ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 6. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για την καταβολή οφειλών σε εργαζόµενους της υπό εκκαθάρισης Α.ΜΗΚ.Ε.Κ.Κ.Α.Φ. ( Εισηγητής: κ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 6. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για την καταβολή οφειλών σε εργαζόµενους της υπό εκκαθάρισης Α.ΜΗΚ.Ε.Κ.Κ.Α.Φ. ( Εισηγητής: κ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξανδρούπολη ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλούνται τα µέλη του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Αλεξανδρούπολης, όπως την ηµέρα Παρασκευή και ώρα προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέµατα: 1. Διάφορες Ενηµερώσεις - Αιτήσεις 2. Δαπάνες Δηµοσίων Σχέσεων ( Εισηγητής : κ. Μακρή Αικ) 3. Δαπάνες Γραφείου Εθελεντισµού ( Εισηγητής: κ. Μακρή Αικ.) 4. Έγκριση της 9 ης Αναµόρφωσης Προϋπολογισµού του Δήµου οικ. Έτους 2012 ( Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρ) 5. Επιµήκυνση αποπληρωµής δανειακών συµβάσεων µε Τ.Π κ Δ. ( Εισηγητής : κ. Ξανθόπουλος Χρ) 6. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για την καταβολή οφειλών σε εργαζόµενους της υπό εκκαθάρισης Α.ΜΗΚ.Ε.Κ.Κ.Α.Φ. ( Εισηγητής: κ.ξανθόπουλος Χρ) 7. Επιστροφή χρηµάτων στον ΧΑΡΑΝΑ ΠΕΤΡΟ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων, από παραβάσεις Κ.Ο.Κ» (Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ) 8. Συναίνεση του Δήµου Αλεξ/πολης για την παραχώρηση χώρου στη ΔΕΔΔΗΕ Αλεξ/πολης για εγκατάσταση Υ/Σ compact εδάφους ( Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρ) 9. Παραχώρηση της αίθουσας του πολιτιστικού Κέντρου Απαλού στο Λαογραφικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Απαλού «ΦΑΡΟΣ» ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ) 10. Παραχώρηση της αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Μαΐστρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαΐστρου ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ) 11. Διαγραφή προστίµων αυθαίρετων κατασκευών του κ. Μαργαριτίδη Απόστολο του Ιωάννη ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ) 12. Διαγραφή προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών του κ.χατζηγεωργίου Ανέστη ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ) 13. Διαγραφή προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών του κ.καραµπαϊράµ Ντουργάϊ του Σαλήµ ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ) 14. Διαγραφή προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών του κ. Τσαλκίδη Γεωργίου (Εισηγητής : κ. Γερακόπουλος Χρ) 15. Ονοµατοδοσία 1 ου Γυµνασίου Αλεξανδρούπολης ως «ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΙΟΣ 1 ο Γυµνάσιο Αλεξανδρούπολης» ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)

2 16. Έγκριση τελικών όρων Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ ΟΛΑ Α.Ε και Δήµου Αλεξανδρούπολης για την Ανάπλαση της Δυτική Χερσαίας Ζώνης Λιµένα Αλεξανδρούπολης.( Εισηγητής: κ. Δήµαρχος ) 17. Έγκριση της 252/2012 Απόφασης Οικονοµικής επιτροπής που αφορά τον Εξώδικος Συµβιβασµό Τσακίρης Άννα κ.λ.π. 12 ( Εισηγητής: κ.μπίκος Μ) 18. Έγκριση Δαπάνης Διοικητικής µέριµνας η οποία πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στις 27 Αυγούστου 2012 στη περιοχή Κίρκης, χαρακτηρισµός συµβάντος ως «τοπική καταστροφή µικρής έντασης» ( Εισηγητής : κ. Βαµβακερός Αντ) 19. Έγκριση δαπανών µετακίνησης εκπροσώπησης και συµµετοχής του Δήµου Αλεξανδρούπολης, στην συνάντηση εργασίας στις 28-30/11/2012 στο εξωτερικό (Bari Ιταλία), της εγκεκριµένης πρότασης «CULTTOUR» µε τίτλο Πολιτιστική κληρονοµιά (κήπων και πάρκων) ως σηµεία προώθησης του βιώσιµου τουρισµού ( Cultural <garden> heritage as focal points for sustainable tourism ) στο πλαίσιο του Προγράµµατος Νοτιοανατολική Ευρώπη » (Εισηγητής : κ. Βαµβακερός Αντ) 20. Έγκριση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράµµατος Δράσης Δήµου Αλεξανδρούπολης Έτους 2013 ( Εισηγητής: κ. Βαµβακερός Αντ) 21. Τροποποίηση της 244/2012 που αφορά την σύνταξη νέου Κανονισµού Λειτουργίας Δηµ. Κοιµητηρίων Δήµου Αλεξανδρούπολης (Εισηγητής: κ. Γιαννέλος Θεοδ.) 22. Έγκριση καταστατικού της Αστικής Εταιρείας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα µε την Επωνυµία «Δίκτυο Ελληνικών Δήµων για τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη βελτίωση του Αστικού Περιβάλλοντος και τον Διακριτικό Τίτλο «Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων ( Εισηγητής: Φαλέκας Ι) 23. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Ανάπλαση πάρκου Ανατολικής Θράκης». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.) 24. Έγκριση 2ου ΑΠΕ (συµπληρωµατική σύµβαση) του έργου: «Ανάπλαση πάρκου Ανατολικής Θράκης». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.) 25. Έγκριση υποκατάστασης του συναναδόχου της µελέτης: «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Δήµου Αλεξανδρούπολης», κ. Σακελλαριάδου Ελένης. (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.) 26. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Δηµιουργία πάρκου αναψυχής και περιπάτου στο Ο.Τ. 620Α». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.) 27. Έγκριση δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισµού. (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.) 28. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Κατασκευή έργου υποδοµής για την Βιοκαλλιέργεια». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.) 29. Παραλαβή µελέτης τοπογραφικών εργασιών κοινωφελών εκτάσεων. (Εισηγ. Μαστορόπουλος Δ.) 30. Έκκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση κοινοτικού καταστήµατος Πέπλου». (Εισηγ. Αδαµάκης Φ.) 31. Εξέταση Αίτησης του κ. Κουϊνέλη Ιωάννη για έγκριση εργασιών έµπροσθςν του Καταστήµατός του.( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ) 32. Έγκριση εκµίσθωσης αγροτεµαχίων και καθορισµός όρων διακήρυξης αγροτεµαχίων της Τ.Κ Πυλαίας ( Εισηγητής: κ.γκότσης) 33. Έγκριση εκµίσθωσης αγροτεµαχίων και καθορισµός όρων διακήρυξης αγροτεµαχίων της Τ.Κ Καβησού ( Εισηγητής: κ.γκότσης) 34. Έγκριση εκµίσθωσης αγροτεµαχίων και καθορισµός όρων διακήρυξης αγροτεµαχίων της Τ.Κ Αρδανίου ( Εισηγητής: κ.γκότσης) 35. Έγκριση Δαπανών Εκδηλώσεων Χριστουγέννων 2012 ( Εισηγητής: κ. Ζιώγας Χρ)

3 36. Τροποποίηση της 212/2012 απόφασης Δηµοτικού Συµβουλίου για την αντικατάσταση µέλους της Σχολικής Επιτροπής Β Βάθµιας Εκπαίδευσης (Εισηγητής: κ. Θυµιανίδης Κ) 37. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθµίσεων ( Εισηγητής: Ουζουνίδης Γ) 38. Έγκριση µετακίνησης Αντιδηµάρχου Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη ( Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ) 39. Έγκριση οδοιπορικών Δηµάρχου ( Εισηγητής: Ξανθόπουλος Χρ) Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου Θεόδωρος Αγγλιάς

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (στο β.) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 252 / 2012 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.. 20 / 2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΜΑ: Εξώδικος συµβιβασµός Τσιακίρη Άννας.. κ.λ.π..12. Στην Αλεξανδρούπολη σήµερα την 15 Οκτωβρίου του έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 µ.µ. και στο Δηµοτικό Κατάστηµα, η Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την / 11/10/2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους ορισµούς του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Ήταν δε παρόντες από τα µέλη του οι κ.κ : 1) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) 2) ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ 3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΝΑΚΗΣ 4) ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΟΥΡΑΣ 5) ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΓΙΟΜΤΖΗΣ 6) ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 7) ΣΠΥΡΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ και απουσίαζαν οι κ.κ : 1) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΤΑΚΗΣ 2) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο αριθµού συµβούλων -9- παρευρίσκονταν οι - 7 -, (σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75, του ν.3852/10), εισέρχεται στην συζήτηση των θεµάτων. Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής και Δήµαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελος Λαµπάκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κ. Ευάγγελος Λαµπάκης, εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης <<Εξώδικος συµβιβασµός Τσακίρη Άννας.. κ.λ.π..12>>δίνει το λόγο στον Διευθυντή της Νοµικής Υπηρεσίας του Δήµου κ. Μπίκο Μιχαήλ ο οποίος διαβάζει την παρακάτω έγγραφη γνωµοδότηση που έχει ως ακολούθως Προς κο Πρόεδρο Οικονοµικής Επιτροπής Γνωµοδοτηση Μιχαήλ Μπίκου, δικηγόρου παγίας αντιµισθίας του ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ, κατοίκου Αλεξ/πολης. ΘΕΜΑ. Η µε αριθµ πρωτ 70227/ αίτηση των 1. Τσιακίρη Αννας του Χαραλάµπους..12 σχολικων φυλάκων του Δήµου Αλεξ/πολης για εξώδικο συµβιβασµό. Ι. Iστορικο Εισήγηση 1. Ασκηση αγωγής Εκδοση πρωτόδικης απόφασης

16 Οι 1. Αννα Τσιακίρη 12 άσκησαν ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης την από αγωγή τους ΚΑΤΑ α) Της ΕΕΤΑΑ, β)του Ελληνικού Δηµοσίου και γ) του Δήµου Αλεξ/πολης, ζητώντας να του καταβληθουν τα ποσά που αναφέρουν σαυτήν και συνολικά το ποσό των , 83 ευρώ ως διαφορες αποδοχών απ την ηµέρα προσληψης στο πρόγραµµα αποκτησης εργασιακής εµπειρίας στη φύλαξη σχολείων, νοµιµοτόκως. Η υπόθεση συζητήθηκε στο δικαστήριο την εκδοθείσης της µε αριθµ 112/2008 προδικαστικής απόφασης του δικαστηρίου τούτου. Η υπόθεση επανήλθε µε την από κλήση των εναγουσών στο δικαστήριο που συνεδρίασε στις ότε εκδόθηκε απ το δικαστήριο η µε αριθµ 122/2009 οριστική απόφαση του δικαστηρίου αυτού που δέχθηκε εν µέρει την αγωγή και υποχρεώνει εµένα, απορρίπτοντας αυτήν κατά της ΕΕΤΑΑ και του Ελληνικού Δηµοσίου να καταβάλλω σαυτούς το ποσό των ,2 ευρώ νοµιµοτόκως από της επιδόσεως της αγωγής µεχρι την εξόφληση. 2. Ασκηση εφεσης απ τον Δήµο Κατά της παραπάνω απόφασης ασκήθηκαν εφέσεις τόσον απ τον Δήµο µε ηµεροµηνία όσο και απ τις ενάγουσες µε ηµεροµηνία ενώπιον του Εφετείου Θράκης οι οποίες συνεκδικάσθηκαν στις και εκδόθηκε η µε αριθµ 235/2012 τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου που απέρριψε κατ ουσίαν και τις δύο εφέσεις, ως εκ τούτου ισχύει η πρωτόδικη απόφαση που κατέστη τελεσίδικη. 3. Η απόφαση κοινοποιήθηκε στις και τρέχει η προθεσµία της αναίρεσης ΙΙ. Α. Οι ενάγουσες- ων, σχολικοι φύλακες,υπέβαλλαν στον Δήµο την µε αριθµ πρωτ 70227/ αίτησή των συνοδευόµενη µε την σύµβαση εντολής εργολαβικό δίκης και µε σχέδιο προτάσεως συµβιβαστικής επίλυσης της εργατικής διαφοράς µε τους κάτωθι ειδικότερους όρους: Α) Να γίνει δεκτή από το «ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» η υπ'αριθ. 235/2012 απόφαση του Τριµελούς Εφετείου Θράκης (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) αναφορικά µε τις διαφορές αποδοχών µεταξύ καταβλητέων και καταβληθεισών αποδοχών για τα έτη , την µη καταβολή εις έκαστο/η εξ ηµών της προσαύξησης για την εργασία τους καθ'ηµέρα Κυριακή, αργία ή εξαιρετέα και κατά την διάρκεια της νύχτας κατά τα έτη , την µη καταβολή εις έκαστο/η εξ ηµών των Δώρων Εορτών και επιδοµάτων αδείας για τα έτη , ώστε να υποχρεωθεί να καταβάλλει στην Τσιακίρη Άννα το ποσό των 9.710,58, στην Τερζή Αθανασία το ποσό των ,876, στην Κιλινκαρίδου Ταµάρα το ποσό των 9.710,586, στην Νοµικού Δέσποινα το ποσό των ,186, στην Πασχαλίδου Ζαφειρούλα το ποσό των ,186, στην Μπακαλούδη Μαρία το ποσό των ,186, στην Κατσώνη Μαρίνα το ποσό των ,186, στην Κόκορη Μαργαρίτα το ποσό των ,876, στην Χαλιλίδου Κυριακούλα το ποσό των ,876, στην Ράλλη Ελένη το ποσό των ,876, στον Τρυπή Σγουρή το ποσό των ,876 και στην Μαυρογιάννη Θεοδώρα το ποσό των ,976 (µεικτά). Β) Η καταβολή των ως άνω ποσών συµφωνείται ότι θα γίνει σε δώδεκα (12) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων οι δύο πρώτες θα καταβληθούν τον Δεκέµβριο του 2012, ενώ το λοιπό ποσό θα καταβληθεί σε επτά (7) δόσεις εντός του πρώτου εξαµήνου του έτους 2013 και τρείς (3) δόσεις εντός του πρώτου εξαµήνου του έτους Γ) Να παραιτηθούµε από τµήµα των τόκων που µας οφείλονται από την εποµένη της επίδοσης της ένδικης αγωγής µας, ούτως ώστε µε το καταβληθησόµενο υπόλοιπο τόκων να καλυφθεί η αµοιβή των πληρεξούσιων δικηγόρων µας, βάσει του και µε αριθ. πρωτ / ΔΣΑ και µε αριθ. πρωτ. 3080/ Δ' ΔΟΥ Αθηνών εργολαβικού δίκης (συµπεριλαµβανοµένου Φ ΠΑ 23%). Δ)Να λάβει χώρα η πλήρης τακτοποίηση των ασφαλιστικών µας εισφορών προς το ΙΚΑ εκάστου/ης εξ ηµών του ενδίκου χρονικού διαστήµατος. Β. Επειδή η χρηµατική οφειλή του Δήµου προς τις αιτούσες-ων µε βάση την τελεσίδικη δικαστική απόφαση ανέρχεται σε

17 α) κεφάλαιο ,2 ευρω β) τόκοι από εως 9/10/2012 =59.409,64 ευρω Ητοι συνολο κεφαλαιου και τόκων ( , ,64)= ,84 Ευρω Γ. Επειδή η δαπάνη του εργολαβικού δίκης των δικηγόρων ανέρχεται στο ποσό του έξ (6) τοις εκατό επί του ποσού του κεφαλαίου και των τόκων πλέον ΦΠΑ ητοι αναλυτικα ( ,84 επί 6% =11.307,1 σύν 23% ΦΠΑ από 2.600,63 ευρω =13.907,73 ευρω, πλέον των εξόδων της δικηγόρου των κας Διαµαντούλας Κυριακού στο Εφετείο Θράκης ύψους 2000 ευρώ ΙΙΙ. Επειδή το άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/ ) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης ορίζει : Αρθρο 72 Οικονοµική Επιτροπή -Αρµοδιότητες 1. Η Οικονοµική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες Αρµοδιότητες: ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων, "ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συµβιβασµό και τον εξώδικο συµβιβασµό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο µέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο για τον εξώδικο συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό." ***Το εδάφιο ιδ` αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 6 παρ.5 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85/ ) 2. Για τις περιπτώσεις ιβ`, ιγ` και ιδ` της προηγούµενης παραγράφου, η απόφαση λαµβάνεται ύστερα από γνωµοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειµένου για µισθολογικές απαιτήσεις, κάθε µορφής, περιλαµβανοµένων και των επιδοµάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων µέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συµβιβασµός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νοµικό ζήτηµα έχει κριθεί µε απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η παρούσα ρύθµιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το δηµοτικό συµβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειµένου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ της περίπτωσης ιδ` της προηγούµενης παραγράφου. ΙV. Επειδή το νοµικό ζήτηµα που έρχεται για κρίση και αναφέρεται στην ως άνω µε αριθµ 235/2012 απόφαση του Τριµελούς Εφετείου Θράκης, έχει κριθεί ήδη ad hoc µε την ΑΠ 805/2011 απόφαση επί αναιρέσεως του Δήµου Γιαννιτσών σε όµοιο θέµα, η οποία και επισυνάπτεται στην παρούσα γνωµοδότησή µου, ο δε προτεινόµενος εξώδικος συµβιβασµός είναι σε κάθε περίπτωση προς του συµφέρον του Δήµου,αφού απ την συνολική οφειλή των αιτούντων (κεφάλαιο συνολικό ,2 ευρώ + τόκοι από ,64 ευρώ )= ,84 Ευρω, θα καταβληθεί το κεφάλαιο αυτών και µάλιστα σε δόσεις και απ τους οφειλόµενους µέχρι σήµερα τόκους (59.409,64 ευρω) θα αφαιρεθεί µόνο το ποσό της εργολαβικής αµοιβής των δικηγόρων µε τον ΦΠΑ ,73 ευρω, ως και τα έξοδα της δικηγόρου των που παραστάθηκε στο Εφετείο Θράκης κας Διαµαντούλα Κυριακού εκ ευρώ ήτοι σύνολο ,73 ευρώ. VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΗ Απ τα παραπάνω συνάγεται ότι εξαιτίας επίλυσης του νοµικού ζητήµατος επί του οποίου εδράζεται η απαίτηση των υπαλλήλων του Δήµου απ τον Άρειο Πάγο µε την 805/2011 απόφασή του, ΓΝΩΜΟΔΟΤΩ την αποδοχή της αίτησης εξώδικου συµβιβασµού των αιτούντων σύµφωνα µε την πρότασή τους. Ήτοι α) την καταβολή στις δικαιούχες-ο του κεφαλαίου της δικαστικής απόφασης συνολικού ποσού ευρώ σε δόσεις β) την πλήρη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του ΙΚΑ για το διάστηµα που δικαιώθηκαν από το δικαστήριο

18 γ) την καταβολή της αµοιβής των δικηγόρων των που αναφέρονται στην από σύµβαση εντολής εργολαβικό δίκης (ύψους 13907,73 ευρώ), πλέον εξόδων της δικηγόρου των που παραστάθηκε στο Εφετείο Θράκης κας Διαµαντούλα Κυριακού εκ ευρώ και συνολικά 15907,73 ευρώ δ) την παραίτηση τούτων από κάθε άλλη αξίωση απ την δικαστική αυτή απόφαση Ο νοµικός σύµβουλος του ΔΗΜΟΥ Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής µετά το τέλος της οποίας η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, τη συζήτηση και έλαβε υπόψη ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την αποδοχή της αίτησης εξώδικου συµβιβασµού των αιτούντων σύµφωνα µε την πρότασή τους. Ήτοι α) την καταβολή στις δικαιούχες-ο του κεφαλαίου της δικαστικής απόφασης συνολικού ποσού ευρώ σε δόσεις β) την πλήρη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του ΙΚΑ για το διάστηµα που δικαιώθηκαν από το δικαστήριο γ) την καταβολή της αµοιβής των δικηγόρων των που αναφέρονται στην από σύµβαση εντολής εργολαβικό δίκης (ύψους 13907,73 ευρώ), πλέον εξόδων της δικηγόρου των που παραστάθηκε στο Εφετείο Θράκης κας Διαµαντούλα Κυριακού εκ ευρώ και συνολικά 15907,73 ευρώ δ) την παραίτηση τούτων από κάθε άλλη αξίωση απ την δικαστική αυτή απόφαση. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια µέρα. Ακριβές απόσπασµα Ο Πρόεδρος Τα µέλη Ο ΔήµαρχοςΑλεξανδρούπολης Ακολουθούν υπογραφές

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 22/ 9/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ. 63.989 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 22/ 9/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ. 63.989 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 22/ 9/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ. 63.989 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλούνται τα µέλη του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Αλεξανδρούπολης, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ενέκρινε κατάλληλα για την εν λόγω µίσθωση τα προσφερόµενα ακίνητα των κ.κ. Σπυρίδωνος Αντωνάτου ο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ενέκρινε κατάλληλα για την εν λόγω µίσθωση τα προσφερόµενα ακίνητα των κ.κ. Σπυρίδωνος Αντωνάτου ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΕΙΩΩΕ5-ΚΞΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 2 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 22 η Ιανουαρίου 2013 ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 22 / 05-11-2013 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τρίτη, 05 Νοεµβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 16 / 01-10-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 01 η Οκτωβρίου 2012 και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 9 ης Σεπτεμβρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 9 ης Σεπτεμβρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 9 ης Σεπτεμβρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (10 η τροποποίηση).(εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 19 ης Aυγούστου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 19 ης Aυγούστου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 19 ης Aυγούστου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015. (Εισηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24/09/2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ. : 54989

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24/09/2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ. : 54989 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24/09/2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ. : 54989 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλούνται τα µέλη του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Αλεξανδρούπολης, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/50/ΕΚ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Α). ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΒΩΝ

Α). ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΒΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 30-08-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. πρωτ. Ν.Υ. 159/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Νομικός Σύμβουλος: Ιωάννης Ε. Παχιαδάκης Ταχ.Δ/νση : Γούρνες Ταχ. Κωδ.: 70014, Λ. Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 29 ης Ιουνίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 29 ης Ιουνίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 29 ης Ιουνίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος (8 η αναμόρφωση). (Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/21-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/21-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/21-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 451-16/21-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

2/2015 «ιακήρυξη όρων συντήρησης του κολυµβητηρίου»

2/2015 «ιακήρυξη όρων συντήρησης του κολυµβητηρίου» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθ. 1/2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Αριθ. απόφασης Περίληψη 2/2015 «ιακήρυξη όρων συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 6 / 10-03-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 10 Μαρτίου 2011 και ώρα 11:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΤΕΥΧΟΣ 04 - ΟΚΤ 2004 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΤΕΥΧΟΣ 04 - ΟΚΤ 2004 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ε ΕΧΥ, στη συνεχή προσπάθεια της να παρέχει εξειδικευµένες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται µε συνέπεια και αποτελεσµατικότητα στα καθηµερινά προβλήµατα των ήµων, αναλαµβάνει µέσω της εξειδικευµένης

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 23 ης Ειδικής Συνεδρίασης της 13 ης Νοεμβρίου 2014 Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης διαφόρων θεµάτων» Αριθµ. Απόφαση: 94 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Αποφασίζει Οµόφωνα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης διαφόρων θεµάτων» Αριθµ. Απόφαση: 94 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Αποφασίζει Οµόφωνα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 10/20-4-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης. Στη Σαµοθράκη σήµερα 20-4-2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 µ.µ. το Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 228/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 12/12-08-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 3 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12: 00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 12 / 23-07-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 23 Ιουλίου 2012 και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Διετούς Σχεδίου Δράσης 2011 2012 της Κοινωφελούς Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. «Λήψη απόφασης για ορισμό μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων, για το 2014»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. «Λήψη απόφασης για ορισμό μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων, για το 2014» ΕΙΣΗΓΗΣΗ «Λήψη απόφασης για ορισμό μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων, για το 2014» Για το έτος 2014 θέτω υπόψη του Δ.Σ. την εισήγηση της Υπηρεσίας για τις Επιτροπές Παραλαβής Έργων: 1. Για έργα μικρής δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Συµβούλου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.

Συµβούλου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4ΘΨΩΕ5-ΤΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 26 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 6 η Σεπτεµβρίου 2012 ήµου Κεφαλλονιάς.

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση μετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Αντωνακάκης Γεώργιος και Παπαδάκης Ευάγγελος.

Στη συνεδρίαση μετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Αντωνακάκης Γεώργιος και Παπαδάκης Ευάγγελος. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. απόφασης: 31/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αρ. 4/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 16 Μαρτίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 16 Μαρτίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 16 Μαρτίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2015. (Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα