Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ έτους 2014 ιεύθυνσης Αστικού Σχεδιασµού & Αρχιτεκτονικών Μελετών 1

2 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Η ιεύθυνση Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Μελετών που συστάθηκε µε τον νέο ΟΕΥ (2013) του ήµου Θεσσαλονίκης περιλαµβάνει τα παρακάτω Τµήµατα: α) Τµήµα Αστικού Σχεδιασµού β) Τµήµα Μελετών ηµοτικών Κτιρίων και Κοινόχρηστων χώρων, γ) Τµήµα Ενεργειακού και Βιοκλιµατικού Σχεδιασµού, δ) Τµήµα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού Τεχνικών Υπηρεσιών, ε) Τµήµα ιοικητικής Υποστήριξης. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ έτους 2014 α)τµήµα Αστικού Σχεδιασµού 1. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ: Συνεργασία µε τους µελετητές και παροχή κατευθύνσεων για το Β1 στάδιο της µελέτης. Παραδόθηκε το Β1 Στάδιο της µελέτης. Έγκριση παράτασης µελέτης. Αλληλογραφία µε. Πυλαίας για διοικητικά όρια. Υλικό παρουσίασης Β1 Σταδίου στη διοίκηση. Οριοθέτηση περιοχών γεωλογικής µελέτης. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα, προσυµβατική διαδικασία και υπογραφή της 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης. Συγκριτική θεώρηση νέου πλαισίων χρήσεων γης. Έλεγχος Β1 Σταδίου και σύνταξη παρατηρήσεων. Τιµολογήθηκε ο 5ος και 6ος λογαριασµός του Αναδόχου. Υλικό για συζητήσεις και απόψεις ηµοτικής Αρχής επί του Β1 Σταδίου. ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ: Υποβολή και παραλαβή υψοµετρικής µελέτης (Β Κεφάλαιο Πράξης Εφαρµογής), υποβολή µελέτης Πράξης Εφαρµογής και Μεµονωµένης Πράξης Εφαρµογής, παρατηρήσεις επίβλεψης, προετοιµασία α ανάρτησης. Συνεργασία µε ΠΚΜ για έγκριση τροποποιήσεων ρ. σχ. στο τµήµα που δεν περιλαµβάνεται στην Π.Ε. για την προσαρµογή στις οριογραµµές των ρεµάτων. ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΧΙΟ ΡΟΜΙΚΩΝ: Επίβλεψη, συνεργασία και παρακολούθηση εργασιών αναδόχου, αλληλογραφία και συσκέψεις µε ανάδοχο, επεξεργασία της υποβληθείσας πολεοδοµικής πρότασης και προετοιµασία εισήγησης προς το Σ για την έγκριση του Β1 σταδίου της Πολεοδοµικής Μελέτης. 2

3 2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΟΑΠ: Μελέτη νοµικού πλαισίου και σχετικών προδιαγραφών. Έρευνα αντίστοιχης µελέτης ήµου Αθηναίων. ιατύπωση πρότασης και σύνταξη σχεδίου επιστολής προς τον υπουργό ΠΕΚΑ. Ενηµερωτικό σηµείωµα προς τη διοίκηση. ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Ενηµέρωση για τις τροποποιήσεις στο Σχέδιο Νόµου. Σύνταξη γνωµοδότησης / παρατηρήσεων ήµου Θεσσαλονίκης. Σχέδιο Επιστολής ηµάρχου προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ. ιαβίβαση παρατηρήσεων στο ΤΕΕ/ΤΚΜ, στην ΠΚΜ και στο ΥΠΕΚΑ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ: ιερεύνηση πολεοδοµικού καθεστώτος, αλληλογραφία µε ΓΑΙΑΟΣΕ, ενηµέρωση δηµοτικής αρχής. ΝΕΟ ΕΣΠΑ (ΣΕΣ): Συσκέψεις, προτάσεις, παρουσίαση υλικού 3. ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης και δόθηκε εντολή έναρξης στους αναδόχους. Χωροθέτηση Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ) και χωροθέτηση Κοιµητηρίων Αναστάσεως (µε προκήρυξη διαγωνισµού): αλληλογραφία µε φορείς, εισηγήσεις προς Σ και Ο.Ε., προετοιµασία/σύνταξη προκήρυξης και τεχνικού φακέλου διαγωνισµού ανάθεσης υποστηρικτικών µελετών για τη χωροθέτηση Κοιµητηρίων και Κ.Α.Ν. µε τον Ν.3316/2005. Εκπονήθηκε η προκήρυξη και τα τεύχη για την ανάθεση των υποστηρικτικών µελετών, µετά όµως από την αλλαγή του ισχύοντος νοµικού πλαισίου, διακόπηκε η διαδικασία δηµοπράτησης για να ανασυνταχθούν τα τεύχη και ο προϋπολογισµός. Κατόπιν εντολής της διοίκησης, εκπονήθηκαν και οι προδιαγραφές για αγορά οικοπέδου κατάλληλου για ΚΑΝ. 4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: Έγκριση δαπάνης, εισήγηση ανάθεσης µελέτης στο 1ο βραβείο. Σύνταξη και έγκριση Σχεδίου Σύµβασης. Ολοκλήρωση προσυµβατικών ελέγχων και διαδικασιών, υπογραφή Σύµβασης µελέτης. Αποστολή τεκµηρίωσης προς τη δηµοτική αρχή ως προς την απόφαση της Υπηρεσίας να µην συµπεριλάβει υπόγειο σταθµό αυτοκινήτων στον αρχιτεκτονικό διαγωνισµό. Αρχιτεκτονικός ιαγωνισµός Προσχεδίων για την «Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας». ιεκπεραίωση διαδικασίας για την καταβολή χρηµατικών βραβείων και εξαγορών (Εισηγήσεις Ο.Ε, Α.Α.Υ, Π.Α.Υ κ.λ.π.) 3

4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Έγκριση προµελέτης, οριστικής µελέτης και µελέτης εφαρµογής. Αίτηµα για συµπληρωµατική σύµβαση κυκλοφοριακής µελέτης, σύνταξη 1ου Συγκριτικού Πίνακα, προσυµβατική διαδικασία για σύναψη συµπλ.σύµβασης (απορρίφθηκε από Τεχνικό Συµβούλιο). Εξασφαλίστηκε η συνέχιση της χρηµατοδότηση της µελέτης από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για το Τιµολογήθηκαν 2 λογαριασµοί του αναδόχου (3ος και 4ος τελικός) ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ: Υπενθυµιστικά έγγραφα προς ΥΠΕΚΑ και Υπουργό ΠΕΚΑ, για την εκχώρηση και τη χρηµατοδότηση της µελέτης. 5. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΤΕΠΩ: δόµησης προς το ηµοτικό Συµβούλιο. Εισήγηση καθορισµού όρων 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΡΕΝΩΝ: Εισήγηση για καθορισµό όρων δόµησης και θέσης νέων κτιρίων προς το ηµοτικό Συµβούλιο. 6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ «ΕΥΚΛΕΙ Η»: Εισήγηση επί ενστάσεων για τροποποίηση ισχύουσας ρυµοτοµίας περιοχής Σταθµού Ευκλείδη ΜΕΤΡΟ Ο.Τ. µεταξύ των οδών Κατσιµίδη Πλατείας Μιλήτου Ασκληπιού Οµήρου Παπαναστασίου για το χαρακτηρισµό χώρου εγκαταστάσεων ΜΕΤΡΟ ΙΚΑ ανιόλου: Επιστολή Αντιδηµάρχου προς Σ ΙΚΑ ΕΤΑΜ Καθορισµός όρων δόµησης και χαρακτηρισµοί σχολικών χώρων για τη διόρθωση ελαττωµάτων ρυµοτοµίας και τη δυνατότητα έκδοσης οικοδοµικών αδειών ή την ένταξη σε ΕΣΠΑ: Σχολικοί χώροι α) Αργ. Ζάχου- Αιακού 9 (106ο.Σ), β) Αρριανού- Φιλίππου (63ο Ν.- 34ο.Σ), γ) Αγίας Σοφίας- Συντ. Αβδελλά (50ο Ν.- 36ο.Σ), δ) Στουρνάρα- Καπ. Άγρα (49ο,47ο,57ο Ν.), ε) Τροχιοδροµικά (32ο Λύκειο), στ) Κηφισιά (Ειδικά Σχολεία), ζ) Βιτ. Ποζέλλι (1ο.Σ), η) Τροχιοδροµικά (76ο+99ο Ν.). Καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης στον χώρο εγκαταστάσεων του Υποσταθµού ΟΞΑΣ της ΕΗ. Γνωµοδότηση επί της ένστασης που υποβλήθηκε κατά της υπ αριθµ. 773/ απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, για την τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου στα Ο.Τ. 109 και 110 της Άνω Τούµπας που περικλείονται από τις οδούς Μεγακλέους, Πρωτογένους, Γρ. Λαµπράκη και ιαγόρα για τον χαρακτηρισµό χώρου ηµοτικού Ιατρείου, ηµοτικού Κέντρου Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων και ηµοτικού Βρεφικού Παιδικού Σταθµού, για τις ανάγκες της 4ης ηµοτικής Κοινότητας του ήµου Θεσσαλονίκης. 4

5 Γνωµοδότηση επί των ενστάσεων κατά της υπ αριθ. 521/ απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Θεσσαλονίκης για την τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου στο Ο.Τ. Γ. 342 σε εφαρµογή της υπ αριθµ. 2188/2007 απόφασης του ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Γνωµοδότηση επί της ένστασης που υποβλήθηκε κατά της υπ αριθ. 779/ απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Θεσσαλονίκης, για την τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου στο Ο.Τ. Γ. 342 σε εφαρµογή των υπ αριθµ. 2188/2007 και 1422/2010 αποφάσεων του ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Γνωµοδότηση επί της ένστασης κατά της υπ αριθ. 6/7ης συν./ απόφασης του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., που αφορά την τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου στο Ο.Τ. 146 στην περιοχή της Νέας Ελβετίας, για τον αποχαρακτηρισµό τµήµατος χώρου πρασίνου σε οικοδοµήσιµο και τη δηµιουργία περιµετρικού πεζοδρόµου σε εφαρµογή της υπ αριθ. 724/2011 απόφασης του ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 7. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ (ΥΠΕΚΑ, ΥΜΑΘ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΑΘ, ΠΚΜ) 1. ιαβίβαση της υπ αριθµ. 2092/2013 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά τη γνωµοδότηση επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της υπ αριθµ. 1η/9η συν./ απόφασης ΣΥΠΟΘΑ για τη διαδικασία τροποποίησης του ρυµοτοµικού σχεδίου για τον αποχαρακτηρισµό χώρων πρασίνου και παιδικής χαράς, και τον χαρακτηρισµό τους σε οικοδοµικά τετράγωνα, στα Ο.Τ. Γ.215 και Ο.Τ. Γ.216 µεταξύ των οδών Αναξιµάνδρου, Τούσα, Σπευσίππου και Γυµνασιάρχου Κωνσταντίνου Μικρού στον ήµο Θεσσαλονίκης, σε εφαρµογή δικαστικών αποφάσεων. 2. Τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου στα Ο.Τ. 109 και 110 της Άνω Τούµπας που περικλείονται από τις οδούς Μεγακλέους, Πρωτογένους, Γρ. Λαµπράκη και ιαγόρα για τον χαρακτηρισµό χώρου ηµοτικού Ιατρείου, ηµοτικού Κέντρου Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων και ηµοτικού Βρεφικού Παιδικού Σταθµού, για τις ανάγκες της 4ης ηµοτικής Κοινότητας του ήµου Θεσσαλονίκης. 3. Τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου, στα Ο.Τ. 105 και 106 της 5ης ηµοτικής Κοινότητας του ήµου Θεσσαλονίκης για τη διάνοιξη της οδού Υψηλάντου από Παπαδάκη έως Βούλγαρη (Β.Ο..), τη διάνοιξη της οδού Κοραή από Παπαδάκη έως Σωτηριάδη. και τον καθορισµό όρων δόµησης σε χώρο Παιδικού Σταθµού. 4. Τροποποίηση ισχύουσας ρυµοτοµίας περιοχής Σταθµού Ευκλείδη ΜΕΤΡΟ Ο.Τ. µεταξύ των οδών Κατσιµιδή, πλατείας Μιλήτου, Ασκληπιού, Οµήρου και Παπαναστασίου για το χαρακτηρισµό χώρου εγκαταστάσεων ΜΕΤΡΟ. 5. Καθορισµός όρων δόµησης στο χαρακτηρισµένο χώρο σχολείου στο Ο.Τ. µεταξύ των οδών Γ. Παπανδρέου Γ. ηµητρακοπούλου Βασ. Όλγας Νέστορος Τύπα (χώρος διατηρητέου συγκροτήµατος ΝΤΕΠΩ). 5

6 6. Eπανεπιβολή χαρακτηρισµού χώρου Σχολείου, στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Σαπφούς, Καβακίων, υτικής Εισόδου και Σταύρου Βουτυρά, του ήµου Θεσσαλονίκης. 7. Eπανεπιβολή χαρακτηρισµού χώρου νηπιαγωγείου, στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Φιλ. Εταιρείας Μαργαρίτη Εθν. Αµύνης και Μανουσογιαννάκη, στον ήµο Θεσσαλονίκης. 8. ιαβίβαση της υπ αριθµ. 1886/ Απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, για την τροποποίηση της ρυµοτοµίας και τον καθορισµό όρων δόµησης στο Ο.Τ. µεταξύ των οδών Αµφοτερού Βεργίνας (πρώην Μεγάλου Αλεξάνδρου) και Ανωνύµων οδών του ήµου Θεσσαλονίκης. 9. Επανεπιβολή της ρυµοτοµίας για χώρο Νηπιαγωγείου στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Παπάφη, Μ. Μπότσαρη, Λυκαονίας και Νίκαιας. 10. ιαβίβαση φακέλου για την τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου στο Ο.Τ. Γ. 369 µεταξύ των οδών Κισσού, Απολλοδώρου, Καρυάτιδος και ανωνύµου του ήµου Θεσσαλονίκης για τον µερικό αποχαρακτηρισµό χώρου Νηπιαγωγείου σε οικοδοµήσιµο, σε συµµόρφωση προς τις υπ αριθµ. 1145/2011 και 372/2009 αποφάσεις του ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 11. ιαβίβαση της υπ αριθµ. 980/ Α..Σ. για τον επαναχαρακτηρισµό χώρου Σχολείου και τον καθορισµό χώρου Ναού στο Ο.Τ. 100 που περικλείεται από τις οδούς Βικοπούλου, Κίµωνος Βόγα, Λουκιανού και ανωνύµου. 8. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σύνταξη προκήρυξης και τεχνικού φακέλου βάσει του Π 28/1980 για την ανάθεση σε εξωτερικό Τεχνικό Σύµβουλο του έργου «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και συνεργασία µε συναρµόδιες Υπηρεσίες. ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ: Σύνταξη σχεδίου παραχωρητηρίου προς ΕΤΑ ΑΕ για τη δυνατότητα αξιοποίησης των αναψυκτηρίων και τη συνολική διαχείριση του χώρου από το ήµο Θεσσαλονίκης. Λουτρά Θέρµης: Επικοινωνία/αλληλογραφία µε ΕΟΤ για παρακολούθηση διαδικασίας αναγνώρισης. Ενηµέρωση και σύνταξη επιστολής ηµάρχου προς τον ΕΟΤ για την ολοκλήρωση της αναγνωριστικής διαδικασίας. Άλλα θέµατα: Αξιοποίηση από το ήµο/ επανάχρηση κτιρίων Ο.Σ.Κ. (Αγ. Μηνά). Αξιοποίηση Βίλλας Αµποτ. Σύσταση Λιµενικού Γραφείου Θεσσαλονίκης 6

7 Θερµοκοιτίδες: ηµιουργία δικτύου µονάδων/θερµοκοιτίδων καινοτοµίας (συλλογή υλικού και σύνταξη πίνακα µε προτεινόµενες ιδιοκτησίες του ήµου µας) 9. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ Ενοποίηση ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, σε συνεργασία µε τη /νση όµησης. Σύνταξη πινάκων και χαρτών µε όλες τις εκκρεµείς υποθέσεις, και καταγραφή σταδίου ωρίµανσης. Αλληλογραφία/ επικοινωνία µε συναρµόδιες Υπηρεσίες Θ και σύνταξη σχετικών πινάκων για χρηµατοδότηση και απορροφήσεις χρηµατοδοτήσεων Πράσινου Ταµείου για διάφορων µελέτες ή απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών: ανάθεση ΘΧ4- - εικτών Μνήµης και διαγωνισµός Πλ. Ιπποδροµίου λόγω καταργούµενης δικαιούχου ΕΑΧΑ, αποζηµίωση υπό άρση ιδιοκτησιών Ματζίρη-Τσιπίτση. ΝΑ ΠΥΛΗ: Έλεγχος ιδιοκτησιακού καθεστώτος, δηµοσίων ακινήτων, ακινήτων µε αγνώστους ιδιοκτήτες. Αποτροπή αιτήµατος άρσης ΜΑΤΖΙΡΗ. Αλληλογραφία για αίτηµα άρσης ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ. Αλληλογραφία σχετικά µε διαδικασίες αποχαρακτηρισµών: Αποχαρακτηρισµός τµήµατος χώρου κοινοχρήστου πρασίνου των Τειχών στην Πλατεία Μουσχουντή 12 (Προσφυγή Σπυρίδωνος Τσαντερµά). ιάνοιξη οδού Aναγεννήσεως & Παλαιού Σιδ. Σταθµού. Άρση δέσµευσης ακινήτου επί της οδού Καστοριάς (40 Εκκλησιές, χώρος ΕΗ) ιάνοιξη οδ. Αισώπου Σανταρόζα, στη φερόµενη ιδιοκτησία Κοσκινά κ.λ.π.( Η αρ.6/2014 απόφαση του Τριµελούς Συµβουλίου Συµµόρφωσης του ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης). ιάνοιξη οδού Μαραθώνος στη συµβολή των οδών Γρ. Λαµπράκη,Ευαγόρα, Βαλτετσίου. Η αρ. 1177/2010 απόφαση του ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την διάνοιξη της οδού Μαραθώνος στη συµβολή των οδών Γρ. Λαµπράκη, Ευαγόρα, Βαλτετσίου ( προσφυγή Νικολάου Σκεντερίδη, Αντωνίας Σκεντερίδου, Μαρίας Αρβανιτίδη). Προσφυγή των Σκουλοπούλου ερβίση Μαρίας κ.λ.π. (οδός Μαραθώνος). ιάνοιξη οδού Καζαντζάκη (φερόµενη ιδιοκτησία Χατζηδηµητρίου). ιάνοιξη οδού Κ. Οικονόµου µεταξύ των οδών Μοναστηρίου και Γιαννιτσών στη Β ηµοτική Κοινότητα. Άρση απαλλοτρίωσης σε συµµόρφωση προς την αρ. 2115/2001 απόφαση του ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (αγωγή Βασιλειου ιάνοιξη οδού Μ. Αλεξάνδρου στο ύψος της Σχολής Τυφλών). Αίτηµα αποχαρακτηρισµού χώρων κοινοχρήστου πρασίνου στην προέκταση της οδού Μ. Ψελλού (περιοχή Κηφισιάς Ν. Ελβετίας). ιάνοιξη οδού ορυλαίου. ιάνοιξη οδού Σόλωνος Προσφυγή Αναστασίου Λιγνού (ερηµοδικεία) 7

8 ιάνοιξη της οδού Τσορλίνη - Αίτηµα άρσης της ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης βάρους στην φερόµενη ιδιοκτησία Σωτηρίου Τσοµκόπουλου. Μερική άρση απαλλοτρίωσης σε συµµόρφωση προς την αρ. 3285/2013 απόφαση του ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, στην φερόµενη ιδιοκτησία Αδέµη, Καραµητρούδη κ.λ.π. για την διάνοιξη τµήµατος οδού στην διασταύρωση των οδών ορυλαίου και Φιλήντα Μένου 27Α (Κ. Τούµπα). Προσφυγή των Βασιλικής Καραµόσχου, Παναγιώτη Καραµόσχου κ.λ.π. ενώπιον του Τριµελούς ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.(Τέρµα Βούλγαρη ιάνοιξη Στρωµνίτσης και Εµµ. Παππά). ιαβίβαση σχετικών εγγράφων και έκθεσης αντίκρουσης για την από αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας των Σωτηρίας Ανανιάδου κ.λ.π. για τον αποχαρακτηρισµό χώρου Νηπιαγωγείου µεταξύ των οδών Παπάφη-Μπότσαρη-Λυκαονίας-Νικαίας στον ήµο Θεσσαλονίκης. ιαβίβαση σχετικών εγγράφων και έκθεσης αντίκρουσης για την από προσφυγής µε αίτηµα ακύρωσης των αποφάσεων α) 1746/ του.σ. ήµου Θεσσαλονίκης και β) 26773/ του Γεν. Γραµµατέα Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας των Κούσουλα Χρίστου κ.λ.π. για τον αποχαρακτηρισµό χώρου Νηπιαγωγείου µεταξύ των οδών Παπάφη-Μπότσαρη-Λυκαονίας-Νικαίας στον ήµο Θεσσαλονίκης. Αίτηµα αποχαρακτηρισµού τµήµατος χώρου νηπιαγωγείου στο Ο.Τ. Γ346 µεταξύ των οδών Κηφισιάς, Μπακόλα Νικολάου, Ηρώων Μεσοβουνίου, πεζοδρόµου Μεν. Γκράτσιου στην Κηφισιά. ιαβίβαση στοιχείων για αντίκρουση της από προσφυγής ενώπιον του Τριµελούς ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης του κ. Άγι Σάββα Γαρταγάνη για τον αποχαρακτηρισµό τµήµατος κοινοχρήστου χώρου πεζοδρόµου µεταξύ των πεζοδρόµων Κάστορος 19 και Ηγουµένου, στην Α. Πόλη, µετά την αρ. 507/2014 απόφαση του Η' Τµήµατος του Τριµελούς ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Αίτηµα άρσης απαλλοτρίωσης σε χώρο πλατείας επί της οδού Βασ. Όλγας και Καλλιδοπούλου. Χώρος κοινοχρήστου πρασίνου (φερόµενη ιδιοκτησία Πολυξένης Τόγια σε στην οδό Αρσινόης στην Α. Πόλη). 10. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ: ήµου Θεσσαλονίκης Παρατηρήσεις Ερωτήµατα προς ΥΠΕΚΑ που αφορούν νέους νόµους (Ν.4178, Ν.4269). ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟ ΚΑΙ ΥΠΕΚΑ: Απάντηση προς Συνήγορο του Πολίτη, επιστολή προς Υπουργό ΠΕΚΑ για επίλυση ζητήµατος αρµοδιοτήτων Υπουργείων ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΜΕ Ι: Υποβλήθηκαν 4 σχέδια τροπολογιών και νοµοτεχνικών βελτιώσεων µε τις αιτιολογικές εκθέσεις για ενσωµάτωση σε σχέδιο νόµου του ΥΠΟΜΕ Ι, ώστε να λυθούν θέµατα έγκρισης κυκλοφοριακών και πολεοδοµικών µελετών και εκκρεµή ζητήµατα των προγραµµατικών συµβάσεων µε ΟΣΚ. 8

9 Καταγραφή και κωδικοποίηση πρόσφατης νοµοθεσίας 11. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Υπηρεσιακό σηµείωµα για το ΛΙΜΑΝΙ. Υπηρεσιακό σηµείωµα για τα ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ. Ενηµερωτικά Τεύχη για: ΕΘ, Τράπεζα Γης, Όρια δηµοτικών διαµερισµάτων, Ακίνητα ΟΣΕ, Στρατόπεδα. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ppt: ΓΠΣ Β1 στάδιο, ΣΟΑΠ, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ, Θαλάσσιο µέτωπο, Οδηγία SEVESO Σύνταξη ψηφιακών διαγραµµάτων µε τα όρια των εγκεκριµένων πεζοδρόµων (ΦΕΚ και Α..Σ.) εντός των ιοικητικών ορίων του ήµου Θεσσαλονίκης για την 1η, 2η,4η και 5η ηµοτική Κοινότητα. 12. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΕΜΑΤΩΝ Συνεργασία µε ΕΥ Ε για τις εκπονούµενες µελέτες περιβαλλοντικών όρων και υδραυλικών έργων (ΡΕΜΑ ΟΡΤΑΝΣΙΑΣ, ΡΕΜΑ ΟΞΗΣ) Αντιµετώπιση θεµάτων άρσεων σε επαφή µε ρέµατα: ΡΕΜΑ ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΙΩΤΩΝ, ΑΝΑΞΙΜΑΝ ΡΟΥ ΤΟΥΣΑ, ΒΙΖΥΗΝΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΛΕΒΑΝΤΗ 13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ Με το πρόγραµµα Σχολικής Στέγης των Προγραµµατικών Συµβάσεων µε τον ΟΣΚ, αποκτήθηκαν πέντε σχολικά οικόπεδα: Αετοράχης, Στουρνάρα, Λαχανά, Τροχιοδροµικά (νηπιαγωγεία), Τροχιοδροµικά (λύκειο). Ήδη υπό κατασκευή βρίσκονται δύο νηπιαγωγεία (Αετοράχης, Υµηττού). Ενηµερώθηκε το Τµήµα Μελετών για τα στοιχεία των οικοπέδων που περιήλθαν στην κυριότητα του ήµου µας, ώστε να ενταχθούν στο Τεχνικό Πρόγραµµα προς αξιοποίηση. Σύνταξη και Υποβολή Κτιριολογικού Προγράµµατος στο ΥΠΕΠΘ: Λαχανά- Ιωαννίνων (21ο+73ο Ν.), Τροχιοδροµικά (32ο Λύκειο) Αίτηµα για Απαλλακτικό ΜΠΕ: Λαχανά- Ιωαννίνων (21ο+73ο Ν.), Τροχιοδροµικά (32ο Λύκειο) Πρόταση προς την /νση Βιώσιµης Κινητικότητας και ικτύων για την κατασκευή σχολικών δακτυλίων εντός των διοικητικών ορίων του ήµου Θεσσαλονίκης, διατύπωση κριτηρίων και υπόδειξη σχολείων κατά προτεραιότητα. Αλληλογραφία µε την /νση Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης για την επίλυση των στεγαστικών αναγκών σε σχολική στέγη και για τις επικείµενες συγχωνεύσεως- καταργήσεις σχολικών µονάδων 9

10 Επικαιροποίηση µελέτης «Πολεοδοµική ανάλυση σχολικών χώρων και κτιρίων ήµου Θεσσαλονίκης», µετά τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών µονάδων Αλληλογραφία µε ΟΣΚ για την λήξη του 18 µηνου παρακατάθεσης αποζηµίωσης ιδιοκτητών Έκδοση νέων Πρακτικών Καταλληλότητας λόγω συγχωνεύσεων ή καταργήσεων, για 2 χαρακτηρισµένους χώρους σχολείων για τους οποίους υπάρχει Π.Σ. Ολυµπιάδος, Βλατάδων Παρακολούθηση της διαδικασίας και διεκπεραίωση εγγράφων για τις 20 Προγραµµατικές Συµβάσεις που έχει συνάψει ο.θ µε τον Ο.Σ.Κ Α.Ε: Αλληλογραφία για τις 4 καταγγελίες Π.Σ από Κτ.Υπ. Αλληλογραφία για τις 2 Π.Σ για τις οποίες έγινε παρακατάθεση εντός Αλληλογραφία µε Σ.τ.Ε. Παρακολούθηση ωρίµανσης φακέλων χαρακτηρισµένων χώρων σχολείων για υποβολή πρότασης σε µελλοντικό πρόγραµµα χρηµατοδότησης. 14. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΙΑΘΕΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ιάθεση χρήσης κοινοχρήστου χώρου στον πεζόδροµο Καλαποθάκη από την οδό Ελ. Βενιζέλου έως την οδό Κοµνηνών. Καθορισµός θέσεων υπαιθρίου εµπορίου για την έκδοση κανονιστικής απόφασης. 15. ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ Καθορισµός χώρων διεξαγωγής δώδεκα (-12-) θρησκευτικών εµποροπανηγύρεων. Επαναπροσδιορισµός της λαϊκής αγοράς της οδού Καυταντζόγλου. Κατάργηση και µεταφορά της Λαϊκής Αγοράς Γ. Αγγέλου. Κατάργηση και µεταφορά της Λαϊκής Αγοράς Κανάρη στην περιοχή της Αλεξ. Σταύρου. Κατάργηση και µεταφορά της Λαϊκής Αγοράς Κλεάνθους (Α. Τούµπας) στην οδό ιογένους. Σύνταξη ψηφιακών διαγραµµάτων µε τα όρια των Λαϊκών Αγορών εντός των ιοικητικών ορίων του ήµου Θεσσαλονίκης. Σύνταξη ψηφιακών διαγραµµάτων για την προτεινόµενη λειτουργία των 12 θρησκευτικών εµποροπανηγύρεων 16. ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ Εκπόνηση µελέτης επαναχωροθέτησης όλων των περιπτέρων και αξιολόγησης των θέσεων από άποψη καταλληλότητας. Υπόδειξη νέων κατάλληλων θέσεων, για την έκδοση κανονιστικής απόφασης, σε συνεργασία µε τη ιεύθυνση Εξυπηρέτησης του Επιχειρηµατία. Εισήγηση για τη µετατόπιση τεσσάρων περιπτέρων από το χώρο ανάπλασης της Αγίας Σοφίας. 10

11 17. ΑΛΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Έγκριση αιτήµατος κατασκευής πεζοδρόµου τµήµατος της οδού Μοσκώφ µεταξύ της οδού αναϊδών και πλατείας ηµοκρατίας σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Ν. 4067/2012 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΟ: Σταθµοί Παπαδάκη, Ν. Ελβετίας, Νοµαρχίας 18. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ Βεβαιώσεις Ονοµατοθεσίας, Παροχή πληροφοριών, Βεβαιώσεις ιοικητικών ορίων ήµου Θεσσαλονίκης, Βεβαιώσεις προ του 55. Βεβαιώσεις διατηρητέων κτιρίων. ΑΡΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Τελική ταξινόµηση και Παραλαβή Αρχείου Πυρικαύστου Ζώνης. Τήρηση του αρχείου διαταγµάτων ρυµοτοµίας, προτάσεων τροποποίησης ρυµοτοµικού σχεδίου, διατηρητέων ήµου Θεσσαλονίκης, Χρήσεων Γης. Τήρηση του αρχείου των παλαιών χαρτών του ήµου Θεσσαλονίκης (απογραφής του 40, , ) β) Τµήµα Μελετών ηµοτικών Κτιρίων και Κοινόχρηστων χώρων ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη ανάπλασης οδών Α ηµοτικής Κοινότητας Πρόκειται για έργο που περιλαµβάνει την ανάπλαση 6 οδών στην Α ηµοτική Κοινότητα. Συντάχθηκε η αρχιτεκτονική µελέτη και διαβιβάστηκε για εκτέλεση στην ιεύθυνση Βιώσιµης Κινητικότητας Μελέτη ανάπλασης οδών Γ ηµοτικής Κοινότητας. Πρόκειται για έργο που περιλαµβάνει την ανάπλαση 7 οδών στη Γ ηµοτική Κοινότητα. Συντάχθηκε η αρχιτεκτονική µελέτη και διαβιβάστηκε για εκτέλεση στην ιεύθυνση Βιώσιµης Κινητικότητας Μελέτη ανάπλασης οδού Αποστόλου Παύλου από οδό Αγ. ηµητρίου έως οδό Κασσάνδρου Ανασυντάχθηκε η υφιστάµενη µελέτη και ολοκληρώθηκαν τα τεύχη δηµοπράτησης και ο προϋπολογισµός του έργου Μελέτη ανάπλασης οδού Κάστρων Συντάχθηκαν όλες οι µελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, Η-Μ, φύτευσης) και ολοκληρώθηκαν τα τεύχη δηµοπράτησης και ο προϋπολογισµός του έργου 11

12 Μελέτη σχολικού δακτυλίου στην περιοχή του Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων στο Επταπύργιο. Ολοκληρώθηκε η αρχιτεκτονική µελέτη που εκτίνεται και στην ευρύτερη περιοχή του ναού και διαβιβάστηκε για εκτέλεση στην ιεύθυνση Βιώσιµης Κινητικότητας Τροποποίηση µελέτης επέκτασης 106ου ηµοτικού Σχολείου (νέα µελέτη) Τροποποιήθηκε εξαρχής η υπάρχουσα µελέτη προσθήκης του σχολείου και ανασχεδιάστηκε όλο το υφιστάµενο κτίριο σύµφωνα µε το νέο κτιριολογικό. Ολοκληρώθηκαν οι απαιτούµενες µελέτες, και προωθήθηκαν στον ΟΣΚ για την υλοποίηση του έργου Μελέτη διαµόρφωσης οδών στην περιοχή των Τροχιοδροµικών Εκπονήθηκε η αρχιτεκτονική µελέτη για την διαµόρφωση πλέγµατος οδών και πεζοδρόµων στην περιοχή τροχιοδροµικών. Μελέτες για πράσινα δώµατα Επικαιροποιήθηκαν τα Τεύχη ηµοπράτησης των 5 από τις 8 προτάσεις που είχαν υποβληθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ και είχαν αξιολογηθεί θετικά. Τελικώς από την αρµόδια διαχειριστική αρχή αποφασίστηκε η προώθηση του έργου πράσινο δώµα στο 53ο ηµοτικό Σχολείο το οποίο δεν περιλαµβάνονταν στις 5 θετικά αξιολογηµένες προτάσεις. Ως εκ τούτου, επικαιροποιήθηκε η υπάρχουσα µελέτη, συντάχθηκαν εξ αρχής τα τεύχη δηµοπράτησης και λήφθηκαν όλες οι απαιτούµενες αδειοδοτήσεις για την συγκεκριµένη πρόταση. Υποβλήθηκε πλήρης φάκελος και αναµένεται η έγκριση χρηµατοδότησης του έργου. Μελέτη ανάπλασης οδού Κορίνθου Συντάχθηκε η αρχιτεκτονική µελέτη Μελέτη ανάπλασης πεζόδροµου Αρτάκης Βοσπόρου Συντάχθηκε η αρχιτεκτονική µελέτη και διαβιβάστηκε για εκτέλεση στην ιεύθυνση Βιώσιµης Κινητικότητας Μελέτη ανάπλασης οδού ιστόµου Συντάχθηκε η αρχιτεκτονική µελέτη και διαβιβάστηκε για εκτέλεση στην ιεύθυνση Βιώσιµης Κινητικότητας Στατική µελέτη ανάρτησης γλυπτού ΘΟ ΩΡΟΥ Προµελέτη ανάπλασης πλατείας Μαβίλη στη Β ηµ. Κοινότητα Εκπονήθηκε η προµελέτη ανάπλασης της πλατείας Μαβίλη και των περιµετρικών σ αυτήν οδών Μελέτη πυρασφάλειας για τον ηµοτικό παιδικό Σταθµό στην οδό Αγίας Σοφίας Μελέτη πυρασφάλειας για τον ηµοτικό παιδικό Σταθµό στην οδό Ολυµπίας 10 Μελέτη πυρασφάλειας για το ηµοτικό κτίριο πολιτιστικών χρήσεων στην οδό Πέτρου Συνδίκα Μελέτη φυσικού Αερίου στον ηµοτικό παιδικό Σταθµό στην οδό Ζάχου Μελέτη παρεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας στα πλαίσια του προγράµµατος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ» Συντάχθηκαν οι απαιτούµενες µελέτες εφαρµογής (αρχιτεκτονική, στατική, µελέτη Η/Μ ) και ολοκληρώνονται τα Τεύχη ηµοπράτησης. Το 12

13 έργο όµως απεντάχθηκε από το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ και θα υποβληθεί για χρηµατοδότηση στο νέο ΕΣΠΑ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών για τον εξοπλισµό του κτιρίου που στεγάζει την Α ηµοτική Κοινότητα Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών για τον εξοπλισµό του κτιρίου ηµοτικών Ιατρείων στην Τριανδρία Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών για τον εξοπλισµό των εργοταξίων της ιεύθυνσης Πρασίνου Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών για την προµήθεια θυροτηλεφώνων στους ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς ΓΛΥΠΤΑ ιαδικασίες αποδοχής και τοποθέτησης γλυπτών σε κοινόχρηστους χώρους: Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες του χρησιδανείου 3 γλυπτών στην παραλία και εκπονήθηκαν οι στατικές µελέτες όπου απαιτούνταν (για 2 γλυπτά) οι οποίες διαβιβάστηκαν στην ιεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων για την τοποθέτηση των έργων. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποδοχής της δωρεάς και χωροθέτησης και εγκατάστασης του µνηµείου του γλυπτού του Πατριάρχη Ιωακείµ Γ στον περιβάλλοντα χώρο του Πανεπιστηµίου ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Επίβλεψη µελέτης ανάπλασης άξονα Αχειροποίητου-Αγίας Σοφίας (από Τσιµισκή έως Λεωφόρο Νίκης). Ολοκληρώθηκε η επίβλεψη του δεύτερου σταδίου της σύµβασης για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης στο Μελετητικό Γραφείο µε διάκριση Α Βραβείου Επίβλεψη µελέτης ανάπλασης πλατείας Ελευθερίας Υπογράφηκε η σύµβαση για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης στο Μελετητικό Γραφείο µε διάκριση Α Βραβείου και εκδόθηκε η απόφαση ορισµού επιβλεπόντων. Ολοκληρώθηκε η επίβλεψη της προµελέτης η οποία υποβλήθηκε και έλαβε την έγκριση της εφορείας Νεωτέρων µνηµείων Επίβλεψη µελέτης στατικής επάρκειας του διατηρητέου κτιρίου του 5ου ΓΕΛ στην οδό Κριεζώτου Στις 7/1/14 υπογράφηκε η σύµβαση για την ανάθεση εκπόνησης των εργασιών για τη διερεύνηση της στατικής επάρκειας του διατηρητέου κτιρίου στην οδό Κριεζώτου. Ολοκληρώθηκε η επίβλεψη της µελέτης η οποία υποβλήθηκε στην αρµόδια εφορεία Νεωτέρων µνηµείων προς αξιολόγηση και καθορισµό περαιτέρω ενεργειών Επίβλεψη µελέτης παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο κτίριο της Αρχιτεκτονικής και στο κτίριο της Βιβλιοθήκης του Θ Ολοκληρώθηκε η επίβλεψη της µελέτης εφαρµογής και η έκδοση άδειας δόµησης για τη δηµοπράτηση του έργου παρεµβάσεις 13

14 εξοικονόµησης ενέργειας στο κτίριο της Αρχιτεκτονικής και στο κτίριο της Βιβλιοθήκης του Θ στο πλαίσιο του προγράµµατος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Ανάθεση και επίβλεψη γεωτεχνικής µελέτης για την αξιολόγηση της στατικής επάρκειας του διατηρητέου κτιρίου του 5ου ΓΕΛ στην οδό Κριεζώτου Με βάση τα αποτελέσµατα της µελέτης στατικής επάρκειας του διατηρητέου κτιρίου στην οδό Κριεζώτου, έγινε ανάθεση γεωτεχνικής µελέτης για την ακριβή εκτίµηση των εδαφοτεχνικών δεδοµένων. Στις 29/10/2014 υπογράφηκε η σχετική σύµβαση και εντός του 2014 ολοκληρώθηκε η επίβλεψη της µελέτης ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ηµοπράτηση έργου παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο κτίριο της Αρχιτεκτονικής και στο κτίριο της Βιβλιοθήκης του Θ ηµοπράτηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών για την εξειδίκευση των βιοκλιµατικών στοιχείων και του µετρητικού εξοπλισµούσύνταξη έκθεσης σύνταξης στόχων» (3 ο υποέργο της Πράξης µε τίτλο «Βιοκλιµατική Αναβάθµιση της περιοχής πλατείας Χρηµατιστηρίου») Συντάχθηκαν τα Τεύχη ηµοπράτησης και ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες για την διεξαγωγή του διαγωνισµού. Ο διαγωνισµός πραγµατοποιήθηκε αρχικά στις και απέβη άγονος και στη συνέχεια επαναλήφθηκε στις ηµοπράτηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων ενηµέρωσης & προβολής» (5 ο υποέργο της Πράξης µε τίτλο «Βιοκλιµατική Αναβάθµιση της περιοχής πλατείας Χρηµατιστηρίου») Συντάχθηκαν τα Τεύχη ηµοπράτησης και ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες για την διεξαγωγή του διαγωνισµού. Ο διαγωνισµός που πραγµατοποιήθηκε αρχικά στις απέβη άγονος και στη συνέχεια επαναλήφθηκε στις µε επιτυχία Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Πιστοποίηση 35 παιδικών χαρών του ήµου Θεσσαλονίκης Ολοκληρώθηκε η παραλαβή του έργου µέτρησης ακτινοβολίας παιδικών χαρών και στη συνέχεια συντάχθηκε φάκελος για κάθε παιδική χαρά µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Οι φάκελοι έχουν αποσταλεί προς έλεγχο και τελική έκδοση πιστοποίησης, στην αρµόδια Επιτροπή Πιστοποίησης Παιδικών Χαρών η οποία έχει οριστεί από τον Γ. Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μ.Θ. Έκδοση άδειας µικρής κλίµακας για την βαφή των όψεων του Κέντρου Μουσικής του Θ Έκδοση άδειας µικρής κλίµακας για την κοπή δένδρου στο Α Γυµνάσιο Αρρένων (κτίριο παραρτήµατος) Έκδοση άδειας µικρής κλίµακας για την κοπή δένδρου στον αύλειο χώρο του 5ου ΓΕΛ στην Κριεζώτου 14

