ΚΑΠΑΧΗΜ ΑΒΕΕ LABSA 240/D ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ:16/02/09 : C10-13-ALKYL BENZENE SULFONIC ACID

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΠΑΧΗΜ ΑΒΕΕ LABSA 240/D ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ:16/02/09 : C10-13-ALKYL BENZENE SULFONIC ACID"

Transcript

1 ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Ν. ΙΩΝΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 128, Τηλ: φαξ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Τηλ: (22620) φαξ: (22620) ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ:16/02/09 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : ΚΑΠΑΧΗΜ ΑΒΕΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ : INCI NAME : C10-13-ALKYL BENZENE SULFONIC ACID ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ : Ενδιάµεσο προϊόν για την παραγωγή ανιονικών, linear alkyl benzene sulfonate, sodium salt. 2. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ: Το προϊόν είναι µια διαβρωτική ουσία. Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα µάτια σε περίπτωση επαφής µαζί τους. Επαφή µε το δέρµα µπορεί να προκαλέσει εγκαύµατα. Το προϊόν είναι βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ: Το προϊόν δεν κατηγοριοποιείται σαν επικίνδυνο για το περιβάλλον σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 67/548//EC και τις επακόλουθες διατάξεις. Ο χρήστης πρέπει ωστόσο να χρησιµοποιεί καλές πρακτικές και να αποφεύγει οποιαδήποτε µόλυνση του περιβάλλοντος. ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ: Το προϊόν είναι ένα ισχυρό οξύ το οποίο αντιδρά εξώθερµα µε βάσεις. ιάλυση µε νερό παράγει θερµότητα. σελ.1/7

2 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΧΗΜΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Ουσία : Aryl sulfonic acid, υγρό, µε όχι πάνω από 5% ελεύθερο θειϊκό οξύ : Linear alkyl benzene sulfonic acid. Alkyl aryl sulfonic acid. ΧΗΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ : R- C 6 H 4 - SO 3 H R= C CAS REGISTRY NYMBER : EC NUMBER : ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΕΣ ΑΚΑΘΑΡΣΙΕΣ Ονοµα Συγκέντρ. CAS REGISTRY NUMBER EC NUMBER Σύµβολο R Phrases % m/m 1.Θειϊκό οξύ < C- ιαβρωτικό R35 R35: Προκαλεί σοβαρά εγκαύµατα. 4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΣΗ: ΕΙΣΠΝΟΗ: Το προϊόν µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό στο στόµα και τον οισοφάγο. Σε περίπτωση κατάποσης χορηγείστε νερό. Μην προκαλέσετε εµετό. Καλέστε αµέσως έναν ιατρό. Το προϊόν δεν είναι πτητικό. Αν σε ειδικές περιπτώσεις, όπως πυρκαγιά, καυσαέρια εισπνευστούν, µετακινήστε τον ασθενή σε έναν καλά αεριζόµενο χώρο και καλέστε αµέσως έναν ιατρό. ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Αµέσως ξεπλύνετε τα µάτια µε άφθονο νερό. Ζήτηστε άµεσα ιατρική βοήθεια. ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΡΜΑ: Το προϊόν µπορεί να προκαλέσει εγκαύµατα. Αποµακρύνετε τα µολυσµένα ρούχα και ξεπλύνετε µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ: Το προϊόν είναι ένα ανιονικό υψηλού αφρισµού. Εάν χρειαστεί γαστρική εκπόρθηση, χρησιµοποιήστε ένα αντιαφριστικό σιλικόνης (dimethicone). 5. ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το προϊόν έχει πολύ µικρή πιθανότητα ανάφλεξης. Αν συµβεί να µετέχει σε πυρκαγιά, κρατήστε τη δεξαµενή κρύα ψεκάζοντας µε νερό για να αποφύγετε πιθανή διάσπαση του προϊόντος. ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ: Νερό, αφρός, διοξείδιο του άνθρακα. σελ.2/7

3 ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ: Κανένα συγκεκριµένο. ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ: Η καύση παράγει διοξείδιο του άνθρακα, µονοξείδιο του άνθρακα και οξείδιο του θείου. Οταν ζεσταθεί και διασπαστεί, τοξικά αέρια SO2 και SO3 are εκπέµπονται. ΕΙ ΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Για µεγάλες πυρκαγιές, φορέστε συσκευές αναπνόης. 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΙΑΦΥΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ: Αποφύγετε άµεση επαφή µε το προϊόν. Φορέστε λαστιχένια γάντια και µπότες, ασπίδα προσώπου και έχετε κοντά µια µάσκα αερίων µε φίλτρο και όξινα αέρια. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ: Περικυκλώστε τη διαροή µε χώµα. Συγκεντρώστε την ποσότητα της διαροής σε κατάλληλη συσκευασία. Αν καταστεί απαραίτητο απορροφήστε τη διαροή σε αδρανή υλικά. Αποµακρύνεται το υλικό σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του νόµου. Σε περίπτωση διαροής σε φρεάτιο υπονόµου, ειδοποιήστε τις τοπικές αρχές. ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ: Εξουδετερώστε το υπόλειµα του προϊόντος µε NaOH. Πλύνετε µε άφθονο νερό τη µολυσµένη περιοχή. Αν παράγεται επιπλέον αφρός, χργσιµοποιήστε ένα σιλικονούχο αντιαφριστικό για να τον µειώσετε. 7. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Αποφύγετε επαφή µε το προϊόν. Καθώς χειρίζεστε το πρϊόν φορέστε προστατευτική ποδιά, λαστιχένια γάντια και ασπίδα προσώπου. Χρησιµοποιήστε το προϊόν σε καλά αεριζόµενους χώρους. Εξουδετερώστε µε βάση κάτω από ελεγχόµενες συνθήκες. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Μην ζεστάνετε πάνω από τους 50 o C. Συµβατά υλικά: ανοξείδωτο ατσάλι, πλαστικά υλικά. Ασύµβατο µε γαλβανισµένο ατσάλι, κράµατα αλουµινίου και χαλκού. σελ.3/7

4 8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ: Προτείνεται εγκατάσταση συντριβανιού για πλύσιµο των µατιών. Μην τρώτε ή πίνετε στο χώρο εργασίας. Όταν χειρίζεστε το προϊόν χρησιµοποιήστε εγκεκριµένα προστατευτικά ρούχα, λαστιχένια γάντια και ασπίδα προσώπου. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Φορέστε γυαλιά προστασίας, ασπίδα προσώπου και εγκεκριµένα προστατευτικά ρούχα. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ: εν εφαρµόζεται. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ: εαν προβλέπονται ειδικά µέτρα. 9. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΟΥΣ 2O O C: ΟΣΜΗ: Καφέ ιξώδες υγρό Θείου ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡ. ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:~100% m/m ΜΕΣΟ ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: ~ 325 ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ 2O O C: - νερό: ιαλυτό - αιθανόλη: ιαλυτό - ακετόνη: Μη συµβατό - αλιφατικοί υδρογ/κες: Αδιάλυτο ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ 2O O C: ~ g/cm 3 ΙΞΩ ΕΣ ΣΤΟΥΣ 2O O C : ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΞΕΩΣ: ~ 1900 cs ~ - 10c ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΒΡΑΣΜΟΥ ΣΤΑ 100 kpa: Μη εφαρµόσιµο στο προϊόν αυτό ΤΑΣΗ ΑΤΜΩΝ ΣΤΟΥΣ 2O O C: Below 0.15 Pa (0.001 mm Hg) ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΑΤΜΩΝ(αέρας =1): Μη εφαρµόσιµο στο προϊόν αυτό FLASH POINT (PMcc): Μη εφαρµόσιµο στο προϊόν αυτό ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΝΑΦΛΕΞΗΣ: Μη εφαρµόσιµο στο προϊόν αυτό σελ.4/7

5 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ:~ 100 O C ph 1% νερό: ~ 1 ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ: Μη εφαρµόσιµες στο προϊόν αυτό. ΟΞΕΙ ΟΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ: Μη εφαρµόσιµες στο προϊόν αυτό. 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ: Σε περίπτωση υπερθέρµανσης, µπορεί να υπάρξει εκποµπή οξειδίων του θείου. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ: Μην θερµάνετε πάνω από τους O C ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ: Εξουδετέρωση µε βάσεις κάτω από µη ελεγχόµενες συνθήκες. ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: Το προϊόν µπορεί να εξουδετερωθεί κάτω από ελεγχόµενες συνθήκες µε την κατάλληλη βάση για να παραχθεί επακόλουθο άλας. 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ: Κατάποση και επαφή. ΚΑΤΑΠΟΣΗ: ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΡΜΑ: ιαβρωτική ουσία, επικίνυνη για κατάποση. Oral acute LD50 : > mg/kg Ισχυρό ερεθιστικό µατιών. Μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στα µάτια. Επαφή µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό. ΕΙΣΠΝΟΗ: Ισχυρά ερεθιστικό στους διαδρόµους εισπνοής. Μπορεί να εισπνευστεί µόνο σαν αεροζόλ. 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ: Το νερό είναι το πιο πιθανό µέσο µεταφοράς για το χηµικό αυτό για να υπολογιστεί η πιθανή οικολογική διανοµή. σελ.5/7

6 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΙΑΣΠΑΣΙΜΟΤΗΤΑ: 90% OECD screening test (sodium salt) Το προϊόν εκπληρώνει τις ελάχιστες απαιτήσεις της πρωτογενούς διασπασιµότητας βάση της οδηγίας 82/243/EC ΕΤΟΙΜΗ ΒΙΟ ΙΑΣΠΑΣΙΜΟΤΗΤΑ: > 60% OECD 301 F τεστ. Το προϊόν µπορεί να κατηγοριοποιηθεί σαν «έτοιµο βιοδιασπώµενο» βάση των κριτηρίων της οδηγίας 91/325/EC ABIOTIC DEGRADABILITY: Not available THEORETICAL OXYGEN DEMAND (ThOD): 2.49 mg//o 2 /mg CHEMICAL OXYGEN DEMAND (COD): Μη διαθέσιµο ECOTOXICITY: Log P o/w: EC50 > 1-10 MG/l Μη εφαρµόσιµο, επιφανειοδραστική ουσία. BCF: Ελιπές διαθέσιµες πληροφορίες. Οι ουσίες που περιέχονται στο προϊόν αυτό συµµορφώνονται µε τα κριτήρια βιοδιασπασιµότητας όπως αυτά ορίζονται στην απόφαση (EC) No.648/2004 για τα απορρυπαντικά. 13. ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ιάθεση του προϊόντος σε εξουσιοδοτηµένα σηµεία βάση των ισχύοντων νόµων. Μπορεί να επεξεργαστεί σε µονάδα επεξεργασίας αποβλήτων. 14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ UN Classification Number: 2586 Όνοµα του παραδιδόµενου προϊόντος: Aryl sulfonic acid, υγρό µε όχι πάνω από 5% ελεύθερο θειϊκό οξύ. ΜΕΣΩ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (IMO/IMDG): Class: 8 Page: 8105 Packing group: III Label: 8 MARPOL Annex II : Cat C Alkylbenzenesulponic acid MARPOL Annex III... EmS: 8-06 MFAG: table no 700 ΜΕΣΩ Ο ΙΚΟΥ ΡΟΜΟΥ (ADR): Class: 8 : 34 O C Πινακίδες αναγνώρισης: 80/2586 Packing group: III Label: 8 ΜΕΣΩ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ (RID): Class: 8: 34 O C Πινακίδες αναγνώρισης: 80/2586 Packing group: III Label: 8 ΜΕΣΩ ΑΕΡΑ (ICAO / IATA): Class: 8 Label: 8 σελ.6/7

7 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ (Οδηγία 67/548/EC και επακόλουθες διατάξεις) ΚΕΙΜΕΝΕΣ ΡΗΤΕΣ ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ: ιαβρωτικό Φράσεις κινδύνου: R 22- Επικόινδυνο για κατάποση R 34- Προκαλεί εγκαύµατα ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: S 26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια. S 28 Μετά από επαφή µε το δέρµα, ξεπλύνετε άµεσα µε άφθονο νερό. S 36/37/39 Φορέστε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα, γάντια και προστατευτικά µατιών και προσώπου. 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (1) CESIO - Classification and Labeling of Anionic, Nonionic Surfactant (1990) (2) NIOSH - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (1983) (3) R.D. Swisher - Surfactant Biodegradation. Second Ed.Marcel Dekker 1987 (4) Handbook of Chemistry and Physios - Ed.``The Chemical Rubber Co`` Cleveland, Ohio- 1988, 69 th Edition (5) Giornale del Chimici lignenisti Italiani, n 1/92 - Vol 17. Valon Limite di Soglia ACGIH 1991/92 (6) EINECS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances. (7) Indices to the TSCA Inventory : 1985 Edition (8) PITIO (Federchimica) - Bollettino N.2 - October 1994 (9) R.D. Swisher - Surfactant Biodegradation. Second Ed.Marcel Dekker 1987 (10) A.D. Little- Environ and Human Safety of Major Surf-Vol.1, Anionic Surfactants. Part 1: Linear Alkyl benzene NTIS. Feb. 199 σελ.7/7

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME 1. Στοιχεία ουσίας / παρασκευάσµατος και εταιρείας Χηµική ονοµασία Συνώνυµα Χηµικός τύπος Αριθµός CAS Χηµική οµάδα Μοριακό βάρος Είδος προϊόντος και χρήση ιεύθυνση Παραγωγού: Επικοινωνία: Τηλέφωνα ανάγκης:,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAPECOLOR PASTE

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAPECOLOR PASTE ελτίο δεδοµένων ασφαλείας της 15/5/2015, έκδοση 1 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS) Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1907/2006/ΕΚ Έκδοση: 1 Έτος : 2011 REBEL 10 EC 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 8. 9. 15. 16. Έλεγχος Φυσικές Στοιχεία Άλλες πληροφορίες. και της σχετικά χημικές έκθεσης/ατομική με ιδιότητες.... νομοθεσία. / >> προστασία.... / >>... / >>... / >> Δελτίο Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. Σελίδα αρ. 1 / 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Καρτέλα ασφάλειας Επωνυµία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ER LAC G.D. KOUTLIS S.A SMART PLAST ECO

ER LAC G.D. KOUTLIS S.A SMART PLAST ECO Σελίδα αρ. 23 45 1 / 05 Καρτέλα ασφάλειας 3.2. 10.6. VOC Μείγματα. Επικίνδυνα (Οδηγία 2004/42/CE) προϊόντα : αποσύνθεσης. 8. Εσωτερικής Έλεγχος Με θερμική της χρήσης αποσύνθεση έκθεσης/ατομική µατ για

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 23.02.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 02.04.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 27.01.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 8. 11. 15. 16. Έλεγχος Τοξικολογικές Στοιχεία Άλλες πληροφορίες. της σχετικά έκθεσης/ατομική πληροφορίες. με τη... νομοθεσία. / >> προστασία.... / >>... / >>... / >> Δελτίο Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. ΦΙΛΑ Ω 68. Καρτέλα ασφάλειας. Oleorepellente per cotto e pietra naturale. sds@filachim.com

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. ΦΙΛΑ Ω 68. Καρτέλα ασφάλειας. Oleorepellente per cotto e pietra naturale. sds@filachim.com Σελίδα αρ. 1 / 5 Καρτέλα ασφάλειας 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυµία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Το θειικό οξύ είναι διαβρωτική ουσία και µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό (ερυθρότητα,

Διαβάστε περισσότερα

GETINGE CLEAN Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού

GETINGE CLEAN Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού 1: Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος και της αρμόδιας εταιρείας 1.1 Ταυτότητα προϊόντος Όνομα: Απορρυπαντικό MIS Getinge Clean (PF-094) Αρ. παραγγελίας: 6001069200 1.2 Σχετικές αποδεκτές χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/ΕΕ ) ΔΑΥΛΙΤΙΝΗ ΝΕΑ 5/46,4 DP Έκδοση 2 η /04.10.2011 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος και του προµηθευτή

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος και του προµηθευτή METAL BRITE HD ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SECTION 1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος και του προµηθευτή 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονοµασία προϊόντος: METAL BRITE HD 1.2 Συναφείς προσδιορισµένες

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Solub 7-12-40

Complesal Solub 7-12-40 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Red 5-8-10

Complesal Fluid Red 5-8-10 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Basaplant Orange 14-5-30

Basaplant Orange 14-5-30 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Green 10-4-7

Complesal Fluid Green 10-4-7 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 7 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/15 ελτίο εδοµένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυµία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Berelex 40 WG Valent BioSciences

Berelex 40 WG Valent BioSciences 1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ονομασία προϊόντος Χρήση Κάτοχος Έγκρισης Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων email Στοιχεία Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την οδηγία (EE) No. 453/2010

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την οδηγία (EE) No. 453/2010 ITW Permatex 10 Columbus Blvd. Hartford, CT 06106 USA Telephone: 1-87-Permatex (877) 376-2839 Emergency: 800-255-3924 (ChemTel) International Emergency: 00+ 1+ 813-248-0585 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

NovaTec solub Complete 18-18-18

NovaTec solub Complete 18-18-18 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα