ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Στους αγοραστές και στους χρήστες των έτοιμων ξηρών κονιαμάτων INTERMIX και του εξοπλισμού εφαρμογής τους.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Στους αγοραστές και στους χρήστες των έτοιμων ξηρών κονιαμάτων INTERMIX και του εξοπλισμού εφαρμογής τους."

Transcript

1

2

3

4 ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Στους αγοραστές και στους χρήστες των έτοιμων ξηρών κονιαμάτων INTERMIX και του εξοπλισμού εφαρμογής τους. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Οδηγίες χρήσης των κονιαμάτων Oδηγίες ασφαλούς χρήσης του εξοπλισμού τους Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (sds) Τηλέφωνο επικοινωνίας INTERMIX:

5 Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η Οι αγοραστές των έτοιμων ξηρών κονιαμάτων INTERMIX πρέπει να φροντίζουν ώστε: οι χρήστες των κονιαμάτων, οι χειριστές του εξοπλισμού τους, και οι επιβλέποντες μηχανικοί του έργου, να έχουν απαραιτήτως διαβάσει προσεκτικά και κατανοήσει τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας που αναφέρονται σε αυτό το έντυπο, πριν προχωρήσουν σε εφαρμογή των υλικών και χρήση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εφαρμογής τους. Η μη τήρηση των οδηγιών χρήσης και ασφάλειας ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την εφαρμογή και την ποιότητα των ετοίμων ξηρών κονιαμάτων INTERMIX ή και να συντελέσει στη δημιουργία ατυχήματος. Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ που παράγει και διαθέτει τα προϊόντα INTERMIX, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση ζημιάς ή ατυχήματος, εφόσον δεν τηρούνται οι προαναφερθείσες οδηγίες.

6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΞΗΡΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ INTERMIX Τα έτοιμα ξηρά κονιάματα ΙΝΤΕRΜΙΧ καλύπτουν εφαρμογές κτισίματος, σοβατίσματος και πλήρωσης δαπέδων. Για τη χρήση τους απαιτείται μόνο η ανάμιξή τους με νερό. Εφαρμόζονται με λιγότερο κόπο από τα συμβατικά εργοταξιακά κονιάματα. Παραδίδονται είτε χύμα σε σιλό με ειδικά αυτοκίνητα, είτε ενσακισμένα σε παλέτες. Η βασική μονάδα ανάμιξης χύμα κονιαμάτων (σιλό και μίκτης), που εγκαθίσταται στο οικοδομικό έργο, παράγει αυτόματα όσο προϊόν επιθυμεί ο χρήστης προσφέροντας σταθερή ποιότητα, ευκολία και οικονομία. Για μεγάλες οικοδομικές εργασίες με χύμα κονιάματα, διατίθεται κατόπιν ειδικής συμφωνίας και χρέωσης, πρόσθετος ηλεκτρομηχανολογικός κινητός εξοπλισμός για αερομεταφορά κονιάματος κτισίματος πλησιέστερα στο χώρο εργασίας του συνεργείου. Όμοια μπορεί να διατεθεί πρέσα για τα σοβατίσματα και τις πληρώσεις δαπέδων. Παρόμοιοι εξοπλισμοί (μίκτη ή και πρέσας) μπορούν να διατεθούν και για τα ενσακισμένα προϊόντα INTERMIX. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ INTERMIX Όλα τα έτοιμα ξηρά κονιάματα INTERMIX προσφέρουν: Οικονομία και ευκολία: Μειώνουν τη φύρα στην εφαρμογή και τις απώλειες στο έργο, διευκολύνουν το συντονισμό του εργοταξίου και προσφέρουν τεχνική υποστήριξη συνεργείων και εξοπλισμού βοηθώντας στη ταχύτερη αποπεράτωση του έργου. Μειώνουν έτσι το συνολικό κόστος έναντι των εργοταξιακά αναμιγμένων συμβατικών υλικών. Εφαρμόζονται με απλές τεχνικές και απαιτούν λιγότερο κόπο από τα συμβατικά. Διασφάλιση Ποσοτήτων: Κατά την παράδοση συνοδεύονται πάντα από ζυγολόγιο. Διατίθενται συσκευασμένα σε σακί ή χύδην σε σιλό και αποτρέπουν τις απώλειες στα έργα. 6

7 Καθαρό Περιβάλλον και Οικονομία Χώρου στο έργο: Το εργοτάξιο διατηρείται καθαρό και μειώνονται τα κόστη καθαρισμών και οι προστριβές με τους γείτονες. Σταθερή Ποιότητα: Η βιομηχανική παραγωγή των ετοίμων ξηρών κονιαμάτων INTERMIX υπόκειται σε αυστηρότατους ελέγχους ποιότητας και διαθέτει Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Ποιότητας ISO 9001:2000 από τον ΕΛΟΤ. Διασφαλίζεται έτσι η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων INTΕRMIX, με σταθερή σύνθεση, δίχως εξάρτηση από τον ανθρώπινο παράγοντα. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ KAI TOY ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ INTERMIX ΣΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΝΑΜΙΞΗ! Η ανάμιξη των νωπών κονιαμάτων πρέπει να γίνεται σε τέτοιο βαθμό ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή εργασιμότητά τους. Περαιτέρω ανάμιξη πρέπει να αποφεύγεται, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος να αυξηθεί υπερβολικά ο περιεχόμενος σε αυτά αέρας με αρνητικές συνέπειες στα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους. Όταν το σύστημα συμπίεσης της πρέσας σταματά πρόσκαιρα να λειτουργεί, ο κάδος της συνιστάται να διατηρείται γεμάτος, ώστε οι λεπίδες προώθησής του να καλύπτονται πάντα από το νωπό κονίαμα και να μην προσθέτουν αέρα σε αυτό. 7

8 ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΟΣΟ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η προσθήκη στα κονιάματα οποιουδήποτε υλικού πλην του νερού (π.χ. ασβέστη, χημικών κ.λπ.), μπορεί να μεταβάλει τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους. Το νερό που θα χρησιμοποιηθεί κατά την ανάμιξή τους θα πρέπει να είναι καθαρό. Υπερβολική ποσότητα νερού κατά την ανάμιξη μειώνει τις αντοχές, επηρεάζει αρνητικά την εργασιμότητα και εγκυμονεί κινδύνους εμφάνισης ρηγματώσεων στο τελικά εφαρμοσμένο κονίαμα. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΣΗ ΩΡΑ Τα κονιάματα θα πρέπει να εφαρμόζονται, το αργότερο, εντός μισής ώρας από την ανάμιξή τους με το νερό. Αν εφαρμοσθούν αργότερα επηρεάζονται αρνητικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητές τους. Όχι προσθήκη επιπλέον νερού! ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΣΩΣΤΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Συνιστάται να αποφεύγεται η εφαρμογή των κονιαμάτων σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος άνω των 30 ο C και κάτω των 5 ο C. Αν δεν μπορεί να αποφευχθεί η εφαρμογή τους σε τέτοιες θερμοκρασίες, θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα σωστής και επιμελούς συντήρησής τους, σύμφωνα με τις οδηγίες του επιβλέποντος μηχανικού του έργου (ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε θερμοκρασίες άνω των 30 ο C θα πρέπει να διαβρέχονται 2-3 φορές την ημέρα επί τουλάχιστον 3 ημέρες). 8

9 ΚΤΙΣΙΜΟ Για την αποφυγή ρηγματώσεων ή αποκολλήσεων της τοιχοποιίας από το φέροντα οργανισμό του κτιρίου, συνιστάται η εφαρμογή «πεταχτού» κονιάματος στις κολώνες πριν αρχίσουν τα κτισίματα (στα σημεία που θα ακουμπήσουν σε αυτές τα τούβλα). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην σωστή κατασκευή σεναζιών και στο καλό τελικό σφήνωμα της στις ενώσεις με τα δοκάρια ή τα ταβάνια. Τα προαναφερόμενα θα πρέπει να γίνονται αφού πρώτα έχουν στεγνώσει καλά τα κτισμένα τούβλα, έχουν καθίσει οι τοίχοι στην τελική τους θέση και έχουν αποκτήσει ικανοποιητικές αντοχές. ΔΙΑΒΡΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Οι επιφάνειες στις οποίες εφαρμόζονται τα κονιάματα συνιστάται να μην είναι πολύ ξηρές, ώστε να μην κινδυνεύει να απορροφηθεί απότομα το νερό του νωπού κονιάματος και να περιοριστεί η απαραίτητη ενυδάτωση του περιεχόμενου σε αυτό τσιμέντου, μεταβάλοντας αρνητικά τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους. 9

10 ΠΕΤΑΧΤΟ Πριν την έναρξη του οποιουδήποτε τύπου σοβατίσματος απαραίτητη είναι πάντα η εφαρμογή ειδικού ενισχυμένου πεταχτού κονιάματος. Επίσης πριν την εφαρμογή του πεταχτού, θα πρέπει πάντα να ελέγχεται η σταθερότητα της επιφάνειας που πρόκειται να σοβατισθεί (οι τοίχοι πρέπει να έχουν κτισθεί αρκετές ημέρες πριν, ώστε να έχουν αποκτήσει τις τελικές αντοχές τους) και θα πρέπει να καθαρίζεται καλά ώστε να μην έχει ξένα σώματα, σκόνες, κάπνες, λιπαρές ουσίες (γράσα, λάδια) ή άλλους ρύπους. Σε επιφάνειες με εμφανή μονωτικά υλικά (θερμομονωτικές πλάκες) το πεταχτό πρέπει να τις καλύπτει πλήρως (χωρίς να αφήνει καθόλου κενά) και μετά από το πεταχτό πρέπει απαραιτήτως να τοποθετείται ενισχυτικό πλέγμα. Το ίδιο πρέπει να γίνεται και σε όλες τις διεπιφάνειες (ενώσεις επιφανειών με διαφορετικά δομικά στοιχεία όπως τούβλο με σκυρόδεμα, τούβλο με μονωτικό κ.λπ.) αλλά και στα σημεία διαγώνια των ανοιγμάτων και πάνω από ηλεκτρολογικά ή υδραυλικά κουτιά και καλώδια ή σωλήνες. 10

11 ΠΛΕΓΜΑ & ΣΟΒΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ Το ενισχυτικό πλέγμα πρέπει να καλύπτει παντού τις θερμομονωτικές πλάκες και να καταλαμβάνει επιφάνεια τουλάχιστον 20cm εκατέρωθεν των διεπιφανειών που καλύπτει, ώστε να ενισχύει το σοβά από τις συστολές και διαστολές των διαφορετικών υλικών που καλύπτει. Όταν πρόκειται να σοβατισθεί μία κατασκευή από μεταλλικό ή ξύλινο σκελετό ή επιφάνειες που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ικανοποιητική και ομοιόμορφη πρόσφυση του σοβά (φθαρμένες τοιχοποιίες, παλιοί σοβάδες κ.λπ.), ο σοβάς που θα εφαρμοσθεί σε αυτές θα πρέπει πάντα να ενισχύεται με πλέγμα. Το ενισχυτικό πλέγμα πρέπει να τοποθετείται πάντα μετά το πεταχτό και όσο πιο εξωτερικά είναι δυνατό στο σοβά βασικής στρώσης. Το πάχος εφαρμογής του σοβά συνιστάται να μην υπερβαίνει το 1,5cm. Για μεγαλύτερα πάχη πρέπει να εφαρμόζονται διαδοχικές στρώσεις (πάχους εκάστης το πολύ 1,5cm), με απαραίτητη και την χρήση ενισχυτικού πλέγματος. Κάθε επόμενη στρώση, πρέπει πάντα να εφαρμόζεται αφού έχει στεγνώσει καλά η προηγουμένη (τουλάχιστον μετά από 3 ημέρες). Στο σοβάτισμα μεγάλων επιφανειών συνιστάται να δημιουργούνται κατά διαστήματα (περίπου κάθε 4m) κατάλληλοι αρμοί διαστολής, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος ρηγματώσεων και αποκολλήσεων. 11

12 ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ Το τρίψιμο του φινιρίσματος πρέπει να γίνεται μόνο όταν αυτό έχει στεγνώσει αρκετά και έχει χάσει την εργασιμότητά του. Για την επίτευξη με τον μικρότερο δυνατό κόπο του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, απαιτείται ταυτόχρονα με το τρίψιμο και η ελαφρά διαβροχή του με νερό. Το πάχος του φινιρίσματος συνιστάται να μην υπερβαίνει τα 0,5cm. ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΜΗ ΞΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΣΟΒΑ Κατά τις τρεις πρώτες ημέρες από την αρχική εφαρμογή των κονιαμάτων, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, συνιστάται να γίνεται επιμελής συντήρησή τους (ελαφρά διαβροχή), προκειμένου να αποφευχθεί η απότομη ξήρανσή τους εξαιτίας υψηλών θερμοκρασιών ή δυνατών ανέμων. 12

13 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΙΛΟ ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΙΝΤΕRΜΙΧ Ο υπεύθυνος του έργου φροντίζει πριν την εγκατάσταση του σιλό: Να έχει λάβει τις απαραίτητες άδειες κατάληψης των χώρων πεζοδρομίου, δρόμου ή γειτονικού οικοπέδου. Να υπάρχει παροχή νερού τουλάχιστον ½ ίντσας, με σταθερή πίεση τουλάχιστον 4Atm και διαθέσιμος εύκαμπτος ενισχυμένος σωλήνας που θα συνδεθεί με τον πίνακα του σιλό. Ασταθής πίεση του νερού εμποδίζει την σωστή ανάμιξη του υγρού κονιάματος και αλλοιώνει τις ιδιότητές του. Να υπάρχει παροχή τριφασικού ρεύματος με πρίζα 5πολική, στρογγυλή, βιομηχανικού τύπου 16Amp, με ασφάλεια 25A, για σύνδεση με τον πίνακά του. Να έχει κατασκευάσει βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων τουλάχιστον 3x3 μέτρων. Η βάση πρέπει να έχει κατασκευασθεί με υπόδειξη του μηχανικού του έργου, σε στέρεο έδαφος, ώστε να αντέχει το βάρος του σιλό (μέγιστο βάρος 35 τόνοι), επιτρέποντας την άνετη και ασφαλή πρόσβαση οχημάτων μεγάλου μεγέθους (μέγιστου βάρους 40 τόνων). Περιμετρικά της βάσης απαιτείται ακάλυπτος χώρος με ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 6,5 μέτρων, χωρίς εναέρια καλώδια. Να υπάρχει στον πίνακα ηλεκτρικού ρεύματος του έργου ρελέ διαφυγής, που διακόπτει αυτόματα το ρεύμα σε περίπτωση διαρροής, για την αποφυγή τυχόν ατυχήματος. Επίσης κατά τη διάρκεια τοποθέτησης, αποκομιδής, μετακίνησης ή τροφοδοσίας του σιλό, απαιτείται από τον υπεύθυνο του έργου να φροντίζει για τη μη διέλευση ή παραμονή ατόμων στο χώρο γύρω από το σιλό. Καθ όλη την διάρκεια παραμονής του σιλό στο έργο, απαιτείται από τον υπεύθυνο του έργου να φροντίζει ώστε να μην εκτελούνται από τα διάφορα συνεργεία του ή από τρίτους εργασίες που μπορεί να θέτουν σε κίνδυνο την σταθερότητα του σιλό (πλυσίματα, εργασίες αποχετεύσεων, σκαψίματα κλπ.) και να επιζητά το συνεχή έλεγχο του σιλό από επιβλέποντα μηχανικό. Ο χειρισμός του ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού (όπως σιλό, μίκτες, ηλεκτρικοί πίνακες, δονητές, μετρητές στάθμης, κομπρεσέρ 13

14 αερομεταφοράς, τζιφάρια αερομεταφοράς, πρέσες, μπαλαντέζες ηλεκτρικού ρεύματος, λάστιχα πιέσεως αέρα, λάστιχα υλικού, κλπ) πρέπει να γίνεται μόνο από άτομα εκπαιδευμένα στη χρήση του και πάντα υπό την επιτήρηση του υπευθύνου του έργου, ο οποίος έχει και την ευθύνη για την φύλαξή τους και τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση. Απαγορεύεται η πρόσβαση στα κινητά μέρη των μηχανημάτων του εξοπλισμού όταν αυτά βρίσκονται σε λειτουργία. Απαγορεύεται η παραβίαση (απενεργοποίηση, παράκαμψη) των συστημάτων ασφαλείας των μηχανημάτων του εξοπλισμού των κονιαμάτων και η χρήση τους χωρίς τους προστατευτικούς προφυλακτήρες, είτε η παραβίαση των προφυλακτήρων από πάνω, από κάτω, δια μέσου ανοιγμάτων τους ή οποιασδήποτε άλλης κατεύθυνσης. Απαγορεύεται ο καθαρισμός των μηχανημάτων του εξοπλισμού των κονιαμάτων ενώ βρίσκονται σε λειτουργία. Σε περίπτωση που χρειάζεται να αφαιρεθούν οι προφυλακτήρες, για οποιαδήποτε επέμβαση σε κάποιο μηχάνημα του εξοπλισμού των κονιαμάτων, πρέπει: 1. το μηχάνημα να τίθεται εκτός λειτουργίας, 2. να απομονώνεται από την πηγή ενέργειάς του, 3. να αποκλείεται η αναπάντεχη εκκίνησή του και 4. μετά το πέρας της επέμβασης και πριν την εκκίνηση του μηχανήματος, να επανατοποθετούνται οι προφυλακτήρες. Κατά τη χρησιμοποίηση των μηχανημάτων του εξοπλισμού των κονιαμάτων είναι υποχρεωτική η χρήση των παρακάτω Μέσων Ατομικής Προστασίας: 1. Υποδήματα ασφαλείας. 2. Προστατευτικά γάντια. 3. Γυαλιά ασφαλείας. 4. Κράνος. Απαγορεύεται ο εργαζόμενος που χρησιμοποιεί τα μηχανήματα του εξοπλισμού των κονιαμάτων να φορά αλυσίδες, ρολόι ή ότι άλλο μπορεί να πιαστεί σε κινούμενα μέρη του εξοπλισμού, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλειά του. 14

15 Απαγορεύεται η μετατροπή των μηχανημάτων του εξοπλισμού των κονιαμάτων που επιφέρει απόκλιση από την συνήθη προδιαγεγραμμένη χρήση τους, όπως και η χρήση αυτοσχέδιων μηχανισμών ή εργαλείων κατά την λειτουργία των μηχανημάτων αυτών. Απαγορεύεται η επέμβαση των χρηστών στα μηχανήματα του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των κονιαμάτων για επισκευή τους σε περίπτωση βλάβης. Επισκευή των μηχανημάτων αυτών κάνει μόνο το εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό της εταιρίας που τα προμηθεύει. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Για να διασφαλίσετε την απρόσκοπτη παροχή υλικού από το σιλό με ομαλό ξεκίνημα του μίκτη (D40-D100-PFT), απαιτείται καθαρισμός αμέσως μετά το τελείωμα των εργασιών. Πριν το καθαρισμό, κλείστε το μίκτη και αποσυνδέσετε την παροχή ρεύματος. Βήματα Καθαρισμού Αποσυνδέστε την παροχή νερού από το σωλήνα ανάμιξης Τραβήξτε το μοχλό ασφαλείας και απομακρύνετε τη μετώπη (5) Τραβήξτε τον άξονα ανάμιξης (4) εκτός του σωλήνα ανάμιξης (1) Καθαρίστε τη μετώπη (5), τον άξονα ανάμιξης (4) και τον σωλήνα ανάμιξης (1) με πεπιεσμένο νερό και βούρτσα Επανασυναρμολογήστε το σύστημα ακολουθώντας την ανάποδη διαδικασία. Διατηρείτε πάντα την επιφάνεια (3) μεταξύ του σωλήνα ανάμιξης και του κορμού του μίκτη καθαρή, στεγνή και χωρίς γράσα. Διασφαλίστε πάντα ότι δεν υπάρχει δυνατότητα εισροής νερού στο κορμό του μίκτη (2). 15

16 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Κάθε πρόσθετος εξοπλισμός όπως αερομεταφορά, μίκτης, πρέσα ή και μίκτης σακιών, απαιτεί δική του παροχή τριφασικού ρεύματος με πρίζα 5πολική, στρογγυλή, βιομηχανικού τύπου 32A με ασφάλεια 35A, για σύνδεση με τον πίνακά του. Διακοπή χρήσης της πρέσας για διάστημα μεγαλύτερο από 30 λεπτά απαιτεί καθάρισμα των σωλήνων της, αλλιώς επέρχεται πήξη του κονιάματος και φράξιμο των σωλήνων. Στο τέλος της ημέρας θα πρέπει να καθαρίζονται καλά ο μίκτης και η πρέσα με τους σωλήνες της. Ιδιαίτερη προσοχή στο καθαρισμό του εξοπλισμού εφαρμογής θα πρέπει να δίνεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 16

17 ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS) ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ INTERMIX 17

18 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS) Κονιαμάτων επιχρισμάτων Είδος: Τύπος: Εμπορική ονομασία: Εργ. Παραγωγής: Δ/ση Εργ. Παραγωγής: 18 Έτοιμο ξηρό κονίαμα Κονίαμα επιχρίσματος (σοβατίσματος) INTERMIX Π240 Πεταχτό για εμβολοφόρες πρέσες, INTERMIX Π220 Πεταχτό για κοχλιοφόρες πρέσες, INTERMIX Σ340 Γκρι βασικός σοβάς, INTERMIX G10 Γκρί σοβάς υψηλών αντοχών, INTERMIX Σ312 Γκρι σοβάς μίας στρώσης, INTERMIX Σ320 Γκρι σοβάς μίας στρώσης χονδρόκοκκος, INTERMIX Φ610 Λευκός σοβάς φινιρίσματος, INTERMIX Φ510 Λευκός μαρμαροσοβάς φινιρίσματος, INTERMIX Φ310 Γκρι σοβάς φινιρίσματος, INTERMIX Μ610 Λευκός σοβάς μίας στρώσης, INTERMIX Μ510 Λευκός μαρμαροσοβάς μίας στρώσης. Εργοστάσιο Ελευσίνας Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, Εργοστάσιο Ελευσίνας Οδός Κανελλοπούλου 1, Τ.Κ , Ελευσίνα Τηλ.: , 2. Σύσταση / στοιχεία για τα συστατικά Κονίαμα επιχρίσματος: Ανόργανο προϊόν, σε μορφή ξηρής κονίας χρώματος γκρι ή λευκού που προέρχεται από την ανάμιξη ασβεστολιθικής άμμου ή/και μαρμαρόσκονης, φαιού ή λευκού τσιμέντου και οργανικών βελτιωτικών προσμείκτων (σε ποσοστό κάτω του 1%). Το προϊόν συμμορφώνεται με τις μηχανικές, χημικές και φυσικές απαιτήσεις του κανονισμού κονιαμάτων τοιχοποιίας του ΕΛΟΤ ΕΝ Προσδιορισμός των κινδύνων Δεν είναι τοξικό. Ερεθιστικό για τα μάτια, για τις αναπνευστικές οδούς, για το δέρμα και τους βλεννογόνους. Σε παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη επαφή με το δέρμα, σε συνδυασμό με την υγρασία και την ευαισθησία του ατόμου, είναι δυνατόν να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος. 4. Α βοήθειες Σε περίπτωση συνεχιζόμενης επαφής με το δέρμα, απαιτείται πλύσιμο με νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο εφόσον το άτομο διατηρεί τις αισθήσεις του). Στη συνέχεια ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα του προϊόντος. 5. Πυρασφάλεια Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο. 6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης Συλλογή του προϊόντος με κοινά μέσα (σκούπα και φαράσι) ή με ηλεκτρικό απορροφητήρα βιομηχανικού τύπου.

19 Γενικός καθαρισμός του χώρου ή της περιοχής που σημειώθηκε η έκλυση. 7. Αποθήκευση Με δεδομένο ότι το προϊόν είναι υγροσκοπικό, πρέπει να αποθηκεύεται σε χώρους στους οποίους έχει εξασφαλιστεί χαμηλό ποσοστό υγρασίας. 8. Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν / ατομική προστασία Μέση έκθεση στο ολικό κλάσμα σκόνης ξηρού κονιάματος στο εργασιακό περιβάλλον ίση με 3mg/m 3 για 8ωρη εργασία και για εβδομάδα 40 ωρών εργασίας Προστασία αναπνευστικών οδών: Χρήση κατάλληλης μάσκας (προστασία από μη τοξικές σκόνες). Προστασία των ματιών: Χρήση κατάλληλων γυαλιών ασφαλείας Προστασία δέρματος: Χρήση κατάλληλων ατομικών μέσων προστασίας (στολή - γάντια) 9. Φυσικές και Χημικές ιδιότητες υφή ξηρά κονία οσμή καμία ph (υδατικό αιώρημα 1: 1) 12 σημείο τήξεως άνω των 1200 C σημείο αναφλέξεως δεν αναφλέγεται εκρηκτικότητα δεν εκρήγνυται πίεση ατμών μηδενική ειδική μάζα 1,6-1,8 gr/ cm 3 φαινόμενη ειδική μάζα 1,4-1,6 gr/ cm 3 διαλυτότης στο νερό ελάχιστη 10. Σταθερότητα και δραστικότητα συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται καμία υλικά που πρέπει να αποφεύγονται κανένα επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης κανένα επικίνδυνες αντιδράσεις καμία 11. Κωδικοί φράσεων κινδύνου R 36/37/38 (Ερεθίζει τα μάτια το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα) R 43 (Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα) 12. Κωδικοί οδηγιών ασφαλούς χρήσης S 2 (Μακριά από παιδιά) S 24 (Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα) S 25 (Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια) S 26 (Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή) S 37 (Να φοράτε κατάλληλα γάντια) S 46/64 (Σε περίπτωση κατάποσης ξεπλύνετε το στόμα με νερό, μόνο εφόσον το άτομο διατηρεί τις αισθήσεις του, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα του προϊόντος) 13. Τοξικότητα Δεν είναι τοξικό 14. Προστασία περιβάλλοντος Δεν είναι τοξικό για το περιβάλλον και τα ζώα 15. Διάθεση-Συσκευασία Διατίθεται σε μορφή χύμα σε σιλό ή/και σάκων των 25, 30, 35 ή 40kg. 16. Στοιχεία μεταφοράς Δεν κατατάσσεται στα επικίνδυνα φορτία 19

20 17. Άλλες πληροφορίες Περιέχει Υδατοδιαλυτό Cr(VI) κάτω των 2ppm σύμφωνα με την οδηγία 2003/53 Ε.Κ. 18. Διάφορα Ουδέν ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS) Κονιαμάτων τοιχοποιίας Είδος: Τύπος: Εμπορική ονομασία: Εργ. Παραγωγής: Έτοιμο ξηρό κονίαμα Κονίαμα τοιχοποιίας (κτισίματος) INTERMIX Κ140 Κονίαμα τοιχοποιίας Εργοστάσιο Ελευσίνας Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, Εργοστάσιο Ελευσίνας Δ/ση Εργ. Παραγωγής: Οδός Κανελλοπούλου 1, Τ.Κ , Ελευσίνα Τηλ.: , 2. Σύσταση / στοιχεία για τα συστατικά Κονίαμα τοιχοποιίας: Ανόργανο προϊόν, σε μορφή ξηρής κονίας χρώματος γκρι που προέρχεται από την ανάμιξη ασβεστολιθικής άμμου, φαιού τσιμέντου και οργανικών βελτιωτικών προσμείκτων (σε ποσοστό κάτω του 1%). Το προϊόν συμμορφώνεται με τις μηχανικές, χημικές και φυσικές απαιτήσεις του κανονισμού κονιαμάτων τοιχοποιίας του ΕΛΟΤ ΕΝ Προσδιορισμός των κινδύνων Δεν είναι τοξικό. Ερεθιστικό για τα μάτια, για τις αναπνευστικές οδούς, για το δέρμα και τους βλεννογόνους. Σε παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη επαφή με το δέρμα, σε συνδυασμό με την υγρασία και την ευαισθησία του ατόμου, είναι δυνατόν να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος. 4. Α βοήθειες Σε περίπτωση συνεχιζόμενης επαφής με το δέρμα, απαιτείται πλύσιμο με νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο εφόσον το άτομο διατηρεί τις αισθήσεις του). Στη συνέχεια ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα του προϊόντος. 5. Πυρασφάλεια Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο. 6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης Συλλογή του προϊόντος με κοινά μέσα (σκούπα και φαράσι) ή με ηλεκτρικό απορροφητήρα βιομηχανικού τύπου. Γενικός καθαρισμός του χώρου ή της περιοχής που σημειώθηκε η έκλυση. 7. Αποθήκευση Με δεδομένο ότι το προϊόν είναι υγροσκοπικό πρέπει να αποθηκεύεται σε χώρους στους οποίους έχει εξασφαλιστεί χαμηλό ποσοστό υγρασίας. 20

21 8. Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν / ατομική προστασία Μέση έκθεση στο ολικό κλάσμα σκόνης ξηρού κονιάματος στο εργασιακό περιβάλλον ίση με 3mg/m 3 για 8ωρη εργασία και για εβδομάδα 40 ωρών εργασίας Προστασία αναπνευστικών οδών: Χρήση κατάλληλης μάσκας (προστασία από μη τοξικές σκόνες). Προστασία των ματιών: Χρήση κατάλληλων γυαλιών ασφαλείας Προστασία δέρματος: Χρήση κατάλληλων ατομικών μέσων προστασίας (στολή - γάντια) 9. Φυσικές και Χημικές ιδιότητες υφή ξηρά κονία οσμή καμία ph (υδατικό αιώρημα 1: 1) 12 σημείο τήξεως άνω των 1200 C σημείο αναφλέξεως δεν αναφλέγεται εκρηκτικότητα δεν εκρήγνυται πίεση ατμών μηδενική ειδική μάζα 1,6-1,8 gr/ cm 3 φαινόμενη ειδική μάζα 1,4-1,6 gr/ cm 3 διαλυτότης στο νερό ελάχιστη 10. Σταθερότητα και δραστικότητα συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται καμία υλικά που πρέπει να αποφεύγονται κανένα επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης κανένα επικίνδυνες αντιδράσεις καμία 11. Κωδικοί φράσεων κινδύνου R 36/37/38 (Ερεθίζει τα μάτια το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα) R 43 (Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα) 12. Κωδικοί οδηγιών ασφαλούς χρήσης S 2 (Μακριά από παιδιά) S 24 (Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα) S 25 (Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια) S 26 (Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή) S 37 (Να φοράτε κατάλληλα γάντια) S 46/64 (Σε περίπτωση κατάποσης ξεπλύνετε το στόμα με νερό, μόνο εφόσον το άτομο διατηρεί τις αισθήσεις του, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα του προϊόντος) 13. Τοξικότητα Δεν είναι τοξικό 14. Προστασία περιβάλλοντος Δεν είναι τοξικό για το περιβάλλον και τα ζώα 15. Διάθεση-Συσκευασία Διατίθεται σε μορφή χύμα σε σιλό ή/και σάκων των 25, 30, 35 ή 40kg. 16. Στοιχεία μεταφοράς Δεν κατατάσσεται στα επικίνδυνα φορτία 17. Άλλες πληροφορίες Περιέχει Υδατοδιαλυτό Cr(VI) κάτω των 2ppm σύμφωνα με την οδηγία 2003/53 Ε.Κ. 18. Διάφορα Ουδέν 21

22 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS) Κονιαμάτων πλήρωσης δαπέδων Είδος: Τύπος: Εμπορική ονομασία: Εργ. Παραγωγής: Δ/ση Εργ. Παραγωγής: Έτοιμο ξηρό κονίαμα Τσιμεντοκονία πλήρωσης δαπέδων INTERMIX Δ440 τσιμεντοκονία πλήρωσης δαπέδων, INTERMIX Δ420 τσιμεντοκονία πλήρωσης δαπέδων, INTERMIX C20 τσιμεντοκονία πλήρωσης δαπέδων υψηλών αντοχών. Εργοστάσιο Ελευσίνας Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, Εργοστάσιο Ελευσίνας Οδός Κανελλοπούλου 1, Τ.Κ , Ελευσίνα Τηλ.: , 2. Σύσταση / στοιχεία για τα συστατικά Κονίαμα πλήρωσης δαπέδων: Ανόργανο προϊόν, σε μορφή ξηρής κονίας χρώματος γκρι που προέρχεται από την ανάμιξη ασβεστολιθικής άμμου, φαιού τσιμέντου και οργανικών βελτιωτικών προσμείκτων (σε ποσοστό κάτω του 1%). Το προϊόν συμμορφώνεται με τις μηχανικές, χημικές και φυσικές απαιτήσεις του κανονισμού κονιαμάτων τοιχοποιίας του ΕΛΟΤ ΕΝ Προσδιορισμός των κινδύνων Δεν είναι τοξικό. Ερεθιστικό για τα μάτια, για τις αναπνευστικές οδούς, για το δέρμα και τους βλεννογόνους. Σε παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη επαφή με το δέρμα, σε συνδυασμό με την υγρασία και την ευαισθησία του ατόμου, είναι δυνατόν να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος. 4. Α βοήθειες Σε περίπτωση συνεχιζόμενης επαφής με το δέρμα, απαιτείται πλύσιμο με νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο εφόσον το άτομο διατηρεί τις αισθήσεις του). Στη συνέχεια ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα του προϊόντος. 5. Πυρασφάλεια Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο. 6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης Συλλογή του προϊόντος με κοινά μέσα (σκούπα και φαράσι) ή με ηλεκτρικό απορροφητήρα βιομηχανικού τύπου. Γενικός καθαρισμός του χώρου ή της περιοχής που σημειώθηκε η έκλυση. 7.Αποθήκευση Με δεδομένο ότι το προϊόν είναι υγροσκοπικό πρέπει να αποθηκεύεται σε χώρους στους οποίους έχει εξασφαλιστεί χαμηλό ποσοστό υγρασίας. 8. Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν / ατομική προστασία Μέση έκθεση στο ολικό κλάσμα σκόνης ξηρού κονιάματος στο εργασιακό περιβάλλον ίση με 3mg/m 3 για 8ωρη εργασία και για εβδομάδα 40 ωρών εργασίας. 22

23 Προστασία αναπνευστικών οδών: Χρήση κατάλληλης μάσκας (προστασία από μη τοξικές σκόνες). Προστασία των ματιών: Χρήση κατάλληλων γυαλιών ασφαλείας. Προστασία δέρματος: Χρήση κατάλληλων ατομικών μέσων προστασίας (στολή - γάντια). 9. Φυσικές και Χημικές ιδιότητες υφή ξηρά κονία οσμή καμία ph (υδατικό αιώρημα 1: 1) 12 σημείο τήξεως άνω των 1200 C σημείο αναφλέξεως δεν αναφλέγεται εκρηκτικότητα δεν εκρήγνυται πίεση ατμών μηδενική ειδική μάζα 1,6-1,8 gr/ cm 3 φαινόμενη ειδική μάζα 1,4-1,6 gr/ cm 3 διαλυτότης στο νερό ελάχιστη 10. Σταθερότητα και δραστικότητα συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται καμία υλικά που πρέπει να αποφεύγονται κανένα επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης κανένα επικίνδυνες αντιδράσεις καμία 11. Κωδικοί φράσεων κινδύνου R 36/37/38 (Ερεθίζει τα μάτια το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα) R 43 (Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα) 12. Κωδικοί οδηγιών ασφαλούς χρήσης S 2 (Μακριά από παιδιά) S 24 (Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα) S 25 (Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια) S 26 (Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή) S 37 (Να φοράτε κατάλληλα γάντια) S 46/64 (Σε περίπτωση κατάποσης ξεπλύνετε το στόμα με νερό, μόνο εφόσον το άτομο διατηρεί τις αισθήσεις του, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα του προϊόντος) 13. Τοξικότητα Δεν είναι τοξικό 14. Προστασία περιβάλλοντος Δεν είναι τοξικό για το περιβάλλον και τα ζώα 15. Διάθεση-Συσκευασία Διατίθεται σε μορφή χύμα σε σιλό ή/και σάκων των 25, 30, 35 ή 40kg. 16. Στοιχεία μεταφοράς Δεν κατατάσσεται στα επικίνδυνα φορτία 17. Άλλες πληροφορίες Περιέχει Υδατοδιαλυτό Cr(VI) κάτω των 2ppm σύμφωνα με την οδηγία 2003/53 Ε.Κ. 18. Διάφορα Ουδέν 23

24 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

25 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

26 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

27 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

28 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

29 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

30 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

31

32 Ετοιμα Ξηρά Κονιάματα Γραφεία Οδός Χαλκίδος 22Α, Αθήνα Τηλ.: , Fax: Εργοστάσιο Οδός Κανελλοπούλου 1, Ελευσίνα Τηλ.: , Fax:

ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS) ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ INTERMIX

ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS) ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ INTERMIX ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS) ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ INTERMIX 17 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS) Κονιαμάτων επιχρισμάτων Είδος: Τύπος: Εμπορική ονομασία: Εργ. Παραγωγής: Δ/ση Εργ. Παραγωγής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ GB-30 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΑΠΕ ΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ GB-30 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΑΠΕ ΟΥ IONYSSOMARBLE Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Κηφισίας 364 & ελφών 1 Χαλάνδρι 152 33 Τηλ: 210-6896480 1, Fax: 210-6896404 Eργοστάσιο: ιόνυσος Αττικής 145 76 Tηλ: 210-6211400 -6 fax: 210-6211408

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός Κωδικός Προϊόντος Ονομασία Ουσίας: Συνώνυμα: Χημική Ονομασία & Τύπος: Εμπορική Ονομασία: CAS: EINECS: Μοριακό Βάρος: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ομίλου στην ελλαδα

Παρουσίαση Ομίλου στην ελλαδα περιεχόμενα Παρουσίαση ομίλου ΤΙΤΑΝ...2 Παρουσίαση INTERBETON...3 Το σκυρόδεμα είναι......4 Κατηγορίες σκυροδέματος...4 Πίνακας κατηγοριών σκυροδέματος...5 Απαιτήσεις για τα σκυροδέματα που καλύπτονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργοδότης: Έργο: Τοποθεσία: ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 16 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΘΕΜΙΔΟΣ. Τεύχος: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Είδος Μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 0 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΜΠΕΡΛΕ ΜΑΡΚΟΣ Αθήνα 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ o Οικοδοµικών εργασιών o Ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών o ΠΙΝΑΚΑΣ Κατάργησης Προδιαγραφών και αντικατάστασης µε ΕΤΕΠ Εγκυκλίου 26/2012 «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

1080. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1081. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

1080. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1081. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 1081.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1080. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1081. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ α. Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος καλύπτει τις εργασίες παρασκευής ασβεστοκονιαμάτων και τσιμεντοκονιαμάτων καθώς και τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Τ.Π.1 Οπτοπλινθοδομές. Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Οι ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας υλικών και οι κανόνες έντεχνης κατασκευής μη φερόντων τοίχων με τεχνητά λιθοσώματα μικρού μεγέθους από ψημένη άργιλο

Διαβάστε περισσότερα

1.1.5. Σανίδωση και αντιστήριξη

1.1.5. Σανίδωση και αντιστήριξη ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνική Περιγραφή Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

AIGIS UTM 30K S/N: 30-7-06.2

AIGIS UTM 30K S/N: 30-7-06.2 EU.C.A.T. Consulting Engineers & Scientists Βας. Σοφίας 86, 115 28 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 210 7486406 Φαξ: 210 7792041 www.eucat.gr ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AIGIS UTM 30K S/N: 30-7-06.2 Εγχειρίδιο χειριστή Με

Διαβάστε περισσότερα

GOLDEN SEAL FLEX 2000 (προϊόν TECNOCHEM)

GOLDEN SEAL FLEX 2000 (προϊόν TECNOCHEM) SINTECNO Από το 1978 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Έκδοση: 01/2011 GOLDEN SEAL FLEX 2000 (προϊόν TECNOCHEM) Ειδικής Σύνθεσης, Τσιμεντειδούς βάσης, Εύκαμπτο Κονίαμα Στεγανοποίησης και Προστασίας για Σκυρόδεμα και Τοιχοποιίες

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-CronoNorm-NL, NLG

Wilo-CronoNorm-NL, NLG Pioneering for You Wilo-CronoNorm-NL, NLG el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 136 329-Ed.03 / 2013-07-Wilo 1 Γενικά... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας...

Διαβάστε περισσότερα

Copyright: Κακαβάς Π., Λέμης Π., Eκδόσεις Zήτη, Νοέμβριος 2008

Copyright: Κακαβάς Π., Λέμης Π., Eκδόσεις Zήτη, Νοέμβριος 2008 2 Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων Επικοινωνία με το συγγραφέα Κακαβά Παναγιώτη Τηλ: 2610 313778 E-mail: kakavas@teipat.gr Φωτογραφίες εξωφύλλου: Ναός του Επικούρειου Απόλλωνα στις

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ )

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

EN 998-1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕ ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

EN 998-1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕ ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ελτίο ιδιοτήτων Προϊοντος Εκδοση Γ -01/01/2012 NHP 255 Υ ΑΤΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΕΝΟΣ ΧΕΡΙΟΥ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ CS II-W1-A1 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ EN 998-1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το προϊόν NHP 255 είναι ένας έτοιµος, υδαταπωθητικός σοβάς µιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr Σκυροδέτηση σε συνήθεις καιρικές συνθήκες ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 3: Σκυροδέτηση σε συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2 2.1 ΓΕΝΙΚΑ... 2 2.1.1. ΚΎΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 2 2.1.2. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΎΝΩΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉΣ ΤΟΥ ΦΑΥ:... 2 2.2. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ V: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ V: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MANAGEMENT) ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10» ΤΕΥΧΟΣ V:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.)

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Κεφάλαιο 1: Υλικά για Αποκατάσταση & Ανακαίνιση Κτιρίων 17 1 ο Kεφάλαιο ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 1 ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 1 Τα κονιάματα είναι μείγματα κονιών, αδρανών και νερού. Η επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ) (Π.Δ 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) (Εγκύκλιος 130159/7-5-97 Υπουργείο Υγείας και Κοιν. Ασφαλίσεων) (Αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ./889/Αρ. Φύλλου 16/14/01/2003) ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

TS.DOC / 02-12 / 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

TS.DOC / 02-12 / 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 01. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 3 02. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ... 10 03. TΟΙΧΟ ΟΜΕΣ... 16 04. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ... 26 05. ΣΙ ΕΡΕΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 44

Διαβάστε περισσότερα