15 Έκδοση άδειας µικρής κλίµακας για την κοπή δένδρου στον αύλειο χώρο του 27ου Ενιαίου Λυκείου ΙΑΦΟΡΑ Έλεγχος των παιδικών χαρών του ήµου Θεσσαλονίκης και των παιδικών χαρών στους παιδικούς σταθµούς του Θ Πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε την ιεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων, έλεγχος και καταγραφή των προβληµάτων των παιδικών χαρών του ήµου Θεσσαλονίκης και των παιδικών χαρών που βρίσκονται στον αύλειο χώρο των παιδικών σταθµών του ήµου Θεσσαλονίκης Οργάνωση ηµερίδας µε θέµα «Η διαχείριση της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς της Θεσσαλονίκης : σε αναζήτηση στρατηγικής για την εποχή της κρίσης» Συµµετοχή (µε αποκλειστική απασχόληση 3 υπαλλήλων) στην Οµάδα ιοίκησης Έργου για την υπαγωγή ηµοτικών Κτιρίων στον Ν4178/13 Επίβλεψη έργου εσωτερικών διαρρυθµίσεων στο κτίριο του ηµαρχείου γ) Τµήµα Ενεργειακού και Βιοκλιµατικού Σχεδιασµού Το Τµήµα Ενεργειακού και Βιοκλιµατικού Σχεδιασµού της ιεύθυνσης Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Μελετών συστάθηκε µε τον νέο ΟΕΥ του ήµου Θεσσαλονίκης και µεταξύ των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος συµπεριλαµβάνονται οι ακόλουθες: o Αναλαµβάνει καινοτόµες πρωτοβουλίες, όπως η εκπόνηση µελετών και η σύνταξη πρότυπων προδιαγραφών, για την εξοικονόµηση ενέργειας στα δηµοτικά και τα σχολικά κτίρια, τους δηµόσιους χώρους του ήµου Θεσσαλονίκης o Συνεργάζεται µε φορείς ενεργειακής υποδοµής ( ΕΠΑ, ΕΗ κ.α.) για την ενεργειακή αναβάθµιση σε επίπεδο πόλης και την συναφή ενηµέρωση των δηµοτών o Μεριµνά για τη συµµετοχή του ήµου σε δίκτυα ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνογνωσίας µε άλλους ήµους για την αντιµετώπιση περιβαλλοντολογικών και ενεργειακών θεµάτων, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την αστική αναβάθµιση o Σχεδιάζει και υλοποιεί, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες, προγράµµατα ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέµατα που σχετίζονται µε το περιβάλλον, τη βιώσιµη ανάπτυξη, την υγιεινή και ασφάλεια 15

16 Στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του το Τµήµα κατά το χρονικό διάστηµα από έως ασχολήθηκε µε τα παρακάτω: 1. Κατάρτιση Σχεδίου ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του ήµου Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του Συµφώνου των ηµάρχων Υποβολή στο Γραφείο του Συµφώνου των ηµάρχων. Στόχος: ιαµόρφωση ενεργειακής πολιτικής του ήµου Θεσσαλονίκης Ενέργειες: Ολοκλήρωση του Σχεδίου ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του ήµου Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του Συµφώνου των ηµάρχων µε την υποστήριξη του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Υποβολή για έγκριση από το ηµοτικό Συµβούλιο (σχετική υπ αριθµ. 594/ Απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου) Υποβολή για έγκριση στο Γραφείο του Συµφώνου των ηµάρχων ( ) 2. Υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράµµατος EnVision Energy Vision 2020 for South East European Cities (Ενεργειακό Όραµα 2020 για πόλεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης) στα πλαίσια του Προγράµµατος South East Europe SEE Στόχος: Αύξηση της εξωστρέφειας του ήµου Θεσσαλονίκης/ Μεταφορά τεχνογνωσίας από εταίρους σε θέµατα ενεργειακής πολιτικής Ενέργειες: Κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισµού για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών Υποστήριξη του ήµου Θεσσαλονίκης στην υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 5: Καινοτόµα χρηµατοδοτικά εργαλεία, του Πακέτου Εργασίας 6: ιαµόρφωση ενεργειακών πολιτικών και εφαρµογή τους στις συµµετέχουσες πόλεις της ΝΑ Ευρώπης και του Πακέτου Εργασίας 7: Συντονισµός πολιτικών για τοπικές απαντήσεις σε παγκόσµιες προκλήσεις του έργου EnVision 2020 στα πλαίσια του Προγράµµατος ιεθνούς Συνεργασίας South East Europe, ποσού Ευρώ Παρακολούθηση της υλοποίησης της υπ αριθµ / σύµβασης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης Υποβολή στην Αρχή Πιστοποίησης των δαπανών του προγράµµατος για πιστοποίηση Επικοινωνία µε τους εταίρους του προγράµµατος Αναµόρφωση προϋπολογισµού του προγράµµατος ιοργάνωση 5ης τεχνικής συνάντησης εταίρων στη Θεσσαλονίκη: 30η Ιουνίου 1η Ιουλίου 2014 Συµµετοχή στην 6η τεχνική συνάντηση εταίρων στη Σόφια, 3 Οκτωβρίου 2014 ιενέργεια συνεντεύξεων για διερεύνηση των διαθέσιµων χρηµατοδοτικών εργαλείων επενδύσεων ΑΠΕ στην Ελλάδα (Ιούνιος Ιούλιος 2014) στα πλαίσια του Πακέτου Εργασίας 5 ιοργάνωση συνάντησης εργασίας ( ) µε συµµετοχή στελεχών τραπεζών και χρηµατοδοτικών οργανισµών στην οποία 16

17 επικυρώθηκαν τα στοιχεία που συλλέχθηκαν για τις δυνατότητες χρηµατοδότησης επενδύσεων σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας καθώς και για καλές πρακτικές που έχουν ήδη εφαρµοστεί ή εφαρµόζονται στα πλαίσια του Πακέτου Εργασίας 5 Κατάρτιση του παραδοτέου - αναφοράς για 5 βέλτιστες πρακτικές καθώς και για τα κενά που υπάρχουν στον τοµέα των χρηµατοδοτήσεων ενεργειακών επενδύσεων (Πακέτο Εργασίας 5) Συντονισµός εργαστηρίου µε θέµα τη χρηµατοδότηση ενεργειακών επενδύσεων στη Σόφια στις ιοργάνωση διαγωνισµού ζωγραφικής για µαθητές ιοργάνωση συνάντησης εργασίας (roadmapping workshop) µε τη συµµετοχή ειδικών στο οποίο καθορίστηκαν: (α) ποιες είναι οι ενεργειακές τεχνολογίες που είναι οι πλέον ενδεδειγµένες και θα πρέπει να προωθηθούν για την πόλη της Θεσσαλονίκης (β) ποιες είναι οι πολιτικές που θα πρέπει να χαραχθούν για να δοθεί ώθηση στις προαναφερθείσες τεχνολογίες (γ) ποια χρηµατοδοτικά εργαλεία πρέπει να εφαρµοστούν για να στηριχθούν οι προαναφερθείσες τεχνολογίες. Κατάρτιση οδικών χαρτών (roadmaps) για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Ο οδικός χάρτης αποτελεί ένα στρατηγικό έγγραφο για το µέλλον των ενεργειακών πόρων και της χρήσης τους στην πόλη της Θεσσαλονίκης (Πακέτο Εργασίας 6) Κατάρτιση σχεδίου εφαρµογής (implementation plan) των οδικών χαρτών όπου περιγράφονται τα ακριβή βήµατα που απαιτούνται για να εφαρµοστούν οι οδικοί χάρτες (Πακέτο Εργασίας 6) ιοργάνωση συνάντησης εργασίας (high level meeting) µε τους αρµόδιους φορείς λήψης αποφάσεων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο στην οποία παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τόσο οι οδικοί χάρτες όσο και το σχέδιο εφαρµογής Σύνταξη τελικής έκθεσης αναφοράς για το έργο σε συνεργασία µε τους υπόλοιπους εταίρους (Πακέτο Εργασίας 7) 3. Υλοποίηση υποέργου 7 «Επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του ΣΧΥ του πρώην. Τριανδρίας» της πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ». Στόχος: Ωρίµανση έργων εξοικονόµησης ενέργειας σε δηµοτικά κτίρια και δηµοτικό φωτισµό του πρώην. Τριανδρίας Ενέργειες: Παρακολούθηση υλοποίησης υπ αριθµ. 3871/ σύµβασης 4. ράσεις διάδοσης, δικτύωσης και δηµοσιότητας - ενηµέρωσης στα πλαίσια των πράξεων «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ» Στόχος: 17

18 ιάδοση των αποτελεσµάτων των πράξεων «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ» Ενέργειες: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δηµοπράτησης Υποβολή για προέγκριση στην αρµόδια ιαχειριστική Αρχή (Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας) 5. Ενέργειες προετοιµασίας για την υλοποίηση του έργου «Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο αξιοποίησης ΑΠΕ και δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο σχολικό συγκρότηµα επί της οδού Κλεάνθους 30, Κάτω Τούµπα» Στόχος: Υλοποίηση πιλοτικού έργου ενεργειακής αναβάθµισης µεγάλου σχολικού κτιρίου ήµου Θεσσαλονίκης µε χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ που προβλέπεται στο Σχέδιο ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια Ενέργειες: Ολοκλήρωση διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης σύνταξη φακέλου προέγκρισης σχεδίου σύµβασης για αποστολή στη ιαχειριστική Αρχή σε συνεργασία µε την /νση Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού, Συστηµάτων, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας/Τµ. Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και Παρακολούθησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων Σύνταξη σχεδίων εγγράφων για τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής 6. Σύνταξη τεχνικών φακέλων για υποβολή προτάσεων χρηµατοδότησης από το ΕΣΠΑ σε συνεργασία µε την /νση Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού, Συστηµάτων, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας/Τµ. Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και Παρακολούθησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων Στόχος: Υλοποίηση έργων ενεργειακής αναβάθµισης σχολικών κτιρίων ήµου Θεσσαλονίκης µε χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ που προβλέπονται στο Σχέδιο ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια Ενέργειες: Σύνταξη τεχνικών φακέλων για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια της υπ αριθµ /Π154/ πρόσκλησης µε κωδικό 1.18 της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη»: o ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε 4 υφιστάµενα σχολικά κτίρια του ήµου Θεσσαλονίκης (64ο Σ-30ο Γ-4ο ΕΣ, 8ο Γ-Λ, 101ο Σ, 87ο Σ), προϋπολογισµού ,60 Ευρώ o ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας και αξιοποίησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στο υφιστάµενο Σχολικό Συγκρότηµα ΕΥΚΛΕΙ ΗΣ του ήµου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισµού ,39 Ευρώ σε συνεργασία µε την /νση Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού, Συστηµάτων, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας/Τµ. 18

19 Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και Παρακολούθησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων. 7. ιαχείριση και οικονοµική παρακολούθηση προγραµµάτων και έργων χρηµατοδοτούµενων από το ΕΣΠΑ (έως τέλος Απριλίου 2014) Στόχος: Έγκαιρη και ορθή παρακολούθηση της υλοποίησης και κατάλληλη ενηµέρωση της αρµόδιας ιαχειριστικής Αρχής Ενέργειες: Συγκέντρωση, έλεγχος και αποστολή απαιτούµενων δικαιολογητικών και εγγράφων για προεγκρίσεις Σύνταξη δελτίων δήλωσης δαπανών για χρηµατοδότηση των ακόλουθων έργων εντός συγκεκριµένων προθεσµιών: o ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ (περιλαµβάνονται 7 υποέργα: 3 τεχνικά έργα και 4 αναθέσεις υπηρεσιών), συνολικού προϋπολογισµού , ενταγµένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονία - Θράκη o ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (περιλαµβάνονται 12 υποέργα: 3 Μελέτες, 2 τεχνικά έργα, 1 προµήθεια και 6 αναθέσεις υπηρεσιών), συνολικού προϋπολογισµού ,80, ενταγµένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονία - Θράκη o ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (περιλαµβάνονται 5 υποέργα, συνολικού προϋπολογισµού ,57 ) Υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «Τεχνική Βοήθεια ήµου Θεσσαλονίκης Παροχή Υπηρεσιών Συµβούλου και ιεξαγωγή Ενεργειακών Επιθεωρήσεων για τη διαµόρφωση προτάσεων Ενεργειακής Αναβάθµισης του κτιριακού αποθέµατος του ήµου Θεσσαλονίκης µε βάση τον εγκεκριµένο Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)», µε κωδικό χρηµατοδότησης MIS στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μακεδονία Θράκη, Άξονας προτεραιότητας 10 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής στην ΠΚΜ Π Μ, ΕΣΠΑ Στόχος: ιεξαγωγή Ενεργειακών Επιθεωρήσεων 143 ακινήτων του ήµου Θεσσαλονίκης, µε συνολική επιφάνεια ,41 τ.µ. µε σκοπό την έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού του κάθε ακινήτου και τη διατύπωση προτάσεων ενεργειακής αναβάθµισης τους, οι οποίες θα µπορούν µελλοντικά να χρησιµοποιηθούν για την υποβολή νέων φακέλων/προτάσεων στα πλαίσια συγχρηµατοδοτούµενων ή απευθείας χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. Ενέργειες: Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση των όρων και τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισµού (ποσού Ευρώ) για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών µε τίτλο «Τεχνική Βοήθεια ήµου Θεσσαλονίκης Παροχή Υπηρεσιών Συµβούλου και ιεξαγωγή Ενεργειακών 19

20 Επιθεωρήσεων για τη διαµόρφωση προτάσεων Ενεργειακής Αναβάθµισης του κτιριακού αποθέµατος του ήµου Θεσσαλονίκης µε βάση τον εγκεκριµένο Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)». Ολοκλήρωση της διαδικασίας όλων απαιτούµενων εγκρίσεων και προσυµβατικών ελέγχων. Παρακολούθηση της υλοποίησης της υπ αριθµ / σύµβασης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης (ποσού ,90 Ευρώ, συµπερι- λαµβανοµένου του ΦΠΑ). Αναλυτικότερα : Κατάρτιση οµάδας εργασίας έργου και χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης έργου διεξαγωγή αυτοψιών στα δηµοτικά κτίρια και επί τόπου καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης συλλογή και καταγραφή όλων των στοιχείων που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των ενεργειακών επιθεωρήσεων έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) των δηµοτικών κτιρίων από το ΥΠΕΚΑ επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων, και κατάθεση αναφοράς/εκτίµησης των ενεργειακών δεδοµένων του κάθε ακινήτου, ώστε να µπορούν να συνταχτούν προµελέτες ενεργειακής αναβάθµισης των ανωτέρω κτιρίων υπόδειξη στο ήµο δράσεις παρεµβάσεις για την ενεργειακή αναβάθµιση και εξοικονόµηση ενέργειας στα ανωτέρω κτίρια Παραλαβή και έλεγχος Αναφοράς Προόδου του Έργου για το χρονικό διάστηµα έως , µε συνολική επιφάνεια επιθεωρηθέντων κτιρίων να ανέρχεται στ τ.µ. Παραλαβή και έλεγχος του 1ου παραδοτέου - αναφοράς µέσα στο χρόνο υλοποίησης που προβλέπεται από το χρονοδιάγραµµα ( ) και στο ποσοστό υλοποίησης (25% της συνολικής επιφάνειας των ακινήτων σε τ.µ.) που προδιαγράφεται από τους όρους της διακήρυξης. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Ο Ε 8. Υπαγωγές στο Ν. 4178/2013 αυθαίρετων κατασκευών όλων των κτιρίων και εγκαταστάσεων του ήµου. Στόχος: Η τακτοποίηση όλων των αυθαιρεσιών στο Κτιριακό Απόθεµα του ήµου που αφορά κέλυφος ή και χρήση. Ενέργειες 20

21 Σύµφωνα µε την µε Αριθµό 1681 Απόφαση ηµάρχου Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννη Μπουτάρη, µε αρ. πρωτ. 384/18512/ , συστάθηκε «Οµάδα ιοίκησης Έργου» µε σκοπό την υπαγωγή στο Ν.4178/2013 των αυθαίρετων κατασκευών όλων των κτιρίων και εγκαταστάσεων του ήµου, καθώς και την εν γένει καταγραφή και τακτοποίηση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις του συνόλου της ακίνητης περιουσίας του ήµου Θεσσαλονίκης. Η οµάδα αποτελείται από µηχανικούς υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης που έχουν αρµοδιότητα για υποβολή των δηλούµενων στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Σύστηµα του ΤΕΕ. Η µέχρι τώρα εκπόνηση της συγκεκριµένης εργασίας από τους συµµετέχοντες στην οµάδα έργου µηχανικούς είχε σαν αποτέλεσµα την υπαγωγή 14 συνολικά κτιρίων, 25 κτιρίων σε στάδιο αρχικών υποβολών µε εξοφληµένο το τέλος ανταπόδοσης και δύο στο στάδιο αρχικών υποβολών χωρίς εξοφληµένο το τέλος ανταπόδοσης. Συνολικά δηλαδή 41 υποβολών. Η διαδικασία υποβολών συνεχίζεται αφού δόθηκε παράταση ενός έτους για όλες τις κατηγορίες αυθαιρέτων του νόµου 4178 µε την υπογραφή ρύθµισης από τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ, Νίκος Ταγαράς. Παράλληλα, δίνεται παράταση επιπλέον δύο ετών σε µηχανικούς και ιδιοκτήτες αυθαιρέτων για την υποβολή των σχεδίων που συνοδεύουν τη δήλωση των αυθαιρέτων (οριστική υπαγωγή). Απαιτείται η επανασύσταση της Ο..Ε. αφού έχουν µεσολαβήσει πολλές µετακινήσεις µελών.ι δ) Τµήµα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού Τεχνικών Υπηρεσιών Το Τµήµα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού Τεχνικών Υπηρεσιών συνεργάζεται µε τις ιευθύνσεις των Τεχνικών Υπηρεσιών για τον προγραµµατισµό των έργων/µελετών και καταρτίζει το Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραµµα των παρακάτω ιευθύνσεων του ήµου Θεσσαλονίκης: α) ιεύθυνσης Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Μελετών β) ιεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων γ) ιεύθυνσης Βιώσιµης Κινητικότητας και ικτύων δ) ιεύθυνσης ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος ε) ιεύθυνσης Ανακύκλωσης και ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων Στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του το Τµήµα κατά το χρονικό διάστηµα από έως ασχολήθηκε µε τα παρακάτω: 1) Κατάρτιση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2015 ήµου Θεσσαλονίκης. 2) Συνεργασία µε τις ιευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών, για συλλογή, επεξεργασία, και κατάρτιση Σχεδίου Τεχνικού Προγράµµατος 2015, µε αναλυτική παρουσίαση του Τ.Π ανά Υπηρεσία, προβλεπόµενα ποσά απορρόφησης ανά έργο/µελέτη έως για τα συνεχιζόµενα έργα /µελέτες και χρηµατοδότηση για τα νέα έργα/µελέτες. Αποστολή του σχεδίου Τ.Π στο αρµόδιο εκτελεστικό όργανο (Εκτελεστική Επιτροπή), για προώθηση και ψήφιση του από το ηµοτικό Συµβούλιο και ανάρτηση του στο ιαύγεια. 3) Συνεργασία µε την Οικονοµική Υπηρεσία, για σύνδεση του Τεχνικού Προγράµµατος 2015 µε τον Προϋπολογισµό (εσόδων εξόδων) µε την πηγή και το φορέα χρηµατοδότησης έκαστου έργου/ µελέτης. 21

22 4) Κατάρτιση πίνακα έργων/µελετών που εκκρεµούν στην υπηρεσία µας σε διάφορα στάδια µελετητικής ωρίµανσης, σύµφωνα µε το σχέδιο συγκρότησης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αστικής Ανάπτυξης που αναρτήθηκε από το ήµο, στο πλαίσιο σχεδιασµού της επόµενης Προγραµµατικής Περιόδου ) Σύνταξη πινάκων παρακολούθησης της ωρίµανσης για την υλοποίηση µελετών και της πορείας εκτέλεσης έργων που περιλαµβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραµµα 2014 καθώς και παλαιότερων ετών, (παρακολούθηση προϋπολογισµών, δηµοπρατήσεις έργων/µελετών, ποσοστά έκπτωσης, ανάδοχος, συµβάσεις, πληρωµές κλπ) για: α) 94 Τεχνικά έργα της ιεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων β) 53 Μελέτες έργων της ιεύθυνσης Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Μελετών γ) 74 Τεχνικά έργα της ιεύθυνσης Βιώσιµης Κινητικότητας και ικτύων δ) 2 Έργα της ιεύθυνσης ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος ε) 2 Έργα της ιεύθυνσης Ανακύκλωσης και ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων 6) Παρακολούθηση υλοποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος 2014 του ήµου, σύνταξη απολογιστικών οικονοµικών στοιχείων για την τεκµηρίωση και συνολική παρουσίαση του έργου των Τεχνικών υπηρεσιών, βάσει των οποίων ορίζεται το πλαίσιο σχεδιασµού του Τ.Π του επόµενου έτους, σύνταξη περιοδικών πινάκων απορρόφησης πιστώσεων του Τεχνικού Προγράµµατος ανά τρίµηνο, παρουσίαση στατιστικών στοιχείων µε τη χρήση διαγραµµάτων ροής. 7) Παροχή τεχνικών και οικονοµικών πληροφοριών στις ιευθύνεις του ήµου που χειρίζονται χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα όπως ΕΣΠΑ, ΣΑΤΑ ΘΗΣΕΑΣ, Πράσινο Ταµείο κλπ. 8) Παρακολούθηση χρηµατορροών του Προϋπολογισµού της ιεύθυνσης Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Μελετών έτους 2014 που σχετίζονται µε το Τεχνικό Πρόγραµµα. 9) Παρακολούθηση του Ταµειακού Χρηµατικού Υπολοίπου του ήµου σε τακτική βάση και ενηµέρωση ενδιαφεροµένων -αρµοδίων. 10) Συµµετοχή σε συναντήσεις µε αντικείµενο: τη σύνταξη Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2015, την πορεία υλοποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος 2014, νέα Χρονοδιαγράµµατα περαίωσης έργων Τ.Π, µειώσεις Κωδικών Ανάληψης εξόδων Προϋπολογισµού Τ.Π 2014, αλλαγή πηγών χρηµατοδότησης έργων και µελετών, συνεργασίες µε άλλους φορείς αναβάθµιση του Ο.Π.Σ.Ο.Υ. 11) Μεριµνά για την προβολή της συνολικής δράσης των Τεχνικών Υπηρεσιών µε την σύνταξη πινάκων και µε την χρήση οπτικών µέσων παρουσίασης (power point) του Τεχνικού Προγράµµατος και του Απολογισµού όλων των Τεχνικών ιευθύνσεων. 12) ιενέργεια 15 κληρώσεων για την ανάδειξη µελών συγκρότησης επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής τεχνικών έργων. (Αρµοδιότητα που ανατέθηκε στο Τµήµα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού Τεχνικών Υπηρεσιών µε το υπ αριθ /1609/ έγγραφο του Αναπληρωτή Προϊσταµένου Γενικής ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών βάσει των διατάξεων του Ν.4257/14 αρθ. 61 «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»). 22

23 ε) Τµήµα ιοικητικής Υποστήριξης. Στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του το Τµήµα ιοικητικής Υποστήριξης υλοποίησε και επιµελήθηκε τα εξής: 1) Ασχολήθηκε µε την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Υπηρεσίας καθώς και µε τη διαβίβαση τιµολογίων που αφορούν σε προµήθειες και υπηρεσίες της ιεύθυνσης µας όπως : Συντήρηση Εφαρµογών Λογισµικού Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης, εκτυπωτών, φωτοτυπικών µηχ/των, fax Προµήθεια χαρτιού, πολλαπλών εκτυπώσεων, φαξ κ.τ.λ. Προµήθεια Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα (Scanner) Λογιστικά προγράµµατα Η/Υ (πρόγραµµα SCADA) Μίσθωση φωτοτυπικού µηχανήµατος 2) ιαβίβασε τιµολόγια και δικαιολογητικά µελετών που αποτελούν αντικείµενο της ιεύθυνσης και εντάσσονταν στο Τεχνικό Πρόγραµµα του 2014 και συγκεκριµένα: Μελέτη παρεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας στο κτίριο της Αρχιτεκτονικής και στο κτίριο της Βιβλιοθήκης (1 ος & 2 ος λογαριασµός) Τροποποίηση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου ήµου Θεσσαλονίκης (6ος Λογαριασµός) Ολοκλήρωση µελέτης ανάπλασης άξονα Αχειροποιήτου Αγίας Σοφίας (4ος Λογαριασµός) Πολεοδοµική Μελέτη Κρυονερίου (11 ος, 12 ος, 13 ος Λογαριασµός) Πολεοδοµική Μελέτη Τροχιοδροµικών (3 ος Λογαριασµός) Μελέτη αποκατάστασης διατηρητέου κτιρίου επί της Γοργούς Μελέτη αποκατάστασης διατηρητέου σχολείου Κριεζώτου (1 ος & 2 ος λογαριασµός) Ανάθεση υποστηρικτικών µελετών για ωρίµανση τεχνικών έργων (γεωτεχνικών, περιβαλλοντικών, υδραυλικών, στατικών κ.τ.λ.) ιατηρητέο κτίριο οδού Κριεζώτου Ολοκλήρωση µελέτης ανάπλασης Πλατείας Ελευθερίας 3) Εισηγήθηκε το σχεδιασµό του Προϋπολογισµού έτους 2015 της ιεύθυνσης Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Μελετών και παρακολουθεί την υλοποίησή του Προϋπολογισµού έτους 2014.(και ηλεκτρονικά µέσω εφαρµογής ΟΠΣΟΥ). Συνέταξε έξι (6) εισηγήσεις αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού της ιεύθυνσης 23

24 4) Το Τµήµα ασχολήθηκε µε τη διαδικασία απόδοσης χρηµατικού βραβείου - επάθλου µε την αποστολή τιµολογίων παροχής υπηρεσιών και των σχετικών δικαιολογητικών και τεκµηριώνοντας το νοµικό πλαίσιο για την έκδοση απόδειξης δαπάνης όπου αυτή αναγκαία. Καταβολή βραβείων «Ανάπλαση Πλ. Ελευθερίας» (2 δικαιούχοι) 5) Λοιπά. Αµοιβή νοµικών προσώπων δηµοσίων δικαίου για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών Αµοιβή νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου για την υποστήριξη του Θ στην υλοποίηση του πακέτου εργασίας 5: καινοτόµα χρηµατοδοτικά εργαλεία (πρόγραµµα EnVision)( 3 τιµολόγια ) Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων στο εσωτερικό συνολικού αριθµού υπαλλήλων 23 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων στο εξωτερικό (Συµµετοχή σε τεχνικές συναντήσεις στα πλαίσια του προγράµµατος EnVision) Παραλαβή γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων ιοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων (ηµερίδα Αντιδηµάρχου) 6) Συνέταξε και απέστειλε τεχνικές προδιαγραφές προς το Τµήµα Προκηρύξεων και ηµοπρασιών προκειµένου να προβεί στους σχετικούς διαγωνισµούς για τις εξής Προµήθειες - Υπηρεσίες: o «Αναλώσιµα υλικά µηχανογράφησης, εκτυπωτών, φωτοτυπικών µηχ/των, fax» o «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις» 7) Μισθοδοσία Υπαλλήλων. α. Αποστολή παραστατικών είτε σε µηνιαία βάση είτε σε 15/µερη στα αρµόδια Τµήµατα αντίστοιχα για τη µισθοδοσία έξι (6) Υπαλλήλων Ι.. της ιεύθυνσης. β. Αποστολή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σχετικής Βεβαίωσης Παρουσίας δύο (2) µονίµων Υπαλλήλων της /νσης. 8) ιεκπεραίωσε την αλληλογραφία της ιεύθυνσης και συγκεκριµένα: Πρωτοκολλήθηκαν για το έτος 2014 εισερχόµενα έγγραφα και εξερχόµενα 3520 έγγραφα. Στο εν λόγω αντικείµενο απασχολούνται δύο µόνιµοι υπάλληλοι Ε ιοικητικών Γραµµατέων και Ε38 Χειρίστρια Η/Υ. Τα εισερχόµενα έγγραφα αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά ηµερησίως. Συντάσσεται το Ηµερήσιο ελτίο Απόντων των πέντε τµηµάτων της ιεύθυνσής µας και ενηµερώνει αυθηµερόν τη /νση ιαχ/σης Ανθρωπίνων Πόρων ενώ παράλληλα διατηρείται αρχείο παρακολούθησης απουσιών (σε ηλεκτρονική και σε έντυπη µορφή). Σε περίπτωση 24

25 απεργίας, στάσεων εργασίας, συντάσσονται τα ανάλογα έντυπα ενηµέρωσης της ιεύθυνσης. Εισηγήθηκε δύο φορές προς την /νση ιαχ/σης Ανθρωπίνων Πόρων την συµµετοχή Υπαλλήλων της ιεύθυνσής µας σε σεµινάρια επιµόρφωσης Προσωπικού. Στα πλαίσια της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης αιτηµάτων πολιτών που υποβάλλονται µέσω Τµήµατος ιαφάνειας διεκπεραιώθηκαν 4 αιτήµατα. Το τµήµα µερίµνησε για την τήρηση του υπάρχοντος Αρχείου της ΑΣΑΜ το οποίο αποτελείται από 29 θεµατικούς φακέλους, µε 532 υποφακέλους, αρµοδιότητας του Τµήµατος, µε την µερική απασχόληση ενός Υπαλλήλου Γενικών Καθηκόντων. Συγκεκριµένα αρχειοθετήθηκαν έγγραφα (1.508 έγγραφα Αρχείου έγγραφα Εξερχόµενα). Επιβάλλεται η αναδιοργάνωση του Αρχείου µε την κατάργηση φακέλων ανενεργών µε τη σύµπτυξή τους µε άλλους και τη δηµιουργία νέων σύµφωνα µε τις ανάγκες της σύγχρονης διοικητικής διαδικασίας & των αρµοδιοτήτων της ΑΣΑΜ. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού είναι αναγκαία η απασχόληση 2 Υπαλλήλων. Στα πλαίσια της ενηµέρωσης και επικοινωνίας των Υπηρεσιών του ήµου Θεσ/νίκης (Κεντρικό ηµ/κό Κατάστηµα, Περιφερειακές Υπηρεσίες) απασχολείται 1 Υπάλληλος του Τµήµατος Ε Τεχνιτών ο οποίος µεταφέρει όλα τα έγγραφα της /νσης από και προς το Γενικό Πρωτόκολλο καθώς και σε Υπηρεσίες εκτός ήµου επικουρούµενος από τον προαναφερόµενο Υπάλληλο Γενικών Καθηκόντων. Επίσης εξυπηρετεί και το Γραφείο του Αντιδηµάρχου Αστικού Περιβάλλοντος όταν αυτό επιβάλλεται. ιενεργούνται θεωρήσεις γνησίου υπογραφής µετά από την έκδοση της σχετικής Απόφασης ηµάρχου εξουσιοδότησης υπογραφής σε υπαλλήλους του Τµήµατος. Η εξυπηρέτηση κοινού γίνεται άµεσα µε την πρωτοκόλληση του αιτήµατος, είτε και τηλεφωνικώς δίνοντας πληροφορίες για τα απαραίτητα έγγραφα. 25

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

TO ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜ. 2013ΣΕ07580006 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

TO ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜ. 2013ΣΕ07580006 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗNΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. µελέτης: 115/2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΘ ΟΛΗ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΑΙΑ 25 /03/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2012

ΝΙΚΑΙΑ 25 /03/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ /νση: Π. Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πετρίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 14 / 07 / 2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 92738 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 22 η / 18-07-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014.

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Στη Μύρινα Λήµνου σήµερα 30 η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΞΧ469ΗΚΜ-4ΨΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΞΧ469ΗΚΜ-4ΨΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.) Ταχ. Δ/νση : 19ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙ Ταχ.Κώδικας : 19009

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7-6 - 2013. Αρ. πρωτ.: 33218. ή Μηχ. Κτιριοδοµικός Κανονισµός, Τρόπος έκδοσης αδειών, 1 ΤΕ ή Ε. όµησης

Αθήνα, 7-6 - 2013. Αρ. πρωτ.: 33218. ή Μηχ. Κτιριοδοµικός Κανονισµός, Τρόπος έκδοσης αδειών, 1 ΤΕ ή Ε. όµησης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 7-6 - 2013 Αρ. πρωτ.: 33218 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Σκοπός : Η Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Διαφάνειας σκοπό έχει τη σύνταξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Aριθμ. Μελέτης: 14/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (Μάρτιος Απρίλιος 2015)

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (Μάρτιος Απρίλιος 2015) Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (Μάρτιος Απρίλιος 2015) Σκοπός: Η Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Διαφάνειας σκοπό έχει τη σύνταξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (Ε.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) Προϋπολογισµός: 40.650,41 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πληροφορίες: Γ.Καναβάκης Πικέρµι 16/10/2014 email :gkanav@cres.gr Αρ. Πρ.: 507 /ΕΦ ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚ ΟΣΕΩΣ Α ΕΙΩΝ ΟΜΗΣΗΣ, ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π)

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Β Γ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 :ΕΠΑΡΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900 ΧΟΛAΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 03.12.2012 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.637.342 3.152.399 8.484.943 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.432.609

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ανδρόγεω 1 & Πλ.Καλλεργών Πληροφορίες : Κ.Μπαριτάκης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µηνός Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Β/2 ΒΕΡΟΙΑ 29/01/2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Β/2 ΒΕΡΟΙΑ 29/01/2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Β/2 ΒΕΡΟΙΑ 29/01/2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: 2 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Σύμβουλος Μελετών Εφαρμογής και Τευχών Δημοπράτησης»

«Σύμβουλος Μελετών Εφαρμογής και Τευχών Δημοπράτησης» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΤΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΕΑΤΩΚΑ-7Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας

Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας ΝΟΜΟΣ XΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ Αθήνα, 9 Νοεµβρίου 2012 ΑΠ: 00679 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ Υποέργο: Πράξη: Προϋπολογισµός: «ΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, Πρόεδρος. 1. Κοσµοπούλου Αναστασία, Μέλος. Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, Πρόεδρος. 1. Κοσµοπούλου Αναστασία, Μέλος. Αντιπρόεδρος 1 Aναρτητέα στο διαδίκτυο A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 27/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 289/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο Μ Β Ρ Ι Α - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1 25-73 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 25.000,00 2 25-7312.040 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 1.920.000,92 3 25-7312.035

Διαβάστε περισσότερα

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - 18/11/2013 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.966.303 4.527.500 7.438.803 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση Υπηρεσιακής Επιτροπής για το Ε.Σ.Π.Α. (4/4/2012)

Συνεδρίαση Υπηρεσιακής Επιτροπής για το Ε.Σ.Π.Α. (4/4/2012) Συνεδρίαση Υπηρεσιακής Επιτροπής για το Ε.Σ.Π.Α. (4/4/2012) Ειδικότερα συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα εξής: 1. ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Εξελίσσεται η κατασκευή της «Ανάπλασης Ιστορικού Κέντρου (Γ Φάση)» και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης Δημήτρης Οικονόμου Μάρτιος 2015 Ενημερωτικό Σημείωμα για τα ΣΟΑΠ Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των ΣΟΑΠ Τα Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΟΑΠ)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού»

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Απρίλιος 2012 1. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Το Πράσινο Ταμείο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση για τα Σχολεία του Δήμου μας. 20 Μαρτίου 2013

Συνάντηση για τα Σχολεία του Δήμου μας. 20 Μαρτίου 2013 Συνάντηση για τα Σχολεία του Δήμου μας 20 Μαρτίου 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2012 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 30 /10/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 34780 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Όπως ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 1 από 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Παροχή Υπηρεσίας Τεχνικού- Ενεργειακού Συμβούλου για την υποστήριξη του φορέα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 252/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002854021 2015-06-17

15REQ002854021 2015-06-17 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 28328/17.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 22 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 16.06.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ) Ταχ. /νση: 19 ο χλµ Λεωφόρου Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας:19009 Πληροφορίες: ρ Κ. Πατλιτζιάνας Τηλέφωνο: 2106603300 Fax: 2106603303 Email: xm-eox@cres.gr Ηµεροµηνία 11/08/2015 Α.Π.: ΥΠ 346 Προς: ηµοτικό Οργανισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΧΠ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟ (ΥΠΟ) ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΠ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟ (ΥΠΟ) ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟ (ΥΠΟ) ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Συντήρηση και αναβάθμιση υπάρχοντος δικτύου 15.000,00 2 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Ταχ. /νση: 19 ο χλµ Λεωφόρου Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας:19009 Πληροφορίες: ρ Κ. Πατλιτζιάνας Τηλέφωνο: 2106603300 Fax: 2106603303 Email: xm-eox@cres.gr Ηµεροµηνία 11/08/2015 Α.Π.: ΥΠ. 352 Προς: Κέντρο Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα 31/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αρ. Αποφ. 194/2015 Αρ. Πρωτ 194 ΘΕΜΑ: Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αιτιολογική Έκθεση Διαμόρφωσης Σχεδίου Προϋπολογισμού, Οικονομικού Έτους 2015. Αριθμός Απόφασης: 176

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 4 ης / 1 3-5 - 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 4 ης / 1 3-5 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 4 ης / 1 3-5 - 2015 ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΑΘΗΝΑ 2013 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (Ο.Π.Σ.A.Α.)* ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Μαρούσι, 26 Ιανουαρίου 2015 Α.Π.: 373 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Θέμα: Ανάρτηση τελικού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων της αριθμ. 7984/4-12-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 31.07.2009 Αριθμ. Πρωτ : 8425 Πληρ.: Τηλ.: Fax: e-mail: Νικόλαος Γιαννάκης 2313 321 741 2313

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4 ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ 24/3/2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: 25049 Π Ρ Ο Σ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 29/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 30106 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 29/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 30106 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 29/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 30106 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Οικονομική ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Κομνηνών 58 T.K. : 55132 Πληροφορίες : Μ. Αναστασιάδου Τηλέφωνο : 2313-314007

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Θεσσαλονίκη, 24 / 3 / 2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1548 & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού E.Παπαγιάννη Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 641 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /15-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1175/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /15-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1175/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /15-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1175/2013 ΘΕΜΑ: 2 ο Εισήγηση Έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων για το ιαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΝΓ-ΥΧΛ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΩΝΓ-ΥΧΛ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 πληροφορίες: Λ. Μπιλιµπάση Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ι. ΓΕΝΙΚΑ Ο Οδηγός ιαδικασιών Ωρίμανσης Έργων Σχολικών Κτιρίων περιλαμβάνει την καταγραφή όλων των προπαρασκευαστικών ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Ταχ. /νση: 19 ο χλµ Λεωφόρου Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας:19009 Πληροφορίες: ρ Κ. Πατλιτζιάνας Τηλέφωνο: 2106603300 Fax: 2106603303 Email: xm-eox@cres.gr Ηµεροµηνία 11/08/2015 Α.Π.: ΥΠ. 353 Προς: ήµο Άνδρου,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ9-ΙΩΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ9-ΙΩΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Ταχ. /νση: 19ο χλµ Λεωφόρου Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας:19009 Πληροφορίες: ρ Κ. Πατλιτζιάνας Τηλέφωνο: 2106603300 Fax: 2106603303 Email: xm-eox@cres.gr Ηµεροµηνία 11/08/2015 Α.Π.: ΥΠ. 348 Προς: ήµο Καρπενησίου

Διαβάστε περισσότερα

υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)»

υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)» Aριθμ. Μελέτης: 02/2013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Επιστημονική υποστήριξη για την» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1»

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Στόχοι Υλοποίηση των έργων της Π185 Στέλεχος Μονάδας Β ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η. Αλεξανδρής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΞΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ" με κωδικό MIS 373638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ με κωδικό MIS 373638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Ταχ. /νση: 19 ο χλµ Λεωφόρου Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας:19009 Πληροφορίες: ρ Κ. Πατλιτζιάνας Τηλέφωνο: 2106603300 Fax: 2106603303 Email: xm-eox@cres.gr Ηµεροµηνία 11/08/2015 Α.Π.: ΥΠ. 349 Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα