Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ"

Transcript

1 1 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδηµαϊκό έτος θα λειτουργήσουν τρία (3) νέα Τµήµατα Πανεπιστηµίων και δεκατρία (13) νέα Τµήµατα ΤΕΙ, τα οποία θα περιλαµβάνονται στο µηχανογραφικό δελτίο που θα συµπληρώσουν οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Επίσης, µετονοµάζονται τέσσερα (4) Τµήµατα Πανεπιστηµίων και δέκα (10) Τµήµατα ΤΕΙ. Τα νέα Τµήµατα και η ένταξή τους: α) σε επιστηµονικά πεδία για τους υποψηφίους ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ οµάδας Β και β) σε οµάδες για τους υποψηφίους των ΤΕΕ και ΕΠΑΛ οµάδας Α αναφέρονται στους συνηµµένους πίνακες. Η απόφαση λειτουργίας των νέων Τµηµάτων Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ καθώς και η µετονοµασία των γνωστικών αντικειµένων Τµηµάτων Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ είναι αποτέλεσµα διαλόγου µε τα Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, πορισµάτων της Ειδικής Επιτροπής Χωροταξικού Σχεδιασµού και αποφάσεων των αρµοδίων Τµηµάτων ΣΑΠΕ και ΣΑΤΕ του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ), προκειµένου να λειτουργούν Τµήµατα µε σύγχρονα γνωστικά αντικείµενα που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της οικονοµίας και της κοινωνίας. Για το λόγο αυτό, η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, από το καλοκαίρι του 2006 πραγµατοποίησε επιτόπιες επισκέψεις σε όλα τα Περιφερειακά Ιδρύµατα της χώρας µε τις ιοικήσεις των οποίων συζητήθηκαν οι τρόποι και οι όροι µετονοµασίας και µετεξέλιξης εκείνων των Τµηµάτων που το γνωστικό τους αντικείµενο δεν ανταποκρίνεται στα σύγχρονα επιστηµονικά δεδοµένα καθώς και η ίδρυση νέων Τµηµάτων µε σύγχρονα γνωστικά αντικείµενα. Στο πλαίσιο των επαφών ζητήθηκε από τους Πρυτάνεις των Πανεπιστηµίων και τους Προέδρους των ΤΕΙ η υποβολή των προτάσεων τους προς αυτή την κατεύθυνση. Εν συνεχεία και ειδικώς για τα ΤΕΙ που αντιµετώπιζαν πρόβληµα, στις 27 Σεπτεµβρίου 2006 συστήθηκε Ειδική Επιτροπή Χωροταξικού Σχεδιασµού µε σκοπό τον ανασχεδιασµό και την επεξεργασία των προτάσεων των Ιδρυµάτων, ώστε να δηµιουργηθούν νέα Τµήµατα µε σύγχρονο γνωστικό αντικείµενο και να µετονοµαστούν Τµήµατα που ήδη λειτουργούσαν αλλά το γνωστικό τους αντικείµενο δεν ήταν ελκυστικό για τους υποψηφίους σπουδαστές και δεν ανταποκρινόταν στις

2 σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας. Η Επιτροπή, που ορίστηκε µε την υπ αριθµ. 669/ και τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ. 720/ απόφαση του Προέδρου του ΣΑΤΕ κ. Μιχάλη Μπρατάκου, συνεδρίαζε υπό την Προεδρία του Προέδρου του ΣΑΤΕ και µε µέλη τους κ. Κ. Σούτσα Ειδικό Γραµµατέα Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΤΕΙ, κ. Σ. Γκανάτσιο Πρόεδρο ΤΕΙ. Μακεδονίας, κ. Γ. Γκίκα Πρόεδρο ΤΕΙ Ηπείρου, κ. Γ. Καλκάνη Πρόεδρο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, κ. Β. Πανάγου Πρόεδρο ΤΕΙ Καλαµάτας, κ.. Νικολόπουλο Αντιπρόεδρο ΤΕΙ Καλαµάτας, κ. Ευ. Παπαγεωργίου Καθηγητή ΤΕΙ Αθήνας, κ.. Τριάντη Καθηγητή ΤΕΙ Αθήνας, κ. Π. Υψηλάντη Καθηγητή ΤΕΙ Λάρισας, κ. Γ. Θεοτοκάτο Επίκουρο Καθηγητή ΤΕΙ Αθήνας, κ. Ιωαν. Τσάκνη Πρόεδρο ΟΣΕΠ ΤΕΙ και Καθηγητή ΤΕΙ Αθήνας, κ. Ευ. Πολίτη Εκπρόσωπο ΟΣΕΠ ΤΕΙ και Καθηγητή ΤΕΙ Μεσολογγίου και κ. Γ. Κοκκίνη Εκπρόσωπο ΟΣΕΠ ΤΕΙ και Καθηγητή ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Η Ειδική Επιτροπή Χωροταξικού Σχεδιασµού, µετά από µακρόχρονες εργασίες και αφού έλαβε υπόψη τις προτάσεις των ΤΕΙ, στις 26 Ιουνίου 2007 κατέληξε σε πόρισµα που περιελάµβανε συγκεκριµένες προτάσεις για Ιδρύσεις νέων Τµηµάτων και µετονοµασίες παλαιών Τµηµάτων των Περιφερειακών Ιδρυµάτων τις οποίες και εισηγήθηκε στην Ολοµέλεια του Συµβουλίου Ανωτάτης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Το ΣΑΤΕ αφού µελέτησε και επεξεργάστηκε τις προτάσεις αυτές καθώς και τις γνωµοδοτήσεις των Τµηµάτων, ενέκρινε οµόφωνα σε συνεδριάσεις του στις 20/6/06, 2/2/07, 6/6/07, 5/7/07 και 23/7/08, τη µετονοµασία και µετεξέλιξη 10 Τµηµάτων και τη σύσταση 21 νέων Τµηµάτων ΤΕΙ εκ των οποίων η λειτουργία των 13 θα αρχίσει από το ακαδηµαϊκό έτος , των 7 από το ακαδηµαϊκό έτος και ενός από το ακαδηµαϊκό έτος Σε ότι αφορά σε µετονοµασίες και ιδρύσεις νέων Τµηµάτων Πανεπιστηµίων, το Συµβούλιο Ανώτατης Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, συνεδρίασε επί των θεµάτων αυτών στις 19/1/05, 26/3/07, 26/6/08 και 24/7/08 και αφού µελέτησε τις προτάσεις των Ιδρυµάτων εισηγήθηκε τη λειτουργία 3 νέων Τµηµάτων σε Ιδρύµατα της Περιφέρειας καθώς και τη µετονοµασία 4 Τµηµάτων που ήδη λειτουργούσαν. Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας λειτουργώντας πάντα µε υπευθυνότητα και µε γνώµονα τη βελτίωση τόσο της ακαδηµαϊκότητας όσο και των συνθηκών λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, αποδέχτηκε τις προτάσεις των δύο αρµοδίων Τµηµάτων του ΕΣΥΠ και προώθησε σχετικά Προεδρικά ιατάγµατα στα οποία περιλαµβάνονται οι ανωτέρω ιδρύσεις και µετονοµασίες Τµηµάτων προκειµένου να στηρίξει την ποιοτική αναβάθµιση κυρίως των περιφερειακών Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ. 2

3 3 Πίνακας 1 Ιδρύσεις Τµηµάτων Πανεπιστηµίων που θα λειτουργήσουν από το Ακαδηµαϊκό Έτος Α/Α Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ Ε ΡΑ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΛΗΜΝΟΣ 2 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 3 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Πίνακας 2 Μετονοµασίες Τµηµάτων Πανεπιστηµίων Α/Α Ι ΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πίνακας 3 Ιδρύσεις Τµηµάτων ΤΕΙ που θα λειτουργήσουν από το Ακαδηµαϊκό Έτος Α/Α Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ 1 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 2 Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 3 Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 4 Τ.Ε.Ι. ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ΠΑΡ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ (ΠΑΡ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 6 Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ (ΠΑΡ. ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ) ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 7 Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ (ΠΑΡ. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ) ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 8 Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ (ΠΑΡ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 9 Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΑΡ. ΛΕΥΚΑ ΑΣ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 10 Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΑΡ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 11 Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 12 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ (ΠΑΡ. ΡΑΜΑΣ) ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ

4 4 13 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ΠΑΡ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ Πίνακας 4 Ιδρύσεις Τµηµάτων ΤΕΙ που θα λειτουργήσουν από το Ακαδηµαϊκό Έτος Α/Α Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ 1 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2 Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΡΑ ΙΟΛΟΓΙΑΣ 3 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 4 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 5 Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 6 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΑΡ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ 7 Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Πίνακας 5 Ιδρύσεις Τµηµάτων ΤΕΙ που θα λειτουργήσουν από το Ακαδηµαϊκό Έτος Α/Α Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ 1 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ (ΠΑΡ. ΡΑΜΑΣ) ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Πίνακας 6 Μετονοµασίες Τµηµάτων ΤΕΙ (ακαδ. έτος ) Α/Α Ι ΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΑΡ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ) 2 Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 3 Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 4 Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 5 Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡ ΕΥΣΕΩΝ 6 Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

5 5 7 Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 8 Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 9 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 10 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πίνακας 7 ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ 16 ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕ ΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ 1) Το Τµήµα Επιστήµης Τροφίµων και ιατροφής του Πανεπιστηµίου Αιγαίου µε έδρα τη Λήµνο εντάσσεται στο 3 ο επιστηµονικό πεδίο. 2) Το Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης µε έδρα την Κοµοτηνή εντάσσεται στο 1 ο επιστηµονικό πεδίο. 3) Το Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης µε έδρα την Κοµοτηνή εντάσσεται στο 5 ο επιστηµονικό πεδίο. 4) Το Τµήµα Μαιευτικής του ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας µε έδρα την Κοζάνη εντάσσεται στο 3 ο επιστηµονικό πεδίο, στην οµάδα του τοµέα Υγείας και Πρόνοιας των ΕΠΑΛ Α και στην οµάδα 9 των ΤΕΕ. 5) Το Τµήµα Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Καλαµάτας µε έδρα την Καλαµάτα εντάσσεται στο 3 ο επιστηµονικό πεδίο, στην οµάδα του τοµέα Υγείας και Πρόνοιας των ΕΠΑΛ Α και στην οµάδα 9 των ΤΕΕ. 6) Το Τµήµα Αυτοµατισµού του ΤΕΙ Μεσολογγίου µε έδρα το Μεσολόγγι εντάσσεται στο 4 ο επιστηµονικό πεδίο, στην οµάδα των τοµέων Ηλεκτρονικής, Ηλεκτρολογικού, Πληροφορικής ικτύων Η/Υ, Ναυτικού Πλοιάρχων και Ναυτικού Μηχανικών των ΕΠΑΛ Α και στις οµάδες 2,3,11,13 των ΤΕΕ. 7) Το Τµήµα Εµπορίας και ιαφήµισης του ΤΕΙ Πάτρας µε έδρα την Αµαλιάδα εντάσσεται στο 5 ο επιστηµονικό πεδίο, στην οµάδα του τοµέα Οικονοµίας και ιοίκησης των ΕΠΑΛ Α και στην οµάδα 7 των ΤΕΕ. 8) Το Τµήµα ιατροφής και ιαιτολογίας του ΤΕΙ Λάρισας µε έδρα την Καρδίτσα εντάσσεται στο 3 ο επιστηµονικό πεδίο, στην οµάδα των τοµέων Γεωπονίας Τροφίµων και Περιβάλλοντος, Υγείας και Πρόνοιας των ΕΠΑΛ Α και στις οµάδες 8,9,12 των ΤΕΕ. 9) Το Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων του ΤΕΙ Λάρισας µε έδρα τα Τρίκαλα εντάσσεται στο 4 ο επιστηµονικό πεδίο, στην οµάδα οµικών Έργων των ΕΠΑΛ Α και στην οµάδα 6 των ΤΕΕ. 10) Το Τµήµα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων µε έδρα τη Λευκάδα εντάσσεται στο 4 ο επιστηµονικό πεδίο, στην οµάδα των τοµέων Ηλεκτρονικής και Πληροφορικής ικτύων Η/Υ των ΕΠΑΛ Α και στις οµάδες 2,11 των ΤΕΕ.

6 11) Το Τµήµα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων µε έδρα τη Ζάκυνθο εντάσσεται στο 1 ο και 4 ο επιστηµονικό πεδίο, στην οµάδα των τοµέων Εφαρµοσµένων Τεχνών, Οικονοµίας και ιοίκησης των ΕΠΑΛ Α και στις οµάδες 4,7 των ΤΕΕ. 12) Το Τµήµα ιοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού του ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας µε έδρα τα Γρεβενά εντάσσεται στο 5 ο επιστηµονικό πεδίο, στην οµάδα Οικονοµίας και ιοίκησης των ΕΠΑΛ Α και στην οµάδα 7 των ΤΕΕ. 13) Το Τµήµα Επιχειρησιακής Πληροφορικής του ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας µε έδρα τα Γρεβενά εντάσσεται στο 4 ο και 5 ο επιστηµονικό πεδίο, στην οµάδα των τοµέων Οικονοµίας και ιοίκησης και Πληροφορικής ικτύων Η/Υ των ΕΠΑΛ Α και στις οµάδες 7,11 των ΤΕΕ. 14) Το Τµήµα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, ιακόσµησης και Σχεδιασµού Αντικειµένων του ΤΕΙ Σερρών µε έδρα τις Σέρρες εντάσσεται στο 4 ο επιστηµονικό πεδίο, στην οµάδα του τοµέα Εφαρµοσµένων Τεχνών των ΕΠΑΛ Α και στην οµάδα 4 των ΤΕΕ. Για την εισαγωγή στο Τµήµα απαιτείται εξέταση στα ειδικά µαθήµατα «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραµµικό Σχέδιο». 15) Το Τµήµα Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων του ΤΕΙ Κρήτης µε έδρα τον Άγιο Νικόλαο εντάσσεται στο 4 ο και 5 ο επιστηµονικό πεδίο, στην οµάδα των τοµέων Οικονοµίας και ιοίκησης, Πληροφορικής ικτύων Η/Υ των ΕΠΑΛ Α και στις οµάδες 7,11 των ΤΕΕ. 16) Το Τµήµα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ Καβάλας µε έδρα τη ράµα εντάσσεται στο 4 ο επιστηµονικό πεδίο, στην οµάδα του τοµέα Γεωπονίας Τροφίµων και Περιβάλλοντος των ΕΠΑΛ Α και στην οµάδα 8 των ΤΕΕ. 6 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΛΤΙΑ 1)Το Τµήµα ιοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης που µετονοµάζεται σε Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης και ιοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων εντάσσεται εκτός από το 5 ο και στο 2 ο επιστηµονικό πεδίο. 2) Το Τµήµα Τηλεπληροφορικής και ιοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου που µετονοµάζεται σε Τµήµα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών αφαιρείται από το 5 ο και παραµένει µόνο στο 4 ο επιστηµονικό πεδίο. 3) Το Τµήµα Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων του ΤΕΙ Πάτρας εντάσσεται εκτός από το 5 ο και στο 4 ο επιστηµονικό πεδίο. 4) Το τµήµα ιατροφής και ιαιτολογίας των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και Κρήτης (Σητεία) εντάσσεται και στον τοµέα Γεωπονίας, Τροφίµων και Περιβάλλοντος των ΕΠΑΛ Α και στην οµάδα 8 των ΤΕΕ. 5) Οι πτυχιούχοι Β κύκλου ΤΕΕ και οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ-Α του τοµέα Εφαρµοσµένων Τεχνών θα µπορούν να δηλώσουν στο µηχανογραφικό τους δελτίο και τη Σχολή Αστυφυλάκων.

7 7 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΗΛΩΣΗΣ Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το ΥΠΕΠΘ, το χρονικό διάστηµα από 2 έως 20 Φεβρουαρίου είναι υποχρεωµένοι να υποβάλουν στο Λύκειο Αίτηση ήλωση για συµµετοχή στη διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση: - οι µαθητές της τελευταίας τάξης Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) που θα συµµετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ - οι απόφοιτοι Λυκείου που επιθυµούν να λάβουν µέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ - οι απόφοιτοι κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης ηµερησίου ΓΕΛ που επιθυµούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνοµικές Σχολές, τις Σχολές της Ακαδηµίας του Εµπορικού Ναυτικού και τα ΤΕΦΑΑ. - οι µαθητές της τελευταίας τάξης Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) (οµάδας Β ). Οι σχετικές κατά περίπτωση Αιτήσεις ηλώσεις και οι αναλυτικές οδηγίες για τη συµπλήρωσή τους έχουν ήδη αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του Υπουργείου: και έχουν αποσταλεί σε όλα τα Λύκεια της χώρας. Τέλος, υπενθυµίζεται ότι οι υποψήφιοι (µαθητές και απόφοιτοι) µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση, πρέπει ως τις 20 Φεβρουαρίου να υποβάλουν σχετική αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στο Λύκειό τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μάθετε τα πάντα για μια από τις καλύτερες Οικονομικές Σχολές της χώρας!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μάθετε τα πάντα για μια από τις καλύτερες Οικονομικές Σχολές της χώρας! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχος 2 - Φεβρουάριος 09 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μάθετε τα πάντα για μια από τις καλύτερες Οικονομικές Σχολές της χώρας! ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ 2009 Νέα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 14-12 - 2009 ΤΜΗΜΑ Α & Β Αρ.Πρωτ.Βαθµός Προτερ. Φ.251/ 154552 /B6 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ...... ΕΤΟΣ 2010 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 29/03/2010 Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Δελτίο Τύπου 29/03/2010 Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. /νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.ypepth.gr email: press@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ...... ΕΤΟΣ 2009 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

5. Τις διατάξεις της παρ. 12α του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008 (Α 210) όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. Γ2 του άρθρου 45 του Ν.

5. Τις διατάξεις της παρ. 12α του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008 (Α 210) όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. Γ2 του άρθρου 45 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ A/A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Κ.Α ΣΕΙΡΑ A/A (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Κ.Α ΣΕΙΡΑ (3) 1 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 127 70 ΦΙΛΟΣ. ΠΑΙ. &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. Προς Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Δικαιολογητικών ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. Προς Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Δικαιολογητικών ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 0 Προς Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Δικαιολογητικών ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 1) Υποβάλλω

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Α ) 2009 ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Α ) 2009 ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Α ) 2009 ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ Ο Ν Ο Μ Α Σ Χ Ο Λ Η Σ ΒΑΣΕΙΣ 2009 ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΤΥΑ) ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 1884 3 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (Μ..) ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) 2015

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (Μ..) ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) 2015 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (Μ..) ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) 2015 ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΟΡΦΗ ΟΜΗ ΤΟΥ Μ.. Στο Μ.. του 2015, εµφανίζονται είτε τµήµατα είτε εισαγωγικές κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 29/03/2010 Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Δελτίο Τύπου 29/03/2010 Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.ypepth.gr email: press@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπ ακαδημαϊκό έτος 2011-2012

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπ ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

β) να εγγραφούν στο Γ εξάµηνο ΙΕΚ σε αντίστοιχες ειδικότητες για απόκτηση

β) να εγγραφούν στο Γ εξάµηνο ΙΕΚ σε αντίστοιχες ειδικότητες για απόκτηση Οργάνωση & Λειτουργία Οι σπουδές στα ΤΕΕ διαρκούν µέχρι και τρία χρόνια. Περιλαµβάνουν διάφορους επιµέρους τοµείς και ειδικότητες σε δύο κύκλους (1 ος και 2 ος ). Ο 1 ος κύκλος διαρκεί δύο χρόνια ( τρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Α )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 10-10 - 2014 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Αρ.Πρωτ. Βαθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Α )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Α ) Α Α: ΒΛ1Η9-43Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 19-11 - 2013 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ - edu.klimaka.gr

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ - edu.klimaka.gr ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΣ 2010 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Σελίδα 1/24 ΟΜΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/ νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ. Κ. Πόλη: 15 1 8 0 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: ww w. m i n e d u. g o v. g r

Διαβάστε περισσότερα

Ο αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ανέρχεται στις 74.440.

Ο αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ανέρχεται στις 74.440. Οι θέσεις εισακτέων για το ακαδ. έτος 2011-2012 ήταν οι εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2011-12 ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) Από το σχολικό έτος 2008-2009 οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑ.Λ. που θα είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΦΕΤΟΣ

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΦΕΤΟΣ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΦΕΤΟΣ Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ανακοινώνεται η απόφαση της Υπουργού για τις αντιστοιχίες µεταξύ τµηµάτων ΤΕΙ. Η αντιστοιχία των τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 27-1 - 2012 ΤΜΗΜΑ Α & Β Αρ.Πρωτ.Βαθµός Προτερ. Φ.251/ 9787 /B6 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α και Β ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

sed11sp3f : 10/11/2011 1 14 : 13:07:32 user ,

sed11sp3f : 10/11/2011 1 14 : 13:07:32 user  , ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ sed11sp3f Ηµ/νία: 10/11/2011 Σελίδα 1 από 14 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ, ΣΥΝΟΛΟ Ευρωπαϊκή Ένωση Βαλκάνια Λοιπή Ευρώπη Αφρική Αµερική Ασία ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑ.Λ Β' ΟΜΑ Α) 2009 - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ 2008 (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑ.Λ Β' ΟΜΑ Α) 2009 - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ 2008 (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ) ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑ.Λ Β' ΟΜΑ Α) 2009 - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ 2008 (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ 90% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗ 2009 ΒΑΣΗ 2008 ΙΑΦΟΡΑ 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑ.Λ Β' ΟΜΑ Α) 2010 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ 2009 (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑ.Λ Β' ΟΜΑ Α) 2010 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ 2009 (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ) ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑ.Λ Β' ΟΜΑ Α) 2010 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ 2009 (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ 90% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗ 2Ο10 ΒΑΣΗ 2009 ΙΑΦΟΡΑ 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ...... ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΕΤΟΣ 2015 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

253 0 30 0 196 0 27 0 0 0 0 0 20206 11388 8788 3716 10929 7293 489 379 314 127 3 0 18998 11325 7925 3688 10629 7267 444 370 314 127 3 0 T.E.I.

253 0 30 0 196 0 27 0 0 0 0 0 20206 11388 8788 3716 10929 7293 489 379 314 127 3 0 18998 11325 7925 3688 10629 7267 444 370 314 127 3 0 T.E.I. sed10pin8 Ηµ/νία: 02/02/2011 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σελίδα 1 από 7 ------------------------------------------------------------- ------------ ---------- ------------

Διαβάστε περισσότερα