Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Αθήνα, Ιούνιος 2010

2 2

3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΣΕΛ. Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ 5 Α.1 Νοµικό πλαίσιο ελέγχου Α.2 Έγγραφο της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 5 Α.3 Αρµοδιότητα Γ.Ε Α.4 Μικτό Κλιµάκιο Επιθεώρησης... 6 Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. 7 Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ. 9 Γ.1 Αναζήτηση στοιχείων Επιτόπιες συναντήσεις ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Νοµικό πλαίσιο λειτουργίας της εταιρείας διαδικασία προσλήψεων 11.2 Προβλέψεις σε ανάγκες ανθρωπίνου δυναµικού ανά έτος σύµφωνα µε τα επιχειρησιακά σχέδια της εταιρείας - πραγµατοποιηθείσες προσλήψεις Προσλήψεις προσωπικού για το υπό έλεγχο διάστηµα Γενικά ηµόσιες προσκλήσεις ενδιαφέροντος (και έτους 2010) Προσλήψεις 2007 (από ) Προσλήψεις Προσλήψεις Oικονοµικά Στοιχεία. 46 Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ε.1 Απουσία Κανονισµού Λειτουργίας Μη άσκηση εποπτείας από τον αρµόδιο υπουργό.. 49 Ε.2 Αποσπασµατικές και πληµµελείς εσωτερικές διαδικασίες Ε.3 Μη τήρηση γενικών αρχών περί προσλήψεων. 51 3

4 ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. 53 ΣΤ.1 Αρµοδιότητα ΑΣΕΠ Έκδοση σχετικής εγκυκλίου.. 53 ΣΤ.2 ιεξαγωγή περαιτέρω τεχνικού ελέγχου ανίχνευσης ηλεκτρονικών στοιχείων ΣΤ.3 Καταγγελία των συµβάσεων σύµφωνα µε το Εργατικό δίκαιο 54 Ζ. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Ζ.1 Αστική Ευθύνη Ζ.2 Ποινική Ευθύνη

5 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ Α.1 Νοµικό πλαίσιο ελέγχου Ο Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης (ΓΕ ) προχώρησε στον εν λόγω έλεγχο µε την συγκρότηση Μικτού Κλιµακίου Ελέγχου στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του, όπως ορίζονται από το Ν. 3074/02, άρθρο 1, παρ.1: «Συνιστάται θέση Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης για τη διασφάλιση της εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας της διοίκησης, την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου των ελεγκτικών σωµάτων της δηµόσιας διοίκησης και τον εντοπισµό των φαινοµένων διαφθοράς και της κακοδιοίκησης». και τις ακόλουθες διατάξεις, άρθρο 1, παρ. 2. α. του ιδίου νόµου : «Μπορεί να διατάσσει, αυτεπαγγέλτως, τη διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών από το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης και από τα ιδιαίτερα Σώµατα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου των Υπουργείων, των Περιφερειών, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού, των επιχειρήσεων τους, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των δηµόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος». Άρθρο 1, παρ. 2. δ. του ιδίου νόµου : «ιεξάγει ελέγχους, επανέλεγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες στο ηµόσιο, τα Ν.Π..., τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, τις επιχειρήσεις τους, τα κρατικά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και τις δηµόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος». και βάσει του Π 77/05, άρθρο 4, παρ. 2 : «Εφ όσον το αντικείµενο του ελέγχου είναι σύνθετο ο Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης µπορεί να συγκροτεί κλιµάκια Επιθεωρητών Ελεγκτών από δύο ή περισσότερα Σώµατα ή Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου, διαφορετικών, ανάλογα µε την υπόθεση, ειδικοτήτων και να ορίζει υπεύθυνο σύνταξης της έκθεσης ελέγχου. Στα κλιµάκια αυτά µπορούν να µετέχουν, κατά περίπτωση και Ειδικοί Επιθεωρητές της Υπηρεσίας του». Α.2 Έγγραφο της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Με το ΑΠ 514/ έγγραφό της προς τον Γενικό Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης (ΑΠ εισ. ΓΕ 831/ ) η αρµόδια Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κα Τ. Μπιρµπίλη, δια του Ιδιαίτερου της, επεσήµανε την ανάγκη διερεύνησης των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού για την ύπαρξη παρατυπιών της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 5

6 ΑΕ µε αφορµή δηµοσιεύµατα Τύπου και σελίδων διαδικτύου στο χρονικό διάστηµα της τελευταίας διετίας και έως την 5 η Α.3 Αρµοδιότητα Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης Σύµφωνα µε το άρθρο 1, παρ. 2.δ. του Ν. 3074/2002 ο ΓΕ «ιεξάγει ελέγχους, επανελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες στο ηµόσιο, τα Ν.Π..., τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, τις επιχειρήσεις τους, τα κρατικά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και τις δηµόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος». εδοµένου ότι η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ αποτελεί ΝΠΙ, Ανώνυµη Εταιρεία, η οποία χρηµατοδοτείται και ανήκει στο ελληνικό δηµόσιο κατά ποσοστό 100%, αυτό δε ορίζει µε υπουργική απόφαση τη διοίκησή του, προκύπτει ότι ο έλεγχος των προσλήψεων προσωπικού στην εν λόγω Α.Ε. εµπίπτει στην αρµοδιότητα ελέγχου του ΓΕ. Α.4 Μικτό Κλιµάκιο Επιθεώρησης Το Μικτό Κλιµάκιο Επιθεώρησης συγκροτήθηκε µε την µε αριθµ. πρωτ. ΓΕ /Φ /3437/ εντολή του ΓΕ, σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο και ειδικότερα το Π.. 77/05 (ΦΕΚ 118/Α / ) «Προϋποθέσεις και τρόπος διενέργειας του ελέγχου Οργάνωση και λειτουργία του του ΓΕ». Στο κλιµάκιο το οποίο αποτελείται από τους : Σέργιο ρόσο, Ειδικό Επιθεωρητή στον Γενικό Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης και Βασίλη Γεωργιάδη, Επιθεωρητή-Ελεγκτή του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης ανατέθηκε η διενέργεια Επιθεώρησης-Ελέγχου για το ζήτηµα της νοµιµότητας των προσλήψεων πάσης φύσεως προσωπικού στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. για το χρονικό διάστηµα

7 Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. K.N.2190/1920: «Περί Ανωνύµων Εταιρειών» 2. N.1995/1991 (ΦΕΚ Α 112/ ) «Ίδρυση Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Ανώνυµος Εταιρεία» και ρύθµιση συναφών θεµάτων». Άρθρο έκτο Άρθρο έβδοµο 3. Ν.2229/1994 (ΦΕΚ Α 138/1994) «Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις» Άρθρο 5 4. Ν. 2261/1994 (ΦΕΚ Α 205/1994) «Κύρωση της σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού ηµοσίου και της Κοινοπραξίας µε την επωνυµία «ΚΡΙΣΤΙΑΝΙ ΚΑΙ ΝΙΛΣΕΝ ΛΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ» για την κατασκευή του έργου µε τίτλο «ΖΕΥΞΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΑΚΤΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ»» Άρθρο 2 5. Ν. 2308/1995 (ΦΕΚ Α 114/ ) «Κτηµατογράφηση για τη δηµιουργία Εθνικού Κτηµατολογίου. ιαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηµατολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις». Άρθρο 14, παρ.1 6. Ν. 2576/1998 (ΦΕΚ Α 25/9.2.98) «Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δηµόσιων έργων και άλλες διατάξεις» Άρθρο 7 7. ΥΑ 81706/6085/1995 (ΦΕΚ Β 872/1995) «Ίδρυση ΑΕ «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»» 8. ΥΑ 21701/4653/ (ΦΕΚ Β 938/ ) «Ανώτατος αριθµός προσωπικού και νοµική µορφή απασχόλησής του από την Εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ»». 9. Ν.2664/98 (ΦΕΚ Α' 275/ ) «Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες διατάξεις» Άρθρο 23, παρ ΥΑ 4987/932/ (ΦΕΚ Β 1075/ ) «Τροποποίηση της 1701/4653/ απόφασης «Ανώτατος αριθµός προσωπικού και νοµική µορφή απασχόλησής του από την Εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ»». 11. ΥΑ 5479/ (ΦΕΚ Β 447/ ) «Τροποποίηση και συµπλήρωση της υπ. αριθµ /4653/ απόφασης του Υπουργού 7

8 ΠΕΧΩ Ε (Β 938/ ) περί καθορισµού του ανωτάτου αριθµού προσωπικού της «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ»». 12. ΥΑ 34473/ (ΦΕΚ Β 1703/ ) «Τροποποίηση Συµπλήρωση της υπ. αριθµ /4653/ απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩ Ε (Β 938/ ) περί καθορισµού του ανωτάτου αριθµού προσωπικού της «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ»». 13. Ν.3074/2002 (ΦΕΚ Α 296/ ) «Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης, Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών, Συντονιστικό όργανο, Αλλοδαποί». Άρθρο 1 8

9 Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ Γ.1 Αναζήτηση στοιχείων Επιτόπιες συναντήσεις Σε εκτέλεση της παραπάνω εντολής διενέργειας Επιθεώρησης-Ελέγχου το Μικτό Κλιµάκιο απέστειλε έγγραφο (ΑΠ ΓΕ /Φ /3358/ ) για την αναζήτηση των απόψεων της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ επί του αντικειµένου του ελέγχου, των διενεργηθέντων προσλήψεων κατά την τελευταία διετία, µε την επισήµανση η απάντηση να είναι αιτιολογηµένη και να στοιχειοθετείται : (Α) Από τις σχετικές αποφάσεις του Σ, τα πρακτικά των αντιστοίχων συνεδριάσεων και εισηγήσεων καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο (µελέτες, επιχειρησιακό σχέδιο), από τα οποία τεκµηριώνεται η ανάγκη για αύξηση του προσωπικού της εταιρίας και προκύπτει ο προγραµµατισµός της (οργανόγραµµα εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας ). (Β) Από οιοδήποτε άλλο στοιχείο που αφορά στη διαδικασία διενέργειας των προσλήψεων, όπως είναι η δηµοσίευση προκήρυξη των θέσεων στον Τύπο και το ιαδίκτυο, η επιλογή των βιογραφικών σηµειωµάτων, η κλήση προς συνέντευξη και τα πρακτικά που ενδεχοµένως τηρήθηκαν κατά τη διάρκειά της, η αιτιολόγηση της τελικής κρίσης περί της πρόσληψης. (Γ) Από τα βασικά µεγέθη της επιχείρησης (ισολογισµούς κλπ) σε συνάρτηση µε το λειτουργικό κόστος της αυξηµένης µισθοδοσίας που συνεπάγεται η πρόσληψη νέων ατόµων. Στα παραπάνω ο ΓΕ έλαβε την από (ΑΠ Οικ. ΠΡ 554/10.05) απαντητική επιστολή της ιοίκησης της εταιρείας µε τα συνηµµένα σε αυτή έγγραφα σχετικά µε τη νοµική φύση της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, τη µη υπαγωγή της στο καθεστώς των προσλήψεων του δηµόσιου τοµέα µέσω του ΑΣΕΠ, το ιστορικό των µέχρι σήµερα διενεργηθέντων προσλήψεων, καθώς και τα επιχειρησιακά σχέδια της εταιρείας σχετικά µε τον προσδιορισµό των αναγκών της σε προσωπικό. Τα στοιχεία παρέδωσε ο Πρόεδρος της εταιρείας, κ. Απ. Αρβανίτης στα γραφεία του ΓΕ στις Ο ΓΕ µε νεότερο έγγραφό του, επανήλθε και ζήτησε συµπληρωµατικά στοιχεία (Φ /6423/ ) (α) σχετικά µε τις αποφάσεις πρόσληψης ορισµένων υπαλλήλων, (β) τα βιογραφικά τους σηµειώµατα, τα οποία δεν παρασχέθηκαν εξαρχής, (γ) τον τρόπο επιλογής κάποιων από τη λίστα επιλαχόντων προηγούµενων διαγωνισµών και (δ) «µετατροπής συµβάσεων εργασίας σε αορίστου χρόνου» καθώς και για άλλα ζητήµατα που είχαν προκύψει κατά τον έλεγχο. Το µικτό κλιµάκιο µετέβη στα γραφεία της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. στις και ώρα π.µ., όπου πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µε τον Πρόεδρο της εταιρείας κ. Α. 9

10 Αρβανίτη, τον /ντή ιοικητικού, το Νοµικό Σύµβουλο και τον Αναπληρωτή Οικονοµικό /ντή της εταιρείας. Στη συνέχεια της συνάντησης αυτής, απεστάλη φάκελος από την εταιρεία προς τον ΓΕ µε Α.Π. ΠΡ 733/10.12/ και Α.Π. Εισερχοµένου ΓΕ 7299/ , ενώ κατά διαστήµατα και µετά από προφορικές αιτήσεις των επιθεωρητών του κλιµακίου απεστάλησαν συµπληρωµατικά στοιχεία, είτε µε τηλεοµοιοτυπία (φαξ), είτε ηλεκτρονικά. 10

11 . ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ.1 Νοµικό πλαίσιο λειτουργίας της εταιρείας διαδικασία προσλήψεων Με το Ν. 2308/95, άρθρο 14, προβλέπεται ότι για τη µελέτη, σύνταξη και λειτουργία του Εθνικού Κτηµατολογίου δύναται να συσταθεί ανώνυµη εταιρεία για την οποία θα εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν. 2229/94, άρθρο 5, παρ Ο Ν. 2229/94, άρθρο 5, παρ. 6 εποµ., προβλέπει ότι µε κοινές υπουργικές αποφάσεις µπορεί να ιδρύονται νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου χωριστά για κάθε µεγάλο έργο ύψους άνω των δισεκατοµµυρίων δρχ. µε τη µορφή της ανώνυµης εταιρείας. Προβλέπεται ακόµη ότι τα νοµικά αυτά πρόσωπα θα διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2190/20 περί ανωνύµων εταιρειών, καθώς και ότι ο αρµόδιος υπουργός µε απόφασή του εγκρίνει το καταστατικό των εταιρειών αυτών, οι οποίες λειτουργούν για χάρη του δηµοσίου συµφέροντος, είναι κοινής ωφέλειας και διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας. Επίσης, ορίζεται ότι οι µετοχές τους ανήκουν αποκλειστικά στο Ελληνικό ηµόσιο και εποπτεύονται από τον Υπουργό ΠΕΧΩ Ε και τον κατά περίπτωση συναρµόδιο υπουργό. Η εποπτεία αυτή ρητά περιλαµβάνει την έγκριση των κανονισµών για τις διαδικασίες εκπόνησης µελετών και τα κάθε είδους έργα που ανήκουν στους σκοπούς της εταιρείας, την υποβολή για τελική έγκριση των πεπραγµένων και ισολογισµών, καθώς και την ενηµέρωση από το Σ της πορείας των εργασιών της. Ειδικότερα, όσον αφορά στη στελέχωση των εταιρειών αυτών, προβλέπεται ότι γίνεται µε προσωπικό µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή µε σύµβαση που θα διαρκεί όσο απαιτείται για την εκτέλεση του έργου για το οποίο γίνεται η πρόσληψη, ο ανώτατος αριθµός των οποίων καθορίζεται κάθε φορά µε υπουργική απόφαση. Με το Ν.2261/94 ορίζεται ότι για την πρόσληψη του προσωπικού και τον καθορισµό των αποδοχών του, καθώς και για την προσωρινή στελέχωση των υπηρεσιών των εταιρειών του Ν. 2229/94, εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Ν.1955/91, άρθρο έβδοµο, παρ.3, β εδ. και άρθρο έκτο, παρ. 2, αντίστοιχα. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, όλες οι προσλήψεις και οι αναθέσεις γίνονται µε αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου της Εταιρείας και υπογραφή σχετικών συµβάσεων κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη σχετική διάταξη και χωρίς δέσµευση από τις διατάξεις για τις αµοιβές µηχανικών ή δικηγόρων ή από άλλες σχετικές γενικές ή ειδικές διατάξεις. Ακολούθως, εκδίδεται η σχετική κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών και ΠΕΧΩ Ε για την ίδρυση της εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ», η οποία προβλέπει 11

12 ρητά ότι εποπτεύεται από τον Υπουργό ΠΕΧΩ Ε (άρθρο 1, παρ. 1, ΥΑ 81706/95). Ο Ν. 2576/98 στο άρθρο 7 προβλέπει επίσης ότι για τις εταιρείες του 2229/94 για τις αναθέσεις καθηκόντων συµβούλων εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3, εδ. 1 και 2 του έβδοµου άρθρου του Ν.1955/91, σύµφωνα µε το οποίο, η εταιρεία µπορεί να αναθέτει καθήκοντα συµβούλων σε αλλοδαπά ή ηµεδαπά νοµικά ή φυσικά πρόσωπα. Με την ΥΑ 21701/98 καθορίζεται ο ανώτατος αριθµός προσωπικού που µπορεί να προσληφθεί στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ σε 120 πρόσωπα µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Το όριο τροποποιήθηκε σε 250 άτοµα µε την ΥΑ 4987/00 και σε 350 άτοµα (και µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου) µε την ΥΑ 5479/07. Τέλος, ο ανώτατος αριθµός των εργαζοµένων µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου και αορίστου χρόνου ανήλθε στο ύψος των 385 µε την ΥΑ 34473/09. Παρά την ειδική πρόβλεψη του νόµου για την ύπαρξη Καταστατικού της εταιρείας, οι µέχρι τώρα διοικήσεις δεν προέβησαν στην εκπόνηση ενός τέτοιου κειµένου, το οποίο µε τη µορφή ενός Εσωτερικού Κανονισµού Εργασίας θα ρύθµιζε µεταξύ άλλων ζητηµάτων και τα ζητήµατα των προσλήψεών της. εδοµένης της στενής ιδιοκτησιακής, περιουσιακής και θεσµικής σχέσης της εν λόγω εταιρείας µε το Ελληνικό ηµόσιο, επιπλέον δε και της απουσίας οιουδήποτε άλλου κειµένου ρυθµιστικού κανονιστικού χαρακτήρα, θα ήταν απολύτως απαραίτητη η καθιέρωση ενός συστήµατος προσλήψεων το οποίο θα λειτουργούσε αποτελεσµατικά προάγοντας και διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και δηµοσιότητα, την αντικειµενικότητα, την αµεροληψία και την αιτιολόγηση των διαδικασιών για την προσέλκυση προσώπων από την αγορά εργασίας και τη στελέχωσή της µε τα ικανότερα και καταλληλότερα για την επίτευξη του στόχου της..2 Προβλέψεις σε ανάγκες ανθρωπίνου δυναµικού ανά έτος σύµφωνα µε τα επιχειρησιακά σχέδια της εταιρείας - πραγµατοποιηθείσες προσλήψεις Ιδιαίτερα κρίσιµο στοιχείο για τον έλεγχο της αναγκαιότηταςνοµιµότητας των προσλήψεων της ελεγχόµενης περιόδου ( ) είναι η σύνδεση αυτών µε τις πραγµατικές ανάγκες της επιχείρησης, όπως καταγράφονται στα επιχειρησιακά σχέδια και η ένταξή τους στο ανώτατο επιτρεπόµενο όριο που θέτουν οι σχετικές ΥΑ περί καθορισµού του προσωπικού της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ. 12

13 ΕΤΟΣ 2007 Πίνακας 1: Προτεινόµενες προσλήψεις για το έτος 2007, ανά οργανική Μονάδα 1 Οργανική µονάδα ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΕ Προτεινόµενες προσλήψεις έτους 2007 ιεύθυνση Κτηµατολογικών Γραφείων ΑΤΜ (Αγρονόµος ) Ν. Αττικής 8 Ν. Ιωαννίνων 1 Ν. Άρτας 1 Ν. Χανίων 1 Ν. Χίου 1 Στέλεχος Χωρ. Πολεοδ. ή Γεωγρ. Ν.Αττικής 2 Ν.Αττικής 9 Ν. Αχαϊας 1 Ν. Ιωαννίνων 4 Ν. Χίου 3 Ν. Χανίων 4 Ν. Θεσ/νίκης 1 Ν. Άρτας 2 Τοπογρ. ή Πληροφ. Ν.Αττικής 2 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΚΓ 40 Γραφείο Προγραµµατισµού Έργου Στέλεχος Marketing Ν. Αττικής 1 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΓΠΕ 1 Γραφ. Τύπου & ηµ. Σχέσεων - Στέλεχος Επικοινωνίας Ν. Αττικής 1 Ν. Αττικής 2 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 3 ΓΤ Ε ιεύθυνση ιοικητικού Συντηρητής Ν. Αττικής 1 Προϊστάµενος Ανθρώπινου υναµικού Ν. Ατττικής 1 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 2 Νοµική Υπηρεσία Νοµικός Ν. Αττικής 8 Γραµµατέας Ν. Αττικής 1 Ν. Αττικής 1 Γενικών Καθηκόντων Ν. Αττικής 1 Ν. Χανίων 1 Ν. Χίου 1 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΝΥ 13 ιεύθυνση Συστηµάτων Πληροφορικής Πληροφορικής Ν. Αττικής 2 Τεχνικός Πληροφορικής Ν. Αττικής 1 Πληροφορικής Ν. Αττικής 3 1 Σχέδιο ράσης της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ για το 2007, Αθήνα εκέµβριος

14 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΠ 6 ιεύθυνση Οικονοµικού Προϊστάµενος Οικονοµολόγος Τµ. Εσόδων Ν. Αττικής 1 Οικονοµολόγος Λογιστής Ν. Αττικής 7 Βοηθός Λογιστής Ν. Αττικής 1 Οικονοµικών & Ν. Αττικής 5 ιοικητικών Υπηρεσιών Στέλεχος Χρηµατοοικονοµικών Ν. Αττικής 1 Προγραµµάτων Στέλεχος Τµήµατος Προµηθειών Ν. Αττικής 1 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Ο 16 ιεύθυνση Υποστήριξης ΑΤΜ Ν. Αττικής 9 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Υ 9 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 90 Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρασχέθηκαν στο κλιµάκιο ελέγχου, το γενικό σύνολο των προτεινοµένων προς πρόσληψη για το έτος 2007, ανέρχεται σε 90 άτοµα, ενώ κατά τον ισολογισµό του 2007 (σελ. 26), η ενίσχυση της εταιρείας σε προσωπικό ανήλθε σε 76 άτοµα, από τα οποία τα 10 άτοµα (βλ. κατωτέρω πίνακα 5, προσληφθέντων έτους 2007) προσελήφθησαν στο υπό έρευνα χρονικό διάστηµα ( ). Για το παραπάνω χρονικό διάστηµα του έτους 2007, το ανώτατο όριο των προσλήψεων της Κτηµατολόγιο ΑΕ, προσδιορίζεται µε την Υ.Α.5479/ Αυτή ορίζει ότι τροποποιεί και συµπληρώνει προηγούµενη απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ Ε, σύµφωνα µε την οποία το προσωπικό της εταιρείας, από 250 άτοµα, µπορεί να ανέλθει σε 350 άτοµα µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισµένου χρόνου. Στις , σύµφωνα µε στοιχεία που παρέθεσε η εταιρεία στις στο κλιµάκιο ελέγχου, οι υπηρετούντες υπάλληλοι ανέρχονταν σε 265. ΕΤΟΣ 2008 Πίνακας 2: Προτεινόµενες προσλήψεις για το έτος 2008, ανά οργανική Μονάδα 2 Οργανική µονάδα ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΕ Προτεινόµενες προσλήψεις έτους 2008 Νοµική ιεύθυνση ικηγόρος Κεντρική Υπηρεσία 14 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 14 ιεύθυνση Προγραµµατισµού Στέλεχος ιασφάλισης Ποιότητας Κεντρική Υπηρεσία 1 2 Σχέδιο ράσης της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ για το 2008, Αθήνα Νοέµβριος

15 Στέλεχος Προγραµµατισµού ΑΕΙ Κεντρική Υπηρεσία 3 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 4 ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου (Κεντρικές Υπηρεσίες) Τοπογραφίας ή Πληροφορικής 8 ΤΕΙ ΑΤΜ 2 Ε 5 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 15 ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου (Περιφερειακές Υπηρεσίες) ΑΤΜ Κ.Γ. Ηρακλείου 1 Τοπογραφίας 1 ικηγόρος 2 3 ΣΥΝΟΛΟ Π.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 7 Τοπογραφίας Κ.Γ. Ιωαννίνων 1 ΣΥΝΟΛΟ Π.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΑΤΜ Κ.Γ. Άρτας 1 Τοπογραφίας 1 ΣΥΝΟΛΟ Π.Υ. ΑΡΤΑΣ 2 Τοπογραφίας Κ.Γ.Χίου 1 ΣΥΝΟΛΟ Π.Υ. ΧΙΟΥ 1 ΑΤΜ Κ.Γ. Χανίων 1 Τοπογραφίας 1 1 ΣΥΝΟΛΟ Π.Υ. ΧΑΝΙΩΝ 3 Τοπογραφίας Κ.Γ. Θεσ/νίκης 1 ΣΥΝΟΛΟ Π.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 ΑΤΜ Κ.Γ. Χαλανδρίου 1 Τοπογραφίας 1 2 ΣΥΝΟΛΟ Π.Υ. ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 4 ΑΤΜ Κ.Γ. Πειραιώς 1 Τοπογραφίας 1 ΣΥΝΟΛΟ Π.Υ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2 Κ.Γ. Σαλαµίνας 2 ΣΥΝΟΛΟ Π.Υ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 23 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 38 (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ιεύθυνση ιοικητικού Προϊστάµενος Ανθρώπινου υναµικού Κεντρική Υπηρεσία 1 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 1 ιεύθυνση Υπηρεσιών & Προϊόντων ΑΤΜ Κεντρική Υπηρεσία 6 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 6 15

16 ιεύθυνση Συστηµάτων Πληροφορικής Πληροφορικής (ΑΕΙ) Κεντρική Υπηρεσία 2 Πληροφορικής (ΤΕΙ) Κεντρική Υπηρεσία 3 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 5 ιεύθυνση Οικονοµικού Προµηθειών ΑΕΙ Κεντρική Υπηρεσία 1 Βοηθός Λογιστής Κεντρική Υπηρεσία 3 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Ο 4 ιεύθυνση Έργων ΑΤΜ Κεντρική Υπηρεσία 2 Τοπογραφίας Κεντρική Υπηρεσία 2 Στέλεχος Κεντρική Υπηρεσία 3 Οικονοµολόγος Κεντρική Υπηρεσία 1 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 8 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 80 Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρασχέθηκαν στο κλιµάκιο ελέγχου, το γενικό σύνολο των προτεινοµένων προς πρόσληψη για το έτος 2008, ανέρχεται σε 80 άτοµα, ενώ κατά τον ισολογισµό του 2008 (σελ. 35), φαίνεται ότι η ενίσχυση της εταιρείας σε προσωπικό ανήλθε σε 83 άτοµα. Εποµένως, υπάρχει µια υπέρβαση 3 ατόµων. Για το παραπάνω χρονικό διάστηµα του έτους 2008, το ανώτατο όριο των προσλήψεων της Κτηµατολόγιο ΑΕ, προσδιορίζεται επίσης µε την Υ.Α. 5479/ , η οποία επιτρέπει το σύνολο του προσωπικού να ανέρχεται κατ ανώτατο όριο σε 350 άτοµα. Το υπηρετούν προσωπικό στις , ανήλθε σε 345 άτοµα (σύµφωνα µε στοιχεία που απέστειλε η εταιρεία στις ) Παρατηρείται επίσης ότι για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, κάποιες διευθύνσεις προγραµµατίζουν την απασχόληση µε Σύµβαση Εργασίας σηµαντικού αριθµού ατόµων, όπως: η Νοµική ιεύθυνση για 13 δικηγόρους, η ιεύθυνση Έργων για 70 πτυχιούχους ΑΕΙ και 2 ΑΤΜ για τα Γραφεία Κτηµατογράφησης και η ιεύθυνση Συστηµάτων Πληροφορικής για 25 Τεχνικούς ΙΕΚ. 16

17 ΕΤΟΣ 2009 Πίνακας 3: Προτεινόµενες προσλήψεις για το έτος 2009, ανά οργανική Μονάδα 3 Οργανική µονάδα Προτεινόµενες προσλήψεις ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΕ έτους 2009 Νοµική ιεύθυνση Πτυχιούχοι ΑΕΙ 8 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 8 ιεύθυνση Προγραµµατισµού & Τµήµα ιαχείρισης Ποιότητας Πτυχιούχοι ΑΕΙ 7 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 7 ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Πτυχιούχοι ΑΕΙ και Υπάλληλοι Ε 11 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 11 ιεύθυνση ιοικητικού Πτυχιούχοι ΑΕΙ και Υπάλληλοι Ε 4 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 4 ιεύθυνση Υπηρεσιών & Προϊόντων Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ 7 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 7 ιεύθυνση Συστηµάτων Πληροφορικής Πληροφορικής ΑΕΙ 5 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 5 ιεύθυνση Οικονοµικού Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ 5 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Ο 5 ιεύθυνση Έργων Πτυχιούχοι ΑΕΙ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 1 ιεύθυνση Επικοινωνίας & ηµοσίων Σχέσεων Πτυχιούχοι ΑΕΙ και Υπάλληλοι Ε 2 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 2 ιεύθυνση Περιφερειακού Κέντρου Θεσσαλονίκης Πτυχιούχοι ΑΕΙ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΉΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 2 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 52 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρασχέθηκαν στο κλιµάκιο ελέγχου, το γενικό σύνολο των προτεινοµένων προς πρόσληψη για το έτος 2009, ανέρχεται 3 Σχέδιο ράσης της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ για το 2009, Αθήνα Νοέµβριος

18 σε 52 άτοµα, ενώ σύµφωνα µε τον αναλυτικό πίνακα προσλήψεων για το 2009 (και έως τις ), αυτές ανήλθαν σε 45 άτοµα. Για το παραπάνω χρονικό διάστηµα του έτους 2009, το ανώτατο όριο των προσλήψεων της Κτηµατολόγιο ΑΕ, προσδιορίζεται µε την Υ.Α / , η οποία τροποποιεί και συµπληρώνει την προηγούµενη, καθορίζοντας τον ανώτατο αριθµό προσωπικού που µπορεί να προσληφθεί για το έργο της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία Κτηµατολόγιο ΑΕ, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισµένου χρόνου από 350 σε 385 άτοµα. Σύµφωνα µε στοιχεία που παρασχέθηκαν στο κλιµάκιο ελέγχου στις , το υπηρετούν προσωπικό στις ανερχόταν σε 348 άτοµα και σήµερα ανέρχεται σε 383 άτοµα. Με βάση στοιχεία που παρασχέθηκαν στις , για το σύνολο των υπηρετούντων στην εταιρεία, παρατηρείται µια µικρή απόκλιση όσον αφορά στον αριθµό των ατόµων που τελικά προσελήφθησαν και σε αυτόν που υπηρετούν στην εταιρεία. Πίνακας 4: Συγκεντρωτικά στοιχεία προσλήψεων για την υπό έλεγχο περίοδο Πρόβλεψη (Επιχειρησιακό Σχέδιο) Ήδη υπηρετούν Προσωπικό Όριο προσλήψεων σύµφωνα µε ΥΑ ΕΤΟΣ 2007 ΕΤΟΣ 2008 ΕΤΟΣ 2009 (έως ) δεν υπάγεται στην υπό έλεγχο περίοδο 265 (πίν. Κτηµατολόγιο α.ε ) 348 ή Προσληφθέντες ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 76 (10 εκ των οποίων στην ελεγχόµενη περίοδο) 83 ή 84 (σύµφωνα µε στοιχεία της εταιρείας) ή 349 (ενώ σύµφωνα µε πίνακα της εταιρείας της ήταν 345) ή 394 (ενώ σύµφωνα µε πίνακα της εταιρείας της ήταν 383) 18

19 Παρατήρηση: Υπάρχει µια απόκλιση ατόµων για το έτος 2009, και 3-4 ατόµων για το έτος 2008, σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από την εταιρεία σε διαφορετικές χρονικές φάσεις του ελέγχου ( ) και τα οποία δεν συµφωνούν µεταξύ τους, µε αποτέλεσµα να εµφανίζεται το σύνολο του υπηρετούντος προσωπικού µέχρι τις ότι υπερβαίνει το όριο της σχετικής ΥΑ το οποίο ανερχόταν σε 385 άτοµα..3 Προσλήψεις προσωπικού για το υπό έλεγχο διάστηµα.3.1 Γενικά ηµόσιες προσκλήσεις ενδιαφέροντος (και έτους 2010) Σύµφωνα µε τα στοιχεία που χορήγησε στο Κλιµάκιο Ελέγχου η διοίκηση της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ στο υπό έλεγχο χρονικό διάστηµα ( και επιπλέον έως ) προσελήφθησαν 139 άτοµα 4 συνολικά µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισµένου χρόνου. Από τα στοιχεία που παρασχέθηκαν στο κλιµάκιο ελέγχου, στο σύνολο των παραπάνω 139 προσλήψεων, οι 40 πραγµατοποιήθηκαν µε δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, ενώ οι υπόλοιπες 99 είτε µε αποφάσεις του Σ είτε µε αποφάσεις των εξουσιοδοτηµένων αρµοδίων οργάνων (Πρόεδρος Σ ή ιευθύνων Σύµβουλος), χωρίς να τηρηθεί δηλαδή στις συγκεκριµένες προσλήψεις οι οποίες αντιστοιχούν στα 2/3 περίπου του συνολικού αριθµού των προσλήψεων της εταιρείας, η αρχή της δηµοσιότητας. Συνεπώς προκύπτει ότι ο κύριος όγκος των προσλήψεων (περί τα 2/3) διενεργήθηκε µε απευθείας αποφάσεις των µονοµελών οργάνων της εταιρείας κατά την αρµοδιότητα που έχει ο καθένας. Η δυνατότητα αυτή είναι νοµικά αποδεκτή σύµφωνα µε το Ν.2190/20 περί Α.Ε., αρκεί τα µονοµελή όργανα της διοίκησης να τηρούν και αυτά µε τη σειρά τους τις διαδικασίες σύµφωνα µε τις γενικές αρχές περί διαφάνειας και δηµοσιότητας των προσλήψεων. Πίνακας 5: Συνολικός αριθµός προσλήψεων ανά χρονική περίοδο ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ 5 (ανάληψη πραγµατικής υπηρεσίας) ΣΥΝΟΛΟ Από αυτούς αποχώρησαν 2 οικειοθελώς και 1 δεν ασκεί καθήκοντα λόγω αναστολής εξαιτίας διορισµού, ως Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη. Επίσης, 11 άτοµα είχαν ήδη συνεργασία µε την εταιρεία µέσω σύµβασης έργου. 5 Βάσει παρασχεθέντων στοιχείων από την εταιρεία, τα οποία στηρίζονται στην ηµεροµηνία πραγµατικής ανάληψης υπηρεσίας και όχι στην ηµεροµηνία απόφασης του.σ. για την πρόσληψη. 19

20 Σε διαγωνισµό του Μαρτίου 2007 ( , προκήρυξη που δηµοσιεύτηκε στις εφηµερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ»), για 29 θέσεις και όχι για 51 θέσεις που αναφέρεται παραπάνω 6, υποβλήθηκαν 2335 αιτήσεις, και προσελήφθησαν τελικά 24 άτοµα (και όχι 29). Τα υπόλοιπα βιογραφικά αποτέλεσαν εν µέρει και τη «δεξαµενή» αναζήτησης προσωπικού για µελλοντικές προσλήψεις εκ των επιλαχόντων της εν λόγω προκήρυξης, ενώ οι υπόλοιπες πραγµατοποιήθηκαν µε αποφάσεις του Προέδρου και του Σ, λόγω της επιτακτικής ανάγκης πλήρωσής τους και του µεγάλου αριθµού υποψηφιοτήτων που έχουν υποβληθεί για θέσεις µε παρόµοια προσόντα. Ακολούθησαν δύο προκηρύξεις για το έτος 2008, η µεν πρώτη δηµοσιεύτηκε στις εφηµερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «Α ΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ» στις , για συνολικά τριάντα πέντε θέσεις (35) (είτε µε συµβάσεις έργου, είτε µε συµβάσεις ορισµένου και αορίστου χρόνου) και η δεύτερη δηµοσιεύτηκε στις εφηµερίδες «Α ΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ» στις και «ΕΘΝΟΣ» στις για την κάλυψη τριών (3) θέσεων στελεχών µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου, εκ των οποίων η µια (1) κηρύχθηκε άγονη. Τέλος, το έτος 2009, δηµοσιεύτηκε µια προκήρυξη στις εφηµερίδες «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» και «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» στις , για την κάλυψη τεσσάρων (4) θέσεων στελεχών µε σύµβαση αορίστου χρόνου, εκ των οποίων οι δυο (2) θέσεις κηρύχθηκαν άγονες. Οι προσλήψεις δικηγόρων για το ίδιο χρονικό διάστηµα (Οκτώβριος Οκτώβριος 2009), ανήλθαν σε 21 εκ των οποίων οι 2 υπηρετούσαν ήδη µε σύµβαση άσκησης και πραγµατοποιήθηκαν επίσης απευθείας µε απόφαση του Προέδρου του Σ. ΕΤΟΣ 2010 Το εν λόγω χρονικό διάστηµα βρίσκεται εκτός εντολής ελέγχου που διενέργησε το κλιµάκιο. Ωστόσο, παρατηρείται ότι επειδή το όριο των προσλήψεων στην εταιρεία είχε ήδη εξαντληθεί, η Κτηµατολόγιο Α.Ε. προχώρησε σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για είκοσι έναν (21) συνεργάτες µε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών ή έργου ή µαθητείας, (δηµοσιεύτηκε στα «ΤΑ ΝΕΑ» στις και στο «ΕΘΝΟΣ» στις ), την οποία και τελικά ανακάλεσε µε απόφαση της Υπουργού ΠΕΚΑ και του Προέδρου της Κτηµατολόγιο ΑΕ («ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΘΝΟΣ» στις ), λόγω του ότι σύµφωνα µε έγγραφο του ΥΠΕΣ η εταιρεία υπάγεται πλέον στην αρµοδιότητα του ΑΣΕΠ. 6 Όπως προκύπτει από το πρακτικό Σ 274/ προβλέπεται η διενέργεια προκήρυξης - διαγωνισµού για την κάλυψη 51 θέσεων εργασίας για το έτος

21 Ειδικότερα, απαντητικό προς την εταιρεία έγγραφο της Γενικής Γραµµατέως του ΥΠ.ΕΣ. (α.π. ΙΠΠ/Φ.ΕΠ.16/6/οικ.2854/ ), αναφέρει ότι η εταιρεία, στον τοµέα των προσλήψεων του προσωπικού της, εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του Ν.3812/09 (Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις), άρθρο 1 και 15, στο εξής δε, υπάγεται στην αρµοδιότητα του ΑΣΕΠ..3.2 Προσλήψεις 2007 (από ) (α) Ιδιότυπες αποφάσεις πρόσληψης των υποψηφίων - µη αιτιολογία της επιλογής Παρατηρείται ότι µε τη θέση σφραγίδας επί των εσωτερικών σηµειωµάτων, πολλές φορές χωρίς ονοµαστική αναφορά του υποψηφίου, αλλά µόνο της θέσης αυτού, του γραφείου του Προέδρου ή/και του /ντος Συµβούλου, αυτά καθίστανται κατά την ακολουθούµενη -µη ορθή- πρακτική, αποφάσεις πρόσληψης (αποφ..σ. 573/12.06). Ακόµα και εάν γίνει αποδεκτός αυτός ο «ιδιότυπος εσωτερικός τρόπος» για την πρόσληψη υποψηφίων, οι εν λόγω αποφάσεις αφορούν στους επιλεγέντες και όχι στους επιλαχόντες, για τους οποίους, µεταγενέστερα δόθηκε αρµοδιότητα από το.σ. για την πρόσληψή τους ως τέτοιων (από τη λίστα επιλαχόντων). Τέλος, η απουσία πρακτικών των συνεντεύξεων όλων των υποψηφίων, δεν µπορεί να οδηγήσει σε ασφαλές συµπέρασµα για τον λόγο της τελικής κρίσης (αρνητικής ή θετικής) ούτως ώστε να είναι κατανοητά τα κριτήρια επιλογής και η τυχόν διαφορά τυπικών-ουσιαστικών προσόντων µεταξύ των υποψηφίων. Πρόκειται δηλαδή για µια ανοικτή-δηµόσια διαδικασία (πρόσκληση ενδιαφέροντος), η οποία όµως ουσιαστικά οδηγείται στη τελική επιλογή µέσα από κλειστά και αδιαφανή κριτήρια. Το ανωτέρω περιγραφόµενο γεγονός παρατηρείται και στις προσλήψεις του έτους 2008 και στις προσλήψεις του έτους 2009, καλύπτοντας το σύνολο σχεδόν της διαδικασίας προσλήψεων της εταιρείας Κτηµατολόγιο Α.Ε. Πίνακας 6 : Προσληφθέντες έτους 2007 Α/Α ΟΝ/ΜΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ. Ή ΕΜΜΙΣ. ΕΝΤΟΛ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ.Σ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠ. ΣΠΟΥ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 Π.Μ / ικηγόρος ΑΕΙ Στο απόσπασµα πρακτικού 303/ αναφέρεται αορίστως η πρόσληψη 2 δικηγόρων χωρίς να γίνεται ειδική αναφορά στα στοιχεία 21

22 2 Τ.Μ / & 288/ Π.Θ / & Αποφ. Πρ. 651/12.06 (οικ..σ. 932/12.06) 4 Ν.Μ / & /ντος Συµβ.573/12.06/ Ν / & 292/ Μ.Σ / , 288/ & 292/ και Αποφ. Πρ. οικ.651/12.06 και /ντος Συµβ. οικ.932/ Τ.Κ / , 288/ & 292/ Γ.Β / & 303/ Τοπογραφίας Προσωπικό Γενικών Καθηκόντων Στέλεχος Οικονοµολόγος Τεχνικός Συστηµάτων Πληροφορικής Στέλεχος Πληροφορικής Στέλεχος Γεωγράφος ΤΕΙ Ε ΑΕΙ ΤΕΙ ΑΕΙ της προσληφθείσας, µε εισήγηση συντονίστριας Νοµικής /νσης (α.π / ). εν παρασχέθηκε η ονοµαστική απόφαση πρόσληψης Στο 278 πρακτικό αναφέρεται ότι η πρόσληψη 5 υπαλλήλων τοπογραφίας θα διενεργηθεί µε νέα προκήρυξη και απουσιάζει εντελώς η αναφορά στο όνοµα του συγκεκριµένου υπαλλήλου. Στο 298 πρακτικό αναφέρεται η ανάγκη πρόσληψης ενός υπαλλήλου γενικών καθηκόντων. Απουσιάζει οποιαδήποτε συγκεκριµένη και ειδική αναφορά στο πρόσωπο του προσληφθέντος. Προσελήφθη µε την 278 απόφαση.σ. µετά από δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, αλλά δεν υπάρχει ονοµαστική απόφαση πρόσληψής της ως δεύτερης επιλαχούσας. Αποχώρησε οικειοθελώς στις εν υπάρχει ονοµαστική απόφαση πρόσληψης ΑΕΙ εν υπάρχει ονοµαστική απόφαση πρόσληψης. Ε Τροποποίηση της 298 απόφασης.σ., το 303/ πρακτικό αναφέρεται αορίστως στην 7 Αποχώρησε οικειοθελώς στις

23 9 Γ.Ι / Τεχνικός Συστηµάτων Πληροφορικής 10 Β.Ι / & Αποφ. Πρ. 651/12.06 και /ντος Συµβ. 932/12.06 Αγρονόµος ΣΥΝΟΛΟ 10 ΤΕΙ & Μaster ΑΕΙ &Μaster µετατροπή της πρόσληψης 1 ή 2 ατόµων, µε σύµβαση ορισµένου χρόνου ή έργου, σε αορίστου. Στο απόσπασµα πρακτικού 303/ αναφέρεται η πρόσληψη δυο τεχνικών πληροφορικής, προσλαµβάνεται ένας, χωρίς όµως να γίνεται ειδική αναφορά στα στοιχεία του προσληφθέντος. εν υπάρχει ονοµαστική απόφαση πρόσληψης, ούτε πρακτικό αξιολόγησης, ούτε κάποια προκήρυξη. Παρατηρήσεις επί συγκεκριµένων Βιογραφικών Σηµειωµάτων : Ο Γ.Β. προσλαµβάνεται ως υπάλληλος γραφείου µε πτυχίο ΙΕΚ Ηχοληψίας και επαγγελµατική εµπειρία σε studio ήχου. Η Ν.Μ. προσλαµβάνεται µε δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος ως δεύτερη επιλαχούσα, µε εσωτερικό σηµείωµα, (χωρίς ονοµαστική αναφορά), του /ντή ιοικητικού προς τον /ντα Σύµβουλο, για την πρόσληψη δυο υπαλλήλων οικονοµολόγων-λογιστών. Το εν λόγω σηµείωµα φέρει τίτλο «Υποβολή Πρακτικών προς έγκριση» και υποβάλει συνηµµένα πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης πρόσληψης στελέχους οικονοµολόγου της Κτηµατολόγιο Α.Ε. Από το πρακτικό αξιολόγησης απουσιάζει κάθε αιτιολογία της τελικής επιλογής των προσληφθέντων, δεν τηρούνται πρακτικά συνεντεύξεων, η εν λόγω δε προσληφθείσα κρίνεται ως δεύτερη επιλαχούσα. Ο Π.Θ. ο οποίος (όπως και πολλοί άλλοι προσληφθέντες) κατάγεται από τη Λάρισα, δεν έχει ονοµαστική απόφαση πρόσληψης και προσλαµβάνεται ως υπάλληλος γενικών καθηκόντων µε φοίτηση σε ΙΕΚ Πληροφορικής και παρακολούθηση σεµιναρίων θερµοϋδραυλικού. Η Π.Μ. προσελήφθη ως δικηγόρος. εν παρασχέθηκε στο κλιµάκιο ελέγχου η απόφαση πρόσληψής της. Η Τ.Κ. προσελήφθη ως υπάλληλος/στέλεχος Γεωγράφος. εν παρασχέθηκε στο κλιµάκιο ελέγχου η απόφαση πρόσληψής της παρά µόνο η απόφαση τοποθέτησής της. Για τους Γ.Β. υπάλληλο γραφείου και Γ.Ι. τεχνικό συστηµάτων πληροφορικής, δεν παρασχέθηκαν οι αποφάσεις πρόσληψης τους. 23

24 Τέλος και µε βάση επώνυµη καταγγελία η οποία κατατέθηκε στον ΓΕ, οι Σ.Σ. και Σ.Ν. οι οποίοι υπήρξαν συνεργάτες (µετακλητοί υπάλληλοι) στο γραφείο του τότε Υπουργού ΠΕ.ΧΩ. Ε., αφού υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους από το γραφείο του Υπουργού, προσελήφθησαν στην Κτηµατολόγιο Α.Ε. (στη /νση Επικοινωνίας & ηµοσίων Σχέσεων), αλλά σε χρονικό διάστηµα προγενέστερο του διαστήµατος ελέγχου (πριν την ) και ως εκ τούτου δεν µπορεί να ερευνηθεί περαιτέρω η περίπτωσή τους. Σηµειώνεται ότι ο αριθµός των βιογραφικών που παρασχέθηκαν για το υπό έρευνα χρονικό διάστηµα εντός του έτους 2007, ανέρχεται σε 7, ενώ ο συνολικός αριθµός των προσληφθέντων για το ίδιο διάστηµα ήταν Προσλήψεις 2008 (α) Απευθείας προσλήψεις απουσία ονοµαστικών αποφάσεων πρόσληψης Στην απόφαση.σ 309/ το ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει να κάνει αποδεκτή την εισήγηση του Γεν. /ντή, µε τίτλο «Ανάλυση αναγκών σε ανθρώπινους πόρους ενόψει της επιτάχυνσης των έργων των ενεργών τίτλων και της υλοποίησης της Β φάσης Κτηµατογράφησης και προτάσεις κάλυψής τους», ως έχει. Επίσης αποφασίζει να καλυφθούν οι θέσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω υπηρεσιακή εισήγηση του Γεν. /ντή, λόγω της επιτακτικής ανάγκης πλήρωσής τους, µε τη διαδικασία που αναφέρεται σε αυτή, µε την οποία εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος και ο /νων Σύµβουλος, για απευθείας προσλήψεις µε σύναψη συµβάσεων αορίστου ή ορισµένου χρόνου για άµεση κάλυψη αναγκών, καθώς επίσης και να κινήσουν τη διαδικασία διαγωνισµού για όσες εκ των θέσεων δεν θα καλυφθούν, χωρίς όµως στην απόφαση 309/ να αιτιολογείται ή να αναφέρεται κάπου η επείγουσα αυτή ανάγκη, ενώ συχνότατα απουσιάζει η ονοµαστική απόφαση πρόσληψης υποψηφίων, η οποία πολλές φορές υποκαθίσταται από τη θέση σφραγίδας επί εσωτερικών σηµειωµάτων άλλοτε ονοµαστικών και άλλοτε όχι. Τέλος, φαίνεται ότι ακολουθήθηκε η µέθοδος της άντλησης προσωπικού από προηγούµενες λίστες επιλαχόντων, χωρίς να υπάρχει ρητή απόφαση Σ. (β) Προσλήψεις ικηγόρων Όσον αφορά την πρόσληψη δικηγόρων αναφέρεται ότι θα τύχουν εφαρµογής, σχετικές προγενέστερες αποφάσεις του.σ (177/ , 235/ & 276/ ) σύµφωνα µε τις οποίες ο Πρόεδρος είναι αρµόδιος για την πρόσληψη των ικηγόρων µε συµβάσεις έµµισθης εντολής, λόγω της ειδικής σχέσης εµπιστοσύνης που πρέπει να χαρακτηρίζει τη σχέση ικηγόρων και εντολέα, κατ εξαίρεση των γενικών διαδικασιών που εφαρµόζονται για την πρόσληψη του υπολοίπου προσωπικού της εταιρείας. 24

25 Η απόφαση αυτή φαίνεται να παραγνωρίζει το γεγονός ότι εντολέας είναι η εταιρεία την οποία εκπροσωπεί νοµικά ο Πρόεδρος του Σ και όχι προσωπικά ο ίδιος ο Πρόεδρος. Αυτό σηµαίνει ότι έµµεσα θέτει θέµα εµπιστοσύνης µεταξύ Προέδρου και υπολοίπων µελών του Σ. Επίσης, αγνοεί ότι η κρίση των προσόντων των δικηγόρων πρέπει να είναι ουσιαστική, εάν δηλαδή έχουν το απαραίτητο νοµικό υπόβαθρο και τις ανάλογες γνώσεις, εξειδίκευση και εµπειρία να εξυπηρετήσουν τις υποθέσεις της εταιρείας και για το λόγο αυτό πρέπει να επιλέγονται µεταξύ πλειόνων. Τέλος, οι προσληφθέντες δικηγόροι προορίζονται κυρίως για την στελέχωση των εν γένει υπηρεσιών της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και των Περιφερειακών Γραφείων της εταιρείας και όχι για το Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης Προέδρου. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τον Κώδικα ικηγόρων η πρόσληψη των δικηγόρων µε πάγια αντιµισθία από νοµικά πρόσωπα του δηµοσίου τοµέα προσδιορίζεται από το Ν.1649/86, άρθρο 11, όπως αυτό ισχύει σε συνδυασµό µε το Ν.1232/82, άρθρο 9 και το Ν.1256/82, άρθρο 1, παρ.6 και γίνεται µε επιλογή ύστερα από προκήρυξη από ειδική πενταµελή επιτροπή, η σύνθεση της οποίας αναφέρεται στις παραπάνω διατάξεις. Με βάση τις διατάξεις αυτές ο ΓΕ απέστειλε έγγραφο προς το ΝΣΚ, ΥΠΕΣ (Φ /6793/ ) µε το οποίο ζητά να γνωµοδοτήσει για το νόµιµο της διαδικασίας που ακολουθήθηκε από την εν λόγω εταιρεία και από άλλες εταιρείες του δηµοσίου οι οποίες ελέγχθηκαν για το ζήτηµα αυτό από τον ΓΕ 8. (γ) Πρακτικά αξιολόγησης υποψηφίων - Αρχή ίσης µεταχείρισης και αιτιολογίας Στα πρακτικά αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων δεν αναφέρονται οι συγκεκριµένοι λόγοι επιλογής, παρά µόνο αναγράφεται ρητά ότι «η επιτροπή κρίνει οµόφωνα τον/την... ως καταλληλότερο/η». Από τη διατύπωση αυτή δεν συνάγεται αιτιολογία της τελικής κρίσης του υποψηφίου, δεν παρατίθενται οι συνεντεύξεις για να διαπιστωθεί σε ποιο γνωστικό αντικείµενο εξετάστηκαν οι υποψήφιοι, εάν ήταν γνώστες του αντικειµένου, τι ερωτήθηκαν και εντέλει δεν προκύπτει και κάποιο εσωτερικό σύστηµα άτυπης µοριοδότησης βαθµολόγησης των επιδόσεων των υποψηφίων. Με τον τρόπο αυτό παραβιάζεται η αρχή της αιτιολογίας, της αντικειµενικής κρίσης και φυσικά της ίσης µεταχείρισης. (δ) Επιλογή υποψηφίων από επιλαχόντες προηγούµενων διαγωνισµών Η επιλογή επιλαχόντων από προηγούµενους διαγωνισµούς αναφέρεται στο 387/ πρακτικό και αφορά σε προσλήψεις του έτους Επίσης παρόµοια αναφορά υπάρχει και για το έτος 2007 και ένθεν για κάλυψη συγκεκριµένων θέσεων εκ των επιλαχόντων της προκήρυξης του Μαρτίου 2007 (βλέπε πρακτικό.σ 278/ ). 8 ΤΡΑΜ ΑΕ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Εταιρεία Εκµετάλλευσης. 25

26 Ανάλογο όµως πρακτικό που να εξουσιοδοτεί το.σ. για το έτος 2008, να προβεί σε παρόµοια ενέργεια (πρόσληψη επιλαχόντων από προηγούµενους διαγωνισµούς), δεν παρασχέθηκε στο κλιµάκιο ελέγχου. Επίσης, επισηµαίνεται ότι η λίστα επιλαχόντων λειτουργεί γενικά σε περίπτωση που κατά ένα διαγωνισµό, οι αρχικά επιλεγέντες για κάποιο λόγο είτε δεν αποδέχονται είτε υφίσταται κώλυµα ανάληψης καθηκόντων και δεν είναι ορθή η πρακτική συνεχούς άντλησης υποψηφίων προς πρόσληψη από αυτήν σε µακρό χρονικό ορίζοντα (βλ. σχετ. α/α 70, του κατωτέρω πίνακα 7). Η εταιρεία, λειτουργώντας µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας τους οποίους προβλέπει το νοµικό της πλαίσιο και επικαλείται η ίδια συχνά για την αιτιολόγηση των ενεργειών της, όφειλε να αναζητά σε τακτά χρονικά διαστήµατα το ικανότερο και καταλληλότερο προσωπικό για τη στελέχωσή της στρεφόµενη στην αγορά εργασίας. (ε) Απόκλιση τυπικών προσόντων πραγµατικής υπηρεσίας σε «χαµηλές ειδικότητες» Όπως συνάγεται από την παράθεση των παρατηρήσεων επί συγκεκριµένων βιογραφικών που ακολουθεί, οι περισσότερες ανοµοιοµορφίες µεταξύ επιπέδου σπουδών/επαγγελµατικής εµπειρίας και προσόντων που προσιδιάζουν στη φύση και το έργο της εταιρείας, παρατηρούνται στους υπαλλήλους γραφείου και/ή γενικών καθηκόντων. Αυτή η απόκλιση συνοδεύεται από το γεγονός της απουσίας διαδικασιών δηµοσιότητας, επιλογής και αξιολόγησης των υποψηφίων, ούτως ώστε να µην προκύπτει ο ιδιαίτερος λόγος για τον οποίο ένα πρόσωπο µε εντελώς διαφορετικό προσανατολισµό, να επιλέγεται για να µπορεί να ασκήσει τα εν λόγω καθήκοντα. Συνεπώς, εάν η εταιρεία ακολουθούσε τις ανωτέρω διαδικασίες, θα ελαχιστοποιούνταν το γεγονός της προσέλευσης υποψηφίων µε άσχετα σε µεγάλο βαθµό προσόντα και θα επιτυγχάνετο η πρόσληψη ατόµων από την αγορά εργασίας, µε ειδικότερες και πιο συγγενικές µε το έργο της εταιρείας ικανότητες, προς όφελος της λειτουργίας αυτής. Πίνακας 7 : Προσληφθέντες έτους 2008 Α/Α ΟΝ/ΜΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ. Ή ΕΜΜΙΣ. ΕΝΤΟΛ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ.Σ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ 1 Σ.Α / Στέλεχος Προµηθειών 2 Α.Θ / & Λογιστής 333/ και Αποφ. Πρ. 612/ /12.06 ΕΠΙΠ. ΣΠΟΥ. ΑΕΙ ΑΕΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 26

27 3 Σ.Κ / ικηγόρος ΑΕΙ Προσλαµβάνεται µε ειδική εξουσιοδότηση από το.σ. προς τον Πρόεδρο, για απευθείας πρόσληψη των δικηγόρων. Στο απόσπασµα πρακτικού 303/ αναφέρεται αορίστως η πρόσληψη 2 δικηγόρων χωρίς να γίνεται ειδική αναφορά στα στοιχεία του προσληφθέντος. Υπάρχει εισήγηση συντονίστριας Νοµικής /νσης (α.π / ). εν παρασχέθηκε η ονοµαστική απόφαση πρόσληψης. 4 Τ.Σ /3/ ικηγόρος ΑΕΙ Με την 309/ απόφαση.σ. εγκρίνεται η εισήγηση του Γεν. /ντή της εταιρείας, για κάλυψη αναγκών σε ανθρώπινους πόρους καθώς και την πρόσληψη των δικηγόρων απευθείας από τον Πρόεδρο.Σ. Στο εσωτερικό του σηµείωµα ο Γεν. /ντής, επικαλείται την απόφαση.σ. 288/ , µε την οποία εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος.Σ. και ο /νων Σύµβουλος να προβαίνουν στη σύναψη συµβάσεων για άµεση κάλυψη αναγκών, σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές εισηγήσεις και να κινήσουν τη διαδικασία διαγωνισµού σε πρόσφορο χρόνο, για όσες θέσεις δεν θα έχουν καλυφθεί. εν παρασχέθηκε η ονοµαστική απόφαση πρόσληψης. 5 Π.Ε / & 327/ & /ντος Συµβ. 393/12.06/ Αγρονόµος ΑΕΙ Υπάρχει πρόσκληση ενδιαφέροντος και πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης στο 27

28 οποίο η ανωτέρω είναι 1 η επιλαχούσα. 6 Ρ.Ζ / ικηγόρος ΑΕΙ Όµοια µε α/α 4 (για πρόσληψη δικηγόρων). εν παρασχέθηκε ονοµαστική απόφαση πρόσληψης. 7 Λ.Μ / και Αποφ. Πρ. 639/ / Σ / και Αποφ. Πρ. 639/ / Τ / και Αποφ. Πρ. 568/ / Κ.Ι / και Αποφ. Πρ. 507/12.06 & /ντος Συµβ. 918/ Σ / και Αποφ. Πρ. 449/ / Τ.Ε / & /ντος Συµβ. 650/12.06/ Χ.Μ / & /ντος Συµβ. ΑΕΙ Υπάρχει εσωτερικό σηµείωµα απόφαση πρόσληψης από Πρόεδρο και /ντα Συµβ. προς /ντή ιοικητικού. Απευθείας πρόσληψη για λόγους κατεπείγοντος. ΑΕΙ Όµοια µε α/α 7 Βοηθός Λογιστή ΤΕΙ Ήταν 3 ος επιλαχών στην προκήρυξη του Μαρτίου 2007 και προσελήφθη το Στέλεχος Πληροφορικής Αγρονόµος Ανάπτυξης Ε ΑΕΙ ΑΕΙ & Master ΤΕΙ Υπάρχει εσωτερικό σηµείωµα απόφαση πρόσληψης από Πρόεδρο και /ντα Συµβ. προς /ντή ιοικητικού. Υπάρχει εσωτερικό σηµείωµα απόφαση πρόσληψης από Πρόεδρο και /ντα Συµβ. προς /ντή ιοικητικού. Με το 325 πρακτικό το.σ. αποφασίζει την πρόσληψη 4 ΑΤΜ από τον πίνακα επιλαχόντων προηγούµενης προκήρυξης. Με την απόφαση πρόσληψης ( / ) του /ντή ιοικητικού η υποβολή πρακτικών προς έγκριση για πρόσληψη προσωπικού, αναφέρει µόνο θέσεις και όχι ονόµατα. Προσλαµβάνεται ως 3 η επιλαχούσα προηγούµενου διαγωνισµού (12 ος 2007). ηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος στις 28

29 650/12.06/ Εφαρµογών Πληροφορικής 14 Χ.Ε / Πληροφορικής 15.Ε / και Αποφ. Πρ. 449/ / Θέση σφραγίδας επί εσωτερικού εισηγητικού σηµειώµατος, που το µετατρέπει σε απόφαση πρόσληψης και επισυνάπτει το πρακτικό αξιολόγησης. ΑΕΙ Όµοια µε α/α 13 Ε Όµοια µε α/α 7 16 Ν / & /ντος Συµβ. 650/12.06/ Π.Μ / & /ντος Συµβ. 650/12.06/ Χ.Φ / & /ντος Συµβ. 650/12.06/ Ψ.Σ / & /ντος Συµβ. 650/12.06/ Π.Ι / και Αποφ. Πρ. 449/ / Τ.Ε / & /ντος Συµβ. 650/12.06/ Αγρονόµος Αγρονόµος Αγρονόµος Αγρονόµος Αγρονόµος Στέλεχος Πληροφορικής ΑΕΙ & Master ΑΕΙ & Master ΑΕΙ & Master ΑΕΙ & Master Όµοια µε α/α 12 Προσλαµβάνεται ως επιλαχών προηγούµενου διαγωνισµού (12 ος 2007) Με την απόφαση πρόσληψης / του /ντή ιοικητικού, η υποβολή πρακτικών προς έγκριση για πρόσληψη προσωπικού, αναφέρει µόνο θέσεις και όχι ονόµατα. Η ανωτέρω προσλαµβάνεται ως επιλαχούσα, αλλά δεν επισυνάπτεται κάποιο πρακτικό που να την αναφέρει ως τέτοια ηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος στις Το πρακτικό αξιολόγησης δεν αναφέρει αιτιολογία για την επιλογή της. Όµοια µε α/α 12. Προσλαµβάνεται ως 2 ος επιλαχών προηγούµενου διαγωνισµού (12 ος 2007) ΑΕΙ Όµοια µε α/α 11 ΑΕΙ Όµοια µε α/α 13 29

30 22 Α.Σ / & /ντος Συµβ. 650/12.06/ Γ.Σ / & /ντος Συµβ. 650/12.06/ Κ / & /ντος Συµβ. 650/12.06/ Κ.Α / & /ντος Συµβ. 650/12.06/ Μ.Η / & /ντος Συµβ. 650/12.06/ Τοπογραφίας Αγρονόµος Τεχνικός Συστηµάτων Πληροφορικής Τοπογραφίας Στέλεχος Πληροφορικής ΤΕΙ Όµοια µε α/α/ 13 ΑΕΙ Όµοια µε α/α 13 ΤΕΙ Όµοια µε α/α 13 ΤΕΙ Όµοια µε α/α 13 ΑΕΙ & Master 27 Α.Β / ικηγόρος ΑΕΙ & Master 28 Θ.Ε / και Αποφ. Πρ. 03/12.06/ Ν.Ε / και Αποφ. Πρ. 449/ / Σ.Κ / και Αποφ. Πρ. 449/ / Χ / και Αποφ. /ντος Συµβ. 650/12.06/ Β.Κ /7/ και Αποφ. Πρ. 402/ / Π / και Αποφ. Πρ. 402/ / Π.Μ / και Αποφ. Πρ. 402/ /12.06 Στέλεχος ιοικητικού Αγρονόµος Αγρονόµος ΑΕΙ ΑΕΙ & Master Όµοια µε α/α/ 13 Όµοια µε α/α 4 (για πρόσληψη δικηγόρων). εν παρασχέθηκε η ονοµαστική απόφαση πρόσληψης. Με εισήγηση /ντή ιοικητικού και µε βάση τα βιογραφικά που είχαν υποβληθεί σε παλαιότερο διαγωνισµό, προσλαµβάνεται η ανωτέρω. Όµοια µε α/α 11 Ε Όµοια µε α/α 11 ΑΕΙ & Master Όµοια µε α/α 13 Συντηρητής Ε Υπάρχει εσωτερικό σηµείωµα του Προέδρου.Σ. προς τον /ντή ιοικητικού, χωρίς όµως τη θέση σφραγίδας που να το καθιστά απόφαση πρόσληψης Αγρονόµος Αγρονόµος ΑΕΙ & Master ΑΕΙ & Master Όµοια µε α/α 32 Όµοια µε α/α 32 30

31 35 Σ.Κ / και Αποφ. Πρ. 402/ / Σ.Ε / και Αποφ. Πρ. 402/ / Α.Ο / & /ντος Συµβ. 650/12.06/ Λ.Χ / & /ντος Συµβ. 650/12.06/ Τ.Α //9/ & 317/10/ Αγρονόµος Αγρονόµος Τοπογραφίας Τεχνικός Συστηµάτων Πληροφορικής ΑΕΙ Όµοια µε α/α 32 ΑΕΙ Όµοια µε α/α 32 ΤΕΙ Όµοια µε α/α 13 ΤΕΙ Όµοια µε α/α 13 ΑΕΙ Αποχώρησε οικειοθελώς στις Γ.Α /3/ ικηγόρος ΑΕΙ Όµοια µε α/α 4 41.Ν /3/ ικηγόρος ΑΕΙ & Όµοια µε α/α 4 Master 42 Κ.Β /3/ ικηγόρος ΑΕΙ Όµοια µε α/α 4 43 Σ.Ε /3/ ικηγόρος ΑΕΙ Όµοια µε α/α 4 44 Χ.Μ /3/ ικηγόρος ΑΕΙ Όµοια µε α/α 4 45 Α.Β / & 309/ και Αποφ. Πρ. 277/12.06/ Γ.Ι / & Αποφ. /ντος Συµβ. 343/12.06/ ΑΕΙ Όµοια µε α/α 4 Ε Όµοια µε α/α 4 47 Γ.Α / & Αποφ. /ντος Συµβ. 343/12.06/ Ν.Ε / & Αποφ. /ντος Συµβ. 343/12.06/ Τ.Σ / & Αποφ. /ντος Συµβ. 343/12.06/ Τ.Ε / & Αποφ. /ντος Συµβ. 573/12.06/ Γ.Ε / & Αποφ. /ντος Συµβ. 393/12.06/ Ε / & Αποφ. /ντος Συµβ. 573/12.06/ Π.Θ / & 309/ Αγρονόµος Αγρονόµος Αγρονόµος Αγρονόµος Ε Υπάρχει εσωτερικό σηµείωµα του /ντή ιοικητικού / που την προτείνει ονοµαστικά για να προσληφθεί. Ε Όµοια µε α/α 4 ΑΕΙ Όµοια µε α/α 4 ΑΕΙ Όµοια µε α/α 4 και επισύναψη πρακτικού αξιολόγησης µε το οποίο κατατάσσεται ως 6 η επιλαχούσα. ΑΕΙ ηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος στις ΑΕΙ Όµοια µε α/α 4 ΑΕΙ Όµοια µε α/α 4 31

32 54 Β.Ζ / & Αποφ. /ντος Συµβ. 343/12.06/ Ε Όµοια µε α/α Λ.Π / ικηγόρος ΑΕΙ Όµοια µε α/α 4 56.Α / & Αποφ. Πρ. 03/12.06/ Στέλεχος ΑΕΙ 57.Α / και Αποφ. Πρ. 545/ / / και Αποφ. Πρ. 507/ / Α.Σ / και Αποφ. Πρ. 449/ /12.06 Αγρονόµος ΤΕΙ Ε ΑΕΙ & Master Με εισήγηση του /ντή ιοικητικού και µε βάση τα βιογραφικά που είχαν υποβληθεί σε παλαιότερο διαγωνισµό, προσλαµβάνεται η ανωτέρω. Όµοια µε α/α Κ.Β / ικηγόρος ΑΕΙ Όµοια µε α/α 4 61 Μ.Ε /10/ ιευθυντής Περιφερειακού Κέντρου Θεσσαλονίκης ΑΕΙ & Master 62 Μ.Μ /7/ Κ.Β / & Αγρονόµος 318/ Κ.Σ / και Αποφ. Πρ. 449/ / Κ.Α / και Αποφ. Πρ. 449/ / Σ.Ε / και Αποφ. Πρ. 402/ /12.06 ικηγόρος Αγρονόµος ΑΕΙ Όµοια µε α/α 4. ΑΕΙ & Master ΑΕΙ & Master εν παρασχέθηκε ονοµαστική απόφαση πρόσληψης Όµοια µε α/α 11 ΤΕΙ Όµοια µε α/α Λ.Ν / ικηγόρος ΑΕΙ Όµοια µε α/α 4 68 Μ.Ι / και Αποφ. Πρ. 651/ /12.06 Ε ΑΕΙ ίδεται ως επιτυχούσα σε διαγωνισµό του Μαρτίου Τοποθετείται σε οργανική θέση στις µε απόφαση Προέδρου και /ντος Συµβούλου, αλλά ανέλαβε υπηρεσία στις

33 69 Μ.Φ / & 309/ Μ.Α / & 288/ και /ντος Συµβ. 573/12.06/ Κ / & 318/ Κ.Α / & Αποφ. /ντος Συµβ. 343/12.06/ ικηγόρος ΑΕΙ Όµοια µε α/α 4 Ε Στο εσωτερικό σηµείωµα (το οποίο µε σφραγίδα µετατρέπεται σε απόφαση), αναφέρεται η πρόσληψη 7 υπαλλήλων για το Ν. Αττικής και όχι για την Θεσσαλονίκη που την τοποθέτησαν. Επίσης στο πρακτικό αξιολόγησης δίδεται ως 16 η επιλαχούσα για την Αττική. Ε εν παρασχέθηκε ονοµαστική απόφαση πρόσληψης Ε Όµοια µε α/α 4 73 Τ / Αγρονόµος ΑΕΙ & Master εν παρασχέθηκε ονοµαστική απόφαση πρόσληψης. 74 Σ.Μ / ικηγόρος ΑΕΙ Όµοια µε α/α 4 75 Κ.Ε / & 317/ Π.Η / και Αποφ. Πρ. 639/ / Σ.Α / & Αποφ. /ντος Συµβ. 343/12.06/ Ε Ε Υπάρχει εσωτερικό σηµείωµα προς τον Γενικό /ντή ( / ) που προτείνει αόριστα (χωρίς όνοµα) θέσεις για να προσληφθούν. Υπάρχει εσωτερικό σηµείωµα απόφαση πρόσληψης από Πρόεδρο και /ντα Συµβ. προς /ντή ιοικητικού. Ε Όµοια µε α/α 4 78 Γ.Α / και Αποφ. Πρ. 449/ / Τ / και Αποφ. Πρ. 545/ /12.06 Ε Όµοια µε α/α 11 Ε Υπάρχει εσωτερικό σηµείωµα απόφαση πρόσληψης από Πρόεδρο και /ντα Συµβ. προς /ντή ιοικητικού. εν παρασχέθηκε κάποιο έγγραφο που να αποδεικνύει τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος. 33

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Μ Ο Σ Ι Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Κάλυψης τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικών Επιθεωρητών µε απόσπαση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Μ Ο Σ Ι Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Κάλυψης τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικών Επιθεωρητών µε απόσπαση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 7/11/2014 Αρ. Πρωτ. 27816 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Μ Ο Σ Ι Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Κάλυψης τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικών Επιθεωρητών µε απόσπαση.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: 1434962 Χολαργός, 28.11.2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, επτά 7 υπαλλήλων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. «Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 4164/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 &

Διαβάστε περισσότερα

Η /νση Αστικής Κατάστασης & Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Περιφέρειας Ηπείρου

Η /νση Αστικής Κατάστασης & Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Περιφέρειας Ηπείρου /ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα 18 Μαρτίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 2159 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, εννέα 9 υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Εύοσµος Αριθµ.Πρωτ. : 20912

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Εύοσµος Αριθµ.Πρωτ. : 20912 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΡ ΕΛΙΟΥ- ΕΥΟΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 24 Τ.Κ.56224 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΟΛΑΚΙ ΗΣ ΤΗΛ.2313-302.191,192

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχάνες, 22/1/2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αρ. Πρωτ.:47 ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ -ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 75 Τ.Κ.70100 ΤΗΛ.:2813404026 FAX: 2810752956 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 27/10/2014 Αριθ.Πρωτ.: 43796 Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 8/9/2014 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 457 ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» Ν.Π... Βάρνης 1-Ν. Σμύρνη-171 24 Τηλ.: 210-9335948 210-9319188

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου) 1 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟ ΟΣ Τηλ.: (22410) 22259 /36370 /36360 Fax : (22410) 27462 Ρόδος, 16/09/2013

Διαβάστε περισσότερα

28/08/2014 09/09/2014 1. 2. 3. 4.

28/08/2014 09/09/2014 1. 2. 3. 4. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ.Κωδ. : 11523 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 3 η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης (ΕΦ ) του ήµου Αθηναίων Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΠΡΟΣ: Ως Π..

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΠΡΟΣ: Ως Π.. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα, 11 Σεπτεµβρίου 01 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 3888/456

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/01/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.: 170/990/9U6 Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Ειδικού Συµβούλου / Ειδικού Επιστηµονικού Συνεργάτη µε σύµβαση Ιδιωτικού ικαίου Ορισµένου Χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ιεροσολύµων 6 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής»

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» Κοµοτηνή 27/10/2016 Αρ.Πρωτ.: 3064 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής»

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 2 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 2 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα Κύρωση της σύµβασης-πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) Η Αρχή ιασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να επιλέξει ως συνεργάτες δύο (2) Ειδικούς Επιστήµονες µε ειδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Αθήνα, 30-8-2004 /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15 / 09 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 37964 / 3847 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Χημικών»

Θέμα: «Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Χημικών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΥΡΟΣ 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 197 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς και Επταλόφου Τ.Κ. 17778 -Ταύρος Τηλ.: 2132036212-213 Fax.2132036247 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΤΕΙΑ, 19-08-2011 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (.Ο.Κ.Α.Σ.) Αριθµ. Πρωτ.:115 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4867/21-11-2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4867/21-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Νοεµβρίου 2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 7706/ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Προς

Αθήνα, 24 Νοεµβρίου 2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 7706/ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Προς ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ /νση Γραµµατείας Τµήµα : ιοικητικό -Οικονοµικό Ταχ. /νση :Κηφισίας 1-3, Ταχ. Κώδ. : 115 23 Αθήνα Πληροφορίες :Αιµιλία Χρυσοβελίδη, Γ. Παλαιολόγου, Φ. Παπαλιόσα,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 29-07-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/29-07-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 07/09/206 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. οικ.:23583 ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ /νση Ανθρώπινου υναµικού & ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Ανθρώπινου υναµικού Ταχ. /νση: Καραϊσκάκη 38, Τ.Κ. 24 6 Τηλ.:23 2047

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 22/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εξέταση ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 22.12.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 38503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 22.12.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 38503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 22.12.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 38503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ Ε. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ. Εσωτερική ιανοµή: - Γραφείο Πρυτάνεως, Ενταύθα - κα Μαρίνα Κορφιάτη, Γραµµατέα Πανεπιστηµίου, Ενταύθα

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ Ε. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ. Εσωτερική ιανοµή: - Γραφείο Πρυτάνεως, Ενταύθα - κα Μαρίνα Κορφιάτη, Γραµµατέα Πανεπιστηµίου, Ενταύθα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Πάτρα, 31 / 3 /2015 Αριθµ. Πρωτοκόλλου: 1577/6098 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρµόδια: κα Ελένη Λέκκα Τηλ.: 2610

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22-7 - 2013. Αρ. πρωτ.: οικ. 43458

Αθήνα, 22-7 - 2013. Αρ. πρωτ.: οικ. 43458 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ.Κωδ. : 11523 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύµβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύµβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλµ. Χαριλάου-Θέρµης Θέρµη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Ιορδάνης Κουτσόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΤΕΙΑ, Αρ. Πρωτ.:937. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΗΤΕΙΑ, Αρ. Πρωτ.:937. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (.Ο.Κ.Α.Σ) ΣΗΤΕΙΑ,27-10-2016 Αρ. Πρωτ.:937 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.) ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» CPV : 85147000-1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙ Α ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ( 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT P T & C ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015. Πρόγραµµα Σεµιναρίων. Υπηρεσιών & Φορέων ηµοσίου. σε πολύ χαµηλές τιµές

PROJECT P T & C ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015. Πρόγραµµα Σεµιναρίων. Υπηρεσιών & Φορέων ηµοσίου. σε πολύ χαµηλές τιµές P T & C Training & Consulting Ltd PROJECT ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΛΙΟΣΙΩΝ 117 (ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ), 104 40 e-mail: contact@project-tc.gr ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015 Πρόγραµµα Σεµιναρίων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

********** Έχοντας υπόψη: ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

********** Έχοντας υπόψη: ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. Έχοντας υπόψη: ********** - Το άρθρο 76 του ΠΔ 30/1996, σύμφωνα με το οποίο: 1. Η σύσταση αμιγούς επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Κέρκυρα, 23/6/2016 Αριθμ. πρωτ.: Για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Κέρκυρας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Κέρκυρα, 23/6/2016 Αριθμ. πρωτ.: Για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Κέρκυρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Μαράσλειο Μέγαρο Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 α Ταχ. Κώδικας : 49100 Κέρκυρα Τηλ. : 26613

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη 25-5- 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 100 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Μελίσσια 24 Σεπτεµβρίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.:2240 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 177 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 177 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 07 12-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 177 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Πληροφορίες κ. Κουτσονικόλας Αθ. Τηλ. (23743) 50 122 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» - Ν.Π... ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884 Αθήνα, 12-7-2010 ΠΡΟΣ: ΕΛΜΑ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Λέκκα 26 105 62 Αθήνα ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07 Σεπτεμβρίου2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Δ13/Φ 6.13/17595 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΗ-ΝΗΗ. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.:Δ1Α 1174727 ΕΞ 2013

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΗ-ΝΗΗ. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.:Δ1Α 1174727 ΕΞ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Δ1) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 14/2015 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 14/2015 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ- ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 14/2015 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ3ΟΛΕΑ-Π5Ε. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΜΗΤΤΟΣ 21 / 8/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. πρωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ».

ΑΔΑ: ΒΛΩ3ΟΛΕΑ-Π5Ε. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΜΗΤΤΟΣ 21 / 8/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. πρωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ». Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΜΗΤΤΟΣ 21 / 8/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. πρωτ. 2073 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1 Τ.Κ. 172 34 Πληρ. Πατήθρα Ελένη Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη.

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη. Ν 4146/2013: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Άρθρο 16 ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε. 1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. Καλαμαριά 16/01/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. Καλαμαριά 16/01/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Καλαμαριά 16/01/2017 Αρ.πρωτ. 42 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταµένων Αυτοτελών Τµηµάτων του ήµου Στυλίδας

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταµένων Αυτοτελών Τµηµάτων του ήµου Στυλίδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στυλίδα 18-10 - 2013 Αριθ. Πρωτ: 16000 ΘΕΜΑ: Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταµένων Αυτοτελών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 25/10 ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2012. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 25/10 ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2012. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 25/10 ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, 23.10.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 42513 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989),

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989), Θεόδωρος Π. Φορτσάκης Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ικηγόρος στον Άρειο Πάγο Μητροπόλεως 38, 10563 Αθήνα, τηλ. +30 210 32 18 900, φαξ +30 210 32 18 933, e-mail thfortsakis@fdmalaw.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: 1424778 Χολαργός, 26/09/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου µε τίτλο:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29-8 - 2014. Αρ. πρωτ.: οικ. 40653

Αθήνα, 29-8 - 2014. Αρ. πρωτ.: οικ. 40653 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ.Κωδ. : 11523 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Άρθρο. Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικός Οργανισμός Ηράκλειο : 17/11/2015 Προσχολικής Αγωγής Αριθμ. Πρωτ.: 3460 Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.

Δημοτικός Οργανισμός Ηράκλειο : 17/11/2015 Προσχολικής Αγωγής Αριθμ. Πρωτ.: 3460 Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. Ηράκλειο : 17/11/2015 Προσχολικής Αγωγής Αριθμ. Πρωτ.: 3460 (Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.) Δ/νση: Μ.Παπαδόπουλου 4 Τ.Κ. 71202 Πληρ/ρίες: Αθανασίου Νατάσα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στα πλαίσια της βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘ3Φ-Λ. Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785. Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι)

ΑΔΑ: 4ΑΘ3Φ-Λ. Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785. Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785 ΠΡΟΣ : Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 17 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: Α Γ ΕΞ 2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 17 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: Α Γ ΕΞ 2015 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2527 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023 IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Δ/νση Οργάνωσης Προγραμματισμού και Μελετών Τμήμα : Προγραμμάτων Ε.Ε. Μαρούσι, 01/ 0 /201 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιοίκηση 2 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4-10-16 ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αρ. Πρωτ. 20099 ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ ΜΠΟΤΑΣΗ 51-185 37 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. 2132079100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ανδρόγεω 2, Τ.Κ 71202 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ:2810399265 Fax: 2810399195 Emai: dikeh@heraklion.gr Ηράκλειο,3-10-2011 Αριθμ. Πρωτ.:156

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Γενικός Διευθυντής EC-BIC Σερρών Α. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΡΓΟ Έννοια της Εργασίας Η διάθεση προκαθορισμένου χρόνου, προσωπικών και επίκτητων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΤ / ΑΑΠ / ΕΣΠΑ-ΑΚ /4544/215

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΤ / ΑΑΠ / ΕΣΠΑ-ΑΚ /4544/215 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΤ / ΑΑΠ / ΕΣΠΑ-ΑΚ /4544/215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων»

Θέμα: «Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) --------------------------------------------------- ιεύθυνση: Σπύρου Μουστακλή 1, Παγκρήτιο Στάδιο ΑΦΜ : 998091971 Α ΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατικές Ενότητες Διδασκαλίας Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα (Επίπεδο ΠΕ, ΤΕ) Διάρκεια σύµβασης (Ανά Θυρίδα Επιχειρηµατικότητας)

Θεµατικές Ενότητες Διδασκαλίας Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα (Επίπεδο ΠΕ, ΤΕ) Διάρκεια σύµβασης (Ανά Θυρίδα Επιχειρηµατικότητας) Δ/νση Οργάνωσης Προγραµµατισµού και Μελετών Τµήµα : Προγραµµάτων Ε.Ε. Μαρούσι, 01/ 0 /201 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ. Κώδικας : ΤΚ 15180 Αρ. Πρωτ.: 67/31-03- 201 Πληροφορίες : Γ. Σταφυλάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 378 Πρωτ : 7333 Αριθµ. ιεκπ : 5346 Αθήνα, 13 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ Του στόχου 1 του υποέργου 1 της πράξης:

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 27-01-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρ. 1162 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------------------------------------------------------------ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕ ΟΥ 2 ΣΙΒΙΤΑΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής»

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» Κοµοτηνή 27/10/2016 Αρ.Πρωτ.:3063 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 21-08-2014 ΠΑ.Γ.Ν.Η Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Αριθµ. Πρωτ.: 11815 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τµήµα Προσωπικού Πληρ. Λουκίσα Ελένη ΤΗΛ.2810 542067 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ Χ Ε Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.: FAX:

ΤΗΛ.: FAX: Κ.Ε. Η.Ρ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΚΑ ΙΟΥ 50 74100, ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛ.: 2831040157 FAX: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr Ρέθυµνο 29/1/2016 Αριθµ. Πρωτ.: 94 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ.: οικ.28930/10970 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αριθ.Πρωτ.: οικ.28930/10970 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αθήνα, 8. 4. 2016 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ.2890/10970 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. : Κατεχάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για πρόσληψη προσωπικού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 407/80)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για πρόσληψη προσωπικού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 407/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ Κέρκυρα, 12-01-2017 Αρ. Πρωτ.:. 1.2/41/Φ.025 Ταχ. /νση Ταχ. Kώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax

Διαβάστε περισσότερα