ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΝΙΤΡΙΛΙΟ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΝΙΤΡΙΛΙΟ)"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΝΙΤΡΙΛΙΟ) ΚΩ ΙΚΟΙ: Κατασκευή Το εµπρός µέρος της παλάµης, ολόκληρα τα δάκτυλα (εσωτερικά και εξωτερικά) και µικρό τµήµα του πίσω µέρους της παλάµης (1-2 cm) θα είναι κατασκευασµένα από νιτρίλιο ή υλικό µε ισοδύναµες ιδιότητες. Το εµπρός µέρος της παλάµης θα έχει ειδική «αντιολισθητική» διαµόρφωση. Το πίσω µέρος της παλάµης θα είναι από βαµβακερό ύφασµα. Εσωτερικά θα υπάρχει επένδυση από βαµβακερό υλικό Το περικάρπιο θα είναι από ύφασµα µε εσωτερικό ελαστικό. Το µήκος θα είναι τουλάχιστον 27cm και το πάχος θα είναι το πολύ 1mm. Σήµανση Θα φέρουν το σήµα CE που προβλέπει η νοµοθεσία και τη σήµανση του ΕΝ 420 µε το εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους µε ελάχιστα επίπεδα 3,1,2,1. Οι προµηθευτές θα καταθέσουν µε την προσφορά τους. Ένα δείγµα. Πιστοποιητικά εναρµόνισης µε τα αναφερόµενα ΕΝ από διαπιστευµένο εργαστήριο. Αποτελέσµατα εργαστηριακών αναλύσεων, στα οποία θα αναγράφονται τα επίπεδα στη διείσδυση και διαπέραση χηµικών ουσιών κατά ΕΝ 374 (είδος 3). Τεχνικά φυλλάδια. Τα µεγέθη θα καθοριστούν κατά την παραγγελία. Ανά 100 (περίπου) ζεύγη θα είναι συσκευασµένα σε ανθεκτικά χαρτοκιβώτια, στα οποία θα υπάρχει σήµανση µε τα στοιχεία του προµηθευτή, το περιεχόµενο και τον αριθµό της σύµβασης. Α Υ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 1

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΜΑΤΙΝΑ, ΛΕΠΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΩ ΙΚΟΙ: Τα γάντια θα ακολουθούν τις προβλέψεις των ΕΝ 388 και 420 και θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 1. Θα είναι τύπου πέντε δακτύλων. 2. Θα είναι εξολοκλήρου από βόειο δέρµα προσώπου το οποίο θα έχει επεξεργασία ώστε να είναι υδρό και ελαιοαπωθητικό. 3. Το πάχος του δέρµατος 1,2 mm το µέγιστο. 4. Στον καρπό θα υπάρχει εσωτερικά ελαστικό για καλή σύσφιξη. 5. Θα φέρουν σήµανση µε το CE και το εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους µε ελάχιστα επίπεδα προστασίας: Αντοχή στην τριβή: 3 Αντοχή στο κόψιµο µε λεπίδα: 1 Αντοχή στη διάσχιση: 2 Αντοχή στη διάτρηση: 2 Απτική ικανότητα: 5 6. Θα είναι απαλλαγµένα βαρέων µετάλλων και αζωχρωστικών ουσιών, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο της παρούσας προδιαγραφής για τα δερµατοπάνινα γάντια (είδος 1). 7. εν θα έχουν µη φυσιολογικές οσµές, σύµφωνα µε το παράρτηµα 4 - µέρος 3 του ΟΕΚΟ ΤΕST STANDARD Θα έχουν επίπεδο αντοχής χρωµατισµού: Σε νερό: 3-4, σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ 11642/1999 Σε αλκαλικό ιδρώτα: 3-4, σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ 11641/2004 Σε όξινο ιδρώτα: 3-4, σύµφωνα µε το EΛOT ΕΝ ISO 105-Ε04/ Το δέρµα θα παρουσιάζει αδιαβροχία, σύµφωνα µε την παράγραφο 4.2 του ΕΝ 420, τουλάχιστον 30min. 10. Θα παραδοθούν συσκευασµένα ανά ένα σε πλαστική σακούλα η οποία θα έχει ενηµερωτικό σηµείωµα στα Ελληνικά. Ανά ζεύγη θα είναι συσκευασµένα σε χαρτοκιβώτια στα οποία θα υπάρχει σήµανση µε τα στοιχεία του προµηθευτή, το περιεχόµενο και τον αριθµό της σύµβασης. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Κάθε υποψήφιος προµηθευτής θα υποβάλλει µαζί µε την προσφορά του: Τρία (3) ζεύγη γαντιών Πιστοποιητικά συνοδευόµενα από αποτελέσµατα των δοκιµών που έχουν διεξαχθεί σε κοινοποιηµένους οργανισµούς για την απόκτηση του σήµατος CE. Τεχνικά φυλλάδια και άλλο πληροφοριακό υλικό. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΓΜΑΤΟΣ Αν κατά την τεχνική αξιολόγηση προκύψουν παρατηρήσεις ήσσονος σηµασίας (ανεξάρτητες από τα επίπεδα προστασίας και την ποιότητα των υλικών), που θα βελτιώνουν την εργονοµία του γαντιού και θα αφορούν µόνο σε µικρές τροποποιήσεις του πατρόν, ο διαγωνιζόµενος δεσµεύεται εγγράφως ότι θα τις υλοποιήσει. Σε περίπτωση που ο εν λόγω οίκος αναδειχθεί µειοδότης και αν κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία, θα προσκοµίσει πριν τη µαζική παραγωγή και το αργότερο µέσα σε ένα µήνα από την υπογραφή της σύµβασης, δείγµα προς έγκριση. Στην περίπτωση αυτή ο συµβατικός χρόνος παράδοσης υπολογίζεται µε βάση την ηµεροµηνία έγκρισης του εν λόγω δείγµατος. Τέλος κατά την κρίση της η Υπηρεσία µπορεί να εκτελέσει νέες δοκιµές, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, για να διαπιστώσει την αξιοπιστία του υλικού. Α Υ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 2

3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΚΩ ΙΚΟΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείµενο της παρούσας προδιαγραφής είναι ο καθορισµός των τεχνικών χαρακτηριστικών, των δοκιµών, της σήµανσης και του τρόπου παραλαβής των δερµατοπάνινων γαντιών εργασίας. 2. ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙ ΙΑ Μέσα ατοµικής προστασίας, ασφάλεια στην εργασία, γάντια, δέρµα, χέρια. 3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα γάντια αυτά αποτελούν µέσο ατοµικής προστασίας των χεριών για πολλές κατηγορίες εργαζοµένων της Επιχείρησης. Ειδικότερα προστατεύουν το έσω µέρος της παλάµης του χρήστη από µηχανικούς κινδύνους που µπορεί να προκαλέσουν κακώσεις, όπως κοψίµατα, τρυπήµατα, εκδορές ενώ ταυτόχρονα είναι εύκαµπτα, λόγω της κατασκευής από ύφασµα του έξω µέρους της παλάµης. Τα γάντια αυτά µπορεί να χρησιµοποιηθούν τόσο σε κλειστούς χώρους (συνεργεία, αποθήκες) όσο και υπαίθριους. 4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΛΟΤ ΕΝ 388/2003 Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων - ΕΛΟΤ ΕΝ 420/2003 Γάντια προστασίας Γενικές απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής - ΙSO 4045/77 έρµα προσδιορισµός ρη. - ΕΛΟΤ ΕΝ /1999 Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα Ιδιότητες τάνυσης υφασµάτων Προσδιορισµός της µέγιστης δύναµης και της επιµήκυνσης στη µέγιστη δύναµη - Υπουργική Απόφαση 4373/1205/1993 (Οδηγία 89/686/ΕΟΚ). - Τ.Π ΕΗ Τ.Κ / ιαδικασία και πίνακες δειγµατοληψίας για τον έλεγχο του ποσοστού ελαττωµατικών µε µετρήσεις. - OEKO TEST ( ΟΚΟ ΤΕΧ) STANDARD ΕΛΟΤ EN 14362/2004 Κλωστουφαντουργικά προϊόντα - Μέθοδοι προσδιορισµού συγκεκριµένων αρωµατικών αµινών που προέρχονται από αζωχρώµατα. - EΛOT CEN ISO/ TS 17234/ 2003 έρµα - Χηµικές δοκιµές Προσδιορισµός συγκεκριµένων αζωχρωµάτων σε βαµµένα δέρµατα. - EΛOT ΕΝ ISO 105-Ε04/ 2000 Κλωστουφαντουργικά προϊόντα - οκιµές αντοχής χρωµατισµών στον ιδρώτα 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.1 ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Γενική περιγραφή Τα γάντια θα είναι τύπου πέντε δακτύλων. Το µέγεθός τους θα είναι, σύµφωνα µε το ΕΝ 420 κατά περίπτωση 9, 10 ή 11, µε αναλογία ποσοτήτων: Νο 9: 10% Νο 10: 50% Νο 11: 40% Οι παραπάνω αναλογίες ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά την υπογραφή της σύµβασης, ή κατά τον καθορισµό των ποσοτήτων κάθε έτους. Η µορφή και οι διαστάσεις των γαντιών παρουσιάζονται στα σχέδια 1 και Έσω µέρος Το έσω µέρος της παλάµης, ολόκληρος ο αντίχειρας και ο δείκτης, τα εσωτερικά µέρη των άλλων δακτύλων και το έξω µέρος τους για µήκος 35-40mm θα είναι από δέρµα. Θα υπάρχει ενίσχυση από το ίδιο το δέρµα που θα καλύπτει την παλάµη από τη γραµµή των δακτύλων για µήκος 80-90mm (ανάλογα µε το µέγεθος) και Α Υ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 3

4 τον αντίχειρα. Η τοποθέτηση της ενίσχυσης θα γίνει µε τρόπο που θα επιτρέπει το άνοιγµα και κλείσιµο των δακτύλων, χωρίς δυσχέρεια Έξω µέρος Το έξω µέρος της παλάµης θα είναι κατασκευασµένο από ύφασµα και θα φέρει ενίσχυση από το ίδιο δέρµα. Η ενίσχυση θα έχει τη µορφή ορθογωνικής λωρίδας πλάτους 35+2mm, όπως φαίνεται στο σχέδιο Περικάρπιο Το περικάρπιο θα είναι από δέρµα κρούτας και θα έχει µήκος 70-80mm, ανάλογα µε τα µεγέθη. Επίσης στο έσω µέρος του καρπού θα φέρει ενίσχυση, από το δέρµα της παλάµης, λωρίδας µήκους mm και πλάτους 25+2mm Ραφές Το δέρµα του εσωτερικού της παλάµης θα είναι µονοκόµµατο χωρίς ραφές. Ραφές θα υπάρχουν στα άκρα των δακτύλων. Το δέρµα της έσω επιφάνειας των δύο µεσαίων δακτύλων θα είναι µονοκόµµατο και οι ραφές στη βάση του, όπως επίσης και οι ραφές στην επαφή του αντίχειρα µε την παλάµη, θα είναι προστατευµένες µε τρέσα (φυτιλάκι) δέρµατος πλάτους 1,5+0,1mm. Οι ραφές θα είναι εσωτερικές, εκτός από αυτές της ενίσχυσης. Θα απέχουν από την άκρη του δέρµατος τουλάχιστον 1,5mm και οι αναδιπλώσεις στα σηµεία των ραφών δε θα είναι σκληρές και αιχµηρές. Το βήµα ραφής θα είναι βελονιές ανά 10cm Εσωτερική επένδυση Στο έσω µέρος της παλάµης θα υπάρχει υφαντή, βαµβακερή φόδρα. Θα είναι µονοκόµµατη και θα καλύπτει το έσω µέρος της παλάµης και των δακτύλων. Θα συνδέεται µε ραφή στην ένωση παλάµης - περικαρπίου, στα άκρα των δακτύλων και κατά µήκος της εξωτερικής πλευράς του µικρού δακτύλου Ελαστική λωρίδα σύσφιξης Για την καλύτερη σύσφιξη - προσαρµογή του γαντιού στο χέρι θα υπάρχει εσωτερικά ελαστική λωρίδα. 5.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά έρµα κυρίως γαντιού Το δέρµα θα είναι βόειο, προσώπου, ανοικτού χρώµατος, χωρίς κοιλιές, αµυχές ή ο,τιδήποτε µειώνει την αντοχή του. Θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Πάχος 1,2-1,4mm pη εκχυλίσµατος ελάχιστο 3,5 µέγιστο 9,5 Περιεκτικότητα σε λιπαρά ελάχιστη 5% Ύφασµα Θα είναι 100% βαµβακερό, τύπου ΝΤΟΚ υφαντό µε πυκνότητα τουλάχιστον 280 gr/m² Εσωτερική επένδυση Θα είναι υφαντή µε πέλος, βαµβακερή 100%, µε πυκνότητα τουλάχιστον 220 gr/m² έρµα περικαρπίου Θα είναι δέρµα κρούτα πάχους 1,2-1,4mm Νήµα ραφής Θα έχει αντοχή σε εφελκυσµό τουλάχιστον 6kp. 6. ΟΚΙΜΕΣ 6.1 οκιµές σχεδιασµού εν απαιτούνται. Α Υ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 4

5 6.2 οκιµές τύπου Μέτρηση ph υδατικού εκχυλίσµατος Για όλα τα υλικά που έρχονται σε επαφή µε το χέρι το ph του υδατικού εκχυλίσµατος θα είναι µεταξύ 3,5 και 9,5. Η δοκιµή θα γίνει κατά το ISO 4045/ Προσδιορισµός περιεκτικότητας σε Cr VI Με τις µεθόδους που περιγράφονται στο ΕΝ θα προσδιορισθεί η περιεκτικότητα του δέρµατος σε χρώµιο VI που πρέπει να µην υπερβαίνει τα 3 mg/kgr Προσδιορισµός επικίνδυνων ουσιών Όλα τα µέρη των γαντιών θα πρέπει να είναι απαλλαγµένα βαρέων µετάλλων και αζωχρωστικών ουσιών. Συγκεκριµένα: - Η περιεκτικότητά τους σε βαρέα µέταλλα, προσδιοριζόµενη µε όργανα AAS ή ICPOES, µετά από εκχύλιση µε χρήση διαλύµατος (τεχνητού) όξινου ιδρώτα σύµφωνα µε το ΙSΟ 105-Ε04, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις ακόλουθες τιµές: Βαρέα Μέταλλα Μέγιστη περιεκτικότητα δερµάτινου µέρους σε mg/kg Μέγιστη περιεκτικότητα υφασµάτινου µέρους σε mg/kg Sb 2,0 2,0 As 0,2 0,2 Cd 0,1 0,1 Cr - 2,0 Co 4,0 4,0 Cu 60,0 60,0 Pb 0,8 0,8 Hg 0,02 0,02 Ni 4,0 4,0 - Η περιεκτικότητά τους σε αζωχρώµατα δεν πρέπει να υπερβαίνει το όριο των 30 mg/kg, που προβλέπεται στα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 14362/2004 (για τα υφασµάτινα µέρη) και EΛOT CEN ISO/ TS 17234/ 2003 (για τα δερµάτινα µέρη) Oσµή Τα γάντια δεν πρέπει να έχουν µη φυσιολογικές οσµές, σύµφωνα µε το παράρτηµα 4 - µέρος 3 του ΟΕΚΟ ΤΕST STANDARD Αντοχή στην τριβή Το δοκίµιο αφού δοκιµασθεί µε τη µέθοδο που περιγράφεται στο ΕΝ θα πρέπει να αντέξει τουλάχιστον σε κύκλους τριβής (επίπεδο 3) Αντοχή στο κόψιµο µε λάµα Το δοκίµιο αφού δοκιµασθεί µε τη µέθοδο που περιγράφεται στο ΕΝ πρέπει να έχει συντελεστή τουλάχιστον 1,2 (επίπεδο 1) Αντίσταση στη διάσχιση Το δοκίµιο αφού δοκιµασθεί µε τη µέθοδο που περιγράφεται στο ΕΝ πρέπει να παρουσιάσει αντίσταση στη διάσχιση (επέκταση σχισίµατος) τουλάχιστον 75Ν (επίπεδο 4) Αντίσταση στη διάτρηση Α Υ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 5

6 Το δοκίµιο αφού δοκιµασθεί µε τη µέθοδο που περιγράφεται στο ΕΝ πρέπει να παρουσιάσει αντίσταση στη διάτρηση τουλάχιστον 150Ν (επίπεδο 4) Μέτρηση της επίδρασης στην απτική ικανότητα του χεριού (επιδεξιότητα) Θα είναι δυνατόν ο χρήστης φορώντας το γάντι να µετακινήσει βελόνη διαµέτρου 5mm (επίπεδο 5) µε τη µέθοδο που περιγράφεται στο ΕΝ Προσδιορισµός διαπερατότητας υδρατµών Η διαπερατότητα των υδρατµών θα είναι τουλάχιστον 5mg/cm² h. Η δοκιµή θα γίνει µε τις µεθόδους που περιγράφεται στο ΕΝ Αντοχή υφάσµατος κατά τον εφελκυσµό Θα ελεγχθεί η δύναµη θραύσης του υφάσµατος κατά την κρόκη και κατά το στήµονα. Η ελάχιστη απαιτούµενη δύναµη πρέπει να είναι 600Ν και 1100Ν αντίστοιχα (ΕΝ /1999). 6.3 οκιµές µε δειγµατοληψία Κατά την παραλαβή θα επαναλαµβάνονται οι δοκιµές τύπου µε δειγµατοληψία σύµφωνα µε την προδιαγραφή του Α ΜΗΕ. Επίσης θα γίνεται ταυτοποίηση των παραληφθέντων δειγµάτων µε το δείγµα, βάσει του οποίου δόθηκε στο προϊόν το σήµα CE. 6.4 οκιµές σειράς Θα διεξάγεται οπτικός έλεγχος και έλεγχος της σήµανσης. 7. ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Θα ακολουθούνται οι προβλέψεις της νοµοθεσίας και των Ευρωπαϊκών Προτύπων ως προς τη σήµανση. Συγκεκριµένα σε κάθε γάντι θα υπάρχουν µε ανεξίτηλο και ευδιάκριτο τρόπο οι εξής πληροφορίες: - Το σήµα CE, που επιβάλει η νοµοθεσία - Το όνοµα ή το σύµβολο του κατασκευαστή - Ο κωδικός ή άλλο στοιχείο ταυτοποίησης του γαντιού (Ο κωδικός του θα είναι αυτός που αναφέρεται στην έκθεση δοκιµών) - Το µέγεθος - Το έτος παραγωγής - Το εικονόσηµο που συµβολίζει την προστασία έναντι µηχανικών κινδύνων και οι αριθµοί 3, 1, 4, 4 που συµβολίζουν τα επίπεδα επίδοσης κατά τις µηχανικές δοκιµές. 8. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Κάθε ζεύγος θα είναι συσκευασµένο σε πλαστική σακούλα, όπου θα υπάρχει ενηµερωτικό σηµείωµα του κατασκευαστή, το οποίο θα αναφέρει στα ελληνικά: - Το όνοµα του προµηθευτή και του αντιπροσώπου του. - Πληροφορίες για τα γάντια και ερµηνεία των κωδικών της σήµανσης. - Οδηγίες για τα όρια χρήσης, τη συντήρηση και την αποθήκευση. Ιδιαίτερα η επίδραση των καθαρισµών στις µηχανικές ιδιότητες των γαντιών. Ανά ζεύγη θα είναι συσκευασµένα σε χαρτοκιβώτια, στα οποία θα υπάρχει σήµανση µε τα στοιχεία του προµηθευτή, το περιεχόµενο και τον αριθµό της σύµβασης. Α Υ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 6

7 9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Κάθε υποψήφιος προµηθευτής θα υποβάλλει µαζί µε την προσφορά του: - Πέντε (5) ζεύγη γαντιών - Πιστοποιητικά συνοδευόµενα από αποτελέσµατα των δοκιµών που έχουν διεξαχθεί σε κοινοποιηµένους οργανισµούς για την απόκτηση του σήµατος CE. - Τεχνικά φυλλάδια και άλλο πληροφοριακό υλικό. 10. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΓΜΑΤΟΣ Αν κατά την τεχνική αξιολόγηση προκύψουν παρατηρήσεις ήσσονος σηµασίας (ανεξάρτητες από τα επίπεδα προστασίας και την ποιότητα των υλικών), που θα βελτιώνουν την εργονοµία του γαντιού και θα αφορούν µόνο σε µικρές τροποποιήσεις του πατρόν, ο διαγωνιζόµενος δεσµεύεται εγγράφως ότι θα τις υλοποιήσει. Σε περίπτωση που ο εν λόγω οίκος αναδειχθεί µειοδότης και αν κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία, θα προσκοµίσει πριν τη µαζική παραγωγή και το αργότερο µέσα σε ένα µήνα από την υπογραφή της σύµβασης, δείγµα προς έγκριση. Στην περίπτωση αυτή ο συµβατικός χρόνος παράδοσης υπολογίζεται µε βάση την ηµεροµηνία έγκρισης του εν λόγω δείγµατος. Τέλος κατά την κρίση της η Υπηρεσία µπορεί να εκτελέσει νέες δοκιµές, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, για να διαπιστώσει την αξιοπιστία του υλικού. Α Υ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 7

8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΚΩ ΙΚΟΙ: Θα είναι κατασκευασµένα από µεταλλικό πλέγµα µε προστατευτικό του καρπού, µικρού µήκους (Short cuff glove, κατά EN , εικόνα 2). Θα ακολουθούν τις προβλέψεις του ΕΝ 1082 και θα φέρουν την αντίστοιχη σήµανση. Οι προµηθευτές θα καταθέσουν µε την προσφορά. Ένα δείγµα Πιστοποιητικά από διαπιστευµένο εργαστήριο. Τεχνικά φυλλάδια. Α Υ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 8

9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΛΑΣΗΣ 00 ΚΩ ΙΚΟΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείµενο της παρούσας προδιαγραφής είναι ο καθορισµός των τεχνικών χαρακτηριστικών, των δοκιµών, της σήµανσης και του τρόπου παραλαβής των µονωτικών γαντιών. ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙ ΙΑ Μέσον ατοµικής προστασίας, Ασφάλεια στην εργασία, Γάντι, Χέρι, Εργασία υπό τάση. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα ελαστικά γάντια αποτελούν µέσον ατοµικής προστασίας των ηλεκτροτεχνιτών για εργασίες υπό τάση έως 500 V και θα φοριούνται µε εξωτερικά προστατευτικά γάντια. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. IEC 903/88 Specification for gloves and mits of insulating material for live working 2. EN 60903/2003 Live working - Gloves of insulating material 3. ΕΝ 420/2003 General requirements for gloves 4. Yπουργική απόφαση 4373/1205/93 (Οδηγία 89/686/ΕΟΚ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Μορφή και διαστάσεις Τα προσφερόµενα γάντια θα είναι πέντε δακτύλων, µε καµπύλο σχήµα των δακτύλων, χωρίς ραφές. Το µέγεθος τους θα είναι, κατά περίπτωση 8, 9, 10 ή 11 (σύµφωνα µε το EN 60903) και το µήκος τους 360 mm+ 15mm. Εσωτερικά θα έχουν επένδυση από υλικό φιλικό µε το δέρµα που θα µπορεί να απορροφά τον ιδρώτα και το οποίο από τα µέχρι σήµερα γνωστά στοιχεία δεν είναι από αυτά που προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις µε το ανθρώπινο δέρµα και τον ιδρώτα. 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά Θα είναι κατασκευασµένα από συνθετικό υλικό άριστης ποιότητας. Θα είναι απαλλαγµένα από φυσικές ανωµαλίες και ατέλειες που θα µπορούσαν να επιδράσουν στην προστασία που παρέχουν (τρυπήµατα, ραγίσµατα, κοψίµατα, αγώγιµα ξένα σώµατα, φυσαλίδες, πτυχώσεις, κενά), σύµφωνα µε την 5.4 του IEC 903. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των γαντιών θα είναι τα εξής, µε βάση το EN 60903: Κλάση: 00 (Για εργασίες µέχρι τάση 500 V). Κατηγορία: RC (Αυξηµένη µηχανική αντοχή, αντοχή σε οξέα, ελαιολιπαντικά, όζον και χαµηλές θερµοκρασίες). Πάχος ελαστοµερούς: 1,8 mm, το µέγιστο. Α Υ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 9

10 ΟΚΙΜΕΣ 1. οκιµές σχεδιασµού εν απαιτούνται. 2. οκιµές τύπου Θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε την 6.1 του IEC 903 (& την 6.1 του EΝ 60903), τα εξής: 2.1. Οπτικός έλεγχος, έλεγχος διαστάσεων, επισήµανσης και συσκευασίας. Θα ελέγχεται η µορφή και θα µετρώνται οι διαστάσεις, (πάχος, µήκος) που θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις προβλέψεις της 5.1. Θα ελέγχεται η επιφάνεια για ύπαρξη τυχόν ανωµαλιών και ατελειών, σύµφωνα µε την 5.2, η σήµανση για την αντοχή των γαντιών σύµφωνα µε την 7 και η συσκευασία σύµφωνα µε την 8 της προδιαγραφής οκιµή ιηλεκτρικής αντοχής (IEC & 8.4 ΕΝ 60903) Τα γάντια θα τοποθετηθούν σε δεξαµενή νερού µε τη µέθοδο που προβλέπει το IEC 903 στην 6.4. Θα εφαρµοσθεί εναλλασσόµενη τάση µε ρυθµό 1 kv/s µέχρι 2,5 kv και θα παραµείνουν για 3min. Η ένταση του ρεύµατος διαρροής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 14mA. Κατόπιν η τάση θα αυξηθεί µε τον ίδιο τρόπο µέχρι τα 5 kv, όπου δεν πρέπει να παρουσιασθεί διάτρηση. Η δοκιµή θα διεξαχθεί στους C και θα έχει προηγηθεί κλιµατισµός του µε εµβάπτιση σε νερό για ,5 h οκιµές µηχανικής αντοχής (IEC & 8.3 ΕΝ 60903) Θα διεξαχθούν σε τεµάχια δοκιµής που θα έχουν κλιµατιστεί για 24h σε C και σχετική υγρασία 50+ 5%. Οι δοκιµές θα θεωρηθούν επιτυχείς εφόσον παρουσιασθεί: Αντοχή σε θραύση µεγαλύτερη από 20ΜΡa. Επιµήκυνση στο σηµείο θραύσης µεγαλύτερη από 600%. Οι προηγούµενες δοκιµές θα γίνουν σε 4 τεµάχια δοκιµής και θα ληφθεί υπόψη ο µέσος όρος. Παραµένουσα παραµόρφωση µετά από επιµήκυνση 400% µικρότερη από 7% και για τα τρία δοκίµια που θα δοκιµασθούν. Αντίσταση στη διάτρηση µεγαλύτερη από 30N/mm και για τα δύο τεµάχια δοκιµής που θα δοκιµασθούν. Οι δοκιµές θα διεξαχθούν µε τις µεθόδους που προβλέπονται στην 6.3 του IEC οκιµές τεχνητής γήρανσης: (IEC & 8.5 ΕΝ 60903) Θα κοπούν τέσσερα δοκίµια από τα γάντια κατά τις προβλέψεις του IEC και τρία από αυτά θα κλιµατιστούν για 168 h σε θερµοκρασία 70+2 C και σχετική υγρασία µικρότερη από 20% και κατόπιν θα αφεθούν να κρυώσουν για 16h. Θα διεξαχθούν µηχανικές δοκιµές για τα τέσσερα τεµάχια δοκιµής (το ένα αγήραστο και τα τρία γηρασµένα) και θα θεωρηθούν επιτυχείς εφόσον: Η αντοχή στον εφελκυσµό και η επιµήκυνση στο σηµείο θραύσης για τα γηρασµένα τεµάχια δοκιµής δεν είναι λιγότερο από 80% από τις αντίστοιχες τιµές του αγήραστου. Η παραµένουσα παραµόρφωση των γηρασµένων τεµαχίων µετά από επιµήκυνση 400% δεν θα υπερβαίνει το 15% οκιµή επιβράδυνσης καύσης (IEC & 8.6 ΕΝ 60903) οκίµιο από τα γάντια θα δοκιµασθεί µε τις µεθόδους που περιγράφονται στο IEC και θα πρέπει να µην επιτρέψει τη µετάδοση της φλόγας ως το προκαθορισµένο όριο οκιµή αντοχής στα οξέα (IEC & ΕΝ 60903) Η εξωτερική επιφάνεια των γαντιών θα εκτεθεί για 8+0,5h σε διάλυµα H2SO4 32 Be σε θερµοκρασία 23+2 C. Μετά θα ξεπλυθούν σε νερό και θα στεγνώσουν για 2+0,5h στους 70 C. Κατόπιν θα πρέπει: Α Υ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 10

11 Να αντεπεξέλθουν επιτυχώς τη δοκιµή διηλεκτρικής αντοχής ( της παρούσας προδιαγραφής) Να επιτύχουν το 75% των τιµών στις δοκιµές θραύσης και επιµήκυνσης στη θραύση που είχαν πριν τον κλιµατισµό οκιµή αντοχής σε έλαια (IEC & ΕΝ 60903) Τα γάντια θα προκλιµατισθούν για 3h+0,5 στους 23+2 C µε σχετική υγρασία 50+5%, µετά θα κλιµατιστούν για 24+0,5h µε βύθιση σε λάδι Νο 1 (IEC 903 παράρτηµα D) σε θερµοκρασία C, ώστε µόνο η εξωτερική τους επιφάνεια να εκτεθεί σε αυτό. Μετά θα στεγνώσουν µε σκούπισµα µε στεγνό ύφασµα. Κατόπιν θα πρέπει: Να αντεπεξέλθουν επιτυχώς τη δοκιµή διηλεκτρικής αντοχής Να επιτύχουν το 50% των τιµών στις δοκιµές θραύσης και επιµήκυνσης στο σηµείο θραύσης που είχαν πριν τον κλιµατισµό οκιµή αντοχής στο όζον (IEC & ΕΝ 60903) Με τη µέθοδο Β που περιγράφεται στο IEC τα γάντια θα κλιµατιστούν σε περιβάλλον µε συγκέντρωση όζοντος 1+0,01 mg/m3 και κατόπιν θα πρέπει να αντεπεξέλθουν επιτυχώς τις δοκιµές διηλεκτρικής αντοχής οκιµή αντοχής σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες (IEC & ΕΝ 60903) Τα γάντια θα κλιµατιστούν σε θερµοκρασία C για 24+0,5h µαζί µε δύο δίσκους από πολυαιθυλένιο διαστάσεων 200mm x 200mm x 5mm. Ένα (1) min µετά τον κλιµατισµό τους τα γάντια θα διπλωθούν στο περικάρπιο, θα τοποθετηθούν µεταξύ των δίσκων και θα ασκηθεί δύναµη 100Ν για 30 sec. Η δοκιµή θα θεωρηθεί επιτυχής εφόσον δε θα υπάρξουν ρωγµές, σπασίµατα ή ραγίσµατα και τα γάντια αντεπεξέλθουν επιτυχώς στη δοκιµή διηλεκτρικής αντοχής για τάση 2,5 kv επί 3 min µε ένταση διαρροής το πολύ 14 ma, χωρίς προηγούµενο κλιµατισµό για απορρόφηση της υγρασίας Απορρόφηση υδρατµών (ΕΝ ) Το δοκίµιο αφού δοκιµασθεί µε τη µέθοδο που περιγράφεται στο ΕΝ πρέπει να παρουσιάσει απορρόφηση υδρατµών τουλάχιστον 0,6 mg/cm2 για 8 h. 3. οκιµές µε δειγµατοληψία Κατά την παραλαβή θα επαναλαµβάνονται οι δοκιµές τύπου µε δειγµατοληψία σύµφωνα µε τις προβλέψεις του παραρτήµατος Ε του IEC 903 (annex C του ΕΝ 60903). 4. οκιµές σειράς Θα διεξάγεται η δοκιµή διηλεκτρικής αντοχής, οπτική εξέταση και έλεγχος της επισήµανσης. ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Θα ακολουθούνται οι προβλέψεις της νοµοθεσίας και των Ευρωπαϊκών Προτύπων ως προς τη σήµανση. Συγκεκριµένα σε κάθε γάντι θα υπάρχουν µε ανεξίτηλο και ευδιάκριτο τρόπο οι εξής πληροφορίες: Το σήµα CE, που επιβάλει η νοµοθεσία. Ο κωδικός του εργαστηρίου έγκρισης. Το όνοµα ή το σύµβολο του κατασκευαστή. Το έτος και ο µήνας παραγωγής. Το σύµβολο 00 (Κλάση). Το σύµβολο R C (Κατηγορία). Το εικονόσηµο του διπλού τριγώνου που συµβολίζει την προστασία έναντι ηλεκτρικών κινδύνων. Το µέγεθος (8, 9, 10 ή 11). Ο αριθµός παρτίδας. Ορθογώνιο σχήµα, στο περικάρπιο, για τη σήµανση των πραγµατοποιούµενων επιθεωρήσεων. Σηµείωση: Η σήµανση δεν πρέπει να αλλοιώνει την ποιότητα του γαντιού. εν επιτρέπεται άλλο σύµβολο που µπορεί να επιφέρει σύγχυση στο χρήστη (π.χ. η τάση δοκιµής). Α Υ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 11

12 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Κάθε προσφερόµενο ζεύγος θα είναι συσκευασµένο εντός ειδικής αδιαφανούς θήκης, για προστασία έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας και µηχανικών κινδύνων. Εξωτερικά (στην συσκευασία) πρέπει να αναγράφονται: Στο εµπρός µέρος το όνοµα του κατασκευαστή, η κλάση προστασίας, το µέγεθος, η κατηγορία και το µέγεθος του γαντιού. Στο πίσω µέρος ή σε φυλλάδιο οι οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αποθήκευσης στην Ελληνική γλώσσα. Εκτός από την ατοµική συσκευασία ανά ζεύγος, θα είναι συσκευασµένα ανά ζεύγη σε χαρτοκιβώτιο επαρκούς µηχανικής αντοχής για στοίβαξη µέχρι 2,5 m. Στο κιβώτιο θα υπάρχει σήµανση µε τα στοιχεία του προµηθευτή, το περιεχόµενο και τον αριθµό της σύµβασης. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Κάθε υποψήφιος προµηθευτής θα υποβάλλει µαζί µε την προσφορά του: ύο (2) ζεύγη γαντιών. Πιστοποιητικά συνοδευόµενα από τα αποτελέσµατα των δοκιµών που έχουν διεξαχθεί σε αναγνωρισµένα εργαστήρια για την απόκτηση του σήµατος CE. Τεχνικά φυλλάδια και άλλο σχετικό πληροφοριακό υλικό. Κατά την κρίση της η Υπηρεσία µπορεί να εκτελέσει νέες δοκιµές, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, για να διαπιστώσει την αξιοπιστία του υλικού. Α Υ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 12

13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΛΑΣΗΣ 02 ΚΩ ΙΚΟΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείµενο της παρούσας προδιαγραφής είναι ο καθορισµός των τεχνικών χαρακτηριστικών, των δοκιµών, της σήµανσης και του τρόπου παραλαβής των µονωτικών γαντιών. ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙ ΙΑ Μέσον ατοµικής προστασίας, Ασφάλεια στην εργασία, Γάντι, Χέρι, Εργασία υπό τάση. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα ελαστικά γάντια αποτελούν µέσον ατοµικής προστασίας των ηλεκτροτεχνιτών για εργασίες υπό τάση έως 17 kv και θα φοριούνται µε εξωτερικά προστατευτικά γάντια. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. IEC 903/88/ Specification for gloves and mits of insulating material for live working 2. EN 60903/2003/ Live working - Gloves of insulating material 3. ΕΝ 420/2003/ General requirements for gloves 4. Yπουργική απόφαση/ 4373/1205/93 (Οδηγία 89/686/ΕΟΚ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Μορφή και διαστάσεις Τα προσφερόµενα γάντια θα είναι πέντε δακτύλων, µε καµπύλο σχήµα των δακτύλων, χωρίς ραφές. Το µέγεθος τους θα είναι, κατά περίπτωση, 8, 9, 10 ή 11 (σύµφωνα µε το EN 60903) και το µήκος τους 360 mm+ 15mm. 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά Θα είναι κατασκευασµένα από συνθετικό υλικό άριστης ποιότητας το οποίο από τα µέχρι σήµερα γνωστά στοιχεία δεν είναι από αυτά που προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις µε το ανθρώπινο δέρµα και τον ιδρώτα. Θα είναι απαλλαγµένα από φυσικές ανωµαλίες και ατέλειες που θα µπορούσαν να επιδράσουν στην προστασία που παρέχουν (τρυπήµατα, ραγίσµατα, κοψίµατα, αγώγιµα ξένα σώµατα, φυσαλίδες, πτυχώσεις, κενά), σύµφωνα µε την 5.4 του IEC 903. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των γαντιών θα είναι τα εξής, µε βάση το IEC 903: Κλάση: 2 (Για εργασίες µέχρι τάση 17kV). Κατηγορία: RC (Αυξηµένη µηχανική αντοχή, αντοχή σε οξέα, ελαιολιπαντικά, όζον και χαµηλές θερµοκρασίες). Πάχος: 2,9 mm, το µέγιστο. Α Υ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 13

14 ΟΚΙΜΕΣ 1. οκιµές σχεδιασµού εν απαιτούνται. 2. οκιµές τύπου Θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε την 6.1 του IEC 903 (&την 6.1 του EN τα εξής: 2.1. Οπτικός έλεγχος, έλεγχος διαστάσεων, επισήµανσης και συσκευασίας. Θα ελέγχεται η µορφή και θα µετρώνται οι διαστάσεις, (πάχος, µήκος) που θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις προβλέψεις της 5.1. Θα ελέγχεται η επιφάνεια για ύπαρξη τυχόν ανωµαλιών και ατελειών, σύµφωνα µε την 5.2, η σήµανση και η αντοχή της, σύµφωνα µε την 7 της προδιαγραφής, και η συσκευασία οκιµή ιηλεκτρικής αντοχής (IEC & EN ) Τα γάντια θα τοποθετηθούν σε δεξαµενή νερού µε τη µέθοδο που προβλέπει το IEC 903 στην 6.4. Θα εφαρµοσθεί εναλλασσόµενη τάση µε ρυθµό 1000V/s µέχρι 20kV και θα παραµείνουν για 3min. Η ένταση του ρεύµατος διαρροής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 14mA. Κατόπιν η τάση θα αυξηθεί µε τον ίδιο τρόπο µέχρι τα 30kV, όπου δεν πρέπει να παρουσιασθεί διάτρηση. Η δοκιµή θα διεξαχθεί στους C και θα έχει προηγηθεί κλιµατισµός του µε εµβάπτιση σε νερό για 16+ 0,5 h οκιµές µηχανικής αντοχής (IEC & EN ) Θα διεξαχθούν σε τεµάχια δοκιµής που θα έχουν κλιµατιστεί για 24h σε C και σχετική υγρασία 50+ 5%. Οι δοκιµές θα θεωρηθούν επιτυχείς εφόσον παρουσιασθεί: Αντοχή σε θραύση µεγαλύτερη από 20ΜΡa. Επιµήκυνση στο σηµείο θραύσης µεγαλύτερη από 600%. Οι προηγούµενες δοκιµές θα γίνουν σε 4 τεµάχια δοκιµής και θα ληφθεί υπόψη ο µέσος όρος. Παραµένουσα παραµόρφωση µετά από επιµήκυνση 400% µικρότερη από 7% και για τα τρία τεµάχια δοκιµής που θα δοκιµασθούν. Αντίσταση στη διάτρηση µεγαλύτερη από 30N/mm και για τα δύο τεµάχια δοκιµής που θα δοκιµασθούν. Οι δοκιµές θα διεξαχθούν µε τις µεθόδους που προβλέπονται στην 6.3 του IEC οκιµές τεχνητής γήρανσης: (IEC & EN ) Θα κοπούν τέσσερα δοκίµια από τα γάντια κατά τις προβλέψεις του IEC και τρία από αυτά θα κλιµατιστούν για 168 h σε θερµοκρασία 70+2 C και σχετική υγρασία µικρότερη από 20% και κατόπιν θα αφεθούν να κρυώσουν για 16h. Θα διεξαχθούν µηχανικές δοκιµές για τα τέσσερα τεµάχια δοκιµής (το ένα αγήραστο και τα τρία γηρασµένα) και θα θεωρηθούν επιτυχείς εφόσον: Η αντοχή στον εφελκυσµό και η επιµήκυνση στο σηµείο θραύσης για τα γηρασµένα τεµάχια δοκιµής δεν είναι λιγότερο από 80% από τις αντίστοιχες τιµές του αγήραστου. Η παραµένουσα παραµόρφωση των γηρασµένων τεµαχίων µετά από επιµήκυνση 400% δεν θα υπερβαίνει το 15% οκιµή επιβράδυνσης καύσης(iec & EN ) οκίµιο από τα γάντια θα δοκιµασθεί µε τις µεθόδους που περιγράφονται στο IEC και θα πρέπει να µην επιτρέψει τη µετάδοση της φλόγας ως το προκαθορισµένο όριο οκιµή αντοχής στα οξέα (IEC & EN ) Η εξωτερική επιφάνεια των γαντιών θα εκτεθεί για 8+0,5h σε διάλυµα H2SO4 32 Be σε θερµοκρασία 23+2 C. Μετά θα ξεπλυθούν σε νερό και θα στεγνώσουν για 2+0,5h στους 70 C. Κατόπιν θα πρέπει: Να αντεπεξέλθουν επιτυχώς τη δοκιµή διηλεκτρικής αντοχής ( 6.2.2). Να επιτύχουν το 75% των τιµών στις δοκιµές θραύσης και επιµήκυνσης στη θραύση που είχαν πριν τον κλιµατισµό. Α Υ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 14

15 2.7. οκιµή αντοχής σε έλαια (IEC & EN ) Τα γάντια θα προκλιµατισθούν για 3h+0,5 στους 23+2 C µε σχετική υγρασία 50+5%, µετά θα κλιµατιστούν για 24+0,5h µε βύθιση σε λάδι Νο 1 (IEC 903 παράρτηµα D) σε θερµοκρασία C, ώστε µόνο η εξωτερική τους επιφάνεια να εκτεθεί σε αυτό. Μετά θα στεγνώσουν µε σκούπισµα µε στεγνό ύφασµα. Κατόπιν θα πρέπει: Να αντεπεξέλθουν επιτυχώς τη δοκιµή διηλεκτρικής αντοχής Να επιτύχουν το 50% των τιµών στις δοκιµές θραύσης και επιµήκυνσης στο σηµείο θραύσης που είχαν πριν τον κλιµατισµό οκιµή αντοχής στο όζον (IEC & EN ) Με τη µέθοδο Β που περιγράφεται στο IEC τα γάντια θα κλιµατιστούν σε περιβάλλον µε συγκέντρωση όζοντος 1+0,01 mg/m3 και κατόπιν θα πρέπει να αντεπεξέλθουν επιτυχώς τις δοκιµές διηλεκτρικής αντοχής οκιµή αντοχής σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες(iec & EN ) Τα γάντια θα κλιµατιστούν σε θερµοκρασία C για 24+0,5h µαζί µε δύο δίσκους από πολυαιθυλένιο διαστάσεων 200mm x 200mm x 5mm. 1min µετά τον κλιµατισµό τους τα γάντια θα διπλωθούν στο περικάρπιο, θα τοποθετηθούν µεταξύ των δίσκων και θα ασκηθεί δύναµη 100Ν για 30 sec. Η δοκιµή θα θεωρηθεί επιτυχής εφόσον δε θα υπάρξουν ρωγµές, σπασίµατα ή ραγίσµατα και τα γάντια αντεπεξέλθουν επιτυχώς στη δοκιµή διηλεκτρικής αντοχής, για τάση 20 kv επί 3 min µε ένταση διαρροής το πολύ 14 ma, χωρίς προηγούµενο κλιµατισµό για απορρόφηση της υγρασίας. 3. οκιµές µε δειγµατοληψία Κατά την παραλαβή θα επαναλαµβάνονται οι δοκιµές τύπου µε δειγµατοληψία σύµφωνα µε τις προβλέψεις του παραρτήµατος Ε του IEC 903 (annex C του ΕΝ 60903). 4. οκιµές σειράς Θα διεξάγεται η δοκιµή διηλεκτρικής αντοχής, οπτική εξέταση και έλεγχος της σήµανσης. ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Θα ακολουθούνται οι προβλέψεις της νοµοθεσίας και των Ευρωπαϊκών Προτύπων ως προς τη σήµανση. Συγκεκριµένα σε κάθε γάντι θα υπάρχουν µε ανεξίτηλο και ευδιάκριτο τρόπο οι εξής πληροφορίες: Το σήµα CE, που επιβάλει η νοµοθεσία. Ο κωδικός του εργαστηρίου έγκρισης. Το όνοµα ή το σύµβολο του κατασκευαστή. Το έτος και ο µήνας παραγωγής. Το σύµβολο 2 (Κλάση) Το σύµβολο R C (Κατηγορία) Το εικονόσηµο του διπλού τριγώνου που συµβολίζει την προστασία έναντι ηλεκτρικών κινδύνων. Το µέγεθος (8, 9, 10 ή 11). Ο αριθµός παρτίδας. Ορθογώνιο σχήµα, στο περικάρπιο, για τη σήµανση των πραγµατοποιούµενων επιθεωρήσεων. Σηµείωση: Η σήµανση δεν πρέπει να αλλοιώνει την ποιότητα του γαντιού. εν επιτρέπεται άλλο σύµβολο που µπορεί να επιφέρει σύγχυση στο χρήστη (π.χ. η τάση δοκιµής). Α Υ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 15

16 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Κάθε προσφερόµενο ζεύγος θα είναι συσκευασµένο εντός ειδικής αδιαφανούς θήκης, για προστασία έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας και µηχανικών κινδύνων. Εξωτερικά (στην συσκευασία) πρέπει να αναγράφονται: Στο εµπρός µέρος το όνοµα του κατασκευαστή, η κλάση προστασίας, το µέγεθος, η κατηγορία και το µέγεθος του γαντιού. Στο πίσω µέρος ή σε φυλλάδιο οι οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αποθήκευσης στην Ελληνική γλώσσα. Εκτός από την ατοµική συσκευασία ανά ζεύγος, θα είναι συσκευασµένα ανά ζεύγη σε χαρτοκιβώτιο επαρκούς µηχανικής αντοχής για στοίβαξη µέχρι 2,5 m. Στο κιβώτιο θα υπάρχει σήµανση µε τα στοιχεία του προµηθευτή, το περιεχόµενο και τον αριθµό της σύµβασης. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Κάθε υποψήφιος προµηθευτής θα υποβάλλει µαζί µε την προσφορά του: ύο (2) ζεύγη γαντιών. Πιστοποιητικά συνοδευόµενα από τα αποτελέσµατα των δοκιµών που έχουν διεξαχθεί σε αναγνωρισµένα εργαστήρια για την απόκτηση του σήµατος CE. Τεχνικά φυλλάδια και άλλο σχετικό πληροφοριακό υλικό. Κατά την κρίση της η Υπηρεσία µπορεί να εκτελέσει νέες δοκιµές, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, για να διαπιστώσει την αξιοπιστία του υλικού. Α Υ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 16

17 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΟΙ: Θα είναι κατασκευασµένα από νιτρίλιο ή υλικό µε ισοδύναµες ιδιότητες, θα έχουν ειδική «αντιολισθητική» διαµόρφωση στο εµπρός µέρος των δακτύλων και θα έχουν εσωτερικά πούδρα. Θα φέρουν το σήµα CE (ΕΝ 374) και εικονόσηµα προστασίας έναντι και χηµικών ουσιών και µικροοργανισµών. Θα είναι συσκευασµένα σε κουτιά των 50 ζευγών. Οι προµηθευτές θα καταθέσουν µε την προσφορά: Ένα δείγµα. Πιστοποιητικά από διαπιστευµένο εργαστήριο. Τα µεγέθη θα καθοριστούν κατά την παραγγελία. Α Υ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 17

18 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥΣ ΙΑΛΥΤΕΣ (ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ) ΚΩ ΙΚΟΙ: Θα είναι κατασκευασµένα από νιτρίλιο ή υλικό µε ισοδύναµες ιδιότητες, θα έχουν εσωτερική ανθιδρωτική επένδυση και εξωτερικά ειδική «αντιολισθητική» διαµόρφωση. Θα ακολουθούν τις προβλέψεις των ΕΝ 388, 420, 374 και θα φέρουν: Τη σήµανση CE Τα εικονόσηµα προστασίας από µηχανικούς και χηµικούς κινδύνους, µε ελάχιστα επίπεδα προστασίας από µηχανικούς κινδύνους: 4, 1, 0, 1. Θα έχουν µήκος τουλάχιστον 30 cm και πάχος το πολύ 0,5 mm. Ο κατασκευαστής θα το συνιστά για χρήση µε οργανικούς διαλύτες (Περχλωροαιθυλένιο, βενζίνη, τολουόλη). Οι προµηθευτές θα καταθέσουν µε την προσφορά τους. Ένα δείγµα Πιστοποιητικά εναρµόνισης µε τα αναφερόµενα ΕΝ από διαπιστευµένο εργαστήριο. ήλωση πιστότητας του κατασκευαστή. Τεχνικά φυλλάδια. Τα µεγέθη θα καθοριστούν κατά την παραγγελία. Ανά 100 (περίπου) ζεύγη θα είναι συσκευασµένα σε ανθεκτικά χαρτοκιβώτια, στα οποία θα υπάρχει σήµανση µε τα στοιχεία του προµηθευτή, το περιεχόµενο και τον αριθµό της σύµβασης. Α Υ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 18

19 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, PVC ΚΩ ΙΚΟΙ: Tα γάντια θα είναι κατασκευασµένα από PVC και θα φέρουν εσωτερική ανθιδρωτική επένδυση, µε αντιβακτηριακή προστασία την οποία και θα αναφέρουν. Θα ακολουθούν τις προβλέψεις των ΕΝ 388, 420, 374 και θα φέρουν: Τη σήµανση CE Τα εικονόσηµα προστασίας από µηχανικούς και χηµικούς κινδύνους, καθώς επίσης αντιβακτηριακής προστασίας. Tα επίπεδα προστασίας από µηχανικούς κινδύνους, τα οποία θα πρέπει να είναι 3, 1, 2, 1, τουλάχιστον. Θα έχουν µήκος τουλάχιστον 35 cm και θα φέρουν αντιολισθητική διαµόρφωση σε όλη την επιφάνεια της παλάµης και των δακτύλων. Οι προµηθευτές θα καταθέσουν µε την προσφορά τους. Ένα δείγµα Πιστοποιητικά εναρµόνισης µε τα αναφερόµενα ΕΝ από διαπιστευµένο εργαστήριο. Τεχνικά φυλλάδια. Τα µεγέθη θα καθοριστούν κατά την παραγγελία. Ανά 100 (περίπου) ζεύγη θα είναι συσκευασµένα σε ανθεκτικά χαρτοκιβώτια, στα οποία θα υπάρχει σήµανση µε τα στοιχεία του προµηθευτή, το περιεχόµενο και τον αριθµό της σύµβασης. Α Υ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 19

20 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΨΥΧΟΣ ΚΩ ΙΚΟΙ: Θα φέρουν τη σήµανση CE που απαιτεί η νοµοθεσία και τα EN 388, 420, 511 µε τα αντίστοιχα εικονόσηµα για προστασία από µηχανικούς κινδύνους και ψύχος. Θα έχουν τα ακόλουθα επίπεδα προστασίας: Από µηχανικούς κινδύνους 2, 1, 2, 1, τουλάχιστον. Από µετάδοση ψύχους 1 Από επαφή µε ψυχρές επιφάνειες 1 Αδιαβροχία 0 ή 1 Εξωτερικά θα είναι από δέρµα, το οποίο θα παρουσιάζει αδιαβροχία τουλάχιστον 30min, σύµφωνα µε την παράγραφο 4.2 του ΕΝ 420. Εσωτερικά θα φέρουν επένδυση από υλικό που δεν προκαλεί ερεθισµούς. Το µήκος τους θα είναι τουλάχιστον 27 cm. Όλα τα µέρη των γαντιών θα πρέπει να είναι απαλλαγµένα βαρέων µετάλλων και αζωχρωστικών ουσιών. Συγκεκριµένα: 1. Η περιεκτικότητά τους σε βαρέα µέταλλα, προσδιοριζόµενη µε όργανα AAS ή ICP-OES, µετά από εκχύλιση µε χρήση διαλύµατος (τεχνητού) όξινου ιδρώτα σύµφωνα µε το ΙSΟ 105-Ε04, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις ακόλουθες τιµές: Μέγιστη περιεκτικότητα Μέγιστη περιεκτικότητα Βαρέα Μέταλλα δερµάτινου µέρους σε mg/kg υφασµάτινου µέρους σε mg/kg Sb As Cd Cr Co Cu Pb Hg Ni Η περιεκτικότητά τους σε αζωχρώµατα δεν πρέπει να υπερβαίνει το όριο των 30 mg/kg, που προβλέπεται στα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 14362/2004 (για τα υφασµάτινα µέρη) και EΛOT CEN ISO/ TS 17234/ 2003 (για τα δερµάτινα µέρη). Επίσης τα γάντια δεν θα έχουν µη φυσιολογικές οσµές, σύµφωνα µε το παράρτηµα 4 - µέρος 3 του ΟΕΚΟ ΤΕST STANDARD 100. Θα παραδοθούν συσκευασµένα ανά ένα σε πλαστική σακούλα η οποία θα έχει ενηµερωτικό σηµείωµα στα Ελληνικά. Ανά ζεύγη θα είναι συσκευασµένα σε χαρτοκιβώτια στα οποία θα υπάρχει σήµανση µε τα στοιχεία του προµηθευτή, το περιεχόµενο και τον αριθµό της σύµβασης. Τα µεγέθη τους θα είναι 10 και 11, σε αναλογία που θα καθοριστεί κατά την παραγγελία. Α Υ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 24/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 9651 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 24/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 9651 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 24/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 9651 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 24623 51123 FAX: 24623 51146 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος στα πλαίσια των λειτουργικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή. ΕΚΔΟΣΗ: 1 /Μάρτιος 2016 Σελίδα 1 από 7

Τεχνική Προδιαγραφή. ΕΚΔΟΣΗ: 1 /Μάρτιος 2016 Σελίδα 1 από 7 Τεχνική Προδιαγραφή ΕΚΔΟΣΗ: 1 /Μάρτιος 2016 Σελίδα 1 από 7 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ 1.2 ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3.1 ΥΠΟΔΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.11911 /11-10-2016 ΠΡΟΣ DO IT M.I.K.E, Νέα Κερασούντα, Φιλιππιάδα Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το

Διαβάστε περισσότερα

Μήκος 30cm Υλικό: Συνθετικό χωρίς ραφές. Κλάση τάση εργασίας: 00,RC αυξηµένη µηχανική αντοχή. Σήµανση CE RC IEC. Πρότυπα ΕΝ

Μήκος 30cm Υλικό: Συνθετικό χωρίς ραφές. Κλάση τάση εργασίας: 00,RC αυξηµένη µηχανική αντοχή. Σήµανση CE RC IEC. Πρότυπα ΕΝ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗ- ΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗ- ΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Μήκος 30cm Υλικό: Συνθετικό χωρίς ραφές. Κλάση τάση εργασίας: 00,RC αυξηµένη µηχανική αντοχή. Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 831009780 Το σύστηµα θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 355 και θα αποτελείται: Από δύο αναδέτες µήκους 1 m ο καθένας οι οποίοι θα καταλήγουν σε άγκιστρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟ ΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΛΘ

ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟ ΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΛΘ ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟ ΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΛΘ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός...2 2. 2.1. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά...2 Κατασκευή...2 2.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 11.973,71 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 11.973,71 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 11.973,71 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΤΠΟΔΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ Ο.Τ. Α.Ε.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΤΠΟΔΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ Ο.Τ. Α.Ε. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΤΠΟΔΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ Ο.Τ. Α.Ε. Α. ΤΠΟΔΗΜΑΣΑ ΕΡΓΑΙΑ Τα υποδήματα αυτά προστατεύουν τα πόδια των εργαζομένων, που δεν εκτίθενται σε μηχανικούς κινδύνους, από υγρές ή ρυπασμένες επιφάνειες.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ AΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.838,77 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α ΠΙΣΤΩΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Εθν. Αντιστάσεως 1 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 361 00 Πληροφορίες: K. Αναστασιάδης Τηλ. 22373-52300, fax

Διαβάστε περισσότερα

,

, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Ε.Κ.Α.Β. 7 ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: 02/12/2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ Ν111 Ν112 Ν113 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ *Λαρυγγική µάσκα Νο 4 ΤΕΜΑΧΙΑ: 30 *Λαρυγγική µάσκα Νο 5 ΤΕΜΑΧΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 21/15 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα υπό προμήθεια είδη ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 1 33141420-0 Χειρουργικά γάντια Χειρουργικά γάντια αποστειρωμένα από φυσικό Latex με μακριά μανσέτα 2 33141420-0 Χειρουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίαση της 11ης/ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 38/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίαση της 11ης/ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 38/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίαση της 11ης/2-5-2012 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 38/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια : «παροχή μέσων ατομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ. 1) 29.200 τεμάχια γάζα λαπαροτομίας, διαστάσεων 40Χ40cm, πιθανής δαπάνης 9.000,00 ΕΥΡΩ συμπ/νου του ΦΠΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ. 1) 29.200 τεμάχια γάζα λαπαροτομίας, διαστάσεων 40Χ40cm, πιθανής δαπάνης 9.000,00 ΕΥΡΩ συμπ/νου του ΦΠΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1) 29.200 τεμάχια γάζα λαπαροτομίας, διαστάσεων 40Χ40cm, πιθανής δαπάνης 9.000,00 ΕΥΡΩ συμπ/νου του ΦΠΑ 2) 10.950 τεμάχια γάζα λαπαροτομίας, διαστάσεων 45Χ45cm, πιθανής δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-Υ-1124Γ/3-2011 ΥΦΑΣΜΑΤΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-Υ-1124Γ/3-2011 ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-Υ-1124Γ/3-2011 ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ /2ο ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 -2- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 η στην ΠΓΕΣ-Υ-1124Γ/3-2011 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ/2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 9.332,50 Φ.Π.Α 23% : 2.146,47 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 11.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 9.332,50 Φ.Π.Α 23% : 2.146,47 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 11. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 9.332,50 Φ.Π.Α 23% : 2.146,47 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 11.478,97 1 /νση Περιβάλλοντος Ελληνικό-Αργυρούπολη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, 08-09-2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. πρωτ.: 16460 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πάροδος 25 ης Μαρτίου Αριθμός: 1 Τ.Κ. : 70400 Μοίρες Πληροφορίες: Πηρουνάκη Μαρία Τηλέφωνο : 2892340236

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους. εργαζομένους στο Δήμο Δυτικής Μάνης έτους 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α.

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους. εργαζομένους στο Δήμο Δυτικής Μάνης έτους 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. Αρ. Μελέτης.: 27 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους εργαζομένους στο Δήμο Δυτικής Μάνης έτους 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 23%: ΣΥΝΟΛΟ: 4.063,50 934,61 4.998,11 ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

10. εξοπλισμος προστασιας

10. εξοπλισμος προστασιας 10. εξοπλισμος προστασιας 10Εξοπλισμός προστασίας Basic Line Μπουφάν εργασίας, 65% polyester, 35% βαμβακερό, 245g/m2 Κωδικός 415384 S/48 Τιμή 26,90 Κωδικός 415391 M/50 Τιμή 26,90 Κωδικός 415407 L/52 Τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. 12/2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. 12/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. 12/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 73.492,75 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η ΥΨΗΛΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ (ΜΠΟΤΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ)

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η ΥΨΗΛΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ (ΜΠΟΤΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ) ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail : Λ. Συγγρού 80-88 : 11741 : Ε.Μαρκάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΟΥΦΑΝ ΨΥΧΟΥΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ

ΜΠΟΥΦΑΝ ΨΥΧΟΥΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ ΜΠΟΥΦΑΝ ΨΥΧΟΥΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΠΟΥΦΑΝ ΨΥΧΟΥΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός 3 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.1 Πρώτες Ύλες 3 2.2 Κατασκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση Προδιαγραφές 2. Προϋπολογισμός 3. Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.773,50 χωρίς φπα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - Φορέας-Υπηρεσία-ΚΑΕ :43-120/1421 - Ονομασία φορέα :ΑΡΧ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αρμόδιος : Μόρδος Μωυσής - Τηλέφωνο :2132157762

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 3η ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-Υ-1124Γ/ ΥΦΑΣΜΑΤΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 3η ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-Υ-1124Γ/ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 3η ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-Υ-1124Γ/3-2011 ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ /2ο ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 3 η στην ΠΓΕΣ-Υ-1124Γ/3-2011 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ/2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ειδών ένδυσης προστασίας εργαζομένων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ειδών ένδυσης προστασίας εργαζομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια ειδών ένδυσης προστασίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ εργαζομένων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αρ. μελέτης: 6/2016 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΗΜΝΟΣ, Νοέμβριος 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΗΜΝΟΣ, Νοέμβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΗΜΝΟΣ, Νοέμβριος 2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου οικονομικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ Α.Ε. ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ Α.Ε. ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ Α.Ε. ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η προδιαγραφή αυτή ορίζει τις απαιτήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΚΑΛΑ ΑΠΛΗ ΑΠΟ FIBERGLASS 3Μ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΚΑΛΑ ΑΠΛΗ ΑΠΟ FIBERGLASS 3Μ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΚΑΛΑ ΑΠΛΗ ΑΠΟ FIBERGLASS 3Μ ΚΩ ΙΚΟΙ: 802000033 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείµενο της παρούσας προδιαγραφής είναι ο καθορισµός των τεχνικών χαρακτηριστικών, των δοκιµών και του τρόπου παραλαβής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΤΟΛΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΤΟΛΗΣ Αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της από 15 Ιουλίου 2013 προκήρυξης διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών της Προσκοπικής Στολής Αθήνα, Ιούλιος 2013 2

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 402714 /ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΠΛ. 1 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟ:

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 402714 /ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΠΛ. 1 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 402714 /ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΠΛ. Νο 1 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟ: Μονωτήρες κανονικού τύπου 16 τον για ΓΜ 400kV ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ 104 43 ΑΘΗΝΑ FAX: 210 5192326

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ

ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ - - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός 3 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ-1. Ανήκει στη Διακήρυξη Υπ αριθμό 07/16 ΣΝΔ από ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

Γ-1. Ανήκει στη Διακήρυξη Υπ αριθμό 07/16 ΣΝΔ από ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Γ-1 Ανήκει στη Διακήρυξη Υπ αριθμό 07/16 ΣΝΔ από 22-07 -2016 Παράρτημα ΓΑΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ν-2122 Β ΕΚΔΟΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΕΙΔΟΣ : ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΛΕΥΚΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Τα πουκάμισα θα είναι καινούργια. Θα δηλώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικός Έλεγχος Ενίσχυσης Κατασκευών µε Σύνθετα Υλικά

Ποιοτικός Έλεγχος Ενίσχυσης Κατασκευών µε Σύνθετα Υλικά Ποιοτικός Έλεγχος Ενίσχυσης Κατασκευών µε Σύνθετα Υλικά ρ. Κώστας Π. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ReTech S.A. Ηµερίδα «Ενίσχυση κτιρίων µε σύνθετα υλικά» ΤΕΕ Τρίτη 6 Νοεµβρίου 2007 Ποιοτικός Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ/ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ LATEX ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ. A. Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ/ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ LATEX ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ. A. Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ/ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ LATEX ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ. A. Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ Ιούνιος 2007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD- 88/1 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑ ΜΙΟΥ 110 V DC ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ 150/20

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΕ 02.35.7131.002: Προµήθεια εργαλείων και µηχανηµάτων πυρόσβεσης 6.000,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΕ 02.35.7131.002: Προµήθεια εργαλείων και µηχανηµάτων πυρόσβεσης 6.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΕ 02.35.7131.002: Προµήθεια εργαλείων και µηχανηµάτων πυρόσβεσης 6.000,00 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ Σεπτέµβρης 2012 1. ΓΕΝΙΚΑ Ο ήµος Χανίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ μ.χ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ μ.χ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ μ.χ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ 1. ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ Από φυσικό λατέξ ή συνθετικό λατέξ ή από διαλύματα φυσικού ή συνθετικού ελαστικού 2. ΓΑΝΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ PE, PVC Για ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ PE, PVC Για ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ PE, PVC Για ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ I. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ PVC ή PE 1. Όλα τα υπό προμήθεια υλικά πρέπει να συμμορφώνονται με την Υ.Α. 14097/757/2012,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 64/2014. 2. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ.

Διακήρυξη 64/2014. 2. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ. Διακήρυξη 64/2014 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προμηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/191/179407/Σ.661/30 Μαϊ. 2014/ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προμήθειας υλικών (Ιατρικά Αναλώσιμα - Χαρτί, CPV: 33198200-6)

Διαβάστε περισσότερα

είδους «Χειρουργικά γάντια» (CPV

είδους «Χειρουργικά γάντια» (CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 21/01/2015 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 49/2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 49/2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 49/2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Yπηρεσία Kαθαριότητας του Δήμου συνέταξε τη μελέτη αυτή με αρ. 49/2012 για να περιλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - Φορέας-Υπηρεσία-ΚΑΕ :43-120/1421 - Ονομασία φορέα :ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αρμόδιος : Μόρδος Μωυσής - Τηλέφωνο : 2132157762

Διαβάστε περισσότερα

02-04-2015 02-04-2015 02-04-2015 02-04-2015 02-04-2015

02-04-2015 02-04-2015 02-04-2015 02-04-2015 02-04-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Ε.Κ.Α.Β. 7 ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: 18/03/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ Ν25 Ν26 Ν27 Ν28 Ν33 16-03-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΡΩΜΑ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑΣ ΣΕΝΤΟΝΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (1,60Χ2,10)

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικές Προδιαγραφές για τον Ενιαίο Διαγωνισμό «ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΖΑ (33141114-2)» στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Προμηθειών & Τπηρεσιών Τγείας 2012

Σεχνικές Προδιαγραφές για τον Ενιαίο Διαγωνισμό «ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΖΑ (33141114-2)» στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Προμηθειών & Τπηρεσιών Τγείας 2012 Είδη: Σεχνικές Προδιαγραφές για τον Ενιαίο Διαγωνισμό «ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΖΑ (33141114-2)» στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Προμηθειών & Τπηρεσιών Τγείας 2012 Α/Α ΕΙΔΗ ΑΝΣΙΣΟΙΦΙΗ ΜΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΥΤΕΡ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ

ΦΟΥΤΕΡ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ ΦΟΥΤΕΡ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ - - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΥΤΕΡ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός 3 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.1 Πρώτες Ύλες

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 & Α3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 & Α3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3 & Α4 Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή, αφορά στην προμήθεια φωτοαντιγραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα συστήματα ασκών να είναι αποστειρωμένα και ελεύθερα πυρετογόνων ουσιών (ISO )

Όλα τα συστήματα ασκών να είναι αποστειρωμένα και ελεύθερα πυρετογόνων ουσιών (ISO ) ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ α/α 2,3 και 4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Το πλαστικό των ασκών να είναι αρίστης ποιότητας και υψηλής διαπερατότητας, διαφανές.δεν

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια Aγ. Ι. Ρέντης: 17/03/2015 Αρ.Πρωτ.: 15441. ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της προµήθειας ειδών

Νίκαια Aγ. Ι. Ρέντης: 17/03/2015 Αρ.Πρωτ.: 15441. ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της προµήθειας ειδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075300-326-327-241

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - Φορέας-Υπηρεσία-ΚΑΕ : 43-120/1424 - Ονομασία φορέα :ΑΡΧ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αρμόδιος :Μόρδος Μωυσής - Τηλέφωνο :2132157762

Διαβάστε περισσότερα

23-05-2014 23-05-2014

23-05-2014 23-05-2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Ε.Κ.Α.Β. 7 ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: 13/05/2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ N13 03-02-2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤ Η ΤΑΙΝΙΑ (ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ ) ΜΕΤΑΞΩΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ενός συστατικού, πολυουρεθανική σφραγιστική μαστίχη, ιδανική για σφράγιση αρμών συστολής-διαστολής. Συνδυάζει πολυουρεθανική & υβριδική τεχνολογία.

Ενός συστατικού, πολυουρεθανική σφραγιστική μαστίχη, ιδανική για σφράγιση αρμών συστολής-διαστολής. Συνδυάζει πολυουρεθανική & υβριδική τεχνολογία. Page 1/5 Ενός συστατικού, πολυουρεθανική σφραγιστική μαστίχη, ιδανική για σφράγιση αρμών συστολής-διαστολής. Συνδυάζει πολυουρεθανική & υβριδική τεχνολογία. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι καινοτόμος πολυουρεθανική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ : 2286360187 ΦΑΞ:2286028307 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ (CPV: ).

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ (CPV: ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 27.4.2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 4820 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ - - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός 3 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Α Α:ΒΕ Ξ46ΨΖΣΠ-51Σ Αθήνα, 28-02-2013 Αρ.Πρωτ.: 620/1/18155 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη: Το υπ αριθµ. 325.3/2/1410/07-01-2013 έγγραφο της.ε.π../ι.νε. Ι.ΒΙ.Μ. (Α

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 07-10-2015. Αριθ. Πρωτ. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Θεσσαλονίκη 07-10-2015. Αριθ. Πρωτ. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 07-10-2015 Αριθ. Πρωτ. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ.14149 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

1/14 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ - ΓΑΝΤΙΑ 1.1. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΑΠΟ ΒΟΕΙΟ ΔΕΡΜΑ 2-1-2-2

1/14 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ - ΓΑΝΤΙΑ 1.1. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΑΠΟ ΒΟΕΙΟ ΔΕΡΜΑ 2-1-2-2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ - ΓΑΝΤΙΑ 1.1. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΑΠΟ ΒΟΕΙΟ ΔΕΡΜΑ 2-1-2-2 Πεδίο χρήσης: εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς

Διαβάστε περισσότερα

Επαλειφόμενη πολυουρία υψηλού πάχους κατάλληλη για στεγάνωση ταρατσών

Επαλειφόμενη πολυουρία υψηλού πάχους κατάλληλη για στεγάνωση ταρατσών Επαλειφόμενη πολυουρία υψηλού πάχους κατάλληλη για στεγάνωση ταρατσών Περιγραφή Προϊόντος Επαλειφόμενο στεγανωτικό πολυουρίας υψηλού πάχους, ιδανικό για εκτεθειμένες ταράτσες όπου απαιτούνται υψηλές μηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

HYPERSEAL -EXPERT-150

HYPERSEAL -EXPERT-150 Page 1/5 Ενός συστατικού, πολυουρεθανική σφραγιστική μαστίχη, ιδανική για σφράγιση αρμών συστολής-διαστολής σε συνθηκες υψηλής υγρασίας. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το HYPERSEAL -EXPERT 150 είναι καινοτόμος πολυουρεθανική

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg ΣΥΝΤΑΞΗ: TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg ΕΛΕΓΧΟΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Σχέδιο ιακήρυξης Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ TR 3: ΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΚΑΛΩ ΙΑΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤR 3 ΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ TR 3: ΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕ ΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑ 1 Προστασία Χεριών - Γάντια 1.1 Γάντια δερματοπ άνινα Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία & Εξαγωγές

Συσκευασία & Εξαγωγές Συσκευασία & Εξαγωγές Μανώλης Δανιήλ Διευθυντής ΟΠΕ 19/7/2013 1 19/7/2013 2 19/7/2013 3 19/7/2013 4 19/7/2013 5 19/7/2013 6 19/7/2013 7 19/7/2013 8 19/7/2013 9 19/7/2013 10 19/7/2013 11 Τι πρέπει να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο PAM SMU-S Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο για ακάθαρτα, λύματα, και όμβρια ύδατα για δομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Τύπος Περιγραφή τύπου ΤΥΠΟΣ 2 Διπλοί Ασκοί Αίματος CPDA ή CPDA-1, 450ml για ερυθρά 35 ημερών και με ειδικό δορυφορικό ασκό τουλάχιστον 300ml για αιμοπετάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΑΝΣΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΑΝΣΙΩΝ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΑΝΣΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1. Σα ιατρικά γάντια μιας χρήσης, περιλαμβάνουν: 1.1.1 Φειρουργικά γάντια (Surgical Gloves) αποστειρωμένα, από φυσικό λατέξ με αυξημένα ελάχιστα όρια αντοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρμόδιος υπάλληλος: ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΟΣ 2012» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003345171 2015-11-20

15PROC003345171 2015-11-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη: 20-11-2015 ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 13559 «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συµεωνίδη 2

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154 115 27 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

,02

,02 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Ε.Κ.Α.Β. 7 ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: 30/04/2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ Ν24 21-03-2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖ ΟΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΤΟΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΡΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΓΕΙΣΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΡΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΓΕΙΣΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΡΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΓΕΙΣΟ ΚΩ ΙΚΟΙ: 831009871 To κράνος αυτό θα χρησιµοποιείται από συνεργεία κατασκευών σε υπαίθριους χώρους για εργασίες κατά τις οποίες δεν θα υπάρχει κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002202330 2014-07-29

14PROC002202330 2014-07-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Απόστολος Γκούνης Τηλ. 26513-61385 ΦΑΞ 26510-74441

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για ένα. Προϋπολογισµός: 13.121,64 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για ένα. Προϋπολογισµός: 13.121,64 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για ένα έτος Προϋπολογισµός: 13.121,64 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλτόπανα Valli Zabban

Ασφαλτόπανα Valli Zabban Ασφαλτόπανα Valli Zabban Η εταιρεία µας εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά ασφαλτόπανα του οίκου Valli Zabban Ιταλίας. Τα ασφαλτόπανα Valli Zabban χρησιµοποιούνται για τη στεγανοποίηση δωµάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Απόστολος Γκούνης Τηλ. 26513-61385 ΦΑΞ 26510-74441

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΠΕ -Α-00007 ΕΚ ΟΣΗ 1η ΦΙΛΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 28 ΜΑΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙ Α 1. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 2 3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 07/03/2016. Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τέρμα Ταυρωπού, ΤΚ Υπόψη: Γραφείο Προμηθειών

Αθήνα, 07/03/2016. Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τέρμα Ταυρωπού, ΤΚ Υπόψη: Γραφείο Προμηθειών ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε. Αυγής 60, Τ.Κ. 145 64, Κηφισιά, Αθήνα Τηλ. : 210.6203000 Fax : 210.6201332 & 3 Α.Φ.Μ.: 094133588 Δ.Ο.Υ.: ΦΑE ΑΘΗΝΩΝ site : www.gcp.gr e-mail : info@gcp.gr Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 03 Εργασίες Βελτίωσης Πυθµένα 04 Υποθαλάσσια ιάστρωση Γεωπλεγµάτων 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

21/2014 , CPV: 33141121-4 24.600,00 2014 13:00

21/2014   , CPV: 33141121-4 24.600,00 2014 13:00 ιακήρυξη 21/2014 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προµηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/105/177894/Σ.468/10 Απρ 2014/ΑΣ ΥΣ/ ΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προµήθειας υλικών (Χειρουργικά Ράµµατα Τραύµατος, CPV: 33141121-4)

Διαβάστε περισσότερα

EXALCO A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5 ο χλµ. Εθν. Οδού Λαρίσης-Θεσσαλονίκης 411 10 Λάρισα ίφυλλη Μπαλκονόπορτα Ανοιγοανακλινόµενη

EXALCO A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5 ο χλµ. Εθν. Οδού Λαρίσης-Θεσσαλονίκης 411 10 Λάρισα ίφυλλη Μπαλκονόπορτα Ανοιγοανακλινόµενη ΗΡΑΣ & ΣΠΥΡΟΥ ΜΗΛΙΟΥ 124 62 ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ :210 55.82.320-2 FAX :210 55.82.323 e-mail: ekanal@ekanal.gr ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 2002 ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αθήνα 16/5/2012 Εισηγήτρια: Αλίνα Μουρελάτου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1979 1 o ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001 ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ISO 14001,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥ Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ ΣΤ-5.1 1 ΣΤ 5.1 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 1. Ισχύουν γενικά ότι και στο άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 24/02/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα :Συντήρησης Πρασίνου Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 24/02/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα :Συντήρησης Πρασίνου Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 24/02/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα :Συντήρησης Πρασίνου Αρ.Μελέτης 20/2014 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΚΗ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΚΗ Ηράκλειο 18 Νοεµβρίου 2011 Αριθµός Πρωτ: Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΚΗ Προς κάθε ενδιαφερόµενο Αξιότιµοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ Ολοσωμες φορμες Μπλουζες Ποδιες Κομη Προστατευτικο πηγουνιου Masques Μανσετες Καλυμματα υποδηματων Κιτ επισκεπτη 130 σελ. 132 σελ. 136 σελ. 136 σελ. 137 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΎΜΑΤΑ ΣΎΝΤΟΜΗΣ ΧΡΉΣΗΣ

ΕΝΔΎΜΑΤΑ ΣΎΝΤΟΜΗΣ ΧΡΉΣΗΣ TWORK 158 ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ 160 Ολοσωμες φορμες χημικής προστασίας 166 Ολόσωμες φόρμες- Μπλούζες- Ποδιές- Κόμη 168 Μάσκες- Μανσέτες- Καλύμματα υποδημάτων 157 ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΧΡΗΣΗΣ PREMIUM EVOLUTION

Διαβάστε περισσότερα