Καρδίτσα, 19 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Π.Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καρδίτσα, 19 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.: 3085. ΠΡΟΣ: Όπως ο Π.Α"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΤΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ TMHMA ΕΚΛΟΓΩΝ & ΑΠΑΧΟΛΗΗ Πληροφορίες: Δ. ΕΡΕΤΗ Τηλέφωνο: FAX: Καρδίτσα, 19 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.: 3085 ΠΡΟ: Όπως ο Π.Α ΘΕΜΑ: «Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 καθώς και των επαναληπτικών της 14ης Νοεμβρίου 2010». ΑΠΟΦΑΗ Ο ΝΟΜΑΡΧΗ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 51,52 και 55 των Π.Δ 96/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της Νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» ΦΕΚ 116 Α σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 134 παρ.1 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική και Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α) 2. Την αριθμ / εγκύκλιο 27 του πουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τον καθορισμό εκλογικών τμημάτων του θέματος. 3. Τις μεταξύ των Δήμων και Τοπικών Διαμερισμάτων, της Κοινότητας και των Κοινοτικών Διαμερισμάτων και των συνοικισμών αποστάσεις και τις υπάρχουσες σήμερα συγκοινωνιακές συνθήκες καθώς και τον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων στους Κωδικοποιημένους Εκλογικούς Καταλόγους και στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των πολιτών των λοιπών 26 χωρών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ομογενών και υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι ψηφίζουν στις Δημοτικές Εκλογές (άρθρο 18 του Ν.3838/2010, ΦΕΚ 49Α ). Αποφασίζουμε Καθορίζουμε τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 καθώς και των επαναληπτικών της 14ης Νοεμβρίου 2010 και κατανέμουμε σ αυτά για ψηφοφορία τους εκλογείς του Νομού ως εξής : ελίδα 1 από 30

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΡΔΙΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕ ΕΚΛΟΓΕ 2010 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΤΗ Α/Α ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΒΛΑΙ Κοινοτικό Κατάστημα Βλασίου 43069, ΒΛΑΙ Από : ΑΝΑΤΑΙΟ ΑΓΓΕΛΟ Εως : ΦΤΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΔΡΟΑΤΟ Δροσάτου 43069, ΔΡΟΑΤΟ Από : ΒΑΙΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ Εως : ΧΑΙΩΤΗ ΤΛΙΑΝΗ 3 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΟΜΠΟΡΙΑΝ Α Κουμπουριανών 43069, ΚΟΜΠΟΡΙΑΝΑ Από : ΑΠΟΤΟΛΟ ΛΑΖΑΡΟ Εως : ΧΑΙΔΕΜΕΝΟ ΜΑΡΙΑ 4 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΛΕΟΝΤΙΤΟ Λεοντίτου 43069, ΛΕΟΝΤΙΤΟ Από : ΑΝΩΓΙΑΤΗ ΑΝΑΤΑΙΑ Εως : ΧΑΙΝΤΟΤΗ ΧΑΡΙΔΗΜΟ 5 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΤΡΙΛΟ Πετρίλου 43069, ΠΕΤΡΙΛΟ Από : ΑΛΑΜΑΝΤΑΡΙΩΤΟ ΧΡΙΤΙΝΑ Εως : ΚΑΜΠΑ ΧΡΗΤΟ 6 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΤΡΙΛΟ Πετρίλου 43069, ΠΕΤΡΙΛΟ Από : ΚΑΜΠΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Εως : ΝΤΙΜΑ ΚΩΝ/ΝΟ 7 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΤΡΙΛΟ Κοιν. Κατάστημα Πετρίλου 43069, ΠΕΤΡΙΛΟ Από : ΟΙΚΟΝΟΜΟ ΑΘΗΝΑ Εως : ΧΡΗΤΟ ΔΕΠΩ 8 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ Πετροχωρίου 43069, ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ Από : ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΑΓΟΡΙΤΑ Εως : ΧΟΛΕΒΑ ΩΚΡΑΤΗ 9 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΤΕΦΑΝΙΑΔΑ τεφανιάδας 43066, ΤΕΦΑΝΙΑΔΑ Από : ΑΝΤΩΝΙΟ ΑΠΟΤΟΛΗ Εως : ΨΕΤΗ ΤΕΦΑΝΟ 10 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΦΟΝΤΩΤΟ Φουντωτού 43069, ΦΟΝΤΩΤΟ Από : ΒΑΙΛΟ ΑΠΟΤΟΛΟ Εως : ΨΑΡΡΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΑ ελίδα 2 από 30

3 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΗΡΟ ΑΝΘΗΡΟ ΑΝΘΗΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΘΗΡΟ 43065, ΑΝΘΗΡΟ ΑΝΘΗΡΟ 43065, ΑΝΘΗΡΟ υνοικισμού Μεταμόρφωσης Ανθηρού 43065, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΗ ΑΝΘΗΡΟ Αργιθέας 43065, ΑΡΓΙΘΕΑ Ελληνικών 43065, ΕΛΛΗΝΙΚΑ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Εως : ΚΟΤΟΡΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Από : ΚΡΑΜΠΟΚΟΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Εως : ΧΡΙΤΟΦΙΔΟ ΤΑΡΟΛΑ Από : ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ ΒΑΙΛΙΚΗ Εως : ΨΑΡΡΑ ΟΦΙΑ Από : ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Εως : ΧΑΙΩΤΗ ΓΙΑΝΝΟΛΑ Από : ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΒΗΑΡΙΑ Εως : ΤΙΝΤΖΟ ΓΕΩΡΓΙΑ 16 ΘΕΡΙΝΟ Θερινού 43065, ΘΕΡΙΝΟ Από : ΑΝΔΡΕΟ ΑΡΙΤΟΤΕΛΗ Εως : ΧΑΤΖΗΧΡΗΤΟ ΕΑΓΓΕΛΙΑ 17 ΚΑΛΗ ΚΩΜΗ Καλής Κώμης 43065, ΚΑΛΗ ΚΩΜΗ α) Από : ΑΝΑΤΑΙΟ ΒΑΙΛΙΚΗ Εως : ΦΩΤΟ ΤΑΡΟΛΑ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς 18 ΚΑΡΑ Καρυάς 43065, ΚΑΡΑ Από : ΓΙΑΝΝΑΚΟΛΑ ΒΑΙΛΙΚΗ Εως : ΧΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟ 19 ΜΕΟΒΟΝΙ ΜΕΟΒΟΝΙ 43065, ΜΕΟΒΟΝΙ Από : ΑΡΜΡΙΩΤΟ ΤΑΡΟΛΑ Εως : ΧΑΤΖΙΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 20 ΠΕΤΡΩΤΟ ΠΕΤΡΩΤΟ 43065, ΠΕΤΡΩΤΟ Από : ΑΝΑΓΝΩΤΟ ΒΑΙΛΕΙΟ Εως : ΧΡΙΤΟΔΟΛΟ ΟΦΙΑ ΑΧΕΛΩΟ ΑΧΕΛΩΟ ΑΡΓΡΙΟ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ ΑΡΓΡΙΟ 43066, ΑΡΓΡΙΟΝ ΓΜΝΑΙΟ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ 43066, ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ Από : ΑΛΕΞΟΠΟΛΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Εως : ΦΑΡΜΑΚΗ ΠΑΡΘΕΝΙΑ Από : ΑΓΟΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΜΩΡΑΙΤΙΝΗ ΕΤΕΡΠΗ 23 ΑΧΕΛΩΟ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ ΓΜΝΑΙΟ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ 43066, ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ Από : ΝΑΚΟ ΑΝΕΤΗ Εως : ΧΡΙΤΟΔΟΛΟΠΟΛΟ ΕΘΑΛΙΑ 24 ΑΧΕΛΩΟ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ 43066, ΓΡΜΠΙΑΝΑ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ Από : ΑΝΩΓΙΑΤΗ ΑΓΛΑΙΑ Εως : ΧΑΝΤΖΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ελίδα 3 από 30

4 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΕΛΩΟ ΑΧΕΛΩΟ ΙΤΑΜΟ ΙΤΑΜΟ ΙΤΑΜΟ ΚΑΤΑΦΛΛΙΟ ΜΑΡΑΘΟ ΑΜΑΡΑΝΤΟ ΑΜΑΡΑΝΤΟ ΑΜΠΕΛΙΚΟ Κοιν. Κατάστημα Καταφυλλίου 43066, ΚΑΤΑΦΛΛΙΟ Κοιν. Κατάστημα Μαράθου 43066, ΜΑΡΑΘΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΑΡΑΝΤΟ 43100, ΑΜΑΡΑΝΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΕΝΩΝΑ ΑΜΑΡΑΝΤΟ 43100, ΑΜΑΡΑΝΤΟ ΑΜΠΕΛΙΚΟ 43100, ΑΜΠΕΛΙΚΟ Από : ΒΙΛΑΕΤΗ ΕΑΓΓΕΛΗ Εως : ΨΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ Από : ΑΤΡΙΤΗ ΙΟΛΙΑ Εως : ΧΑΤΖΗ ΑΘΑΝΑΙΑ Από : ΑΘΑΝΑΟΛΙΑ ΑΝΑΤΑΙΟ Εως : ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΙΔΟ ΑΝΝΑ Από : ΛΙΤΙΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΨΧΟ ΕΛΕΝΗ Από : ΑΓΝΑΝΤΟΠΟΛΟ ΕΛΕΝΗ Εως : ΚΩΤΑ ΑΘΗΝΑ ΙΤΑΜΟ ΙΤΑΜΟ ΙΤΑΜΟ ΙΤΑΜΟ ΙΤΑΜΟ ΙΤΑΜΟ ΙΤΑΜΟ ΙΤΑΜΟ ΑΜΠΕΛΙΚΟ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ ΚΑΡΟΠΛΕΙΟ ΚΑΡΟΠΛΕΙΟ ΚΑΡΟΠΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΙΑ ΑΜΠΕΛΙΚΟ 43100, ΑΜΠΕΛΙΚΟ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ 43100, ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ 43100, ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ 43100, ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ Καροπλεσίου 43100, ΚΑΡΟΠΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΝΟΙΚΙΜΟ ΑΝΘΗΡΟ ΚΑΡΟΠΛΕΙΟ 43100, ΑΝΘΗΡΟ ΚΑΡΟΠΛΕΙΟ υνοικισμού Γιαννουσέϊκα Καροπλεσίου 43100, ΓΙΑΝΝΟΕΪΚΑ ΚΑΡΟΠΛΕΙΟ Καστανέας 43100, ΚΑΤΑΝΕΑ α) Από : ΛΑΓΟ ΒΑΙΛΙΚΗ Εως : ΧΡΟΝΗ ΛΟΚΙΑ β) Όλοι οι Ομογενείς και πήκοοι Τρίτων Χωρών Από : ΑΔΑΜΟ ΒΑΙΛΕΙΟ Εως : ΚΑΨΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Από : ΚΕΛΕΠΟΡΗ ΠΑΡΑΚΕΗ Εως : ΝΤΟΜΠΑ ΧΡΟΤΟΜΟ Από : ΞΔΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Εως : ΧΡΙΤΟΠΟΛΟ ΠΟΛΒΙΟ α) Από : ΑΒΡΑΜΠΟ ΧΑΡΙΛΑΟ Εως : ΧΟΝΤΟ ΒΑΙΛΕΙΟ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς Από : ΑΝΑΓΝΩΤΟΠΟΛΟ ΧΡΙΤΙΝΑ Εως : ΧΟΝΤΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΑ Από : ΑΛΕΞΟΠΟΛΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Εως : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΩΝ/ΝΟ Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΛΟ ΑΘΑΝΑΙΑ Εως : ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΕΛΕΘΕΡΙΑ ελίδα 4 από 30

5 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 38 ΙΤΑΜΟ ΚΑΤΑΝΙΑ Καστανέας 43100, ΚΑΤΑΝΕΑ Από : ΛΑΠΠΑ ΝΙΚΟΛΛΕΤΑ Εως : ΧΑΡΚΟΠΛΙΑ ΑΝΝΑ 39 ΙΤΑΜΟ ΚΑΤΑΝΙΑ υνοικισμού Μούχας Καστανέας 43100, ΜΟΧΑ ΚΑΤΑΝΕΑ Από : ΓΙΔΑ ΕΘΜΙΑ Εως : ΧΟΝΤΑΛΑ ΤΕΛΛΑ 40 ΙΤΑΜΟ ΚΑΤΑΦΓΙΟ Καταφυγίου 43100, ΚΑΤΑΦΓΙΟ Από : ΑΔΑΜΙΔΟ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Εως : ΧΡΗΤΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΤΑΜΟ ΙΤΑΜΟ ΙΤΑΜΟ ΝΕΡΑΙΔΑ ΝΕΡΑΙΔΑ ΡΑΧΟΛΑ Νεράϊδας 43100, ΝΕΡΑΪΔΑ υνοικισμού αραντάπορου Νεράϊδας 43100, ΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ ΝΕΡΑΪΔΑ ΡΑΧΟΛΑ 43100, ΡΑΧΟΛΑ Από : ΑΝΤΩΝΙΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΧΡΗΤΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Από : ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΧΡΟΛΑ Εως : ΤΙΤΙΜΠΗ ΧΡΟΤΟΜΟ Από : ΑΘΑΝΑΙΟ ΟΦΙΑ Εως : ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΡΗΤΟ 44 ΙΤΑΜΟ ΡΑΧΟΛΑ ΡΑΧΟΛΑ 43100, ΡΑΧΟΛΑ Από : ΚΕΛΕΠΟΡΗ ΒΑΙΛΙΚΗ Εως : ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟ ΤΑΜΑΤΙΑ 45 ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟ ΑΠΙΔΙΑ ΑΠΙΔΙΑ 43100, ΑΠΙΔΙΑ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΝΝΑ Εως : ΖΑΧΑΡΟΠΟΛΟ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟ ΑΠΙΔΙΑ ΔΑΦΝΟΠΗΛΙΑ ΖΑΙΜΙΟ ΑΠΙΔΙΑ 43100, ΑΠΙΔΙΑ ΔΑΦΝΟΠΗΛΙΑ 43100, ΔΑΦΝΟΠΗΛΙΑ ΖΑΪΜΙΟ 43100, ΖΑΪΜΙ Από : ΘΕΟΛΟΓΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Εως : ΧΡΙΤΟΔΟΛΟ ΕΑΝΘΙΑ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΒΑΙΑ Εως : ΧΡΙΚΟ ΤΛΙΑΝΗ Από : ΑΛΑΝ ΜΠΑΡΙ Εως : ΜΡΕΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 49 ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟ ΖΑΙΜΙΟ ΖΑΪΜΙΟ 43100, ΖΑΪΜΙ Από : ΝΕΡΑ ΤΑΡΟΛΑ Εως : ΧΛΑΠΑΝΑ ΧΡΗΤΟ 50 ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟ 43100, ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ Από : ΑΔΑΜΟ ΑΘΑΝΑΙΟ Εως : ΘΕΟ ΧΡΗΤΟ ελίδα 5 από 30

6 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 51 ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟ 43100, ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ Από : ΘΕΟ ΑΡΕΤΗ Εως : ΜΑΜΑΛΗ ΠΡΙΔΩΝ 52 ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟ 43100, ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ Από : ΜΑΝΤΖΙΑΡΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Εως : ΠΑΠΠΑ ΧΑΡΙΛΑΟ 53 ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟ 43100, ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ Από : ΠΑΡΑΒΑΙΤΗ ΒΑΙΑ Εως : ΨΑΡΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 54 ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟ ΜΟΛΟΧΑ Μολόχας 43100, ΜΟΛΟΧΑ Από : ΑΓΟΡΗ ΑΝΑΤΑΙΑ Εως : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΒΑΙΛΙΚΗ 55 ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟ ΠΑΛΗΟΡΙΟ ΠΑΛΗΟΡΙΟ 43300, ΠΑΛΗΟΡΙ Από : ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΟ ΒΑΙΛΙΚΗ Εως : ΚΩΤΟΛΑ ΠΑΡΑΚΕΗ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟ ΚΑΜΠΟ ΚΑΜΠΟ ΚΑΜΠΟ ΚΑΜΠΟ ΚΑΜΠΟ ΚΑΜΠΟ ΚΑΜΠΟ ΠΑΛΗΟΡΙΟ ΑΓΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΑΓΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΜΑΚΡΧΩΡΙΟ ΜΑΚΡΧΩΡΙΟ ΜΑΚΡΧΩΡΙΟ ΜΕΛΙΑ ΜΡΙΝΗ ΠΑΛΗΟΡΙΟ 43300, ΠΑΛΗΟΡΙ ΑΓΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ 43100, ΑΓΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΑΓΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ 43100, ΑΓΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΜΑΚΡΧΩΡΙΟ 43100, ΜΑΚΡΧΩΡΙ ΜΑΚΡΧΩΡΙΟ 43100, ΜΑΚΡΧΩΡΙ ΜΑΚΡΧΩΡΙΟ 43100, ΜΑΚΡΧΩΡΙ ΜΕΛΙΑ 43100, ΜΕΛΙΑ ΜΡΙΝΗ 43100, ΜΡΙΝΗ α) Από : ΛΑΓΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Εως : ΧΡΟΜΙΚ ΕΑΓΓΕΛΗ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς γ) Όλοι οι Ομογενείς και πήκοοι Τρίτων Χωρών Από : ΑΓΓΕΛΟ ΕΑΓΓΕΛΙΑ Εως : ΜΠΟΝΤΟΛΟ ΤΛΙΑΝΗ Από : ΝΤΑΛΑΤΟΔΗ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Εως : ΨΙΜΜΑ ΤΕΦΑΝΟ Από : ΑΓΓΕΛΟΓΛΟ ΓΕΘΗΜΑΝΗ Εως : ΘΕΟ ΜΑΡΙΑ Από : ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΒΑΙΛΙΚΗ Εως : ΝΤΑΒΑΤΖΗ ΒΑΙΛΕΙΟ Από : ΝΤΑΕΡΤΖΕ ΘΩΜΑ Εως : ΧΡΙΤΟΔΟΛΟ ΠΑΡΑΚΕΗ Από : ΑΒΡΑΜΠΟ ΕΛΕΝΗ Εως : ΨΑΘΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Από : ΑΓΑΚΟ ΒΑΙΛΕΙΟ Εως : ΜΡΙΙΩΤΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟ ελίδα 6 από 30

7 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΜΠΟ ΚΑΜΠΟ ΚΑΜΠΟ ΚΑΜΠΟ ΜΡΙΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΠΤΕΛΟΠΟΛΑ ΜΡΙΝΗ 43100, ΜΡΙΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟ 43100, ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟ 43100, ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΠΤΕΛΟΠΟΛΑ 43100, ΠΤΕΛΟΠΟΛΑ Από : ΝΕΟΦΩΤΙΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Εως : ΨΕΤΟΠΟΛΟ ΤΕΡΓΙΟ Από : ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΙΛΙΚΗ Εως : ΜΑΛΛΙΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Από : ΜΑΝΑΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Εως : ΧΡΑΦΟΠΟΛΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Από : ΑΔΑΜΟΠΟΛΟ ΚΡΙΑΚΗ Εως : ΤΙΤΟΡΗ ΜΑΡΙΑ 68 ΚΑΜΠΟ ΤΑΡΟ ΤΑΡΟ 43100, ΤΑΡΟ Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΛΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ Εως : ΜΠΡΟΤΟ ΧΡΟΛΑ 69 ΚΑΜΠΟ ΤΑΡΟ ΤΑΡΟ 43100, ΤΑΡΟ Από : ΝΑΙΟΠΟΛΟ ΑΘΑΝΑΙΟ Εως : ΧΡΙΤΟΛΟΓΛΟ ΤΑΡΟΛΑ 70 1ο ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΜΝΑΙΟ - ΛΚΕΙΟ ΙΕΖΕΚΙΗΛ 58 A', Από : ΑΒΔΕΛΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ Εως : ΑΡΧΟΝΤΗ ΠΡΙΔΩΝ 71 1ο ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΜΝΑΙΟ - ΛΚΕΙΟ ΙΕΖΕΚΙΗΛ 58 A', Από : ΑΗΜΑΚΟΠΟΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Εως : ΓΙΑΚΟΒΑΚΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 72 1ο ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΜΝΑΙΟ - ΛΚΕΙΟ ΙΕΖΕΚΙΗΛ 58 A', Από : ΓΙΑΛΤΡΙΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Εως : ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΛΟ ΕΙΡΗΝΗ 73 1ο 6ο ΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ 89, Από : ΔΗΜΟΛΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Εως : ΘΕΟ ΤΑΡΟΛΑ 74 1ο 6ο ΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ 89, Από : ΘΕΟΧΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Εως : ΚΑΡΑΓΚΟΝΗ ΧΡΗΤΟ 75 1ο 6ο ΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ 89, Από : ΚΑΡΑΘΑΝΑ ΙΩΑΝΗ Εως : ΚΟΓΙΑ ΠΡΙΔΩΝ ελίδα 7 από 30

8 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 76 1ο 6ο ΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ 89, Από : ΚΟΕΝ ΑΝΝΑ Εως : ΚΟΨΑΧΕΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 77 1ο 6ο ΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ 89, Από : ΚΡΑΓΙΟΠΟΛΟ ΕΛΕΝΗ Εως : ΜΑΓΚΟ ΟΦΙΑ 78 1ο 6ο ΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ 89, Από : ΜΑΔΕΜΤΖΟΓΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Εως : ΜΟΙΑΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 79 1ο 6ο ΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ 89, Από : ΜΟΧΑΚΗ ΒΑΙΛΙΚΗ Εως : ΝΑΚΟΠΟΛΟ ΘΕΟΔΩΡΟ 80 1ο 7ο ΤΕΡΜΑ ΦΑΝΑΡΙΟ, Από : ΝΑΚΟ ΒΑΙΛΕΙΟ Εως : ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ 81 1ο 7ο ΤΕΡΜΑ ΦΑΝΑΡΙΟ, Από : ΠΑΛΑΜΙΩΤΗ ΑΓΟΡΗ Εως : ΠΑΠΑΛΟ ΜΑΡΘΑ 82 1ο 7ο ΤΕΡΜΑ ΦΑΝΑΡΙΟ, Από : ΠΑΠΑΜΑΝΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Εως : ΠΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 83 1ο 7ο ΤΕΡΜΑ ΦΑΝΑΡΙΟ, Από : ΠΕΤΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ Εως : ΡΟΠΟΤΟ ΦΩΤΕΙΝΗ 84 1ο 7ο ΤΕΡΜΑ ΦΑΝΑΡΙΟ, Από : ΡΟΠΩΤΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Εως : ΙΚΟ ΧΡΟΛΑ 85 1ο 7ο ΤΕΡΜΑ ΦΑΝΑΡΙΟ, Από : ΙΩΖΙΟ ΚΑΙΤΗ Εως : ΡΜΟ ΤΕΡΓΙΟ ελίδα 8 από 30

9 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 86 1ο 1ο ΒΑΙΑΡΔΑΝΗ , Από : ΡΟΠΟΛΟ ΑΘΑΝΑΙΟ Εως : ΤΡΕΜΟ ΠΑΡΑΚΕΗ 87 1ο 1ο ΒΑΙΑΡΔΑΝΗ , Από : ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ Εως : ΤΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 88 1ο 1ο ΒΑΙΑΡΔΑΝΗ , Από : ΤΙΑΝΑΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Εως : ΤΙΩΛΟ ΑΛΙΚΗ 89 1ο 1ο ΒΑΙΑΡΔΑΝΗ , Από : ΤΙΩΝΑ ΕΛΕΝΗ Εως : ΦΩΤΗ ΤΙΜΟΘΕΟ 90 1ο 1ο ΒΑΙΑΡΔΑΝΗ , α) Από : ΦΩΤΙΑΔΗ ΦΩΤΙΟ Εως : ΨΩΧΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς γ) Όλοι οι Ομογενείς και πήκοοι Τρίτων Χωρών 91 1ο ΗΜΕΡΗΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΚΕΙΟ ΜΡΜΙΔΟΝΩΝ 2, Από : ΑΒΑΝΙΔΗ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Εως : ΒΕΤΙΚΑ ΕΑΓΓΕΛΙΑ 92 1ο ΗΜΕΡΗΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΚΕΙΟ ΜΡΜΙΔΟΝΩΝ 2, Από : ΒΗΤΑ ΧΡΙΤΙΝΑ Εως : ΔΙΡΧΑΛΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 93 1ο ΗΜΕΡΗΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΚΕΙΟ ΜΡΜΙΔΟΝΩΝ 2, Από : ΔΟΜΑΖΟ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Εως : ΚΑΜΑΤΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 94 1ο ΗΜΕΡΗΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΚΕΙΟ ΜΡΜΙΔΟΝΩΝ 2, Από : ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ Εως : ΚΟΓΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟ 95 1ο ΗΜΕΡΗΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΚΕΙΟ ΜΡΜΙΔΟΝΩΝ 2, Από : ΚΟΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Εως : ΚΟΜΑΝΗ ΕΛΕΘΕΡΙΟ 96 1ο ΗΜΕΡΗΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΚΕΙΟ ΜΡΜΙΔΟΝΩΝ 2, Από : ΚΟΤΕΛΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Εως : ΛΑΖΟ ΑΘΗΝΑ ελίδα 9 από 30

10 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 97 3ο Λ.ΑΚΕΛΑΡΙΟ 53, Από : ΛΑΘΗΡΑ ΖΩΗ Εως : ΜΑΚΡΝΙΚΑ ΧΡΙΤΙΝΑ 98 3ο Λ.ΑΚΕΛΑΡΙΟ 53, Από : ΜΑΛΑΒΕ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Εως : ΜΗΤΡΟΗ ΘΩΜΑΙ 99 3ο Λ.ΑΚΕΛΑΡΙΟ 53, Από : ΜΗΤΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Εως : ΜΠΑΝΤΡΑ ΦΩΤΙΟ 100 3ο Λ.ΑΚΕΛΑΡΙΟ 53, Από : ΜΠΑΞΕΒΑΝΟ ΑΝΔΡΕΑ Εως : ΜΠΟΦΟ ΕΑΓΓΕΛΙΑ 101 3ο Λ.ΑΚΕΛΑΡΙΟ 53, Από : ΜΠΡΑΕΑ ΕΙΡΗΝΗ Εως : ΝΤΑΦΟ ΤΑΡΟΛΑ 102 3ο Λ.ΑΚΕΛΑΡΙΟ 53, Από : ΝΤΕΛΗ ΒΑΙΛΙΚΗ Εως : ΠΑΠΑΒΑΙΛΕΙΟ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 103 3ο Λ.ΑΚΕΛΑΡΙΟ 53, Από : ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΠΑΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΗ 104 5ο ΚΟΜΟΝΔΟΡΟ 108, Από : ΠΑΧΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ Εως : ΙΚΟ ΤΑΜΑΤΙΝΑ 105 5ο ΚΟΜΟΝΔΟΡΟ 108, Από : ΙΩΖΟ ΠΑΡΑΚΕΗ Εως : ΤΕΛΙΟ ΧΡΙΤΙΝΑ 106 5ο ΚΟΜΟΝΔΟΡΟ 108, α) Από : ΤΕΜΑΤΖΟΓΛΟ ΕΛΕΝΗ Εως : ΨΧΟΓΙΟ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς ελίδα 10 από 30

11 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 107 3ο 4ο ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ 39, Από : ΑΒΑΚΙΑΝ ΜΑΡΙ Εως : ΑΝΦΑΝΤΗ ΧΡΗΤΟ 108 3ο 4ο ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ 39, Από : ΑΠΟΤΟΛΑΚΗ ΟΛΜΠΙΑ Εως : ΒΛΑΜΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 109 3ο 4ο ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ 39, Από : ΒΛΑΤΟ ΑΘΑΝΑΙΟ Εως : ΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 110 3ο 11ο ΑΙΩΠΟ 2, 43100, ΚΑΡΔΙΤΑ Από : ΓΚΑΒΑΛΕΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Εως : ΔΕΩΝΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ 111 3ο 11ο ΑΙΩΠΟ 2, 43100, ΚΑΡΔΙΤΑ Από : ΔΗΜΑΚΗ ΑΡΙΤΟΛΑ Εως : ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΛΟ ΧΡΟΒΑΝΑ 112 3ο 8ο ΙΟΓΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΟ 5, 43100, ΚΑΡΔΙΤΑ Από : ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΙΑ Εως : ΚΑΛΑΤΖΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ 113 3ο 8ο ΙΟΓΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΟ 5, 43100, ΚΑΡΔΙΤΑ Από : ΚΑΛΕΑ ΕΑΓΓΕΛΙΑ Εως : ΚΑΡΑΚΩΤΑ ΚΩΝ/ΝΟ 114 3ο 8ο ΙΟΓΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΟ 5, 43100, ΚΑΡΔΙΤΑ Από : ΚΑΡΑΛΕΞΗ ΕΤΧΙΑ Εως : ΚΑΧ ΠΕΡΙΚΛΗ 115 3ο 8ο 1ος ΟΡΟΦΟ ΤΙΤΑΝΙΟ 5, 43100, ΚΑΡΔΙΤΑ Από : ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΑΠΑΙΑ Εως : ΚΠΡΗ ΘΩΜΑ ελίδα 11 από 30

12 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 116 3ο 8ο 1ος ΟΡΟΦΟ ΤΙΤΑΝΙΟ 5, 43100, ΚΑΡΔΙΤΑ Από : ΚΡΓΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Εως : ΜΑΡΓΙΑΝΟ ΧΡΙΤΙΝΑ 117 3ο 8ο 1ος ΟΡΟΦΟ ΤΙΤΑΝΙΟ 5, 43100, ΚΑΡΔΙΤΑ Από : ΜΑΡΚΟΗ ΕΑΓΓΕΛΙΑ Εως : ΜΠΟΝΤΟΡΗ ΧΡΗΤΟ 118 3ο 8ο 1ος ΟΡΟΦΟ ΤΙΤΑΝΙΟ 5, 43100, ΚΑΡΔΙΤΑ Από : ΜΠΟΡΑ ΑΓΟΡΗ Εως : ΠΑΛΑΠΕΛΑ ΧΡΗΤΟ 119 3ο ΑΛΛΑΜΑΝΗ 50, 43100, ΚΑΡΔΙΤΑ Από : ΠΑΛΑΚΑ ΑΠΟΤΟΛΙΑ Εως : ΡΑΜΜΟ ΟΛΓΑ 120 3ο ΑΛΛΑΜΑΝΗ 50, 43100, ΚΑΡΔΙΤΑ Από : ΡΑΜΟΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Εως : ΤΑΡΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ 121 3ο ΑΛΛΑΜΑΝΗ 50, 43100, ΚΑΡΔΙΤΑ α) Από : ΤΑΤΑΡΩΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Εως : ΨΩΧΙΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς γ) Όλοι οι Ομογενείς και πήκοοι Τρίτων Χωρών 122 ΑΓΙΟΠΗΓΗ ΑΓΙΟΠΗΓΗ 43100, ΑΓΙΟΠΗΓΗ Από : ΑΓΓΕΛΟ ΑΘΑΝΑΙΟ Εως : ΚΟΤΙΛΟΠΟΛΟ ΒΑΙΑ 123 ΑΓΙΟΠΗΓΗ ΑΓΙΟΠΗΓΗ 43100, ΑΓΙΟΠΗΓΗ Από : ΛΕΝΤΖΑ ΑΓΟΡΗ Εως : ΧΡΙΤΟΔΟΛΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΑ 124 ΑΡΤΕΙΑΝΟ ΑΡΤΕΙΑΝΟ 43100, ΑΡΤΕΙΑΝΟ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΚΑΡΔΑ ΑΓΟΡΗ 125 ΑΡΤΕΙΑΝΟ ΑΡΤΕΙΑΝΟ 43100, ΑΡΤΕΙΑΝΟ Από : ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ ΜΑΡΙΑ Εως : ΜΑΝΩΛΗ ΧΡΗΤΟ ελίδα 12 από 30

13 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 126 ΑΡΤΕΙΑΝΟ ΑΡΤΕΙΑΝΟ 43100, ΑΡΤΕΙΑΝΟ Από : ΜΑΡΚΟΗ ΕΛΕΝΗ Εως : ΠΑΠΑΚΩΤΑ ΩΤΗΡΙΟ 127 ΑΡΤΕΙΑΝΟ ΑΡΤΕΙΑΝΟ 43100, ΑΡΤΕΙΑΝΟ Από : ΠΑΠΑΛΟΠΟΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ Εως : ΨΑΡΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 128 ΚΑΡΔΙΤΟΜΑΓΟ ΛΑ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ 43100, ΚΑΡΔΙΤΟΜΑΓΟΛΑ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΛΕΘΕΡΙΑ Εως : ΔΡΟΟ ΤΑΡΟΛΑ 129 ΚΑΡΔΙΤΟΜΑΓΟ ΛΑ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ 43100, ΚΑΡΔΙΤΟΜΑΓΟΛΑ Από : ΖΑΓΚΑ ΒΑΙΛΙΚΗ Εως : ΚΑΤΕΛΟ ΧΡΗ 130 ΚΑΡΔΙΤΟΜΑΓΟ ΛΑ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ 43100, ΚΑΡΔΙΤΟΜΑΓΟΛΑ Από : ΚΑΤΙΚΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ Εως : ΜΠΟΝΤΟΡΗ ΒΑΙΛΙΚΗ 131 ΚΑΡΔΙΤΟΜΑΓΟ ΛΑ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ 43100, ΚΑΡΔΙΤΟΜΑΓΟΛΑ Από : ΜΠΟΡΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΑ Εως : ΠΑΠΑΧΡΙΤΟΠΟΛΟ ΝΙΚΗ 132 ΚΑΡΔΙΤΟΜΑΓΟ ΛΑ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ 43100, ΚΑΡΔΙΤΟΜΑΓΟΛΑ Από : ΠΑΠΟΛΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟ Εως : ΟΦΛΙΑ ΓΙΑΝΝΟΛΑ 133 ΚΑΡΔΙΤΟΜΑΓΟ ΛΑ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ 43100, ΚΑΡΔΙΤΟΜΑΓΟΛΑ Από : ΠΑΘΑΡΑ ΖΩΗ Εως : ΤΙΜΟΡΤΟ ΟΡΑΝΙΑ 134 ΚΑΡΔΙΤΟΜΑΓΟ ΛΑ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ 43100, ΚΑΡΔΙΤΟΜΑΓΟΛΑ Από : ΤΙΝΤΖΑΡΑ ΑΝΘΗ Εως : ΨΕΤΟΠΟΛΟ ΩΤΗΡΙΑ 135 ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΙ Ο ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΙΟ 43100, ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΙ Από : ΑΓΙΩΤΗ ΑΝΑΤΑΙΑ Εως : ΚΩΝΤΑΝΤΟ ΑΝΤΡΟΝΙΚΗ 136 ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΙ Ο ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΙΟ 43100, ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΙ Από : ΛΑΗΘΙΩΤΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΗ Εως : ΧΡΗΤΟ ΟΦΙΑ 137 ΡΟΟ ΡΟΟ 43100, ΡΟΟ Από : ΑΓΝΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ Εως : ΚΩΤΟΛΟΜΗΤΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 138 ΡΟΟ ΡΟΟ 43100, ΡΟΟ α) Από : ΛΙΑΔΑΚΗ ΑΝΑΤΑΙΑ Εως : ΧΗΡΑΤΟ ΟΡΦΕΑ β) Όλοι οι Ομογενείς και πήκοοι Τρίτων Χωρών ελίδα 13 από 30

14 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 139 ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 43100, ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Από : ΑΒΡΑΜΠΟ ΑΝΤΩΝΙΟ Εως : ΜΠΟΤΑ ΩΤΗΡΙΟ 140 ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 43100, ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Από : ΝΑΚΟ ΕΑΓΓΕΛΟ Εως : ΧΡΙΚΟ ΦΩΤΕΙΝΗ 141 ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ 43100, ΓΕΩΡΓΙΚΟ Από : ΑΓΚΡΑΛΙΔΗ ΠΑΛΟ Εως : ΛΕΝΤΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 142 ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ 43100, ΓΕΩΡΓΙΚΟ Από : ΜΑΗ ΜΑΡΙΑ Εως : ΧΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 143 ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΡΑ ΒΡΗ ΚΡΑ ΒΡΗ 43100, ΚΡΑ ΒΡΗ Από : ΑΒΡΑΜΠΟ ΕΛΕΝΗ Εως : ΚΩΤΟΛΑ ΑΝΝΑ 144 ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΡΑ ΒΡΗ ΚΡΑ ΒΡΗ 43100, ΚΡΑ ΒΡΗ Από : ΛΑΙΜΟΔΕΤΗ ΑΝΔΡΕΑ Εως : ΧΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 145 ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 43100, ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ Από : ΑΓΓΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Εως : ΚΑΚΚΟ ΑΠΟΤΟΛΟ 146 ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 43100, ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ Από : ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΤΛΙΑΝΗ Εως : ΚΟΚΟΟΛΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ 147 ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 43100, ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ Από : ΚΟΝΑΔΗ ΠΡΙΔΟΛΑ Εως : ΜΟΤΟ ΟΦΙΑ 148 ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 43100, ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ Από : ΜΠΑΙΡΑΜΗ ΑΓΑΘΗ Εως : ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟ ΧΡΟΛΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΞΙΝΟΝΕΡΙΟ ΞΙΝΟΝΕΡΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 43100, ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΞΝΟΝΕΡΙ , ΞΝΟΝΕΡΙ ΞΝΟΝΕΡΙ , ΞΝΟΝΕΡΙ Από : ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Εως : ΧΑΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ Από : ΑΒΡΑΜΠΟ ΒΑΙΟ Εως : ΚΩΦΟ ΒΑΙΛΙΚΗ α) Από : ΛΑΓΟ ΒΙΟΛΕΤΤΑ Εως : ΨΑΡΡΗ ΧΡΗΤΟ β) Όλοι οι Ομογενείς και πήκοοι Τρίτων Χωρών ελίδα 14 από 30

15 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 152 ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΟΡΤ Πορτίτσας 43100, ΠΟΡΤΙΤΑ Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΛΟ ΑΡΤΕΜΗΙΑ Εως : ΧΕΛΙΔΩΝΗ ΑΡΙΑΔΝΗ 153 ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΡΑΓΚΟ ΦΡΑΓΚΟ 43100, ΦΡΑΓΚΟ Από : ΑΜΠΑΝΤΖΗ ΑΡΙΤΕΑ Εως : ΧΑΡΟΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 154 ΛΙΜΝΗ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗ ΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΡΒΑΑΡΑ Κοιν. Κατάστ. Καρβασαρά 43067, ΚΑΡΒΑΑΡΑ Από : ΑΞΙΩΤΟ ΦΩΤΕΙΝΗ Εως : ΨΑΡΟΓΙΩΡΓΟ ΕΛΕΝΗ 155 ΛΙΜΝΗ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗ ΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΡ- ΔΟΛΟΠΩΝ Καρίτσας Δολόπων 43067, ΚΑΡΙΤΑ ΔΟΛΟΠΩΝ α) Από : ΑΚΡΙΒΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Εως : ΧΑΡΙΚΙΟΠΟΛΟ ΦΡΑΓΚΙΚΟ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς 156 ΛΙΜΝΗ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗ ΑΓΡΑΦΩΝ ΚΡΟΝΕΡΙΟ χολείο Κρυονερίου 43067, ΚΡΟΝΕΡΙ Από : ΑΘΑΝΑΟΠΟΛΟ ΦΩΤΕΙΝΗ Εως : ΚΩΤΟΛΑ ΦΩΤΙΟ 157 ΛΙΜΝΗ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗ ΑΓΡΑΦΩΝ ΚΡΟΝΕΡΙΟ χολείο Κρυονερίου 43067, ΚΡΟΝΕΡΙ Από : ΛΑΜΠΡΟΠΟΛΟ ΕΔΟΚΙΑ Εως : ΧΡΗΤΑΚΗ ΧΡΗΤΟ 158 ΛΙΜΝΗ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗ ΑΓΡΑΦΩΝ ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΟ Μπελοκομύτη 43067, ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ Από : ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΤΩΛΗ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 159 ΛΙΜΝΗ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗ ΑΓΡΑΦΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟ Νεοχωρίου 43067, ΝΕΟΧΩΡΙ Από : ΑΒΡΑΜΠΟ ΒΑΓΓΕΛΗ Εως : ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΧΡΗΤΟ 160 ΛΙΜΝΗ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗ ΑΓΡΑΦΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟ Νεοχωρίου 43067, ΝΕΟΧΩΡΙ Από : ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΡΤΕΜΙ Εως : ΜΗΤΙΟ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 161 ΛΙΜΝΗ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗ ΑΓΡΑΦΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟ Νεοχωρίου 43067, ΝΕΟΧΩΡΙ α) Από : ΜΗΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΙΚΗ Εως : ΧΟΤΑ ΙΜΗΝΗ β) Όλοι οι Ομογενείς και πήκοοι Τρίτων Χωρών 162 ΛΙΜΝΗ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗ ΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΖΟΛΑ Πεζούλας 43067, ΠΕΖΟΛΑ Από : ΑΓΓΕΛΗ ΑΘΑΝΑΙΑ Εως : ΚΑΤΑΚΙΩΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ελίδα 15 από 30

16 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 163 ΛΙΜΝΗ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗ ΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΖΟΛΑ Πεζούλας 43067, ΠΕΖΟΛΑ α) Από : ΚΛΕΙΔΩΝΑΡΗ ΑΝΝΑ Εως : ΧΡΗΤΑΚΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΑ β) Όλοι οι Ομογενείς και πήκοοι Τρίτων Χωρών 164 ΛΙΜΝΗ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗ ΑΓΡΑΦΩΝ ΦΛΑΚΤΗ Φυλακτής 43067, ΦΛΑΚΤΗ Από : ΑΓΓΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Εως : ΜΑΓΑΛΙΟ ΦΩΤΕΙΝΗ 165 ΛΙΜΝΗ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗ ΑΓΡΑΦΩΝ ΦΛΑΚΤΗ Φυλακτής 43067, ΦΛΑΚΤΗ α) Από : ΜΑΝΤΖΙΑΡΑ ΑΓΟΡΩ Εως : ΧΡΙΤΟΔΟΛΟ ΕΛΕΝΗ β) Όλοι οι Ομογενείς και πήκοοι Τρίτων Χωρών 166 ΛΙΜΝΗ ΜΟΡΦΟΒΟΝΙΟ Μορφοβουνίου 43067, ΜΟΡΦΟΒΟΝΙ Από : ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ ΤΕΦΑΝΙΑ Εως : ΚΑΤΑΚΙΩΡΗ ΦΩΤΙΟ ΛΙΜΝΗ ΛΙΜΝΗ ΜΟΡΦΟΒΟΝΙΟ ΜΟΡΦΟΒΟΝΙΟ Μορφοβουνίου 43067, ΜΟΡΦΟΒΟΝΙ Μορφοβουνίου 43067, ΜΟΡΦΟΒΟΝΙ Από : ΚΑΤΙΑΝΗ ΜΕΛΠΩ Εως : ΜΑΡΑΝΤΖΑ ΝΙΚΟΛΑΟ Από : ΜΕΡΛΕΜΗ ΕΑΓΓΕΛΟ Εως : ΡΕΦΕΝΕ ΧΡΙΤΙΝΑ 169 ΛΙΜΝΗ ΜΟΡΦΟΒΟΝΙΟ Μορφοβουνίου 43067, ΜΟΡΦΟΒΟΝΙ Από : ΡΕΦΕΝΕ ΑΘΑΝΑΙΟ Εως : ΧΡΙΤΟΠΟΛΟ ΙΟΛΙΑ 170 ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΑΕΑ Κερασέας 43067, ΚΕΡΑΕΑ Από : ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Εως : ΚΩΛΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΕΗ ΛΙΜΝΗ ΛΙΜΝΗ ΛΙΜΝΗ ΛΙΜΝΗ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΑΕΑ ΛΑΜΠΕΡΟ ΛΑΜΠΕΡΟ ΜΕΕΝΙΚΟΛΑ ΜΕΕΝΙΚΟΛΑ Κερασέας 43067, ΚΕΡΑΕΑ Λαμπερού 43100, ΛΑΜΠΕΡΟ Λαμπερού 43100, ΛΑΜΠΕΡΟ Κοινοτικό Κατάστημα Μεσενικόλα 43067, ΜΕΕΝΙΚΟΛΑ Αγροτικό Ιατρείο Μεσενικόλα 43067, ΜΕΕΝΙΚΟΛΑ Από : ΛΑΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ Εως : ΧΑΛΙΑΜΑΛΑ ΖΩΓΡΑΦΩ Από : ΑΛΕΞΙΟ ΑΘΗΝΑ Εως : ΛΡΙΤΗ ΧΡΗΤΟ Από : ΜΑΚΡΓΙΑΝΝΗ ΑΓΛΑΙΑ Εως : ΧΡΙΚΟ ΜΑΡΙΑ Από : ΑΓΟΡΙΤΑ ΑΘΑΝΑΙΑ Εως : ΜΑΝΩΛΗ ΛΑΜΠΡΟ Από : ΜΗΛΙΤΗ ΑΘΑΝΑΙΑ Εως : ΨΗΝΝΕΝΟ ΦΩΤΕΙΝΗ ελίδα 16 από 30

17 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 176 ΛΙΜΝΗ ΜΟΧΑΤΟ Μοσχάτου 43100, ΜΟΧΑΤΟ Από : ΑΔΑΜΟΠΟΛΟ ΕΛΕΝΗ Εως : ΨΕΤΟΠΟΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΙΘΩΜΗ ΙΘΩΜΗ ΦΑΝΑΡΙΟ ΦΑΝΑΡΙΟ ΗΜΕΡΗΙΟ ΓΜΝΑΙΟ ΦΑΝΑΡΙΟ 43064, ΦΑΝΑΡΙ ΗΜΕΡΗΙΟ ΓΜΝΑΙΟ ΦΑΝΑΡΙΟ 43064, ΦΑΝΑΡΙ Από : ΑΒΔΕΛΛΙΔΗ ΤΛΙΑΝΗ Εως : ΚΑΡΑΠΑΝΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Από : ΚΑΡΔΑΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Εως : ΜΠΑΚΛΑΒΑ ΧΡΗΤΟ 179 ΙΘΩΜΗ ΦΑΝΑΡΙΟ ΗΜΕΡΗΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΚΕΙΟ ΦΑΝΑΡΙΟ 43064, ΦΑΝΑΡΙ Από : ΜΠΑΛΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΡΟΜΑΝΤΖΗ ΕΔΟΞΙΑ ΙΘΩΜΗ ΙΘΩΜΗ ΙΘΩΜΗ ΙΘΩΜΗ ΙΘΩΜΗ ΙΘΩΜΗ ΙΘΩΜΗ ΦΑΝΑΡΙΟ ΑΓΙΟ ΑΚΑΚΙΟ ΕΛΛΗΝΟΠΡΓΟ ΕΛΛΗΝΟΠΡΓΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΗΜΕΡΗΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΚΕΙΟ ΦΑΝΑΡΙΟ 43064, ΦΑΝΑΡΙ ΑΓΙΟ ΑΚΑΚΙΟ 43064, ΑΓΙΟ ΑΚΑΚΙΟ Ελληνόπυργου 43064, ΕΛΛΗΝΟΠΡΓΟ Ελληνόπυργου 43064, ΕΛΛΗΝΟΠΡΓΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 43064, ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 43064, ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 43064, ΚΑΝΑΛΙΩΝ α) Από : ΑΒΒΑΛΑ ΙΜΗΝΗ Εως : ΨΑΛΤΑ ΠΕΡΙΚΛΗ β) Όλοι οι Ομογενείς και πήκοοι Τρίτων Χωρών Από : ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΓΟΡΙΤΑ Εως : ΦΑΝΑΡΑ ΧΡΗΤΟ Από : ΑΓΡΙΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Εως : ΚΩΤΟΛΑ ΑΠΟΤΟΛΟ Από : ΛΑΓΟ ΑΘΑΝΑΙΟ Εως : ΧΑΝΤΖΗ ΜΙΧΑΗΛ Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΛΟ ΟΛΤΑΝΑ Εως : ΚΑΡΚΑΤΟΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Από : ΚΑΙΝΑ ΑΝΘΟΛΑ Εως : ΠΑΛΑΝΤΖΑ ΒΑΙΑ Από : ΠΑΝΑΓΟΠΟΛΟ ΒΡΩΝ Εως : ΧΡΙΤΟΔΟΛΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΙΘΩΜΗ ΙΘΩΜΗ ΙΘΩΜΗ ΚΑΠΠΑ ΛΟΞΑΔΑ ΠΡΓΟ ΙΘΩΜΗ ΚΑΠΠΑ 43064, ΚΑΠΠΑ ΛΟΞΑΔΑ 43064, ΛΟΞΑΔΑ ΠΡΓΟ ΙΘΩΜΗ 43064, ΠΡΓΟ ΙΘΩΝΗ Από : ΑΜΒΡΑΖΗ ΕΛΕΝΗ Εως : ΨΑΡΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Από : ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΓΟΡΩ Εως : ΧΡΙΤΟΔΟΛΟ ΕΑΝΘΙΑ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ Εως : ΨΑΡΡΗ ΧΡΗΤΟ ελίδα 17 από 30

18 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 190 ΙΘΩΜΗ ΧΑΡΜΑΤΟ Χάρματος 43064, ΧΑΡΜΑ Από : ΑΓΑΠΗΤΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Εως : ΦΡΟΞΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 191 ΑΜΓΔΑΛΗ Αμυγδαλής 43060, ΑΜΓΔΑΛΗ Από : ΑΝΔΡΕΟ ΑΠΟΤΟΛΟ Εως : ΧΡΗΤΟ ΒΑΙΛΙΚΗ 192 ΑΝΘΟΧΩΡΙΟ Ανθοχωρίου 43060, ΑΝΘΟΧΩΡΙ Από : ΑΔΑΜΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΚΩΤΗ ΑΝΘΗ 193 ΑΝΘΟΧΩΡΙΟ Ανθοχωρίου 43060, ΑΝΘΟΧΩΡΙ Από : ΛΑΖΑΡΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΧΕΛΙΔΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 194 ΒΑΤΟΝΙΑ χολείο Βατσουνιάς 43060, ΒΑΤΟΝΙΑ Από : ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΚΑΨΙΩΧΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 195 ΒΑΤΟΝΙΑ χολείο Βατσουνιάς 43060, ΒΑΤΟΝΙΑ Από : ΚΕΛΕΠΟΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΧΡΟΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 196 ΓΕΛΑΝΘΗ Γελάνθης 43060, ΓΕΛΑΝΘΗ Από : ΑΓΓΕΛΗ ΑΓΟΡΙΤΑ Εως : ΚΩΤΟΛΑ ΧΡΟΤΟΜΟ 197 ΓΕΛΑΝΘΗ Γελάνθης 43060, ΓΕΛΑΝΘΗ Από : ΛΑΡΓΓΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ Εως : ΧΑΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 198 ΔΡΑΚΟΤΡΠΑ χολείο Δρακότρυπας 43060, ΔΡΑΚΟΤΡΠΑ Από : ΑΔΑΜΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Εως : ΛΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 199 ΔΡΑΚΟΤΡΠΑ χολείο Δρακότρυπας 43060, ΔΡΑΚΟΤΡΠΑ Από : ΜΑΛΑΜΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ Εως : ΧΟΝΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 200 ΔΡΑΚΟΤΡΠΑ Οίκημα Εκκλησίας, υνοικ. Τρυγόνα Δρακότρυπας 43060, ΝΟΙΚΙΜΟ ΤΡΓΟΝΑ ΔΡΑΚΟΤΡΠΑ Από : ΑΔΑΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Εως : ΧΑΡΙΗ ΦΩΤΙΟ 201 ΕΛΛΗΝΟΚΑΤΡ Ο Ελληνόκαστρου 43060, ΕΛΛΗΝΟΚΑΤΡΟ Από : ΑΓΓΕΛΟ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Εως : ΧΑΛΙΑΟ ΧΡΟΛΑ ελίδα 18 από 30

19 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 202 ΚΡΟΠΗΓΗ Κρυοπηγής 43060, ΚΡΟΠΗΓΗ Από : ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Εως : ΚΩΤΟΠΟΛΟ ΕΛΕΝΗ 203 ΚΡΟΠΗΓΗ Κοιν. Κατάστ. Κρυοπηγής 43060, ΚΡΟΠΗΓΗ Από : ΛΑΖΑΡΙΝΑ ΠΑΡΑΚΕΗ Εως : ΧΛΩΡΟ ΕΙΡΗΝΗ 204 ΛΑΖΑΡΙΝΑ χολείο Λαζαρίνας 43060, ΛΑΖΑΡΙΝΑ Από : ΑΓΑΠΗΤΟ ΜΑΡΙΑ Εως : ΜΠΑΧΟ ΠΑΡΑΚΕΗ 205 ΛΑΖΑΡΙΝΑ χολείο Λαζαρίνας 43060, ΛΑΖΑΡΙΝΑ Από : ΜΠΕΜΠΕ ΑΓΟΡΩ Εως : ΧΑΛΚΙΑ ΩΤΗΡΙΟ 206 ΜΑΓΟΛ χολείο Μαγουλίτσας 43060, ΜΑΓΟΛΙΤΑ Από : ΑΒΑΑΒΙΔΟ ΤΕΡΓΙΑΝΗ Εως : ΜΠΑΛΑΤΟ ΧΡΟΛΑ 207 ΜΑΓΟΛ χολείο Μαγουλίτσας 43060, ΜΑΓΟΛΙΤΑ Από : ΜΠΛΕΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ Εως : ΨΑΡΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 208 ΜΑΡΟΜΜΑΤΙΟ χολείο Μαυρομματίου 43060, ΜΑΡΟΜΜΑΤΙ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Εως : ΘΕΟΔΩΡΟ ΧΡΗΤΟ 209 ΜΑΡΟΜΜΑΤΙΟ χολείο Μαυρομματίου 43060, ΜΑΡΟΜΜΑΤΙ Από : ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑ ΑΓΟΡΗ Εως : ΜΠΕΚΑ ΑΠΟΤΟΛΟ 210 ΜΑΡΟΜΜΑΤΙΟ χολείο Μαυρομματίου 43060, ΜΑΡΟΜΜΑΤΙ Από : ΜΠΕΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Εως : ΑΛΤΑ ΠΡΙΔΩΝ 211 ΜΑΡΟΜΜΑΤΙΟ χολείο Μαυρομματίου 43060, ΜΑΡΟΜΜΑΤΙ Από : ΑΜΟΡΕΛΗ ΕΛΛΗ Εως : ΨΑΡΡΟΒΑΙΛΗ ΧΡΗΤΙΝΑ 212 Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Μουζακίου 43060, ΜΟΖΑΚΙ Από : ΑΓΓΕΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Εως : ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΛΟ ΟΛΜΠΙΑ 213 Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Μουζακίου 43060, ΜΟΖΑΚΙ Από : ΕΛΛΗΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΚΙΤΟΚΩΤΑ ΩΤΗΡΙΟ 214 Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Μουζακίου 43060, ΜΟΖΑΚΙ Από : ΚΛΑΡΟΔΑ ΑΓΑΠΗ Εως : ΜΑΝΩΛΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΙΑ ελίδα 19 από 30

20 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 215 Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Μουζακίου 43060, ΜΟΖΑΚΙ Από : ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΠΑΛΙΝΑ Εως : ΠΑΠΑΤΕΡΓΙΟ ΧΡΙΤΟΦΟΡΟ 216 Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Μουζακίου 43060, ΜΟΖΑΚΙ Από : ΠΑΠΟΤΗ ΑΡΕΤΗ Εως : ΟΦΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΗΤΟ 217 Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Μουζακίου 43060, ΜΟΖΑΚΙ α) Από : ΠΑΝΟ ΕΑΓΓΕΛΟ Εως : ΨΛΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς 218 ΟΞΑ Οξυάς 43060, ΟΞΑ Από : ΑΘΑΝΑΟΠΟΛΟ ΓΚΟΛΦΩ Εως : ΚΩΦΟ ΓΙΑΝΝΟΛΑ 219 ΟΞΑ Οξυάς 43060, ΟΞΑ Από : ΛΑΖΑΡΙΔΟ ΜΑΡΙΑ Εως : ΨΧΟΓΙΟ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 220 ΟΞΑ υνοικισμού Μοναστηρίου Οξυάς 43060, ΝΟΙΚΙΜΟ ΜΟΝΑΤΗΡΙ ΟΞΑ Από : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΛΟ ΕΛΕΝΗ Εως : ΤΙΩΛΗ ΑΠΟΤΟΛΟ 221 ΠΕΚΟΦΤΟ Πευκοφύτου 43060, ΠΕΚΟΦΤΟ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Εως : ΧΑΤΖΗΤΡΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 222 ΠΟΡΤΗ Πορτής 43060, ΠΟΡΤΗ Από : ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΓΟΡΩ Εως : ΠΩΧΟ ΜΕΡΟΠΗ 223 ΠΟΡΤΗ Πορτής 43060, ΠΟΡΤΗ Από : ΡΑΓΚΟ ΑΡΓΡΙΟ Εως : ΧΡΙΤΟΔΟΛΟ ΠΑΡΑΚΕΗ ΠΑΜΙΟ ΠΑΜΙΟ ΠΑΜΙΟ ΠΑΜΙΟ ΠΑΜΙΟ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ χολείου Αγναντερού 43061, ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ χολείου Αγναντερού 43061, ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ χολείου Αγναντερού 43061, ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ Ημερήσιο Γυμνάσιο Αγναντερού 43061, ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ Ημερήσιο Γυμνάσιο Αγναντερού 43061, ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ Από : ΑΒΔΟΛΑ ΜΑΡΙΑ Εως : ΓΟΛΑ ΒΑΙΛΙΚΗ Από : ΔΑΟΤΗ ΜΑΛΑΜΑ Εως : ΚΟΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Από : ΚΟΦΙΤΑ ΑΝΘΟΛΟ Εως : ΜΑΟΡΑ ΩΤΗΡΙΟ Από : ΜΕΛΙΑΡΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΠΑΝΤΟ ΧΡΑΓΗ Από : ΠΑΠΑ ΑΘΑΝΑΙΑ Εως : ΑΜΩΝΑ ΧΡΙΤΙΝΑ ελίδα 20 από 30

21 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 229 ΠΑΜΙΟ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ Ημερήσιο Γυμνάσιο Αγναντερού 43061, ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ α) Από : ΕΙΝΤΗ ΑΝΑΤΑΙΑ Εως : ΨΑΡΑΝΤΩΝΗ ΕΛΙΑΒΕΤ β) Όλοι οι Ομογενείς και πήκοοι Τρίτων Χωρών ΠΑΜΙΟ ΠΑΜΙΟ ΠΑΜΙΟ ΚΡΑΝΕΑ ΚΡΑΝΕΑ ΜΑΓΟΛΑ χολείο Κρανέας 43100, ΚΡΑΝΕΑ χολείο Κρανέας 43100, ΚΡΑΝΕΑ Μαγούλας 43064, ΜΑΓΟΛΑ Από : ΑΓΑΚΟ ΧΡΟΛΑ Εως : ΚΑΤΙΑΜΠΟΡΑ ΚΛΕΑΝΘΟ Από : ΚΑΤΙΚΑ ΑΓΑΘΗ Εως : ΨΛΛΑ ΩΗ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΤΙΑ Εως : ΚΑΡΑΤΑΙΟ ΒΑΙΛΙΚΗ 233 ΠΑΜΙΟ ΜΑΓΟΛΑ Μαγούλας 43064, ΜΑΓΟΛΑ Από : ΚΑΡΔΙΤΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Εως : ΠΑΛΑΝΤΖΑ ΧΡΗΤΟ 234 ΠΑΜΙΟ ΜΑΓΟΛΑ Μαγούλας 43064, ΜΑΓΟΛΑ α) Από : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΓΟΡΗ Εως : ΧΙΩΤΗ ΟΛΜΠΙΑ β) Όλοι οι Ομογενείς και πήκοοι Τρίτων Χωρών 235 ΠΑΜΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟ χολείο Παλαιοχωρίου 43061, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Εως : ΜΠΟΝΤΖΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΜΙΟ ΠΑΜΙΟ ΠΑΜΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟ ΡΙΖΟΒΟΝΙΟ ΡΙΖΟΒΟΝΙΟ χολείο Παλαιοχωρίου 43061, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ Ριζοβουνίου 43061, ΡΙΖΟΒΟΝΙ Ριζοβουνίου 43061, ΡΙΖΟΒΟΝΙ 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Παλαμά 43200, Από : ΝΙΚΟ ΑΘΑΝΑΙΑ Εως : ΨΗΦΗ ΠΕΤΡΟ Από : ΑΚΡΙΒΟ ΤΛΙΑΝΗ Εως : ΚΡΟΜΜΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Από : ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΕΑΓΓΕΛΟ Εως : ΨΑΡΡΗ ΤΕΡΓΙΟ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΟ ΤΕΦΑΝΙΑ Εως : ΒΑΡΛΑΜΗ ΧΡΗΤΟ 240 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Παλαμά 43200, Από : ΒΑΔΕΚΑ ΕΑΓΓΕΛΙΑ Εως : ΕΔΜΟΝΔΟ ΠΑΡΑΚΕΗ ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Παλαμά 43200, 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Παλαμά 43200, χολείο Παλαμά 43200, Από : ΕΚΚΛΗΙΑΡΧΗ ΑΛΚΙΤΗ Εως : ΚΑΡΑΚΙΤΙΟ ΧΡΗ Από : ΚΑΡΑΚΩΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΚΟΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Από : ΚΟΡΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Εως : ΜΑΝΤΕ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ελίδα 21 από 30

22 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 244 χολείο Παλαμά 43200, Από : ΜΑΝΤΕ ΑΘΑΝΑΙΟ Εως : ΜΠΙΝΤΟ ΧΡΟΒΑΛΑΝΤΩ 245 χολείο Παλαμά 43200, Από : ΜΠΙΡΜΠΑΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Εως : ΠΑΛΙΟΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟ 246 1ο χολείο Παλαμά 43200, Από : ΠΑΛΟΚΗ ΑΝΝΑ Εως : ΠΑΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ 247 1ο χολείο Παλαμά 43200, Από : ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΛΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ Εως : ΡΗΜΠΑΠΗ ΩΤΗΡΙΟ ο χολείο Παλαμά 43200, 1ο χολείο Παλαμά 43200, Από : ΡΙΖΟ ΑΝΑΤΑΙΟ Εως : ΤΖΕΛΛΑ ΧΡΙΤΟΦΟΡΟ Από : ΤΖΕΛΛΗ ΑΝΝΑ Εως : ΤΙΒΟ ΩΤΗΡΙΟ 250 1ο χολείο Παλαμά 43200, α) Από : ΤΙΒΟ ΑΠΟΤΟΛΩ Εως : ΨΩΜΑ ΤΑΡΟ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς γ) Όλοι οι Ομογενείς και πήκοοι Τρίτων Χωρών 251 ΚΑΛΒΑΚΙΩΝ Καλυβακίων 43200, ΚΑΛΒΑΚΙΑ Από : ΑΚΡΙΒΟ ΑΔΑΜ Εως : ΨΧΑ ΧΡΗΤΟ 252 ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Αγίου Δημητρίου 43200, ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΛΟ ΕΑΓΓΕΛΙΑ Εως : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΛΟ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΒΛΟΧΟ ΒΛΟΧΟ ΓΟΡΓΟΒΙΤΩΝ ΓΟΡΓΟΒΙΤΩΝ χολείο Βλοχού 43200, ΒΛΟΧΟ χολείο Βλοχού 43200, ΒΛΟΧΟ Γοργοβιτών 43200, ΓΟΡΓΟΒΙΤΕ Γοργοβιτών 43200, ΓΟΡΓΟΒΙΤΕ Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΛΟ ΒΡΩΝ Εως : ΚΑΡΤΑΝΑ ΜΙΧΑΗΛ Από : ΚΟΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΨΑΛΛΙΔΑ ΧΑΡΙΛΑΟ Από : ΑΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩ Εως : ΜΩΡΑΚΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Από : ΝΕΤΟΡΟΒΙΤ ΕΑΓΓΕΛΗ Εως : ΨΑΡΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 257 ΚΟΚΙΝΑ Κοσκινά 43200, ΚΟΚΙΝΑ Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΛΟ ΑΘΑΝΑΙΟ Εως : ΚΩΤΟΠΟΛΟ ΧΡΙΤΙΝΑ ελίδα 22 από 30

23 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 258 ΚΟΚΙΝΑ Νηπιαγωγείο Κοσκινά 43200, ΚΟΚΙΝΑ Από : ΛΑΙΟΠΟΛΟ ΤΛΙΑΝΟ Εως : ΧΡΙΤΟΠΟΛΟ ΚΡΙΑΚΟΛΑ 259 ΚΟΚΙΝΑ χολείο Ψαθοχώρας 43200, ΨΑΘΟΧΩΡΑ Από : ΑΓΑΚΟ ΒΑΙΛΕΙΟ Εως : ΧΡΙΤΟΠΟΛΟ ΡΕΒΕΚΑ 260 ΜΑΡΚΟ χολείο Μάρκου 43200, ΜΑΡΚΟ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ Εως : ΜΠΑΤΖΙΑ ΟΔΕ ΕΛΛΑΝΩΝ ΕΛΛΑΝΩΝ ΕΛΛΑΝΩΝ ΕΛΛΑΝΩΝ ΕΛΛΑΝΩΝ ΕΛΛΑΝΩΝ ΜΑΡΚΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩ Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩ Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΝΑ ΜΑΡΑΘΕΑ ΜΑΡΑΘΕΑ χολείο Μάρκου 43200, ΜΑΡΚΟ Μεταμόρφωσης 43200, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΗ Μεταμόρφωσης 43200, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΗ χολείο Αγίας Τριάδας 43061, ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ χολείο Αγίας Τριάδας 43061, ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ χολείο Καλογριανών 43061, ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΑ χολείο Καλογριανών 43061, ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΑ Μαραθέας 43061, ΜΑΡΑΘΕΑ Μαραθέας 43061, ΜΑΡΑΘΕΑ Από : ΜΠΕΚΙΩΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Εως : ΧΟΡΧΟΔΑ ΙΟΛΙΑ Από : ΑΔΑΜΟΠΟΛΟ ΕΛΕΝΗ Εως : ΝΤΑΝΤΟ ΩΤΗΡΙΑ Από : ΟΙΚΟΝΟΜΟ ΒΑΙΛΕΙΑ Εως : ΧΡΟΝΗ ΜΑΡΙΑ Από : ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΒΑΙΛΙΚΗ Εως : ΚΑΤΙΦΗ ΑΝΑΤΑΙΑ Από : ΚΟΝΤΟΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗ Εως : ΨΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ Από : ΑΒΔΕΛΙΔΗ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ Εως : ΜΠΟΤΑ ΒΑΙΛΙΚΗ Από : ΝΤΕΚΑ ΦΩΤΟ Εως : ΨΑΡΡΗ ΡΟΙΔΩ Από : ΑΘΑΝΑΟΛΑ ΙΩΑΝΝΗ Εως : ΚΩΦΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Από : ΛΙΑΚΟ ΒΑΙΟ Εως : ΧΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 270 ΕΛΛΑΝΩΝ ΜΑΡΑΘΕΑ υνοικισμού Κόρδας Μαραθέας 43061, ΝΟΙΚΙΜΟ ΚΟΡΔΑ ΜΑΡΑΘΕΑ α) Από : ΑΘΑΝΑΟΛΑ ΑΝΘΟΛΑ Εως : ΧΑΛΙΑΜΟΡΔΑ ΧΡΟΛΑ β) Όλοι οι Ομογενείς και πήκοοι Τρίτων Χωρών ΕΛΛΑΝΩΝ ΕΛΛΑΝΩΝ ΠΕΔΙΝΟ ΠΕΔΙΝΟ χολείο Πεδινού 43061, ΠΕΔΙΝΟ χολείο Πεδινού 43061, ΠΕΔΙΝΟ Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Εως : ΚΩΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟ Από : ΛΕΡΑ ΓΑΒΡΙΕΛΑ Εως : ΧΙΩΛΟ ΜΑΧΗ ελίδα 23 από 30

24 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 273 ΕΛΛΑΝΩΝ ΠΡΟΑΤΙΟ χολείο Προαστίου 43061, ΠΡΟΑΤΙΟ Από : ΑΒΔΕΛΛΙΔΟ ΠΑΝΑΓΙΟ Εως : ΘΩΜΟΠΟΛΟ ΧΡΟΝΙΚΗ 274 ΕΛΛΑΝΩΝ ΠΡΟΑΤΙΟ χολείο Προαστίου 43061, ΠΡΟΑΤΙΟ Από : ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΠΑΡΑΚΕΗ Εως : ΚΩΤΟΠΟΛΟ ΧΡΟΛΑ 275 ΕΛΛΑΝΩΝ ΠΡΟΑΤΙΟ χολείο Προαστίου 43061, ΠΡΟΑΤΙΟ Από : ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΡΓΟ ΓΙΑΝΝΟΛΑ Εως : ΜΠΙΡΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΙΑ 276 ΕΛΛΑΝΩΝ ΠΡΟΑΤΙΟ χολείο Προαστίου 43061, ΠΡΟΑΤΙΟ Από : ΜΠΛΟΧΟ ΑΠΟΤΟΛΟ Εως : ΤΑΠΟΡΝΗ ΧΡΟΤΟΜΟ 277 ΕΛΛΑΝΩΝ ΠΡΟΑΤΙΟ χολείο Προαστίου 43061, ΠΡΟΑΤΙΟ α) Από : ΤΕΚΟΡΑ ΑΠΟΤΟΛΙΑ Εως : ΨΕΤΟΠΟΛΟ ΤΑΡΟΛΑ β) Όλοι οι Ομογενείς και πήκοοι Τρίτων Χωρών 278 ΦΛΛΟ ΙΤΕΑ Ιτέας 43062, ΙΤΕΑ Από : ΑΓΑΚΟ ΕΑΓΓΕΛΙΑ Εως : ΖΩΝΑ ΚΩΝ/ΝΟ 279 ΦΛΛΟ ΙΤΕΑ Ιτέας 43062, ΙΤΕΑ Από : ΘΑΝΑΟΛΗ ΒΑΙΑ Εως : ΜΑΚΡΗ ΧΡΟΛΑ 280 ΦΛΛΟ ΙΤΕΑ Ιτέας 43062, ΙΤΕΑ Από : ΜΑΚΡΗ ΑΘΑΝΑΙΟ Εως : ΠΑΠΑΚΡΙΤΗ ΧΡΗΤΟ 281 ΦΛΛΟ ΙΤΕΑ Ιτέας 43062, ΙΤΕΑ α) Από : ΠΑΠΑΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΑΘΑΝΑΙΟ Εως : ΨΧΟΓΙΟ ΤΑΡΟΛΑ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς 282 ΦΛΛΟ ΑΤΡ Αστρίτσας 43062, ΑΤΡΙΤΑ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΑΓΓΕΛΗ Εως : ΧΑΤΖΗ ΩΤΗΡΙΟ 283 ΦΛΛΟ ΛΕΚΗ Λεύκης 43062, ΛΕΚΗ Από : ΑΝΑΓΝΩΤΟ ΒΑΙΑ Εως : ΧΡΑΚΟΠΟΛΟ ΧΡΟΛΑ 284 ΦΛΛΟ ΟΡΦΑΝΩΝ Ορφανών 43062, ΟΡΦΑΝΑ α) Από : ΑΔΑΜΟΠΟΛΟ ΒΑΙΟ Εως : ΨΑΡΡΗ ΕΘΜΙΟ β) Όλοι οι Ομογενείς και πήκοοι Τρίτων Χωρών 285 ΦΛΛΟ ΠΕΤΡΙΝΟ Πέτρινου 43062, ΠΕΤΡΙΝΟ Από : ΑΘΑΝΑΟΛΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΑ Εως : ΧΗΡΑ ΧΡΗΤΟ 286 ΦΛΛΟ ΚΕΩΝ υκεώνας 43062, ΚΕΩΝΑ Από : ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ Εως : ΧΡΗΤΑΚΟ ΕΑΓΓΕΛΙΑ ελίδα 24 από 30

25 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 287 ΦΛΛΟ ΦΛΛΟ χολείου Φύλλου 43062, ΦΛΛΟ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΡΓΡΗ Εως : ΜΑΚΡΗ ΤΗΛΕΜΑΧΟ 288 ΦΛΛΟ ΦΛΛΟ χολείου Φύλλου 43062, ΦΛΛΟ α) Από : ΜΑΝΤΖΕΛΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Εως : ΧΗΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ β) Όλοι οι Ομογενείς και πήκοοι Τρίτων Χωρών ΑΡΝΗ ΑΡΝΗ ΑΡΝΗ ΑΡΝΗ ΑΡΝΗ ΑΡΝΗ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΕΡΜΗΤΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 43300, ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 43300, ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 43300, ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΓΜΝΑΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 43300, ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΓΜΝΑΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 43300, ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ Ερμητσίου 43200, ΕΡΜΗΤΙ Από : ΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗ ΑΝΑΤΑΙΟ Εως : ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ Από : ΕΚΚΛΗΙΑΡΧΗ ΒΑΙΛΙΚΗ Εως : ΚΟΜΠΟ ΦΩΤΕΙΝΗ Από : ΚΟΤΗ ΞΑΝΘΗ Εως : ΝΙΚΟΠΟΛΟ ΧΡΗ Από : ΝΤΑΒΑΤΖΙΚΟ ΑΝΑΤΑΙΟ Εως : ΙΚΟ ΡΟΖΑ Από : ΚΟΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΙΑ Εως : ΨΙΜΜΑ ΦΑΝΟΡΙΟ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΛΟ ΑΓΓΕΛΟ Εως : ΧΑΤΖΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΑΡΝΗ ΑΡΝΗ ΑΡΝΗ ΑΡΝΗ ΜΕΝΕΛΑΪΔΑ ΜΕΝΕΛΑΪΔΑ ΜΕΝΕΛΑΪΔΑ ΚΨΕΛΗ ΚΨΕΛΗ ΠΡΓΟ ΚΙΕΡΙΟ ΠΡΓΟ ΚΙΕΡΙΟ ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙ ΒΑΘΛΑΚΟ ΘΡΑΨΙΜΙΟ ΚΨΕΛΗ 43300, ΚΨΕΛΗ ΚΨΕΛΗ 43300, ΚΨΕΛΗ ΠΡΓΟ ΚΙΕΡΙΟ 43300, ΠΡΓΟ ΚΙΕΡΟ ΠΡΓΟ ΚΙΕΡΙΟ 43300, ΠΡΓΟ ΚΙΕΡΟ Αηδονοχωρίου 43068, ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟ Βαθυλάκκου 43068, ΒΑΘΛΛΑΚΟ Θραψιμίου 43300, ΘΡΑΨΙΜΙΟ Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΛΟ ΑΘΑΝΑΙΟ Εως : ΚΩΤΟΛΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ Από : ΛΑΠΠΑ ΑΘΗΝΑ Εως : ΧΡΑΝΘΟΠΟΛΟ ΟΦΙΑ Από : ΑΒΡΑΜΠΟ ΑΓΛΑΙΑ Εως : ΜΛΩΝΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ α) Από : ΝΑΚΟ ΖΩΗ Εως : ΧΑΛΚΙΔΗ ΤΑΡΟ β) Όλοι οι Ομογενείς και πήκοοι Τρίτων Χωρών Από : ΑΛΕΞΙΟ ΗΛΙΑ Εως : ΧΑΝΤΖΟΛΗ ΤΑΡΟΛΑ Από : ΑΛΕΞΟΠΟΛΟ ΕΑΓΓΕΛΙΑ Εως : ΧΟΜΟ ΧΡΟΛΑ Από : ΑΛΕΙΦΤΗΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Εως : ΧΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΝΑ ελίδα 25 από 30

26 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΝΕΛΑΪΔΑ ΜΕΝΕΛΑΪΔΑ ΜΕΝΕΛΑΪΔΑ ΜΕΝΕΛΑΪΔΑ ΚΕΔΡΟ ΚΕΔΡΟ ΛΟΤΡΟΠΗΓΗ ΛΟΤΡΟΠΗΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΚΕΔΡΟ 43300, ΚΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΚΕΔΡΟ 43300, ΚΕΔΡΟ ΛΟΤΡΟΠΗΓΗ 43068, ΛΟΤΡΟΠΗΓΗ ΛΟΤΡΟΠΗΓΗ 43068, ΛΟΤΡΟΠΗΓΗ Από : ΑΔΑΜΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Εως : ΛΚΟΡΗ ΠΕΤΡΟ Από : ΜΑΚΡΗ ΕΑΓΓΕΛΙΑ Εως : ΧΟΜΟ ΧΡΙΤΙΝΑ Από : ΑΚΡΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Εως : ΚΟΦΦΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Από : ΚΡΙΤΗ ΛΕΜΟΝΙΑ Εως : ΧΟΜΟ ΕΘΜΙΑ 306 ΜΕΝΕΛΑΪΔΑ ΛΟΤΡΟ ΛΟΤΡΟ 43300, ΛΟΤΡΟ Από : ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΘΑΝΑΙΟ Εως : ΧΡΙΤΟ ΑΝΑΤΑΙΟ 307 ΡΕΝΤΙΝΗ ΡΕΝΤΙΝΑ Ρεντίνας 43068, ΡΕΝΤΙΝΑ Από : ΑΛΕΞΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΛΙΩΗ ΓΑΡΦΑΛΛΙΑ 308 ΡΕΝΤΙΝΗ ΡΕΝΤΙΝΑ Νηπιαγωγείο Ρεντίνας 43068, ΡΕΝΤΙΝΑ Από : ΜΑΚΡΗ ΟΦΙΑ Εως : ΨΩΜΑΔΕΛΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ο Ημερήσιο Γυμνάσιο οφάδων 43300, ΟΦΑΔΕ 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο οφάδων 43300, ΟΦΑΔΕ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΔΕΠΟΙΝΑ Εως : ΒΛΟΤΟ ΑΓΛΑΙΑ Από : ΒΟΛΟΤΟΠΟΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ Εως : ΔΕΜΑΤΑ ΜΙΧΑΗΛ 311 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο οφάδων 43300, ΟΦΑΔΕ Από : ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟ ΔΕΠΟΙΝΑ Εως : ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΛΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ο Ημερήσιο Γυμνάσιο οφάδων 43300, ΟΦΑΔΕ Ημερήσιο Γυμνάσιο οφάδων 43300, ΟΦΑΔΕ Από : ΘΕΟΛΟΓΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Εως : ΚΑΡΦΗ ΧΡΗΤΟ Από : ΚΑΙΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΚΟΚΟΤΑ ΙΩΑΝΝΗ 314 Ημερήσιο Γυμνάσιο οφάδων 43300, ΟΦΑΔΕ Από : ΚΟΛΟΟΑ ΩΤΗΡΙΑ Εως : ΜΑΝΤΕΛΑ ΧΡΟΒΑΛΑΝΤΩ Ημερήσιο Γυμνάσιο οφάδων 43300, ΟΦΑΔΕ Ημερήσιο Γυμνάσιο οφάδων 43300, ΟΦΑΔΕ Από : ΜΑΝΤΕΛΑ ΑΓΓΕΛΟ Εως : ΜΠΑΝΤΗ ΧΡΟΛΑ Από : ΜΠΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΟ Εως : ΝΤΟΝΤΟ ΩΤΗΡΙΟ 317 οφάδων (Νέο Κτίριο) 43300, ΟΦΑΔΕ Από : ΞΑΝΘΟΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΠΑΠΑΓΟΛΗ ΠΡΙΔΩΝ ελίδα 26 από 30

27 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 318 οφάδων (Νέο Κτίριο) 43300, ΟΦΑΔΕ Από : ΠΑΠΑΧΡΙΤΟΠΟΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Εως : ΑΙΝΗ ΧΡΟΒΑΛΑΝΤΩ οφάδων (Νέο Κτίριο) 43300, ΟΦΑΔΕ οφάδων (Νέο Κτίριο) 43300, ΟΦΑΔΕ Από : ΑΙΝΗ ΑΘΑΝΑΙΟ Εως : ΧΟΡΙΤΑΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΤΑΓΚΟΛΗ ΒΑΙΛΙΚΗ Εως : ΤΙΒΟ ΠΑΡΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΗ ΑΓΙΟ ΒΗΑΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟ ΑΜΠΕΛΟ ΑΝΩΓΕΙΟ οφάδων (Νέο Κτίριο) 43300, ΟΦΑΔΕ Αγίας Παρασκευής 43300, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΗ Αγίας Παρασκευής 43300, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΗ Αγίου Βησσαρίου 43300, ΑΓΙΟ ΒΗΑΡΙΟ Αμπέλου 43300, ΑΜΠΕΛΟ Αμπέλου 43300, ΑΜΠΕΛΟ Ανωγείου 43300, ΑΝΩΓΕΙΟ α) Από : ΤΙΒΟ ΑΜΑΛΙΑ Εως : ΨΧΟΓΙΟ ΒΑΙΛΙΚΗ β) Όλοι οι Ομογενείς και πήκοοι Τρίτων Χωρών Από : ΑΓΑΚΟ ΠΕΡΔΙΚΩ Εως : ΚΡΙΤΗ ΕΑΓΓΕΛΙΑ Από : ΛΟΚΑ ΙΛΕΑΝΑ Εως : ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΑΚΡΙΒΟ ΜΙΛΤΙΑΔΗ Εως : ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΑΠΟΤΟΛΟ Από : ΑΛΕΞΙΟ ΑΘΑΝΑΙΟ Εως : ΚΡΙΤΗ ΦΩΤΙΟ Από : ΜΑΚΡΗ ΒΑΙΛΙΚΗ Εως : ΨΑΛΛΙΔΑ ΠΕΤΡΟ Από : ΑΝΑΓΝΩΤΟΠΟΛΟ ΤΕΦΑΝΟ Εως : ΧΑΤΟΠΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΦΡΙΑ ΓΕΦΡΙΑ χολείο Γεφυρίων 43300, ΓΕΦΡΙΑ χολείο Γεφυρίων 43300, ΓΕΦΡΙΑ Από : ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΙΛΙΚΗ Εως : ΚΑΧΡΙΛΑ ΧΡΙΤΟ Από : ΚΙΟΚΕΡΙΔΟ ΟΛΓΑ Εως : ΧΡΙΤΟΔΟΛΟ ΧΡΗΤΟ 330 ΔΑΟΧΩΡΙ χολείο Δασοχωρίου 43300, ΔΑΟΧΩΡΙ Από : ΑΔΑΜΟΠΟΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ Εως : ΨΑΡΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟ χολείο Καππαδοκικού 43300, ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟ χολείο Καππαδοκικού 43300, ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΕΛΕΝΗ Εως : ΚΡΙΑΚΟΠΟΛΟ ΖΩΗ Από : ΜΑΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Εως : ΧΑΤΖΗ ΗΛΙΑ ελίδα 27 από 30

28 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ Καρποχωρίου 43100, ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ Καρποχωρίου 43100, ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ Καρποχωρίου 43100, ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ Εως : ΚΑΝΤΕΡΕ ΙΩΑΝΝΑ Από : ΚΑΟΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Εως : ΝΤΑΚΟ ΧΡΙΤΙΝΑ Από : ΝΤΑΝΟΠΟΛΟ ΑΘΑΝΑΙΟ Εως : ΨΙΜΜΑ ΠΑΡΑΚΕΗ 336 ΜΑΧΟΛΟΡΙ Μασχολουρίου 43300, ΜΑΧΟΛΟΡΙ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΛΟ ΟΦΙΑ Εως : ΜΠΕΙΟ ΠΡΙΔΟΛΑ ΜΑΧΟΛΟΡΙ ΜΑΡΑΧΑΔΕ ΜΑΡΑΧΑΔΕ Μασχολουρίου 43300, ΜΑΧΟΛΟΡΙ Μαυραχάδων 43300, ΜΑΡΑΧΑΔΕ Μαυραχάδων 43300, ΜΑΡΑΧΑΔΕ Από : ΝΑΙΑΚΟ ΒΑΙΛΕΙΟ Εως : ΨΑΧΟΛΑ ΧΡΗΤΟ Από : ΑΒΕΛΛΑ ΑΘΑΝΑΙΑ Εως : ΜΠΟΛΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Από : ΝΤΑΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΨΑΡΡΗ ΩΤΗΡΙΑ 340 ΜΕΛΙΟΧΩΡΙ Μελισσοχωρίου 43300, ΜΕΛΙΟΧΩΡΙ Από : ΑΖΑΡΙΑΔΟ ΕΑΓΓΕΛΙΑ Εως : ΧΑΝΤΖΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΧΑΛΙΤΑ ΠΑΧΑΛΙΤΑ Πασχαλίτσας 43300, ΠΑΧΑΛΙΤΑ Πασχαλίτσας 43300, ΠΑΧΑΛΙΤΑ Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΛΟ ΑΙΜΙΛΙΑ Εως : ΛΩΡΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΑ Από : ΜΑΚΡΗ ΒΑΙΑ Εως : ΨΑΘΑ ΧΡΟΒΑΛΑΝΤΗ 343 ΦΙΛΙΑ χολείο Φίλιας 43300, ΦΙΛΙΑ Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΛΟ ΖΩΙΤΑ Εως : ΚΟΤΩΝΑ ΑΝΑΤΑΙΑ ΤΑΜΑΙΟ ΦΙΛΙΑ ΑΝΑΒΡΑ χολείο Φίλιας 43300, ΦΙΛΙΑ Ανάβρας 43063, ΑΝΑΒΡΑ Από : ΛΑΝΑΡΑ ΒΑΙΑ Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΛΟ ΕΛΕΝΗ Από : ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΙΛΙΚΗ Εως : ΚΤΩΡΙΔΗ ΑΡΙΤΕΙΔΗ 346 ΤΑΜΑΙΟ ΑΝΑΒΡΑ Ανάβρας 43063, ΑΝΑΒΡΑ Από : ΚΡΑΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟ Εως : ΠΡΑΝΤΖΟ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 347 ΤΑΜΑΙΟ ΑΝΑΒΡΑ Ανάβρας 43063, ΑΝΑΒΡΑ Από : ΡΑΝΤΗ ΟΛΓΑ Εως : ΧΟΜΟ ΟΦΙΑ 348 ΤΑΜΑΙΟ ΑΗΜΟΧΩΡΙΟ Ασημοχωρίου 43063, ΑΗΜΟΧΩΡΙ Από : ΑΘΑΝΑΙΟ ΕΑΓΓΕΛΗ Εως : ΧΑΛΒΑΝΤΖΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ελίδα 28 από 30

29 ΔΗΜΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟ ΘΑ ΨΗΦΙΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 349 ΤΑΜΑΙΟ ΑΧΛΑΔΙΑ Αχλαδιάς 43063, ΑΧΛΑΔΙΑ Από : ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΚΩΤΟΛΑ ΙΩΑΝΝΗ 350 ΤΑΜΑΙΟ ΑΧΛΑΔΙΑ Αχλαδιάς 43063, ΑΧΛΑΔΙΑ Από : ΛΑΓΑΜΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Εως : ΨΩΦΑΚΗ ΤΛΙΑΝΟ 351 ΤΑΜΑΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ Γραμματικού 43300, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ Από : ΑΓΟΡΙΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Εως : ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 352 ΤΑΜΑΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ Γραμματικού 43300, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ Από : ΛΑΡΟ ΑΘΑΝΑΙΟ Εως : ΧΡΙΤΟΔΟΛΟ ΧΡΗΤΟ 353 ΤΑΜΑΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ χολείο Νέου Ικονίου 43300, ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ Από : ΑΖΑΡΙΑΔΗ ΦΙΛΙΠΠΟ Εως : ΧΙΟΚΤΟΡΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΑΜΑΙΟ ΤΑΜΑΙΟ ΤΑΜΑΙΟ ΤΑΜΑΙΟ ΤΑΜΑΙΟ ΚΤΙΜΕΝΗ ΚΤΙΜΕΝΗ ΚΤΙΜΕΝΗ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟ Κάτω Κτημένης 43063, ΚΑΤΩ ΚΤΗΜΕΝΗ Κάτω Κτημένης 43063, ΚΑΤΩ ΚΤΗΜΕΝΗ υνοικισμού Άνω Κτημένης 43063, ΑΝΩ ΚΤΗΜΕΝΗ χολείο Λεονταρίου 43063, ΛΕΟΝΤΑΡΙ χολείο Λεονταρίου 43063, ΛΕΟΝΤΑΡΙ Από : ΑΓΓΕΛΗ ΑΘΑΝΑΙΑ Εως : ΚΩΦΟ ΕΑΓΓΕΛΟ Από : ΛΟΖΟ ΑΝΑΤΑΙΟ Εως : ΧΡΙΤΟΛΟΠΟΛΟ ΠΕΛΑΓΙΑ Από : ΓΩΓΟ ΒΑΙΛΕΙΟ Εως : ΤΧΑΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟ Από : ΑΓΓΕΛΗ ΑΛΤΙΝΙΑ Εως : ΚΟΛΟΒΟ ΝΕΤΩΡΑ Από : ΚΟΛΟΒΟ ΓΡΑΜΜΑΤΩ Εως : ΡΟΑ ΤΑΡΟΛΑ 359 ΤΑΜΑΙΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟ χολείο Λεονταρίου 43063, ΛΕΟΝΤΑΡΙ Από : ΡΟΑ ΕΤΑΘΙΟ Εως : ΧΡΙΤΟΠΟΛΟ ΤΛΙΑΝΗ Ο ΝΟΜΑΡΧΗ ΦΩΤΗ ΑΛΕΞΑΚΟ ελίδα 29 από 30

30 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Α.ΑΠΟΔΕΚΤΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. πουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Δ/νση Εκλογών [σε τρία (3) αντίγραφα] Ευαγγελιστρίας 2, ΑΘΗΝΑ 2. Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας Δ/νση Διοίκησης ωκράτους 111, ΛΑΡΙΑ 3. κ. Πρόεδρο και Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καρδίτσας 4. Ειρηνοδικεία Νομού 5. Αστυνομική Δ/νση Καρδίτσας Β.ΑΠΟΔΕΚΤΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. κ. Πρόεδρο και Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας 2. κ.κ. Δημάρχους Νομού (Έδρες τους) 3. Κοινότητα Ανατ. Αργιθέας (έδρα Πετρίλο) 4. κ.κ. Προέδρους Εφορευτικών Επιτροπών (με τον εκλογικό σάκο) 5. ΔΕΗ 6. ΟΤΕ 7. ΕΛΤΑ ελίδα 30 από 30

ΕΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΕΚΤΑΣΗ (Ha)

ΕΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΕΚΤΑΣΗ (Ha) ΔΡΑΗ 1.1 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" ΤΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΟ ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005 ΤΟ ΜΒΟΛΙΟ Δ/ΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ : ΑΧΑΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΚΛΗΗ : 74/4119/13.01.2012 ΕΠΕΚΤΑΗ : OXI ΚΑΤΑΤΑΗ ΔΙΚΑΙΟΧΩΝ ΚΑΤΑΤΑΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΕΚΤΑΣΗ (Ha)

ΕΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΕΚΤΑΣΗ (Ha) ΔΡΑΗ 1.1 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" ΤΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΟ ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005 ΤΟ ΜΒΟΛΙΟ Δ/ΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ : ΚΑΡΔΙΤΗ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΚΛΗΗ : 74/4119/13.01.2012 ΕΠΕΚΤΑΗ : OXI ΚΑΤΑΤΑΗ ΔΙΚΑΙΟΧΩΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Καρδίτσα 9/1/2015 Αρ. πρωτ : 1381/52 Ταχ. ιεύθυνση: Κουµουνδούρου 29

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΟΙ ΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ, ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ.

ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΟΙ ΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ, ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ. ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΟΙ ΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ, ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ. Μετά την ολοκλήρωση των τριών χρόνων της θητείας της παρούσας Νομαρχιακής Αρχής, είναι δυνατή μια πρώτη εκτίμηση της απόδοσής

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΡΓ/ΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 12/Θ 1 ΜΟΥΖΙΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 16,5 2 ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 13,26 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΑ Β ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΨΉΦΙΜΑ ΤΗ 5 ης ΙΟΛΙΟ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ - Δ/ΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΤ2-11

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΤ2-11 προ Καποδιστριακοί ήµοι / Κοινότητες ΑΝΘΗΡΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ ΡΟΣΑΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΑΛΗΣ ΚΩΜΗΣ ΚΑΡΥΑΣ ΚΑΤΑΦΥΛΛΙΟΥ ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ ΛΕΟΝΤΙΤΟΥ ΜΑΡΑΘΟΥ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ ΠΕΤΡΙΛΟΥ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΕΚΤΑΣΗ (Ha)

ΕΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΕΚΤΑΣΗ (Ha) ΔΡΑΗ 1.1 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" ΤΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΟ ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005 ΤΟ ΜΒΟΛΙΟ Δ/ΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ : ΗΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΚΛΗΗ : 74/4119/13.01.2012 ΕΠΕΚΤΑΗ : OXI ΚΑΤΑΤΑΗ ΔΙΚΑΙΟΧΩΝ ΚΑΤΑΤΑΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη 18-06-2015 Αρ. Πρωτ.: 10010 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη 18-06-2015 Αρ. Πρωτ.: 10010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔIEΥΘΥΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής χολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντίατροι Νομού Καρδίτσας

Οδοντίατροι Νομού Καρδίτσας Οδοντίατροι Νομού Καρδίτσας ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ ΙΤΕΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΠΑΛΑΜΑ Σ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΙ Ορθο Ορθο - Ορθο Ορθο ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΟΥΖΑΚΙ ΠΡΟΑΣΤΙΟ Ε.Σ.Υ. ΣΟΦΑΔΕΣ Ενημέρωση /0/0 Αποστολός Δημήτριος Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2006 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2006 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)- ΦΡΟΝΤΙΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕ 2006 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΓΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2 ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (Ε) ΟΠΛΑ ΕΙΔ. ΚΑΤ70&82 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 3 ΑΛΥΜΑΡΑ ΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ: Τελική ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 14000000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ: Τελική ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 14000000 ΔΡΑΗ 1.1 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" ΤΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΟ ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005 ΤΟ ΜΒΟΛΙΟ Δ/ΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ : ΚΙΛΚΙ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΚΛΗΗ : 74/4119/13.01.2012 ΕΠΕΚΤΑΗ : OXI ΚΑΤΑΤΑΗ ΔΙΚΑΙΟΧΩΝ ΚΑΤΑΤΑΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ: Μετά Διαχειριστικής ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 6667000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ: Μετά Διαχειριστικής ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 6667000 ΔΡΑΗ 1.1 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" ΤΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΟ ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005 ΤΟ ΜΒΟΛΙΟ Δ/ΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ : ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΚΛΗΗ : 080294/17.11.2011 ΕΠΕΚΤΑΗ : NAI ΚΑΤΑΤΑΗ ΔΙΚΑΙΟΧΩΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΙΜΝΩΝ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ & ΣΜΟΚΟΒΟΥ 2012 ΜΗΝΥΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ κ. Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΙΜΝΩΝ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ & ΣΜΟΚΟΒΟΥ 2012 ΜΗΝΥΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ κ. Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΙΜΝΩΝ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ & ΣΜΟΚΟΒΟΥ 2012 ΜΗΝΥΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ κ. Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ Η παραγωγή και προαγωγή πολιτισμού αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προσφορές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς

Διαβάστε περισσότερα

- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δομοκός 2 Ιουλίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 8617 Αριθ. Απόφασης.: 92 η

- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δομοκός 2 Ιουλίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 8617 Αριθ. Απόφασης.: 92 η α ) Τους δημοτικούς υπαλλήλους ως υπευθύνους για την «μετάδοση των αποτελεσμάτων», τα τηλέφωνα αυτών και των κτιρίων που στεγάζουν τα εκλογικά τμήματα,ως κατωτέρω: ΑΡΙΘΜΟΣ 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ [σε Σταθμό Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) της ΔΕΗ ΑΕ]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ [σε Σταθμό Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) της ΔΕΗ ΑΕ] Παραγωγή Διεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα & Μεσοχώρας ΑΡ. ΠΡΩΤ : Φ 812/351 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 20 / 04 / 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Καρδίτσα, 2-7-2015 Αριθ. πρωτ: 15369

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Καρδίτσα, 2-7-2015 Αριθ. πρωτ: 15369 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αρτεσιανού 1, Καρδίτσα 431 00 Πληρ.: Β. Ανυφαντής, κα Ε. Ευαγγελίδου Τηλ.: 2441350775,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ****************************** Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 18/Ν. 2190/1994) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2009/29/12/2009 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Τ Ε Ω Ν

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 18/Ν. 2190/1994) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2009/29/12/2009 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Τ Ε Ω Ν Ο 13 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ ### ΧΡΗΤΟ ΠΕΤ ΑΕ061069 ΕΚΑΒ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1133 ΒΠ ΧΩΡ. ΕΜΠ. 1334.75 36 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1614 ΗΛΙ Τ458551 ΕΥΤΡΑΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Βαθμός προτεραιότητας: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΘΕΜΑ: 12 ο Έγκριση: 1.«Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης πρόχειρων διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πιερίας

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔIEΥΘΥΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής χολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-09-2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 10815 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια καυσίμων. Η τεχνική έκθεση συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΜΕΤΡΟ 2.2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΜΕΤΡΟ 2.2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα 23/5/2005 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. 2255 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. ιεύθυνση : Φαρσάλων 148, Λάρισα Ταχ. Κώδικας : 413 35 ΠΡΟΣ: Ως Π..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΘΕΜΑ: 57 ο Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας, έως την 07-08-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ'' Εκπρόσωπος: Αγγελική Τριανταφύλλου 1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 109417 2 ΖΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 94744 3 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ PRECI XHUDILIANA SPIRO SELYAVO ANASTASIYA ΒΑΛΕΡΙ ΑΔΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ PRECI XHUDILIANA SPIRO SELYAVO ANASTASIYA ΒΑΛΕΡΙ ΑΔΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας της 14-12-2012, για την

Διαβάστε περισσότερα

Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας

Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας Φεστιβάλ Λιµνών Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2015 19.7-30.9 Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας Γενικές Πληροφορίες για το Φεστιβάλ Λιµνών Ν. Καρδίτσας 2015 Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας :

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας

Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας Φεστιβάλ Λιµνών Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2015 19.7-30.9 Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας Γενικές Πληροφορίες για το Φεστιβάλ Λιµνών Ν. Καρδίτσας 2015 Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ 1. Ιεράπετρα 16.9.2015. Τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας του Δήμου Ιεράπετρας

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ 1. Ιεράπετρα 16.9.2015. Τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας του Δήμου Ιεράπετρας Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ 1 Ιεράπετρα 16.9.2015 Τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας του Δήμου Ιεράπετρας ΔΗΜΟΣ 53 Από : ΑΒΔΟΥΛΟΥ Εως : ΑΧΛΑΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ & Άπαντες οι Στρατιωτικοί κ.λ.π. που

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Παιδείας. Δήμος Δυτικής Αχαΐας. Τομέας Παιδείας

Φυλλάδιο Παιδείας. Δήμος Δυτικής Αχαΐας. Τομέας Παιδείας Φυλλάδιο Παιδείας Δήμος Δυτικής Αχαΐας Τομέας Παιδείας 2014-2015 Αντί προλόγου Η πατρίδα μας διέρχεται μια βαθύτατη, πρωτοφανή και πολύπλευρη κρίση. Κρίση βεβαίως οικονομική. Αλλά όχι μόνο. Κρίση ακόμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 3 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012 ΘΕΜΑ: 2 ο «A.Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης Β. Έγκριση συγκρότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ(3) ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ(3) ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργαλαστή 27 /12/2013 ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 24724 ΑΠΟΦΑΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΕΙ(3) ΘΕΕΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ: Τελική ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 3000000. Σελίδα 1 Από 68 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ Σ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ: Τελική ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 3000000. Σελίδα 1 Από 68 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ Σ ΔΡΑΗ 1.1 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" 15/1/2014 ΤΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005 ΤΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΚΛΗΗ : 74/4119/13.01.2012 ΕΠΕΚΤΑΗ : OXI ΚΑΤΑΤΑΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: ΟΡΙΤΙΚΗ ΤΥΠΟ: Τελική ΔΙΑΘΕΙΜΗ ΠΙΤΩΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 3.

1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 3. 1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 3. ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΝΟΗΣΙΣ, 4. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ «Λ&Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 4339 ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 707596000 Οχι 1 12 8,44 56 800 0 0 0 0 0 337,60 392 1 Οχι 1.529,60 1 4257 ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2014-15 Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2014-15 Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ 2014-15 Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΙΤΛΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΕ ΑΗΜΟΠΟΥΛΟ Ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ψυχικά ασθενών και φιλοξενούσες οικογένειες ΠΝΑΚΑ ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΠΝΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013 ΘΕΜΑ 6 ο Έγκριση παράτασης χρόνου λήξης πέραν της από 14.10.2013 δίμηνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ο /--0 ΑΠΟΦΑΣΗ /0 ΘΕΜΑ: ο Αποδοχή ης τροποποίησης της μελέτης ηλεκτροφωτισμού του έργου: Ολοκλήρωση διαλυθεισών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΠΡΌΧΕΙΡΗ ΤΥΠΟΣ: Προ Διαχειριστικής ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 6515000. Σελίδα 1 Από 114 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ Σ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΠΡΌΧΕΙΡΗ ΤΥΠΟΣ: Προ Διαχειριστικής ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 6515000. Σελίδα 1 Από 114 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ Σ ΔΡΑΗ 1.1 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" 30/11/2012 ΤΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005 ΤΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΚΛΗΗ : 74/4119/13.01.2012 ΕΠΕΚΤΑΗ : OXI ΚΑΤΑΤΑΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: ΠΡΌΧΕΙΡΗ ΤΥΠΟ: Προ Διαχειριστικής ΔΙΑΘΕΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΘΕΜΑ: 54 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

β) Ζώνη Β 23.30 / τ.μ. το χρόνο, παραμένει το ίδιο τέλος που ίσχυε για το έτος 2013.

β) Ζώνη Β 23.30 / τ.μ. το χρόνο, παραμένει το ίδιο τέλος που ίσχυε για το έτος 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 33/2014 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 589 / 2014. Π ε ρ ί λ η ψ η Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ. Α. Συνδυασµός µε το όνοµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μήτσουρας Πέτρος του Στέφανου, υποψήφιος ήµαρχος. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι

ΠΙΝΑΚΑΣ. Α. Συνδυασµός µε το όνοµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μήτσουρας Πέτρος του Στέφανου, υποψήφιος ήµαρχος. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤ.ΚΑΙ ΗΜ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013 ΘΕΜΑ 20 ο Αποστολή εισήγησης για έγκριση τευχών δημοπράτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20/26-11-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20/26-11-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 27-11-2012 Αριθμ. Πρωτ: 2096 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20/26-11-2012 ΘΕΜΑ 7 o : «Έγκριση των μελετών:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2631022129 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ FAX 2631028848 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 2631022276

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2631022129 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ FAX 2631028848 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 2631022276 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΡΑΖΗ ΚΟΤΣΙΚΑ 12) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2631022129 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ FAX 2631028848 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 2631022276 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ (ΚΥΠΡΟΥ & ΛΕΒΙΔΟΥ - 3ος ΟΡΟΦΟΣ) ΤΖΙΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος : 0 Προκήρυξη: Β0900/09-0-0 ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99**** ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 789**** 8 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΒΕΡΒΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0**** ΠΑΡΑΣΧΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **** ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ) ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 61514 21,52 ΜΑΡΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1 20398 Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού Δήμου Αλμυρού ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 61514 21,52 ΜΑΡΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1 20398 Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας ΣΤ Τάξη Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αποστόλου Αντώνιος 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Μούρτζου Παρασκευή 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2012-2013. Έχοντας υπόψη:

Γ. Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2012-2013. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΤΜΗΜΑΤΑ Γ ------- Λεωφ. Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011 ΘΕΜΑ: 9 ο Έγκριση πληρωµής πραγµατοποιηθέντων δαπανών /νσεων Εκπαίδευσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΛ. 210-5531742 / 210-5531744 / FAX 210-5531755 Σκαραµαγκάς 22-Μαϊ-13 Α/Α Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕ ΓΕ 2010 ΓΙΚΑ ΜΑΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ Α/Α ΓΙΚ ΓΕΙ Π ΘΑ ΨΗΦΙΝ ΤΟ ΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 1 2 3 4 5 6 7 ΑΓΓΕΛΟΚΑ- ΑΓΓΕΛΟΚΑ ΤΡ ΤΡ ΑΓΓΕΛΟΚΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 22046 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014 ΘΕΜΑ: 74 ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Ν.4052/12 άρθρο 15 σχετικά με το διευρυμένο ωράριο των Φαρμακείων (για το πρώτο εξάμηνο του 2014). ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Ν.4052/12 άρθρο 15 σχετικά με το διευρυμένο ωράριο των Φαρμακείων (για το πρώτο εξάμηνο του 2014). ΑΠΟΦΑΣΗ AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 12 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:ΔΔΥΚΜ/οικ.463048/9988 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ. Από : ΑΒΕΛΙ Η ΤΑΤΙΑΝΑ Εως : ΒΡΟΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ. Από : ΑΒΕΛΙ Η ΤΑΤΙΑΝΑ Εως : ΒΡΟΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015 ΚΑ ΤΑ Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α/Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 110 Από : ΑΒΕΛΙ Η ΤΑΤΙΑΝΑ Εως : ΒΡΟΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣ 2ο 111 Από : ΓΑΒΑΛΙΑΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Π.Κ.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Π.Κ.Μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14035414 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 14035436 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14035438 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14035415

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΛ7ΛΡ-Μ7Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1252/2013

ΑΔΑ: ΒΛΓΛ7ΛΡ-Μ7Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1252/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1252/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 14075392 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 14029308 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013 ΘΕΜΑ: 56 ο Εισήγηση για έγκριση καταστροφής-ανακύκλωσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2011-2012

ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2011-2012 : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1 ΛΟΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 111 20 0 24,33 0 1 10 166,33 2 ΤΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 0 20 0 28,50 0 0 20 68,50 3 ΝΕΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 20 0 20,47 5 0 20 65,47 4 ΠΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 20 0 20,01 0 0 10 50,01

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ. (σχετικά με τις Άδειες χρήσης ή / και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων Υφιστάμενων και νέων)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ. (σχετικά με τις Άδειες χρήσης ή / και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων Υφιστάμενων και νέων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ: 2319 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ημ/νία: 13-3-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Τηλ.: 2268 3-50214 Fax. : 2268 0 22690 Email: technic@aliartos.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 29 του μηνός Ιανουαρίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 29 του μηνός Ιανουαρίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 29 του μηνός Ιανουαρίου 2011. Αριθ. απόφασης 21-2/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς.

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Τα ομόματα είναι: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΒΡΕΦΗ 1 /

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αριθμός Απόφασης 13 /2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Ευαγγελία Μπάλλα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνο Πασιαλή, Πρωτοδίκη, Λάμπρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 101 ο Περιφέρεια Θεσσαλίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2015 Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ, 72100, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ, 72100, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ, 72100, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ, 72100, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α/Α ΕΚΛ ΟΓΙΚ ΟΤ ΣΜΗ ΜΑΣ ΔΗΜΟ / ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ ΠΟΤ ΘΑ ΨΗΦΙΟΤΝ ΣΟ ΣΜΗΜΑ 1 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Από : ΑΒΑΜΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΑΡΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΙΑ 2 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Από : ΑΑΚΑΔΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Π.Θ.

ΠΗΓΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Π.Θ. ΠΗΓΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Π.Θ. Α. Επισκευή-Συντήρηση-Διαρύθμιση χώρων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων - Απευθείας ανάθεση έως 35000 ευρώ - Πρόχειρος διαγωνισμός έως 45000 ευρώ - Ζητήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Σ Ι Ε Ρ Ε Α Σ

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Σ Ι Ε Ρ Ε Α Σ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΤΗΣ Ι.Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Σ Ι Ε Ρ Ε Α Σ 1. 1 ο π. Θεόδωρος Πρίντζος Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Βόλου 2. 2 ο π. Θεόδωρος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/- ΤΡΙΩΝ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/- ΤΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΘΕΜΑ: 70 ο Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για (Δ.Ι.Ε) της Π.Ε. Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα