(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:40/ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:40/22-5-2007 )"

Transcript

1 ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2007 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:40/ ) Στην Αθήνα σήµερα, στις 15 Μαίου 2007, προσήλθαν στα γραφεία του Σ.Ε.Μ.Ε.Ε οδός Ράδου 4, οι παρακάτω υπογράφοντες: α) Ευθύµιος Ματσούκης του Αλεξάνδρου, Πρόεδρος και Ιωάννης Ρόης του Αλεξάνδρου, Γενικός Γραµµατέας, εκπρόσωποι των Επιχειρήσεων του Συνδέσµου Εκτυπωτικών Μέσων Επικοινωνίας Ελλάδος (Σ.Ε.Μ.Ε.Ε.). β) Χαρός ηµήτριος του Θεοδώρου, Πρόεδρος και Οικονόµου Νικόλαος του Αλεξάνδρου, Γενικός Γραµµατέας, εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Ένωσης Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών - Τύπου και Συναφών Επαγγελµάτων. γ) ηµήτρης ρακόπουλος του Εµµανουήλ, Πρόεδρος και Χαρός ηµήτριος του Θεοδώρου, Γενικός Γραµµατέας, εκπρόσωποι της Οµοσπονδίας Μισθωτών Τύπου και Βιοµηχανίας Χάρτου. Ενεργούντες ως νόµιµοι εκπρόσωποι των παραπάνω Σωµατείων και εξουσιοδοτηµένοι για την υπογραφή της Κλαδικής Συλλογικής Συµβάσεως Εργασίας µετά από αποφάσεις των ιοικητικών Συµβουλίων, όπως φαίνεται στα βιβλία πρακτικών.σ., συµφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα εξής: Άρθρο 1 Πεδίο ισχύος Η παρούσα Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας ορίζει τους όρους εργασίας και αµοιβής των εργαζοµένων στην εκτυπωτική Βιοµηχανία, στα εργοστάσια και τις Επιχειρήσεις Γραφικών Τεχνών και σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας, προεκτύπωσης, (Ατελιέ - σελιδοποίηση - Γραφιστική - Μοντάζ - Φωτοµεταφορεία κ.λπ) εκτύπωσης (Λιθογραφεία χάρτου - Μετάλλου - Μηχανογράφησης offset - Βαθυτυπίας Φλεξογραφίας - Χαλκογραφίας - Ψηφιακής Εκτύπωσης Τυπογραφίας - Περιστροφικών Πιεστηρίων ρολλού offset) και µετεκτύπωσης (Λαµιναριστές Ρολοκόφτες - Χειριστές συρταροκολλητικών µηχανών - Τεχνίτες βιβλιοδετικών συγκροτηµάτων κόλλας καρφίτσας κλωστής - διπλλωτές, εµφακέλοποίησης - Σακουλοποίηση και γενικά βοηθητικό και ανειδίκευτο προσωπικό/ που επεξεργάζονται χαρτί, πλαστικό και µέταλλο σε φύλλο ή ρολό, µε ίδια ή ξένα µέσα παραγωγής, ανεξαρτήτως τεχνολογίας. 1

2 Άρθρο 2 Βασικά ηµεροµίσθια 2.1. Τα βασικά ηµεροµίσθια αυξάνονται από 01/01/07 σε ποσοστό 2,7% και από 01/09/07 σε 3,4% και θα διαµορφώνονται µε τρόπο ώστε όταν το ψηφίο των χιλιοστών είναι διαφορετικό του µηδενός τότε θα στρογγυλοποιείται αυξανοµένου κατά µία µονάδα του ψηφίου των εκατοστών: Ειδικότητες Από Από , Α. Βοηθοί τεχνιτών της παρ. «ε» - Κατά τον πρώτο χρόνο υπηρεσίας 33, Κατά τον δεύτερο χρόνο υπηρεσίας Κατά τον τρίτο χρόνο υπηρεσίας Β. Λαµιναριστές, ρολοκόπτες, ρολοφορείς αµφίπλευρων ταχυπιεστηρίων Offset χειριστές συρταροκολλητικών διαµορφωµένων λίθογραφηµάτων, τεχνίτες βιβλιοδετικών συγκροτηµάτων (κόλλας - καρφίτσας - κλωστής), καθώς και διπλωτές Γ. Τεχνίτες φωτοσυνθέτες (πληκτρολόγοι κειµένων). Κόπτες-φωτοµεταφορείς, χειριστές C.Τ.Ρ. - ψηφιακή εκτύπωση πλάτους άνω των 2,5µ. - εµφακελοποίηση - σακουλοποίηση - επίστρωση και Χάραξη κυλίνδρων βαθυτυπίας. Ε. α. ΤΕΧΝΙΤΕΣ, εκτυπωτές, πιεστές, χειριστές χρυσωτικών µηχανών offset, αυτόµατης κοπτικής στράντζας διαµορφώσεως λίθογραφηµάτων, χειριστές Scanner, φωτογράφοι, µοντέρ, ρετουσέρ, ένθετες, ηλεκτρονική ένθεση - σελιδοποίηση, γραφίστες και µακετίστες λιθογραφηµάτων, χειριστές βαθυτυπικών, φλεξογραφικών βερνικωτικών µηχανών,

3 περιστροφικών πιεστηρίων ρολλου, Offset και µηχανών υ.v. (γιουβί), µηχανών µηχανογραφικών εντύπων υγράς και ξηράς offset και συντηρητές µηχανών, άνδρες και γυναίκες. β. Τεχνίτης υπεύθυνος µηχανής περιστροφικού πιεστηρίου OFFSET ΡΟΛΟΥ ΣΤ. Βοηθητικό προσωπικό. (Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι µισθωτοί και ηµεροµίσθιοι, που ασχολούνται στην λειτουργία παραγωγικών βιβλιοδετικών µηχανηµάτων της παραγράφου β, οι αποθηκάριοι εφοδιασµού υλικών και όσοι ασχολούνται στη λειτουργία παραγωγικών µηχανηµάτων που δεν περιλαµβάνονται στην κατηγορία «Ε» - Κατά τον πρώτο & δεύτερο χρόνο υπηρεσίας - Κατά τον τρίτο & τέταρτο χρόνο υπηρεσίας Κατά τον πέµπτο & άνω χρόνο υπηρεσίας Ζ. Ανειδίκευτο προσωπικό (Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ηµεροµίσθιοι, οι οποίοι έχουν προσληφθεί µετά την 1 η /7 ου /2002 και κάνουν βοηθητικές εργασίες και δεν ασχολούνται µε τη λειτουργία παραγωγικών µηχανηµάτων) Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εργαζοµένων είναι απαραίτητη η χορήγηση αναλυτικού εξοφλητικού σηµειώµατος ανά µήνα από τις επιχειρήσεις. Άρθρο 3 Όλοι οι εργαζόµενοι στη σύνθεση των περιστροφικών πιεστηρίων offset ρολού τετράχρωµης τουλάχιστον αµφίπλευρης εκτύπωσης, ανεξάρτητα από ταχύτητα µηχανής, αµείβονται µε ηµεροµίσθιο προσαυξηµένο κατά πέντε τοις εκατό (5%) επί των βασικών ηµεροµισθίων του άρθρου 2. 3

4 Άρθρο 4 Τριετίες Τα παραπάνω βασικά ηµεροµίσθια, προσαυξάνονται για κάθε συµπληρωµένη τριετία απασχόλησης στον κλάδο µε επίδοµα πέντε τοις εκατό (5%) και µέχρι έξι (6) τριετίες. Με τη συµπλήρωση είκοσι (20) ετών εργασίας στον κλάδο καταβάλλεται πρόσθετο επίδοµα πολυετίας σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%). Σαν υπηρεσία ή προϋπηρεσία για την εφαρµογή της Σύµβασης νοείται ο χρόνος εργασίας σε οποιαδήποτε ειδικότητα λιθογραφίας κλπ. όπως αναφέρονται πιο πάνω, καθώς και ο χρόνος εργασίας στην ίδια επιχείρηση, ανεξάρτητα εάν αλλάξουν ειδικότητα. Άρθρο 5 Επίδοµα γάµου Στους εργαζόµενους εγγάµους, χορηγείται επίδοµα γάµου σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) στα πιο πάνω βασικά ηµεροµίσθια, ανεξάρτητα αν ο σύζυγος εργάζεται, συνταξιοδοτείται ή ασκεί βιοποριστικό επάγγελµα. Επίσης το αυτό επίδοµα χορηγείται σε α) άγαµους γονείς, (γονείς οι οποίοι απέκτησαν ή ανεγνώρισαν το τέκνο τους) β) ευρισκόµενους σε κατάσταση χηρείας, γ) διαζευγµένους. Άρθρο 6 Άδεια γάµου - Γεννήσεως τέκνου Καθιερώνεται άδεια πέντε (5) ηµερών (µία εβδοµάδα) λόγω γάµου µε αποδοχές, για όλους τους εργαζόµενους, η οποία δεν θα συµψηφίζεται µε την κανονική άδεια. Σε περίπτωση γεννήσεως τέκνου, ο πατέρας δικαιούται άδεια δύο (2) ηµερών µε αποδοχές. Άρθρο 7 Άδεια τοκετού - Θηλασµού & φροντίδας παιδιού α. Η συνολική άδεια της µητρότητας ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδοµάδες. β. 1. Οι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για χρονικό διάστηµα τριάντα (30) µηνών από τη λήξη της αδείας τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά µία (1) ώρα κάθε ηµέρα. Εναλλακτικά, µε συµφωνία του εργοδότη, το ηµερήσιο ωράριο των µητέρων µπορεί να ορίζεται µειωµένο κατά δύο (2) ώρες ηµερησίως για τους πρώτους 4

5 (12) µήνες και σε µία (1 ) ώρα για έξι (6) επιπλέον µήνες. β. 2. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο πατέρας εφ' όσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόµενη µητέρα, προσκοµίζοντας στον εργοδότη του τη σχετική βεβαίωση του εργοδότη της µητέρας του παιδιού. β. 3. Το δικαίωµα καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της µητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ιδίους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία. β. 4. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς. β. 5. Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσµενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις. Άρθρο 8 Άδεια για ασθένεια εξαρτωµένων µελών Άδεια για µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρσης & Μονογονεϊκές Οικογένειες - Άδεια λόγω AIDS 1. Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/ 84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώµενων παιδιών καθορίζεται σε 12 εργάσιµες ηµέρες κατ' έτος, εφόσον ο/η εργαζόµενος/η έχει τρία παιδιά και πάνω. 2. Εργαζόµενοι µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσηµα, που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες το χρόνο επιπλέον άδεια, µε αποδοχές. 3. Στους εργαζόµενους (-ες), που έχουν χηρέψει και στον άγαµο (η) γονέα, που έχει την επιµέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια µε αποδοχές έξι (6) εργασίµων ηµερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας µε τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίµων ηµερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξηµένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας µέχρι δώδεκα (12) ετών συµπληρωµένων, χορηγείται εφάπαξ ή τµηµατικά µετά από συνεννόηση µε τον εργοδότη, σύµφωνα µε τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συµπίπτει χρονικά µε την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας. 4. Άδεια γονέα για παιδί µε νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση. 5

6 Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα εξι (16) ετών συµπληρωµένων, το οποίο πάσχει από νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του η αιµοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργασίµων ηµερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. 5. Εργαζόµενοι(-ες) µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι(-ες) είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS, και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) µήνα για κάθε ηµερολογιακό έτος επιπλέον µε αποδοχές. Άρθρο 9 Μετατροπή - ηµεροµισθίου σε µισθό Όσοι εργαζόµενοι ηµεροµίσθιοι µετατρέπονται σε µισθωτούς, ο µηνιαίος µισθός τους διαµορφώνεται στο εικοσαεξαπλάσιο (Χ 26) του ηµεροµισθίου τους. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι νόµοι περί µισθωτών. Άρθρο 10 Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας Τα παραπάνω βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων, όπως ορίζουν τα άρθρα 2 έως 5 της παρούσας Σ.Σ.Ε. α. Σε βαθυτυπίες, φλεξογραφίες (που χρησιµοποιούν διαλύτες), φούρνους µεταλλοτυπίας και σε εργασίες επαλείψεως σκόνης µαγνησίας και µπρουτζίνας, συστήµατα U.V. (γιουβί), προσαυξάνονται µε επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) και β. Στους εργαζόµενους στα κυλινδρικά περιστροφικά πιεστήρια ρολλου offset (εφόσον δεν είναι κλεισµένα µέσα σε ειδικό κουβούκλιο, ώστε να µειώνει το θόρυβο - θέρµανση, αναθυµιάσεις), προσαυξάνονται µε επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%). Άρθρο 11 Επιδόµατα Όλα τα επιδόµατα (τριετίες, γάµου και ανθυγιεινής εργασίας) συµψηφίζονται µε τυχόν µεγαλύτερες καταβαλλόµενες αποδοχές. Όταν υφίστανται καλύτεροι όροι εξακολουθούν να ισχύουν. 6

7 Άρθρο 12 Προσαύξηση νυχτερινού Στους παραπάνω µισθωτούς χορηγείται προσαύξηση σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) στα καταβαλλόµενα λόγω νυχτερινής απασχόλησης και από ώρα µ.µ έως 6.00 π.µ. Άρθρο 13 Ετήσια κανονική άδεια & άδεια λόγω θανάτου συγγενούς 1. Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος ), που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας µε αποδοχές (Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει,) µειώνεται από δώδεκα (12) σε δέκα (10) µήνες συµπληρωµένους. 2. Στους εργαζόµενους µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ηµερών µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων(και πεθερικών) και αδελφών. Άρθρο 14 Πέµπτη εβδοµάδα αδείας Εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία ή προϋπηρεσία: α) εννέα (9) ετών στον κλάδο ή β) δώδεκα (12) ετών γενικά, δικαιούνται αδείας τριών (3) εργασίµων ηµερών µε αποδοχές, επιπλέον της νόµιµης, σύνολο 25 εργασίµων ηµερών 5νθηµέρου. Ως προϋπηρεσία για την εφαρµογή της άδειας αυτής, θεωρείται αυτή που διανύθηκε σε οποιονδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση εξαρτηµένης εργασίας. Άρθρο 15 Επίδοµα αδείας Για όλους τους εργαζοµένους της παρούσας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας (Μισθωτοί - Ηµεροµίσθιοι) το επίδοµα αδείας είναι δέκα επτά (17) καταβαλλόµενα ηµεροµίσθια. Άρθρο 16 Άδεια σπουδαστών και σχολικής παρακολούθησης α) Στους σπουδαστές και µαθητές χορηγούνται δύο (2) 15νθήµερες άδειες άνευ αποδοχών κατά την διάρκεια των εξετάσεων τους. β) Όσοι συµµετέχουν σε πρόγραµµα για µεταπτυχιακό δίπλωµα ετήσιας 7

8 τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωµα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια δέκα (10) εργασίµων ηµερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει µέχρι δύο έτη. γ) Χορηγείται άδεια σχολικής παρακολούθησης, στον έναν από τους δύο γονείς µε παιδί ηλικίας έως δέκα εξ (16) ετών. ικαιούνται να απουσιάζουν ορισµένες ώρες ή ολόκληρη την ηµέρα από την εργασία τους, µέχρι την συµπλήρωση τεσσάρων (4) εργασίµων ηµερών κάθε ηµερολογιακό έτος. Η άδεια είναι µε αποδοχές. (Νόµος 1483/84). Άρθρο 17 Χορήγηση γάλακτος Στους εργαζόµενους ειδικά σε φούρνους µεταλλοτυπίας, βαθυτυπικά, φλεξογραφικά (που χρησιµοποιούν διαλύτες) και κυλινδρικά πιεστήρια και ταχυπιεστήρια Offset, στους εργαζοµένους στην αποπεράτωση και διεκπεραίωση των περιστροφικών κυλινδρικών λιθογραφικών εργασιών, στους βοηθούς και τεχνίτες που εργάζονται στην εξαγωγή επίπεδης Offset, εφ' όσον η µηχανή εργάζεται µε σκόνη ή και σύστηµα U.V. (γιουβί) στους εργαζοµένους σε εργασία επάλειψης µπρουτζίνας, καθώς και στους συντηρητές περιστροφικών µηχανών Offset, χορηγείται ηµερησίως γάλα 500 γραµµάρια γάλα, απαγορευοµένης της χορήγησης αντί αυτού οιουδήποτε αντιτίµου. Άρθρο 18 Φόρµες εργασίας Σε όλους τους µισθωτούς χορηγούνται δύο (2) φόρµες εργασίας, οι οποίες ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη και αντικαθίστανται κάθε χρόνο εάν έχουν φθαρεί. Για τους εργαζόµενους στα τµήµατα εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας χορηγείται επί πλέον ένα (1) ζεύγος υποδήµατα το χρόνο, µε προδιαγραφές που να πληρούν τους όρους Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία και πρέπει να τα φέρουν απαραιτήτως οι εργαζόµενοι κατά τις ώρες απασχόλησης τους. Άρθρο 19 Ώρες εργασίας Α. Οι ώρες εβδοµαδιαίας εργασίας ορίζονται σε 40 (σαράντα) κατανεµηµένες σε πενθήµερη εβδοµάδα εργασίας από ευτέρα έως Παρασκευή. Β. Εφ' όσον οι παραπάνω µισθωτοί απασχολούνται κατά πλήρες νόµιµο ωράριο εργασίας σε µία επιχείρηση, απαγορεύεται η οποιαδήποτε απασχόληση τους και σε άλλη επιχείρηση. 8

9 Γ. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην τήρηση εφαρµογής του ωραρίου εργασίας, σύµφωνα µε τη θεωρηµένη κατάσταση της Επιθεώρησης Εργασίας Άρθρο 20 Σύνθεση µηχανών Σε κάθε εργοστάσιο ή εργαστήριο που έχει εκτυπωτικές µηχανές ο αριθµός των εκτυπωτών τεχνιτών θα είναι ίσος µε τον αριθµό των εν λειτουργία πιεστηρίων. Η δε σύνθεση του προσωπικού είναι ως ακολούθως: Μηχανές εκτύπωσης Offset: Μονόχρωµη µηχανή: 1 (ένα) άτοµο ίχρωµη µηχανή: Τετράχρωµη µηχανή: 2 (δύο) άτοµα 3 (τρία) άτοµα Μηχανές Βαθυτυπίας: Μέχρι 5 χρώµατα: 2 (δύο) άτοµα Άνω των 5 χρωµάτων: 3 (τρία) άτοµα Μηχανές φλεξογραφίας: ελάχιστο 2 (δύο) άτοµα Μηχανές µηχ/κών εντύπων: Μέχρι 2 χρώµατα 1 (ένα) άτοµο Από 3 χρώµατα και πάνω: 2 (δύο) άτοµα Μηχανές εκτύπωσης Offset: Μέχρι δίχρωµη: 1 (ένα) άτοµο (σχήµατος 35χ50) Μέχρι τετράχρωµη: 2 (δύο) άτοµα Η ελάχιστη σύνθεση στα κυλινδρικά περιστροφικά πιεστήρια OFFSET ρολού, καθορίζεται ως εξής: 1. Για τις 16σέλιδες µηχανές 5 άτοµα: α. ύο (2) τεχνίτες εκ των οποίων ο ένας είναι υπεύθυνος µηχανής β. ύο (2) βοηθοί τεχνιτών γ. Ένας (1) ρολοφορέας 2. Για τις 32 σελίδες µηχανές και άνω 6 άτοµα α. Τρία (3) τεχνίτες εκ των οποίων ο ένας (1) υπεύθυνος µηχανής β. ύο (2) βοηθοί τεχνιτών γ. Ένας (1) ρολοφορέας ανά ρολό χάρτου. 9

10 Άρθρο 21 Συνθήκες υγιεινής - ασφάλειας Οι εργοδότες υποχρεούνται να εφαρµόζουν στα εργοστάσια και εργαστήρια Γραφικών Τεχνών - Λιθογραφεία κλπ το νόµο 464/68 και το νόµο 1568/85. Το Π.. 398/94 που εκδόθηκε σε εκτέλεση του Ν.1568/85 και αφορά την Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας των εργαζοµένων σε οθόνες οπτικής απεικόνισης έχει εφαρµογή και δεσµεύει τους υπαγόµενους στην παρούσα εργοδότες. Άρθρο 22 Συνδικαλιστική εισφορά Οι υπαγόµενοι στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. εργοδότες υποχρεούνται να παρακρατούν την συνδικαλιστική συνδροµή των εργαζοµένων - µελών της συµβαλλόµενης εργατικής οργάνωσης. Η παρακράτηση αυτή γίνεται αφού προηγουµένως η εργατική οργάνωση γνωρίσει µε επιστολή της σε κάθε επιχείρηση το ύψος της ετήσιας συνδροµής και τον τρόπο που θα γίνεται η παρακράτηση και η απόδοση αυτής για την είσπραξη της οποίας οφείλει να µεριµνά η δικαιούχος οργάνωση των εργαζοµένων. Εργαζόµενοι που δεν επιθυµούν να γίνεται η παρακράτηση αυτή, δικαιούνται µε έγγραφη ατοµική δήλωση τους, που απευθύνεται στην επιχείρηση, να αρνούνται την παρακράτηση. Η δήλωση αυτή πρέπει να γίνεται στην αρχή κάθε χρόνου. Άρθρο 23 ιάλειµµα εργασίας Σύµφωνα µε όσα ορίζονται, στο άρθρο 4 του Π 88/99 (ΦΕΚ94 τ.αί999), όταν ο χρόνος ηµερήσιας εργασίας υπερβαίνει τις 6 (έξι) ώρες, πρέπει να χορηγείται διάλειµµα τουλάχιστον 15 λεπτών, κατά την διάρκεια του οποίου οι εργαζόµενοι δικαιούνται να αποµακρυνθούν από τη θέση εργασίας τους. Τα διαλείµµατα αυτά δεν επιτρέπεται να χορηγούνται συνεχόµενα µε την έναρξη ή τη λήξη της ηµερήσιας εργασίας. Οι τεχνικές λεπτοµέρειες του διαλείµµατος και ιδίως η διάρκεια και οι όροι χορήγησης του καθορίζονται στο επίπεδο Επιχείρησης, στα πλαίσια της διαβούλευσης µεταξύ εργοδότη και των εκπροσώπων των εργαζοµένων. Άρθρο 24 Γενικά θέµατα 1. Συµφωνείται µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, ότι σε καµία ενέργεια δεν µπορούν να προβαίνουν οι εργαζόµενοι εναντίον επιχειρήσεως µέλους του Συνδέσµου Εκτυπωτικών Μέσων Επικοινωνίας Ελλάδος για θέµατα που άπτονται 10

11 της παρούσας Συλλογικής Σύµβασης ή και για άλλα παρεµφερή, προτού ενηµερωθεί εγγράφως ο Σύνδεσµος των εργοδοτών από το Σωµατείο των εργαζοµένων µε την επωνυµία Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών - Τύπου και Συναφών Επαγγελµάτων και πριν εξαντληθεί η µεσολαβητική προσπάθεια του εργοδοτικού Συνδέσµου, πάντοτε εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι εργοδότες - µέλη του Συνδέσµου Εκτυπωτικών Μέσων Επικοινωνίας Ελλάδος για κάθε ενέργεια τους σε θέµατα που αφορούν την παρούσα Σ.Σ.Ε. και θίγουν τους εργαζόµενους - µέλη της Πανελλαδικής Ένωσης Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών - Τύπου και Συναφών Επαγγελµάτων και ειδικότερα για αποφάσεις που αφορούν: 1. Οµαδικές απολύσεις 2. Αλλαγή τεχνολογίας 3. Αλλαγή ή µετακίνηση έδρας των επιχειρήσεων εκτός Νοµού. Στις περιπτώσεις αυτές ο Σύνδεσµος Εκτυπωτικών Μέσων Επικοινωνίας Ελλάδος, πριν από κάθε ενέργεια πρέπει να ενηµερώνει και να διαβουλεύεται µε την Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών κλπ. 2. Κατά τον έλεγχο των επιχειρήσεων από τις Επιθεωρήσεις εργασίας ( Σ.Ε.Π.Ε.) - Ι.Κ.Α. - Τ.Α.Τ.Τ.Α. µπορούν να παρευρίσκονται εκπρόσωποι των εργαζοµένων από τα τοπικά ιοικητικά Συµβούλια των Σωµατείων, της Οµοσπονδίας Τύπου & Χάρτου και της Γ.Σ.Ε.Ε. 3. εν θίγονται µε την παρούσα τυχόν υφιστάµενοι ευνοϊκότεροι θεσµικοί όροι εργασίας και αµοιβής, ή καταβαλλόµενα ανώτερα ηµεροµίσθια, τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν. 4. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2007 και λήγει την 31 η Ιανουαρίου 2007 και λήγει την 31 η εκεµβρίου

12 ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΧΑΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΙΣΘΩΤΏΝ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΡΟΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2001 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΌΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2001 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΌΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2001 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΌΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπ.Εργασίας 29/4-4-2001) Στην Αθήνα την 3/4/2001 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων σε Επιχειρήσεις Παρασκευής Τυποποιηµένων Πρόχειρων - Στιγµιαίας Παρασκευής Τροφίµων (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας προσωπικού βιοµηχανικών-βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας. Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για Τους Όρους Αµοιβής Και Εργασίας Των Πρακτικών Μηχανικών Μηχανοδηγών, Θερµαστών Κλπ Και Των Ψυκτικών Μέσων Σχολών Όλης Της Χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας προσωπικού βιοµηχανικών βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών όλης της χώρας Π.Κ. 49/21-6-2006 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΏΝ Α Π Π ΕΤΟΥΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΏΝ Α Π Π ΕΤΟΥΣ 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΏΝ Α Π Π ΕΤΟΥΣ 2011 ======================================================== Στην Αθήνα σήμερα την 6 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων µελών των πρωτοβαθµίων σωµατείων της Οµοσπονδίας Μηχανικών και Θερµαστών Ελλάδος που απασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ι.Ε.-.Φ.Σ.Ε.Κ. 1.. Φιλιώτης, Πρόεδρος του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων

Π.Ο.Ι.Ε.-.Φ.Σ.Ε.Κ. 1.. Φιλιώτης, Πρόεδρος του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Π.Ο.Ι.Ε.-.Φ.Σ.Ε.Κ. ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2008 2009 (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 157/5-12-08) Σήµερα 23 Ιουλίου 2008 οι υπογράφοντες αφ' ενός: 1..

Διαβάστε περισσότερα

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολούµενων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολούµενων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολούµενων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. Στην Αθήνα την 15 η Νοεµβρίου 2004, οι υπογράφοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Αρχιθερµαστών, Θερµαστών και Ψυκτικών Πτυχιούχων Τεχνικών Σχολών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟΨΗ 1. Η από 3.3.1971 ΣΣΕ 2. Η 28/1974 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα την 20 Ιουνίου 2004 στα

Διαβάστε περισσότερα

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της υτικής Κρήτης

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της υτικής Κρήτης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της υτικής Κρήτης (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ Στην Αθήνα, την 29 Ιουλίου 2004 οι υπογράφοντες νόµιµοι εκπρόσωποι αφενός: α) του Συνδέσµου

Διαβάστε περισσότερα

4. Σύνδεσµο Α.Ε. και Ε.Π.Ε., όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Γ. Αναστασόπουλο.

4. Σύνδεσµο Α.Ε. και Ε.Π.Ε., όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Γ. Αναστασόπουλο. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Αθήνα, 24 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Πρακτορειακές Επιχειρήσεις όλης της χώρας που είναι Μέλη της ιεθνούς Ναυτικής Ένωσης (.Ν.Ε). (Πράξη κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των παιδαγωγών ή βοηθών παιδαγωγών (πτυχιούχων ανωτάτων και ανωτέρων σχολών και μη πτυχιούχων) στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατών και υπαλλήλων τσιµεντοβιοµηχανίας ολόκληρης της χώρας». Στην Αθήνα σήµερα, την 3 η Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ)

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙΕΛΙΓΚΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΟΥΡΓΕΙΑ, ΠΛΟΙΑ, ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ηµοσιογράφων - µελών της ΕΣΠΗΤ που απασχολούνται στα περιοδικά των εκδοτικών επιχειρήσεων - µελών του ΣΕΠΤ (Πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας προσωπικού βιοµηχανικών-βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας. Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΟΕ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1976 2015

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΟΕ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1976 2015 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΟΕ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1976 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ 3 Α.1.1. Ενιαίο Μισθολόγιο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΝΟΜΙΜΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ...3 ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΕΡΩΡΙΑ...3 AΡΓΙΕΣ - ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ...4 ΑΡΓΙΕΣ...4 ΕΤΗΣΙA Α ΕΙA...5

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ... 6 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών µηχανοδηγών και γεωτρυπανιστών µηχανηµάτων ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΠΕΤΡΑΣ,ΧΩΜΑΤΟΣ και ΜΑΡΜΑΡΟΥ όλης της Χώρας (Πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών, που εργάζονται σε βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και εµπορικές επιχειρήσεις όλης της Χώρας. (Πράξη κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα