Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ έτους 2014 ιεύθυνσης Αστικού Σχεδιασµού & Αρχιτεκτονικών Μελετών 1

2 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Η ιεύθυνση Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Μελετών που συστάθηκε µε τον νέο ΟΕΥ (2013) του ήµου Θεσσαλονίκης περιλαµβάνει τα παρακάτω Τµήµατα: α) Τµήµα Αστικού Σχεδιασµού β) Τµήµα Μελετών ηµοτικών Κτιρίων και Κοινόχρηστων χώρων, γ) Τµήµα Ενεργειακού και Βιοκλιµατικού Σχεδιασµού, δ) Τµήµα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού Τεχνικών Υπηρεσιών, ε) Τµήµα ιοικητικής Υποστήριξης. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ έτους 2014 α)τµήµα Αστικού Σχεδιασµού 1. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ: Συνεργασία µε τους µελετητές και παροχή κατευθύνσεων για το Β1 στάδιο της µελέτης. Παραδόθηκε το Β1 Στάδιο της µελέτης. Έγκριση παράτασης µελέτης. Αλληλογραφία µε. Πυλαίας για διοικητικά όρια. Υλικό παρουσίασης Β1 Σταδίου στη διοίκηση. Οριοθέτηση περιοχών γεωλογικής µελέτης. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα, προσυµβατική διαδικασία και υπογραφή της 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης. Συγκριτική θεώρηση νέου πλαισίων χρήσεων γης. Έλεγχος Β1 Σταδίου και σύνταξη παρατηρήσεων. Τιµολογήθηκε ο 5ος και 6ος λογαριασµός του Αναδόχου. Υλικό για συζητήσεις και απόψεις ηµοτικής Αρχής επί του Β1 Σταδίου. ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ: Υποβολή και παραλαβή υψοµετρικής µελέτης (Β Κεφάλαιο Πράξης Εφαρµογής), υποβολή µελέτης Πράξης Εφαρµογής και Μεµονωµένης Πράξης Εφαρµογής, παρατηρήσεις επίβλεψης, προετοιµασία α ανάρτησης. Συνεργασία µε ΠΚΜ για έγκριση τροποποιήσεων ρ. σχ. στο τµήµα που δεν περιλαµβάνεται στην Π.Ε. για την προσαρµογή στις οριογραµµές των ρεµάτων. ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΧΙΟ ΡΟΜΙΚΩΝ: Επίβλεψη, συνεργασία και παρακολούθηση εργασιών αναδόχου, αλληλογραφία και συσκέψεις µε ανάδοχο, επεξεργασία της υποβληθείσας πολεοδοµικής πρότασης και προετοιµασία εισήγησης προς το Σ για την έγκριση του Β1 σταδίου της Πολεοδοµικής Μελέτης. 2

3 2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΟΑΠ: Μελέτη νοµικού πλαισίου και σχετικών προδιαγραφών. Έρευνα αντίστοιχης µελέτης ήµου Αθηναίων. ιατύπωση πρότασης και σύνταξη σχεδίου επιστολής προς τον υπουργό ΠΕΚΑ. Ενηµερωτικό σηµείωµα προς τη διοίκηση. ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Ενηµέρωση για τις τροποποιήσεις στο Σχέδιο Νόµου. Σύνταξη γνωµοδότησης / παρατηρήσεων ήµου Θεσσαλονίκης. Σχέδιο Επιστολής ηµάρχου προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ. ιαβίβαση παρατηρήσεων στο ΤΕΕ/ΤΚΜ, στην ΠΚΜ και στο ΥΠΕΚΑ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ: ιερεύνηση πολεοδοµικού καθεστώτος, αλληλογραφία µε ΓΑΙΑΟΣΕ, ενηµέρωση δηµοτικής αρχής. ΝΕΟ ΕΣΠΑ (ΣΕΣ): Συσκέψεις, προτάσεις, παρουσίαση υλικού 3. ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης και δόθηκε εντολή έναρξης στους αναδόχους. Χωροθέτηση Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ) και χωροθέτηση Κοιµητηρίων Αναστάσεως (µε προκήρυξη διαγωνισµού): αλληλογραφία µε φορείς, εισηγήσεις προς Σ και Ο.Ε., προετοιµασία/σύνταξη προκήρυξης και τεχνικού φακέλου διαγωνισµού ανάθεσης υποστηρικτικών µελετών για τη χωροθέτηση Κοιµητηρίων και Κ.Α.Ν. µε τον Ν.3316/2005. Εκπονήθηκε η προκήρυξη και τα τεύχη για την ανάθεση των υποστηρικτικών µελετών, µετά όµως από την αλλαγή του ισχύοντος νοµικού πλαισίου, διακόπηκε η διαδικασία δηµοπράτησης για να ανασυνταχθούν τα τεύχη και ο προϋπολογισµός. Κατόπιν εντολής της διοίκησης, εκπονήθηκαν και οι προδιαγραφές για αγορά οικοπέδου κατάλληλου για ΚΑΝ. 4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: Έγκριση δαπάνης, εισήγηση ανάθεσης µελέτης στο 1ο βραβείο. Σύνταξη και έγκριση Σχεδίου Σύµβασης. Ολοκλήρωση προσυµβατικών ελέγχων και διαδικασιών, υπογραφή Σύµβασης µελέτης. Αποστολή τεκµηρίωσης προς τη δηµοτική αρχή ως προς την απόφαση της Υπηρεσίας να µην συµπεριλάβει υπόγειο σταθµό αυτοκινήτων στον αρχιτεκτονικό διαγωνισµό. Αρχιτεκτονικός ιαγωνισµός Προσχεδίων για την «Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας». ιεκπεραίωση διαδικασίας για την καταβολή χρηµατικών βραβείων και εξαγορών (Εισηγήσεις Ο.Ε, Α.Α.Υ, Π.Α.Υ κ.λ.π.) 3

4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Έγκριση προµελέτης, οριστικής µελέτης και µελέτης εφαρµογής. Αίτηµα για συµπληρωµατική σύµβαση κυκλοφοριακής µελέτης, σύνταξη 1ου Συγκριτικού Πίνακα, προσυµβατική διαδικασία για σύναψη συµπλ.σύµβασης (απορρίφθηκε από Τεχνικό Συµβούλιο). Εξασφαλίστηκε η συνέχιση της χρηµατοδότηση της µελέτης από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για το Τιµολογήθηκαν 2 λογαριασµοί του αναδόχου (3ος και 4ος τελικός) ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ: Υπενθυµιστικά έγγραφα προς ΥΠΕΚΑ και Υπουργό ΠΕΚΑ, για την εκχώρηση και τη χρηµατοδότηση της µελέτης. 5. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΤΕΠΩ: δόµησης προς το ηµοτικό Συµβούλιο. Εισήγηση καθορισµού όρων 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΡΕΝΩΝ: Εισήγηση για καθορισµό όρων δόµησης και θέσης νέων κτιρίων προς το ηµοτικό Συµβούλιο. 6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ «ΕΥΚΛΕΙ Η»: Εισήγηση επί ενστάσεων για τροποποίηση ισχύουσας ρυµοτοµίας περιοχής Σταθµού Ευκλείδη ΜΕΤΡΟ Ο.Τ. µεταξύ των οδών Κατσιµίδη Πλατείας Μιλήτου Ασκληπιού Οµήρου Παπαναστασίου για το χαρακτηρισµό χώρου εγκαταστάσεων ΜΕΤΡΟ ΙΚΑ ανιόλου: Επιστολή Αντιδηµάρχου προς Σ ΙΚΑ ΕΤΑΜ Καθορισµός όρων δόµησης και χαρακτηρισµοί σχολικών χώρων για τη διόρθωση ελαττωµάτων ρυµοτοµίας και τη δυνατότητα έκδοσης οικοδοµικών αδειών ή την ένταξη σε ΕΣΠΑ: Σχολικοί χώροι α) Αργ. Ζάχου- Αιακού 9 (106ο.Σ), β) Αρριανού- Φιλίππου (63ο Ν.- 34ο.Σ), γ) Αγίας Σοφίας- Συντ. Αβδελλά (50ο Ν.- 36ο.Σ), δ) Στουρνάρα- Καπ. Άγρα (49ο,47ο,57ο Ν.), ε) Τροχιοδροµικά (32ο Λύκειο), στ) Κηφισιά (Ειδικά Σχολεία), ζ) Βιτ. Ποζέλλι (1ο.Σ), η) Τροχιοδροµικά (76ο+99ο Ν.). Καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης στον χώρο εγκαταστάσεων του Υποσταθµού ΟΞΑΣ της ΕΗ. Γνωµοδότηση επί της ένστασης που υποβλήθηκε κατά της υπ αριθµ. 773/ απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, για την τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου στα Ο.Τ. 109 και 110 της Άνω Τούµπας που περικλείονται από τις οδούς Μεγακλέους, Πρωτογένους, Γρ. Λαµπράκη και ιαγόρα για τον χαρακτηρισµό χώρου ηµοτικού Ιατρείου, ηµοτικού Κέντρου Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων και ηµοτικού Βρεφικού Παιδικού Σταθµού, για τις ανάγκες της 4ης ηµοτικής Κοινότητας του ήµου Θεσσαλονίκης. 4

