ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Το EOLO της εταιρίας CA-MI Ιταλίας αποτελεί έναν ηλεκτροτροφοδοτούμενο νεφελοποιητή για θεραπεία με αεροζόλ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Το EOLO της εταιρίας CA-MI Ιταλίας αποτελεί έναν ηλεκτροτροφοδοτούμενο νεφελοποιητή για θεραπεία με αεροζόλ."

Transcript

1 ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Τηλ.: Website: Το EOLO της εταιρίας CA-MI Ιταλίας αποτελεί έναν ηλεκτροτροφοδοτούμενο νεφελοποιητή για θεραπεία με αεροζόλ.

2

3 ΕΓΓΥΗΣΗ Η Εταιρία εγγυάται τα προϊόντα της για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς. Στο πλαίσιο αυτής της εγγύησης, η Εταιρία θα είναι υποχρεωμένη να επισκευάζει ή να αντικαθιστά χωρίς χρέωση τα προϊόντα ή μέρη αυτών, έπειτα από επαλήθευση που λαμβάνει χώρα στο Εργοστάσιό μας, ή στο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Υπηρεσιών μας, από την Τεχνική Υπηρεσία, και τα οποία αποδεικνύεται ότι είναι ελαττωματικά. Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από περιγραφή του ελαττώματος. Η εγγύηση, εξαιρουμένης της ευθύνης για άμεσες ή έμμεσες ζημίες, περιορίζεται ωστόσο σε μεμονωμένα ελαττώματα υλικού ή κατασκευής προϊόντος και σταματά να ισχύει όταν η συσκευή αποδεικνύεται ότι έχει αποσυναρμολογηθεί, έχει δεχθεί εξωτερική παρέμβαση ή έχει επισκευαστεί εκτός του Εργοστασίου ή εκτός του Εξουσιοδοτημένου κέντρου Υπηρεσιών. Το αγαθό ταξιδεύει πάντοτε με ρίσκο και ευθύνη επικινδυνότητας του αγοραστή, χωρίς καμία ευθύνη να βαρύνει την Εταιρία όσον αφορά ζημίες που έχουν προκληθεί από τη μεταφορά ή ενδεχόμενη λαθεμένη επίδοση από τον μεταφορέα. ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ ΑΝ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Τύπος συσκευής : Παρτίδα : Αριθμός σειράς : Ημερομηνία Αγοράς : Εξουσιοδοτημένος Έμπορος : Οδός Περιοχή Αγορασμένο από : Οδός Περιοχή Περιγραφή ελαττώματος : 12 Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για εύκολη μεταφορά και χειρισμό και συνιστάται για χορήγηση (μέσω νεφελοποίησης) αντιβιοτικών και βρογχοδιασταλτικών φαρμάκων. Το πλαστικό σώμα υψηλής θερμικής μόνωσης συμμορφώνεται με τους Ευρωπαϊκούς Κανόνες Ασφαλείας. Η ιατροτεχνολογική συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για συνεχής λειτουργία. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΘΕΙ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΊΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Με το άνοιγμα της συσκευασίας, ελέγξτε την ακεραιότητα της συσκευασίας, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην παρουσίαση ζημίας στα πλαστικά μέρη, η οποία ενδέχεται να αφήσει εκτεθειμένα εσωτερικά ενεργά τμήματα και επίσης να προκαλέσει τη θραύση και / ή την αποφλοίωση του καλωδίου παροχής ηλεκτρικής ισχύος. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα πρέπει να συνδέσετε το βύσμα στην πρίζα. Θα πρέπει να διεξάγετε αυτούς τους ελέγχους πριν από κάθε χρήση. 2. πριν συνδέσετε τη συσκευή θα πρέπει πάντα να ελέγχετε ότι τα ενδεικνυόμενα ηλεκτρονικά δεδομένα στην επισήμανση δεδομένων και ο τύπος του βύσματος που χρησιμοποιείται, αντιστοιχούν σε αυτά του ηλεκτρικού δικτύου στο οποίο πρόκειται να συνδεθεί. 3. εάν το βύσμα που παρέχεται με τη συσκευή είναι ασύμβατο με την πρίζα του ηλεκτρικού δικτύου, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό για την αντικατάσταση του βύσματος με έναν κατάλληλο τύπο. Η χρήση απλών ή πολλαπλών προσαρμογέων και / ή προσαρμογέων επέκτασης δεν ενδείκνυται σε γενικές γραμμές. Όποτε η χρήση τους θεωρείται απαραίτητη, να χρησιμοποιούνται σε συμμόρφωση με τους κανόνες ασφαλείας, ωστόσο θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε να μην υπερβαίνονται τα μέγιστα όρια παροχής ισχύος, τα οποία ενδείκνυνται στους προσαρμογής και στους προσαρμογής επέκτασης. 4. δεν πρέπει ποτέ να αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη εφόσον δεν είναι απαραίτητο, όταν δεν χρησιμοποιείται θα πρέπει να αποσυνδέετε το βύσμα από το κύριο δίκτυο τροφοδοσίας. 5. σεβαστείτε τους κανόνες ασφαλείας που καθορίζονται για ηλεκτρικές συσκευές και συγκεκριμένα: θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο αυθεντικά εξαρτήματα και παρελκόμενα που παρέχονται από τον κατασκευαστή για να είναι εγγυημένη η μέγιστη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της συσκευής. μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό. τοποθετείστε τη συσκευή σε επίπεδες σταθερές επιφάνειες. τοποθετείστε τη συσκευή κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην εμποδίζεται ο αέρας που εισάγεται από το πίσω μέρος. μην χρησιμοποιείται ποτέ τη συσκευή σε περιβάλλοντα τα οποία περιέχουν αναισθητικά μείγματα που είναι εύφλεκτα στον αέρα, οξυγόνο και οξείδιο του αζώτου. δεν θα πρέπει να εγγίζεται τη συσκευή με υγρά χέρια και θα πρέπει να εμποδίζετε πάντα την επαφή της συσκευής με υγρά. 01

4 η χρήση αυτής της συσκευής από παιδιά και / ή αναρμόδια άτομα απαιτεί πάντα την προσεκτική επιτήρηση ενός ενηλίκου ο οποίος γνωρίζει πλήρως τις πνευματικές τους ικανότητες. η ιατροτεχνολογική συσκευή, και πάνω απ όλα ο νεφελοποιητής, θα πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά καθώς περιέχει μικρά εξαρτήματα τα οποία μπορούν να καταπιούν. μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στην υποδοχή παροχής ισχύος εφόσον δεν χρησιμοποιείται. μην τραβάτε το καλώδιο της παροχής ισχύος για να αποσυνδέσετε το βύσμα, θα πρέπει να αφαιρέσετε σωστά το βύσμα από την πρίζα. διατηρείστε και χρησιμοποιείστε την ιατροτεχνολογική συσκευή σε περιβάλλοντα προστατευόμενα από ατμοσφαιρικούς παράγοντες και σε απόσταση από πηγές θερμότητας. Για επιδιορθώσεις, επικοινωνήστε αποκλειστικά με την τεχνική υπηρεσία της εταιρίας και ζητείστε να γίνει χρήση αυθεντικών ανταλλακτικών. Αποτυχία συμμόρφωσης με τα παραπάνω ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της συσκευής. 6. η συγκεκριμένη ιατροτεχνολογική συσκευή θα πρέπει να προορίζεται αποκλειστικά για τη χρήση για την οποία έχει σχεδιαστεί και περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Θα πρέπει επομένως να χρησιμοποιείται ως σύστημα θεραπείας με αεροζόλ. Κάθε διαφορετική χρήση θα πρέπει να θεωρείται εσφαλμένη και επομένως επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ζημίες που προκαλούνται από ακατάλληλη και / ή εσφαλμένη χρήση ή σε περίπτωση που η συσκευή χρησιμοποιείται σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που δεν συνάδουν με τους ισχύοντες κανονισμούς. 7. θα πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερες προφυλάξεις όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Η ιατροτεχνολογική συσκευή θα πρέπει να εγκαθίσταται και να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται με τα συνοδευτικά έγγραφα. 8. ορισμένα εξαρτήματα της συσκευής είναι αρκετά μικρά έτσι ώστε να υφίσταται θέμα καταπόσεως από παιδιά: επομένως διατηρείστε τη συσκευή μακριά από παιδιά. 9. κανένα από τα ηλεκτρικά ή μηχανικά μέρη δεν έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιδιορθώνεται από πελάτες ή τελικούς χρήστες. Μην ανοίγεται τη συσκευή, μην κακομεταχειρίζεστε τα ηλεκτρικά / μηχανικά μέρη. Να καλείτε πάντοτε την τεχνική βοήθεια της CA.MI. 10. η χρήση της συσκευής σε περιβαντολλογικές συνθήκες διαφορετικές από εκείνες που καθορίζονται στο εν λόγω εγχειρίδιο ενδέχεται να βλάψει σοβαρά την ασφάλεια και τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτής. 11. θυμηθείτε να: χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο με φάρμακα συνταγογραφημένα από τον ιατρό σας. συνεχίζετε τη θεραπεία μόνο με τη χρήση του παρελκόμενου που καθορίζεται από τον ιατρό ανάλογα με την παθολογία Η Εταιρία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχαίες ή έμμεσες ζημίες σε περίπτωση τροποποίησης, επισκευής χωρίς εξουσιοδότηση ή σε περίπτωση φθοράς οποιουδήποτε εξαρτήματός της λόγω ατυχήματος ή κακής χρήσεως. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο νεφελοποιητής EOLO δεν χρειάζεται συντήρηση ή λίπανση. Είναι απαραίτητο να ελέγχετε τη συσκευή και τη λειτουργία της πριν από κάθε χρήση. Βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία της και ελέγξτε πάντα την ακεραιότητα των πλαστικών μερών και του καλωδίου τροφοδοσίας, πιθανόν να έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια προηγούμενης χρήσης. Συνδέστε το καλώδιο με το δίκτυο ηλεκτροδότησης και γυρίστε το διακόπτη σε θέση λειτουργίας. Καλύψτε το ακροστόμιο του συμπιεστή με ένα δάκτυλο και επαληθέψτε ότι δεν υπάρχουν έντονοι θόρυβοι, οι οποίοι μπορούν να υποδείξουν κακή λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι ο ψεκαστήρας δεν έχει καταστραφεί κατά τη διάρκεια προηγούμενης χρήσης (απομακρύνθηκε απότομα ή χτυπήθηκε). Προστατευτική ασφάλεια (F 1.6 A 250V) η οποία δεν είναι προσιτή εξωτερικά προστατεύει τη συσκευή. Για αντικατάσταση της ασφάλειας, παρακαλώ απευθυνθείτε στο τεχνικό προσωπικό του κατασκευαστή. Η Εταιρία θα παράσχει κατόπιν αιτήσεως ηλεκτρικά διαγράμματα, κατάλογο εξαρτημάτων, περιγραφή, οδηγίες εγκατάστασης και κάθε άλλη πληροφορία η οποία μπορεί να βοηθήσει το προσωπικό τεχνικής βοηθείας στην επιδιόρθωση του προϊόντος. Τύπος προβλήματος Αιτία Λύση 1. Χαμηλή ροή Νεφελοποίησης Μπλοκαρισμένη Δεξαμενή Νεφελοποιητή 2. Χαμηλή ροή Νεφελοποίησης Μπλοκαρισμένη Δεξαμενή Νεφελοποιητή 3. Απουσία Νεφελοποίησης Μπλοκαρισμένη Δεξαμενή Νεφελοποιητή Καθαρίστε και απολυμάνετε τη δεξαμενή του νεφελοποιητή σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσεως Εάν ο καθαρισμός δεν ήταν επιτυχής αλλάξτε το δοχείο Ελέγξτε εάν ο νεφελοποιητής περιέχει φαρμακευτική αγωγή Βεβαιωθείτε ότι ο νεφελοποιητής δεν είναι μπλοκαρισμένος Ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ της θύρας εξαερισμού του συμπιεστή και των εξαρτημάτων 4. Αργή ροή Νεφελοποίησης Φάρμακο υψηλής πυκνότητας Διαλύστε το φάρμακο σε φυσιολογικό ορό 5. Θορυβώδης Συσκευή Εκτεταμένη χρήση Καλέστε τον έμπορο ή τον κατασκευαστή Σφάλμα Καμία λύση με τις προηγούμενες δράσεις Καλέστε τον έμπορο ή τον κατασκευαστή Εάν η μονάδα νεφελοποιητή δεν λειτουργεί σωστά έπειτα από την εφαρμογή των παραπάνω δράσεων, προτείνουμε νε επικοινωνήσετε με την τεχνική υπηρεσία της εταιρίας. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ Η ΚΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ. Η ΕΤΑΙΡΊΑ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΑΝ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ, ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΕ ΕΧΕΙ ΔΕΧΘΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2002/96/EC: ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ / ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ MDD 93/42/EEC (ΚΑΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ) ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ 02 11

5 ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ HI-FLO KIT (Νεφελοποιητής HI-FLO, Μάσκα Ενηλίκων, Παιδιατρική Μάσκα, Σωλήνας Αέρα και Ακροστόμιο, Εξάρτημα Ρινικής Προσαρμογής) Φίλτρο Αέρα (+n 1 Ανταλλακτικό) 1- Σωλήνας Αέρα 2- Δεξαμενή Νεφελοποιητή 3- Ακροφύσιο Νεφελοποίησησης 4- Καπάκι Νεφελοποιητή 5- Ακροστόμιο 6- Μάσκα Ενηλίκων 7- Παιδιατρική Μάσκα 8- Εξάρτημα Ρινικής Προσαρμογής Για κάθε ασθενή ξεχωριστά συνιστάται η χρήση του νεφελοποιητή για 6 μήνες ή για μέγιστο όριο120 θεραπειών. Ο νεφελοποιητής θα πρέπει να αντικαθίσταται έπειτα από μακρά περίοδο αδράνειας, σε περίπτωση που εμφανίζει παραμορφώσεις ή σπασίματα, ή εάν το ακροφύσιο του νεφελοποιητή έχει μπλοκαριστεί λόγω ξηρού φαρμάκου, σκόνης, κλπ. Να χρησιμοποιείται μονάχα ο αυθεντικός νεφελοποιητής που παρέχεται από την εταιρία μαζί με την συσκευή. Να χρησιμοποιείτε το εξάρτημα ρινικής προσαρμογής μόνο εάν υπάρχει ρητή υπόδειξη του ιατρού σας και να προσέχετε να μην εισάγετε ΠΟΤΕ τη ρινική διακλάδωση στο εσωτερικό της μύτης, αλλά να την φέρνετε όσο το δυνατόν πιο κοντά. Το φίλτρο αέρα θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 25 ώρες λειτουργίας ή όταν προκύπτει ότι είναι ιδιαίτερα φθαρμένο. Για αντικατάσταση, σηκώστε το φίλτρο και αντικαταστήσετε το με ένα καινούργιο. Να χρησιμοποιείτε μόνο το αυθεντικό φίλτρο της εταιρία. Στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του το προϊόν δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά λύματα. Θα πρέπει να παραδίδεται στα σχετικά ξεχωριστά κέντρα αποκομιδής απορριμμάτων που έχουν διαμορφωθεί από τις δημοτικές υπηρεσίες, ή σε εμπόρους λιανικής που υποστηρίζουν αυτή την υπηρεσία. Η ξεχωριστή διάθεση του προϊόντος εμποδίζει πιθανές αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την υγεία, οι οποίες προκαλούνται λόγω ανεπαρκούς διάθεσης. Επιτρέπει επίσης την αξιοποίηση των υλικών εκ των οποίων γίνεται η επεξεργασία για την επίτευξη σημαντικού ποσοστού εξοικονόμησης ενέργειας και πόρων. Για να τονιστεί η υποχρέωση ξεχωριστής διάθεσης των ηλεκτροιατρικών συσκευών, στο προϊόν εφάπτεται το σήμα του διαγραμμένου κινητού κάδου απορριμμάτων. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ, Η ΕΤΑΙΡΊΑ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ. ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕΒΑΣΤΟΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ. Κάθε όργανο που επιστρέφεται θα υπόκειται σε υγειονομικό έλεγχο πριν να επισκευαστεί. Εάν η εταιρία βρίσκει ότι το όργανο δεν είναι κατάλληλο προς επισκευήν λόγω καθαρών σημαδιών εσωτερικής η εξωτερικής μόλυνση, θα επιστρέφεται στον πελάτη με επισήμανση ΜΗ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΟ, ακολουθούμενο από μια επεξηγηματική επιστολή. Η εταιρία θα αποφασίσει εάν η μόλυνση οφείλεται σε κακή λειτουργία ή κακομεταχείριση. Εάν η μόλυνση οφείλεται σε κακή λειτουργία, η εταιρία θα αντικαταστήσει το όργανο, μονάχα εάν συνοδεύεται από την ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ και την ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.Η εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για μολυσμένα εξαρτήματα, θα αντικαθίστανται με έξοδα του πελάτη. Για αυτό το λόγο είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να απολυμαίνονται προσεκτικά τα εξωτερικά μέρη του οργάνου και των εξαρτημάτων με ένα κομμάτι ύφασμα διαποτισμένο με μετουσιωμένη αλκοόλη ή υποχλωριώδη διαλύματα. Τοποθετείστε το όργανο και τα εξαρτήματα σε μια τσάντα με ένδειξη απολύμανσης. Ζητούμε επίσης να καθορίσετε το είδος σφάλματος, με σκοπό την επιτάχυνση των διορθωτικών διαδικασιών. Για αυτόν το σκοπό, παρακαλείσθε να διαβάσετε τις οδηγίες προσεκτικά έτσι ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενο ζημίας του εξοπλισμού μέσω εσφαλμένης χρήσης. Πρέπει πάντα να επισημαίνετε κάθε σφάλμα που συναντάτε, έτσι ώστε η εταιρία να δύναται να καθορίσει το κατά πόσον εμπίπτει στην κατηγορία των σφαλμάτων που καλύπτονται από την εγγύηση. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 10 03

6 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ (MDD 93/42/EEC) ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ ΤΙΜΗ NEB (με 4ml από 0.9% διάλυμα NaCl) Κατηγορία II Ιατροτεχνολογική Συσκευή EOLO 230V~ / 50Hz 170VA F 1 x 1.6A 250V 250 kpa (2.5 Bar) 14 l/min 110 kpa (1.1 Bar) 5 l/min a 110kPa 0.40 ml/min με 4ml από 0.9% διάλυμα NaCl MMAD 2.44 µm GSD 2.87 ΒΑΡΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΧΟΥ (μετρημένο ως προδιαγραφές του EN ) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (στους 40 C και 110% τάση λειτουργίας) ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ 1.65 Kg 148 x 223 x 124 (h) Σχεδόν. 55dB (A) Λειτουργία Χωρίς Παύση ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Θερμοκρασία δωματίου: C Ποσοστό υγρασίας δωματίου: 20 85% RH Ύψος: m s.l.m. 2ml 6ml Βγάλτε το καλώδιο παροχής ισχύος και εισάγετε το βύσμα στην πρίζα του ηλεκτρικού δικτύου. Σας συμβουλεύουμε να ξετυλίξετε ολόκληρο το καλώδιο παροχής ισχύος για να εμποδίσετε ενδεχόμενη επικίνδυνη υπερθέρμανση. Εάν το καλώδιο παροχής ισχύος είναι κατεστραμμένο και πρέπει να αντικατασταθεί επικοινωνήστε με την τεχνική υπηρεσία της εταιρίας Ανοίξτε το νεφελοποιητή 2 ξεβιδώνοντας το καπάκι Εισάγετε το χορηγούμενο από τοn ιατρό φάρμακο στον νεφελοποιητή Ξανακλείστε το νεφελοποιητή, βιδώνοντας πάλι το καπάκι Συνδέστε τον αεραγωγό 5 με το φρέαρ εξαγωγής αέρα 4 Συνδέστε το άλλο άκρο του αγωγού στη σύνδεση του κάτω μέρους του νεφελοποιητή Συνδέστε το επιθυμητό παρελκόμενο με το νεφελοποιητή: παιδιατρική μάσκα ή μάσκα ενηλίκων, επιστόμιο ή εξάρτημα ρινικής προσαρμογής Βεβαιωθείτε ότι υφίσταται το φίλτρο παροχής αέρα (6) Γυρίστε το διακόπτη στη θέση I για να αρχίσει η νεφελοποίηση Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας νεφελοποίησης, γυρίστε το διακόπτη στη θέση 0 και βγάλτε το βύσμα από την πρίζα Ξεπλύνετε το νεφελοποιητή και τα εξαρτήματά του σύμφωνα με τις υποδείξεις το κεφαλαίου καθαρισμού Τοποθετείστε το καλώδιο και τα εξαρτήματα εντός του κουτιού. Να χρησιμοποιείτε πάντα το νεφελοποιητή με πρόσωπο προς τα επάνω έτσι ώστε οι ουσίες και / ή τα φάρμακα να μην μπορούν να διαρρέουν από το νεφελοποιητή κατά την φυσιολογική χρήση. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Θερμοκρασία δωματίου: C Ποσοστό υγρασίας δωματίου: 10 95% RH ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΠΟΤΕ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΣΗ ΜΗΝ ΦΕΡΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΣΕ ΚΛΙΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ

7 Απώλεια τάσεως, ταχείες διακοπές και μεταβολές τάσεως Loss of voltage, IEC/EN Μαγνητικό πεδίο IEC/EN Αντοχή IEC/EN %UT για κύκλο %UT για κύκλο 05 70%UT για κύκλο 25 <5%UT για 5 sec Η ποιότητα ισχύος του ηλεκτρικού δικτύου θα πρέπει να είναι αυτή ενός τυπικού εμπορικού περιβάλλοντος ή νοσοκομείου. Εάν ο χρήστης του αεροζόλ EOLO απαιτεί τη συνεχή λειτουργία της συσκευής, συνίσταται η χρήση μια μονάδας συνεχούς παροχής. 3A/m Η συχνότητα ισχύος μαγνητικού πεδίου θα πρέπει να μετράται στον επικείμενο τόπο εγκατάστασης για να διασφαλιστεί ότι είναι επαρκώς χαμηλή. 3Vrms 150kHz έως - 80MHz (για συσκευές που δεν διαθέτουν υποστήριξη εφόρου ζωής) MMAD = Mass Median Αεροδυναμική Διάμετρος GSD = Γεωμετρική Τυπική Απόκλιση ΣΥΜΒΟΛΑ CUT OFF (um) Μόνωση Εξοπλισμού Κατηγορίας Class II Σήμανση CE σε συμμόρφωση με την οδηγία της ΕΚ 93/42/EEC και μεταγενέστερες αλλαγές Προσοχή, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης consult the instruction manual Να Διατηρείτε σε δροσερό και στεγνό μέρος Εφαρμοζόμενη Ακτινοβολία IEC/EN V/m 80MHz to 2.5 GHz (για συσκευές που δεν διαθέτουν εξοπλισμό εφόρου ζωής) - Θερμοκρασία συντήρησης : C Εξοπλισμός τύπου Β Σημειώστε ότι η UT είναι η τιμή της τάσης ηλεκτροπαροχής Ασφάλεια 08 ~ Εναλλασσόμενο Ρεύμα Hz I O Συχνότητα Δικτύου ON OFF 05

8 ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Χρησιμοποιείστε ένα στεγνό μαλακό κομμάτι ύφασμα σκληρής επιφανείας ή όχι χωρίς διαλυτικά καθαριστικά. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΕΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΒΥΣΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Προχωρήστε ακολούθως για την απολύμανση των εξαρτημάτων: 1. Γυρίστε το επάνω μέρος του νεφελοποιητή κατά φορά ανάστροφη προς τους δείκτες του ρολογιού. 2. Αποσυνδέστε τον εσωτερικό αγωγό στη βάση του νεφελοποιτή με τη χρήση των δακτύλων σας. 3. Χρησιμοποιείστε μετουσιωμένη αλκοόλη ή ένα διάλυμα υποχλωριώδους βάσεως, που βρίσκεται εύκολα στο φαρμακείο, για τον καθαρισμό των εξαρτημάτων. 4. Μετά τη χρήση της συσκευής, αποσυναρμολογείστε το νεφελοποιητή και καθαρίστε όλα τα μέρη σε ζεστό νερό, ξεπλύνετέ τον προσεκτικά, απομακρύνετε το επιπλέον νερό με τη χρήση ενός μαλακού κομματιού υφάσματος και αφήστε τον να στεγνώσει σε καθαρή περιοχή. Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές Εκπομπές Tο αεροζόλ EOLO προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. Οι πελάτες ή ο χρήστης του αεροζόλ EOLO θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιου είδους περιβάλλον. Δοκιμή Εκπομπών Συμμόρφωση Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον οδηγίες Ακτινοβολημένο / Εκπομπές εξ αγωγιμότητας CISPR11 Ακτινοβολημένο / Εκπομπές εξ αγωγιμότητας CISPR11 Αρμονικές εκπομπές IEC/EN Διακυμάνσεις τάσης / Εκπομπές με τρεμόσβησμα IEC/EN Ομάδα 1 Το αεροζόλ EOLO χρησιμοποιεί ενέργεια RF μόνο για την εσωτερική του λειτουργία. Επομένως, οι εκπομπές RF που έχει είναι πολύ χαμηλές και δεν προκαλούν παρεμβολές όταν είναι κοντά σε οποιαδήποτε Ηλεκτρονική συσκευή. Κατηγορία [B] Το αεροζόλ EOLO μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα περιβάλλοντα, Κατηγορία [A] συμπεριλαμβανομένων οικιακών και αυτών που συνδέονται Συμμόρφωση απ ευθείας στο δημόσιο δίκτυο διανομής το οποίο τροφοδοτεί με ισχύ περιβάλλοντα που χρησιμοποιούνται για οικιακά πεδία εφαρμογής. Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές Εκπομπές Tο αεροζόλ EOLO προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. Οι πελάτες ή ο χρήστης του αεροζόλ EOLO θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιου είδους περιβάλλον. Δοκιμή Αντοχής Συμμόρφωση Ηλεκτρομαγνητικά περιβάλλοντα οδηγίες Ηλεκτροστατική εκκένωση (ESD) IEC/EN ± 6kV κατά την επαφή ± 8kV στην ατμόσφαιρα Το δάπεδο θα πρέπει να είναι από ξύλο, σκυρόδεμα, ή κεραμικά πλακάκια. Εάν το δάπεδο καλύπτεται από συνθετικό υλικό, η σχετική υγρασία θα πρέπει να είναι 30%. ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΒΡΑΣΜΟΥ Η ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ Έπειτα από κάθε θεραπεία καθαρίστε επιμελώς κάθε εξάρτημα του νεφελοποιητή (εκτός του αγωγού αέρα) απομακρύνοντας τα υπολείμματα της φαρμακευτικής αγωγής ή πιθανές προσμίξεις. Καθαρίστε όλα τα μέρη σε ζεστό νερό. Ξεπλύνετε επιμελώς και βεβαιωθείτε ότι όλα τα ιζήματα ξεπλύθηκαν και αφέθηκαν να στεγνώσουν. 06 Ταχεία ηλεκτρική μετάβαση / ριπή IEC/EN Υπέρταση IEC/EN Απώλεια τάσεως, ταχείες διακοπές και μεταβολές τάσεως Loss of voltage, IEC/EN ± 2kV παροχή ισχύος Η ποιότητα ισχύος του ηλεκτρικού δικτύου θα πρέπει να είναι αυτή ενός τυπικού εμπορικού περιβάλλοντος ή νοσοκομείου ± 1kV διαφορικός τρόπος Η ποιότητα ισχύος του ηλεκτρικού δικτύου θα πρέπει να είναι αυτή ενός τυπικού εμπορικού περιβάλλοντος ή νοσοκομείου 5%UT για κύκλο %UT για κύκλο 05 70%UT για κύκλο 25 <5%UT για 5 sec Η ποιότητα ισχύος του ηλεκτρικού δικτύου θα πρέπει να είναι αυτή ενός τυπικού εμπορικού περιβάλλοντος ή νοσοκομείου. Εάν ο χρήστης του αεροζόλ EOLO απαιτεί τη συνεχή λειτουργία της συσκευής, συνίσταται η χρήση μια μονάδας συνεχούς παροχής. 07

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ AS-100 SURGICAL ASPIRATOR AS-100 ASPIRATEUR AS-100 ABSAUGER AS-100 ASPIRADOR AS-100

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ AS-100 SURGICAL ASPIRATOR AS-100 ASPIRATEUR AS-100 ABSAUGER AS-100 ASPIRADOR AS-100 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ AS-100 SURGICAL ASPIRATOR AS-100 ASPIRATEUR AS-100 ABSAUGER AS-100 ASPIRADOR AS-100 30751/673 Αναθ. 1 της 13.02.2012 CA-MI Srl Via Ugo La Malfa 13 43010 Pilastro (PR) Italia

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ AS-12V BR SURGICAL ASPIRATOR AS-12V BR ASPIRATEUR AS-12V BR ABSAUGER AS-12V BR ASPIRADOR AS-12V BR

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ AS-12V BR SURGICAL ASPIRATOR AS-12V BR ASPIRATEUR AS-12V BR ABSAUGER AS-12V BR ASPIRADOR AS-12V BR ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ AS-12V BR SURGICAL ASPIRATOR AS-12V BR ASPIRATEUR AS-12V BR ABSAUGER AS-12V BR ASPIRADOR AS-12V BR 30751/675 Αναθ. 1 της 15.03.2012 CA-MI Srl Via Ugo La Malfa 13 43010 Pilastro

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Mark 5 Nuvo (OCSI) LITE

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Mark 5 Nuvo (OCSI) LITE ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Mark 5 Nuvo (OCSI) LITE ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ [Η αρχική γλώσσα είναι η Αγγλική] ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Το Ομοσπονδιακό Δίκαιο (Η.Π.Α.) περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής από, ή κατόπιν αδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL Twin

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL Twin ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL Twin ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. www.carad.gr Φαλήρου 5, 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. 2104212350, Fax 2104200036, Email info@carad.gr - service@carad.gr

Διαβάστε περισσότερα

Mark 5 Nuvo(OCSI) Lite

Mark 5 Nuvo(OCSI) Lite ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Mark 5 Nuvo(OCSI) Lite ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ [Η γλώσσα του πρωτοτύπου είναι η Αγγλική] Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των Η.Π.Α. περιορίζει την πώληση και τη χρήση αυτής της συσκευής από επαγγελματία

Διαβάστε περισσότερα

CardioPerfect Καταγραφέας PRO ECG - Εγχειρίδιο χρήστη

CardioPerfect Καταγραφέας PRO ECG - Εγχειρίδιο χρήστη Αντιπρόσωπος τμήματος ρυθμιστικών υποθέσεων Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοσίφωνας αντλία θερμότητας

Θερμοσίφωνας αντλία θερμότητας Θερμοσίφωνας αντλία θερμότητας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται για τους τελικούς χρήστες της σειράς θερμαντήρων νερού αντλιών θερμότητας ΝUOS και τους υπεύθυνους υδραυλικούς για την εγκατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα

S2B S3B GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C352-NL-P-GR-SLO 05/2014

S2B S3B GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C352-NL-P-GR-SLO 05/2014 S2B S3B GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P SLO C352-NL-P--SLO 05/2014 Οδηγίες χρήσης Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας και συμμορφωθείτε με τις σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Αναθεώρηση 06/2015 Εκτύπωση Αριθ. προϊόντος 8011026

Οδηγίες χρήσης Αναθεώρηση 06/2015 Εκτύπωση Αριθ. προϊόντος 8011026 Οδηγίες χρήσης Αναθεώρηση 06/2015 Εκτύπωση Αριθ. προϊόντος 8011026 2 Οδηγίες χρήσης Αναθ. 06/2015 Αξιότιμη πελάτισσα, Αξιότιμε πελάτη, Με το PODOLOG NOVA 3 αποκτήσατε μία συσκευή περιποίησης ποδιών, η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης- συντήρησης (Ελληνικά) B-ECO 35 45 55

Οδηγίες χρήσης- συντήρησης (Ελληνικά) B-ECO 35 45 55 Οδηγίες χρήσης- συντήρησης (Ελληνικά) B-ECO 35 45 55 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τον ιταλικό καυστήρα πέλλετ ADGREEN, που εισάγει κατ' αποκλειστικότητα στην Ελλάδα η εταιρία ΑDTHERM - Αναστασιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. www.carad.gr Φαλήρου 5, 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. 2104212350, Fax 2104200036, Email info@carad.gr - service@carad.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος Ray Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K έκδοση 13 Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος GR έκδοση Ray 6, 9, 12, 14,

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε αναλυτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το δικό σας μπόιλερ pellet maxi30/ Biodom27 2010.

Παρακαλούμε διαβάστε αναλυτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το δικό σας μπόιλερ pellet maxi30/ Biodom27 2010. Παρακαλούμε διαβάστε αναλυτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το δικό σας μπόιλερ pellet maxi30/ Biodom27 2010. Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής καλούμενες ως μπόιλερ pellet )

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΓΓΥΗΣΗ 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Εγχειρίδιο χρήσης 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΓΓΥΗΣΗ 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Εγχειρίδιο χρήσης 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΓΓΥΗΣΗ 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά της συσκευής ψύξης, το παρών εγχειρίδιο έχει δημιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες hp 15-22 -30 /GRECO 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 4 Προσδιορισμός των εξαρτημάτων...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 Αποστάσεις που συνίστανται για το λεβητοστάσιο... 7 Προειδοποιήσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΟΡΗΤΌΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΉΣ ΟΞΥΓΌΝΟΥ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΟΡΗΤΌΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΉΣ ΟΞΥΓΌΝΟΥ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΟΡΗΤΌΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΉΣ ΟΞΥΓΌΝΟΥ Μοντέλο: Σειρά PM4150 ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το ομοσπονδιακό δίκαιο (των ΗΠΑ) περιορίζει την αγορά αυτής της συσκευής μόνο από ιατρούς ή κατόπιν εντολής

Διαβάστε περισσότερα

LEGENDAIR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ-ΟΓΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

LEGENDAIR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ-ΟΓΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ LEGENDAIR ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ-ΟΓΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ AIROX Parc d Activités Pau-Pyrénées L Echangeur BP 833 64008 PAU Cedex FRANCE ΤΗΛ.: (+33) 5.59.14.02.02 ΦΑΞ: (+33) 5.59.14.02.00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλετ καύσιμο από ξύλινη βιομάζα βιοκαύσιμο Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ΑΛΦΑ ΠΛΑΜ (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

- ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αγαπητέ Πελάτη: Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που έχετε αγοράσει την αντλία θερμότητας παραγωγής ζεστού νερού. Ελπίζουμε ότι θα ικανοποιήσει τις προσδοκίες σας και θα μπορέσει να σας προσφέρει βέλτιστες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. Κονσόλα διακοπτών 2. Δείκτης στάθμης νερού 3. Μπιτόνι συλλογής συμπυκνωμάτων

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. Κονσόλα διακοπτών 2. Δείκτης στάθμης νερού 3. Μπιτόνι συλλογής συμπυκνωμάτων ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΛΛΕΤ GRANDE

ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΛΛΕΤ GRANDE ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΛΛΕΤ GRANDE ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Έκδοση 1.1 / Μάιος 2014 1 Παρακαλούμε, διαβάστε αναλυτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του λέβητα πέλλετ Grande.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΛOYKA ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια προϊόντων και ειδική πληροφόρηση περί κανονισμών για προϊόντα εξοπλισμού ενέργειας της

Ασφάλεια προϊόντων και ειδική πληροφόρηση περί κανονισμών για προϊόντα εξοπλισμού ενέργειας της Τίτλος σελίδας Digital Energy Ασφάλεια προϊόντων και ειδική πληροφόρηση περί κανονισμών για προϊόντα εξοπλισμού ενέργειας της GE Digital Energy Κωδικός δημοσίευσης GE: GET-8545 Copyright 2011 GE Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LP30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LP30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LP30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία με μια ποιότητα επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση συμβόλων/ Οδηγίες ασφαλείας..... 3 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων.................

Διαβάστε περισσότερα

User guide User guide Ελληνικά

User guide User guide Ελληνικά User guide Ελληνικά ΕΛΛΗΝΙΚΆ Καλωσορίσατε Οι συσκευές AirSense 10 AutoSet και AirSense 10 Elite είναι υψηλής ποιότητας συσκευές αυτόματης προσαρμογής της πίεσης και συσκευές συνεχούς θετικής πίεσης αεραγωγού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε κινδύνους λόγω αστάθειας, η τοποθέτηση και στερέωση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Leica DM500, DM500 B Εγχειρίδιο

Leica DM500, DM500 B Εγχειρίδιο Leica DM500, DM500 B Εγχειρίδιο Επισκόπηση κεφαλαίων Κανονισμοί ασφαλείας 4 Το Leica DM500, DM500 B 15 Ετοιμαστείτε! 18 Έτοιμοι για λειτουργία! 25 Ξεκινήστε! 34 Φροντίδα του μικροσκοπίου 36 Διαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα