Α.4.6. Οικιστικό απόθεμα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α.4.6. Οικιστικό απόθεμα"

Transcript

1 Α.4.6. Οικιστικό απόθεμα Κατά την απογραφή κατοικιών της Ε.Σ.Υ.Ε. το 2000, το οικιστικό απόθεμα του Δήμου Τρικκαίων αποτελείται από: οικοδομές (στοιχεία από κτίρια κατοικίες και κανονικές κατοικίες (βλέπε πίνακα ανέσεις κατοικιών) όπου σύμφωνα με τους ορισμούς της Ε.Σ.Υ.Ε.: Οικοδομή θεωρείται το σύνολο κτιρίων ή πρόχειρων κατασκευών, τα οποία είναι κτισμένα στο ίδιο αυτοτελές οικόπεδο το οποίο έχει προσπέλαση σε δρόμο, άσχετα αν υπάρχουν περισσότεροι από έναν εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτήτες του οικοπέδου. Κτίριο θεωρείται κάθε μόνιμη κατασκευή, η οποία έχει τοίχους και στέγη και αποτελείται από ένα ή περισσότερα δωμάτια ή λοιπούς χώρους. Κατά κανόνα τα κτίρια έχουν τέσσερις τοίχους, θεωρείται όμως κτίριο και μία μόνιμη οικοδομική κατασκευή, η οποία ενδεχομένως είναι ανοικτή από τη μία ή τις δύο πλευρές της, αρκεί να έχει στέγη. Κατοικία θεωρείται ένας χώρος, από κατασκευή χωριστός και ανεξάρτητος, ο οποίος κτίστηκε ή μετατράπηκε με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για κατοίκηση, ή αν δεν προορίζεται για κατοίκηση χρησιμοποιούνταν στην πραγματικότητα γι αυτό το σκοπό κατά το χρόνο της απογραφής. Κανονική κατοικία είναι η μόνιμη και αυτοτελής κατασκευή, η οποία αποτελείται τουλάχιστον από ένα κανονικό δωμάτιο και προορίζεται για κατοικία ενός νοικοκυριού. Αντιπαραβάλλοντας τις απογραφείσες κατοικίες (25.074) σε σχέση με τον πληθυσμό του Δήμου Τρικκαίων για το 2001 ( κάτοικοι) διαπιστώνεται ότι κάθε μία κατοικία αντιστοιχεί σε δύο κατοίκους του Δήμου. Η αναλογία αυτή χαρακτηρίζεται από τις τάσεις συγκέντρωσης των κατοίκων σε αστικό περιβάλλον, κυρίως λόγω του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού κατά τις περιόδους (19,26%) και (16,57%). ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 501

2 Διάγραμμα Ρυθμός Μεταβολής Πληθυσμού Δ. Τρικκαίων (Ε.Σ.Υ.Ε. 2001) 25,00% 20,00% 15,00% ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 10,00% 5,00% 0,00% Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται το κτιριακό απόθεμα του Δήμου σε οικοδομές, κτίρια και κατοικίες κατά γεωγραφική περιοχή καθώς και ο αντίστοιχος πληθυσμός τους. Πίνακας Οικοδομές, κτίρια και κατοικίες (Ε.Σ.Υ.Ε. 2000) Γεωγραφική περιοχή Οικοδομές Κτίρια Κατοικίες Πληθυσμός Νομός Τρικάλων Δήμος Τρικκαίων ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 502

3 Από τα στοιχεία της ΕΣΥΕ για τις κανονικές κατοικίες (Πίνακας και Πίνακας ) παρατηρούμε ότι οι κατοικούμενες κατοικίες κατά το 1991 αποτελούσαν το 71,23% του συνολικού αποθέματος κανονικών κατοικιών ενώ κατά το 2001 το ποσοστό μειώθηκε στο 69,04%. Η σχετική αυτή μείωση δεν ακολουθήθηκε και στα ποσοστά των κενών κατοικιών του Δήμου. Βλέπουμε λοιπόν, ότι ενώ το 1991 το ποσοστό τους ανήλθε σε 28,77%, το 2001 αυτό αυξάνεται σε 30,96%. Πίνακας Κατοικούμενες και κενές κατοικίες κατά Δήμο, Νομό και Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΕΣΥΕ ) Απογραφή 1991 Απογραφή 2001 Γεωγραφική Κανονικές κατοικίες Περιοχή Κανονικές κατοικίες Σύνολο Κατοικούμενες Κενές Σύνολο Κατοικούμενες Κενές Θεσσαλία Νομός Τρικάλων Δήμος Τρικκαίων Πίνακας Ποσοστά κατοικούμενων και κενών κατοικιών κατά Δήμο, Νομό και Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΕΣΥΕ ) Απογραφή 1991 Απογραφή 2001 Γεωγραφική Περιοχή Κανονικές κατοικίες Κανονικές κατοικίες Σύνολο Κατοικούμενες Κενές Σύνολο Κατοικούμενες Κενές Θεσσαλία 100,00% 70,72% 29,28% 100,00% 68,36% 31,64% Νομός Τρικάλων 100,00% 68,46% 31,54% 100,00% 66,16% 33,84% Δήμος Τρικκαίων 100,00% 71,23% 28,77% 100,00% 69,04% 30,96% Συνεπώς βάσει των απογραφών του 1991 και του 2001, ο ρυθμός αύξησης των κατοικούμενων κατοικιών είναι 21,96% ενώ εκείνος των κενών κατοικιών φτάνει το 35,41% (πίνακας ). Τα παραπάνω ποσοστά ακολουθούν με μικρή απόκλιση τη σχέση ρυθμού αύξησης κατοικούμενων και κενών κατοικιών τόσο σε επίπεδο νομού όσο και σε επίπεδο περιφέρειας. ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 503

4 Πίνακας Ρυθμός μεταβολής κανονικών κατοικιών (Ε.Σ.Υ.Ε ) Γεωγραφική Ρυθμός Μεταβολής Περιοχή Κατοικούμενες Κενές Θεσσαλία 12,19% 25,46% Νομός Τρικάλων 11,17% 23,42% Δήμος Τρικκαίων 21,96% 35,41% Το ιδιοκτησιακό καθεστώς στο Δήμο σύμφωνα με τον πίνακα ανήκει σε συντριπτικό ποσοστό σε ιδιώτες ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου τόσο για το 1991 όσο και στην απογραφή του 2001 (98,64% και 99,11% αντίστοιχα). Πίνακας Φορείς Ιδιοκτησίας (Ε.Σ.Υ.Ε. 2001) Απογραφή Φορέας Ιδιοκτησίας Κανονικών κατοικιών Ιδιώτης ή ΝΠΙΔ Δημόσιο ή ΝΠΔΔ Αριθμός Ποσοστό Αριθμός Ποσοστό ,64% 263 1,36% ,11% 217 0,89% Σαφέστερη εικόνα για το συγκεκριμένο ζήτημα θα υπάρξει όταν από το Κτηματολόγιο του δήμου, του οποίου η μελέτη εκπονήθηκε, και από την ΚΥΔ μας δοθούν τα κατάλληλα στοιχεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία των οικοδομικών αδειών για την περίοδο προκύπτει ο επόμενος πίνακας ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 504

5 Πίνακας Οικοδομικές άδειες ( ) Οικοδομικές άδειες Αρ. αδειών Επιφάνεια (τ.μ.) Όγκος (κ.μ.) Αξία (δρχ) Όροφοι Κατοικίες Δωμάτια Αρ. αδειών Επιφάνεια (τ.μ.) Όγκος (κ.μ.) Αξία (δρχ) Όροφοι Κατοικίες ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ Δωμάτια Αρ. αδειών Επιφάνεια (τ.μ.) Όγκος (κ.μ.) Αξία (δρχ) Αρ. αδειών Επιφάνεια (τ.μ.) Όγκος (κ.μ.) Αξία (δρχ) Σύμφωνα με τον πίνακα και το διάγραμμα οι νέες οικοδομικές άδειες είναι περισσότερες σε αριθμό και παρουσιάζουν σημαντικές αυξομειώσεις κατά έτος στην περίοδο με έξαρση το Οι περισσότερες άδειες (230) εκδόθηκαν το Δεύτερες κατά σειρά είναι οι άδειες για προσθήκες και ακολουθούν κατά σειρά οι άδειες για επαγγελματικές στέγες και για λοιπές χρήσεις.. Οι άδειες για προσθήκες, επαγγελματικές στέγες και λοιπές χρήσεις είναι πολύ λιγότερες σε αριθμό και δεν παρουσιάζουν σημαντικές αυξομειώσεις κατά έτος στην ίδια περίοδο. ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 505

6 Διάγραμμα Αριθμός οικοδομικών αδειών ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ Όσον αφορά την επιφάνεια των οικοδομικών αδειών (διάγραμμα 4.6.3) η επιφάνεια που αφορούσαν οι άδειες των νέων οικοδομών είναι η μεγαλύτερη σε μέγεθος την περίοδο με εξαίρεση το έτος 2002 όπου η επιφάνεια των αδειών για επαγγελματικές στέγες είναι μεγαλύτερη. Από την σύγκριση των δύο διαγραμμάτων (4.6.2 και 4.6.3) παρατηρείται ότι αν και ο αριθμός των αδειών για προσθήκες είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό αδειών για επαγγελματικές στέγες, η επιφάνεια των πρώτων είναι μικρότερη από την επιφάνεια των δεύτερων. ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 506

7 Διάγραμμα Επιφάνεια (τ.μ.) οικοδομικών αδειών ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ Ο όγκος των οικοδομικών αδειών εμφανίζει σχεδόν την ίδια εικόνα με την επιφάνεια. Συγκεκριμένα όπως φαίνεται στο διάγραμμα Οι νέες άδειες εμφανίζουν τον μεγαλύτερο όγκο και ακολουθούν οι άδειες για επαγγελματικές στέγες. Οι δύο αυτές κατηγορίες αδειών εμφανίζουν μεγάλη διακύμανση ανά έτος. Ο όγκος των αδειών για προσθήκες και λοιπές χρήσεις δεν παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις και εμφανίζει μία σταθερότητα στην περίοδο Διάγραμμα Όγκος (κ.μ.) οικοδομικών αδειών ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 507

8 Α Αριθμός ορόφων Ο αριθμός ορόφων των κτιρίων στο μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι ισόγεια. Το ποσοστό αυτό φθάνει το 60,11% και είναι κατά δέκα έξι ποσοστιαίες μονάδες μικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο νομού (76,83%) τονίζοντας με την διαφορά αυτή τον αστικό ρόλο του Δήμου. Τα διώροφα κτίρια εμφανίζουν σχετικά μικρό ποσοστό στο Δήμο και αντιστοιχούν σε 26,77%, ενώ στο επίπεδο του νομού είναι 19,50%. Τα κτίρια τριών και άνω των τεσσάρων ορόφων, καταλαμβάνουν ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό (6,02% και 7,10% αντίστοιχα, στο σύνολο του Δήμου) (Πίνακας ). Πίνακας Αριθμός Ορόφων κτιρίων Δήμου Τρικκαίων (Ε.Σ.Υ.Ε. 2000) Σύνολο κτιρίων Αριθμός ορόφων ισόγεια και άνω με πυλωτή ποσοστό επί του συνόλου 60,11% 26,77% 6,02% 7,10% 3,68% Η στατιστική απεικόνιση των ορόφων των κτιρίων παρουσιάζεται παρόμοια με την κατάσταση στο σύνολο της Χώρας με μικρές ποσοστιαίες διαφοροποιήσεις. Το ποσοστό των ισόγειων οικοδομών ανέρχεται σε 57,88%, των διώροφων σε 29,92% των τριώροφων σε 7,07%, ενώ τα κτίρια τεσσάρων ορόφων και άνω φθάνουν το 5,13% (Πίνακας ). Πίνακας Αριθμός Ορόφων κτιρίων σε επίπεδο Χώρας (Ε.Σ.Υ.Ε. 2000) Σύνολο κτιρίων Αριθμός ορόφων ισόγεια και άνω με πυλωτή ποσοστό επί του συνόλου 57,88% 29,92% 7,07% 5,13% 2,66% ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 508

9 Α Ηλικίες κτιρίων Κατά την απογραφή κτιρίων της Ε.Σ.Υ.Ε. για το 2000 καταγράφηκαν στο Δήμο Τρικκαίων κτίρια. Η κατανομή σε σχέση με τη χρονική περίοδο κατασκευής τους έχει ως εξής: Προ του 1919: 286 κτίρια (1,86%) 1919 έως 1945: κτίρια (7,38%) 1946 έως 1960: κτίρια (16,42%) 1961 έως 1970: κτίρια (23,91%) 1971 έως 1980: κτίρια (22,67%) 1981 έως 1985: κτίρια (7,69%) 1986 έως 1990: 941 κτίρια (6,13%) 1991 έως 1995: 930 κτίρια (6,06%) 1996 και μετά: 769 κτίρια (5,01%) Υπό κατασκευή: 382 κτίρια (2,49%) Η χρονολογική αποτύπωση της οικοδομικής δραστηριότητας στο Δήμο εμφανίζει το κτιριακό απόθεμα να έχει κτιστεί κατά τη διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου ( ) σε ποσοστό 73,96%, με ιδιαίτερη ένταση τις περιόδους (23,91%) και (22,67%). Ο Δήμος Τρικκαίων ακολουθεί, όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα , την εξέλιξη του κτιριακού αποθέματος τόσο σε επίπεδο νομού και περιφέρειας όσο και στο επίπεδο της Χώρας. Το χρονικό διάστημα μάλιστα ο Δήμος αυξάνει το απόθεμά του κατά 23,91% ενώ την ίδια περίοδο η οικοδομική δραστηριότητα κτιρίων στη Χώρα είναι στο 19,07%. ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 509

10 Διάγραμμα Κτιριακό Απόθεμα (Ε.Σ.Υ.Ε. 2000) 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 5,00% 0,00% προ και μετά ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 510

11 Α Μορφή κατασκευής και επικάλυψης κτιρίων Από τα ποσοστά που προέκυψαν κατά την ανάλυση των στοιχείων της Ε.Σ.Υ.Ε. (Διάγραμμα ) παρατηρούμε ότι τα περισσότερα από τα μισά κτίρια (59,46%) είναι κατασκευασμένα από μπετόν και ακολουθούν οι κατασκευές από τούβλα και τσιμεντόλιθους σε ποσοστό 29,17%. Ελάχιστα είναι τα κτίρια εκείνα που κατασκευάστηκαν από πέτρα, μέταλλο και ξύλο (8,74%, 0,82% και 0,44% αντίστοιχα). Διάγραμμα Υλικά κατασκευής κτιρίων Δήμου (Ε.Σ.Υ.Ε. 2000) 8,74% 1,26% 0,10% 29,17% 59,46% ΜΠΕΤΟΝ ΜΕΤΑΛΛΟ ΞΥΛΟ ΤΟΥΒΛΑ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΙ ΠΕΤΡΑ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ ΔΕΝ ΔΗΛΩΘΗΚΕ 0,44% 0,82% Σε αντίθεση με το Δήμο, ο Νομός Τρικάλων (Διάγραμμα ) παρουσιάζει διαφορετικά ποσοστά στην μορφή και τον τρόπο κατασκευής των κτιρίων. Η διαφοροποίηση παρατηρείται τόσο στα κτίρια που κατασκευάστηκαν από μπετόν (38,26%) και τούβλα (35,80%) όσο και στα πλινθόκτιστα που είναι σε ποσοστό 21,87%. Από τη σύγκριση αυτή εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο Δήμος Τρικκαίων, διαθέτει σχετικά πρόσφατο κτιριακό απόθεμα σε σχέση με το νομό, διότι αποτελεί την πρωτεύουσά του. Επίσης, η έντονη αστικοποίηση του Δήμου κατά την μεταπολεμική περίοδο επέβαλε την κατασκευή κτιρίων από μπετόν σαν αποτέλεσμα του αστικού μοντέλου ανοικοδόμησης που εμφανίστηκε στις περισσότερες ελληνικές πόλεις εκείνη την περίοδο. ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 511

12 Στα ποσοστά των κακής ποιότητας κτιρίων λόγω πρόχειρων υλικών συμμετέχουν, μεταξύ των άλλων, και οι κατοικίες των Τσιγγάνων, για τις οποίες γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο επόμενο κεφάλαιο. Διάγραμμα Υλικά κατασκευής κτιρίων Νομού Τρικάλων (Ε.Σ.Υ.Ε. 2000) 2,38% 0,08% 21,87% 38,26% ΜΠΕΤΟΝ ΜΕΤΑΛΛΟ ΞΥΛΟ ΤΟΥΒΛΑ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΙ ΠΕΤΡΑ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ ΔΕΝ ΔΗΛΩΘΗΚΕ 0,41% 35,80% 1,19% Αναφορικά με τη μορφή επικάλυψης των κτιρίων (Διάγραμμα ), στο σύνολο του Δήμου το 61,29% αυτών είναι επικαλυμμένα με κεκλιμένη στέγη από κεραμίδια ενώ το 27,54% διαθέτουν ταράτσα. Ένα μικρότερο ποσοστό κτιρίων (10,98%) εμφανίζει να έχει κεκλιμένη στέγη με φύλλα επικάλυψης. ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 512

13 Διάγραμμα Επικάλυψη κτιρίων (Ε.Σ.Υ.Ε. 2000) 10,98% 0,19% 27,54% ΤΑΡΑΤΣΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΦΥΛΛΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ 61,29% ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 513

14 Α Διάθεση ανέσεων κατοικιών Όσον αφορά τη διάθεση ανέσεων των κανονικών κατοικιών του Δήμου Τρικκαίων, από τον πίνακα , παρατηρούμε ότι στο σύνολό τους σχεδόν όλες διαθέτουν κουζίνα και λουτρό ή ντους (99,64% και 94,77% κατά την απογραφή του ,79% και 98,17% κατά την απογραφή του 2001). Σε αντίθεση με τα παραπάνω στοιχεία, η ύπαρξη κεντρικής θέρμανσης παρουσιάζει μεγάλη διαφοροποίηση από την απογραφή της Ε.Σ.Υ.Ε. το 1991 και το Πιο συγκεκριμένα για το 1991, οι κανονικές κατοικίες με χρήση κεντρικής θέρμανσης ήταν μόνο το 55,56% επί του συνόλου ενώ το 2001 αυξήθηκαν σημαντικά και σε ποσοστό 78,09%. Η αύξηση αυτή δείχνει την αναγκαιότητα αλλά και την χρήση κεντρικής θέρμανσης ως απαιτούμενη προδιαγραφή στο κτιριακό απόθεμα του Δήμου. Παράλληλα το παραπάνω ποσοστό της απογραφής για το 2001, επιβεβαιώνει το μικρό ποσοστό ύπαρξης δευτερευουσών και εξοχικών κατοικιών οι οποίες και δεν κατασκευάζονται με πρόβλεψη εξυπηρέτησης μελλοντικών αναγκών α κατοικίας. Πίνακας Ανέσεις Κατοικιών (Ε.Σ.Υ.Ε. 2001) 1991 Πραγματικός πληθυσμός 2001 Πραγματικός πληθυσμός Κανονικές κατοικίες Κανονικές κατοικίες Δήμος Τρικκαιών Σύνολο κουζίνα λουτρό κεντρική Σύνολο κουζίνα λουτρό κεντρική ή ντους θέρμανση ή ντους θέρμανση ,64% 94,77% 55,56% ,79% 98,17% 78,09% Ιστορικά κτίρια Πολλά όμως από τα παλαιότερα ιστορικά κτίρια της πόλης - κηρυγμένα η μη - τόσο στο Βαρούσι και το παλαιό εμπορικό κέντρο όσο και στο νέο κέντρο - όπως αναλύεται και στη συνέχεια- βρίσκονται σε κακή κατάσταση, είτε λόγω οικονομικής αδυναμίας των ιδιοκτητών τους να αντιμετωπίσουν τα αυξημένα έξοδα επισκευής τους, είτε λόγω της επιθυμίας τους να προβούν σε αποχαρακτηρισμό και κατεδάφιση του ακινήτου τους μέσω της ετοιμορροπίας του. Το ίδιο συμβαίνει και με παλαιά βιομηχανικά κτίρια ή αποθήκες τα ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 514

15 οποία είναι σήμερα κενά και υποβαθμισμένα και αποτελούν σημαντικό κτιριακό απόθεμα στην πόλη για αξιοποίηση. Υπάρχουν βέβαια και αρκετά ιστορικά κτίρια - ιδιωτικά ή δημόσια - που επισκευάστηκαν και απέκτησαν μία νέα χρήση, ορισμένα δε από αυτά λειτουργούν υποδειγματικά Οι τσιγγάνικες γειτονιές έχουν τη δική τους ιδιομορφία όσον αφορά στο οικιστικό απόθεμα. Στον Πύργο, τα σπίτια των Τσιγγάνων βρίσκονται πολύ κοντά το ένα στο άλλο, σε γενικές γραμμές είναι πολύ περιποιημένα. Αρκετά από αυτά είναι διώροφα με pilotis και διαθέτουν πολλά δωμάτια. Κοντά σ αυτά ελάχιστες παράγκες πρόχειρες κατασκευές με διάφορα ετερόκλητα υλικά, και δεν διαθέτουν τις κατά ΕΣΥΕ ονομαζόμένες ανέσεις. Τα μεγάλα, τα οποία μάλλον κατέχουν κάποιοι σχετικά εύποροι Τσιγγάνοι, παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ύφος - πολλές καμάρες με δαντελωτά τελειώματα, πολλά χρώματα, προβεβλημένες ημικυκλικές εξωτερικές σκάλες στην πρόσοψη κλπ. Είναι κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιϊα και διαθέτουν σχεδόν όλες τις κατά ΕΣΥΕ ονομαζόμενες ανέσεις κουζίνα, μπάνιο κλπ - είναι κατασκευασμένα με σύγχρονες προδιαγραφές. Το εσωτερικό των σπιτιών είναι ιδιαίτερα προσεγμένο και επιπλωμένο. Συνήθως η σαλοτραπεζαρία είναι ενωμένη με την κουζίνα, ενώ κάποια από τα σπίτια έχουν και τζάκι. Οι αυλές και οι κήποι είναι πολύ προσεγμένοι, έχουν πολλά λουλούδια και τραπεζάκια με καρέκλες πλαστικές μιας και ο υπαίθριος χώρος είναι ο ζωτικός τους χώρος. Εκεί συγκεντρώνεται η οικογένεια και η γειτονιά περνώντας τον περισσότερο καιρό τους. Στο Κηπάκι η κατάσταση του οικιστικού αποθέματος των Τσιγγάνων είναι διαφορετική από αυτήν του Πύργου. Χαρακτηρίζεται από μεγάλα και περιποιημένα σπίτια, κατασκευασμένα με σύγχρονες προδιαγραφές, αλλά και από πολλές παράγκες και λυόμενα. Οι διαμένοντες στα κελύφη αυτά θεωρούνται άστεγοι. Δεν έχουν καμία από τις ανέσεις. Ζουν σε μη κανονικές κατοικίες και υφίστανται όλες τις συνέπειες την παγωνιά, τη βροχή και τις πλημμύρες, τους καύσωνες, τις λοιμώξεις, τις μεταδοτικές ασθένειες, κλπ. ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 515

16 Τέλος, στη γειτονιά όπου διαμένουν αποκλειστικά σε πρόχειρες κατασκευές στην Σωτήρα η κατάσταση είναι προδήλως άθλια και η χειρότερη από άλλες περιπτώσεις και χρήζει λήψης άμεσων μέτρων έστω και προσωρινού χαρακτήρα. ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 516

17 Α Συμπεράσματα Οι κενές κατοικίες παρουσιάζουν ρυθμό αύξησης 35,41% τη δεκαετία Στο Δήμο Τρικκαίων κυριαρχούν τα ισόγεια κτίρια σε ποσοστό 60,11% και δευτερευόντως τα διώροφα σε ποσοστό 26,77%. Τα περισσότερα κτίρια έχουν κατασκευαστεί την περίοδο σε ποσοστό 63,00% με ένταση τις δεκαετίες (23,91%) και (22,67%). Τα περισσότερα από τα μισά κτίρια (59,46%) είναι κατασκευασμένα από μπετόν. Το 61,29% του κτιριακού αποθέματος είναι επικαλυμμένα με κεκλιμένη στέγη, με κεραμίδια. H αναφορά στην ποιότητα του οικιστικού αποθέματος των τσιγγάνικων γειτονικών καθιστά σαφές ότι πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για συγκεκριμένο θέμα και πιθανόν να απαιτείται ένα πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας μετά από ειδική μελέτη η οποία θα αποδώσει τα προγραμματικά μεγέθη τα οποία θα είναι κατάλληλα για τον συγκεκριμένο πληθυσμό και τη δυναμική της δημογραφικής του αύξησης. ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 517

Α.2.1. Δημογραφικά και Κοινωνικά χαρακτηριστικά

Α.2.1. Δημογραφικά και Κοινωνικά χαρακτηριστικά Α.2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ Α.2.1. Δημογραφικά και Κοινωνικά χαρακτηριστικά Α.2.1.1. Πληθυσμός Δημογραφική εξέλιξη Ο πληθυσμός του Δήμου Τρικκαίων από το 1961 έως και το 2001, έτος τελευταίας απογραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης

Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης Δ Η Μ Ο Σ Ν Ε Α Σ Σ Μ Υ Ρ Ν Η Σ Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης Α ΦΑΣΗ Έκθεση Περιβαλλοντικής Αποτίμησης Ιούλιος 2009 ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Τυπολογία Κτιριακού Αποθέματος στην Κύπρο

Τυπολογία Κτιριακού Αποθέματος στην Κύπρο Τυπολογία Κτιριακού Αποθέματος στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Μάιος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ... 8 ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδράσεις Συντελεστή Δόμησης και Αστικής Ανάπτυξης: Η Περίπτωση της Καρδίτσας

Αλληλεπιδράσεις Συντελεστή Δόμησης και Αστικής Ανάπτυξης: Η Περίπτωση της Καρδίτσας Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 16(5): 97-132 Αλληλεπιδράσεις Συντελεστή Δόμησης και Αστικής Ανάπτυξης: Η Περίπτωση της Καρδίτσας Σεραφείμ Πολύζος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ποιοτική διασφάλιση στα ιδιωτικά έργα. Κοινωνικό-οικονοµικό κόστος και προτάσεις θεσµικής και οργανωτικής αντιµετώπισης. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Φυσικό περιβάλλον Περιαστικό πράσινο 1 Προστασία περιβάλλοντος 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Φυσικό περιβάλλον Περιαστικό πράσινο 1 Προστασία περιβάλλοντος 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φυσικό περιβάλλον Περιαστικό πράσινο 1 Προστασία περιβάλλοντος 3 Δομημένο περιβάλλον Χωροταξική και οικιστική οργάνωση 5 Χωροταξική οργάνωση 6 Βασικές χρήσεις γης 6 Χώροι πρασίνου 6 Ασυμβατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιεχόμενα Εισαγωγή Ταυτότητα της μελέτης... 1 Κεφ.1. Αναγνώριση γενικών χαρακτηριστικών... 3 1.1. Ο προσφυγικός οικισμός και ο δήμος Νέας Φιλαδέλφειας.... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011. Κατοικίες / Νοικοκυριά Ανέσεις

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011. Κατοικίες / Νοικοκυριά Ανέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011 Κατοικίες / Νοικοκυριά Ανέσεις Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και ελέγχου όλων των μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

«Αποκλίσεις Χρήσεων. Η μεταβολή του αρχιτεκτονικού προγράμματος και της δομής στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.»

«Αποκλίσεις Χρήσεων. Η μεταβολή του αρχιτεκτονικού προγράμματος και της δομής στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.» «Αποκλίσεις Χρήσεων. Η μεταβολή του αρχιτεκτονικού προγράμματος και της δομής στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.» Μεταπτυχιακή Εργασία Παπανδρέου Ευάγγελος Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ίρις Λυκουριώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. ΔΙΚΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΓΙΑΝΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΓΙΑΝΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΓΙΑΝΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Ν. ΜΠΕΛΑΒΙΛΑΣ, Μ. ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΟΔΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η κατασκευαστική και οικοδομική δραστηριότητα ως συνιστώσες της οικονομικής ανάπτυξης και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε αυτές» Διαδικασία

«Η κατασκευαστική και οικοδομική δραστηριότητα ως συνιστώσες της οικονομικής ανάπτυξης και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε αυτές» Διαδικασία Γνώμη Πρωτοβουλίας της Ο.Κ.Ε. με θέμα «Η κατασκευαστική και οικοδομική δραστηριότητα ως συνιστώσες της οικονομικής ανάπτυξης και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε αυτές» Διαδικασία Η Οικονομική και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2 0 0 7 2 0 1 0 { Κοινωνική ιαβούλευση } Ά ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Συνοπτική Περιγραφή Στρατηγικού Σχεδιασµού για την Κοινωνική ιαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: «ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: «ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: «ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 2 0 1 4-2 0 1 9 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το στρατηγικό σχέδιο του δήμου Παύλου Μελά υπηρετεί την ανάγκη καθοδήγησης των ενεργειών του δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚH ΡΑΣΤΗΡIOΤΗΤΑ - ΚΑΤΟΙΚIΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚH ΡΑΣΤΗΡIOΤΗΤΑ - ΚΑΤΟΙΚIΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚH ΡΑΣΤΗΡIOΤΗΤΑ - ΚΑΤΟΙΚIΑ 11.1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Στο Νοµό Καβάλας, έξαρση της οικοδοµικής δραστηριότητας παρουσιάστηκε την πενταετία 1975-1980,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μέθοδος. 5.1. Γενικά

Συγκριτική μέθοδος. 5.1. Γενικά 5 Συγκριτική μέθοδος 5.1. Γενικά Η συγκριτική μέθοδος εκτίμησης ακινήτων είναι η πιο βασική μέθοδος εκτίμησης της αξίας των ακινήτων. Θεωρείται η μητέρα όλων των μεθόδων εκτίμησης και συνηθίζεται να εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ

Α ΜΕΡΟΣ: Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 1 Α ΜΕΡΟΣ: Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 4 2. Περιοχή μελέτης. 4 2.1. Οριοθέτηση... 4 2.2. Η θέση της περιοχής στην ευρύτερη περιοχή... 4 2.3. Διαχωρισμός της περιοχής μελέτης σε υποπεριοχές

Διαβάστε περισσότερα

Βιοτεχνικά κελύφη. μια εν δυνάμει κληρονομιά. Τσατίρη Ζωή Πηγή

Βιοτεχνικά κελύφη. μια εν δυνάμει κληρονομιά. Τσατίρη Ζωή Πηγή Βιοτεχνικά κελύφη μια εν δυνάμει κληρονομιά Τσατίρη Ζωή Πηγή Θεσσαλονίκη Φεβρουάριος 2012 επιβλέπων καθηγητής: Στ. Λεφάκη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογικές σηµειώσεις βραχυχρόνιων δεικτών για την παρακολούθηση και ανάλυση της ελληνικής αγοράς ακινήτων

Μεθοδολογικές σηµειώσεις βραχυχρόνιων δεικτών για την παρακολούθηση και ανάλυση της ελληνικής αγοράς ακινήτων Μεθοδολογικές σηµειώσεις βραχυχρόνιων δεικτών για την παρακολούθηση και ανάλυση της ελληνικής αγοράς ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr Τηλ. +30 210 320-3837, 2372, 2373 1. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία και είκτες Τιµών Ακινήτων: Η νέα πρωτοβουλία της Τράπεζας της Ελλάδος

Στατιστικά στοιχεία και είκτες Τιµών Ακινήτων: Η νέα πρωτοβουλία της Τράπεζας της Ελλάδος Στατιστικά στοιχεία και είκτες Τιµών Ακινήτων: Η νέα πρωτοβουλία της Τράπεζας της Ελλάδος Θεόδωρος Μητράκος* 1. Εισαγωγή Η αγορά ακινήτων αποτελεί µια ιδιαίτερη αγορά µε σηµαντική επίδραση στη χρηµατοπιστωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενέργειας στα κτίρια

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενέργειας στα κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενέργειας στα κτίρια Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Φυσικός Αρχιτέκτων Μηχανικός 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή το θέμα...

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική διερεύνηση της αρχιτεκτονικής των δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου

Συγκριτική διερεύνηση της αρχιτεκτονικής των δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου Συγκριτική διερεύνηση της αρχιτεκτονικής των δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου ΤΕΙ Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τομέας Β Δομοστατικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα