Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Π P Y T A N I K O Σ Y M B O Y Λ I O APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ - T.K THΛ & FAX 74618

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Π P Y T A N I K O Σ Y M B O Y Λ I O APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ - T.K. 382.21 THΛ. 74591 & 74555 FAX 74618"

Transcript

1 Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Π P Y T A N I K O Σ Y M B O Y Λ I O APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ - T.K THΛ & FAX Aριθμ. Πρωτ.: 304 Bόλος 19 Φεβρουαρίου 2009 Προς τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ.κ.: - Καθηγητή Ιωάννη Θεοδωράκη, Αντιπρύτανη. - Καθηγητή Βασίλειο Μποντόζογλου, Αντιπρύτανη. - Αναπληρωτή Καθηγητή Μιχαήλ Ζουμπουλάκη, Αντιπρύτανη. - Ευάγγελο Μπεζάτη, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Διοικητικού. (Για τα Διοικητικά Θέματα). - Αθανάσιο Καραμποτάκη, Προϊστάμενο Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης. (Για τα Oικονομικά Θέματα). - Βασίλειο Σπανό, Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Yπηρεσιών. (Για τα Τεχνικά Θέματα). - Ιωάννη Δασκαλόπουλο, Προϊστάμενο Δ/νσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων. (Για τα Ακαδημαϊκά Θέματα). Π P O Σ K Λ H Σ H Σας προσκαλούμε στην διακοσιοστή τριακοστή πρώτη (231η) συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που θα γίνει την 20 η , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πρυτανικού Συμβουλίου, Αργοναυτών και Φιλελλήνων (κτήριο Παπαστράτου), στο Bόλο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Τα τακτικά μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου, που αδυνατούν να παρευρεθούν στη Συνεδρίαση, παρακαλούνται να ενημερώσουν τη Γραμματεία του Πρυτανικού Συμβουλίου (κ. Αικατερίνη Πατρώνη τηλ.: ).

2 1. Έναρξη Συνεδρίασης 2. Επικύρωση Πρακτικών ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ 3. Διοικητικά Θέματα α. Αδικαιολόγητη απουσία υπαλλήλου. β. Παράταση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης του Σοφοκλή Δρίτσα, υπαλλήλου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατηγορίας ΠΕ, ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού. γ. Χορήγηση κανονικών αδειών. δ. Αναγνώριση προϋπηρεσίας μελών ΔΕΠ. ε. Ανανέωση συμβάσεων με το Π.Δ. 407/80, για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών, των κ.κ. Ματσάγκου Απόστολου και Ροντογιάννη Ανθούλας (για τη διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας), για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους στ. Ανανέωση συμβάσεως με το Π.Δ. 407/80 της κ. Νάπα Χρυσούλας, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους ζ. Χορήγηση άδειας απουσίας για προσωπικούς λόγους στον Επίκουρο Καθηγητή του ανεξάρτητου Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, κ. Χατζηγεωργιάδη Αντώνιο. η. Χορήγηση άδειας απουσίας για προσωπικούς λόγους στον Επίκουρο Καθηγητή του ανεξάρτητου Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, κ. Γεροδήμο Βασίλειο. θ. Χορήγηση άδειας απουσίας για προσωπικούς λόγους στον Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, κ. Σταμούλη Γεώργιο. ι. Χορήγηση άδειας μητρότητας (λοχείας) στην Επίκουρο Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, κ. Τσομπανοπούλου Παναγιώτα. ια. Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας (1) θέσεως με το Π.Δ. 407/80 για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας. ιβ. Χορήγηση άδειας απουσίας για διδασκαλία στην Α.Σ.Π.Ε.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης, στο μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου Ι, ΠΕ κατηγορίας με ειδικότητα τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Ζαφείρη Μακρίνα. ιγ. Διάφορα Διοικητικά Θέματα. 4. Τεχνικά Θέματα α. Έγκριση δαπάνης ύψους ,00 με Φ.Π.Α. για: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

3 ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ, ΛΑΡΙΣΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ». β. Έγκριση 3 ης εντολής πληρωμής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ». γ. Έγκριση δαπάνης ύψους 5.117,00 με Φ.Π.Α. για εργασία: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ». δ. Έγκριση δαπάνης ύψους ,26 με Φ.Π.Α. για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ με απευθείας ανάθεση. ε. Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ» προϋπολογισμού ,56 και 7.183,44 για Φ.Π.Α. στ. Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΒΑΤΑ ΔΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» προϋπολογισμού ,09 και 7.180,11 για Φ.Π.Α. ζ. Διάφορα Τεχνικά Θέματα. 5. Οικονομικά Θέματα α. Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης για την εκμίσθωση του κυλικείου του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Π.Δ. 715/79. β. Έγκριση πρακτικού οικονομικών προσφορών του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια συνδρομών ξενόγλωσσων επιστημονικών περιοδικών σε έντυπη ή και ηλεκτρονική (online) μορφή που θα παραλαμβάνει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την κάλυψη των αναγκών όλων των Τμημάτων για το έτος γ. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών των προσφερόντων στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του δημόσιου, επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για (2) δυο έτη. δ. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών τεχνικής προσφοράς του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει για (9) εννέα μήνες τη συντήρηση και τον καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων του αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που αποτελείται από το κυρίως κτιριακό συγκρότημα επιφάνειας 2.830τ.μ., υπόστεγα επιφάνειας 340 τ.μ. και κτίρια φύλαξης επιφάνειας 312 τ.μ.

4 ε. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών τεχνικής προσφοράς του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου, που θα αναλάβει για μια τριετία τη συντήρηση του κτιρίου του Τμήματος Ιατρικής (πρώην Κλινική Κατσίγρα) επί της οδού Παπακυριαζή 22, στη Λάρισα. στ. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών τεχνικής προσφοράς του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου, που θα αναλάβει για μια τριετία τη φύλαξη του κτιρίου του Τμήματος Ιατρικής (πρώην Κλινική Κατσίγρα) επί της οδού Παπακυριαζή 22, στη Λάρισα. ζ. Έγκριση πρακτικού οικονομικών προσφορών του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει για μια τριετία τον καθαρισμό και τη συντήρηση: 1. του Παραλιακού Πανεπιστημιακού Συγκροτήματος, συνολικού εμβαδού τ.μ. και τ.μ. τρούλου και περιβάλλοντος χώρου. 2. του Λαογραφικού Κέντρου ΚΙΤΣΟΥ ΜΑΚΡΗ, συνολικού εμβαδού 300τ.μ. μαζί με τον αύλειο χώρο. 3. των Μισθωμένων κτιρίων: α. Ίδρυμα ιδιοκτησίας Αφών Δεληγιώργη, επί των οδών 28ης Οκτωβρίου & Γκλαβάνη 37, συνολικού εμβαδού τ.μ. β. Κτίριο ιδιοκτησίας Ανδρικόπουλου, επί της οδού Γαμβέτα 7-11, συνολικού εμβαδού 280 τ.μ. γ. Κτίριο επί της οδού Κοραή 43, συνολικού εμβαδού τ.μ. η. Έγκριση πρακτικού οικονομικών προσφορών του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει για μια τριετία τον καθαρισμό και τη συντήρηση του κτιριακού Πανεπιστημιακού συγκροτήματος της Πολυτεχνικής Σχολής στο Πεδίον Αρεως που περιλαμβάνει: 1. Κτίριο Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας επιφάνειας τ.μ. 2. Κτίριο Πολιτικών Μηχανικών επιφάνειας τ.μ. 3. Κτίριο Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης επιφάνειας τ.μ. 4. Κτίριο Αρχιτεκτόνων Μηχανικών επιφάνειας τ.μ. 5. Προκάτ κατασκευή επιφάνειας τ.μ. 6. Προκάτ κατασκευή επιφάνειας 960 τ.μ. 7. Περιβάλλοντα χώρο επιφάνειας τ.μ. θ. Έγκριση πρακτικού οικονομικών προσφορών του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει για μια τριετία τον καθαρισμό και τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος Κτηνιατρικής στην Καρδίτσα, επιφάνειας κτιρίων τ.μ. (κατανεμημένα ως εξής: κτίριο πρώην Σχολής Νηπιαγωγών επιφάνειας τ.μ., νέα κτίρια κλινικών τ.μ. και προκάτ κατασκευής 400 τ.μ.) και των εγκαταστάσεων στο Καρποχώρι Καρδίτσας.

5 ι. Έγκριση πρακτικού οικονομικών προσφορών για την προμήθεια 140 τηβέννων για τις ανάγκες των Καθηγητών και επίτιμων Διδακτόρων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α , με συλλογή τριών προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ια. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού ,00 για την πληρωμή δαπανών οικονομικού έτους 2009, στο υπόλογο Τσιγκλιφύση Θωμά, μόνιμο υπάλληλο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την εξόφληση των λογαριασμών ΔΕΗ. ιβ. Τροποποίηση της 224/ απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, θέμα 5.ιστ. 5. (Ορισμός επιτροπών για την βεβαίωση εκτέλεσης έργων των συμβάσεων συντήρησης καθαρισμού φύλαξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) ως προς την περίπτωση ΙΒ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ α. Κτιρίου Ιατρικής (πρώην Κλινική Κατσίγρα). ιγ. Αίτημα του κ. Αθανασίου Θεοχάρη για απαλλαγή του από την καταβολή των μισθωμάτων κυλικείου Πεδίου Άρεως (σχετική σύμβαση 10560/ ). ιδ. Αίτημα Τζουμερκιώτη Αθανασίου για απαλλαγή του από την καταβολή μισθωμάτων του κυλικείου του κτιριακού συγκροτήματος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών στο Φυτόκο (σχετική σύμβαση12934/ ), για το χρονικό διάστημα από 2/2007 μέχρι και 9/2007. ιε. Αίτημα Τζουμερκιώτη Αθανασίου για απαλλαγή του από την καταβολή μισθωμάτων του κυλικείου του κτιριακού συγκροτήματος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών στο Φυτόκο, για τους μήνες 11/2008, 12/2008 και μέχρι , λόγω των φοιτητικών καταλήψεων στα κτίρια της Σχολής. ιστ. Έγκριση πληρωμής διαφόρων δαπανών. ιζ. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού ,00, για την πληρωμή δαπανών οικονομικού έτους 2009, στον υπόλογο Βύρωνα Κοτζαμάνη, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, για την εξόφληση δαπανών του μεταπτυχιακού προγράμματος Σπουδών PODEPRO του Τμήματος. ιη. Εξουσιοδότηση στην κ. Μαρία Α. Γαβρίλη συγκληρονόμου με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την είσπραξη επιστροφής φόρου από την Δ Δ.Ο.Υ. Αθηνών, ποσού 1.474,49 για το οικονομικό έτος 2008, που εδικαιούτο η θανούσα Ειρήνη Ν. Εκιντζόγλου. ιθ. Έγκριση διενέργειας και έγκριση διακήρυξης Δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού, κατά το σύστημα των ανοικτών εγγράφων προσφορών και συνέχιση του διαγωνισμού με προφορική μειοδοσία, για την μίσθωση ακινήτου, προκειμένου να καλυφθούν στεγαστικές ανάγκες του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων. Ορισμός Επιτροπής. κ. Εξουσιοδότηση για είσπραξη χρημάτων από Ο.Δ.Δ.Υ Α.Ε. κα. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια 20 ποδηλάτων με τα αντίστοιχα κράνη για τις ανάγκες του ΤΕΦΑΑ συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α ευρώ με

6 τρεις πρόχειρες κλειστές προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ορισμός Επιτροπής (2016/ ). κβ. Έγκριση δαπάνης 5.700,00 με Φ.Π.Α. για την προβολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Εβδομάδα Γνωριμίας» που θα πραγματοποιηθεί από και μέχρι σε όλες τις Θεσσαλικές πόλεις. κγ. Διάφορα Οικονομικά Θέματα. 6. Ακαδημαϊκά Θέματα α. Τροποποίηση της αριθμ. 228/ απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου ως προς το θέμα 6.α. «Πρόταση ορισμού μελών Συμβουλίων Επιλογής Σχολικών Συμβούλων και Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». β. Χορήγηση υποτροφιών από την Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. γ. Ορισμός υπευθύνου (συντονισμός εποπτεία) για τη διδασκαλία των μαθημάτων Αγγλικής Γλώσσας και την κατάρτιση Ωρολογίου Προγράμματος. δ. Διάφορα Ακαδημαϊκά Θέματα. 7. Θέματα Φοιτητικής Μέριμνας α. Αίτημα του φοιτητή του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας HASAN ABUHAMDAN για χορήγηση υποτροφίας. β. Διάφορα Θέματα Φοιτητικής Μέριμνας. 8. Φοιτητικά Θέματα α. Διάφορα Φοιτητικά Θέματα. 9. Ανακοινώσεις 10. Διάφορα Θέματα α. Έγκριση του τελικού ΤΔΕ/Υ του έργου με τίτλο «Ηράκλειτος Υποτροφίες Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Περιβάλλον» της κατηγορίας πράξεων θ, με MIS β. Έγκριση τροποποίησης υλοποίησης με ιδία μέσα για το έργο «Προαγωγή της χρήσης τηλεματικών Υπηρεσιών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας». γ. Εγκατάσταση ασύρματου συστήματος από τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου (ΟΛΒ Α.Ε.) στο δώμα του Κτιρίου 3 του Παραλιακού Συγκροτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. O Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Kαθηγητής Κωνσταντίνος I. Γουργουλιάνης

60 Περιφερειακής Ανάπτυξης 332 Μηχανολόγων Μηχανικών 60 208 Πολιτικών Μηχανικών 60 236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 60

60 Περιφερειακής Ανάπτυξης 332 Μηχανολόγων Μηχανικών 60 208 Πολιτικών Μηχανικών 60 236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 60 Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά την 110/19-04-2013 Συνεδρίασή της έλαβε τις εξής αποφάσεις: 1.Επικυρώνει τον προτεινόμενο αριθμό εισακτέων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά την 103/11-11-11 Συνεδρίασή της έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά την 103/11-11-11 Συνεδρίασή της έλαβε τις εξής αποφάσεις: Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά την 103/11-11-11 Συνεδρίασή της έλαβε τις εξής αποφάσεις: Α) Συζήτησε το θέμα της Εσωτερικής Αναδιάρθρωσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και συγκρότησε Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 23-01- 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 16912 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7 η ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 157 80 Αθήνα 210-772 1807, 4437, 1095 Fax 210-772.1988 Μέλη Συγκλήτου ΕΜΠ α) Πρύτανης Σ. Ε. Σιμόπουλος β)

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις 22 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (26/10/2010)

Αποφάσεις 22 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (26/10/2010) Αποφάσεις 22 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (26/10/2010) Α1. Ανακοινώνεται το Ψήφισμα της 65 ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 03-06 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 112194 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ: 32704 Αθήνα, 02 Νοεμβρίου 2010

Αριθμ. Πρωτ: 32704 Αθήνα, 02 Νοεμβρίου 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80, Αθήνα, 210 772 1983, fax. 210 772 2718 Αριθμ. Πρωτ: 32704 Αθήνα, 02 Νοεμβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Π.Θ.

ΠΗΓΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Π.Θ. ΠΗΓΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Π.Θ. Α. Επισκευή-Συντήρηση-Διαρύθμιση χώρων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων - Απευθείας ανάθεση έως 35000 ευρώ - Πρόχειρος διαγωνισμός έως 45000 ευρώ - Ζητήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας. 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας. 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αύγουστος 2010 1 1.Πανεπιστημιακά Όργανα... 15 1.1. Πεπραγμένα Συγκλήτου 2006-2010... 15 1.1.1. Γραμματεία Συγκλήτου... 15 1.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 23-06-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 28 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 23-06-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 28 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 23-06-2014 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 28 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 15/09/2010 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 2ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, ακαδημαϊκού έτους 2010-2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση μετακίνησης του Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΚΜ στην Αθήνα. Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

3. Έγκριση μετακίνησης του Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΚΜ στην Αθήνα. Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 28 Μαΐου 2015 Αρ. πρωτ.: ΟΙΚ.Ε. 244911 (1401) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις 53 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (21/12/2011)

Αποφάσεις 53 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (21/12/2011) Αποφάσεις 53 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (21/12/2011) 2.1.1. Το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την από 16/12/2011 εισήγηση του Τμήματος Διδακτικού Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-200 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΛΙΖΟΥ Λ Α Ρ Ι Σ Α 2 0 0 9 2 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο οδηγός σπουδών εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 2011 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδικός Χάρτης Αναβάθμισης της Λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Οδικός Χάρτης Αναβάθμισης της Λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Οδικός Χάρτης Αναβάθμισης της Λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Πράξη: Υποέργο: Ημερομηνία: 27/12/2012 Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 05-06-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 05-06-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 05-06-2014 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 26 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών» Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΚΕ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Διακηρυξης: 12302/5-11-2012 Προϋπολογισμός: Εξήντα Μία Χιλιάδες Τριακόσια Ογδόντα Δυο Ευρώ και

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 13 η ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 της 17ης Ιουλίου 2013

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 13 η ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 της 17ης Ιουλίου 2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη 17-7-2013 ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (ισόγειο Κεντρικού Κτηρίου). Η Μ Ε Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 11-03 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 52220 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 13-02- 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 33540 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 38 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 38 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 29-07 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 153669 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ (ΡΟRΤΑL) ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 8-5-2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ (ΡΟRΤΑL) ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 8-5-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΟΛΟΣ 06-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 5387 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ & ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 1ος ΟΡΟΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 21-01 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 14695 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΒΟΛΟΣ Ο Oδηγός Σπουδών 2010-2011 του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις 5 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (22/02/2011)

Αποφάσεις 5 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (22/02/2011) Αποφάσεις 5 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (22/02/2011) Α1. Το Πρυτανικό Συμβούλιο εγκρίνει την αποστολή εγγράφου προς τον Υφυπουργό Πολιτισμού-Τουρισμού κ. Γ. Νικιτιάδη, σχετικά με αίτημα για την

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 21/7 /2014 Αρ. Πρωτ : 54098/17822 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 21/7 /2014 Αρ. Πρωτ : 54098/17822 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 25-6 - 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 123948 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 25-6 - 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 123948 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 25-6 - 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 123948 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 33 η ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 20/3/2014 Αρ. Πρωτ : 21389/6682 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίπολη, 20/3/2014 Αρ. Πρωτ : 21389/6682 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: -/- ΦΑΞ: -/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 52 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 52 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 10-10- 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 199259 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα