Σýìφωνα ìε την 1907/2006/EC. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò Αναθεþρηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σýìφωνα ìε την 1907/2006/EC. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 15.07.2011 Αναθεþρηση 02.03.2009"

Transcript

1 Σελßδα 1/6 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό προϊόν καθαρισµού/συντήρησης για φροντίδα κτιρίων. Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Diversey Ελλάς Α.Ε. Τµήµα πληροφοριών: Diversey Ελλάς Α.Ε., Χειµάρρας 5, Μαρούσι, Αθήνα. Τηλ Πληροφορίες έκτακτης ανάγκης: Τηλ. Κέντρου ηλητηριάσεων : Τηλ. Κέντρου ηλητηριάσεων Κύπρου: Προσδιορισìüò των κινδýνων Ταξινόµηση σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΕ: Το προϊόν ταξινοµήθηκε και επισηµάνθηκε σύµφωνα µε τις ισχύουσες οδηγίες της ΕΕ. Σύµβολο και προσδιορισµός κινδύνου του προϊόντος: C ιαβρωτικό N Επικίνδυνο για το περιβάλλον Συστατικά υπεύθυνα για την ταξινόµηση: υποχλωριώδες νάτριο Φράσεις κινδύνου: 31 Σε επαφή µε οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια. 34 Προκαλεί εγκαύµατα. 50 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς Φράσεις ασφαλείας: 2 Μακριά από παιδιά. 26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή. 28 Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα πλυθείτε αµέσως µε άφθονο νερό. 36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία, γάντια και συσκευή προστασίας µατιών/προσώπου. 45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό). 61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ ελτίο δεδοµένων ασφαλείας. 3 Σýσταση/στοιχεßα για τα συστατικü Χηµικός χαρακτηρισµός Περιγραφή: Μίγµα σε νερό µη επικίνδυνων συστατικών και των ουσιών που περιγράφονται πιο κάτω. Επικίνδυνα συστατικά: υποχλωριώδες νάτριο < 5 % C, N; R EINECS: N,N-διµεθυλοδεκατετραµινο N-οξείδιο < 5 % Xi, N; R EINECS: Πρόσθετες πληροφορίες: Το πλήρες κείµενο των σχετικών φράσεων κινδύνου δίνεται στην παράγραφο 16. (ΣυνÝχεια στη σελßδα 2)

2 Σελßδα 2/6 4 Πρþτεò βοþθειεò (ΣυνÝχεια απü τη σελßδα 1) Γενικές πληροφορίες: Αποµακρύνετε αµέσως τα µολυσµένα ρούχα. Εισπνοή: Σε περίπτωση απώλειας των αισθήσεων βάλτε τον ασθενή σε πλάγια θέση για τη µεταφορά. Επαφή µε το δέρµα: Πλύνετε αµέσως και σχολαστικά µε νερό. Αποµακρύνετε τα µολυσµένα ρούχα. Ζητήστε ιατρική βοήθεια αν αναπτυχθούν συµπτώµατα. Επαφή µε τα µάτια: Ξεπλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια. Κατάποση: Αποµακρύνετε το προϊόν από το στόµα. Πιείτε ένα ή δύο ποτήρια νερό ή γάλα και ζητήστε ιατρική βοήθεια χωρίς καθυστέρηση. 5 ΜÝτρα για την καταπολýìηση τηò πυρκαγιüò Κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης: ιοξείδιο του άνθρακα, πυροσβεστική σκόνη ή εκτοξευτήρας νερού. Καταπολεµήστε τις µεγαλύτερες πυρκαγιές µε εκτοξευτήρα νερού ή αφρό ανθεκτικό στην αλκοόλη. Προστατευτικός εξοπλισµός: Φοράτε αναπνευστική συσκευή. 6 ΜÝτρα για την αντιìετþπιση τυχαßαò Ýκλυσηò Προστασία του προσωπικού: Φοράτε αναπνευστική συσκευή. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία, γάντια και συσκευή προστασίας µατιών/προσώπου. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Ενηµερώστε τους αρµόδιους σε περίπτωση που το προϊόν εισρεύσει στο δίκτυο ύδρευσης ή το αποχετευτικό σύστηµα. ιαλύετε το προϊόν µε άφθονο νερό. Μέθοδοι απόρριψης: Απορροφήστε µε υλικό που δεσµεύει υγρά (άµµος, γη διατόµων, πριονίδι). Χρησιµοποιείτε παράγοντα εξουδετέρωσης. Απορρίψτε το συγκεντρωµένο υλικό σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία. 7 Χειρισìüò και αποθþκευση Χειρισµός(δείτε και τις παραγράφους 8 and 15) Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισµό: Ακολουθείστε τους κοινούς κανόνες για την εργασία µε χηµικά. Πληροφορίες για την προστασία από εκρήξεις και πυρκαγιές: εν απαιτούνται ιδιαίτερα µέτρα. Αποθήκευση Απαιτήσεις για το χώρο αποθήκευσης και τους περιέκτες: Σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία. Αποθήκευση σε έναν κοινό χώρο αποθήκευσης: (ΣυνÝχεια στη σελßδα 3)

3 Σελßδα 3/6 (ΣυνÝχεια απü τη σελßδα 2) Μην αποθηκεύετε µαζί µε οξέα. Σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία. Άλλες πληροφορίες σχετικά µε τις συνθήκες αποθήκευσης: Να αποθηκεύετε σε µέρος ξηρό, σκιερό και δροσερό. Να αποφεύγονται οι ακραίες θερµοκρασίες (<4 ο C & >35 o C). 8 λεγχοò Ýκθεσηò στο προϊüν και ατοìικþ προστασßα Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε το σχεδιασµό τεχνικών συστηµάτων: εν υπάρχουν επιπλέον στοιχεία. είτε την παράγραφο 7. Συστατικά µε οριακές τιµές που απαιτούν παρακολούθηση στο χώρο εργασίας: Το προϊόν δεν περιέχει σχετικές ποσότητες υλικών µε κριτικές τιµές που πρέπει να ελέγχονται στο χώρο εργασίας. Πρόσθετες πληροφορίες: Σαν βάση έχουν χρησιµοποιηθεί οι κατάλογοι που ίσχυαν κατά τη σύνταξη του δελτίου. Ατοµικός προστατευτικός εξοπλισµός Γενικά µέτρα προστασίας και υγιεινής: Κρατείστε µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. Αφαιρέστε αµέσως όλα τα µολυσµένα ρούχα. Πλένετε τα χέρια σας κατά τα διαλείµµατα και στο τέλος της εργασίας. Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια και το δέρµα. Προστασία του αναπνευστικού: Προσωπική προστασία δεν απαιτείται συνήθως. Προστασία των χεριών: Προστατευτικά γάντια ανθεκτικά σε χηµικά παρασκευάσµατα από λάστιχο από βουτύλιο ή νιτρίλιο (EN 374, category III). Σε συνεννόηση µε τον κατασκευαστή των γαντιών µπορεί να χρησιµοποιηθεί και διαφορετικός τύπος, ίδιας ποιότητας. Προστασία των µατιών: Προστατευτικά γυαλιά που εφαρµόζουν σφιχτά. 9 ΦυσικÝò και χηìικýò ιδιüτητεò Γενικές πληροφορίες Μορφή: Υγρό Χρώµα: ιαυγές Ανοιχτό κίτρινο Οσµή: Χλωρίου Τιµή/ Εύρος Μονάδα Μέθοδος Αλλαγή φάσης Σηµείο τήξης/ Περιοχή τήξης: εν έχει προσδιοριστεί Σηµείο ζέσης/ Περιοχή ζέσης: εν έχει προσδιοριστεί Σηµείο ανάφλεξης: εν εφαρµόζεται. Αναφλεξιµότητα: Το προϊόν δεν αυτοαναφλέγεται. Κίνδυνοι έκρηξης: Το προϊόν δεν είναι εκρηκτικό. Πυκνότητα: στους 20 C 1.08 g/cm³ ιαλυτότητα σε / Αναµιξιµότητα µε Νερό: Πλήρως αναµίξµο ph: > 12.0 (ΣυνÝχεια στη σελßδα 4)

4 Σελßδα 4/6 Ιξώδες στους 20 C περίπου 500 mpas.s 10 Σταθερüτητα και δραστικüτητα Θερµική διάσπαση/συνθήκες προς αποφυγή: εν διασπάται αν χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Επικίνδυνες αντιδράσεις: Αντιδρά µε οξέα ελευθερώνοντας χλώριο Επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης: Χλώριο 11 ΤοξικολογικÜ στοιχεßα (ΣυνÝχεια απü τη σελßδα 3) Οξεία τοξικότητα: LD50 (από το στόµα): Με βάση την τοξικολογική ταξινόµηση το LD50 (από το στόµα) υπολογίζεται να είναι mg/ kg. Η τιµή αυτή δεν έχει πρακτική σηµασία λόγω της διαβρωτικής φύσης του προϊόντος. Πρωτογενής ερεθιστικότητα: επαφή µε το δέρµα: Προκαλεί εγκαύµατα. επαφή µε τα µάτια: Προκαλεί σοβαρή ή µόνιµη βλάβη. εισπνοή: Πολύ ερεθιστικό, µπορεί να προκαλέσει πνευµονικό οίδηµα. κατάποση: Προκαλεί εγκαύµατα. Η κατάποση οδηγεί σε ισχυρή καυστική δράση στο στόµα και το λαιµό και σε κίνδυνο διάτρησης του οισοφάγου και του στοµάχου. Πρόσθετες τοξικολογικές πληροφορίες: Ταξινόµηση σύµφωνα µε την ΕΕ: ιαβρωτικό 12 ΟικολογικÜ στοιχεßα Ταξινόµηση: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς. Η ταξινόµηση του προϊόντος έγινε µε βάση το(α) συστατικό(ά) που φαίνονται στην παράγραφο 3 µε περιβαλλοντική ταξινόµηση (R50 - R53). Οικοτοξικές επιδράσεις: Υδατική τοξικότητα: Με βάση την περιβαλλοντική ταξινόµηση η τοξικότητα για τους υδρόβιους οργανισµούς (όπως ορίζεται στην 67/548/EEC, Παράρτηµα V) υπολογίζεται να είναι <= 1 mg/l. Γενικές σηµειώσεις: Το προϊόν δεν πρέπει να προσεγγίζει το αποχετευτικό σύστηµα αδιάλυτο ή µη εξουδετερωµένο. Όταν χρησιµοποιείται για τη χρήση για την οποία προορίζεται, το προϊόν αυτό δεν πρέπει να προκαλεί δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι πληροφορίες σε αυτή την παράγραφο αναφέρονται στο αδιάλυτο προϊόν. Τα τασιενεργά που περιέχονται στο συγκεκριµένο παρασκεύασµα συµµορφώνονται µε τα κριτήρια βιοδιασπασιµότητας τα οποία ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ) Ν0 (ΣυνÝχεια στη σελßδα 5)

5 Σελßδα 5/6 (ΣυνÝχεια απü τη σελßδα 4) 648/2004 για απορρυπαντικά. Τα δεδοµένα που υποστηρίζουν τη δήλωση αυτή βρίσκονται στη διάθεση των αρµόδιων αρχών των Κρατών Μελών και θα παρέχονται σε αυτές κατόπιν άµεσου αιτήµατός τους ή κατόπιν αιτήµατος στον κατασκευαστή του απορρυπαντικού. 13 ΕξÜλειψη ουσßαò/παρασκευüσìατοò Προϊόν Σύσταση: Η απόρριψη να γίνεται σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία. Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων: : αλκάλια Ακαθάριστοι περιέκτες Σύσταση: Η απόρριψη να γίνεται σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία. Συνιστώµενο µέσο καθαρισµού: Νερό, µε κάποιον καθαριστικό παράγοντα αν είναι απαραίτητο. 14 Στοιχεßα σχετικü ìε τη ìεταφορü Επίγεια µεταφορά ADR/RID (διασυνοριακή) ADR/RID Κλάση: 8 Corrosive substances. Αριθµός Kemler: 80 Αριθµός UN: 1791 Οµάδα συσκευασίας: III Ετικέτα: 8 Ειδική επισήµανση: Σύµβολο (ψάρι και δέντρο) Ονοµασία ύλης: 1791 HYPOCHLORITE SOLUTION Θαλάσσια µεταφορά IMDG: Κλάση IMDG: 8 Αριθµός UN: 1791 Ετικέτα: 8 Οµάδα συσκευασίας: III Αριθµός EMS: F-A,S-B Ρυπαντής θαλάσσης: Σύµβολο (ψάρι και δέντρο) Ονοµασία ύλης: HYPOCHLORITE SOLUTION Εναέρια µεταφορά ICAO-TI και IATA-DGR: Κλάση ICAO/IATA: 8 Αριθµός UN/ID: 1791 Ετικέτα: 8 Οµάδα συσκευασίας: III Ονοµασία ύλης: HYPOCHLORITE SOLUTION Μεταφορά/Πρόσθετες πληροφορίες: Οι κανονισµοί µεταφοράς εµπεριέχουν ειδικές διατάξεις για συγκεκριµένες κλάσεις επικίνδυνων αγαθών συσκευασµένων σε περιορισµένες ποσότητες. 15 Στοιχεßα σχετικü ìε τιò κανονιστικýò διατüξειò Συστατικά σύµφωνα µε τον κανονισµό 648/2004/ΕΚ Λευκαντικοί παράγοντες µε βάση το χλώριο, ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, µη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες < 5 % (ΣυνÝχεια στη σελßδα 6)

6 Σελßδα 6/6 Απολυµαντικά (ΣυνÝχεια απü τη σελßδα 5) 16 λλεò πληροφορßεò Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο βασίζονται στις µέχρι σήµερα γνώσεις µας και την ισχύουσα νοµοθεσία. Εν τούτοις δεν αποτελεί εγγύηση για κάποια ειδικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, ούτε έχει θέση νοµικά δεσµευτικού συµβολαίου. Κείµενο των φράσεων κινδύνου των συστατικών που αναφέρονται στην παράγραφο 3: 31 Σε επαφή µε οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια. 34 Προκαλεί εγκαύµατα. 38 Ερεθίζει το δέρµα. 41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών. 50 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς. Τµήµα που εκδίδει φύλλα µε τα στοιχεία ασφάλειας των υλικών (MSDS): Diversey Europe BV, Professional & Regulatory Affairs, Research & Development - EMA region, Utrecht, The Netherlands Επικοινωνία: Για πληροφορίες στις εταιρείες Diversey: Diversey Europe BV, Professional & Regulatory Affairs, Research & Development - EMA region, Utrecht, The Netherlands ιεθνείς αναφορές: Κωδικός MSDS: MS Έκδοση: 1 Ηµεροµηνία αναθεώρησης MSDS: Κωδικός φόρµουλας: FM * Οι αναθεωρήσεις επισηµαίνονται µε έναν αστερίσκο (*) στο περιθώριο.

ύµφωνα µε την 91/155/ΕΚ, 93/112/ΕΚ, 2001/58/ΕΚ Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 10.05.2005 ΑναθεωρÞθηκε την 10.05.2005

ύµφωνα µε την 91/155/ΕΚ, 93/112/ΕΚ, 2001/58/ΕΚ Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 10.05.2005 ΑναθεωρÞθηκε την 10.05.2005 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό προϊόν καθαρισµού/συντήρησης γενικού καθαρισµού. Προµηθευτής: Unilever Hellas AEBE Μαρ. Αντύπα 92, 141 21

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) No. 1907/2006, Άρθρο 31

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) No. 1907/2006, Άρθρο 31 Σελίδα 1/5 * 1 Ταυτοποίηση ουσίας: Στοιχεία προϊόντος: Εμπορική ονομασία: Korsolex Bohrerbad SAP-Code: EN R10068 Εφαρμογή της ουσίας / του παρασκευάσματος: Απολυμαντικό εργαλείων Παραγωγός: BODE Chemie

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: +30 2102481105, +30 2108328433 Fax: +30 210 2474927 e-mail: info@apollon.com.gr website: www.apollon.com.gr. Carc. Cat. 3

Τηλ: +30 2102481105, +30 2108328433 Fax: +30 210 2474927 e-mail: info@apollon.com.gr website: www.apollon.com.gr. Carc. Cat. 3 Σελίδα: 1/8 1 Προσδιορισµός ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/ επιχείρησης Πληροφορίες για το προϊόν Χρήση της ουσίας / παρασκευάσµατος Γυαλιστικό µαρµάρων Παραγωγός/προµηθευτής: ΑΠΟΛΛΩΝ ΨΑΛΤΗΡΑΣ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο στοιχείων ασφαλείας σύµφωνα µε την οδηγία 91/155/EΟΚ

ελτίο στοιχείων ασφαλείας σύµφωνα µε την οδηγία 91/155/EΟΚ Σελίδα: 1/8 * 1 Στοιχεία της ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης ηλώσεις επί του προϊόντος: Χρήση του υλικού / της σύνθεσης: Φυτοπροστατευτικό προϊόν Παραγωγός/προµηθευτής: AOLOGY Παπαοικονόµου

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο στοιχείων ασφαλείας σύµφωνα µε το 91/155/EΟΚ 1 Στοιχεια τησ ουσιασ/παρασκευασµατοσ και εταιρειασ/επιχειρησησ

ελτίο στοιχείων ασφαλείας σύµφωνα µε το 91/155/EΟΚ 1 Στοιχεια τησ ουσιασ/παρασκευασµατοσ και εταιρειασ/επιχειρησησ Σελίδα: 1/7 1 Στοιχεια τησ ουσιασ/παρασκευασµατοσ και εταιρειασ/επιχειρησησ ηλώσεις επί του προϊόντος Χρήση του υλικού / της σύνθεσης ιαλυτικό αλάτων Παραγωγός/προµηθευτής: KAMARETA EST. Meierhofstrasse

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ORM Bergold Chemie GmbH & Co. KG Daimlerstraí e 2-4 D-44805 Bochum Middlesex TW7 5AN +49 (0) 234-87908-0

ORM Bergold Chemie GmbH & Co. KG Daimlerstraí e 2-4 D-44805 Bochum Middlesex TW7 5AN +49 (0) 234-87908-0 Σελ1/6 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε 91/155 EEC Ηµ. Εκτύπωσης 05.01.2006 Αναθεωρήθηκε στις 05.01.2006 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Στοιχεία προϊόντος: Εµπορική ονοµασία: SK 10160 Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/12 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/12 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: OIL DEEASE REMOVER KL645 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣIΑΣ / ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ταυτότητα του σκευάσματος Εμπορική ονομασία : Flow 50 SC Χρήση του σκευάσματος : Ζιζανιοκτόνο φυτοπροστατευτικό προϊόν Εταιρία : GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικών, σύµφωνα µε ( ΕC)1907/2006-ISO 11014-1 Σελίδα 1 του 5 Aquafountain 2000 G Νουµερο SDS : 305339 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 1. Ταυτοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 1/11 1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία A/C FOAM CLEANER 1.2

Διαβάστε περισσότερα

EKOPOX MORTAR J SOLUTION 2. ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ συστατικό 2

EKOPOX MORTAR J SOLUTION 2. ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ συστατικό 2 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (σύµφωνα µε τον καν 1907/2006/EC και ακόλουθες τροποποιήσεις) Ηµερ/νία σύνταξης Μάιος 2014 EKOPOX MORTAR J SOLUTION 2 ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ συστατικό 2 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/10 1. Στοιχεία ουσίας/ παρασκευάσματος και της εταιρίας FASTAC 10 EC Χρήση: προϊόν φυτοπροστασίας, εντομοκτόνο Εταιρεία: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/9 1 Στοιχεια ουσιασ/παρασκευασματοσ και εταιρειασ/επιχειρησησ Δηλώσεις επί του προϊόντος Χρήση του υλικού / της σύνθεσης Απολυμαντικό μέσο Παραγωγός/προμηθευτής: Alfred Kaercher GmbH & Co. KG

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την Οδηγία 2001/58/EEC. Lentemul

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την Οδηγία 2001/58/EEC. Lentemul 1. Ταυτότητα της ουσίας/σκεύασµατος και της εταιρίας Πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν Εµπορική ονοµασία : Χρήση : Εταιρία : Τηλέφωνο επείγουσας ανάγκης : ιανοµέας: ιεύθυνση: Τηλέφωνο: 2310-568771 Αριθµοός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο31), CLP 1272/2008/ΕΚ και 453/2010/ΕΚ

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο31), CLP 1272/2008/ΕΚ και 453/2010/ΕΚ Σελίδα: 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος μ μ μ 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Kaiso Sorbie 5 EG. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006

Kaiso Sorbie 5 EG. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήµα κατατεθέν : 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες

Διαβάστε περισσότερα