Στρατηγικός Στόχος 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στρατηγικός Στόχος 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου"

Transcript

1 Τεύχος Β' 1661/ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Στρατηγικός Στόχος 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου I -1 kmj i J «

2 15720 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β' 1661/ Στρατηγικός Στόχος 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής & του λαθρεμπορίου Τα φαινόμενα της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, παρά τις προσπάθειες καταπολέμησής τους, παραμένουν σε σημαντικό βαθμό στην χώρα μας, με αρνητικές συνέπειες στα δημοσιονομικά έσοδα, στην οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα. Τόσο ο εντοπισμός των φαινομένων της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου όσο και η εξεύρεση αποτελεσματικών τρόπων αντιμετώπισής τους αποτέλεσαν και αποτελούν πρωταρχική επιδίωξη τηςα.α.δ.ε. Στο πλαίσιο αυτό, εκπονούνται στόχοι και δράσεις για: i) εντοπισμό και έλεγχο φαινομένων φοροδιαφυγής, ii) εντοπισμό και έλεγχο φαινομένων λαθρεμπορίου και iii) εκσυγχρονισμό των μεθόδων και μέσων του ελεγκτικού μηχανισμού. Καταρτίζεται ολοκληρωμένο σχέδιο διενέργειας προληπτικών ελέγχων σε όλη την Επικράτεια για τη θερινή περίοδο, με συντονισμό των δράσεων των Δ.Ο.Υ. και Δ.Ι.Π.Α.Ε.Ε. - Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Στη Γ.Γ.Δ.Ε. αναπτύχθηκε ειδικό λογισμικό με το οποίο θα συγκρίνονται οι κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών με τα δηλωθέντα εισοδήματα για κάθε φορολογικό έτος σε βάθος δεκαπενταετίας. Το λογισμικό αυτό υπολογίζει την προσαύξηση των τραπεζικών καταθέσεων και εντοπίζει τις διαφορές μεταξύ ύψους καταθέσεων και δηλωθέντων εισοδημάτων. Αναμένεται να αποτελέσει εργαλείο στους ελέγχους εμβασμάτων, λιστών και προσαύξησης περιουσίας γενικότερα, μειώνοντας το χρόνο ελέγχου των υποθέσεων αυτών. Βασικές δράσεις στον τομέα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής θα αποτελέσουν: Εντατικοποίηση των προληπτικών και κατασταλτικών ελέγχων και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του ελεγκτικού έργου, με συνεχή βελτίωση και εξειδίκευση των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου. Αναδιοργάνωση των δομών ελέγχου, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα η φοροδιαφυγή και να ενισχυθούν οι έρευνες. Προτεραιοποίηση των υποθέσεων ελέγχου και έκδοση σχετικών οδηγιών. Υιοθέτηση διεθνών εργαλείων και δράσεων για την αποτροπή φοροδιαφυγής από ιδιώτες και εταιρικές ομάδες (CRS, FATCA κ.α). Διενέργεια πολυμερών ελέγχων, σε συνεργασία με άλλες χώρες. Ανάπτυξη του e-περιουσιολογίου, με σταδιακή επέκτασή του σε περισσότερα αντικείμενα. Επέκταση του Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λοιπών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ.&Λ.Π.) και σε άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Ενδυνάμωση κοινών επιχειρησιακών δράσεων & συνεργασιών. Κατάρτιση ολοκληρωμένου σχεδίου για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Παράλληλα, με στόχο την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καυσίμων, καπνικών και αλκοολούχων προϊόντων έχει συσταθεί Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.), ως μεικτό διυπηρεσιακό συλλογικό όργανο που στόχο έχει τη συντονισμένη δράση των διοικητικών μηχανισμών έρευνας, ελέγχου και δίωξης για την αντιμετώπιση κυκλωμάτων λαθρεμπορίου των προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. Μεταξύ άλλων, στις δράσεις που θα συμβάλλουν στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου περιλαμβάνονται: Η εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών/εκροών καυσίμων. Η καθιέρωση Ενιαίου Κεντρικού Μητρώου Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Ε.Κ.Μ.Ε.Α.) καπνού και βιομηχανοποιημένων προϊόντων, ως μηχανισμού εντοπισμού και παρακολούθησης των καπνικών προϊόντων. Τα μικτά συνεργεία ελέγχου για την ενίσχυση του μηχανισμού ελέγχου προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. Επέκταση του νέου συστημάτος ελέγχου της Τελωνειακής Υπηρεσίας για τη διακίνηση των φορτηγών διεθνών μεταφορών στις συνοριακές περιοχές Εξοχής και Ορμενίου, όπως αυτό εφαρμόστηκε στην περιοχή του Προμαχώνα. Η αύξηση του πλήθους των Κινητών Ομάδων Ελέγχου από τις υφιστάμενες τέσσερις σε δέκα, θέτοντας σε άμεση λειτουργία τις νέες Κ.Ο.Ε. στα Τελωνεία Πατρών, Λάρισας, Δράμας, Ξάνθης ενώ αναμένεται η λειτουργία των Κ.Ο.Ε. στα Τελωνεία Ηρακλείου και Κομοτηνής. Η σταδιακή προμήθεια με τεχνικά μέσα δίωξης (x-rays κ.λπ.). Η κατάρτιση ολοκληρωμένου σχεδίου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.

3 Τεύχος Β' 1661/ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Άξονας Παρέμβασης 1: Εντοπισμός & έλεγχος φαινομένων φοροδιαφυγής Ποοτεοαιότητεα Προληπτικές και κατασταλτικές δράσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Έρευνα και αξιοποίηση δεδομένων & πληροφοριών για εντοπισμό των περιπτώσεων φοροδιαφυγής και τον προσδιορισμό της μη δηλωθείσας φορολογητέας ύλης. Στόχευση των ελέγχων σε κατηγορίες φορολογουμένων υψηλού κινδύνου. ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Περιγραφ ή Στόχου - Δείκτη μέτρησης του αποτελέσματος Διεύθυνση Σ Διενέργεια 450 ελέγχων από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. *** Σ Βεβαίωση τουλάχιστον 1 δισ. από ελέγχους του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. *** Σ Εισπραξιμότητα 4 1% από ελέγχουςτου Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. *** Σ Διενέργεια 750 ελέγχων από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. *** Σ Βεβαίωση τουλάχιστον 750 εκ. από ελέγχους του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. *** Σ Εισπραξιμότητα 23,5% από ελέγχουςτου Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. *** Σ Διενέργεια 260 πλήρων ελέγχων από τις Φ.Α.Ε. Φ.Α.Ε. *** Σ Βεβαίωση τουλάχιστον 250 εκ. από πλήρεις ελέγχους των Φ.Α.Ε. Φ.Α.Ε. *** Σ Διενέργεια μερικών ελέγχων από τις Φ.Α.Ε. Φ.Α.Ε. *** Σ Σ Βεβαίωση τουλάχιστον 260 εκ. από μερικούς ελέγχουςτων Φ.Α.Ε. Διενέργεια 900 ελέγχων επιστροφής φόρων από τις Φ.Α.Ε. Φ.Α.Ε. *** Φ.Α.Ε. *** Σ Εισπραξιμότητα από ελέγχους των Φ.Α.Ε. άνω του 15%. Φ.Α.Ε. *** Σ Διενέργεια πλήρων ελέγχων από τις Δ.Ο.Υ. Σ Βεβαίωση τουλάχιστον 1 δισ. από πλήρεις ελέγχους των Δ.Ο.Υ. Σ Διενέργεια μερικών ελέγχων από τις Δ.Ο.Υ. Σ Σ Σ Σ Σ Βεβαίωση τουλάχιστον 700 εκ. από μερικούς ελέγχους των Δ.Ο.Υ. Διενέργεια ελέγχων επιστροφής φόρων από τις Δ.Ο.Υ. Εισπραξιμότητα από ελέγχους των Δ.Ο.Υ. άνω του 12%. Διενέργεια τουλάχιστον μερικών επιτόπιων ε λέγχων από τις Δ.Ο.Υ. Εντοπισμός παραβατικότητας από τη διενέργεια μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις Δ.Ο.Υ. τουλάχιστον στο 15% αυτών.

4 15722 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β' 1661/ Περιγραφ ή Στόχου - Δείκτη μέτρησης του αποτελέσματος Διεύθυνση Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Διενέργεια τουλάχιστον εμφανών ελέγχων και ελέγχων διακίνησης από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Διενέργεια τουλάχιστον στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 4 2% αυτών. Διενέργεια τουλάχιστον 80 υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. (εξαιρούνται οι έρευνες απάτης στον Φ.Π.Α. και οι έρευνες κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών), με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 4 0% αυτών. Εντοπισμός διαφυγόντων εσόδων από τη διενέργεια των ερευνών των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. του στόχου Σ , ύψους άνω των 20 εκ.. Διενέργεια 110 υποθέσεων έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον Φ.Π.Α. από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 35% αυτών. Απενεργοποίηση τουλάχιστον 45 Α.Φ.Μ. (φυσικών προσώπων, εταιρειών) εξαφανισμένων εμπόρων. Ταχύτερος εντοπισμός των εξαφανισμένων εμπόρων, ώστε τα συνολικά διαφυγόντα έσοδα που εντοπίζονται να μην ξεπερνούν τα 30 εκ.. Ολοκλήρωση έρευναςσε 240 Α.Φ.Μ. κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών. Διενέργεια τουλάχιστον ελέγχων φορολογίας κεφαλαίου από τις Δ.Ο.Υ. Διενέργεια πλήρων και μερικών ελέγχων επί «φρέσκων» υποθέσεων (που αφορούν χρήσεις από το 2012 και μετά), σε ποσοστό 60% επί του συνόλου των πλήρων και μερικών ελέγχων. Σ Βεβαίωση τουλάχιστον 32 εκ. από τη διενέργεια ελέγχων τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών, με χρήση της βάσης Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. * AMADEUS. Σ Διενέργεια 4 πολυμερών ελέγχων. Δ.ΕΛ. ** ΜΗ ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Περιγραφή Στόχου - Ημερομηνία υλοποίησης Διεύθυνση Σ Σ Σ Ανάπτυξη μελέτης αξιολόγησης κινδύνων για τη στόχευση & διενέργεια ελέγχων σε συνοριακά σημεία, μέχρι 31/07 / Ανάπτυξη μελέτης αξιολόγησης κινδύνων με σκοπό τη στόχευση και διενέργεια ελέγχων σε Φυσικά Πρόσωπα που ασχολούνται με παροχή υπηρεσιών, μέχρι 31/07 / Ανάπτυξη μελέτης αξιολόγησης κινδύνων με σκοπό τη στόχευση και διενέργεια ελέγχων σε επιχειρήσεις που υπέπεσαν σε φορολογικές παραβάσεις κατά τη θερινή περίοδο, μέχρι 31/07/ Δ.ΕΛ. ** Δ.ΕΛ. ** Δ.ΕΛ. **

5 Τεύχος Β' 1661/ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Π εριγραφ ή Στόχου - Ημερομηνία υλοποίησης Διεύθυνση Σ Σ Παρακολούθηση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων διενέργειας μερικών φορολογικών ελέγχων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για τις οποίες εντοπίστηκαν ενδείξεις φοροδιαφυγής κατόπιν διαδικτυακής έρευνας της Δ.Φ.Σ., μέχρι 31/12 / Καθορισμός δειγμάτων ελέγχου i) υποθέσεων στις οποίες χορηγήθηκε η επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. χωρίς έλεγχο και ii) υποθέσεων στις οποίες χορηγήθηκε η επιστροφή Φ.Ε.Ν.Π., μέχρι 30/09 / Δ.ΕΛ. ** Σ Υποβολή πρότασηςγια αντιμετώπιση των παραβάσεων στις φορολογικές ταμειακές μηχανές και μηχανισμούς, μέχρι 3 0 /06/ Δ.Ε.Α.Φ., Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ. *** Σ Υποβολή πρότασηςγια αντιμετώπιση των παραβάσεων σε ελέγχους διακίνησης, μέχρι 31/05/ Δ.Ε.Α.Φ. *** ΔΡΑΣΕΙΣ Τίτλος Υπηρεσία Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες Ημερομηνία Ο λοκλήρω σης Δ Καθορισμός απαιτήσεων και υλοποίηση της διαχείρισης και παρακολούθησης των εισαγγελικών παραγγελιών μέσω του Ο.Π.Σ. ELENXIS. Δ.ΕΛ. Δ.ΗΛΕ.Δ. 31/10/2017 ***

6 15724 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β' 1661/ Άξονας Παρέμβασης 2: Εντοπισμός & έλεγχος φαινομένων λαθρεμπορίου Ποοτεοαιότητεα Προληπτικές και κατασταλτικές δράσεις για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. Ενίσχυση των ελέγχων σε προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Περιγραφ ή Στόχου - Δείκτη μέτρησης του αποτελέσματος Διεύθυνση Σ Σ Σ Σ Σ Σ Διενέργεια εκ των υστέρων ελέγχων εγγράφων στα Τελωνεία, των παραστατικών εισαγωγών και εξαγωγών που δρομολογούνται «κατά δήλωση», με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 16% αυτών. Διενέργεια εκ των υστέρων τελωνειακών ελέγχων (εκτός των εκ των υστέρων ελέγχων εγγράφων του στόχου Σ.2.2.1), με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 15% αυτών. Διενέργεια τελωνειακών ελέγχων δίωξης (εκτός των ελέγχων δίωξης που διενεργούν οι Κ.Ο.Ε.). Διαπίστωση παραβατικότητας σε τουλάχιστον ελέγχους δίωξης από τους ελέγχους του Σ Διενέργεια ελέγχων δίωξης από τις Κ.Ο.Ε., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 10% αυτών. Διενέργεια τελωνειακών ελέγχων με τη χρήση του αυτοκινούμενου συστήματος X-RAY. Τελωνεία *** Τελωνεία, ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής και Θεσσαλονίκης Τελωνεία, ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής και Θεσσαλονίκης Τελωνεία, ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής και Θεσσαλονίκης *** *** *** Κ.Ο.Ε. *** Τελωνεία, Κ.Ο.Ε. *** Σ Διενέργεια 120 ελέγχων από τα αντιλαθρεμπορικά σκάφη της Τελωνειακής Υπηρεσίας, με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 25% ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής *** αυτών. Σ Κατάσχεση τεμαχίων τσιγάρων. Τελωνεία *** Σ Κατάσχεση λίτρων υγρών καυσίμων. Τελωνεία *** Σ Σ Σ Σ Κατάσχεση λίτρων αλκοολούχων προϊόντων. Πλήθος κατασχέσεων παραποιημένων προϊόντων τουλάχιστον 500. Ποσοστό ελέγχων με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον 10% στο σύνολο των τελωνειακών ελέγχων στον τελωνισμό, κατά τη διαδικασία του φυσικού ελέγχου. Έκδοση καταλογιστικών πράξεων, από τις δράσεις καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και εν γένει των τελωνειακών παραβάσεων. Τελωνεία *** Τελωνεία *** Τελωνεία *** Τελωνεία ***

7 Τεύχος Β' 1661/ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Περιγραφή Στόχου - Δείκτη μέτρησης του αποτελέσματος Διεύθυνση Σ Ποσά (πρόστιμα, πολλαπλά τέλη, δασμοί και φόροι) που καταλογίζονται για απλές τελωνειακές παραβάσεις και λαθρεμπορίες, τουλάχιστον 450 εκ.. ΜΗ ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Τελωνεία *** Περιγραφή Στόχου - Ημερομηνία υλοποίησης Διεύθυνση Σ Σ Σ Σ Σ Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης που παραλαμβάνεται, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για επιστημονικούς και ιατρικούς σκοπούς, μέχρι 3 1 /07/ Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη θεώρηση βιβλίων ατελείας για την παραλαβή καυσίμων εφοδιασμού αλιευτικών πλοίων με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, μέχρι 3 1 /07/ Έκδοση εγχειριδίου οδηγιών για τη διαδικασία ελέγχου λειτουργίας φορολογικών αποθηκών αιθυλικής αλκοόλης & αλκοολούχων ποτών, μέχρι 31/07/ Έκδοση εγχειριδίου οδηγιών για τη διαδικασία ελέγχου λειτουργίας φορολογικών αποθηκών βιομηχανοποιημένων καπνών, μέχρι 3 1 /12/ Έκδοση εγχειριδίου οδηγιών για τη διαδικασία ελέγχου λειτουργίας φορολογικών αποθηκών ενεργειακών προϊόντων, μέχρι 3 1 /12/ Δ.Δ.Θ.Ε.Κ.Α. * Δ.Δ.Θ.Ε.Κ.Α. * Δ.Ε.Φ.Κ.&Φ.Π.Α. * Δ.Ε.Φ.Κ.&Φ.Π.Α. * Δ.Ε.Φ.Κ.&Φ.Π.Α. *

8 15726 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β' 1661/ ΔΡΑΣΕΙΣ Τίτλος Υπηρεσία Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Δ Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος εισροών - εκροών σε πλωτά μέσα μεταφοράς πετρελαιοειδών. Δ.Σ.Τ.Ε.Π., δ.ε. Δ.Σ.Σ. Δ.Δ.Θ.Ε.Κ.Α., Δ.ΗΛΕ.Δ., Δ.Η.Τ., Γ.Γ.Π.Σ.&Δ.Υ., Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 30/06/2018 ** Δ Δ Δ Δ Δ Εγκατάσταση συστήματος εισροών - εκροών στις φορολογικές αποθήκες καυσίμων στα αεροδρόμια. Εντοπισμός και καταγραφή δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων. Υλοποίηση μηχανισμού παρακολούθησης της εφοδιαστικής αλυσίδας καπνικών Προϊόντων. Συγκρότηση μικτών κλιμακίων Γ.Χ.Κ. - ΕΛ.Υ.Τ. - Γ.Δ. Τελωνείων για τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο της καταπολέμησης νοθείας - λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων. Ανάπτυξη συστήματος ανάλυσης και αξιοποίησης δεδομένων παρακολούθησης του συστήματος εισροών-εκροών στα καύσιμα. Δ.Ε.Φ.Κ.&Φ.Π.Α. δ.ε. Δ.Σ.Σ. Δ.Ε.Φ.Κ.&Φ.Π.Α. δ.ε. Δ.Σ.Σ. Δ.Ε.Φ.Κ.&Φ.Π.Α. δ.ε. Δ.Σ.Σ. Δ.Δ.Θ.Ε.Κ.Α., Δ.ΗΛΕ.Δ., Δ.Η.Τ., Δ.Ε.Β.Χ.Π., Γ.Γ.Π.Σ.&Δ.Υ., Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Δ.ΗΛΕ.Δ., Δ.Η.Τ., Γ.Γ.Π.Σ.&Δ.Υ. Δ.Η.Τ., Δ.ΗΛΕ.Δ., Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων 30/06/2018 ** 30/06/2018 * 31/12/2018 * Δ.Ε.Β.Χ.Π. ΕΛ.Υ.Τ., Γ.Δ.Τ.&Ε.Φ.Κ. 30/06/2017 ** Δ.Σ.Τ.Ε.Π. Δ.Η.Τ., Δ.ΗΛΕ.Δ. 31/12/2017 ***

9 Τεύχος Β' 1661/ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Δ Δ Δ Τίτλος Αναμόρφωση της Τ.1940/41/2003 ΑΥΟΟ "Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών & λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ." Διερεύνηση και ανάπτυξη σχεδίου για την υλοποίηση της εφαρμογής του Υποσυστήματος Δηλωτικών, όπου θα διασφαλίζεται η πλήρωση του όρου της αναγκαιότητας του εφοδιασμού. Διερεύνηση και ανάπτυξη σχεδίου για την υλοποίηση ηλεκτρονικού βιβλίου ατελούς παραλαβής καυσίμων. Υπηρεσία Δ.Δ.Θ.Ε.Κ.Α. Δ.Δ.Θ.Ε.Κ.Α., Δ.Η.Τ. Δ.Δ.Θ.Ε.Κ.Α., Δ.Η.Τ. Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες Δ.Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α., Δ.Τ.Δ., Δ.Σ.Τ.Ε.Π., Δ.Η.Τ. Ημερομηνία Ολοκλήρωσης 31/12/2017 ** Δ.Τ.Δ., Δ.Σ.Τ.Ε.Π. 31/12/2017 ** Δ.Τ.Δ. 31/12/2017 **

10 15728 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β' 1661/ Άξονας Παρέμβασης 3: Εκσυγχρονισμός τωνμεθόδων & μέσων του ε λεγκτικού μηχανισμού Ποοτεοαιότητεα Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του ελεγκτικού μηχανισμού. Εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών ελέγχου. Συνεχής βελτίωση των συστημάτων πληροφόρησης, ελέγχου & ανάλυσης κινδύνου. Ενδυνάμωση κοινών επιχειρησιακών δράσεων & συνεργασιών. ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Περιγραφ ή Στόχου - Δείκτη μέτρησης του αποτελέσματος Διεύθυνση Σ Έκδοση Πράξεων Επιβολής Προστίμων (Π.Ε.Π.), το αργότερο εντός 3 μηνώ ν από τη διαπίστωση των παραβάσεων κατά τη διενέργεια ελέγχων πρόληψης, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της λαθρεμπορίας. MH ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Δ.Ο.Υ. ** Περιγραφ ή Στόχου - Ημερομηνία υλοποίησης Διεύθυνση Σ Σ Σ Σ Σ Σ Υλοποίηση μίας επιπλέον έμμεσης τεχνικής ελέγχου, μέχρι 3 0 /06/ Προτεραιοποίηση των υποθέσεων ελέγχου έτους 2017 και έκδοση σχετικών οδηγιών προς τις Υ πηρεσίες Ελέγχου, μέχρι 31/05 / Εντοπισμός και παροχή οδηγιών για τη διασύνδεση των καταγεγραμένων πράξεων προσδιορισμού φόρου από έλεγχο, που εκδόθηκαν το έτος 2016 και δεν έχουν διαλειτουργήσει μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων TAXIS και ELENXIS μέχρι 3 0 /06 / Βελτίωση και εξειδίκευση των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου για υποθέσεις επιστροφής Φ.Π.Α. και Φ.Ε.Ν.Π. με και χωρίς έλεγχο, μέχρι 31/12 / Δημιουργία κριτηρίων στόχευσης για έλεγχο επιχειρήσεων που διενεργούν ενδοομιλικές συναλλαγές, μέχρι 3 1 /10/ Προσδιορισμός κλαδικών δεικτών επιχειρήσεων, βάσει υποβληθεισών δηλώσεων8, αποτελεσμάτων ελέγχου και αποτελεσμάτων συνεργασίας με άλλα Υπουργεία και φορείς μέχρι 3 1 /12/ Δ.ΗΛΕ.Δ. *** 8 Σε συνάρτηση με τονσ.1.1.7

11 Τεύχος Β' 1661/ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Περιγραφή Στόχου - Δείκτη μέτρησης του αποτελέσματος Διεύθυνση Σ Σ Σ Σ α Σ β Σ Σ Σχεδιασμός, συντονισμός τεχνικών θεμάτων και υποστήριξη λειτουργίας του ΠΣ Αμοιβαίας Υποβολής Στοιχείων (FATCA Reporting System) μέχρι 31/07/ Ενσωμάτωση στην εσωτερική νομοθεσία της Οδηγίας Ε.Ε. 2016/1164 (ATAD 1) για τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροδιαφυγής στον βαθμό που δεν καλύπτεται από την υφιστάμενη νομοθεσία, μέχρι 3 1 /12/ Κατάρτιση δύο (2) Επιχειρησιακών Σχεδίων για τη διενέργεια ισάριθμων κλαδικών ελέγχων μέχρι 3 1/12 / Διενέργεια της έκδοσης και της διαχείρισης των εντολών ελέγχου των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. μέσω του Ο.Π.Σ. Elenxis, μέχρι 3 1 /12/ Καταχώρηση στο Ο.Π.Σ. Elenxis των εκκρεμών πληροφοριακών δελτίων της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. και αξιολόγησή τους από την τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών, μέχρι 3 1 /12/ Έκδοση εγχειριδίου σχετικά με την πολιτική διαχείρισης των καταγγελιών, μέχρι 3 1 /12/ Παροχή οδηγιών προς την αρμόδια Δ/νση για τη δημιουργία προφίλ ανάλυσης κινδύνου (risk analysis) για τη στόχευση των τελωνειακών ε λέγχων στις περιπτώσεις εισαγωγής εμπορευμάτων που υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ και εισέρχονται στη χώρα μας από την Τουρκία με τη χρήση ATR (πιστοποιητικό ελεύθερης κυκλοφορίας), μέχρι 3 0 /06/ Δ.ΗΛΕ.Δ. ** Δ.Ε.Α.Φ. ** Δ.ΕΛ. ** Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. ** ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. ** ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. ** Δ.Δ.Θ.Ε.Κ.Α. ***

12 15730 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β' 1661/ ΔΡΑΣΕΙΣ Τίτλος Υπηρεσία Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Ανάπτυξη συστήματος Μητρώου Πλοίων. Επέκταση του υφιστάμενου Σ.Μ.Τ.Λ. & Λ.Π. σε δανειακές συναλλαγές. Υλοποίηση διαδικασίας αυτόματης προτεραιοποίησης των νέων υποθέσεων ελέγχου που εισέρχονται στο σύστημα. Καθορισμός κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου προτεραιοποίησης των υποθέσεων που μεταφέρονται από το Σ.Δ.Ο.Ε. στην Α.Α.Δ.Ε. Προσδιορισμός πλαισίου εισήγησης, διεξαγωγής και αξιοποίησης διασταυρώσεων διαθέσιμων στοιχείων της Α.Α.Δ.Ε. Πιλοτική ανάπτυξη εφαρμογής μερικού επιτόπιου ελέγχου μέσω Tablets. Συγγραφή τεχνικών προδιαγραφών ΑΔΗΜΕ ψυχαγωγικών παιγνιομηχανημάτων. Επέκταση υλοποίησης εφαρμογής παρακολούθησης διελεύσεων φορτηγών από τελωνεία. Ολοκλήρωση και ενεργοποίηση των μηνυμάτων φόρτωσης και αναχώρησης του τελικού μέσου μεταφοράς από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. για όλα τα τελωνεία εξαγωγής και εξόδου, σε λιμένες και αερολιμένες. Δ.ΗΛΕ.Δ. Δ.ΕΛ. Δ.Ε.Α.Φ., Δ.Ε.Ε.Φ. Δ.ΗΛΕ.Δ., Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ. 31/12/2017 *** 30/04/2018 ** Δ.ΕΛ. Δ.ΗΛΕ.Δ. 30/09/2017 *** Δ.ΕΛ., ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. Δ.ΗΛΕ.Δ. 31/05/2017 *** Δ.ΕΛ. Δ.Σ.Σ. 31/10/2017 ** Δ.ΗΛΕ.Δ. Γ.Δ.Ο.Υ. 31/12/2017 * Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ. Ε.Ε.Ε.Π. 31/07/2017 * Δ.ΗΛΕ.Δ., δ.ε. Δ.Σ.Σ. Δ.Τ.Δ., δ.ε. Δ.Σ.Σ. Δ.Η.Τ. 31/07/2017 *** Δ.ΗΛΕ.Δ., Δ.Η.Τ., Εξωτερικοί Φορείς 31/12/2018 **

13 Τεύχος Β' 1661/ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τίτλος Υπηρεσία Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Δ Δ Δ Ενίσχυση των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. με ειδικό λογισμικό για την καταπολέμηση της απάτης στο Φ.Π.Α. Ανάπτυξη Συστήματος Ανταλλαγής Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών στο Πλαίσιο της Πολυμερούς Συμφωνίας του Ο.Ο.Σ.Α. (CRS) και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 107/2014 (DAC2). Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση περιπτώσεων διάβρωσης της φορολογικής βάσης (transfer pricing κ.λπ.). ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε., Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.9 Δ.ΗΛΕ.Δ. Γ.Δ.Ο.Υ. 30/09/2017 ** Δ.Ο.Σ.,Δ.ΕΛ., Γραφείο Ασφαλείας Α.Α.Δ.Ε. 31/12/2017 *** Δ.ΕΛ. Δ.Ο.Σ. 30/09/2017 *** 9Οι Υπηρεσι'εςει'ναι αρμόδιες μόνο για τηχρήση του συστήματοςμετά την προμήθεια του.

Σαρωτικοί έλεγχοι για φοροδιαφυγή, μαύρο χρήμα, ληξιπρόθεσμα χρέη

Σαρωτικοί έλεγχοι για φοροδιαφυγή, μαύρο χρήμα, ληξιπρόθεσμα χρέη ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Σαρωτικοί έλεγχοι για φοροδιαφυγή, μαύρο χρήμα, ληξιπρόθεσμα χρέη ΑΑΔΕ: Οι δράσεις που καλείται να υλοποιήσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Β' 1661/ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Στρατηγικός Στόχος 1. Ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης

Τεύχος Β' 1661/ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Στρατηγικός Στόχος 1. Ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης Τεύχος Β' 1661/15.05.2017 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15709 ι Στρατηγικός Στόχος 1. Ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης I % 15710 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β' 1661/15.05.2017 Στρατηγικός Στόχος 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της Τελωνειακής Υπηρεσίας στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου των αλκοολούχων ποτών

Η συμβολή της Τελωνειακής Υπηρεσίας στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου των αλκοολούχων ποτών Η συμβολή της Τελωνειακής Υπηρεσίας στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου των αλκοολούχων ποτών Ημερίδα ΣΕΑΟΠ: «Αποστάγματα και Ποτά αγνώστου προελεύσεως Μύθοι & αλήθειες» Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Β 00-0.0.0 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, /0/0-0: Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: ΔΣΣΟΔ Α 00 ΕΞ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 0 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Ερμού - Ταχ. Θυρίδα : 0 Ταχ. Κώδ. : 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7171 21 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 571 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1025708 ΕΞ2018 Καθορισμός στόχων έτους 2018 για τις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης

Διαβάστε περισσότερα

ENΩΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Προκλήσεις & Οφέλη στην επιχειρηματικότητα & το εμπόριο

ENΩΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Προκλήσεις & Οφέλη στην επιχειρηματικότητα & το εμπόριο ENΩΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Προκλήσεις & Οφέλη στην επιχειρηματικότητα & το εμπόριο Ειρήνη Γιαλούρη Γενική Διευθύντρια Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου Απλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

15732 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β' 1661/

15732 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β' 1661/ 15732 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β' 1661/15.05.2017 Τεύχος Β' 1661/15.05.2017 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15733 Στρατηγικός Στόχος 3. Διευκόλυνση του επιχειρείν & του εμπορίου Η ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός στόχων έτους 2018 για τις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)». ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός στόχων έτους 2018 για τις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: 571/Β /21-02-2018 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2018

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014 Δελτίο Τύπου Συνοπτικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2. I. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ, Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ II. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2017 της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. & των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ιανουάριος 2018

2017 της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. & των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ιανουάριος 2018 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2017 της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. & των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Στελέχωση Στόχοι Δράσεις Περιεχόμενα ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ... 4 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΜΕΡΟΣ Α... 6 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ, ΣΤΟΧΩΝ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Στόχος 5. Προστασία του κοινωνικού συνόλου

Στρατηγικός Στόχος 5. Προστασία του κοινωνικού συνόλου 15752 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β' 1661/15.05.2017 Στρατηγικός Στόχος 5. Προστασία του κοινωνικού συνόλου /!««*' *< V Τεύχος Β' 1661/15.05.2017 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15753 Στρατηγικός Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 08 Ιουνίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 08 Ιουνίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 08 Ιουνίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σας αποστέλλουμε τις κατασχέσεις, που πραγματοποίησε η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Επιχειρησιακό Σχέδιο 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Επιχειρησιακό Σχέδιο 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Σχέδιο 2017 Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Μάιος 2017 Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού 2 Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού 3 Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 6.018 ΜΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Γ.Γ.Δ.Ε. ΚΑΙ ΣΔΟΕ) ΑΠΟ 3/8/2015 ΕΩΣ 9/8/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 6.018 ΜΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Γ.Γ.Δ.Ε. ΚΑΙ ΣΔΟΕ) ΑΠΟ 3/8/2015 ΕΩΣ 9/8/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 12 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥ 6.018 ΜΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Γ.Γ.Δ.Ε. ΚΑΙ ΣΔΟΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διαδικασία έκπτωσης Φ.Π.Α. εισροών ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών»

Θέμα: «Διαδικασία έκπτωσης Φ.Π.Α. εισροών ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Ε ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΔΑ: 602346ΜΠ3Ζ-ΕΓΤ Αριθ. ΦΕΚ:816/Β Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2018 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ.Γ.Δ.Ε. 2016

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ.Γ.Δ.Ε. 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ.Γ.Δ.Ε. 2016 Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης Αθήνα, Μάρτιος 2016 Το παρόν Ε.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ Π Ε Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Χ Ω Ρ Ο Ι Κ Υ Ρ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ Π Ε Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Χ Ω Ρ Ο Ι Κ Υ Ρ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

KPI_ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Επισκόπηση των Κρίσιμων Δεικτών Παρακολούθησης της Απόδοσης της Φορολογικής & Τελωνειακής Διοίκησης (ΚPIs)

KPI_ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Επισκόπηση των Κρίσιμων Δεικτών Παρακολούθησης της Απόδοσης της Φορολογικής & Τελωνειακής Διοίκησης (ΚPIs) Είσπραξη οφειλών KPI 1 Εισπράξεις έναντι παλαιού ληξιπρόθεσμου χρέους (σε εκ. ) KPI 2 KPI 3 Επισκόπηση των Κρίσιμων Δεικτών Παρακολούθησης της Απόδοσης της Φορολογικής & Τελωνειακής Διοίκησης (ΚPIs) Εισπραξιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ηστρατηγική της Γ Τ & ΕΦΚ στην αντιµετώπιση του λαθρεµπορίου

Ηστρατηγική της Γ Τ & ΕΦΚ στην αντιµετώπιση του λαθρεµπορίου Ηστρατηγική της Γ Τ & ΕΦΚ στην αντιµετώπιση του λαθρεµπορίου Ειρήνη Γιαλούρη Γενική ιευθύντρια Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. Γενική ιεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. ΟΡΑΜΑ ΣΤΟΧΟΙ Να αποτελέσουν τα Τελωνεία υποδειγµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Για την ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και την Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Δ Αθήνα, 12/04/2017 Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Α 1057280 ΕΞ 2017 ΦΕΚ: 1391/Β /24-4-2017 Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ ΑΔΑ: Αθήνα, 14 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π.Δ.

ΠΟΛ ΑΔΑ: Αθήνα, 14 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ Πληροφορίες: Ε. Ταμβίσκου, Μ. Στάντζου Τηλέφωνο : 210 3375046-463

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Β ΕΞ 2016 Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4410/2016 (141/Α')

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Β ΕΞ 2016 Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4410/2016 (141/Α') Πίνακας περιεχομένων Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Β 1135512 ΕΞ 2016 Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4410/2016 (141/Α') Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2016 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΦΚΦ Β 1135512 ΕΞ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

KPI_ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Επισκόπηση των Κρίσιμων Δεικτών Παρακολούθησης της Απόδοσης της Φορολογικής Διοίκησης (ΚPIs)

KPI_ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Επισκόπηση των Κρίσιμων Δεικτών Παρακολούθησης της Απόδοσης της Φορολογικής Διοίκησης (ΚPIs) Επισκόπηση των Κρίσιμων Δεικτών Παρακολούθησης της Απόδοσης της Φορολογικής Διοίκησης (ΚPIs) Q1 Q2 Q3 Q4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Είσπραξη οφειλών KPI 1 Εισπράξεις έναντι παλαιού ληξιπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας»

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα, 19/01/2017 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1009071 ΕΞ 2017 Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ειδικότερα, τα βασικά αδικήματα που ενδιαφέρουν τις φορολογικές αρχές είναι, σύμφωνα με το άρθρο 3 περίπτωση ιη του ν. 3691/2008, τα κάτωθι:

ΠΡΟΣ: Ειδικότερα, τα βασικά αδικήματα που ενδιαφέρουν τις φορολογικές αρχές είναι, σύμφωνα με το άρθρο 3 περίπτωση ιη του ν. 3691/2008, τα κάτωθι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Δ, Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ Β' 2722/ )

(ΦΕΚ Β' 2722/ ) Όπως τροποποιήθηκε με την ΓΔΤΕΦΚ 1117581 ΕΞ 2017 στις 16.8.2017 και με την ΓΔΤΕΦΚ 1160536 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ Β 3825/31.10.2017) Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-12-2015 ] Κ.Υ.Α. αριθ. 0004170 ΕΞ 2015/15.12.2015 Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Στόχος 4. Εξωστρεφής, αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση, με σεβασμό προς τον πολίτη

Στρατηγικός Στόχος 4. Εξωστρεφής, αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση, με σεβασμό προς τον πολίτη Τεύχος Β' 1661/15.05.2017 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15737 Στρατηγικός Στόχος 4. Εξωστρεφής, αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση, με σεβασμό προς τον πολίτη I* 15738 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΟΧΟΙ Δημιουργία αποτελεσματικής φορολογικής Διοίκησης Αύξηση φορολογικής συμμόρφωσης Καταπολέμηση της φορδιαφυγής Αναδιοργάνωση Βήματα Κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 09 Σεπτεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 1. ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Το Τελωνείο Κήπων, σε έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

KPI_ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Επισκόπηση των Κρίσιμων Δεικτών Παρακολούθησης της Απόδοσης της Φορολογικής Διοίκησης (ΚPIs)

KPI_ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Επισκόπηση των Κρίσιμων Δεικτών Παρακολούθησης της Απόδοσης της Φορολογικής Διοίκησης (ΚPIs) Επισκόπηση των Κρίσιμων Δεικτών Παρακολούθησης της Απόδοσης της Φορολογικής Διοίκησης (ΚPIs) Q1 Q2 Q3 Q4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Είσπραξη οφειλών KPI 1 Εισπράξεις έναντι παλαιού ληξιπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των Κρίσιμων Δεικτών Παρακολούθησης της Απόδοσης της Φορολογικής Διοίκησης (ΚPIs)

Επισκόπηση των Κρίσιμων Δεικτών Παρακολούθησης της Απόδοσης της Φορολογικής Διοίκησης (ΚPIs) Επισκόπηση των Κρίσιμων Δεικτών Παρακολούθησης της Απόδοσης της Φορολογικής Διοίκησης (ΚPIs) Q1 Q2 Q3 Q4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Είσπραξη οφειλών KPI 1 Εισπράξεις έναντι παλαιού ληξιπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

1. Υποθέσεις που αφορούν χρήσεις προτεραιοποιημένες σύμφωνα με τη ΔΕΛ Β ΕΞ 2017/ Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

1. Υποθέσεις που αφορούν χρήσεις προτεραιοποιημένες σύμφωνα με τη ΔΕΛ Β ΕΞ 2017/ Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ, Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ.: Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2017 ΠΟΛ. 1154 Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Ε ΥΘΥ Ν Τ Η Σ Ε Μ Μ Α Ν ΟΥ Η Λ Π Λ ΟΥ Μ Η Σ Υ Π Ο Σ Τ ΡΑΤ Η ΓΟ Σ

Δ Ι Ε ΥΘΥ Ν Τ Η Σ Ε Μ Μ Α Ν ΟΥ Η Λ Π Λ ΟΥ Μ Η Σ Υ Π Ο Σ Τ ΡΑΤ Η ΓΟ Σ Υ Π ΟΥ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Δ Ι Ε ΥΘΥ Ν Σ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ Δ Ι Ε ΥΘΥ Ν Τ Η Σ Ε Μ Μ Α Ν ΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Ερμού ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής. ΘΕΜΑ: «Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για το έτος 2017».

Ταχ. Δ/νση : Ερμού ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής. ΘΕΜΑ: «Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για το έτος 2017». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: 1661 Β /15-05-2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 5/5/17 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:Δ.Σ.Σ. Α 1067278 ΕΞ 2017 Ταχ. Δ/νση : Ερμού 23-25 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΙΟ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΙΟ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΙΟ. 2. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έκθεση Απολογισμού Γ.Γ.Δ.Ε. 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έκθεση Απολογισμού Γ.Γ.Δ.Ε. 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έκθεση Απολογισμού Γ.Γ.Δ.Ε. 2016 και προγραμματισμού δραστηριοτήτων της Α.Α.Δ.Ε. για το έτος 2017 Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Μάρτιος 2017 2 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Γ.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εισηγητική έκθεση νόμου 2960/2001... 33-78 Τροποποιήσεις με τους νόμους 3583/2007, 3610/2007, 3833/2010, 3842/2010, 3845/10 κατ άρθρο... 79-121 Αποθέματα πετρ. θέρμανσης, Ειδικός φόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2017-2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω το πρώτο Στρατηγικό Σχέδιο της νεοσύστατης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα, 27/12/2016. Αριθμός απόφασης: 4498 ΑΠΟΦΑΣΗ

Καλλιθέα, 27/12/2016. Αριθμός απόφασης: 4498 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28317

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28317 Τεύχος Β 2743/04.08.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28317 -ΣΤΗΛΗ 1- α/α -ΣΤΗΛΗ 2- Αρμοδιότητες και πράξεις ή έγγραφα προς υπογραφή 1. Την κοινοποίηση: (α) σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016. ΝΟΜΟΙ 1. Με το άρθρο 103 του ν. 4416/2016 (ΦΕΚ 240/Α ) συμπληρώθηκε το άρθρο 39 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α ) "Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας" αναφορικά με την παροχή δυνατότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ 19.10.2016 1 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΛΙΣΤΑΣ ΛΑΓΚΑΡΝΤ (2.062 ΟΝΟΜΑΤΑ) ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ Α - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Καραϊσκάκη

Διαβάστε περισσότερα

Α.ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.: ΔΤΔ Δ ΕΞ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ 2. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

Α.ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.: ΔΤΔ Δ ΕΞ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ 2. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α.ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.: ΔΤΔ Δ 5030364 ΕΞ 2014 1. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ

Διαβάστε περισσότερα

Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να μιλήσω απόψε σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση.

Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να μιλήσω απόψε σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Μαρτίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να μιλήσω απόψε σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Να ξεκινήσω από την ομιλία του κου Πιερρακάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015 Δελτίο Τύπου 37.716 έλεγχοι από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α.Α.Δ.Ε. 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α.Α.Δ.Ε. 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α.Α.Δ.Ε. 2017 & προγραμματισμού δραστηριοτήτων της για το έτος 2018 Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Μάρτιος 2018 1 2 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α.Α.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Β 463/24-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Β' 1661/ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15649

Τεύχος Β' 1661/ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15649 Τεύχος Β' 1661/15.05.2017 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15649 15650 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β' 1661/15.05.2017 Πίνακας περιεχομένων Π ίνακας π ερ ιεχ ο μ έν ω ν... Λ ίσ τα Συντμήσεω ν... Εισαγω γικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για τις παραγραφόμενες υποθέσεις φορολογίας Κεφαλαίου».

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για τις παραγραφόμενες υποθέσεις φορολογίας Κεφαλαίου». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜA

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Mεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής Με εντολή Διοικητή σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.»

ΘΕΜΑ: «Mεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής Με εντολή Διοικητή σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: Β 2743/04-08-2017 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Δελτίο Τύπου Τετάρτη, 02 Σεπτεμβρίου 2015 5.286 έλεγχοι από το

Διαβάστε περισσότερα

- ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ SYZEFXIS ΚΑΙ ΦΑΞ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

- ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ SYZEFXIS ΚΑΙ ΦΑΞ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ - ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ SYZEFXIS ΚΑΙ ΦΑΞ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ Τηλέφωνο : 210 3375204 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ, Δ Τηλέφωνο : 2103375-456, -149

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ηλεκτρονική καταχώρηση δηλώσεων Φ.Μ.Α. από τις Δ.Ο.Υ..

Θέμα: Ηλεκτρονική καταχώρηση δηλώσεων Φ.Μ.Α. από τις Δ.Ο.Υ.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 24-10-2017 Αριθμ.πρωτ.1027 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονοµικών Οµάδα καταπολέµησης διαφθοράς 5/15/13

Υπουργείο Οικονοµικών Οµάδα καταπολέµησης διαφθοράς 5/15/13 1 Γενικές Αξίες Υπαλλήλων Οι υπάλληλοι της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης θα πρέπει να ενεργούν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως θα ήθελαν να αντιµετωπίζονται ως πολίτες και ως φορολογούµενοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Π.Δ. ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ: Π.Δ. ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ Φ.Ε.Κ. B 1002/ 21.3.2018 2. I.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑTA

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΦΕΚ: Β 2581/ ΑΔΑ: ΩΦΕ1Η-5Α8

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΦΕΚ: Β 2581/ ΑΔΑ: ΩΦΕ1Η-5Α8 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΦΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΦΚ & ΦΠΑ ΑΘΗΝΑ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 2008/118/ΕΚ γενικό καθεστώς Ε.Φ.Κ. (αντικατέστησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Π.Δ. Συμπληρωματικές οδηγίες για απαλλαγές από ΦΠΑ επιβατηγώνοχηματαγωγών

ΠΡΟΣ: Π.Δ. Συμπληρωματικές οδηγίες για απαλλαγές από ΦΠΑ επιβατηγώνοχηματαγωγών Αθήνα, 18.3.2016 ΠΟΛ. 1037 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 23 Απριλίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ γ α ν ό γ ρ α μ μ α (Κεντρική Υπηρεσία σε επίπεδο Δ/νσης ) Υ φ ι σ τ ά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΩΙ2ΜΗ-ΟΕΔ ΦΕΚ 43Β /

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΩΙ2ΜΗ-ΟΕΔ ΦΕΚ 43Β / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,Β, Γ Τηλέφωνο : 210 3375204 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ Δ Τηλέφωνο : 2103375-456, -149

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 05 Απριλίου 2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 05 Απριλίου 2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05 Απριλίου 2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. της Ανεξάρτητης

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετικά επείγον - Προθεσμία

Εξαιρετικά επείγον - Προθεσμία Εξαιρετικά επείγον - Προθεσμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ:Β 2237/19-7-2016 ΑΔΑ: 7Ψ38Η-662 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ - ΑΤΕΛΕΙΕΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) - ΑΓΟΡΑ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. 2/Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα γίνουν σαρωτικοί φοροέλεγχοι στην αγορά

Πώς θα γίνουν σαρωτικοί φοροέλεγχοι στην αγορά Πώς θα γίνουν σαρωτικοί φοροέλεγχοι στην αγορά Πώς θα γίνουν σαρωτικοί φοροέλεγχοι στην αγορά Κάλεσμα στα τμήματα ελέγχου της φορολογικής διοίκησης να εντείνουν τις προσπάθειές τους απευθύνει η ΓΓΔΕ. Πού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 4.135 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 31.08.2015 ΕΩΣ 06.09.2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 4.135 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 31.08.2015 ΕΩΣ 06.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 09 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 4.135 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 31.08.2015 ΕΩΣ 06.09.2015 Οι μερικοί επιτόπιοι

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SEPAnet για τη ΔΕΦΚ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SEPAnet για τη ΔΕΦΚ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SEPAnet για τη ΔΕΦΚ Α. Γενικά για τη Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης- ΔΕΦΚ Η Δήλωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, είναι ένα Εθνικό Τελωνειακό Παραστατικό, με το οποίο εκτελωνίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΣΟΔ Α ΕΞ 2014/ Καθορισμός στόχων Δ' τριμήνο

ΔΣΣΟΔ Α ΕΞ 2014/ Καθορισμός στόχων Δ' τριμήνο ΔΣΣΟΔ Α 00464 ΕΞ 04/4.0.04 Καθορισμός στόχων Δ' τριμήνο Πίνακας περιεχομένων ΔΣΣΟΔ Α 00464 ΕΞ 04/4.0.04 Καθορισμός στόχων Δ' τριμήνου 04 για τις Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. Αριθμ. ΔΣΣΟΔ Α 00464 ΕΞ 04 (ΦΕΚ Β'

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων Τήρηση αρχείου ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων Τήρηση αρχείου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Γ 2. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Πληροφοριακά Συστήματα Φορολογικού Ελέγχου

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Πληροφοριακά Συστήματα Φορολογικού Ελέγχου Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα Πληροφοριακά Συστήματα Φορολογικού Ελέγχου Διπλωματική Εργασία Θεοδώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1202/ Κοινοποίηση της αριθ. Δ.401/23/ ΑΥΟ, της αριθ. Δ.532/30/ ΕΔΥΟ, καθώς και της Δ.

ΠΟΛ.1202/ Κοινοποίηση της αριθ. Δ.401/23/ ΑΥΟ, της αριθ. Δ.532/30/ ΕΔΥΟ, καθώς και της Δ. ΠΟΛ.1202/12.7.1997 Κοινοποίηση της αριθ. Δ.401/23/20.3.1997 ΑΥΟ, της αριθ. Δ.532/30/14.4.1997 ΕΔΥΟ, καθώς και της Δ.1319/125/Α0018 ΑΥΟ Αθήνα 12 Ιουλίου 1997 Αρ.Πρωτ.: 1047242/1995/0014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

34) Προσθέτουμε νέα περίπτωση με α/α 111 Α, η οποία έπεται της περίπτωσης 111, ως εξής: Μεταβίβαση αρμοδιότητας

34) Προσθέτουμε νέα περίπτωση με α/α 111 Α, η οποία έπεται της περίπτωσης 111, ως εξής: Μεταβίβαση αρμοδιότητας 33) Στην στήλη 5, αντικαθιστούμε το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης 6 της περίπτωσης 100, ως εξής: «Ειδικά οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων Ε9, Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων Αριθμ. ΔΕΛ Α 1120557 ΕΞ 2016/12.8.2016 Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΛ Β' 1161529 ΕΞ 2015/15-12-2015 (ΦΕΚ Β' 2873/2015) απόφασης του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

- ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ SYZEFXIS ΚΑΙ ΦΑΞ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

- ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ SYZEFXIS ΚΑΙ ΦΑΞ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ - ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ SYZEFXIS ΚΑΙ ΦΑΞ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: Β 119/23-01-2018 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.) ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

- ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ SYZEFXIS ΚΑΙ ΦΑΞ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

- ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ SYZEFXIS ΚΑΙ ΦΑΞ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ - ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ SYZEFXIS ΚΑΙ ΦΑΞ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.»

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1125/ Υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ ή ορισμού φορολογικού

ΠΟΛ.1125/ Υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ ή ορισμού φορολογικού Πίνακας περιεχομένων ΠΟΛ.1125/2016 - Υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ ή ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου από μη εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα κατά την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια τόπου ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, κανόνας και εξαιρέσεις. Τριγωνικές πωλήσεις. Παραδείγματα.

Έννοια τόπου ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, κανόνας και εξαιρέσεις. Τριγωνικές πωλήσεις. Παραδείγματα. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΙ, ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή, έννοια και λειτουργία του Φ.Π.Α. Λειτουργία του Φ.Π.Α. Έννοια της προστιθέμενης αξίας. Βασικά χαρακτηριστικά του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ Φ.Ε.Κ. 2693Β /22.10.2013 ΑΔΑ: ΒΛΛΤΗ-Φ7Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Γ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Φ.Π.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΔΑ: Αθήνα, 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2.959 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 07.09.2015 ΕΩΣ 13.09.2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2.959 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 07.09.2015 ΕΩΣ 13.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥ 2.959 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 07.09.2015 ΕΩΣ 13.09.2015 Οι μερικοί επιτόπιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ενδεικτικά παραθέτουμε και άλλες σημαντικές υποθέσεις από το Μάιο μέχρι σήμερα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ενδεικτικά παραθέτουμε και άλλες σημαντικές υποθέσεις από το Μάιο μέχρι σήμερα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ., συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 05 Δεκεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 05 Δεκεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05 Δεκεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. της Ανεξάρτητης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: 3636/ Παροχή οδηγιών για εφαρμογή του άρθρου 61 του ν.4410/2016

Αριθ. πρωτ.: 3636/ Παροχή οδηγιών για εφαρμογή του άρθρου 61 του ν.4410/2016 Πίνακας περιεχομένων Αριθ. πρωτ.: 3636/6.9.2016 - Παροχή οδηγιών για εφαρμογή του άρθρου 61 του ν.4410/2016 Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2016 Αριθ. Πρωτ.: 3636 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τίτλος της θέσης εργασίας: Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Διεύθυνση: Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση :Λεωχάρους 2

Διαβάστε περισσότερα