Νομική Ρύθμιση των Τεχνικών Επαγγελμάτων που έχουν σχέση με την Οικοδομή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νομική Ρύθμιση των Τεχνικών Επαγγελμάτων που έχουν σχέση με την Οικοδομή"

Transcript

1 Λευκωσία, 23 Ιουλίου 2015 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Γενικό Γραμματέα Νομική Ρύθμιση των Τεχνικών Επαγγελμάτων που έχουν σχέση με την Οικοδομή Κύριοι, Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας συναποστέλλουμε αντίγραφο του προτεινόμενου κειμένου του Νομοσχεδίου που αφορά τη ρύθμιση των Τεχνικών Επαγγελμάτων που έχουν σχέση με την εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων, όπως έχει ετοιμαστεί από το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (ΣΕΕΕ) το οποίο θα αναλάβει την εφαρμογή του σχετικού Νομοσχεδίου μετά την ψήφιση του από την ολομέλεια της Βουλής. Παρακαλώ όπως αφού μελετήσετε το κείμενο του προτεινόμενου Νομοσχεδίου υποβάλετε ηλεκτρονικά τις τυχόν απόψεις / θέσεις σας το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από τις 24 Αυγούστου Με εκτίμηση, Βασίλης Βασιλειάδης, Αν. Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας, για Γενικό Γραμματέα. /ΕΞ Λεωφ. Γρίβα ιγενή 38 & εληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ , 1509 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ , Φαξ , Ιστοσελίδα:www.ccci.org.cy

2 Ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Τεχνιτών Σχετικών με την εκτέλεση Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμος του 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Συνοπτικός Τίτλος 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Τεχνιτών Σχετικών με την εκτέλεση Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμος του ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ερμηνεία 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια: «άδεια τεχνίτη οικοδομικών και τεχνικών έργων» σημαίνει άδεια τεχνίτη οικοδομικών και τεχνικών έργων που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου «αδειούχος οικοδομικών και τεχνικών έργων» σημαίνει το φυσικό πρόσωπο, στο όνομα του οποίου εκδίδεται άδεια τεχνίτη οικοδομικών και τεχνικών έργων σε μία ή περισσότερες ειδικότητες «Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Συμβουλίου «ειδικότητα» σημαίνει οποιαδήποτε από τις ειδικότητες που καθορίζονται στο άρθρο 11 του παρόντος Νόμου

3 «εξ επαγγέλματος οικοδομικών και τεχνικών έργων» σημαίνει το πρόσωπο που ασκούσε, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, επάγγελμα της ειδικότητας που καθορίζεται στο άρθρο 11 του παρόντος Νόμου για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών «εξέταση» σημαίνει εξέταση που διενεργείται βάσει του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου 29(Ι) του 2001 «εργολήπτης» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο αναλαμβάνει κατ επάγγελμα την εκτέλεση ή εκτελεί οικοδομικό ή τεχνικό έργο (περιλαμβανομένης της ανάληψης μόνο των εργατικών) έναντι καθορισμένου ποσού ή ποσοστιαίας αμοιβής ή έναντι οποιουδήποτε νόμιμου ανταλλάγματος πλην μισθού ή για δική του εκμετάλλευση ή για άλλης μορφής χρήση ή σκοπό «εταιρεία» σημαίνει εταιρεία εγγεγραμμένη δυνάμει των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας ή οποιουδήποτε άλλου Κράτους Μέλους «Κανονισμοί» σημαίνει τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 25 του παρόντος Νόμου

4 29(Ι) του 2001 «οικοδομή» σημαίνει οποιαδήποτε κατασκευή, είτε από λίθους, σκυρόδεμα, πηλό, σίδηρο, ξύλο είτε από άλλο υλικό και περιλαμβάνει οποιοδήποτε λάκκο, θεμέλιο, τοίχο, στέγη, καπνοδόχο, βεράντα οικοδομής ή οποιοδήποτε πράγμα προσαρτημένο σε αυτή ή οποιοδήποτε τοίχο, ανάχωμα, φράκτη, περίφραγμα ή άλλο κατασκεύασμα το οποίο περικλείει ή οριοθετεί οποιαδήποτε γη ή χώρο καθώς και όλα τα συναφή με την οικοδομή χωματουργικά έργα, κατασκευές τοίχων αντιστήριξης και περιφράξεις «Οικοδομικό Έργο» σημαίνει (α) την κατασκευή, αναδόμηση, ανέγερση, επανέγερση, αναπαλαίωση οικοδομής, (β) οποιαδήποτε οικοδομική εργασία η οποία αποτελεί ή περιλαμβάνει κατασκευή, ανέγερση, μετατροπή, προσθήκη, διαρρύθμιση, επιδιόρθωση, βελτίωση ή κατεδάφιση οικοδομής ή μέρους αυτής, ή οποιαδήποτε εργασία επέκτασης, επιδιόρθωσης ή μετατροπής στο φέροντα οργανισμό ή η οποία επηρεάζει το φέροντα οργανισμό μιας οικοδομής ή κάθε άλλη οικοδομική εργασία η οποία επηρεάζει την ασφάλεια του κοινού, (γ) την επένδυση τοίχων, τις δαπεδοστρώσεις, την κατασκευή καλουπιών, τη στέγαση οικοδομής και περιλαμβάνει τη θεμελίωση, όλα τα συναφή με την οικοδομή χωματουργικά έργα, τις κατασκευές τοίχων αντιστήριξης, τις περιφράξεις και όλα τα παραρτήματα και βοηθητικές οικοδομές μιας οικοδομής, (δ) κάθε προκαταρκτική, ή προπαρασκευαστική εργασία περιλαμβανομένων των οικοδομικών ή κατασκευαστικών εργασιών για τις ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις, τον κλιματισμό, εξαερισμό, υδατοπρομήθεια, αποχετεύσεις ή άλλες συμπληρωματικές εργασίες μιας οικοδομής και ο όρος «οικοδομικές εργασίες» θα ερμηνεύεται ανάλογα. «Τεχνικό Έργο» σημαίνει την ανέγερση ή κατασκευή ή επέκταση ή μετατροπή ή επιδιόρθωση οποιουδήποτε Έργου το οποίο τεχνικά ανάγεται στον κλάδο της Πολιτικής Μηχανικής και το οποίο δεν αποτελεί Οικοδομικό Έργο και περιλαμβάνει Έργα οδοποιίας, κατασκευή γεφυρών, σηράγγων, φραγμάτων, υπονόμων, λιμενικών έργων, αερολιμένων, αποχετεύσεις, έργα αποστράγγισης, ύδρευσης, άρδευσης, έργα προστασίας της παραλίας, έργα λατομείων και μεταλλείων, αλλά δεν περιλαμβάνει περιφράξεις και κατασκευές τοίχων

5 αντιστήριξης που δεν υπερβαίνουν σε ύψος τα 150 εκατοστόμετρα, εκσκαφές αυλακιών που δεν υπερβαίνουν σε βάθος τα 80 εκατοστόμετρα και τοποθετήσεις αγωγών διαμέτρου μικρότερης από τα 10 εκατοστόμετρα, εκτός αν το Συμβούλιο κρίνει ότι λόγω της φύσης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του έργου, τούτο αποτελεί Τεχνικό Έργο ορισμένης Τάξης. «σχετικές με την εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων εργασίες» σημαίνει οποιαδήποτε εργασία απαιτείται για την ολοκλήρωση οικοδομικού και τεχνικού έργου και διεκπεραιώνεται από τις ειδικότητες που καθορίζονται στο άρθρο 11 του παρόντος Νόμου «Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο που καθιδρύθηκε και λειτουργεί δυνάμει του Μέρους ΙΙ, άρθρα 3-13 του περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμος του 2001, ως έχει τροποποιηθεί «πείρα» σημαίνει ειδικές γνώσεις και εμπειρίες που κατέχει φυσικό πρόσωπο από την εκτέλεση εργασιών σχετικών με κάθε συγκεκριμένη ειδικότητα ή γνώσεις οι οποίες αποκτήθηκαν ή αποκτώνται μετά τη συμπλήρωση του ακαδημαϊκού προσόντος που απαιτείται για σκοπούς χορήγησης άδειας τεχνίτη οικοδομικών και τεχνικών έργων δυνάμει του άρθρου 8, είτε πριν είτε μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου «πιστοποιητικό» σημαίνει Πιστοποιητικό Εγγραφής που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 4 «Πρόεδρος» σημαίνει τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων

6 «Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο που λειτουργει δυνάμει του άρθρου 3 «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων και περιλαμβάνει κάθε υπάλληλο του Υπουργείου του, δεόντως εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό από τον Υπουργό. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λειτουργία Συμβουλίου 3.- (1) Λειτουργεί Συμβούλιο με την επωνυμία "Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων", το οποίο συγκροτήθηκε και καθιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙ, Άρθρου 2-13, του περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμου 2001, ως έχει τροποποιηθεί.

7 (2) Το Συμβούλιο αποτελεί νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου με διηνεκή διαδοχή και έχει όλες τις νομικές ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τα νομικά πρόσωπα, έχει δική του επωνυμία (η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (1)) και δική του σφραγίδα και έχει ικανότητα, για τους σκοπούς εκπλήρωσης των ανατιθεμένων από τον παρόντα Νόμο αρμοδιοτήτων και καθηκόντων, να ενάγει και ενάγεται, να αποκτά κυριότητα, να μισθώνει, πωλεί ή άλλως πως διαθέτει ή επιβαρύνει οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία. (3) Χωρίς επηρεασμό των προνοιών του περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμου 2001, ως έχει τροποποιηθεί, το Συμβούλιο κέκτηται αρμοδιότητα για την εφαρμογή των προνοιών του παρόντος Νόμου.

8 Αρμοδιότητες και Καθήκοντα Συμβουλίου 4. - Χωρίς επηρεασμό του περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμου 2001, ως έχει τροποποιηθεί, το Συμβούλιο ασκεί κάθε πρόσθετη αρμοδιότητα και καθήκον του ανατίθεται με τον παρόντα Νόμο και έχει εξουσία να διενεργεί κάθε πράξη η οποία υποβοηθά την επίτευξη του σκοπού του και ιδιαίτερα- (α) Να διενεργεί την εγγραφή των τεχνιτών οικοδομικών και τεχνικών έργων και να εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά εγγραφής και άδειες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή και των κανονισμών (β) Να δημιουργήσει και διατηρήσει Μητρώο Εγγραφής των τεχνιτών οικοδομικών και τεχνικών έργων ανά ειδικότητα, (γ) Να διαγράφει από τα μητρώα εγγεγραμμένους τεχνίτες οικοδομικών και τεχνικών έργων ή να ακυρώνει ή να αναστέλλει τα εκδοθέντα σε αυτούς πιστοποιητικά ή άδειες, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των κανονισμών (δ) Να ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο επί των εγγεγραμμένων τεχνιτών οικοδομικών και τεχνικών έργων και να επιβάλλει τις καθοριζόμενες από τον παρόντα Νόμο πειθαρχικές ποινές (ε) Να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια δυνατό να υποβοηθήσει την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

9 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τήρηση Μητρώου Τεχνιτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων 5. Το Συμβούλιο καταρτίζει και τηρεί Μητρώο (στο εξής αναφερόμενο ως το Μητρώο Τεχνιτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων) στο οποίο καταχωρούνται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου: (α) το όνομα, η διεύθυνση, η ειδικότητα καθώς και οποιαδήποτε άλλα χρήσιμα στοιχεία κάθε προσώπου που εγγράφεται ως οικοδομικών και τεχνικών έργων, (β) κάθε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, που υπέβαλε αίτηση δυνάμει του άρθρου 6 και απορρίφθηκε, και (γ) κάθε πρόσωπο, του οποίου η άδεια τεχνίτη οικοδομικών και τεχνικών έργων ανακλήθηκε ή αναστάληκε. Αίτηση για Εγγραφή και Έκδοση Άδειας Τεχνίτη Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων 6.- (1) Το Συμβούλιο δέχεται αίτηση για εγγραφή και έκδοση άδειας τεχνίτη οικοδομικών και τεχνικών έργων, σε μία ή περισσότερες ειδικότητες, που υποβάλλεται από ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας ή οποιουδήποτε άλλου Κράτους Μέλους σε έντυπο όπως ήθελε καθοριστεί από το Συμβούλιο και εφόσον το Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι αυτός-

10 (α) Είναι σωματικά και πνευματικά κατάλληλο και ικανό πρόσωπο για εγγραφή στο Μητρώο (β) Δεν τελεί υπό οποιαδήποτε νομική ανικανότητα δυνάμει δικαστικής απόφασης, (γ) Προτίθεται να ασκεί το επάγγελμα του τεχνίτη οικοδομικών και τεχνικών έργων ως την κύρια του απασχόληση, (2) Η αίτηση για έκδοση άδειας τεχνίτη οικοδομικών και τεχνικών έργων συνοδεύεται από: (α) αποδεικτικά στοιχεία ακαδημαϊκών ή και άλλων προσόντων, όπως διπλώματα ή πιστοποιητικά, (β) αποδεικτικά στοιχεία πείρας ή στην περίπτωση εξ επαγγέλματος τεχνίτη οικοδομικών και τεχνικών έργων, επαρκή αποδεικτικά στοιχεία άσκησης του επαγγέλματος κατά τα πέντε (5) προηγούμενα έτη, όπως απόδειξη ετήσιας συνδρομής σε επαγγελματικό σύνδεσμο ή οργάνωση, φορολογικές δηλώσεις, αποδείξεις πληρωμής ή είσπραξης για εκτελεσθείσα εργασία, ημερολόγιο εργασιών, πιστοποιητικό αποδοχών από εργοδότη που διεξήγαγε την ίδια εργασία και σχετική βεβαίωση αποδοχών από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και άλλα στοιχεία που δυνατό να απαιτηθούν και που θα στηρίζουν την αίτηση σε

11 σχέση με την απόδειξη της πείρας του ή της άσκησης του επαγγέλματος σε κάθε ειδικότητα για την οποία υποβάλλεται αίτηση. (γ) πιστοποιητικό επιτυχίας σε εξετάσεις, αν απαιτείται με βάση το άρθρο 12 του παρόντος Νόμου. (δ) απόδειξη καταβολής τέλους εκατόν πενήντα ευρώ ( ) για εξέταση της αίτησης για κάθε ειδικότητα (ε) αποδεικτικά στοιχεία νόμιμης διαμονής στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και (στ) δύο πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας. Ανάληψη και διεκπεραίωση εργασίας σχετικής με την εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων 7. Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 5 και 6 του παρόντος Νόμου, σχετικές εργασίες οικοδομικών και τεχνικών έργων αναλαμβάνονται και διεκπεραιώνονται μόνο από αδειούχο τεχνίτη οικοδομικών και τεχνικών έργων που κατέχει σε ισχύ άδεια τεχνίτη οικοδομικών και τεχνικών έργων της σχετικής ειδικότητας, νοουμένου ότι το οικοδομικό ή τεχνικό έργο εκτελείται από εγγεγραμμένο αδειούχο εργολήπτη στο Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων, εξαιρουμένων των εργασιών που εμπίπτουν στο άρθρο 29 του Νόμου 29(Ι)/2001.

12 Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας τεχνίτη οικοδομικών και τεχνικών έργων. 31(Ι)/2008. Πίνακας 8. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου και χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του περί του Τρίτου Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου, το Συμβούλιο χορηγεί άδεια τεχνίτη οικοδομικών και τεχνικών έργων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος κατέχει τα προσόντα και την πείρα που καθορίζονται στο Άρθρο 6 του παρόντος Νόμου ή είναι εξ επαγγέλματος οικοδομικών και τεχνικών έργων, καθώς και τα προσόντα και την πείρα όπως καθορίζονται στον πίνακα «προϋποθέσεις χορήγησης άδειας.» Έκδοση άδειας τεχνίτη οικοδομικών και τεχνικών έργων 9- (1) Το Συμβούλιο εκδίδει άδεια τεχνίτη οικοδομικών και τεχνικών έργων, κατά τον Τύπο όπως καθορίζεται από τους σχετικούς Κανονισμούς αφού εφαρμόσει τις διατάξεις του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου. (2) Πριν την έκδοση της άδειας δυνάμει του εδαφίου (1), το Συμβούλιο εξετάζει την αίτηση και δύναται να: (a) προβεί σε έρευνα προς διαπίστωση της ακρίβειας και ορθότητας των στοιχείων της αίτησης και των εγγράφων που την συνοδεύουν και τα οποία προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 6, (β) ζητήσει εντός τριάντα ημερών από την υποβολή αίτησης από τον αιτητή, περαιτέρω στοιχεία και πληροφορίες που δυνατό να είναι αναγκαία και που

13 σχετίζονται με την αίτησή του. Παράλειψη παραχώρησης τέτοιων περαιτέρω στοιχείων και πληροφοριών, παρέχει τη δυνατότητα απόρριψης της αίτησης, (γ) ζητήσει διευκρινίσεις και διεξαγάγει συνέντευξη σε ενδιαφερόμενο, προς διαπίστωση της ακρίβειας και ορθότητας των στοιχείων της αίτησης και των εγγράφων που την συνοδεύουν και τα οποία προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 6, Διάρκεια άδειας 10.-(1) Η άδεια τεχνίτη οικοδομικών και τεχνικών έργων είναι προσωποπαγής και ετήσια και ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου κάθε έτους για το οποίο έχει εκδοθεί. (2) Ο κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για ανανέωση άδειας τεχνίτη οικοδομικών και τεχνικών έργων στο Συμβούλιο η οποία συνοδεύεται με απόδειξη πληρωμής τέλους εξήντα πέντε ευρώ ( 65.00) για εξέταση της αίτησης για κάθε ειδικότητα. (3) Το Συμβούλιο ανανεώνει την άδεια τεχνίτη οικοδομικών και τεχνικών έργων, εφόσον τα στοιχεία του αιτητή είναι ακριβή και ορθά, σύμφωνα με τις διατάξεις του

14 παρόντος Νόμου. (4)Άδεια τεχνίτη οικοδομικών και τεχνικών έργων αναστέλλεται κατόπιν αιτήματος του κατόχου της ή με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου Ειδικότητες 11. Άδεια τεχνίτη οικοδομικών και τεχνικών έργων εκδίδεται για μία ή περισσότερες από τις ειδικότητες του: (α) τεχνίτες εφαρμογής αλουμινίων υαλοστασίων (β) μεταλλουργοί - λευκοσιδηρουργοί (γ) υδραυλικοί (δ) τεχνίτες ξυλοτύπων / καλουψιήδες (ε) ξυλουργοί - επιπλοποιοί (στ) σιδεράδες (ζ) τεχνίτες ξηρής δόμησης (η) τεχνίτες τοποθέτησης εξειδικευμένων δαπέδων (θ) ελαιοχρωματιστές (ι) τεχνίτες τοποθέτησης ικριωμάτων Εξετάσεις 12.-(1) Το Συμβούλιο κέκτηται εξουσία να διοργανώνει ή να αναθέτει τη διοργάνωση εξετάσεων.

15 (2) Το περιεχόμενο κάθε εξέτασης συντάσσεται και εγκρίνεται, βάσει της ύλης, από τριμελή εξεταστική επιτροπή, που διορίζεται προς τούτο από το Συμβούλιο, η δε εξέταση είναι γραπτή και επιπρόσθετα, κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής, προφορική ή πρακτική. (3)Το τέλος συμμετοχής στην εξέταση καθορίζεται στα ογδόντα πέντε ευρώ ( 85,00) για κάθε ειδικότητα και καταβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης. Νοείται ότι τα τέλη που προβλέπονται στο παρόν εδάφιο δεν επιστρέφονται, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν συμμετάσχει τελικά στην εξέταση. (4) Το Συμβούλιο αποδέχεται πιστοποιητικό επιτυχίας σε εξέταση, που διοργανώνεται από εξεταστικό ή άλλο οργανισμό, που καθορίζεται στο εδάφιο (5), ως ισοδύναμο επιτυχίας σε εξέταση που διοργανώνεται σύμφωνα με το εδάφιο (1). (5) Εξεταστικός οργανισμός εξουσιοδοτείται από το Συμβούλιο για τη διοργάνωση εξετάσεων, μετά από αίτησή του, που συνοδεύεται με τέλος τρακοσίων ευρώ ( 300,00) βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: (α) (β) (γ) Γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο, Μέτρα διασφάλισης του αδιάβλητου των εξετάσεων, Ανεξαρτησία από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο απασχολεί τεχνίτες

16 οικοδομικών και τεχνικών έργων. (6) Το Συμβούλιο δύναται να επιβάλλει όρους κατά την εξουσιοδότηση εξεταστικού οργανισμού, που αναφέρεται στο εδάφιο (5), ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ύλη της εξέτασης, τη διάρκεια της εξουσιοδότησης και τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης. Δικαίωμα Εγγραφής Εταιρειών 13.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε οποιοδήποτε άλλο Κράτος - Μέλος μπορεί, κατόπιν γραπτής αίτησης στο καθορισμένο από το Συμβούλιο έντυπο και καταβολής του καθορισμένο τέλους, να εγγραφεί στο Μητρώο Τεχνιτών οικοδομικών και τεχνικών έργων, εφόσον το Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι η εταιρεία αυτή- (α) Εργοδοτεί πάνω σε πλήρη και συνεχή βάση έναν τουλάχιστον εγγεγραμμένο τεχνίτη της ειδικότητας για την οποία υποβάλλεται η αίτηση, (β) Έχει δυνάμει του καταστατικού ή ιδρυτικού της εγγράφου, την ικανότητα να ασκεί τις εργασίες του τεχνίτη οικοδομικών και τεχνικών έργων, και (γ) πληροί όλες τις άλλες προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εγγραφή και έκδοση ετήσιας άδειας σε φυσικά πρόσωπα.

17 Νοείται ότι το δικαίωμα εταιρείας να παραμένει εγγεγραμμένη στο Μητρώο Τεχνιτών οικοδομικών και Τεχνικών Έργων υφίσταται μόνο για όσο χρόνο αυτή διατηρεί μεταξύ του προσωπικού της έναν τουλάχιστον εγγεγραμμένο τεχνίτη της ειδικότητας για την οποία εκδόθηκε σχετική άδεια. Διαγραφή, Ακύρωση, Αναστολή ή Διόρθωση Εγγραφής 14.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Άρθρου, το Συμβούλιο έχει εξουσία να αποφασίζει, ανάλογα με την περίπτωση, τη Διαγραφή από το Μητρώο Τεχνιτών ή την Ακύρωση ή αναστολή της Εγγραφής οποιουδήποτε Εγγεγραμμένου Τεχνίτη ο οποίος (α) αιτείται γραπτώς τη Διαγραφή του ονόματός του από το Μητρώο, ή (β) έχει εγγραφεί στο Μητρώο εσφαλμένα ή κατόπιν δόλιας ενέργειας ή ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων ή παραστάσεων είτε του ιδίου είτε τρίτου προσώπου, ή (γ) απώλεσε οποιαδήποτε ιδιότητα, προσόν ή προϋπόθεση, ή κατοχή των οποίων είναι απαραίτητη για την Εγγραφή ή παραμονή του στο Μητρώο, ή (δ) παρέλειψε μέσα σε περίοδο έξι μηνών από την ημερομηνία Εγγραφής του στο Μητρώο να αποταθεί στο Συμβούλιο για την Έκδοση Ετήσιας Άδειας όπως προβλέπεται στο Άρθρο 6, ή παρέλειψε να ανανεώσει αυτήν μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία λήξης της ισχύος αυτής, εκτός εάν αυτός ειδοποιήσει γραπτώς το Συμβούλιο, εντός της πιο πάνω προθεσμίας, ότι προτίθεται να μην ανανεώσει την Ετήσια Άδεια γιο το τρέχον έτος, ή (ε) απώλεσε δυνάμει δικαστικής απόφασης την δυνατότητα προς δικαιοπραξία, ή (στ) όντας νομικό πρόσωπο, έχει εκδοθεί εναντίον του δικαστική απόφαση για

18 διάλυσή του ή έχει το ίδιο διακόψει τις εργασίες του. (2) Το όνομα οποιουδήποτε Εγγεγραμμένου Τεχνίτη θεωρείται ότι διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο από και με (α) την έκδοση από το Δικαστήριο διατάγματος διαρκούς νοσηλείας με βάση τον περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμο (β) το θάνατο του, ή (γ) την παράλειψη ανανέωσης της Ετήσιας Άδειας του για χρονικό διάστημα δύο διαδοχικών ετών ανεξάρτητα από την παροχή ή μη σχετικής ειδοποίησης δυνάμει του εδαφίου (1)(δ), ή (δ) την καταδίκη του για πειθαρχικό αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου και την επιβολή σ αυτόν της πειθαρχικής ποινής της διαγραφής από το Μητρώο. (3) Χωρίς επηρεασμό των εξουσιών του Συμβουλίου δυνάμει των εδαφίων (1) και (2), το Συμβούλιο έχει επίσης εξουσία, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), να προβαίνει αυτεπάγγελτα σε οποιαδήποτε άλλη απάλειψη ή διόρθωση των καταχωρήσεων στο Μητρώο Τεχνιτών η οποία ήθελε αποδειχθεί ψευδής, ανακριβής ή λανθασμένη για το σκοπό αυτό συντάσσεται έκθεση που καταχωρείται στα πρακτικά και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου. (4) Πριν από κάθε Διαγραφή, Ακύρωση ή Αναστολή δυνάμει των παραγράφων (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (1) ή πριν από κάθε απάλειψη ή διόρθωση δυνάμει του εδαφίου (3), το Συμβούλιο γνωστοποιεί τη σχετική πρόθεσή του στον ενδιαφερόμενο

19 Εγγεγραμμένο Τεχνίτη και παρέχει σ αυτόν λογική ευκαιρία να υποβάλει οποιεσδήποτε τυχόν ενστάσεις ή παραστάσεις που επιθυμεί εναντίον μιας τέτοιας ενέργειας. ΜΕΡΟΣ IV ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Αδικήματα από μη εγγεγραμμένους τεχνίτες οικοδομικών και τεχνικών έργων 15.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, διαπράττει ποινικό αδίκημα οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο ενώ δεν είναι εγγεγραμμένος οικοδομικών και τεχνικών έργων σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου (α) Φέρει ή χρησιμοποιεί οποιοδήποτε όνομα, τίτλο, λέξη ή γράμμα που υπονοεί ή που είναι δυνατό να ερμηνευθεί ότι υπονοεί ότι είναι εγγεγραμμένος οικοδομικών και τεχνικών έργων (β) Παριστάνει με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, προφορικώς ή γραπτώς, ή παρουσιάζει προς το κοινό τον εαυτό του ως εγγεγραμμένο τεχνίτη οικοδομικών και τεχνικών έργων ή δημιουργεί την εντύπωση ότι είναι εγγεγραμμένος οικοδομικών και τεχνικών έργων (γ) Υποβάλλει προσφορά για ανάληψη ή και εκτέλεση εργασίας σχετικής με οικοδομικά ή τεχνικά έργα (δ) Συνάπτει προφορική ή γραπτή συμφωνία για την εκτέλεση εργασίας σχετικής με οικοδομικά ή τεχνικά έργα, για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτου προσώπου, φυσικού ή νομικού

20 Απαγόρευση ανάθεσης και εκτέλεσης 16.-(1) Κανένας δεν μπορεί να αναθέτει ή να επιτρέπει ανάθεση και εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σχετικής με οικοδομικά και τεχνικά έργα σε πρόσωπο το οποίο δεν είναι εγγεγραμμένος οικοδομικών και τεχνικών έργων. (2) Κανένας εγγεγραμμένος οικοδομικών και τεχνικών έργων δεν μπορεί να αναλαμβάνει και εκτελεί οποιαδήποτε εργασία σχετική με οικοδομικά και τεχνικά έργα, αν η ίδια η παρόμοια εργασία είχε προηγουμένως ανατεθεί σε άλλον εγγεγραμμένο τεχνίτη οικοδομικών και τεχνικών έργων. Νοείται ότι τέτοια εργασία μπορεί να αναληφθεί και εκτελεστεί νοουμένου ότι ο αναθέτοντας την εργασία έχει προηγουμένως εξασφαλίσει και παρουσιάσει έγγραφη απαλλαγή από τον αμέσως προηγούμενο εγγεγρμμέο τεχνίτη οικοδομικών και τεχνικών έργων. Ποινές 17.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, πρόσωπο το οποίο: (α) ασκεί το επάγγελμα του τεχνίτη οικοδομικών και τεχνικών έργων σε σχέση με ειδικότητες που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, χωρίς να κατέχει ισχύουσα άδεια τεχνίτη οικοδομικών και τεχνικών έργων, (β) φέρει τίτλο ή με οποιοδήποτε τρόπο παραπλανεί οποιοδήποτε σε σχέση με τέτοια ιδιότητα, χωρίς να κατέχει ισχύουσα άδεια τεχνίτη οικοδομικών και τεχνικών έργων,

21 (γ) εμποδίζει το Συμβούλιο να ασκήσει τις εξουσίες του ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου, και (δ) εκδίδει έγγραφα που προνοούνται δυνάμει του παρόντος Νόμου, χωρίς να κατέχει άδεια τεχνίτη οικοδομικών και τεχνικών έργων, Διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ ( 2,000.00) ή και στις δύο αυτές ποινές. (2) Πρόσωπο, το οποίο παραβαίνει οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου, που δεν αναφέρεται στο εδάφιο (1) ή πρόνοια των Κανονισμών, για την οποία δεν προβλέπεται ξεχωριστή ποινή, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ ( 2,000.00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

22 Αυτουργοί και συναυτουργοί 18.(1) Όταν διαπράττεται ποινικό αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου ή και οποιωνδήποτε Κανονισμών, θεωρείται ότι συμμετείχε στη διάπραξη και ότι είναι ένοχος αυτού και μπορεί να διωχθεί και να δικαστεί ότι πράγματι διέπραξε αυτό και μπορεί να τιμωρηθεί ανάλογα, το καθένα από τα ακόλουθα πρόσωπα, δηλαδή - (α) κάθε πρόσωπο το οποίο πράγματι διενεργεί την πράξη ή παράλειψη η οποία συνιστά το ποινικό αδίκημα. (β) κάθε πρόσωπο το οποίο διενεργεί ή παραλείπει να πράξει κάτι με σκοπό να καταστήσει δυνατή τη διάπραξη του ποινικού αδικήματος από άλλο ή να παράσχει συνδρομή στη διάπραξη του αδικήματος από άλλο. (γ) κάθε πρόσωπο το οποίο προάγει, παρέχει συνδρομή σε άλλο ή παρακινεί αυτό στη διάπραξη του αδικήματος.

23 (δ) κάθε πρόσωπο το οποίο ζητεί από άλλο ή διεγείρει ή προσπαθεί να πείσει άλλο πρόσωπο να διαπράξει το ποινικό αδίκημα. (ε) κάθε πρόσωπο το οποίο διενεργεί οποιαδήποτε πράξη προπαρασκευαστική στη διάπραξη του ποινικού αδικήματος, ή (στ) κάθε πρόσωπο το οποίο επιβλέπει ή εποπτεύει οποιαδήποτε κατασκευαστική εργασία η εκτέλεση της οποίας συνιστά το ποινικό αδίκημα. (2) Όταν νομικό πρόσωπο διαπράττει αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου κάθε εγγεγραμμένος εργοδοτούμενος του, Διευθυντής ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του, διευθύνων σύμβουλος, γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος του νομικού αυτού προσώπου ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εμφανιζόταν ότι ενεργεί με οποιαδήποτε τέτοια ιδιότητα, ο οποίος εξουσιοδοτεί ή παρακινεί ή επιτρέπει την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη η οποία συνιστά το αδίκημα, το πρόσωπο αυτό, καθώς και το νομικό πρόσωπο είναι ένοχο του αδικήματος αυτού και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται στις ποινές που προβλέπει ο παρών Νόμος για το συγκεκριμένο αδίκημα. Χρηματικές 19. Όλες οι χρηματικές ποινές που επιβάλλονται σε σχέση με ποινικά αδικήματα δυνάμει

24 Ποινές περιέρχονται στο Συμβούλιο του παρόντος Νόμου, με την επιβολή τους από το Δικαστήριο, περιέρχονται στο Συμβούλιο και με την είσπραξή τους καταβάλλονται στο ταμείο του. Εξουσία εισόδου και ελέγχου 20.-(1) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός του Συμβουλίου μπορεί κατά οποιαδήποτε εύλογη ώρα και επιδεικνύοντας το έγγραφο της εξουσιοδότησής του, να εισέρχεται σε οποιοδήποτε υποστατικό που χρησιμοποιείται από τεχνίτη για την άσκηση του επαγγέλματός του ή σε οποιοδήποτε εργοτάξιο ή χώρο στον οποίο εκτελείται Οικοδομικό ή και Τεχνικό Έργο και να απαιτεί από τον ιδιοκτήτη, τον Εγγεγραμμένο Τεχνίτη του Έργου ή και από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο κατά την κρίση του εξουσιοδοτημένου λειτουργού φαίνεται να έχει την εποπτεία και τον έλεγχο του Έργου, την παρουσίαση οποιωνδήποτε εγγράφων περιλαμβανομένης της γραπτής συμβάσεως εκτέλεσης του Έργου καθώς και την παροχή οποιωνδήποτε πληροφοριών που κρίνονται αναγκαίες για τον έλεγχο και τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή και των Κανονισμών. (2) Όταν από την επιθεώρηση οποιωνδήποτε εγγράφων που παρουσιάζονται δυνάμει του εδαφίου (1), ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός του Συμβουλίου σχηματίσει εύλογη πεποίθηση ότι διαπράχθηκε οποιοδήποτε αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου, τότε αυτός μπορεί να κατακρατήσει οποιαδήποτε από τα έγγραφα αυτά ή να πάρει αντίγραφα αυτών αν πιστεύει ότι μπορεί να χρειασθούν για αποδεικτικούς σκοπούς σε ποινική διαδικασία για το αδίκημα αυτό. (3) Χωρίς επηρεασμό των εξουσιών που παρέχονται δυνάμει των εδαφίων (1) και (2), το Συμβούλιο ή εξουσιοδοτημένος λειτουργός αυτού μπορεί, σε κατάλληλες περιπτώσεις,

25 να απαιτεί με γραπτή ειδοποίηση σε οποιοδήποτε πρόσωπο που σχετίζεται με οποιοδήποτε Οικοδομικό ή Τεχνικό Έργο που βρίσκεται σε εκτέλεση, την παρουσίαση ή παροχή, μέσα σε τέτοια προθεσμία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, οποιωνδήποτε εγγράφων περιλαμβανομένης της γραπτής συμβάσεως εκτέλεσης του Έργου, ή άλλων στοιχείων ή πληροφοριών που εύλογα κρίνονται αναγκαίες για τον έλεγχο ή τη διαπίστωση τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή και των Κανονισμών. (4)Καθένας που καλείται βάσει γραπτής διαταγής δυνάμει του παρόντος Άρθρου να παρουσιάσει έγγραφο, θεωρείται ότι συμμορφώθηκε με τη διαταγή, αν προκάλεσε, την παρουσίαση του εγγράφου αντί να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως για να το παρουσιάσει. 21. (1) Πρόσωπο το οποίο - Παρακώλυση εξουσιοδοτημένου λειτουργού (α) εσκεμμένα παρακωλύει εξουσιοδοτημένο λειτουργό του Συμβουλίου από του να ενεργήσει σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, (β) εσκεμμένα παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απαίτηση που του απευθύνει δικαιωματικά εξουσιοδοτημένος λειτουργός δυνάμει του άρθρου 18, (γ) χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να παράσχει στον πιο πάνω λειτουργό οποιαδήποτε άλλη βοήθεια ή πληροφορία την οποία εύλογα θέλει ζητήσει ο λειτουργός προς το σκοπό εκπλήρωσης των καθηκόντων του δυνάμει του παρόντος Νόμου, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ ( 2.000,00) ή και στις δύο ποινές.

26 (2) Πρόσωπο το οποίο, παρέχοντας οποιαδήποτε πληροφορία που του ζητήθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 18 προβαίνει εν γνώσει του σε ανακριβή δήλωση, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ ( 2.000,00). (3) Το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκδικάζεται αδίκημα δυνάμει του εδαφίου (1) ή (2) του Παρόντος Άρθρου μπορεί, επιπρόσθετα με την επιβαλλόμενη ποινή, να διατάξει τον καταδικασθέντα να καταβάλει στο Συμβούλιο τέτοιο άλλο ποσό υπό μορφή αποζημίωσης για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα της διάπραξης των αδικημάτων αυτών, όπως το Δικαστήριο ήθελε κρίνει δίκαιο. (3) Καμία διάταξη του παρόντος Άρθρου ή του Άρθρου 18 δεν μπορεί να ερμηνευτεί ότι επιβάλλει σε πρόσωπο την υποχρέωση να απαντήσει σ οποιαδήποτε ερώτηση ή να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία με την οποία θα μπορούσε να αυτοενοχοποιηθεί.

27 Συμβάσεις για εκτέλεση έργων να είναι γραπτές 22.-(1) Κάθε σύμβαση με την οποία εγγεγραμμένος οικοδομικών και τεχνικών έργων αναλαμβάνει από μόνος του ή μαζί με άλλους να εκτελέσει εργασία σχετική με οικοδομικά και τεχνικά έργα, αξίας μεγαλύτερης των πέντε χιλιάδων ευρώ ( 5,000.00), δεν θα είναι έγκυρη και νομικά εκτελεστή εναντίον του αντισυμβαλλόμενου για λογαριασμό του οποίου θα εκτελεστεί το έργο, εκτός αν η σύμβαση- (α) Είναι γραπτή και υπογραμμένη τόσο από αυτόν που θα εκτελέσει το έργο όσο και από τον αντισυμβαλλόμενο, για τον οποίο το έργο θα εκτελεστεί, και

28 (β) Περιγράφει λεπτομερώς το προς εκτέλεση έργο. 23.(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2) κάθε συμφωνία, γραπτή ή Ακυρότητα συμβατικών υποχρεώσεων προφορική, η οποία αφορά σε ανάθεση της εκτέλεσης Οικοδομικού ή Τεχνικού Έργου σε μη Εγγεγραμμένο Τεχνίτη ή Εγγεγραμμένο αλλά μη κάτοχο ισχύουσας Ετήσιας Άδειας είναι άκυρη. (2) Χωρίς επηρεασμό της ποινικής ευθύνης οποιουδήποτε προσώπου δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή κατά το εδάφιο (1) ακυρότητα μπορεί στην περίπτωση Εγγεγραμμένου ήδη Τεχνίτη, να θεραπευθεί αναδρομικά αν αυτός, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία συνομολόγησης της συμβάσεως, εξασφαλίσει από το Συμβούλιο Ετήσια Άδεια.

29 ΜΕΡΟΣ V ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 24.(1) Εγγεγραμμένος Τεχνίτης διαπράττει πειθαρχικό αδίκημα και υπόκειται σε πειθαρχική Πειθαρχικά Αδικήματα δίωξη αν- (α) διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, ή (β) έχει επιτύχει την Εγγραφή του στο Μητρώο Τεχνιτών ή έχει εξασφαλίσει Ετήσια Άδεια με τη χρήση ψευδών ή δολίων παραστάσεων ή δηλώσεων, ή (γ) ενεργήσει ή παραλείψει οτιδήποτε με τρόπο που ισοδυναμεί με παράβαση οποιουδήποτε από τα καθήκοντα ή τις υποχρεώσεις Τεχνίτη, ή (δ) είναι υπαίτιος οποιασδήποτε σοβαρής κατασκευαστικής κακοτεχνίας που οφείλεται σε αμελή ή δόλια ενέργεια ή σε οποιαδήποτε άλλη ανεύθυνη ή απερίσκεπτη πράξη ή παράλειψή του, ή (ε) κατά την άσκηση του επαγγέλματος επιδεικνύει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο συμπεριφορά ανάρμοστη ή ασυμβίβαστη με το επάγγελμα ή που υποβιβάζει το κύρος και την υπόληψη του επαγγέλματος του Τεχνίτη.

30 (2) Για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου ο όρος "Καθήκοντα ή Υποχρεώσεις Τεχνίτη" περιλαμβάνει κάθε καθήκον ή υποχρέωση που επιβάλλεται σε Τεχνίτη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή και των Κανονισμών ή οποιουδήποτε άλλου ισχύοντος Νόμου. Πειθαρχικές Ποινές 25. (1) Οι πιο κάτω πειθαρχικές ποινές μπορούν να επιβληθούν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου: (α) επίπληξη. (β) χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ ( 5,000). (γ) Αναστολή της Ετήσιας Άδειας για τόσο χρονικό διάστημα όπως το Συμβούλιο ήθελε κρίνει σκόπιμο. (δ) Διαγραφή του ονόματος του Τεχνίτη από το Μητρώο Τεχνιτών. (2) Για το ίδιο πειθαρχικό αδίκημα δεν επιβάλλονται περισσότερες από μια πειθαρχικές ποινές. Νοείται ότι η ποινή της επίπληξης μπορεί να επιβληθεί μαζί με μια οποιαδήποτε άλλη ποινή που προβλέπεται στο εδάφιο (1).

31 (3) Στην περίπτωση διαγραφής του ονόματος Τεχνίτη από το Μητρώο Τεχνιτών ως αποτέλεσμα πειθαρχικής ποινής που επιβλήθηκε δυνάμει του παρόντος Μέρους, ο διαγραφόμενος Τεχνίτης δεν δικαιούται να εγγραφεί, ούτε να ζητήσει την παροχή Πιστοποιητικού Εγγραφής για τόση χρονική περίοδο όπως το Συμβούλιο ήθελε καθορίσει με την απόφαση της διαγραφής του Εγγεγραμμένου Τεχνίτη. Έρευνα Πειθαρχικών αδικημάτων 26. (1) Όταν καταγγελθεί στο Συμβούλιο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο υποπέσει στην αντίληψή του ότι Εγγεγραμμένος Τεχνίτης δυνατόν να έχει διαπράξει οποιοδήποτε πειθαρχικό αδίκημα από τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) του Άρθρου 21, τότε το Συμβούλιο μεριμνά αμέσως όπως διεξαχθεί έρευνα σύμφωνα με διαδικασία η οποία θέλει καθοριστεί στους Κανονισμούς. (2) Όταν από την έρευνα που έχει διεξαχθεί δυνάμει του εδαφίου (1) αποδειχτεί εκ πρώτης όψεως η διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος ο Εγγεγραμμένος Τεχνίτης για τον οποίο πρόκειται πληροφορείται γραπτώς για την εναντίον του υπόθεση και παρέχεται σ αυτόν ευκαιρία να ακουστεί είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω δικηγόρου. (3) Η ακρόαση της υπόθεσης διεξάγεται σύμφωνα με διαδικασία η οποία ήθελε καθοριστεί με Κανονισμούς.

32 (4) Το Συμβούλιο με την απόφασή του μπορεί είτε να βρει τον εμπλεκόμενο Εγγεγραμμένο Τεχνίτη ένοχο όλων ή οποιωνδήποτε από τα πειθαρχικά αδικήματα για τα οποία κατηγορείται και να του επιβάλει οποιαδήποτε από τις πειθαρχικές ποινές την οποία θα δικαιολογούσαν οι περιστάσεις της υπόθεσης ή να τον απαλλάξει από την κατηγορία. (5) Κάθε φυσικό πρόσωπο περιλαμβανομένου Εγγεγραμμένου Τεχνίτη το οποίο, εφόσον καλείται κανονικά να εμφανιστεί ενώπιον του Συμβουλίου, παραλείπει να προσέλθει κατά τον χρόνο και στο χρόνο που αναφέρεται στην κλήση ή κατά τη διάρκεια της ακρόασης της υπόθεσης, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ ( 5,000). Σχέση Ποινικής Και Πειθαρχικής Δίωξης 27. (1) Αν ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον Τεχνίτη, καμία πειθαρχική δίωξη δεν επιτρέπεται να ασκηθεί ή συνεχισθεί εναντίον του για λόγους που σχετίζονται με την ποινική δίωξη μέχρις ότου αυτή πάρει οριστικό τέλος. (2) Τεχνίτης που διώκεται για ποινικό αδίκημα και δεν βρίσκεται ένοχος δεν μπορεί

33 να διωχτεί πειθαρχικά για την ίδια κατηγορία, μπορεί όμως να διωχτεί για πειθαρχικό αδίκημα που προκύπτει από τη διαγωγή του, η οποία σχετίζεται με την ποινική υπόθεση, αλλά δεν εγείρει το ίδιο επίδικο θέμα όπως εκείνο της κατηγορίας κατά την ποινική δίωξη. (3) Όταν Εγγεγραμμένος Τεχνίτης καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που κατά την κρίση του Συμβουλίου ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, είτε η καταδίκη επικυρωθεί ύστερα από έφεση ή δεν ασκηθεί έφεση, το Συμβούλιο λαμβάνει το γρηγορότερο αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας του Δικαστηρίου που δίκασε την υπόθεση και του Δικαστηρίου στο οποίο ασκήθηκε έφεση και, χωρίς περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης και αφού δώσει στον ενδιαφερόμενο Τεχνίτη την ευκαιρία να υποβάλει οποιεσδήποτε παραστάσεις επιθυμεί, προβαίνει στην επιβολή της πειθαρχικής ποινής την οποία θα δικαιολογούσαν οι περιστάσεις. ΜΕΡΟΣ VΙ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κανονισμοί 28. Το Συμβούλιο έχει εξουσία, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει κανονισμούς που να διέπουν ή να ρυθμίζουν περαιτέρω όλα ή κάποια από τα ακόλουθα: (α) τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής και της έκτασης εργασιών κάθε ειδικότητας καθώς και ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με κάθε συγκεκριμένη ειδικότητα, (β) τον καθορισμό οποιουδήποτε θέματος το οποίο δυνάμει του παρόντος Νόμου

34 απαιτεί ή είναι δεκτικό καθορισμού, (γ) τον καθορισμό των διαφόρων τελών και επιβαρύνσεων που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο, (δ) τη δεοντολογία η οποία πρέπει να τηρείται από τους εγγεγραμμένους τεχνίτες οικοδομικών και τεχνικών έργων και την πειθαρχική διαδικασία εκδίκασης των πειθαρχικών αδικημάτων, ΜΕΡΟΣ VIΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Προσωρινές Παρεκκλίσεις 29. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και ειδικότερα των διατάξεων του άρθρου 6, κάθε πρόσωπο το οποίο αποδεδειγμένα ασκούσε επάγγελμα ή ειδικότητα που σχετίζεται με μια από τις ειδικότητες που αναφέρονται στο άρθρο 11, πριν από τη 31 η Δεκεμβρίου 2010 μέχρι τη ψήφιση του παρόντος Νόμου, μπορεί να εγγράφεται και να του εκδίδεται άδεια τεχνίτη οικοδομικών και τεχνικών έργων.

35 Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου 30. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ μετά τη ψήφισή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

36 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΟ 8 Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ ΑΙΤΗΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΕΙΡΑ ΤΟΥ ΑΙΤΗΤΗ ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΤΗ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής 2 χρόνια ως βοηθός τεχνίτη, 2 χρόνια Η Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης 3 χρόνια ως βοηθός τεχνίτη, 2 χρόνια Απόφοιτος Συστήματος Μαθητείας 3 χρόνια ως βοηθός τεχνίτη, 2 χρόνια Ανάγνωση και Γραφή 5 χρόνια ως βοηθός τεχνίτη, 2 χρόνια

37 ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΙ - ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΙ Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής Η Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης Απόφοιτος Συστήματος Μαθητείας Ανάγνωση και Γραφή 2 χρόνια ως βοηθός τεχνίτη, 2 χρόνια 3 χρόνια ως βοηθός τεχνίτη, 2 χρόνια 3 χρόνια ως βοηθός τεχνίτη, 2 χρόνια 5 χρόνια ως βοηθός τεχνίτη, 2 χρόνια ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής 2 χρόνια ως βοηθός τεχνίτη, 2 χρόνια Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης 3 χρόνια ως βοηθός τεχνίτη, 2 χρόνια Απόφοιτος Συστήματος Μαθητείας 3 χρόνια ως βοηθός τεχνίτη, 2 χρόνια

38 Ανάγνωση και Γραφή 5 χρόνια ως βοηθός τεχνίτη, 2 χρόνια ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ / ΚΑΛΟΥΨΙΗΔΕΣ Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής Η Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης Απόφοιτος Συστήματος Μαθητείας Ανάγνωση και Γραφή 2 χρόνια ως βοηθός τεχνίτη, 2 χρόνια 3 χρόνια ως βοηθός τεχνίτη, 2 χρόνια 4 χρόνια ως βοηθός τεχνίτη, 2 χρόνια 5 χρόνια ως βοηθός τεχνίτη, 2 χρόνια

39 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΙ Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής 2 χρόνια ως βοηθός τεχνίτη, 2 χρόνια Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης 3 χρόνια ως βοηθός τεχνίτη, 2 χρόνια Απόφοιτος Συστήματος Μαθητείας 4 χρόνια ως βοηθός τεχνίτη, 2 χρόνια Ανάγνωση και Γραφή 5 χρόνια ως βοηθός τεχνίτη, 2 χρόνια ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής 2 χρόνια ως βοηθός τεχνίτη, 3 χρόνια Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης Απόφοιτος Συστήματος Μαθητείας 2 χρόνια ως βοηθός τεχνίτη, 3 χρόνια 3 χρόνια ως βοηθός τεχνίτη, 3 χρόνια

40 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΞΗΡΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής Η Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης Απόφοιτος Συστήματος Μαθητείας Ανάγνωση και Γραφή 2 χρόνια ως βοηθός τεχνίτη, 2 χρόνια 3 χρόνια ως βοηθός τεχνίτη, 2 χρόνια 4 χρόνια ως βοηθός τεχνίτη, 2 χρόνια 5 χρόνια ως βοηθός τεχνίτη, 2 χρόνια ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής Η Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης Απόφοιτος Συστήματος Μαθητείας 2 χρόνια ως βοηθός τεχνίτη, 2 χρόνια 3 χρόνια ως βοηθός τεχνίτη, 2 χρόνια 4 χρόνια ως βοηθός τεχνίτη, 2 χρόνια

41 Ανάγνωση και Γραφή 5 χρόνια ως βοηθός τεχνίτη, 2 χρόνια ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής Η Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης Απόφοιτος Συστήματος Μαθητείας Ανάγνωση και Γραφή 2 χρόνια ως βοηθός τεχνίτη, 2 χρόνια 3 χρόνια ως βοηθός τεχνίτη, 2 χρόνια 4 χρόνια ως βοηθός τεχνίτη, 2 χρόνια 5 χρόνια ως βοηθός τεχνίτη, 2 χρόνια ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής Η Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης Απόφοιτος Συστήματος Μαθητείας Ανάγνωση και Γραφή 2 χρόνια ως βοηθός τεχνίτη, 2 χρόνια 3 χρόνια ως βοηθός τεχνίτη, 2 χρόνια 4 χρόνια ως βοηθός τεχνίτη, 2 χρόνια 5 χρόνια ως βοηθός τεχνίτη, 2 χρόνια

42

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3481, 16/3/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3481, 16/3/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3481 της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμος του 2001 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4081, 7/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠOΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤOΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4081, 7/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠOΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤOΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΝΟΜΟΣ ΠOΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤOΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013 41(Ι) του 1995 9(Ι) του 1997 69(Ι) του 1997 98(Ι) του 1998 68(Ι) του 2001 71(Ι) του 2003 198(Ι) του 2004 83 (I) του 2012 151(I) του 2013 166 (Ι) του 2013. ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 182(Ι) του 2013

Αριθμός 182(Ι) του 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 1549 Ν. 182(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95 702 Ν. 41(Ι)/95 Ο περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδιών και Ξεναγών Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής ΔΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3497, 4/5/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3497, 4/5/2001 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3324, 7/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3324, 7/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΡΘΡΟ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 214 του 1988 131 του 1991 154(Ι) του 2003 217(Ι) του 2004 249(Ι) του 2004

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4372, 21.12.2012 Ν.196(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθµός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε Ε., Παρ. Ι, Αρ. 2562, 7.12.90 Ν. 224/90 Ο περί Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου Νόµος του 1990 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4160, 18/4/2008 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4160, 18/4/2008 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ II ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4206, 20/5/2009 Ο ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4206, 20/5/2009 Ο ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΘΙΔΡΥΣΗ, ΣΚΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 51(Ι)/98 1100. Έννοια οργανωμένου ταξιδιού. Το ενημερωτικό υλικό να μην είναι παραπλανητικό.

Ν. 51(Ι)/98 1100. Έννοια οργανωμένου ταξιδιού. Το ενημερωτικό υλικό να μην είναι παραπλανητικό. 1099 Ν. 51(Ι)/98 Ο περί Οργανωμένων Ταξιδιών, Διακοπών και Περιηγήσεων Νόμος του 1998, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013 Ν. 140(Ι)/2013 140(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΠΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΠΕΡΙ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΙΣ ΟΧΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ 3. Νοµικό Συµβούλιο. Σύνθεση και αρµοδιότητες. 4. Προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 Άρθρο ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 3. Συμβούλιο Εγγραφής. 4. Πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 757 Ν. 68(Ι)/95 Αρ. 2985, 30.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 757 Ν. 68(Ι)/95 Αρ. 2985, 30.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 757 Ν. 68(Ι)/95 Αρ. 2985, 30.6.95 Ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4411, 1.11.2013 Ν. 130(Ι)/2013 130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L88, 4.4.2011, σ. 5. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 208(Ι)/2012 208(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 89(Ι) του 1996 158(Ι) του 2001 25(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ----------------------------- 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κεφ. 113 9 του 1968 76 του 1977 17 του 1979 105 του 1985 198 του 1986 19 του 1990.

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κεφ. 113 9 του 1968 76 του 1977 17 του 1979 105 του 1985 198 του 1986 19 του 1990. .. Παρ. 1(1) 114 Ν. 14(Ι)/93 Αρ. 2791, 23.4.93 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4137, 27.7.2007 Ν. 125(Ι)/2007 Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Νόµος του 2007 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα