ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Το EOLO της εταιρίας CA-MI Ιταλίας αποτελεί έναν ηλεκτροτροφοδοτούμενο νεφελοποιητή για θεραπεία με αεροζόλ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Το EOLO της εταιρίας CA-MI Ιταλίας αποτελεί έναν ηλεκτροτροφοδοτούμενο νεφελοποιητή για θεραπεία με αεροζόλ."

Transcript

1 ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Τηλ.: Website: Το EOLO της εταιρίας CA-MI Ιταλίας αποτελεί έναν ηλεκτροτροφοδοτούμενο νεφελοποιητή για θεραπεία με αεροζόλ.

2

3 ΕΓΓΥΗΣΗ Η Εταιρία εγγυάται τα προϊόντα της για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς. Στο πλαίσιο αυτής της εγγύησης, η Εταιρία θα είναι υποχρεωμένη να επισκευάζει ή να αντικαθιστά χωρίς χρέωση τα προϊόντα ή μέρη αυτών, έπειτα από επαλήθευση που λαμβάνει χώρα στο Εργοστάσιό μας, ή στο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Υπηρεσιών μας, από την Τεχνική Υπηρεσία, και τα οποία αποδεικνύεται ότι είναι ελαττωματικά. Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από περιγραφή του ελαττώματος. Η εγγύηση, εξαιρουμένης της ευθύνης για άμεσες ή έμμεσες ζημίες, περιορίζεται ωστόσο σε μεμονωμένα ελαττώματα υλικού ή κατασκευής προϊόντος και σταματά να ισχύει όταν η συσκευή αποδεικνύεται ότι έχει αποσυναρμολογηθεί, έχει δεχθεί εξωτερική παρέμβαση ή έχει επισκευαστεί εκτός του Εργοστασίου ή εκτός του Εξουσιοδοτημένου κέντρου Υπηρεσιών. Το αγαθό ταξιδεύει πάντοτε με ρίσκο και ευθύνη επικινδυνότητας του αγοραστή, χωρίς καμία ευθύνη να βαρύνει την Εταιρία όσον αφορά ζημίες που έχουν προκληθεί από τη μεταφορά ή ενδεχόμενη λαθεμένη επίδοση από τον μεταφορέα. ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ ΑΝ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Τύπος συσκευής : Παρτίδα : Αριθμός σειράς : Ημερομηνία Αγοράς : Εξουσιοδοτημένος Έμπορος : Οδός Περιοχή Αγορασμένο από : Οδός Περιοχή Περιγραφή ελαττώματος : 12 Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για εύκολη μεταφορά και χειρισμό και συνιστάται για χορήγηση (μέσω νεφελοποίησης) αντιβιοτικών και βρογχοδιασταλτικών φαρμάκων. Το πλαστικό σώμα υψηλής θερμικής μόνωσης συμμορφώνεται με τους Ευρωπαϊκούς Κανόνες Ασφαλείας. Η ιατροτεχνολογική συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για συνεχής λειτουργία. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΘΕΙ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΊΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Με το άνοιγμα της συσκευασίας, ελέγξτε την ακεραιότητα της συσκευασίας, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην παρουσίαση ζημίας στα πλαστικά μέρη, η οποία ενδέχεται να αφήσει εκτεθειμένα εσωτερικά ενεργά τμήματα και επίσης να προκαλέσει τη θραύση και / ή την αποφλοίωση του καλωδίου παροχής ηλεκτρικής ισχύος. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα πρέπει να συνδέσετε το βύσμα στην πρίζα. Θα πρέπει να διεξάγετε αυτούς τους ελέγχους πριν από κάθε χρήση. 2. πριν συνδέσετε τη συσκευή θα πρέπει πάντα να ελέγχετε ότι τα ενδεικνυόμενα ηλεκτρονικά δεδομένα στην επισήμανση δεδομένων και ο τύπος του βύσματος που χρησιμοποιείται, αντιστοιχούν σε αυτά του ηλεκτρικού δικτύου στο οποίο πρόκειται να συνδεθεί. 3. εάν το βύσμα που παρέχεται με τη συσκευή είναι ασύμβατο με την πρίζα του ηλεκτρικού δικτύου, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό για την αντικατάσταση του βύσματος με έναν κατάλληλο τύπο. Η χρήση απλών ή πολλαπλών προσαρμογέων και / ή προσαρμογέων επέκτασης δεν ενδείκνυται σε γενικές γραμμές. Όποτε η χρήση τους θεωρείται απαραίτητη, να χρησιμοποιούνται σε συμμόρφωση με τους κανόνες ασφαλείας, ωστόσο θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε να μην υπερβαίνονται τα μέγιστα όρια παροχής ισχύος, τα οποία ενδείκνυνται στους προσαρμογής και στους προσαρμογής επέκτασης. 4. δεν πρέπει ποτέ να αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη εφόσον δεν είναι απαραίτητο, όταν δεν χρησιμοποιείται θα πρέπει να αποσυνδέετε το βύσμα από το κύριο δίκτυο τροφοδοσίας. 5. σεβαστείτε τους κανόνες ασφαλείας που καθορίζονται για ηλεκτρικές συσκευές και συγκεκριμένα: θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο αυθεντικά εξαρτήματα και παρελκόμενα που παρέχονται από τον κατασκευαστή για να είναι εγγυημένη η μέγιστη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της συσκευής. μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό. τοποθετείστε τη συσκευή σε επίπεδες σταθερές επιφάνειες. τοποθετείστε τη συσκευή κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην εμποδίζεται ο αέρας που εισάγεται από το πίσω μέρος. μην χρησιμοποιείται ποτέ τη συσκευή σε περιβάλλοντα τα οποία περιέχουν αναισθητικά μείγματα που είναι εύφλεκτα στον αέρα, οξυγόνο και οξείδιο του αζώτου. δεν θα πρέπει να εγγίζεται τη συσκευή με υγρά χέρια και θα πρέπει να εμποδίζετε πάντα την επαφή της συσκευής με υγρά. 01

4 η χρήση αυτής της συσκευής από παιδιά και / ή αναρμόδια άτομα απαιτεί πάντα την προσεκτική επιτήρηση ενός ενηλίκου ο οποίος γνωρίζει πλήρως τις πνευματικές τους ικανότητες. η ιατροτεχνολογική συσκευή, και πάνω απ όλα ο νεφελοποιητής, θα πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά καθώς περιέχει μικρά εξαρτήματα τα οποία μπορούν να καταπιούν. μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στην υποδοχή παροχής ισχύος εφόσον δεν χρησιμοποιείται. μην τραβάτε το καλώδιο της παροχής ισχύος για να αποσυνδέσετε το βύσμα, θα πρέπει να αφαιρέσετε σωστά το βύσμα από την πρίζα. διατηρείστε και χρησιμοποιείστε την ιατροτεχνολογική συσκευή σε περιβάλλοντα προστατευόμενα από ατμοσφαιρικούς παράγοντες και σε απόσταση από πηγές θερμότητας. Για επιδιορθώσεις, επικοινωνήστε αποκλειστικά με την τεχνική υπηρεσία της εταιρίας και ζητείστε να γίνει χρήση αυθεντικών ανταλλακτικών. Αποτυχία συμμόρφωσης με τα παραπάνω ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της συσκευής. 6. η συγκεκριμένη ιατροτεχνολογική συσκευή θα πρέπει να προορίζεται αποκλειστικά για τη χρήση για την οποία έχει σχεδιαστεί και περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Θα πρέπει επομένως να χρησιμοποιείται ως σύστημα θεραπείας με αεροζόλ. Κάθε διαφορετική χρήση θα πρέπει να θεωρείται εσφαλμένη και επομένως επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ζημίες που προκαλούνται από ακατάλληλη και / ή εσφαλμένη χρήση ή σε περίπτωση που η συσκευή χρησιμοποιείται σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που δεν συνάδουν με τους ισχύοντες κανονισμούς. 7. θα πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερες προφυλάξεις όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Η ιατροτεχνολογική συσκευή θα πρέπει να εγκαθίσταται και να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται με τα συνοδευτικά έγγραφα. 8. ορισμένα εξαρτήματα της συσκευής είναι αρκετά μικρά έτσι ώστε να υφίσταται θέμα καταπόσεως από παιδιά: επομένως διατηρείστε τη συσκευή μακριά από παιδιά. 9. κανένα από τα ηλεκτρικά ή μηχανικά μέρη δεν έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιδιορθώνεται από πελάτες ή τελικούς χρήστες. Μην ανοίγεται τη συσκευή, μην κακομεταχειρίζεστε τα ηλεκτρικά / μηχανικά μέρη. Να καλείτε πάντοτε την τεχνική βοήθεια της CA.MI. 10. η χρήση της συσκευής σε περιβαντολλογικές συνθήκες διαφορετικές από εκείνες που καθορίζονται στο εν λόγω εγχειρίδιο ενδέχεται να βλάψει σοβαρά την ασφάλεια και τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτής. 11. θυμηθείτε να: χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο με φάρμακα συνταγογραφημένα από τον ιατρό σας. συνεχίζετε τη θεραπεία μόνο με τη χρήση του παρελκόμενου που καθορίζεται από τον ιατρό ανάλογα με την παθολογία Η Εταιρία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχαίες ή έμμεσες ζημίες σε περίπτωση τροποποίησης, επισκευής χωρίς εξουσιοδότηση ή σε περίπτωση φθοράς οποιουδήποτε εξαρτήματός της λόγω ατυχήματος ή κακής χρήσεως. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο νεφελοποιητής EOLO δεν χρειάζεται συντήρηση ή λίπανση. Είναι απαραίτητο να ελέγχετε τη συσκευή και τη λειτουργία της πριν από κάθε χρήση. Βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία της και ελέγξτε πάντα την ακεραιότητα των πλαστικών μερών και του καλωδίου τροφοδοσίας, πιθανόν να έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια προηγούμενης χρήσης. Συνδέστε το καλώδιο με το δίκτυο ηλεκτροδότησης και γυρίστε το διακόπτη σε θέση λειτουργίας. Καλύψτε το ακροστόμιο του συμπιεστή με ένα δάκτυλο και επαληθέψτε ότι δεν υπάρχουν έντονοι θόρυβοι, οι οποίοι μπορούν να υποδείξουν κακή λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι ο ψεκαστήρας δεν έχει καταστραφεί κατά τη διάρκεια προηγούμενης χρήσης (απομακρύνθηκε απότομα ή χτυπήθηκε). Προστατευτική ασφάλεια (F 1.6 A 250V) η οποία δεν είναι προσιτή εξωτερικά προστατεύει τη συσκευή. Για αντικατάσταση της ασφάλειας, παρακαλώ απευθυνθείτε στο τεχνικό προσωπικό του κατασκευαστή. Η Εταιρία θα παράσχει κατόπιν αιτήσεως ηλεκτρικά διαγράμματα, κατάλογο εξαρτημάτων, περιγραφή, οδηγίες εγκατάστασης και κάθε άλλη πληροφορία η οποία μπορεί να βοηθήσει το προσωπικό τεχνικής βοηθείας στην επιδιόρθωση του προϊόντος. Τύπος προβλήματος Αιτία Λύση 1. Χαμηλή ροή Νεφελοποίησης Μπλοκαρισμένη Δεξαμενή Νεφελοποιητή 2. Χαμηλή ροή Νεφελοποίησης Μπλοκαρισμένη Δεξαμενή Νεφελοποιητή 3. Απουσία Νεφελοποίησης Μπλοκαρισμένη Δεξαμενή Νεφελοποιητή Καθαρίστε και απολυμάνετε τη δεξαμενή του νεφελοποιητή σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσεως Εάν ο καθαρισμός δεν ήταν επιτυχής αλλάξτε το δοχείο Ελέγξτε εάν ο νεφελοποιητής περιέχει φαρμακευτική αγωγή Βεβαιωθείτε ότι ο νεφελοποιητής δεν είναι μπλοκαρισμένος Ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ της θύρας εξαερισμού του συμπιεστή και των εξαρτημάτων 4. Αργή ροή Νεφελοποίησης Φάρμακο υψηλής πυκνότητας Διαλύστε το φάρμακο σε φυσιολογικό ορό 5. Θορυβώδης Συσκευή Εκτεταμένη χρήση Καλέστε τον έμπορο ή τον κατασκευαστή Σφάλμα Καμία λύση με τις προηγούμενες δράσεις Καλέστε τον έμπορο ή τον κατασκευαστή Εάν η μονάδα νεφελοποιητή δεν λειτουργεί σωστά έπειτα από την εφαρμογή των παραπάνω δράσεων, προτείνουμε νε επικοινωνήσετε με την τεχνική υπηρεσία της εταιρίας. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ Η ΚΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ. Η ΕΤΑΙΡΊΑ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΑΝ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ, ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΕ ΕΧΕΙ ΔΕΧΘΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2002/96/EC: ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ / ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ MDD 93/42/EEC (ΚΑΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ) ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ 02 11

5 ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ HI-FLO KIT (Νεφελοποιητής HI-FLO, Μάσκα Ενηλίκων, Παιδιατρική Μάσκα, Σωλήνας Αέρα και Ακροστόμιο, Εξάρτημα Ρινικής Προσαρμογής) Φίλτρο Αέρα (+n 1 Ανταλλακτικό) 1- Σωλήνας Αέρα 2- Δεξαμενή Νεφελοποιητή 3- Ακροφύσιο Νεφελοποίησησης 4- Καπάκι Νεφελοποιητή 5- Ακροστόμιο 6- Μάσκα Ενηλίκων 7- Παιδιατρική Μάσκα 8- Εξάρτημα Ρινικής Προσαρμογής Για κάθε ασθενή ξεχωριστά συνιστάται η χρήση του νεφελοποιητή για 6 μήνες ή για μέγιστο όριο120 θεραπειών. Ο νεφελοποιητής θα πρέπει να αντικαθίσταται έπειτα από μακρά περίοδο αδράνειας, σε περίπτωση που εμφανίζει παραμορφώσεις ή σπασίματα, ή εάν το ακροφύσιο του νεφελοποιητή έχει μπλοκαριστεί λόγω ξηρού φαρμάκου, σκόνης, κλπ. Να χρησιμοποιείται μονάχα ο αυθεντικός νεφελοποιητής που παρέχεται από την εταιρία μαζί με την συσκευή. Να χρησιμοποιείτε το εξάρτημα ρινικής προσαρμογής μόνο εάν υπάρχει ρητή υπόδειξη του ιατρού σας και να προσέχετε να μην εισάγετε ΠΟΤΕ τη ρινική διακλάδωση στο εσωτερικό της μύτης, αλλά να την φέρνετε όσο το δυνατόν πιο κοντά. Το φίλτρο αέρα θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 25 ώρες λειτουργίας ή όταν προκύπτει ότι είναι ιδιαίτερα φθαρμένο. Για αντικατάσταση, σηκώστε το φίλτρο και αντικαταστήσετε το με ένα καινούργιο. Να χρησιμοποιείτε μόνο το αυθεντικό φίλτρο της εταιρία. Στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του το προϊόν δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά λύματα. Θα πρέπει να παραδίδεται στα σχετικά ξεχωριστά κέντρα αποκομιδής απορριμμάτων που έχουν διαμορφωθεί από τις δημοτικές υπηρεσίες, ή σε εμπόρους λιανικής που υποστηρίζουν αυτή την υπηρεσία. Η ξεχωριστή διάθεση του προϊόντος εμποδίζει πιθανές αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την υγεία, οι οποίες προκαλούνται λόγω ανεπαρκούς διάθεσης. Επιτρέπει επίσης την αξιοποίηση των υλικών εκ των οποίων γίνεται η επεξεργασία για την επίτευξη σημαντικού ποσοστού εξοικονόμησης ενέργειας και πόρων. Για να τονιστεί η υποχρέωση ξεχωριστής διάθεσης των ηλεκτροιατρικών συσκευών, στο προϊόν εφάπτεται το σήμα του διαγραμμένου κινητού κάδου απορριμμάτων. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ, Η ΕΤΑΙΡΊΑ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ. ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕΒΑΣΤΟΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ. Κάθε όργανο που επιστρέφεται θα υπόκειται σε υγειονομικό έλεγχο πριν να επισκευαστεί. Εάν η εταιρία βρίσκει ότι το όργανο δεν είναι κατάλληλο προς επισκευήν λόγω καθαρών σημαδιών εσωτερικής η εξωτερικής μόλυνση, θα επιστρέφεται στον πελάτη με επισήμανση ΜΗ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΟ, ακολουθούμενο από μια επεξηγηματική επιστολή. Η εταιρία θα αποφασίσει εάν η μόλυνση οφείλεται σε κακή λειτουργία ή κακομεταχείριση. Εάν η μόλυνση οφείλεται σε κακή λειτουργία, η εταιρία θα αντικαταστήσει το όργανο, μονάχα εάν συνοδεύεται από την ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ και την ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.Η εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για μολυσμένα εξαρτήματα, θα αντικαθίστανται με έξοδα του πελάτη. Για αυτό το λόγο είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να απολυμαίνονται προσεκτικά τα εξωτερικά μέρη του οργάνου και των εξαρτημάτων με ένα κομμάτι ύφασμα διαποτισμένο με μετουσιωμένη αλκοόλη ή υποχλωριώδη διαλύματα. Τοποθετείστε το όργανο και τα εξαρτήματα σε μια τσάντα με ένδειξη απολύμανσης. Ζητούμε επίσης να καθορίσετε το είδος σφάλματος, με σκοπό την επιτάχυνση των διορθωτικών διαδικασιών. Για αυτόν το σκοπό, παρακαλείσθε να διαβάσετε τις οδηγίες προσεκτικά έτσι ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενο ζημίας του εξοπλισμού μέσω εσφαλμένης χρήσης. Πρέπει πάντα να επισημαίνετε κάθε σφάλμα που συναντάτε, έτσι ώστε η εταιρία να δύναται να καθορίσει το κατά πόσον εμπίπτει στην κατηγορία των σφαλμάτων που καλύπτονται από την εγγύηση. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 10 03

6 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ (MDD 93/42/EEC) ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ ΤΙΜΗ NEB (με 4ml από 0.9% διάλυμα NaCl) Κατηγορία II Ιατροτεχνολογική Συσκευή EOLO 230V~ / 50Hz 170VA F 1 x 1.6A 250V 250 kpa (2.5 Bar) 14 l/min 110 kpa (1.1 Bar) 5 l/min a 110kPa 0.40 ml/min με 4ml από 0.9% διάλυμα NaCl MMAD 2.44 µm GSD 2.87 ΒΑΡΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΧΟΥ (μετρημένο ως προδιαγραφές του EN ) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (στους 40 C και 110% τάση λειτουργίας) ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ 1.65 Kg 148 x 223 x 124 (h) Σχεδόν. 55dB (A) Λειτουργία Χωρίς Παύση ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Θερμοκρασία δωματίου: C Ποσοστό υγρασίας δωματίου: 20 85% RH Ύψος: m s.l.m. 2ml 6ml Βγάλτε το καλώδιο παροχής ισχύος και εισάγετε το βύσμα στην πρίζα του ηλεκτρικού δικτύου. Σας συμβουλεύουμε να ξετυλίξετε ολόκληρο το καλώδιο παροχής ισχύος για να εμποδίσετε ενδεχόμενη επικίνδυνη υπερθέρμανση. Εάν το καλώδιο παροχής ισχύος είναι κατεστραμμένο και πρέπει να αντικατασταθεί επικοινωνήστε με την τεχνική υπηρεσία της εταιρίας Ανοίξτε το νεφελοποιητή 2 ξεβιδώνοντας το καπάκι Εισάγετε το χορηγούμενο από τοn ιατρό φάρμακο στον νεφελοποιητή Ξανακλείστε το νεφελοποιητή, βιδώνοντας πάλι το καπάκι Συνδέστε τον αεραγωγό 5 με το φρέαρ εξαγωγής αέρα 4 Συνδέστε το άλλο άκρο του αγωγού στη σύνδεση του κάτω μέρους του νεφελοποιητή Συνδέστε το επιθυμητό παρελκόμενο με το νεφελοποιητή: παιδιατρική μάσκα ή μάσκα ενηλίκων, επιστόμιο ή εξάρτημα ρινικής προσαρμογής Βεβαιωθείτε ότι υφίσταται το φίλτρο παροχής αέρα (6) Γυρίστε το διακόπτη στη θέση I για να αρχίσει η νεφελοποίηση Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας νεφελοποίησης, γυρίστε το διακόπτη στη θέση 0 και βγάλτε το βύσμα από την πρίζα Ξεπλύνετε το νεφελοποιητή και τα εξαρτήματά του σύμφωνα με τις υποδείξεις το κεφαλαίου καθαρισμού Τοποθετείστε το καλώδιο και τα εξαρτήματα εντός του κουτιού. Να χρησιμοποιείτε πάντα το νεφελοποιητή με πρόσωπο προς τα επάνω έτσι ώστε οι ουσίες και / ή τα φάρμακα να μην μπορούν να διαρρέουν από το νεφελοποιητή κατά την φυσιολογική χρήση. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Θερμοκρασία δωματίου: C Ποσοστό υγρασίας δωματίου: 10 95% RH ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΠΟΤΕ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΣΗ ΜΗΝ ΦΕΡΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΣΕ ΚΛΙΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ

7 Απώλεια τάσεως, ταχείες διακοπές και μεταβολές τάσεως Loss of voltage, IEC/EN Μαγνητικό πεδίο IEC/EN Αντοχή IEC/EN %UT για κύκλο %UT για κύκλο 05 70%UT για κύκλο 25 <5%UT για 5 sec Η ποιότητα ισχύος του ηλεκτρικού δικτύου θα πρέπει να είναι αυτή ενός τυπικού εμπορικού περιβάλλοντος ή νοσοκομείου. Εάν ο χρήστης του αεροζόλ EOLO απαιτεί τη συνεχή λειτουργία της συσκευής, συνίσταται η χρήση μια μονάδας συνεχούς παροχής. 3A/m Η συχνότητα ισχύος μαγνητικού πεδίου θα πρέπει να μετράται στον επικείμενο τόπο εγκατάστασης για να διασφαλιστεί ότι είναι επαρκώς χαμηλή. 3Vrms 150kHz έως - 80MHz (για συσκευές που δεν διαθέτουν υποστήριξη εφόρου ζωής) MMAD = Mass Median Αεροδυναμική Διάμετρος GSD = Γεωμετρική Τυπική Απόκλιση ΣΥΜΒΟΛΑ CUT OFF (um) Μόνωση Εξοπλισμού Κατηγορίας Class II Σήμανση CE σε συμμόρφωση με την οδηγία της ΕΚ 93/42/EEC και μεταγενέστερες αλλαγές Προσοχή, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης consult the instruction manual Να Διατηρείτε σε δροσερό και στεγνό μέρος Εφαρμοζόμενη Ακτινοβολία IEC/EN V/m 80MHz to 2.5 GHz (για συσκευές που δεν διαθέτουν εξοπλισμό εφόρου ζωής) - Θερμοκρασία συντήρησης : C Εξοπλισμός τύπου Β Σημειώστε ότι η UT είναι η τιμή της τάσης ηλεκτροπαροχής Ασφάλεια 08 ~ Εναλλασσόμενο Ρεύμα Hz I O Συχνότητα Δικτύου ON OFF 05

8 ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Χρησιμοποιείστε ένα στεγνό μαλακό κομμάτι ύφασμα σκληρής επιφανείας ή όχι χωρίς διαλυτικά καθαριστικά. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΕΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΒΥΣΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Προχωρήστε ακολούθως για την απολύμανση των εξαρτημάτων: 1. Γυρίστε το επάνω μέρος του νεφελοποιητή κατά φορά ανάστροφη προς τους δείκτες του ρολογιού. 2. Αποσυνδέστε τον εσωτερικό αγωγό στη βάση του νεφελοποιτή με τη χρήση των δακτύλων σας. 3. Χρησιμοποιείστε μετουσιωμένη αλκοόλη ή ένα διάλυμα υποχλωριώδους βάσεως, που βρίσκεται εύκολα στο φαρμακείο, για τον καθαρισμό των εξαρτημάτων. 4. Μετά τη χρήση της συσκευής, αποσυναρμολογείστε το νεφελοποιητή και καθαρίστε όλα τα μέρη σε ζεστό νερό, ξεπλύνετέ τον προσεκτικά, απομακρύνετε το επιπλέον νερό με τη χρήση ενός μαλακού κομματιού υφάσματος και αφήστε τον να στεγνώσει σε καθαρή περιοχή. Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές Εκπομπές Tο αεροζόλ EOLO προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. Οι πελάτες ή ο χρήστης του αεροζόλ EOLO θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιου είδους περιβάλλον. Δοκιμή Εκπομπών Συμμόρφωση Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον οδηγίες Ακτινοβολημένο / Εκπομπές εξ αγωγιμότητας CISPR11 Ακτινοβολημένο / Εκπομπές εξ αγωγιμότητας CISPR11 Αρμονικές εκπομπές IEC/EN Διακυμάνσεις τάσης / Εκπομπές με τρεμόσβησμα IEC/EN Ομάδα 1 Το αεροζόλ EOLO χρησιμοποιεί ενέργεια RF μόνο για την εσωτερική του λειτουργία. Επομένως, οι εκπομπές RF που έχει είναι πολύ χαμηλές και δεν προκαλούν παρεμβολές όταν είναι κοντά σε οποιαδήποτε Ηλεκτρονική συσκευή. Κατηγορία [B] Το αεροζόλ EOLO μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα περιβάλλοντα, Κατηγορία [A] συμπεριλαμβανομένων οικιακών και αυτών που συνδέονται Συμμόρφωση απ ευθείας στο δημόσιο δίκτυο διανομής το οποίο τροφοδοτεί με ισχύ περιβάλλοντα που χρησιμοποιούνται για οικιακά πεδία εφαρμογής. Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές Εκπομπές Tο αεροζόλ EOLO προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. Οι πελάτες ή ο χρήστης του αεροζόλ EOLO θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιου είδους περιβάλλον. Δοκιμή Αντοχής Συμμόρφωση Ηλεκτρομαγνητικά περιβάλλοντα οδηγίες Ηλεκτροστατική εκκένωση (ESD) IEC/EN ± 6kV κατά την επαφή ± 8kV στην ατμόσφαιρα Το δάπεδο θα πρέπει να είναι από ξύλο, σκυρόδεμα, ή κεραμικά πλακάκια. Εάν το δάπεδο καλύπτεται από συνθετικό υλικό, η σχετική υγρασία θα πρέπει να είναι 30%. ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΒΡΑΣΜΟΥ Η ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ Έπειτα από κάθε θεραπεία καθαρίστε επιμελώς κάθε εξάρτημα του νεφελοποιητή (εκτός του αγωγού αέρα) απομακρύνοντας τα υπολείμματα της φαρμακευτικής αγωγής ή πιθανές προσμίξεις. Καθαρίστε όλα τα μέρη σε ζεστό νερό. Ξεπλύνετε επιμελώς και βεβαιωθείτε ότι όλα τα ιζήματα ξεπλύθηκαν και αφέθηκαν να στεγνώσουν. 06 Ταχεία ηλεκτρική μετάβαση / ριπή IEC/EN Υπέρταση IEC/EN Απώλεια τάσεως, ταχείες διακοπές και μεταβολές τάσεως Loss of voltage, IEC/EN ± 2kV παροχή ισχύος Η ποιότητα ισχύος του ηλεκτρικού δικτύου θα πρέπει να είναι αυτή ενός τυπικού εμπορικού περιβάλλοντος ή νοσοκομείου ± 1kV διαφορικός τρόπος Η ποιότητα ισχύος του ηλεκτρικού δικτύου θα πρέπει να είναι αυτή ενός τυπικού εμπορικού περιβάλλοντος ή νοσοκομείου 5%UT για κύκλο %UT για κύκλο 05 70%UT για κύκλο 25 <5%UT για 5 sec Η ποιότητα ισχύος του ηλεκτρικού δικτύου θα πρέπει να είναι αυτή ενός τυπικού εμπορικού περιβάλλοντος ή νοσοκομείου. Εάν ο χρήστης του αεροζόλ EOLO απαιτεί τη συνεχή λειτουργία της συσκευής, συνίσταται η χρήση μια μονάδας συνεχούς παροχής. 07

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ο EOLO είναι ένας ηλεκτροτροφοδοτούμενος νεφελοποιητής για θεραπεία με αεροζόλ. Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για εύκολη μεταφορά και χειρισμό και συνιστάται για χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Συμπιεστής Νεφελοποιητής

Συμπιεστής Νεφελοποιητής ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Συμπιεστής Νεφελοποιητής Τηλ.: 210 29.23.783 Website: http://anorthosis.com.gr ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 1. Η εταιρεία μας σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας της συσκευής για χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

PD 625 ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PD 625 ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Puredry ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PUREDRY HELLAS 2015, PD-GR Σας ευχαριστούμε για την αγορά του καινοτόμου Puredry Μίνι Αφυγραντήρα. Σάς ευχόμαστε πολλά χρόνια υγιεινού καθαρού αέρα

Διαβάστε περισσότερα

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533 Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533-1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. 1. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

Ικανοποιούν τις προδιαγραφές Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας και Ασφάλειας που προβλέπονται από τις Οδηγίες: 89/336/CEE της 3 Μαΐου1989 με

Ικανοποιούν τις προδιαγραφές Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας και Ασφάλειας που προβλέπονται από τις Οδηγίες: 89/336/CEE της 3 Μαΐου1989 με Ικανοποιούν τις προδιαγραφές Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας και Ασφάλειας που προβλέπονται από τις Οδηγίες: 89/336/CEE της 3 Μαΐου1989 με μεταγενέστερες τροποποιήσεις (Οδηγία 92/31/CEE της 28 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ SALTER AIRE Plus

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ SALTER AIRE Plus Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ SALTER AIRE Plus ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2 1 0 9 5 7 5 3 5 8 Οδηγίες Χρήσης για τον φορητό Νεφελοποιητή SALTER AIRE Plus ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύµφωνα µε τον νόµο (Η.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών Oδηγίες χρήσεως Σεσουάρ μαλλιών GR 8 1 7 6 2 3 4 5 2 GR Σεσουάρ μαλλιών Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται μόνο με γειωμένη πρίζα, εγκατεστημένη σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 3 Περιγραφή συσκευής A Πέλµα σκουπίσµατος B Τηλεσκοπικός σωλήνας C Εύκαµπτος σωλήνας D Ρυθµιστής αέρα E Άνω άκρο εύκαµπτου σωλήνα F Μπουτόν αυτόµατης περιτύλιξης

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ Αναθ. 6 της 07.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τηλ. +39 0521 637133 + 39 0521 631138 - Φαξ. +39 0521 639041 export@ca-mi.it vendite@ca-mi.it www.ca-mi.it 2 Το EOLO είναι ένα σύστημα νεφελοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1154. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1154. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Οδηγίες χρήσης Μοντέλο: VC1154 Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Σελ. 1 από 7 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή.

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Αποχυμωτής R-434 Rohnson Οδηγίες χρήσης Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Περιγραφή Συσκευής 1. Πιεστήρας 2.Διαφανές κάλυμμα 3. Φίλτρο αποχύμωσης 4. Βάση φίλτρου

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-835 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση BLENDER Οδηγίες χρήσης Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση Σημαντικές οδηγίες προφύλαξης Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προιόντα μας. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Ⅰ. Παρουσίαση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ST09 ST09A Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Η συσκευή είναι κατασκευασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: MFT-16218 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία. Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία. Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ - ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ UHΒ-831

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ - ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ UHΒ-831 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ - ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ UHΒ-831 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση. Φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση. Παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Ανεμιστήρας στήλη 40 Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF-16219 Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Περιεχόμενα Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Περιγραφή μερών Οδηγίες συναρμολόγησης Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥMΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΗΛΕΚ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ) Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως υπόστρωμα και για την πρόληψη ζαρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Σκούπα R-137 ROHNSON Οδηγίες Χρήσης

Ηλεκτρική Σκούπα R-137 ROHNSON Οδηγίες Χρήσης Ηλεκτρική Σκούπα R-137 ROHNSON Οδηγίες Χρήσης - 1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει πάντα να ακολουθείται τις βασικές προφυλάξεις καθώς και να τηρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Mίνι Ανεμιστήρας 4 USB & Μπαταρίας ΜΟΝΤΕΛΑ: UUF-662 / UUF-663 DC 1,5W

Mίνι Ανεμιστήρας 4 USB & Μπαταρίας ΜΟΝΤΕΛΑ: UUF-662 / UUF-663 DC 1,5W Mίνι Ανεμιστήρας 4 USB & Μπαταρίας ΜΟΝΤΕΛΑ: UUF-662 / UUF-663 DC 1,5W Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome AD420 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 3 2 Το δικό σας ηχείο σύνδεσης 4 Εισαγωγή 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

Hairdryer HP4993 HP4992 HP4991 HP4990. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης

Hairdryer HP4993 HP4992 HP4991 HP4990. Register your product and get support at  Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4993 HP4992 HP4991 HP4990 Εγχειρίδιο χρήσης e f g d h b a c i j k Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη

Διαβάστε περισσότερα

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις.

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις. 1 2 3 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν ώστε να αποφευχθεί τυχόν ζημιά ή επικίνδυνες καταστάσεις. Κάθε χρήση του προϊόντος εκτός των Panels PM προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΨΗΛΩΝ ΠΙΔΟΣΕΩΝ Διαβάστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες Μοντέλο: PDM-9042 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας 1. Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. 2. Για να προστατευτείτε από τον

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά ΦΡΑΠΙΕΡΑ Με ρυθμιζόμενο ύψος Μοντέλο: CM-6058 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά Σημαντικές ειδοποιήσεις ΟΔΗΓΙΕΣ 1. Για να αποφύγετε τραυματισμό από κακή χρήση, διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-840 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: SB8151

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: SB8151 ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: SB8151 Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

MANUALE PER L'USO-INSTRUCTION MANUAL-NOTICE D'EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG-MANUAL DE USO-ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΗΣΤΏΝ

MANUALE PER L'USO-INSTRUCTION MANUAL-NOTICE D'EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG-MANUAL DE USO-ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΗΣΤΏΝ NARCISO 12 NARCISO 16 NARCISO 20 NARCISO 24 MANUALE PER L'USO-INSTRUCTION MANUAL-NOTICE D'EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG-MANUAL DE USO-ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΗΣΤΏΝ DEUMIFICATORE-DEHUMIDIFIER-DESHUMIDIFICATEUR LUFTENTFEUCHTER

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες Model No.: THEO51203 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση της ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Νεφελοποιητής Πιστονιού

Νεφελοποιητής Πιστονιού Νεφελοποιητής Πιστονιού Αναθ. 5 της 18.01.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τηλ. +39 0521 637133 + 39 0521 631138 - Φαξ. +39 0521 639041 export@ca-mi.it vendite@ca-mi.it www.ca-mi.it Το MIKO είναι ένα σύστημα νεφελοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης. Μοντέλα: MFS / MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης. Μοντέλα: MFS / MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης Μοντέλα: MFS-16216 / MFS-16217 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά 1 ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων!

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων! BeoLab 8002 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση των ηχείων όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει κόκκινη,

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση. AD200. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση.  AD200. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome AD200 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 2 2 Το ηχείο σύνδεσης 3 Εισαγωγή 3 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

SCLAK Η εξυπνότερη και ασφαλέστερη είσοδος

SCLAK Η εξυπνότερη και ασφαλέστερη είσοδος SCLAK Η εξυπνότερη και ασφαλέστερη είσοδος ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ εκδ. 1.2 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 3. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ 5. STANDARD 6. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

/AC. GM-166

/AC. GM-166 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙ Α ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ GM 166 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο αµπεροτσιµπίδα µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-832 Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προιόντος. Η κάθε συσκευή έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: SVC9702 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Σημάνσεις Ασφαλείας: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Ελληνικά Σελίδα AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 S8 & S8 Series II VPAP Series III 10-12 AirSense 10 AirCurve

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16" 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16" 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα σιδερώματος με βάση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RL-DBST-1000

Σύστημα σιδερώματος με βάση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RL-DBST-1000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RL- Παρακαλώ πριν τη χρήση διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες χρήσης προσεκτικά και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Οδηγίες Ασφαλείας Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

Hairdryer. Register your product and get support at HP4829/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Hairdryer.  Register your product and get support at HP4829/00. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4829/00 EL Εγχειρίδιο χρήσης c d b e g a f Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Hairdryer. Register your product and get support at HP4996/22. Εγχειρίδιο χρήσης

Hairdryer.  Register your product and get support at HP4996/22. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4996/22 EL Εγχειρίδιο χρήσης d c b e f g h a i Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων οδηγίες κεραμικού μπολ Πίνακας περιεχομένων Ασφάλεια του κεραμικού μπολ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 5 χρήση του Κεραμικού μπολ Τοποθέτηση του κεραμικού μπολ... 6 Αφαίρεση του κεραμικού μπολ... 7 Συμβουλές

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΒΔΟ-ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-578 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΡΑΒΔΟ-ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-578 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΒΔΟ-ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-578 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ A. Διακόπτης ρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης

Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960. Register your product and get support at  Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960 EL Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικός Ανεμιστήρας 16 Με Τηλεχειριστήριο ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-654

Μεταλλικός Ανεμιστήρας 16 Με Τηλεχειριστήριο ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-654 Μεταλλικός Ανεμιστήρας 16 Με Τηλεχειριστήριο ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-654 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: 1. Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης και κοιτάξτε προσεκτικά τις εικόνες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Προδιαγραφές: Μοντέλο: SIH1126 Λειτουργίες:

Διαβάστε περισσότερα

Straightener HP8330. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης

Straightener HP8330. Register your product and get support at  Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8330 EL Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες Χρήσεως στα Ελληνικά

Oδηγίες Χρήσεως στα Ελληνικά Oδηγίες Χρήσεως στα Ελληνικά Ηλεκτρική Κουζίνα 60E60V Μικτή ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ! 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at  Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP8650 HP8651 EL Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Manufactured under license of Daewoo International Corporation, Korea ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα