ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤHN ΠΑΤΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤHN ΠΑΤΑΤΑ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤHN ΠΑΤΑΤΑ 1

2 Προετοιμασία εδάφους - Πριν τη φύτευση ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (1) ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ (2) Η επιλογή χωραφιού πρέπει να γίνεται με βάση το ιστορικό χωραφιού σχετικά με τα κυρίαρχα είδη ζιζανίων. Πχ. αποφυγή φύτευσης πατάτας σε αγρούς με παρουσία δυσεξόντωτων ζιζανίων (πχ. περιπλοκάδα, κύπερη). Πρέπει να αποφεύγονται αγροί με έντονα προβλήματα ζιζανίων, εχθρών και ασθενειών. Συστήνεται η αντιμετώπιση των παραπάνω με εφαρμογή αμειψισποράς. Εφαρμογή καθολικών διασυστηματικών ζιζανιοκτόνων (glyphosate) σε φυτρωμένα ζιζάνια (μεταφυτρωτικές εφαρμογές). Στη συνέχεια, εφαρμογή συχνών θερινών οργωμάτων. Καθαρισμός ή μείωση της πυκνότητας δυσκολεξόντωτων θερινών πολυετών ζιζανίων. 2

3 Προετοιμασία εδάφους - Πριν τη φύτευση. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (1) ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ (2) Συστήνεται εδαφολογική ανάλυση για τα χαρακτηριστικά του εδάφους Πρέπει να γνωρίζουμε το ph και τη σύσταση του εδάφους για την επιλογή των ζιζαν/νων αλλά και των δόσεων εφαρμογής προφυτρωτικών εδαφών. Μικρές δόσεις σε ελαφρά εδάφη ή/και σε εδάφη με χαμηλό ποσοστό οργανικής ουσίας, μεγάλες δόσεις σε βαριά εδάφη ή/και σε εδάφη με υψηλό ποσοστό οργανικής ουσίας. Ζιζανιοκόνα που εκπλύνονται εύκολα πρέπει να αποφεύγονται σε ελαφρά εδάφη ή σε εδάφη με χαμηλό ποσοστό Οργ. Ουσίας. Εφαρμογή εγκεκριμένων νηματωδοκτόνων πριν την φύτευση. Τα νηματωδοκτόνα καταπολεμούν όλα τα είδη των νηματωδών που προσβάλουν την πατάτα (Globodera sp, Meloidogyne sp, Pratylencus sp, κ.α) Μείωση της ζημιάς που προκαλούν οι νηματώδεις στην παραγωγή Να γίνεται εναλλαγή ομάδων νηματωδοκτόνων (οργανοφωσφορικά με καρβαμιδικά) ανά καλλιέργεια Για αποφυγή δημιουργίας του φαινόμενου της μικροβιακής βιοαποδόμησης των νηματωδοκτόνων. 3

4 Προετοιμασία εδάφους - Πριν τη φύτευση ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (1) ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ (2) Να αποφεύγεται η φύτευση πατάτας σε αγρούς που καλλιεργούνταν κηπευτικά και παρουσιάζονταν προβλήματα προσβολής από νηματώδεις του γένους Meloidogyne. Οι νηματώδεις του γένους Meloidogyne παραμένουν στο έδαφος και αποτελούν σοβαρό εχθρό της πατάτας. Συνιστάται η επιλογή ανταγωνιστικής ποικιλίας πατάτας σε αγρούς με έντονο πρόβλημα ζιζανίων. Αποτελεί μέτρο μείωσης του ανταγωνισμού των ζιζανίων. Ποικιλίες που αναπτύσσονται πιο γρήγορα ανταγωνίζονται καλύτερα τα ζιζάνια. 4

5 Προετοιμασία εδάφους - Πριν τη φύτευση ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Καταστροφή των υπολειμμάτων των προηγούμενων καλλιεργειών και των ζιζανίων ξενιστών. Τυχόν φυτά πατάτας από κονδύλους που παρέμειναν στο χωράφι από προηγούμενη χρονιά ή άλλων σολανωδών πρέπει να καταστρέφονται. Η ύπαρξη προσβεβλημένων κονδύλων στον πατατόσπορο ή στο χωράφι από προηγούμενη καλλιέργεια, έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη διάσπαρτων μολυσμένων φυτών που γρήγορα αποτελούν εστίες μόλυνσης για όλη την καλλιέργεια. Κατά την κατεργασία του εδάφους να φροντίζετε για την καλή αποστράγγιση του εδάφους. Στην καλοκαιρινή καλλιέργεια και σε εδάφη που «νεροκρατούν» να γίνεται όψιμη σπορά οπότε και τα εδάφη είναι λιγότερα υγρά, οι θερμοκρασίες έχουν ανεβεί και έτσι επιτυγχάνεται γρηγορότερη έξοδος των φύτρων από το έδαφος. Εδάφη με κακή αποστράγγιση και ιδιαίτερα με ιστορικό ασθενειών εδάφους ευνοούν σήψεις του πατατόσπορου από ριζοκτόνια, φουζαρίωση κλπ. 5

6 Προετοιμασία εδάφους - Πριν τη φύτευση ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Να χρησιμοποιείται μόνο υγιής πατατόσπορος απαλλαγμένος ασθενειών (πιστοποιημένος). Προληπτικά να γίνεται επικάλυψη του σπόρου με μυκητοκτόνο για την αποφυγή μολύνσεων στο χωράφι από ριζοκτόνια. Οι αθρόες εισαγωγές πατατόσπορου που δεν ελέγχεται ή ελέγχεται περιστασιακά είναι υπεύθυνες για την είσοδο γενικότερα παθογόνων. Υπάρχουν μέτρα καραντίνας με αυστηρούς φυτοϋγειονομικούς ελέγχους για την αποτροπή εισόδου νέων ιών ή ακόμα και καταστροφικών (πιο παθογόνων) φυλών ενός ιού που ήδη ενδημεί σε μια χώρα. Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Ο πιστοποιημένος πατατόσπορος έχει παραχθεί με συγκεκριμένες προδιαγραφές φυτουγείας, είναι επενδεδυμένος με μυκητοκτόνα και η χρήση του μειώνει τις πιθανότητες εμφάνισης εστιών μόλυνσης από ασθένειες (ριζοκτόνια, βερτισιλλίωση, φουζαρίωση, περονόσπορος). Παρεμπόδιση εισαγωγής νηματωδών θα δώσει εύρωστα ανταγωνιστικά φυτά και δεν θα αφήσει κενά στον αγρό. Γρήγορο φύτρωμα και υγιή φυτά ανταγωνίζονται καλύτερα τα ζιζάνια. Με το υγιές πιστοποιημένο φυτευτικό υλικό οι πηγές μολύσματος περιορίζονται τουλάχιστον στους αγρούς μιας ευρύτερης περιοχής. Να γίνεται προβλάστηση του πατατόσπορου 1-2 βδομάδες πριν τη φύτευση. Οι κόνδυλοι τοποθετούνται σε στρώσεις (π.χ. τελάρα) σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 8 ο C αρχικά στο σκοτάδι και μέχρι να βγάλει φύτρα 0,5 εκ. Στη συνέχεια τοποθετούνται στο φως μέχρι τα φύτρα να γίνουν 1,5 2 εκ. οπότε και είναι έτοιμα για φύτευση. Η καθυστέρηση της εξόδου των βλαστών από το έδαφος καθιστά τα φύτρα ευαίσθητα σε προσβολές και σήψεις από ασθένειες (ριζοκτόνια, βερτισιλλίωση, φουζαρίωση κλπ). Γρήγορο φύτρωμα και υγιή φυτά ανταγωνίζονται καλύτερα τα ζιζάνια 6

7 Σε περιοχές με ιστορικό προσβολών σε ασθένειες να επιλέγονται ανθεκτικές ποικιλίες. Η χρήση ανθεκτικών ποικιλιών σε περιοχές με συνήθη εμφάνιση ασθενειών π.χ. περονοσπόρου, εξασφαλίζει τη μέγιστη παραγωγή με την μικρότερη οικονομική και περιβαλλοντική επιβάρυνση (εισροές). Επιπλέον οι ποκιλίες αυτές πρέπει να είναι τοπικά και εμπορικά αποδεκτές. 7

8 Προετοιμασία εδάφους - Πριν τη φύτευση ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (1) ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ (2) Συνιστάται να γίνεται ισορροπημένη λίπανση της καλλιέργειας. Η περίσσεια αζώτου Ν και καλίου Κ ευνοούν την Αλτερνάρια. Μη ισορροπημένη λίπανση καθιστά πιο ανταγωνιστικά τα ζιζάνια. Ενθάρρυνση της εφαρμογής οργανικών υλικών στο έδαφος. Οργανική λίπανση 5-7 τόνοι ανά στρέμμα κατά το πρώτο όργωμα. Ανόργανη λίπανση άζωτο 5-10 κιλά, P 2 O κιλά, K 2 O κιλά στο στρέμμα. Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται οργανική λίπανση τότε συνιστάται ανόργανη ως εξής άζωτο 15-25κ, P 2 O κιλά, K 2 O κιλά στο στρέμμα. Σε κάθε περίπτωση ο προσδιορισμός της απαιτούμενης ποσότητας λιπασμάτων θα πρέπει να γίνεται κατόπιν χημικής ανάλυσης του εδάφους. Συντελούν στην βελτίωση ανάπτυξης του ριζικού συστήματος, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο το φυτό λιγότερο ευάλωτο στο στρές που προκαλεί η ζημιά των νηματωδών. Λίπανση με σημαντικά μεγάλες ποσότητες αζώτου και καλίου υποβαθμίζει την ποιότητα των κονδύλων ενώ ταυτόχρονα μειώνεται η ξηρά ουσία. Επιπλέον, παρατηρείται αύξηση της ευαισθησίας των φυτών στον περονόσπορο και καθυστέρηση στην ωρίμανση των κονδύλων. Μη ισορροπημένη λίπανση καθιστά πιο ανταγωνιστικά τα ζιζάνια. 8

9 Κατά τη φύτευση ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Πρώιμη και βαθιά φύτευση. Για αποφυγή διαχείμανσης των προνυμφών Φθοριμαίας και εμφάνισης υψηλών πληθυσμών την άνοιξη. Να τηρούνται οι αποστάσεις φύτευσης ανάλογα με τη ζωηρότητα της ποικιλίας και τη γονιμότητα του εδάφους. Η φύτευση να γίνεται προς τη φορά του ανέμου. Έτσι εξασφαλίζεται καλύτερος αερισμός των φυτών και κατ επέκταση μειωμένη υγρασία στο περιβάλλον της καλλιέργειας. Η πυκνή φύτευση και ο κακός αερισμός δημιουργούν συνθήκες αυξημένης υγρασίας που ευνοεί την εμφάνιση ασθενειών κυρίως του φυλλώματος (περονόσπορος, αλτερνάρια). Απολύμανση του πατατόσπορου με μυκητοκτόνα. Ενσωμάτωση μυκητοκτόνων στο έδαφος. Όταν το μέτρο της αμειψισποράς δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί. 9

10 Σε περιπτώσεις υψηλών πληθυσμών εντόμων εφαρμόζονται εντομοκτόνα εδάφους με τη σπορά στις γραμμές φύτευσης. Τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα αναφέρονται στην ηλεκτρονική βάση του ΥΠΑΑΤ. Μικρές δόσεις σε ελαφρά εδάφη ή/και σε εδάφη με χαμηλό ποσοστό οργανικής ουσίας, μεγάλες δόσεις σε βαριά εδάφη ή/και σε εδάφη με υψηλό ποσοστό οργανικής ουσίας Πριν το φύτρωμα ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (1) ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ (2) Αύξηση (πριν το φύτρωμα της πατάτας) του ύψους των αναχωμάτων (σαμαριών) και πριν την εφαρμογή προφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων. Κατά την εργασία αυτή γίνεται ταυτόχρονα μηχανική καταστροφή φυτρωμένων ζιζανίων μεταξύ των γραμμών και παράχωμα άλλων ζιζανίων πάνω στη γραμμή. Επιλογή προφυτρωτικού ζιζανιοκτόνου ανάλογα με τα είδη των ζιζανίων που αναμένεται να εμφανιστούν. Προϋποθέτει γνώση του ιστορικού του χωραφιού όσων αφορά στην παρουσία των ζιζανίων. Είναι αναγκαία η γνώση των ειδών των ζιζανίων πουεμφανίζονται στον αγρό για να γίνει ορθή επιλογή ζιζανιοκτόνου. Συστήνεται η χρήση μιγμάτων ζιζ/νων διαφορετικού τρόπου δράσης Για την αποφυγή ανάπτυξη ανθεκτικότητας των ζιζανίων, αλλά και για μεγαλύτερο εύρος δράσης. 10

11 Πριν το φύτρωμα ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (1) ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ (2) Σημαντικό για την ενεργοποίηση των προφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων είναι η δυνατότητα άρδευσης ή επικείμενης βροχόπτωσης μετά την εφαρμογή τους. Τα προφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα (ζιζ/να εδάφους) για να ενεργοποιηθούν και να δράσουν είναι απαιραίτητη η ύπαρξη υγρασίας στο έδαφος. Είναι σημαντικό να εφαρμόζουμε, αν υπάρχει η δυνατότητα, άρδευση 24 με 48 ώρες μετά την εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων. Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα άρδευσης η εφαρμογή των ζιζ/νων να γίνεται όσο το δυντατό κοντά σε επικείμενες βροχοπτώσεις. Σημαντικό είναι να αποφεύγεται η εφαρμογή προφυτρωτικών ζιζ/νων όταν αναμένονται ισχυρές και παραταμένες βροχοπτώσεις. Εκτός από την ενεργοποίηση των προφυτρωτικών ζιζ/νων λόγω της βροχόπτωσης, υπάρχει ο κίδυνος εκδήλωσης φυτοτοξικότητας όταν επικρατήσουν ισχυρές και παρατεταμένες βροχοπτώσεις μετά τη χημική επέμβαση. Επίσης, υπάρχει κίνυνος έκπλυσης ζιζ/ων. 11

12 Πριν το φύτρωμα- Μετά το φύτρωμα Ανάπτυξη φυτών ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (1) ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ (2) Ο εχθρός Φθοριμαία: Νυκτόβιο έντομο με δραστηριότητα καθ όλη τη διάρκεια του έτους ανάλογα με τις θερμοκρασίες(>10 C). Παρουσιάζει περίπου 5-6 γενιές το έτος Οι προσβολές εντοπίζονται στα φύλλα με κατανάλωση του παρεγχύματος και ξήρανση τους, στο στέλεχος του φυτού με τη διάνοιξη στοών και στους κονδύλους (η ζημιά συνεχίζεται και στις αποθήκες) στους οποίους ανοίγει βαθιές στοές στην είσοδο των οποίων αφήνει τα περιττώματα. Στις στοές αναπτύσσονται ακάρεα, μύκητες ή βακτήρια που προκαλούν σήψη των κονδύλων και τους καθιστούν ακατάλληλους προς κατανάλωση από τον άνθρωπο και σε περιπτώσεις έντονων προσβολών και από τα ζώα. Παρακολούθηση- Αντιμετώπιση Φθοριμαίας: Συνιστάται παρακολούθηση του πληθυσμού της φθοριμαίας με τη χρήση φερομονικών παγίδων -από τον φορέα Γεωργικών προειδοποιήσεων. -από τους καλλιεργητές. Η εγκατάσταση των παγίδων γίνεται με την ολοκλήρωση της σποράς. NAI OXI NAI NAI Επιτυγχάνεται καθυστέρηση εγκατάστασης του εντόμου στην καλλιέργεια και αποτροπή των ωοτοκιών. Οι προνύμφες ολοκληρώνουν σύντομα την ανάπτυξη τους. Τοποθετούνται προς το κέντρο του χωραφιού μετά την εμφάνιση των φυτών και η παρακολούθησή τους NAI NAI 12

13 ολοκληρώνεται με το τέλος της συγκομιδής. Ο πρώτος ψεκασμός θα πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την έναρξη των πρώτων συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες και η θερμοκρασία να έχει φθάσει τους 16 C. Μέχρι αρχές Ιουλίου εφαρμόζονται τοπικοί ψεκασμοί μόνο όταν έχουμε υψηλό αριθμό συλλήψεων (>100 ακμαία ανά τριήμερο). NAI NAI Από μέσα Ιουλίου έως Αύγουστο γίνονται τοπικοί ψεκασμοί για μέτριο αριθμό συλλήψεων(>40 ακμαία ανά τριήμερο). Σε υψηλές θερμοκρασίες εφαρμόζεται επαναληπτικός ψεκασμός μετά 10 ημέρες. Τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα αναφέρονται στην ηλεκτρονική βάση του ΥΠΑΑΤ. Επιμελής άρδευση. Συχνά ποτίσματα με μικρές ποσότητες νερού (ανάλογα με τον τύπο εδάφους και τις επικρατούσες κλιματικές συνθήκες) NAI NAI Οι ρωγμές που δημιουργούνται στο έδαφος επιτρέπουν την είσοδο του εντόμου Φθοριμαία για ωοτοκία. Καλή στράγγιση του εδάφους και όχι υπερβολικές αρδεύσεις. Η υπερβολική υγρασία ευνοεί τις βακτηριώσεις και την ανάπτυξη των ζιζανίων. 13

14 Μετά το φύτρωμα Ανάπτυξη φυτών ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (1) ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ (2) Ο εχθρός Δορυφόρος: Ολιγοφάγο έντομο, στην Ελλάδα έχει συνήθως 3 γενιές το έτος. Σε υψηλούς πληθυσμούς έχουμε έντονη έως πλήρη αποφύλλωση των φυτών. Τα φυτά παρουσιάζονται σκελετωμένα με μέρη των σκληρών βλαστών λερωμένα από πληθώρα μαλακών περιττωμάτων. Ζημιές προκαλούνται περισσότερο από τις αδηφάγες προνύμφες και λιγότερο από τα τέλεια. Aντιμετώπιση Δορυφόρου: Συνίσταται η σύλληψη και καταστροφή των ακμαίων, αυγών και προνυμφών που εμφανίζονται την άνοιξη (σε περίπτωση μικρού αριθμού). Ελαττώνεται ο αριθμός των ακμαίων που θα συζευχθούν, των αυγών που θα εκκολαφθούν και των προνυμφών που θα νυμφωθούν. Η επέμβαση με χημικά μέσα είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος. Τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα αναφέρονται στην ηλεκτρονική βάση του ΥΠΑΑΤ. Η εναλλαγή της χρήσης των εντομοκτόνων συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανθεκτικότητας που αναπτύσσεται από τη συνεχή τους χρήση. Οι επεμβάσεις με χημικά μέσα πρέπει να γίνονται όταν έχει εκκολαφθεί το 15-30% των αυγών. Οι αναπτυγμένες προνύμφες είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν, ιδιαίτερα του 4 ου υποσταδίου που είναι υπεύθυνες για το 75% της ζημιάς. 14

15 Μετά το φύτρωμα Ανάπτυξη φυτών ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ο εχθρός Σιδηροσκούληκα: Είναι είδη πολυφάγα. Ο βιολογικός τους κύκλος συμπληρώνεται σε 3-5 έτη ανάλογα με το κλίμα και τη διαθέσιμη τροφή. Οι προνύμφες μπορεί να προσβάλλουν ρίζες, κονδύλους ή σπόρους που βλαστάνουν. Οι σημαντικότερες ζημιές περιορίζονται στους κονδύλους την περίοδο της συγκομιδής στους οποίους ορύσσουν στοές. Καταπολέμηση Σιδηροσκούληκα: Είναι πολύ σημαντικό οι κόνδυλοι να συγκομίζονται νωρίς γιατί οι προνύμφες προσβάλλουν τους ώριμους κονδύλους. Οι συνθήκες ξηρασίας στο έδαφος και οι θερινές αρόσεις σε ξηρό έδαφος ευνοούν την καταστροφή αυγών και προνυμφών. Σε περιπτώσεις υψηλών πληθυσμών εφαρμόζονται εντομοκτόνα εδάφους με τη σπορά στις γραμμές φύτευσης. Τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα αναφέρονται στην ηλεκτρονική βάση του ΥΠΑΑΤ. (1) ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ (2) Ο εχθρός Αφίδες: Εμφανίζονται στην καλλιέργεια την άνοιξη και συμπληρώνουν πολλές γενεές κατά τη διάρκεια του έτους. Άμεσες ζημιές λόγω Το μέτρο αντιμετώπισης των εντόμων πρέπει να τύχει καθολικής 15

16 απομύζησης δεν προκαλούνται. Με την εμφάνιση τους υπάρχει το ενδεχόμενο της μετάδοσης των ιώσεων που επιφέρουν εξασθένηση στην πατάτα. Καταπολέμηση Αφίδων: Η καταπολέμησή τους γίνεται με χημικό τρόπο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην εναλλαγή των σκευασμάτων. Εφαρμογή ορθολογικής λίπανσης και άρδευσης. Τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα αναφέρονται στην ηλεκτρονική βάση του ΥΠΑΑΤ. εφαρμογής και πιθανόν να μην δώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα για όλους τους ιούς Εξαρτάται από τι συνθήκες του περιβάλλοντος τον τρόπο που μεταδίδει ο φορέα τον ίο. κ.ά Οι αφίδες αναπτύσσουν εύκολα ανθεκτικότητα λόγω του μικρού τους βιολογικού κύκλου. Υπερβολική λίπανση και άρδευση δημιουργούν υδαρείς ιστούς οι οποίοι είναι ευάλωτοι σε προσβολές. 16

17 Μετά το φύτρωμα Ανάπτυξη φυτών ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Περονόσπορος: Συνιστώνται πρώιμες προληπτικές επεμβάσεις ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με τις συνθήκες με έναρξη ψεκασμών όταν τα φυτά έχουν ύψος εκ. ώστε να αποφευχθεί η εγκατάσταση της ασθένειας. Σε περίπτωση εμφάνισης προσβολών ή επικράτησης ευνοϊκών συνθηκών να εφαρμόζονται και διασυστηματικά σκευάσματα. Παρατήρηση Η ασθένεια στη βόρεια Ελλάδα όπου η πατάτα φυτεύεται μόνο ως καλοκαιρινή καλλιέργεια εκδηλώνεται συχνά, ενώ στη νότια Ελλάδα και τα νησιά που καλλιεργείται φθινόπωρο και καλοκαίρι εκδηλώνεται κυρίως στην φθινοπωρινή καλλιέργεια. Η ασθένεια σπάνια γίνεται αντιληπτή πριν το «κλείσιμο» των φυτών. Το μικροκλίμα στο περιβάλλον της καλλιέργειας (καλός αερισμός, μειωμένη υγρασία) δεν ευνοεί την ανάπτυξη της. Ωστόσο, η ύπαρξη από νωρίς μολυσμένων φυτών (εστίες μόλυνσης) μπορεί να αποβεί καταστρεπτική στη συνέχεια για την καλλιέργεια εάν οι συνθήκες που θα ακολουθήσουν ευνοήσουν την ασθένεια. Για την εμφάνιση και εξάπλωση της ασθένειας απαιτείται υγρασία. Βροχές, υψηλή εδαφική και ατμοσφαιρική υγρασία με εναλλαγές χαμηλών και υψηλών θερμοκρασιών είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την ασθένεια. 17

18 Να αποφεύγονται τα ποτίσματα με καταιονισμό (τεχνητή βροχή) και ιδιαίτερα τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Να προτιμούνται οι πρωινές ώρες και σε ημέρες με ηλιοφάνεια. Το μέτρο αυτό πρέπει να εφαρμόζεται καθ όλη τη βλαστική περίοδο. Η διατήρηση της υγρασίας (βρεγμένα φύλλα) για διάστημα πολλών ωρών ευνοεί τις μολύνσεις και τη μετάδοση του περονοσπόρου και της αλτερνάριας. Μετά το φύτρωμα Ανάπτυξη φυτών ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Αλτερνάρια: Συνιστώνται εφαρμογές ανά 10ήμερο με σκευάσματα επαφής σε ευνοϊκές για την ασθένεια συνθήκες. Η εφαρμογή μπορεί να είναι συνδυασμένη με τον περονόσπορο. Τα διασυστηματικά σκευάσματα κατά του περονοσπόρου δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά για την αλτερνάρια. Έναρξη επεμβάσεων με την εμφάνιση προσβολών ή όταν τα φυτά αρχίζουν να «αδυνατίζουν». Ασθένεια κυρίως του φυλλώματος. Το παθογόνο παραμένει σε ξηρούς προσβεβλημένους ιστούς για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε συνθήκες υψηλής υγρασίας παράγονται άφθονα σπόρια, με ξηρό καιρό και αέρα διασπείρονται και στη συνέχεια με υγρό καιρό βλαστάνουν και μολύνουν. Συνεπώς εναλλαγή υγρού - ξηρού καιρού και ταυτοχρόνως θερμού είναι οι ιδανικές συνθήκες για την ασθένεια. Εκδηλώνεται πρώτα στα κατώτερα φύλλα των λιγότερο εύρωστων φυτών. Σπάνια εκδηλώνεται σε νεαρά και ζωηρά φυτά. 18

19 Να ξεριζώνονται και να καταστρέφονται τα φυτά με ύποπτα συμπτώματα. Η ασφαλής διάγνωση να γίνεται με τον γεωπόνο σύμβουλο της καλλιέργειας και μετά να ακολουθεί η αντιμετώπιση. Στα νεαρά φυτά ή και αργότερα μπορεί να εμφανιστούν κηλίδες στην καλλιέργεια με συμπτώματα σήψεων λαιμού ή καχεκτικά φυτά με κηλίδες σε φύλλα ή βλαστούς και εσωτερικό μεταχρωματισμό που αποτελούν πιθανές εστίες μόλυνσης από αδρομυκώσεις (βερτισιλλίωση, φουζαρίωση) ή σκληρωτίνια κλπ. Δεν αντιμετωπίζονται με χημικά μέσα. Μετά το φύτρωμα Ανάπτυξη φυτών ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (1) ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ (2) -Επισκόπηση αγρού. Καταγραφή επιζήσαντων ζιζανίων. -Μηχανική καταπολέμηση -Εφαρμογή μεταφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων ανάλογα με το είδος των ζιζανίων και των ποικιλιών πατάτας. Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή των μεταφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων. -Χαρτογράφηση ζιζανίων και μετά την μεταφυτρωτική εφαρμογή -Η καταγραφή των επιζήσαντων ζιζανίων και η τήρηση των αρχείων δίνει πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα των προφυτρωτικών επεμβάσεων και κατευθύνει τις μεταφυτρωτικές εφαρμογές. -Η καταγραφή των επιζήσαντων ζιζανίων και η τήρηση των αρχείων δίνει πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα των μεταφυτρωτικών επεμβάσεων και για περιπτώσεις ανάπτυξης ανθεκτικότητας ζιζανίων σε ζιζανιοκτόνα -Η καταστροφή των ζιζανίων περιφεριακά των αγρών συμβάλλει σε λιγότερη μόλυνση του αγρού από τους σπόρους των ζιζανίων, αλλά και σε λιγότερα φυτά-ξενιστές. 19

20 -Καταστροφή ζιζανίων περιφερειακά των αγρών Ορθολογική άρδευση και λίπανση Συχνά ποτίσματα με μικρές ποσότητες νερού (ανάλογα με τον τύπο εδάφους και τις επικρατούσες κλιματικές συνθήκες) Οι ρωγμές που δημιουργούνται στο έδαφος από ακανόνιστα ποτίσματα εκθέτουν τους κονδύλους εκτός από εντομολογικούς εχθρούς (φθοριμαία) και σε μολύνσεις από σπόρια περονοσπόρου και αλτερνάριας. Επιφανειακή λίπανση σε 2-3 δόσεις ανάλογα με τον τύπο του εδάφους. Διαφυλλική λίπανση κατόπιν φυλλοδιαγνωστικής Κλείσιμο φυτών ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Τα φυτά να παραχώνονται, έτσι ώστε οι κόνδυλοι να βρίσκονται πάντα σε βάθος τουλάχιστον 10-15εκ. Οι προσβολές των κονδύλων στο χωράφι από περονόσπορο γίνονται με κονίδια που εισέρχονται στο έδαφος με το νερό της βροχής ή του ποτίσματος. Για αποφυγή διαχείμανσης των προνυμφών Φθοριμαίας και εμφάνισης υψηλών πληθυσμών την άνοιξη. 20

21 Αν εφαρμόζεται παράχωμα επιβάλλεται και δεύτερη προφυτρωτική εφαρμογή ζιζανιοκτόνου (μετά το παράχωμα) Λόγω αναμόχλευσης του εδάφους Επεμβάσεις για περονόσπορο, αλτερνάρια όπως προηγουμένως. Κατά το κλείσιμο των φυτών δημιουργούνται συνθήκες αυξημένης υγρασίας με διάρκεια βρεγμένων φυτικών επιφανειών για πολλές ώρες που ευνοεί την εξάπλωση των ασθενειών (περονοσπόρου, αλτερνάριας). Αύξηση Ωρίμανση κονδύλων ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Συνέχιση της προστασίας των φυτών όπου έχει εκδηλωθεί περονόσπορος- αλτερνάρια και ιδιαίτερα στη φθινοπωρινή καλλιέργεια. Η παρουσία των ασθενειών στην καλλιέργεια εκθέτει σε κίνδυνο μόλυνσης τους κονδύλους πριν και κατά την εξαγωγή τους, η οποία θα εκδηλωθεί κυρίως κατά την αποθήκευση. 21

22 Η άρδευση να συνεχίζεται σε κανονικά διαστήματα ακόμα και μετά την ξήρανση των φυτών. Οι ρωγμές που δημιουργούνται στο έδαφος από ακανόνιστα ποτίσματα εκθέτουν τους κονδύλους εκτός από εντομολογικούς εχθρούς (φθοριμαία) και σε μολύνσεις από σπόρια περονοσπόρου και αλτερνάριας. Συγκομιδή - Αποθήκευση ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (1) ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ (2) Είναι πολύ σημαντικό οι κόνδυλοι να συγκομίζονται νωρίς. Οι προνύμφες του Σιδηροσκούληκα προσβάλλουν τους ώριμους κονδύλους. Καταστροφή επιζήσαντων ζιζανίων πριν Μείωση μόλυνσης του εδάφους από σπόρους των ζιζανίων. Τα ζιζάνια με την εναλλαγή καλλιέργειας 22

23 σποροποιήσουν αντιμετωπίζονται πιο αποτελεσματικά. Εφαρμογή αμειψισποράς-επιλογή καλλιέργειας βάση των ειδών των ζιζανίων και της υπολειμματικότητας ζιζαν/νων. -Απομάκρυνση των υπολειμμάτων της καλλιέργειας,στελεχών και κονδύλων, από τα χωράφια μετά τη συγκομιδή. -Καταστροφή αυτοφυών σολανωδών φυτά εθελοντές. -Αποφυγή μεταφοράς προσβεβλημένων κονδύλων στις αποθήκες. -Καταστροφή προσβεβλημένων κονδύλων στις αποθήκες. -Καθαρισμός αποθηκών και μέσων συσκευασίας και χρήση μεταλλικών δικτύων στα παράθυρα. -Διατήρηση της θερμοκρασίας κάτω των 10 C στις αποθήκες. Για αποφυγή διαχείμανσης των προνυμφών εντόμων και εμφάνισης υψηλών πληθυσμών την άνοιξη. Είναι ύποπτα για ασθένειες φυτά τα οποία φύονται μέσα στον αγρό. Οι ρωγμές που δημιουργούνται στο έδαφος επιτρέπουν την είσοδο του εντόμου για ωοτοκία. Συγκομιδή - Αποθήκευση ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 23

24 Η συγκομιδή να γίνεται μετά την ξήρανση του υπέργειου μέρους των φυτών είτε με φυσικό τρόπο (φυσιολογική γήρανση) είτε με τεχνητό (εφαρμογή ζιζανιοκτόνου). Το μέτρο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη φθινοπωρινή καλλιέργεια και για τις καλλιέργειες που έχει εκδηλωθεί ο περονόσπορος. Επί των προσβεβλημένων φυτικών ιστών από περονόσπορο, σχηματίζονται σπόρια που μπορούν να μολύνουν τους κονδύλους κατά την εξαγωγή τους και να εκδηλωθούν προσβολές κατά την αποθήκευση. Τα σπόρια παράγονται μόνο σε ζωντανούς φυτικούς ιστούς και ζουν λιγότερο από 15 ώρες. Η συγκομιδή να γίνεται περίπου ημέρες μετά την ξήρανση του υπέργειου μέρους των φυτών. Είναι το χρονικό διάστημα μετά από την ξήρανση που χρειάζονται οι κόνδυλοι για να «ψηθεί η φλούδα». Η επιδερμίδα των κονδύλων δεν αποκολλάται εύκολα και αυξάνει η ανθεκτικότητα στις ασθένειες. Παρατήρηση Παραμονή στο έδαφος των ώριμων κονδύλων για μεγαλύτερο διάστημα και υπό συνθήκες αυξημένης εδαφικής υγρασίας τους καθιστά ευαίσθητους σε σήψεις. Συγκομιδή - Αποθήκευση ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 24

25 Η συγκομιδή να γίνεται με ξηρό καιρό και να ακολουθεί προσεκτική διαλογή των υγιών από τους ασθενείς - τραυματισμένους κονδύλους, οι οποίοι πρέπει να καταστρέφονται αμέσως, μαζί με τα υπολείμματα της καλλιέργειας. Με το μέτρο αυτό αποφεύγουμε την μεταφορά μολυσμένων κονδύλων στην αποθήκη και μειώνουμε συγχρόνως τα μολύσματα των ασθενειών για την επομένη καλλιεργητική περίοδο. Ανάμεσα στις καλλιεργητικές περιόδους ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ 25

26 ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (1) ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ (2) Να εφαρμόζεται τουλάχιστον τριετής εναλλαγή της καλλιέργειας με σιτηρά ή ψυχανθή (αμειψισπορά) παράλληλα με θερινά βαθιά οργώματα. Η χημική καταπολέμηση των μολυσμένων εδαφών πέρα από το υψηλό κόστος δεν εξασφαλίζει ικανοποιητικά την απολύμανση τους. Σε εδάφη με ιστορικό μολύνσεων το μέτρο είναι υποχρεωτικό. Στη βερτισιλλίωση το μέτρο δεν είναι πολύ αποτελεσματικό λόγω μεγάλου εύρους ξενιστών της ασθένειας και επιβίωσης της στο έδαφος. Το παθογόνο Ακτινομύκωση επιβιώνει στο έδαφος. Να μην καλλιεργούνται ευπαθή φυτά όπως τεύτλα, ζαχαρότευτλα, γογγύλια ραπάνια, καρότα και άλλα. Καλύτερα αποτελέσματα για την αντιμετώπιση των ζιζανίων. Για νηματώδεις του γένους Globodera αμειψισπορά (εξαιρούνται άλλα σολανώδη) διάρκειας 4-7 χρόνων. Μείωση του χρόνου αμειψισποράς μπορεί να γίνει με την καλλιέργεια ανθεκτικών ποικιλιών πατάτας. Οι εμπορικές ποικιλίες πατάτας έχουν ανθεκτικότητα μόνο στους παθότυπους Ro1 και Ro4 του G. rostochiensis, ενώ προσβάλλονται από άλλους παθότυπους του G. rostochiensis και όλους τους παθότυπους του G. pallida. Λόγω όμως της μακροβιότητας των κύστεων η διάρκεια της αμειψισποράς πρέπει να είναι 4-7 χρόνια για να έχομε σημαντική μείωση του πληθυσμού των νηματωδών. Για νηματώδεις του γένους Meloidogyne, πρακτικά καμία αμειψισπορά δεν είναι αποτελεσματική OXI OXI Λόγω μεγάλου εύρους ξενιστών. 26

27 Ανάμεσα στις καλλιεργητικές περιόδους ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (1)) ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ (2) Να απολυμαίνονται τα μέσα καλλιέργειας, πχ. σάκοι εργαλεία κλπ. Περιορίζεται από την μεταφορά και την διασπορά του μολύσματος βακτηριώσεων. Συστήνεται ο ετήσιος έλεγχος ψεκαστικών μηχανημάτων και μπάρων ψεκασμού. Κατά την καλλιέργεια του αγρού, θα πρέπει τα μηχανήματα να είναι καθαρά και να μην φέρουν υπολείμματα χώματος από άλλα χωράφια που είναι πιθανόν μολυσμένα. Διατήρηση του αγρού καθαρού από ζιζάνια τόσο κατά την καλλιέργεια όσο και στο διάστημα μεταξύ των καλλιεργειών. Διατήρηση του αγρού καθαρού από ζιζάνια και αυτοφυή φυτά πατάτας (εθελοντές). Ορθή εφαρμογή ζιζανιοκτόνων. Παρεμπόδιση εισαγωγής νηματωδών. Τα περισσότερα ζιζάνια είναι καλοί ξενιστές των νηματωδών του γένους Meloidogyne και ορισμένα (σολανώδη) του γένους Globodera Αποτελούν καλούς ξενιστές των νηματωδών του γένους Meloidogyne και) του γένους Globodera 27

28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΟΜΑ Φθοριμαία (Phthorimeae oprerculella) Νυκτόβιο έντομο με δραστηριότητα καθ όλη τη διάρκεια του έτους ανάλογα με τις θερμοκρασίες(>10 C). Στον Ελλαδικό χώρο όπου έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη χειμερινή περίοδο διαχειμάζει με την μορφή προνύμφης ή νύμφης στο έδαφος, στα υπολείμματα της καλλιέργειας, στις αποθήκες φύλαξης πατάτας και στα αυτοφυή σολανώδη. Παρουσιάζει περίπου 5-6 γενιές το έτος με έναρξη την άνοιξη εναποθέτοντας ή 200 αυγά στα φύλλα σολανωδών και σε κονδύλους που προεξέχουν του εδάφους ή είναι ορατοί από σχισμές του εδάφους. Τους θερινούς μήνες μπορεί να συμπληρώσει μία γενιά σε λιγότερο από 30 ημέρες. Το φθινόπωρο αυξάνει ο αριθμός ημερών για τη συμπλήρωση του βιολογικού κύκλου. Το χειμώνα η προνύμφη μπορεί να χρειαστεί μέχρι και 7 μήνες για την ολοκλήρωση της γενιάς. Οι προσβολές εντοπίζονται στα φύλλα με κατανάλωση του παρεγχύματος και ξήρανση τους, στο στέλεχος του φυτού με τη διάνοιξη στοών και στους κονδύλους (η ζημιά συνεχίζεται και στις αποθήκες) στους οποίους ανοίγει βαθιές στοές στην είσοδο των οποίων αφήνει τα περιττώματα. Στις στοές αναπτύσσονται ακάρεα, μύκητες ή βακτήρια που προκαλούν σήψη των κονδύλων και τους καθιστούν ακατάλληλους προς κατανάλωση από τον άνθρωπο και σε περιπτώσεις έντονων προσβολών και από τα ζώα. Δορυφόρος της πατάτας (Leptinotarsa decemlineata) Βιολογία: Ολιγοφάγο έντομο. Προσβάλλει κυρίως την πατάτα και εμφανίζεται αρχικά στα αυτοφυή σολανώδη. Ο βιολογικός του κύκλος κυμαίνεται από ημέρες ανάλογα με τη θερμοκρασία. Στην Ελλάδα έχει συνήθως 3 γενιές το έτος. Τα ενήλικα της 3 ης γενιάς διαχειμάζουν εντός του εδάφους σε βάθος εκ. Την άνοιξη τα ενήλικα βγαίνουν από το έδαφος και αφού τραφούν από το φύλλωμα φυτών ξενιστών και συζευχθούν αρχίζουν να ωοτοκούν. Τοποθετούν τα αυγά τους σε ομάδες των αυγών στην κάτω επιφάνεια των φύλλων. Οι προνύμφες είναι φυλλοφάγες. Όταν συμπληρώσουν την ανάπτυξή τους κατεβαίνουν στο έδαφος όπου νυμφώνονται σε κελιά που κάνουν σε μικρό συνήθως βάθος. Μετά από 1-2 εβδομάδες εξέρχονται από το έδαφος ως ακμαία, τα οποία αφού ωριμάσουν αναπαραγωγικά ωοτοκούν στην κάτω επιφάνεια των φύλλων. Ο κύκλος επαναλαμβάνεται και σε ευνοϊκές συνθήκες μπορεί να έχουμε παραπάνω από τρεις γενιές το έτος. Ζημιές: 28

29 Σε υψηλούς πληθυσμούς έχουμε έντονη έως πλήρη αποφύλλωση των φυτών. Τα φυτά παρουσιάζονται σκελετωμένα με μέρη των σκληρών βλαστών λερωμένα από πληθώρα μαλακών περιττωμάτων. Ζημιές προκαλούνται περισσότερο από τις αδηφάγες προνύμφες και λιγότερο από τα τέλεια. Σιδηροσκούληκας (Agriotes spp.) Βιολογία: Είναι είδη πολυφάγα. Ο βιολογικός τους κύκλος συμπληρώνεται σε 3-5 έτη ανάλογα με το κλίμα και τη διαθέσιμη τροφή. Διαχειμάζουν στο έδαφος ως προνύμφες για 3 έτη και ως ενήλικα το 4 ο έτος (στην περίπτωση 4 ους βιολογικού κύκλου). Την άνοιξη τα ενήλικα βγαίνουν από το έδαφος και αφού τραφούν και συζευχθούν ωοτοκούν μέσα Μαΐου με μέσα Ιουλίου στο έδαφος σε βάθος 10 εκατοστά περίπου. Τα αυγά και οι προνύμφες ευνοούνται από την υγρασία. Όταν δεν υπάρχει επαρκής υγρασία τα αυγά δεν αναπτύσσονται. Οι προνύμφες που μπορούν να επιβιώσουν από έλλειψη τροφής για αρκετό καιρό δεν επιβιώνουν σε συνθήκες ξηρασίας. Κατά το τέλος του θέρους του 3 ου έτους οι προνύμφες νυμφώνονται στο έδαφος σε σύντομο χρονικό διάστημα και ενηλικιώνονται το φθινόπωρο για να παραμείνουν σε διάπαυση μέχρι την επόμενη άνοιξη. Σε περιοχές με ήπιο χειμώνα η δραστηριότητα των προνυμφών συνεχίζεται και τους χειμερινούς μήνες. Ζημιές : Οι προνύμφες μπορεί να προσβάλλουν ρίζες, κονδύλους ή σπόρους που βλαστάνουν. Οι σημαντικότερες ζημιές περιορίζονται στους κονδύλους την περίοδο της συγκομιδής στους οποίους ορύσσουν στοές. Αφίδες (Aphis sp.) Οι αφίδες στην καλλιέργεια της πατάτας προκαλούν ζημιές κυρίως στις νότιες περιοχές της Ελλάδας, όπου εφαρμόζεται και δεύτερη καλλιεργητική περίοδος λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Άμεσες ζημιές λόγω απομύζησης δεν προκαλούνται. Με την εμφάνιση τους υπάρχει το ενδεχόμενο της μετάδοσης των ιώσεων που επιφέρουν εξασθένηση στην πατάτα. 29

30 ΖΙΖΑΝΙΑ Κρίσιμη περίοδος ανταγωνισμού πατάτας με ζιζάνια (η περίοδος κατά την οποία ο αγρός πρέπει να είναι απαλλαγμένος από την παρουσία ζιζανίων): Το διάστημα από την 3 η -6 η εβδομάδα από το φύτρωμα της πατάτας Ζιζάνια που φυτρώνουν μετά δεν επηρεάζουν άμεσα την απόδοση της πατάτας, αλλά έμμεσα, και μολύνουν το έδαφος με τους σπόρους τους-πρόβλημα για τις επόμενες καλλιέργειες. Η έμμεσες επιδράσεις αφορούν πχ. στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών υγρασίας για την ανάπτυξη μηκυτολογικών ασθενειών, σε μηχανικές ζημιές στους κονδύλους, σε δυσκολίες στη συγκομιδή, όπως και στην ύπαρξη φυτών-ξενιστών για την ανάπτυξη εντομοπαθογόνων. Ολοκληρωμένη διαχείριση ζιζανίων στην Πατάτα: Αποβλέπει στο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ όλων των παρακάτω ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ μέτρων αντιμετώπισης των ζιζανίων και δεν στηρίζεται αποκλειστικά σε μία μόνο μέθοδο Μέτρα εφαρμογής ζιζανιοκτόνων Επιβάλλεται να λαμβάνονται και να τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας του ψεκαστή και του περιβάλλοντος κατά την εφαρμογή ζιζανιοκτόνων. Τα κυριότερα ζιζάνια στην καλλιέργεια της πατάτας Α) Πλατύφυλλα: αγριοτοματιά (Solanum nigrum), αγριομελιτζάνα (Xantium strumarium), βλήτο (Amaramthus spp.), λουβουδιά (Chenopodium album), αναρριχώμενο πολύγωνο (Polygonum convolvulus), κύπερη (Cyperus spp.), περιπλοκάδα 30

31 (Convolvulus arvensis), πολύγωνο αμφίβιο (Persicaria amphibia), Κολλητσίδα (Gallium aparine), πολυκόμπι (Polygonum aviculare), αλογουρά (Equisetum spp.), Σινάπι (Sinapis spp.) B) Αγροστώδη: μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli), σετάρια (Setaria spp.), Βέλιουρας (Sorghum halepense), Αγριόβρωμα (Avena sterilis), Ήρα (Lollium rigidum). Βακτηριολογικές ασθένειες Οι βακτηριολογικές ασθένειες της πατάτας οφείλονται σε προκαρυωτικούς οργανισμούς, τα βακτήρια. Kαστανή σήψη. Παθ. Αίτιο. Pseudomonas solanacearum. Το παθογόνο προσβάλει τα αγγεία του ξύλου, τα οποία πα-ρουσιάζουν καστανό μεταχρωματισμό. τα φυτά παρουσι-άζουν μερική ή ολική μάρανση. Σε εγκάρσια τομή των κονδύ-λων παρατηρείται καστανός μεταχρωματισμός των αγγείων περιφερειακά. Χαρακτηριστικό είναι η έξοδο βακτηριακού από τους προσβεβλημένους ιστούς. Μελάνωση της πατάτας Παθ. Αίτιο. Εrwinia carotovora subsp. atroseptica Το παθογόνο προσβάλει γενικά ιστούς του φυτού που βρίσκονται κοντά στο έδαφος ή εντός αυτού. Παρατηρείται μελάνωση στην βάση του στελέχους των φυτών που φτάνει μέχρι τον μητρικό κόνδυλο. Επίσης σηψη παρατηρείται και στους νεοσχηματιζόμενους κόνδυλους στην περιοχή ένωσης με τους στόλωνες. Στο υπέργειο τμήμα εμφανίζονται και άλλα συμπτώματα ακόμα και σχηματισμός εναέριων κονδύλων. Δακτυλιωτή σήψη. Παθ. Αίτιο. Clavibacter michiganensis subsp. Sepedpnicus. Η προσβολή από το παθογόνο είναι ένας χαρακτηριστικός καστανός μεταχρωματισμός του αγγειώδους ιστού των κονδύλων, που εξελίσσεται σε σήψη τυρώδους υφής. Στο υπέργειο τμήμα παρατηρούνται διάφορα συμπτώματα τα οποία είναι δυνατό να συγχέονται με άλλες ασθένειες Όλες οι βακτηριώσεις μεταδίδονται με τον μολυσμένο πατατόσπορο. Τα P. solanacearum και Ε. Carotovora επιβιώνουν στο έδαφος. Ενώ το C. michiganensis απαντάται σε ζιζάνια και σε άλλες καλλιέργειες. 31

32 Ακτινομύκωση. Παθ. Αίτιο. Streptomyces sp.. H ασθένεια προκαλεί τον σχηματισμό διαφόρων τύπων ελκών στους κόνδυλους. Η ασθένεια ευνοείται σε ξηρά, αμμώδη και καλώς αεριζόμενα εδάφη, ιδιαίτερα όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες εδαφους (25-30 ο C) Ιοι Οι ιοί είναι υποχρεωτικά παράσιτα, ζουν εντός των φυτικών κύτταρων χρησιμοποιώντας τον κυτταρικό μηχανισμό για να επιβιώσουν και να πολλαπλασιαστούν. Οι ιοί προκαλούν διάφορα συμπτώματα στα φυτά που προσβάλουν συχνά συγχέονται με άλλες ασθένειες τροφοπενίες, τοξικότητες κ.ά. Άλλοτε, τα προσβεβλημένα φυτά δεν εμφανίζουν συμπτώματα και περνούν απαρατήρητα. Μερικές φορές το ίδιο φυτό είναι προσβεβλημένο από δύο ιούς ταυτόχρονα. Αν και σε αρκετές περιπτώσεις η συμπτωματολογική εικόνα είναι χαρακτηριστική μιας ίωσης σε έναν ξενιστή, η εργαστηριακή εξέταση είναι το μέσο για την επιβεβαίωση της μόλυνσης και την ταυτοποίηση του ιού. Οι ιοί μεταδίδονται με κάποιο φορέα. Οι κύριοι φορείς των ιώσεων είναι τα έντομα και δευτερευόντως οι νηματώδεις και τα ακάρεα. Αρκετοί ιοί μεταδίδονται μηχανικά με την επαφή μολυσμένου με αμόλυντο ιστό. Η καλλιέργεια της πατάτα προσβάλλεται πάνω από 40 ιούς παγκοσμίως. Μερικοί από αυτούς έχουν παγκόσμια εξάπλωση, άλλοι πάλι περιορισμένοι. Ανάμεσα στους πιο συχνά απαντώμενους ιούς είναι οι: 1. ΑΜV O ιός του μωσαϊκού της μηδικής 2. PLRV O του καρουλιάσματος των φύλλων της πατάτας. Οι PVY,PVX,PVM,PVA,PVS,PVT Οι ιοί της πατάτας Υ,Χ,Μ,Α,S,T. 32

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Δρ Βάγια Α. Κατή Τµήµα Ζιζανιολογίας Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Α Κύκλος Εκπαίδευσης Νίκαια Λάρισας, 8 Φεβ. 2011 Ζηµιές από τα ζιζάνια

Διαβάστε περισσότερα

Η Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ αβεε σας ενημερώνει. Έντομα εδάφους καλαμποκιού

Η Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ αβεε σας ενημερώνει. Έντομα εδάφους καλαμποκιού Η Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ αβεε σας ενημερώνει Έντομα εδάφους καλαμποκιού t ΓΝΩΡΙΖΩ t t t Αγρότιδες η Καραφατμέ η Κοφτοσκούληκα (Agotis spp) Τα τέλεια έντομα είναι νυκτόβια λεπιδόπτερα που ανήκουν σε διάφορα είδη

Διαβάστε περισσότερα

O υπονομευτής της τομάτας. Tuta absoluta. Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου. ΔΑΟ & Κ Δράμας, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

O υπονομευτής της τομάτας. Tuta absoluta. Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου. ΔΑΟ & Κ Δράμας, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου O υπονομευτής της τομάτας Tuta absoluta Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου ΔΑΟ & Κ Δράμας, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Δράμα, 25-10-2011 O υπονομευτής της τομάτας Tuta absoluta Βιολογικός κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του BROADWAY 85WG προσφέρει στον παραγωγό: Ευρύ φάσμα δράσης σε αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Εξαιρετική αποτελεσματικότητα

Η εφαρμογή του BROADWAY 85WG προσφέρει στον παραγωγό: Ευρύ φάσμα δράσης σε αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Εξαιρετική αποτελεσματικότητα Το BROADWAY 85WG είναι ένα εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για μεταφυτρωτική εφαρμογή σε μαλακό και σκληρό σιτάρι. Λόγω της αποτελεσματικής του δράσης ταυτόχρονα σε μια σειρά σημαντικών αγρωστωδών και πλατύφυλλων

Διαβάστε περισσότερα

2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία)

2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία) Πριν ξεκινήσεις 1. Επέλεξε το χώρο (νερό, καλό έδαφος) 2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία) 3. Ξέχασε κατ αρχήν ευαίσθητα και σπάνια φυτά. Πρώτα περπάτα σε γνωστά μονοπάτια και σ αυτό που

Διαβάστε περισσότερα

Ασθένειες της Κερασιάς

Ασθένειες της Κερασιάς Ασθένειες της Κερασιάς ΚΟΡΥΝΕΟ Stigmina carpophila ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΥΝΕΟΥ Συνθήκες αναπτύξεως: Ο υγρός και βροχερός καιρός αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην ανάπτυξη της ασθένειας. Οι μολύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Χρήστος Γ. Αθανασίου Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΕΝΤΟΜΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Κύριοι εχθροί Pectinophora gossypiella (Lepidoptera: Gelechiidae)

Διαβάστε περισσότερα

- Είναι φυτό δροσερών κλιμάτων. Οι μέτριες θερμοκρασίες είναι οι πιο κατάλληλες για την ανάπτυξή του.

- Είναι φυτό δροσερών κλιμάτων. Οι μέτριες θερμοκρασίες είναι οι πιο κατάλληλες για την ανάπτυξή του. ΒΒ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΣΣ - Είναι φυτό δροσερών κλιμάτων. Οι μέτριες θερμοκρασίες είναι οι πιο κατάλληλες για την ανάπτυξή του. - Η αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες ποικίλλει. Τα αναπτυγμένα φυτά μπορεί να αντέξουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό. Grapholita molesta Busck. (Lepidoptera: Tortricidae) (κν.

Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό. Grapholita molesta Busck. (Lepidoptera: Tortricidae) (κν. Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό Grapholita molesta Busck. (Lepidoptera: Tortricidae) (κν. βλαστορύκτης της ροδακινιάς) σε ροδάκινα και νεκταρίνια για εξαγωγή στη Ρωσία Για φυτοϋγειονομικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΛΑΔΙΣΚΩΝ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ Χειμώνας / Ανοιξη Άνθηση Ανάπτυξη καρπών ΦΟΥΖΙΚΟΚΚΟ ΜΟΝΙΛΙΑ ΠΤΩΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΦΟΥΣΚΩΜΑ ΜΑΤΙΩΝ ΡΟΔΙΝΗ ΚΟΡΥΦΗ ΑΝΘΗΣΗ-ΠΤΩΣΗ ΠΕΤΑΛΩΝ ΠΤΩΣΗ ΚΑΛΥΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ GR05820609d 100cc Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) Εγγ. Σύνθεση: Isoxaflutole 75% β/β Βοηθ. ουσίες: 21% β/β Ζιζανιοκτόνο ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργητικέςφροντίδεςενός λαχανόκηπου

Καλλιεργητικέςφροντίδεςενός λαχανόκηπου Καλλιεργητικέςφροντίδεςενός λαχανόκηπου Απότηνστιγμήπουοάνθρωποςαπέκτησε μόνιμη κατοικία άρχισε την κατοικιδιοποίηση τωνζώωνκαιτωνφυτών. Τα πρώτα καλλιεργούμενα φυτά προήλθαν πιθανώς τυχαία από σπόρους

Διαβάστε περισσότερα

Το Contans WG εξολοθρεύει την πηγή της σκληρωτινίασης

Το Contans WG εξολοθρεύει την πηγή της σκληρωτινίασης Contans WG Ο νεότερος, ασφαλέστερος και πιο ευπροσάρμοστος τρόπος ελέγχου της Σκληρωτινίασης, που υπάρχει! Τα αποτελέσματα από την χρήση του Contans WG δείχνουν σημαντική μείωση στον αριθμό των σκληρώτιων

Διαβάστε περισσότερα

Ceuthorrhynchus pallidactylus

Ceuthorrhynchus pallidactylus ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ceuthorrhynchus pallidactylus ΡΑΜΑ 2011 Τί ζημιές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ Sorghum bicolor (L.) Moench ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ BIOSIS Πρόγραμμα ΚοινοτικήςΠρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΑΘΗΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 19 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πριν τη δηµιουργία ή εγκατάσταση νέου ελαιώνα βιολογικής παραγωγής είναι απαραίτητο να µελετηθούν και συνεκτιµηθούν οι εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες

Πριν τη δηµιουργία ή εγκατάσταση νέου ελαιώνα βιολογικής παραγωγής είναι απαραίτητο να µελετηθούν και συνεκτιµηθούν οι εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες Πριν τη δηµιουργία ή εγκατάσταση νέου ελαιώνα βιολογικής παραγωγής είναι απαραίτητο να µελετηθούν και συνεκτιµηθούν οι εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής. Τοποθεσίες µε περιορισµένη ηλιοφάνεια,

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιέργεια χειµερινών σιτηρών στον νοµό Αιτωλοακαρνανίας

Καλλιέργεια χειµερινών σιτηρών στον νοµό Αιτωλοακαρνανίας Καλλιέργεια χειµερινών σιτηρών στον νοµό Αιτωλοακαρνανίας ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αθ. ΠΑΛΑΤΟΣ Καθηγητής Εφαρµογών ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΟΛΓΑ Σπ. ΣΚΟΥΡΤΗ (Α.Μ 248/05) Ποικιλίες χειµερινών σιτηρών στον νοµό Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ KOYNOYΠΙΔΙ ΚΑΙ ΜΠΡΟΚΟΛΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ KOYNOYΠΙΔΙ ΚΑΙ ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ KOYNOYΠΙΔΙ ΚΑΙ ΜΠΡΟΚΟΛΟ [1] Γενικά για την Καλλιέργεια Κουνουπιδιού Μπρόκολου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΛΑΧΑΝΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΛΑΧΑΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΛΑΧΑΝΟ [1] Γενικά για την Καλλιέργεια Λάχανου ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤA ΒΟΛΒΩΔΗ (ΚΡΕΜΜΥΔΙ)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤA ΒΟΛΒΩΔΗ (ΚΡΕΜΜΥΔΙ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤA ΒΟΛΒΩΔΗ (ΚΡΕΜΜΥΔΙ) 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΕΜΜΥΔΙ Το κρεμμύδι (Allium cepa)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΑΚΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΑΚΗΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΑΚΗΣ 2 Το φυτό Περιγραφή Εισαγωγή Στα πλαίσια της ορθής

Διαβάστε περισσότερα

Clio. Super 53.8/3.2 EC. Περιεχόμενο: 5 λίτρα ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ. dimethenamid p + topramezone (ντιμεθέναμιντ πε + τοπραμεζόν) Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Clio. Super 53.8/3.2 EC. Περιεχόμενο: 5 λίτρα ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ. dimethenamid p + topramezone (ντιμεθέναμιντ πε + τοπραμεζόν) Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) Clio Super 53.8/3.2 EC dimethenamid p + topramezone (ντιμεθέναμιντ πε + τοπραμεζόν) Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο φυλλώματος, μίγμα δύο δραστικών συστατικών με διαφορετικό τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα & Προοπτικές της καλλιέργειας των ΟΣΠΡΙΩΝ ρ. ηµήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΟΣΠΡΙΑ Ξηρικά Όσπρια Ρεβίθι (Cicer arietinum L.) Φακή (Lens culinaris

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ» ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ» ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ» ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ «Βελτίωση της Πατατοκαλλιέργειας με Χρήση Εξειδικευμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ. Στην αρχή της ομιλίας του ο Γεωπόνος κ. Παύλος Καπόγλου, συγγραφέας του βιβλίο «ΣΤΕΒΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Pyroxsulam: Μια δραστική ουσία παγκόσμιας εμβέλειας

Pyroxsulam: Μια δραστική ουσία παγκόσμιας εμβέλειας Τοκλειδί για την καταπολέμηση τωνζιζανίων Το SENIOR 75WG είναι ένα νέο ζιζανιοκτόνο με στόχο την καταπολέμηση σημαντικών αγρωστωδών και ορισμένων πλατύφυλλων ζιζανίων στην καλλιέργεια σιταριού. Το SENIOR

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ή ΜΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΤΟΜΟ Diabrotica virgifera ΣΤΟΝ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ή ΜΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΤΟΜΟ Diabrotica virgifera ΣΤΟΝ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟ 1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ή ΜΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΤΟΜΟ Diabrotica virgifera ΣΤΟΝ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟ Κατά τη διενέργεια των μακροσκοπικών ελέγχων από τους υπόχρεους (παραγωγούς)

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία DeKalb... 1. Αύξηση αποδόσεων στο καλαμπόκι; 4. Με τα προϊόντα... 5. Με την Τεχνολογία - Τεχνογνωσία... 6-7. Μειωμένη κατεργασία εδάφους 8

Καινοτομία DeKalb... 1. Αύξηση αποδόσεων στο καλαμπόκι; 4. Με τα προϊόντα... 5. Με την Τεχνολογία - Τεχνογνωσία... 6-7. Μειωμένη κατεργασία εδάφους 8 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2014 Περιεχόμενα Καινοτομία DeKalb... 1 Αύξηση αποδόσεων στο καλαμπόκι; 4 Με τα προϊόντα... 5 Με την Τεχνολογία - Τεχνογνωσία... 6-7 Μειωμένη κατεργασία εδάφους 8 Εγγύηση DeKalb 10-11 Μπες στο

Διαβάστε περισσότερα

Φυτοπροστασία της Ελιάς. ΗΛΙΑΣ Κ. ΡΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc

Φυτοπροστασία της Ελιάς. ΗΛΙΑΣ Κ. ΡΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc Φυτοπροστασία της Ελιάς ΗΛΙΑΣ Κ. ΡΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc Η ασθένεια του κυκλοκόνιου Γνωστή και ως μαύρισμα ή μουτζούρωμα ευρύτατα διαδεδομένη ασθένεια Συμπτώματα: Καφέ - Σταχτί κηλίδες στα φύλλα Φυλλόπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Το κόκκινο σκαθάρι Rhynchophorus ferrugineus Απειλεί το φοινικόδασος Ενημερώσου Προστάτευσε το φοινικόδασος

Το κόκκινο σκαθάρι Rhynchophorus ferrugineus Απειλεί το φοινικόδασος Ενημερώσου Προστάτευσε το φοινικόδασος Το κόκκινο σκαθάρι Rhynchophorus ferrugineus Απειλεί το φοινικόδασος Ενημερώσου Προστάτευσε το φοινικόδασος Ο κόκκινος ρυγχωτός κάνθαρος (σκαθάρι) το έντοµο δηλαδή Rhynchophorus ferrugineus, είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γενικές εξετάσεις 2015 Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό» Μπουρδούνη Κ. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

MRL (σε mg/kg) Μέγιστα επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαραρμάκων 0.03 0.01

MRL (σε mg/kg) Μέγιστα επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαραρμάκων 0.03 0.01 ΑΡ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 61 766-24/04/13 Πατάτες (χώρα Αίγυπτος) ΕΥΡΗΜΑΤΑ (Δραστικές ουσίες) MRL (σε mg/kg) Μέγιστα επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαραρμάκων ΕΥΡΗΜΑΤΑ (Δραστική σε mg / kg)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ [1] Γενικά για την Καλλιέργεια Αραβόσιτου 1.

Διαβάστε περισσότερα

BUTISAN 40/10 SC ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Σήμα κατατεθέν BASF 81059536 GR 1091

BUTISAN 40/10 SC ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Σήμα κατατεθέν BASF 81059536 GR 1091 BUTISAN 40/10 SC metazachlor (μεταζαχλόρ) 40% + quinmerac (κινμεράκ) 10% Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση: Metazachlor 40% β/ο Quinmerac 10% β/ο Βοηθητικές ουσίες 54,3% β/β Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Οργανική ουσία Αποτελείται από πολύπλοκες ενώσεις οι οποίες παράγονται από τα υπολείμματα των φυτικών και ζωικών οργανισμών, με την επίδραση βιολογικών, χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Πέμπτη, 07 Αύγουστος 2008 11:30 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2009 14:34

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Πέμπτη, 07 Αύγουστος 2008 11:30 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2009 14:34 Φυσικά λιπάσματα Τα κύρια θρεπτικά συστατικά των φυτών Τρεις είναι οι θρεπτικές ουσίες που απαιτούνται από τα φυτά σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από τα άλλα στοιχεία. Είναι το άζωτο(n), ο φώσφορος(p) και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ

ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ M.Sc., Ph.D. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Κομοτηνής Σαν αμειψισπορά θεωρείται η εγκατάσταση σε

Διαβάστε περισσότερα

DuPont TM Rush 25WG Ζιζανιοκτόνο

DuPont TM Rush 25WG Ζιζανιοκτόνο RUSH 25WG GR 60G BKL K-37002 31/07/14 10:55 Page1 K-37002/31405 - GREECE - (COVER) PAGE 1 Ê ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΙΣΤΕ ΕΔΩ - Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΚΙΑ. Γραμματικός Διονύσιος, Γεωπόνος, Msc Τμήμα Αμπέλου & Ξ. Κ. Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής

ΣΥΚΙΑ. Γραμματικός Διονύσιος, Γεωπόνος, Msc Τμήμα Αμπέλου & Ξ. Κ. Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΣΥΚΙΑ Γραμματικός Διονύσιος, Γεωπόνος, Msc Τμήμα Αμπέλου & Ξ. Κ. Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΒΟΤΑΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ Τάξη των Αγγειόσπερμων Δικότυλων φυτών. Οικογένεια Moraceae, γένος Ficus, είδος Carica.

Διαβάστε περισσότερα

Rush 25 WG Ζιζανιοκτόνο

Rush 25 WG Ζιζανιοκτόνο 090965 K-22301 (12 pages) 1/10/09 12:54 Page 1 K-22301/30909 - GREECE - (COVER) PAGE 1 ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΙΣΤΕ ΕΔΩ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα,

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνος: παράγοντας / ουσία που κάνει το τρόφιµο ακατάλληλο ή επικίνδυνο για κατανάλωση (Μη ασφαλές)

Κίνδυνος: παράγοντας / ουσία που κάνει το τρόφιµο ακατάλληλο ή επικίνδυνο για κατανάλωση (Μη ασφαλές) KINΔΥΝΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κίνδυνος: παράγοντας / ουσία που κάνει το τρόφιµο ακατάλληλο ή επικίνδυνο για κατανάλωση (Μη ασφαλές) Μικροβιολογικός Χηµικός Φυσικός Η φυσική καταστροφή των τροφίµων κάνει τα τρόφιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΚΙΑ ΣΥΚΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ΣΥΚΙΑ ΣΥΚΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΥΚΙΑ Καταγωγή: Ν. Αραβία Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Moraceae FicuscaricaL. Βοτανικοί Χαρακτήρες Θηλυκοδίοικο (αρρενοσυκιά-µόνοικο, ηµεροσυκιά θηλυκά άνθη) Φυλλοβόλο Μέτριο έως µεγάλο µέγεθος, µαλακό ξύλο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ. Άργιλος Οργανική ουσία Ενεργοί μικροοργανισμοί. Προκαλούν δομή (μικρά μεγάλα συνενωμένα συσσωματώματα)

ΕΔΑΦΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ. Άργιλος Οργανική ουσία Ενεργοί μικροοργανισμοί. Προκαλούν δομή (μικρά μεγάλα συνενωμένα συσσωματώματα) ΕΔΑΦΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ Άργιλος Οργανική ουσία Ενεργοί μικροοργανισμοί. Προκαλούν δομή (μικρά μεγάλα συνενωμένα συσσωματώματα) Α. Η άργιλος (ηλεκτρικό φορτίο) συγκρατεί κατιόντα (+) και τα ανταλλάσει

Διαβάστε περισσότερα

200ml ΠΡΟΣΟΧΗ. Ελαιώδες εναιώρημα (OD) Εγγυημένη σύνθεση: Δραστικές ουσίες: thiacloprid 24% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 76,33% β/β

200ml ΠΡΟΣΟΧΗ. Ελαιώδες εναιώρημα (OD) Εγγυημένη σύνθεση: Δραστικές ουσίες: thiacloprid 24% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 76,33% β/β 200ml Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 14354 / 21-12-2010 Ελαιώδες εναιώρημα (OD) Εγγυημένη σύνθεση: Δραστικές ουσίες: thiacloprid 24% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 76,33% β/β Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικά προϊόντα κήπου. του γκαζόν

Βιολογικά προϊόντα κήπου. του γκαζόν Δωρεάν Δωρεάν συμβουλές συμβουλές Βιολογικά προϊόντα κήπου Το σύστημα περιποίησης του γκαζόν Ο χλοοτάπητας το "πράσινο σαλόνι"! Το μυστικό......κρύβεται σε ένα σύστημα περιποίησης γκαζόν που καλύπτει τις

Διαβάστε περισσότερα

Rush 25 WG Ζιζανιοκτόνο

Rush 25 WG Ζιζανιοκτόνο 061139 K-27737 (12 pages) 05/08/11 16:26 Page1 K-27737/31106 - GREECE - (COVER) PAGE 1 ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΙΣΤΕ ΕΔΩ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά Φυλάξτε το μακριά από

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά

Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΣΠΡΙΑ-ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΘΑΜΝΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΆ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά Κατερίνα Μ. Κουκ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΘΙΑΓΕ 1 Σκοπός της ομιλίας να περιγράψω

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπρούφας Επίκουρος Καθηγητής. Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας & Ζωολογίας. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Γιώργος Μπρούφας Επίκουρος Καθηγητής. Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας & Ζωολογίας. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Ένας νέος εξαιρετικά επικίνδυνος Ένας νέος, εξαιρετικά επικίνδυνος εχθρός του καλαμποκιού Diabrotica virgifera virgifera Γιώργος Μπρούφας Επίκουρος Καθηγητής gbroufas@agro.duth.gr http://utopia.duth.gr/~gbroufas

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή Ευκαλύπτων Γιαννάκης Βαρνάβα Μελισσοκόμος

Αναπαραγωγή Ευκαλύπτων Γιαννάκης Βαρνάβα Μελισσοκόμος Αναπαραγωγή Ευκαλύπτων Γιαννάκης Βαρνάβα Μελισσοκόμος Το παρόν άρθρο το θεωρώ συνέχεια των προηγούμενων άρθρων σχετικά με τους ευκαλύπτους και μετά από πολλές ερωτήσεις φίλων μελισσοκόμων σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Οι ουσίες, με ελάχιστη τοξικότητα, που δεν δηλητηριάζουν το περιβάλλον και το πιάτο μας.

Οι ουσίες, με ελάχιστη τοξικότητα, που δεν δηλητηριάζουν το περιβάλλον και το πιάτο μας. Βιολογική Γεωργία με Φυτικά ή φυσικά εντομοκτόνα Οι ουσίες, με ελάχιστη τοξικότητα, που δεν δηλητηριάζουν το περιβάλλον και το πιάτο μας. Παρ' ότι δεν είναι και ο πλέον δόκιμος όρος (βιολογικά εντομοκτόνα),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΛΙ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΛΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΛΙ [1] Γενικά για την Καλλιέργεια Μαρουλιού ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 31-7-14 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 Στο σχήμα 1 του άρθρου που δημοσιεύσαμε την προηγούμενη φορά φαίνεται η καθοριστικός ρόλος των μικροοργανισμών για την ύπαρξη της ζωής, αφού χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 1ο

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 1ο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 1ο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Ένας άνθρωπος μολύνεται από έναν ιό. Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τις συγκεντρώσεις των αντιγόνων και των αντισωμάτων αυτού του ανθρώπου κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. econtentplus programme ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΤΑΤΑΣ 1

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. econtentplus programme ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΤΑΤΑΣ 1 Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΤΑΤΑΣ 1 econteplusproject ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ: 4. ΠΑΤΑΤΑ Χαράλαμπος Θανόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δρ. Δημήτριος Αντωνόπουλος. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. econtentplus programme ΕΧΘΡΟΙ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΚΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δρ. Δημήτριος Αντωνόπουλος. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. econtentplus programme ΕΧΘΡΟΙ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΚΙΑΣ 1 Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme 2 econteplusproject Organic.Edunet ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΚΙΑΣ PhD Γεωπονικών Επιστημών Γ.Π.Α. MSc

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές Δήμητρα Προφήτου-Αθανασιάδου Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 1.Σημερινή κατάσταση 2.Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

3 Κιλά. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 7788/ 24.07.2006

3 Κιλά. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 7788/ 24.07.2006 3 Κιλά Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: Χουσάρ Μάξ (WG) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Εκλεκτικό

Διαβάστε περισσότερα

Φυτοπροστασία, Διατροφή και Περιβάλλον

Φυτοπροστασία, Διατροφή και Περιβάλλον Φυτοπροστασία, Διατροφή και Περιβάλλον Δρ Ροδιτάκης Εμμανουήλ Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Ηρακλείου Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Επιμορφωτική Ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Γεωργία - Διατροφή

Διαβάστε περισσότερα

Μελετώ για Ασθένειες των λαχανικών

Μελετώ για Ασθένειες των λαχανικών Μελετώ για Ασθένειες των λαχανικών Σολανώδη λαχανικά Εισαγωγή: Τα φυτά όπως και ο άνθρωπος έχουν το δικό τους αμυντικό σύστημα έτσι ώστε να προστατεύονται από διαφόρου είδους ασθένειες που μπορεί να προκληθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΙΚΑΛΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΙΚΑΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΙΚΑΛΗΣ [1] Γενικά για την Καλλιέργεια Σίκαλης 1. Καλλιεργητικές Εργασίες 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ Web: http://www.ismc.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Pilot cultivation of sweet sorghum in Greece, benefits and yields.

Pilot cultivation of sweet sorghum in Greece, benefits and yields. Pilot cultivation of sweet sorghum in Greece, benefits and yields. Koumtzis Leonidas, President of Agricultural cooperative of HALASTRA Dr. Dimas Kitsios, Associate Professor, School of Agricultural Technology,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΡΩΜΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΡΩΜΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΡΩΜΗΣ [1] Γενικά για την Καλλιέργεια Βρώμης 1. Καλλιεργητικές Εργασίες 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

DuPont TM Talendo 20 EC ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

DuPont TM Talendo 20 EC ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ TALENDO 20EC GR 250ML BKL K-37086 10/09/14 15:51 Page1 K-37086/31407 - GREECE - (COVER) PAGE 1 - Μακριά από παιδιά. - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. - Φυλάσσεται κλειδωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ (INFECTIOUS BRONCHITIS)

ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ (INFECTIOUS BRONCHITIS) econteplusproject Organic.Edunet ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ (INFECTIOUS BRONCHITIS) Δρ. Ευτυχία Ξυλούρη Φραγκιαδάκη Κτηνίατρος Υγιεινολόγος, Αναπλ. Καθηγήτρια Υγιεινής Αγρ. Ζώων, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Επειδή η συμβατική γεωργία. έχει φθάσει στα όρια της

Επειδή η συμβατική γεωργία. έχει φθάσει στα όρια της Βιολογική γεωργία Επειδή η συμβατική γεωργία έχει φθάσει στα όρια της Για να ανταπεξέλθη χρησιμοποιεί μεθόδους «παρά φύσιν» όπως: Ορμόνες κατάχρηση χημικών ουσιών βιομηχανοποίηση παραγωγής, μεγάλης κλίμακας

Διαβάστε περισσότερα

Maccani 4/12 WG. Περιεχόμενο: 1 κιλό

Maccani 4/12 WG. Περιεχόμενο: 1 κιλό Maccani 4/12 WG Pyraclostrobin/Dithianon (πυρακλόστρομπιν/ντιθιανόν) Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) Μυκητοκτόνο μίγμα των δραστικών ουσιών pyraclostrobin και dithianon, για την καταπολέμηση του φουζικλαδίου,

Διαβάστε περισσότερα

Talendo. proquinazid (προκουιναζίντ) 20% β/ο Μυκητοκτόνο. Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC) Εγγυημένη σύνθεση:

Talendo. proquinazid (προκουιναζίντ) 20% β/ο Μυκητοκτόνο. Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC) Εγγυημένη σύνθεση: TALENDO 20EC GR 250ML BKL K-31110 01/12/11 15:51 Page1 K-31110/011211 - GREECE - (COVER) PAGE 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕIΣ Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΒΡΙΔΙΑ ΗΛΙΑΝΘΟΥ 2014. Κάνουν τη διαφορά στις ελληνικές συνθήκες. Φυσικά από την

ΥΒΡΙΔΙΑ ΗΛΙΑΝΘΟΥ 2014. Κάνουν τη διαφορά στις ελληνικές συνθήκες. Φυσικά από την ΥΒΡΙΔΙΑ ΗΛΙΑΝΘΟΥ 2014 Κάνουν τη διαφορά στις ελληνικές συνθήκες Φυσικά από την Υβρίδια Ηλίανθου ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Η απόδοση του γενετικού υλικού της RAGT στον ηλίανθο Η RAGT παρέχει στην αγορά μια σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥ ΙΑ. Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων ιεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός ΗΜΗΤΡΑ, Νάουσα

ΚΑΡΥ ΙΑ. Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων ιεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός ΗΜΗΤΡΑ, Νάουσα ΚΑΡΥ ΙΑ ρ. Παυλίνα ρογούδη, Αναπληρώτρια Ερευνήτρια Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων ιεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός ΗΜΗΤΡΑ, Νάουσα Νάουσα, Ιστοσελίδα www.pomologyinstitute.gr Η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικό Κτηνοτροφικό Ρεβίθι

Βιολογικό Κτηνοτροφικό Ρεβίθι Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ:

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΡΙΜΗΚΥΡΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ, Δρ. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

προϊόντων ένα τρίπτυχο: Ποιότητα Ασφάλεια καταναλωτή Περιβαλλοντική μέριμνα.

προϊόντων ένα τρίπτυχο: Ποιότητα Ασφάλεια καταναλωτή Περιβαλλοντική μέριμνα. η καλλιεργεια της μηδικης στo ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε το ζητούμενο στην Ελληνική γεωργία είναι η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της, η γεωργική παραγωγή είναι απαραίτητο να

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτρια: Τέλλου Βασιλική, Α.Μ. 331/03 Επιβλέπων: κ. Παλάτος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρµογών

Φοιτήτρια: Τέλλου Βασιλική, Α.Μ. 331/03 Επιβλέπων: κ. Παλάτος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρµογών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Φοιτήτρια: Τέλλου Βασιλική, Α.Μ. 331/03 Επιβλέπων: κ. Παλάτος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρµογών ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ 1 Πίνακας Οδηγιών Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη γόνου & πληθυσμού στη διάρκεια του έτους

Ανάπτυξη γόνου & πληθυσμού στη διάρκεια του έτους Ποσότητα γόνου & ακμαίων μελισσών Μεταχείριση του μελισσιού κατά τη διάρκεια του έτους Ανάπτυξη γόνου & πληθυσμού στη διάρκεια του έτους Πληθυσμός Παραγωγική φάση Παράλληλη ανάπτυξη γόνος Μείωση γόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ Οι ελιές και το ελαιόλαδο αποτελούν βασικό στοιχείο της διατροφής των Ελλήνων από την αρχαιότητα ακόμη. Επίσης αποτελούν ουσιαστικό μέρος της Μεσογειακής δίαιτας για την οποία τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ''

ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ'' ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ'' Από το 1950 και µετά αρχίζει η εντατικοποίηση της γεωργικής παραγωγής εστιάζοντας το ενδιαφέρον της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΚΗΠΙΩΝ. Πως επιλέγουμε και σχεδιάζουμε το σωστό τύπο δικτυοκηπίου

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΚΗΠΙΩΝ. Πως επιλέγουμε και σχεδιάζουμε το σωστό τύπο δικτυοκηπίου ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΚΗΠΙΩΝ Πως επιλέγουμε και σχεδιάζουμε το σωστό τύπο δικτυοκηπίου Παρουσίαση Προτεραιότητες Συλλογή δεδομένων Σχεδιασμός Προκειμένου να σχεδιαστεί ένα δικτυοκήπιο πρέπει πρώτα να αναλύσουμε

Διαβάστε περισσότερα

2/21/2012 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΤΩΝ

2/21/2012 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Γ.Μπρούφας 1 &.Κωβαίος 2 1 Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 2 Σχολή Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1950-19601960

Διαβάστε περισσότερα

Το κλάδεμα καρποφορίας στα Μονόκλωνα δένδρα κερασιάς

Το κλάδεμα καρποφορίας στα Μονόκλωνα δένδρα κερασιάς Το κλάδεμα καρποφορίας στα Μονόκλωνα δένδρα κερασιάς Κωνσταντίνος Καζαντζής 1 και Πασχάλης Αποστόλου 2 1 ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων, Τ.Θ. 122, 592 00 Νάουσα 2 «Φυτώρια Αποστόλου», 592 00

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ Σελίδα 1 από 27 Εγκατάσταση του αμυγδαλεώνα ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ Βιολογική γεωργία είναι ένα σύστηµα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται σε φυσικές διεργασίες δηλαδή στη µη χρησιµοποίηση µη χηµικών µεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

RHYNCHOFORUS FERRUGINEUS. Washingtonia spp.

RHYNCHOFORUS FERRUGINEUS. Washingtonia spp. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΡΥΓΧΩΤΟΥ ΚΑΝΘΑΡΟΥ RHYNCHOFORUS FERRUGINEUS Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΡΥΓΧΩΤΟΣ ΚΑΝΘΑΡΟΣ ( Red Palm Weevil ) πρόκειται για κολεόπτερο έντοµο της οικογένειας Curculionidae το οποίο προσβάλλει τα

Διαβάστε περισσότερα

MRL. mg / kg) 0.03 0.01

MRL. mg / kg) 0.03 0.01 ΑΡ. ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 61 766-24/04/13 Πατάτες (χώρα Αίγυπτος) 61 767-24/04/13 Πατάτες (χώρα ΕΥΡΗΜΑΤΑ ( ραστικές ουσίες) MRL (σε mg/kg) ΕΥΡΗΜΑΤΑ ( ραστική σε mg / kg) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΖΗΜΙΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΙΙΙ ΤΟΥ IOBC 2 η έκδοση, 2003 Edited

Διαβάστε περισσότερα

) η οποία απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και ένα ποσοστό σε αμμωνιακά ιόντα (NH + ). Αυτή η διαδικασία

) η οποία απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και ένα ποσοστό σε αμμωνιακά ιόντα (NH + ). Αυτή η διαδικασία Ιδιότητες και αποτελέσματα UTEC 46 = Ο ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Η Ουρία είναι ένα από τα πιο ευρέως διαδεδομένα αζωτούχα λιπάσματα, συνδυάζοντας τις υψηλές λιπαντικές μονάδες και την ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

Θρυμματισμός Κομποστοποίηση προϊόντων κλαδέματος

Θρυμματισμός Κομποστοποίηση προϊόντων κλαδέματος Θρυμματισμός Κομποστοποίηση προϊόντων κλαδέματος Εισηγητής: Γιάννης Λιοντήρης, Γεωπόνος - MSc Περιβάλλοντος, Διευθυντής Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας Στόχοι της συνάντησης Δεν θα εξετάσουμε όλους

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 24 Μαϊου 2003 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Σάββατο, 24 Μαϊου 2003 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Σάββατο, 24 Μαϊου 2003 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ 1 Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΨΟΥΡΗ 4 412 22 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ. 2410 627142 FAX 2410 627143 E-MAIL:GEOTEE_L@OTENET.GR Λάρισα 30-04-2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ Παγκόσμια ανησυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΖΗΜΙΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΙΙΙ ΤΟΥ IOBC 1999 2 η Έκδοση (Το πρωτότυπο

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX: 36 17 103 LINAGAN 50 SC.

TELEFAX: 36 17 103 LINAGAN 50 SC. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 / 2 / 1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 89589 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 3-5 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-10-2002 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 110028 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-10-2002 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 110028 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-10-2002 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 110028 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ.Δ/νση:Iπποκράτους 3-5 Ταχ.Κώδικας:10164

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 80ml Γαλάκτωμα, λάδι σε νερό (ΕW) Εγγ. Σύνθεση: Tebuconazole 25% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 72,87% β/β Διασυστηματικό Μυκητοκτόνο ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ Για να αποφύγετε κινδύνους για

Διαβάστε περισσότερα