ΕΛΕΓΧΟΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΕΓΧΟΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΕΓΧΟΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΦΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΦΚ & ΦΠΑ ΑΘΗΝΑ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

2 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 2008/118/ΕΚ γενικό καθεστώς Ε.Φ.Κ. (αντικατέστησε την ΟΔΗΓΙΑ 92/12/ΕΟΚ) ΟΔΗΓΙΑ 92/83/ΕΟΚ εναρμόνιση διαρθρώσεων Ε.Φ.Κ. αλκοόλης & αλκοολούχων ποτών ΟΔΗΓΙΑ 92/84/ΕΟΚ προσέγγιση συντελεστών Ε.Φ.Κ. αλκοόλης & αλκοολούχων ποτών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 684/09 ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο (e-δε) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) 3649/92 Α.Σ.Δ.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (από 1/1/2002 μεταφέρθηκαν οι διατάξεις του Ν. 2127/93) Ν. 2969/01 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα»

3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ε.Φ.Κ * ΕΜΜΕΣΟΣ ΕΠΙΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ * ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Αλκοολούχα, Καπνικά & Ενεργειακά που παράγονται εγχώρια που προέρχονται από άλλα Κ-Μ που εισάγονται στο εσωτερικό της χώρας από τρίτες χώρες * ΚΑΤΑΒΑΛΕΤΑΙ ΚΑΤΆ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑΛΩΣΗ κατά την έξοδο από καθεστώς αναστολής κατά την παραγωγή /κατοχή εκτός καθεστώτος αναστολής κατά την εισαγωγή όταν δεν υπάγονται σε τελωνειακό καθεστώς αναστολής * ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΟΝΤΑΙ Φ.Π.Α. & ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

4 ΣΤΑΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ * ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ * ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ * ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (αποστολή, παραλαβή, εισαγωγή, εξαγωγή) * ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ)

5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Έλεγχος Φορολογικών Αποθηκών * Τακτικός έλεγχος τουλάχιστον 1 φορά κατ έτος * Έκτακτοι έλεγχοι * Συναρμοδιότητα με Γ.Χ.Κ. λόγω φύσης του προϊόντος * Είδος ελέγχου έλεγχος εισροών (παραλαβές, παραγωγή) εκροών (αποστολές, εξαγωγές, αναλώσεις κ.λπ.) συσχετισμός βιβλίων Σ.Δ.Ε.(e-ΔΕ) /αποθήκης επιτηδευματία με τα e- ΔΕ, Δ.Ε.Φ.Κ.,κλ.π. που έχουν υποβληθεί στο τελωνείο καταμέτρηση αποθεμάτων (απογραφή) καθολικά ή δειγματοληπτικά καταχώρηση αποτελεσμάτων στο ICISnet (λογιστική παρακολούθηση φορολογικών αποθηκών στο ICISnet) (Ε.Δ.Υ.Ο. Φ.988/609/03 - οδηγίες /υπόδειγμα έκθεσης ελέγχου/αποτελέσματα/πρωτόκολλο καταμέτρησης)

6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ * Διακίνηση σε καθεστώς αναστολής με e-δε (Καν. 684/09) μέσω EMCS (αριθμ. 1152/2003/EK Απόφαση Ευρ. Κοινοβουλίου και Συμβουλίου) Από φορολογική αποθήκη σε φορολογική αποθήκη (εντός Ελλάδος και προς άλλα Κ-Μ) Από φορολογική αποθήκη σε εγγεγραμμένο/περιστασιακά εγγεγραμμένο παραλήπτη σε άλλο Κ-Μ Από φορολογική αποθήκη για εξαγωγή σε Τρίτη Χώρα Εισαγωγή από Τρίτη Χώρα και είσοδο σε φορολογική αποθήκη * Διακίνηση φορολογημένων προϊόντων με Α.Σ.Δ.Ε. (άρθρο 57 ν.2960/01, Α.Υ.Ο. Τ.8612/93) * Διακίνηση προϊόντων από ιδιώτες (άρθρο 59 ν.2960/01)

7 ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ e- ΔΕ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ EMCS (σε ενωσιακό επίπεδο) * e-δε (αντικατέστησε το έντυπο ΣΔΕ) * ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων μεταξύ επιτηδευματιών και διοικήσεων (βασικά μηνύματα ΙΕ801, ΙΕ818, ΙΕ813) * αυτόματοι επαληθευτικοί έλεγχοι στοιχείων e-δε * κατάργηση θεωρήσεων εντύπου ΣΔΕ * δεν έχει υλοποιηθεί risk analysis στο e-δε σε ενωσιακό επίπεδο/διακριτική ευχέρεια Κ-Μ στα πλαίσια των κανόνων της εσωτερικής αγοράς EMCS (σε εθνικό επίπεδο) * πλήρης διαλειτουργικότητα EMCS/ECS κατά την εξαγωγή (ICISnet) * διασταυρωτικοί έλεγχοι EMCS/ICS κατά την εισαγωγή (ICISnet) * έλεγχοι επάρκειας εγγυήσεων * οδηγίες για ελέγχους πριν την αποστολή σε άλλο Κ-Μ/κατά την παραλαβή από άλλο Κ-Μ (Σχετική ΕΔΥΟ : ΔΕΦΓ / ) * φυσικός έλεγχος κατόπιν συνεκτίμησης και αξιολόγησης παραγόντων κινδύνου/πληροφοριών * υποχρεωτικά ενημέρωση τελωνείου από τους συναλλασσόμενους για ημερομηνία αποστολής/παραλαβής (fax ή e- mail)

8 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ Κ-Μ (Καν. 389/12) * Στόχοι διασφάλιση ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας για τους Ε.Φ.Κ καταπολέμηση λαθρεμπορίου στον τομέα αυτό * γραφεία ELO σε κάθε Κ-Μ - ανταλλαγή πληροφοριών με τυποποιημένα μηνύματα ή αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών (μέσω EMCS ή CCN mail) * SEED ενδοκοινοτική ηλεκτρονική βάση δεδομένων εγκεκριμένων αποθηκευτών, φορολογικών αποθηκών, εγγεγραμμένων παραληπτών αυτόματη επαλήθευση στοιχείων * SEED on EUROPA ενότητα "Online Databases" της κεντρικής ιστοσελίδας της Ε.Ε. - επιβεβαίωση αριθμού εγκεκριμένου αποθηκευτή/εγγεγραμμένου παραλήπτη/φορολογικής αποθήκης μέσω διαδικτύου

9 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Ε.Φ.Κ. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (από 3/5/2010) σε ευρώ Κανονικός συντελεστής Ε.Φ.Κ. Μειωμένος συντελεστής Ε.Φ.Κ. Μικροί Αποσταγματοποιοί (διήμεροι) Αιθυλική αλκοόλη (ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης) Μπύρα 2,60 (ανά βαθμό Plato κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας) Ενδιάμεσα 102 (ανά εκατόλιτρο ετοίμου προϊόντος) Κρασί/ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση εκτός από κρασί και μπύρα (ούζο/τσίπουρο/ Δωδεκάνησα) 1,30 (μικρά ζυθοποιεία παραγωγή <= εκατόλιτρα μπύρας ετησίως) 51 (κρασιά-λικέρ του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. 606/09) 0.59 (ανά χιλιόγραμμο ετοίμου προϊόντος) (εφάπαξ και κατ αποκοπή)

10 ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ Ε.Φ.Κ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ( )

11 EXCISE DUTY TABLES ALCOHOL ( )

12 ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ Ε.Φ.Κ. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΛΚΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΗ % % % % % 2009/2014-2%

13 ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ Ε.Φ.Κ. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

14 ΣΤΟΧΟΙ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α * Αναμόρφωση γενικού καθεστώτος προϊόντων Ε.Φ.Κ. (Φ883/99, Φ639/02), επικαιροποίηση πλαισίου βάσει ηλεκτρονικών διαδικασιών, απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης, σαφής καταγραφή των όρων χορήγησης των αδειών, εξορθολογισμός και ομοιόμορφη εφαρμογή, σχετικά τυποποιημένα έντυπα, αναθεώρηση εγγυήσεων * Επικαιροποίηση και αναμόρφωση διαδικασίας ελέγχου φορολογικών αποθηκών αλκοολούχων προϊόντων (Φ.988/03) * Έκδοση εγκυκλίου για προγραμματισμό κοινών ελέγχων τελωνείων και χημικών υπηρεσιών στην παραγωγή και διάθεση προϊόντος απόσταξης διημέρων * Διαλειτουργικότητα ICISnet με πληροφορικό σύστημα Γ.Χ.Κ. * Περαιτέρω ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών ανάλωσης αλκοολούχων προϊόντων (ΔΕΦΚ)

15 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!

Υπενθυμίζεται ότι οι διαδικασίε πιστοποίηση των εξωτερικών χρηστών περιγράφονται στο Κεφάλαιο ΙΙ τη ανωτέρω σχετική Ε.Δ.Υ.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι οι διαδικασίε πιστοποίηση των εξωτερικών χρηστών περιγράφονται στο Κεφάλαιο ΙΙ τη ανωτέρω σχετική Ε.Δ.Υ.Ο. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κωδ.Αρχ.:290, 291.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27/12/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΔΕΦΚ Γ 5054303 ΕΞ 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επισήμου Ελέγχου για το 2014. στους τομείς αρμοδιότητας. της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου

Σχέδιο Επισήμου Ελέγχου για το 2014. στους τομείς αρμοδιότητας. της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου Σχέδιο Επισήμου Ελέγχου για το 2014 στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου Αθήνα, 30 Ioυλίου 2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αποστολή Σχεδίου Επισήμου Ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου για το έτος 2013

ΘΕΜΑ : Αποστολή Σχεδίου Επισήμου Ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ & ΖΥΘΟΥ Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 04 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 30/077/1945

Αθήνα, 04 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 30/077/1945 Αθήνα, 04 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 30/077/1945 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΦΕΚ: Β 2153/2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΦΕΚ: Β 2153/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΦΕΚ: Β 2153/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

αντιπροσωπειών των αυτοκινητοβιομηχανιών. (δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1573/1985-Α' 201).

αντιπροσωπειών των αυτοκινητοβιομηχανιών. (δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1573/1985-Α' 201). 1) Καθορισμού των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την χορήγηση της ειδικής άδειας για την παραγωγή ζύθου εντός τη χώρας και από εστιατόρια, μπαρ, ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης και άλλες ομοειδείς

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2014

Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Γενικό Χημείο του Κράτους Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2014 Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5053775 ΕΞ 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Αθήνα, Ιούλιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ.... 3 2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2012... 7 3.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ.

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ. 2013, 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ.... 1 2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013... 5 3. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ... 8 4. ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ, ΖΥΘΟΥ... 17 5. ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

«Λα «θρ θ ε ρ μπό π ρι ρ ο & & Φορο ρ λ ο ο λ γί γ α κα κ τα τ σ α τρ τ έ ρ φ έ ουν την υν τη ελληνι λη κή κ π ή ο π το τ πο π ιία» Δευτέρα 22/6/2015

«Λα «θρ θ ε ρ μπό π ρι ρ ο & & Φορο ρ λ ο ο λ γί γ α κα κ τα τ σ α τρ τ έ ρ φ έ ουν την υν τη ελληνι λη κή κ π ή ο π το τ πο π ιία» Δευτέρα 22/6/2015 «Λαθρεμπόριο & Φορολογία καταστρέφουν την ελληνική ποτοποιία» ποτοποιία» Δευτέρα 22/6/2015 Ευρύτερο περιβάλλον Η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε ύφεση, ήδη από το 2008, μετρώντας 8 έτη υποχώρησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ 28 Κατηγορίες απλουστευμένων διαδικασιών Ελλιπής ιασάφηση (περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες) Απλουστευμένη ιασάφηση Τελωνισμός στις εγκαταστάσεις του

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ» «Indirect Taxation and Consequences»

«ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ» «Indirect Taxation and Consequences» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΕΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ» «Indirect Taxation and Consequences» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα : Ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Εισηγητής : κ. Γεωργαλάς Αντώνιος

Πτυχιακή Εργασία Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα : Ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Εισηγητής : κ. Γεωργαλάς Αντώνιος Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Θέμα : Ενδοκοινοτικές συναλλαγές Εισηγητής : κ. Γεωργαλάς Αντώνιος Παρουσίαση : Καρτάνου Σπυριδούλα Καβάλα, Σεπτέμβριος 2010

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Οικονομικών Προϋπολογισμός: 138.211,38 (χωρίς Φ.Π.Α.) Πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. 2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. 2.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS)

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS) Αθήνα, 6.4.2015 ΠΟΛ: 1082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Aθήνα, 23/8/2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 30/077/2131 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΣΗ Η παρούσα πτυχιακή εργασία είναι αφιερωμένη στους γονείς μας

ΑΦΙΕΡΩΣΗ Η παρούσα πτυχιακή εργασία είναι αφιερωμένη στους γονείς μας ΑΦΙΕΡΩΣΗ Η παρούσα πτυχιακή εργασία είναι αφιερωμένη στους γονείς μας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σ Ε Λ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 6 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ... 10 2.1 Ο σκοπός και τα κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015

Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2 3 Αθήνα, Ιανουάριος 2015 4

Διαβάστε περισσότερα

27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15

27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15 27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 436/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Μαΐου 2009 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Αθήνα, Ιούνιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ.... 3 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011... 5 ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/-31/12/2013

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/-31/12/2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/-31/12/ 17 Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ Αριθ. πρωτ. Ημερ/νια έκδοσης 1. ΠΟΛ. 1100/10.05. Α.Υ.Ο 2. Δ18Α 5019936 ΕΞ/23.05. Α.Υ.Ο 3. ΠΟΛ. 1126/28.05. Α.Υ.Ο 4. ΠΟΛ. 1201/23.08.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Γ.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Γ.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Γ.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 και προγραμματισμός δράσεων για το 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015

Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2 Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Π3.2.1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Π3.2.1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA Π3.2.1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εισηγητική έκθεση νόμου 2960/2001... 33-78 Τροποποιήσεις με τους νόμους 3583/2007, 3610/2007, 3833/2010, 3842/2010, 3845/10 κατ άρθρο... 79-121 Αποθέματα πετρ. θέρμανσης, Ειδικός φόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα 24 Mαΐου 2007 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αρ. πρωτ. Τ. 2556/80/Α0019 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : 17 η 18 η 19 η- - ΕΦΚ 33 η Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΒΙΗ3Η-Σ8Ρ ΦΕΚ: Β 865/8-4-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ. Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1)

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ. Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1) ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1) 1. Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόµενες του φόρου,

Διαβάστε περισσότερα