5 Γνωµοδότηση επί των ενστάσεων κατά της υπ αριθ. 521/ απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Θεσσαλονίκης για την τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου στο Ο.Τ. Γ. 342 σε εφαρµογή της υπ αριθµ. 2188/2007 απόφασης του ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Γνωµοδότηση επί της ένστασης που υποβλήθηκε κατά της υπ αριθ. 779/ απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Θεσσαλονίκης, για την τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου στο Ο.Τ. Γ. 342 σε εφαρµογή των υπ αριθµ. 2188/2007 και 1422/2010 αποφάσεων του ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Γνωµοδότηση επί της ένστασης κατά της υπ αριθ. 6/7ης συν./ απόφασης του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., που αφορά την τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου στο Ο.Τ. 146 στην περιοχή της Νέας Ελβετίας, για τον αποχαρακτηρισµό τµήµατος χώρου πρασίνου σε οικοδοµήσιµο και τη δηµιουργία περιµετρικού πεζοδρόµου σε εφαρµογή της υπ αριθ. 724/2011 απόφασης του ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 7. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ (ΥΠΕΚΑ, ΥΜΑΘ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΑΘ, ΠΚΜ) 1. ιαβίβαση της υπ αριθµ. 2092/2013 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά τη γνωµοδότηση επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της υπ αριθµ. 1η/9η συν./ απόφασης ΣΥΠΟΘΑ για τη διαδικασία τροποποίησης του ρυµοτοµικού σχεδίου για τον αποχαρακτηρισµό χώρων πρασίνου και παιδικής χαράς, και τον χαρακτηρισµό τους σε οικοδοµικά τετράγωνα, στα Ο.Τ. Γ.215 και Ο.Τ. Γ.216 µεταξύ των οδών Αναξιµάνδρου, Τούσα, Σπευσίππου και Γυµνασιάρχου Κωνσταντίνου Μικρού στον ήµο Θεσσαλονίκης, σε εφαρµογή δικαστικών αποφάσεων. 2. Τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου στα Ο.Τ. 109 και 110 της Άνω Τούµπας που περικλείονται από τις οδούς Μεγακλέους, Πρωτογένους, Γρ. Λαµπράκη και ιαγόρα για τον χαρακτηρισµό χώρου ηµοτικού Ιατρείου, ηµοτικού Κέντρου Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων και ηµοτικού Βρεφικού Παιδικού Σταθµού, για τις ανάγκες της 4ης ηµοτικής Κοινότητας του ήµου Θεσσαλονίκης. 3. Τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου, στα Ο.Τ. 105 και 106 της 5ης ηµοτικής Κοινότητας του ήµου Θεσσαλονίκης για τη διάνοιξη της οδού Υψηλάντου από Παπαδάκη έως Βούλγαρη (Β.Ο..), τη διάνοιξη της οδού Κοραή από Παπαδάκη έως Σωτηριάδη. και τον καθορισµό όρων δόµησης σε χώρο Παιδικού Σταθµού. 4. Τροποποίηση ισχύουσας ρυµοτοµίας περιοχής Σταθµού Ευκλείδη ΜΕΤΡΟ Ο.Τ. µεταξύ των οδών Κατσιµιδή, πλατείας Μιλήτου, Ασκληπιού, Οµήρου και Παπαναστασίου για το χαρακτηρισµό χώρου εγκαταστάσεων ΜΕΤΡΟ. 5. Καθορισµός όρων δόµησης στο χαρακτηρισµένο χώρο σχολείου στο Ο.Τ. µεταξύ των οδών Γ. Παπανδρέου Γ. ηµητρακοπούλου Βασ. Όλγας Νέστορος Τύπα (χώρος διατηρητέου συγκροτήµατος ΝΤΕΠΩ). 5

6 6. Eπανεπιβολή χαρακτηρισµού χώρου Σχολείου, στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Σαπφούς, Καβακίων, υτικής Εισόδου και Σταύρου Βουτυρά, του ήµου Θεσσαλονίκης. 7. Eπανεπιβολή χαρακτηρισµού χώρου νηπιαγωγείου, στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Φιλ. Εταιρείας Μαργαρίτη Εθν. Αµύνης και Μανουσογιαννάκη, στον ήµο Θεσσαλονίκης. 8. ιαβίβαση της υπ αριθµ. 1886/ Απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, για την τροποποίηση της ρυµοτοµίας και τον καθορισµό όρων δόµησης στο Ο.Τ. µεταξύ των οδών Αµφοτερού Βεργίνας (πρώην Μεγάλου Αλεξάνδρου) και Ανωνύµων οδών του ήµου Θεσσαλονίκης. 9. Επανεπιβολή της ρυµοτοµίας για χώρο Νηπιαγωγείου στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Παπάφη, Μ. Μπότσαρη, Λυκαονίας και Νίκαιας. 10. ιαβίβαση φακέλου για την τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου στο Ο.Τ. Γ. 369 µεταξύ των οδών Κισσού, Απολλοδώρου, Καρυάτιδος και ανωνύµου του ήµου Θεσσαλονίκης για τον µερικό αποχαρακτηρισµό χώρου Νηπιαγωγείου σε οικοδοµήσιµο, σε συµµόρφωση προς τις υπ αριθµ. 1145/2011 και 372/2009 αποφάσεις του ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 11. ιαβίβαση της υπ αριθµ. 980/ Α..Σ. για τον επαναχαρακτηρισµό χώρου Σχολείου και τον καθορισµό χώρου Ναού στο Ο.Τ. 100 που περικλείεται από τις οδούς Βικοπούλου, Κίµωνος Βόγα, Λουκιανού και ανωνύµου. 8. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σύνταξη προκήρυξης και τεχνικού φακέλου βάσει του Π 28/1980 για την ανάθεση σε εξωτερικό Τεχνικό Σύµβουλο του έργου «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και συνεργασία µε συναρµόδιες Υπηρεσίες. ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ: Σύνταξη σχεδίου παραχωρητηρίου προς ΕΤΑ ΑΕ για τη δυνατότητα αξιοποίησης των αναψυκτηρίων και τη συνολική διαχείριση του χώρου από το ήµο Θεσσαλονίκης. Λουτρά Θέρµης: Επικοινωνία/αλληλογραφία µε ΕΟΤ για παρακολούθηση διαδικασίας αναγνώρισης. Ενηµέρωση και σύνταξη επιστολής ηµάρχου προς τον ΕΟΤ για την ολοκλήρωση της αναγνωριστικής διαδικασίας. Άλλα θέµατα: Αξιοποίηση από το ήµο/ επανάχρηση κτιρίων Ο.Σ.Κ. (Αγ. Μηνά). Αξιοποίηση Βίλλας Αµποτ. Σύσταση Λιµενικού Γραφείου Θεσσαλονίκης 6

7 Θερµοκοιτίδες: ηµιουργία δικτύου µονάδων/θερµοκοιτίδων καινοτοµίας (συλλογή υλικού και σύνταξη πίνακα µε προτεινόµενες ιδιοκτησίες του ήµου µας) 9. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ Ενοποίηση ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, σε συνεργασία µε τη /νση όµησης. Σύνταξη πινάκων και χαρτών µε όλες τις εκκρεµείς υποθέσεις, και καταγραφή σταδίου ωρίµανσης. Αλληλογραφία/ επικοινωνία µε συναρµόδιες Υπηρεσίες Θ και σύνταξη σχετικών πινάκων για χρηµατοδότηση και απορροφήσεις χρηµατοδοτήσεων Πράσινου Ταµείου για διάφορων µελέτες ή απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών: ανάθεση ΘΧ4- - εικτών Μνήµης και διαγωνισµός Πλ. Ιπποδροµίου λόγω καταργούµενης δικαιούχου ΕΑΧΑ, αποζηµίωση υπό άρση ιδιοκτησιών Ματζίρη-Τσιπίτση. ΝΑ ΠΥΛΗ: Έλεγχος ιδιοκτησιακού καθεστώτος, δηµοσίων ακινήτων, ακινήτων µε αγνώστους ιδιοκτήτες. Αποτροπή αιτήµατος άρσης ΜΑΤΖΙΡΗ. Αλληλογραφία για αίτηµα άρσης ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ. Αλληλογραφία σχετικά µε διαδικασίες αποχαρακτηρισµών: Αποχαρακτηρισµός τµήµατος χώρου κοινοχρήστου πρασίνου των Τειχών στην Πλατεία Μουσχουντή 12 (Προσφυγή Σπυρίδωνος Τσαντερµά). ιάνοιξη οδού Aναγεννήσεως & Παλαιού Σιδ. Σταθµού. Άρση δέσµευσης ακινήτου επί της οδού Καστοριάς (40 Εκκλησιές, χώρος ΕΗ) ιάνοιξη οδ. Αισώπου Σανταρόζα, στη φερόµενη ιδιοκτησία Κοσκινά κ.λ.π.( Η αρ.6/2014 απόφαση του Τριµελούς Συµβουλίου Συµµόρφωσης του ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης). ιάνοιξη οδού Μαραθώνος στη συµβολή των οδών Γρ. Λαµπράκη,Ευαγόρα, Βαλτετσίου. Η αρ. 1177/2010 απόφαση του ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την διάνοιξη της οδού Μαραθώνος στη συµβολή των οδών Γρ. Λαµπράκη, Ευαγόρα, Βαλτετσίου ( προσφυγή Νικολάου Σκεντερίδη, Αντωνίας Σκεντερίδου, Μαρίας Αρβανιτίδη). Προσφυγή των Σκουλοπούλου ερβίση Μαρίας κ.λ.π. (οδός Μαραθώνος). ιάνοιξη οδού Καζαντζάκη (φερόµενη ιδιοκτησία Χατζηδηµητρίου). ιάνοιξη οδού Κ. Οικονόµου µεταξύ των οδών Μοναστηρίου και Γιαννιτσών στη Β ηµοτική Κοινότητα. Άρση απαλλοτρίωσης σε συµµόρφωση προς την αρ. 2115/2001 απόφαση του ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (αγωγή Βασιλειου ιάνοιξη οδού Μ. Αλεξάνδρου στο ύψος της Σχολής Τυφλών). Αίτηµα αποχαρακτηρισµού χώρων κοινοχρήστου πρασίνου στην προέκταση της οδού Μ. Ψελλού (περιοχή Κηφισιάς Ν. Ελβετίας). ιάνοιξη οδού ορυλαίου. ιάνοιξη οδού Σόλωνος Προσφυγή Αναστασίου Λιγνού (ερηµοδικεία) 7

8 ιάνοιξη της οδού Τσορλίνη - Αίτηµα άρσης της ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης βάρους στην φερόµενη ιδιοκτησία Σωτηρίου Τσοµκόπουλου. Μερική άρση απαλλοτρίωσης σε συµµόρφωση προς την αρ. 3285/2013 απόφαση του ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, στην φερόµενη ιδιοκτησία Αδέµη, Καραµητρούδη κ.λ.π. για την διάνοιξη τµήµατος οδού στην διασταύρωση των οδών ορυλαίου και Φιλήντα Μένου 27Α (Κ. Τούµπα). Προσφυγή των Βασιλικής Καραµόσχου, Παναγιώτη Καραµόσχου κ.λ.π. ενώπιον του Τριµελούς ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.(Τέρµα Βούλγαρη ιάνοιξη Στρωµνίτσης και Εµµ. Παππά). ιαβίβαση σχετικών εγγράφων και έκθεσης αντίκρουσης για την από αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας των Σωτηρίας Ανανιάδου κ.λ.π. για τον αποχαρακτηρισµό χώρου Νηπιαγωγείου µεταξύ των οδών Παπάφη-Μπότσαρη-Λυκαονίας-Νικαίας στον ήµο Θεσσαλονίκης. ιαβίβαση σχετικών εγγράφων και έκθεσης αντίκρουσης για την από προσφυγής µε αίτηµα ακύρωσης των αποφάσεων α) 1746/ του.σ. ήµου Θεσσαλονίκης και β) 26773/ του Γεν. Γραµµατέα Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας των Κούσουλα Χρίστου κ.λ.π. για τον αποχαρακτηρισµό χώρου Νηπιαγωγείου µεταξύ των οδών Παπάφη-Μπότσαρη-Λυκαονίας-Νικαίας στον ήµο Θεσσαλονίκης. Αίτηµα αποχαρακτηρισµού τµήµατος χώρου νηπιαγωγείου στο Ο.Τ. Γ346 µεταξύ των οδών Κηφισιάς, Μπακόλα Νικολάου, Ηρώων Μεσοβουνίου, πεζοδρόµου Μεν. Γκράτσιου στην Κηφισιά. ιαβίβαση στοιχείων για αντίκρουση της από προσφυγής ενώπιον του Τριµελούς ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης του κ. Άγι Σάββα Γαρταγάνη για τον αποχαρακτηρισµό τµήµατος κοινοχρήστου χώρου πεζοδρόµου µεταξύ των πεζοδρόµων Κάστορος 19 και Ηγουµένου, στην Α. Πόλη, µετά την αρ. 507/2014 απόφαση του Η' Τµήµατος του Τριµελούς ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Αίτηµα άρσης απαλλοτρίωσης σε χώρο πλατείας επί της οδού Βασ. Όλγας και Καλλιδοπούλου. Χώρος κοινοχρήστου πρασίνου (φερόµενη ιδιοκτησία Πολυξένης Τόγια σε στην οδό Αρσινόης στην Α. Πόλη). 10. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ: ήµου Θεσσαλονίκης Παρατηρήσεις Ερωτήµατα προς ΥΠΕΚΑ που αφορούν νέους νόµους (Ν.4178, Ν.4269). ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟ ΚΑΙ ΥΠΕΚΑ: Απάντηση προς Συνήγορο του Πολίτη, επιστολή προς Υπουργό ΠΕΚΑ για επίλυση ζητήµατος αρµοδιοτήτων Υπουργείων ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΜΕ Ι: Υποβλήθηκαν 4 σχέδια τροπολογιών και νοµοτεχνικών βελτιώσεων µε τις αιτιολογικές εκθέσεις για ενσωµάτωση σε σχέδιο νόµου του ΥΠΟΜΕ Ι, ώστε να λυθούν θέµατα έγκρισης κυκλοφοριακών και πολεοδοµικών µελετών και εκκρεµή ζητήµατα των προγραµµατικών συµβάσεων µε ΟΣΚ. 8

9 Καταγραφή και κωδικοποίηση πρόσφατης νοµοθεσίας 11. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Υπηρεσιακό σηµείωµα για το ΛΙΜΑΝΙ. Υπηρεσιακό σηµείωµα για τα ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ. Ενηµερωτικά Τεύχη για: ΕΘ, Τράπεζα Γης, Όρια δηµοτικών διαµερισµάτων, Ακίνητα ΟΣΕ, Στρατόπεδα. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ppt: ΓΠΣ Β1 στάδιο, ΣΟΑΠ, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ, Θαλάσσιο µέτωπο, Οδηγία SEVESO Σύνταξη ψηφιακών διαγραµµάτων µε τα όρια των εγκεκριµένων πεζοδρόµων (ΦΕΚ και Α..Σ.) εντός των ιοικητικών ορίων του ήµου Θεσσαλονίκης για την 1η, 2η,4η και 5η ηµοτική Κοινότητα. 12. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΕΜΑΤΩΝ Συνεργασία µε ΕΥ Ε για τις εκπονούµενες µελέτες περιβαλλοντικών όρων και υδραυλικών έργων (ΡΕΜΑ ΟΡΤΑΝΣΙΑΣ, ΡΕΜΑ ΟΞΗΣ) Αντιµετώπιση θεµάτων άρσεων σε επαφή µε ρέµατα: ΡΕΜΑ ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΙΩΤΩΝ, ΑΝΑΞΙΜΑΝ ΡΟΥ ΤΟΥΣΑ, ΒΙΖΥΗΝΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΛΕΒΑΝΤΗ 13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ Με το πρόγραµµα Σχολικής Στέγης των Προγραµµατικών Συµβάσεων µε τον ΟΣΚ, αποκτήθηκαν πέντε σχολικά οικόπεδα: Αετοράχης, Στουρνάρα, Λαχανά, Τροχιοδροµικά (νηπιαγωγεία), Τροχιοδροµικά (λύκειο). Ήδη υπό κατασκευή βρίσκονται δύο νηπιαγωγεία (Αετοράχης, Υµηττού). Ενηµερώθηκε το Τµήµα Μελετών για τα στοιχεία των οικοπέδων που περιήλθαν στην κυριότητα του ήµου µας, ώστε να ενταχθούν στο Τεχνικό Πρόγραµµα προς αξιοποίηση. Σύνταξη και Υποβολή Κτιριολογικού Προγράµµατος στο ΥΠΕΠΘ: Λαχανά- Ιωαννίνων (21ο+73ο Ν.), Τροχιοδροµικά (32ο Λύκειο) Αίτηµα για Απαλλακτικό ΜΠΕ: Λαχανά- Ιωαννίνων (21ο+73ο Ν.), Τροχιοδροµικά (32ο Λύκειο) Πρόταση προς την /νση Βιώσιµης Κινητικότητας και ικτύων για την κατασκευή σχολικών δακτυλίων εντός των διοικητικών ορίων του ήµου Θεσσαλονίκης, διατύπωση κριτηρίων και υπόδειξη σχολείων κατά προτεραιότητα. Αλληλογραφία µε την /νση Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης για την επίλυση των στεγαστικών αναγκών σε σχολική στέγη και για τις επικείµενες συγχωνεύσεως- καταργήσεις σχολικών µονάδων 9

10 Επικαιροποίηση µελέτης «Πολεοδοµική ανάλυση σχολικών χώρων και κτιρίων ήµου Θεσσαλονίκης», µετά τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών µονάδων Αλληλογραφία µε ΟΣΚ για την λήξη του 18 µηνου παρακατάθεσης αποζηµίωσης ιδιοκτητών Έκδοση νέων Πρακτικών Καταλληλότητας λόγω συγχωνεύσεων ή καταργήσεων, για 2 χαρακτηρισµένους χώρους σχολείων για τους οποίους υπάρχει Π.Σ. Ολυµπιάδος, Βλατάδων Παρακολούθηση της διαδικασίας και διεκπεραίωση εγγράφων για τις 20 Προγραµµατικές Συµβάσεις που έχει συνάψει ο.θ µε τον Ο.Σ.Κ Α.Ε: Αλληλογραφία για τις 4 καταγγελίες Π.Σ από Κτ.Υπ. Αλληλογραφία για τις 2 Π.Σ για τις οποίες έγινε παρακατάθεση εντός Αλληλογραφία µε Σ.τ.Ε. Παρακολούθηση ωρίµανσης φακέλων χαρακτηρισµένων χώρων σχολείων για υποβολή πρότασης σε µελλοντικό πρόγραµµα χρηµατοδότησης. 14. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΙΑΘΕΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ιάθεση χρήσης κοινοχρήστου χώρου στον πεζόδροµο Καλαποθάκη από την οδό Ελ. Βενιζέλου έως την οδό Κοµνηνών. Καθορισµός θέσεων υπαιθρίου εµπορίου για την έκδοση κανονιστικής απόφασης. 15. ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ Καθορισµός χώρων διεξαγωγής δώδεκα (-12-) θρησκευτικών εµποροπανηγύρεων. Επαναπροσδιορισµός της λαϊκής αγοράς της οδού Καυταντζόγλου. Κατάργηση και µεταφορά της Λαϊκής Αγοράς Γ. Αγγέλου. Κατάργηση και µεταφορά της Λαϊκής Αγοράς Κανάρη στην περιοχή της Αλεξ. Σταύρου. Κατάργηση και µεταφορά της Λαϊκής Αγοράς Κλεάνθους (Α. Τούµπας) στην οδό ιογένους. Σύνταξη ψηφιακών διαγραµµάτων µε τα όρια των Λαϊκών Αγορών εντός των ιοικητικών ορίων του ήµου Θεσσαλονίκης. Σύνταξη ψηφιακών διαγραµµάτων για την προτεινόµενη λειτουργία των 12 θρησκευτικών εµποροπανηγύρεων 16. ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ Εκπόνηση µελέτης επαναχωροθέτησης όλων των περιπτέρων και αξιολόγησης των θέσεων από άποψη καταλληλότητας. Υπόδειξη νέων κατάλληλων θέσεων, για την έκδοση κανονιστικής απόφασης, σε συνεργασία µε τη ιεύθυνση Εξυπηρέτησης του Επιχειρηµατία. Εισήγηση για τη µετατόπιση τεσσάρων περιπτέρων από το χώρο ανάπλασης της Αγίας Σοφίας. 10

11 17. ΑΛΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Έγκριση αιτήµατος κατασκευής πεζοδρόµου τµήµατος της οδού Μοσκώφ µεταξύ της οδού αναϊδών και πλατείας ηµοκρατίας σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Ν. 4067/2012 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΟ: Σταθµοί Παπαδάκη, Ν. Ελβετίας, Νοµαρχίας 18. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ Βεβαιώσεις Ονοµατοθεσίας, Παροχή πληροφοριών, Βεβαιώσεις ιοικητικών ορίων ήµου Θεσσαλονίκης, Βεβαιώσεις προ του 55. Βεβαιώσεις διατηρητέων κτιρίων. ΑΡΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Τελική ταξινόµηση και Παραλαβή Αρχείου Πυρικαύστου Ζώνης. Τήρηση του αρχείου διαταγµάτων ρυµοτοµίας, προτάσεων τροποποίησης ρυµοτοµικού σχεδίου, διατηρητέων ήµου Θεσσαλονίκης, Χρήσεων Γης. Τήρηση του αρχείου των παλαιών χαρτών του ήµου Θεσσαλονίκης (απογραφής του 40, , ) β) Τµήµα Μελετών ηµοτικών Κτιρίων και Κοινόχρηστων χώρων ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη ανάπλασης οδών Α ηµοτικής Κοινότητας Πρόκειται για έργο που περιλαµβάνει την ανάπλαση 6 οδών στην Α ηµοτική Κοινότητα. Συντάχθηκε η αρχιτεκτονική µελέτη και διαβιβάστηκε για εκτέλεση στην ιεύθυνση Βιώσιµης Κινητικότητας Μελέτη ανάπλασης οδών Γ ηµοτικής Κοινότητας. Πρόκειται για έργο που περιλαµβάνει την ανάπλαση 7 οδών στη Γ ηµοτική Κοινότητα. Συντάχθηκε η αρχιτεκτονική µελέτη και διαβιβάστηκε για εκτέλεση στην ιεύθυνση Βιώσιµης Κινητικότητας Μελέτη ανάπλασης οδού Αποστόλου Παύλου από οδό Αγ. ηµητρίου έως οδό Κασσάνδρου Ανασυντάχθηκε η υφιστάµενη µελέτη και ολοκληρώθηκαν τα τεύχη δηµοπράτησης και ο προϋπολογισµός του έργου Μελέτη ανάπλασης οδού Κάστρων Συντάχθηκαν όλες οι µελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, Η-Μ, φύτευσης) και ολοκληρώθηκαν τα τεύχη δηµοπράτησης και ο προϋπολογισµός του έργου 11

12 Μελέτη σχολικού δακτυλίου στην περιοχή του Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων στο Επταπύργιο. Ολοκληρώθηκε η αρχιτεκτονική µελέτη που εκτίνεται και στην ευρύτερη περιοχή του ναού και διαβιβάστηκε για εκτέλεση στην ιεύθυνση Βιώσιµης Κινητικότητας Τροποποίηση µελέτης επέκτασης 106ου ηµοτικού Σχολείου (νέα µελέτη) Τροποποιήθηκε εξαρχής η υπάρχουσα µελέτη προσθήκης του σχολείου και ανασχεδιάστηκε όλο το υφιστάµενο κτίριο σύµφωνα µε το νέο κτιριολογικό. Ολοκληρώθηκαν οι απαιτούµενες µελέτες, και προωθήθηκαν στον ΟΣΚ για την υλοποίηση του έργου Μελέτη διαµόρφωσης οδών στην περιοχή των Τροχιοδροµικών Εκπονήθηκε η αρχιτεκτονική µελέτη για την διαµόρφωση πλέγµατος οδών και πεζοδρόµων στην περιοχή τροχιοδροµικών. Μελέτες για πράσινα δώµατα Επικαιροποιήθηκαν τα Τεύχη ηµοπράτησης των 5 από τις 8 προτάσεις που είχαν υποβληθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ και είχαν αξιολογηθεί θετικά. Τελικώς από την αρµόδια διαχειριστική αρχή αποφασίστηκε η προώθηση του έργου πράσινο δώµα στο 53ο ηµοτικό Σχολείο το οποίο δεν περιλαµβάνονταν στις 5 θετικά αξιολογηµένες προτάσεις. Ως εκ τούτου, επικαιροποιήθηκε η υπάρχουσα µελέτη, συντάχθηκαν εξ αρχής τα τεύχη δηµοπράτησης και λήφθηκαν όλες οι απαιτούµενες αδειοδοτήσεις για την συγκεκριµένη πρόταση. Υποβλήθηκε πλήρης φάκελος και αναµένεται η έγκριση χρηµατοδότησης του έργου. Μελέτη ανάπλασης οδού Κορίνθου Συντάχθηκε η αρχιτεκτονική µελέτη Μελέτη ανάπλασης πεζόδροµου Αρτάκης Βοσπόρου Συντάχθηκε η αρχιτεκτονική µελέτη και διαβιβάστηκε για εκτέλεση στην ιεύθυνση Βιώσιµης Κινητικότητας Μελέτη ανάπλασης οδού ιστόµου Συντάχθηκε η αρχιτεκτονική µελέτη και διαβιβάστηκε για εκτέλεση στην ιεύθυνση Βιώσιµης Κινητικότητας Στατική µελέτη ανάρτησης γλυπτού ΘΟ ΩΡΟΥ Προµελέτη ανάπλασης πλατείας Μαβίλη στη Β ηµ. Κοινότητα Εκπονήθηκε η προµελέτη ανάπλασης της πλατείας Μαβίλη και των περιµετρικών σ αυτήν οδών Μελέτη πυρασφάλειας για τον ηµοτικό παιδικό Σταθµό στην οδό Αγίας Σοφίας Μελέτη πυρασφάλειας για τον ηµοτικό παιδικό Σταθµό στην οδό Ολυµπίας 10 Μελέτη πυρασφάλειας για το ηµοτικό κτίριο πολιτιστικών χρήσεων στην οδό Πέτρου Συνδίκα Μελέτη φυσικού Αερίου στον ηµοτικό παιδικό Σταθµό στην οδό Ζάχου Μελέτη παρεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας στα πλαίσια του προγράµµατος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ» Συντάχθηκαν οι απαιτούµενες µελέτες εφαρµογής (αρχιτεκτονική, στατική, µελέτη Η/Μ ) και ολοκληρώνονται τα Τεύχη ηµοπράτησης. Το 12

13 έργο όµως απεντάχθηκε από το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ και θα υποβληθεί για χρηµατοδότηση στο νέο ΕΣΠΑ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών για τον εξοπλισµό του κτιρίου που στεγάζει την Α ηµοτική Κοινότητα Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών για τον εξοπλισµό του κτιρίου ηµοτικών Ιατρείων στην Τριανδρία Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών για τον εξοπλισµό των εργοταξίων της ιεύθυνσης Πρασίνου Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών για την προµήθεια θυροτηλεφώνων στους ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς ΓΛΥΠΤΑ ιαδικασίες αποδοχής και τοποθέτησης γλυπτών σε κοινόχρηστους χώρους: Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες του χρησιδανείου 3 γλυπτών στην παραλία και εκπονήθηκαν οι στατικές µελέτες όπου απαιτούνταν (για 2 γλυπτά) οι οποίες διαβιβάστηκαν στην ιεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων για την τοποθέτηση των έργων. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποδοχής της δωρεάς και χωροθέτησης και εγκατάστασης του µνηµείου του γλυπτού του Πατριάρχη Ιωακείµ Γ στον περιβάλλοντα χώρο του Πανεπιστηµίου ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Επίβλεψη µελέτης ανάπλασης άξονα Αχειροποίητου-Αγίας Σοφίας (από Τσιµισκή έως Λεωφόρο Νίκης). Ολοκληρώθηκε η επίβλεψη του δεύτερου σταδίου της σύµβασης για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης στο Μελετητικό Γραφείο µε διάκριση Α Βραβείου Επίβλεψη µελέτης ανάπλασης πλατείας Ελευθερίας Υπογράφηκε η σύµβαση για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης στο Μελετητικό Γραφείο µε διάκριση Α Βραβείου και εκδόθηκε η απόφαση ορισµού επιβλεπόντων. Ολοκληρώθηκε η επίβλεψη της προµελέτης η οποία υποβλήθηκε και έλαβε την έγκριση της εφορείας Νεωτέρων µνηµείων Επίβλεψη µελέτης στατικής επάρκειας του διατηρητέου κτιρίου του 5ου ΓΕΛ στην οδό Κριεζώτου Στις 7/1/14 υπογράφηκε η σύµβαση για την ανάθεση εκπόνησης των εργασιών για τη διερεύνηση της στατικής επάρκειας του διατηρητέου κτιρίου στην οδό Κριεζώτου. Ολοκληρώθηκε η επίβλεψη της µελέτης η οποία υποβλήθηκε στην αρµόδια εφορεία Νεωτέρων µνηµείων προς αξιολόγηση και καθορισµό περαιτέρω ενεργειών Επίβλεψη µελέτης παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο κτίριο της Αρχιτεκτονικής και στο κτίριο της Βιβλιοθήκης του Θ Ολοκληρώθηκε η επίβλεψη της µελέτης εφαρµογής και η έκδοση άδειας δόµησης για τη δηµοπράτηση του έργου παρεµβάσεις 13

14 εξοικονόµησης ενέργειας στο κτίριο της Αρχιτεκτονικής και στο κτίριο της Βιβλιοθήκης του Θ στο πλαίσιο του προγράµµατος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Ανάθεση και επίβλεψη γεωτεχνικής µελέτης για την αξιολόγηση της στατικής επάρκειας του διατηρητέου κτιρίου του 5ου ΓΕΛ στην οδό Κριεζώτου Με βάση τα αποτελέσµατα της µελέτης στατικής επάρκειας του διατηρητέου κτιρίου στην οδό Κριεζώτου, έγινε ανάθεση γεωτεχνικής µελέτης για την ακριβή εκτίµηση των εδαφοτεχνικών δεδοµένων. Στις 29/10/2014 υπογράφηκε η σχετική σύµβαση και εντός του 2014 ολοκληρώθηκε η επίβλεψη της µελέτης ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ηµοπράτηση έργου παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο κτίριο της Αρχιτεκτονικής και στο κτίριο της Βιβλιοθήκης του Θ ηµοπράτηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών για την εξειδίκευση των βιοκλιµατικών στοιχείων και του µετρητικού εξοπλισµούσύνταξη έκθεσης σύνταξης στόχων» (3 ο υποέργο της Πράξης µε τίτλο «Βιοκλιµατική Αναβάθµιση της περιοχής πλατείας Χρηµατιστηρίου») Συντάχθηκαν τα Τεύχη ηµοπράτησης και ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες για την διεξαγωγή του διαγωνισµού. Ο διαγωνισµός πραγµατοποιήθηκε αρχικά στις και απέβη άγονος και στη συνέχεια επαναλήφθηκε στις ηµοπράτηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων ενηµέρωσης & προβολής» (5 ο υποέργο της Πράξης µε τίτλο «Βιοκλιµατική Αναβάθµιση της περιοχής πλατείας Χρηµατιστηρίου») Συντάχθηκαν τα Τεύχη ηµοπράτησης και ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες για την διεξαγωγή του διαγωνισµού. Ο διαγωνισµός που πραγµατοποιήθηκε αρχικά στις απέβη άγονος και στη συνέχεια επαναλήφθηκε στις µε επιτυχία Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Πιστοποίηση 35 παιδικών χαρών του ήµου Θεσσαλονίκης Ολοκληρώθηκε η παραλαβή του έργου µέτρησης ακτινοβολίας παιδικών χαρών και στη συνέχεια συντάχθηκε φάκελος για κάθε παιδική χαρά µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Οι φάκελοι έχουν αποσταλεί προς έλεγχο και τελική έκδοση πιστοποίησης, στην αρµόδια Επιτροπή Πιστοποίησης Παιδικών Χαρών η οποία έχει οριστεί από τον Γ. Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μ.Θ. Έκδοση άδειας µικρής κλίµακας για την βαφή των όψεων του Κέντρου Μουσικής του Θ Έκδοση άδειας µικρής κλίµακας για την κοπή δένδρου στο Α Γυµνάσιο Αρρένων (κτίριο παραρτήµατος) Έκδοση άδειας µικρής κλίµακας για την κοπή δένδρου στον αύλειο χώρο του 5ου ΓΕΛ στην Κριεζώτου 14

15 Έκδοση άδειας µικρής κλίµακας για την κοπή δένδρου στον αύλειο χώρο του 27ου Ενιαίου Λυκείου ΙΑΦΟΡΑ Έλεγχος των παιδικών χαρών του ήµου Θεσσαλονίκης και των παιδικών χαρών στους παιδικούς σταθµούς του Θ Πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε την ιεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων, έλεγχος και καταγραφή των προβληµάτων των παιδικών χαρών του ήµου Θεσσαλονίκης και των παιδικών χαρών που βρίσκονται στον αύλειο χώρο των παιδικών σταθµών του ήµου Θεσσαλονίκης Οργάνωση ηµερίδας µε θέµα «Η διαχείριση της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς της Θεσσαλονίκης : σε αναζήτηση στρατηγικής για την εποχή της κρίσης» Συµµετοχή (µε αποκλειστική απασχόληση 3 υπαλλήλων) στην Οµάδα ιοίκησης Έργου για την υπαγωγή ηµοτικών Κτιρίων στον Ν4178/13 Επίβλεψη έργου εσωτερικών διαρρυθµίσεων στο κτίριο του ηµαρχείου γ) Τµήµα Ενεργειακού και Βιοκλιµατικού Σχεδιασµού Το Τµήµα Ενεργειακού και Βιοκλιµατικού Σχεδιασµού της ιεύθυνσης Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Μελετών συστάθηκε µε τον νέο ΟΕΥ του ήµου Θεσσαλονίκης και µεταξύ των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος συµπεριλαµβάνονται οι ακόλουθες: o Αναλαµβάνει καινοτόµες πρωτοβουλίες, όπως η εκπόνηση µελετών και η σύνταξη πρότυπων προδιαγραφών, για την εξοικονόµηση ενέργειας στα δηµοτικά και τα σχολικά κτίρια, τους δηµόσιους χώρους του ήµου Θεσσαλονίκης o Συνεργάζεται µε φορείς ενεργειακής υποδοµής ( ΕΠΑ, ΕΗ κ.α.) για την ενεργειακή αναβάθµιση σε επίπεδο πόλης και την συναφή ενηµέρωση των δηµοτών o Μεριµνά για τη συµµετοχή του ήµου σε δίκτυα ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνογνωσίας µε άλλους ήµους για την αντιµετώπιση περιβαλλοντολογικών και ενεργειακών θεµάτων, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την αστική αναβάθµιση o Σχεδιάζει και υλοποιεί, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες, προγράµµατα ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέµατα που σχετίζονται µε το περιβάλλον, τη βιώσιµη ανάπτυξη, την υγιεινή και ασφάλεια 15

16 Στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του το Τµήµα κατά το χρονικό διάστηµα από έως ασχολήθηκε µε τα παρακάτω: 1. Κατάρτιση Σχεδίου ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του ήµου Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του Συµφώνου των ηµάρχων Υποβολή στο Γραφείο του Συµφώνου των ηµάρχων. Στόχος: ιαµόρφωση ενεργειακής πολιτικής του ήµου Θεσσαλονίκης Ενέργειες: Ολοκλήρωση του Σχεδίου ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του ήµου Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του Συµφώνου των ηµάρχων µε την υποστήριξη του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Υποβολή για έγκριση από το ηµοτικό Συµβούλιο (σχετική υπ αριθµ. 594/ Απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου) Υποβολή για έγκριση στο Γραφείο του Συµφώνου των ηµάρχων ( ) 2. Υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράµµατος EnVision Energy Vision 2020 for South East European Cities (Ενεργειακό Όραµα 2020 για πόλεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης) στα πλαίσια του Προγράµµατος South East Europe SEE Στόχος: Αύξηση της εξωστρέφειας του ήµου Θεσσαλονίκης/ Μεταφορά τεχνογνωσίας από εταίρους σε θέµατα ενεργειακής πολιτικής Ενέργειες: Κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισµού για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών Υποστήριξη του ήµου Θεσσαλονίκης στην υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 5: Καινοτόµα χρηµατοδοτικά εργαλεία, του Πακέτου Εργασίας 6: ιαµόρφωση ενεργειακών πολιτικών και εφαρµογή τους στις συµµετέχουσες πόλεις της ΝΑ Ευρώπης και του Πακέτου Εργασίας 7: Συντονισµός πολιτικών για τοπικές απαντήσεις σε παγκόσµιες προκλήσεις του έργου EnVision 2020 στα πλαίσια του Προγράµµατος ιεθνούς Συνεργασίας South East Europe, ποσού Ευρώ Παρακολούθηση της υλοποίησης της υπ αριθµ / σύµβασης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης Υποβολή στην Αρχή Πιστοποίησης των δαπανών του προγράµµατος για πιστοποίηση Επικοινωνία µε τους εταίρους του προγράµµατος Αναµόρφωση προϋπολογισµού του προγράµµατος ιοργάνωση 5ης τεχνικής συνάντησης εταίρων στη Θεσσαλονίκη: 30η Ιουνίου 1η Ιουλίου 2014 Συµµετοχή στην 6η τεχνική συνάντηση εταίρων στη Σόφια, 3 Οκτωβρίου 2014 ιενέργεια συνεντεύξεων για διερεύνηση των διαθέσιµων χρηµατοδοτικών εργαλείων επενδύσεων ΑΠΕ στην Ελλάδα (Ιούνιος Ιούλιος 2014) στα πλαίσια του Πακέτου Εργασίας 5 ιοργάνωση συνάντησης εργασίας ( ) µε συµµετοχή στελεχών τραπεζών και χρηµατοδοτικών οργανισµών στην οποία 16

17 επικυρώθηκαν τα στοιχεία που συλλέχθηκαν για τις δυνατότητες χρηµατοδότησης επενδύσεων σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας καθώς και για καλές πρακτικές που έχουν ήδη εφαρµοστεί ή εφαρµόζονται στα πλαίσια του Πακέτου Εργασίας 5 Κατάρτιση του παραδοτέου - αναφοράς για 5 βέλτιστες πρακτικές καθώς και για τα κενά που υπάρχουν στον τοµέα των χρηµατοδοτήσεων ενεργειακών επενδύσεων (Πακέτο Εργασίας 5) Συντονισµός εργαστηρίου µε θέµα τη χρηµατοδότηση ενεργειακών επενδύσεων στη Σόφια στις ιοργάνωση διαγωνισµού ζωγραφικής για µαθητές ιοργάνωση συνάντησης εργασίας (roadmapping workshop) µε τη συµµετοχή ειδικών στο οποίο καθορίστηκαν: (α) ποιες είναι οι ενεργειακές τεχνολογίες που είναι οι πλέον ενδεδειγµένες και θα πρέπει να προωθηθούν για την πόλη της Θεσσαλονίκης (β) ποιες είναι οι πολιτικές που θα πρέπει να χαραχθούν για να δοθεί ώθηση στις προαναφερθείσες τεχνολογίες (γ) ποια χρηµατοδοτικά εργαλεία πρέπει να εφαρµοστούν για να στηριχθούν οι προαναφερθείσες τεχνολογίες. Κατάρτιση οδικών χαρτών (roadmaps) για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Ο οδικός χάρτης αποτελεί ένα στρατηγικό έγγραφο για το µέλλον των ενεργειακών πόρων και της χρήσης τους στην πόλη της Θεσσαλονίκης (Πακέτο Εργασίας 6) Κατάρτιση σχεδίου εφαρµογής (implementation plan) των οδικών χαρτών όπου περιγράφονται τα ακριβή βήµατα που απαιτούνται για να εφαρµοστούν οι οδικοί χάρτες (Πακέτο Εργασίας 6) ιοργάνωση συνάντησης εργασίας (high level meeting) µε τους αρµόδιους φορείς λήψης αποφάσεων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο στην οποία παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τόσο οι οδικοί χάρτες όσο και το σχέδιο εφαρµογής Σύνταξη τελικής έκθεσης αναφοράς για το έργο σε συνεργασία µε τους υπόλοιπους εταίρους (Πακέτο Εργασίας 7) 3. Υλοποίηση υποέργου 7 «Επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του ΣΧΥ του πρώην. Τριανδρίας» της πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ». Στόχος: Ωρίµανση έργων εξοικονόµησης ενέργειας σε δηµοτικά κτίρια και δηµοτικό φωτισµό του πρώην. Τριανδρίας Ενέργειες: Παρακολούθηση υλοποίησης υπ αριθµ. 3871/ σύµβασης 4. ράσεις διάδοσης, δικτύωσης και δηµοσιότητας - ενηµέρωσης στα πλαίσια των πράξεων «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ» Στόχος: 17

18 ιάδοση των αποτελεσµάτων των πράξεων «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ» Ενέργειες: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δηµοπράτησης Υποβολή για προέγκριση στην αρµόδια ιαχειριστική Αρχή (Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας) 5. Ενέργειες προετοιµασίας για την υλοποίηση του έργου «Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο αξιοποίησης ΑΠΕ και δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο σχολικό συγκρότηµα επί της οδού Κλεάνθους 30, Κάτω Τούµπα» Στόχος: Υλοποίηση πιλοτικού έργου ενεργειακής αναβάθµισης µεγάλου σχολικού κτιρίου ήµου Θεσσαλονίκης µε χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ που προβλέπεται στο Σχέδιο ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια Ενέργειες: Ολοκλήρωση διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης σύνταξη φακέλου προέγκρισης σχεδίου σύµβασης για αποστολή στη ιαχειριστική Αρχή σε συνεργασία µε την /νση Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού, Συστηµάτων, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας/Τµ. Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και Παρακολούθησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων Σύνταξη σχεδίων εγγράφων για τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής 6. Σύνταξη τεχνικών φακέλων για υποβολή προτάσεων χρηµατοδότησης από το ΕΣΠΑ σε συνεργασία µε την /νση Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού, Συστηµάτων, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας/Τµ. Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και Παρακολούθησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων Στόχος: Υλοποίηση έργων ενεργειακής αναβάθµισης σχολικών κτιρίων ήµου Θεσσαλονίκης µε χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ που προβλέπονται στο Σχέδιο ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια Ενέργειες: Σύνταξη τεχνικών φακέλων για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια της υπ αριθµ /Π154/ πρόσκλησης µε κωδικό 1.18 της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη»: o ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε 4 υφιστάµενα σχολικά κτίρια του ήµου Θεσσαλονίκης (64ο Σ-30ο Γ-4ο ΕΣ, 8ο Γ-Λ, 101ο Σ, 87ο Σ), προϋπολογισµού ,60 Ευρώ o ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας και αξιοποίησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στο υφιστάµενο Σχολικό Συγκρότηµα ΕΥΚΛΕΙ ΗΣ του ήµου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισµού ,39 Ευρώ σε συνεργασία µε την /νση Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού, Συστηµάτων, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας/Τµ. 18

19 Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και Παρακολούθησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων. 7. ιαχείριση και οικονοµική παρακολούθηση προγραµµάτων και έργων χρηµατοδοτούµενων από το ΕΣΠΑ (έως τέλος Απριλίου 2014) Στόχος: Έγκαιρη και ορθή παρακολούθηση της υλοποίησης και κατάλληλη ενηµέρωση της αρµόδιας ιαχειριστικής Αρχής Ενέργειες: Συγκέντρωση, έλεγχος και αποστολή απαιτούµενων δικαιολογητικών και εγγράφων για προεγκρίσεις Σύνταξη δελτίων δήλωσης δαπανών για χρηµατοδότηση των ακόλουθων έργων εντός συγκεκριµένων προθεσµιών: o ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ (περιλαµβάνονται 7 υποέργα: 3 τεχνικά έργα και 4 αναθέσεις υπηρεσιών), συνολικού προϋπολογισµού , ενταγµένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονία - Θράκη o ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (περιλαµβάνονται 12 υποέργα: 3 Μελέτες, 2 τεχνικά έργα, 1 προµήθεια και 6 αναθέσεις υπηρεσιών), συνολικού προϋπολογισµού ,80, ενταγµένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονία - Θράκη o ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (περιλαµβάνονται 5 υποέργα, συνολικού προϋπολογισµού ,57 ) Υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «Τεχνική Βοήθεια ήµου Θεσσαλονίκης Παροχή Υπηρεσιών Συµβούλου και ιεξαγωγή Ενεργειακών Επιθεωρήσεων για τη διαµόρφωση προτάσεων Ενεργειακής Αναβάθµισης του κτιριακού αποθέµατος του ήµου Θεσσαλονίκης µε βάση τον εγκεκριµένο Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)», µε κωδικό χρηµατοδότησης MIS στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μακεδονία Θράκη, Άξονας προτεραιότητας 10 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής στην ΠΚΜ Π Μ, ΕΣΠΑ Στόχος: ιεξαγωγή Ενεργειακών Επιθεωρήσεων 143 ακινήτων του ήµου Θεσσαλονίκης, µε συνολική επιφάνεια ,41 τ.µ. µε σκοπό την έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού του κάθε ακινήτου και τη διατύπωση προτάσεων ενεργειακής αναβάθµισης τους, οι οποίες θα µπορούν µελλοντικά να χρησιµοποιηθούν για την υποβολή νέων φακέλων/προτάσεων στα πλαίσια συγχρηµατοδοτούµενων ή απευθείας χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. Ενέργειες: Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση των όρων και τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισµού (ποσού Ευρώ) για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών µε τίτλο «Τεχνική Βοήθεια ήµου Θεσσαλονίκης Παροχή Υπηρεσιών Συµβούλου και ιεξαγωγή Ενεργειακών 19

20 Επιθεωρήσεων για τη διαµόρφωση προτάσεων Ενεργειακής Αναβάθµισης του κτιριακού αποθέµατος του ήµου Θεσσαλονίκης µε βάση τον εγκεκριµένο Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)». Ολοκλήρωση της διαδικασίας όλων απαιτούµενων εγκρίσεων και προσυµβατικών ελέγχων. Παρακολούθηση της υλοποίησης της υπ αριθµ / σύµβασης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης (ποσού ,90 Ευρώ, συµπερι- λαµβανοµένου του ΦΠΑ). Αναλυτικότερα : Κατάρτιση οµάδας εργασίας έργου και χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης έργου διεξαγωγή αυτοψιών στα δηµοτικά κτίρια και επί τόπου καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης συλλογή και καταγραφή όλων των στοιχείων που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των ενεργειακών επιθεωρήσεων έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) των δηµοτικών κτιρίων από το ΥΠΕΚΑ επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων, και κατάθεση αναφοράς/εκτίµησης των ενεργειακών δεδοµένων του κάθε ακινήτου, ώστε να µπορούν να συνταχτούν προµελέτες ενεργειακής αναβάθµισης των ανωτέρω κτιρίων υπόδειξη στο ήµο δράσεις παρεµβάσεις για την ενεργειακή αναβάθµιση και εξοικονόµηση ενέργειας στα ανωτέρω κτίρια Παραλαβή και έλεγχος Αναφοράς Προόδου του Έργου για το χρονικό διάστηµα έως , µε συνολική επιφάνεια επιθεωρηθέντων κτιρίων να ανέρχεται στ τ.µ. Παραλαβή και έλεγχος του 1ου παραδοτέου - αναφοράς µέσα στο χρόνο υλοποίησης που προβλέπεται από το χρονοδιάγραµµα ( ) και στο ποσοστό υλοποίησης (25% της συνολικής επιφάνειας των ακινήτων σε τ.µ.) που προδιαγράφεται από τους όρους της διακήρυξης. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Ο Ε 8. Υπαγωγές στο Ν. 4178/2013 αυθαίρετων κατασκευών όλων των κτιρίων και εγκαταστάσεων του ήµου. Στόχος: Η τακτοποίηση όλων των αυθαιρεσιών στο Κτιριακό Απόθεµα του ήµου που αφορά κέλυφος ή και χρήση. Ενέργειες 20

21 Σύµφωνα µε την µε Αριθµό 1681 Απόφαση ηµάρχου Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννη Μπουτάρη, µε αρ. πρωτ. 384/18512/ , συστάθηκε «Οµάδα ιοίκησης Έργου» µε σκοπό την υπαγωγή στο Ν.4178/2013 των αυθαίρετων κατασκευών όλων των κτιρίων και εγκαταστάσεων του ήµου, καθώς και την εν γένει καταγραφή και τακτοποίηση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις του συνόλου της ακίνητης περιουσίας του ήµου Θεσσαλονίκης. Η οµάδα αποτελείται από µηχανικούς υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης που έχουν αρµοδιότητα για υποβολή των δηλούµενων στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Σύστηµα του ΤΕΕ. Η µέχρι τώρα εκπόνηση της συγκεκριµένης εργασίας από τους συµµετέχοντες στην οµάδα έργου µηχανικούς είχε σαν αποτέλεσµα την υπαγωγή 14 συνολικά κτιρίων, 25 κτιρίων σε στάδιο αρχικών υποβολών µε εξοφληµένο το τέλος ανταπόδοσης και δύο στο στάδιο αρχικών υποβολών χωρίς εξοφληµένο το τέλος ανταπόδοσης. Συνολικά δηλαδή 41 υποβολών. Η διαδικασία υποβολών συνεχίζεται αφού δόθηκε παράταση ενός έτους για όλες τις κατηγορίες αυθαιρέτων του νόµου 4178 µε την υπογραφή ρύθµισης από τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ, Νίκος Ταγαράς. Παράλληλα, δίνεται παράταση επιπλέον δύο ετών σε µηχανικούς και ιδιοκτήτες αυθαιρέτων για την υποβολή των σχεδίων που συνοδεύουν τη δήλωση των αυθαιρέτων (οριστική υπαγωγή). Απαιτείται η επανασύσταση της Ο..Ε. αφού έχουν µεσολαβήσει πολλές µετακινήσεις µελών.ι δ) Τµήµα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού Τεχνικών Υπηρεσιών Το Τµήµα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού Τεχνικών Υπηρεσιών συνεργάζεται µε τις ιευθύνσεις των Τεχνικών Υπηρεσιών για τον προγραµµατισµό των έργων/µελετών και καταρτίζει το Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραµµα των παρακάτω ιευθύνσεων του ήµου Θεσσαλονίκης: α) ιεύθυνσης Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Μελετών β) ιεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων γ) ιεύθυνσης Βιώσιµης Κινητικότητας και ικτύων δ) ιεύθυνσης ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος ε) ιεύθυνσης Ανακύκλωσης και ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων Στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του το Τµήµα κατά το χρονικό διάστηµα από έως ασχολήθηκε µε τα παρακάτω: 1) Κατάρτιση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2015 ήµου Θεσσαλονίκης. 2) Συνεργασία µε τις ιευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών, για συλλογή, επεξεργασία, και κατάρτιση Σχεδίου Τεχνικού Προγράµµατος 2015, µε αναλυτική παρουσίαση του Τ.Π ανά Υπηρεσία, προβλεπόµενα ποσά απορρόφησης ανά έργο/µελέτη έως για τα συνεχιζόµενα έργα /µελέτες και χρηµατοδότηση για τα νέα έργα/µελέτες. Αποστολή του σχεδίου Τ.Π στο αρµόδιο εκτελεστικό όργανο (Εκτελεστική Επιτροπή), για προώθηση και ψήφιση του από το ηµοτικό Συµβούλιο και ανάρτηση του στο ιαύγεια. 3) Συνεργασία µε την Οικονοµική Υπηρεσία, για σύνδεση του Τεχνικού Προγράµµατος 2015 µε τον Προϋπολογισµό (εσόδων εξόδων) µε την πηγή και το φορέα χρηµατοδότησης έκαστου έργου/ µελέτης. 21

22 4) Κατάρτιση πίνακα έργων/µελετών που εκκρεµούν στην υπηρεσία µας σε διάφορα στάδια µελετητικής ωρίµανσης, σύµφωνα µε το σχέδιο συγκρότησης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αστικής Ανάπτυξης που αναρτήθηκε από το ήµο, στο πλαίσιο σχεδιασµού της επόµενης Προγραµµατικής Περιόδου ) Σύνταξη πινάκων παρακολούθησης της ωρίµανσης για την υλοποίηση µελετών και της πορείας εκτέλεσης έργων που περιλαµβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραµµα 2014 καθώς και παλαιότερων ετών, (παρακολούθηση προϋπολογισµών, δηµοπρατήσεις έργων/µελετών, ποσοστά έκπτωσης, ανάδοχος, συµβάσεις, πληρωµές κλπ) για: α) 94 Τεχνικά έργα της ιεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων β) 53 Μελέτες έργων της ιεύθυνσης Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Μελετών γ) 74 Τεχνικά έργα της ιεύθυνσης Βιώσιµης Κινητικότητας και ικτύων δ) 2 Έργα της ιεύθυνσης ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος ε) 2 Έργα της ιεύθυνσης Ανακύκλωσης και ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων 6) Παρακολούθηση υλοποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος 2014 του ήµου, σύνταξη απολογιστικών οικονοµικών στοιχείων για την τεκµηρίωση και συνολική παρουσίαση του έργου των Τεχνικών υπηρεσιών, βάσει των οποίων ορίζεται το πλαίσιο σχεδιασµού του Τ.Π του επόµενου έτους, σύνταξη περιοδικών πινάκων απορρόφησης πιστώσεων του Τεχνικού Προγράµµατος ανά τρίµηνο, παρουσίαση στατιστικών στοιχείων µε τη χρήση διαγραµµάτων ροής. 7) Παροχή τεχνικών και οικονοµικών πληροφοριών στις ιευθύνεις του ήµου που χειρίζονται χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα όπως ΕΣΠΑ, ΣΑΤΑ ΘΗΣΕΑΣ, Πράσινο Ταµείο κλπ. 8) Παρακολούθηση χρηµατορροών του Προϋπολογισµού της ιεύθυνσης Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Μελετών έτους 2014 που σχετίζονται µε το Τεχνικό Πρόγραµµα. 9) Παρακολούθηση του Ταµειακού Χρηµατικού Υπολοίπου του ήµου σε τακτική βάση και ενηµέρωση ενδιαφεροµένων -αρµοδίων. 10) Συµµετοχή σε συναντήσεις µε αντικείµενο: τη σύνταξη Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2015, την πορεία υλοποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος 2014, νέα Χρονοδιαγράµµατα περαίωσης έργων Τ.Π, µειώσεις Κωδικών Ανάληψης εξόδων Προϋπολογισµού Τ.Π 2014, αλλαγή πηγών χρηµατοδότησης έργων και µελετών, συνεργασίες µε άλλους φορείς αναβάθµιση του Ο.Π.Σ.Ο.Υ. 11) Μεριµνά για την προβολή της συνολικής δράσης των Τεχνικών Υπηρεσιών µε την σύνταξη πινάκων και µε την χρήση οπτικών µέσων παρουσίασης (power point) του Τεχνικού Προγράµµατος και του Απολογισµού όλων των Τεχνικών ιευθύνσεων. 12) ιενέργεια 15 κληρώσεων για την ανάδειξη µελών συγκρότησης επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής τεχνικών έργων. (Αρµοδιότητα που ανατέθηκε στο Τµήµα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού Τεχνικών Υπηρεσιών µε το υπ αριθ /1609/ έγγραφο του Αναπληρωτή Προϊσταµένου Γενικής ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών βάσει των διατάξεων του Ν.4257/14 αρθ. 61 «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»). 22

23 ε) Τµήµα ιοικητικής Υποστήριξης. Στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του το Τµήµα ιοικητικής Υποστήριξης υλοποίησε και επιµελήθηκε τα εξής: 1) Ασχολήθηκε µε την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Υπηρεσίας καθώς και µε τη διαβίβαση τιµολογίων που αφορούν σε προµήθειες και υπηρεσίες της ιεύθυνσης µας όπως : Συντήρηση Εφαρµογών Λογισµικού Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης, εκτυπωτών, φωτοτυπικών µηχ/των, fax Προµήθεια χαρτιού, πολλαπλών εκτυπώσεων, φαξ κ.τ.λ. Προµήθεια Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα (Scanner) Λογιστικά προγράµµατα Η/Υ (πρόγραµµα SCADA) Μίσθωση φωτοτυπικού µηχανήµατος 2) ιαβίβασε τιµολόγια και δικαιολογητικά µελετών που αποτελούν αντικείµενο της ιεύθυνσης και εντάσσονταν στο Τεχνικό Πρόγραµµα του 2014 και συγκεκριµένα: Μελέτη παρεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας στο κτίριο της Αρχιτεκτονικής και στο κτίριο της Βιβλιοθήκης (1 ος & 2 ος λογαριασµός) Τροποποίηση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου ήµου Θεσσαλονίκης (6ος Λογαριασµός) Ολοκλήρωση µελέτης ανάπλασης άξονα Αχειροποιήτου Αγίας Σοφίας (4ος Λογαριασµός) Πολεοδοµική Μελέτη Κρυονερίου (11 ος, 12 ος, 13 ος Λογαριασµός) Πολεοδοµική Μελέτη Τροχιοδροµικών (3 ος Λογαριασµός) Μελέτη αποκατάστασης διατηρητέου κτιρίου επί της Γοργούς Μελέτη αποκατάστασης διατηρητέου σχολείου Κριεζώτου (1 ος & 2 ος λογαριασµός) Ανάθεση υποστηρικτικών µελετών για ωρίµανση τεχνικών έργων (γεωτεχνικών, περιβαλλοντικών, υδραυλικών, στατικών κ.τ.λ.) ιατηρητέο κτίριο οδού Κριεζώτου Ολοκλήρωση µελέτης ανάπλασης Πλατείας Ελευθερίας 3) Εισηγήθηκε το σχεδιασµό του Προϋπολογισµού έτους 2015 της ιεύθυνσης Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Μελετών και παρακολουθεί την υλοποίησή του Προϋπολογισµού έτους 2014.(και ηλεκτρονικά µέσω εφαρµογής ΟΠΣΟΥ). Συνέταξε έξι (6) εισηγήσεις αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού της ιεύθυνσης 23

24 4) Το Τµήµα ασχολήθηκε µε τη διαδικασία απόδοσης χρηµατικού βραβείου - επάθλου µε την αποστολή τιµολογίων παροχής υπηρεσιών και των σχετικών δικαιολογητικών και τεκµηριώνοντας το νοµικό πλαίσιο για την έκδοση απόδειξης δαπάνης όπου αυτή αναγκαία. Καταβολή βραβείων «Ανάπλαση Πλ. Ελευθερίας» (2 δικαιούχοι) 5) Λοιπά. Αµοιβή νοµικών προσώπων δηµοσίων δικαίου για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών Αµοιβή νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου για την υποστήριξη του Θ στην υλοποίηση του πακέτου εργασίας 5: καινοτόµα χρηµατοδοτικά εργαλεία (πρόγραµµα EnVision)( 3 τιµολόγια ) Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων στο εσωτερικό συνολικού αριθµού υπαλλήλων 23 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων στο εξωτερικό (Συµµετοχή σε τεχνικές συναντήσεις στα πλαίσια του προγράµµατος EnVision) Παραλαβή γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων ιοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων (ηµερίδα Αντιδηµάρχου) 6) Συνέταξε και απέστειλε τεχνικές προδιαγραφές προς το Τµήµα Προκηρύξεων και ηµοπρασιών προκειµένου να προβεί στους σχετικούς διαγωνισµούς για τις εξής Προµήθειες - Υπηρεσίες: o «Αναλώσιµα υλικά µηχανογράφησης, εκτυπωτών, φωτοτυπικών µηχ/των, fax» o «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις» 7) Μισθοδοσία Υπαλλήλων. α. Αποστολή παραστατικών είτε σε µηνιαία βάση είτε σε 15/µερη στα αρµόδια Τµήµατα αντίστοιχα για τη µισθοδοσία έξι (6) Υπαλλήλων Ι.. της ιεύθυνσης. β. Αποστολή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σχετικής Βεβαίωσης Παρουσίας δύο (2) µονίµων Υπαλλήλων της /νσης. 8) ιεκπεραίωσε την αλληλογραφία της ιεύθυνσης και συγκεκριµένα: Πρωτοκολλήθηκαν για το έτος 2014 εισερχόµενα έγγραφα και εξερχόµενα 3520 έγγραφα. Στο εν λόγω αντικείµενο απασχολούνται δύο µόνιµοι υπάλληλοι Ε ιοικητικών Γραµµατέων και Ε38 Χειρίστρια Η/Υ. Τα εισερχόµενα έγγραφα αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά ηµερησίως. Συντάσσεται το Ηµερήσιο ελτίο Απόντων των πέντε τµηµάτων της ιεύθυνσής µας και ενηµερώνει αυθηµερόν τη /νση ιαχ/σης Ανθρωπίνων Πόρων ενώ παράλληλα διατηρείται αρχείο παρακολούθησης απουσιών (σε ηλεκτρονική και σε έντυπη µορφή). Σε περίπτωση 24

25 απεργίας, στάσεων εργασίας, συντάσσονται τα ανάλογα έντυπα ενηµέρωσης της ιεύθυνσης. Εισηγήθηκε δύο φορές προς την /νση ιαχ/σης Ανθρωπίνων Πόρων την συµµετοχή Υπαλλήλων της ιεύθυνσής µας σε σεµινάρια επιµόρφωσης Προσωπικού. Στα πλαίσια της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης αιτηµάτων πολιτών που υποβάλλονται µέσω Τµήµατος ιαφάνειας διεκπεραιώθηκαν 4 αιτήµατα. Το τµήµα µερίµνησε για την τήρηση του υπάρχοντος Αρχείου της ΑΣΑΜ το οποίο αποτελείται από 29 θεµατικούς φακέλους, µε 532 υποφακέλους, αρµοδιότητας του Τµήµατος, µε την µερική απασχόληση ενός Υπαλλήλου Γενικών Καθηκόντων. Συγκεκριµένα αρχειοθετήθηκαν έγγραφα (1.508 έγγραφα Αρχείου έγγραφα Εξερχόµενα). Επιβάλλεται η αναδιοργάνωση του Αρχείου µε την κατάργηση φακέλων ανενεργών µε τη σύµπτυξή τους µε άλλους και τη δηµιουργία νέων σύµφωνα µε τις ανάγκες της σύγχρονης διοικητικής διαδικασίας & των αρµοδιοτήτων της ΑΣΑΜ. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού είναι αναγκαία η απασχόληση 2 Υπαλλήλων. Στα πλαίσια της ενηµέρωσης και επικοινωνίας των Υπηρεσιών του ήµου Θεσ/νίκης (Κεντρικό ηµ/κό Κατάστηµα, Περιφερειακές Υπηρεσίες) απασχολείται 1 Υπάλληλος του Τµήµατος Ε Τεχνιτών ο οποίος µεταφέρει όλα τα έγγραφα της /νσης από και προς το Γενικό Πρωτόκολλο καθώς και σε Υπηρεσίες εκτός ήµου επικουρούµενος από τον προαναφερόµενο Υπάλληλο Γενικών Καθηκόντων. Επίσης εξυπηρετεί και το Γραφείο του Αντιδηµάρχου Αστικού Περιβάλλοντος όταν αυτό επιβάλλεται. ιενεργούνται θεωρήσεις γνησίου υπογραφής µετά από την έκδοση της σχετικής Απόφασης ηµάρχου εξουσιοδότησης υπογραφής σε υπαλλήλους του Τµήµατος. Η εξυπηρέτηση κοινού γίνεται άµεσα µε την πρωτοκόλληση του αιτήµατος, είτε και τηλεφωνικώς δίνοντας πληροφορίες για τα απαραίτητα έγγραφα. 25

ιακήρυξη ιαγωνισμού για το Έργο Αναθέτουσα Αρχή

ιακήρυξη ιαγωνισμού για το Έργο Αναθέτουσα Αρχή ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ιακήρυξη ιαγωνισμού για το Έργο «Αρχειοθέτηση και Ψηφιοποίηση Φυσικού Αρχείου της Υπηρεσίας όμησης του ήμου Αθηναίων» Αναθέτουσα Αρχή ΗΜΟΣ ΑΘΗΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 3 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Σελίδα 1 από 62 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 3 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 Αριθ.Αποφ 6/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 7/2013 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 22-04-2015 Αριθµ. Απόφασης: 234 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση της 1 ης Τροποποίησης Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/νση: ΚΥΔΩΝΙΑ 29 Τ.Κ.73135, Χανιά, Κρήτη τηλ. 28213 41600 e-mail: dimos@chania.gr ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013 Φεβρουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης, συντάχθηκε µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 203 και 207 του Ν. 3463/06 ( Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων), του Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 Ωραιόκαστρο, Δεκέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ... 2 A.1 Το εθνικό και διεθνές περιβάλλον που επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης 2013 Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης Περιφέρεια Κρήτης Φεβρουάριος 2014 2 Περιεχόμενα Μήνυµα Περιφερειάρχη... 4 Μέρος 1 ο : Πρόγραµµα ράσης Περιφέρειας Κρήτης... 6 Άξονας 1 Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη...

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 354/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του ήµου Χαλανδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΚΩ10-ΧΜΛ. ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου (µε κωδ. Φορέα ΟΠΣ

ΑΔΑ: Β41ΚΩ10-ΧΜΛ. ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου (µε κωδ. Φορέα ΟΠΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 18 / 10-07-2012 Αριθµ. Απόφασης: 426 / 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης υλοποίησης µε ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 211 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 857/2011 Θ Ε Μ Α «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.». ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ :Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµός Εσωτερικής Υϖηρεσίας ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Οργανισµός Εσωτερικής Υϖηρεσίας ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο.Ε.Υ.) ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ / Αύγουστος 2011 Σελίδα 1 από 91 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1: ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Άρθρο 1 : ιάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών Άρθρο 2 : ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο Συνολική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 Εισαγωγή Τρέχουσες Εξελίξεις Γενικές Κατευθύνσεις και Προτεραιότητες της ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 2013 http://www.attikis.gr/ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Μονάδα ιαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013 ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: ιοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 54123 Θεσσαλονίκη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Ζαφειρίδης Αναστάσιος & ΜΗΤΡΩΟ Σταµατοπούλου Φωτεινή Τηλ.: 2310-379046 ή 115 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό σήµαινε σηµαντικές δυσχέρειες στη λειτουργία του δήµου ως οργανισµού.

Αυτό σήµαινε σηµαντικές δυσχέρειες στη λειτουργία του δήµου ως οργανισµού. 1 Κύριε Πρόεδρε Αγαπητοί συνάδελφοι Αγαπητοί παριστάµενοι, κυρίες και κύριοι, Για ακόµη µια φορά, την έβδοµη συνεχόµενη, έχω την τιµή ως επικεφαλής της ηµοτικής Αρχής να ξεκινήσω τη διαδικασία του απολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 7. 1.1.1 Η Αναπτυξιακή Φυσιογνωµία του ήµου Ηρακλείου 7. 1.2.1 Οργανωτική οµή του ήµου Ηρακλείου 10

1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 7. 1.1.1 Η Αναπτυξιακή Φυσιογνωµία του ήµου Ηρακλείου 7. 1.2.1 Οργανωτική οµή του ήµου Ηρακλείου 10 ΜΕΡΟΣ Α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σελίδα 1.Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 3 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 7 1.1.1 Η Αναπτυξιακή Φυσιογνωµία του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. και

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. και ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 / 10 /2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 1911 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

12. 12.2.1 Γραφείο Κυκλοφορίας 12.2.2 Γραφείο Στάθµευσης 12.2.3Γραφείο Έκδοσης Αδειών στάθµευσης- εισόδων στους πεζόδροµους και διακοπής Κυκλοφορίας

12. 12.2.1 Γραφείο Κυκλοφορίας 12.2.2 Γραφείο Στάθµευσης 12.2.3Γραφείο Έκδοσης Αδειών στάθµευσης- εισόδων στους πεζόδροµους και διακοπής Κυκλοφορίας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 13-8-2008 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 23/13-8 - 2008 Αριθ.Απόφασης: 499/2008 Στη Ρόδο σήµερα 13-8 - 2008 ηµέρα Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚτΠ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚτΠ Α.Ε. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 Υμηττός Τηλ.: 213 13 00 700 Fax: 213 13 00 800-801 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚτΠ Α.Ε. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.1.2011 31.12.2011 Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΤ -ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 2012-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 2012-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 01-014 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 014 ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 013 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα