ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2045 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2045 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος:10/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2045 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΠΚΑΠ) Θέμα: «Έγκριση διενέργειας εργασίας «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», του Οργανισμού Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου Δημητρίου Αττικής έτους 2013, προϋπολογισμού # ,00 # ευρώ, με απευθείας ανάθεση» - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος. Α Π Ο Φ Α Σ Η (Ν ο 38 ) ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΠΚΑΠ): Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 86 και 209 του Ν. 3463/ Τις διατάξεις του Π. Δ. 28/80 3. Την περίπτωση VIII της παρ. 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/ Τις διατάξεις του Ν. 3731/2008 & ειδικότερα του άρθρου 13 παράγραφος Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 και ειδικότερα του άρθρου 209 παράγραφοι 9 και Την αριθμ /739/ (ΦΕΚ Β / ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης. 7. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3274/2004 & ειδικότερα του άρθρου 35 παράγραφος 3β. 8. Την υπ. αρ. 56/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου Δημητρίου Αττικής» σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε και διατέθηκε η σχετική πίστωση στον Κ.Α του προϋπολογισμού οικονομικού έτους

2 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της εργασίας: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», του Οργανισμού Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου Δημητρίου Αττικής με απευθείας ανάθεση. Β. Καθορίζουμε τις τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της εργασίας: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», του Οργανισμού Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου Δημητρίου Αττικής, προϋπολογισμού #22.100,00# ευρώ, που περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Γ. Η δαπάνη της εργασίας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Δ. Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει με νέα απόφαση, αφού προηγηθεί η γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Ε. Οι Ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν στο Δημοτικό Μέγαρο Δήμου Αγίου Δημητρίου ( Αγίου Δημητρίου 55, στον 2 ο όροφο), κλειστή πρόσφορα η οποία θα ανοιχτεί από την επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών που συστήθηκε με την υπ αριθμ. 112/2012 απόφαση του Δ.Σ. και τροποποιήθηκε με την 12/2013 απόφαση Δ.Σ. του Οργανισμού Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου Δημητρίου Αττικής, την 12 μηνός Ιουνίου έτους 2013 ημέρα Τετάρτη. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 8:00 π. μ. και ώρα λήξης η 10:00 π.μ. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 2

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Τήνου , Άγιος Δημήτριος Τηλ: Fax: ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ Κ.ΛΠ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) Α.Μ. : 10 / 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (ΜΕ Φ.Π.Α. ) 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία: Οργάνωση και εκτέλεση αθλητικών, πολιτιστικών κ.λπ. εκδηλώσεων (Θερινή Δημιουργική απασχόληση) Τήνου 27 Τ.Κ Άγιος Δημήτριος Α.Μ: 10 / 2013 Κ.Α: Τηλ. : Fax : Προϋπολογισμός: ,00 με Φ.Π.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην εργασία: Οργάνωση και εκτέλεση αθλητικών, πολιτιστικών κ.λπ. εκδηλώσεων. Συγκεκριμένα την ανάπτυξη υλοποίηση προγράμματος Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης από το Νομικό Πρόσωπο «Οργανισμός Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου Δημητρίου Αττικής (ΟΠΚΑΠ)» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία: Οργάνωση και εκτέλεση αθλητικών, πολιτιστικών κ.λπ. εκδηλώσεων (Θερινή Δημιουργική απασχόληση) Τήνου 27 Τ.Κ Άγιος Δημήτριος Α.Μ: 10 / 2013 Κ.Α.: Τηλ. : Fax : Προϋπολογισμός: ,00 με Φ.Π.Α ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ A/A ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΠΑΙΔΙ ( ) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΞΙΑ ( ) 1 Οργάνωση και εκτέλεση αθλητικών, 65,00(Συμπεριλαμβανομένου ,00 πολιτιστικών κ.λπ. εκδηλώσεων Φ.Π.Α.) (Πρόγραμμα Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης)για παιδιά 6-12 ετών. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.) ,00 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 5

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία: Οργάνωση και εκτέλεση αθλητικών, πολιτιστικών κ.λπ. εκδηλώσεων (Θερινή Δημιουργική απασχόληση) Τήνου 27 Τ.Κ Άγιος Δημήτριος Α.Μ: 10 / 2013 Κ.Α.: Τηλ. : Fax : Προϋπολογισμός: ,00 με Φ.Π.Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Το αντικείμενο του αναδόχου είναι να σχεδιάσει το περιεχόμενο, να οργανώσει και να υλοποιήσει για λογαριασμό του Ο.Π.Κ.Α.Π του Δήμου Αγίου Δημητρίου δράσεις για υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα παιδιών ηλικίας από 6 έως 12 ετών, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια που αποτελεί και την Τεχνική Μελέτη με σκοπό να συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη του στόχου του προγράμματος. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα ασχολούνται με τον σχεδιασμό και εκπόνηση εκπαιδευτικών, δημιουργικών, ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων βιωματικού χαρακτήρα για παιδιά. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο Ο.Π.Κ.Α.Π. στα πλαίσια της Κοινωνικής του Πολιτικής προτίθεται να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα Καλοκαιρινής Δημιουργικής Απασχόλησης για τα παιδιά των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου μας (Παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών). Σκοπός αυτού του κοινωνικού προγράμματος είναι η στήριξη των οικογενειών και η ψυχαγωγία, η εμψύχωση η διασκέδαση και η δημιουργική απασχόληση των παιδιών. Το πρόγραμμα της Καλοκαιρινής Δημιουργικής Απασχόλησης έχει σαν στόχο να βοηθήσει τους εργαζόμενους γονείς της πόλης μας και παράλληλα να προσφέρει ημερήσια δημιουργική απασχόληση ψυχαγωγίας και γνώσης μέσα από διάφορες δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει τέσσερις (4) εβδομάδες και θα καλύψει περίπου 340 θέσεις παιδιών, σε δύο (2) σχολικά συγκροτήματα της πόλης μας που θα λειτουργήσουν ως Κέντρα εφαρμογής του προγράμματος. Το Πρόγραμμα Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης αποτελεί για το Δήμο μας ένα μέρος της προσπάθειας για παροχή κοινωνικής στήριξης προς τους δημότες της πόλης μας. Μέχρι σήμερα αρκετοί Δήμοι, αλλά και Δημοτικές Επιχειρήσεις πραγματοποιούν τέτοιου είδους προγράμματα. Ο Ο.Π.Κ.Α.Π. του Δήμου Αγίου Δημητρίου θα λειτουργήσει και θα στηρίξει το Πρόγραμμα Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης. Πιστεύουμε ότι η ανταπόκριση και η συμμετοχή των κατοίκων της πόλης μας στο πρόγραμμα αυτό θα συνεχιστεί και φέτος και θα αποτελέσει τη συνέχιση και τη διεύρυνση αυτής της προσπάθειας. Το Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης θα βασιστεί στην εμψύχωση και ενεργό συμμετοχή των παιδιών μέσα από πρωτοβουλίες και δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα, όπου τα παιδιά γνωρίζουν τον εαυτό τους, αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους, μαθαίνουν να συνεργάζονται, να επικοινωνούν και να εκφράζονται δημιουργικά. Οι εκπαιδευτές θα βοηθήσουν τα παιδιά να διευρύνουν τις δυνατότητές τους, να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους και να λειτουργήσουν μέσα σε ομαδικό πνεύμα. Το πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης θα περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως: επισκέψεις, εκδρομές σε πάρκα, δραστηριότητες ψυχαγωγικές και επιμορφωτικές εκδηλώσεις, δημιουργία διάφορων κατασκευών, εκτέλεση δραστηριοτήτων λεπτής κινητικότητας. Ο ανάδοχος παράλληλα θα πρέπει να αναδείξει και να συμπεριλάβει στο σύνολο του προγράμματός του και στοιχεία σχετικά με την ιστορία του δήμου μας, δίνοντας έμφαση σε χώρους, στοιχεία και γενικά τοπικά χαρακτηριστικά του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Το πρόγραμμα αυτό θα δώσει την ευκαιρία στα παιδιά να διασκεδάσουν, να αθληθούν και να εκφραστούν μέσα από διάφορες δραστηριότητες, ενώ παράλληλα θα μπορέσουμε να παρέχουμε υποστήριξη στους εργαζόμενους γονείς της πόλης μας μετά το κλείσιμο των σχολείων. 6

7 ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης, οργανώνεται και τελεί υπό την εποπτεία του Ο.Π.Κ.Α.Π. του δήμου Αγίου Δημητρίου. Ο Ο.Π.Κ.Α.Π. του δήμου Αγίου Δημητρίου σε συνεργασία με τα Δημοτικά σχολεία της πόλης μας θα προωθήσει την ενημέρωση των δημοτών, θα συγκεντρώσει τις αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων ενώ παράλληλα θα βρίσκεται σε επικοινωνία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων ώστε να τους ενημερώσει, αλλά και να τους δώσει την ευκαιρία να εκφράσουν τις ιδέες και τις ιδιαίτερες ανάγκες των γονέων δημοτών της πόλης μας. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των κατοίκων για την ευκολότερη και πλησιέστερη πρόσβασή τους στα κέντρα (σχολεία), θα ορίσει τα σχολεία όπου θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Αυτό θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών των αντίστοιχων σχολείων και την προηγούμενη τελική έγκριση από τις αντίστοιχες Σχολικές Επιτροπές. Στη συνέχεια και με την έναρξη του προγράμματος το αρμόδιο τμήμα του Δήμου μας θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τον ανάδοχο που θα αναλάβει να διεκπεραιώσει το πρόγραμμα, με στόχο, αφενός να προσφέρει στήριξη και αφετέρου εποπτεία για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του προγράμματος και την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος ορίζεται η Τρίτη 25 Ιουνίου 2013 έως την Δευτέρα 8 Ιουλίου 2013 για την πρώτη περίοδο και η Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 έως την Δευτέρα 22 Ιουλίου 2013 για την δεύτερη περίοδο. Το πρόγραμμα δηλαδή θα εφαρμοστεί μετά τη λήξη του σχολικού έτους για τα Δημοτικά Σχολεία. Ημερομηνία λήξης του Προγράμματος συνολικά ορίζεται η Δευτέρα 22 Ιουλίου Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι τέσσερις (4) εβδομάδες. Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει σε δύο περιόδους, όπως προαναφέρεται, των δέκα (10)εργάσιμων ημερών και θα μπορεί να φιλοξενήσει κατά ανώτατο όριο 340 παιδιά. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 6 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ : Αγίου Δημητρίου 186, τηλέφωνο: ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ : Μουσών & Γ. Ρίτσου, τηλέφωνο: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η προσέλευση των παιδιών στα σχολικά κέντρα ορίζεται να γίνεται κατά το διάστημα 08:00 π.μ. - 09:00 π.μ. και η αναχώρηση κατά το διάστημα από 15:00 έως 16:00. Τα παιδιά θα προσέρχονται και θα αποχωρούν με δικό τους μεταφορικό μέσο και θα απαιτείται γραπτή συγκατάθεση των γονέων για να απομακρυνθεί ένα παιδί από το χώρο πριν την προκαθορισμένη ώρα με το άτομο που θα έχει συμφωνηθεί απ την έναρξη του προγράμματος. Επίσης κατά την έναρξη του προγράμματος οι γονείς οφείλουν να διευκρινίσουν εγγράφως το όνομα του ατόμου που θα παραλαμβάνει καθημερινά τα παιδιά από το Σχολικό Κέντρο την ώρα της αναχώρησης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ημερήσια φόρμα παραλαβής και παράδοσης των παιδιών, όπως και να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή δείγμα αυτής. ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει ημερήσιο ωρολόγιο πρόγραμμα απασχόλησης των παιδιών καθώς και αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων που προτείνει. ΧΩΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Οι χώροι που προβλέπονται για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα και θεωρούνται ως οι καταλληλότεροι για να πραγματοποιηθούν οι περιλαμβανόμενες δραστηριότητες είναι οι χώροι των Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων της Πόλης μας. Ορίστηκαν ως κέντρα δύο (2) Σχολεία με κριτήριο τη γεωγραφική τους θέση και την υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτουν. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα της Θερινής Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης θα πρέπει να είναι ένα πρόγραμμα ψυχαγωγικό εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό και και κυρίως να στηρίζεται στην βιωματική προσέγγιση και ενεργό συμμετοχή των παιδιών. Το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: 7

8 Α) Ασφαλούς φύλαξης κατά τη διάρκεια του χρόνου προσέλευσης 08:00 έως 09:00 το πρωί και κατά τη διάρκεια του χρόνου αποχώρησης των παιδιών από τα εκπαιδευτικά κέντρα 15:00 έως 16:00. Η φύλαξη θα βασίζεται στην ποιοτική απασχόληση του παιδιού, η οποία θα συντονίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Β)Εμψύχωσης και Ψυχαγωγίας. Η ενότητα αυτή θα περιλαμβάνει ομαδικά,μουσικά και αθλητικά παιχνίδια, παραστάσεις ζογκλέρ, πάρτυ κ.α. Γ)Εκδρομές. Στο πλαίσιο αυτό τα παιδιά πρέπει να επισκεφθούν ένα χώρο φυσικού κάλλους και ενδιαφέροντος και ένα χώρο περιπέτειας και αναψυχής για παιδιά. Το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία εκδρομή ανά εβδομάδα. Δ) Δημιουργικής Απασχόλησης. Οι δραστηριότητες που θα πρέπει να περιλαμβάνει το πρόγραμμα είναι: Κατασκευές των παιδιών, εικαστικές παρεμβάσεις, μουσικοκινητική και τραγούδια καθώς και θεατρικό παιχνίδι. Ο ανάδοχος θα πρέπει αποδεδειγμένα να μπορεί να υποστηρίξει όλες τις ανωτέρω θεματικές ενέργειες ενότητες όπως αυτές περιγράφονται, προσκομίζοντας πέραν του αναλυτικού προγράμματος δραστηριοτήτων και όλα τα απαραίτητα στοιχεία δικαιολογητικά που εκτιμά ότι θα βοηθήσουν την επιτροπή να εκτιμήσει την εμπειρία του στις προαναφερόμενες θεματικές δραστηριότητες. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συμπεριλαμβάνεται η προσφορά στα παιδιά δεκατιανού. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΩΝ Ο ανώτερος αριθμός παιδιών ανά ομάδα εργασίας ορίζεται στα 20 έως 25 παιδιά με κατ αντιστοιχία ενός ειδικευμένου εκπαιδευτή. Παράλληλα ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ειδικευμένο προσωπικό εκπαιδευτών, ψυχολόγων, παιδαγωγών, καθηγητών φυσικής αγωγής και λοιπών ειδικοτήτων, κατ αναλογία σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων που προτείνει. Παράλληλα θα πρέπει να έχει ένα υπεύθυνο συντονιστή για κάθε κέντρο (σχολείο) εφαρμογής του προγράμματος, ενώ θα πρέπει να ορίσει και ένα εκπρόσωπο του αναδόχου και γενικό υπεύθυνο του προγράμματος ο οποίος θα συνεργάζεται και θα εποπτεύεται από Επιτροπή που θα οριστεί από τον Ο.Π.Κ.Α.Π. Οι εκπαιδευτές θα βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να «μάθουν», να διασκεδάσουν και να κοινωνικοποιηθούν στα πλαίσια ενός κλίματος ασφάλειας, ομαδικού πνεύματος και δημιουργικότητας. Στον προγραμματισμό και στην εφαρμογή του προγράμματος θα περιλαμβάνεται και η τελετή λήξης παρουσίασης του προγράμματος. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Επειδή το έργο αφορά σε ιδιαίτερα ευαίσθητη ομάδα πληθυσμού (μικρά παιδιά) κρίνεται απαραίτητη η διασφάλιση, με κάθε πρόσφορο τρόπο, αφενός της σωματικής ακεραιότητας των παιδιών κατά τη διάρκεια του προγράμματος και αφετέρου την ουσιαστική επίτευξη του σκοπού αυτού, απαιτείται από τον ανάδοχο η προσκόμιση όσων στοιχείων κρίνει, ώστε να διευκολύνεται το έργο της επιτροπής αξιολόγησης της τεχνικής του μελέτης. Παράλληλα ο ανάδοχος θα πρέπει: 8

9 Να προσκομίσει κατά την αξιολόγηση των προσφορών επί ποινή αποκλεισμού σε ξεχωριστό φάκελο τα κάτωθι δικαιολογητικά τα οποία θα αποδεικνύουν ότι: 1. Να είναι εταιρία ή φυσικό πρόσωπο με πενταετή τουλάχιστον λειτουργία και εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα ασχολούνται με τον σχεδιασμό και εκπόνηση εκπαιδευτικών, δημιουργικών, ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων βιωματικού χαρακτήρα για παιδιά. Όλοι οι συμμετέχοντες που θα καταθέσουν προσφορά θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με το πρόγραμμά που προτείνουν και τα εξής βασικά δικαιολογητικά: Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους ή άλλης αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, με το οποίο θα βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμά τους. 2. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα 3. Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητος σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2008, ή άλλο αντίστοιχο αυτού που βρίσκει εφαρμογή στα όρια της Ε.Ε. 4. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, παρόμοιων με την προκηρυσσόμενη συμβάσεων, τις οποίες υλοποίησαν τουλάχιστον κατά την προηγούμενη πενταετία. 5. Ολοκληρωμένο ημερήσιο πρόγραμμα για το κάθε κέντρο (σχολείο), που θα πρέπει να καλύπτει τις ειδικές προδιαγραφές που ορίζονται στην παρούσα μελέτη. 6. Κατάσταση του προσωπικού θεωρημένη από την αρμόδια αρχή(επιθεώρηση εργασίας), στην οποία να αναφέρεται η ειδικότητα και το ωράριο καθώς και δήλωση σχετικά με το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του παρόχου υπηρεσιών κατά την τελευταία τριετία, από την οποία να προκύπτει η εμπειρία και η επάρκεια των στελεχών, του παρόχου υπηρεσιών για την άρτια οργάνωση έργου. 7. Σχέδιο άμεσης ανταπόκρισης του Αναδόχου σε περίπτωση έκτακτων συμβάντων (όπως μια πλημμύρα, πυρκαγιά, σεισμό). 8. Η Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ορίζεται ως τη λήξη του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης των εργασιών. Όποιος από τους διαγωνιζόμενους δεν πληροί τα ανωτέρω προαναφερθέντα αποδεικτικά στοιχεία, αποκλείεται από την συνέχεια της διαδικασίας, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του ΟΠΚΑΠ. Παράλληλα ο ανάδοχος θα πρέπει να: Α) Καλύπτει τις μεταφορές των παιδιών στα ειδικά κέντρα που θα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Β) Αναλάβει την ασφάλιση των παιδιών για τις ώρες και ημέρες λειτουργίας του προγράμματος. Γ) Αναλάβει να φροντίζει την καθαριότητα των εκπαιδευτικών κέντρων (σχολείων) σε συνεργασία με τις μόνιμες καθαρίστριες που διαθέτουν τα σχολεία και να αποκαταστήσει τις φθορές που ενδεχομένως να προκύψουν κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Δ) Αναλάβει την προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών για το πρόγραμμα συμπεριλαμβανομένων και των προσφερόμενων γευμάτων (δεκατιανό) στα παιδιά. Το κόστος του προγράμματος που αναλογεί στον Ο.Π.Κ.Α.Π. ανέρχεται μέχρι του ποσού των : ,00 Ευρώ. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 9

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία: Οργάνωση και εκτέλεση αθλητικών, πολιτιστικών κ.λπ. εκδηλώσεων (Θερινή Δημιουργική απασχόληση) Τήνου 27 Τ.Κ Άγιος Δημήτριος Α.Μ: 10/ 2013 Κ.Α.: Τηλ. : Fax : Προϋπολογισμός ,00 με Φ.Π.Α ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο : Διατάξεις. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της ανωτέρω προαναφερόμενης εργασίας : Για την Οργάνωση και εκτέλεση αθλητικών, πολιτιστικών κ.λπ. εκδηλώσεων (Δημιουργική απασχόληση), θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις: Του Π. Δ. 28/ΦΕΚ 1 Α / «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο. Τ. Α.». Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/ «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Τις σχετικές διατάξεις του N. 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α/ ) : «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, και ιδιαίτερα την 13 η παράγραφο του άρθρου 20» σύμφωνα με τις οποίες προστίθενται παράγραφοι 9 & 10 στο άρθρο 209 του Ν. 3463/2006. Του άρθρου 17 παρ. 2 του Ν. 2539/ΦΕΚ 244 Α /1997 «Συγκρότηση της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 παρ. 9 του Ν. 2623/ΦΕΚ 139 Α / Τις σχετικές διατάξεις του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/ ) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/ ) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. Άρθρο 2 ο : Εργασία. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην «Οργάνωση και εκτέλεση αθλητικών, πολιτιστικών κ.λπ. εκδηλώσεων ( Θερινή Δημιουργική απασχόληση)». Προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι Είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ #22.100,00# συμπεριλαμβανομένου του νομίμου Φ.Π.Α.. Ο ΟΠΚΑΠ δεν δεσμεύεται στην πλήρη διάθεση του ανωτέρω προαναφερθέντος ποσού μελέτης καθώς αυτό θα είναι σε πλήρη συνάρτηση με την χρονική διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος και του ακριβή αριθμού συμμετεχόντων παιδιών κατά τις δύο (2) περιόδους εκτέλεσης του προγράμματος. Η ανωτέρω δαπάνη εγγράφεται στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2013 του Νομικού Προσώπου και θα επιβαρύνει την πίστωση του Κ. Α. : Άρθρο 3 ο : Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας. 6 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ : Αγίου Δημητρίου 186, τηλέφωνο: ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ : Μουσών & Γ. Ρίτσου, τηλέφωνο:

11 Διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος ορίζεται η Τρίτη 25 Ιουνίου 2013 έως την Δευτέρα 8 Ιουλίου 2013 για την πρώτη περίοδο και η Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 έως την Δευτέρα 22 Ιουλίου 2013 για την δεύτερη περίοδο. Το πρόγραμμα δηλαδή θα εφαρμοστεί μετά τη λήξη του σχολικού έτους για τα Δημοτικά Σχολεία. Ημερομηνία λήξης του Προγράμματος συνολικά ορίζεται η Δευτέρα 22 Ιουλίου Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι τέσσερις (4) εβδομάδες. Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει σε δύο περιόδους, όπως προαναφέρεται, των δέκα (10) ημερών και θα μπορεί να φιλοξενήσει κατά ανώτατο όριο 340 παιδιά συνολικά. Άρθρο 4 ο : Οργάνωση - Εποπτεία του προγράμματος. Το Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης, οργανώνεται και τελεί υπό την εποπτεία του Ο.Π.Κ.Α.Π. του δήμου Αγίου Δημητρίου. Ο Ο.Π.Κ.Α.Π. του δήμου Αγίου Δημητρίου σε συνεργασία με τα Δημοτικά σχολεία της πόλης μας θα προωθήσει την ενημέρωση των δημοτών, θα συγκεντρώσει τις αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων ενώ παράλληλα θα βρίσκεται σε επικοινωνία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων ώστε να τους ενημερώσει, αλλά και να τους δώσει την ευκαιρία να εκφράσουν τις ιδέες και τις ιδιαίτερες ανάγκες των γονέων δημοτών της πόλης μας. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των κατοίκων για την ευκολότερη και πλησιέστερη πρόσβασή τους στα κέντρα (σχολεία), θα ορίσει τα σχολεία όπου θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Αυτό θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών των αντίστοιχων σχολείων και την προηγούμενη τελική έγκριση από τις αντίστοιχες Σχολικές Επιτροπές. Στη συνέχεια και με την έναρξη του προγράμματος το αρμόδιο τμήμα του Δήμου μας θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τον ανάδοχο που θα αναλάβει να διεκπεραιώσει το πρόγραμμα, με στόχο, αφενός να προσφέρει στήριξη και αφετέρου εποπτεία για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του προγράμματος και την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι : α) Συγγραφή Υποχρεώσεων β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Τεχνική Έκθεση δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ΑΡΘΡΟ 5 Ο : Συμβατικά στοιχεία. ΑΡΘΡΟ 6 O : Προσφορές. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν την τιμή χρέωσης ανά συμμετέχοντα (παιδί) στο πρόγραμμα με κρατήσεις και το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται οι προαναφερόμενες εργασίες. Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την παρούσα παροχή υπηρεσιών, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση οι τιμές μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τις προς παροχή υπηρεσίες θα παραμένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα παροχή υπηρεσιών, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση της παροχής των συνολικών ποσοτήτων των υπηρεσιών που προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του αναδόχου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Ανάδοχος κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί του τιμολογίου μελέτης (χαμηλότερη τιμή ανά παιδί) για την «Οργάνωση και εκτέλεση αθλητικών, πολιτιστικών, δημιουργικών κ.λπ. εκδηλώσεων (πρόγραμμα θερινής δημιουργικής απασχόλησης)» Στο τέλος της προσφοράς θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση που δεν υπάρχει, η ημερομηνία σύνταξης της προσφοράς, υπογραφή και σφραγίδα του υποψήφιου αναδόχου. 1 1

12 Επίσης, από την προσφορά του υποψήφιου αναδόχου θα πρέπει να προκύπτει σαφώς ότι οι προς παροχή υπηρεσίες συμφωνούν πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. Σημειώνεται ότι η δήλωση αυτή θα είναι απόλυτα δεσμευτική για κάθε υποψήφιο ο οποίος θα αναδειχθεί τελικά ανάδοχος κάποιας από τις προς παροχή υπηρεσίες. Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο ανάδοχο θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής θα μπορεί προαιρετικά να συμπληρώνει, αν κρίνει ότι τον διευκολύνει για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς του. ΑΡΘΡΟ 7 O : Σύμβαση. Ο ανάδοχος της εργασίας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 8 O : Πληρωμή. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σταδιακά ανά περίοδο κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης της εργασίας και με τη σύνταξη των σχετικών βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών και την προσκόμιση των τιμολογίων. ΑΡΘΡΟ 9 O : Ποινικές ρήτρες Έκπτωση του αναδόχου. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση και τις διατάξεις του Π. Δ. 28/1980 ή ειδικότερα εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας, με ειδική πρόσκληση της Προέδρου του ΝΠΔΔ καλείται ο ανάδοχος να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές μέσα σε εύλογη προθεσμία, όχι πάντως μικρότερη των δέκα ημερών. Η ειδική πρόσκληση και η προθεσμία που ορίζεται με αυτή δεν ανατρέπουν τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου για την εμπρόθεσμη εκτέλεση της εργασίας. Επίσης, η ειδική πρόσκληση μπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ως την παραλαβή των τευχών των πρακτικών. Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 10 O : Φόροι - τέλη κρατήσεις. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά τις ημέρες διενέργειας της διαδικασίας. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 1 2

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία: Οργάνωση και εκτέλεση αθλητικών, πολιτιστικών κ.λπ. εκδηλώσεων (Θερινή Δημιουργική απασχόληση) Τήνου 27 Τ.Κ Άγιος Δημήτριος Α.Μ: 10 / 2013 Κ.Α.: Τηλ. : Fax : Προϋπολογισμός: ,00 με Φ.Π.Α ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A/A ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΠΑΙΔΙ ( ) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΙΔΙΩΝ 1 Οργάνωση και εκτέλεση αθλητικών, (συμπεριλαμβανομένου 340 πολιτιστικών κ.λπ. εκδηλώσεων Φ.Π.Α.) (Πρόγραμμα Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.) ΑΞΙΑ ( ) Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 1 3