Καρδίτσα, 19 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Π.Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καρδίτσα, 19 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.: 3085. ΠΡΟΣ: Όπως ο Π.Α"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΤΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ TMHMA ΕΚΛΟΓΩΝ & ΑΠΑΧΟΛΗΗ Πληροφορίες: Δ. ΕΡΕΤΗ Τηλέφωνο: FAX: Καρδίτσα, 19 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.: 3085 ΠΡΟ: Όπως ο Π.Α ΘΕΜΑ: «Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 καθώς και των επαναληπτικών της 14ης Νοεμβρίου 2010». ΑΠΟΦΑΗ Ο ΝΟΜΑΡΧΗ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 51,52 και 55 των Π.Δ 96/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της Νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» ΦΕΚ 116 Α σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 134 παρ.1 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική και Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α) 2. Την αριθμ / εγκύκλιο 27 του πουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τον καθορισμό εκλογικών τμημάτων του θέματος. 3. Τις μεταξύ των Δήμων και Τοπικών Διαμερισμάτων, της Κοινότητας και των Κοινοτικών Διαμερισμάτων και των συνοικισμών αποστάσεις και τις υπάρχουσες σήμερα συγκοινωνιακές συνθήκες καθώς και τον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων στους Κωδικοποιημένους Εκλογικούς Καταλόγους και στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των πολιτών των λοιπών 26 χωρών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ομογενών και υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι ψηφίζουν στις Δημοτικές Εκλογές (άρθρο 18 του Ν.3838/2010, ΦΕΚ 49Α ). Αποφασίζουμε Καθορίζουμε τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 καθώς και των επαναληπτικών της 14ης Νοεμβρίου 2010 και κατανέμουμε σ αυτά για ψηφοφορία τους εκλογείς του Νομού ως εξής : ελίδα 1 από 30

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΡΔΙΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕ ΕΚΛΟΓΕ 2010 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΤΗ Α/Α ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΒΛΑΙ Κοινοτικό Κατάστημα Βλασίου 43069, ΒΛΑΙ Από : ΑΝΑΤΑΙΟ ΑΓΓΕΛΟ Εως : ΦΤΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΔΡΟΑΤΟ Δροσάτου 43069, ΔΡΟΑΤΟ Από : ΒΑΙΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ Εως : ΧΑΙΩΤΗ ΤΛΙΑΝΗ 3 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΟΜΠΟΡΙΑΝ Α Κουμπουριανών 43069, ΚΟΜΠΟΡΙΑΝΑ Από : ΑΠΟΤΟΛΟ ΛΑΖΑΡΟ Εως : ΧΑΙΔΕΜΕΝΟ ΜΑΡΙΑ 4 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΛΕΟΝΤΙΤΟ Λεοντίτου 43069, ΛΕΟΝΤΙΤΟ Από : ΑΝΩΓΙΑΤΗ ΑΝΑΤΑΙΑ Εως : ΧΑΙΝΤΟΤΗ ΧΑΡΙΔΗΜΟ 5 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΤΡΙΛΟ Πετρίλου 43069, ΠΕΤΡΙΛΟ Από : ΑΛΑΜΑΝΤΑΡΙΩΤΟ ΧΡΙΤΙΝΑ Εως : ΚΑΜΠΑ ΧΡΗΤΟ 6 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΤΡΙΛΟ Πετρίλου 43069, ΠΕΤΡΙΛΟ Από : ΚΑΜΠΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Εως : ΝΤΙΜΑ ΚΩΝ/ΝΟ 7 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΤΡΙΛΟ Κοιν. Κατάστημα Πετρίλου 43069, ΠΕΤΡΙΛΟ Από : ΟΙΚΟΝΟΜΟ ΑΘΗΝΑ Εως : ΧΡΗΤΟ ΔΕΠΩ 8 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ Πετροχωρίου 43069, ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ Από : ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΑΓΟΡΙΤΑ Εως : ΧΟΛΕΒΑ ΩΚΡΑΤΗ 9 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΤΕΦΑΝΙΑΔΑ τεφανιάδας 43066, ΤΕΦΑΝΙΑΔΑ Από : ΑΝΤΩΝΙΟ ΑΠΟΤΟΛΗ Εως : ΨΕΤΗ ΤΕΦΑΝΟ 10 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΦΟΝΤΩΤΟ Φουντωτού 43069, ΦΟΝΤΩΤΟ Από : ΒΑΙΛΟ ΑΠΟΤΟΛΟ Εως : ΨΑΡΡΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΑ ελίδα 2 από 30

3 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΗΡΟ ΑΝΘΗΡΟ ΑΝΘΗΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΘΗΡΟ 43065, ΑΝΘΗΡΟ ΑΝΘΗΡΟ 43065, ΑΝΘΗΡΟ υνοικισμού Μεταμόρφωσης Ανθηρού 43065, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΗ ΑΝΘΗΡΟ Αργιθέας 43065, ΑΡΓΙΘΕΑ Ελληνικών 43065, ΕΛΛΗΝΙΚΑ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Εως : ΚΟΤΟΡΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Από : ΚΡΑΜΠΟΚΟΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Εως : ΧΡΙΤΟΦΙΔΟ ΤΑΡΟΛΑ Από : ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ ΒΑΙΛΙΚΗ Εως : ΨΑΡΡΑ ΟΦΙΑ Από : ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Εως : ΧΑΙΩΤΗ ΓΙΑΝΝΟΛΑ Από : ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΒΗΑΡΙΑ Εως : ΤΙΝΤΖΟ ΓΕΩΡΓΙΑ 16 ΘΕΡΙΝΟ Θερινού 43065, ΘΕΡΙΝΟ Από : ΑΝΔΡΕΟ ΑΡΙΤΟΤΕΛΗ Εως : ΧΑΤΖΗΧΡΗΤΟ ΕΑΓΓΕΛΙΑ 17 ΚΑΛΗ ΚΩΜΗ Καλής Κώμης 43065, ΚΑΛΗ ΚΩΜΗ α) Από : ΑΝΑΤΑΙΟ ΒΑΙΛΙΚΗ Εως : ΦΩΤΟ ΤΑΡΟΛΑ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς 18 ΚΑΡΑ Καρυάς 43065, ΚΑΡΑ Από : ΓΙΑΝΝΑΚΟΛΑ ΒΑΙΛΙΚΗ Εως : ΧΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟ 19 ΜΕΟΒΟΝΙ ΜΕΟΒΟΝΙ 43065, ΜΕΟΒΟΝΙ Από : ΑΡΜΡΙΩΤΟ ΤΑΡΟΛΑ Εως : ΧΑΤΖΙΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 20 ΠΕΤΡΩΤΟ ΠΕΤΡΩΤΟ 43065, ΠΕΤΡΩΤΟ Από : ΑΝΑΓΝΩΤΟ ΒΑΙΛΕΙΟ Εως : ΧΡΙΤΟΔΟΛΟ ΟΦΙΑ ΑΧΕΛΩΟ ΑΧΕΛΩΟ ΑΡΓΡΙΟ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ ΑΡΓΡΙΟ 43066, ΑΡΓΡΙΟΝ ΓΜΝΑΙΟ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ 43066, ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ Από : ΑΛΕΞΟΠΟΛΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Εως : ΦΑΡΜΑΚΗ ΠΑΡΘΕΝΙΑ Από : ΑΓΟΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΜΩΡΑΙΤΙΝΗ ΕΤΕΡΠΗ 23 ΑΧΕΛΩΟ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ ΓΜΝΑΙΟ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ 43066, ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ Από : ΝΑΚΟ ΑΝΕΤΗ Εως : ΧΡΙΤΟΔΟΛΟΠΟΛΟ ΕΘΑΛΙΑ 24 ΑΧΕΛΩΟ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ 43066, ΓΡΜΠΙΑΝΑ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ Από : ΑΝΩΓΙΑΤΗ ΑΓΛΑΙΑ Εως : ΧΑΝΤΖΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ελίδα 3 από 30

4 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΕΛΩΟ ΑΧΕΛΩΟ ΙΤΑΜΟ ΙΤΑΜΟ ΙΤΑΜΟ ΚΑΤΑΦΛΛΙΟ ΜΑΡΑΘΟ ΑΜΑΡΑΝΤΟ ΑΜΑΡΑΝΤΟ ΑΜΠΕΛΙΚΟ Κοιν. Κατάστημα Καταφυλλίου 43066, ΚΑΤΑΦΛΛΙΟ Κοιν. Κατάστημα Μαράθου 43066, ΜΑΡΑΘΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΑΡΑΝΤΟ 43100, ΑΜΑΡΑΝΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΕΝΩΝΑ ΑΜΑΡΑΝΤΟ 43100, ΑΜΑΡΑΝΤΟ ΑΜΠΕΛΙΚΟ 43100, ΑΜΠΕΛΙΚΟ Από : ΒΙΛΑΕΤΗ ΕΑΓΓΕΛΗ Εως : ΨΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ Από : ΑΤΡΙΤΗ ΙΟΛΙΑ Εως : ΧΑΤΖΗ ΑΘΑΝΑΙΑ Από : ΑΘΑΝΑΟΛΙΑ ΑΝΑΤΑΙΟ Εως : ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΙΔΟ ΑΝΝΑ Από : ΛΙΤΙΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΨΧΟ ΕΛΕΝΗ Από : ΑΓΝΑΝΤΟΠΟΛΟ ΕΛΕΝΗ Εως : ΚΩΤΑ ΑΘΗΝΑ ΙΤΑΜΟ ΙΤΑΜΟ ΙΤΑΜΟ ΙΤΑΜΟ ΙΤΑΜΟ ΙΤΑΜΟ ΙΤΑΜΟ ΙΤΑΜΟ ΑΜΠΕΛΙΚΟ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ ΚΑΡΟΠΛΕΙΟ ΚΑΡΟΠΛΕΙΟ ΚΑΡΟΠΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΙΑ ΑΜΠΕΛΙΚΟ 43100, ΑΜΠΕΛΙΚΟ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ 43100, ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ 43100, ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ 43100, ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ Καροπλεσίου 43100, ΚΑΡΟΠΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΝΟΙΚΙΜΟ ΑΝΘΗΡΟ ΚΑΡΟΠΛΕΙΟ 43100, ΑΝΘΗΡΟ ΚΑΡΟΠΛΕΙΟ υνοικισμού Γιαννουσέϊκα Καροπλεσίου 43100, ΓΙΑΝΝΟΕΪΚΑ ΚΑΡΟΠΛΕΙΟ Καστανέας 43100, ΚΑΤΑΝΕΑ α) Από : ΛΑΓΟ ΒΑΙΛΙΚΗ Εως : ΧΡΟΝΗ ΛΟΚΙΑ β) Όλοι οι Ομογενείς και πήκοοι Τρίτων Χωρών Από : ΑΔΑΜΟ ΒΑΙΛΕΙΟ Εως : ΚΑΨΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Από : ΚΕΛΕΠΟΡΗ ΠΑΡΑΚΕΗ Εως : ΝΤΟΜΠΑ ΧΡΟΤΟΜΟ Από : ΞΔΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Εως : ΧΡΙΤΟΠΟΛΟ ΠΟΛΒΙΟ α) Από : ΑΒΡΑΜΠΟ ΧΑΡΙΛΑΟ Εως : ΧΟΝΤΟ ΒΑΙΛΕΙΟ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς Από : ΑΝΑΓΝΩΤΟΠΟΛΟ ΧΡΙΤΙΝΑ Εως : ΧΟΝΤΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΑ Από : ΑΛΕΞΟΠΟΛΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Εως : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΩΝ/ΝΟ Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΛΟ ΑΘΑΝΑΙΑ Εως : ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΕΛΕΘΕΡΙΑ ελίδα 4 από 30

5 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 38 ΙΤΑΜΟ ΚΑΤΑΝΙΑ Καστανέας 43100, ΚΑΤΑΝΕΑ Από : ΛΑΠΠΑ ΝΙΚΟΛΛΕΤΑ Εως : ΧΑΡΚΟΠΛΙΑ ΑΝΝΑ 39 ΙΤΑΜΟ ΚΑΤΑΝΙΑ υνοικισμού Μούχας Καστανέας 43100, ΜΟΧΑ ΚΑΤΑΝΕΑ Από : ΓΙΔΑ ΕΘΜΙΑ Εως : ΧΟΝΤΑΛΑ ΤΕΛΛΑ 40 ΙΤΑΜΟ ΚΑΤΑΦΓΙΟ Καταφυγίου 43100, ΚΑΤΑΦΓΙΟ Από : ΑΔΑΜΙΔΟ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Εως : ΧΡΗΤΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΤΑΜΟ ΙΤΑΜΟ ΙΤΑΜΟ ΝΕΡΑΙΔΑ ΝΕΡΑΙΔΑ ΡΑΧΟΛΑ Νεράϊδας 43100, ΝΕΡΑΪΔΑ υνοικισμού αραντάπορου Νεράϊδας 43100, ΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ ΝΕΡΑΪΔΑ ΡΑΧΟΛΑ 43100, ΡΑΧΟΛΑ Από : ΑΝΤΩΝΙΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΧΡΗΤΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Από : ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΧΡΟΛΑ Εως : ΤΙΤΙΜΠΗ ΧΡΟΤΟΜΟ Από : ΑΘΑΝΑΙΟ ΟΦΙΑ Εως : ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΡΗΤΟ 44 ΙΤΑΜΟ ΡΑΧΟΛΑ ΡΑΧΟΛΑ 43100, ΡΑΧΟΛΑ Από : ΚΕΛΕΠΟΡΗ ΒΑΙΛΙΚΗ Εως : ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟ ΤΑΜΑΤΙΑ 45 ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟ ΑΠΙΔΙΑ ΑΠΙΔΙΑ 43100, ΑΠΙΔΙΑ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΝΝΑ Εως : ΖΑΧΑΡΟΠΟΛΟ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟ ΑΠΙΔΙΑ ΔΑΦΝΟΠΗΛΙΑ ΖΑΙΜΙΟ ΑΠΙΔΙΑ 43100, ΑΠΙΔΙΑ ΔΑΦΝΟΠΗΛΙΑ 43100, ΔΑΦΝΟΠΗΛΙΑ ΖΑΪΜΙΟ 43100, ΖΑΪΜΙ Από : ΘΕΟΛΟΓΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Εως : ΧΡΙΤΟΔΟΛΟ ΕΑΝΘΙΑ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΒΑΙΑ Εως : ΧΡΙΚΟ ΤΛΙΑΝΗ Από : ΑΛΑΝ ΜΠΑΡΙ Εως : ΜΡΕΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 49 ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟ ΖΑΙΜΙΟ ΖΑΪΜΙΟ 43100, ΖΑΪΜΙ Από : ΝΕΡΑ ΤΑΡΟΛΑ Εως : ΧΛΑΠΑΝΑ ΧΡΗΤΟ 50 ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟ 43100, ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ Από : ΑΔΑΜΟ ΑΘΑΝΑΙΟ Εως : ΘΕΟ ΧΡΗΤΟ ελίδα 5 από 30

6 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 51 ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟ 43100, ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ Από : ΘΕΟ ΑΡΕΤΗ Εως : ΜΑΜΑΛΗ ΠΡΙΔΩΝ 52 ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟ 43100, ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ Από : ΜΑΝΤΖΙΑΡΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Εως : ΠΑΠΠΑ ΧΑΡΙΛΑΟ 53 ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟ 43100, ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ Από : ΠΑΡΑΒΑΙΤΗ ΒΑΙΑ Εως : ΨΑΡΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 54 ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟ ΜΟΛΟΧΑ Μολόχας 43100, ΜΟΛΟΧΑ Από : ΑΓΟΡΗ ΑΝΑΤΑΙΑ Εως : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΒΑΙΛΙΚΗ 55 ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟ ΠΑΛΗΟΡΙΟ ΠΑΛΗΟΡΙΟ 43300, ΠΑΛΗΟΡΙ Από : ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΟ ΒΑΙΛΙΚΗ Εως : ΚΩΤΟΛΑ ΠΑΡΑΚΕΗ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟ ΚΑΜΠΟ ΚΑΜΠΟ ΚΑΜΠΟ ΚΑΜΠΟ ΚΑΜΠΟ ΚΑΜΠΟ ΚΑΜΠΟ ΠΑΛΗΟΡΙΟ ΑΓΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΑΓΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΜΑΚΡΧΩΡΙΟ ΜΑΚΡΧΩΡΙΟ ΜΑΚΡΧΩΡΙΟ ΜΕΛΙΑ ΜΡΙΝΗ ΠΑΛΗΟΡΙΟ 43300, ΠΑΛΗΟΡΙ ΑΓΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ 43100, ΑΓΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΑΓΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ 43100, ΑΓΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΜΑΚΡΧΩΡΙΟ 43100, ΜΑΚΡΧΩΡΙ ΜΑΚΡΧΩΡΙΟ 43100, ΜΑΚΡΧΩΡΙ ΜΑΚΡΧΩΡΙΟ 43100, ΜΑΚΡΧΩΡΙ ΜΕΛΙΑ 43100, ΜΕΛΙΑ ΜΡΙΝΗ 43100, ΜΡΙΝΗ α) Από : ΛΑΓΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Εως : ΧΡΟΜΙΚ ΕΑΓΓΕΛΗ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς γ) Όλοι οι Ομογενείς και πήκοοι Τρίτων Χωρών Από : ΑΓΓΕΛΟ ΕΑΓΓΕΛΙΑ Εως : ΜΠΟΝΤΟΛΟ ΤΛΙΑΝΗ Από : ΝΤΑΛΑΤΟΔΗ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Εως : ΨΙΜΜΑ ΤΕΦΑΝΟ Από : ΑΓΓΕΛΟΓΛΟ ΓΕΘΗΜΑΝΗ Εως : ΘΕΟ ΜΑΡΙΑ Από : ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΒΑΙΛΙΚΗ Εως : ΝΤΑΒΑΤΖΗ ΒΑΙΛΕΙΟ Από : ΝΤΑΕΡΤΖΕ ΘΩΜΑ Εως : ΧΡΙΤΟΔΟΛΟ ΠΑΡΑΚΕΗ Από : ΑΒΡΑΜΠΟ ΕΛΕΝΗ Εως : ΨΑΘΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Από : ΑΓΑΚΟ ΒΑΙΛΕΙΟ Εως : ΜΡΙΙΩΤΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟ ελίδα 6 από 30

7 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΜΠΟ ΚΑΜΠΟ ΚΑΜΠΟ ΚΑΜΠΟ ΜΡΙΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΠΤΕΛΟΠΟΛΑ ΜΡΙΝΗ 43100, ΜΡΙΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟ 43100, ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟ 43100, ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΠΤΕΛΟΠΟΛΑ 43100, ΠΤΕΛΟΠΟΛΑ Από : ΝΕΟΦΩΤΙΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Εως : ΨΕΤΟΠΟΛΟ ΤΕΡΓΙΟ Από : ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΙΛΙΚΗ Εως : ΜΑΛΛΙΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Από : ΜΑΝΑΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Εως : ΧΡΑΦΟΠΟΛΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Από : ΑΔΑΜΟΠΟΛΟ ΚΡΙΑΚΗ Εως : ΤΙΤΟΡΗ ΜΑΡΙΑ 68 ΚΑΜΠΟ ΤΑΡΟ ΤΑΡΟ 43100, ΤΑΡΟ Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΛΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ Εως : ΜΠΡΟΤΟ ΧΡΟΛΑ 69 ΚΑΜΠΟ ΤΑΡΟ ΤΑΡΟ 43100, ΤΑΡΟ Από : ΝΑΙΟΠΟΛΟ ΑΘΑΝΑΙΟ Εως : ΧΡΙΤΟΛΟΓΛΟ ΤΑΡΟΛΑ 70 1ο ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΜΝΑΙΟ - ΛΚΕΙΟ ΙΕΖΕΚΙΗΛ 58 A', Από : ΑΒΔΕΛΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ Εως : ΑΡΧΟΝΤΗ ΠΡΙΔΩΝ 71 1ο ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΜΝΑΙΟ - ΛΚΕΙΟ ΙΕΖΕΚΙΗΛ 58 A', Από : ΑΗΜΑΚΟΠΟΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Εως : ΓΙΑΚΟΒΑΚΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 72 1ο ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΜΝΑΙΟ - ΛΚΕΙΟ ΙΕΖΕΚΙΗΛ 58 A', Από : ΓΙΑΛΤΡΙΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Εως : ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΛΟ ΕΙΡΗΝΗ 73 1ο 6ο ΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ 89, Από : ΔΗΜΟΛΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Εως : ΘΕΟ ΤΑΡΟΛΑ 74 1ο 6ο ΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ 89, Από : ΘΕΟΧΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Εως : ΚΑΡΑΓΚΟΝΗ ΧΡΗΤΟ 75 1ο 6ο ΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ 89, Από : ΚΑΡΑΘΑΝΑ ΙΩΑΝΗ Εως : ΚΟΓΙΑ ΠΡΙΔΩΝ ελίδα 7 από 30

8 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 76 1ο 6ο ΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ 89, Από : ΚΟΕΝ ΑΝΝΑ Εως : ΚΟΨΑΧΕΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 77 1ο 6ο ΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ 89, Από : ΚΡΑΓΙΟΠΟΛΟ ΕΛΕΝΗ Εως : ΜΑΓΚΟ ΟΦΙΑ 78 1ο 6ο ΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ 89, Από : ΜΑΔΕΜΤΖΟΓΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Εως : ΜΟΙΑΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 79 1ο 6ο ΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ 89, Από : ΜΟΧΑΚΗ ΒΑΙΛΙΚΗ Εως : ΝΑΚΟΠΟΛΟ ΘΕΟΔΩΡΟ 80 1ο 7ο ΤΕΡΜΑ ΦΑΝΑΡΙΟ, Από : ΝΑΚΟ ΒΑΙΛΕΙΟ Εως : ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ 81 1ο 7ο ΤΕΡΜΑ ΦΑΝΑΡΙΟ, Από : ΠΑΛΑΜΙΩΤΗ ΑΓΟΡΗ Εως : ΠΑΠΑΛΟ ΜΑΡΘΑ 82 1ο 7ο ΤΕΡΜΑ ΦΑΝΑΡΙΟ, Από : ΠΑΠΑΜΑΝΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Εως : ΠΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 83 1ο 7ο ΤΕΡΜΑ ΦΑΝΑΡΙΟ, Από : ΠΕΤΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ Εως : ΡΟΠΟΤΟ ΦΩΤΕΙΝΗ 84 1ο 7ο ΤΕΡΜΑ ΦΑΝΑΡΙΟ, Από : ΡΟΠΩΤΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Εως : ΙΚΟ ΧΡΟΛΑ 85 1ο 7ο ΤΕΡΜΑ ΦΑΝΑΡΙΟ, Από : ΙΩΖΙΟ ΚΑΙΤΗ Εως : ΡΜΟ ΤΕΡΓΙΟ ελίδα 8 από 30

9 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 86 1ο 1ο ΒΑΙΑΡΔΑΝΗ , Από : ΡΟΠΟΛΟ ΑΘΑΝΑΙΟ Εως : ΤΡΕΜΟ ΠΑΡΑΚΕΗ 87 1ο 1ο ΒΑΙΑΡΔΑΝΗ , Από : ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ Εως : ΤΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 88 1ο 1ο ΒΑΙΑΡΔΑΝΗ , Από : ΤΙΑΝΑΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Εως : ΤΙΩΛΟ ΑΛΙΚΗ 89 1ο 1ο ΒΑΙΑΡΔΑΝΗ , Από : ΤΙΩΝΑ ΕΛΕΝΗ Εως : ΦΩΤΗ ΤΙΜΟΘΕΟ 90 1ο 1ο ΒΑΙΑΡΔΑΝΗ , α) Από : ΦΩΤΙΑΔΗ ΦΩΤΙΟ Εως : ΨΩΧΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς γ) Όλοι οι Ομογενείς και πήκοοι Τρίτων Χωρών 91 1ο ΗΜΕΡΗΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΚΕΙΟ ΜΡΜΙΔΟΝΩΝ 2, Από : ΑΒΑΝΙΔΗ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Εως : ΒΕΤΙΚΑ ΕΑΓΓΕΛΙΑ 92 1ο ΗΜΕΡΗΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΚΕΙΟ ΜΡΜΙΔΟΝΩΝ 2, Από : ΒΗΤΑ ΧΡΙΤΙΝΑ Εως : ΔΙΡΧΑΛΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 93 1ο ΗΜΕΡΗΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΚΕΙΟ ΜΡΜΙΔΟΝΩΝ 2, Από : ΔΟΜΑΖΟ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Εως : ΚΑΜΑΤΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 94 1ο ΗΜΕΡΗΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΚΕΙΟ ΜΡΜΙΔΟΝΩΝ 2, Από : ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ Εως : ΚΟΓΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟ 95 1ο ΗΜΕΡΗΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΚΕΙΟ ΜΡΜΙΔΟΝΩΝ 2, Από : ΚΟΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Εως : ΚΟΜΑΝΗ ΕΛΕΘΕΡΙΟ 96 1ο ΗΜΕΡΗΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΚΕΙΟ ΜΡΜΙΔΟΝΩΝ 2, Από : ΚΟΤΕΛΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Εως : ΛΑΖΟ ΑΘΗΝΑ ελίδα 9 από 30

10 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 97 3ο Λ.ΑΚΕΛΑΡΙΟ 53, Από : ΛΑΘΗΡΑ ΖΩΗ Εως : ΜΑΚΡΝΙΚΑ ΧΡΙΤΙΝΑ 98 3ο Λ.ΑΚΕΛΑΡΙΟ 53, Από : ΜΑΛΑΒΕ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Εως : ΜΗΤΡΟΗ ΘΩΜΑΙ 99 3ο Λ.ΑΚΕΛΑΡΙΟ 53, Από : ΜΗΤΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Εως : ΜΠΑΝΤΡΑ ΦΩΤΙΟ 100 3ο Λ.ΑΚΕΛΑΡΙΟ 53, Από : ΜΠΑΞΕΒΑΝΟ ΑΝΔΡΕΑ Εως : ΜΠΟΦΟ ΕΑΓΓΕΛΙΑ 101 3ο Λ.ΑΚΕΛΑΡΙΟ 53, Από : ΜΠΡΑΕΑ ΕΙΡΗΝΗ Εως : ΝΤΑΦΟ ΤΑΡΟΛΑ 102 3ο Λ.ΑΚΕΛΑΡΙΟ 53, Από : ΝΤΕΛΗ ΒΑΙΛΙΚΗ Εως : ΠΑΠΑΒΑΙΛΕΙΟ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 103 3ο Λ.ΑΚΕΛΑΡΙΟ 53, Από : ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΠΑΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΗ 104 5ο ΚΟΜΟΝΔΟΡΟ 108, Από : ΠΑΧΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ Εως : ΙΚΟ ΤΑΜΑΤΙΝΑ 105 5ο ΚΟΜΟΝΔΟΡΟ 108, Από : ΙΩΖΟ ΠΑΡΑΚΕΗ Εως : ΤΕΛΙΟ ΧΡΙΤΙΝΑ 106 5ο ΚΟΜΟΝΔΟΡΟ 108, α) Από : ΤΕΜΑΤΖΟΓΛΟ ΕΛΕΝΗ Εως : ΨΧΟΓΙΟ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς ελίδα 10 από 30

11 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 107 3ο 4ο ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ 39, Από : ΑΒΑΚΙΑΝ ΜΑΡΙ Εως : ΑΝΦΑΝΤΗ ΧΡΗΤΟ 108 3ο 4ο ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ 39, Από : ΑΠΟΤΟΛΑΚΗ ΟΛΜΠΙΑ Εως : ΒΛΑΜΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 109 3ο 4ο ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ 39, Από : ΒΛΑΤΟ ΑΘΑΝΑΙΟ Εως : ΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 110 3ο 11ο ΑΙΩΠΟ 2, 43100, ΚΑΡΔΙΤΑ Από : ΓΚΑΒΑΛΕΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Εως : ΔΕΩΝΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ 111 3ο 11ο ΑΙΩΠΟ 2, 43100, ΚΑΡΔΙΤΑ Από : ΔΗΜΑΚΗ ΑΡΙΤΟΛΑ Εως : ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΛΟ ΧΡΟΒΑΝΑ 112 3ο 8ο ΙΟΓΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΟ 5, 43100, ΚΑΡΔΙΤΑ Από : ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΙΑ Εως : ΚΑΛΑΤΖΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ 113 3ο 8ο ΙΟΓΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΟ 5, 43100, ΚΑΡΔΙΤΑ Από : ΚΑΛΕΑ ΕΑΓΓΕΛΙΑ Εως : ΚΑΡΑΚΩΤΑ ΚΩΝ/ΝΟ 114 3ο 8ο ΙΟΓΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΟ 5, 43100, ΚΑΡΔΙΤΑ Από : ΚΑΡΑΛΕΞΗ ΕΤΧΙΑ Εως : ΚΑΧ ΠΕΡΙΚΛΗ 115 3ο 8ο 1ος ΟΡΟΦΟ ΤΙΤΑΝΙΟ 5, 43100, ΚΑΡΔΙΤΑ Από : ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΑΠΑΙΑ Εως : ΚΠΡΗ ΘΩΜΑ ελίδα 11 από 30

12 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 116 3ο 8ο 1ος ΟΡΟΦΟ ΤΙΤΑΝΙΟ 5, 43100, ΚΑΡΔΙΤΑ Από : ΚΡΓΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Εως : ΜΑΡΓΙΑΝΟ ΧΡΙΤΙΝΑ 117 3ο 8ο 1ος ΟΡΟΦΟ ΤΙΤΑΝΙΟ 5, 43100, ΚΑΡΔΙΤΑ Από : ΜΑΡΚΟΗ ΕΑΓΓΕΛΙΑ Εως : ΜΠΟΝΤΟΡΗ ΧΡΗΤΟ 118 3ο 8ο 1ος ΟΡΟΦΟ ΤΙΤΑΝΙΟ 5, 43100, ΚΑΡΔΙΤΑ Από : ΜΠΟΡΑ ΑΓΟΡΗ Εως : ΠΑΛΑΠΕΛΑ ΧΡΗΤΟ 119 3ο ΑΛΛΑΜΑΝΗ 50, 43100, ΚΑΡΔΙΤΑ Από : ΠΑΛΑΚΑ ΑΠΟΤΟΛΙΑ Εως : ΡΑΜΜΟ ΟΛΓΑ 120 3ο ΑΛΛΑΜΑΝΗ 50, 43100, ΚΑΡΔΙΤΑ Από : ΡΑΜΟΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Εως : ΤΑΡΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ 121 3ο ΑΛΛΑΜΑΝΗ 50, 43100, ΚΑΡΔΙΤΑ α) Από : ΤΑΤΑΡΩΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Εως : ΨΩΧΙΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς γ) Όλοι οι Ομογενείς και πήκοοι Τρίτων Χωρών 122 ΑΓΙΟΠΗΓΗ ΑΓΙΟΠΗΓΗ 43100, ΑΓΙΟΠΗΓΗ Από : ΑΓΓΕΛΟ ΑΘΑΝΑΙΟ Εως : ΚΟΤΙΛΟΠΟΛΟ ΒΑΙΑ 123 ΑΓΙΟΠΗΓΗ ΑΓΙΟΠΗΓΗ 43100, ΑΓΙΟΠΗΓΗ Από : ΛΕΝΤΖΑ ΑΓΟΡΗ Εως : ΧΡΙΤΟΔΟΛΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΑ 124 ΑΡΤΕΙΑΝΟ ΑΡΤΕΙΑΝΟ 43100, ΑΡΤΕΙΑΝΟ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΚΑΡΔΑ ΑΓΟΡΗ 125 ΑΡΤΕΙΑΝΟ ΑΡΤΕΙΑΝΟ 43100, ΑΡΤΕΙΑΝΟ Από : ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ ΜΑΡΙΑ Εως : ΜΑΝΩΛΗ ΧΡΗΤΟ ελίδα 12 από 30

13 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 126 ΑΡΤΕΙΑΝΟ ΑΡΤΕΙΑΝΟ 43100, ΑΡΤΕΙΑΝΟ Από : ΜΑΡΚΟΗ ΕΛΕΝΗ Εως : ΠΑΠΑΚΩΤΑ ΩΤΗΡΙΟ 127 ΑΡΤΕΙΑΝΟ ΑΡΤΕΙΑΝΟ 43100, ΑΡΤΕΙΑΝΟ Από : ΠΑΠΑΛΟΠΟΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ Εως : ΨΑΡΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 128 ΚΑΡΔΙΤΟΜΑΓΟ ΛΑ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ 43100, ΚΑΡΔΙΤΟΜΑΓΟΛΑ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΛΕΘΕΡΙΑ Εως : ΔΡΟΟ ΤΑΡΟΛΑ 129 ΚΑΡΔΙΤΟΜΑΓΟ ΛΑ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ 43100, ΚΑΡΔΙΤΟΜΑΓΟΛΑ Από : ΖΑΓΚΑ ΒΑΙΛΙΚΗ Εως : ΚΑΤΕΛΟ ΧΡΗ 130 ΚΑΡΔΙΤΟΜΑΓΟ ΛΑ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ 43100, ΚΑΡΔΙΤΟΜΑΓΟΛΑ Από : ΚΑΤΙΚΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ Εως : ΜΠΟΝΤΟΡΗ ΒΑΙΛΙΚΗ 131 ΚΑΡΔΙΤΟΜΑΓΟ ΛΑ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ 43100, ΚΑΡΔΙΤΟΜΑΓΟΛΑ Από : ΜΠΟΡΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΑ Εως : ΠΑΠΑΧΡΙΤΟΠΟΛΟ ΝΙΚΗ 132 ΚΑΡΔΙΤΟΜΑΓΟ ΛΑ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ 43100, ΚΑΡΔΙΤΟΜΑΓΟΛΑ Από : ΠΑΠΟΛΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟ Εως : ΟΦΛΙΑ ΓΙΑΝΝΟΛΑ 133 ΚΑΡΔΙΤΟΜΑΓΟ ΛΑ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ 43100, ΚΑΡΔΙΤΟΜΑΓΟΛΑ Από : ΠΑΘΑΡΑ ΖΩΗ Εως : ΤΙΜΟΡΤΟ ΟΡΑΝΙΑ 134 ΚΑΡΔΙΤΟΜΑΓΟ ΛΑ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ 43100, ΚΑΡΔΙΤΟΜΑΓΟΛΑ Από : ΤΙΝΤΖΑΡΑ ΑΝΘΗ Εως : ΨΕΤΟΠΟΛΟ ΩΤΗΡΙΑ 135 ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΙ Ο ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΙΟ 43100, ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΙ Από : ΑΓΙΩΤΗ ΑΝΑΤΑΙΑ Εως : ΚΩΝΤΑΝΤΟ ΑΝΤΡΟΝΙΚΗ 136 ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΙ Ο ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΙΟ 43100, ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΙ Από : ΛΑΗΘΙΩΤΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΗ Εως : ΧΡΗΤΟ ΟΦΙΑ 137 ΡΟΟ ΡΟΟ 43100, ΡΟΟ Από : ΑΓΝΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ Εως : ΚΩΤΟΛΟΜΗΤΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 138 ΡΟΟ ΡΟΟ 43100, ΡΟΟ α) Από : ΛΙΑΔΑΚΗ ΑΝΑΤΑΙΑ Εως : ΧΗΡΑΤΟ ΟΡΦΕΑ β) Όλοι οι Ομογενείς και πήκοοι Τρίτων Χωρών ελίδα 13 από 30

14 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 139 ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 43100, ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Από : ΑΒΡΑΜΠΟ ΑΝΤΩΝΙΟ Εως : ΜΠΟΤΑ ΩΤΗΡΙΟ 140 ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 43100, ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Από : ΝΑΚΟ ΕΑΓΓΕΛΟ Εως : ΧΡΙΚΟ ΦΩΤΕΙΝΗ 141 ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ 43100, ΓΕΩΡΓΙΚΟ Από : ΑΓΚΡΑΛΙΔΗ ΠΑΛΟ Εως : ΛΕΝΤΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 142 ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ 43100, ΓΕΩΡΓΙΚΟ Από : ΜΑΗ ΜΑΡΙΑ Εως : ΧΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 143 ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΡΑ ΒΡΗ ΚΡΑ ΒΡΗ 43100, ΚΡΑ ΒΡΗ Από : ΑΒΡΑΜΠΟ ΕΛΕΝΗ Εως : ΚΩΤΟΛΑ ΑΝΝΑ 144 ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΡΑ ΒΡΗ ΚΡΑ ΒΡΗ 43100, ΚΡΑ ΒΡΗ Από : ΛΑΙΜΟΔΕΤΗ ΑΝΔΡΕΑ Εως : ΧΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 145 ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 43100, ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ Από : ΑΓΓΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Εως : ΚΑΚΚΟ ΑΠΟΤΟΛΟ 146 ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 43100, ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ Από : ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΤΛΙΑΝΗ Εως : ΚΟΚΟΟΛΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ 147 ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 43100, ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ Από : ΚΟΝΑΔΗ ΠΡΙΔΟΛΑ Εως : ΜΟΤΟ ΟΦΙΑ 148 ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 43100, ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ Από : ΜΠΑΙΡΑΜΗ ΑΓΑΘΗ Εως : ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟ ΧΡΟΛΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΞΙΝΟΝΕΡΙΟ ΞΙΝΟΝΕΡΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 43100, ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΞΝΟΝΕΡΙ , ΞΝΟΝΕΡΙ ΞΝΟΝΕΡΙ , ΞΝΟΝΕΡΙ Από : ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Εως : ΧΑΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ Από : ΑΒΡΑΜΠΟ ΒΑΙΟ Εως : ΚΩΦΟ ΒΑΙΛΙΚΗ α) Από : ΛΑΓΟ ΒΙΟΛΕΤΤΑ Εως : ΨΑΡΡΗ ΧΡΗΤΟ β) Όλοι οι Ομογενείς και πήκοοι Τρίτων Χωρών ελίδα 14 από 30

15 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 152 ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΟΡΤ Πορτίτσας 43100, ΠΟΡΤΙΤΑ Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΛΟ ΑΡΤΕΜΗΙΑ Εως : ΧΕΛΙΔΩΝΗ ΑΡΙΑΔΝΗ 153 ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΡΑΓΚΟ ΦΡΑΓΚΟ 43100, ΦΡΑΓΚΟ Από : ΑΜΠΑΝΤΖΗ ΑΡΙΤΕΑ Εως : ΧΑΡΟΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 154 ΛΙΜΝΗ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗ ΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΡΒΑΑΡΑ Κοιν. Κατάστ. Καρβασαρά 43067, ΚΑΡΒΑΑΡΑ Από : ΑΞΙΩΤΟ ΦΩΤΕΙΝΗ Εως : ΨΑΡΟΓΙΩΡΓΟ ΕΛΕΝΗ 155 ΛΙΜΝΗ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗ ΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΡ- ΔΟΛΟΠΩΝ Καρίτσας Δολόπων 43067, ΚΑΡΙΤΑ ΔΟΛΟΠΩΝ α) Από : ΑΚΡΙΒΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Εως : ΧΑΡΙΚΙΟΠΟΛΟ ΦΡΑΓΚΙΚΟ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς 156 ΛΙΜΝΗ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗ ΑΓΡΑΦΩΝ ΚΡΟΝΕΡΙΟ χολείο Κρυονερίου 43067, ΚΡΟΝΕΡΙ Από : ΑΘΑΝΑΟΠΟΛΟ ΦΩΤΕΙΝΗ Εως : ΚΩΤΟΛΑ ΦΩΤΙΟ 157 ΛΙΜΝΗ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗ ΑΓΡΑΦΩΝ ΚΡΟΝΕΡΙΟ χολείο Κρυονερίου 43067, ΚΡΟΝΕΡΙ Από : ΛΑΜΠΡΟΠΟΛΟ ΕΔΟΚΙΑ Εως : ΧΡΗΤΑΚΗ ΧΡΗΤΟ 158 ΛΙΜΝΗ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗ ΑΓΡΑΦΩΝ ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΟ Μπελοκομύτη 43067, ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ Από : ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΤΩΛΗ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 159 ΛΙΜΝΗ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗ ΑΓΡΑΦΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟ Νεοχωρίου 43067, ΝΕΟΧΩΡΙ Από : ΑΒΡΑΜΠΟ ΒΑΓΓΕΛΗ Εως : ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΧΡΗΤΟ 160 ΛΙΜΝΗ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗ ΑΓΡΑΦΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟ Νεοχωρίου 43067, ΝΕΟΧΩΡΙ Από : ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΡΤΕΜΙ Εως : ΜΗΤΙΟ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 161 ΛΙΜΝΗ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗ ΑΓΡΑΦΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟ Νεοχωρίου 43067, ΝΕΟΧΩΡΙ α) Από : ΜΗΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΙΚΗ Εως : ΧΟΤΑ ΙΜΗΝΗ β) Όλοι οι Ομογενείς και πήκοοι Τρίτων Χωρών 162 ΛΙΜΝΗ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗ ΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΖΟΛΑ Πεζούλας 43067, ΠΕΖΟΛΑ Από : ΑΓΓΕΛΗ ΑΘΑΝΑΙΑ Εως : ΚΑΤΑΚΙΩΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ελίδα 15 από 30

16 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 163 ΛΙΜΝΗ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗ ΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΖΟΛΑ Πεζούλας 43067, ΠΕΖΟΛΑ α) Από : ΚΛΕΙΔΩΝΑΡΗ ΑΝΝΑ Εως : ΧΡΗΤΑΚΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΑ β) Όλοι οι Ομογενείς και πήκοοι Τρίτων Χωρών 164 ΛΙΜΝΗ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗ ΑΓΡΑΦΩΝ ΦΛΑΚΤΗ Φυλακτής 43067, ΦΛΑΚΤΗ Από : ΑΓΓΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Εως : ΜΑΓΑΛΙΟ ΦΩΤΕΙΝΗ 165 ΛΙΜΝΗ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗ ΑΓΡΑΦΩΝ ΦΛΑΚΤΗ Φυλακτής 43067, ΦΛΑΚΤΗ α) Από : ΜΑΝΤΖΙΑΡΑ ΑΓΟΡΩ Εως : ΧΡΙΤΟΔΟΛΟ ΕΛΕΝΗ β) Όλοι οι Ομογενείς και πήκοοι Τρίτων Χωρών 166 ΛΙΜΝΗ ΜΟΡΦΟΒΟΝΙΟ Μορφοβουνίου 43067, ΜΟΡΦΟΒΟΝΙ Από : ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ ΤΕΦΑΝΙΑ Εως : ΚΑΤΑΚΙΩΡΗ ΦΩΤΙΟ ΛΙΜΝΗ ΛΙΜΝΗ ΜΟΡΦΟΒΟΝΙΟ ΜΟΡΦΟΒΟΝΙΟ Μορφοβουνίου 43067, ΜΟΡΦΟΒΟΝΙ Μορφοβουνίου 43067, ΜΟΡΦΟΒΟΝΙ Από : ΚΑΤΙΑΝΗ ΜΕΛΠΩ Εως : ΜΑΡΑΝΤΖΑ ΝΙΚΟΛΑΟ Από : ΜΕΡΛΕΜΗ ΕΑΓΓΕΛΟ Εως : ΡΕΦΕΝΕ ΧΡΙΤΙΝΑ 169 ΛΙΜΝΗ ΜΟΡΦΟΒΟΝΙΟ Μορφοβουνίου 43067, ΜΟΡΦΟΒΟΝΙ Από : ΡΕΦΕΝΕ ΑΘΑΝΑΙΟ Εως : ΧΡΙΤΟΠΟΛΟ ΙΟΛΙΑ 170 ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΑΕΑ Κερασέας 43067, ΚΕΡΑΕΑ Από : ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Εως : ΚΩΛΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΕΗ ΛΙΜΝΗ ΛΙΜΝΗ ΛΙΜΝΗ ΛΙΜΝΗ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΑΕΑ ΛΑΜΠΕΡΟ ΛΑΜΠΕΡΟ ΜΕΕΝΙΚΟΛΑ ΜΕΕΝΙΚΟΛΑ Κερασέας 43067, ΚΕΡΑΕΑ Λαμπερού 43100, ΛΑΜΠΕΡΟ Λαμπερού 43100, ΛΑΜΠΕΡΟ Κοινοτικό Κατάστημα Μεσενικόλα 43067, ΜΕΕΝΙΚΟΛΑ Αγροτικό Ιατρείο Μεσενικόλα 43067, ΜΕΕΝΙΚΟΛΑ Από : ΛΑΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ Εως : ΧΑΛΙΑΜΑΛΑ ΖΩΓΡΑΦΩ Από : ΑΛΕΞΙΟ ΑΘΗΝΑ Εως : ΛΡΙΤΗ ΧΡΗΤΟ Από : ΜΑΚΡΓΙΑΝΝΗ ΑΓΛΑΙΑ Εως : ΧΡΙΚΟ ΜΑΡΙΑ Από : ΑΓΟΡΙΤΑ ΑΘΑΝΑΙΑ Εως : ΜΑΝΩΛΗ ΛΑΜΠΡΟ Από : ΜΗΛΙΤΗ ΑΘΑΝΑΙΑ Εως : ΨΗΝΝΕΝΟ ΦΩΤΕΙΝΗ ελίδα 16 από 30

17 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 176 ΛΙΜΝΗ ΜΟΧΑΤΟ Μοσχάτου 43100, ΜΟΧΑΤΟ Από : ΑΔΑΜΟΠΟΛΟ ΕΛΕΝΗ Εως : ΨΕΤΟΠΟΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΙΘΩΜΗ ΙΘΩΜΗ ΦΑΝΑΡΙΟ ΦΑΝΑΡΙΟ ΗΜΕΡΗΙΟ ΓΜΝΑΙΟ ΦΑΝΑΡΙΟ 43064, ΦΑΝΑΡΙ ΗΜΕΡΗΙΟ ΓΜΝΑΙΟ ΦΑΝΑΡΙΟ 43064, ΦΑΝΑΡΙ Από : ΑΒΔΕΛΛΙΔΗ ΤΛΙΑΝΗ Εως : ΚΑΡΑΠΑΝΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Από : ΚΑΡΔΑΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Εως : ΜΠΑΚΛΑΒΑ ΧΡΗΤΟ 179 ΙΘΩΜΗ ΦΑΝΑΡΙΟ ΗΜΕΡΗΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΚΕΙΟ ΦΑΝΑΡΙΟ 43064, ΦΑΝΑΡΙ Από : ΜΠΑΛΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΡΟΜΑΝΤΖΗ ΕΔΟΞΙΑ ΙΘΩΜΗ ΙΘΩΜΗ ΙΘΩΜΗ ΙΘΩΜΗ ΙΘΩΜΗ ΙΘΩΜΗ ΙΘΩΜΗ ΦΑΝΑΡΙΟ ΑΓΙΟ ΑΚΑΚΙΟ ΕΛΛΗΝΟΠΡΓΟ ΕΛΛΗΝΟΠΡΓΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΗΜΕΡΗΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΚΕΙΟ ΦΑΝΑΡΙΟ 43064, ΦΑΝΑΡΙ ΑΓΙΟ ΑΚΑΚΙΟ 43064, ΑΓΙΟ ΑΚΑΚΙΟ Ελληνόπυργου 43064, ΕΛΛΗΝΟΠΡΓΟ Ελληνόπυργου 43064, ΕΛΛΗΝΟΠΡΓΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 43064, ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 43064, ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 43064, ΚΑΝΑΛΙΩΝ α) Από : ΑΒΒΑΛΑ ΙΜΗΝΗ Εως : ΨΑΛΤΑ ΠΕΡΙΚΛΗ β) Όλοι οι Ομογενείς και πήκοοι Τρίτων Χωρών Από : ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΓΟΡΙΤΑ Εως : ΦΑΝΑΡΑ ΧΡΗΤΟ Από : ΑΓΡΙΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Εως : ΚΩΤΟΛΑ ΑΠΟΤΟΛΟ Από : ΛΑΓΟ ΑΘΑΝΑΙΟ Εως : ΧΑΝΤΖΗ ΜΙΧΑΗΛ Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΛΟ ΟΛΤΑΝΑ Εως : ΚΑΡΚΑΤΟΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Από : ΚΑΙΝΑ ΑΝΘΟΛΑ Εως : ΠΑΛΑΝΤΖΑ ΒΑΙΑ Από : ΠΑΝΑΓΟΠΟΛΟ ΒΡΩΝ Εως : ΧΡΙΤΟΔΟΛΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΙΘΩΜΗ ΙΘΩΜΗ ΙΘΩΜΗ ΚΑΠΠΑ ΛΟΞΑΔΑ ΠΡΓΟ ΙΘΩΜΗ ΚΑΠΠΑ 43064, ΚΑΠΠΑ ΛΟΞΑΔΑ 43064, ΛΟΞΑΔΑ ΠΡΓΟ ΙΘΩΜΗ 43064, ΠΡΓΟ ΙΘΩΝΗ Από : ΑΜΒΡΑΖΗ ΕΛΕΝΗ Εως : ΨΑΡΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Από : ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΓΟΡΩ Εως : ΧΡΙΤΟΔΟΛΟ ΕΑΝΘΙΑ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ Εως : ΨΑΡΡΗ ΧΡΗΤΟ ελίδα 17 από 30

18 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 190 ΙΘΩΜΗ ΧΑΡΜΑΤΟ Χάρματος 43064, ΧΑΡΜΑ Από : ΑΓΑΠΗΤΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Εως : ΦΡΟΞΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 191 ΑΜΓΔΑΛΗ Αμυγδαλής 43060, ΑΜΓΔΑΛΗ Από : ΑΝΔΡΕΟ ΑΠΟΤΟΛΟ Εως : ΧΡΗΤΟ ΒΑΙΛΙΚΗ 192 ΑΝΘΟΧΩΡΙΟ Ανθοχωρίου 43060, ΑΝΘΟΧΩΡΙ Από : ΑΔΑΜΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΚΩΤΗ ΑΝΘΗ 193 ΑΝΘΟΧΩΡΙΟ Ανθοχωρίου 43060, ΑΝΘΟΧΩΡΙ Από : ΛΑΖΑΡΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΧΕΛΙΔΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 194 ΒΑΤΟΝΙΑ χολείο Βατσουνιάς 43060, ΒΑΤΟΝΙΑ Από : ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΚΑΨΙΩΧΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 195 ΒΑΤΟΝΙΑ χολείο Βατσουνιάς 43060, ΒΑΤΟΝΙΑ Από : ΚΕΛΕΠΟΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΧΡΟΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 196 ΓΕΛΑΝΘΗ Γελάνθης 43060, ΓΕΛΑΝΘΗ Από : ΑΓΓΕΛΗ ΑΓΟΡΙΤΑ Εως : ΚΩΤΟΛΑ ΧΡΟΤΟΜΟ 197 ΓΕΛΑΝΘΗ Γελάνθης 43060, ΓΕΛΑΝΘΗ Από : ΛΑΡΓΓΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ Εως : ΧΑΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 198 ΔΡΑΚΟΤΡΠΑ χολείο Δρακότρυπας 43060, ΔΡΑΚΟΤΡΠΑ Από : ΑΔΑΜΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Εως : ΛΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 199 ΔΡΑΚΟΤΡΠΑ χολείο Δρακότρυπας 43060, ΔΡΑΚΟΤΡΠΑ Από : ΜΑΛΑΜΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ Εως : ΧΟΝΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 200 ΔΡΑΚΟΤΡΠΑ Οίκημα Εκκλησίας, υνοικ. Τρυγόνα Δρακότρυπας 43060, ΝΟΙΚΙΜΟ ΤΡΓΟΝΑ ΔΡΑΚΟΤΡΠΑ Από : ΑΔΑΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Εως : ΧΑΡΙΗ ΦΩΤΙΟ 201 ΕΛΛΗΝΟΚΑΤΡ Ο Ελληνόκαστρου 43060, ΕΛΛΗΝΟΚΑΤΡΟ Από : ΑΓΓΕΛΟ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Εως : ΧΑΛΙΑΟ ΧΡΟΛΑ ελίδα 18 από 30

19 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 202 ΚΡΟΠΗΓΗ Κρυοπηγής 43060, ΚΡΟΠΗΓΗ Από : ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Εως : ΚΩΤΟΠΟΛΟ ΕΛΕΝΗ 203 ΚΡΟΠΗΓΗ Κοιν. Κατάστ. Κρυοπηγής 43060, ΚΡΟΠΗΓΗ Από : ΛΑΖΑΡΙΝΑ ΠΑΡΑΚΕΗ Εως : ΧΛΩΡΟ ΕΙΡΗΝΗ 204 ΛΑΖΑΡΙΝΑ χολείο Λαζαρίνας 43060, ΛΑΖΑΡΙΝΑ Από : ΑΓΑΠΗΤΟ ΜΑΡΙΑ Εως : ΜΠΑΧΟ ΠΑΡΑΚΕΗ 205 ΛΑΖΑΡΙΝΑ χολείο Λαζαρίνας 43060, ΛΑΖΑΡΙΝΑ Από : ΜΠΕΜΠΕ ΑΓΟΡΩ Εως : ΧΑΛΚΙΑ ΩΤΗΡΙΟ 206 ΜΑΓΟΛ χολείο Μαγουλίτσας 43060, ΜΑΓΟΛΙΤΑ Από : ΑΒΑΑΒΙΔΟ ΤΕΡΓΙΑΝΗ Εως : ΜΠΑΛΑΤΟ ΧΡΟΛΑ 207 ΜΑΓΟΛ χολείο Μαγουλίτσας 43060, ΜΑΓΟΛΙΤΑ Από : ΜΠΛΕΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ Εως : ΨΑΡΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 208 ΜΑΡΟΜΜΑΤΙΟ χολείο Μαυρομματίου 43060, ΜΑΡΟΜΜΑΤΙ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Εως : ΘΕΟΔΩΡΟ ΧΡΗΤΟ 209 ΜΑΡΟΜΜΑΤΙΟ χολείο Μαυρομματίου 43060, ΜΑΡΟΜΜΑΤΙ Από : ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑ ΑΓΟΡΗ Εως : ΜΠΕΚΑ ΑΠΟΤΟΛΟ 210 ΜΑΡΟΜΜΑΤΙΟ χολείο Μαυρομματίου 43060, ΜΑΡΟΜΜΑΤΙ Από : ΜΠΕΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Εως : ΑΛΤΑ ΠΡΙΔΩΝ 211 ΜΑΡΟΜΜΑΤΙΟ χολείο Μαυρομματίου 43060, ΜΑΡΟΜΜΑΤΙ Από : ΑΜΟΡΕΛΗ ΕΛΛΗ Εως : ΨΑΡΡΟΒΑΙΛΗ ΧΡΗΤΙΝΑ 212 Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Μουζακίου 43060, ΜΟΖΑΚΙ Από : ΑΓΓΕΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Εως : ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΛΟ ΟΛΜΠΙΑ 213 Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Μουζακίου 43060, ΜΟΖΑΚΙ Από : ΕΛΛΗΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΚΙΤΟΚΩΤΑ ΩΤΗΡΙΟ 214 Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Μουζακίου 43060, ΜΟΖΑΚΙ Από : ΚΛΑΡΟΔΑ ΑΓΑΠΗ Εως : ΜΑΝΩΛΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΙΑ ελίδα 19 από 30

20 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 215 Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Μουζακίου 43060, ΜΟΖΑΚΙ Από : ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΠΑΛΙΝΑ Εως : ΠΑΠΑΤΕΡΓΙΟ ΧΡΙΤΟΦΟΡΟ 216 Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Μουζακίου 43060, ΜΟΖΑΚΙ Από : ΠΑΠΟΤΗ ΑΡΕΤΗ Εως : ΟΦΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΗΤΟ 217 Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Μουζακίου 43060, ΜΟΖΑΚΙ α) Από : ΠΑΝΟ ΕΑΓΓΕΛΟ Εως : ΨΛΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς 218 ΟΞΑ Οξυάς 43060, ΟΞΑ Από : ΑΘΑΝΑΟΠΟΛΟ ΓΚΟΛΦΩ Εως : ΚΩΦΟ ΓΙΑΝΝΟΛΑ 219 ΟΞΑ Οξυάς 43060, ΟΞΑ Από : ΛΑΖΑΡΙΔΟ ΜΑΡΙΑ Εως : ΨΧΟΓΙΟ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 220 ΟΞΑ υνοικισμού Μοναστηρίου Οξυάς 43060, ΝΟΙΚΙΜΟ ΜΟΝΑΤΗΡΙ ΟΞΑ Από : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΛΟ ΕΛΕΝΗ Εως : ΤΙΩΛΗ ΑΠΟΤΟΛΟ 221 ΠΕΚΟΦΤΟ Πευκοφύτου 43060, ΠΕΚΟΦΤΟ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Εως : ΧΑΤΖΗΤΡΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 222 ΠΟΡΤΗ Πορτής 43060, ΠΟΡΤΗ Από : ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΓΟΡΩ Εως : ΠΩΧΟ ΜΕΡΟΠΗ 223 ΠΟΡΤΗ Πορτής 43060, ΠΟΡΤΗ Από : ΡΑΓΚΟ ΑΡΓΡΙΟ Εως : ΧΡΙΤΟΔΟΛΟ ΠΑΡΑΚΕΗ ΠΑΜΙΟ ΠΑΜΙΟ ΠΑΜΙΟ ΠΑΜΙΟ ΠΑΜΙΟ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ χολείου Αγναντερού 43061, ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ χολείου Αγναντερού 43061, ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ χολείου Αγναντερού 43061, ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ Ημερήσιο Γυμνάσιο Αγναντερού 43061, ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ Ημερήσιο Γυμνάσιο Αγναντερού 43061, ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ Από : ΑΒΔΟΛΑ ΜΑΡΙΑ Εως : ΓΟΛΑ ΒΑΙΛΙΚΗ Από : ΔΑΟΤΗ ΜΑΛΑΜΑ Εως : ΚΟΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Από : ΚΟΦΙΤΑ ΑΝΘΟΛΟ Εως : ΜΑΟΡΑ ΩΤΗΡΙΟ Από : ΜΕΛΙΑΡΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΠΑΝΤΟ ΧΡΑΓΗ Από : ΠΑΠΑ ΑΘΑΝΑΙΑ Εως : ΑΜΩΝΑ ΧΡΙΤΙΝΑ ελίδα 20 από 30

21 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 229 ΠΑΜΙΟ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ Ημερήσιο Γυμνάσιο Αγναντερού 43061, ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ α) Από : ΕΙΝΤΗ ΑΝΑΤΑΙΑ Εως : ΨΑΡΑΝΤΩΝΗ ΕΛΙΑΒΕΤ β) Όλοι οι Ομογενείς και πήκοοι Τρίτων Χωρών ΠΑΜΙΟ ΠΑΜΙΟ ΠΑΜΙΟ ΚΡΑΝΕΑ ΚΡΑΝΕΑ ΜΑΓΟΛΑ χολείο Κρανέας 43100, ΚΡΑΝΕΑ χολείο Κρανέας 43100, ΚΡΑΝΕΑ Μαγούλας 43064, ΜΑΓΟΛΑ Από : ΑΓΑΚΟ ΧΡΟΛΑ Εως : ΚΑΤΙΑΜΠΟΡΑ ΚΛΕΑΝΘΟ Από : ΚΑΤΙΚΑ ΑΓΑΘΗ Εως : ΨΛΛΑ ΩΗ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΤΙΑ Εως : ΚΑΡΑΤΑΙΟ ΒΑΙΛΙΚΗ 233 ΠΑΜΙΟ ΜΑΓΟΛΑ Μαγούλας 43064, ΜΑΓΟΛΑ Από : ΚΑΡΔΙΤΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Εως : ΠΑΛΑΝΤΖΑ ΧΡΗΤΟ 234 ΠΑΜΙΟ ΜΑΓΟΛΑ Μαγούλας 43064, ΜΑΓΟΛΑ α) Από : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΓΟΡΗ Εως : ΧΙΩΤΗ ΟΛΜΠΙΑ β) Όλοι οι Ομογενείς και πήκοοι Τρίτων Χωρών 235 ΠΑΜΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟ χολείο Παλαιοχωρίου 43061, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Εως : ΜΠΟΝΤΖΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΜΙΟ ΠΑΜΙΟ ΠΑΜΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟ ΡΙΖΟΒΟΝΙΟ ΡΙΖΟΒΟΝΙΟ χολείο Παλαιοχωρίου 43061, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ Ριζοβουνίου 43061, ΡΙΖΟΒΟΝΙ Ριζοβουνίου 43061, ΡΙΖΟΒΟΝΙ 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Παλαμά 43200, Από : ΝΙΚΟ ΑΘΑΝΑΙΑ Εως : ΨΗΦΗ ΠΕΤΡΟ Από : ΑΚΡΙΒΟ ΤΛΙΑΝΗ Εως : ΚΡΟΜΜΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Από : ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΕΑΓΓΕΛΟ Εως : ΨΑΡΡΗ ΤΕΡΓΙΟ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΟ ΤΕΦΑΝΙΑ Εως : ΒΑΡΛΑΜΗ ΧΡΗΤΟ 240 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Παλαμά 43200, Από : ΒΑΔΕΚΑ ΕΑΓΓΕΛΙΑ Εως : ΕΔΜΟΝΔΟ ΠΑΡΑΚΕΗ ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Παλαμά 43200, 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Παλαμά 43200, χολείο Παλαμά 43200, Από : ΕΚΚΛΗΙΑΡΧΗ ΑΛΚΙΤΗ Εως : ΚΑΡΑΚΙΤΙΟ ΧΡΗ Από : ΚΑΡΑΚΩΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΚΟΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Από : ΚΟΡΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Εως : ΜΑΝΤΕ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ελίδα 21 από 30

22 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 244 χολείο Παλαμά 43200, Από : ΜΑΝΤΕ ΑΘΑΝΑΙΟ Εως : ΜΠΙΝΤΟ ΧΡΟΒΑΛΑΝΤΩ 245 χολείο Παλαμά 43200, Από : ΜΠΙΡΜΠΑΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Εως : ΠΑΛΙΟΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟ 246 1ο χολείο Παλαμά 43200, Από : ΠΑΛΟΚΗ ΑΝΝΑ Εως : ΠΑΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ 247 1ο χολείο Παλαμά 43200, Από : ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΛΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ Εως : ΡΗΜΠΑΠΗ ΩΤΗΡΙΟ ο χολείο Παλαμά 43200, 1ο χολείο Παλαμά 43200, Από : ΡΙΖΟ ΑΝΑΤΑΙΟ Εως : ΤΖΕΛΛΑ ΧΡΙΤΟΦΟΡΟ Από : ΤΖΕΛΛΗ ΑΝΝΑ Εως : ΤΙΒΟ ΩΤΗΡΙΟ 250 1ο χολείο Παλαμά 43200, α) Από : ΤΙΒΟ ΑΠΟΤΟΛΩ Εως : ΨΩΜΑ ΤΑΡΟ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς γ) Όλοι οι Ομογενείς και πήκοοι Τρίτων Χωρών 251 ΚΑΛΒΑΚΙΩΝ Καλυβακίων 43200, ΚΑΛΒΑΚΙΑ Από : ΑΚΡΙΒΟ ΑΔΑΜ Εως : ΨΧΑ ΧΡΗΤΟ 252 ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Αγίου Δημητρίου 43200, ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΛΟ ΕΑΓΓΕΛΙΑ Εως : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΛΟ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΒΛΟΧΟ ΒΛΟΧΟ ΓΟΡΓΟΒΙΤΩΝ ΓΟΡΓΟΒΙΤΩΝ χολείο Βλοχού 43200, ΒΛΟΧΟ χολείο Βλοχού 43200, ΒΛΟΧΟ Γοργοβιτών 43200, ΓΟΡΓΟΒΙΤΕ Γοργοβιτών 43200, ΓΟΡΓΟΒΙΤΕ Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΛΟ ΒΡΩΝ Εως : ΚΑΡΤΑΝΑ ΜΙΧΑΗΛ Από : ΚΟΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΨΑΛΛΙΔΑ ΧΑΡΙΛΑΟ Από : ΑΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩ Εως : ΜΩΡΑΚΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Από : ΝΕΤΟΡΟΒΙΤ ΕΑΓΓΕΛΗ Εως : ΨΑΡΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 257 ΚΟΚΙΝΑ Κοσκινά 43200, ΚΟΚΙΝΑ Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΛΟ ΑΘΑΝΑΙΟ Εως : ΚΩΤΟΠΟΛΟ ΧΡΙΤΙΝΑ ελίδα 22 από 30

23 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 258 ΚΟΚΙΝΑ Νηπιαγωγείο Κοσκινά 43200, ΚΟΚΙΝΑ Από : ΛΑΙΟΠΟΛΟ ΤΛΙΑΝΟ Εως : ΧΡΙΤΟΠΟΛΟ ΚΡΙΑΚΟΛΑ 259 ΚΟΚΙΝΑ χολείο Ψαθοχώρας 43200, ΨΑΘΟΧΩΡΑ Από : ΑΓΑΚΟ ΒΑΙΛΕΙΟ Εως : ΧΡΙΤΟΠΟΛΟ ΡΕΒΕΚΑ 260 ΜΑΡΚΟ χολείο Μάρκου 43200, ΜΑΡΚΟ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ Εως : ΜΠΑΤΖΙΑ ΟΔΕ ΕΛΛΑΝΩΝ ΕΛΛΑΝΩΝ ΕΛΛΑΝΩΝ ΕΛΛΑΝΩΝ ΕΛΛΑΝΩΝ ΕΛΛΑΝΩΝ ΜΑΡΚΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩ Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩ Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΝΑ ΜΑΡΑΘΕΑ ΜΑΡΑΘΕΑ χολείο Μάρκου 43200, ΜΑΡΚΟ Μεταμόρφωσης 43200, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΗ Μεταμόρφωσης 43200, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΗ χολείο Αγίας Τριάδας 43061, ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ χολείο Αγίας Τριάδας 43061, ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ χολείο Καλογριανών 43061, ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΑ χολείο Καλογριανών 43061, ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΑ Μαραθέας 43061, ΜΑΡΑΘΕΑ Μαραθέας 43061, ΜΑΡΑΘΕΑ Από : ΜΠΕΚΙΩΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Εως : ΧΟΡΧΟΔΑ ΙΟΛΙΑ Από : ΑΔΑΜΟΠΟΛΟ ΕΛΕΝΗ Εως : ΝΤΑΝΤΟ ΩΤΗΡΙΑ Από : ΟΙΚΟΝΟΜΟ ΒΑΙΛΕΙΑ Εως : ΧΡΟΝΗ ΜΑΡΙΑ Από : ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΒΑΙΛΙΚΗ Εως : ΚΑΤΙΦΗ ΑΝΑΤΑΙΑ Από : ΚΟΝΤΟΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗ Εως : ΨΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ Από : ΑΒΔΕΛΙΔΗ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ Εως : ΜΠΟΤΑ ΒΑΙΛΙΚΗ Από : ΝΤΕΚΑ ΦΩΤΟ Εως : ΨΑΡΡΗ ΡΟΙΔΩ Από : ΑΘΑΝΑΟΛΑ ΙΩΑΝΝΗ Εως : ΚΩΦΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Από : ΛΙΑΚΟ ΒΑΙΟ Εως : ΧΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 270 ΕΛΛΑΝΩΝ ΜΑΡΑΘΕΑ υνοικισμού Κόρδας Μαραθέας 43061, ΝΟΙΚΙΜΟ ΚΟΡΔΑ ΜΑΡΑΘΕΑ α) Από : ΑΘΑΝΑΟΛΑ ΑΝΘΟΛΑ Εως : ΧΑΛΙΑΜΟΡΔΑ ΧΡΟΛΑ β) Όλοι οι Ομογενείς και πήκοοι Τρίτων Χωρών ΕΛΛΑΝΩΝ ΕΛΛΑΝΩΝ ΠΕΔΙΝΟ ΠΕΔΙΝΟ χολείο Πεδινού 43061, ΠΕΔΙΝΟ χολείο Πεδινού 43061, ΠΕΔΙΝΟ Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Εως : ΚΩΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟ Από : ΛΕΡΑ ΓΑΒΡΙΕΛΑ Εως : ΧΙΩΛΟ ΜΑΧΗ ελίδα 23 από 30

24 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 273 ΕΛΛΑΝΩΝ ΠΡΟΑΤΙΟ χολείο Προαστίου 43061, ΠΡΟΑΤΙΟ Από : ΑΒΔΕΛΛΙΔΟ ΠΑΝΑΓΙΟ Εως : ΘΩΜΟΠΟΛΟ ΧΡΟΝΙΚΗ 274 ΕΛΛΑΝΩΝ ΠΡΟΑΤΙΟ χολείο Προαστίου 43061, ΠΡΟΑΤΙΟ Από : ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΠΑΡΑΚΕΗ Εως : ΚΩΤΟΠΟΛΟ ΧΡΟΛΑ 275 ΕΛΛΑΝΩΝ ΠΡΟΑΤΙΟ χολείο Προαστίου 43061, ΠΡΟΑΤΙΟ Από : ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΡΓΟ ΓΙΑΝΝΟΛΑ Εως : ΜΠΙΡΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΙΑ 276 ΕΛΛΑΝΩΝ ΠΡΟΑΤΙΟ χολείο Προαστίου 43061, ΠΡΟΑΤΙΟ Από : ΜΠΛΟΧΟ ΑΠΟΤΟΛΟ Εως : ΤΑΠΟΡΝΗ ΧΡΟΤΟΜΟ 277 ΕΛΛΑΝΩΝ ΠΡΟΑΤΙΟ χολείο Προαστίου 43061, ΠΡΟΑΤΙΟ α) Από : ΤΕΚΟΡΑ ΑΠΟΤΟΛΙΑ Εως : ΨΕΤΟΠΟΛΟ ΤΑΡΟΛΑ β) Όλοι οι Ομογενείς και πήκοοι Τρίτων Χωρών 278 ΦΛΛΟ ΙΤΕΑ Ιτέας 43062, ΙΤΕΑ Από : ΑΓΑΚΟ ΕΑΓΓΕΛΙΑ Εως : ΖΩΝΑ ΚΩΝ/ΝΟ 279 ΦΛΛΟ ΙΤΕΑ Ιτέας 43062, ΙΤΕΑ Από : ΘΑΝΑΟΛΗ ΒΑΙΑ Εως : ΜΑΚΡΗ ΧΡΟΛΑ 280 ΦΛΛΟ ΙΤΕΑ Ιτέας 43062, ΙΤΕΑ Από : ΜΑΚΡΗ ΑΘΑΝΑΙΟ Εως : ΠΑΠΑΚΡΙΤΗ ΧΡΗΤΟ 281 ΦΛΛΟ ΙΤΕΑ Ιτέας 43062, ΙΤΕΑ α) Από : ΠΑΠΑΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΑΘΑΝΑΙΟ Εως : ΨΧΟΓΙΟ ΤΑΡΟΛΑ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς 282 ΦΛΛΟ ΑΤΡ Αστρίτσας 43062, ΑΤΡΙΤΑ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΑΓΓΕΛΗ Εως : ΧΑΤΖΗ ΩΤΗΡΙΟ 283 ΦΛΛΟ ΛΕΚΗ Λεύκης 43062, ΛΕΚΗ Από : ΑΝΑΓΝΩΤΟ ΒΑΙΑ Εως : ΧΡΑΚΟΠΟΛΟ ΧΡΟΛΑ 284 ΦΛΛΟ ΟΡΦΑΝΩΝ Ορφανών 43062, ΟΡΦΑΝΑ α) Από : ΑΔΑΜΟΠΟΛΟ ΒΑΙΟ Εως : ΨΑΡΡΗ ΕΘΜΙΟ β) Όλοι οι Ομογενείς και πήκοοι Τρίτων Χωρών 285 ΦΛΛΟ ΠΕΤΡΙΝΟ Πέτρινου 43062, ΠΕΤΡΙΝΟ Από : ΑΘΑΝΑΟΛΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΑ Εως : ΧΗΡΑ ΧΡΗΤΟ 286 ΦΛΛΟ ΚΕΩΝ υκεώνας 43062, ΚΕΩΝΑ Από : ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ Εως : ΧΡΗΤΑΚΟ ΕΑΓΓΕΛΙΑ ελίδα 24 από 30

25 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 287 ΦΛΛΟ ΦΛΛΟ χολείου Φύλλου 43062, ΦΛΛΟ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΡΓΡΗ Εως : ΜΑΚΡΗ ΤΗΛΕΜΑΧΟ 288 ΦΛΛΟ ΦΛΛΟ χολείου Φύλλου 43062, ΦΛΛΟ α) Από : ΜΑΝΤΖΕΛΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Εως : ΧΗΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ β) Όλοι οι Ομογενείς και πήκοοι Τρίτων Χωρών ΑΡΝΗ ΑΡΝΗ ΑΡΝΗ ΑΡΝΗ ΑΡΝΗ ΑΡΝΗ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΕΡΜΗΤΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 43300, ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 43300, ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 43300, ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΓΜΝΑΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 43300, ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΓΜΝΑΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 43300, ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ Ερμητσίου 43200, ΕΡΜΗΤΙ Από : ΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗ ΑΝΑΤΑΙΟ Εως : ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ Από : ΕΚΚΛΗΙΑΡΧΗ ΒΑΙΛΙΚΗ Εως : ΚΟΜΠΟ ΦΩΤΕΙΝΗ Από : ΚΟΤΗ ΞΑΝΘΗ Εως : ΝΙΚΟΠΟΛΟ ΧΡΗ Από : ΝΤΑΒΑΤΖΙΚΟ ΑΝΑΤΑΙΟ Εως : ΙΚΟ ΡΟΖΑ Από : ΚΟΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΙΑ Εως : ΨΙΜΜΑ ΦΑΝΟΡΙΟ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΛΟ ΑΓΓΕΛΟ Εως : ΧΑΤΖΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΑΡΝΗ ΑΡΝΗ ΑΡΝΗ ΑΡΝΗ ΜΕΝΕΛΑΪΔΑ ΜΕΝΕΛΑΪΔΑ ΜΕΝΕΛΑΪΔΑ ΚΨΕΛΗ ΚΨΕΛΗ ΠΡΓΟ ΚΙΕΡΙΟ ΠΡΓΟ ΚΙΕΡΙΟ ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙ ΒΑΘΛΑΚΟ ΘΡΑΨΙΜΙΟ ΚΨΕΛΗ 43300, ΚΨΕΛΗ ΚΨΕΛΗ 43300, ΚΨΕΛΗ ΠΡΓΟ ΚΙΕΡΙΟ 43300, ΠΡΓΟ ΚΙΕΡΟ ΠΡΓΟ ΚΙΕΡΙΟ 43300, ΠΡΓΟ ΚΙΕΡΟ Αηδονοχωρίου 43068, ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟ Βαθυλάκκου 43068, ΒΑΘΛΛΑΚΟ Θραψιμίου 43300, ΘΡΑΨΙΜΙΟ Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΛΟ ΑΘΑΝΑΙΟ Εως : ΚΩΤΟΛΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ Από : ΛΑΠΠΑ ΑΘΗΝΑ Εως : ΧΡΑΝΘΟΠΟΛΟ ΟΦΙΑ Από : ΑΒΡΑΜΠΟ ΑΓΛΑΙΑ Εως : ΜΛΩΝΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ α) Από : ΝΑΚΟ ΖΩΗ Εως : ΧΑΛΚΙΔΗ ΤΑΡΟ β) Όλοι οι Ομογενείς και πήκοοι Τρίτων Χωρών Από : ΑΛΕΞΙΟ ΗΛΙΑ Εως : ΧΑΝΤΖΟΛΗ ΤΑΡΟΛΑ Από : ΑΛΕΞΟΠΟΛΟ ΕΑΓΓΕΛΙΑ Εως : ΧΟΜΟ ΧΡΟΛΑ Από : ΑΛΕΙΦΤΗΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Εως : ΧΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΝΑ ελίδα 25 από 30

26 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΝΕΛΑΪΔΑ ΜΕΝΕΛΑΪΔΑ ΜΕΝΕΛΑΪΔΑ ΜΕΝΕΛΑΪΔΑ ΚΕΔΡΟ ΚΕΔΡΟ ΛΟΤΡΟΠΗΓΗ ΛΟΤΡΟΠΗΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΚΕΔΡΟ 43300, ΚΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΚΕΔΡΟ 43300, ΚΕΔΡΟ ΛΟΤΡΟΠΗΓΗ 43068, ΛΟΤΡΟΠΗΓΗ ΛΟΤΡΟΠΗΓΗ 43068, ΛΟΤΡΟΠΗΓΗ Από : ΑΔΑΜΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Εως : ΛΚΟΡΗ ΠΕΤΡΟ Από : ΜΑΚΡΗ ΕΑΓΓΕΛΙΑ Εως : ΧΟΜΟ ΧΡΙΤΙΝΑ Από : ΑΚΡΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Εως : ΚΟΦΦΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Από : ΚΡΙΤΗ ΛΕΜΟΝΙΑ Εως : ΧΟΜΟ ΕΘΜΙΑ 306 ΜΕΝΕΛΑΪΔΑ ΛΟΤΡΟ ΛΟΤΡΟ 43300, ΛΟΤΡΟ Από : ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΘΑΝΑΙΟ Εως : ΧΡΙΤΟ ΑΝΑΤΑΙΟ 307 ΡΕΝΤΙΝΗ ΡΕΝΤΙΝΑ Ρεντίνας 43068, ΡΕΝΤΙΝΑ Από : ΑΛΕΞΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΛΙΩΗ ΓΑΡΦΑΛΛΙΑ 308 ΡΕΝΤΙΝΗ ΡΕΝΤΙΝΑ Νηπιαγωγείο Ρεντίνας 43068, ΡΕΝΤΙΝΑ Από : ΜΑΚΡΗ ΟΦΙΑ Εως : ΨΩΜΑΔΕΛΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ο Ημερήσιο Γυμνάσιο οφάδων 43300, ΟΦΑΔΕ 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο οφάδων 43300, ΟΦΑΔΕ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΔΕΠΟΙΝΑ Εως : ΒΛΟΤΟ ΑΓΛΑΙΑ Από : ΒΟΛΟΤΟΠΟΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ Εως : ΔΕΜΑΤΑ ΜΙΧΑΗΛ 311 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο οφάδων 43300, ΟΦΑΔΕ Από : ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟ ΔΕΠΟΙΝΑ Εως : ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΛΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ο Ημερήσιο Γυμνάσιο οφάδων 43300, ΟΦΑΔΕ Ημερήσιο Γυμνάσιο οφάδων 43300, ΟΦΑΔΕ Από : ΘΕΟΛΟΓΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Εως : ΚΑΡΦΗ ΧΡΗΤΟ Από : ΚΑΙΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΚΟΚΟΤΑ ΙΩΑΝΝΗ 314 Ημερήσιο Γυμνάσιο οφάδων 43300, ΟΦΑΔΕ Από : ΚΟΛΟΟΑ ΩΤΗΡΙΑ Εως : ΜΑΝΤΕΛΑ ΧΡΟΒΑΛΑΝΤΩ Ημερήσιο Γυμνάσιο οφάδων 43300, ΟΦΑΔΕ Ημερήσιο Γυμνάσιο οφάδων 43300, ΟΦΑΔΕ Από : ΜΑΝΤΕΛΑ ΑΓΓΕΛΟ Εως : ΜΠΑΝΤΗ ΧΡΟΛΑ Από : ΜΠΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΟ Εως : ΝΤΟΝΤΟ ΩΤΗΡΙΟ 317 οφάδων (Νέο Κτίριο) 43300, ΟΦΑΔΕ Από : ΞΑΝΘΟΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΠΑΠΑΓΟΛΗ ΠΡΙΔΩΝ ελίδα 26 από 30

27 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 318 οφάδων (Νέο Κτίριο) 43300, ΟΦΑΔΕ Από : ΠΑΠΑΧΡΙΤΟΠΟΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Εως : ΑΙΝΗ ΧΡΟΒΑΛΑΝΤΩ οφάδων (Νέο Κτίριο) 43300, ΟΦΑΔΕ οφάδων (Νέο Κτίριο) 43300, ΟΦΑΔΕ Από : ΑΙΝΗ ΑΘΑΝΑΙΟ Εως : ΧΟΡΙΤΑΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΤΑΓΚΟΛΗ ΒΑΙΛΙΚΗ Εως : ΤΙΒΟ ΠΑΡΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΗ ΑΓΙΟ ΒΗΑΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟ ΑΜΠΕΛΟ ΑΝΩΓΕΙΟ οφάδων (Νέο Κτίριο) 43300, ΟΦΑΔΕ Αγίας Παρασκευής 43300, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΗ Αγίας Παρασκευής 43300, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΗ Αγίου Βησσαρίου 43300, ΑΓΙΟ ΒΗΑΡΙΟ Αμπέλου 43300, ΑΜΠΕΛΟ Αμπέλου 43300, ΑΜΠΕΛΟ Ανωγείου 43300, ΑΝΩΓΕΙΟ α) Από : ΤΙΒΟ ΑΜΑΛΙΑ Εως : ΨΧΟΓΙΟ ΒΑΙΛΙΚΗ β) Όλοι οι Ομογενείς και πήκοοι Τρίτων Χωρών Από : ΑΓΑΚΟ ΠΕΡΔΙΚΩ Εως : ΚΡΙΤΗ ΕΑΓΓΕΛΙΑ Από : ΛΟΚΑ ΙΛΕΑΝΑ Εως : ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΑΚΡΙΒΟ ΜΙΛΤΙΑΔΗ Εως : ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΑΠΟΤΟΛΟ Από : ΑΛΕΞΙΟ ΑΘΑΝΑΙΟ Εως : ΚΡΙΤΗ ΦΩΤΙΟ Από : ΜΑΚΡΗ ΒΑΙΛΙΚΗ Εως : ΨΑΛΛΙΔΑ ΠΕΤΡΟ Από : ΑΝΑΓΝΩΤΟΠΟΛΟ ΤΕΦΑΝΟ Εως : ΧΑΤΟΠΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΦΡΙΑ ΓΕΦΡΙΑ χολείο Γεφυρίων 43300, ΓΕΦΡΙΑ χολείο Γεφυρίων 43300, ΓΕΦΡΙΑ Από : ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΙΛΙΚΗ Εως : ΚΑΧΡΙΛΑ ΧΡΙΤΟ Από : ΚΙΟΚΕΡΙΔΟ ΟΛΓΑ Εως : ΧΡΙΤΟΔΟΛΟ ΧΡΗΤΟ 330 ΔΑΟΧΩΡΙ χολείο Δασοχωρίου 43300, ΔΑΟΧΩΡΙ Από : ΑΔΑΜΟΠΟΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ Εως : ΨΑΡΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟ χολείο Καππαδοκικού 43300, ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟ χολείο Καππαδοκικού 43300, ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΕΛΕΝΗ Εως : ΚΡΙΑΚΟΠΟΛΟ ΖΩΗ Από : ΜΑΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Εως : ΧΑΤΖΗ ΗΛΙΑ ελίδα 27 από 30

28 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ Καρποχωρίου 43100, ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ Καρποχωρίου 43100, ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ Καρποχωρίου 43100, ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ Εως : ΚΑΝΤΕΡΕ ΙΩΑΝΝΑ Από : ΚΑΟΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Εως : ΝΤΑΚΟ ΧΡΙΤΙΝΑ Από : ΝΤΑΝΟΠΟΛΟ ΑΘΑΝΑΙΟ Εως : ΨΙΜΜΑ ΠΑΡΑΚΕΗ 336 ΜΑΧΟΛΟΡΙ Μασχολουρίου 43300, ΜΑΧΟΛΟΡΙ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΛΟ ΟΦΙΑ Εως : ΜΠΕΙΟ ΠΡΙΔΟΛΑ ΜΑΧΟΛΟΡΙ ΜΑΡΑΧΑΔΕ ΜΑΡΑΧΑΔΕ Μασχολουρίου 43300, ΜΑΧΟΛΟΡΙ Μαυραχάδων 43300, ΜΑΡΑΧΑΔΕ Μαυραχάδων 43300, ΜΑΡΑΧΑΔΕ Από : ΝΑΙΑΚΟ ΒΑΙΛΕΙΟ Εως : ΨΑΧΟΛΑ ΧΡΗΤΟ Από : ΑΒΕΛΛΑ ΑΘΑΝΑΙΑ Εως : ΜΠΟΛΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Από : ΝΤΑΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΨΑΡΡΗ ΩΤΗΡΙΑ 340 ΜΕΛΙΟΧΩΡΙ Μελισσοχωρίου 43300, ΜΕΛΙΟΧΩΡΙ Από : ΑΖΑΡΙΑΔΟ ΕΑΓΓΕΛΙΑ Εως : ΧΑΝΤΖΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΧΑΛΙΤΑ ΠΑΧΑΛΙΤΑ Πασχαλίτσας 43300, ΠΑΧΑΛΙΤΑ Πασχαλίτσας 43300, ΠΑΧΑΛΙΤΑ Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΛΟ ΑΙΜΙΛΙΑ Εως : ΛΩΡΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΑ Από : ΜΑΚΡΗ ΒΑΙΑ Εως : ΨΑΘΑ ΧΡΟΒΑΛΑΝΤΗ 343 ΦΙΛΙΑ χολείο Φίλιας 43300, ΦΙΛΙΑ Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΛΟ ΖΩΙΤΑ Εως : ΚΟΤΩΝΑ ΑΝΑΤΑΙΑ ΤΑΜΑΙΟ ΦΙΛΙΑ ΑΝΑΒΡΑ χολείο Φίλιας 43300, ΦΙΛΙΑ Ανάβρας 43063, ΑΝΑΒΡΑ Από : ΛΑΝΑΡΑ ΒΑΙΑ Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΛΟ ΕΛΕΝΗ Από : ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΙΛΙΚΗ Εως : ΚΤΩΡΙΔΗ ΑΡΙΤΕΙΔΗ 346 ΤΑΜΑΙΟ ΑΝΑΒΡΑ Ανάβρας 43063, ΑΝΑΒΡΑ Από : ΚΡΑΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟ Εως : ΠΡΑΝΤΖΟ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 347 ΤΑΜΑΙΟ ΑΝΑΒΡΑ Ανάβρας 43063, ΑΝΑΒΡΑ Από : ΡΑΝΤΗ ΟΛΓΑ Εως : ΧΟΜΟ ΟΦΙΑ 348 ΤΑΜΑΙΟ ΑΗΜΟΧΩΡΙΟ Ασημοχωρίου 43063, ΑΗΜΟΧΩΡΙ Από : ΑΘΑΝΑΙΟ ΕΑΓΓΕΛΗ Εως : ΧΑΛΒΑΝΤΖΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ελίδα 28 από 30

29 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 349 ΤΑΜΑΙΟ ΑΧΛΑΔΙΑ Αχλαδιάς 43063, ΑΧΛΑΔΙΑ Από : ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΚΩΤΟΛΑ ΙΩΑΝΝΗ 350 ΤΑΜΑΙΟ ΑΧΛΑΔΙΑ Αχλαδιάς 43063, ΑΧΛΑΔΙΑ Από : ΛΑΓΑΜΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Εως : ΨΩΦΑΚΗ ΤΛΙΑΝΟ 351 ΤΑΜΑΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ Γραμματικού 43300, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ Από : ΑΓΟΡΙΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Εως : ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 352 ΤΑΜΑΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ Γραμματικού 43300, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ Από : ΛΑΡΟ ΑΘΑΝΑΙΟ Εως : ΧΡΙΤΟΔΟΛΟ ΧΡΗΤΟ 353 ΤΑΜΑΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ χολείο Νέου Ικονίου 43300, ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ Από : ΑΖΑΡΙΑΔΗ ΦΙΛΙΠΠΟ Εως : ΧΙΟΚΤΟΡΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΑΜΑΙΟ ΤΑΜΑΙΟ ΤΑΜΑΙΟ ΤΑΜΑΙΟ ΤΑΜΑΙΟ ΚΤΙΜΕΝΗ ΚΤΙΜΕΝΗ ΚΤΙΜΕΝΗ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟ Κάτω Κτημένης 43063, ΚΑΤΩ ΚΤΗΜΕΝΗ Κάτω Κτημένης 43063, ΚΑΤΩ ΚΤΗΜΕΝΗ υνοικισμού Άνω Κτημένης 43063, ΑΝΩ ΚΤΗΜΕΝΗ χολείο Λεονταρίου 43063, ΛΕΟΝΤΑΡΙ χολείο Λεονταρίου 43063, ΛΕΟΝΤΑΡΙ Από : ΑΓΓΕΛΗ ΑΘΑΝΑΙΑ Εως : ΚΩΦΟ ΕΑΓΓΕΛΟ Από : ΛΟΖΟ ΑΝΑΤΑΙΟ Εως : ΧΡΙΤΟΛΟΠΟΛΟ ΠΕΛΑΓΙΑ Από : ΓΩΓΟ ΒΑΙΛΕΙΟ Εως : ΤΧΑΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟ Από : ΑΓΓΕΛΗ ΑΛΤΙΝΙΑ Εως : ΚΟΛΟΒΟ ΝΕΤΩΡΑ Από : ΚΟΛΟΒΟ ΓΡΑΜΜΑΤΩ Εως : ΡΟΑ ΤΑΡΟΛΑ 359 ΤΑΜΑΙΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟ χολείο Λεονταρίου 43063, ΛΕΟΝΤΑΡΙ Από : ΡΟΑ ΕΤΑΘΙΟ Εως : ΧΡΙΤΟΠΟΛΟ ΤΛΙΑΝΗ Ο ΝΟΜΑΡΧΗ ΦΩΤΗ ΑΛΕΞΑΚΟ ελίδα 29 από 30

30 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Α.ΑΠΟΔΕΚΤΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. πουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Δ/νση Εκλογών [σε τρία (3) αντίγραφα] Ευαγγελιστρίας 2, ΑΘΗΝΑ 2. Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας Δ/νση Διοίκησης ωκράτους 111, ΛΑΡΙΑ 3. κ. Πρόεδρο και Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καρδίτσας 4. Ειρηνοδικεία Νομού 5. Αστυνομική Δ/νση Καρδίτσας Β.ΑΠΟΔΕΚΤΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. κ. Πρόεδρο και Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας 2. κ.κ. Δημάρχους Νομού (Έδρες τους) 3. Κοινότητα Ανατ. Αργιθέας (έδρα Πετρίλο) 4. κ.κ. Προέδρους Εφορευτικών Επιτροπών (με τον εκλογικό σάκο) 5. ΔΕΗ 6. ΟΤΕ 7. ΕΛΤΑ ελίδα 30 από 30

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Καρδίτσα 9/1/2015 Αρ. πρωτ : 1381/52 Ταχ. ιεύθυνση: Κουµουνδούρου 29

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΑ Β ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΨΉΦΙΜΑ ΤΗ 5 ης ΙΟΛΙΟ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ - Δ/ΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΕΚΤΑΣΗ (Ha)

ΕΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΕΚΤΑΣΗ (Ha) ΔΡΑΗ 1.1 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" ΤΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΟ ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005 ΤΟ ΜΒΟΛΙΟ Δ/ΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ : ΚΑΡΔΙΤΗ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΚΛΗΗ : 74/4119/13.01.2012 ΕΠΕΚΤΑΗ : OXI ΚΑΤΑΤΑΗ ΔΙΚΑΙΟΧΩΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι.Π. Μεσολογγίου 31/05/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 130402/2853 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Σ ΑΙΤΩΛ/NIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ: Μετά Διαχειριστικής ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 6667000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ: Μετά Διαχειριστικής ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 6667000 ΔΡΑΗ 1.1 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" ΤΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΟ ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005 ΤΟ ΜΒΟΛΙΟ Δ/ΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ : ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΚΛΗΗ : 080294/17.11.2011 ΕΠΕΚΤΑΗ : NAI ΚΑΤΑΤΑΗ ΔΙΚΑΙΟΧΩΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕ ΓΕ 2010 ΓΙΚΑ ΜΑΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ Α/Α ΓΙΚ ΓΕΙ Π ΘΑ ΨΗΦΙΝ ΤΟ ΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 1 2 3 4 5 6 7 ΑΓΓΕΛΟΚΑ- ΑΓΓΕΛΟΚΑ ΤΡ ΤΡ ΑΓΓΕΛΟΚΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 24-10-2010 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 24-10-2010 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 24-10-2010 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281082902-82378 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΤ2-11

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΤ2-11 προ Καποδιστριακοί ήµοι / Κοινότητες ΑΝΘΗΡΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ ΡΟΣΑΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΑΛΗΣ ΚΩΜΗΣ ΚΑΡΥΑΣ ΚΑΤΑΦΥΛΛΙΟΥ ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ ΛΕΟΝΤΙΤΟΥ ΜΑΡΑΘΟΥ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ ΠΕΤΡΙΛΟΥ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ: Τελική ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 14000000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ: Τελική ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 14000000 ΔΡΑΗ 1.1 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" ΤΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΟ ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005 ΤΟ ΜΒΟΛΙΟ Δ/ΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ : ΚΙΛΚΙ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΚΛΗΗ : 74/4119/13.01.2012 ΕΠΕΚΤΑΗ : OXI ΚΑΤΑΤΑΗ ΔΙΚΑΙΟΧΩΝ ΚΑΤΑΤΑΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΕΚΤΑΣΗ (Ha)

ΕΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΕΚΤΑΣΗ (Ha) ΔΡΑΗ 1.1 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" ΤΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΟ ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005 ΤΟ ΜΒΟΛΙΟ Δ/ΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ : ΑΧΑΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΚΛΗΗ : 74/4119/13.01.2012 ΕΠΕΚΤΑΗ : OXI ΚΑΤΑΤΑΗ ΔΙΚΑΙΟΧΩΝ ΚΑΤΑΤΑΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20 Απριλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 1338 Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ.: 41110 Πληροφορίες: Αλατά Φανή, Μήτσιος Νικόλαος Τηλεφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τρίκαλα 30-06-2015 Αρ. Πρωτ. : 2910/135922 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗ 31 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ηγουμενίτσα 9 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 849 / 48 ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΙΜΝΩΝ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ & ΣΜΟΚΟΒΟΥ 2012 ΜΗΝΥΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ κ. Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΙΜΝΩΝ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ & ΣΜΟΚΟΒΟΥ 2012 ΜΗΝΥΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ κ. Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΙΜΝΩΝ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ & ΣΜΟΚΟΒΟΥ 2012 ΜΗΝΥΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ κ. Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ Η παραγωγή και προαγωγή πολιτισμού αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προσφορές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Α Τ Μ Η Μ Α Τ Α και ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Π.Ε. Ε Υ Β Ο Ι Α Σ

Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Α Τ Μ Η Μ Α Τ Α και ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Π.Ε. Ε Υ Β Ο Ι Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Σ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015 Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός Εκλογικών Τμημάτων και Καταστημάτων Ψηφοφορίας για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 4 ης Οκτωβρίου 2009. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Καθορισμός Εκλογικών Τμημάτων και Καταστημάτων Ψηφοφορίας για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 4 ης Οκτωβρίου 2009. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ 15/09/2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ. : οικ. 5451 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΑχ. Δ/ση : Λ. Χαϊνά 93 Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ελίδα YALEP ΥΠΟΚΑΤΑΤΗΜΑ ΑΛΛΟ ΑΠΗ ΕΠΕ 4990 WF KERINO GROUP LIMITED ΘΕΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΟ ΜΗΤΡΟ 4894 ΠΑΠΠΑ ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟ Ξ677995 ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 657 ΠΡΩΤΟΓΕΡΟ ΑΕΒΕ 4ο ΧΛΜ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΕΚΤΑΣΗ (Ha)

ΕΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΕΚΤΑΣΗ (Ha) ΔΡΑΗ 1.1 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" ΤΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΟ ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005 ΤΟ ΜΒΟΛΙΟ Δ/ΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ : ΗΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΚΛΗΗ : 74/4119/13.01.2012 ΕΠΕΚΤΑΗ : OXI ΚΑΤΑΤΑΗ ΔΙΚΑΙΟΧΩΝ ΚΑΤΑΤΑΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 866 ΑΦΟΙ Α.ΛΕΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΥΡΙΝΕΛΛΑ ΒΑ. ΠΑΤΡΟ 0900 ΛΕΦΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΛΕΞΙΟ ΠΥΡΙ ΟΥΛΑ ΑΒ60637 0040 Ι ΡΥΜΑ ΒΑΡΩΝΟΥ ΤΟΙΤΑ ΜΕΤΟΒΟ 3 084 Κ.ΕΠΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΔΑ: Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΔΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ Τρίπολη, 2 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Α Τ Μ Η Μ Α Τ Α και ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Π.Ε Ε Υ Β Ο Ι Α Σ

Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Α Τ Μ Η Μ Α Τ Α και ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Π.Ε Ε Υ Β Ο Ι Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙ-ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Σ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 5 ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Α Τ Μ Η Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 19 Οκτωβρίου 2010 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 10634 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Εθν. Μακαρίου Ταχ. Κώδικας: 22100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Ο46ΨΧΨΖ-2ΩΩ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ) Προς: Ωφελούμενους Συνημμένου Πίνακα 2

ΑΔΑ: 4Α8Ο46ΨΧΨΖ-2ΩΩ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ) Προς: Ωφελούμενους Συνημμένου Πίνακα 2 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ) Λ. Αμαλίας 6, 0557 Αθήνα, Τηλ.: 0 330-4, Fax: 0 3307, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Λευκάδα, 9 Ιανουαρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ 22/05/2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ. : TT 2950 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου

Ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι.Π. Μεσολογγίου, 09/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17179 ΔΗΜΟΣ Ι.Π. Δ/νση: Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα: Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Μετανάστευσης Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ---- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π. & Δ. EΚΠΑΙΔΕΥΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ---- Κομοτηνή 29-09-2015 Αρ. Πρωτ.: Φ.16.1 /7548 Β Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ο Υ Μ Ε Ο Τ Ι

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ο Υ Μ Ε Ο Τ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ 26 Οκτωβρίου 2010 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Νομάρχης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 125 και 134 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΤΜΗΜΑ Ε ---------- Διεύθυνση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας

Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας Φεστιβάλ Λιµνών Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2015 19.7-30.9 Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας Γενικές Πληροφορίες για το Φεστιβάλ Λιµνών Ν. Καρδίτσας 2015 Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας :

Διαβάστε περισσότερα