«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6."

Transcript

1 ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979) Ἡ Ἐθνική Παλιγγενεσία 1821 καί οἱ Πολύτεκνοι..., βλ. σ. 5. π. Νικόδημος Μπιλάλης «Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. «Πῶς ἐκδικοῦνται οἱ νεκροί!», βλ. σ. 10. Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια Θεολόγου καί Βαΐας ΘΕΟΛΟΓΟΥ, μέ ἐννέα (9) παιδιά, γεν , Ν. Θεσ/νίκης, βλ. σ. 12. ΤΕΥΧΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΔΟΣΗ Π.Ε.ΦΙ.Π.

2 Τριμηνιαῖο δημοσιογραφικό ὄργανο τῆς «Πανελλήνιας Ἑνώσεως Φίλων τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.). ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΥΠΟΥ: Ἔτος 37ο, ἀρ. φύλλου 145. Ἰανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος Ἀκαδημίας 78Δ ΑΘΗΝΑ , , FAX: ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: Α.Φ.Μ.: , Δ.Ο.Υ. Α Ἀθηνῶν. Ἰδιοκτήτης: Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἱδρυτής: π. Νικόδημος Μπιλάλης ( 2014). Ἐκδότης: Ἀντώνιος Ε. Ἀντωνίου, τ. Διευθυντής Ἐμπορικῆς Τραπέζης, Πρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἡ Ε.Π.Ο. συντάσσεται ἀπό Ἐπιτροπή. Διευθυντής Συντάξεως: Ἰωάννης Θαλασσινός, μαθηματικός-συγγραφέας, Διευθ. Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἐκτύπωση: «DIAMOND PRINT», Μάνδρα Ἀττικῆς Ἡ Ε.Π.Ο. ἀποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ σέ ὅσους τή ζητήσουν, ἀλλά καί διανέμεται δωρεαν διά μέσου τῶν Ἱ. Ναῶν, μέ εὐλογία-ἄδεια τῆς Ἐκκλησίας μας. Δεκτές οἱ προαιρετικές Εἰσφορές-Δωρεές. «Τὸ πελαργίζειν ἐ στὶ φιλο τεκνεῖν καὶ φιλογονεῖν». «Πελαργίζειν» σημαίνει: μίμηση τῶν πελαργῶν, πού εἶναι πτηνά μονογαμικά, φιλότεκνα, πολύτε κνα, φιλόστοργα, ἀλλά καί φι λογο νικά, τιμῶντα ἰσόβια τούς γονεῖς! Γι αὐτό ἡ τι μή-εὐγνωμο σύνη πρός τούς γο νεῖς λέγεται «ἀντιπελάργωσις», (Μέγας Βασίλειος, PG 29, 176C). Εἶναι τό σύμβολο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Μονογαμική εἶναι καί ἡ τρυγόνα, πού «χηρεύουσα» δέν ξαναζευγαρώνεται! Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ἔχει τιμηθῆ μέ: ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΛΟΓΙΑ-σύσταση Ι. Σ. ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ καί Ι. Μη τροπόλ. Ἐκκλησίας Ἑλλάδος, Κύπρου ΕΠΑΙΝΟΥΣ Ι. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ καί πολλῶν Δημοσίων & Ἰδιωτικῶν Φορέων. Η Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΙΝΑΙ: Φιλανθρωπικός, κοινωφελής καί μή κερδοσκοπικός Σύλλογος, πού λει τουρ γεῖ ὡς «Σταθμός ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙ ΩΝ ἀ πό ρων Ὑ- περ πολυτέκνων-πολυ τέκνων Ἑλ λάδος», ἀπό ὅλη τή Χώρα, μέ πέντε (5) ΠΑΙΔΙΑ καί ἄνω, ἀνήλικα ἤ σπου δάζοντα. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ μέ 4 καί 3 ἀνήλικα παιδιά, ἰδιαίτερα χηρῶν, ἀναπήρων, ἀσθενῶν, φυ λα κισμένων, ἀλλά καί ΑΓΑΜΩΝ μητέρων καί γενικά ΕΓΚΥΩΝ, οἱ ὁποῖες πιέζον ται γιά Ε Κ Τ Ρ Ω Σ Η (βλ. σελ ), γίνονται κατ ἐξαίρεση δεκτές. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙ- ΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ἔγκυρα: πιστοποιητικό οἰκογενειακῆς καταστάσεως, ὑγείας-κρατικοῦ Νοσοκομείου κλπ., καθώς καί οἰκογενειακή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (καθαρή καί σοβαρή). ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ- ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ: ΔΩΡΕΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΗ: τρόφιμα, ἱματισμό καινουργῆ ἤ σέ καλή καί καθαρή κατάσταση, κλινοσκεπάσματα καί ἔπιπλα, οἰκιακά σκεύη κλπ., βιβλία, σχολικά εἴδη, παιχνίδια, ἀλλά καί ΟΙΚΙΕΣ ἤ ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ὅπως καί παντός εἴδους ΔΩ- ΡΕΑ χάρη τῶν συγχρόνων ἡρώων Πολυτέκνων Ἀδελφῶν μας, πού ἀξίζουν τήν ἠθική καί ὑλική ἐνίσχυση ὅλων μας. ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ κυ ρίως (βλ. ἑπομέν. Τραπεζ. Λογαρ/μούς καί ἐσώκλειστη Ταχυπληρωμή, σ ). ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (IBAN): GR ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΒIC): ETHNGRAA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (IBAN): GR ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΒIC): PIRBGRAA ALPHA BANK (IBAN): GR ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΒIC): CRBAGRAA Οἱ ΔΩΡΕΕΣ σέ κάθε Φιλανθρωπικό Σωματεῖο φοροαπαλλάσσονται 10%, μέ κατάθεση σέ τραπεζικό λογαριασμό τοῦ Σωματείου. Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. παρέχει σχετικές πληροφορίες. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οἱ Φίλοι-Δωρητές μας, ἀφοῦ καταθέσουν τή Δωρεά τους στήν Τράπεζα, νά μᾶς ἀποστέλλουν τήν ἀπόδειξη τῆς καταθέσεως (σέ φωτοαντίγραφο), ἐπειδή οἱ Τράπεζες δέν ἐνημερώνουν. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ. 2 Στήλη Π.Ε.ΦΙ.Π. Κύπρου, βλ. σελ. 21.

3 Ἡ συνέχεια καί ἡ συνέπεια τοῦ ἔργου τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Κατά τή Γενική Συνέλευση τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. τῆς 18ης ἀναφερόμενος στό ἔργο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. μετά τήν κοίμηση τοῦ μακαριστοῦ Γέροντα π. Νικοδήμου (Μπιλάλη, , βλ. καί στό παρόν, σελ. 6), τόνισα τή συνέχεια, ἀλλά καί τή συνέπεια τοῦ ἔργου αὐτοῦ. Παρ ὅλη τήν κρίση ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ἀντέχει καί συνεχίζει τό δύσκολο ἔργο της μέ μεγαλύτερη πίστη καί ἐμπιστοσύνη στήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Ἔχουμε τή βεβαιότητα ὅτι ὁ μακαριστός Γέροντάς μας π. Νικόδημος μεριμνᾶ καί φρον τίζει περισσότερο τώρα, ἀπό τόν Οὐρανό, γιά τούς ἀδελφούς μας Πολυτέκνους. Πρεσβεύει στήν Παναγία καί στόν Κύριό μας γιά τό ἔργο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἐπιβεβαιώνεται ὅ,τι εἶπα, ὁ ἀνάξιος, ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα τῆς κοιμήσεώς του, ὅταν μοῦ ἔλεγαν: «τώρα τί θά γίνει; Πάει ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π., ἔφυγε ὁ Νικόδημος, τέλειωσε καί αὐτό;». Τούς ἀπαντοῦσα: «τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. ἵδρυσε καί στήριξε ὁ ἅγιος Γέροντάς μας καί ἦτο καί εἶναι ἔργο τοῦ Θεοῦ. Συνευδόκησε ὁ Κύριος καί εἶναι εὐλογημένο. Δέν τό ἀφήνει. Δέ θά χαθεῖ. Ἐκεῖνος τό παρακολουθεῖ καί τό καθοδηγεῖ. Ἡ Παναγία μας τό προστατεύει καί τό στηρίζει. Τώρα ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ἔχει πιό μεγάλη δύναμη. Θά ἔχει περισσότερη δράση, διότι ἔχει μεγαλύτερο μέσο στόν Οὐρανό. Εἶναι ὁ Μακαριστός Νικόδημος κοντά ΗΜΕΡ-ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π. Γιά ΦΙΛΟΥΣ-ΔΩΡΗΤΕΣ: καθημερινά, 7.30 π.μ μ.μ. καί Σάββατο 7.30 π.μ μ.μ. Γιά Πολυτέκνους Α ΤΤΙΚΗΣ: ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πρωί Γιά Πολυτέκνους ΕΠΑΡΧΙΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ πρωί Τοῦ Προέδρου τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἀντωνίου Ἐ. Ἀντωνίου. στήν Παναγία μας καί αὐτό μετράει πολύ». Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. δέν ἔγινε γιά νά ἀφήσει ὄ νομα ὁ ἱδρυτής της καί οἱ συνεργάτες του, ἀλλά ἔγινε γιά νά σταθεῖ πλάι στούς ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ, πλάι στίς Ἄπορες Πολύτεκνες Οἰκογένειες. Ἔγινε γιά νά βοηθήσει ἠθικά καί ὑλικά μέ κάθε πρόσφορο τρόπο αὐτές τίς οἰκογένειες πού θυσιάζουν τό εὔπορο ζεῖν, εἰς τό κατά Θεόν ζεῖν. Παραμονές Χριστουγέννων πρίν ἀπό 43 χρόνια, μαζί μέ τήν οἰκογένειά μου, ἐπισκεφθήκαμε μιά πολύτεκνη οἰκογένεια μέ 8 μικρά παιδιά. Σέ ἕνα δωμάτιο ζοῦσαν 11 ἄτομα, τά 8 παιδιά, οἱ γονεῖς καί ἡ γιαγιά. Μετά ἀπό συζήτηση ἐρώτησα τόν πατέρα: «Κάνει τόσο κρύο ἔξω καί χιονίζει, ὅμως βλέπω ὅτι δέν ὑπάρχει θέρμανση, οὔτε μία σόμπα. Δέν κρυώνουν τά παιδιά;». Ἀπάντησε σταθερά: «Ὄχι, δέν κρυώνουν. Ἐδῶ μαζί μας κατοικεῖ ὁ Θεός»! Ἐθαύμασα τήν ἠρεμία του, ἀλλά καί τή σιγουριά του. Πράγματι, ἐκεῖ δέν ἀρρώστησε ποτέ κανείς. Ἡ πίστις ὅμως τοῦ ζεύγους καί τῶν 8 παιδιῶν ἦτο ἀφάνταστη, τήν εἴδαμε μέ τά μάτια μας ἐκείνη τήν ὥρα, ἀλλά καί στά μετέπειτα χρόνια. Παράκληση νά προηγεῖται τηλεφώνημα. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Λειτουργεῖ ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ πρωί Ὑπεύθυνος: Στέφανος Σωτηρίου. Γιά περισσότερες πληροφορίες παρακαλοῦμε νά ἐπισκέπτεστε τήν ἱστοσελίδα μας: 3

4 Ὁ κ. Ἀντωνίου καί ὁ π. Νικόδημος στό χωριό τοῦ πρώτου, Ἀμφιθέα Εὐβοίας ( ). Ὅλα τά παιδιά μεγάλωσαν, ἀποκαταστάθηκαν ἄριστα μέ τίς εὐλογίες τοῦ Θεοῦ. Τό φτωχό δωμάτιο ἔγινε μεγάλο γωνιακό οἰκόπεδο, πού τούς ἐχάρισε δίπλα ὁ γείτονάς τους, καί μέ τή συμπαράσταση τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. ἔγινε πενταώροφη πολυκατοικία. Ἐκεῖ τώρα ζοῦν οἱ οἰκογένειες τῶν 8 παιδιῶν καί οἱ γονεῖς τους. Τέτοιες περιπτώσεις εἴχαμε ἰδεῖ πάρα πολλές καί μαζί μέ τό μακαριστό μας Γέροντα Νικόδημο. Αὐτός εἶναι ὁ σκοπός τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Νά δίδει τήν παρουσία της μέ λόγο καί μέ ἔργο. Ἐπιτυγχάνονται ἔτσι δύο μεγάλοι σκοποί, χωρίς τυμπανοκρουσίες. Ἀπό τή μιά μεριά εἶναι ἡ παντοειδής συμπαράσταση στίς Ἄπορες Πολύτεκνες Οἰκογένειες τῆς Ἑλλάδας μας καί ἀπό τήν ἄλλη δίδεται ἡ εὐκαιρία σέ ὅλους τούς Ἕλληνες νά κάμουν τήν ἐλεημοσύνη τους καί νά βοηθήσουν τούς «ἐλαχίστους ἀδελφούς» μας μέ ὁποιαδήποτε προσφορά-δωρεά τους. Μᾶς συγκινοῦν οἱ Δωρεές ὅλων τῶν Ἑλλήνων Χριστιανῶν, τόσο τοῦ Ἐσωτερικοῦ, ὅσο καί τοῦ Ἐξωτερικοῦ, μέ τίς προσφορές τους καί μέ τά ὡραῖα λόγια καί γράμματά τους. Εὐχαριστοῦμε θερμά γιά πολλοστή φορά τή Μητέρα Ὀρθόδοξη Ἐκκλη- 4 σία καί τό Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κ.κ. Ἱερώνυμο γιά τήν ἀγαστή συν εργασία καί τή σημαντική προσφορά τροφίμων ἀπό τή Μ.Κ.Ο. τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν «ΑΠΟΣΤΟ- ΛΗ», καθώς καί ὁλόκληρο τόν Ἱερό Κλῆρο τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας μας γιά τήν κυκλοφορία μέσῳ τῶν Παγκαρίων Ἱερῶν Ναῶν καί Ἱ. Μονῶν, ἁπανταχοῦ Γῆς, τοῦ Περιοδικοῦ μας «Ἑλληνορθόδοξη Πολύτεκνη Οἰκογένεια». Τό Τριμηνιαῖο Περιοδικό μας κυκλοφορεῖ Δωρεάν καί ἀναφέρεται στίς Πολύτεκνες Οἰκογένειες, ἰδιαίτερα στίς Ἄπορες ἐξ αὐτῶν, καί μάλιστα στίς Ἡρωίδες, ὅπως τίς ἀποκαλοῦμε, πολύτεκνες μητέρες. Εἶναι Ἡρωίδες, διότι πιστεύουν μέ τήν ψυχή τους στό Χριστό, γι αὐτό δέν ἀποφεύγουν τά παιδιά μέ τούς διαφόρους τρόπους παρεμποδίσεως τῆς τεκνογονίας, ἀλλά ρίχνονται στό δύσκολο ἀγώνα τῆς δημιουργίας καί γεννοῦν, ὅσα παιδιά τούς δώσει ὁ Θεός! Εἶναι Ἑλληνίδες, διότι στηρίζουν οὐσιαστικά τήν Πατρίδα Ἑλλάδα καί συμβάλλουν στήν ἀνανέωση τοῦ πληθυσμοῦ, ἀμβλύνοντας καί μετριάζοντας τό ὀξύτατο καί καταστροφικό ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ τῆς φιλτάτης Πατρίδας μας, τό ὁποῖο εἶναι τό κατ ἐξοχήν ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ἐπάνω ἀπ ὅλα τά ἄλλα. Ἡ Πολύτεκνη Μάννα-Μητέρα εἶναι ἡ ΕΣΤΙΑ τῆς Οἰκογένειας. Γεννάει, γαλουχεῖ μέ ἀληθινή ἀγάπη καί στοργή τά τέκνα της, τά ὁποῖα καί θεωρεῖ ὡς τό μεγαλύτερο θησαυρό της. Μεταδίδει τίς ἀθάνατες ἀξίες καί ἀρχές, Πίστη-Πατρίδα-Οἰκογένεια, πού παρέλαβε ἀπό τήν πανάρχαια ἱστορία τῆς Πατρίδας της. Ὅ,τι κι ἄν κάμει, ὅ,τι κι ἄν προσφέρει ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. σ αὐτές τίς Μητέρες καί ἰδιαίτερα στίς Ἄπορες Πολύτεκνες, εἶναι ἐλάχιστος φόρος τιμῆς.

5 Ἡ Ἐθνική Παλιγγενεσία 1821 καί οἱ Πολύτεκνοι Γονεῖς καί τά παιδιά τους...! Σέ παλαιότερη ἔρευνα τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., πού ἔγινε ἀπό τόν μακαριστό π. Νικόδημο, τήν ὁποία καί συμπληρώνουμε, ἀποτελεῖ ἀληθινά ἱστορική ἀποκάλυψη, ὅτι «οἱ Ἕλληνες Πολύτεκνοι καί τά παιδιά τους ὑπῆρξαν καί παραμένουν οἱ πρῶτοι ΕΘΝΙΚΟΙ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ ὡς πρωταγωνιστές καί ἐθνομάρτυρες σ ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς Ἐθνικούς Ἀγῶνες»! (βλ. στό Περιοδικό μας «Φίλοι Πολυτέκνων», τ. 24, σελ καί 20 21). Ἡ ἔρευνα αὐτή ἀπέδειξε ὅτι κατά τήν ἐπανάσταση τοῦ 1821 οἱ Πολύτεκνοι ἦσαν τό 70% τοῦ πληθυσμοῦ, τό δέ μεγαλύτερο μέρος τῶν ἡρώων ἦσαν Πολύτεκνοι ἤ τέκνα Πολυτέκνων. Μέ ἀφορμή τήν ἐπέτειο τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, τῆς 25ης Μαρτίου καί τῆς ὀφειλετικῆς ἀπόδοσης τιμῆς σ αὐτούς τούς Ἥρωες, οἱ ὁποῖοι δημιούργησαν οἱ ἴδιοι ἤ μεγάλωσαν μέσα σέ Πολύτεκνες καί Ὑπερπολύτεκνες Οἰκογένειες, ἀναφέρουμε ἐνδεικτικά τά ὀνόματα μερικῶν ἀπό αὐτούς ἀλφαβητικά. Ἀνδροῦτσος Ὀδυσ. 5 π. Γρηγοράκης Δ. -4 ἀ. Δεληγιάννης Ἰω. 8 π. Διάκος Ἀθαν. 5 ἀ. Ζωσιμάδες 6 ἀ. Κανάρης Κων. 7 π. Καποδίστριας Ἰω. 8 ἀ. Κολοκοτρώνης Θεοδ. 12 ἀ. (οἱ Κολοκοτρωναῖοι προσέφεραν στό βωμό τῆς Πατρίδας 70 θύματα!). Κουμπάρης Κ. 8 ἀ. Κουντουριώτης Λ. 8 π. Μακρυγιάννης Ἰω. 11 π. Μαυροκορδᾶτος Ἀλ. -4 π. Μαυρομιχαλαῖοι 10 ἀ. Μιαούλης Ἀνδρ. 5 π. Μπότσαρης Μάρκ. 5 π. Νέγρης Θ. 4 α. Πανουργιᾶς Π. 8 π. Παπαφλέσσας 28 ἀ. Πετρόμπεης Π. 5 π. Σαμουήλ Ἡγούμ. 11 ἀ. Σισίνης Γ. 5 π. Στουρνάρας Ν. 6 ἀ. Τρικούπηδες 8 ἀ. Ὑψηλάντης Ἀλ. καί Δημ. 7 ἀ. Καί ἄλλοι πολλοί... [Ὅπου π. = παιδιά (π.χ. 10 π. = Πολύτεκνος μέ 10 παιδιά) καί ἀ. = ἀδέλφια (π.χ. 8 ἀ. = παιδί Πολύτεκνης Οἰκογενείας μέ 8 παιδιά-ἀδέλφια)]. Ὁ τύραννος πολλές φορές ἀφάνισε ὁλόκληρους πληθυσμούς, ὅπως μετά τά Ὀρλωφικά. Ἄν δέν ὑπῆρχαν οἱ Ἕλληνες Πολύτεκνοι Γονεῖς καί ἰδιαίτερα ἡ Ἑλληνίδα Πολύτεκνη Μάνα νά φέρνει στόν κόσμο καινούργια βλαστάρια, ἀκολουθώντας τό θέλημα καί τό νόμο τοῦ Θεοῦ, τό Γένος μας θά εἶχε σβήσει. Παρ' ὅλη τή φτώχια καί τούς κατατρεγμούς, ὅπως ἔλεγε ὁ Κολοκοτρώνης, «οἱ καλύβες ἦταν γεμάτες παιδιά». Σήμερα δέν ἔχουμε καλύβες, ἀλλά σπίτια, τά ὁποῖα ὅμως εἶναι ἄδεια ἀπό παιδιά καί τά ὑλικά ἀγαθά, σέ σχέση μέ ἐκεῖνα τά χρόνια, εἶναι ἀκόμη γιά πολλούς ἀρκετά. Ἄς διδαχθοῦμε ἀπό τούς Ἥρωες τοῦ 1821 καί ἄς ἀγωνισθοῦμε ὅλοι μας γιά τή λευτεριά, πρῶτα ἀπό τά πάθη καί τίς ἀ δυναμίες μας κι ἔπειτα ἀπό τήν κάθε λογῆς κατευθυνόμενη «κ ρίσ η». Ζήτω τό 1821! Ζήτω ἡ Ἑλλάδα! 5

6 ΦΙΛΟΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Ἁγιορείτης Μοναχός π. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΜΠΙΛΑΛΗΣ ( ) Συνεχίζουμε, ἀπό τά προηγούμενα τεύχη (143 καί 144/2014), τό ὀφειλετικό μας «Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο» στό μακαριστό Γέροντα τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἁγιορείτη Μοναχό π. ΝΙΚΟΔΗΜΟ (Μπιλάλη), γόνο Ὑπερπολύτεκνης Οἰκογενείας (2ος ἀπό 17 παιδιά, μέ ἐπιζήσαντα τά 10). Παραθέτουμε ἐδῶ τίς συλλυπητήριες Ἐπιστολές τριῶν (3) Μητροπολιτῶν τῆς Ἁγίας Μητέρας μας Ἐκκλησίας, δύο ἐκ τῶν ὁποίων ἀνήκουν στήν Ἑλλαδική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί ὁ τρίτος στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας. Μάλιστα, ὁ Σεβ. Μητροπ. Βερατίου κ. Ἰγνάτιος προεξῆρχε τῆς θ. Λειτουργίας καί τοῦ 40νθημέρου ἱ. Μνημοσύνου τοῦ ἀειμνήστου π. Νικοδήμου. 1. Ἐν Φλωρίνῃ, τῇ 16ῃ Ἰουνίου Πληροφορηθέντες τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ ἀειμνήστου ἱδρυτοῦ καί Ἀντιπροέδρου τῆς «Πανελληνίου Ἑνώσεως Φίλων τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.), Ἁγιορείτου Μοναχοῦ, Γέροντος Νικοδήμου Μπιλάλη, σᾶς ἀπευθύνομεν ὁλοκαρδίους συλλυπητηρίους εὐχάς, δεόμενοι ὅπως Κύριος ὁ Θεός κατατάξῃ τήν ψυχήν αὐτοῦ ἐν σκηναῖς δικαίων καί ἁγίων, προσμετρήσῃ δέ κατά τήν τελικήν κρίσιν τό ἀνεπίληπτον τοῦ ἤθους του, τήν πολυετῆ ἀνεκτίμητον διακονίαν του εἰς τάς πολυτέκνους οἰκογενείας, καί δή τάς ἐνδεεῖς καί στερουμένας στοιχειωδῶν ἀγαθῶν, ὡς καί τήν σπουδαιοτάτην προσφοράν του εἰς τήν Θεολογίαν καί τόν ἀναλλοίωτον Ὀρθόδοξον Μοναχισμόν διά τῆς πρωτοβουλίας ἐπανεκδόσεως τῶν ἔργων τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Μετά πολλῶν συλλυπητηρίων εὐχῶν Ὁ Μητροπολίτης Ὁ Φλωρίνης Πρεσπῶν & Ἑορδαίας ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ 2. Ξάνθη, 4 Ἰουλίου Κύριε Πρόεδρε, Πληροφορηθέντες τήν εἰς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ Ἱδρυτοῦ καί Ἀντιπροέδρου τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἁγιορείτου Μοναχοῦ π. Νικοδήμου, ἐκφράζομεν τήν βαθυτάτην συμπάθειάν μας. Ὁ μακαριστός Γέρων ἦτο ἰδιαιτέρως δραστήριος καί ἀγαπητός, ἀκάματος συμπαραστάτης καί προστάτης τῆς ἑλληνικῆς οἰκογενείας, παρέσχεν διά τοῦ ἔργου του μεγάλην ἀνακούφισιν εἰς τούς πολυτέκνους καί πνευματικήν ὠφέλειαν εἰς τόν πιστόν λαόν καί κατέλιπεν ἰδιαιτέραν παρακαταθήκην εἰς τούς συνεχιστάς τοῦ ἔργου του. 6

7 Εὐχόμεθα ὅπως ὁ κυριεύων τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου Κύριος τάξῃ τήν ψυχήν αὐτοῦ ἐν σκηναῖς δικαίων. Μετ εὐχῶν Ὁ Μητροπολίτης Ὁ Ξάνθης καί Περιθεωρίου ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 3. Ἐν Βερατίῳ, Ἀξιότιμοι κύριοι καί ἀγαπητοί ἀδελφοί, Ἐπί τῷ προσκαίρῳ χωρισμῷ, τοῦ ἐξ ἡμῶν ἐκδημήσαντος καί πρός Θεόν ἐνδημήσαντος πνευματικοῦ ὑμῶν Γέροντος κυροῦ Νικοδήμου Μοναχοῦ, θέλω νά σᾶς ἐκφράσω τά εἰλικρινῆ αἰσθήματα συμπαθείας καί κατ ἄνθρωπον λέγω λύπης, λογιζόμενος κατ ἐμαυτόν ὁποίου ἀνδρός πολυταλάντου, ἀπό ἀγάπην Χριστοῦ καί ζῆλον ἱερόν ἐμφορουμένου, ἐστερήθητε, στυλοβάτου τοῦ κοινωφελοῦς-φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου ὑμῶν, ἐπί σειράν ἐτῶν μεγίστας ὑπηρεσίας προσενεγκόντος εἰς τό ὑγιές κύτταρον τῆς πολυτέκνου χριστιανικῆς οἰκογενείας καί κατ οἶκον Ἐκκλησίας καί μάλιστα κατά τάς χαλεπάς ταύτας ἡμέρας. «Ὡς τῷ Κυρίῳ ἔδοξεν οὕτω καί ἐγένετο εἴη τό ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον» κατά τήν φωνήν τοῦ πολυάθλου Ἰώβ. «Εἰ καί μετέστη ἐξ ἡμῶν, ἀλλ οὐκ ἀπέστη ἀφ ἡμῶν τῷ πνεύματι». Συμφώνως μέ τήν εὐχήν τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας: «Οὐκ ἔστιν οὔν Κύριε, τοῖς δούλοις σου θάνατος, ἐκδημούντων ἡμῶν ἀπό τοῦ σώματος, καί πρός σέ τόν Θεόν ἐνδημούντων, ἀλλά μετάστασις ἀπό τῶν λυπηροτέρων ἐπί τά χρηστότερα καί θυμηδέστερα, καί ἀνάπαυσις καί χαρά». Ἐν ψυχῇ συντετριμμένῃ καί πνεύματι ταπεινώσεως δεόμεθα τοῦ πανοικτίρμονος Κυρίου καί φιλανθρώπου Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅπως τάξῃ τήν ψυχήν τοῦ μεταστάντος ἐν σκηναῖς Δικαίων καί χώρᾳ παραδείσου, ὅπου ἡ ἄληκτος χαρά καί αἰωνία εὐφροσύνη εἰς ὑμᾶς δέ τούς περιλειπομένους, τήν ἐξ ὕψους παρηγορίαν καί τήν παράκλησιν τοῦ Παναγίου Του Πνεύματος. Τό ἔργον τό ὁποῖον προσέφερεν ὁ ἀείμνηστος εἶναι ἔργον Θεοῦ. Ὁ Κύριος θά φροντίσῃ καί διά τήν συνέχισιν αὐτοῦ, πρός ὄφελος καί εὐλογίαν τῆς Πολυτέκνου Οἰκογενείας καί δόξαν τοῦ παναγίου ὀνόματός Του. Μετά πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί εὐγνωμοσύνης διατελῶ. Ὁ Μητροπολίτης Βερατίου, Αὐλῶνος καί Κανίνης (Ἀλβανίας) ιγνάτιος ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τό ετήσιο ἱερό Μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ (Μπιλάλη) θά τελεσθεῖ τό Σάββατο 6 Ἰουνίου, π.μ., στόν ἔναντι τῶν Γραφείων τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἱερό Ναό Ζωοδόχου Πηγῆς, ὁδ. Ἀκαδημίας, Ἀθήνα. Παρακαλοῦνται οἱ γνωρίζοντες τό Γέροντα, καθώς καί οἱ Φίλοι τῶν Πολυτέκνων καί οἱ Πολύτεκνοι νά παραστοῦν, γιά νά συμπροσ ευχηθοῦμε ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς του. 7

8 ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ... Η ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. Τοιχογραφία 18ου αἰῶνος. Ἱ. Μονή Σίμωνος Πέτρας, Ἅγιον Ὄρος. «Ὑπῆρχε ἕνας παλαιός νόμος στήν Ἀθήνα, κατά τήν κρίση μου ἄριστος, σύμφωνα μέ τόν ὁποῖο, ὅταν οἱ νέοι ἔφταναν στήν ἐφηβική ἡλικία, ὁδηγοῦνταν στά ἐπαγγέλματα καί μάλιστα μέ τόν ἑξῆς τρόπο: Τοποθετοῦνταν φανερά σέ ὅλους τά ἐργαλεῖα κάθε ἐπαγγέλματος καί ὁδηγοῦνταν οἱ νέοι σ αὐτά καί ἀνάλογα μέ τό ἐργαλεῖο, γιά τό ὁποῖο τύχαινε νά χαίρεται καθένας καί ἔτρεχε νά τό περιεργαστεῖ, διδασκόταν καί τό ἐπάγγελμα πού σχετιζόταν μέ αὐτό. Καί τοῦτο, γιατί τό ἐπάγγελμα πού ταιριάζει μέ τή φύση μας, πετυχαίνει, ἐνῶ ἐκεῖνο πού δέν ταιριάζει, ἀποτυχαίνει. Λοιπόν, τί θέλει νά μοῦ εἰπεῖ αὐτή ἡ διήγηση; Θέλει νά μοῦ εἰπεῖ ὅτι καί σύ, ἀφοῦ ἔχεις φιλική διάθεση πρός τή φιλοσοφία, δέν πρέπει νά τήν παραμελεῖς οὔτε νά συνηθίζεις τόν ἑαυτό σου περισσότερο σέ κάτι ἄλλο ἀπό ἐκεῖνα πού ἀνήκουν σ αὐτήν, ἀλλά νά ἐπιδιώκεις αὐτήν, πρός τήν ὁποία ἔχεις ἐκδηλώσει τήν κλίση σου, ὄχι μόνο γιατί εἶναι ἄριστη, ἀλλά καί ἐπειδή εἶναι περισσότερο κατάλληλη γιά τή φύση σου. Καί ἡ παροιμία διδάσκει ὅτι δέν πρέπει κανείς νά ἀλλάζει μέ τή βία τό ρεῦμα τοῦ ποταμοῦ. Καί ἡ ποίηση δέ θέλει ν ἀσχολεῖται μέ τό ἄσμα ἐκεῖνος πού γνωρίζει τήν τέχνη νά διευθύνει τούς ἵππους. Καί τοῦτο, γιά νά μή συμβεῖ τί; Γιά νά μήν ἀποτύχεις καί στήν τέχνη νά διευθύνεις τούς ἵππους καί στό ἄσμα». (Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ε.Π. 37, 289. Μτφρ. Εὐαγγ. Θεοδώρου, Ὁμοτίμου Καθ. Θεολογίας). Τό μήνυμα τοῦ Ἁγίου πατρός Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου ( Ἰανουαρίου 390), εἶναι σαφές. Γιά τούς νέους πρέπει νά ὑπάρχει ἐπαγγελματικός προσανατολισμός, ἀνάλογα μέ τίς ἔμφυτες κλίσεις τους. Σήμερα, ἡ ἐπιτυχής ἐπιλογή ἐπαγγέλματος τοῦ νέου ἀνθρώπου συνδέεται καί μέ πολυετεῖς σπουδές, μέ ἀγώνα τόσο τοῦ ἴδιου, ὅσο καί τῆς οἰκογένειάς του. Γι αὐτό καί ὁ ἐπαγγελματικός προσανατολισμός εἶναι ἕνα ἀπό τά πιό κρίσιμα προβλήματα πού ἀντιμετωπίζουν οἱ νέοι. Καί εἶναι πολλοί οἱ λόγοι τῆς κρισιμότητας τοῦ προβλήματος, ἐπειδή, κυρίως, μία ἐπιτυχής σχολική ἤ παιδαγωγική διάγνωση δέν εἶναι πάντοτε ἐφικτή. Ἡ σχετική μέ τήν ἐκλογή ἐπαγγέλματος προετοιμασία τοῦ ἐφήβου συνίσταται στήν κατάλληλη ὑποβοήθησή του, ὥστε νά 8

9 σχηματίσει σαφῆ ἀντίληψη τοῦ ἑαυτοῦ του, χωρίς νά ὑπερτιμᾶ ἤ νά ὑποτιμᾶ τίς πνευματικές του δυνάμεις, τίς κλίσεις καί τίς δεξιότητές του. Οἱ παράγοντες πού ἐπηρεάζουν τόν ἐπαγγελματικό προσανατολισμό τῶν νέων εἶναι πολλοί, μποροῦμε ὅμως νά τούς κατατάξουμε σέ προσωπικούς καί ἐξωτερικούς. Γιά τούς προσωπικούς παράγοντες, ὅπως εἶναι ἡ πνευματική καί σωματική κατάσταση τοῦ νέου-ἐφήβου, ἡ συναισθηματική ὡριμότητα καί ἡ ψυχική ἰσορροπία, ἐπισημαίνουμε ὅτι ἐπηρεάζουν κατά πολύ τήν ἐπαγγελματική του ἐπιλογή. Ὅμως, καί οἱ ἐξωτερικοί παράγοντες, ὅπως ἡ Οἰκογένεια, ἡ Ἐκκλησία, τό Σχολεῖο, οἱ φίλοι, τά ΜΜΕ, ἐπηρεάζουν ἐπίσης τήν ἀπόφασή του. Γι αὐτό, τά πρόσωπα πού εἶναι κοντά στό νέο καί τόν ἀγαποῦν, καλόν εἶναι νά συμβάλλουν θετικά στήν κοινωνικοποίησή του, στή διαμόρφωση τῆς προσωπικότητάς του, ἀλλά καί στήν ἐνημέρωσή του. Καί εἶναι σημαντικό νά γνωρίζουν οἱ νέοι ὅτι πολλές φορές ἡ ἐξάσκηση τοῦ ἐπαγγέλματος, γιά τό ὁποῖο σπουδάζουν, μπορεῖ νά μήν πραγματοποιηθεῖ, τουλάχιστον ἄμεσα, λόγῳ τῶν γνωστῶν προβλημάτων τῆς κρίσης καί διαφόρων ἄλλων καταστάσεων. Ὅμως, οἱ κοινωνικές καί οἰκονομικές καταστάσεις δέν εἶναι μόνιμες, ἀλλά εὐμετάβλητες. Ἡ ἐπιλογή, ἑπομένως, κάποιου ἐπαγγέλματος καί ἡ σωστή προετοιμασία τοῦ νέου γι αὐτό, μπορεῖ νά συμβάλει στή σταθερή ἀπόφασή του γιά πνευματικόν ἀγώνα καί γιά τή δημιουργική ἀνάληψη δραστηριοτήτων. Γιά τήν προβληματική κατάσταση τῆς ἀνεργίας, ὑπενθυμίζουμε τήν περίπτωση τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὁ ὁποῖος γνώριζε καί τό ἐπάγγελμα τοῦ σκηνοποιοῦ καί κάλυπτε τίς οἰκονομικές του ἀνάγκες γιά κάποια διαστήματα. Μία ἀνάλογη πρόταση θά βοηθοῦσε, πιστεύουμε, στήν ὑπέρβαση τῆς ἀπαισιοδοξίας καί τῆς ἀπραξίας πολλῶν, ἀπό τήν ἀδυναμία ἐξάσκησης τῶν ἐπαγγελμάτων τους. Πρέπει, λοιπόν, νά δώσουμε στούς νέους μας (καί ὄχι μόνο) καί ἰδιαίτερα στά παιδιά τῶν Πολυτέκνων τή δυνατότητα ἐπιλογῆς (καί ἐκπαίδευσης) κάποιου ἐναλλακτικοῦ (μόνιμου ἤ προσωρινοῦ) ἐπαγγέλματος ἤ τέχνης, πού θά τούς χαρίσει τή χαρά τῆς δημιουργίας, ἀλλά καί τήν ἐξασφάλιση ἑνός ἀξιοπρεποῦς εἰσοδήματος. Γι αὐτό παρακαλοῦμε καί προσκαλοῦμε ὅσους Φίλους ἔχουν κάποια ἐφικτή καί ὑλοποιήσιμη πρόταση-ἰδέα νά μᾶς τήν καταθέσουν, εἴτε μέ εἴτε μέ ἐπιστολή (γιά τή διεύθυνση, βλ. σελ. 2). Οἱ προτάσεις, ἀφοῦ ἀξιολογηθοῦν, θά δημοσιευθοῦν στήν ἱστοσελίδα μας: ἀπ ὅπου θά ἐνημερώνονται καί οἱ ἐνδιαφερόμενοι. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά ὅσους Ἐργοδότες ἀναζητοῦν προσωπικό (ὑπαλλήλους ἤ ἐργάτες). Παρακαλοῦνται νά ἔρχονται σέ ἐπαφή μέ τό Γραφεῖο Εὑρέσεως Ἐργασίας τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. (ὑπεύθυνος: κ. Στέφανος Σωτηρίου, τηλ , Οἱ Πολύτεκνοι ἀδελφοί μας ἔχουν πληγεῖ ἀπό τήν κρίση ὅσο καμία ἄλλη κοινωνική ὁμάδα, ἐνῶ πάρα πολλοί μαστίζονται καί ἀπό τήν ἀνεργία, γι αὐτό ἡ ἀνεύρεση ἐργασίας εἶναι πραγματικά θέμα ἐπιβίωσης. Ἀναμένουμε... 9

10 Φάκελος: ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς: «Πῶς ἐκδικοῦνται οἱ νεκροί!» (Γράμμα τοῦ Ἁγίου σέ μιά κυρία) «Μοῦ γράφεις πώς κάτι σέ ἀναστατώνει στόν ὕπνο. Τρία παιδιά ἐμφανίζονται μόλις κλείσεις τά μάτια καί γελοῦν μαζί σου, σέ κοροϊδεύουν, σέ ἀπειλοῦν καί σέ τρομάζουν. Πῆγες, εἶπες, σέ ἔξυπνους ἀνθρώπους καί ἔψαχνες φάρμακο. Ἐκεῖνοι σοῦ εἶπαν: «Δέν εἶναι τίποτα»! Ἐσύ τούς εἶπες: «Ἀφοῦ δέν εἶναι τίποτα, διῶξτε αὐτό τό τέρας ἀπό μένα! Μά, μπορεῖ νά μήν εἶναι τίποτα ἐκεῖνο πού δέν μ ἀφήνει νά ἡσυχάσω ἤδη ἕξι μῆνες»; Καί ἐκεῖνοι σοῦ ἀπάντησαν: «Ἄλλαξε ἀέρα, πήγαινε σέ χαρούμενες παρέες, νά τρέφεσαι καλύτερα. Αὐτό εἶναι ἁπλή ὑποχονδρία». Ξέρω, ἀδελφή, τέτοιους «ἔξυπνους». Αὐτοί ἔ- πιασαν στό στόμα τους ἔτσι μερικές λέξεις ὅπως «ὑποχονδρία», «τηλεπάθεια», «αὐθυποβολή», μέ τίς ὁποῖες προσπερνοῦν τήν ἀδιαμφισβήτητη πνευματική πραγματικότητα καί σέ καθημερινή βάση μιλοῦν στόν ἀέρα, μέ ἐλαφρότητα καί ἄγνοια σάν νά μιλᾶ τό κρασί. Ἐγώ πιστεύω ὅτι αὐτά τά τρία παιδιά πού ἐμφανίζονται, εἶναι τά ἴδια ἐκεῖνα τρία δικά σου παιδιά, πού ἐσύ, κατά τήν προσωπική σου ὁμολογία, νέκρωσες πρίν ὁ λαμπερός ἥλιος τά φιλήσει ζωντανά. Καί αὐτά τώρα σέ ἐκδικοῦνται. Καί ἡ ἐκδίκηση τῶν νεκρῶν εἶναι πολύ φρικαλέα! Ἀπό τά βιβλία θά θυμηθεῖς τό Μάκβεθ ἤ πῶς τό πνεῦμα ἑνός νεκροῦ ἀνθρώπου σκότωσε τόν Ἄγγλο βασιλιά. Διάβασες ὁπωσδήποτε πώς ὁ βασιλιάς Βλάδισλαβ, δολοφόνος τοῦ βασιλιᾶ Βλαδίμηρου, δολοφονήθηκε ἀπό τό πνεῦμα τοῦ Βλαδίμηρου. Ὅμως, ἴσως διάβασες γιά τήν ἀκόλουθη περίπτωση. Ὁ Βυζαντινός βασιλιάς Κώνστας εἶχε ἀδελφό τό Θεοδόσιο, τόν ὁποῖο δέν ἀγαποῦσε, ἐπειδή φοβόταν νά μήν τόν ρίξει ἀπό τό θρόνο. Γι αὐτό ὁ Κώνστας ἀνάγκασε τό Θεοδόσιο νά γίνει διάκονος. Ἀλλά ὁ φόβος δέν ἄφηνε τό βασιλιά οὔτε τότε. Τελικά ὁ βασιλιάς ἀποφάσισε νά ἐγκληματήσει. Κανόνισε ὥστε νά σκοτώσουν τό Θεοδόσιο. Ὅταν πέτυχε τό δόλιο σκοπό του, ἀνέπνευσε ἡ ψυχή του νομίζοντας ὅτι γιά πάντα ἐλευθερώθηκε ἀπό τόν ἀντίπαλό του. Ὅμως ὁ ἀδαής δέ φαντάστηκε ὅτι οἱ νεκροί εἶναι πιό δυνατοί ἀπό τούς ζωντανούς καί ὅτι ἐκεῖνος πού σκοτώνει ἀθῶο ἄνθρωπο στήν πραγματικότητα δέν νικᾶ, ἀλλά παραδίδει τά ὅπλα μπροστά στό νεκρό. Μετά ἀπό αὐτό, μιά νύχτα, ὁ δολοφονημένος διάκονος Θεοδόσιος ἐμφανίστηκε στόν ἀδελφό του, τό βασιλιά, μέ ἕνα ποτήρι αἷμα πού ἄχνιζε καί φώναξε μέ φοβερή φωνή: «Πιές ἀδελφέ»! Ὁ βασιλιάς ἀναπήδησε, ξεσήκωσε ὅλο τό παλάτι, ὅμως κανένας δέν ἤξερε νά τοῦ πεῖ τίποτα. Μιά ἄλλη νύχτα ἐπαναλήφθηκε ἡ ἴδια σκηνή: Ὁ διάκονος μέ ἕνα ποτήρι αἷμα καί τή φρικτή κραυγή: «Πιές ἀδελφέ»! Ὁ βασιλιάς ξεσήκωσε ὅλη τήν Κωνσταντινούπολη, ὅμως ὅλοι τόν χάζευαν, ὅπως ἐσένα ἐκεῖνοι οἱ ἔξυπνοι, πού σέ στέλνουν στόν καθαρό ἀέρα καί στήν 10

11 καλύτερη κουζίνα. Πάλι μιά νύχτα ἐπαναλήφθηκε τό ἴδιο. Τελικά, ὁ βασιλιάς Κώνστας βρέθηκε ξαφνικά ἕνα πρωί νεκρός στό κρεβάτι του. Διαβάζεις τήν Ἁγία Γραφή; Ἐκεῖ ἔχουν εἰπωθεῖ ὅλα, ὅλα ἔχουν ἐξηγηθεῖ, πῶς καί γιατί οἱ νεκροί ἐκδικοῦνται τούς ζωντανούς. Διάβασε ἄλλη μιά φορά γιά τόν Κάιν, ὁ ὁποῖος λόγῳ τῆς δολοφονίας τοῦ ἀδελφοῦ του, πουθενά καί ποτέ δέν ἔβρισκε εἰρήνη... Θά καταλάβεις τί σέ βασανίζει καί γιατί. Θα καταλάβεις ὅτι ὁ κόσμος τῶν δολοφονημένων εἶναι πιό δυνατός ἀπό τούς δολοφόνους τους καί ἐκδικεῖται φοβερά. Πρῶτα κατάλαβε αὐτό καί κατανόησέ το. Ὕστερα κάνε ὅ,τι μπορεῖς γιά τά σκοτωμένα παιδιά σου. Καί ὁ ἐλεήμων Θεός, στόν Ὁποῖο δέν ὑπάρχουν νεκροί, θά σέ συγχωρήσει καί θά σοῦ χαρίσει εἰρήνη. καί ὅσο γιά ὅλα ἐκεῖνα πού πρέπει νά πράξεις ρώτησε τήν Ἐκκλησία.* Οἱ ἱερεῖς τά ξέρουν. Ὁ Θεός νά σέ ἐλεήσει. Ὁ Χριστός κλαίων κρατεῖ στό Χέρι Του ἐκτρωμένο ἔμβρυο! (Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, «Δρόμος χωρίς Θεό δέν ἀντέχεται», Ἱεραποστολικές ἐπιστολές Α, ἐκδόσεις «Ἐν πλῷ», Ἀθήνα 2008). * Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ἐκτός ἀπό τό ἐπιτίμιο-κανόνα πού κάθε Πνευματικός, ἀνάλογα μέ τήν περίπτωση, θά ὁρίσει γιά τό φοβερό ἁμάρτημα τῆς Ἔκτρωσης, συνιστᾶ θεραπευτικά τήν ἐλεημοσύνη καί τήν ἀναδοχή ἀπόρων, ἀβαπτίστων παιδιῶν. Τό συνοπτικό Βίο τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Σέρβου Ἁγίου ( ), καθώς καί ἀποσπάσματα ἀπό ἔργα του οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά ἀναγνώσουν στήν ἱστοσελίδα: 11

12 ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ Συνέχεια ἀπό τό ἐξώφυλλο. Α. ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ «Εἴμαστε ὑπόχρεοι ἀπέναντι στόν Κύριο γιά τίς εὐλογίες πού μᾶς ἔδωσε!...». Σχόλιο Συντάξεως: Μία ὄντως ἑλληνορθόδοξη Ὑπερπολύτεκνη Οἰκο γένεια, πού μόνο ἡ θέα τῆς φωτογραφίας της μᾶς δίνει αἰσιοδοξία καί δύναμη νά συνεχίζουμε τόν ἀγώνα μας καί νά πιστεύουμε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μας δέν πρόκειται νά χαθεῖ ὅσο ὑπάρχουν τέτοιες Οἰκογένειες. Ὁ πατέρας, κ. Θεολόγος, ἐργάζεται σέ Ἑταιρεία Πετρελαιοειδῶν, ἐνῶ ἡ μητέρα, κα Βαΐα, ἀσχολεῖται μέ τήν ἀνατροφή τῶν πολλῶν παιδιῶν τους. Ταυτόχρονα, ὡς Πτυχ. Χημικός, παραδίδει δωρεάν μαθήματα στό Κοινωνικό Φροντιστήριο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Κοιμ. Θεοτόκου Ὡραιοκάστρου. Ἡ ἡρωίδα μητέρα μέ μεγάλο ἀγώνα πῆρε τό πτυχίο της τέλος τοῦ Ἐκτενῆ ἀναφορά στήν κοινωνική προσφορά καί τήν ὁρκωμοσία της ἔκανε ἡ Ἐφημ. «Δημοκρατία» ( ΕΠΙΚΟΙ Ἀγαπητή Π.Ε.ΦΙ.Π. Σέ μιά ἐποχή πού ἡ ἔννοια κρίση κυκλοφορεῖ μόνο μέ τόν ὑλικό της μανδύα, ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καλούμαστε νά τῆς δώσουμε τήν πνευματική της διάσταση μέ τήν «καλή μαρτυρία» μας. Πόσο μάλιστα οἱ Πολύτεκνοι, οἱ ὁποῖοι, ὅσο καί νά φαίνεται περίεργο, εἴμαστε ὑπόχρεοι ἀπέναντι στόν Κύριο γιά τίς εὐλογίες πού μᾶς ἔδωσε, μέσα ἀπό τίς χαρές καί τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς. Ἄλλωστε, ἡ πολυτεκνία δέν εἶναι προϋπόθεση σωτηρίας γιά τόν ἄνθρωπο. Εἶναι μεγάλο ἐργαλεῖο γιά τήν καταπολέμηση τῶν παθῶν ἄνωθεν δοθέν. Ἡ καλλιτεκνία ὅμως εἶναι, κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τό Χρυσόστομο. Ἄς κάνουμε λοιπόν τόν ἀγώνα μας γιά νά γινόμαστε καλλίτεκνοι καί ὁ Χριστός μας θά εὐλογεῖ κάθε προσπάθειά μας πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση. Καλή κι εὐλογημένη Σαρακοστή. Ν. Θεσ/νίκης, Θεολόγος-Βαΐα Θεολόγου καί τά 9 τέκνα (γεννημ. ἀπό 1999 ἕως 2012) 2014, σελ. 31), μέ τίτλο: «Μάθημα ἀνθρωπιᾶς καί ἀλληλεγγύης ἀπό μητέρα ἐννέα παιδιῶν». Ἐκεῖ ἡ κα Βαΐα, μεταξύ ἄλλων, δήλωσε: «Οἱ δυσκολίες ἦταν πολλές, εἰδικά στίς ἐξεταστικές περιόδους. Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ τά κατάφερα. Στήν ὁρκωμοσία εἶχα γύρω μου ὅλα τά παιδιά μου, ἡ χαρά ἦταν ἀνείπωτη. Ὅσα βάρη κι ἄν κουβαλᾶμε, ὀφείλουμε νά βοηθᾶμε τόν συνάνθρωπό μας, ὁ Θεός μας ἀνταποδίδει πάντα τό καλό». Εὐχόμαστε στή χαριτωμένη Οἰκογένεια, παρά τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς, ἰδιαίτερα αὐτή τήν ἐποχή τῆς κρίσεως, νά ἔχουν πάντα αὐτή τήν αἰσιοδοξία καί τήν πίστη τους στόν Τριαδικό Θεό μας, καί νά μήν ξεχνᾶνε ὅτι: «πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστι καταβαῖνον ἀπὸ τοῦ Πατρὸς τῶν φώτων...» (Α Ἰακ. 1, 17).

13 ΝΩΝΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ «Σᾶς εὐχαριστοῦμε πολύ πού ἁπλά ξέρουμε ὅτι εἶστε δίπλα μας...». Ἀγαπητοί «Φίλοι τῶν Πολυτέκνων» καλή σας ἡμέρα καί ὁ Ἅγιος Διονύσιος πού ἑορτάζει σήμερα νά σκέπει καί νά ἐνισχύει τό ἔργο σας, πού πραγματικά εἶναι γιά τούς πολυτέκνους μία ἡλιαχτίδα καί ἔνδειξη ἐκτίμησης στόν ἀγώνα πού κάνουν στούς χαλεπούς, σέ ὅλα τά ἐπίπεδα, καιρούς πού βιώνει ἡ χώρα μας. Εἴμαστε πολύτεκνη οἰκογένεια, μέ ἑπτά (7) ἀνήλικα παιδιά ( ) ἐκ τῶν ὁποίων ἕνα εἶναι μέ σύνδρομο Down, πού μᾶς ἔχετε προσφέρει κατά καιρούς τή βοήθειά σας καί θερμῶς εὐχαριστοῦμε γι αὐτό. Ἐπικοινωνοῦμε μαζί σας, γιά νά ρωτήσουμε ἄν ὑπάρχει ἀπό μέρους σας δυνατότητα γιά κάποια βοήθεια πρός τήν οἰκογένειά μου πού ἐσεῖς κρίνετε. Σέ κάθε περίπτωση παρακαλῶ πολύ νά ἀξιολογήσετε τίς ἀνάγκες τῶν οἰκογενειῶν πού ἔρχονται σέ ἐπαφή μαζί σας, προκειμένου νά μή στερηθεῖ κάποιος ἄλλος γιά ἐμᾶς. Σᾶς εὐχαριστοῦμε πολύ πού ἁπλά ξέρουμε ὅτι εἶστε δίπλα μας... Ν. Ἀττικῆς Χ. Π. «Χρειαζόμαστε τή βοήθειά σας... Παρακαλοῦμε μή μᾶς ξεχάσετε...». Ἀγαπητοί «Φίλοι τῶν Πολυτέκνων». Τήν τελευταία φορά πού ἔλαβα τό Περιοδικό σας ἔμαθα ὅτι ὁ Σεβαστός πατήρ Νικόδημος ἐκοιμήθη καί λυπήθηκα πολύ. Θέλω νά ἐκφράσω τά συλλυπητήριά μου, «αἰωνία του ἡ μνήμη». Ὅσες φορές ἔγραφα ἀπευθυνόμουν στό μακαριστό τώρα πατέρα Νικόδημο καί πάντα μᾶς ἔδινε ἁπλόχερα τή βοήθειά του. Τώρα ἀπευθύνομαι σ ἐσᾶς, ἀγαπητοί μου Φίλοι. Χρειαζόμαστε τή βοήθειά σας γιά τίς Ἅγιες μέρες πού ἔρχονται. Τά προβλήματά μου τά γνωρίζετε. Παρακαλοῦμε μή μᾶς ξεχάσετε. Ἐγώ καί τά πέντε (5) παιδιά μου θά προσευχόμαστε γιά τή μνήμη τοῦ μακαριστοῦ πατέρα Νικοδήμου... Ὁ Θεός νά σᾶς ἔχει καλά. Ν. Αἰτωλ/νίας, Γεωργία Λ. «Συνεχίζουμε τόν ἀγώνα μας μέ ὑπομονή κι ἐλπίδα στό Θεό». Ἀγαπητοί Φίλοι, χαίρετε. Εὐχαριστοῦμε γιά τά Δῶρα τῆς Ἀγάπης πού μᾶς στέλνετε! Εἶναι ὄμορφο καί γλυκό τό συναίσθημα πού νοιώθεις ὅτι ἐκτός ἀπ τό Θεό σέ σκέφτονται καί σέ βοηθοῦν συνάνθρωποί σου, πού οὔτε κἄν τούς γνωρίζεις! Συνεχίζουμε τόν ἀγώνα μας μέ ὑπομονή καί ἐλπίδα στό Θεό. Δέν παραλείπονται τά οἰκονομικά προβλήματα, οἱ δοκιμασίες, οἱ πειρασμοί, τά ἀνθρώπινα λάθη μέσα στήν οἰκογένειά μας, ἀλλά ποιά εἶναι ἡ διαφορά στούς Χριστιανούς πού ἀγωνίζονται; Ὅτι δέν τό βάζουμε κάτω! Συμμετοχή στά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καί προσευχή!... Ἡ Οἰκογένειά μας (μέ 8 π., γεν ) σᾶς εὔχεται χρόνια εὐλογημένα μέ ὅ,τι ἐπιτρέψει ὁ Θεός γιά τόν καθένα μας καί ἡ νέα χρονιά νά εἶναι καλύτερη γιά τή Χώρα μας, πού ζεῖ δύσκολες καταστάσεις! Ν. Ἀχαΐας, Οἰκογ. Θεοφάνη καί Φωτεινῆς Ὀρτεντσίου Σχόλιο Συντάξεως: Τά παραπάνω Γράμματα τῶν ἀδελφῶν μας Πολυτέκνων μιλοῦν ἀπό μόνα τους καί δέν χρειάζονται ἰδιαίτερο σχολιασμό. Συνιστοῦμε μόνο στούς Φίλους-Συμπαραστάτες τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. νά τά διαβάσουν προσεκτικά καί νά μήν τά προσ περάσουν. 13

14 ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ 14 ΕΠΙΚΟΙ Οἰκογένεια Μαρίας, χήρας π. Ἀχιλλέα, ΜΕΣΙΓΚΟΥ, μέ ἕξι (6) παιδιά, γεννημένα ἀπό 2000 ἕως 2014, Ν. Θεσ/νίκης. Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Σᾶς στέλνω αὐτό τό γράμμα γιατί εἶμαι ΧΗΡΑ μέ 6 παιδιά, τά ὁποῖα εἶναι ὀρφανά ἀπό πατέρα. Ὁ σύζυγός μου ἦταν Ἱερέας καί ἐκοιμήθη στίς , ἀπό ἀνεύρυσμα ἀορτῆς. Τά ὀνόματα καί οἱ ἡλικίες τῶν παιδιῶν μου εἶναι: 1) Γλυκερία, 15 ἐτῶν, 2) Γεώργιος, 11 ἐτῶν, 3) Φωτεινή, 5 ἐτῶν, 4) Στέφανος, 3 ἐτῶν, 5) Θεοφανή, 2 ἐτῶν, καί 6) κορίτσι ἀβάπτιστο, 6 μηνῶν. Θά ἤθελα νά σᾶς παρακαλέσω νά μέ βοηθήσετε, γιατί ἡ σύνταξη τοῦ ἄντρα μου εἶναι πολύ μικρή (δέν εἶχε πολλά χρόνια ὑπηρεσίας) καί δέν ἔχουμε δικό μας σπίτι, ἀλλά μένουμε στό ἐνοίκιο. Κι ὅπως καταλαβαίνετε δυσκολεύομαι πολύ νά τά βγάλω πέρα. Μέ ἐκτίμηση, ἡ Πρεσβυτέρα Ν. Θεσ/νίκης, Μαρία Μεσίγκου Σχόλιο Συντάξεως. Γνωρίσαμε τήν Οἰκογένεια λίγους μῆνες μετά τήν αἰφνίδια κοίμηση τοῦ πατέρα, μακαριστοῦ π. Ἀχιλλέως. Ἡ χηρεία καί ἡ ὀρφάνια εἶναι ὄντως ἀπό τούς δυσκολοτέρους σταυρούς, πού καλοῦνται νά σηκώσουν τά μέλη μιᾶς οἰκογενείας, ὅταν μάλιστα ὁ ἐκλιπών εἶναι νέος στήν ἡλικία καί τά παιδιά εἶναι μικρά. Ὅμως, ὁ Πανάγαθος καί φιλάνθρωπος Θεός «ὀρφανόν καί χήραν ἀναλήψεται...» (Ψαλμ. 26, 147), λαμβάνει ὑπό τήν προστασία Του τά ὀρφανά καί τή χήρα καί χαρίζει στούς πιστεύοντας ἁπλόχερα τήν ἐξ ὕψους παρηγορία καί ἐνίσχυση. Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης ἀναφερόμενος στά ὀρφανά παιδιά, ἔλεγε: «Τά ἀγαπάει ὁ Θεός φυσιολογικά πιό πολύ καί τά ἔχει μεγαλύτερη ἔγνοια. Σ αὐτά τά παιδιά δίνει περισσότερα δικαιώματα σ αὐτή τή ζωή ἀπό ὅ,τι στά ἄλλα παιδιά. Ἄν τό ὀρφανό γυρίση τό κουμπί στήν καλωσύνη, προοδεύει πολύ. Ἐνῶ, ἄν πῆ: ἐγώ ταλαιπωρήθηκα, ὁπότε τώρα κι ἐγώ θά ταλαιπωρήσω ἄλλους, καταστρέφεται». Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, «Λόγοι Β, Πνευματική Ἀφύπνιση», Ἱερόν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή Θεσ/ νίκης, , σελ. 126). Εὐχόμαστε στήν Πρεσβυτέρα καί τά χαριτωμένα παιδιά της νά ἔχουν πίστη καί ἐλπίδα στόν Δεσπότη Χριστό καί νά εἶναι βέβαιοι ὅτι τώρα ὅσο ποτέ ἄλλοτε ἔχουν Πατέρα τους τόν Ἐπουράνιο Θεό, ὁ Ὁποῖος εἶναι «Πατέρας τῶν ὀρφανῶν καί Συ μ παραστάτης τῶν χηρῶν» («πατρὸς τῶν ὀρφανῶν καὶ κριτοῦ τῶν χηρῶν», Ψαλμ. 67, 6). Ἡ μικρή καί πτωχή Π.Ε.ΦΙ.Π., μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἁπανταχοῦ Φίλων τῶν Πολυτέκνων, θά συνδράμει καί αὐτή τήν Οἰκογένεια στό μέτρο τοῦ δυνατοῦ, ὅπως καί τίς παρόμοιες περιπτώσεις τοῦ μητρώου της.

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία Ευαγγελισμός Ευαγγελισμός είναι η ανακοίνωση στην Παναγία της καλής είδησης ότι θα γεννήσει τον Μεσσία, αυτόν που υποσχέθηκε ο Θεός και περίμενε

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με ΜΑΘΗΜΑ 21 Ο ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο.

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο. ΜΑΘΗΜΑ 23 ο ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Η ευλογημένη συνάντηση.

Η ευλογημένη συνάντηση. Η ευλογημένη συνάντηση. Μετά το τέλος μιας δύσκολης εξεταστικής περιόδου, η παρέα των παιδιών του λυκείου του Ναού μας συναντήθηκε για μια ακόμα φορά, πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Η χαρά των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο Λάζαρος ήταν στενός φίλος του Χριστού. Κατοικούσε στη Βηθανία, 3 χλμ. περίπου ανατολικά της Ιερουσαλήμ και οι αδελφές του Μάρθα και Μαρία φιλοξένησαν

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 12. ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΖΩΗ 37. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ 13. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΞΙΕΣ 38. ΣΩΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΣ 14. ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ 39. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 15. Η

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου

Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου Η γυναίκα ως σύζυγος και μητέρα Η γυναίκα ως πολεμικό λάφυρο Γυναίκα και επιτάφιες τιμές ηρώων Η τύχη του γυναικείου πληθυσμού μετά την άλωση μιας πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη ΜΑΘΗΜΑ 3 Ο Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ:

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ: Η Αικατερίνη είχε κάλλος και ομορφιά ασύγκριτη. Η μητέρα της και οι συγγενείς της την πίεζαν συνεχώς να παντρευτεί, για να μην φύγουν από τα χέρια τους

Διαβάστε περισσότερα

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 1 Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 Αγαπητοί μου Αδελφοί, λίγες ημέρες μετά από τη λαμπρή πανήγυρη της Ανάστασης του Κυρίου, πλημμυρισμένοι από πνευματική χαρά εορτάζουμε σήμερα τον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Γεώργιο,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Δελτίο Τύπου 19-10-2015 Ιβήριδος 9, T.K. 54351 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310 903721 Email επικοινωνίας: anestis_anastasiadis@yahoo.gr, axmetaloulis@gmail.com Ιστοσελίδα: www.loutropoleis.com Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία 3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία Εισαγωγή Και οι τρεις γεννήθηκαν τον 4ο αιώνα μ.χ., στα Βυζαντινά Χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15 ΜΑΘΗΜΑ 3ο Γένεσις 4,1-15 Κάιν καί Ἄβελ Σέ κάποιους ναούς -ἴσως τό ἔχετε δεῖ- εἶναι ζωγραφισμένο πάνω ἀπό τήν Ὡραία Πύλη ἕνα μεγάλο μάτι. Ξέρετε γιατί; Γιά νά μᾶς θυμίζει μιά μεγάλη ἀλήθεια, ὅτι ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Τζιρίτα: Να μην παύουμε ποτέ να παλεύουμε για τον καλύτερο εαυτό μας

Μαρία Τζιρίτα: Να μην παύουμε ποτέ να παλεύουμε για τον καλύτερο εαυτό μας Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016 Μαρία Τζιρίτα: Να μην παύουμε ποτέ να παλεύουμε για τον καλύτερο εαυτό μας Η συγγραφέας Μαρία Τζιρίτα Η Μαρία Τζιρίτα μιλά για το τελευταίο της βιβλίο «Ιόλη», στο Πινάκιο, μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας.

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Ηγούμενος της νόμιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που εργάζεται για όλους Ο Απόστολος Παύλος, ο διδάσκαλος Ο Σαούλ ήταν ένας πολύ μορφωμένος Ιουδαίος, που ζούσε στην Παλαιστίνη, μια χώρα πολύ κοντά στο νησί μας.

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα)

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) ΜΑΘΗΜΑ 13ο Ἐπίκαιρο Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) Τί ὄμορφα πού εἶναι ὅλα στολισμένα γύρω μας, παιδιά! Οἱ δρόμοι, τά σπίτια, τά καταστήματα... Καί καθώς ἀπολαμβάνουμε ὅλα αὐτά τά στολίδια καί τή χριστουγεννιάτικη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

* * * Ὁ πατέρας μου ἀπό τίς ἐπιστολές του

* * * Ὁ πατέρας μου ἀπό τίς ἐπιστολές του Εἰς μνημόσυνον...ὁ πατέρας μου διακρινόταν ἐπίσης ἀπό εὐλάβεια, μέ ὅλη τήν σημασία τῆς λέξεως. Σεβόταν ἀπόλυτα τόν Θεό, σεβόταν τούς Κληρικούς, δέν ὁμιλοῦσε ποτέ ἐναντίον τους, οὔτε συμμετεῖχε σέ συζητήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

- `Εντιμη Εκπρόσωπη του Υπουργού Οικονομικών Κυρία Ρέα Γεωργίου Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας.

- `Εντιμη Εκπρόσωπη του Υπουργού Οικονομικών Κυρία Ρέα Γεωργίου Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας. 1 ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ 9ης ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ Σάββατο 8 Ιουνίου 2013 - Αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου κτίριο Αναστάσιος Γ Λεβέντης αίθουσα Β108 στην Πανεπιστημιούπολη - `Εντιμη Εκπρόσωπη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που νοιάζεται για όλους Ο Αγιος Ιωάννης ο Ελεήμων Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην πόλη της Άμαθούντας*. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς χριστιανοί. Ο πατέρας του ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Δρ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδικής και Εφηβικής Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Διασκευή για Παιδικό Θέατρο Χαραμή Ευγενία Αύγουστος 2008 Επικοινωνία: echarami@yahoo.gr Περιεχόμενα ΕΙΚΟΝΑ 1- Ένα ορφανό στα σκαλιά της Εκκλησιάς...3 ΕΙΚΟΝΑ 2- Οι καμπάνες...7 ΕΙΚΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος και Φιλήμονας

Παύλος και Φιλήμονας Παύλος και Φιλήμονας Έχετε ποτέ διαβάσει την επιστολή του Παύλου προς τον Φιλήμονα; Είναι η πιο μικρή επιστολή του Παύλου. Μόλις και μετά βίας γεμίζει μια σελίδα Α4! Δεν το πιστεύετε; Ας τι διαβάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αστυνομία προσέφερε δώρα και άλλα είδη στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα».

Αστυνομία προσέφερε δώρα και άλλα είδη στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα». 21-12-2016: Η Ελληνική Αστυνομία προσέφερε δώρα και άλλα είδη στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα». Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Ελληνική Αστυνομία προσέφερε δώρα και άλλα είδη στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα»

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει:

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει: ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 116. Το προοίμιο της παρακάτω Ευχαριστιακής ευχής δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί με άλλο, διότι συνολικά παρουσιάζει σε περίληψη την ιστορία της σωτηρίας μας. Ο Κύριος να είναι μαζί

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Η γιορτή της Ανάστασης του Κυρίου είναι η σημαντικότερη, η λαμπρότερη, η πιο χαρούμενη μέρα μέσα στον εορταστικό κύκλο της Χριστιανοσύνης. Και

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Μκ 5,21 Όταν πέρασε ο Ιησούς με το πλοιάριο πάλι στην απέναντι όχθη, συγκεντρώθηκε πολύς κόσμος γύρω του. Ήταν δίπλα στη λίμνη. 22 Έρχεται τότε ένας

Μκ 5,21 Όταν πέρασε ο Ιησούς με το πλοιάριο πάλι στην απέναντι όχθη, συγκεντρώθηκε πολύς κόσμος γύρω του. Ήταν δίπλα στη λίμνη. 22 Έρχεται τότε ένας Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ ΙΑΕΙΡΟΥ: Ο χριστός χαρίζει ξανά το δώρο της ζωής Μκ 5,21 Όταν πέρασε ο Ιησούς με το πλοιάριο πάλι στην απέναντι όχθη, συγκεντρώθηκε πολύς κόσμος γύρω του. Ήταν δίπλα στη λίμνη.

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Τις παρακάτω ευχές ο λειτουργός δύναται, ελεύθερα, να τις χρησιμοποιήσει στο τέλος της θείας Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Θα ακούσετε δύο (2) φορές την Κατερίνα και τη Δήμητρα να μιλούν για τις παλιές φωτογραφίες της δουλειάς τους. Ακούστε προσεκτικά το διάλογο και

Διαβάστε περισσότερα

«Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων».

«Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». «Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Ένας απ τους σταυρωμένους κακούργους τον βλαστημούσε λέγοντας: «Εσύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

Μια μεγάλη γιορτή πλησιάζει

Μια μεγάλη γιορτή πλησιάζει Μια μεγάλη γιορτή πλησιάζει Πλησιάζει το Πάσχα. Η μητέρα άρχισε να καθαρίζει το σπίτι. Πλένει τις κουρτίνες και τα τζάμια. Καθαρίζει τα χαλιά. Συγυρίζει τα ερμάρια και τους πάγκους. Ο πατέρας βοηθά τη

Διαβάστε περισσότερα

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως Συνεστίαση κατηχητών Ιεράς Μητροπόλεως την Με πολύ χαρά και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεστίαση των κατηχητών της Ιεράς Μητροπόλεως μας στον πολυχώρο Διακονία στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario «Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΡΟΝΤΟ 7 Iουλιου 2015 St. Catharine s, Ontario Στο μυστήριο του ιερού Βαπτίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ ΜΑΘΗΜΑ 8ο Γένεσις κεφ. 12-22 Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ Μετά τή σύγχυση τῶν γλωσσῶν πού ἔπαθαν, παιδιά, οἱ ἄνθρωποι ὅταν ἔχτιζαν τόν πύργο τῆς Βαβέλ, σκορπίστηκαν σ ὅλη τή γῆ. Στά διάφορα μέρη ὅπου ἐγκαταστάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας,

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, ZORBA PHOTOS REMARKS Delivered in Greek by Emmanuel Velivasakis at the Conclusion of the Zorba the Greek Play. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, Λέγομαι Μανώλης Βεληβασάκης, και είμαι

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΚΛΟΓΗ, ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ, ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ

Περιεχόμενα ΕΚΛΟΓΗ, ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ, ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ Περιεχόμενα Πρόλογος Α ΕΚΛΟΓΗ, ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ, ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ Ἀντιφώνηση κατά τό μικρό μήνυμα ἀνακοίνωση τῆς ἐκλογῆς Χειροτονητήριος λόγος τοῦ Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Προσφώνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΠΡΩΤ. 6002/2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΘΗΝΗΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησία Ιεροσολύμων: πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων

Εκκλησία Ιεροσολύμων: πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων Εκκλησία Ιεροσολύμων: πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων Η αγάπη και η κοινοχρησία των πρώτων χριστιανών Μετά το πρώτο κήρυγμα του αποστόλου Πέτρου, την ημέρα της Πεντηκοστής, πίστεψαν και βαπτίσθηκαν 3.000

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β Ερώτηση 1 α Το βιβλίο με τίτλο «Χάρτινη Αγκαλιά», της Ιφιγένειας Μαστρογιάννη, περιγράφει την ιστορία ενός κοριτσιού, της Θάλειας, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Φεύγει

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές

Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές Ενότητα 1 Σελίδα 1 Διάλογος 1: Αρχική επικοινωνία με την οικογένεια για πρόσληψη Διάλογος 2: Προετοιμασία υποδοχής ασθενούς Διάλογος 3: Η επικοινωνία με τον ασθενή Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1 1 a) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας ΘΥΜΑΜΑΙ; Πρόσωπα Ήρωας: Λούκας Αφηγητής 1: Φράνσις Παιδί 1: Ματθαίος Παιδί 2: Αιµίλιος Βασίλης (αγόρι):δηµήτρης Ελένη (κορίτσι): Αιµιλία Ήλιος: Περικλής Θάλασσα: Θεοδώρα 2 ΘΥΜΑΜΑΙ; CD 1 Ήχος Θάλασσας Bίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Νικόλαο Φίλη Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015, αντιπροσωπεία

Διαβάστε περισσότερα