Ενημερωτική τεχνική ημερίδα για το έργο: «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με Εθνικά Δίκτυα» Στόχοι του Έργου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενημερωτική τεχνική ημερίδα για το έργο: «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με Εθνικά Δίκτυα» Στόχοι του Έργου"

Transcript

1 Ενημερωτική τεχνική ημερίδα για το έργο: «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με Εθνικά Δίκτυα» Στόχοι του Έργου Θέμης Παππάς 18/02/2014 Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ

2 Δυτικής Μακεδονίας ΜΑΝ: 5 Κτίρια: 208 Χλμ: 65 Ηπείρου ΜΑΝ: 4 Κτίρια: 277 Χλμ: 95 Κεντρ. Μακεδονίας ΜΑΝ: 8 Κτίρια: 465 Χλμ: 133 Αν. Μα. & Θράκης ΜΑΝ: 9 Κτίρια: 516 Χλμ: 163 Θεσσαλίας ΜΑΝ: 7 Κτίρια: 466 Χλμ: 144 Ιονίων Νήσων ΜΑΝ: 4 Κτίρια: 157 Χλμ: 35 Βορείου Αιγαίου ΜΑΝ: 2 Κτίρια: 237 Χλμ: 50 Δυτικής Ελλάδας ΜΑΝ: 5 Κτίρια: 381 Χλμ: 118 Στερεάς Ελλάδας ΜΑΝ: 5 Κτίρια: 262 Χλμ: 74 Νοτίου Αιγαίου ΜΑΝ: 4 Κτίρια: 187 Χλμ: 37 Πελοποννήσου ΜΑΝ: 9 Κτίρια: 355 Χλμ: 108 Κρήτης ΜΑΝ: 5 Κτίρια: 417 Χλμ: 169

3 Συνοπτική εικόνα των ΜΑΝ που συμμετέχουν στο έργο Αρ. ΜΑΝ: 68 Σύνολο συνδεδεμένων φορέων: ~ Συνολικό μήκος χάνδακα δικτύου ινών (χλμ): 1.191

4 Το έργο Στο πλαίσιο της Δημόσιας Διοίκησης: Έχουν κατασκευασθεί τα Μητροπολιτικά Ευρυζωνικά Δίκτυα Οπτικών Ινών (ΜΑΝ) που παρέχουν δυνατότητα διασύνδεσης υψηλής ταχύτητας σε τοπικό επίπεδο Λειτουργούν Εθνικά Δίκτυα που παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στους φορείς τους(συζευξισ, ΕΔΕΤ, ΠΣΔ) PRA PoP OTE 2Mbps SHDSL modem πρόσβασης X.21 Router ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι FE ΜΑΝ GE ή FE MAN Switch Κόµβος ΜΑΝ πλησιέστερος στον ΟΤΕ GE Κόµβος Πρόσβασης ΜΑΝ Kύριος κόµβος ΜΑΝ (ΚΚ) FE Κόµβος Πρόσβασης ΜΑΝ FE PRA Router ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι PBX Στόχος: ΗδιασύνδεσητωνΜΑΝμετοΣΥΖΕΥΞΙΣκαι το ΕΔΕΤ/ΠΣΔ με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών σε φορείς του Δημοσίου, πάνωαπότηνοπτικήυποδομήτωνμαν. PBX GE X.21 PRA FE GE MAN Switch Router ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι MAN Switch FE Router ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι PRA FE ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Διάρκεια: 2 έτη PBX FE PBX 4

5 Το έργο Περιφέρεια ΜΑΝ Π/Υ Κατακύρωσης Ανάδοχος Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ,99 INTRAKAT Βορείου Αιγαίου ,54 OTE Δυτικής Ελλάδας ,99 INTRAKAT Δυτικής Μακεδονίας ,90 OTE Ηπείρου ,69 OTE Θεσσαλίας ,94 OTE Ιονίων Νήσων ,06 OTE Κεντρικής Μακεδονίας ,06 OTE Κρήτης ,46 OTE Νοτίου Αιγαίου ,32 OTE Πελοποννήσου ,00 INTRAKAT Στερεάς Ελλάδας ,18 OTE ΣΥΝΟΛΟ ,13 5

6 Φάσεις του Έργου 1. Επισκόπηση Υφιστάμενης Υποδομής (site survey) 1 μήνα 2. Αποκατάσταση προβλημάτων στην υποδομή 3 μήνες 3. Θέση σε λειτουργία των ΜΑΝ & ολοκλήρωση με εθνικά δίκτυα 4 μήνες 4. Πιλοτική λειτουργία 3 μήνες 5. Δοκιμαστική λειτουργία 16 μήνες Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7 Μ8 Μ9 Μ24 Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 6

7 Φυσικό Αντικείμενο Επισκόπηση Υφιστάμενης Υποδομής (Site survey) α) Καταγραφή της φυσικής και λειτουργικής κατάστασης των υποδομών β) Αποτύπωση των προβλημάτων και ελλείψεων γ) Τεχνοοικονομική μελέτη για τις απαιτούμενες ενέργειες αποκατάστασης Η Τεχνοοικονομική μελέτη θα περιλαμβάνει τις ακριβείς και τελικές απαιτούμενες ενέργειες αποκατάστασης, ώστε οι κόμβοι και τελικοί χρήστες ΜΑΝ να συνδεθούν αξιοποιώντας πλήρως τις υποδομές του ΜΑΝ. Θα ακολουθήσει η έγκριση, από την ΚτΠ Α.Ε., της Τεχνοοικονομικής μελέτης η οποία και θα διαμορφώσει την τελική τροποποιημένη σύμβαση. 7

8 Φυσικό Αντικείμενο Αποκατάσταση προβλημάτων στην υποδομή α) Δίκτυο οπτικών ινών - Ζημιά περιορισμένης έκτασης (4 μικρές ζημιές ανά ΜΑΝ) - Ζημιά ευρύτερης έκτασης (1 μεγάλη ζημιά ανά ΜΑΝ) -Σύνδεση σε κτίριο του φορέα (15% φορέων του LOT) β) Ενεργό εξοπλισμό - Μεταγωγείς Ethernet(20% των μεταγωγών φορέων ανά LOT) - Εξοπλισμός ασύρματης πρόσβασης γ) Λοιπά προβλήματα 8

9 Φυσικό Αντικείμενο Ενεργοποίηση των ΜΑΝ και Ολοκλήρωση με ΣΥΖΕΥΞΙΣ - ΕΔΕΤ α)θέσητωνμανσελειτουργία β) Παραμετροποίηση VLAN γ) Ορισμός σημείου διεπαφής μεταξύ ΜΑΝ και Εθνικών Δικτύων -1σημείογιατηδιεπαφήΜΑΝ ΣΥΖΕΥΞΙΣ -1σημείογιατηδιεπαφήΜΑΝ ΕΔΕΤ(όπουείναιεφικτό) δ) Συνεργασία με αναδόχους ΣΥΖΕΥΞΙΣ και συνεργάτες ΕΔΕΤ/ΠΣΔ για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ρυθμίσεων 9

10 Φυσικό Αντικείμενο Διαχείριση και Υποστήριξη καλής λειτουργίας της Υποδομής α) Λειτουργία Βλαβοληπτικού Κέντρου(Helpdesk) β) Αποκατάσταση βλαβών/ζημιών(βάσει προσφοράς και τιμοκαταλόγου) Στον προϋπολογισμό του έργου συμπεριλαμβάνονται: -6μικρές(ανάΜΑΝ-ΟΤΕ)&7μικρές(ανάΜΑΝ-INTRAKAT) -1μεγάλη(ανάΜΑΝ-ΟΤΕ)&2μεγάλες(ανάΜΑΝ-INTRAKAT) Οι υπόλοιπες βλάβες θα κοστολογούνται βάσει προσφοράς και τιμοκαταλόγου γ) Αιτήματα παραμετροποίησης εξοπλισμού 10

11 Συντήρηση & Επέκταση Η Περίοδος Εγγύησης και συντήρησης του έργου έχει διάρκεια 4 έτη. Ο ανάδοχος μετά την Οριστική Παραλαβή του έργου θα υπογράψει Σύμβασης Εγγύησης με το Φορέα για τον οποίο προορίζεται το έργο για την Περίοδο Εγγύησης (τουλάχιστον 1 έτος). Η Περίοδος Συντήρησης ξεκινάει με τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης και λήγει 3 έτη μετά. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εφόσον το επιθυμεί η Αναθέτουσα Αρχή, να υπογράψει Σύμβαση Συντήρησης, με τίμημα το κόστος συντήρησης που έχει αναφέρει στη προσφορά του. Δικαίωμα προαίρεσης με αύξηση του φυσικού αντικειμένου έως 30% και αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού τιμήματος. 11

12 Πολλαπλά οφέλη Τελικοί Χρήστες 1. Ταχύτητα πρόσβασης ανά τελικό χρήστη που μπορεί να φτάνει τα 100 Mbps 2. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας τηλεφωνίας, διαδικτύου και τηλεδιάσκεψης μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ 3. Ταχύτητα διανομής ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι ανά ΜΑΝ / Πόλη 1 Gbps από τα σημερινά 150 Μbps Δήμοι 1. Μηδέν κόστος υλοποίησης/ χρήσης 2. Λογισμικό Διαχείρισης Δικτύου (NMS) 3. Helpdesk 4. 24/365 SLA (αποκατάσταση βλάβης εντός 24 ωρών) 5. Μια πολύτιμη υποδομή με δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης 6. Δυνατότητα να συγκεντρώσει όλα τα περιφερειακά κτίρια του Δήμου και να τους δώσει υπηρεσίες ΣΥΖΕΥΞΙΣ Κράτος 1. Μείωση του κόστους των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δαπανών. 2. Αποτελεσματικότερες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών μεταξύ των φορέων του Δημοσίου 3. Λειτουργικό Δίκτυο έτοιμο να χρησιμοποιηθεί από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ 4. Ζωντανεύει τις υποδομές για την υλοποίηση της Ηλ. Διακυβέρνησης 12

13 Ευχαριστώ

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Κωδ. ΟΠΣ: 374616 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών ακτυλίων µε Εθνικά ίκτυα

Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών ακτυλίων µε Εθνικά ίκτυα Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών ακτυλίων µε Εθνικά ίκτυα ΚτΠ Εµπειρία Συναφών Έργων ΟΤΕ Εµπειρία Συναφών Έργων ΣΥΖΕΥΞΙΣ: 4.245 κτίρια NGA: Πάνω από 2.000 Καµπίνες, 1.400 Km ΚΟΙ 290 Αστικά Κέντρα µε Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της Νησίδας Χ»

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της Νησίδας Χ» Τεύχος Προδιαγραφών για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5 Συνοπτικά στοιχεία Έργου 5 A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών ακτυλίων µε Εθνικά ίκτυα» (µε υπεργολάβο εξειδικευµένο συνεργάτη)

ΕΡΓΟ «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών ακτυλίων µε Εθνικά ίκτυα» (µε υπεργολάβο εξειδικευµένο συνεργάτη) ΕΡΓΟ «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών ακτυλίων µε Εθνικά ίκτυα» (µε υπεργολάβο εξειδικευµένο συνεργάτη) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντοµη Αναφορά ΙΝΤΡΑΚΑΤ /INTRACOM TELECOM Εµπειρία Συναφών Έργων Οφέλη Έργου Περιοχές Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΚΠΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας (Ε/Π «ΚτΠ») Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη. Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» Εθνικό ίκτυο ηµόσιας ιοίκησης

3ο ΚΠΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας (Ε/Π «ΚτΠ») Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη. Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» Εθνικό ίκτυο ηµόσιας ιοίκησης 3ο ΚΠΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας (Ε/Π «ΚτΠ») Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» Εθνικό ίκτυο ηµόσιας ιοίκησης Αν. Καθ. Π. Γεωργιάδης ρ. Ιωάννης Μαριάς εκ. 2005 DI262

Διαβάστε περισσότερα

πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ»

πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ» «ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ» Εκπόνηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔHΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθ. Πρωτ: 28291 Ταχ. Δ/νση : Γρ.Λαμπράκη 231 Πληροφορίες : Παπαμιχαλόπουλος Αλ - Φαρμακόρης Ευαγ Τηλ : 2104990455-4 Fax : 2104976840 e-mail : projects@korydallos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τελική Έκδοση

ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τελική Έκδοση ΕΡΓΟ : «Ευρυζωνικότητα στο νομό Λευκάδας: Προώθηση, Επίδειξη, Στρατηγική και Βέλτιστες Πρακτικές» ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας Παραδοτέο ΠΑ 5.2 ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚτΠ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚτΠ Α.Ε. Χανδρή 3, 183 46 Μοσχάτο Τηλ.: 213 13 00 700 Fax: 213 13 00 800-801 http://www.ktpae.gr e-mail: inf@ktpae.gr ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚτΠ Α.Ε. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.1.2012 31.12.2012 1/28 Χανδρή

Διαβάστε περισσότερα

«Broadcenter Προώθηση της Ευρυζωνικότητας. στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

«Broadcenter Προώθηση της Ευρυζωνικότητας. στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ «Broadcenter Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» Υποέργο 1: Αυτεπιστασία Π 1.3.1: Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ στην ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» της πράξης «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Δημόσια Διαβούλευση ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Δημόσια Διαβούλευση Για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος Εκμετάλλευσης Αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών - Μetropolitan Αrea Νetwork (MAN) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ H διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

ΕΚΘΕΣΗ. Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.146/ΨΣ7403-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.146/ΨΣ7403-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» της πράξης «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «Στρατηγικές και δράσεις για την ευρυζωνικότητα στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο» Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Τεχνικός υπεύθυνος ΠΣΔ Αναπλ. Δ/ντής Τομέα Δικτυακών Τεχνολογιών ΕΑ-ΙΤΥ Βασικά στοιχεία για το σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.147/ΨΣ7402-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.147/ΨΣ7402-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού.

Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού. Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δράση Α1 Διασύνδεση σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες και Υποδομές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Γιώργος Καλαμαράς Διευθύνων Σύμβουλος Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ

Υπηρεσίες και Υποδομές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Γιώργος Καλαμαράς Διευθύνων Σύμβουλος Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ Υπηρεσίες και Υποδομές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γιώργος Καλαμαράς Διευθύνων Σύμβουλος Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ 1986 2011: Τα κρίσιμα ερωτήματα Πόσα κεφάλαια επενδύθηκαν σε Έργα και υπηρεσίες πληροφορικής;

Διαβάστε περισσότερα

INTRAKAT. της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. Βασίλειος Θεογιάννης

INTRAKAT. της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. Βασίλειος Θεογιάννης Η συμβολή της ΙΝΤΡΑΚΑΤ στην διείσδυση της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα Βασίλειος Θεογιάννης INTRAKAT & Ευρυζωνικότητα Η INTRAKAT, διαβλέποντας τις υψηλές προοπτικές ανάπτυξης στον τομέατωνευρυζωνικώνδικτύων,

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού για την υποστήριξη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών»

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού για την υποστήριξη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών» Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού για την υποστήριξη των Κωδ. ΟΠΣ: 296678 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Ψηφιακή Σύγκλιση 3.955.750,00 (περιλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα Ελέγχου Οδικών Μεταφορών Αναθέτουσα Αρχή: ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προϋπολογισμός: 813.426,83 (χωρίς ΦΠΑ) 1.000.515,00 (με ΦΠΑ 23%) Δικαίωμα Προαίρεσης: 20% επί

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα