«Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων έως και

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων 1-1-2015 έως και 30-06-2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ. Δ/νδη: Καρδίτσης 56, ΤΚ 42100, Τρίκαλα Διεύθυνση: Οικονομικό Τμήμα Υπεύθυνος: Αθανάσιος Τσίγκας Πληροφορίες: Στέλλα Ηλιούδη ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων έως και Σχετ: Η υπ αριθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014. Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού περιόδου Ιανουαρίου- Ιουνίου 2015 του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5η Υ.Πε ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΩΣ ΚΑΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝ.ΕΙΣΠ/ΠΛ. 0 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ , ,00 ΧΡΗΣ. 112 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ , ,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 115 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΖ , ,00 ΕΦΗΜ 116 ΕΠ/ΣΕΙΣ ΑΠΟΖ. ΥΠΕΡ-ΝΥΧΤ , ,00 ΕΞΑΙΡ. 117 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΔΑΠ. ΕΦΗΜ , ,00 ΠΑΡΕΛ.ΕΤΩΝ 118 ΕΠ/ΣΕΙΣ ΑΠ.ΥΠΕΡ-ΝΥΧ-ΕΞΑΙΡ , ,00 Π.ΕΤ 3111 ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ,00 0, ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ,65 0,00 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 3121 ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ,66 0, ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ,00 0,00 1 / 8

2 3143 ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ , ,99 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 3144 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ , ,04 ΙΑΤΡΕΙΑ 3149 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ , ,23 ΙΔΙΩΤ 3411 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘ.ΟΙΚΙΩΝ - 0, ,07 ΓΡΑΦ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 0, ,46 ΕΚΜΙΣΘ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 3511 ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ , ,41 ΤΡΑΠΕΖΑΣ 5211 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ , , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ.Υ , , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠ.ΤΑΜ. ΠΡΟΝ , ,66 ΑΛΛ 5241 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Ι.Κ.Α , , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Τ.Σ.Α.Υ , , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Τ.Σ.ΝΟΜΙΚΩΝ 0,00 72, ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦ. 0,00 11,53 ΤΑΜΕΙΩΝ 5252 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1.500, , ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤ 250,00 18,74 ΤΑΜΕΙΩΝ 5261 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΤΕΑ (ΤΕΑΔΥ) , , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜ ,00 445,44 ΑΡΩΓΗΣ 5291 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ(ΦΜΥ , ,94 ΧΑΡΤ) 5296 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΙΔΙΚΩΝ 7.000,00 13,83 ΛΟΓ/ΣΜΩΝ 5299 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞ.ΑΡΧ ΚΑΙ 4.000, ,80 ΑΛ.ΦΟΡ 5311 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ(ΥΓΕΙΟΝ 0, ,29 ΠΕΡ) 5511 ΕΠΙΣΤΡ ΧΡΗΜ ΤΑΚΤ 0, ,28 Χ.Ε.ΠΡΟΠΛΗΡΩΜ 5529 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ 0,00 52,74 ΚΑΤΑΒΛ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ 0, ,44 ΚΑΤΟΝΟΜΑΖ 5691 ΕΣΟΔΑ 0,2% ΥΠΕΡ ΝΟΣ. 0,00 52,74 Ν.3580/ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠ. 0,00 0,00 ΔΙΟΙΚΗΣ 8411 ΕΣΟΔΑ ΥΓ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ.ΚΡΑΤΟΥΣ , , ΕΣΟΔΑ ΥΓ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ.ΝΠΔΔ 0, , ΕΣ.ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΠΗΡ.ΑΠΟ 0, ,62 ΠΛΗΡ.ΚΑ 9914 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝ-ΚΕΦΛ ,00 0,00 ΕΞΟΠΛΙ ΣΥΝΟΛΟ : , ,97 2 / 8

3 ΚΑΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ-ΤΑΚΤΙΚΟ ,93 0,00 0, ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛ , , , ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛ , , ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , ,00 ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2.000,00 270,00 225, ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓ.ΒΑΡΩΝ-ΓΑΜΟΥ 3.000, ,00 950, ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓ.ΒΑΡΩΝ-ΓΑΜΟΥ 0 310,00 310,00 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚ/ΝΗΣ-ΑΝΘ/ΝΗΣ ΕΡΓΑΣ 3.000, , ,00 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚ/ΝΗΣ-ΑΝΘ/ΝΗΣ ΕΡΓΑΣ 0.000,00 750,00 750, ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜ ΕΠΙΔ.Ν.123/ ,00 806,20 806, ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 3.300,00 759,87 759,87 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ , ,56 0,00 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ , , , ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΑΙΡ.ΗΜΕΡ-ΩΡ , ,90 0, ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΑΙΡ.ΗΜΕΡ-ΩΡ , , , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜ/ΧΗ ΣΥΜΒ. ΤΧ 4.000,00 0,00 0, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜ/ΧΗ ΣΥΜΒ. ΠΧ 3.000,00 997,50 0, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ , , , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 5.223,00 0,00 0, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ Τ.Χ , , , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ Π.Χ , , , ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖ/ΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΑΝ ΤΧ , , , ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖ/ΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΑΝ ΠΧ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚ ΕΚΤ ΕΙΔ ΥΠ ΤΧ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚ ΕΚΤ ΕΙΔ ΥΠ ΠΧ , ,00 543, ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧ.ΜΕ ΙΔ ΕΛΕΥΘ ΕΠΑ ΤΧ 4.450,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧ.ΜΕ ΙΔ ΕΛΕΥΘ ΕΠΑ ΠΧ 7.599,98 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΧ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤ.ΥΠ. ΤΧ ,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤ.ΥΠ. ΠΧ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΔ.ΓΡΑΦ-ΙΔΙΩΤ ΜΗΧ. ΤΧ ,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΔ.ΓΡΑΦ-ΙΔΙΩΤ ΜΗΧ. ΠΧ , , , ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣ. ΠΡΟΣΟΠ ΠΧ , ,30 0, ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΠ ΕΚΤ.ΕΙΔ ΤΧ , ,71 0, ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΠ ΕΚΤ.ΕΙΔ ΠΧ , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛ ΠΧ ,76 600,00 300, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΤΧ , , ,92 3 / 8

4 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΠΧ 5.212, , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΤΧ , , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΧ , , , ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡ. ΥΠΕΡ ΟΠΑΔ ΤΧ , , , ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦ. ΥΠΕΡ ΟΠΑΔ ΠΧ 4.424, , , ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΑΛ ΗΜΕΔ ΤΧ 1.200,00 140,80 0, ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΑΛ ΗΜΕΔ ΠΧ 600,00 12,60 0, ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛ ΕΝΤΟΣ ΤΧ 2.000,00 479,60 363, ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛ ΕΝΤΟΣ ΠΧ 500,00 138,60 138, ΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΑΛ ΕΝΤ ΤΧ 500,00 313,38 0, ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΑΛ ΕΝΤ ΠΧ 1.300,00 172,90 0, ΗΜΕΡ ΑΠΟΖΗΜ/ΣΗ ΕΚΤ ΥΠΗΡ ΗΜ ΤΧ 5.700,00 612,27 0, ΗΜΕΡ ΑΠΟΖΗΜ/ΣΗ ΕΚΤ ΥΠΗΡ ΗΜ ΠΧ 800,00 544,92 0, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΜΕΤΑΚ ΤΧ 1.000,00 411,56 0, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΜΕΤΑΚ ΠΧ 800,00 276,09 0, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΚΟΙΝΟΧΡ. ΤΧ 3.886, , ,40 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ 7.590,35 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 174,53 0,00 0, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΗΣ ΑΣΘ. ΤΧ 1.100,00 0,00 0, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ-ΦΟΡΤΟΕΚΦ ΤΧ ,00 400,00 400, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ-ΦΟΡΤΟΕΚΦ ΠΧ , ,68 0, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΤΧ 600,00 200,00 100, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΠΧ 1.950,42 0,00 0, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΤΧ , , , ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΠΧ , ,25 477, ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΧ ,00 732,50 0, ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ ΠΧ ,05 441,00 0, ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΧ ,24 0,00 0, ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΠΧ , , , ΠΛΥΝΤΙΚΑ ΠΧ 218,96 0,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ ΒΟΘ ΠΧ 840,00 0,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΧ , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΧ , , , ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ-ΓΙΟΡΤΕΣ ΛΟΙΠΑ ΤΧ 300,00 0,00 0, ΣΥΝΤ. & ΕΠΙΣΚ. ΥΔΡΑΥΛ.&ΛΟΙΠ ΠΧ 590,00 0,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠ ΤΧ , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠ ΠΧ , , ,38 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΤΧ 3.000,00 962,25 643,80 4 / 8

5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΠΧ 3.736,29 61,50 0, ΣΥΝΤΗΡ.& ΕΠΙΣΚ.ΤΗΛΕΠΙΚ.ΜΕΣ ΤΧ 2.000,00 0,00 0, ΣΥΝΤΗΡ.& ΕΠΙΣΚ.ΤΗΛΕΠΙΚ.ΜΕΣΩΝ ,39 0,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠ ΜΗΧ ΤΧ , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠ ΜΗΧ ΠΧ , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠ ΕΞ ΤΧ 5.000,00 261,50 261, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠ ΕΞ ΠΧ ,90 180,00 180,00 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΜΕΤ/ΩΝ ΤΧ , , ,23 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΜΕΤ/ΩΝ ΠΧ , , , ΕΚΤΕΛ.ΔΙΚΑΣΤ.ΑΠΟΦ.& ΣΥΜΒΙΒ.ΤΧ , , , ΕΚΤΕΛ.ΔΙΚΑΣΤ.ΑΠΟΦ.& ΣΥΜΒΙΒ.ΠΧ , , , ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΧ , , , ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΧ , , , ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ,ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ,ΠΡΟΣ ΤΧ 5.000,00 82,41 0, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ,ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ,ΠΡΟΣ ΠΧ , , , ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΧ 3.000,00 98,40 0, ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΧ , , , ΦΟΡΟΙ ΤΧ , , , ΦΟΡΟΙ ΠΧ 3.000,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡ-ΕΣ ΠΧ ,20 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΛΙΝ/ΩΝ-ΕΙΔ ΚΑΤ ΠΧ 371,23 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ,ΠΕΡΙΟΔ ΤΧ 200,00 65,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ,ΠΕΡΙΟΔ ΠΧ 294,20 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΤΧ , ,45 487, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΠΧ , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠ ΤΧ 1.000,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠ ΠΧ 8.361,77 876,60 876, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ-ΔΕΛΤ ΜΗΧ ΤΧ , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ-ΔΕΛΤ ΜΗΧ ΠΧ 7.000, , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛ ΤΧ , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚ ΠΧ , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛ ΤΧ , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΧ , , , ΠΡΟΜ. ΟΡΘΟΠΕΔ.ΠΡΟΣΘ.&ΛΟΙΠΩΝ ΤΧ , ,78 0, ΠΡΟΜ. ΟΡΘΟΠΕΔ.ΠΡΟΣΘ.&ΛΟΙΠΩΝ ΠΧ , , ,00 5 / 8

6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛ ΤΧ 1.000,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛ ΠΧ 146,22 99,53 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ ΤΧ 1.000,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ ΠΧ 915,00 798,04 798, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛ ΤΧ , ,78 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛ ΠΧ , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ-ΕΥΠ ΤΧ ,00 993,47 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ-ΕΥΠ ΠΧ , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔ. ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ ΚΤΤΧ 2.000,00 382,04 252, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔ. ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ ΚΤΠΧ 636,82 0,00 0, ΠΡΟΜ. ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ.&ΕΠΙΣΚ.ΥΔ ΤΧ 3.000,00 359,87 0, ΠΡΟΜ. ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ.&ΕΠΙΣΚ.ΥΔ ΠΧ 9.725, , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔ. ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ ΤΧ , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔ. ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ ΠΧ 985,88 138,29 138, ΠΡΟΜΗΘ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΡ.& ΕΠΙΣΚ.ΤΧ 1.500,00 406,78 282,80 ΠΡΟΜΗΘ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΡ.& ΕΠΙΣΚ.ΠΧ ,68 618,54 578, ΠΡΟΜΗΘ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡ.ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΧ 1.485,91 0,00 0, ΛΟΙΠ ΠΡΟΜ ΕΙΔ ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣ ΜΗΧ ΤΧ , , , ΛΟΙΠ ΠΡΟΜ ΕΙΔ ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣ ΜΗΧ ΠΧ , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,ΠΟΤΩΝ,ΚΑΠΤΧ , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,ΠΟΤΩΝ,ΚΑΠΠΧ , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠ. ΕΙΔ. ΔΙΑΤΡ ΤΧ , , , ΠΡΟΜ ΛΟΙΠ ΕΙΔ ΔΙΑΤΡ ΠΧ 2.500, , , ΠΡΟΜΗΘ.ΣΤΟΛΩΝ ΝΟΣΟΚ ΤΧ ,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘ.ΣΤΟΛΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩ ΤΧ 0,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΧ , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΧ , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ - ΦΩΤ ΤΧ , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ - ΦΩΤ ΠΧ , , , ΠΡΟΜ.ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΤΧ 2.000,00 0,00 0, ΠΡΟΜ.ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΠΧ 169,08 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΜΣ ΤΧ ,00 875,76 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΜΣ ΠΧ ,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘ.ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛ ΠΧ 30,10 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘ.ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ Δ.ΤΧ 2.000,00 648,52 648, ΠΡΟΜΗΘ.ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ Δ.ΠΧ 1.676, ,49 963, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ ΤΧ , ,60 0,00 6 / 8

7 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ ΠΧ , , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ Η Σ ,00 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ Η Σ ,00 0,00 0, ΜΤΠΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΧ , , , ΜΤΠΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΧ , , , ΤΠΔΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 1.500, , , ΤΠΔΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 200,00 100,56 100, ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ Λ.ΤΑΜ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ 4.000, , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ Λ.ΤΑΜ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ 500,00 316,38 316, ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΕΙΣ ΤΧ , , , ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΕΙΣ ΠΧ 2.500, , , ΤΣΑΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΧ , , , ΤΣΑΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΧ 4.000, , ,98 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤ.ΝΟΜΙΚ. 0,00 72,12 72,12 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛ ΤΑΜΕΙΑ 0,00 11,53 11, ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΕΙΣΠΡ.ΠΟΥ ΕΓ 1.500, , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΕΙΣΠΡ.ΠΟΥ ΕΓ 200,00 122,00 122, ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛ.ΤΑΜ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡ ΤΧ 2.500,00 0,13 0, ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛ.ΤΑΜ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡ ΠΧ 310,00 18,61 18, ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΤΕΑ ΤΧ , , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΤΕΑ ΠΧ 6.010, , ,78 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜ ΑΡΩΓΗΣ 8.000,00 371,20 371,20 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜ ΑΡΩΓΗΣ 100,00 74,24 74, ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜ. ΠΟΥ ΑΠΟΔΟΘ 5Τ , , , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜ. ΠΟΥ ΑΠΟΔΟΘ ΠΧ , , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ. ΓΙΑ ΤΟ ΝΠΔΔ ΤΧ 8.900,00 0,00 0, ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ ΠΧ 3.010,00 52,74 52, ΑΠΟΔ.ΤΩΝ ΕΙΣΠ.ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΧ ,00 0,00 0, ΑΠΟΔ.ΤΩΝ ΕΙΣΠ.ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΠΧ 6.100,00 13,83 13, ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΧ 5.000,00 678,78 678, ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΧ 550, , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΧ 2.000,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘ.ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧ ΤΧ 2.000,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘ.ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧ ΠΧ 2.000,00 290,00 290,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦ/ΝΩΝ & ΠΟΛ ΤΧ 0,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΥΠΟΛΟΓ ΠΧ , , , ΠΡΟΜ.ΕΠΙΣ.ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧ.ΟΡΓ ΠΧ 33,37 0,00 0, ΠΡΟΜ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΧ ,55 0,00 0,00 7 / 8

8 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚ ΠΧ 140,07 0,00 0, ΠΡΟΜ.ΜΗΧΑΝ.& ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠ ΠΧ ,94 787,20 787, ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡ.ΕΡΓ ΠΧ ,00 0,00 0,00 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠ ΕΡΓ ΜΗ ΚΑΤΑΝΟΜΑΖ ,00 0,00 0,00 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠ ΕΡΓ ΜΗ ΚΑΤΑΝΟΜΑΖ , , ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝ-ΚΕΦΑΛ ΕΞΟΠΛΙΣ ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , , ,91 ΣΥΝΟΛΟ , , ,91 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ 8 / 8