εφορευτική επιτροπή. 11. Παράταση της Ψηφοφορίας Μετά την παρέλευση της ώρας της ψηφοφορίας που καθορίζεται από το πρόγραμμα, η 18

19 εφορευτική επιτροπή μπορεί να παρατείνει την ψηφοφορία επί δύο ώρες κατ' ανώτατο όριο μόνο όταν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ακόμη εκλογείς που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Αν η ψηφοφορία διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο, παρατείνεται με συμφωνία και του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής, μέχρι να συμπληρωθεί ο χρόνος που διήρκεσαν οι τυχόν διακοπές. Σε πάρα πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις απόλυτα δικαιολογημένες, η εφορευτική επιτροπή μπορεί να παρατείνει την ψηφοφορία και πέρα των δύο ωρών καθώς και πέρα του χρόνου που διήρκεσαν οι διακοπές μέχρι να εξαντληθεί ο αριθμός των εκλογέων που είναι παρόντες (άρθρο 89 παρ. 1 Π.Δ. 26/2012). Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 1. Ενέργειες από τις Εφορευτικές Επιτροπές. Επισημαίνεται ότι οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων δεν θα κάνουν διαλογή ψηφοδελτίων και εξαγωγή του αποτελέσματος της ψηφοφορίας στο κάθε εκλογικό τμήμα. Η διαλογή θα διενεργηθεί στην Αθήνα από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και τις ειδικές εφορευτικές επιτροπές που εδρεύουν στο Εφετείο Αθηνών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 12 του ν. 1427/1984. Οι Εφορευτικές Επιτροπές στα εκλογικά τμήματα του εξωτερικού έχουν αρμοδιότητα να καταμετρήσουν μόνο τους φακέλους των εκλογέων που ψήφισαν, χωρίς να τους ανοίξουν, και να πιστοποιήσουν τον αριθμό των εκλογέων που άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα (άρθρο 9 παρ. 6 του ν. 1427/1984) κατά τον ακόλουθο τρόπο: Όταν λήξει η ψηφοφορία, κηρύσσεται η περάτωσή της από την εφορευτική επιτροπή και κλείνονται οι πόρτες του καταστήματος ψηφοφορίας. Αμέσως μετά ανοίγεται η κάλπη και καταμετρούνται, χωρίς να ανοιχτούν οι φάκελοι που περιέχονται σ' αυτή. Η καταμέτρηση των φακέλων γίνεται κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη. Στη συνέχεια κλείνεται και υπογράφεται από την εφορευτική επιτροπή το πρωτόκολλο ψηφοφορίας. Το αποτέλεσμα της καταμέτρησης των φακέλων και ο συνολικός αριθμός των εκλογέων που ψήφισαν στο εκλογικό τμήμα, όπως αυτός προκύπτει από το πρωτόκολλο της ψηφοφορίας, γράφονται ολογράφως στο πρακτικό της επιτροπής. Επίσης, η εφορευτική επιτροπή πρέπει να συντάξει σημείωμα, για την πρεσβευτική ή προξενική αρχή, στο οποίο αναγράφεται ο συνολικός αριθμός των εκλογέων που ψήφισαν στο εκλογικό τμήμα. Ύστερα με φροντίδα της εφορευτικής επιτροπής, κλείνονται μέσα σε ειδικό σάκο όλα τα στοιχεία της ψηφοφορίας, ο οποίος σφραγίζεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 19

20 1 του άρθρου 94 του Π.Δ. 26/2012. Τον σάκο τον παραλαμβάνει ο δικαστικός αντιπρόσωπος. 2. Ενέργειες από τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 7 του ν. 1427/1984, ο δικαστικός αντιπρόσωπος οφείλει μετά τη λήξη της ψηφοφορίας και το τέλος των εργασιών της εφορευτικής επιτροπής να προβεί στις εξής ενέργειες: α) Να ενημερώσει τον επόπτη εκλογών για το τέλος της ψηφοφορίας. β) Να παραδώσει στην πρεσβευτική ή προξενική αρχή το σημείωμα της εφορευτικής επιτροπής, στο οποίο θα αναγράφεται ο συνολικός αριθμός των εκλογέων που ψήφισαν στο εκλογικό τμήμα, όπως αυτός προκύπτει από το πρωτόκολλο ψηφοφορίας. γ) Να μεταφέρει άμεσα ο ίδιος με ευθύνη του αεροπορικώς στην Αθήνα τον εκλογικό σάκο και να τον παραδώσει με απόδειξη στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του Εφετείου Αθηνών. Σε περίπτωση που δικαστικός αντιπρόσωπος έχει οριστεί από πρόσωπα που προβλέπονται στο τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1427/1984, ο σάκος παραδίδεται απ' αυτόν στον επόπτη εκλογών. 3. Ενέργειες από τις πρεσβευτικές και τις προξενικές αρχές Οι προξενικές αρχές μετά το τέλος της ψηφοφορίας σ' όλα τα εκλογικά τμήματα της περιφέρειάς τους, θα πρέπει να ανακοινώσουν με ή με FAX στο Υπουργείο Εσωτερικών, το συνολικό αριθμό των εκλογέων που ψήφισαν, όπως αυτός προκύπτει από τα σχετικά σημειώματα των εφορευτικών επιτροπών, καθώς και την ημέρα αναχώρησης για την Ελλάδα των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των εποπτών εκλογών, που μεταφέρουν τους εκλογικούς σάκους με τα στοιχεία της ψηφοφορίας (άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 1427/1984). Σε περίπτωση που οι εκλογικοί σάκοι θα παραδοθούν για μεταφορά στην Αθήνα σε επόπτες εκλογών, σύμφωνα με τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του ν. 1427/1984, οι πρεσβευτικές και προξενικές αρχές, οφείλουν να διευκολύνουν και να συνδράμουν τους επόπτες εκλογών για την ασφαλή προσωρινή διαφύλαξη των σάκων και την επιστροφή τους στην Ελλάδα (άρθρο 11 παρ. 2 του ν. 1427/1984). Γ. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ - ΔΙΑΛΟΓΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ Όπως προαναφέρθηκε, το έργο της αποσφράγισης των εκλογικών φακέλων και της διαλογής των ψήφων, καθώς και της εξαγωγής των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας στο εξωτερικό, διενεργείται από το Εφετείο Αθηνών και συγκεκριμένα από την Κεντρική Επιτροπή και τις Ειδικές Εφορευτικές Επιτροπές, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 20

21 12 του ν. 1427/1984. Τέλος, η ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας του εξωτερικού στα γενικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας της χώρας θα γίνει από την Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή όπως ορίζει το άρθρο 13 του ίδιου ν. 1427/1984. Μετά το κείμενο της εγκυκλίου παρατίθενται τα κείμενα της νομοθεσίας της Ε.Ε., του εθνικού δικαίου, καθώς και όλων των Υπουργικών αποφάσεων που μνημονεύονται σ' αυτήν, ενώ με αντίτυπα του π.δ. 26/2012 ( νομοθεσία για την εκλογή βουλευτών) θα εφοδιαστούν όλοι οι αποδέκτες. Ο εφοδιασμός των εποπτών εκλογών και των εφορευτικών επιτροπών όλων των εκλογικών τμημάτων του εξωτερικού με αντίτυπα της εγκυκλίου αυτής, θα γίνει με φροντίδα των προξενικών αρχών στα υπόλοιπα είκοσι επτά (27) κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1. Υπουργείο Εξωτερικών α) Διπλωματικό Γραφείο κ. Υπουργού β) Διπλωματικό Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ γ) Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα δ) Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ε) Α1 Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Χωρών στ) Διεύθυνση ΣΤ4 Οικονομικής Διοίκησης ζ) Δ/νση Ε3 ΔΙΔΔΥ 2. Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας- Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης (κ.κ. Γεν. Γραμματείς) 3. Άρειος Πάγος και Εισαγγελία Αρείου Πάγου 4. Εφετείο Αθηνών 5. Ελληνικές Πρεσβείες και Προξενεία στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. 6. Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες. 7. κ.κ. Επόπτες Εκλογών. 8. Εφορευτικές Επιτροπές εκλογικών τμημάτων εξωτερικού ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Προεδρία Δημοκρατίας Γραφείο Διοικητικών Υποθέσεων 2. Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού 3. Βουλή των Ελλήνων, Διεύθυνση Διοικητικού 4. Όλα τα Υπουργεία Διευθύνσεις Διοικητικού. 5. Γενικά Επιτελεία: Εθνικής Άμυνας, Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας- Διευθύνσεις Προσωπικού 6. Αρχηγεία: Ελληνικής Αστυνομίας, Λιμενικού Σώματος και Πυροσβεστικού Σώματος- Διευθύνσεις Διοικητικού 7. Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο 8. Συμβούλιο Επικρατείας 9. Άρειος Πάγος και Εισαγγελία Αρείου Πάγου 21

22 10. Ελεγκτικό Συνέδριο 11. Εφετεία Κράτους και Εισαγγελίες Εφετών (Μέσω Περιφερειακών Ενοτήτων Έδρας Νομών) 12. Πρωτοδικεία Κράτους και Εισαγγελίες Πρωτοδικών (Μέσω Περιφερειακών Ενοτήτων Έδρας Νομών) 13. κ.κ. Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 14.κ.κ. Περιφερειάρχες 15.κκ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων-Έδρας Noμών 16.Περιφερειακές Ενότητες Εδρας Νομών ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού 3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα 4. Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 5. Διεύθυνση Εκλογών 6. Δ/νση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. 22

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 20285 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό»

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό» ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5 ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5 ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΙΡΕΣ 2 /07/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.:14565 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5 ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ, ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και με e-mail

Αποστολή και με e-mail Αποστολή και με e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 28 Φεβρουαρίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 8428 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές Βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές Βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές Βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Άρθρο 1 Απόκτηση του εκλογικού δικαιώµατος 1. Έλληνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL H FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL H FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL H FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΔΑ: ΒΙ04Ν-7Ο7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ: 15757 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Απριλίου 2012

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Απριλίου 2012 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.:14462 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 22046 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Ειδικό Μέρος. Άρθρο 1

ΙΙ. Ειδικό Μέρος. Άρθρο 1 ΕΚΘΕΣΗ Επί του κειμένου εργασίας «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που διαμένουν στο εξωτερικό» Ι. Εισαγωγή Α. Το άρθρο 1 παρ. 3 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ  Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 122 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 22272 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 22272 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 15694 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Τις περιφερειακές ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πληροφορίες και οδηγίες για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014.

ΘΕΜΑ: Πληροφορίες και οδηγίες για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 17799 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 Όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες: Ε. Κουτούκη Τηλέφωνο: 213 1361132 Fax: 213 13641140 e-mail: te.ekloges@ypes.gr. Αριθ.

Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες: Ε. Κουτούκη Τηλέφωνο: 213 1361132 Fax: 213 13641140 e-mail: te.ekloges@ypes.gr. Αριθ. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ: 996 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Στη συνέχεια της Εγκυκλίου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και προς διευκόλυνση των εμπλεκομένων στην διαδικασία εκλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 51568 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες και οδηγίες για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 7 ης Νοεμβρίου 2010

Πληροφορίες και οδηγίες για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 7 ης Νοεμβρίου 2010 ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. 55936/ΕΓΚ.26/29-9-10 : Πληροφορίες και οδηγίες για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 7 ης Νοεμβρίου 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Οι δημοτικές και περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ή E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ Αριθ. πρωτ.: 32148 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΡΝ-Γ46. Εγκύκλιος: 21

ΑΔΑ: ΒΛ1ΡΝ-Γ46. Εγκύκλιος: 21 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 44696 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΜΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ. : 21810 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β495Ν-ΧΥΡ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: Αριθ. Εγκυκλίου: 36

ΑΔΑ: Β495Ν-ΧΥΡ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: Αριθ. Εγκυκλίου: 36 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 20590 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας : 11527 Τηλέφωνο : 2132143301 Fax : 2132143222

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb.

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και με

Αποστολή και με ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 8430 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝ/ΩΣΗΣ & Η.Ε.Σ. ΠΡΟΣ: Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25 ης Ιανουαρίου 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25 ης Ιανουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 5,6,7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 5,6,7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ε. Κ Α. Π.) Χαριλάου Τρικούπη 50 Τ.Κ. 106 80 Fax: 211-5555916, mail: ekap@pasok.gr Αθήνα, 3 Ιουνίου 2015 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή με fax & ταχυδρ.

Αποστολή με fax & ταχυδρ. Αποστολή με fax & ταχυδρ. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 30359 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ& ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 20 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Θ Ε Μ Α : ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 20 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 31 / 08 / 2015 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Ω Δ Ε Κ Α Λ Ο Γ Ο Σ Του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής

Ο Δ Ω Δ Ε Κ Α Λ Ο Γ Ο Σ Του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής Ο Δ Ω Δ Ε Κ Α Λ Ο Γ Ο Σ Του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής 1. Αφιξη στο εκλογικό τμήμα και αναφορά-ενημέρωση αυτοπροσώπως ή δια τηλεγραφήματος των Εφόρου, Εισαγγελέα και Νομάρχη για την ανάληψη καθηκόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκέντρωση και µετάδοση των αποτελεσµάτων του δηµοψηφίσµατος της 5 ης Ιουλίου 2015.

ΘΕΜΑ: Συγκέντρωση και µετάδοση των αποτελεσµάτων του δηµοψηφίσµατος της 5 ης Ιουλίου 2015. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ή E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΞ9Κ-3. Πληροφορίες: Χ. Σωτηροπούλου Τηλέφωνο: 210-3741139. Εγκύκλιος: 30

ΑΔΑ : 4ΙΞ9Κ-3. Πληροφορίες: Χ. Σωτηροπούλου Τηλέφωνο: 210-3741139. Εγκύκλιος: 30 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟN - ΕΚΛΟΓΙΚO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Οκτωβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αριθ. πρωτ. : 61305 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 21801 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ή E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2732 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη μελών Συμβουλίου των Τοπικών Συμβουλίων Νέων και ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας διεξαγωγής των εκλογών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη μελών Συμβουλίου των Τοπικών Συμβουλίων Νέων και ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας διεξαγωγής των εκλογών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥTΟΔ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών μελών του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»

Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών μελών του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα, 30 Νοεμβρίου 2011 Αρ.Πρωτ.: 7α Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σύνολο Εκλογέων: 778.460 Εκλογικά Τμήματα 1.774 Βασικοί εκλογείς : 777.363 Ευρωπαίοι πολίτες: 454

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Στη συνέχεια της Εγκυκλίου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και προς διευκόλυνση των εμπλεκομένων στην

Διαβάστε περισσότερα

46723/ / Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 16ης Σεπτεμβρίου 2007

46723/ / Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 16ης Σεπτεμβρίου 2007 46723/19.8.2007/19.8.2007 Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 16ης Σεπτεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ.: 46723/19.8.2007 Αριθ. Εγκυκλίου: 61 Θέμα :Πληροφορίες και οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 47412 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 30081 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί µε και µε fax. Όπως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας:

Να σταλεί µε  και µε fax. Όπως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 389 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Μητρώου 1551, Αρ. Απόφασης 781/2000 T.Θ. 1385, Τ.Κ. 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλ. 2810391778, Fax 2810391481 E-mail seite@admin.forth.gr, Web site

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες: Ε. Κουτούκη Τηλέφωνο: 213 1361132 Fax: 213 13641140 e-mail: te.ekloges@ypes.gr. Αριθ.

Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες: Ε. Κουτούκη Τηλέφωνο: 213 1361132 Fax: 213 13641140 e-mail: te.ekloges@ypes.gr. Αριθ. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ: 123 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ελληνική ΑΔΑ: 4ΑΣΒΚ-ΑΣΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Μαΐου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 24405 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΘΕΜΑ: Πληροφορίες και οδηγίες για την εκλογή μελών των Συμβουλίων των Συντονιστικών Επιτροπών του Κινήματος.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΘΕΜΑ: Πληροφορίες και οδηγίες για την εκλογή μελών των Συμβουλίων των Συντονιστικών Επιτροπών του Κινήματος. ANEΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Λ. Συγγρού & Χαροκόπου 2, 176 74 Αθήνα Τηλ. 210 9545000- Φαξ 210 9545109 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ Αθήνα, 18-09- 2013 Αρ. Εγκυκλίου: 4 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφορευτική Επιτροπή

Η Εφορευτική Επιτροπή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.. ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ.. Προς Τ.. Σας γνωρίζουμε ότι με σημερινή απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής που περιέχεται στο υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015 ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., στις 26/04/2015 Η παρούσα εγκύκλιος αφορά στη διοργάνωση των εκλογών του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή. Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή

Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή. Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 31-05-2010, στην Αίθουσα Τελετών του Ιδρύματος και ώρα από 09:00 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Ψ1ΨΛΗ-ΔΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Δ.Κ.Π. Γ 0019782 ΕΞ 2016 & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 24/09/2012

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 24/09/2012 ΑΔΑ: Β4ΘΤ4691ΩΓ-ΘΓΛ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα 24/09/2012 Αριθμ. Πρωτ. Φ09/142 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ H ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΤΡΩΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3231 Έτος: 2004 ΦΕΚ: Α 45 20040211 Τέθηκε σε ισχύ: 11.02.2004 Ηµ.Υπογραφής: 11.02.2004 Τίτλος: Εκλογή βουλευτών. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015.

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. (ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις , Σάββατο 8Π πρωινή μέχρι 5 μεσημβρινή, στην οδό Μενάνδρου

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις , Σάββατο 8Π πρωινή μέχρι 5 μεσημβρινή, στην οδό Μενάνδρου Σε συνέχεια των εγγράφων μας Φ.09/58/10-6-10, Φ09/71/13-7-10, σας γνωστοποιούμε ότι με την Φ09/94/2-9-10 απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος ορίσθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ (για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.. ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ [το οποίο ο κάθε Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26879 11 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2478 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 54181/ 2016 Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Γραμματεία Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 157 84 Τηλ: 210.727.6804 Tηλεμοιότυπο: 210.727.6816

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - EΚΛOΓlKO. Προς 30-DEC-2014 14:50 FROM-AREIOS PAGOS 2106411513 Τ-730 Ρ.00Ι/015 F-S72 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Α l' ΠΟΛΠ'ΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - EΚΛOΓlKO. Προς 30-DEC-2014 14:50 FROM-AREIOS PAGOS 2106411513 Τ-730 Ρ.00Ι/015 F-S72 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Α l' ΠΟΛΠ'ΚΟ ΤΜΗΜΑ 30-DEC-2014 14:50 FROM-AREIOS PAGOS 2106411513 Τ-730 Ρ.00Ι/015 F-S72 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ Α l' ΠΟΛΠ'ΚΟ ΤΜΗΜΑ Ταχ. Δ1νση: Λ. Αλεξάνδρας 121 11522 Αθήνα ΠληροφΟΡίες: ΚΩ Μ. Ψαραύτη - κα Ε. Κοl

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δ/ΝΣΗ: 3 Ο χλμ ΠΕΟ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ 35100 ΛΑΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες και Ώρες

(Άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες και Ώρες Εσωτερικοί Κανονισμοί που διέπουν τη Διαδικασία Σύγκλυσης και Λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης (Παγκύπριου Συνεδρίου) και της Εκλογικής Συνέλευσης της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων ΔΗΣΥ (ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία Αρχειοθέτηση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014 Προς Κύριο *** *** *** Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Γραφείο Αντιδημάρχου Συντονισμού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου 4. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

α) Ο Νομός Αττικής σε πέντε (5) εκλογικές περιφέρειες, δηλαδή στις: αα) Α' Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών, που αποτελείται από το Δήμο Αθηναίων,

α) Ο Νομός Αττικής σε πέντε (5) εκλογικές περιφέρειες, δηλαδή στις: αα) Α' Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών, που αποτελείται από το Δήμο Αθηναίων, Εκλογικός νόμος ΝΟΜΟΣ 3231/2004 ΦΕΚ 45/Α/11.2.2004 με την την τροποποίηση 3636/2008 www.24grammata.com Εκλογή βουλευτών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203298 / Fax: 210 8234822 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203298 / Fax: (+30) 210 8234822 E-mail: lydia@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών.

ΘΕΜΑ: Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 30-12-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Δ.Κ.Π. 1198619 ΕΞ 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 46962

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 46962 Ελληνική ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΝ-ΔΚΑ ΑΔΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 46962 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΝ-Σ5Φ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΝ-Σ5Φ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 17110 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2006 ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

: ,-378, - 373, -394 : - 365, - 375, - 372, - 371, -201

: ,-378, - 373, -394 : - 365, - 375, - 372, - 371, -201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15 Τ.Κ. : 106

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 41202 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. «Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. και άλλες διατάξεις» ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. «Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. και άλλες διατάξεις» ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ «Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1 Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 1. Η εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σταυρωµένος - 71 004 ΠΡΟΣ: Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του

Ταχ. Δ/νση : Σταυρωµένος - 71 004 ΠΡΟΣ: Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Ηράκλειο 08/10/2015 Αριθµ. Πρωτ. 326 / Φ.20 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.E.I.) ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταυρωµένος - 71 004 ΠΡΟΣ: Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Ταχ/κή Θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών των συλλογικών οργάνων του ΣΑΤΕ διεξάγονται µε βάση τον ακόλουθο Κανονισµό Αρχαιρεσιών σε συµφωνία µε τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Με την παρούσα εγκύκλιο και τις αποφάσεις της Κ.ΕΦ.Ε εξειδικεύεται η σχετική διαδικασία ανάδειξης του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ. οικ.: 18009 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Για την ανάδειξη Πρυτανικών Αρχών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, για το χρονικό διάστημα από έως

Για την ανάδειξη Πρυτανικών Αρχών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, για το χρονικό διάστημα από έως ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Γραμματεία Συγκλήτου & Πρυτανικού Συμβουλίου ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ιόνιος Ακαδημία Κέρκυρα, 6-5-2011 (Δ/νση: Ακαδημίας 1) Αρ. Πρωτ. 2112 Κέρκυρα Τ.Κ. 49100 Πληροφορίες: Ροζαλία Μισφούτ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Α.Π. Δ4 / 662 / 23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. (διορθωμένη σύμφωνα με την από 20-1-1999 εγκύκλιο) Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 ν.1566/1985

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΙΚΑΣΙΚΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ των Δημοτικών & Περιφερειακών Εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΙΚΑΣΙΚΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ των Δημοτικών & Περιφερειακών Εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΙΚΑΣΙΚΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ των Δημοτικών & Περιφερειακών Εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 Πρόκειται για δύο αυτοτελείς εκλογές, οι οποίες διεξάγονται ταυτόχρονα. Η εκλογή των Δημοτικών Αρχών,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Σχέδιο Νόµου «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477 Ελληνική ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις - Σκοπός 1. Ο παρών "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ", εκδόθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5, 6, 7 & 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5, 6, 7 & 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5, 6, 7 & 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Άρθρο 2, παρ. 1 Π.Δ. 372/92 ΕΚΛΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/662α/23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998, β) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10474 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Αρμόδιος: Πελαγία Κλάδου Τηλ/Fax: 2810-338176/ 2810-226.110 E-mail: protokolo@portheraklion.gr website: www.portheraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα