ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ LEADER

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ LEADER"

Transcript

1 Κατερίνη Δευτέρα, 04 Απριλίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ LEADER Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011, η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της από 11 Ιανουαρίου 2011, 1ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER», που υλοποιεί η ΟΤΔ Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε.-Ο.Τ.Α., με συγχρηματοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Υποβλήθηκαν συνολικά 62 επενδυτικά σχέδια συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού ,79 με αντίστοιχη δημόσια δαπάνη ,01. Το ποσό που προκηρύχθηκε ήταν συνολικού προϋπολογισμού ,00 με αντίστοιχη δημόσια δαπάνη ,00. Ο συνολικός προϋπολογισμός που προκηρύχθηκε υπερκαλύφθηκε κατά 150,87% ενώ αντίστοιχα η δημόσια δαπάνη κατά 150,93%. Αναλυτικά οι προτάσεις που υποβλήθηκαν συγκεντρωτικά ανά δράση, ο συνολικός προϋπολογισμός και η κατανομή τους επί των συνολικών υποβληθέντων προτάσεων, παρουσιάζονται στο ακόλουθο γράφημα: ΧΩΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ; ,53; 6% ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ; ,19; 9% ΣΤΗΡΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ; ,52; 5% ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ; ,37; 2% ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ; ,22; 1% ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ; ,64; 0% ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ; ,64; 22% ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ; ,44; 3% ΣΤΗΡΙΞΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ; ,29; 12% ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ; ,95; 40% Τα συνολικά στοιχεία των προτάσεων παρουσιάζονται συγκεντρωτικά ανά κατηγορία δράσεων στον επόμενο πίνακα:

2 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝ. ΠΡΟΚΥΡ. ΣΥΝ. ΠΡΟΚΥΡ. % ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ , , , ,01 150,87% 62 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΝ. ΠΡΟΚΥΡ. Π/Υ ΣΥΝ. ΠΡΟΚΥΡ. Π/Υ , , , ,82 300,98% 8 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝ. ΠΡΟΚΥΡ. Π/Υ ΣΥΝ. ΠΡΟΚΥΡ. Π/Υ , , , ,72 32,00% 1 ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΏΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΝ. ΠΡΟΚΥΡ. Π/Υ ΣΥΝ. ΠΡΟΚΥΡ. Π/Υ , , , ,65 82,30% 11 ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ-ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΥΝ. ΠΡΟΚΥΡ. Π/Υ ΣΥΝ. ΠΡΟΚΥΡ. Π/Υ , , , ,24 194,54% 20 ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΥΝ. ΠΡΟΚΥΡ. Π/Υ ΣΥΝ. ΠΡΟΚΥΡ. Π/Υ , , , ,03 341,00% 11 ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝ. ΠΡΟΚΥΡ. Π/Υ ΣΥΝ. ΠΡΟΚΥΡ. Π/Υ , , , ,58 146,09% 11

3 Η κατανομή των προτάσεων ανά Δήμο υλοποίησης παρουσιάζονται στα ακόλουθα γραφήματα: , , , , , , ,00 0,00 Κατανομή Προϋπολογισμού ανά , ,68 ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ,68 ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ Κατανομή Προϋπολογισμού ανά Κατανομή Προϋπολογισμού ανά ,68 44% ,43 30% ,68 26%

4 Ειδικά για τις ιδιωτικές επενδύσεις, η χωρική κατανομή ανά Δήμο είναι η ακόλουθη: Κατανομή Προϋπολογισμού Ιδιωτικών Επενδύσεων ανά ,93 45% ,43 29% ,24 26% Ενώ για τις δημόσιες επενδύσεις, η χωρική κατανομή ανά Δήμο είναι η ακόλουθη:

5 Αναλυτικά: για τη ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ η κατανομή ανα Δήμο αποτυπώνεται στα κάτωθι γραφήματα: Οικονομικά Στοιχεία ,00 16% ,58 39% ,06 45% Απόλυτος αριθμός προτάσεων

6 για την ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (συμπ. Χώρων εστίασης και αγροτών) η κατανομή ανα Δήμο αποτυπώνεται στα κάτωθι γραφήματα: Οικονομικά Στοιχεία ,67 11% ,24 15% ,00 74% Απόλυτος αριθμός προτάσεων

7 για τη ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (μη γεωργικών προϊόντων) η κατανομή ανα Δήμο αποτυπώνεται στα κάτωθι γραφήματα: Οικονομικά Στοιχεία ,16 33% ,79 67% Απόλυτος αριθμός προτάσεων