Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU)"

Transcript

1 Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU)

2 Περιεχόµενα Περιγραφή Υπηρεσίας... 3 Σχηµατική απεικόνιση υπηρεσίας VPU- (ΚV)... 3 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_BRAS KV... 5 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_DSLAM KV... 7 Παράρτηµα AE 2

3 Περιγραφή Υπηρεσίας H υπηρεσία VPU (ΕΜΑ) δίνει τη δυνατότητα στον ΠΑΡΟΧΟ να παρέχει στον Τελικό Χρήστη VDSL2 συνδέσεις µέσω του αντίστοιχου εξοπλισµού του ΟΤΕ (DSLAM ) και υπηρεσίες φωνής µέσω του αντίστοιχου ΠΤοΒ και προκύπτει από τον συνδυασµό των υφιστάµενων υπηρεσιώνχονδρικής ΠΤοΒ και V-Α.Ρ.Υ.Σ [KV]. Ακολουθούν οι εξής δύοπεριπτώσεις παροχής της υπηρεσίας : Περίπτωση 1. Η υπηρεσία ΕΜΑ περιλαµβάνει την παροχή υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ. BRAS [KV] (ΕΜΑ τύπου Β), που παρέχει συνδέσεις τεχνολογίας VDSL2 µεταξύ: του σηµείου τερµατισµού του ακραίου δικτύου (escalit ή χαλύβδινο) στο χώρο του Τελικού Χρήστηκαι του αντίστοιχου BRAS του NGA δικτύου, στο οποίο δροµολογείται η κίνηση από το V-DSLAM (όπου συνδέεται ο Τελικός Χρήστης) σε συνδυασµό µε υπηρεσίες φωνής, µέσω του υφιστάµενου ΠΤοΒ. Περίπτωση 2. Η υπηρεσία ΕΜΑ περιλαµβάνει την παροχή υπηρεσίας V- Α.ΡΥ.Σ. DSLAM [KV] (ΕΜΑ τύπου Γ), που παρέχει συνδέσεις τεχνολογίας VDSL µεταξύ: του σηµείου τερµατισµού του ακραίου δικτύου (escalit ή χαλύβδινο) στο χώρο του Τελικού Χρήστηκαι του κόµβου πολυπλεξίας (L2 / L3 Switch) που βρίσκεται στο Α/Κ Κσυγκέντρωσης των Ethernet DSLAMs σε συνδυασµό µε υπηρεσίες φωνής, µέσω του υφιστάµενου ΠΤοΒ. Ο τερµατισµός του υφιστάµενου ΠΤοΒ ενδέχεται να είναι σε διαφορετικό Α/Κ από το Α/Κ Κσυγκέντρωσης των Ethernet DSLAMs. Συνεπώς, η ευρυζωνική κίνηση ενδέχεται να παραδίδεται στον Πάροχο σε διαφορετικό Α/Κ από το Α/Κ στο οποίο είναι συνδεδεµένα τα V-DSLAMs. Η αντιστοίχιση µεταξύ DSLAMs και σηµείων συγκέντρωσης της κίνησης Ethernet των DLSAMs θα κοινοποιείται από τον ΟΤΕ στους Παρόχους. Η υπηρεσία παρέχεται µόνο στα σηµεία που ο VDSL2 εξοπλισµός είναι εγκαταστηµένος στην υπαίθρια καµπίνα (όπως αυτά επεκτείνονται σταδιακά στα πλαίσια παροχής της υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ.[KV]).. Η πληροφορία σχετικά µε τη σταδιακή επέκταση (roll-out) του δικτύου VDSL2 [KV], θα ανανεώνεται τακτικά από τον ΟΤΕ. Σχηµατική απεικόνιση υπηρεσίας VPU Η παροχή της υπηρεσίας VPU υλοποιείται παρεµβάλλοντας στην υφιστάµενη LLU σύνδεση του Παρόχου µια µονάδα MDF, η οποία, µε χρήση κατάλληλου Splitter, επιτρέπει την υπέρθεση σε αυτή µιας VDSL2 σύνδεσης. AE 3

4 Η υπηρεσία παρέχεται από ενεργό εξοπλισµό του ΟΤΕ (Ethernet DSLAM εξοπλισµένα µε κάρτες VDSL2) εγκατεστηµένο σε υπαίθριες καµπίνες σε θέσεις KV, που αναπτύσσονται από τον ΟΤΕ στα πλαίσια του έργου NGA (VPU). Οι εργασίες διασύνδεσης στο δίκτυο πρόσβασης γίνονται από τον ΟΤΕ χωρίς να απαιτείται από τον Τ.Π. να εκτελέσει κάποια εργασία. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα πρέπει να λαµβάνει ήδη τουλάχιστον έναν από τους διαθέσιµους τύπους Ο.Κ.ΣΥ.Α. ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. οι οποίοι εξυπηρετούν το Α/Κ στο οποίο ανήκει το V-DSLAM όπου είναι συνδεδεµένος ο Τελικός Χρήστης. Ειδικότερα, για την περίπτωση της υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ. BRAS [KV], θα πρέπει να λαµβάνει ήδη υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α. (τύπου Α ή Β) ή/και υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. (τύπου Β). Για την περίπτωση της υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ. DSLAM [KV] θα πρέπει να λαµβάνει ήδη Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Γ ή/και υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Γ. Επιπρόσθετα ο Τελικός Χρήστης πρέπει να βρίσκεται εντός περιοχής κάλυψης της υπαίθριας καµπίνας ΟΤΕ που έχει εγκατασταθεί V-DSLAM. AE 4

5 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_BRAS KV Η υπηρεσία V- ΑΡΥΣ BRAS παρέχεται όπως και στο υφιστάµενο δίκτυο ΑΡΥΣ BRAS σε συνδυασµό µε πρόσβαση τύπου A ή Β. Ο ΟΤΕ, µέσω της υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ. BRAS θα παρέχει ασύµµετρου ρυθµού σύνδεση µεταξύ του σηµείου σύνδεσης του DSL modem, στο χώρο του Τελικού Χρήστη, µε εξοπλισµό ΕΕΑΠ (BRAS) του δικτύου DSL του ΟΤΕ. Αυτό θα ισχύει τόσο για την υφιστάµενη ADSL κίνηση όσο και για VDSL2 κίνηση προερχόµενη από νέου τύπου DSLAM. Σε φυσικό επίπεδο η υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_ΒRAS_KV, θα παρέχει στο τελικό χρήστη τους επιµέρους ρυθµούς VDSL2 πρόσβασης; VDSL2: έως 50 / 5 Mbps VDSL2: έως 30 / 2,5 Mbps, σε χρήστες περιοχών όπου υπάρχει παρουσία κατάλληλης υποδοµής NGA. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή αυτών των ρυθµών είναι και η ύπαρξη κατάλληλου τερµατικού εξοπλισµού στη µεριά του πελάτη, µε τεχνολογία VDSL2. Ειδικά για τους VDSL2 ρυθµούς πρόσβασης µε δεδοµένο ότι ο αντίστοιχος εξοπλισµός DSLAM έχει uplink τύπου Ethernet θα παρέχεται µόνο PPP over Ethernet (PPPoE) connectivity, όχι PPP over ATM (PPPoA). Για τις ταχύτητες VDSL2 η αµφίδροµη συνδροµητική κίνηση εισέρχεται/εξέρχεται του DSLAM κάνοντας χρήση µοναδικού λογικού κυκλώµατος µε χρήση PTM ενθυλάκωσης. εν παρέχεται η δυνατότητα ενθυλάκωσης ATM για τις ταχύτητες VDSL2. Ο συνδροµητικός εξοπλισµός θα πρέπει να είναι παραµετροποιηµένος κατάλληλα προκειµένου να υποστηρίξει τον παραπάνω τρόπο λειτουργίας. Για την παροχή της υπηρεσίας V-ΑΡΥΣ BRAS θα εξακολουθεί να υπάρχει υποστήριξη των δύο εναλλακτικών τύπων πρόσβασης Α ή Β. Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO BRAS (πρόσβαση τύπου Α): ιατηρείται η πρόσβαση τύπου Α για την συγκεκριµένη υπηρεσία. Η πρόσβαση αυτή θα µπορεί να εξυπηρετεί τόσο την υφιστάµενη ADSL κίνηση, όσο και την VDSL2. Ο.Κ.ΣΥ.Α. TYΠΟΥ Α Κτήριο Παρόχου Κτήριο ΟΤΕ ΚΥΚΛΩΜΑ ΟΤΕ ΚΥΚΛΩΜΑ ΟΤΕ ΝΤΕ (κτήριο Παρόχου) Σηµείο Τερµατισµού Κυκλώµατος ΟΤΕ BRAS cloud Ethernet Access Switch Ο.Κ.ΣΥ.Α. TYΠΟΥ Β Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ BRAS (πρόσβαση τύπου Β): Υπάρχει διατήρηση της πρόσβασης τύπου B για την συγκεκριµένη υπηρεσία. Η πρόσβαση αυτή θα µπορεί να εξυπηρετεί τόσο την υφιστάµενη ADSL κίνηση, όσο και την VDSL2. AE 5

6 ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ TYΠΟΥ Β (BRAS) Η Υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Β (ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. [BRAS]) αφορά τις περιπτώσεις όπου ο Τ.Π. συνδέεται µε ένα ΣΠ ΕΕΑΠ (BRAS) µε φυσικά µέσα και πρωτόκολλα επικοινωνίας του εγκατεστηµένου στο χώρο Φ.Σ. εξοπλισµού του, για τη δροµολόγηση της κίνησης DSL από όλους τους ΕΕΑΠ του συγκεκριµένου ΣΠ ΕΕΑΠ από και προς το δίκτυό του. Η σύνδεση του Τ.Π. µε τον εξοπλισµό του ΟΤΕ υλοποιείται σε οπτικό κατανεµητή εγκατεστηµένο στο χώρο Φ.Σ. Ο Τ.Π. χρησιµοποιεί καλώδιο οπτικών ινών µεταξύ του οπτικού κατανεµητή και του ικριώµατος όπου είναι εγκατεστηµένος ο εξοπλισµός του. Η Υπηρεσία διακρίνεται σε - ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. [BRAS-ΕΘΝ] - ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. [BRAS-ΠΕΡ] - ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. [BRAS-ΤΟΠ] Τα παρακάτω Σχήµατα απεικονίζουν αυτές τις τρεις κατηγορίες ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. BRAS. BRAS ΟΤΕ ΕΘΝ Εξοπλισµός ΟΤΕ ΣΕ ΝΥΜΑ Ή ΚΩΛΕΤΤΗ Χώρος Φ.Σ. Τ.Π. ίκτυο ΟΤΕ L3 ροµολόγηση Switch GE Ζεύγος Οπτικών Ινών Μοναδικό VLAN υπηρεσίας Κατανεµητές Φ/Σ BRAS ΟΤΕ ΕΘΝ Σηµείο Τερµατισµού Οπτικής ίνας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. [BRAS-ΕΘΝ] AE 6

7 BRAS ΟΤΕ ΠΕΡ Εξοπλισµός ΟΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΠ ΕΕΑΠ Χώρος Φ.Σ. Τ.Π. ίκτυο ΟΤΕ L3 ροµολόγηση Switch GE Ζεύγος Οπτικών Ινών Μοναδικό VLAN υπηρεσίας Κατανεµητές Φ/Σ BRAS ΟΤΕ ΠΕΡ Σηµείο Τερµατισµού Οπτικής ίνας BRAS σε συγκεκριµένη περιφέρεια ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. [BRAS-ΠΕΡ] BRAS ΟΤΕ ΤΟΠ Εξοπλισµός ΟΤΕ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΣΠ ΕΕΑΠ Χώρος Φ.Σ. Τ.Π. ίκτυο ΟΤΕ L3 ροµολόγηση Switch GE Ζεύγος Οπτικών Ινών Μοναδικό VLAN υπηρεσίας Κατανεµητές Φ/Σ BRAS ΟΤΕ ΤΟΠ Σηµείο Τερµατισµού Οπτικής ίνας Τοπικοί BRAS ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. [BRAS-ΤΟΠ] Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_DSLAM KV Η Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_DSLAM KV είναι παραλλαγή της γενικής υπηρεσίας ΑΡΥΣ DSLAM. Σκοπό έχει να παρέχει πρόσβαση τύπου Γ σε DSLAMs εγκατεστηµένα σε KV. Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι υπηρεσίες χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης ασύµµετρου ρυθµού µεταξύ του σηµείου σύνδεσης του xdsl modem, στο χώρο του τελικού χρήστη µε τον αντίστοιχο κόµβου πολυπλεξίας (L2 / L3 Switch) που βρίσκεται στο Α/Κ συγκέντρωσης των Ethernet DSLAMs. Σε φυσικό επίπεδο η υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_DSLAM_KV, θα παρέχει στο τελικό χρήστη τους επιµέρους ρυθµούς VDSL2 πρόσβασης; VDSL2: έως 50 / 5 Mbps VDSL2: έως 30 / 2,5 Mbps O εξοπλισµός του πελάτη () πρέπει να είναι ο κατάλληλος προκειµένου να είναι σε θέση να λειτουργήσει στις παραπάνω ταχύτητες. Σε λογικό επίπεδο το DSLAM, για την υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_DSLAM_KV, προωθεί την συνδροµητική κίνηση η οποία εισέρχεται µέσα από την VDSL πόρτα προς το Ethernet AE 7

8 uplink. Για τις παραπάνω υπηρεσίες η αµφίδροµη συνδροµητική κίνηση εισέρχεται/εξέρχεται του DSLAM κάνοντας χρήση µοναδικού λογικού κυκλώµατος µε χρήση PTM ενθυλάκωσης. εν παρέχεται η δυνατότητα ενθυλάκωσης ATM για τις ταχύτητες VDSL2. Ο συνδροµητικός εξοπλισµός θα πρέπει να είναι παραµετροποιηµένος κατάλληλα προκειµένου να υποστηρίξει τον παραπάνω τρόπο λειτουργίας. Αφού η κίνηση εξέλθει από το DSLAM προωθείται προς τον αντίστοιχο κόµβο πολυπλεξίας (L2 / L3 Switch) στον οποίο είναι απευθείας συνδεδεµένο. Η υπηρεσία δεν υποστηρίζει την απευθείας προώθηση κίνησης µεταξύ συνδροµητών Η υπηρεσία δεν προωθεί L2 πρωτόκολλα σηµατοδοσίας (π.χ. CDP, STP) τα οποία µπορεί να επηρεάσουν την λειτουργία του εξοπλισµού ΟΤΕ. Η προώθηση της συνολικής κίνησης γίνεται µε ισοδύναµο τρόπο, όπως και για τις αντίστοιχές υπηρεσίες Λιανικής του ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ για αποφυγή δυσλειτουργίας της υπηρεσίας µπορεί να περιορίσει τη broadcast κίνηση να αποτρέψει flooding πακέτων από τη πλευρά του Τ.Π. στο δίκτυο του και να θέσει άνω όριο στον αριθµό των MAC διευθύνσεων οι οποίες γίνονται γνωστές µέσω της ΟΚΣΥΑΣ του Παρόχου όσο και σε αυτές οι οποίες γίνονται γνωστές από τη µεριά του συνδροµητή. Ο τύπος ενθυλάκωσης µε τον οποίο η κίνηση φτάνει στο δίκτυο του παρόχου και τα VLAN- Ids τα οποία χρησιµοποιούνται θα ορίζονται από τον ΟΤΕ. Η κίνηση του Παρόχου έχοντας συγκεντρωθεί µέσω της υπηρεσίας V-ΑΡΥΣ_DSLAM KV στον κόµβο πολυπλεξίας (L2 / L3 Switch), προωθείται στο δίκτυό του κάνοντας χρήση µιας εκ των αντίστοιχων παραλλαγών των υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ τύπου Γ ( DSLAM) Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO-DSLAM-ΤΟΠ Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ -DSLAM-ΤΟΠ ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. DSLAM-ΤΟΠ Τύπος Ο.Κ.ΣΥ.Α./ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO-DSLAM-ΤΟΠ Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-DSLAM-ΤΟΠ ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. DSLAM-ΤΟΠ Κατηγορία Ταχυτήτων 100Mbps, 200Mbps 500Mbps, 1.000Mbps 1Gbps 1Gbps Κάθε µία από τις παραπάνω υπηρεσίες ΟΚΣΥΑ είναι σε θέση να προωθήσει κίνηση που προέρχεται µόνο από τα DSLAM (ΚV) του Α/Κ. Σε φυσικό επίπεδο στις περιπτώσεις της ΟΚΣΥΑ_DSLAM ο Πάροχος θα συνδέεται µε οπτική διεπαφή 1GigE. Ακολουθούν τα διαγράµµατα για την υλοποίηση της υπηρεσίας V-ΑΡΥΣ_DSLAM KV για κάθε τύπο OKΣΥΑΣ τύπου Γ : Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-DSLAM-ΤΟΠ Ολοκληρωµένη Τοπική Σύνδεση στο δίκτυο DSL πρόσβασης τύπου Γ µε χρήση ίδιων µέσων (αυτό-παροχή). Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-DSLAM-ΤΟΠ, αφορά τοπική διασύνδεση η οποία συγκεντρώνει την κίνηση των Τελικών Χρηστών ενός ΠΑΡΟΧΟΥ από ένα ή περισσότερα DSLAMs (που ανήκουν στο συγκεκριµένο Α/Κ) σε ένα «τοπικό» κύκλωµα, το οποίο παραδίδεται µέσω οπτικής ίνας σε Φρεάτιο Υποδοχής Παρόχων (ΦΥΠ) έξω από το κτίριο του ΟΤΕ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ χρησιµοποιεί ίδια µέσα (Καλώδιο Οπτικών Ινών (ΚΟΙ), τερµατικό AE 8

9 εξοπλισµό, κλπ.) µεταξύ του ΦΥΠ και του χώρου του, όπου είναι εγκατεστηµένος ο εξοπλισµός του.. DSLAM Αστικό κέντρο του ΟΤΕ ίκτυο ΟΤΕ.. DSLAM DSLAM EFM ή FO DSLAM εκτός αστικού κέντρου ΟΤΕ Κατανεµητές Switch GE Κύκλωµα ΟΤΕ Φρεάτιο Υποδοχής Παρόχων ΦΥΠ Σηµείο Τερµατισµού Κυκλώµατος ΟΤΕ Κύκλωµα παρόχου Χώρος παρόχου ARYSDSLAM ΟΚΣΥΑΦΥΠ-DSLAM ΤΟΠΙΚΗ Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-DSLAM-ΤΟΠ Ολοκληρωµένη Τοπική Σύνδεση στο δίκτυο DSL πρόσβασης τύπου Γ µε χρήση κυκλώµατος ΟΤΕ. Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-DSLAM-ΤΟΠ, αφορά τοπική διασύνδεση η οποία συγκεντρώνει την κίνηση των Τελικών Χρηστών ενός ΠΑΡΟΧΟΥ από ένα ή περισσότερα DSLAMs (που ανήκουν στο συγκεκριµένο Α/Κ) σε ένα «τοπικό» κύκλωµα, το οποίο παραδίδεται από τον ΟΤΕ µέσω οπτικής ίνας στο χώρο του ΠΑΡΟΧΟΥ εντός των γεωγραφικών ορίων του συγκεκριµένου Α/Κ, µε ταυτόχρονη παροχή του απαραίτητου τερµατικού εξοπλισµού.. DSLAM Αστικό κέντρο του ΟΤΕ ίκτυο ΟΤΕ Χώρος παρόχου εντός γεωγραφικής περιοχής αστικού κέντρου ΟΤΕ. DSLAM EFM ή FO Κατανεµητές Switch GE Κύκλωµα ΟΤΕ ΝΤΕ ΟΤΕ Σηµείο Τερµατισµού Κυκλώµατος ΟΤΕ Κύκλωµα παρόχου. DSLAM DSLAM εκτός αστικού κέντρου ΟΤΕ ARYSDSLAM ΟΚΣΥΑOLO-DSLAM ΤΟΠΙΚΗ AE 9

10 ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. [DSLAM] Η Υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.[DSLAM] αφορά τοπική διασύνδεση η οποία συγκεντρώνει την κίνηση των τελικών χρηστών ενός Τ.Π. από ένα ή περισσότερα DSLAMs (που ανήκουν στο συγκεκριµένο Α/Κ) σε ένα «τοπικό» κύκλωµα το οποίο παραδίδεται, µέσω οπτικής διασύνδεσης, στον Οπτικό Κατανεµητή στην αίθουσα Φ.Σ. AE 10

11 Παράρτημα ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ VDSL2 MODEM Υπηρεσία VΑΡΥΣ_BRAS (30M, 50M) Προκειµένου ο τερµατικός εξοπλισµός (Η/Υ ή LAN) του χρήστη να επικοινωνήσει µε το δίκτυο του ISP και να επιτύχει ρυθµούς σύνδεσης VDSL2 έως 30 & έως 50Mbps απαραίτητο να τεθούν, στο modem, τιµές σε ορισµένες παραµέτρους εγκατάστασης. Στην ακόλουθη παράγραφο δίνονται οι τιµές που παίρνουν οι παράµετροι αυτοί κατά την σύνδεση του VDSL2 modem στο δίκτυο του ΟΤΕ. Η ακριβής διαδικασία εισαγωγής τιµών για αυτές τις παραµέτρους περιγράφεται στις οδηγίες εγκατάστασης του εκάστοτε xdsl modem. Τιµές παραµέτρων εγκατάστασης, του VDSL2 MODEM 30/50Mbps, όταν η επικοινωνία του χρήστη µε το BBRAS γίνεται µόνο µε χρήση του πρωτοκόλλου PPPoE. 1. Ρύθµιση της παραµέτρου VDSL2 MODE Στην παράµετρο DSL MODE τίθεται η κατάλληλη τιµή για υποστήριξη VDSL2 ταχυτήτων: ITUG93.2. Συγκεκριµένα, Profile 17a, Bandplan: 998ADE17 M2x B (Β8 12) 2. Ρύθµιση xdsl transfer mode: PTM (VLAN mode και όχι ΑΤΜ) 3. H παράµετρος User_VLAN για το WAN interface: Ρύθµιση της παραµέτρου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ: H παράµετρος ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ τίθεται: PPPoE Υπηρεσία VΑΡΥΣ_DSLAM_KV (30M, 50M) Προκειµένου ο τερµατικός εξοπλισµός (Η/Υ ή LAN) του χρήστη να επικοινωνήσει µε το δίκτυο του ISP και να επιτύχει ρυθµούς σύνδεσης VDSL2 έως 30 & έως 50Mbps απαραίτητο να τεθούν, στο modem, τιµές σε ορισµένες παραµέτρους εγκατάστασης. Στην ακόλουθη παράγραφο δίνονται οι τιµές που παίρνουν οι παράµετροι αυτοί κατά την σύνδεση του VDSL2 modem στο δίκτυο του ΟΤΕ. Η ακριβής διαδικασία εισαγωγής τιµών για αυτές τις παραµέτρους περιγράφεται στις οδηγίες εγκατάστασης του εκάστοτε xdsl modem. Τιµές παραµέτρων εγκατάστασης, του VDSL2 MODEM για ταχύτητες πρόσβασης έως 30/50Mbps, όταν η επικοινωνία του χρήστη µε το BBRAS γίνεται µόνο µε χρήση του πρωτοκόλλου PPPoE. 1. Ρύθµιση της παραµέτρου VDSL2 MODE H παράµετρος DSL MODE τίθεται η κατάλληλη τιµή για υποστήριξη VDSL2 ταχυτήτων: ITUG Συγκεκριµένα, Profile 17a, Bandplan: 998ADE17 M2x B (Β8 12) 2. Ρύθµιση xdsl transfer mode: PTM (όχι ΑΤΜ) 3. H παράµετρος User_VLAN για το WAN interface: 835 Εγκατάσταση modem σε γραµµές PSTN & ISDN Επισηµαίνουµε ότι για την εγκατάσταση σε γραµµές VPU µε τηλεφωνία από τον Τ.Π. τεχνολογίας PSTN/ISDN θα πρέπει να χρησιµοποιείται αντίστοιχος PSTN/ISDN κεντρικός splitter στην πλευρά του συνδροµητή. Ο πάροχος θα πρέπει να γνωστοποιεί στον ΟΤΕ τον τύπο τηλεφωνίας του πελάτη. Επιπλέον Προδιαγραφές τερµατικού εξοπλισµού Προτείνεται και ο τερµατικός εξοπλισµός που θα χρησιµοποιούν οι πελάτες των Παρόχων να υποστηρίζει τα πρότυπα της ΙΤU G.VECTOR & G.INP. Backwards Compatibility µε ADSL2+ AE 11

12 Σε περίπτωση που ένας τελικός πελάτης προσωρινά χρησιµοποιεί το ADSL2+ modem του, ισχύει η παραµετροποίηση της σηµερινής υπηρεσίας ΑΡΥΣ (VPI/VCI 8/35, λειτουργία µε PPPoE) VPU LLU Πίνακας Υπηρεσιών VPU V- Α.ΡΥ.Σ. BRAS [KV] V- Α.ΡΥ.Σ. DSLAM [KV] Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO BRAS Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ BRAS ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. BRAS Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO-DSLAM-ΤΟΠ Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ -DSLAM-ΤΟΠ ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. DSLAM-ΤΟΠ AE 12

Μαρούσι, Νοέμβριος 2012. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Νοέμβριος 2012. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΑΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ)

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) Μαρούσι, Μάιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΕ/Γενική ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων

ΟΤΕ/Γενική ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων Υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. Aσύµµετρου ΡΥθµού Συνδέσεις Υψηλών Ταχυτήτων Υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. Η Υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. βασίζεται στην τεχνολογία VDSL2 (Very-High-Bitrate Digital Subscriber Line ασύµµετρη ψηφιακή συνδροµητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3090 22 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 673/02 Παροχή από την εταιρεία «Οργανισμός Τηλεπικοινω νιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)»

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση Νο /2012 της από / / Σύµβασης RBO Νο.../... µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και...

Τροποποίηση Νο /2012 της από / / Σύµβασης RBO Νο.../... µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και... Τροποποίηση Νο /2012 της από / / Σύµβασης RBO Νο.../... µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και... Σήµερα στην Αθήνα, την τα κάτωθι συµβαλλόµενα µέρη 1) η Εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.» και

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα

Εναλλακτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα Μάθημα Εναλλακτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα Ευρυζωνικά δίκτυα πρόσβασης Τεχνολογίες xdsl Μάθημα 3ο ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ : ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ADSL ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ : ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ADSL ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ : ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ADSL ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΜΠΟΣΜΟΥ ΑΡΕΤΗ Μάρτιος 2004

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΉ...3 2 ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ...3. 2.2.1 ιασύνδεση LNS σε Layer 3...5. 2.4.2.3 ιασύνδεση LNS µε διεπαφή STM-1 POS...13

1 ΕΙΣΑΓΩΓΉ...3 2 ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ...3. 2.2.1 ιασύνδεση LNS σε Layer 3...5. 2.4.2.3 ιασύνδεση LNS µε διεπαφή STM-1 POS...13 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ADSL Ο.Κ.ΣΥ.Α II ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΚΣΥΑ II - Τεχνική Περιγραφή - 1 - Νοέµβριος 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΉ...3 2 ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ...3 2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία: «Λειτουργία και ιαχείριση Συστηµάτων ADSL»

Πτυχιακή εργασία: «Λειτουργία και ιαχείριση Συστηµάτων ADSL» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή εργασία: «Λειτουργία και ιαχείριση Συστηµάτων ADSL» Σπουδαστές: Κολιοφούκας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

E-LINE METRO ETHERNET

E-LINE METRO ETHERNET ΥΠΗΡΕΣΙΑ E-LINE METRO ETHERNET ME ΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 1 από 11 1.1. Εισαγωγή Η υπηρεσία E-Line, είναι µία Point to Point (P2P) είτε µια Point to MultiPoint (P2MP) µε χρήση του πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL ιπλωµατική Εργασία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το σχέδιο Ο.Σ.Α.Π.Υ. του ήµου Σητείας το οποίο εντάσσεται Ε,Π.

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP)

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) 1 Πρόλογος Το παρόν Κείµενο ηµόσιας ιαβούλευσης έχει ετοιµαστεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ XDSL Επιβλέπων Καθηγητής: Τραχανάς Κωνσταντίνος Του σπουδαστή: Αλεξίου Αριστείδη Άρτα,

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της Νησίδας Χ»

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της Νησίδας Χ» Τεύχος Προδιαγραφών για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5 Συνοπτικά στοιχεία Έργου 5 A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 7: Digital Subscriber Line/DSL(Θ) Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (Digital Subscriber Line, DSL) Χρήση απλού τηλεφωνικού καλωδίου (χαλκός, CAT3) Έως 2,3

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ»

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ADSL η ευρύτερα διαδεδομένη τεχνολογία 26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ADSL η ευρύτερα διαδεδομένη τεχνολογία 26 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 7 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ...9 1.1 ISDN..11 1.2 Xdsl 15 1.2.1. HDSL.16 Τεχνική περιγραφή της τεχνολογίας HDSL.17

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 07 Νοεμβρίου 2013 Οδηγίες Τα θέματα ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Μ. 3532 ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ADSL ΔΙΚΤΥΟΥ

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ADSL ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ADSL ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ Π.Σ..

ΤΟΠΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ Π.Σ.. ΤΟΠΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ Π.Σ.. Εγκατάσταση, επέκταση και λειτουργία τοπικού δικτύου Σχολικής Μονάδας καθώς και διασύνδεσή του µε το Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο...4 Αρχιτεκτονική LAN Σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο

Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο στον Τοπικό Βρόχο Γ..Ε.Π. 1 Τοπικός Βρόχος (ΤοΒ) είναι το χάλκινο καλώδιο, που εκτείνεται από το σηµείο τερµατισµού του ακραίου δικτύου του ΟΤΕ(escalit ή χαλύβδινο) µέχρι το σηµείο σύνδεσης του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

H υπηρεσία περιλαµβάνει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά σε όλη την Ελλάδα και πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα έως 24 Mbps.

H υπηρεσία περιλαµβάνει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά σε όλη την Ελλάδα και πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα έως 24 Mbps. Αίτηση Σύνδεσης Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ* *Η προσφορά στο Forthnet ADSL και Forthnet 2play Economy αφορά αποκλειστικά νέους συνδροµητές ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ (Σε

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα