15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC003136820 2015-10-08"

Transcript

1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :47:45 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Ω497Λ1-06Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες : ιοικητήριο : Καλαµάτα : Τζίβα Φωτεινή Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Καλαµάτα, 8 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΜΕ ΚΩ ΙΚΟ CPV Έχοντας υπόψη: 1. Την αρ / ιακήρυξη Ανοικτού διεθνή Ηλεκτρονικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Μεσσηνίας, για τα σχολικά έτη , από την οποία προέκυψαν άγονα δροµολόγια. 2. Τις υπ αρίθµ. 1809/ , 1841/ & 1986/ Αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής, περί κατακύρωσης του πρακτικών της Επιτροπής ιαγωνισµού για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής-τεχνικών προσφορών και Οικονοµικών προσφορών του ιαγωνισµού και την κήρυξη των δροµολογίων: ΤΜΗΜΑ (ΟΤ-1 ΕΩΣ & ΟΤ-4), καθώς και περί έγκρισης προσφυγής σε διαδικασία ιαπραγµάτευσης για άγονα και τυχόν νέα δροµολόγια που δύναται να προκύψουν κατά τη διάρκεια του σχολ. έτους Τη µε αρ. Φ.Ε.Κ.108/ Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους και την εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ιαδικασία ιαπραγµάτευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 25 παρ. 1α του Π.. 60/2007 και σε εφαρµογή του άρθρου 2 περ. 2 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ.108/ ) και σύµφωνα µε την αρ /2015 ιακήρυξη Ανοικτού διεθνή Ηλεκτρονικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Μεσσηνίας, για τα σχολικά έτη Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η ηµέρα Τετάρτη και ώρα µ.µ. Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των ,47 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και δικαιωµάτων προαίρεσης και αφορά στα δροµολόγια όπως περιγράφονται αναλυτικά στο συνηµµένο παράρτηµα Α της παρούσας, τα οποία κηρύχθηκαν άγονα µε την αρ.1986/ απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. Η διαπραγµάτευση θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ) µέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήµατος, κατόπιν δηµοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης συµµετοχής στο ικτυακό τόπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου Καλούµε όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τα κριτήρια για υποβολή προσφοράς να συµµετέχουν στην παρούσας διαδικασία διαπραγµάτευσης για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση των δροµολογίων αυτών. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η σχετική πρόσκληση, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ120/Α/ ), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/ (ΦΕΚ 2677/Β/ ) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)» και το Π..60/2007. Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν προσφορά κανονικά επί ποινή αποκλεισµού, υποβάλλοντας δικαιολογητικά συµµετοχής τεχνική προσφορά και οικονοµική προσφορά ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος1 µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (υπο)φακέλου «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική προσφορά» Α. Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική προσφορά» οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, σε µορφή αρχείου pdf σύµφωνα µε το Ν.4155/2013 και το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ. Η.Σ) τα ακόλουθα κατά περίπτωση ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ : 1 (υπο)φάκελος= κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα σελ.1 από 6

2 1. Εγγύηση συµµετοχής (κατά το άρθρο 157 του Ν.4281/2014 σε συνδυασµό µε το αρθρο 25 του Π.. 118/2007 όπως ισχύει) στο διαγωνισµό που εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος, σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α., υπολογιζόµενου επί του συνολικού προϋπολογισµού του τµήµατος ή των τµηµάτων για το οποίο ή για τα οποία υποβάλλει προσφορά, συµπεριλαµβανοµένου και των δικαιωµάτων προαίρεσης. (Το ποσό της εγγύησης συµµετοχής ορίζεται στο Παράρτηµα Α της παρούσας). 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: i. Θα αναγράφονται: α) τα στοιχεία του διαγωνισµού όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, β) Το Τµήµα στο οποίο συµµετέχουν για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά, (χωρίς την προσφερόµενη τιµή) προκειµένου να ελεγχθεί η εγγυητική επιστολή. ii. Θα δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: εν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, της δόλιας χρεοκοπίας, καθώς και για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. εν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Είναι εγγεγραµµένοι µε το ειδικό επάγγελµά τους, στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) (ή και) στο µητρώο του Επιµελητηρίου κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. εν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις, καθώς και υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. Αναλαµβάνουν την υποχρέωση, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της παρούσας, για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή/έντυπη προσκόµιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών κατά περίπτωση, τηρουµένων των όρων και των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 20 του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ). 3. Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά και σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης ψηφιακά υπογεγραµµένο, από το οποίο θα προκύπτει ότι δίνεται το δικαίωµα στον εκπρόσωπό τους να παραβρεθεί στο συγκεκριµένο διαγωνισµό, προσκοµίζοντας τα µεν φυσικά πρόσωπα εξουσιοδότηση, ψηφιακά υπογεγραµµένη, τα δε νοµικά πρόσωπα αντίγραφο πρακτικού ή απόφαση του αρµοδίου διοικητικού οργάνου του νοµικού προσώπου. Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, ψηφιακά, είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών. 4. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος νοµικού προσώπου, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του ή το καταστατικό-συµφωνητικό και των εγγράφων τροποποιήσεων του, από όπου θα προκύπτει η κατάθεσή τους στο Γ.Ε.ΜΗ., όταν τούτο απαιτείται. Επιπλέον, στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα (διαχειριστές) που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 5. Για συµµετοχή στο διαγωνισµό Ανωνύµων Εταιρειών (για τις ανώνυµες εταιρείες που αυτό απαιτείται) αναγκαία προϋπόθεση είναι η ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους µέχρι φυσικού προσώπου (άρθρο 8 παρ.4 του Ν. 3310/2005). Η συνδροµή της προϋπόθεσης αυτής αποδεικνύεται µε την προσκόµιση µαζί µε την προσφορά των εξής δικαιολογητικών: i. Πιστοποιητικού της αρµόδιας αρχής που εποπτεύει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, την εταιρεία, από την οποία προκύπτει ότι οι µετοχές της είναι ονοµαστικές, µε βάση το ισχύον καταστατικό της. ii. Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς (άρθρο 1 παρ.2 Π.. 82/96, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 109 του Ν. 2533/97). Σε περίπτωση που µέτοχοι Α.Ε. που συµµετέχει στο διαγωνισµό είναι άλλες Α.Ε., µε ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 1% απαιτείται και των εταιρειών αυτών οι µετοχές να είναι ονοµαστικές στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου και επίσης οι εταιρείες αυτές πρέπει να προσκοµίζουν τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών και για τις Α.Ε. µετόχους της Α.Ε. που λαµβάνει µέρος στο διαγωνισµό. Αν συµµετέχει στο διαγωνισµό εταιρεία άλλης νοµικής µορφής πλην των Α.Ε., στις οποίες συµµετέχουν ή κατέχουν εταιρικά µερίδια Ανώνυµες Εταιρείες µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο 1%, οι µετοχές πρέπει να είναι ονοµαστικές µέχρι φυσικού προσώπου (άρθρο 8 παρ. 1-3 του Ν. 3310/2005 και 8 παρ. 1 του Ν. 3414/2005). Σε περίπτωση µη υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών ή επί υποβολής µη νόµιµων ή ανεπίκαιρων [πέραν των τριάντα (30) ηµερών], η προσφορά αποκλείεται ως απαράδεκτη. Β. Στον ίδιο (υπό) φάκελο µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι: Η Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε µορφή pdf. σελ.2 από 6

3 ικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 1. Υπεύθυνη ήλωση, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: i. Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και της αρ /2015 διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση. ii. Εάν έχει ή όχι επιβληθεί η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.. 118/2007. Εάν η ποινή του αποκλεισµού επιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαµβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς µόνο για το χρονικό αυτό διάστηµα. iii. Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης. iv. ότι σε περίπτωση που αναδειχτεί µειοδότης θα προσκοµίσει το απόσπασµα ποινικού µητρώου για τους όλους τους οδηγούς των λεωφορείων ή των.χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ, Eιδ.µισθ., ειδ.µετ.), όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 10 της παρούσης. v. Ο αριθµός κυκλοφορίας των Λεωφορείων ή των.χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ, Eιδ.µισθ., ειδ.µετ.) που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση του κάθε δροµολογίου και ο αριθµός των θέσεων αυτών σύµφωνα µε την άδεια κυκλοφορίας έκαστου µε ανάλογη αντιστοίχηση. 2. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας των λεωφορείων, των.χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ, Eιδ.µισθ., ειδ.µετ.) που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση κάθε δροµολογίου. 3. Πρόσφατα φύλλα τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο., από τα οποία να προκύπτει ότι τα διατιθέµενα λεωφορεία ή τα.χ. επιβατικά (ΤΑΞΙ, Eιδ.µισθ., ειδ.µετ.) διασφαλίζουν την ασφαλή µεταφορά των µαθητών. 4. Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων. 5. Άδεια ή άδειες οδήγησης. 6. Στην περίπτωση που το λεωφορείο ή το.χ. επιβατικό (ΤΑΞΙ, Eιδ.µισθ., ειδ.µετ.) δεν είναι ιδιόκτητο, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη του λεωφορείου, του.χ. επιβατικού (ΤΑΞΙ, Eιδ.µισθ., ειδ.µετ.) θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, που να δηλώνει ότι παραχωρεί το όχηµα του στον υποψήφιο ανάδοχο, για τη µεταφορά µαθητών για όλη τη διάρκεια της σύµβασης και µέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής, καθώς και του σχετικού συµφωνητικού µίσθωσης, θεωρηµένο από την αρµόδια ΟΥ, το οποίο θα πρέπει να προσκοµίσει όταν και εάν κληθεί να υποβάλλει τα δικαιολογητικά, εάν πρόκειται να γίνει σε αυτόν η κατακύρωση. 7. Φωτοαντίγραφο της ειδικής άδειας οδήγησης για τους οδηγούς των.χ. επιβατικών αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ, Eιδ.µισθ., ειδ.µετ.) και φωτοαντίγραφο της Άδειας Οδικού Μεταφορέα για τους ιδιοκτήτες Λεωφορείων. ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία προσκοµίζονται από αυτόν και σε έντυπη µορφή, εντός της ίδιας ηµέρας ήτοι την ηµέρα Τετάρτη, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα στοιχεία του υποφακέλου «ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και τα οποία δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Η προσκόµιση σε έντυπη µορφή των ανωτέρω δικαιολογητικών, θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής, Π.Ε. Μεσσηνίας, ( /νση ιοικητικού-οικονοµικού, ιοικητήριο, Καλαµάτα), µε διαβιβαστικό, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα έγγραφα δικαιολογητικά. Αυτά θα είναι τοποθετηµένα µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα: Η Περιγραφή «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, Ο αριθµός της διακήρυξης και η επωνυµία της διακήρυξης, Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα. Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. σελ.3 από 6

4 Κατά την υποβολή της ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας της οικονοµικής προσφοράς στο ΕΣΗ ΗΣ, οι συµµετέχοντες καλούνται να συµπληρώσουν µόνο την τιµή µονάδος (χωρίς Φ.Π.Α.). Οι υπόλοιπες πληροφορίες (π.χ. ποσότητα, συνολική αξία, Φ.Π.Α.) προκύπτουν αυτοµάτως από το σύστηµα και εµφανίζονται στην εκτύπωση. Η προαναφερόµενη τιµή µονάδος που καλούνται να συµπληρώσουν οι συµµετέχοντες στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος, θα είναι η τιµή που θα προκύψει µετά την αφαίρεση του ακέραιου ποσοστού έκπτωσης που θα προσφέρουν από την Τιµή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα πρόσκληση (ενδεικτικό προϋπολογισµό Παράρτηµα Α στην στήλη µε περιγραφή «ηµερήσιο κόστος προϋπολογισµού») για κάθε οµάδα που προκηρύσσεται (και στο Υπόδειγµα της Οικονοµικής Προσφοράς Παράρτηµα Β στην στήλη µε περιγραφή «Ηµερήσιο Κόστος δροµολογίου Βάσει προϋπολογισµού»). Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε. Πέραν της ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας της οικονοµικής προσφοράς, αυτή (Οικονοµική προσφορά) πρέπει να συνταχθεί επί ποινή αποκλεισµού και κατά το Υπόδειγµα του Παραρτήµατος Β. Επειδή αυτή δεν αποτυπώνεται στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένο τα σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο της, κατά το υπόδειγµα, Οικονοµικής Προσφοράς, σε µορφή pdf. Για την προσφερόµενη τιµή ισχύουν τα όσα αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 14. Επισηµαίνεται ότι: Αναφορικά µε το θέµα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούµενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α 74/ ). Υποβαλλόµενα µε την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία pdf των απαιτούµενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους, εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους ή µη, εξετάζονται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α 74/ ). Επισηµαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την αρµόδια για το διαγωνισµό Υπηρεσία δειγµατοληπτικός έλεγχος, προκειµένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδροµή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. ιαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωµένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιµωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αµέσως. Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης Μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση των προσφορών ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ). Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη µορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγµατοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστηµα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους. Απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόµιση σε έντυπη µορφή στοιχεία, που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µετά την καθοριζόµενη προθεσµία, θεωρούνται εκπρόθεσµα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ αυτών την ένδειξη πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι διακόσιες πενήντα (250) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς των προσφορών µπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη τους και µε ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το παραπάνω προβλεπόµενο. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία εταιρείες ή ένωση προµηθευτών, ούτε να συµµετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που συµµετέχει στο ιαγωνισµό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός αν αποσυρθούν από τον ενδιαφερόµενο όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από µία µε την οποία θα συµµετέχει για λογαριασµό του. σελ.4 από 6

5 Οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των δροµολογίων του Τµήµατος, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο επισυναπτόµενο παράρτηµα και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η ηµέρα Πέµπτη. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η ηµέρα Τετάρτη και ώρα µ.µ. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στην αρ /2015 ιακήρυξη, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα πρόσκληση. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 14 η ηµέρα Τετάρτη και ώρα µ.µ. από την Επιτροπή ιαγωνισµού, που είναι πιστοποιηµένη από το σύστηµα για την αποσφράγιση και αξιολόγηση του σχετικού ιαγωνισµού. Αρχικά θα γίνει η αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά». Για όσες προσφορές κριθούν παραδεκτές, η Επιτροπή προχωρά αµέσως στην αποσφράγιση των ηλεκτρονικών οικονοµικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό, το οποίο αποστέλλεται στην Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου για έγκριση. Στη συνέχεια η Οικονοµική Επιτροπή έχει τη διακριτική ευχέρεια, λαµβάνοντας υπ όψιν αφενός το δηµόσιο συµφέρον, αφετέρου την απρόσκοπτη µεταφορά των µαθητών να ζητήσει από τους συµµετέχοντες την υποβολή νέων βελτιωµένων οικονοµικών προσφορών και να προσφύγει σε επόµενο ή επόµενους γύρους διαπραγµάτευσης. Οι νέες προσφορές υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. σε ηµεροµηνία η οποία θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα, µετά την αξιολόγηση των οποίων η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό, το οποίο αποστέλλει στην Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου για έγκριση. Όταν οι προσφορές θεωρηθούν συµφέρουσες θα γίνει από την Οικονοµική Επιτροπή η τελική ανάδειξη των αναδόχων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική ιακήρυξη. Η παρούσα Πρόσκληση, µαζί µε το συνηµµένο παράρτηµα καθώς και την αρ.31353/2015 ιακήρυξη, (που αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της) θα αναρτηθεί στο Ε.Σ.Η. Η.Σ. µέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήµατος καθώς και στο ιαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου Πληροφορίες σχετικά µε την παρούσα πρόσκληση δίνονται στο Τµήµα Προµηθειών της /νσης ιοικητικού-οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, ιοικητήριο Π.Ε. Μεσσηνίας, τηλ ή 414. Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ σελ.5 από 6

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΜΗΜΑ Α/Α Α/Α ΣΥΜΒΑ ΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΗΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ 0-5 % ΗΛΩΘΕΝΤΑ ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΙΑ ΡΟΜΗΣ ΕΝΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ > 5 % ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ 0-5 % ΕΚΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ > 5 % ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 24001/20013 ΚΥΑ χωρίς Φ.Π.Α. ( ) (µε τιµή πετρελαίου κίνησης 1,212 /lt στις 02/06/2015) ( ) ΑΡΙΘΜ ΟΣ ΡΟΜΟ ΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΙΑ ΡΟΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΟΤ-1 ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΒΑΛΥΡΑ - ΣΚΑΛΑ- ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ- ΒΙΠΕ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΚΟΤΡΟΝΑΚΙ - ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ , ,40 ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 54 ΔΙΠΛΗ 2 ΟΤ-2 ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΜΕΡΟΠΗ - ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ 2 0 5,8 0 7,8 51, ,80 ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 48 ΔΙΠΛΗ 3 ΟΤ-3 ΔΩΡΙΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ - ΔΩΡΙΟ , ,00 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 18 ΔΙΠΛΟ 4 ΟΤ-4 ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ ΔΙΠΟΤΑΜΑ - ΑΓΡΙΛΗ - ΧΑΛΑΖΟΝΙ - ΕΞΟΧΙΚΟ - ΦΙΛΙΑΤΡΑ , ,40 ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 30 ΔΙΠΛΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 241, ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ημερήσια αποζημίωση Χ 360 ημέρες) : ,60 ΦΠΑ 13% : ,79 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ,39 ΦΠΑ 13% : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20%): ,48 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ,87 ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% : 3μηνη παράταση: ,61 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ( ) ,47 σελ.6 από 6

15PROC002912030 2015-07-15

15PROC002912030 2015-07-15 15PROC002912030 2015-07-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθμός-Α/Α Συστήματος : 13142

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθμός-Α/Α Συστήματος : 13142 ΑΔΑ: ΩΟΜ87Λ1-1Τ3 Αναρτητέα στο μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002912030 2015-07-15

15PROC002912030 2015-07-15 15PROC002912030 2015-07-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002876197 2015-06-26

15PROC002876197 2015-06-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 26/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ.: Οικ. 36005/2754 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: ερβενακίων & Αλέξη - Αλέξη Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859773 2015-06-19

15PROC002859773 2015-06-19 PROC8977-6-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, /6/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 9(76) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Βασ.Όλγας 98 Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 29/05/2015 05/06/2015 05/06/2015 10/06/2015. Προθεσμία υποβολής προσφορών Ημέρα Ώρα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 29/05/2015 05/06/2015 05/06/2015 10/06/2015. Προθεσμία υποβολής προσφορών Ημέρα Ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο, Έδεσσα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002172493 2014-07-17

14PROC002172493 2014-07-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη - 15-7-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 258909(3326) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14PROC002172493 2014-07-17

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002947048 2015-07-31

15PROC002947048 2015-07-31 15PROC009708 015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31.07.015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ. 153 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Λ. Συγγρού 80-88 :ΤΚ 117 1,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002235015 2014-08-11

14PROC002235015 2014-08-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Ναύπλιο, 11/08/2014 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002148460 2014-07-06

14PROC002148460 2014-07-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΤΥ07Λ1-ΕΛΡ Τρίπολη 02-7-2014 14PROC002148460 2014-07-06 Αρ. Πρωτ.: 50180/16449 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού διεθνή µειοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικού προϋπολογισμού: 80.312,68 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6% & 23%

Συνολικού προϋπολογισμού: 80.312,68 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6% & 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα : 13.08.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 58187 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Έργο : Προμήθεια «Παιδαγωγικού Βιβλίων,, Παιχνιδιών, Εκπαιδευτικού Υλικού,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ Ω ΩΝΗΣ [Αρ. Πρωτ.: 454/19.1.2015] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΟ Ω ΩΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π... ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α.: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 157.570,73

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 23.07.2015 Αρ. Πρωτ: 53465

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 23.07.2015 Αρ. Πρωτ: 53465 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 23.07.2015 Αρ. Πρωτ: 53465 Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Τσαντού Ταχ. Δ/νση: Ρούσβελτ και Οικον. εξ Οικονόμων 8Α, 3ος όροφος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002989723 2015-08-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-08-2015

15PROC002989723 2015-08-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-08-2015 15PROC002989723 2015-08-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-08-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 385 ΘΕΜΑ: Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8. Κωδικός CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8. Κωδικός CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ 13-7 - 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 84448/2625 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Πτολεμαίων 1 Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002900517 2015-07-09

15PROC002900517 2015-07-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 07 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ..: 38173/3393 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Ανδροµέδας

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002999235 2015-08-28

15PROC002999235 2015-08-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88 Αθήνα: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 04-08-2015 7/2015 (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002792469 2015-05-21

15PROC002792469 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 29 Ταχ. Κώδικας: Τρίπολη 22100 Πληροφορίες: Κ. Πετρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002638963 2015-03-13

15PROC002638963 2015-03-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 12/3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002737237 2015-04-28

15PROC002737237 2015-04-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΧΑΪΔΑΡΙ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Π.. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ Ι ΑΓΩΝΙ ΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΠΡΟΣ : Π.. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ Ι ΑΓΩΝΙ ΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΔΑ: ΩΨ1Τ465ΦΘΘ-4ΣΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 15PROC002750713 2015-05-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: 15PROC002806802 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Α Α: ΩΟ6 ΩΡΜ-7ΕΡ ********** ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Θήβα:27/5/2015 ----------- Πληροφ:Σ. Χαριζάνη Αρ. Πρωτ. : 12627 Τηλ.: 2262 350 618 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ 7ΖΚ7ΛΨ-ΑΙΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27, ΚΟΖΑΝΗ, Τ.Κ. 501 00 Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) Ε.Α.Ν.Π. METAΞA : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ταχυδροµική /νση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 ΗΣ Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» Μαλινδρέτος Σταµάτης

Διαβάστε περισσότερα